VIOLENŢ VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ

Prof. Consilier Cristina NICA CSAP Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară, CRAIOVA

la demnitate.Definiţie: Violenţa – este considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane: dreptul la viaţă. . la securitate şi la integritate fizică şi mentală.

de înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Şcoala trebuie să profileze caractere.În mod tradiţional şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii. În acest context. poate părea un fapt cel puţin neverosimil. dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor pe piaţa muncii. a vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptam să găsim cele mai bune condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii. de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară. să-i educe tânărului plăcerea de a învăţa. de formare a competenţelor cognitive. .

exprimare inadecvată sau jignitoare.ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic). părăsirea clasei în timpul orei. fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. hărţuire. ameninţare. tachinare. lovire.bruscare. . furt). vandalism .Violenţa în şcoală este orice formă de manifestare a unor comportamente precum: . imitare. provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă . . . . împingere. cum ar fi: poreclire. rănire.comportament care intră sub incidenţa legii (viol.comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore. ironizare. . consum/comercializare de droguri.

Echilibrul familial este perturbat şi de criza locurilor de muncă. În aceste condiţii. inconstanţa în cerinţele formulate faţă de copil (treceri de la o extremă la alta. consumul de alcool. Părinţii sunt confruntaţi cu numeroase dificultăţi materiale. la care se adaugă şi importante carenţe educaţionale – lipsa de dialog. pentru că au sentimentul devalorizării. utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului pe motiv că “bătaia-i ruptă din rai”. Mulţi dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate. al eşecului. dar şi psihologice. neglijenţa. de la o permisivitate exagerată la restricţii foarte dure).Cauze ale comportamentului agresiv al elevilor: Mediul familial reprezintă o sursă importantă a agresivităţii elevilor. . de afecţiune. abuzarea copilului. de somajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pentru copiii lor. au experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afectează profund pe copii:violenţa intrafamilială.

deprimat.Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele intr-o strânsă corelaţie cu comportamentele violente. descurajat. Pentru a se apăra de aceste emoţii. de scădere a stimei de sine. de agresivitate. Adeseori. se simte bine în pielea sa şi două ore mai târziu este trist. de forţă şi sentimentul de îndoială. la acestea adăugându-se problemele specifice vârstei adolescenţei. . Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic. psihic si social. Acum adolescentul este fericit. de descurajare. el oscilează între sentimentul de putere. adolescenţii dezvoltă reacţii de provocare. de opoziţie faţă de părinţi şi profesori.

ce determină comportamente agresive. mai exact într-o lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la o populaţie şcolară considerabil schimbată. în grupurile conduse autoritar. independente. de subordonare necondiţionată. ostilităţi între membrii grupului. Se afirmă că prima dorinţă a formatorului este aceea de a exercita o putere. Pentru aceasta. deoarece va căuta să-l menţină într-o situaţie de dependenţă. profesorul poate recurge la diferite modalităţi de coerciţie. descurajând astfel formarea unor personalităţi autonome. profesorul poate influenţa negativ relaţia cu elevul.Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea şi într-un management defectuos al clasei şcolare. ca urmare. frustrări. . în timp ce faţă de lider se manifestă o atitudine de supunere. Dând curs acestei dorinţe inconştiente. se acumulează tensiuni.

Relaţia de autoritate influenţează şi tipul de comunicare. . Nesatisfacerea lor antrenează inevitabil o frustrare ce se va traduce prin comportamente agresive. iar opiniile elevilor cu privire la viaţa clasei sunt prea puţin luate în considerare. comunicarea este lateralizată. iar elevul rămane doar un receptor pasiv. iar grupul şcolar este un loc privilegiat de satisfacere a acestor nevoi. Comunicarea între elevi în cadrul unor grupuri de lucru este destul de restrânsă. Nevoia de expresie şi de comunicare e o nevoie fundamentală a oricărui individ. adică profesorul e cel care emite şi care monopolizează comunicarea. De cele mai multe ori.

Multe dintre comportamentele violente ale elevilor se manifesta ca o transgresiune a regulilor şcolare. Clasa este o microsocietate a cărei funcţionare necesită stabilirea unor reguli clare ce se cer respectate de toţi membrii grupului şcolar. Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează comportamentele dezirabile ale elevului şi corelativul sau negativ. comportamentul indezirabil . asistentul social). colaborarea cu specialiştii din cadrul şcolii (psihologul şcolar. dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie.Pentru a face faţă lucrului cu clase sau elevi dificili trebuie să se ţină seama de următoarele obiective: observarea cu atenţie a comportamentului elevilor pentru o mai bună înţelegere a cauzelor actelor de violenţă. dezvoltarea mijloacelor de comunicare cu elevii şi stabilirea unor relaţii de încredere.

Regulile pot fi impuse de către profesor sau sunt negociate cu elevii. păstrarea bunurilor şcolare.Respectarea regulilor este o condiţie a socializării. iar dacă şcoala este un loc de învaţare a democraţiei. dar sunt şi reguli de civilizaţie ce au în vedere limbajul folosit. ci şi cel care o elaborează. . care înseamnă a învăţa să trăiască împreună în relaţii de respect reciproc. modalităţile de adresare. efectuarea temelor. Regulile şcolare vizează ţinuta. solidaritatea. Aceştia acceptă mai uşor regulile al căror sens este transparent. excluzând violenţa. cetăţeanul nu este numai cel care se supune legii. respectul faţă de celălalt. într-un cuvânt maniera de a te comporta astfel încat viaţa în colectivitate să fie cât mai agreabilă. toleranţa. alături de alţii”. prezenţa la cursuri. atunci aceasta presupune ca şi elevii să participe la elaborarea regulilor şcolare: “într-o democraţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful