Bruce H.

Li]

01ib£rar£a pute a materiei şi a

1

pton, Ph.D

Editura F

Dgia
inţ£i
rii conştiinţei, miracolelor

t

or You

.Aceasta solide, din biologia ( genetic - şi, implicit, ştiinţifică solidă, care dă puterea să înţeles aspect al realităţii pei Autor al !storia "# importante scrieri ale lipsă dintre modul î "indecării energetica într-o

formă uşor de publicului larg, în a# sanătate, de bună-$ credinţei este o lecti potenţialul de a sc%i &ruce 'ipton - şi mo sale absolute.(

Această$ cercetări legate de ma)oră, care ne ara ce ne sc%imbăm mc

este o carte cura)oasă şi "i*ionară, care oferă do"e*i $uantică, de natură să destrame mitul determinismului , al "ictimi*+rii. ,r. &ruce 'ipton propune o perspecti"ă î nu numai ca informea*ă cititorul, dar îl şi transformă şi& -gă că credinţele noastre sunt cele care creea*ă fiecare rsonale . lectura pro"ocatoare şi antrenantă/- 'ee 0ulos, 0%.,., A.&.0.0 0rofessor Ementus, 1ni"ersitatea &ritis% 2olumbia lucrărilor Miracole şi alte realităp şi Dincolo de hipnoză înregistra Biologia credinţei ca pe una dintre cele mai î timpurilor noastre. &ruce 'ipton furni*ea*ă aici "eriga n care era înţeleasă biomedicina în trecut şi ba*ele 3 din "iitor. 0erspecti"ele sale comple4e sunt e4primate înţeles, cu un stil care se potri"eşte omului de ştiinţă şi 5eeaşi măsură. 0entru oricine care este interesat de starea speciei şi de "iitorul "ieţii
3

30

omeneşti, Biologia )ra obligatorie. !mplicaţiile perspecti"elor subliniate au mba lumea, aşa cum o cunoaştem noi. 2onclu*iile lui dul concis în care le e4primă - sunt do"ada genialităţii
- 6erard 7. 2lum, ,.2. 0reşedinte, 2olegiul de c%iropractică 'ife, 7est

sinte*ă profundă a celor mai recente şi mai serioase i biologia celulei a fost salutată ca o desc%idere tă că trupurile noastre pot fi modificate, pe măsură 8duldeag+ndi. pton, 0%., este o autoritate recunoscută pe plan faptul că face o punte între ştiinţă şi spirit. Este biolog celulei şi a predat această materie la uni"ersitatea t+r*iu a făcut cercetări de pionierat la Facultatea de +ţii 9tanford. El este in"itat la nenumărate tal:-s%o;uri }\ tele"i*iune, dar e şi moderator principal la di"erse sale no"atoare asupra membranei celulei au fost itiinţe a Epigeneticii şi au făcut din &ruce 'ipton o rang, a noii biologii. www.brucelipton.com

lei
For You '31701-394

Această carte "a sc%imba care o a"eţi despre propriul "ostru ştiinţifice uluitoare, legate de efecl creierului, arată că celulele din cori noastre. Autorul - un renumit bio: celulei - descrie traseele moleculare acest lucru. Autorul foloseşte un lim cotidiene şi mult umor, pentru a de Epigeneticii re"oluţionea*ă felul în c minte şi materie, dar şi profundul efec noastre personale şi asupra "ieţii !mplicaţiile acestei cercetări modific asupra "ieţii. <i se demonstrea*ă controlea*ă corpul biologic, ci că A,% din afara celulei, inclusi" de mesa)e g+ndurile noastre po*iti"e şi negati"e. 6rtea lui &ruce 'ipton biologii şi a 1t e implică aceasta. E profun*ime ce

nu poate fi pusă în cu" cititor Ea sinteti*ea*ă o enciclopedie =ntr-un pac%et pe c+t de simplu, pe pagini conţin o ade"ărată re"oluţie i înţelege - una at+t de radicală, înc+t p Autor al lucrărilor Copi

“V

înc+ntătoarea carte Bl măiestrie de &ruce 'ipton, este ui materialismul cu susul în )os al societi codifică tot procesul de de*"oltare a " inginena genetică. în acelaşi timp, de"in şi ele e"idente. Biologia credin secol de re*ultate de a"angardă îr domeniu pe care >%e 7all 9treet 9 )umătatea anului ?@@A, ca fiind nou 5 care este scrisă o transformă într-o /ec -Bar!C.0rit 0rofessor Em 0uternică/ Elegantă/ 9il accesibil şi plin de înţeles, ,r &ruce nici mai puţin "eriga lipsăD dintre "iaţ la cele mai "ec%i întrebări şi re*o% mistere din trecutul nostru. <u an credinţeiva de"eni o carte de referinţe Autorul bestselli E i pentru totdeauna părerea pe mod de a g+ndi. ,escoperiri $ele bioc%imice ale funcţiilor p sunt afectate de g+ndurile ,g în cercetarea funcţionării precise prin care se înt+mplă ba) simplu, imagini, e4emple îmonstra cum noua ştiinţă a are înţelegem legătura dintre 3t pe care îl are asupra "ieţilor colecti"e a speciei noastre, ă în mod radical înţelegerea că genele şi A,<ul nu ne E-ul este controlat de semnale île energetice ce emană din este re*umatul final al noii iste o lucrare magnifică, de o inte - o înc+ntare pentru orice i de informaţii noi şi esenţiale, at+t de e4traordinar. Aceste 3 modului de a g+ndi şi de a oate să sc%imbe lumea.D Eosep% 2%ilton 0earce, 0%.,. ilul magic şi Sfârşitul evoluţiei ologia credinţei, scrisă cu i antidot demult aşteptat la !ţii de astă*i. !deea că A,<-ul bieţii este folosită cu succes în

umne*eu. deoarece ne oferă unelt conştiinţa culturală şi filosof..( i „Biologia credinţei este omenirii..i"ină .D Autorul best-seller-ui într-o lume plină de %ao claritate. &ruce 'ipton ne ofer3 transformării omeneşti. dr. 9tilul personal în 3tură uşoară şi plăcută. fectul !saia şi Fatricea .este o lectură obligatorie.Această carte este o lec "reţi . pentri despre însăşi natura realităţii pe care ne creăm propriul "iitor. 1na dintre cele m# citit ..6regg &raden sr-urilor 2odul lui .deficientele acestei abordări tei trece în re"istă un sfert de i domeniul epigeneticii .Am terminat de citit acea de respect profund. F. la fi important. 1ni"ersitatea 9tanford mpl+/ =ntr-un stil deopotri"ă 'ipton ne oferă nici mai mult. (Con. 0%. pe care îl am atur acela că am fost pri"ilegiat să in re"oluţionar &ruce 'ipton este om de de ştiinţă.un 8cience Eournal îl declară. cu a)utorul unor simple îndrumarea Jm+inii bl+nde şi iubitoa absolut obligatorie pentru cei de ade"ăratei esenţe a "indecării. 0rin uimitoarele sale # antrenantă. în loc să A genetice sau biologice cu care a fost omenirea are în faţă un mod de a-şi spiritual. 'ucrarea sa este pro"ocato de natură să ne facă să ne punem î deci*ii mai bune.FulţiG eritus. El află răspuns Hare pentru cele mai ad+nci 1 nicio îndoială că Biologia i pentru ştiinţa noului mileniu.( 2olegiul de ( 0re pentru c ..D 8ram. I . ă şi conştiinţă..

r. plină de de*"ăluiri subtile.umne*euJ.r. %undaţia &u!traliană ercetări pe coloana verte$rală . acum de*lănţui ade"ăratul potenţial credinţe transformate. în ceea ce pri"eşte "ă de*"ăluie că sănătatea grabă dec+t ce"a care "ă face d am început să citesc această ănă nu am terminat-o. sub re a lui .. N%iropractică al <oii Oeelande sşedinte. n5am putut să o las din m+nă. de "edere ştiinţific. >. niver!itatea MH colegiul de c%iropractică 'ife - o piatră de %otar în e"oluţia cercetări.dintr-o perspecti"ă ştiin "ă controlea*ă sănătatea.. . 0reşedinte. dacă iţifică . ne a)ută să 6uK F. . Astfel. . 2. !nformaţiile repre*intă o responsabilitate. ntrebări de calitate şi să luăm Gi incitante cărţi pe care le-am &rian BellK. în această carte 3 o ştiinţă nouă a de*"oltării şi fie limitată de constr+ngerile programată să trăiască.2. . Forter. . din punct este mai puternică dec+t medican recuperarea sănătăţii. . Er. 'ipton demonstrea*ă.să ştiţi .că stilul "ostru de "iaţă ec+t o face structura genetică . mai multd .2. p3 Fondator al stă carte. cu acelaşi sentiment ici c+nd sunt cu &ruce 'ipton ..( . rilor "umără#ţi $inecuvântările şi E4perienţa re"elatorie - s. mai de "ictima genelor dumnea"oastră. 0reşedinte. 2+ni carte. că mintea lentele.tru în contact cu un ade"ăr i ştiinţă şi filosof deopotri"ă3 om ele cu care să ne modificăm u că ne *druncină credinţele o percepem. . .emartini... 'ipton li aduce omenirii are.2.F. itură absolut obligatorie. Lie:eman. lectură dicaţi mişcării minteHcorp şi Eo%n F.

sistemului de sănătate Forter in"entator al te%nicii &.E.>.9. Bruce H. &)olog) a Eliberarea puterii conştiir .

Matter and Miracles by.$ruce %ipton. "00. a materiei şi a miracolelor )e!nore(actare *elicia +r. Bruce H.D Copyri !t © 2008. Lipton. FLD cred)nţe) iţei. $ruce %ipton all ri !t& re&er'e( )itlul ori inal The Biology of Belief. $47C0 89 $iolo ia cre(inţei . -!9+$ucureşti: *or 1ou.Lipton. /('erti&in ©Copyri !t "00#. . Unleashing the Power of Consciousness. 2<$3 97. 0(itura *or 1ou +e&crierea C2.-973-1701-39-4 ". uşin Coperta -+. Ph.a $ibliotecii 3aţionale a 4om5niei %2-)63.

0724212690..-973-1701-39-4 . &ub orice >orm. numai cu acor(ul prealabil al 0(iturii *or 1ou9 TeL/fax 021/6656223. a te?tului (in acea&t. mobile phone 0744352963.)oate (repturile a&upra 'er&iunii =n limba rom5n. apartin 0(iturii *or 1ou9 4epro(ucerea inte ral. e-mail moni a!"i#an$3%b!a#&'al!'o.. e(itura>oryou@b9a&tral9ro (eb#i&e) !ttp:AABBB9e(itura->oryou9ro -rinte( in 8oraania 2<$3 97. &au parţial. carte e&te po&ibil. 0311001455.

-!D+ Bjologja credjnţej m '('nicon)imen*Blerielşlamlmohlor >raducere Editura For You .$ruce C %ipton.

-!9+9 J8on9IultlK -ro>e&&or 0meritu&. un &>ert (e &ecol (e reEultate (e a'an ar(. cu m.ţii (e a&t. tot proce&ul (e (eE'oltare a 'ieţii e&te >olo&it. re'oluţie a mo(ului (e a 5n(i şi (e a =nţele e . acea&ta9 0&te o lucrare ma ni>ic. o tran&>orm.rilor Copilul agic şi !f"r#itul e$olu%iei 2 Gnc5nt. o enciclope(ie (e in>ormaţii noi şi e&enţiale Fntr-un pac!et pe c5t (e &implu.toarea carte Biologia credin%ei.o =nc5ntare pentru orice cititor9 0a &intetiEeaE. -!9+9 /utor al lucr.ie&trie (e $ruce %ipton. &c!imbe lumea9 Do&ep! C!llton -earce. cu &ucce& =n in ineria enetic. la Hum.C artea lui $ruce %ipton e&te reEumatul !ot.tatea anului "004. =n cu'inte . pentru &ine şi pentru (e&tinul planetei noa&tre9 %eVar $urton. lucrare ca pe o lectur. a percepţiei şi a conştienţei a&upra &ubconştientului. =n ceea ce pri'eşte inter>aţa (intre or ani&mele biolo ice şi me(iu. ca >iin( nou şl important9 <tilul per&onal in care e &cri&. =nc5t poate &. (e>icienţele ace&tei abor(. 7ni'er&itatea <tan>or( 'p)3r9 %ipton e un eniu .r5tor al noii biolo ii şi a tot ce implic. noi per&pecti'e şi o =nţele ere MDVnou. carte. oricui e&te pre . obli atorie pentru oricine . şi pl. actor şi re iEor >tLruce %ipton o>er.ri (e'in şl ele e'i(ente9 Biologia credin%ei trece =n re'i&t. I9+9.m &tapa.9 =n acelaşi timp. a&upra e?pre&iei potenţialului (e 'in(ecare al corpului no&tru9 0?plicaţiile şi e?emplele bine (ocumentate recoman(.iiA nare ne (au uneltele cu care &.nirea a&upra propriei noa&tre 'ieţi9 4ecoman( acea&t...cut. &cri&. =n (omeniul epi enetlcii . e&te un anti(ot (emult aşteptat la materiali&mul cu &u&ul =n Do& al &ociet. (ar şi in>luenţa 5n(ului. (e o pro>unEime ce nu poate >i pu&.9 Carl 89 -ribram.una at5t (e ra(ical.(e&coperirile &ale e?traor(i. pe at5t (e e?traor(inar9 /ce&te pa ini conţin o a(e'. ne rec5şti . acea&t.Ei9 2(eea c. uşoar.un (omeniu pe care The &all !treet !cience fournal =l (eclar.tit şi (i&pu& &a =şi a&ume re&pon&abilitatea (eplin.rat. /+3-ul co(i>ic.. =ntr-o lectur.

ne aHut. p&i!olo ie şi &piritualitate9 +ac. (intre biolo ie. carte.rţi ne care le 'eţi citi 'reo(at. am >o&t pri'ile iat &.. oc!elarii (e cal ai >i. autorul Eboar. ştiinţele &ociale şi ştiinţa =n riHirii &.nici mai mult.N <impl. uneltele cu care &.n. $ruce %ipton =i a(mini&treaE.N 0le ant. (eoarece ne o>er.O'eri a lip&. ac. pe care =l am atunci can( &unt cu $ruce %ipton acela c.iţilor Codul lui Du ne)eu şi (fectul *saia Pim terminat (e citit acea&t. Biologia credin%ei $a (e'eni o carte (e re>erinţ. nici mai puţin . obli atorie.cuţi 4alp! /bra!am. +r9 $ruce%ipton ne o>er.9 +enni& -erman. intru =n contact cu un a(e'. orice para(i me.N Fntr-un &til (eopotri'. (intre 'iaţa şi conştiinţ. el a>l. şi >ilo&o>. Cle'elan( C / ercet.ţii9 2n acelaşi timp.cut. +9C9 -reşe(inte. ne mo(i>ic.9 /&t>el.re $ra(en /utorul c. +9C9 Co->on(ator. 'reţi &. acea&ta e&te una (intre cele mai importante c.Eicali&mului şi =i >ace loc luminii cunoaşterii (e&pre &i&temul minteAcorp Jcre(inţ. =nţele eţi cele mai pro>un(e mi&tere ale 'ieţii. )!e Ia&ter'& Circle n acea&t. &. biolo ia. Cole iul (e C!lropractic..ri şi reEol'are pentru cele mai a(anci mi&tere (in trecu tul no&tru9 3u am niclo =n(oial. Vec!ii $iolo ii.. claritatea &tilului (e preEentare al autorului a&i ur. pl. pentru ştiinţa noului mileniu9 .rii Haos. (ros Jputernic.&pun& la cele mai 'ec!i =ntreb. cu acelaşi &enti.r re'oluţionar9 $ruce %ipton e&te om (e ştiinţ.'iGlment (e re&pect pro>un(. cre(inţele (e&pre =n&. 'aia.&tu(iaE.t. -!9+9 -ro>e&or (e matematici. o lectur. r. şi pentru publicul lar 9 Cari Cle'elan( 222. o (i&tracţie pl. care &pulber. ne E(runcin. 7ni'er&itatea Cali>ornia /utor al lucr. un C6 te!nic9 +5n( cu &t5n a =n (o ma (ar'ini&mului şi cu (reapta =n me(icina alopat.ţii pe care o percepem9 /&t>el.rile re'oluţionare ale (r9 %ipton au (e&coperit 'eri ile lip&. c. pentru c.A biolo ieK9 6 lectur. şi >ilo&o> (eopotri'. I .m conştiinţa cultural.Q om (e ştiinţ.şi natura realit.Dr ce&ibil şi plin (e =nţele&. carte.

n. mintea e&te mai puternic. #UV W (intr-o per&pecti'. .. tr. p5n.ri pe coloana $ertebral. nou.-%i binecu$"nt.citante c.nţul a(e'. a (eE'olt. acum omenirea are =n >aţ.perien%a re$elatorie Hntr-o lume plin.9 C5n( am =nceput &. (ec5t ce'a care '. >ace 'ictima enelor (umnea'oa&tr. ne >ac. +9C9. obli atorie pentru cel (e(icaţi mişc.. &. &.c. +9C9-reşe(inte. (ac.r. obli atorie9 $rian Celly. Cole iul (e C!iropractic. >ie limitat..ţii9 2n>ormaţiile '.n. (e con&tr5n erile enetice &au biolo ice cu care a >o&t pro ramat. o ştiinţ.. ab&olut obli atorie. (e !ao&. ce nu am terminat-o9 . şi (. carte e&te o lectur.tatea. mai mult (ec5t o >ace &tructura enetic.t. H>alcea&t. mai (e rab. n-am putut &. (ec5t me(icamentele. &. cu aHutorul unor &imple cre(inţe tran&>ormate. (e natur. (e !otar =n e'oluţia D6bmenlrli9 -rin uimitoarele &ale cercet. carte. lu.ri (e calitate şi &. (r9 $ruce %ipton ne o>er.rii şi tran&>orm.ratul potenţial &piritual. ştiinţi>ic.9 +r9 %ipton (emon&treaE. (eE'.ne cre. controleaE. +r9 %ipton =i a(uce omenirii Gclaritate9 %ucrarea &a e&te pro'ocatoare. =n ceea ce pri'eşte recuperarea &.rile. /unda%ia 0ustralian1 pentru cercet. şi mal conştient. -reşe(inte.rii minteAcorp şl a(e'aratel e&enţe a 'in(ec. &ub =n(rumarea Mm5inii bl5n(e şl iubitoare a lui +umneEeuS9 0 lectur. ne punem =ntreb. &tilul 'o&tru (e 'iaţ. c. -reşe(inte.n. al 3oii Teelan(e.m propriul 'iitor9 . %i>e M#iologia credinfei e&te o piatr.m (eciEii mai bune9 7na (intre cele mai in.ri.ia&c. '..tatea e&te o re&pon&abilitate.uy *9 4ieReman. &.rţilor +u . l'reti &.lulrl &ubtile. cite&c acea&t. un mo( (e a-şi (eEl.rţi pe care le-am citit . (in punct (e 'e(ere ştiinţi>ic.luie c. o la& (in m5n.e&te o lectur. (e (eE'.rii omeneşti9 =n loc &. +9C9 /utorul c. &. plin.rii9 Do!n *9 +emartinl. 7ni'er&itatea şi cole iul (e c!lropractic.

