You are on page 1of 25

Tema2. SEC. XX NTRE DEMOCRAIE I TOTALITARISM Sec. XX sub aspectul Sec.

c. XX este cunoscut ca secolul Giovanni Giolitti (reprezentantul liberalismului italian) i e!l!"iil!#. ideologiilor, dar i ca secolul extremelor declara dup Primul Rzboi ondial! "#emocra$ia a trecut ultima i cea mai grea dintre probe i trium% &n &ntreaga lume'. (l se &nela, deoarece dup octombrie )*)+ (revolu$ia bolevic din Rusia) i p,n la s%,ritul sec. XX vor apare mai multe regimuri totalitare de dreapta (%asciste, naziste) i de st,nga (comuniste). Regimurile totalitare vor continua s existe i dup cel de-al doilea rzboi mondial, &ns se observ o evolu$ie a lor de la extrema dreapt ctre extrema st,ng. $e#i!a a i%te#belic& $acea si secu#itatea c!lecti'& Eu#!pa la s-.#/itul $#imului R&0b!i M!% ial .n diploma$ie se introduce conceptul de 2ictoria Statelor 1nite, a 3ran$ei i a arii 4ritanii securitate colectiv prin &n%iin$area unei &mpotriva Germaniei, 5ustro-1ngariei i 6mperiului /toman a %ost organiza$ii interna$ionale menit s asigure pacea vzut i ca o victorie a democra$iei &mpotriva unor regimuri i respectarea principiilor de drept interna$ional! autoritare. Li"a Na(iu%il!# sau S!cietatea Na(iu%il!# / consecin$ a Primului Rzboi ondial a constituit-o )*+*+, (precursoarea /01). dispari$ia imperiilor multina$ionale! Rus 7arist,German, 5ustro1ngaria i a 6mperiului /toman. .n )*)8 &n (uropa iau natere state na$ionale! Germania, 5ustria, 1ngaria, Polonia, 9e:oslovacia, Regatul S,rbo-9roatoSloven (6ugoslavia din )*;*), 3inlanda, Rom,nia, 7rile 4altice (<ituania, <etonia, (stonia) .a. 0oile state na$ionale au adoptat regimuri politice republicane sau monar:ia parlamentar. .n toate noile state europene se introduce votul universal i sunt aplicate re%orme agrare complexe. 2otul universal este introdus i &n vec:ile democra$ii! 5nglia ()*)8) i S15 ()*;=). >ot acum este perioada &n care i %emeile primesc dreptul de vot. Regimurile democratice liberale sunt nevoite &n timpul rzboiului s accepte un control mai puternic al statului asupra economiei. #up s%,ritul primei con%lagra$ii mondiale statul &i va men$ine acest control. Re"imu#ile Dem!c#a(ia se ca#acte#i0ea0& p#i% #emocra$ia actual este o democra$ie de tip liberal. em!c#atice u#m&t!a#ele t#&s&tu#i1 Prin democra$ie &n$elegem participarea cet$enilor direct sau indirect

ca#acte#istici "e%e#ale

existenta separrii puterilor &n stat (legislativ, executiv, ?udectoreasc)@ pluralismul politic sau pluripartidismul@ puterea este legitimat prin alegeri libere pe baza votului universal reprezentativ@ respectarea drepturilor i libert$ilor cet$eneti.

la actul puterii prin vot. 9aracterul liberal este dat prin %aptul c democra$ia se dorete a %i aprtoarea drepturilor omului i ale cet$eanului. .ntr-un sistem democratic, rela$ia dintre popor i stat ca putere este reglementat printr-o constitu$ie. .n regimurile democratice constitu$ionale &nt,lnim aplicate principiile separrii puterilor &n stat i cel ce a%irm c puterea eman de la na$iune (na$iunea d periodic puterea unor reprezentan$i). S-a introdus votul universal prin care se aleg parlamentarii! 5dunarea 0a$ional &n 3ran$a, 9amera 9omunelor &n area 4ritanie, 4undestag &n Germania. .ntr-o democra$ie liberal sunt garantate drepturile i libert$ile umane. 1n exemplu &l constituie libertatea de expresie a opiniei publice. / alta caracteristic a democra$iei liberale o reprezint pluripartidismul, adic existen$a a mai multor partide care se lupt pentru putere i se &n%runt periodic &n alegeri. .n (uropa democra$ia liberal a &mbrcat %orma regimului parlamentar, guvernul &i trage legitimitatea prin sus$inerea parlamentului. Ae%ul guvernului poate %i un prim-ministru sau c:iar preedintele statului, ca &n cazul S15.

Statul e #ept $#actica #eptu#il!# !mului Statul de drept este inseparabil legat de #repturile i libert$ile umane sunt de mai multe tipuri! democra$ie i de respectarea drepturilor omului. )) #repturi civile B se re%er la libertatea individual a 5%irmarea drepturilor omului &i are individului@ libertatea cuv,ntului, a credin$ei, acestea din &nceputurile &n 5ntic:itate &n primele 9oduri de urm sunt considerate ca %undamentale &n epoca luminilor <egi. (sec X2666). .n epoca modern, a luminilor, ilumitii ;) #repturi politice B cum ar %i dreptul la vot, sunt a%irmate &n ating problema drepturilor omului sub %orma unor sec. X6X. documente! "Decla#a(ia e I% epe% e%(& a S2A C) #repturi sociale! dreptul la educa$ie@ la ocrotire social i )*334,5 "Decla#a(ia D#eptu#il!# Omului /i ale dreptul la sntate, sunt caracteristice sec. XX. Cet&(ea%ului6 &n 3ran$a (*37+). Practica respectrii unor libert$i i drepturi %undamentale a devenit o problem mondial prin elaborarea "Decla#a(iei u%i'e#sale a #eptu#il!# !mului' B document adoptat de

/01 la *8 ec *+97. .n 1niunea (uropean respectarea drepturilor i libert$ilor omului au %ost prevzute &n documentul adoptat de 9onsiliul (uropei &n *+:8 numit "C!%'e%(ia Eu#!pea%& a D#eptu#il!# Omului'. E'!lu(ia em!c#a(iei ;% C#i0a libe#alismului t#a i(i!%al pe#i!a a i%te#belic& Problemele cauzate de Primul Rzboi ca#acte#istici "e%e#ale ondial au provocat &n anii imediat urmtori %rustrarea popula$iei %a$ de liberalismul tradi$ional, %apt ce a declanat &n unele state democratice crize politice ma?ore. .n unele cazuri, principala cauz a crizelor politice a %ost determinat de impunerea unor condi$ii extrem de grele statelor &nvinse (cum a %ost cazul regimului democratic german, cunoscut i ca Republica de la Deimar). .n area 4ritanie, dup demisia primministrului #avid <loEd- George &n )*;;, Partidul <iberal Fse va topi' &n r,ndul celorlalte dou partide, dispr,nd total. .n alte state, Germania, 6talia sau 3ran$a Partidele <iberale nu mai bene%iciaz de popularitatea pe care le avuseser &nainte de Primul Rzboi ondial. .n S15, anii de cretere economica dintre )*;C i )*;8 au dus la revenirea liberalismului tradi$ional. >otui, area 9riz economic dintre )*;*-)*CC avea s dea lovitura mortal acestui curent politic i economic. <a polul opus s-a situat Rom,nia. 5ici Partidul 0a$ional <iberal constituie cel mai important partid politic. I e!l!"ii p!litice em!c#atice1 Libe#alismul5

.n perioada interbelic, statele se pot &mparte &n dou tabere! )) state cu regimuri politice democratice@ state cu regimuri politice autoritare sau totalitare. Regimurile democratice s-au consolidate &n $rile vestice i mai ales &n nordul (uropei! #anemarca, Suedia, 0orvegia. Regimurile democratice au de rezolvat dup )*)8 crize de natur social determinate de trecerea de la o economie de rzboi la una de pace, de in%la$ia, de creterea lent a salariilor. Problemele sociale declaneaz mari greve &ntre )*)* i )*;; i determin o ascensiune a ideologiei comuniste. 9omunismul este la mod &n &ntreaga lume imediat dup primul Rzboi ondial, Partidele 9omuniste sunt &n%iin$ate de membrii radicali din vec:ile Partide Social-#emocrate (prin scindare). Redresarea economic a statelor democratice dup )*;; dezamorseaz situa$ia, iar Partidele 9omuniste stagneaz. arile Puteri democratice (S15, area 4ritanie i 3ran$a) caut s-i rezolve problemele cauzate de Primul Rzboi ondial. Puterea este preluat prin manier democratic de partide de dreapta (Partidul 9onservator &n area 4ritanie@ Partidul Republican &n S15@ 4locul 0a$ional &n 3ran$a). Politica guvernamental a acestor partide de redresare economic are e%ecte antisociale. .n (uropa 9entral i Rsritean, dup Primul Rzboi ondial, s-au %ormat state na$ionale cu regimuri politice liberaldemocratice. Statele respective au avut de rezolvat dou probleme ma?ore! -G )) s &n%ptuiasc #e-!#ma a"#a#& )H prevedea des%iin$area marilor propriet$i %unciare prin despgubire i &mproprietrirea $ranilor)@ -G ;) s-i elaboreze o C!%stitu(ie care s re%lecte noile realit$i. .n aceast parte a (uropei, gravitatea problemelor interne, rivalitatea dintre partidele politice, lipsa unei tradi$ii i a unei culturi

State em!c#atice i%te#belice1 ca#acte#istici )S2A= Ma#ea >#ita%ie= ?#a%(a= Italia )p.%& la p#elua#ea pute#ii e c&t#e Muss!li%i,= @e#ma%ia )Republica e la Aeima#,.

a electoratului, a %cut ca men$inerea democra$iei s depind %oarte C!%se#'at!#ismul5 mult de personalitatea e%ului statului! dac acesta cuta s respecte &#&%ismul5 Na(i!%alismul )-&#& -!#mele e<t#eme,. 9onstitu$ia, regimul evolua &n sens democratic (cum a %ost cazul 9e:oslovaciei)@ dimpotriv, atunci c,nd e%ul statului a urmrit s acumuleze tot mai mult putere, atunci statul a evoluat treptat ctre un regim politic autoritar sau dictatorial &n care executivul domina legislativul (de exemplu! Polonia, 1ngaria, 6ugoslavia, 5ustria, Rom,nia din )*C8, .a.). area criz dintre )*;* i )*CC pune &n di%icultate democra$iile liberale care nu reuesc s rezolve marile probleme sociale. 5cest %apt determin ascensiunea partidelor i micrilor de extrem dreapta. / serie de state democratice trec acum la regimuri autoritare sau totalitare! Germania, Spania, Portugalia, Grecia .a. Statele 2%ite S15 este o republic de tip preziden$ial, puterea preedintelui %iind controlat de un parlament bicameral. 2ia$a politic este dominat de dou partide politice! republican i democrat. Partidul democrat c,tig alegerile din )*); i )*)I, &ns republicanii pe cele din )*;=. Preluarea puterii de ctre Partidul Republican &n )*;= produce mari sc:imbri! - )) &n planul politicii externe, se revine la politica izola$ionist i 9ongresul american, dominat de republicani, nu va rati%ica tratatele semnate de %ostul preedinte american DoodroJ Dilson la Paris dup Primul Rzboi ondial. - ;) &n plan economic, izola$ionismul a determinat o politic protec$ionist, care a i stat la baza declanrii arii 9rize economice din )*;*. - C) &n plan social, se duce o politica puritan (Hde exemplu, interzicerea consumului de alcool) cu accente xeno%obe (Hur %a$ de strini i %a$ de tot ce este strin). area 4ritanie Pe l,ng liberali i conservatori, &n via$a politic se &n%iin$eaz Partidul <aburist. 5legerile din )*;= sunt c,tigate de #avid <loEd-George, se%ul unui guvern de coali$ie %ormat din conservatori i liberali. >reptat, Partidul <iberal Fse va topi' &n r,ndul celorlalte

dou partide, dispr,nd total. .n restul perioadei interbelice se revine la un sistem dual, o alternan$ la putere &ntre Partidul 9onservator i cel <aburist. 3ran$a .n perioada )*)8-)*K=, 3ran$a a avut un regim democratic republican caracterizat prin instabilitate guvernamental. 5 treia republic %rancez are o via$ politic caracterizat printr-un numr %oarte mare de partide, ceea ce determin un grad sporit de instabilitate politic i &ncercri permanente de a se constitui coali$ii, cum a %ost cazul "4locului 0a$ional' i a "1niunii 0a$ionale', coali$ii care nu au $inut prea mult cont de orientarea politic a partidelor ce o alctuiau. Scopul acestor coali$ii a %ost blocarea %or$elor extremiste. 6talia Regimul democratic italian este extrem de %ragil, micrile sociale numeroase duc,nd la ideea imposibilit$ii de guvernat. icarea %ascist este singura care, prin %orma$iunile sale paramilitare, d senza$ia c poate reinstaura ordinea. 2ec:iul Partid <iberal@ Partidul Socialist@ dar i noul Partid Popular (doctrina cretin-catolic) nu reuesc s guverneze 6talia. Se adaug nemul$umiri legate de modul &n care sunt solu$ionate dezideratele teritoriale ale 6taliei la 9on%erin$a de Pace de la Paris. Germania (Republica de la Deimar) .n Germania se va des%iin$a monar:ia (considerat vinovat de declanarea Primului Rzboi ondial) i se va proclama Republica. Statul democratic german mai este cunoscut i sub numele de Republica de la Deimar, dup numele localit$ii &n care a %ost elaborat legea %undamental C!%stitu(ia i% ** au"ust *+*+. Republica de la Deimar este un stat %ederal, condus de un preedinte (ales prin vot universal) i de un cancelar (prim-ministru). Problemele sociale determinate de rzboi i de marile despgubiri vor determina, mai &nt,i, o revolu$ie comunist revolu$ia spartaList de la 4erlin ()*)8)@ i, ulterior, un puci al Partidului 0azist la unc:en ()*;C). 5mbele, vor %i &nbuite de autorit$ile statului german. Re"imu#ile t!talita#e Cultul pe#s!%alit&(ii li e#ului /i p#!pa"a% a >otalitarismul este regimul politic care aplica dictatura unei ca#acte#istici "e%e#ale Propaganda &i prezenta pe ussolini, minorit$i, ma?oritatea popula$iei %iind lipsit de drepturi. (ste o Stalin sau Mitler ca adevra$i salvatori ai na$iunii. %orm de organizare a societ$ii &n care statul controleaz toate

Pentru a se crea aceast imagine a %ost &n%iin$at un aparat propagandistic, ce urmrea dou direc$ii! )). glori%icarea imaginii conductorului suprem@ ;). atenta supraveg:ere prin cenzur a tot ceea ce putea in%luen$a modul de g,ndire al oamenilor! %ilm, ziare, radio, literatura. S-a a?uns p,n la arderea &n pia$ a cr$ilor evreilor, adversarilor sau a celor ce erau considera$i dumanii statului. Le%i Rie-e%staBl )*+82C288D, a %ost actri$ i regizor german de renume mondial. (a a %ost %olosit de Mitler &n propaganda Reic:-ului. 1n ast%el de %ilm a %ost ">rium%ul voin$ei', %ilm dedicat 9ongresului 0azist din )*CK, %ilm ce a primit medalia de 5ur la 3estivale 6nterna$ionale.

aspectele vie$ii sociale i individuale. Regimurile totalitare se constituie &ntr-o alternativ la regimurile democratice. Regimurile extremiste &i propun distrugerea democra$iei, ele consider,nd c aceste crize sociale ale societ$ii interbelice se datoreaz valorilor liberale, democratice, iar pluralismul politic este sursa ce divizeaz na$iunea. #in punct de vedere ideologic, cele dou curente extremiste (de dreapta i de st,nga) dei antagonice, erau %oarte asemntoare sub aspectul practicilor. / caracteristic a %ascismului este anticomunismul declarat. 9el mai clar exemplu a %ost rzboiul civil din Spania ()*CI-)*C*) &ntre comuniti i %or$ele de dreapta sub conducerea generalului 3ranco, ultimii %iind cei care reuesc s preia puterea &n Spania. Cau0ele i%stitui#ii #e"imu#il!# t!talita#e Regimurile totalitare sunt opuse regimurilor democratice. >otalitarismul apare &n perioada interbelic@ originile acestui sistem politic provin din vec:ile guvernri de tip autoritar. >otodat, Primul Rzboi ondial a constituit una din cauze, deoarece, acesta %iind un rzboi total a obinuit popula$ia civil cu limitarea drepturilor i libert$ilor personale i cu un control accentuat din partea autorit$ilor. >otalitarismul a a?uns la maturitate &n prea?ma anilor )*C= &n 1RSS, 6talia i Germania. 5lte cauze B scderea nivelului de trai@ problemele cauzate de rzboi@ nemul$umirea popula$iei unor state %a$ de modul cum sau &nc:eiat tratatele de pace .a. #up opinia preedintelui S15 M. >ruman, expus &n 9ongresul american (ma#tie *+93) B cauza principal a instaurrii totalitarismului este srcia populaiei. >oate aceste cauze determin apari$ia i dezvoltarea unor micri extremiste! %ascist, nazist, comunist. Ca#acte#isticile u%ui #e"im t!talita# )) &ntreaga putere apar$ine unei persoane sau unui numr restr,ns de persoane, care o exercit prin intermediul unui partid unic

Olimpia a i% >e#li% )*+D4, 5 %ost evenimentul interna$ional prin care 5dol% Mitler a urmrit s arate lumii c,t de puternic i de prosper este Germania sub conducerea sa. (c:ipa Germaniei a ob$inut locul ) pe medalii, &ns marele erou al ?ocurilor olimpice a %ost atletul american de culoare Oesse /Jens, supranumit i antilopa de abanos, care a c,tigat K medalii de aur. Recordul su la sritura &n lungime a rezistat p,n &n )*I=, iar urmtorul

atlet care a ob$inut K medalii de aur a %ost 9arl <eJis &n )*8K la /limpiada din <os 5ngeles. 9on%orm ideologiei naziste rasiale negrii erau considera$i nite suboameni, raportat la rasa superioar arian. #e aceea, de %iecare dat c,nd Oesse /Jens c,tiga aurul 5dol% Mitler prsea tribuna o%icial.

(Partidul 3ascist &n 6talia@ Partidul 0a$ional-Socialist al uncitorilor din Germania (0S#5P-ini$ialele din lb. german sau Partidul 0azist)@ Partidele 9omuniste din 1niunea Sovietic, 9:ina sau din alte state comuniste). Restul partidelor au %ost interzise (Hau suprimat pluralismul politic sau pluripartidismul). ;) &ntr-un regim totalitar statul controleaz &n totalitate societatea. <ibertatea individului era redus considerabil, acesta %iind supus autorit$ii statului. Statul se identi%ic cu partidul unic i cu conductorul suprem. #ei sloganul P"ein volL, ein Reic:, ein 3Q:rer' B un popor, un stat, un conductorR a apar$inut nazismului german, el se poate aplica pentru toate regimurile extremiste, &n care partidul se identi%ica cu statul. C) puterea este exercitat prin teroare cu a?utorul poli$iei politice (Gestapo &n Germania@ 9(S5, 0S2#, SG4 &n 1RSS, /2R5 &n 6talia %ascist@ Securitatea &n Rom,nia comunist). Poli$ia politic avea misiunea de a supraveg:ea popula$ia i de a lic:ida orice %orm de opozi$ie. K) opozi$ia politic sau civil era lic:idat, &nc:is &n &nc:isori, lagre de munc sau de exterminare (acest sistem de &nc:isori %ormeaz universul concentra$ionar@ &n 1RSS universul concentra$ionar poart numele de gulag)@ N) drepturile i libert$ile cet$enilor au %ost &nclcate &n numele intereselor superioare ale statului. #e exemplu, articolul C din 9onstitu$ia 9onstitu$ia Republicii Socialiste Rom,nia din *+4: spunea c Partidul Comunist Romn este singurul partid din stat, ceea ce contrazice articolul )8 din "#eclara$ia 1niversal a #repturilor /mului' ( ecemb#ie *+97), prin care orice om avea dreptul la libertatea g,ndirii i a contiin$ei sale. I) &n regimurile totalitare au czut victime un numr mare de oameni. ai t,rziu, autorit$ile din unele state totalitare au %ost acuzate de crime &mpotriva umanit$ii (de exemplu, Germania nazist a %ost acuzat de politica de exterminare a evreilor B Molocaustul@ iar comunismul din 1RSS, &n special Stalin, de marile epurri din Gulagul sovietic). emorialul dedicat Molocaustului se a%l &n 6srael la Tad-2as:en. Gulagul s-a caracterizat prin &nc:isori &n aer liber, dar &n zone extrem de di%icile din punct de vedere climatic, adic cu domiciliul %or$at &n Siberia. Scriitorul sovietic care a primit premiul

Asce%siu%ea /i e'!lu(ia #e"imu#il!# aut!#ita#e /i t!talita#e.

Asce%siu%ea /i e'!lu(ia #e"imu#il!# aut!#ita#e /i t!talita#e Primele %orma$iuni politice de extrem dreapta apar dup Primul Rzboi ondial &n $rile &nvinse P@e#ma%ia $a#ti ul Na(i!%alC S!cialist ;% *+*+@ 1ngaria - $a#ti ul Ap&#&#ii Rasei@ 4ulgaria &n *+2DR, dar i &n $rile &nvingtoare, nemul$umite de trasarea %rontierelor interbelice PItalia $a#ti ul ?ascist ;% *+*+R. Partide %asciste au aprut &n perioada interbelic mai t,rziu i &n Rom,nia, Spania,

0obel pentru literatura i care demasca crimele comunismului a %ost 5lexandr Sol?eni$in ()*)8-;==8), prin lucrarea Arhipelagul gulag. +) statul totalitar controleaz i diri?eaz mi?loacele de in%ormare &n mas (mass-media) B propagand i cenzur. 8) propaganda politic era aplicat i &nv$m,ntului, pentru a &ndoctrina &n spiritul ideologiei i al cultului personalit$ii liderului viitorii cet$eni maturi ai statului totalitar. *) statul controla cultura i societatea civil prin teroare i represiune. 4aza social a regimului totalitar trebuia s o constituie masele &ndoctrinate politic prin propagand (pentru a %orma "/mul nou'). )=) era admis ca %iind real o singur ideologie! na$ionalismul agresiv sau rasismul &n cazul extremei drepte, marxism-leninismul &n cazul comunismului. Pentru a-i impune ideologia asupra &ntregii societ$i &n acest stat nu exista opozi$ie, %iindc ea era ani:ilat prin teroare. ))) statul totalitar controla economia %ie prin diri?ism &n cazul extremei drepte (statul diri?a economia prin comenzi, ceea ce presupunea un parteneriat reciproc avanta?os &ntre liderii politici i marii a%aceriti), %ie prin trans%erul propriet$ii din %orma privat &n cea comun. );) statele totalitare au permis cultul personalit$ii liderului! 4enito ussolini (6talia %ascist)@ 5dol% Mitler (Germania nazist)@ 6osi% 2isarionovici Stalin (1RSS)@ ao Uedong (9:ina)@ 0icolae 9eauescu (Rom,nia). Reac(ii ale statel!# em!c#atice -a(& e t!talita#ism *. Reac(ia statel!# em!c#atice -a(& e b!l/e'ismul #usesc ! arile Puteri democratice nu au recunoscut regimul comunist impus de bolevici &n Rusia. ai mult, 3ran$a, area 4ritanie, S15 i Oaponia au intervenit direct prin trimiterea de trupe sau, indirect, prin sus$inerea opozi$iei armate albe (adep$ii $arismului) &mpotriva roilor (bolevicilor) &n rzboiul civil din Rusia dintre anii )*)+-)*;). Reac$iile statelor democratice erau ?usti%icate de di%eren$ele ireconciliabile de ideologie, de "exportul de revolu$ie' promovat de >ro$sLi (unul din liderii bolevicilor i %ondatorul 5rmatei Roii).

Portugalia, 4elgia, area 4ritanie, 3ran$a. >oate "(xportul de revolu$ie' reuise pentru o scurt perioad de aceste partide %asciste erau anticomuniste, au timp &n Germania (revolu$ia spartaList de la 4erlin din )*)8) li &n%iin$at trupe paramilitare i %oloseau violen$a 1ngaria (proclamarea Republicii 1ngare a S%aturilor &n )*)*). pentru a-i atinge scopurile. ai t,rziu, &n perioada interbelic area 4ritanie i 3ran$a (S15 se retrsese din problemele europene prin politica Sub aspectul prelurii puterii, statele ce au izola$ionist) au &ncercat s a?ung la o &n$elegere cu Germania i adoptat regimuri totalitare au %ost! 6talia &mpotriva comunismului i pentru a men$ine pacea (politica de *, e st.%"a )c!mu%ismul, 1RSS conciliatorism). (proclamat &n )*;;, dar &n urma revolu$iei bolevice din !ct!mb#ie *+*3,5 ongolia (&n 2. Reac(ia statel!# em!c#atice -a(& e -ascism sau %a0ism ! perioada interbelic)@ &n timpul i imediat dup Statele totalitare de dreapta erau state revizioniste cel de-al doilea rzboi mondial! &n (uropa (Hnemul$umite de trasarea grani$elor dup Primul Rzboi ondial, (Republica #emocrat German, Polonia, cereau retrasarea acestora). 9e:oslovacia, 1ngaria, 4ulgaria, Rom,nia, S-a &ncercat izolarea militar i diplomatic a unor state 6ugoslavia, 5lbania)@ &n 5sia i 5merica latin revizioniste prin tratate i alian$e interna$ionale, ca mi?loace de (9:ina, 9oreea de nord, 2ietnam, 9uba). descura?are (Pactul 4riand-Sellog din )*;8, &mpotriva Germaniei), - .n )*KN doar dou state erau comuniste! 1RSS ica .n$elegere ()*;)) i .n$elegerea 4alcanic ()*CK) B &mpotriva i ongolia. Partide comuniste %useser &n%iin$ate 1ngariei i 4ulgariei. &n aproape toate statele europene, &ns ele nu au / alta metod %olosit a %ost diploma$ia i securitatea a?uns s preia puterea &n statele respective. (le se colectiv, promovat prin intermediul Societ$ii 0a$iunilor. >actica a vor grupa &ntr-o organiza$ie cunoscut cu euat %iindc <iga 0a$iunilor nu avea mi?loacele necesare pentru a termenul de I%te#%a(i!%ala a IIICa C!mu%ist& pedepsi un stat agresor. sau C!mi%te#%, organiza$ie controlat de 1RSS. 2, e #eapta )aut!#ita#e sau t!talita#e, 1ngaria (regimul autoritar ultrana$ionalist al lui iclos Mort:E &n )*)*)@ 6talia (preluarea puterii de ctre Partidul 3ascist &n )*;;)@ Germania (ianuarie )*CC B preluarea puterii de ctre 5dol% Mitler)@ &n Spania ()*CI B generalul 3ranco), Portugalia (Salazar), Rom,nia (dictatura regal a regelui 9arol al 66-lea &n %ebruarie )*C8), Slovacia (>iso), etc. Re"imu#i i%te#belice e Italia e<t#em& #eapta1 6talia, spre deosebire de Germania, a %ost un stat &nvingtor Italia= @e#ma%ia, I e!l!"ia )E #ep#e0i%t& totalitatea ideilor i &n primul Rzboi ondial, &ns tot at,t de nemul$umit de tratatele de concep$iilor care constituie partea teoretic a pace de la s%,ritul acestuia (revendicri de natur teritorial legate unui curent politic) -ascist&1 de coasta #alma$iei).

6deologia %ascist a aprut &n 6talia i promova ideea corpora$iilor, adic &ntreaga societate trebuia s %ie organizat &n grupuri social-pro%esionale numite corpora$ii. 9on%orm acestei ideologii interesele individului sunt subordonate corpora$iei din care acesta %ace parte. Potrivit ideologiei %asciste, parlamentul 6taliei trebuia s se constituie ca o adunare a delega$ilor acestor corpora$ii. 3ascitii considerau c numai &n acest mod se putea asigura prosperitatea tuturor categoriilor sociale. / alt idee a %ascismului a constat &n promovarea na$ionalismului. 3ascitii au urmrit &n planul politicii externe s re%ac prestigiul pe care &l avusese 6mperiul Roman. #e aceea, nemul$umi$i i de modul cum au %ost solu$ionate revendicrile lor teritoriale la Paris &ntre )*)*)*;=, promiteau restaurarea "onoarei na$ionale'. 6talia devine un stat corporatist,

Problemele sociale grave ale 6taliei, imediat dup rzboi, determin ascensiunea comunismului (H st,nga socialist a urmrit s instaureze modelul sovietic i &n 6talia), precum i declanarea unor mari greve generale, cum a %ost cea din )*;=. .n opozi$ie la comunismul italian i la micarea sindical se dezvolta micarea %ascist de extrem dreapta. (a &i a%irm &n mod public i violent nemul$umirile legate at,t de tratatele de pace, c,t i %a$ de micarea comunist i sindical. 3ascitii apar ca singura %or$ politic din 6talia capabil s readuc ordinea &n stat, ei dispun,nd de organiza$ii paramilitare! cmile negre i ballila. #e aceea, %ascismul &ncepe s %ie spri?init at,t de popula$ia srac, c,t i de marii industriai i banc:eri care vd &n aceast %orma$iune o contrapondere e%icient la ideile comuniste. Se%ul Partidului 0a$ional 3ascist a %ost 4enito ussolini sub egida cruia a %ost elaborat un program al partidului &n )*;). ussolini organizeaz "Ma#/ul asup#a R!mei', o ac$iune &n %or$, care-l oblig pe regele 2ictor (manuel al 666-lea s-l numeasc prim ministru la 2+ !ct *+22. #in *+22 B prim ministru, ussolini a &nceput s-i pun &n aplicare ideile din programul partidului. .n urma alegerilor parlamentare din 4 ap#ilie *+29, 9amera #eputa$ilor devine ma?oritar %ascist. ussolini va prelua puterea &n manier totalitar &n *+2:, prin legi speciale care &i vor acorda puteri sporite. #in acest moment, el interzice orice %orm de opozi$ie, precum i toate organiza$iile care nu sunt %asciste, indi%erent dac ele sunt de natur politic (partide) sau de natur social (sindicate). ussolini a organizat statul dup principiile corporatismului. 5st%el, Partidul 0a$ional 3ascist devine partid unic, restul partidelor politice %iind interzise. Sindicatele au %ost &nlocuite de corpora$ii (*+24-legea corpora$iilor), libertatea presei a %ost suprimat. 3ascitii lic:ideaz orice opozi$ie au a?utorul poli$iei politice (/2R5) i a unui tribunal special &n%iin$at &n *+2:. .ndoctrinarea se %cea prin propagand i prin &nregimentarea obligatorie &n di%erite organiza$ii! copiii i tinerii trebuiau s intre &n Avanguardisti si Ballila, iar popula$ia matur &n

)=

@e#ma%ia %a0ist&

Dopolavoro. ussolini (6l #uceH#ucele) a impus i anumite msuri ce s-au bucurat de sus$inerea maselor largi, precum au %ost msurile menite s stvileasc abuzurile i corup$ia, sau cele luate &mpotriva ma%iei. 6ntrarea 6taliei &n al doilea rzboi mondial de partea Germaniei a determinat treptat pierderea popularit$ii de care se bucura i, &n cele din urm, &n iulie *+9D ussolini a %ost &nlturat de la putere. I e!l!"ia %a(i!%alCs!cialist& )%a0ist&,1 Germania ca stat &nvins a %ost considerat unic vinovat pentru declanarea Primului Rzboi ondial. Potrivit >ratatului de la 6deologia nazist a avut la baz 2ersailles din Salonul /glinzilor (iu%ie *+*+), Germania a pierdut o na$ionalismul extrem (ultrana$ionalismul), parte a teritoriului ei european, %ost deposedat de toate coloniile rasismul i antisemitismul. sale, %ost %or$at s renun$e la propria armat i a %ost obligat s 4iblia nazist a %ost lucrarea lui 5dol% plteasc mari despgubiri de rzboi. Mitler, intitulat " ein Samp%' (H<upta mea). .n procente, Germania pierdea, &n a%ara coloniilor, )CV din .n cazul nazismului, &ntreaga ideologie teritoriu@ );V din popula$ie@ K8V din minereurile de %ier@ )NV din produc$ia agricol i )=V din industrie. gravita &n ?urul conceptului de ras superioar. Pentru Mitler, poporul german era de ras 9ondi$iile pe care Germania le primise la s%,ritul primei superioar, era arian (Herau cei care aduseser con%lagra$ii mondiale va nemul$umi pro%und popula$ia, care va numi progresul umanit$ii i cei destina$i s conduc). tratatul cu termenul de "diLtat' i va provoca dorin$a de revan. Societatea omeneasc era g:idat de .n acest climat, &n capitala provinciei 4avaria, &n Qnc:en, legile naturii, adic rasa superioar este cea care se ntea Partidul 0a$ional Socialist al uncitorilor din Germania supravie$uiete i care se impune &n %a$a unor rase (0S#5P) condus de 5dol% Mitler. in%erioare - evreii, slavii, negrii. 5dol% Mitler a c,tigat popularitate prin ideile sale Statul avea misiunea de a apra aceast na$ionaliste i prin promisiunile c va restaura onoarea na$ional. ras arian de elementele impure i decadente, Mitler a considerat sistemul democra$iei parlamentare ca %iind precum evreii, $iganii i slavii. Pe de alt parte, principalul vinovat pentru problemele economice i sociale. Solu$ia tot statul german trebuia s asigure arienilor preconizat de el consta &n dictatura unui singur partid, condus de un spa$iul vital necesar dezvoltrii lor prin lider puternic (el), to$i germanii trebuind s se supun acestui sistem extinderea grani$elor Germaniei. Germania &n numele binelui general. trebuia s-i cuprind pe to$i aceti arieni din a%ara #up un puci euat al Partidului su ()*;C), pentru care 5. grani$elor de la 2ersailles, indi%erent dac erau Mitler va %ace &nc:isoare o perioad scurt, el se pronun$ pentru ma?oritari sau minoritari &ntr-o anumit preluarea puterii pe cale democratic (prin alegeri). .n &nc:isoare, provincie. #e aceea, Germania trebuia s se Mitler scrie 4iblia nazist! " ein Samp%'. Sub aspect ideologic, extind pentru a %orma un imperiu (Reic:) i bazele acestui curent! na$ionalismul extrem, rasismul i pentru a avea acel "spa$iu vital' necesar rasei antisemitismul le &nt,lnim &n aceast lucrare.

))

ariene pentru a se dezvolta. >eoria ?usti%ica politica de expansiune nazist, precum i &nclcarea drepturilor omului. Mitler considera c democra$ia este sistemul politic vinovat de scderea prestigiului Germaniei@ iar evreii erau vinova$i de scderea nivelului de trai al popula$iei germane i de declanarea crizei economice dintre )*;*-)*CC. Spre deosebire de %ascismul italian, Mitler a %cut din rasism i din antisemitism o component esen$ial a ideologiei sale.

Mitler va pro%ita i de problemele externe ale Republicii de la Deimar! pentru neplata despgubirilor de rzboi, 3ran$a va ocupa pentru o perioad scurt de timp zona bogat &n minereu i crbune a Ru:r-ului (*+2D). area 9riz dintre *+2+C*+DD va avea consecin$e economice i sociale dezastruoase pentru Germania, &n primul r,nd in%la$ia galopant (Hscderea rapid a puterii de cumprare). icrile de extrem dreapt i cele de extrem st,nga au pro%itat din plin de aceste probleme. .n ia%ua#ie *+DD, preedintele von Mindenburg, pe baza alegerilor parlamentare din *+D2 (Partidul 0azist c,tigase alegerile, %r a trece de N=V din voturile popula$iei, specul,nd nemul$umirile >eoria nazista avea la baza %ilozo%ia popula$iei %a$ de e%ectele crizei economice), este nevoit s-l anterioar german. 1nul dintre aceti %iloso%i a numeasc pe 5dol% Mitler cancelar al Germaniei. %ost ?#ie #icB Niet0scBe )*799C*+88,. 0ietzsc:e .n ma#tie *+DD, bene%iciind de ma?oritatea &n parlament, a%irma c &n r,ndul oamenilor sunt i Mitler ob$ine puteri dictatoriale. 6mediat, Mitler des%iin$eaz toate supraoameni, adic oameni dota$i cu o voin$ celelalte partide cu excep$ia propriului su partid. >otodat, puternic destina$i s conduc i care nu sunt des%iin$eaz i micarea sindical, considerat a %i un %ie% a limita$i de nimic (nici mcar de #umnezeu@ comunitilor. pentru ei Dumnezeu a murit). .n *+D9, dup moartea preedintelui Mindenburg, Mitler preia i aceast %unc$ie, proclam,ndu-se "3Q:rer' (H conductor). 9ultura &ncepe s %ie subordonat ideologiei naziste, tineretul este educat i &ndoctrinat &n spiritul devotamentului %a$ de 3u:rer. Statul i-a subordonat at,t c,t a putut i 4iserica. >o$i cet$enii au %ost &nregimenta$i &n institu$ii controlate de nazisti! "3rontul uncii a &nlocuit sindicatele@ "Minter?ugend' &nrola tot tineretul :itlerist. S-a instituit cenzura i propaganda ce au avut rolul de a dezvolta cultul personalit$ii liderului iar poli$ia politic (Gestapo) a avut rolul de a identi%ica i lic:ida opozi$ia. 5ntisemitismul &ncepe s %ie aplicat din *+D9 c,nd mul$i evrei cu pro%esii liberale &i pierd dreptul de a-i practica meseriile. >ot &n *+D9, %or$ele paramilitare naziste atac pe evrei i sinagogile acestora ("noaptea cu$itelor lungi'). .n anul urmtor, &n *+D:, prin legile rasiale de la 0Qrnberg, evreii &si pierdeau toate drepturile politice i civile. #e exemplu, prin <egea pentru protec$ia s,ngelui german (*+D:) se interziceau cstoriile mixte &ntre arieni i evrei. <egile antisemite de pe plan economic din *+D7, interzic

);

evreilor s se ocupe cu micul comer$, le interzicea meseria de artizan sau puteau %i concedia$i din orice &ntreprindere comercial german. 1ra rasial diri?at de statul nazist &mpotriva evreilor s-a trans%ormat &n progromuri, cum a %ost cel din "N!aptea e C#istal C +F*8 N!'emb#ie *+D7. #in *+92 regimul nazist a :otr,t s aplice solutia %inal (exterminarea evreilor &n lagrele de concentrare). Genocidul &mpotriva evreilor este cunoscut cu termenul de "Molocaust' (&n ebraic "S:oa:'). P,n &n *+9: au %ost extermina$i aproximativ I milioane de evrei. 9ele mai importante lagre de exterminare au %ost cele de la 5usc:Jitz (Polonia), >reblinLa, aidaneL. .n%r,ngerea Germaniei &n al doilea rzboi mondial a determinat prbuirea regimului totalitar nazist. Re"imu#i i%te#belice e I e!l!"ia ma#<istCle%i%ist& Prima revolu$ie din Rusia (burg:ez) B .n -eb#ua#ie *+*3 e<t#em& st.%"&1 2RSS. popula$ia Rusiei $ariste era grav a%ectat de rzboi. 0emul$umirile au /riginile ideologiei comuniste o determinat declanarea la Petrograd (Petersburg - capitala Rusiei constitui opera lui Sarl arx (*7*7C*77D). 7ariste) a unei revolu$ii burg:eze condus de Partidul 9onstitu$ional 5cesta, &mpreun cu 3riedric: (ngels, &i expune #emocrat (al burg:eziei liberale) i de menevici (grupul cel mai teoria &n lucrarea "Manifestul Partidului numeros din Partidul Social #emocrat). S-a instaurat un guvern Comunist', aprut &n *797. 5cesta este primul provizoriu burg:ez la *4 -eb#ua#ieF* ma#tie )stil 'ecBiFstil %!u, program al micrii comuniste. *+*3= a doua zi $arul abdic,nd. Guvernul burg:ez decide s continue 9on%orm acesteia, evolu$ia omenirii a rzboiul. avut la baz cauze de natur material (teoria 5 doua revolu$ie din Rusia (bolevic) B <a 2: materialismului dialectic i istoric), adic lupta !ct!mb#ieF3 %!iemb#ie *+*3 )stil 'ecBiFstil %!u, la Petrograd, de clas &ntre exploatatori i exploata$i este bolevicii condui de 2ladimir 6lici <enin au preluat puterea prin motorul istoriei. %or$, printr-o lovitur de stat, specul,nd %aptul c acel guvern burg:ez a decis participarea &n continuare a Rusiei &n Primul Rzboi Potrivit lui arx, comunismul, noua ondial. Revolu$ia lui <enin este cunoscut sub numele de societate, trebuia s apar prin revolu$ie &n $rile "Revolu$ia din octombrie'. 5lt lider marcant al bolevicilor a %ost dezvoltate (industrializate), deoarece aici exista >ro$Li (H%ondatorul 5rmatei Roii). un proletariat numeros i care va avea o contiin$ de clas bine %ormat. .ntre *+*7C*+2*, &n Rusia se des%oar un #&0b!i ci'il &ntre albii (adep$ii vec:iului regim $arist) i roii (bolevicii). .n >eoria este adaptat de 2ladimir 6lici rzboi intervin cu %or$e limitate mai multe state democratice <enin (*738C*+29), conductorul revolu$iei europene. bolevice din Rusia, deoarece ea nu mai corespundea realit$ii! Rusia ne%iind un stat #up revolu$ia bolevic (octombrie )*)+), concep$ia lui dezvoltat puternic. <enin, expus anterior prelurii puterii Te0ele i% ap#ilie *+*3, a &nceput s %ie aplicat prin teroare. /rice %orm de opozi$ie a %ost <enin a%irma c Rusia, $ar mai pu$in

)C

industrializat, a putut s &n%ptuiasc revolu$ia socialist datorit unui partid %ormat din revolu$ionari de pro%esie, acesta suplinind lipsa unui proletariat numeros. Partidul revolu$ionarilor de pro%esie a %ost numit bolevic (comunist), %iind desprins din Partidul Social#emocrat Rus. <enin i Partidul 9omunist considerau c prima etap &n vederea instaurrii comunismului este impunerea societ$ii socialiste (etap intermediar) prin des%iin$area propriet$ii private i prin dictatura proletariatului, aceasta dictatur %iind menit s st,rpeasc orice %orm de rezisten$ a dumanilor clasei muncitoare. #in punct de vedere al marxismleninismului individul trebuia s se subordoneze intereselor colective, deci statului. 7inta %inal a marxism-leninismului trebuia s duc la construirea societ$ii comuniste, moment &n care nu mai trebuia s existe nici stat, nici clase sociale. 5cest deziderat putea %i atins prin lupta de clas a proletariatului de pretutindeni. uncitorii de pretutindeni erau &ncura?a$i s lupte &mpotriva statului capitalist i a adversarilor comunismului. .n realitate, dictatura proletariatului a &nsemnat dictatura unei singure persoane, a e%ului Partidului 9omunist. 9omunismul promova egalitatea deplin a oamenilor, &ns cei care aveau %unc$ii importante &n partid au %ormat o cast privilegiat (nomenclatura).

R!m.%ia ;% pe#i!a a i%te#belic&

?act!#i ca#e au c!%t#ibuit la a-i#ma#ea em!c#a(iei #!m.%e/ti Se desv,rete uni%icarea statului rom,n &n )*)8.

des%iin$at, singurul partid acceptat %iind cel comunist (bolevic). 4olevicii dezln$uie teroarea prin 9(S5 (prima poli$ie politic sovietic), suprim libertatea presei, $ranilor li se con%isc recoltele, este decretat munca obligatorie, este &n%iin$at 5rmata Roie. Sunt na$ionalizate %r despgubire %abricile i bncile. .n *+22 se proclam 1niunea Republicilor Sovietice Socialiste (1RSS). #up constituirea acestui stat, singurul partid politic este numit Partidul 9omunist al 1niunii Sovietice (P91S). 1niunea Sovietic &n timpul lui I!si- Gisa#i!%!'ici Stali% )*+29C*+:D,! o .n timpul acestuia, dei sunt &nregistrate o serie de progrese economice (&n domeniul energetic, metalurgic, al construc$iilor de maini) sau &n latura social (reducerea anal%abetismului, introducerea unor msuri de protec$ie social), totui perioada sa se caracterizeaz mai ales printr-un cult al personalit$ii liderului i o reprimare a propriilor cet$eni %r posibilit$i de compara$ie &n istorie. o Stalin impune plani%icarea cincinal a economiei i cel care decide colectivizarea %or$at a agriculturii (din *+2+). .n timpul su, statul comunist a?unge s controleze &ntreaga economie, prin des%iin$area propriet$ii private i &nlocuirea ei cu proprietatea de stat sau colectiv. o /pozan$ii regimului de orice natur (inclusiv $ranii care au re%uzat s-i dea pm,ntul la colectiv) %ie au %ost executa$i, %ie au %ost &ntemni$a$i &n &nc:isori sau &n lagre de munc %or$at, ultimele &n marea lor ma?oritate &n Siberia (G1<5G - prescurtare din limba rus pentru 5dministra$ia de Stat a <agrelor de unc). 6denti%icarea opozan$ilor a czut &n sarcina poli$iei politice sovietice B cunoscut cu abrevierile! 9(S5, 0S2#, apoi SG4. o <a ordinul lui Stalin s-a des%urat marea epurare &ntre *+D4 C*+D+, cunoscut i sub numele de "Ma#ea Te#!a#e', ei cz,ndu-i victime nevinova$i din r,ndul tuturor categoriilor sociale i din r,ndul armatei. Meca%ismul p!litic i%te#belic #!m.%esc1 5 determinat di%icult$i, deoarece i dup )*)8 s-a pstrat practica instituit de 9arol 6, ca regele s numeasc guvernul i s destituie parlamentul vec:i. 0oul guvern

)K

#emocra$ia este &ntrit prin introducerea votului universal (*+*7) B puteau vota brba$ii peste ;) de ani, cu excep$ia magistra$ilor i membrilor 5rmatei@ precum i a #e-!#mei a"#a#e )*+2*,. (lementul %undamental al democra$iei rom,neti interbelice o constituie adoptarea C!%stitu(iei i% *+2D. o .n articolul N din 9onstitu$ia din )*;C erau prevzute respectarea drepturilor i a libert$ilor cet$eneti caracteristice unui stat de drept democratic. o .n articolul CC se a%irm principiul suveranit$ii poporului (toate puterile statului eman de la naiune ce le acord periodic prin reprezentaiune). o #ei 9onstitu$ia din )*;C nu con$inea niciun cuv,nt despre partide politice sau pluripartidism, din textul ei las s se &n$eleag c mecanismul politic interbelic nu putea %unc$iona %r acestea. o .n 9onstitu$ia din )*;C &nt,lnim i principiul separrii puterilor &n stat! putere legislativ (Parlament bicameral! Senat B mai mult onori%ic i 9amera #eputa$ilor, pentru care se ducea adevrata btlie politic)@ putere executiv i puterea ?udectoreasc. 2ia$a politic su%er sc:imbri pro%unde ca urmare a integrrii noilor teritorii i a partidelor politice reprezentative ale acestor provincii unite cu 2ec:iul Regat &n )*)8@ a muta$iilor petrecute &n mentalul colectiv, a eliminrii rotativei guvernamentale, dar i a diversi%icrii mi?loacelor de in%ormare. .n ultimul caz, din )I periodice &n )*)8 s-a a?uns la ;.CN) &n

sc:imba administra$ia i organiza alegeri parlamentare &n termen de C luni. 5st%el, ordinea era inversat! executivul desemna legislativul i nu invers, aa cum era normal. .n perioada interbelic a existat o mare instabilitate guvernamental. .n cei ;= de ani au existat C= de guverne i au %ost organizate )= alegeri generale. Primul deceniu interbelic este dominat de Partidul 0a$ional <iberal, sub bag:eta lor %iind adoptate 9onstitu$ia din )*;C, legile economice din )*;K (<egea privind comercializarea i controlul &ntreprinderilor statului, <egea inelor, <egea energiei) i <egea pentru organizarea i exploatarea cilor %erate ()*;N). .n cel de-al doilea deceniu interbelic se &nregistreaz o alternan$ la guvernare &ntre Partidul 0a$ional 7rnesc (guverneaz &ntre )*;8 i )*C)@ )*C;-)*CC) i Partidul 0a$ional <iberal (guverneaz &ntre )*CC-)*C+). Ca#e%(ele em!c#a(iei i%te#belice #!m.%e/ti su%t ete#mi%ate e u#m&t!#ii -act!#i! - subiectivismul unor politicieni@ - abuzurile administra$iei &n timpul alegerilor generale sau locale@ - implicarea monar:iei, regele dizolv,nd de 8 ori Parlamentul prin decret regal &nainte de termenul legal de K ani@ - introducerea primei electorale &n )*;I, prin care partidul ce ob$inea baremul de K= V din voturi dob,ndea o ma?oritate cov,ritoare de mandate &n 5dunarea #eputa$ilor (N=V din mandate, restul de N=V se &mpr$ea direct propor$ional cu numrul de procente, cu participarea inclusiv a partidului c,tigtor)@ - sistemul rsturnat prin care regele numea guvernul i dizolva Parlamentul, Guvernul sc:imba conducerea administra$iilor locale cu proprii oameni, acetia av,nd rolul de a organiza &n teritoriu noile alegeri generale@ ast%el &nc,t guvernul ob$inea aproape garantat succesul electoral@ - exagerrile presei, &ndeosebi a celei de partid@ - recurgerea &n dese r,nduri la starea de asediu ce presupunea

)N

)*CN. .ntre )*)8-)*;) pe scena politic rom,neasc apar multe partide politice noi, unele apel,nd la latura social (se intitulau agrariene sau $rniste, cu scopul de a atrage electoratul din mediul rural), altele apel,nd ctre latura na$ional. >otodat, sub aspect politic partidele conservatoare dispar iar altele se men$in (<iberalii i Socialitii) .n perioada interbelic cele mai importante partide au %ost Partidul 0a$ional <iberal i Partidul 0a$ional 7rnesc. $#actici p!litice $#actici p!litice ;% R!m.%ia p.%& ;% *+*7 a%tebeliceFi%te#belice Sistemul politic rom,nesc antebelic era organizat con%orm 9onstitu$iei din *744 &ntr-o monar:ie constitu$ional bazat pe principiul separrii puterilor &n stat, &n care regele era arbitrul politic (9arol 6, rege al Rom,niei &ntre *744 /i *+*9). Sistemul de vot era cenzitar i s-a &mpm,ntenit alternan$a la putere &ntre cele dou mari partide! Partidul <iberal i Partidul 9onservator (rotativa guvernamental a %ost introdus din *7+:). <iberalismul se pronun$a pentru dezvoltarea rapid a $rii dup model occidental, &ns pe baza capitalului auto:ton (liberalii rom,ni erau exponen$ii burg:eziei rom,neti &n %ormare). 9el mai important se% al Partidului <iberal a %ost 6on 6.9 4ratianu &ntre )*=*-)*;+. 9onservatorismul rom,nesc era exponentul marilor proprietari %unciari i urmrea s dezvolte statul treptat, pe baza realit$ilor existente &n interiorul societ$ii rom,neti, institu$iile moderne urm,nd s apar pe msur ce societatea sim$ea nevoia lor. 9el mai

i cenzura@ - amestecul tot mai pro%und al regelui 9arol al 66-lea dup )*C= &n activitatea de guvernare i &n via$a partidelor politice democratice pentru a le discredita@ - creterea popularit$ii micrilor de extrem dreapta, care au adus cu sine i practice antidemocratice, precum amenin$area, anta?ul, violen$a sau crima (<egionarii au asasinat ; prim-minitri &n exerci$iul %unc$iunii! 6. G. #uca &n )*CC@ 5rmand 9linescu &n )*C* i un %ost primministru! 0icolae 6orga &n )*K=. >oate acestea au alterat i a%ectat decisiv democra$ia rom,neasc, care, &n %ebruarie )*C8, a %ost &nlocuit de 9arol 66 cu un regim autoritar, de dictatur monar:ic. $#actici p!litice ;% R!m.%ia i%te#belic& 6ntroducerea votului universal din )*)8 (votau to$i brba$ii peste ;) de ani cu excep$ia magistra$ilor i a militarilor) a dus la dispari$ia rotativei guvernamentale i la creterea numrului de partide politice. .n perioada interbelic principalele %orte politice au %ost! ). Partidul 0a$ional <iberal - avea ca ideologie neoliberalismul (%undamentat teoretic de Ate%an Ueletin i economic de 2intil 4rtianu). ;. Partidul 0a$ional 7rnesc av,nd ca ideologie $rnismul, ideologie %undamentat de 2irgil adgearu. .n condi$iile a%irmrii &n (uropa a unor ideologii antidemocratice, &n Rom,nia se dezvolt extremismul de st,nga (comunismul) i cel de dreapta (legionarismul).1ltimul este mai bine reprezentat &n anii C=W. 3orma$iunile politice de extrem dreapta au avut un caracter antidemocratic, xeno%ob i antisemit! <iga 5prrii 0a$ional 9retine (<509, aprut &n )*;C) condus de 5.9. 9uza i <egiunea 5r:ang:elului i:ail (din )*;+), creat i condus de 9orneliu Uelea 9odreanu. onar:ia a reprezentat angrena?ul %unc$ionrii sistemului politic rom,nesc, iar legea %undamental a %ost 9onstitu$ia din )*;C. Re"ele ?e# i%a% I )*+*9C*+23, nu s-a implicat prea mult &n via$a politic, %apt pentru care a i %ost acuzat c s-a lsat dominat de omul politic liberal 6on 6.9.4rtianu. .n timpul su, &n decembrie

)I

)*;N prin$ul motenitor 9arol a renun$at la tron, iar aceast criz dinastic a %ost rezolvat de Parlamentul Rom,niei &n ianuarie )*;I prin numirea %iului su i:ai. #up moartea regelui 3erdinand, &ntre )*;+-)*C= Rom,nia era condus de un monar: minor, tutelat de o Regen$ Regal. 9riza economic, precum i imaginea proast a regen$ei &n oc:ii popula$iei, a permis revenirea lui 9arol &n $ar care a %ost restaurat pe tron &n iunie )*C=. Restaura$ia a permis numirea de ctre Parlamentul Rom,niei a lui 9arol ca rege &n locul %iului i minorului i:ai, ultimul devenind prin$ motenitor. 9arol al 66-lea a condus ca rege democratic &ntre )*C=%ebruarie )*C8, pentru ca &ntre )*C8-)*K= s instituie o dictatur regal. .n anii de dictatur, 9arol al 66-lea des%iin$eaz toate partidele politice pentru a &n%iin$a unul nou, care trebuia s-l sus$in pe rege, numit 3rontul Renaterii 0a$ionale (din )*K= Partidul 0a$iunii). Pierderile teritoriale din vara anului )*K= l-au obligat pe 9arol al 66-lea s abdice &n septembrie )*K=. Libe#alismul i%te#belic I e!l!"ia libe#al& Reprezenta interesele burg:eziei industriale i %inanciare, #!m.%esc .n centrul societ$ii liberale se a%la dar i al unor meseriai i intelectuali (pro%esii liberale). individul, totui dup Primul Rzboi ondial <iberalii erau grupa$i &n ?urul P0<, care avea ca principal apare o nou versiune numit neoliberalism, prin organ de presa "2iitorul'. care se considera c statul trebuia s intervin &n Ae%ii acestui partid &n perioada interbelic au %ost! 6on 6.9. economie pentru a repara anumite nedrept$i 4ratianu (p,n &n )*;+)@ 2intil 4rtianu ()*;+-)*C=), 6.G. #uca sociale. .n acest caz, interesul general prima ()*C=-)*CC) i 9onstantin 6.9. 4rtianu ()*CK-)*K+). asupra celui individual. Principalii teoreticieni ai neoliberalismului sunt! Ate%an <iberalii, ca exponen$i ai burg:eziei Ueletin i 2intil 4rtianu, ei %iind adep$ii politicii "prin noi &nine'. rom,neti &n %ormare, promovau industrializarea 5l$i teoreticieni! i:ail anoilescu (&nclin mai t,rziu ctre care aducea cu sine i urbanizare. corporatism), 2ictor Slvescu. .n plan economic, neoliberalii romani Printre realizrile guvernului liberal amintim! 9onstitu$ia au aplicat protec$ionismul, concretizat prin din )*;C@ re%ormele administrativ, ?udectoreasc, a &nv$m,ntului, %ormula "prin noi &nine'. 5ceast deviz nu legile economice .a. trebuie vzut ca o eliminare a capitalului strin ci obliga$ia acestuia din urm de a colabora cu cel rom,nesc. Potrivit ideologiei neoliberale burg:ezia era clasa social dominant, industria era componenta economic care trebuia s duc

important se% al conservatorilor a %ost G:eorg:e Grigore 9antacuzino &ntre )8**-)*=+.

)+

&#&%ismul i%te#belic

Rom,nia pe calea progresului %r salturi brute pentru a nu %i a%ectat ec:ilibrul social. Pentru Ate%an Ueletin, 9onstitu$ia din )*;C era documentul o%icial de natere al neoliberalismului. #!m.%esc I e!l!"ia (&#&%ist& 5 %ost cel de-al doilea mare curent politic cu impact asupra asupra societ$ii rom,neti. 7rnismul considera c Rom,nia era o $ar agrar ce trebuia s se bazeze pe mica proprietate $rneasc. 7rnismul considera clasa social cea mai important ca %iind "$rnimea', clasa care avusese un rol primordial &n evolu$ia anterioar (istoric) a societ$ii rom,neti. Statul $rnesc presupunea "proprietatea de munc', iar $rnitii sus$in implicarea statului &n economie. Rom,nia trebuia s rm,n un stat preponderant agrar, dar asta nu &nsemna ca ei negau dezvoltarea unor ramuri industriale. Sub aspect economic, $rnitii promovau deviza "politica por$ilor desc:ise' pe considerentul c Rom,nia nu dispunea de su%icient capital pentru a-i dezvolta economia i de aceea era nevoie de capitalul strin. (i condamnau protec$ionismul vamal al liberalilor. Partidul 7rnesc va pierde din caracterul radical pe msur ce se va apropia i %uziona cu Partidul 0a$ional Rom,n. 5st%el! o )) &n )*;=, 9-tin Stere considera c statul roman nu poate %i dec,t un stat $rnesc. .ntre $rnime i burg:ezia oligar:ic exist o lupt de clas (principiu regsit la arx), $rnimea urmrind s preia puterea pe cale democratic i nu prin revolu$ie, aa

7rnismul era sus$inut de Partidul 7rnesc, &n%iin$at &n )*)8 pentru a reprezenta interesele lumii satelor. Ae% al Partidului 7rnesc este 6on i:alac:e, al$i reprezentan$i %iind! 9-tin Stere, 2irgil adgearu. >eoreticienii $rnismului! 9-tin Stere, 2irgil adgearu, 6. i:alac:e, G:. Uane. 7rnismul punea accent pe dezvoltarea agriculturii, pe $rnime ca i clas social, pe gospodria $rneasc i promova crearea statului $rnesc. #up unele discu$ii, la )= octombrie )*;I se %ormeaz Partidul 0a$ional 7rnesc &n urma %uziunii dintre Partidul 7rnesc (condus de 6on i:alac:e) i Partidul 0a$ional Rom,n (condus de 6uliu aniu). Se%ul noului partid este 6uliu aniu. 0oul partid (Partidul 0a$ional 7rnesc) renun$ la principiul luptei de clas i &i a%irm ca lozinc economic "politica por$ilor desc:ise'. 0a$ional-$rnitii declaneaz o ampl campanie de rsturnare a liberalilor de la putere, cea mai important &ntrunire popular %iind area 5dunare de la 5lba 6ulia din I mai )*;8. .ntre noiembrie )*;8-)*C) i )*C;-)*CC, P07 guverneaz $ara. .n alegerile generale din noiembrie )*;8, P07 ob$ine cel mai categoric scor electoral! ++.+IV din voturi. Guvernrile na$ional-$rniste s-au suprapus arii 9rize ondiale, %apt ce a erodat imaginea acestui partid i l-au determinat s renun$e la o serie de principii doctrinare, printre care, &n )*CC i la "politica por$ilor desc:ise'.

)8

Na(i!%alismul i%te#belic #!m.%esc

cum prevedeau comunitii. o #up )*;K, Partidul 7rnesc &i va tempera ideologia renun$,nd la principiul expus i &nlocuindu-l cu cel "al aprrii de clasa', adic $rnimea trebuia s se apere de agresiunile burg:eziei. o .n )*CN se renun$ i la cel de-al doilea principiu, acum promov,ndu-se ideea colaborrii tuturor categoriilor sociale. (xtrema dreapt rom,neasca promova antisemitismul, anticomunismul i misticismul (apelul la religia i la morala ortodox). >otodat, ei erau organiza$i &n %orma$ii paramilitare, care recurgeau la violen$. icarea legionar este cea mai important i popular micare de extrem dreapta din Rom,nia interbelic. #octrina legionar se proclama a %i cretin, prin care dorete s sublinieze orientarea antisemit a micrii legionare, c,t i corup$ia moral existent la oamenii politici din partidele democratice. <egionarii au lansat si teoria puri%icrii prin moarte, promov,nd no$iuni precum ur, intoleran$ etc. <egionarii acuzau sistemul democratic i partidele politice democratice de toate problemele $rii, propun,nd solu$ii radicale precum tergerea datoriilor la bnci i cmtari, st,rpirea :o$iei prin evitarea ?usti$iei, etc. .n viziunea lor, democra$ia parlamentar era condamnat la pieire. <egionarii sus$in teoria elitelor, apropiat de %ascismul italian, iar sub aspectul politicii externe cer alian$a Rom,niei cu Germania i 6talia. Pentru atragerea popula$iei legionarii organizau procesiuni religioase, reparau sau

0a$ionalismul este ideologia extremei drepte reprezentat prin mai multe partide! )) <iga 5prrii 0a$ional 9retine (<509) &ntemeiat de 5.9. 9uza &n )*;C. <509-ul nereuind s se impun &n via$a politic va %uziona &n )*CN cu Partidul 0a$ional 5grar, condus de /ctavian Goga. .n urma %uziunii se %ormeaz Partidul 0a$ional 9retin (preedinte executiv Goga, onori%ic 9uza), partid ce va %orma ultimul guvern &nainte de instituirea dictaturii regale. ;) <egiunea 5r:ang:elului i:ail, condus de 9orneliu Uelea 9odreanu - %orma$iune ce se desprinde din <509 &n )*;+. .n )*C=, legionarii &n%iin$eaz o anex politic (partid) a legiunii - Garda de 3ier B pentru a participa la alegerile parlamentare. .n )*CC, Garda de 3ier este interzis de liberali, legionarii rzbun,ndu-se, la scurt timp, prin asasinarea lui 6.G. #uca (;* decembrie )*CC) B primul ministru i e% al P0<. .n )*CN, legionarii re&n%iin$eaz un nou partid numit Partidul ">otul pentru 7ar'. .n anii WC=, legionarii sunt &ntr-o continu ascensiune a popularit$ii, la alegerile din )*C+ ei situ,ndu-se pe locul C cu )N,N8V din voturi. .n martie )*C8 prin decret regal, regele 9arol des%iin$eaz toate partidele politice.

)*

construiau biserici i scoli, organizau tabere de munc, cantine sau magazine pentru muncitori. <egionarii a?ung la putere &n septembrie )*K= i coabiteaz p,n &n ianuarie )*K) &mpreuna cu 6on 5ntonescu. .n aceast scurt perioad, legionarii condui de Moria Sima (devine e%ul micrii dup asasinarea lui 9.U. 9odreanu &n noiembrie )*C8) duc o politic antidemocratic i de teroare. C!mu%ismul i%te#belic 9omunismul rom,nesc interbelic era #!m.%esc antina$ional, consider,nd c Rom,nia este un stat imperialist, multina$ional, i o verig slab i de aceea trebuia pregtit revolu$ia prin care proletariatul s preia puterea. 9omunismul rom,nesc, la %el ca i cel sovietic, urmrea s instaureze dictatura proletariatului, s lic:ideze proprietatea privat i s-o &nlocuiasc cu cea colectiv. #atorit %aptului c P9R este antina$ional i c instig la ruperea 4asarabiei de Rom,nia Partidul este scos &n a%ara legii &n )*;K. #emocra$ia rom,neasc interbelic &n context european

$e#i!a a p!stbelic& sub 5l doilea rzboi mondial i e%ectele sale asupra aspectul i e!l!"iil!# regimurilor politice.

9omunismul interbelic rom,nesc este reprezentant de Partidul 9omunist Rom,n, &n%iin$at &n )*;), de socialitii rom,ni care au aderat la 6nterna$ionala a 666-a sau 9omintern. Primul lider al P9R a %ost G:. 9ristescu. P9R a devenit o unealt docil a 1niunii Sovietice care nu recunoscuse unirea 4asarabiei cu Rom,nia &n )*)8. 9aracterul antina$ional a determinat scoaterea lui &n a%ara legii &n )*;K. .n ilegalitate ()*;K-)*KK), P9R nu a avut mul$i simpatizan$i &n Rom,nia, numrul lor ridic,ndu-se la circa ).=== de membri, cei mai mul$i %iind din r,ndul minorit$ilor na$ionale. .n august )*KK, &n condi$iile &nlturrii marealului 5ntonescu, P9R va participa la guvernare, i, treptat, cu a?utorul oscovei va reui s preia &ntreaga putere. Prin adoptarea votului universal pentru cet$enii de la ;) de ani Rom,nia adopt acelai sistem cu cel al 3ran$ei, 5ngliei, Suediei, 6taliei, Greciei, Poloniei (&n toate acestea dreptul de vot de exercita de la ;) de ani), /landei (votul era de la ;C de ani), 5ustriei (de la ;K de ani), 4elgiei, Germaniei, 0orvegiei (de la ;N de ani), #anemarcei (de la C= de ani). .ntre )*)8 i )*C8, Rom,nia a avut un regim democratic, &ntre )*C8-)*K= un regim de autoritate monar:ica, iar &ntre )*K= i )*KK unul de dictatur militar. .n )*)*, Rom,nia se a%la &n r,ndul celor ;8 de $ri europene democratice@ iar &n )*K=, &n categoria celor ); state cu regim dictatorial. .n al doilea rzboi mondial s-a reuit eliminarea unor ideologii totalitare prin &n%r,ngerea Germaniei, 6taliei i a Oaponiei, ideologiile de extrem dreapta din aceste state dispr,nd.

;=

R&0b!iul RECE

Sub acest termen B Rzboiul Rece B este cunoscut con%lictul dintre comunism i democra$iile capitaliste, respectiv &ntre 1RSS si S15. 9on%lictul s-a des%urat indirect printr-o competi$ie &ntre cele dou superputeri pe toate planurile, &n principal prin cursa &narmrilor i cucerirea spa$iului cosmic. 5u existat i con%licte locale, precum rzboaiele din 9oreea i 2itnam, sau criza rac:etelor din 9uba.

>otalitarismul a continuat s existe prin extrema sa st,ng, i c:iar a %ost &ntrit prin compromisul pe care marile puteri democratice l-au %cut cu 1niunea Sovietica &n al doilea rzboi mondial. 5st%el, zonele pe care 1RSS "le-a eliberat' au %ost %or$ate s treac la comunism, 5rmata Roie ce a sta$ionat &n aceste zone %iind un %actor puternic de presiune &n vederea impunerii unor regimuri comuniste. .ntre )*KK-)*K8 prin %or$ i prin %raudarea alegerilor, cu spri?inul direct al oscovei, s-au instaurat regimuri comuniste &n 4ulgaria, Rom,nia, 9e:oslovacia, 1ngaria, Polonia, Republica #emocrat German, dar i &n alte $ri! 5lbania, 6ugoslavia, 9:ina, 9oreea de nord, 2ietnam i 9uba. #up &n%r,ngerea extremei drepte alian$a s-a destrmat, &ntre democra$ie i totalitarismul comunist declan,ndu-se un rzboi indirect numit si Rzboiul Rece. <umea s-a caracterizat prin bipolarism. 9ele ; tabere grup,ndu-se &n ?urul unei mari puteri i a unui bloc politico-militar! ). >abra democra$iei capitaliste! S15 i 05>/. ;. >abra democra$iei comuniste! 1RSS i >ratatul de la 2arovia. 9on%lictul &ncepe &n )*K+, atunci c,nd S15 aplic politica de stvilire (containment B preedintele MarrE >ruman i diplomatul George 3. Sennen), adic de stopare a expansiunii comunismului &n (uropa de vest i &n restul lumii. .n acest scop! )) a %ost lansat planul ars:all, care prevedea a?utor %inanciar nerambursabil statelor necomuniste &n vederea re%acerii rapide a economiilor ruinate de rzboi. 1RSS a interzis propriilor sateli$i s accepte acest a?utor %inanciar. ;) s-a &n%iin$at la K aprilie )*K* - /rganiza$ia >ratatului 5tlanticului de 0ord (05>/), organiza$ie militar menit s riposteze oricrui atac venit din partea 1RSS i a alia$ilor acesteia. S15 a luptat i direct &mpotriva expansiunii comunismului! rzboiul din 9oreea ()*N=-)*NC) i 2ietnam ()*I))*+N). .ntre spa$iul comunism si cel capitalism european s-a instaurat 9ortina de 3ier - denumire simbolic a unei %rontiere

;)

Re"imu#ile em!c#atice pe#i!a a p!stbelic&

militarizate cu s,rm g:impat, cu posturi de observa$ie pentru a &mpiedica %uga cet$enilor statelor comuniste ctre 2est. Simbolul acestei divizri a %ost Uidul 4erlinului@ cel care delimita 4erlinul comunist de 4erlinul capitalist. Uidul 4erlinului a %ost construit &n august )*I) de autorit$ile comuniste din Republica #emocrat German, la presiunea 1RSS, pentru a &mpiedica %uga propriilor cet$eni. P,n atunci, circa );.N== de est-germani %ugeau sptm,nal ctre Republica 3ederal Germania. @e#ma%ia 5ceast tabr s-a bazat pe principiile ;% democra$iei pluraliste. #up al doilea rzboi mondial s-au %ormat ; state! ). Republica 3ederal Germania ca republic democratic de Pe l,ng ideologia liberal a%lat &n tip %ederal, %ormat prin uni%icarea pr$ilor ocupate de declin au aprut i alte curente ideologice! statele /ccidentale democratice &n rzboi. populare i democrat-cretine, social democrate Printre cei mai importan$i cancelari vest-germani a %ost i socialiste (ultimele mai ales &n Germania i cretin-democratul Sonrad 5denauer. Statul a devenit membru 3ran$a), ecologiste (verzii)@ sau c:iar de %actur al 05>/ i al 9omunit$ii (conomice (uropene. comunist democratic (&n 6talia i Grecia). ;. .n est, &n zona ocupat de 5rmata Roie, s-a %ormat Societatea civil a %ost bine reprezentat Republica #emocrat German, organizat ca stat comunist prin diverse /0G-uri (organiza$ii nontotalitar. guvernamentale). 1ni%icarea Germaniei (*++8) s-a realizat dup prbuirea Statele democratice s-au grupat &n mod comunismului &n R#G (*+7+) &n timpul cancelarului natural &n ?urul S15, care le-a spri?init economic Melmut: So:l ()*8;-)**8) prin a?utor %inanciar nerambursabil (planul ars:all). ?#a%(a 1na dintre cele mai importante #up al doilea rzboi mondial noua 9onstitu$ie instituia un personalit$i a S15 a %ost Oo:n 3itzgerald regim parlamentar clasic, &ns preedintele 9:arles de Gaulle ()*N*SennedE ()*)+-)*IC). 5 %ost asasinat la C ani dup alegerea sa ca preedinte al S15. SennedE )*I* - preedinte al 3ran$ei) a militat pentru creterea rolului &n stat al preedintelui. a sus$inut democra$ia i limitarea testelor .n )*I;, prin re%orma constitu$ional s-a stabilit ca nucleare, dar numele su este legat i de preedintele 3ran$ei s %ie ales prin vot universal direct de ctre &nceputurile interven$iei americane &n 2ietnam. cet$eni i nu de un colegiu electoral restr,ns ca p,n atunci. .n 3ran$a, 9onstitu$ia a %cut posibil i coabitarea la putere a unui preedinte de o anumit orientare politic i a unui prim ministru de alt orientare. #e exemplu! &n )*8I, preedintele 3rancois itterand era de st,nga, iar primul ministru OacXues 9:irac era de dreapta.

;;

Ma#ea >#ita%ie .n area 4ritanie, primul ministru este cel ce are ma?oritatea &n Parlament. Primul ministru avea puteri executive extinse, el put,ndu-i numi minitrii cabinetului su. #in perioada interbelic via$a politic britanic este dominat de ; partide! P. 9onservator i P. <aburist. Printre prim-minitrii cu o mare personalitate s-au remarcat! Dinston 9:urc:ill, e% al Partidului 9onservator i prim ministru &ntre )*K=-)*KN i )*N)-)*NN. argaret >:atc:er (#oamna de 3ier), tot conservator. Re"imu#ile t!talita#e 2%iu%ea S!'ietic& 5ceste "democra$ii populare' s-au c!mu%iste ;% pe#i!a a str,ns &n ?urul 1RSS. 9omunismul s-a extins #up moartea lui Stalin ()*NC), noul secretar general al p!stbelic& dup al doilea rzboi mondial &n statele satelit din partidului i e% al statului a %ost NiHita Se#"Beie'ici I#u/cBi!' partea estica european, &n 9:ina i &n alte c,teva )*7+9C*+3*,, devenit prim-secretar &ntre *+:DC*+49 i prin ministru state din 5sia i din 5%rica. &ntre *+:7C*+49. 5cesta, %r a modi%ica esen$a regimului, a dezaprobat cultul personalit$ii lui Stalin i a dezvluit &n *+:4 unele 0oile "democra$ii populare' s-au crime comise din ordinul %ostului e% al statului sovietic. Mruciov nu organizat dup modelul stalinist pe care l-au a ezitat s intervin &n mod violent i s reprime revolu$ia ungar din aplicat aproape &n totalitate! s-a trecut la cooperativizarea agriculturii i la industrializarea *+:4, s construiasc zidul 4erlinului, sau s provoace criza %or$at, ambele pe %ondul des%iin$rii propriet$ii rac:etelor din 9uba *+4*. private. .n cele din urm presiunea economic exercitat de competi$ia cu tabra capitalist a determinat necesitatea aplicrii 0u toate regimurile noi comuniste au unor re%orme. .n )*8N, noul preedinte al 1niunii Sovietice i:ai copiat &n totalitate modelul sovietic. 5st%el, &n Gorbaciov (*+7:C*++*) va &ncepe o politic de re%ormare a partidului 6ugoslavia a existat o mai mare libertate i a statului prin PerestroiLa i Glaznosti (Hreconstruc$ie i economic. .n Polonia s-a pstrat proprietatea desc:idere). 9riza economiei i a regimului sovietic nu au putut %i asupra pm,ntului, iar &n 5lbania a predominat depite. ai &nt,i, comunismul s-a prbuit &n r,ndul $rilor satelit, na$ionalismul i interzicerea vie$ii religioase. Statele comuniste satelit s-au grupat &n pentru ca &n *++* s se des%iin$eze i 1niunea Sovietic. ?urul 1RSS oarecum %or$ate prin presiunea R!m.%ia c!mu%ist& exercitat de 5rmata Roie. 5ceasta nu a ezitat .n Rom,nia comunismul s-a impus sub presiunea 1niunii s intervin i s &nbue revolu$ia mag:iar din Sovietice p,n &n )*K8. *+:4 sau criza ce:oslovac din *+:7. 9omunitii rom,ni au lic:idat prin teroare vec:ile elite politice i culturale i au &nbuit orice %orm de opozi$ie. Stalinismul cultural aplicat &n toate statele comuniste, inclusiv &n Rom,nia, a &ncercat s sc:imbe sistemul de valori i s construiasc un "om

;C

$#&bu/i#ea c!mu%ismului Eu#!pa

nou'. "/mul nou' rom,n trebuia s mani%este un patriotism di%erit %a$ de perioada interbelic, prin care dragostea pentru marxismleninism i pentru 1RSS trebuia s %ie mai presus %a$ de dragostea de $ar. #in punct de vedere economic, &n Rom,nia s-a aplicat modelul stalinist sovietic prin na$ionalizarea mi?loacelor de produc$ie (%abrici, bnci, automobile, etc), prin colectivizarea agriculturii i prin industrializarea $rii dup model sovietic. #up venirea la putere a lui 0icolae 9eausescu ( *+:4C *+7+), &n prima perioad ()*IN-)*+=) s-a creat o imagine de liberalizare a societ$ii comuniste rom,neti i de creare a unui consens na$ional. #in pcate, &ntre )*+)-)*+K, sub in%luen$a comunismului din 9:ina i din 9oreea de nord, 0icolae 9eauescu va sc:imba natura regimului su, promov,nd un neo-stalinism na$ional, caracterizat prin cultul personalit$ii i prin rela$ii de %amilie de tip dinastic. #in punct de vedere economic, &n Rom,nia 9eauescu a promovat un regim de austeritate, de izolare %a$ de celelalte state, %apt ce a dus la un regim de austeritate material caracterizat prin ra$ionalizare i lipsa produselor alimentare de baz. >otodat, regimul 0icolae 9eauescu a &nclcat %lagrant drepturile omului. >oate acestea au dus la revolu$ia din )*8*, care a eliminat comunismul din Rom,nia. #up )*8*, Rom,nia revine la democra$ie i ader la 05>/ &n 2889. .n 1( va intra e%ectiv de la * ia%ua#ie 2883. Mi/c&#i a%tis!'ietice /i a%tic!mu%iste ;% ?alime%tul sistemului c!mu%ist ;% i%te#i!#ul bl!cului c!mu%ist .ntre *+38C*+7+ sistemul comunist s-a dovedit a %i 5u avut loc mai multe revolte %alimentar din punct de vedere economic. Spre deosebire de lagrul antisovietice! &n R#G (*+:D), Polonia (*+:4) i comunist, lumea capitalist depise crizele petroliere i se a%la &ntr1ngaria (*+:4). un plin progres, %apt ce a compromis regimurile comuniste &n oc:ii propriilor cet$eni. .n 1ngaria revolu$ia anticomunist a %ost &nbuit prin interven$ia %or$elor militare ale .n statele satelit comuniste apar micri de diziden$ Pactului de la 2arovia (/rganiza$ie militar ce (opozi$ie)! &n 9e:oslovacia (2aclav Mavel) i Polonia (5dam grupa statele comuniste europene, opus 05>/). ic:niL i 4ronislaJ GeremeL). #iziden$ii au %ost persecuta$i politic i &nc:ii de ctre autorit$ile comuniste. .n Rom,nia, micarea de rezisten$ &mpotriva comunismului a avut loc imediat dup 5tacul 1RSS asupra 5%ganistanului &ntre *+3+C*+77 s-a rzboi &n mun$i, %ocarele %iind lic:idate abia &n trans%ormat &ntr-un rzboi de g:eril al u?a:edinilor, %apt ce a

;K

*+4*. .n )*I8 &n 9e:oslovacia s-a des%urat o micare de re%ormare a regimului comunist din acest stat. Re%orma regimului a %ost stopat prin interven$ia armatelor sovietice i al altor state comuniste. 9eausescu a re%uzat s participe.

subminat autoritatea 5rmatei Roii. .n *+78, apare &n Polonia primul sindicat liber! "S!li a#itatea' condus de <ec: Dalesa. .n *+7:, &n %runtea statului sovietic a?ungea i:ail Gorbaciov, cel care &ncearc s re%ormeze comunismul din 1RSS. Programele sale au dus &ns la o &ncetare a controlului oscovei asupra statelor satelit, care treptat &ncep s renun$e la comunism. .n *+7+ comunismul se prbuete &n $rile satelit europene sub e%ectul dominoului! &n Polonia, 1ngaria i 4ulgaria prin negocieri &ntre opozi$ie i Partidele 9omuniste a%late la putere, pentru introducerea pluralismului politic i pentru trecerea ctre democra$ie@ &n 9e:oslovacia i R#G, liderii comuniti au %ost &nltura$i prin mani%estri de strad@ &n Rom,nia, 0icolae 9eauescu a %ost &nlturat &n decembrie )*8* &n urma unei revolu$ii, Rom,nia %iind singurul stat &n care au existat victime. .n %!iemb#ie *+7+ zidul 4erlinului a czut, adic popula$ia a %ost liber s treac dintr-o parte &n alta a 4erlinului, ceea ce a pre%igurat uni%icarea Germaniei. Re%ormele i prbuirea comunismului au pre%igurat prbuirea i a 1niunii Sovietice. .n ecemb#ie *++*, 1RSS s-a dizolvat o%icial, iar i:ai Gorbaciov a demisionat din toate %unc$iile pe care le de$inea.

;N