Универзитет у Нишу

Универзитетска библиотека «Никола Тесла»

Економско-културна историја
Ниша
Михајло Т. Палигорић

Ниш, 2009.

Дигитална Библиотека Књига 22 IBD DGB_00220 Прво електронско издање Април 2009. године .

и. . [б.]. 1937).54 стр. Први део: Ниш до светског рата / Мих.г.∗ ∗ Корице оригиналне публикације: Економско-културна историја Ниша. .Ниш : [б. Палигорић. [Михајло] Т. .] (Штампарија «Гутемберг».

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т. Палигорић .

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

Палигорић .Економско-културна историја Ниша Економско-културна историја Ниша Михајло Т.

1996.Мих. – Ниш : Градина. 209 Економско-културна историја Ниша . маја 2006. Т. – Стр. Палигорић ∗ Приредио Зоран Б. ∗ Енциклопедијска одредница аутора Драгољуба Ж. Мирчетића: Енциклопедија Ниша : Историја. Живковић Ниш.

Палигорић. – Репринт издања из 1937. – Стр. књ.85(497. а) Ниш – Културна историја UBN IBD DGB_00220 . [Михајло] Т. – 58 стр.Каталогизација у публикацији Универзитетска библиотека "Никола Тесла" Ниш 930. 51: Литература.Универзитет у Нишу Универзитетска библиотека «Никола Тесла» Кеј Мике Палигорића 2 18000 Ниш Србија Главни и одговорни уредник Др Драган Жунић За Библиотеку Зоран Б. године. управник * Публиковано на интернет страници Универзитетске библиотеке «Никола Тесла» у Нишу Приређивање и рачунарска обрада Зоран Б. 22) Формат PDF. (1916-1941) Економско-културна историја Ниша / Мих. – Прво електронско изд. 2009.11) Ниш ПАЛИГОРИЋ.Стр. . – (Дигитална Библиотека . Живковић ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА CIP . Михајло Т. – Ниш : Универзитетска библиотека «Никола Тесла». 58: Белешка о аутору. Живковић.

This text is part of the Digital library of public domain. јавно је доступан и може се слободно користити за личне потребе. наведите извор. No permission is granted for com-mercial use. If you do use the document. Permission is granted for use for personal. Април 2009 УБН © UBN April 2009 . educational and scientific use. у образовне и научне сврхе. Ако користитие текст. indicate the source.Универзитет у Нишу University of Niš Универзитетска библиотека University Library Овај текст је део Дигиталне библиотеке. Комерцијална употреба текста није дозвољена.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful