Iliada

Iliada este o epopee atribuită lui Homer, care pare a fi fost un aed din Ionia, din a doua jumătate a secolului VIII î.Hr., şi care a preluat în epopeele sale, Iliada şi Odiseea, tradiţii, fragmente şi motive din mituri vechi şi cântece populare. Iliada este compusă din ! ""# de he$ametri dactilici şi, din epoca elenistica, divi%ată în &' de cânturi. (e$tul a fost probabil compus între )!* şi #!* I.+. ,date deja menţionate de către Herodot-, deci cu patru secole după perioada în care istoricii înscriu ră%boiul mitic pe care acesta îl relatea%ă. (ema epopeii o repre%intă ră%boiul (roiei, în care se confruntă aheii veniţi din .recia cu troienii şi aliaţii acestora, fiecare tabără fiind susţinută de diverse divinităţi, cum ar fi /tena, 0oseidon sau /pollo. 1upă %ece ani de ră%boi, soarta acestuia nu continuă prin numeroase lupte colective sau individuale care ilustrea%a figuri ca /ja$, Hector sau 0atrocle. 2n final, aheii înving graţie victoriei lui /hile care îl ucide pe conducătorul troian în luptă directă. 2n cele &' de cânturi, însumând circa ! *** de versuri, Iliada relatea%ă fapte de vitejie e$cepţională făcute de eroi neînfricaţi, dintre care se detaşea%ă /hile. /cesta nu cunoaşte teama şi preferă o moarte glorioasă unei vieţi tihnite, însă este neîndurător, refu%ând familiei duşmanului său până şi consolarea de a3i preda corpul acestuia. 2l umani%ea%ă însă prietenia pentru 0atrocle. /hile întruchipea%ă virtuţile eroului ră%boinic. 4pre deosebire de el, Hector detestă ră%boiul şi nu luptă pentru glorie, ci pentru a3şi apăra cetatea5 este iubitor de pace şi de raţiune. 6igurile celor doi eroi reies şi din cuvintele pe care şi le adresea%ă înainte de luptă 3 procedeu des folosit de Homer pentru caracteri%area personajelor, cuvintele lui /hile sunt mânioase şi jignitoare, în timp ce Hector vorbeşte calm şi măsurat. 0oetul îşi caracteri%ea%ă eroii şi din câte un epitet frecvent legat de numele personajului respectiv, de e$emplu 7şoimanul /hile7. 0ersonajele sunt pre%entate în mişcare, dinamismul fiind amplificat de imagini auditive referitoare la %gomotul bătăliei sau la %ornăitul înfricoşător al armelor unui erou, ca în ca%ul lui 1iomede. 8a pre%entarea sugestivă a unei situaţii contribuie şi comparaţia, care la Homer este de%voltată pe mai multe versuri. /lături de eroi intervin şi %eii, conferind operei un caracter miraculos. /stfel, /tena îl apără pe /hile de suliţa lui Hector, iar /polo îl ascunde pe fiul lui 0riam într3o ceaţă deasă spre a3l feri de mânia 0eleianului. +ele două epopei homerice ,Iliada şi 9diseea- au fost traduse în limba română de .eorge :urnu. ;ă%boiul (roiei durea%ă de aproape %ece ani. 4e confruntă astfel aheii veniţi din toată .recia cu troienii şi aliaţii acestora. 2n faţa cetăţii fortificate, sute de nave de asediatori se află întinse pe plajă şi le servesc drept tabără. Cântul I /gamemnon, comandantul aheilor, o ia pri%onieră pe +hr<seis, fiica preotului troian al lui /pollo. 6urios, %eul răspândeşte ciumă şi boli în tabăra aheilor. .hicitorul +alchas de%văluie cau%a bolii, iar /hile îi cere lui /gamemnon să elibere%e pri%oniera. ;egele consimte, însă decide să o ia în schimb pe concubina lui /hile, =riseis. :âniat, acesta hotărăşte să se retragă din luptă, nemaioferindu3le aheilor ajutorul mirmidonilor

