You are on page 1of 26

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L.

Capitolul 1. Prezentarea societii S.C. Rom Plast S.R.L.


1.1 Noiuni generale privind organizaia i mediul ambiant Organizaia reprezint o asociere de dou sau mai multe persoane cu scopul atingerii anumitor obiective. Societatea comercial este o organizaie n care se desfasoar activiti specifice economiei productoare de valori i valori de ntrebuintare i generatoare de profituri. Tipologia societii: o o Dup forma de proprietate: De stat (Regii autonome) !rivate (".#.$ ".R.%.$ societate n nume colectiv$ societate

n comandita simpl i pe aciuni) o o o o o &i'te. Dup numrul de salariai: &icrontreprinderi (()* salariai) +ntreprinderi mici (,()** salariai) +ntreprinderi mi-locii (,(().** salariai) +ntreprinderi mari (peste /(( de salariai). 5

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. Mediul ambiant reprezint ansamblul organizaiilor i factorilor e'terni cu care interacioneaz agenii economici n procesul de stabilire i ndeplinire a obiectivelor. Factorii mediului o o o o o o 0actori demografici: 1umrul populaiei "tructurarea pe v2rste a populaiei Rata mortalitii$ etc. 0actori economici: !iaa 3oncurena !uterea de cumparare a populaiei. 0actori politici 0actori -uridici Te4nici Te4nologici "ocio)culturali. !ediul ambiant poate "i "tabil (previzibil pe perioade lungi) 5nstabil(previzibil pe perioade scurte) Turbulent(imprevizibil$ sc4imbri bruste). Funciunile pe care le organizaiei un reprezint de ansamblul cu proceselor specializare

omogene i6sau complementare ce ncorporeaz principalele activiti desfasoar grup persoane corespunzatoare$ folosind metode i te4nici specifice pentru realizarea obiectivelor derivate de gradul 5. 6

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L.

Funciunile organizaiei 3ercetare)dezvoltare !roducie !ersonal 3omercial 0inanciar)contabil. a) Funciunea de Cercetare-dezvoltare: #nsamblul activitilor specifice de creare$ de inovare$ de lansare a unor produse sau servicii noi. #ctiviti: 3ercetare)dezvoltare te4nologic i introducerea procesului te4nic b) 5nvestiii$ construcii i organizare manageriala a muncii. Funciunea de producie: #nsablul proceselor de producie de baz$ au'iliare i de servire e'ercitate n cadrul unei ntreprinderi n vederea obinerii produsului finit. #ctiviti: 0abricarea propriu)zis (materii prime ) produse) +ntreinerea i repararea utila-elor #ctiviti au'iliare i de servire care concur la finalizarea i

desfsurarea n bune condiii a produciei (transport$ depozitare) c) Funciunea comercial:

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. #nsamblul activitilor de ac4izitionare de materii prime$ utila-e i desfacerea produsului finit. #ctiviti: d) #provizionare Desfacere &ar7eting. Funciunea financiar-contabil: #nsamblul activitilor de procurare a resurselor financiare i de evideniere a acestora n documentele contabile. #ctiviti: 0inanciare 8 atrag resurse financiare i le folosesc corespunztor 3ontabile 8 nregistreaz fenomenele economice n documente contabile. e) Funciunea de personal: #nsamblul de planificare a necesarului de personal$ de recrutare$ selecie$ integrare$ specializare$ motivare$ remunerare a personalului care contribuie n mod cert la ndeplinirea scopului firmei. 9'ista o interdependent accentuat ntre funciunile organizaiei i funciile managementului (previziune$ organizare$ coordonare$ antrenare$ control)evaluare) se e'ercit asupra fiecarei funciuni n parte.

1.# $ocumentarea preliminar

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L.

1.#.1 Caracteristici tipologice ale "irmei "ocietatea ".3. Rom !last ".R.%. a fost infintat n luna mai ,**: n baza decretului de lege ;,6,**($ av2nd ca obiect de activitate proiectarea$ realizarea i distribuia produselor din t2mplarie pvc i a geamurilor termopan. ".3. Rom !last ".R.%. este prima firm din Turcia i a doua din 9uropa ce a reuit s ating o producie de <m6min. folosind o matri cu o singur band de producie (una din puinele firme care pot realiza aceasta performan). !rodusul final pe care vi)l ofer ".3. Rom !last ".R.%.
de baz al tuturor acestor uniti fiind calitatea. este perfecionat trec2nd prin numeroase stagii de fabricaie ale unittilor de producie$ principiul

Toate stagiile de producie


S.R.L.

sunt strict verificate de mai multe ori. ".3.

Rom

Plast

cunoate

faptul c doar nalta te4nologie nu este suficient. 9ste necesar ca toat

aceast te4nologie s fie manipulat de mini care g2ndesc asemenea unei orc4estre$ iar

Rom Plast ".R.%. realizeaz acest lucru cu un personal de nalt calificare. 5ndiferent dac
locuii$ profilele dorii s cretei sau s micorai temperatura imobilului n care

Rom

Plast S.R.L.

asigur
o

izolaie termic de 5 !. De
astfel o

asemenea aceste profile ofer

izolaie fonic de " ! $ asigur2nd

locuin confortabil i linistit. !rofilele nu permit trecerea prafului$ zpezii$ ploii sau v2ntului. 9le nu necesit revopsirea sau intreinere deosebit.

Sunt produse din material i asigur

reciclat prote-2nd

astfel mediul incon-urtor.".3. Rom Plast ".R.%.

clienii ca orice sesizare a lor va fi tratat de reprezentanii oficiului de relaii cu publicul cu toat seriozitatea. 1.#.# Sucursale 1% ::../<.*> 9 1 !&'$ =d. 5on &i4alac4e$ nr.*; ) */$ sect. ,$ tel.

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. #% .<(.*/.:/ *% )+P,C,NS-R.C-$ =d. Timioara nr.,(;),,,$sect. <$ tel. ....(,.:. /% ;,/.@<./: 1% ,(,R$ "tr. 34iristigii nr.>$bl.!;>$"c.=$sect.:$ tel.:/:.>;.*>$ :/:.>;.*@$ :/:.>;.** 2% .N'R''$ str. "epcari nr.,,),>$sect.;$ tel.;,:.<>.// 3% &telier$ 3omuna !antelimon$ str. "f. A4eorg4e nr.:($".#.5.$ tel. .*,.>(... "ocietatea comercial ".3. Rom !last ".R.%. are n =ucureti < sucursale i un atelier $toate fiind amena-ate cu produse din tamplrie pvc i geamuri termopan proprii.+n prima imagine se poate vedea sucursala din =)dul , &ai iar n cea de)a doua imagine sucursala din =)dul Bnirii. !,0'L,R$ 3alea &oilor nr.*<$ parter$ sect. :$ tel. ()RC)N'$ =d. #le'andru ?bregia nr. :<$ sect..$ tel.

10

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L.

1.#.* Situaia economico4"inanciar Dinamica situaiei economico)financiare a ".3. Rom !last ".R.%. nregistrat n perioada T(t): t) este evideniat prin intermediul unor indicatori economici dup cum urmeaz n tabelul ,. 0acem precizarea c$ alturi de indicatorii economici (de volum i de eficien)$ se va opera i cu indici pentru a se evidenia n dinamic evoluia sau involuia rezultatelor obinute i a obiectivelor asumate.

11

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. -abelul1 Situaia principalilor indicatori economico4"inanciari

ai S.C. Rom Plast S.R.L.


