MEMBINA KEMAHIRAN SOSIAL

PRA 3107 PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI KANAKKANAK
IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG

• DISEDIAKAN OLEH: • NUR DIYANAH BT DELLAH • RAJA NADIA BT RAJA ISMAIL • NORHIDAYAH BT NOH

• Kemahiran sosial ialah hubungan interpersonal dan proses interaksi sesama manusia yang positif yang harus membawa manfaat kepada semua pihak yang terlibat sama ada dalam bentuk material, kestabilan emosi, peningkatan kekuatan fizikal, intelek atau spiritual. • Kemahiran yang membantu kita menjalin hubungan sosial yang lebih baik seperti: Membina persahabatan Berbual dengan orang lain Mempunyai budi pekerti yang baik Mempunyai rasa empati terhadap orang lain

Elemen yang perlu diberi penekanan dalam membina kemahiran sosial: Mengetahui batas hubungan diri dengan orang lain Memahami orang lain Memahami perasaan orang lain Menerima pandangan orang lain

• Antara kemahiran sosial dalam interaksi: Bersopan Berhemah semasa berkomunikasi Bertimbang rasa Bertolak ansur Bekerjasama Menghormati orang lain

KESAN NEGATIF AKIBAT KEKURANGAN KEMAHIRAN SOSIAL
1) Tidak tahu bersosial secara positif menyebabkan seseorang mudah terpengaruh dengan anasir negatif. • Selain terlibat dengan dadah, terdapat sebilangan remaja yang terjerumus dengan gangsterisme, `blackmetal' dan `skinhead' yang mengajak mereka kepada kebebasan tanpa batas. • Ini menunjukkan mereka gagal dalam mempamerkan interaksi sosial yang positif.

2)

Seseorang gagal untuk berinteraksi dalam masyarakat akan bertindak mengasingkan diri kerana tidak tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini berlaku disebabkan malu, perasaan rendah diri atau tidak mempunyai keyakinan diri.

3) Seseorang yang tidak mempunyai personaliti yang baik dan mempamerkan tabiat yang buruk sehingga dianggap tidak beradab oleh orang dewasa. • Mereka tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. • Remaja ini terpengaruh dengan budaya asing yang mereka tonton di televisyen.

4) Kelemahan dalam kemahiran sosial jelas dalam kehidupan seseorang melalui ketidakyakinan berkomunikasi dan menyampaikan idea dengan baik. 3) Kegagalan mencari pekerjaan kerana tidak mempunyai kemahiran sosial. • Mereka gagal mempamerkan personaliti yang sewajarnya ketika dipanggil temu duga untuk bekerja dengan sesebuah organisasi. Mereka terbawa-bawa dengan budaya dan tabiat lama ketika di bangku sekolah atau universiti.

• Di antara ciri kelemahan dalam kemahiran sosial yang biasa kita lihat ialah 1. Tidak boleh menerima perbezaan pendapat. 2. mementingkan diri sendiri. 3. menganggap dirinya sahaja yang betul. 4. suka mencari kesalahan orang lain. 5. tidak mahu menerima pendapat orang lain, 6. tidak menghormati mereka dan tidak boleh bekerja dalam satu pasukan sehingga menimbulkan banyak masalah dalaman.

PERANAN RAKAN SEBAYA DALAM MEMBINA KEMAHIRAN SOSIAL
Rakan sebaya mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi kanak-kanak. Ia berkaitan dengan penerapan nilai yang dapat diterima oleh persekitaran sosian salam suatu permainan. (Hetherington & Parke, 1999). Rakan sebaya merupakan sumber informasi bagi seseorang kanak-kanak untuk mengetahui nilai dan bagaimana memupuk sikap baik ketika bermain bersama rakan. Proses sosialisasi pada rakan sebaya dilakukan melalui modeling dan reinforcement.

Sebagaimana yang disebut dalam Reader's Digest, Edisi November 2002 mengenai manfaat kesihatan melalui persahabatan yang telah dibuktikan oleh lebih daripada 100 penyelidikan. Mampu meningkatkan peluang seseorang untuk hidup ketika menghadapi penyakit kronik yang boleh menyebabkan kematian. Memberikan mereka sistem kekebalan penyakit yang lebih kuat. Memberi mereka yang mempunyai sokongan sosial jangkaan umur yang lebih panjang daripada mereka yang tidak ada. Membaiki kesihatan mental mereka.

• Namun kita dapati budaya di kalangan remaja hari ini menjurus kepada bentuk persahabatan yang bersifat sementara iaitu hanya perkara yang berkaitan dengan keseronokan dan hiburan. • Mereka tidak ditanam dengan sikap pengorbanan dan kerjasama, dalam melakukan kebaikan dalam masyarakat. • Mereka tidak memahami erti dan nilai persahabatan yang sebenarnya. • Ini merupakan kesan daripada pengaruh nilai dan budaya Barat yang berasaskan hedonisme (pegangan atau pandangan hidup yg mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup), kebebasan dan mementingkan diri sendiri.

PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBINA KEMAHIRAN SOSIAL ANAK-ANAK
• Kemahiran sosial harus dibentuk sejak kecil dan ibu bapa harus berperanan secara proaktif. • Pakar psikologi kanak-kanak telah mencadangkan beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk meningkatkan kemahiran sosial di kalangan kanak-kanak. • Antaranya:

1.

Memberi peluang kepada kanak-kanak bermain dengan rakan sebaya. Kanak-kanak yang diberikan peluang yang banyak untuk berinteraksi dengan rakan sebaya mempunyai kelebihan apabila mereka memasuki alam persekolahan dan kurang menghadapi masalah dalam perhubungan sesama rakan sekolah. Ibu bapa boleh juga bermain dengan anak-anak mereka seolah-olah mereka adalah rakan sebaya anak-anak mereka.

2)

3. Berbual- bual dengan anak mengenai pengalaman interaksi sosial mereka bersama rakan sebaya. Melalui kaedah ni kita sebagai ibu bapa dapat memberi gambaran kepada anak-anak kita bahawa kita menitikberatkan diri mereka dan menjadi asas untuk pertukaran maklumat dan menyelesaikan masalah mereka. 4. Memberi anak kita pendekatan yang pelbagai dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalaman interaksi sosial mereka.

5. Menggalakkan tindak balas yang positif dan mesra serta tidak kasar apabila anak-anak kita berhadapan dengan suasana interaksi sosial yang negatif bersama-sama rakan sebaya. 6. Menggalakkan anak-anak mencari penyelesaian mereka sendiri dalam interaksi sosial dengan rakan sebaya mereka apabila anak-anak meningkat dewasa dan campur tangan ibu bapa hanya apabila perlu.

TUGASAN INDIVIDU: • Anda perlu melukis sesuatu yang menggambarkan diri anda. Kemudian, anda perlu menerangkan tentang lukisan anda kepada semua orang. • Masa yang diperuntukan untuk membuat LUKISAN hanyalah 1 MINIT.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful