You are on page 1of 8

INSTRUMEN BAND 1 TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 1) KOD EVIDEN : B1D4E1 (MENAMAKAN TUMBUHAN SEMULA JADI)

1. Tandakan ( ) pada foto yang menunjukkan tumbuhan semula jadi.

2. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal anda. ! B "

#. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama hidupan liar yang terdapat di kawasan tempat tinggal anda. ! B "

INSTRUMEN BAND 1 TEMA : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 2) KOD EVIDEN : B1D4E1 (MENAMAKAN TUMBUHAN SEMULA JADI)

1. $amakan empat jenis hutan yang terdapat di %alaysia. ! B "

2. $amakan jenis hutan berdasarkan foto yang berikut.

Band : 1 Tajuk : Tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Tema: Menamakan tumbuh-tumbuhan semulajadi Kod: B1D4E1 Instrumen 1 Namakan tumbuh-tumbuhan semulajadi yan terdapat di Malaysia! 1! """"""""""""""""""""""""""""" #! """"""""""""""""""""""""""""" $! """"""""""""""""""""""""""""" 4! """"""""""""""""""""""""""""" %! """""""""""""""""""""""""""""

Band : 1 Tajuk : Tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Tema: Menamakan tumbuh-tumbuhan semulajadi Kod: B1D4E1 Instrumen # Namakan setiap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di ba&ah!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&