Nr. Crt. 1 2 3 % $ # ( & ' 10 11 12 13 1% 1$ 1# 1( 1& 1' 20 21 22 23 2% 2$ 2# 2( 2& INDICATOR Capital social Capital propriu Capital per anent )enituri totale C*eltuieli totale Ci+ra de a+aceri ,ro+it -rut ,ierdere Active totale Active +i.e Active circulante /tocuri Creante Datorii Datorii pe ter en scurt Nu ar de salariati 0ond salarii ,roductivitatea uncii /alariul ediu Rotatia stocurilor Durata recuperarii creantelor Rata renta-ilitatii costurilor Rata renta-ilitatii veniturilor Rata renta-ilitatii activelor Rata renta-ilitatii econo ice Rata lic*iditatii patri oniului Rata solva-ilitatii Rata datoriilor UM ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei ii lei nr ii lei ii lei ii lei/an rot/an 1ile " " " " " " " Nivel anul 2001 2!000 #$%!$&# #$%!$&# 2!1%1!(&& 1!&2$!$$2 2!13(!''& 31#!23# 0 1!##0!'&0 (%%!(30 '1#!2$0 #$!$'0 ('0!'&& 1!00#!3'% (12!#32 ( %#!002 30$!%2& #!$(2 2.3 133 1(.32" 1%.('" 1'.0%" %&.31" 12&.$(" 1&.((" 2&.&(" Nivel anul Indice Nivel anul Indice 2002 2002/2001 2003 2003/2002 2!000 #$%!$&# #$%!$&# 2!&3'!1#2 2!3&#!'$$ 2!&03!1%' %$2!20( 0 1!#3%!'#% ##$!'#' '#&!''$ $#!03$ $3!131 '&0!3(& '&0!3(& ( 12(!2'( %00!%$0 1&!1&$ 2.' ( 1&.'%" 1#.13" 2(.##" #'.0&" '&.&%" 1#.2&" 2%.3&" 100.00" 100.00" 100.00" 132.$#" 130.($" 131.11" 1%3.00" 0.00" '&.%3" &'.%2" 10$.(#" &$.%3" #.(2" '(.%1" 13(.$(" 100.00" 2(#.(2" 131.11" 2(#.(2" 123.'(" $.12" 10'.3#" 10'.0(" 1%$.2(" 1%3.00" (#.&(" &#.#'" &%.%$" 2!000 100.00" %#1!'$$ (0.$(" %#1!'$$ (0.$(" 3!#%&!'01 12&.$2" 3!&%1!$32 1#0.'%" 3!#3&!0(0 12'.('" 0 0.00" 1'2!#31 0.00" 1!#%3!2%$ 100.$1" $'3!1(0 &'.0(" 1!0$0!0($ 10&.3(" 31!0%# $$.%0" $'(!3&& 112%.3(" 1!1&1!2'0 120.%'" #&'!(3' (0.3$" 1$ 21%.2'" 1&(!3%0 1%(.1(" 2%2!$3& #0.$(" 12!%&' #&.#&" 3.$ 11'.(#" $' &##.33" 0.00" 0.00" 0.00" 0.00" 0.00" 0.00" 0.00" 0.00" 1$2.2%" 1$%.03" &.%2" $1.($" 21.$%" &&.3#"

12

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. 1.* Sistemul de management i componentele sale 1.*.1 Subsistemul metodologic #lctuit din instrumentarul managerial i elemente metodologice de concepere$ funcionare i perfecionare a celorlalte componente manageriale 8 subsistemele decizional$ informaional i organizatoric 8 subsistemul metodologic evideniaz$ la nivelul ".3. Rom !last ".R.%.$ urmtoarele aspecte mai importante: a) +n primul r2nd$ n e'ercitarea proceselor de management se utilizeaz unele sisteme$ metode i te4nici de management$ dup cum urmeaz: sisteme de management: o managementul prin obiective$ regsit sub forma unor liste de obiective o managementul prin bugete$ concretizat doar la elaborarea$ realizarea i urmrirea bugetului de venituri i c4eltuieli. metode i te4nici de management: o edina$ metod larg rsp2ndit nu numai la nivelul celor dou organisme participative de management$ ci i la alte ealoane organizatorice o tabloul de bord$ regsit sub forma unor situaii informaionale de sintez ce sunt valorificate de managerii de nivel superior i mediu o delegarea$ utilizat pentru rezolvarea unor probleme de ctre subordonai b) +n al doilea r2nd$ elementele metodologice utilizate pentru proiectarea i funcionarea managementului sau ale unor componente ale acestuia$ precum i pentru aplicarea unor