săi. (otodată el îi cere mamei sale, (hetis, să obţină de la >eus promisiunea unei victorii a troienilor. Cântul II 2nşelat în somn de un vis trimis de către >eus, /gamemnon se tre%eşte sigur de victoria trupelor sale. 0ovesteşte acest vis aliaţilor săi, apoi, pentru a îi încerca, se preface a dori să părăsească sediul (roiei. ;ă%boinicii se pregătesc de retragere, însa ?lise, rege al Itacăi, reuşeşste să îi împiedice să plece. +ele două armate sunt gata de luptă@ aheii, veniţi cu un număr mare de vase din întreaga .recie vor face faţă căpeteniilor troieni şi aliaţilor acestora, dardanieni, pelasgieni, l<cieni şi traci. Cântul III (roianul 0aris, fiul regelui 0riam, este cuprins de teamă la vederea lui :enelau, căruia îi furase soţia, pe Alena, declanşând astfel conflictul. +a urmare a reproşurilor dure ale fratelui său, vitea%ul Hector, 0aris le propune aheilor să se înfrunte el însuşi cu :enelau. 1uelul are loc, :enelau, luptător e$perimentat, căpătând cu uşurinţă avantaj în faţa fragilului şi tânărlui 0aris. 2nsă acesta este salvat de la moartea sigură ce îl ameninţa prin intervenţia divină a /froditei, care îl scoate din luptă şi îl trimite în (roia. Cântul IV 2n 9limp, >eus doreşte să fie recunoscută victoria lui :enelau, pentru a redobândi pacea şi a salva astfel oraşul. 2nsă Hera, care doreşte cu ardoare victoria aheilor, îi cere /tenei să îi împingă pe troieni să nu3şi respecte jurămintele de pace. /tena îl convinge atunci pe 0andare să tragă în :enelau cu o săgeată, pentru a distruge armistiţiul, ceea ce de altfel se şi întâmplă. ;evi%uindu3şi trupele, /gamemnon îi îndeamnă la luptă pe cei mai mari comandanţi ai săi B Idomeneus, cei doi /ja$ ,/ja$ fiul lui (elamon şi /ja$ fiul lui 9ClDe-, Eestor, ?lise şi 1iomede B şi luptele reîncep. Cântul V 2n furia bătăliei, aheii masacrea%ă un număr mare de troieni. 2n mod particular se evidenţia%ă 1iomede, susţinut de către /tena, care îl ucide, între altele, pe 0andare şi care îl răneşte pe Aneas şi pe mama acestuia, %eiţa /frodita, venită să îl salve%e. >eii se implică în luptă@ /pollo îl salvea%ă pe Aneas şi îl trimite pe fratele său să se angaje%e în luptă alături de troieni. Hector, înflăcărat de cuvintele lui 4arpedon, îşi duce trupele în luptă. 2ngrijorate de această întorsătură de situaţie, Hera şi /tena se înarmea%ă şi îşi oferă ajutorul aheilor apăraţi de către /res, care este la rândul lui rănit de 1iomede. 2ntr3un sfârşit, %eii şi %eiţele urcă în 9limp pentru a judeca acest conflict în faţa lui >eus. Cântul VI Hector se intoarce în (roia şi îi cere mamei sale, Hecuba, să aducă jertfe %eiţei /tena, rugând3o să3l îmblân%ească pe 1iomedes. Hector porneşte spre palatul fratelui său, 0aris. Hector îl ceartă pe acesta că stă acasă în timp ce au loc asemenea lupte, iar acesta îi răspunde că atunci se pregătea de luptă. /poi Hector pleaca la casa lui unde /ndromaca, soţia sa, şi fiul său /st<ana$ îl roagă plângând să nu mai plece la luptă fiindcă se tem de pierirea sa. 2nsă Hector nu ascultă de rugile acestora şi, înainte de a pleca la luptă, îi roagă pe %ei să aibă grijă de soţia şi fiul său. 8a porţile cetăţii Hector îl întâlneşte pe 0aris care era gata de luptă. Cântul VII /tena şi /pollo hotărăsc să pună capăt măcelului. 0rofetul Helenus află de sfătuirea %eilor şi îl sfătuieşte pe Hector ce să facă. Hector îi provoacă astfel pe

conducătorii greci la duel. +a urmare a tragerii la sorţi, urmea%ă ca /ja$, fiul lui (elamon, să îl înfrunte. 8a căderea nopţii, niciunul dintre ei nu este declarat învingător, deşi Hector este rănit. 4e decide o pau%ă temporară. 4e profită de aceasta pentru îngroparea numeroşilor morţi de pe câmpul de luptă. Cântul VIII >iua următoare grecii si troienii incep din nou lupta . >eus foloseste cântarul norocului pentru a vedea pe cine va ajuta . 4e pare că norocul era de partea troienilor . 2n timpul luptei grecii fug deoarece sunt ameninţaţi cu un fulger iar troienii vin după ei ajungând la %idul care proteja corăbiile . /colo troienii instalea%ă corturile si se pregătesc pentru %iua următoare . Cântul IX 1upă luptă grecii se străng la un sfat în cortul lui /gamemnon . /colo /gamemnon îşi dă seama că doar un lucru îl poate face învingător @ /hile . Eestor , /ja$ si ?lise hotărăsc să plece la cortul ui /hile . /junşi acolo cei trei beau impreună cu /hile deşi nu se termină cu bine deoarece /hile refu%ă să se întoarcă . Cântul X 2n acea noapte grecii hotărăsc sa spione%e tabăra troiană oamenii aleşi pentru această misiune fiind ?lise şi 1iomede . /colo află că duşmanii au chemat aliaţi . +ei doi omoară cateva persoane si fug cu doi cai . Cântul XI >orile se iviră iar bătălia incepuse din nou . +a in cele din %iua precedentă troienii domină lupta şi chiar îl rănesc pe /gamemnon . Vă%and ca grecii sunt în pericol /hile îl trimite pe 0atrocle la cortul lui Eestor . /colo Eestor îi spune că dacă nu vine /hile la luptă să vina el ,0atrocle- îmbrăcat în armura stăpânului său . 1upă conversaţie 0atrocle se întoarce în fugă la cortul lui /hile . Cântul XII 2n timpul bătăliei >eus trimite un semn care arată că dacă troienii se vor duce la corăbiile grecilor vor fi omorâţi fără milă . 1eşi vede semnul Hector continuă să înainte%e 2ncetul cu încetul %idul era cucerit de troieni şi se pare că grecii aveau nvoie de un miracol ca să fie salvaţi . Cântul XIII >eus care urmărea bătălia pleacă dar nici nu se apucă bine că apare 0oseidon care îi ajută pe greci în luptă . Hector merge cu armata spre corăbii deşi grecii îi primesc cu urlete sălbatice . Cântul XIV Ftiind ca >eus se poate întoarce pe câmpul de luptă , Hera îl roagă pe 4omn , fratele :orţii să îl adoarmă pe >eus . 4omnul acceptă deoarce Hera îi spune că îl va căsători cu una dintre .raţii . 2n acest fel 0oseidon îi ajută pe greci . 2n timpul luptei /ja$ îl loveşte pe Hector cu un bolovan în cap , făcândul sa3şi piarda cunoştinţa . /stfel grecii prind curaj . (roienii se retrag şi pierd tot teritoriul câştigat . Cântul XV Iată că în cele din urmă >eus se tre%eşte şi mânios se duce la Hera .+a să nu se mai aştepte la alte inşselătorii >eus de%văluie ceea ce vrea să facă @ acesta vrea ca troienii să caştige lupta pentru a le arăta grecilor că fără /hile aceştia nu pot câştiga lupta 5 atunci se va întoarce /hile şi el ,>eus- va hotărî ca (roia să fie cucerită . /şa dar 0oseidon se

întoarce la aflarea veştilor . Hector îşi revine , iar troienii se întorc la luptă . +u atât de mult curaj au luptat că în sfarşit au ajuns în faţa corăbiilor . Cântul XVI 2n timp ce grecii se luptau cu troienii , 0atrocle îi spune hotărât lui /hile că se va duce la luptă . 0atrocle se îmbracă cu armura prietenului său pentru a3i speria pe troieni şi pentru a3i readuce onoarea lui /hile . /stfel pleacă spre câmpul de luptă . Cântul XVII /colo 0atrocle îi alungă pe troieni deşi este lovit de o lance . Hector , vă%ându3l , îl străpunge cu o lance în burtă . /şa şi3a găsit 0atrocle sfârşitul . .recii se luptau pentru trupul lui 0atrocle , în timp ce un soldat grec mergea spre cortul lui /hile pentru a3i da veştile . Cântul XVIII /hile primeşte veştile şi poarta o discuţie cu mama sa (het<s . /cesta o roagă pe mama sa să3i ceară lui Hefaistos o nouă armură mult mai frumoasă şi mai puternică decât cea purtată de 0atrocle . (ot mama sa îi spune să se ducă pe câmpul de luptă şi să ia trupul prietenului său fără arme . /stfel /hile se duce la luptă şi îi face pe troieni să fugă prin urletele acestuia . /şa /hile ia trupul şi îi promite promite lui 0atrocle că îl va ucide pe Hector . Cântul XIX /hile primeşte armura şi hotărăşte sa se împace cu /gamemnon . .recii pleaca împreună cu /hile la luptă . Aroul scoate un strigăt şi în faţa tuturor grecilor acesta se îndreaptă spre %idurile de necucerit ale (roiei . Cântul XX 7/cum se hotărăşte soarta ra%boiului7 %ise >eus . /cesta le3a dat permisiunea %eilor de a interveni în luptă . /tena , 0oseidon , Hefaistos şi Hera de partea grecilor , iar /frodita , /res , /pollo şi /rtemis de partea troenilor . ;evenim la lupta muritorilor . /hile ajunge să se lupte cu /eneas , dar 0oseidon ştiind că /hile îl va omorî , îl retrage pe /eneas din luptă pentru că pe acest erou îl aştepta o soartă măreaţă . /pare Hector , iar aşa începe un nou duel . Hector era aproape de al omorî pe /hile dacă nu ar fi intervenit /tena . /hile încearcă să atace , deşi la rândul lui , Hector este salvat de /pollo . Cântul XXI /hile ucidea toţi troienii ce3i apăreau în cale . /cesta îi fugăreşte furios pe duşmani chiar şi prin apele râului . Vă%ând ce mi%erie a cau%at în ape , râul umflă apele care erau aproape să3l omoare pe /hile . Fi chiar aşa s3ar fi întâmplat dacă nu ar fi intervenit Hefaistos . 2n timpul luptei , între %ei are loc o înfruntare . 0rintre %eii din 9limp nu se afla /pollo . /cesta intrase în (roia . 0riam le ordonă troienilor să deschidă porţile pentru ca soldaţii să intre in cetate . /pollo ia înfăţişarea unui troian pentru a3i distrage atenţia lui /hile ,pentru ca el să nu intre în cetate- . 0lanul a funcţionat , iar troienii au intrat in cetate . Cântul XXII 4e pare că ceva neaşteptat s3a întâmplat . ?n singur troian a rămas afară 5 acela era Hector . (roienii îl imploră să intre şi el . Avident , aşa (roia putea fi cucerită dacă Hector ar fi murit . /cesta refu%ă , iar pe câmpie se aşterne o tăcere deplină . /hile era faţă în faţă cu Hector . Vă%ând cum duşmanul de moarte înaintea%ă , pe troian îl lasă curajul . /hile era înconjurat de o lumină divină 5 asta era cau%a fricii . Hector o ia la fugă înconjurând de trei ori %idurile cetăţii . >eus foloseşte iar un cântar pentru a vedea cine va

supravieţui . 4e pare că lui Hector i3a venit rândul să moară . /tunci , /tena luă înfăţişarea fiului lui 0riam , 1eifobos . Hector ia lancea şi o aruncă in duşman . Eu reuşeşte . 2i cere lancea fratelui , deşi lângă el nu se afla nimeni . Ara o capcană . /tunci /hile luă din nou lancea şi îl nimeri pe Hector în gât . /hile leagă trupul de car şi pleacă . Cântul XXIII /hile organi%ea%ă concursuri cu premii din propria pradă de ră%boi în cinstea lui 0atrocle Cântul XXIV ( ultimul cânt ) (recuseră câteva %ile de la moartea lui Hector , iar 0riam se duce la cortul lui /hile pentru a cere trupul fiului său . /hile acceptă rugămintea . (imp de douăspre%ece %ile grecii n3au mai luptat pentru că troienii au adus onoruri vitea%ului lor luptător . 1upa cele douăspre%ece %ile ?lise pune la cale un şiretlic . .recii se prefac că pleacă şi lasă pe ţărm un cal de lemn în care se află cei mai puternici luptători . (roienii cre%ând că e un dar de la %ei îl aduc în cetate . .recii au ieşit şi au deschis porţile . /tunci ei au năvălit şi au cucerit (roia , dar l3au pierdut pe marele /hile .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful