You are on page 1of 3

Peszts cukkinileves 50 dkg cukkini 2 gerezd fokhagyma 2 evkanl extra szz olvaola ! d" "urgonya !

urgonya ! d" z#lds$gleves kocka ! csokor friss "azsalikom 2 evkanl "azsalikom %eszt 5 dl te s& darlt "ors f$l mar$knyi di"$l

' cukkinit mossuk meg l& ma d vg uk karikkra( )orrstsuk fel az olvaola at egy faz$k"an& ma d fonnyasszuk meg "enne az #sszez*zott fokhagymt( +egy,k hozz a felszeletelt cukkinit $s a meghmozott& #sszekockzott "urgonyt( -zests,k sval& leveskockval& darl unk r "orsot& ma d lefedve %rol uk k#r,l"el,l 5 %ercig( .nged ,k fel a te el $s a k#r,l"el,l ugyanannyi vzzel& kanalazzuk hozz a %esztt& szr uk "ele a dit $s tegy,k hozz az #sszevgott "azsalikomot( )zz,k m$g #t/hat %ercig& utna k$zi mixerrel %,r$st ,k( 0ts,k le l $s $ghidegen tlal uk(

Cukkinipsttom Hozzvalk: 10 dkg zsenge cukkini ! fe hagyma 2 gerezd * fokhagyma ! %*%ozott tk magos mustr 2 tk %a%rikakr$m 2leg o"" a hzi3 2 tk citroml$ 2 ek fszeres ola 2nlam most chilis volt& marad mskor is3 frissen r#lt "ors tengeri s

Elksztse: ' cukkinit a%r kockkra vgom $s meg%rolom a fszeres ola on& k#z"en megszom( .zalatt a%rra vgom a hagymt $s tt#r#m a fokhagymt& f$lreteszem( ' meg%uhult cukkinit "otmixerrel #sszet#r#m& de nem "a ha maradnak "enne nagyo"" dara"kk( 0ozzadom a hagymt& a mustrt& a citromlevet& a %a%rikakr$met $s "orsozom( 4skor szvesen vgn$k "ele egy csokor %etrezselymet& most sa nos nem volt itthon( ' snidlingem %edig lassan n& csak a k$%hez volt elegend 5 de az is remek,l %asszolna a kr$mhez( 6em kife ezetten randika a& de egy "arti "esz$lget$shez l %asszol( 'kr el$telk$nt& mrtogatsk$nt vagy a f$telhez& na meg grillezett h*sok mell$(

Lencse-krm: ! %ohr lencse ! nagy szl srgar$%a ! nagy fe hagyma 7 dkg va ! ek( mustr "a"$rlev$l s

' lencs$t a "a"$rlev$llel $s a karikra vgott srgar$%val %uhra fzz,k& annyi vz"en& amennyit a lencse felvesz( ' hagymt kis va on vilgos"arnra dinsztel ,k( ' t#""i ala%anyagot hozzad uk& $s egy turmixolval simra kever ,k( 8steni9

Levenduls cukkinilekvr Hozzvalk: 2 d" 700 ml/es ,veghez: !&5 kg cukkini ;0/10 dkg cukor ! csomag vanlis cukor !/2 teskanl r#lt fah$ ; teskanl szrtott levendulavirg ; d" citrom ! csomag dzsemfix

Elkszts: ' cukkinit tiszttsuk meg& ma d vg uk f$l"e& $s kanllal tvoltsuk el a magokat( .zutn egy nagyo"" lyuk* reszeln reszel ,k le( ' citromokat hmozzuk meg& $s a feh$r r$sz$t tel esen tvoltsuk el( .zutn vg uk fel kise"" kockkra& $s ad uk hozz a mr lereszelt cukkinihez( +egy,k fel a tzre fni& $s k#ze"en ad uk hozz a cukrot& a vanlis cukrot& az r#lt fah$ at $s a levendulavirgot( <evergetve fzz,k !0/!5 %ercig& ma d vegy,k le a tzrl& $s "otmixerrel %$%ests,k( .zutn tegy,k vissza a tzre& $s l forral uk ki( 'mikor mr forr& szint$n vegy,k le a tzrl& ma d lland kever$s mellett szr uk "ele a dzsemestt& $s egy k$zi ha"vervel& %r %erc alatt kever ,k simra( =$g,l az elk$sz,lt& forr dzsemet mer ,k "ele az ,vegek"e& $s l$gmentesen zr uk le( .zutn %r %ercre lltsuk fe tetre az ,vegeket& ma d fordtsuk vissza& $s gy hagy uk tel esen kihlni a lekvrt( 2>unsztolni nem kell99993

?ukkinila%csnka 0ozzvalk: ! d" k#ze%es cukkini 2 d" to s s r#lt "ors 2 gerezd fokhagyma ! kis fe lilahagyma r#lt k#m$ny ;/1 dkg reszelt f,st#lt sa t liszt ' cukkinit megmossuk $s lereszel ,k( 0ozzad uk a z*zott fokhagymt& a fszereket& a sa tot& a to sokat& $s #sszekever ,k egy fakanllal( 'nnyi lisztet adunk hozz& hogy galuska srs$g masszt ka% unk( .gy ser%eny"en ola at melegt,nk& $s ha mr forr& akkor kanllal zl$s szerinti nagysg* le%$nyk$ket %akolunk a massz"l( <#ze%es lngon mindk$t oldalt %irosra s,t ,k( Pa%rt#rlre szed ,k& hogy a felesleges ola at felszv a(