13

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. metode sau te4nici de management sunt departe de a respecta cerinele de baz ale tiinei managementului$ deoarece nu se urmeaz un traseu metodologic riguros$ ceea ce influeneaz nefavorabil eficiena i eficacitatea managementului. 1.*.# Subsistemul decizional 5nformaiile furnizate de registrele de procese verbale ale 3onsiliului de #dministraie$ precum i lista deciziilor puse la dispoziie de managerii de nivel superior au permis evidenierea celor mai importante aspecte referitoare la conceperea i funcionarea sistemului decizional. %ista deciziilor -abelul # Nr crt $ecizie $ecident , #probare bugetului de venituri si #A# c4eltuieli pe :((; : #probarea =ilanului contabil pe :((: #A# ; #probarea "tructurii ?rganizatorice pe &anager :((; Aeneral . #probarea sc4emei de personal pe :((; &anager Aeneral / #probarea noii grile de salarizare pe &anager :((; Aeneral < "e acord prime personalului anga-at #A# > "e penalizeaz unii anga-ai #A# @ 5nterzicerea fumatului n incinta firmei &anager Aeneral * #probarea anga-rii unui nou salariat &anager Aen. ,( #probarea concedierii unui salariat &anager Aeneral ,, "e ac4izitioneaz un nou sediu #A# ,: "e ac4izitioneaz un nou mi-loc de #A# transport adoptate de ctre managementul de nivel superior este prezentat n tabelul :.

14

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. ,; ,. ,/ "e 4otarte diversificarea serviciilor &anager oferite Aeneral "e aprob bugetul pentru o campanie de &anager publicitate Aeneral "e aprob bugetul pentru crearea unui &anager Ceb)site Aeneral

1.*.* Subsistemul in"ormaional 1e vom referi$ succint$ la principalele aspecte ce dau contur DdosaruluiE sistemului informaional$ adic la informaii$ flu'uri i circuite informaionale$ mi-loace de tratare a informaiilor i documentele specifice utilizate. 5nformatii$ flu'uri si circuite informationale$ mi-loace de tratare a informatiilor si documentele specifice utilizate.

Componentele Sistemului 'n"ormational

15

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. Sc5ema clienii "lu6ului documentelor pentru interaciunea cu

16

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. 3ererea de servicii de la client este trimis prin e)mail. Dup aceast cerere$ departamentul contabilitate realizeaz o estimare a c4eltuielilor necesar pentru realizarea serivicilor cerute. Dac aceast cerere mpreun cu estimarea c4eltuielilor este acceptat de departamentul organizatoric$ atunci se elaboreaz un contract ce este trimis clientului prin e)mail pentru acceptare. Dup ce clientul accept i semneaz contractul$ acesta este trimis la departamentul contabilitate pentru realizarea a dou copii . ? copie este trimis la ar4iv i cealalt copie este trimis la departamentul organizatoric pentru a verifica contractul i a aloca personalul ce se va ocupa de respectiva problem a clientului . Dup stabilirea acestora$ la departamentul contabilitate se emite o factur n triplicat . #ceste copii vor urma urmtorul flu': ? copie este trimis la client de ctre departamentul contabilitate ? copie este ar4ivat la dosarul de contabilitate 3ea de)a treia copie ram2ne n facturier pentru verificare n cazul unui control fiscal.

Sc5ema "urnizorii

"lu6ului

documentelor

pentru

interaciunea

cu

17

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L.

Legend

18

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. #cest flu' ncepe prin crearea unei cereri de oferte ctre furnizori de ctre departamentul administrativ. #cetia trimit firmei prin e)mail sau fa' oferta lor ce este analizat i se elaboreaz o list de cereri tot de ctre departamentul administrativ. #ceast list este aprobat de ctre departamentul organizatoric i este trimis ctre departamentul informational pentru c acetia s o trimit la furnizori pentru acceptare. Dup acceptare furnizorul trimite firmei factura ce este platit de ctre un anga-at de la departamentul administrativ . Dup efectuarea plii prin ordin de plat sau c4itan aceste acte mpreun cu factura sunt date departamentului de contabilitate ce le face copie 'ero' i le adaug la dosarul de contabilitate . %ista documentelor elaborate de compartimentele financiar) contabil : 1r crt , : ; . / < > Denumire document Tip (tipizat6netipizat) Tipizat Tipizat Tipizat a Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat

elaborat ?rdinul de plat 1ot de contabilitate =alan sintetic lunar =alan analitic conturilor 0actur 34itan =ilanul contabil

%ista documentelor care se ndosariaz n compartimentele financiar)contabile

1r crt ,

Denumire elaborat !roces)Ferbal

document Tip

(tipizat

sau

netipizat) Tipizat

19

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. : ; . / < > @ Registrul de cas Tipizat Registrul de v2nzri Tipizat Registrul de cumprri Tipizat 9'trasul de cont G ordin Tipizat de plat 0actur 34itan =onul fiscal Tipizat Tipizat Tipizat

1./ 'n"ormaii te5nice +n principiu$ poate aparea condensul pe suprafaa interioar a geamului termoizolator$ respectiv a ramelor. #cest fenomen nu trebuie confundat cu condensarea din spaiul intermediar al geamurilor termoizolatoare care reprezint un caz foarte rar de defect de e'ecuie. 3auzele formrii apei de condens pe geamul termoizolator$ sub ramele ferestrelor sunt e'plicate n continuare. +n locuin se produc permanent vapori de ap. " lum ca e'emplu urmatoarele cantitii zilnice: H Din aerul respirat de om: cantitatea zilnic ,): litri H Din gtit: p2n la : litri intr)o locuin de . persoane H #ctivitile casnice (baie$ splatul rufelor$ udatul florilor) aduc p2n la ; litri ntr)o locuin de . persoane. #ceste cantiti se gsesc permanent ca vapori de ap$ invizibili n aer. #stfel un metru cub de aer la (I 3 poate s conin o cantitate

20

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. ma'im de / g vapori de ap. Dac temperatura ncperii crete$ atunci aerul poate primi o cantitate mai mare de ap. #stfel la :(I 3 vom avea ,> g i la ;(I3. Dac n aer este coninut cantitatea ma'im de vapori de ap$ invizibili n aer$ atunci aerul nu mai primete umiditate n form de vapori de ap i devine aer saturat cu Jumiditate relativ a aeruluiJ de ,((K. 3a e'emplu$ s considerm un spaiu de ,/m :$/m inlime cu un volum de apro'imativ ;@m
;

suprafat i

. Dac aerul are o

temperatur de :;I 3$ atunci JpluteteJ n acest spaiu$ la ,((K umiditatea aerului$ aproape , litru de ap sub vapori invizibili. Dac n timpul nopii temperatura din camera scade cu c2teva grade$ atunci o parte din vaporii de ap din aer condenseaza pe suprafeele reci e'istente: geamuri sau profile. 0ormarea condensului apare i atunci c2nd umiditatea aerului din ncapere este conform raportului ridicat$ iar temperatura suprafeei de pe partea interioar a geamului este cobor2t. 3ondensarea ncepe ntotdeauna de la marginea geamului unde pot e'ista zone neetanate corespunztor. 3irculaia aerului cald care JspalJ geamurile poate fi mpiedicat de un pervaz prea larg peste radiator ceea ce duce la apariia condensului pe geam cu prioritate la partea de -os. +n ncperile mai puin nclzite poate aprea condens n zilele reci i la ferestrele cu geam termoizolator. #cesta se datoreaz faptului c spaiul respectiv este saturat cu vapori de ap produi de respiraia pe timpul nopii la o temperatur -oas. 21

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. +n plus precizm c formarea apei de condens poate aprea nu numai la geamurile sau ramele ferestrelor $ ci i pe toate suprafeele reci ceea ce duce n final la umezeal i formarea mucegaiului pe perei. 0ormarea condensului se poate stopa prin respectarea anumitor reguli. H 0olosirea profilelor !F3 cu ;)/ camere de aer sau aluminiu cu clas :., respectiv$ clasa ,.( (de calitate german) H 0olosirea geamurilor termoizolante de -oas emisivitate (sticl %?L 9) i cu argon$ care fac ca pierderea de caldur s fie cu /(),((K mai mica dec2t n cazul unui geam termoizolator obinuit. Bn geam termoizolator de -oas emisiviate (%?L 9)$ la ),(I 3 n e'terior i G:(I 3 are pe foaia de geam de la interior G,>I 3$ fa de un geam termoizolator obinuit pe care$ n aceleai condiii$ sunt numai G* I 3 (!B13TB% D9 3?1D91" e'ist de-a). H &onta-ul ferestrelor de la mi-locul parapetului ctre interior (n zona cald) H 9tanarea riguroas a t2mplriei pe conturul ramelor at2t la interior c2t i la e'terior H 0olosirea pe contur a benzii comprimate$ care impiedic trecerea umezelii din e'terior H #erisirea frecvent a spaiilor respective$ deoarece t2mplaria

modern din !F3 sau aluminiu oprete transferul de aer.

22

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. Btilizatorii locuinelor care au ferestre noi$ ar trebui s in seama de adaptarea la noile condiii de aerisire. Fec4ile ferestre erau de regul neetanate i permiteau un sc4imb permanent de aer. +n cazul noilor ferestre$ mult mai etane$ sc4imbul de aer necotrolat nu mai este posibil$ astfel nc2t locatarii trebuie s asigure aerisirea suplimentar a ncperilor$ pentru a evita formarea condensului. +ncaperile care se gsesc n partea de nord a locinelor se rcesc iarna mai mult. #vei gri- c aceste ncaperi s fie nclzite ceva mai bine dec2t cele din sud sau s suplimentai izolaia termic a acestora. Dimineaa se recomand aerisirea spaiilor apro'imativ :( minute iar dup nc4iderea ferestrelor$ ncalzirea s fie uniform i la temperaturi moderate. ? micorare a condensului poate fi obinut i printr)o modificare a circulaiei aerului cald$ respectiv printr)o dispunere favorabil a instanlaiilor de nclzire. +n cazul glafurilor interioare$ care acoper elementele de ncalzire poate fi redus riscul apariiei condensului$ prin realizarea n acestea a unor fante sau perforaii.

1.1 Produse "inteza ideal ntre frumusee i funcionalitate$ ferestrele dispun de toate caracteristicile de calitate pentru a asigura o durat de via mare a ferestrelor 8 pentru toate tipurile de cldiri: case$ blocuri$ spitale$ 4oteluri$ spaii comerciale. +n imaginile de mai -os sunt prezentate dou din lucrrile efectuate .

23

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L.

#mestecul de !F3 utilizat precum i calitatea prelucrrii acestuia permit realizarea de ferestre cu o durat de via estimat la /( de ani. !F3)ul rigid este un material durabil care rezist foarte bine n atmosfere agresive (climat marin sau urban)industrial). 0erestrele sunt rezistente la toate influenele mediului cum ar fi aciunea BF$ v7nt$ ploaie$ frig i oscilaii de temperatur i i menin aspectul plcut c4iar i dup ani de zile. 0erestrele montarea ferestrelor economisesc potrivite i optim datorit energia. proprietilor 34eltuielile pentru nclzirea locuinei scad considerabil prin aceasta e'celente de izolaie termic ale materialului profilului$ ale sistemului de garnituri precum i ale geamului termoizolator. !rotecia "onica reprezint un aspect important din punct de vedere al sntii. 1u se poate trece uor cu vederea c n ultimii ani nivelul zgomotului a crescut mult datorit intensificrii traficului rutier i al celui aerian. !rotecia i sigurana se numar printre nevoile de baz ale fiecrui om. "unt multe tipurile de ferestre ce v asigur protecia

