You are on page 1of 4

NAMA : ________________________________________________

TAHUN : 5 ___________

Tajuk: BENTUK MUKA BUMI DI MALAYSIA


BAHAGIAN A : Garis dan isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

1. Salah satu daripada kepentingan kawasan tanah tinggi ________________________. (kawasan tadahan hujan/ kawasan perindustrian) 2. Bentuk muka bumi yang sering menjadi kawasan ________________________. (tanah tinggi/ tanah pamah) tumpuan

adalah

sebagai

penduduk

ialah

3. Dataran Kedah merupakan salah satu tempat yang menjadi kawasan penanaman ________________________. (padi/ sawit) 4. Suhu yang ________________________ menjadikan Tanah Tinggi Cameron sebagai kawasan tumpuan pelancong. (tinggi/ sederhana) Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah.

5. Berdasarkan rajah di atas, kawasan tanah pamah turut berfungsi ________________________. (jaringan pengangkutan/ kawasan tadahan hujan)

sebagai

6. Pulau Redang merupakan salah satu daripada kawasan ________________________ yang menjadi tumpuan pelancong. (tanah tinggi/ kepulauan) Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.

7. X merupakan jalan perhubungan bagi kawasan pedalaman seperti sungai Rajang di Sarawak. X adalah ____________________. (gunung/ sungai)

8. Di pinggir laut, terdapat pelabuhan yang menjalankan pelbagai aktiviti mengimport dan _____________________ barang. (mengeksport/ menjual) 9. Petani dapat menanam padi apabila ________________________. (pinggir laut/ sungai) mendapat air yang diempang dari

10. Stesen jana kuasa ________________________ dibina di kawasan yang mempunyai sumber air. (empangan/ hidroelektrik)

BAHAGIAN B

: Bulatkan jawapan yang betul. Suhu di sini sederhana dan menjadi pusat peranginan yang popular di Malaysia. Sayur-sayuran dan bunga-bungaan ditanam untuk dipasarkan.

1. Kawasan yang diterangkan di atas ialah ____. A. Dataran Perlis B. Shah Alam C. Tanah Tinggi Cameron D. Tanjung Bidara 2. Berikut ialah bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia kecuali ____. A. glasier B. kepulauan C. tanah pamah D. tanah tinggi 3. Kegiatan ekonomi utama yang dijalankan oleh penduduk yang tinggal di pinggiran laut ialah ____. A. perindustrian B. perikanan C. perlombongan D. tadahan air 4. Banjaran terpanjang di Malaysia ialah ____. A. Banjaran Tahan B. Banjaran Keledang C. Banjaran Titiwangsa D. Banjaran Kapuas Hulu 5. Stesen hidroelektrik berfungsi sebagai ____. A. membekalkan kuasa elektrik kepada penduduk setempat B. tempat tadahan air untuk tanaman C. tempat peranginan kepada pelancong D. membekalkan elektrik kepada beberapa negeri di Semenanjung Malaysia Ramli bekerja sebagai pesawah di Perlis. 6. Apakah bentuk muka bumi yang berkaitan dengan maklumat di atas? A. bukit B. dataran C. puncak D. permatang

Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah. Kawasan pertanian kawasan perindustrian X Kawasan perlombongan Apakah yang boleh dikaitan dengan X? A. tanah lanar B. tanah pamah C. tanah tinggi D. pinggir laut 8. Sungai yang terpanjang di Malaysia ialah ____. A. sungai Johor B. sungai Rajang C. sungai Pahang D. sungai Kinabatangan 9. Antara kegiatan berikut, yang manakah sesuai dijalankan di kawasan tanah tinggi? A. berkayak B. melihat flora dan fauna C. melawat tempat bersejarah D. mnikmati keindahan dasar laut 10. Kawasan pinggir laut sesuai dijadikan ____. I II III IV A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV pelabuhan perikanan destinasi pelancongan jaringan jalan raya kawasan empangan hidroelekrtrik

SOALAN TAMAT