1. Siapakah pemimpin yang anda sanjungi?

_______________________________________________________________
2. Lukiskan wajah pemimpin yang anda sanjungi di dalam kotak yang disediakan.

3. Senaraikan lima ciri – ciri istimewa yang pemimpin miliki. Bincangkan di dalam
kumpulan anda.
1.

_____________________________________________________

2.

_____________________________________________________

3.

_____________________________________________________

4.

_____________________________________________________

5.

_____________________________________________________

4. Di hadapan kelas,berikan ulasan anda adakah kebolehan memimpin itu
merupakan bakat semulajadi, atau setiap orang boleh dilatih untuk menjadi
pemimpin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful