You are on page 1of 1

REFORMA E KURRIKULS Kjo reform prfshin reformimin e programeve, teksteve, msimdhnies, vlersimit t arritjeve t nxnsve, si dhe kualifikim e msuesve.

Karakteristikat kryesore t kurrikuls s re pr gjimnazin jan: -Kurrikula e re sht e modelit anglo-sakson. Ndarja e kurrikuls n kurrikul brtham, e ila sht e detyrueshme pr t gjith nxnsit, dhe at opsionale, duke theksuar kshtu kurrikuln me baz shkolle! -Kurrikula niset nga kompeten at-ky" evropiane t ilat, nga ana e tyre, zbrthehen n synimet pr disa aftsi bazale ndrkurrikulare si" jan t menduarit kritik dhe ai krijues, menaxhimi i informa ionit, aftsia e t punuarit n grup, etj. Kurrikula e re mbshtetet n nj dokumenta ion kurrikular t plot ku prfshihen! Korniza kurrikulare, #tandardet e fushave t t nxnit, $rogramet lndore, %dhzuesi pr zbatimin e kurrikuls s re dhe %dhzuesi sipas fushave lndore dhe lndve. N &rsimin $rofesional, reforma kurrikulare ka "uar n kon eptimin e nj kurrikule dynivelshe, kurrikuls n nivel 'endror, e hartuar sipas kornizs evropiane t kualifikimeve dhe K#(K, dhe asaj n nivel shkollor, ' siguron prshtatjen me nevojat lokale t tregut. )otrimi i gjuhs angleze sht deklaruar nj prioritet i arsimit t mesm, n kuadr t ini iativs *#h'ipria anglishtfolse+. ,simi i gjuhs angleze tani nis m hert, 'ysh n klasn e tret dhe vazhdon deri n fund t shkolls s mesme. #hrbimi psikologjik n shkoll sht institu ionalizuar. Ky shrbim ofrohet n t gjitha shkollat dhe kopshtet t zons urbane dhe gradualisht po punohet pr shtrirjen e ktij shrbimi n shkollat dhe kopshtet e zonat rurale. $jes e reforms kurrikulare sht edhe reforma e teksteve e ila instaloi modelin e teksteve alternative, me przgjedhjen e t ilve ka nj rol t rndsishm vet shkolla. -eforma e bri tregun e teksteve t hapur pr botues t vendit dhe t huaj. #hteti subven ionon koston e pakets s teksteve drejtprdrejt tek prindrit e nxnsve. #ipas politiks s subven ionit pr tekstet favorizohet arsimi baz, familjet me nevoja ekonomike dhe fmijt me nevoja t ve"anta. -eforma e kurrikuls u mbshtet nga shtrirja e ./ n programe dhe funksionimin e shkolls -eforma e vlersimit t arritjeve, si pjes e reforms s kurrikuls, konsiston n zbatimin e ,#( dhe t provimeve t lirimit. N vitin shkollor 0112-0113 filloi funksionimin ,#( e ila mbshtetet n vlersimin e jashtm me an t nj /esti unik n shkall vendi. &jo prbhet nga katr provime, dy provime t detyruara, 4,atematik dhe 5juh amtare6 dhe dy provime me zgjedhje. -ezultatet e arritura me ,#( prbjn 718 t numrit total t pikve, mbi bazn e t ilve pranohen studentt n degt ' dshirojn, prmes nj sistemi 'endror t pranimeve, 4#istemit ,erit dhe $referen 6. 9 nga viti shkollor 0117-011:, $rovimet e ;irimit zhvillohen vetm me shkrim dhe me administrator ' jan msues t shkollave t tjera. <lersimi i testeve bhet nga komisione me vlersues t jashtm t ngritura pran se ils =&->)&. =uke filluar nga viti 011?, provimet zhvillohen vetm me shkrim, me test t hartuar n nivel =&--i, me administrator jo msues t shkolls dhe vlersim me not nga msues t jashtm t aktuar nga =&-. @sht realizuar reforma e zhvillimit profesional t msuesve e mbshtetur n trajnimin modular , t msuesve dhe drejtuesve t shkollave dhe drejtorive rajonale. -eforma shnon nj kalim nga sistemi i bazuar kryesisht n ofert n sistemin e bazuar kryesisht n krkes. Ky sht nj sistem tregu, thuajse i lir, i trajnimit t msuesve n pun. Aan hartuar dhe jan n pro es miratimi, draftet e standardeve t msuesve, drejtuesve t shkollave, mentorve dhe kshilltarve pedagogjik. -eforma e sistemit t zhvillimit t burimeve njerzore u sho'rua edhe me ngritjen e nj database t informatizuar ' prmban t gjitha t dhnat profesionale t punonjsve.
Ba'ja e par,suesitKurrikula

Kurrikula
REFORMA E KURRIKULS Kjo reform prfshin reformimin e programeve, teksteve, msimdhnies, vlersimit t arritjeve t nxnsve, si dhe kualifikim e msuesve. Karakteristikat kryesore t kurrikuls s re pr gjimnazin jan: -Kurrikula e re sht e modelit anglo-sakson. Ndarja e kurrikuls n kurrikul brtham, e ila sht e detyrueshme pr t gjith nxnsit, dhe at opsionale, duke theksuar kshtu kurrikuln me baz shkolle! -Kurrikula niset nga kompeten at-ky" evropiane t ilat, nga ana e tyre, zbrthehen n synimet pr disa aftsi bazale ndrkurrikulare si" jan t menduarit kritik dhe ai krijues, menaxhimi i informa ionit, aftsia e t punuarit n grup, etj. Kurrikula e re mbshtetet n nj dokumenta ion kurrikular t plot ku prfshihen! Korniza kurrikulare, #tandardet e fushave t t nxnit, $rogramet lndore, %dhzuesi pr zbatimin e kurrikuls s re dhe %dhzuesi sipas fushave lndore dhe lndve. N &rsimin $rofesional, reforma kurrikulare ka "uar n kon eptimin e nj kurrikule dynivelshe, kurrikuls n nivel 'endror, e hartuar sipas kornizs evropiane t kualifikimeve dhe K#(K, dhe asaj n nivel shkollor, ' siguron prshtatjen me nevojat lokale t tregut. )otrimi i gjuhs angleze sht deklaruar nj prioritet i arsimit t mesm, n kuadr t ini iativs *#h'ipria anglishtfolse+. ,simi i gjuhs angleze tani nis m hert, 'ysh n klasn e tret dhe vazhdon deri n fund t shkolls s mesme. #hrbimi psikologjik n shkoll sht institu ionalizuar. Ky shrbim ofrohet n t gjitha shkollat dhe kopshtet t zons urbane dhe gradualisht po punohet pr shtrirjen e ktij shrbimi n shkollat dhe kopshtet e zonat rurale. $jes e reforms kurrikulare sht edhe reforma e teksteve e ila instaloi modelin e teksteve alternative, me przgjedhjen e t ilve ka nj rol t rndsishm vet shkolla. -eforma e bri tregun e teksteve t hapur pr botues t vendit dhe t huaj. #hteti subven ionon koston e pakets s teksteve drejtprdrejt tek prindrit e nxnsve. #ipas politiks s subven ionit pr tekstet favorizohet arsimi baz, familjet me nevoja ekonomike dhe fmijt me nevoja t ve"anta. -eforma e kurrikuls u mbshtet nga shtrirja e ./ n programe dhe funksionimin e shkolls -eforma e vlersimit t arritjeve, si pjes e reforms s kurrikuls, konsiston n zbatimin e ,#( dhe t provimeve t lirimit. N vitin shkollor 0112-0113 filloi funksionimin ,#( e ila mbshtetet n vlersimin e jashtm me an t nj /esti unik n shkall vendi. &jo prbhet nga katr provime, dy provime t detyruara, 4,atematik dhe 5juh amtare6 dhe dy provime me zgjedhje. -ezultatet e arritura me ,#( prbjn 718 t numrit total t pikve, mbi bazn e t ilve pranohen studentt n degt ' dshirojn, prmes nj sistemi 'endror t pranimeve, 4#istemit ,erit dhe $referen 6. 9 nga viti shkollor 0117-011:, $rovimet e ;irimit zhvillohen vetm me shkrim dhe me administrator ' jan msues t shkollave t tjera. <lersimi i testeve bhet nga komisione me vlersues t jashtm t ngritura pran se ils =&->)&. =uke filluar nga viti 011?, provimet zhvillohen vetm me shkrim, me test t hartuar n nivel =&--i, me administrator jo msues t shkolls dhe vlersim me not nga msues t jashtm t aktuar nga =&-. @sht realizuar reforma e zhvillimit profesional t msuesve e mbshtetur n trajnimin modular , t msuesve dhe drejtuesve t shkollave dhe drejtorive rajonale. -eforma shnon nj kalim nga sistemi i bazuar kryesisht n ofert n sistemin e bazuar kryesisht n krkes. Ky sht nj sistem tregu, thuajse i lir, i trajnimit t msuesve n pun. Aan hartuar dhe jan n pro es miratimi, draftet e standardeve t msuesve, drejtuesve t shkollave, mentorve dhe kshilltarve pedagogjik. -eforma e sistemit t zhvillimit t burimeve njerzore u sho'rua edhe me ngritjen e nj database t informatizuar ' prmban t gjitha t dhnat profesionale t punonjsve.