You are on page 1of 18

CUPRINS1. Sinteza planului de afaceri ........................................22. Prezentarea intreprinderii .........................................43. Prezentarea produselor i serviciilor firmei ............ 4. Planul de mar!

etin" i v#nz$ri i pro"ramul dedezvoltare a produselor i%sau serviciilor .....................& . Planul activit$'ii opera'ionale ...................................(). Planul de mana"ement .............................................11&. Planul financiar ........................................................13(. *ferta intreprenorial$ .............................................1&

1. Sinteza planului de afaceri S.C. VENIN S.R.L. este o firm de comer cu capital integral privatcare are ca obiect de activitate principal creterea viperelor pentru venin. i r m a e s t e o S o c i e t a t e c u R s p u n d e r e L i m i t a t i a r e u n s i n g u r acionar care este i managerul general al firmei! dl "arius #uldur." a n a g e r u l a $ n c e p u t afacerea pe ba%a unui contract prin care a$ m p r u m u t a t % e c e v i p e r e s i p u i i a c e s t o r a i & a u a p a r i n u t . L e g i s l a t i a i n domeniu este si ea destul de ciudata. 'entru ferma a fost nevoie de treiincape ri ( una pentru vipere! cea de&a doua pentru recoltarea veninului sia l t a p e n t r u c r e s t e r e a d e s o a r e c i ! s a u ) a m s t e r i ! ) r a n a p r i n c i p a l a p e n t r u vipere. I&a fost inter%is creterea a mai mult de *++ de serpi.Veninul de viper este folosit de fabricile de medicamente pentru p r o d u c e r e a u n o r pastile i unguente care tratea% boli dintre cele m a i diverse. "edicamentele care conin venin de viper sunt folosite pentrut r a t a r e a e p i l e p s i e i ! a c a n g r e n e i ! a u l c e r u l u i ! a d i f e r i t e l o r a f e c i u n i )emofilice sau c)iar $n

tratarea unor forme de cancer. ,nguentele care conin venin de viper sunt folosite i pentru afeciuni antireumatice. ,ng r a m de venin este suficient pentru producerea a aproape - + + . + + + d e tuburi de unguent.Veninul de vipera ammod.tes a fost e/perimentat cu succes contra)olerei! tetanosului! leprei si elefantia%isului.'rote0ate prin lege in Rom1nia! viperele pot deveni in scurt timp unadin cele mai profitabile ac)i%itii pentru afaceristii cu initiativa. Veninul este foarte cautat de fabricile de medicamente din 2ccident! care ofera in 0 u r d e - + + + d e e u r o p e n t r u u n s i n g u r g r a m . S i n g u r a f a b r i c a d e medicamente din Rom1nia care foloseste veninul viperin pentru productia medicamentoasa se afla la Iasi! insa ac)i%itionea%a pretiosul lic)id dins t r a i n a t a t e . ' e n t r u p r o m o v a r e a p r o d u s u l u i s & a u contactat fabricile din2ccident pentru a $nc)eia c o n t r a c t e c u a c e s t e a . V e n i n u l a f o s t t e s t a t $nainte de a fi scos pe pia! deoarece un veninul $i pierde din calitated a c n u e s t e c o l e c t a t i p s t r a t c u m s e c u v i n e . I n m o m e n t u l i n c a r e societatea a a0uns la o productie de venin de 3++ de grame a apelat las e r v i c i i l e u n u i i n s t i t u t f a r m a c e u t i c p e n t r u s i g i l a r e ! a u t e n t i f i c a r e s i omologare! in vederea standardi%arii produsului. Cu acest document a pre%entat clientului ogarantiea c a l i t i i v e n i n u l u i s i a c o n d i t i i l o r d e pastrare.'entru a a0unge la performantele unei mari crescatorii societatea SCVENIN SRL a pornit de la stadiul de laborator in care a $ntreinut pana la4 + d e v i p e r e . ' e n t r u acest numar de animale a fost suficient un t e r a r i u mare cu suprafata de -&5 mp sau 5 la%i de crestere individuala in care auincaput -+ de cutii. 'entru soareci! au fost necesare 4 borcane de 3+ litri!in care s&au pus 3+ femele si 5&* masculi reproducatori.Creterea viperelor poate fi o afacere