(intre mo(ul =n care era =nţelea&.şi. cre(inţele noa&tre &unt cele care creeaE.i o 'iaţ. cu un &til care &e potri'eşte omului (e ştiinţ. (e&trame mitul (etermini&mului enetic .tate. plin. (in biolo ia cuantic.N )rebuie &.9 -entru oricine care e&te intere&at (e &. care DrYo>er./ I9 )9 Iorter.rii ener etice (in 'iitor9 -er&pecti'ele &ale comple?e &unt e?primate =ntr-o >orm. aici 'eri a lip&. =nţelea .&ur.N %ee -ulo&. implicit... uşor (e =nţele&. >lecare a&pect al realit. pro'ocatoare şi antrenant. +9C9 *on(ator al &i&temului (e &. cititorul. ca pe 8una (intre cele mal 2mportante &crieri ale timpurilor noa&tre9 $ruce %ipton >urniEeaE. cu cel mai mare num. (o'eEi &oli(e. in>ormeaE.t. şi 'iEionar. carte. (e natur. citiţi acea&t. 'ţţ&toria 'a =nre i&tra cartea Biologia credin%ei. nu &unteţi o 'ictim. (e >apt a'eţi capacitatea nelimitat. obli atorie9 2mplicaţiile per&pecti'elor &ubliniate au potenţialul (e a . 7ni'er&itatea $riti&! Columbia /utor al lucr.-&tarea &peciei şl (e 'iitorul 'ieţii omeneşti.rat >aptul c. şl uşor (e =nţele& a mo(ului =n XXcare emoţiile ne re lementeaE.n.n. &. Biologia credin%ei e&te o lectur. (ar =l şi tran&>orm.ţii noa&tre per&onale9 6 lectur. a enelor 'oa&tre. ştiinţi>ic. Dr9.ţii naturale. =n aceeaşi m.. +969 *on(ator al BBB9mercola9com. biome(icina =n trecut şi baEele 'in(ec..ril9 +r9 $ruce %ipton propune o per&pecti'. al 'ictimiE.%i 2 Dincolo de hipno). e?pre&ia enetic. o e?plicaţie clar. /9$9-9-9 -ro>e&&or 0meritu&. pa ina (e internet =n (omeniul &. c. ci c. pentru a putea aprecia cu a(e'. -!9+9. puterea &.rilor Miracole #i alte realit. (e a tr.r (e 'iEitatori (in lume 7( cea&ta e&te o carte curaHoa&. (e bun.n. in'entator al te!nicii $909<9)9 )ţn &>5rşit.tate Iorter. &oli(. (e paceW >ericire şi iubire9 W Do&ep! Iercola. şl publicului lar . care nu numai c. şl =l (.

. +9C9 -reşe(inte. Cole iul (e c!iropractlc.ţii &ale ab&olute9 .erar( V9 Clum. aşa cum o cunoaştem noi9 ConcluEiile lui $ruce %ipton .&unt (o'a(a enialit. Ve&t . %i>e.şi mo(ul conci& =n care le e?prim.&c!imba lumea.

Margaret Horton cea mai bun. pe (rumul no&tru c. care au >o&t mereu aici. prieten. cu r. ne ierte p. a mea.Eeci (e ani (e care a >o&t ne'oie pentru a &crie acea&t. ar >i >o&t =ntor&./cea&t. şi o >ericire >ar.. mer em mai (eparte. . carte e&te (e(icat. care m-a =ncuraHat şi m-a &priHinit mereu. >rumoa&e >emei ale lumii. partenera mea (e 'iaţ.tre o 'iaţ. carte9 Tanya şi Jennifer. pentru mine 999oric5t (e ciu(at. <.b(are.tura pe care o luau lucrurile9 *iicelor mele.catele noa&tre9 -ropriei mele mame. &>5rşitN Zi mai ale& (ra ei mele. Mama noastră a tuturor. Gladys. iubirea mea9 *ie &. =n cei (ou.

