You are on page 1of 1

LAPORAN HARIAN KANTIN

TARIKH : .

1. Menu Di Jual

HARI : .

Makanan

Air

Catatan

Murid

Guru
2. Harga Jualan
3. Mutu Makanan
4. Kuantiti Jualan
5. Kebersihan Kantin
6. Disiplin Murid
7. Pengawas Bertugas
8. Kantin Dikemas Selepas Rehat
9. Layanan
10. Peristiwa / Insiden

Ulasan / Penilaian

Disediakan oleh :-