Han 206 a.c -220 d.c.  Liu Bnag xian  Dos periodos Han Occidental Han Oriental Changan Luayang .

 Inventan el papel  Esplendor Han Wudi (140-87 d.c.) .

.

c.  Yang Jian  Construyo el Gran Canal .Sui 581-618 d.

 Li Yuan Gaozu  La Emperatriz Wu .c.Tang 618-907 d.

Sung (Song) 960-1279 Fundador  Capital  Zhao Kuangyin Kaifeng  Época de esplendor absoluto .

yuan  Los mongoles Gengis Khan .