TEORI PEMBELAJARAN CARL RANSOM ROGERS (1902 – 1987

)

CIRI – CIRI TEORI PEMBELAJARAN ROGERS:
• Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.

• Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. • Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.

PRINSIP PENDEKATAN TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGER
• Mengutamakan berpusatkan pelajar pendidikan

• Mengutamakan prinsip pembelajaran yang berasaskan kebebasan (freedom to learn):

– Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu – Pembelajaran hanya boleh berlaku jika bahan pelajaran adalah bermakna serta seiras dengan objektif pelajaran pelajar – Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dicapai dibawah situasi pendidikan yang kurang berancam – Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dihasilkan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya, demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya. – Aktiviti P&P hendaklah dikaitkan dengan hidup nyata untuk memupuk kemahiran hidup

PANDANGAN ROGERS TERHADAP PEMBELAJARAN
• Bahan pembelajaran yg bermakna akan mendorong pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. • Individu akan menentang pembelajaran sekiranya wujud perubahan struktur kendiri pelajar & ancaman dlm situasi pembelajaran

• Hasil pembelajaran berkesan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri & melibatkan diri sepenuhnya dalam pembelajaran. • Penilaian berdasarkan pemikiran refleksi diri pelajar lebih baik daripada penilaian orang lain. • Aktiviti pembelajaran harus berasaskan kehidupan harian untuk memupuk kemahiran hidupnya. • Pembelajaran berkesan ialah “Belajar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful