You are on page 1of 4

Taxele vamale au dobndit o important deosebit datorit influentei lor pozitive asupra economiei nationale.

Prin intermediul lor se pot stimula exporturile, schimburile economice si tehnicostiintifice ntre tri. Tot taxele vamale au un rol activ in politica de asigurare a necesarului de materii prime si materiale deficitare. Taxele vamale fac parte din sistemul impozitelor indirecte. Nivelul taxelor vamale depinde de nevoia de protectie pe piata interna. uantumul acestora va fi cu atat mai ridicat cu cat conditiile de pe piata interna sunt mai defavorabile fata de cele ale exportatorilor straini. !e asemenea, fixarea nivelului taxelor vamale depinde si de diferentele existente intre costul si pretul marfurilor pe piata interna si piata externa. !atorita faptului ca taxele vamale sunt achitate bugetului public de importator si ca acesta le transfera asupra pretului de vanzare al marfurilor, cel care suporta in final este cumparatorul. I. Definitia, clasificarea si functiile taxelor vamale in economia de piata ".#. "n functie de criteriul folosit, taxele vamale se pot clasifica astfel $ Dupa scopul urmarit de catre stat$ Taxe vamale fiscale, Taxe vamale protectioniste Taxele vamale fiscale au ca singur obiectiv procurarea de venituri la bugetul de stat. Taxele vamale protectioniste vizeaza crearea unei bariere pentru marfurile straine, prin intermediul careia se urmareste anihilarea concurentei straine pe piata interna. Dupa obiectul impunerii$ Taxe vamale de import, Taxe vamale de export, Taxe vamale de tranzit.

Taxele vamale de import se platesc de importatori pentru toate produsele care fac obiectul tranzactiei si se regasesc in preturile de desfacere pe piata interna. %ceste taxe vamale sunt cele mai frecvente si au rolul de a alimenta bugetul statului cu venituri, de a limita importul, de a prote&a producatorii interni. "n unele cazuri, taxa vamala de import poate conduce la scumpirea marfii importate in raport cu marfa indigena, ceea ce inseamna ca ea actioneaza restrictiv pentru importator. "n astfel de situatii, pentru ca importul sa se poata realiza, este necesar ca exportatorul sa reduca nivelul pretului de export, asigurand marfii sale o competitivitate egala cu cea a marfii indigene. %ceasta reducere poate conduce la scaderea rentabilitatii exportului ori de cate ori in tara exportatoare nivelul productivitatii muncii este mai scazut sau costurile de productie sunt mai ridicate decat in tara importatoare. Taxele vamale de export se percep asupra marfurilor de pe piata interna, la exportul acestora. 'e aplica, de regula, la materii prime sau semifabricate. (xista tari care isi procura principalele resurse valutare din exportul de produse agricole sau ale industriei extractive si pentru care se folosesc taxele vamale de export ca mi&loc de procurare a veniturilor bugetare. "n general, taxele vamale de export sunt folosite ca mi&loc de impiedicare a exportului de materii prime, in vederea prelucrarii lor in tara si apoi valorificarea lor ca produse finite. )

Taxele vamale de tranzit se percep asupra marfurilor aflate in trecere pe teritoriul vamal al statului in cauza. %vand in vedere ca statele obtin avanta&e mai mari din transportul marfurilor in transit, aceste taxe sunt destu de rar intalnite. Dupa modul de taxare$ Taxe vamale autonome, Taxe vamale conventionale, Taxe vamale preferentiale, Taxe vamale de retorsiune.

Taxele vamale autonome sau generale sunt stabilite de stat in mod independent. (le se incaseaza pentru importurile pe care o tara le efecteaza din statele cu care nu a incheiat conventii si nu se aplica clauza natiunii celei mai favorizate. 'unt taxele vamale cu nivelul cel mai ridicat. Taxele vamale conventionale sunt acelea al caror nivel vamal a fost convenit prin intelegeri cu alte state, pe baza acordurilor comerciale incheiate. 'unt, in general, mai reduse decat cele autonome. Taxele vamale preferentiale se aplica in cazul importurilor din statele care se bucura de un regim comercial preferential, mai favorabil decat cel aplicat in cazul clauzei natiunii celei mai favorizate. 'e pot folosi in relatiile dintre tari cu niveluri diferte de dezvoltare si pot fi unilaterale sau reciproce. Taxele vamale de retorsiune sunt aplicate ca raspuns la utilizarea de catre statele partenere a unor politici discriminatorii fata de produsele exportate pe pietele respective. (le sunt reprezentate de taxele vamale antidumping * au rolul de a neutraliza dumpingul practicat de unele tari+ si de taxele vamale compensatorii *se intalnesc in cazul produselor pentru a se acorda subventii in tarile din care provin+. Dupa modul de percepere$ Taxe vamale ad-valorem, Taxe vamale specifice, Taxe vamale mixte.

Taxele vamale ad-valorem se stabilesc prin prelevarea unui procent determinat asupra valorii marfii ce face obiectul operatiunii de comert exterior. (le nu necesita un tarif vamal detaliat. !eoarece acestea se percep pe baza facturii prezentate de importator, exista tendinta de declarare a unor preturi cat mai mici, pentru ca si taxa vamala sa fie cat mai mica. Taxele vamale specifice presupun existenta unui tarif vamal care sa descrie detaliat marfurile. Taxele vamale mixte sunt percepute in special ca adaos la taxele vamale ad-valorem sau specifice. ".,. Principalele functii indeplinite de taxele vamale sunt$ A. Instrument fiscal Taxa vamala apare ca un important instrument al politicii fiscale, desi astazi acest caracter este mult atenuat. (a se constituie in special in calitatea sa de impozit prelevat asupra tranzactiilor cu produse ce trec frontiera astfel incat perceperea sa este avanta&oasa pentru stat deoarece taxa vamala ma&oreaza veniturile bugetului de stat.

B. Instrument de politica comerciala Politica comerciala reprezinta ansamblul masurilor cu caracter administrativ, politic, &uridic, fiscal, valutar si de alta natura cu a&utorul carora se promoveaza relatiile comerciale internationale. Prin utilizarea taxelor vamale intr-o economie de piata, se produc anumite efecte asupra functionarii economiei. -otivatiile de percepere a taxelor vamale sunt nenumarate. !intre acestea, printe cele mai importante se numara$ Protectia tarifara sustine ramuri importante din punct de vedere social, strategic sau economic. Prin taxe vamale se prote&eaza forta de munca si locurile de munca din anumite ramuri. Prin reducerea importurilor se stimuleaza productia interna si se ma&oreaza veniturile producatorilor. Taxele vamale se constituie ca instrument de coordonare statala a activitatii de comert exterior. Prin intermediul resorturilor de politica vamala se pot promova sau nu relatii comerciale cu anumite piete.

2) Aplicarea taxelor vamale otele taxei vamale /i lista m0rfurilor supuse acesteia se slabilese de c0tre Parlament. otele taxei vamale se aplic0 n conformitate cu legisla1ia /i cu acordurile interna1ionale, la care 2- este parte. otele taxei vamale snt unice /i nu pot fi modificate, cu excep1ia cazurilor prev0zute de legisla1ie /i de acordurile interna1ionale, la care 2- este parte.
Taxele vamale se aplic0 conform anexei # a 3egii 2epublicii -oldova 4 u privire la tariful vamal5.

6n afar0 de taxa vamal0, determinat0 n baza valorii n vam a m0rfurilor /i taxei vamale prev0zute de tariful vamal, organele vamale calculeaz0 /i taxele pentru efectuarea procedurilor vamale *anexa , la 3egea 2epublicii -oldova cu privire la tariful vamal, Nr. #789-:"""din ,9.##.;<+. 'nt prev0zute urm=toarele tipuri de proceduri vamale /i taxe pentru efectuarea acestora$ #+ nregistrarea m0rfurilor n vam0$ > euro n cazul cnd valoarea n vam0 a m0rfurilor constituie >9-#999 euro. 9,,9? din valoarea n vam0 a m0rfurilor, dar nu mai mult de ;99 euro, n cazul cnd valoarea n vam0 a m0rfurilor dep0/e/te #999 euro.

,+ nregistrarea importului /i exportului temporar de bunuri$ 79 euro. 7+ p0strarea m0rfurilor n depozitele vamale$ n primele #9 zile - c@te 9,# euro pentru fiecare Ag /i fiecare zi de p0strare. n urm0toarele zile calendaristice - c@te 9,> euro pentru fiecare Ag /i fiecare zi de p0strare.