BILTEN SRS

Бр. 5
Новембар 2013.

Oпштински одбор СРС Стари град ул. Париска 13, тел. 2639-132
радно време: сваким радним даном од 14-19 часова
stari.grad@srpskaradikalnastranka.rs

Европски антиглобалисти за Српско Косово и Метохију 
 
У  организацији  Савета  за  омладину  и  спорт 
Градског  одбора  Српске  радикалне  странке  Београд,  у 
свечаној сали општине Стари град, 17. октобра одржана је 
трибина  „Европски  антиглобалисти  за  Српско  Косово  и 
Метохију“.  

 
На  трибини  су  поред  заменика  председника 
Српске радикалне странке, Немање Шаровића, говорили и 
активисти  „Евроског  фронта  за  солидарност  са  Косовом  и 
Метохијом“  и  „Међународна  солидарност“:  Патрик 
Вондрак  (Чешка),  Матео  Капонети  (Италија)  и  Гуљељмо 
Касаљини (Италија). 
 
„Европски  фтронт  за  солидарност  са  Косовом  и 
Метохијом“  основан  је  у  јуну  ове  године,  по  узору  на 
„Европски  фронт  за  солидарност  са  Сиријом“.  Чланови  и 
симпатизери  фронта  су  из  многих  Европских  земаља: 
Чешке,  Италије,  Белгије,  Холадније,  Француске,  Финске, 
Шпаније,  Грчке,  али  то  је  пројекат  који  још  увек  расте. 
Након  успешне  трибине  припадници  “Европског  фронта” 
упутили  су  се  са  делегацијом  СРС  на  Косово  и  Метохију 
како  би  уручили  хуманитарну  помоћ  становницима  јужне 
српске покрајине.  

 
Након посете школи у Штрпцима схватили смо да 
постоји  више  добрих  ствари  које  можемо  да  урадимо. 
Рецимо стање тоалета је ужасно, ако успемо да добијемо 
дозволу да то спроведемо у дело почећемо да сакупљамо 
новац како би направили нови.  Такође, што се тиче деце 

имамо  идеју  да  организујемо  путовања  у  градове  Европе 
из којих долазимо, како би им дали прилику да посете та 
места.  Очекујемо да ћемо заједно са Српском радикалном 
странком такве акције реализовати. 
 
Шта сте видели на Косову а можете да кажете да 
је  позитивно? (Елена  Барлозари  ‐  Италија,  Европски 
фронт)  

 
Срби који живе на Косову и Метохији имају јак дух 
заједништва и велику одлучност да опстану. Наравно ту је 
дочек  који  су  нам  приредила  деца  у  основној  школи. 
Морам  и  да  кажем  да  је  изразито  позитиван  утисак  на 
Општина Штрпце, Косово и Метохија 
мене  оставио  став  политичара  из  Српске  радикалне 
 
 
Група од преко 30 активиста стигла је на Косово 18 странке  Звонка  Михајловића  који  даје  прави  пример 
‐ог,  а  задржала  се  до  20‐ог  овог  месеца,  и  приликом  те  борбе за опстанак Срба на Косову и Метохији. 
посете    уручили  су  хуманитарну  помоћ  угроженим  срп‐
ским  породицама    и  школи  Шарски  одред  у  најјужнијој 
српској енклави Штрпце. 
 
Да ли сте добили неке нове идеје за будуће акције 
помоћи? (Матео Капонети—Италија, Европски фронт) 

Србија чека ШЕШЕЉА

www.twitter.com/srs_info

radikalistarigrad.wordpress.com

plus.google.com/115034469834699497202

Српска-радикална-странка-Стари-град

На Старом граду одржана Годишња скупштина 
 
У  недељу,  20.  октобра,  у 
просторијама  Одбора  одржана  је 
XIII  редовна  Годишња  скупштина. 
Присутним    делегатима  и  гостима 
обратили  су  се  потпредседник, 
Дејан Мировић и заменик предсе‐
дника Странке, Немања Шаровић. 
 
Спој  младости  и  искуства 
је  одувек  била  добитна  комбина‐
ција  и  драго  ми  је  што  је  баш  та 
комбинација  заступљена  у  овом 
Одбору,  обратио  се  присутнима 
Дејан Мировић. 
 
Српска радикална странка 
је још 2009. захтевала смену Драг‐
ана Ђиласа и навела двадесет раз‐
лога  утемељених  у  Статуту  града 
Београда  и  Закону  о  локалној 
самоуправи.  Ђилас  тада  није  био 
смењен а сада је смењен због по‐
литичке  воље  странака  које  имају 
већину у републичкој власти. Како 
је  дошао  тако  и  одлази  а  тако  ће 
проћи и следећа градска власт ко‐
ја дође после њега и наследи ње‐
гов образац деловања. Једино ре‐
шење за промену политике у Бео‐
граду  су  нови  избори  и  једина 
алтернатива  Демократској  странци  и  Српској  напредној 
странци је Српска радикална странка, истакао је Шаровић. 
 
Све  одлуке  на  Скупштини  су  једногласно  усвојене  а 
нови чланови су положили свечану заклетву. 

И Н Т Е Р В Ј У : 

Светислав Мађаревић, 
председник Омладине СРС Београда 

 
 
Светислав  Мађаревић,  рођен  1985.  године,  је  осно‐
вну и средњу школу завршио у Београду. Редовни војни рок 
одслужио је 2006. године а 2007. уписао је Правни факултет 
у  Београду  где  је  2008.  и  2009.  био  потпредседник  Студе‐
нтског  парламента.  Један  је  од  оснивача  првог  студентског 
хуманитарног  фонда  „Осмех  на  дар“.  Такође,  оснивач  је  и 
члан  Управног  одбора  Универзитетске  омладине  Београда 
(организација  која  покрива  више  факултета  Универзитета  у 
Београду).  Члан  је  и  активан  такмичар  АК  Црвена  Звезада. 
Шест  година  члан  тима  који  је  освајао  екипно  првенство 
државе.Освајач  бројних  медаља  на  међународним  турни‐
рима  у  Бразилској  џиу  џици  (најзначајније  злато  на  Отворе‐
ном првенству Источне Европе 2013). Један  је од организа‐
тора првог Отвореног купа Србије 2013. године у Бразилској 
џиу џици у нашој престоници. Наш комшија са Старог града! 
 
Са  Старог  града  сте,  откуд  баш  Српска  радикална 
странка?   
 
Одувек сам био симпатизер Српске радикалне стра‐

нке  (у  даљем  тексту,  СРС)  и  председника  странке  др 
Војислава  Шешеља  који  је  пре  више  од  20  година  промо‐
висао  концепт  Велике  Србије.  Када  је  странка  после  издаје 
Томислава Николића и Александра Вучића, од најјаче поли‐
тичке  странке  у  Србији  дошла  у  ситуацију  да  се  бори  за 
опстанак  на  политичкој  сцени,  на  позив  пријатеља  решио 
сам да се прикључим раду странке. Ова одлука има и посе‐
бну тежину јер на територији општине Стари град СРС, и кад 
је била најјача, није постизала резултате као у другим општи‐
нама  у  Србији,  како  због  специфичне  структуре  становни‐
штва  тако  и  због  непостојања  локалних  медија  преко  којих 
би  се  нашим  комшијама  представили  на  прави  начин  – 
победнички. 
 
 
Председник сте Омладине СРС у Београду, како сте 
задовољни Вашим досадашњим радом? 
 
 
Крајем 2012. године изабран сам на функцију пред‐
седника  Омладине  за  град  Београд.  То  је  за  мене  била 
велика  част  али  и  велика  обавеза.  Делимично  сам  задово‐
љан  досадашњим  радом.  Кажем  „делимично“  јер  сматрам 
да  увек  може  боље  и  више.  Тешко  је  данас  младе  људе 
мотивисати на рад у странци јер су медији затворени за све 
оне који су против „ДИКТАТОРА“ и његове погубне политике. 
Ипак  сам  задовољан  јер  смо  успели  да  задржимо  већину 
образованог кадра, после неуспеха на изборима у мају 2012., 
који су пуни енергије и воље да СРС вратимо на стазу успеха.  
 
 
Шта очекујете од ванредних избора у Београду? 
 
 
Очекујем да грађани Београда напокон схвате да су 
европске  интеграције  погубне  за  српске  националне 
интересе  и  да  они  који  заговарају  европске  интеграције  не 
желе добро свом народу и Србији. Такође, избори у Београ‐
ду су фарса „ДИКТАТОРА“ који води исту политику као Демо‐
кратска  странка,  с`тим  што  су  по  питању  Косова  и  Метохије 
отишли  и  корак  даље  (издали  су  српске  националне  интер‐
есе,  прекршили  грубо  Устав  и  одрекли  се  свете  српске 
земље).  „Диктатор“  ће  сада  и  у  Београду  (као  и  у  Земуну, 
Зајечеру,  Ковину,  Врбасу)  народу  представити  револу‐
ционаран  програм  за  опоравак  престонице  уз  истакнуте 
експерте  из  својих  редова  предвођене  Курсаџијама,  Ацом 
Лукасом итд.  
 
Како ћете мотивисати младе да вас подрже? 
 
 
Младе у Београду ћемо покушати да дистанцирамо 
од погубне идеје да  „ЕУ нема алтернативу“. Нашим вршња‐
цима  већ  неко  време    упорно 
објашњавамо  да  уколико  се  са 
овом  политиком  настави  ‐  Београд 
ће  имати  сваке  године  „Параду 
срама“,  припадници  ЛГБТ  попула‐
ције  ће  имати  права  на  бракове  и 
усвајање деце. Затим, ако се наста‐
ви  овако  лоша  демографска  поли‐
тика, за сто година Србија ће имати 
упола  мање  становника.  Уколико 
сада одустанемо од борбе за Косо‐
во  и  Метохију  убрзо  ћемо  имати 
нова  жаришта  у  различитим  дело‐
вима  Србије.  То  ћемо  покушати  да 
урадимо управо са сличним триби‐
нама  као  што  смо  организовали 
врло  успешну  трибину  "Европски 
антиглобалисти  за  Српско  Косово  и  Метохију"  које  имају  за 
циљ  да  нашим  комшијама  и  пријатељима  представимо 
традиционалне  и  патриотске  вредности  које  промовише 
СРС. Трибином смо показали да у земаљама Европске уније 
постоје млади људи који не желе да живе у оваквој ЕУ и који 
подржавају председника СРС др Војислава Шешеља у борби 
против светског глобализма (Америке, ЕУ и НATO алијансе). 

Више информација на званичној интернет страници СРС: http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, ОПШТИНСКИ ОДБОР СТАРИ ГРАД, САВЕТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