You are on page 1of 32

YAPAY SULAK ALANLAR

YAPAY SULAK ALANLAR

YAPAY SULAK ALANLAR

SERBEST YZEY AKILI SS TEMLER

SERBEST YZEY AKILI SS TEMLER

SERBEST YZEY AKILI SS TEMLER

YZEY ALTI AKILI SSTEM LER

YZEY ALTI YATAY AKILI S STEMLER

YZEY ALTI YATAY AKILI S


STEMLER

YZEY ALTI DKEY AKILI S STEMLER

YZEY ALTI DKEY AKILI S


STEMLER

YZEY ALTI DKEY AKILI S


STEMLER

YZEY ALTI DKEY AKILI S


STEMLER

Yapay Sulak Alanlarda Canl


Trleri

Batk Su Bitkileri

Kkl Su Bitkileri (sualt bit kileri)

Yzc Su Bitkileri

Yapay Sulak Alanlarda Kirlet icilerin Giderim Mekanizmal ar

Yapay Sulak Alanlarda Kirlet icilerin Giderim

Yapay Sulak Alanlarda Kirlet icilerin Giderim

Yapay Sulak Alanlarda Kirleti cilerin Giderim

Yapay Sulak Alanlarn Tasa rmnda Dikkat Edilecek Hu suslar

rnek alma

1.

2. 3.

Foseptik Boyutlandrma

Yapay Sulak Alan Tasarm

Yapay Sulak Alan Tasarm

Yapay Sulak Alan Tasarm

Yapay Sulak Alan Tasarm


K t K s x,
Kt , x,
( )

(t

Kt ,

gn

LNC LNC S

,, T

Kt

55,gn5

Yapay Sulak Alan Tasarm

A
C

Q
gn

A
C

A
C

K S xJ A C h

x,
W

555,5

55,

Yapay Sulak Alan Tasarm


TxQgn

L Wxhx

, metre

As L xW As

AS

Q
L
W

gn

L
W

L
W

55,5m
m . gn

A
s

Yapay Sulak Alan Tasarm


m
m . gn

As

As

As

L
W

Maliyet Karlatrmas