rentabil. ,n gram de venin deviper! la preul cel mai mic posibil! este ec)ivalentul a 6+ grame de aur.' r a c t i c ! p e u n g r a m de venin se obin cel puin 6++&3+++ de euro. 2 viper produce 3!4 grame de venin pe an! iar o cresctorie $n stadiul delaborator are cel puin 4+ de e/emplare. 7eci! se poate scoate anual cel puin 8++++ euro! din care scdem c)eltuielile cu salariile! apro/imativ8 + + + e u r o ! d e o a r e c e a v e m n e v o i e d e c e l puin - $ngri0itori! plus altec)eltuieli estimate la apro/imativ 3++++ euro an u a l . 7 u p r e i n e r e a impo%itului pe profit se obine un profit anual estimat la 59+++ euro. 7el a a c e a s t p r e m i % a pornit societatea SC VENIN SRL care $n p r e % e n t estimea% un profit anual de 68+++ euro i un venit net de 5+++++ euroCapitalul minim necesar pentru $nceperea afacerii a fost de 3.+++ de euro.C u a c e a s t a s u m a managerul "arius #uldur a $nceput o crescatorie de 5

vipere! banii fiind necesari pentru toate a p r o b a r i l e s i a m e n a 0 a r e a crescatoriei. Ca aprobari! a fost nevoie de avi%ul :gentiei de "ediu si celal 7irectiei Sanitar Veterinare.

"anagerul a $nceput afacerea pe ba%a unui contract prin care a$mprumutat %ece vipere si puii acestora i&au a p a r i n u t . L e g i s l a t i a i n domeniu este si ea destul de ciudata. 'entru ferma a fost nevoie de treiincape ri ( una pentru vipere! cea de&a doua pentru recoltarea veninului sia l t a p e n t r u c r e s t e r e a d e s o a r e c i ! s a u ) a m s t e r i !

) r a n a p r i n c i p a l a p e n t r u vipere. I&a fost inter%is creterea a mai mult de *++ de serpi.'entru desfurarea activitii firmei a fost nevoie de o locaie mic i a n u m e o f e r m c u 4 camere. * camere sunt speciale pentru cretereav i p e r e l o r i o c a m e r u n d e s t a u $ n g r i 0 i t o r i i . C e l e t r e i c a m e r e p e n t r u creterea viperelor repre%int o camer amena0at cu terariile $n care sec r e s c v i p e r e l e ! o c a m e r s p e c i a l p e n t r u c r e t e r e a o a r e c i l o r c a r e repre%int )rana viperelor! cea de a treia camer este dotat cu aparaturanecesar colectrii i purificrii veninului! iar a patra camer se folosete pentru creterea puilor de viper. Spaiul acestei ferme $l putem estima la- + + m e t r i p t r a i ! s p a i u n e c e s a r p e n t r u c r e t e r e a m a / i m u l u i l e g a l d e vipere! adic *++. 3. Prezentarea produselor i serviciilor firmei Singurul produs pe care $l promovea% societatea SC VENIN SRLeste repre%entat de veninul viperelor ammod.tes.Veninul de viper este folosit de fabricile de medicamente pentru p r o d u c e r e a u n o r pastile i unguente care tratea% boli dintre cele m a i diverse. "edicamentele care conin venin de viper sunt folosite pentrut r a t a r e a e p i l e p s i e i ! a c a n g r e n e i ! a u l c e r u l u i ! a d i f e r i t e l o r a f e c i u n i )emofilice sau c)iar $n tratarea unor forme de cancer. ,nguentele care 4 conin venin de viper sunt folosite i pentru afeciuni antireumatice. ,ng r a m d e v e n i n e s t e s u f i c i e n t p e n t r u p r o d u c e r e a a a p r o a p e - + + . + + + d e tuburi de unguent. 7e asemenea veninul este cel mai des u%itat pentru producerea de vaccinuri folosite in medicina )omeopata. 7e asemenea!tot pe ba%a de venin se produc o

serie de medicamente folosite pentru at r a t a e p i l e p s i a ! cangrena! ulcerul! icterul! )emofilia! )olera! t e t a n o s u l ! lepra si cancerul. :nual! sute de litri de venin iau calea 2ccidentului din,craina! Rusia si ;ad0i<istan! tarile cu cea mai mare productie de venind i n E u r o p a . Lic)idul se ac)i%itiona ilegal de catre unele c o m p a n i i d i n Europa de Vest si inainte de caderea Cortinei de ier. C)iar si in 3==3!dupa de%membrarea ,.R.S.S.! veninul de vipera era ac)i%itionat din tarilef o s t u l u i bloc comunist cu sume cuprinse intre -+ si 5+> din valoareareala de piata. Legislatia europeana insa a s t a b i l i t i n s a n i s t e p e d e p s e foarte dure pentru companiile care ac)i%itionea%a veninul de vipera! faracontract de la companii autori%ate. E/ista insa suspiciuni care planea%aasupra mai multor companii din 2ccident! cum ca acestea ar ac)i%itionasi in pre%ent venin pe cai ilegale. E/ist mai muli cresctori de vipere! care $ns nu pot vinde veninul pentru cfirmele occidentale $nc)eie contracte doar cu cresctorii autori%ai. E/ista persoanecare au c1teva sute de grame! insa daca il pastrea%a foarte mult! veninul isi pierde puritatea si nu mai poate fi folosit. :v1nd $n vedere faptul c SC VENIN SRL areautori%aie $n creterea de vipere pentru venin! putem spune c acest lucru poate ficonsiderat un prim avanta0 competitiv. ,n alt avanta0 competitiv repre%int preul dev1n%are al produsului! care este de 65+ euro pe gramul de venin! $n comparaie cuceilali furni%ori care distribuie veninul cu cel puin 3+++ euro. #ine$neles e/ist ifurni%oti neautori%ai care distribuie veninul la un pre mai mic 4+> fa de preul pieei. 7ei ma0oritatea clienilor prefer s procure legal cantitatea de venin de careau nevoie! aceti furni%ori repre%int o mare concuren pentru societatea SC VENINSRL.8 4. Planul de marketing i vnzri i programul dedezvoltare a produselor i/sau serviciilor

Segmentul de pia cruia se adresea% SC V E N I N S R L e s t e repre%entat $n mare parte de piaa fabricilor din 2ccident. abricile demedicamente din Rom1nia prefer s importe veninul dec1t s&l procure d e la distribuitorii neautori%ai din ar. Societatea SC VENIN SRLr e u e t e s o c u p e u n l o c i m p o r t a n t p e p i a d a t o r i t f u r n i % o r i l o r c e aprecia% calitatea i preul veninului produs de aceast s o c i e t a t e . ? n Rom1nia concurena este repre%entat de distribuitorii neautori%ai iar $nafar consurena este foarte mare! de aceea societatea SC VENIN SRLabordea% o politic a preurilor destul de bun. ?n pre%ent are cel maim i c p r e d e p e p i a a e/tern $ns pe piaa intern are un pre destul d e mare comparativ cu distribuitorii neautori%ai care v1nd veninul la un premai mic cu -+&5+ procente fa de preul pieei. Se ba%ea% $ns pe faptulc legea oblig fabricile de medicamente s procure veninul $n mod legal!adic de la distribuitorii autori%ai.? n a i n t e d e a f i d i s t r i b u i t ! v e n i n u l e s t e d a t u n u i institut farmaceutic p e n t r u s i g i l a r e ! a u t e n t i f i c a r e s i o m o l o g a r e ! i n v e d e r e a s t a n d a r d i % a r i i produsului. Cu acest document pre%int clientului ogarantiea calitiiveninului si a conditiilor de pastrare.S C V E N I N S R L a r e $ n p r e % e n t c o n t r a c t e c u c l i e n i m a r i d i n 2ccident. :ceste contracte sunt $nc)eiate pe cel puin un an. Veninul le este distribuit clienilor lunar! conform condiiilor e/istente $n contractulde colaborare. "arfa a0unge la destinatar $nsoit de documente ce atestcalitatea produselor.

