You are on page 1of 8

Republika e Kosovs

Republika Kosova-Republic of Kosovo


Qeveria Vlada-Government Ministria e Arsimit, e Shkencs dhe Teknologjis- Ministarstva za Obrazovanje Nauku i Tehnologiju-Ministry of Education Science &Technology
Kabineti i Ministrit/Kabinet Ministra/ Cabinet of the Minister

UDHZIM ADMINISTRATIV Procedurat e zgjedhjes s drejtorit t institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese NUMR:3/2009 DAT: 09.02.2009 N mbshtetje t nenit 93 (4) t Kushtetuts s Republiks s Kosovs, n baz t nenit 5, paragrafi ( d ) t Ligjit pr Arsimin n komunat e Republiks s Kosovs dhe nenit 25, paragrafi 7 t Rregullores s Puns t Qeveris s Kosovs nr. 1/2007, Ministria e Arsimit, e Shkencs dhe e Teknologjis nxjerr kt Udhzim administrativ: Neni 1 Qllimi Ky Udhzim administrativ (n tekstin e mtejm:UA) ka pr qllim t prcaktoj kushtet dhe procedurat e zgjedhjes s drejtorve t institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese n Republikn e Kosovs. Neni 2 Mnyra e zgjedhjes s drejtorve 1. Zgjedhja e drejtorve t institucioneve edukativo - arsimore dhe aftsuese n Republikn e Kosovs bhet nprmjet konkursit publik t shpallur n njrn nga gazetat ditore q botohen n gjuht zyrtare n Kosov. 2. Konkursi nga komuna, pr drejtor t institucioneve edukativo - arsimore dhe aftsuese, shpallet tre muaj para skadimit t mandatit t drejtorit.

3. Konkursi publikohet me kohzgjatje prej 15 ditsh dhe kandidatt e interesuar pr konkurrim gzojn t drejtn e konkurrimit n konkurs brenda 15 ditve nga dita e shpalljes s konkursit. 4. Krkesa pr konkurrim, me dokumentet e nevojshme dhe me CV, paraqitet n komun. 5. Informimi i kandidatve pr rezultatet e konkursit t shpallur bhet m s voni 30 dit pas mbylljes s konkursit t shpallur. 6. Nse brenda 30 ditve nuk bhet zgjedhja e drejtorit, ather komuna vendos t rishpall konkurs t ri. Neni 3 Kushtet q duhet ti plotsojn kandidatt pr t marr pjes n konkurs Kandidatt e interesuar pr t konkurruar pr vendin e drejtorit duhet ti plotsojn kto kushte: 1. T jen shtetas t Republiks s Kosovs. 2. T ken t kryer njrn nga fakultetet prkatse t licencuara t Universitetit t Prishtins dhe t fakulteteve private t akredituara dhe t licencuara nga MASHT. 3. T ken m s paku 3 vjet prvoj pune n arsim. 4. T posedojn kto dokumente: 4.1 .Certifikatn e lindjes, 4.2 .Diplomn e fakultetit t kryer 4.3 .Dshmin pr prvojn e puns 4.4 .CV-n sipas modelit t MASHT- it 4.5 . Rekomandimin nga nj person apo institucion publik- kredibil 4.6 .Programin zhvillimor t institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese pr t cilin ka konkurruar (m s shumti 5 faqe tekst me 30 rreshta t letrs t formatit A-4) 4.7 .Certifikatat e trajnimeve t zhvilluara 4.8 .Certifikatn shndetsore me t ciln dshmohet gjendja e tij/saj shndetsore. Neni 4 Komisioni pr zgjedhjen e drejtorit t institucionit edukativo-arsimore dhe aftsues 1. Procesi i zgjedhjes s drejtorit t institucionit edukativo-arsimor dhe aftsues koordinohet dhe drejtohet nga nj komision i caktuar nga Kuvendi

Komunal . 2. Komisioni pr koordinimin dhe drejtimin e zgjedhjes s drejtorve emrohet nga Kuvendi i Komuns . 3. Komisioni prbhet nga 3 (tre) antar: 3.1. Dy antar nga komuna dhe 2.2. Nj antar nga MASHT- i 4. Komisioni, n baz t pikve t fituara, bn ranglistn e kandidatve dhe i rekomandon kryetarit t komuns. 5. Kandidati q ka fituar m s shumti pik zgjedhet drejtor nga kryetari i komuns. Neni 5 Procedura e zgjedhjes s drejtorit 1. N formularin A shnohen t gjith emrat e antarve t komisionit zgjedhor: Lista e antarve t komisionit zgjedhor. 2. Emrat e kandidatve q kan konkurruar dhe q i plotsojn kushtet sipas nenit 3 t ktij UA shnohen n formularin B: Lista e kandidatve pr drejtor. 3. Komisioni pr zgjedhjen e drejtorit do ti shqyrtoj t gjitha krkesat e kandidatve dhe n baz t kritereve dhe kushteve t parapara me nenin 3: prgatitja profesionale, prvoja e puns, rekomandimi , CV, trajnimet e zhvilluara, programi i zhvillimit t institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese, prpilohet nj list e ngusht prej (3) kandidatve t cilt ftohen n intervist pr mbrojtje publike t Programit zhvillimor t shkolls. 4. Kandidatt e lists s ngusht shnohen n formularin B. 5. Komision ka obligim q kandidatt q jan futur n listn e ngusht dhe q duhet t mbrojn Programin zhvillimor t institucionit edukativo-arsimor dhe aftsues, t informohen m s paku tri dit para se t filloj mbrojtja publike e programit dhe para se t bhet intervista. 6. Komisioni pr zgjedhjen e drejtorit t institucionit edukativo-arsimor dhe aftsues, pas intervistimit dhe mbrojtjes publike t programit zhvillimor, nj nga nj do ti vlersoj kandidatet nga lista e ngusht, n baz t kritereve t formularit C. 7. Komisioni, n baz t rezultateve n intervist dhe t mbrojtjes publike t programit t zhvillimit dhe pikve t fituara, paraprakisht formulon listn kualifikuese: Formulari D. Ky formular drgohet tek kryetari i komuns pr miratim. 8. Komisioni sht i obliguar ti prcjell tek kryetari i komuns kto dokumente:

8.1. Formulari A 8.2. Formulari B 8.3. Formulari C 8.4. Formulari 9. Dokumentet origjinale do t mbahen n komun. Neni 6 Zgjedhja Kryetari i komuns, n baz t rezultateve t vlersimit, zgjedh drejtorin e institucionit edukativo-arsimor dhe aftsues. Neni 7 Kontrata 1. Pas marrjes s vendimit pr zgjedhje, drejtori i institucionit edukativo-arsimor dhe aftsues do t nnshkruaj nj kontrat n t ciln do t shnohen t drejtat, obligimet dhe prgjegjsit e drejtorit t emruar. 2. Periudha kohore e kontrats zgjat katr (4) vjet 3. Kandidatt e zgjedhur pr drejtor n institucionet e caktuara, kan t drejt t rizgjedhen n t njjtin institucion. 4. Kontrata mund t shkputet edhe m hert nga ana e kryetarit, nse drejtori tregon rezultate t dobta n udhheqjen e institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese ose bn shkelje t ligjit t aplikueshm. 5. Kontrata mund t shkputet edhe me krkesn e drejtorit t zgjedhur. Krkesa pr shkputjen e kontrats paraqitet m s paku 5 jav para shkputjes s kontrats. Neni 8 Dispozitat kalimtare Me hyrjen n fuqi t ktij Udhzimi administrativ shfuqizohet UA nr. 19/2002, Aneksi(shtojca) nr. 8/2003; UA nr. 11/2008. Procedura e zgjedhjes s drejtorve t shkollave si dhe anekset q jan nxjerr pr plotsimin e ktij udhzimi. Neni 9 Hyrja n fuqi Ky Udhzim administrativ hyn n fuqi pas nnshkrimit t tij nga ministri.

SHTOJCAT E UA:

FORMULARI A Komisioni pr intervistimin dhe vlersimin e programit t puns s kandidatve pr drejtor dhe zvendsdrejtor t institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese Komuna:_______________ Vendi:__________________ Institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese:________________ 1. Prfaqsuesi i komuns Emri dhe mbiemri______________________ Funksioni- pozita_______________________ 2. Prfaqsuesi i komuns Emri dhe mbiemri______________________ Funksioni- pozita_______________________ Data:___________

3. Prfaqsuesi i MASHT-it Emri dhe mbiemri______________________ Funksioni- pozita ______________________

FORMULARI B Lista e kandidatve q kan konkurruar pr drejtor ose zvendsdrejtor t institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese Data:__________________ Institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese:_________________ Vendi:__________________ Komuna________________

Nr.

Emri dhe mbiemri

Data e lindjes

Kualifikimi, Prvoja e prgatitja puns n shkollore arsim

Vrejtje

FORMULARI C Formulari nga intervistimi dhe mbrojtja publike e programit t puns s kandidatit pr drejtor ose zv. drejtor t institucionit edukativo-arsimor dhe aftsues Emri i kandidatit:_____________________ Data e lindjes________________ Institucioneve edukativo-arsimore dhe aftsuese:___________________ Vendi:_____________________ Komuna:___________________ 1. Prvoja e puns n arsim ( maksimumi 10 poena: pr 5 15 vjet prvoj fitohen 7 poena, kurse mbi 15 + vjet fitohen maksimumi 10 poena)________________ 2. Aftsia e komunikimit, argumentimit, qartsia e mendimeve: maksimumi 12 poena, nga 4 poena pr secilin antar ____________________ 3. Njohja e problemeve t shkolls, teorive bashkkohore t organizimit dhe t planifikimit t udhheqjes dhe t menaxhimit: maksimumi:18 poena, 6 poena nga secili antar __________________ 4. Njohja e metodologjive bashkkohore t msimdhnies: maksimumi 12 poena, 4 poena nga secili antar._______________ 5. Njohja e teorive bashkkohore t monitorimit dhe t vlersimit t performancs s puns s msimdhnsve n shkoll: maksimumi 12 poena, 4 poena nga secili antar ___________________________ 6. Njohja e bazs psikologjike t msimdhnies dhe t t nxnit (maks. 6 poena), 2 poena nga secili antar __________________________________ 7. Trajnimet- maksimumi 5 poena. 9. Fakulteti- maksimumi 15 poena 10. Magjistr- maksimumi 20 poena 11. Doktor- maksimumi 25 poena 12. Nnshkrimet e antarve t komisionit _________________ ______________________ ______________ _____ (Emri dhe mbiemri) ( Funksioni- pozita) (Nnshkrimi) (Data) ________________ _________________ ___________ ______ (Emri dhe mbiemri) ( Funksioni- pozita) (Nnshkrimi) (Data) ________________ ________________ __________ (Emri dhe mbiemri) ( Funksioni- pozita) (Nnshkrimi) (Data) FORMULARI D