You are on page 1of 8

Unitatea de nvmnt: LICEUL TEHNOLOGIC ONETI Catedra: Alimentaie publi !i turi"m #r$%e"$r : &'(ILA )ENN* Nr- $re: .

./ O0EC nr. 4598 / 31.08.2004 PROIECTUL UNITII DE NVARE Disciplina: Educaie antreprenorial Timp: 1 or/sptmn UNITATEA DE NVARE: Managementul resurselor ersonale Nr! $rt! (0) 1! Con%&nutur& '(etal&er&) (1) Prezentarea programei recapitulare A$t&+&t-%& (e .n+-%are (3)

Avi+are !e% atedr,

Clasa :a X-a Semestrul 1 NR! ORE ALOCATE" # Nr! ore ( ) 1

Com eten%e s e$&*&$e +&,ate (2)

Resurse (4)

E+aluare (5)

Data (!) S1

O/s! (")

0!

In(&+&(ul $a .ntre r&n,-tor

1!1! Identi%i area r$luril$r p$"ibile pe are le p$ate ndeplini individul n d$meniul e $n$mi 1!1! 1tabilirea, n $$perare u eilali, a r$luril$r pr$prii, a tuale !i de per"pe tiv, ntr2un mediu de a%a eri 1!1! Identi%i area r$luril$r p$"ibile pe are le p$ate ndeplini individul n d$meniul e $n$mi 1!1! 1tabilirea, n $$perare u eilali, a r$luril$r pr$prii, a tuale !i de per"pe tiv, ntr2un mediu de a%a eri

0anualul C$nver"atia euri"ti a E3punerea 4$ umentarea 5i"e de d$ umentare 5i"e de lu ru 16eme "tru turale Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r #r$be $rale 1 S0

1!

Testarea &n&t&ala

E3er itiu

5i"e de lu ru

#r$be " ri"a

S1

2!

Cal&t-%& 3& $om eten%e ale .ntre r&n,-torulu& (e su$$es

1!1! Identi%i area r$luril$r p$"ibile pe are le p$ate ndeplini individul n d$meniul e $n$mi 0!1! E3empli%i area un$r aliti ale ntreprin+t$rului de "u e"

C$nver"atia euri"ti a 1imularea Invatarea prin de" $perire 'eali+area de p$rt$%$liu E3er itiu 1imularea Invatarea prin de" $perire Invatarea prin $$perare

0anualul 5i"e de d$ umentare 5i"e de lu ru

C$ntinua, 5$rmativa #r$be $rale Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r

S2

4!

Mot&+a%&a mun$&&

1!1! 1tabilirea, n $$perare u eilali, a r$luril$r pr$prii, a tuale !i de per"pe tiv, ntr2un mediu de a%a eri 7-7-Identi%i area r$luril$r p$"ibile pe are le p$ate ndeplini individul n d$meniul e $n$mi

0anualul 5i"e de d$ umentare 5i"e de lu ru

C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r

S4

5!

Alegerea traseulu& ro*es&onal 3& ro/lema mo/&l&t-%&& 2!1! Anali+a riti a $mp$rtamentului n ale8erea ro*es&onale tra"eului pr$%e"i$nal, pre um !i a

1!1! Identi%i area r$luril$r p$"ibile pe are le p$ate ndeplini individul n d$meniul e $n$mi 1!1! 1tabilirea, n $$perare u eilali, a r$luril$r pr$prii, a tuale !i de per"pe tiv, ntr2un mediu de a%a eri

di"p$nibilitii de re$rientare pr$%e"i$nal n rap$rt u dinami a mediului e $n$mi $2"$ ial 6!


1!1! Identi%i area r$luril$r p$"ibile pe are le p$ate ndeplini individul n d$meniul e $n$mi

C$nver"atia euri"ti a 1imularea Invatarea prin de" $perire 'eali+area de p$rt$%$liu E3er itiu

0anualul 5i"e de d$ umentare 5i"e de lu ru

C$ntinua, 5$rmativa #r$be $rale Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r

S5

Re$a &tulare

'eali+area de p$rt$%$liu

0anualul 5i"e de d$ umentare

5$rmativa #r$be " ri"e #r$ie tul

S67 S#

0!1! E3empli%i area un$r aliti ale ntreprin+t$rului de "u e" 1!1! 1tabilirea, n $$perare u eilali, a r$luril$r pr$prii, a tuale !i de per"pe tiv, ntr2un mediu de a%a eri

2!1! Anali+a riti a $mp$rtamentului n ale8erea tra"eului pr$%e"i$nal, pre um !i a di"p$nibilitii de re$rientare pr$%e"i$nal n rap$rt u dinami a mediului e $n$mi $2"$ ial

5i"e de lu ru

UNITATEA DE NVARE: In&%erea s& (erularea une& a*a$er& Nr! $rt! (0) Con%&nutur& '(etal&er&) (1) Planul (e a*a$er& 3& ro/lemele a l&$-r&& a$estu&a A$t&+&t-%& (e .n+-%are (3)
$n eptel$r

Numar (e ore : 14
Resurse (4) 0anualul 5i"e de lu ru #lan"e E+aluare (5) C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r Nr! ore ( ) Data (!) O/s! (")

Com eten%e s e$&*&$e +&,ate (2)


1!0! Utili+area ade vat a "pe i%i e antrepren$riatului

1!