Cresterea viperelor in terarii nu este complicata! d e s i n u m a i c u v a n t u l vipera ii sperie pe foarte multi.' e n t r u

crearea acestei ferme au fost necesare trei i n c a p e r i ! u n a pentru vipere! alta pentru recoltarea v e n i n u l u i s i c e a d e a t r e i a p e n t r u cresterea de soareci! ce repre%inta principala sursa de )rana a viperelor. "ai e/iat si o a patra incapere pentru puii de vipera. erma nu trebuie sac o n t i n a m a i m u l t d e * + + e / e m p l a r e . S C V E N I N S R L $ i d e s f o a r activitatea pe un spatiu de apro/imativ de -++ mp. @suficient p e n t r u cresterea a ma/im *++ de e/emplareA.' e n t r u o b i n e r e a u n u i v e n i n d e c a l i t a t e s u p e r i o a r e s t e n e c e s a r s cunoatem urmtoarele informaii( +erariile ;erariile sunt construite din cornier! iar peretii sunt din sticla transparentaavand o grosime de minim 3+ mm! pentru ca viperele sa aiba lumina catmai multa. 'utem folosi terarii construite numai din sticla! avand diferitef o r m e d e dimensiuni relativ mici @vipera este totusi! un sarpe m i c A ! c e incearca sa imite pe cat posibil conditiile de )abitat natural. in terarii se pune nisip ori pietre de rau. ;emperatura trebuie sa fie constanta! in 0ur de-4 C! altfel putem sa avem surpri%a ca viperele sa nu se )raneasca si sa scada calitatea veninului. ,ranirea Branirea se face cu soareci sau cu )amsteri v i i . 7 e o b i c e i ! o v i p e r a mananca 3 & - soareci pe %i! cu care mai intai se 0oaca! dupa care tine posto anumita perioada de timp. 7e aceea! este obligatoriu ca in paralel cu c r e s t e r e a viperelor! sa avem si o crescatorie de soareci. inainte de adeveni )rana pentru vipere! soarecilor li se a d m i n i s t r e a % a d i f e r i t e vitamine si saruri minerale. = Reproducerea

:cuplarea viperelor are loc la sfarsitul primaverii! iar reproducerea catresfarsitul lui august. Numarul de pui vii este destul de mare! pana la -+ de pui in functie de specie. 7e aici re%ulta cresterea rapida a populatiei devipere. Recoltarea veninului 2 vipera produce intr&un an 3!4 grame dev e n i n . ' e l u n a e s t e n e v o i e d e o s i n g u r a r e c o l tare. Lic)idul trebuie p u r i f i c a t ! d e o a r e c e a p ro/imativ 9+> este apa. Veninul este apoi cristali%at! fiind tinut la temperatura constanta! de &4 C & + C. -anevrarea E/ista costume de protectie! insa cu toate acestea se recomanda prudentain manevrarea viperelor! mai ales in perioada recoltarii veninului. Este de p r e f e r a t s a s t a t i d e v o r b a c u u n profesionist care sa va e/plice cum se r e c o l t e a % a venin! cu riscuri minime de a fi muscat. ; r e b u i e s t i u t c a firmele occidentale inc)eie c o n t r a c t e d o a r c u c e i a u t o r i % a t i . ' e d e a l t a parte! veninul pastrat mult! isi pierde puritatea si nu mai poate fi folosit.C e a m a i r a s p a n d i t a s p e c i e c a r e c r e s t e i n R o m a n i a ! a m m o d i t e s & e s t e s i foarte sensibila. 7aca nu au o temperatura stabila de -4 de grade Celsius!nu se )ranesc si astfel scade calitatea veninului.'are surprin%tor faptul c1 $ntr&o cresctorie de cretere a viperelor cea mai mare parte a timpului s fie ocupat de creterea oarecilor! dar a c e a s t a e s t e r e a l i t a t e a . " e n i n e r e a c u r e n i e i ! ) r 1 n i r e a s i a d p a r e a oarecilor! urmrirea acestora pentru a fi separai pentru reproducere si$ n m u l i r e c o n s u m d i n t o t a l u l d e t i m p o c u p a t p e s t e * + > . , r m t o a r e a activitate care solicit timp este aceea de colectare in teren a animalelor p e n t r u b i o b a % a de vipere! apro/imativ -->. 7in luna mai s i p 1 n l a $nceputul lui iunie! trebuie s parcurgem trasee dificile $n teren pentruindentificarea si capturarea animalelor. Nu de puine ori

aceste e/pediiis u n t c o m p r o m i s e d e f a c t o r i i m e t e o rologici neprielnici. "ulte din 3+ activitile desfurate de cresctor au un pronunat caracter de noutate si bibliografia de specialitate fiind foarte srac! soluiile nu vin dec1t dupo munc intens de cercetare si e/perimentare. 7in acest punct de vederecresctorul $si pierde multe ore $n biblioteci sau $n fata terariilor pentru agsi rspunsuri la problemele care $l frm1nt. :pro/imativ 35> din timpeste consumat pentru astfel de activiti. ?ntreinerea viperelor! )r1nirea siadparea acestora! e/tragerea veninului are o pondere de 33> din totalult i m p u l u i p e t r e c u t $ n c r e s c t o r i e . 7 e o a r e c e $ n momentul de fat oricea c t i v i t a t e t r e b u i e c a r a c t e r i % a t d i n p u n c t d e v e d e r e a l e f i c i e n t e i economice! agentul economic care a desc)is un astfel de obiect dea c t i v i t a t e ! s e c o n f r u n t c u p r o b l e m a g s i r i i p i e e i d e d e s f a c e r e . :ctivitile de mar<eting si cele contabile ocup cea. 9> din timp.? n t r e i n e r e a s i r e p a r a r e a a p a r a t u r i i ! e / e c u t a r e a p r i n a u t o u t i l a r e a diferitelor accesorii se estimea% c1 pot ocupa un minim de *> din timp.R e s t u l d e timp trebuie folosit pentru prelucrarea! anali%a si a m b a l a r e a veninului. 6. Planul de management 'rincipala sarcina pe care managementul firmei o va avea este de atrasa sarcini precise subordonatilor. "anagerii trebuie sa fie un e/emplu p e n t r u s u b o r d o n a t i . 2 d a t a c e omul ocupa o po%itie care are ca scops u p r a v e g ) e r e a m u n c i i a l t o r a ! m u n c a s a s e s c ) i m b a ! p e n t r u e l p r i m a responsabilitate este Cde a face lucrurile prin oameniD.'e scurt!el nu mai este un e/ecutant!dar in sc)imb este un manager. Ca manager ! el trebuiesa

faca orice pentru a&si a0uta subordonatii sa obtina re%ultate ma/ime. 33 :ceasta inseamna ca trebuie sa trase%e sarcinile in functie de re%ultateleo b t i n u t e ! s a m u n c e a s c a c u s u b o r d o n a t i i s a i i n d e t e r m i n a r e a c e l o r m a i bune solutii !sa isi a0ute oamenii in identificarea si depasirea problemelor care ii preocupa!sa ii sfatuiasca! sa ii antrene%e! sa le dea a0utorul de careau nevoie si in sfarsit !el trebuie sa dea subordonatilor oportunitatea de a p e r s e v e r a i n m u n c a . : c e l manager care nu face aceste lucruri intr& o oarecare masura(nu incredintea%a ! nu face lucrurile prin alte persoane ! prin urmare nu este manager. Este o limita la ceea ce un manager poateface de unul singur si la ceea ce poate face cu a0utorul subordonatilor sit o a t e o p e r a t i u n i l e s u n t c u p r i n s e i n t r e a c e s t e l i m i t e . : s t f e l d e l e g a r e a sarcinilor este una dintre principalele instrumente ale unui manager. 7eiu n m a n a g e r t r e b u i e s & i petreac timpul conduc1nd i nu e / e c u t 1 n d ! managerul "arius #oldor muncete $mpreun cu $ngri0itorii! deoarece elare cele mai multe cunotine $n domeniul creterii viperelor.? n a i n t e d e a d e s c ) i d e a c e a s t a f a c e r e ! " a r i u s # o l d o r a d o b 1 n d i t toate informaiile necesare creterii viperelor. La $nceput! petrecea toat%iua l1ng terarii! observ1nd i anali%1nd comportamentul viperelor $nc a p t i v i t a t e . : c o n s t a t a t c i m e d i a t d u p m a s ! v i p e r e l e s u n t p r a c t i c inofensive. :v1nd $n vedere faptul c el a pornit afacerea din stadiu de l a b o r a t o r ! i a r acum a a0uns la stadiul de ferm! iniial se ocupa el decreterea viperelor! acum are - $ngri0itori i un supraveg)etor pentruoareci! crora le acord t r a i n i n g l u n a r i l e $ m p r t e t e i n f o r m a i i l e necesare

unei bune creteri a viperelor.?n momentul de fa organigrama societii SC VENIN SRL arat $nfelul urmtor( 3:v1nd $n vedere dimensiunea fermei i domeniul de activitate!managerul "arius #odor nu are nevoie de foarte muli anga0ai i deaceea el este cel ce organi%ea%! ia deci%ii i deine toate i n f o r m a i i l e . Este at1t manager general c1t i e/ecutiv. :sociat $i este soia care inecontabilitatea firmei. Ceilali anga0ai de care mai are nevoie sunt cei -$ngri0itori i supraveg)etorul de oareci. :nga0aii nu fac altceva dec1t s)rneasc animalele i s fac curat. 7e recoltarea veninului se ocup totmanagerul. 'oate cu trecerea timpului! va da aceast sarcin unuia din$ngri0itori. 7eocamdat prefer s fac el acest lucru. :cest lucru $l faceat1t din pasiune c1t i pentru a fi sigur de calitatea veninului. 7. Planul financiar ?n ceea ce privete planul financiar al SC VENIN SRL! v e/punemmai 0os c)eltuieli suportate de la $nfiinarea fermei i p1n $n pre%ent SC VENIN SRL a trecut prin 5 stadii(stadiul de laborator! fermamica si ferma propriu&%isa. In stadiul de laborator a $nceput cu creterea a 4+ de vipere! dinspecia :mmod.tes! care au fost )ranite su soareci de laborator! pe care i&a crescut singur! pentru a scadea c)eltuielile. Viperele au incaput in treila%i de crestere individuala @-+ decutiiA. Soarecii de laborator i&a inut incinci borcane de 3+ litri @3+ femele di * masculiA. 'roductia anuala nu adepit 34&-+ de grame de venin pur! iar c)eltuielile s& au apropiat de3.+++ de dolari @-++ de dolari ac)i%itionarea bibliografiei! *4+ de dolaric)eltuieli legate de obtinerea

e/emplarelor de vipera si 54+ de dolariamena0area laboratorului.In stadiul de ferma mica c)eltuielile s&au ridicat la cel mult -.+++ dedolari! viperele s&au $nmulit! a0ung1nd la un numr de -++.Stadiul de ferma propriu %is a presupus cele mai mari c)eltuieli!de circa 4.+++ de dolari. Societatea a a0uns la un numr de *++ de vipere!ma/imul pentru care I s&a oferit autori%aia! productia anuala a0ung1nd la*++&4++ de grame de venin. 'entru buna functionare a fermei a fostnevoie de * anga0ati! respectiv - ingri0itori pentru vipere! unsup raveg)etor pentru cresterea soarecilor i un contabil.:v1nd $n vedere c anul acesta ferma are *++ de e/mplare! seestimea% un venit annual de minim *=6+++ euro! din care se scad toatec)eltuielile estimate la 5++++ euro c)eltuieli cu salariile! -6++ euroc)eltuieli cu ap i energie electric! i 96++ euro alte c)eltuieli. ?n urmacalculelor re%ult un profit anual de *49*++ euro. "ai scadem cele 38 procente pentru impo%itarea profitului si re%ult un profit annual deapro/imativ 56++++ euro. 3* "ai 0os avem pre%entat situaia bilanului pe ultimii - ani.mii. lei7enumire53.3-.-++853.3-.-++9 53.3-.-++6 Imobili%ri necorporale6+.+++65.+++C)eltuieli de constituire 39.4 ++&&&&Imobili%ri corporale3.68+.9963.=++.+++;erenuri! cldiri ie c)ipamente3+.4++&&Investiii $n curs++&;otal active imobili%ate4.-4.66=-.56=.9++ & Stocuri 4.+++*.+++&"aterii prime!materiale!obiecteinventar 34.+++ -.+++&Clieni i conturi asimilate3.*8+.+++3.-++.+++&:lte active ci rculante34.+++-+.+++&Conturi la bnci&&&C)eltuieli cu dob$n%ile&&& :lte valori3+.+++3-.+++ &;otal active circulante*.+6+.+++8.+48.66 =

& ;otal activ3.6+6.+++3.5+=.3++ & Capital social5.4++9.+++39.4++7atorii totale*4+ +++&& urni%ori 4+.+++3.5++.99=&;otal pasiv9+ +6+ +++95 +=3 +++ & 'e ba%a acestei situaii patrimoniale! se pot calcula o serie deindica tori dup cum urmea%(Rata lic)iditii patrimoniale $n -++8E@activecirculanteFda toriiAG3++E=+8!8Rata lic)iditii patrimoniale $n -++9E@activecircu lanteFdatoriiAG3++E+ 34

Rata datoriilor $n -++8E@datorii totaleFtotal activAG3++E-*!66Valoarea acestui indicator se situea% la limita accesibil 3+&54>.?n anul -++9 nu e/ist datorii.Contul de profit i pierdereIndicator 53.3-.-++853.3-.-++9Venituri dine/ploatare69.6 8=.+++83.4=6.3-5C)eltuieli pentrue/ploatare65.==6.9688+.-48.=4 3Re%ultatul dine/ploatare5.98-.86=3.4=6.-84Veniturifinanciare-.= 69.*483.=6=.486C)eltuielifinanciare3.46=.84*485.++Re%ultatulfin anciar 3.*48.6=43.46=.854Veniturie/cepionale3-4.45*54.=86C)el

tuielie/cepionale3=.86=38.485Re%ultatule/cepional3++.48=-+.45 8Venituri totale693.4++3.9*5.+++C)eltuieli totale54.+++4=.4++Im po%itul pe profit355.6*+-8=.58+'rofitul net9+-.88+3.*3*.-++Rata profitabilitii fa de c)eltuieli $n -++8E@profit brutFc)eltuielitotaleAG3++E-!5=+ 38 Rata profitabilitii fa de c)eltuieli $n -++9E@profit brutFc)eltuielitotaleAG3++E-!6-=Rata profitului net $n -++8E@profit netFvenituri totaleAG3++E+!68Rata profitului net $n -++8E@profit netFvenituri totaleAG3++E+!63;ermenul de recuperare $n -++8Einvestiia totalFprofitul anualE+!==;ermenul de recuperare $n -++9Einvestiia totalFprofitul anualE3!-5Randamentul economicEprofit finalFinvestiia totalE@pr ofit total&investiia totalAFinvestiia totalE68!+4> 6. 2ferta intreprenorial Cresterea viperelor! o afacere veninoasa! dar profitabila ;ot mai multe persoane se interesea%a de cresterea acestor serpi!deoarece un gram de venin costa $ntre 6++ si 3.+++ de euro. C$stigurilefoarte mici! dar si faptul ca multe persoane au ramas fara slu0be dupa privati%area $ntreprinderilor i&au determinat pe cei mai multi sa $nceapadiverse afaceri. 7aca unii s& au apucat de crescut struti saumelci! altii doresc sa creasca vipere pentru venin! $ntruc$t afacere se pareca este deosebit de rentabila. ;imida $nca! afacerea cu vipere $ncepe sa prinda contur $n toata tara & unii v$nd vipere matca! altii venin! iar altiite)nologiile de crestere. 39 SC VENIN SRL vinde gramul de venin cu 65+ de euro! dar numai pe ba%a de contract! care sa dure%e cel putin 3 sau - ani! iar livrarile devenin se fac lunar. C)iar daca la prima vedere cresterea viperelor paresimpla nu este deloc asa. 7up cum am mai spus! trebuie sa li se cree%eun )abitat propice! trebuie )ranite cu soareci

de laborator! care fie pot ficumparati de la crescatorii de astfel de animale! fie $icrestem ?n ferma cu viperele! $ntr&o $ncpere special pentru aa ceva.7eosebit de dificila este recoltarea si conservarea veninului p$na cind estevindut celor care au nevoie de el! $n speta! veninul fiind folosit la produsele farmaceutice.'entru $nceperea acestei afaceri din stadiul de laborator a fost nevoiede 3+++ euro! suma destul de mic. Cu aceasta suma managerul "arius#uldur a $nceput o crescatorie de vipere! banii fiind necesari pentru toateaprobarile si amena0area crescatoriei. Ca aprobari! a fost nevoie de avi%ul:gentiei de "ediu si cel al 7irectiei Sanitar Veterinare.:v1nd $n vedere suma preci%at! nu a fost nevoie de $mprumuturisau resurse atrase. #anii investii $n afacere i&au aparinut manageruluil isoiei sale. "anagerul "arius #uldur a dob1ndit aceast suma de bani $nurma cresctoriei de gini cu care se ocupa p1n acum - ani! decisingurele resurse despre care se vorbete sunt cele proprii. Nu putemvorbi de un raport al resurselor proprii! atrase sau $mprumutate. E/ist1nddoar resurse proprii! nu putem reali%a un raport deoarece nu avem la ce sraportm aceste resurse.Investiia se scoate $n circa dou luni. ?n prima lun de activitatemerge mai greu! deoarece nu ai e/perien! eti $n continu cutare declieni i furni%ori! $ncerci s aborde%i o politic de pre c1t maic onvenabil clienilor i multe altele. 7e0a din luna a doua prin%ie/p erien at1t $n creterea viperelor c1t i $n alegerea clienilor. 7easemenea poi mri i preul produselor! dar nu mai mult dec1t media 36 preului pieei. Vipera ammod.tes nate =&3+ pui vii pe an. :stfel! de la4+ de e/mplare! $ntr&un an poi a0unge la apro/imativ 34+&-++ e/emplare.7e la o viper se recoltea% anual 3!4 grame de venin. Efectu1ndcalculele! a0ungem la un venin anual de minim 8++++ euro! din care sescad toate c)eltuielile estimate la ma/im -++++ euro. Re%ult un profitanual de *++++ euro. 7up impo%itare

rm1n 558++ euro. Iat c1t de uor se poate recupera investiia $n ma/im doi ani.2ricum! c)iar daca este VENIN2:S:! afacerea cu viperele estedeosebit de profitabila. Singura fabrica de medicamente din Rom1nia carefoloseste veninul viperin pentru productia medicamentoasa se afla la Iasi!insa ac)i%itionea%a pretiosul lic)id din strainatate! acest lucrur epre%ent1nd un avanta0 petru ferma SC VENIN SRL