24

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. contra spargerilor. Deoarece -umatate din sprgatori nu intr pe u$ ci pe fereastr. !entru a asigura protecia$ sigurana i confortul necesar unui imobil este necesar o gam variat de produse care s asigure acest lucru. 9'emple: ansamblu fer:$bag4et
:$bag4et geam simplu ; geam simplu ,$bag4et geam simplu

$bag4et geam termopan$cercevea fereastr$cercevea $cupla- la ,@( grade$ profil

glisant $cupa-

n ung4i drept$cupla-n linie dreapt

ansamblu fer$ profil prindere sticl$ profil super Teu$ profil Teu$profil u$ toc glisant dublu$ toc glisant simplu$ tocuri fereastr.

25

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. 1.2 &naliza sistemului e6istent

#naliza sistemului e'istent const n : 9valuarea performanelor$ a limitelor sistemului informaional e'istent n raport cu cerinele sistemului de conducere 9valuarea gradului de pregrire al unitii economice pentru introducerea noului sistem informatic.

1.2.1 )valuarea per"ormanelor sistemului e6istent 9valuarea performanelor i limitelor sistemului e'istent se face pe baza urmtoarelor criterii :

26

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. #sigur realizarea obiectivelor$ ndeplinirea funciilor i sarcinilor de baz ale unitii i e'ercitarea atribulelor de conducere Aradul de asigurare cu informaii necesare i suficiente a conducerii la diferite niveluri$ a comportamentelor funcionale ?perativitatea n culegerea i transmiterea informaiilor i datelor 3alitatea informaiilor obinute din prelucrarea privit sub aspectul preciziei de e'primare i sub aspectul fle'ibilitii 3alitatea i sigurana legturilor informaionale$ a flu'urilor informaionale

1.2.# Puncte slabe +n cazul unei eventuale lipse de clieni$ firma se afl n imposibilitate de reorientare imediat spre alt gam de clieni. Rezolvare : M prognoze M !romovarea imaginii firmei n faa potenialilor clieni prin: creearea de materiale promoionale (departamentul 5T). 9rori n calcularea sumelor facturilor i nregistrarea detaliilor acestora. Rezolvare: 3rearea unui departament specializat care s se ocupe cu studiul pieei$ al concurenei n domeniu i care s elaboreze

27

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. M Realizarea de ctre departamentul 5T a unui pac4et

softCare (o baza de date) care s calculeze automat sumele facturilor (astfel nc2t eroarea uman s fie eliminat)$ i n acelai timp s in o eviden clar asupra tarifelor serviciilor.

1.2.* Puncte "orte !ersonalul de la departamentele de conducere i cel financiar)contabil au o e'perien vast i n activitatea ce o practic$ ceea ce asigur un timp foarte scurt de rspuns la nevoile clienilor "erviciile firmei sunt prestate cu foarte mare seriozitate ceea ce asigur satisfacerea nevoilor clienilor. Datorit acestui fapt firma a fost recomandat la creasc. 1.2./ &naliza critic 3reearea contractului i ar4ivarea tuturor actelor dureaza foarte mult scad. +n momentul facturrii clientului pot aparea diverse greeli (mai ales n calculul sumelor). !entru a evita acest lucru se sugereaz automatizarea procesului de facturare. +n anumite momente$ managerul cere un raport n care s se centralizeze informaiile n legatur cu toate facturile$ emise devenind ineficient flu'ul. #ceste activiti trebuie noi poteniali clieni$ astfel c cifra de afaceri a firmei s

automatizate astfel nc2t timpul necesar pentru efectuarea lor s

28

Capitolul 1: Prezentarea societii S.C. ROM PLAST S.R.L. ctre fiecare client n parte. !rocesul nceput pentru a satisface aceast cerere$ dura foarte mult timp din cauza ar4ivrii. !rintre aceste probleme$ mai pot fi menionate i cele legate de transmiterea documentelor i informaiilor pe circuitul client) firm: distorsiunea$ nt2rzierea$ staionarea$ precum i cea mai grav problem care poate aprea n cursul unui circuit: elaborarea unor decizii greite bazate pe informaii eronate.

29