1imularea Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri 1imularea Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri

S89 S1:

0!

Con(&%&&le leg&slat&+e ale a$t&+&t-%&& antre renor&ale

1!1! Identi%i area prevederil$r le8i"lative re%erit$are la a tivitatea antrepren$rial

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

S11 S10

1!

Instrumente ne$esare stu(&er&& &e%e&

0!0! Utili+area un$r in"trumente ade vate pentru "tudierea %en$menel$r "pe i%i e di%eritel$r piee

1imularea Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r "umativa

S11

2!

Re$a &tulare

1!0! Utili+area ade vat a $n eptel$r "pe i%i e antrepren$riatului 1!1! Identi%i area prevederil$r le8i"lative re%erit$are la a tivitatea antrepren$rial 0!0! Utili+area un$r in"trumente ade vate pentru "tudierea %en$menel$r "pe i%i e di%eritel$r piee 0!1! Identi%i area $p$rtunitil$r pieei 2!0! Evaluarea " 6imbril$r !i a tendinel$r are intervin n mediul de a%a eri 2!1! Utili+area ade vat !i e%i ient a re"ur"el$r, n %un ie de ara teri"ti ele mediului e $n$mi $2"$ ial

0anualul 'eali+area de p$rt$%$liu 5i"e de d$ umentare 5i"e de lu ru 5$rmativa #r$be " ri"e #r$ie tul 0 S127 S14

4!

Resursele ne$esare (erul-r&& une& a*a$er& '*&nan$&are7 mater&ale7 umane) Semestrul II O/t&nerea ro(usulu& Promo+area ro(usulu&

1imularea Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r "umativa C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r "umativa C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i

S157 S167 S1#

5!

2!1! Utili+area ade vat !i e%i ient a re"ur"el$r, n %un ie de ara teri"ti ele mediului e $n$mi $2"$ ial

1imularea Invatarea prin de" $perire #r$blemati+area 1imularea Invatarea prin de" $perire #r$blemati+area

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e 0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

S1

6!

0!0! Utili+area un$r in"trumente ade vate pentru "tudierea %en$menel$r "pe i%i e di%eritel$r piee 0!1! Identi%i area $p$rtunitil$r pieei

S0

#!

E+aluarea a*a$er&&

2!0! Evaluarea " 6imbril$r !i a tendinel$r are intervin n mediul de a%a eri

1imularea Invatarea prin de" $perire #r$blemati+area

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

$mp$rtamentul elevil$r "umativa C$ntinua, 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r "umativa

S1

8!

Re$a &tulare $a &tol

2!1! Utili+area ade vat !i e%i ient a re"ur"el$r, n %un ie de ara teri"ti ele mediului e $n$mi $2"$ ial ;-7- Evaluarea p$"ibilitil$r de derulare a unei a%a eri pr$prii !i pr$%itabile, lund n $n"iderare intere"ele $munitii 1!0! Utili+area ade vat a $n eptel$r "pe i%i e antrepren$riatului 1!1! Identi%i area prevederil$r le8i"lative re%erit$are la a tivitatea antrepren$rial

1imularea Invatarea prin de" $perire #r$blemati+area

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

5$rmativa #r$be $rale #r$ie tul

S2

1:!

Testare

5$rmativa #r$be " ri"e #r$ie tul

S4

UNITATEA DE NVARE: ETICA N A;ACERI

NR! ORE ALOCATE"

6
;

Nr! $rt! (0)

Con%&nutur& '(etal&er&) (1)

Com eten%e s e$&*&$e +&,ate (2)


1!2! Identi%i area ri" uril$r e de ur8 din $mp$rtamentul n a%a eri

A$t&+&t-%& (e .n+-%are (3) 1imularea Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri

Resurse (4)

E+aluare (5) 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r 1umativa 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r 1umativa 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r 1umativa

Nr! ore

Data

O/s! ( )

1!

R-s un(erea .n a*a$er&

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

S5

0!

Pr&n$& && et&$e .n rela%&&le $u anga<a%&& *&rme&7 $u artener&& (e a*a$er& 3& $u &nst&tu%&&le u/l&$

0!2! Apli area prin ipiil$r eti e n relaiile u an8a<aii !i u partenerii 2!2! Anti iparea $n"e inel$r $mp$rtamentului re"p$n"abil n rap$rt u an8a<aii !i u partenerii 2!4! Identi%i area $n"e inel$r a tivitii antrepren$rului a"upra $n"umat$rului !i a"upra mediului 4!0! Identi%i area un$r "$luii alternative la pr$blemele $munitii, privind iniierea = derularea unei a%a eri

1imularea Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri 1imularea Invatarea prin de" $perire Invatarea prin $$perare 'eali+area de p$rt$%$liu

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

S6

1!

Prote$%&a $onsumatorulu&

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

S#

2! 4! Prote$%&a me(&ulu&

#ro$ramul %& 'tii mai multe( s )ii mai *un+


2!4! Identi%i area $n"e inel$r a tivitii antrepren$rului a"upra $n"umat$rului !i a"upra mediului

1 1 0anualul C$nver"atia euri"ti a 1imularea Invatarea prin de" $perire 5i"e de d$ umentare 5i"e de lu ru C$ntinua, 5$rmativa #r$be $rale Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r

S8 S1:

'eali+area de p$rt$%$liu E3er itiu


0!2! Apli area prin ipiil$r eti e n relaiile u an8a<aii !i u partenerii 1!0! Antrenarea an8a<ail$r n re+$lvarea pr$blemel$r %irmei 1!1! Utili+area un$r te6ni i de ne8$ iere u partenerii de a%a eri 2!2! Anti iparea $n"e inel$r $mp$rtamentului re"p$n"abil n rap$rt u an8a<aii !i u partenerii 2!4! Identi%i area $n"e inel$r a tivitii antrepren$rului a"upra $n"umat$rului !i a"upra mediului

5!

Re$a &tulare

C$nver"atia euri"ti a 1imularea Invatarea prin de" $perire 'eali+area de p$rt$%$liu E3er itiu

0anualul 5i"e de d$ umentare 5i"e de lu ru

C$ntinua, 5$rmativa #r$be $rale Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r

S11

6!

Testare

5$rmativa #r$be " ri"e #r$ie tul

S10

I>Nr! $rt! (0)

UNITATEA DE NVARE: R&s$ 3& reu3&t- .n a*a$er& Con%&nutur& '(etal&er&) (1) A$t&+&t-%& (e .n+-%are (3) 1imularea Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri 1imularea

NR! ORE ALOCATE" Nr! ore

Com eten%e s e$&*&$e +&,ate (2)


1!4! Identi%i area un$r tipuri de ri" n "ituaii di%erite, "pe i%i e iniierii !i derulrii unei a%a eri

Resurse (4) 0anualul 5i"e de lu ru #lan"e 0anualul

E+aluare (5) 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r 1umativa 5$rmativa

Data

O/s! ( )

1!

R&s$ul .n a*a$er&

S11

0!

Mo(ele (e reu3&t- .n

0!4! Identi%i area un$r m$daliti p$"ibile de minimi+are a ri" ului n

S12
?

iniierea !i derularea a%a eril$r

a*a$er&

Invatarea prin de" $perire )$ ul de r$luri


0!5! Inve"ti8area elementel$r $mune !i "pe i%i e ale reu!itei n a%a eri

5i"e de lu ru #lan"e

Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r 1umativa 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r 1umativa 5$rmativa Ob"ervarea "i"temati a a a tivitatii "i $mp$rtamentul elevil$r 1umativa

1!

=eneral 3& art&$ular .n real&,area une& a*a$er& reu3&te

2!

Re$a &tulare $a &tol

1!4! Identi%i area un$r tipuri de ri" n "ituaii di%erite, "pe i%i e iniierii !i derulrii unei a%a eri 0!4! Identi%i area un$r m$daliti p$"ibile de minimi+are a ri" ului n iniierea !i derularea a%a eril$r 0!5! Inve"ti8area elementel$r $mune !i "pe i%i e ale reu!itei n a%a eri

1imularea Invatarea prin de" $perire Invatarea prin $$perare 'eali+area de p$rt$%$liu 1imularea Invatarea prin de" $perire Invatarea prin $$perare 'eali+area de p$rt$%$liu

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

S14

0anualul 5i"e de lu ru #lan"e

S15

4! 5!

Testare Re$a &tulare *&nala

#r$ba " ri"a

1 1

S16 S1#

Not-"
4etalierea $ninuturil$r "e va %a e la nivel de le ieO0ECT1 nr- :;@A=.7-BA-9BB:
A