You are on page 1of 1

Universitatea Ovidius Constanta Facultatea de Stiinte Economice Catedra de Administrarea afacerilor Conf univ dr Popovici Norina Teme orientative

pentru elaborarea lucrarii de licenta la specializarea Management


1. Strategia si managementul strategic in cadrul firmei. 2. Elemente specifice culturii organizationale in firma. 3. Managementul dezvoltarii durabile 4. Managementul cercetarii-dezvoltarii in cadrul organizatiei.. 5. Motivarea si satisfacerea personalului . Studiu de caz in firma 6. Particularitatile managementului resurselor umane in cadrul firmei 7. Managementul IMM-urilor-particularitatile Romaniei in context european 8. Analiza mediului concurential si diagnosticul strategic al firmei 9. Particularitatile managementului in servicii 10. Dezvoltarea carierei profesionale in cadrul firmei 11. Metode si tehnici moderne de management utilizate in cadrul S.C. 12. Evaluarea performantelor organizationale la S.C. 13. Strategii de management pentru optimizarea raportului dintre comportamentul organizational si personalitatea angajatilor 14. Managementul comparat al resurselor umane in tarile din UE 15. Decizii strategice de management in cadrul firmei . 16. Eficacitatea leadership-ului si performantele organizatiei 17. Stiluri manageriale specifice intreprinderilor romanesti 18. Managementul conflictelor intr-o organizatie 19. Analiza SWOT- metoda de analiza strategica in afaceri 20. Profilul managerului modern 21. Profilul intreprinzatorului roman 22. Noi provocari ale managementului modern 23. Analiza pozitiei strategice a firmei x 24. Managementul outsourcingului