FIGURI

DE

STIL

Test de evaluare sumativă

Elevul_____________________
Nota_____________________
Clasa
Bîscă
Se dau contextele de mai jos:

Prof. Gheorghe

01.

“Iar pădurea lin suspină” / “Doar izvoarele suspină”...

02.

“Cu obrăjori ca doi bujori / De rumeni, bat-o vina”...
“Dar ce frumoasă se făcu / Şi mândră, arz-o focul.”

03.

“Arşiţa miezului înflăcărat al zilelor de iulie muşca cu dinţi de foc. “

04.

“Ah! de câte ori voit-am
Ca să spânzur lira-n cui.”
“Pe genunchii mei şede-vei.
Vom fi singuri, singurei”...

05.

“Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară.”

06.

“Mirecea însuşi mânâ-n luptă vijelia-ngrozitoare
Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare.”

07.

“Viforul şuiera, gemea şi urla”...
...”colo caii se răstoarnă
Cad săgeţile în valuri care şuieră şi toarnă.”

08.

“Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem în nimic.”
“Şi ochiul tău mă-ngheaţă, privirea ta mă arde.”

09.

“Iar în păr, înfiorate, o să-ţi cadă flori de tei.”
Pământul înfricoşat se cutremura nemernic.”

Se cere: precizarea valorii stilistice a verbelor subliniate
_______________________________________
____________________________________________
_______________________________________
____________________________________________
_______________________________________
____________________________________________
_______________________________________
____________________________________________
_______________________________________
____________________________________________
_______________________________________
____________________________________________

total 10 p. ._______________________________________ ____________________________________________ NOTĂ. Se acordă câte un punct pentru fiecare item rezolvat corect şi un punct din oficiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful