You are on page 1of 2

Dosar nr. 3831/109/2009 R O M A N I A TRIBUNALUL ARGES SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA Nr.

1125/CAF Sedinta publica de la 12 Noiembrie 2010 Completul compus din:

S-a luat in examinare, pentru solutionare, in prima instanta actiunea formulata de reclamanta D.R. in contradictoriu cu parat INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ARGES, DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ARGES si ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PITESTI, avand ca obiect suspendare executare act administrativ. La apelul nominal facut in sedinta publica au ra spuns: reclamanta personal si consilier juridic P. pentru paratul Inspectoratul de Politie Arges, lipsa fiind celelalte parti. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza Reclamanta, personal invedereaza instantei ca renunta la exceptia de nelegalitate a Ordonantei 121/1998, depunand la dosar concluzii scrise. Reclamanta si reprezentanta paratului, pe rand arata ca nu mai au alte cereri de formulat in cauza solicitand acordarea cuvantului in dezbateri de fond. In raport de actele si lucrarile dosarului, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda partilor cuvantul in dezbateri de fond. Reclamanta, avand cuvantul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata pe motivele invocate prin concluziile scrise. Reprezentanta paratului, avand cuvantul solicita respingerea actiunii, depunand la dosar concluzii scrise. INSTANTA Constata ca prin actiunea inregistrata la data de 27.07.2009 si completata ulterior, reclamanta D.R. a chemat in judecata pe paratii Inspectoratul de Politie al Judetului Arges, Directia Generala a Finantelor Publice Arges si Administratia Finantelor Publice Pitesti, solicitand anularea deciziei de imputare nr. 32.917/23.04.2009 emisa de primul parat. In subsidiar, prin cererea completatoare depusa ulterior, reclamanta a solicitat ca in cazul respingerii cererii principale sa fie anulate majora rile de intarziere aferente sumei imputate, majora ri stabilite de Directia Generala a Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice Pitesti. Reclamanta a mai solicitat si suspendarea executa rii deciziei de imputare pana la solutionarea irevocabila a actiunii in anulare, cererea fiind admisa prin incheierea din 18.12.2009, pronuntata de Tribunalul Arges. In motivarea actiunii se arata, in esenta, ca decizia de imputare contestata este atat nelegala cat si netemeinica, fiind data cu inca lcarea dispozitiilor art. 15 al.1 lit."b" si art. 69 al.1 lit. "f " din Legea nr. 360/2002 privind statutul politistului, iar pe de alta parte, ca raporturile de serviciu dintre parti au incetat din motive neimputabile reclamantei, existind incompatibilitate intre statutul de politist si functia publica detinuta in prezent de aceasta. Examinand probele administrate, respectiv inscrisurile depuse de parti, instanta retine urmatoarele: Reclamanta este absolventa a Academiei de Politie " Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti Facultatea de Drept curs de zi, specialitatea cercetari penale, promotia 2004. Dupa absolvire, incepand cu data de 23.07.2004 reclamanta a lucrat in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor in calitate de ofiter de cercetare penala al Politiei Judiciare cu gradul profesional de subinspector de politie al IPJ Arges Politia Municipiului Pitesti, Sectia nr. X Politie. In urma admiterii la Institutul National al Magistraturii - sesiunea septembrie 2008 a inaintat la data de 06.10.2008 un raport catre MAI prin care a solicitat incetarea raporturilor de serviciu in temeiul art. 69 al.1 lit. "e " din Legea 360/2002 ca urmare a numirii intr-o functie publica incompatibila, raport insotit de o adeverinta emisa de CSM - INM. In urma solicita rii reclamantei a fost emis de catre MAI Ordinul nr. S/II/2024 din 06.01.2009 prin care s-a dispus incetarea raporturilor de serviciu conform art. 69 al.1 lit. "f " din Legea 360/2002. Ulterior, IPJ Arges a emis decizia de imputare nr. 32.917/23.04.2009 prin care i-a fost imputata suma de 16.317, 96 lei reprezentand cheltuieli de scolarizare. Contestatia formulata de reclamanta la Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul IPJ Arges a fost respinsa ca neantemeiata. In decizia de imputare se prevede ca temeiul legal al emiterii acesteia si constituie Ordonanta nr. 121/28.08.1998 privind ra spunderea materiala a militarilor pentru pagubele produse. Acest temei legal nu este aplicabil in cauza deoarece potrivit art. 63 din Legea 360/2002 " politistul ra spunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unita tii, potrivit legislatiei aplicabile personalului civil din Ministerul Administratiei si Internelor. In speta erau aplicabile dispozitiile art. 63 din Legea 360/2002, fiind vorba de o ra spundere patrimoniala a politistului care nu mai este militar conform art. 1 din Legea 360/2002. Mai mult decat atat, OG nr. 121/1998 este o lege generala in raport cu Legea 360/ 2002 care este o lege speciala si se aplica cu prioritate. Dispozitiile OG nr.

121/1998 privind ra spunderea materiala a militarilor nu pot fi aplicate studentilor sau absolventilor Academiei de Politie " Alexandru Ioan Cuza" in conditiile in care in anul 2002 a intervenit demilitarizarea politiei si implicit a institutiei de invatamant mentionate. In sfarsit, nu se poate retine aplicarea art. 3 din OG 121/1998 potrivit caruia militarii ra spund material indiferent daca, dupa producerea pagubei mai au sau nu calitatea de militar, deoarece reclamanta nu a avut si nu are calitatea de militar. In speta, sunt aplicabile dispozitiile art. 70 din Legea 360/ 2002 care preva d ca politistul care a absolvit o institutie de invatamant a Ministerului Administratiei si Internelor si caruia i-au incetat raporturile de serviciu in primii 10 ani de activitate din motive imputabile este obligat sa restituie cheltuielile efectuate cu prega tirea sa proportional cu perioada ramasa pana la 10 ani, potrivit angajamentului incheiat in acest sens. Din interpretarea textului legal mentionat rezulta ca imputarea cheltuielilor de scolarizare nu se poate face decat atunci cand este stabilita o culpa in sarcina politistului. Ori in cauza, nu se poate considera ca reclamanta se afla in culpa fata de parata prin faptul ca a fost admisa la Institutul National al Magistraturii. In acest sens sunt si dispozitiile art. 63 din Legea 360/2002 care preva d ca " politistul nu ra spunde de pagubele cauzate patrimoniului unita tii daca acestea sunt consecinta unei actiuni desfa surate in limitele legii". Fata de aceste considerente si in temeiul textelor legale susmentionate va fi admisa actiunea si anulata decizia de imputare nr. 32.917/23.04.2009 emisa de parat. Cu privire la capa tul de cerere subsidiar, prin care s-a solicitat anularea majora rilor de intirziere, acesta a ramas fara obiect in urma admiterii actiunii si anula rii in totalitate a deciziei de imputare. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE Admite actiunea formulata de reclamanta D.R. in contradictoriu cu parat INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ARGES, DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ARGES si ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PITESTI. Anuleaza decizia nr. 32.917 din 23.04.2009 emisa de parat. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica de la 12 Noiembrie 2010 la Tribunalul Arges- sectie civila, complet specializat contencios administrativ si fiscal. Presedinte, Grefier, 1