You are on page 1of 8

DIMENZIONISANJE LE@I[NE PLO^E I ANKERA-POS S3

Merodavni uticaji:
M
N

Dimenzije stuba:
IPE 450
T

N (kN)=
M (kNm)=
T (kN)=
L (cm)=
B (cm)=
s (mm)=
t (mm)=

90.00
131.00
25.00
45
19
9.4
14.6

Pretpostavljam ankere M27d (cm)=

2.7

{av za vezu pojasa sa plo~om: a(mm)=


Usvajam: a (mm)=

10.2
8

cmin (cm) = 2d+a2 =


Usvajam: c (cm) =

6.53
6

Usvojene mere le`i{ne plo~e:


L (cm)=
B (cm)=

68
23

e (m)=M/N=
z (cm)=
(cm)=
D (kN)=

1.46
57
117.56
275.61

s (cm)= 12.23

b(kN/cm2)=

0.980

e(cm)= 2.5

Naprezanje ankera: Z (kN)= 185.61


M30
As(cm2) =
5.61
Zdop(kN)=
76.30
Potreban broj ankera:
2.43 kom
4
USVAJAJU SE ANKERI: 4M27+4M27-klase ~vrsto}e ...5.6
z=

Du`ina ankera:

8.27
80

kN/cm2

<15,0kN/cm2

cm

Dimenzionisanje le`i{ne plo~e - tpl(cm)


q= 29.96
q1/q2= 0.00
q1= 0.01
q2= 29.95
M1= 0.00
M2= 73.25
t potr(cm)= 4.94
USVAJA SE DEBLJINA LE@I[NE PLO^E: t pl(mm)= 25

KONTROLA ZAVARENOG SPOJA


2

Dimenzije stuba:

L=
45
B=
19
131.00 kNm

M=
40.5

T=
Nra~=3/4N=
a1(mm) =
a2(mm) =
L1 =L01-2t-2a=
L2 =L02-2a=
2*L3 =L02-s-4a=
Yc=
22.9
Yc'=
22.1
Ix{= 28648.22
Wx{= 1251.01
A{=
85.77

45

17.4
19

NAPON U TA^KI 2:

NAPON U TA^KI 1:

nmax=

112.59 MPa

n=
VII=
su=

100.42 MPa
6.18 MPa
100.61 MPa

Podlivanje le`i{ne spojnice cem.malterom MB 30


Konzolni limovi
Visina limova
h(cm)=
Debljina lima
d(cm)=
Q(kN)=
M(kNm)=
A(cm2)=
S(cm3)=
e(cm)=
I(cm4)=
Ix(cm4)=
t(kN/cm2)=
g(kN/cm2)=
d(kN/cm2)=
u(kN/cm2)=

20.0
1.0
275.61
1685.38
97.50
471.88
4.84
5453.13
3169.37
6.89
8.06
1.33
9.26

Kontrola napona u {avovima konzolnih limova


Usvajaju se ugaoni {avovi
a(mm)= 7
Sx= 350.16
VII= 10.88
n= 8.05
u(kN/cm2)= 13.53

25.00
67.50

kN
kN

5
8
40.48 cm
17.40 cm
10.90 cm
cm
cm
cm3
cm4
cm2

cm
cm

M 24

350.25500

68

23

GLEDAMO maxM i min N


ali i druge kombinacije zbog betona

treba da bude manje od 0,8kN/cm2 za MB 30,odnosno manje od 0,5kN/cm2 za MB 20


rastojanje vijka od pojasa (moze i 2,5d)
c(cm)= 5
za M20
c(cm)= 5.5
za M22
c(cm)= 6
za M24
c(cm)= 6.75
za M27
c(cm)= 7.5
za M30

KRAK UNUTRA[NJIH SILA


min duzina ankera:
68.42 cm
SILA PRITISKA

za MB 20 za MB 30 umesto 0,08 uzimamo 0,11

NAPON U BETONU treba da bude manje od 0,8kN/cm2 za MB 30,odnosno manje od 0,5kN/cm2 za MB 20


Zavrtanj
As (cm2)

Zdop=
z=
z=

b,dop
,dop
t,dop

M12
0.84

M16
1.57

M20
2.45

M22
3.03

M24
3.53

M20
M22
M24
33
41.4
55.5
15.00 (I sl.optere}enja)
17.00 (II sl.optere}enja)

M27
62.8

M30
76.3

ZA NEOBRADJENE VIJKE
I slucaj opterecenja
270
4.6
5.6
6.8
112
140
168
110
137
165

8.8
224
220

<18,00
za drugi slucaj opterecenja
<16,00
za prvi slucaj opterecenja
(As)str 98 djacka knjiga ILI 835
Ft,dop= As xtdop
ZA M30 NOSIVOST NA ZATEZANJE
Ft,dop=
87.516 kN
ZA M27 NOSIVOST NA ZATEZANJE

4.6
126
125

M27
4.59

M30
5.61

IIslucaj opterecenja
305
5.6
6.8
157
189
156
188

N/mm2
8.8
252
250

1N/mm2=0,1kN/cm2

Ft,dop=
71.604 kN
ZA M24 NOSIVOST NA ZATEZANJE
Ft,dop=
55.068 kN
ZA M20 NOSIVOST NA ZATEZANJE
Ft,dop=
38.22 kN

OVO NE UZIMAMO VEC IZ KNJIGE KAO STO PISE GORE

Fv=(d2*/4)*tdop
ZA M30 NOSIVOST NA SMICANJE
Fv=
110.97 kN
ZA M27 NOSIVOST NA SMICANJE
Fv=
89.89 kN
ZA M24 U OVOM SLUCAJU KONTROLA ZA KOMBINOVANE UT
ZA M24 NOSIVOST NA SMICANJE
1.685317
Fv=
71.02 kN
0.044
ZA M20 NOSIVOST NA SMICANJE
2.842228 1,0
Fv=
49.32 kN
RASPODELA NORMALNE SILE NA POJAS I REBRO
0.89
Nr =
31.86 kN
Np=
35.64 kN
nmax<120MPa

<13,5kN/cm2
(135MPa)

(12 za I slu~aj optere}enja)

<10kN/cm2
<18kN/cm2
<18kN/cm2
<18kN/cm2

4- jer imamo 4 {ava na dva konzolna lima


<13,5kN/cm2

(12 za I slu~aj optere}enja)

MOZE I MIN =30*d

0,odnosno manje od 0,5kN/cm2 za MB 20

PRITISAK PO OMOTACU RUPE


SMICANJE
ZATEZANJE
STR 358

UZIMAMO VEC IZ KNJIGE KAO STO PISE GORE

U OVOM SLUCAJU KONTROLA ZA KOMBINOVANE UTICAJE