(e manu&cri&e aban(onate. Dean-$apti&te (e Ionet (e %amarcR şi /lbert 0in&tein. cutii (in care cur eau ca&ete 'i(eo cu prele eri =nre i&trate şi &ti'e (e republic.(e &piritele artelor.ri ştiinţi>ice9 /bia (up.rate articole pe care le &cri&e&em. &unt >oarte conştient c.&timp (e mare tran&>ormare per&onal. carte =n realitate9 Mu)ele #tiin%ei5. niciun >el (e pre . -atricia a >. tran&>orm acea&t..rţi &-au =nt5mplat multe9 =n ace&t r. realitate p5n. .nit-o pe -atricia /9 Cin 9 -atricia e&te autor liber pro>e&ioni&t (in $ay /rea.ruţ. (up.tire &au &tu(ii =n (omeniul biolo iei şi al >iEicii celulare. care a(uc in&piraţie9 %e &unt =n mo( (eo&ebit =n(atorat urm. monumental. care au &c!imbat lumea9 Mu)ele literaturii: 2ntenţia (e a &crie o carte (e&pre noua biolo ie a luat naştere =n 19. =i ceream9 2ar. %e &unt =n(atorat spiritelor ştiinţei. pentru contribuţiile lor ştiinţi>ice şi &pirituale. am >o&t !i(at de for%e (in a>ara mea. >ra mente (in nenum. mi-am (at &eama ce &arcin. am >o&t binecu'5ntat şi =n(rumat (e muEe &pirituale şi =ncarnate (eopotri'.MULŢUMIRI =ntre momentul in&piraţiei mele ştiinţi>ice şi crearea ace&tei c.#. c5n( am =nt5l. ce a plecat. care m-au aHutat &. care i-am pu& =n braţe o c.ri ale unor lucr. pentru c. (e'in. =n "003.ri pentru eroii mei. prima noa&tr.. (ar cartea nu a putut &.cut 34 . pentru a-i a(uce lumii ace&t me&aH9 $inecu'5nt.toarelor per&oane. care a lucrat Eece ani ca şe> al biroului (in <an *ranci&co al Eiarului9 3u 'oi uita nicio(at.c5n( am copleşit-o cu un tutorial (e&tul (e lun (e&pre noua ştiinţ. >o&t reporter la +ewswee6. =nt5lnire .

rţi. &tu(iin( şi =nţele 5n( noua ştiinţ. la proiecte (e c.rile (e creaţie ale lui $ob la 33 . 3. a(miraţie şi =i &unt e?trem (e recuno&c. $ob &-a a(. iar apoi ca O>iul“ meu &piritual9 /cum c5ţi'a ani. articole (e Eiare şi re'i&te pe teme (e &.tor -atriciei pentru e>orturile ei . (e lumini şi &unet pentru muEee (e ştiinţ. mai =nt5i ca &tu(ent. =n'eţe noua biolo ie.&.şi eu am acceptat . apar. lumea9 <pectacolul e(ucati' şi (e (i'erti&ment al companiei (e&pre >ra ilul &i&tem ecolo ic al oceanelor noa&tre &-a bucurat (e mare &ucce& şi a >o&t 'iEitat (e 1[9000 (e per&oane =n >lecare Ei. la 0?poEiţia Ion(ial. (e la %i&abona. 2nima şi creierul &pectaculoa&ei noa&tre pro(ucţii la&er era 4obert Iueller.iţi e&te reEultatul uimitoarelor ei aptitu(ini =n ceea ce pri'eşte inte rarea.rile ei au ap.$iolo ia cre(inţei minuni. pentru carte. a reuşit &.tate. $elle'ue. la $o&ton.&cut. preEint un &pectacol (e lumini numit !i fonia laser.. Va&!in ton9 0l şi compania lui au pro(u& &pectacole tri(imen&ionale renumite.pat (in iE'orul noii ştiinţe la care lucram.0.şi abia aştept ocaEia &. acea&ta9 $ob Iueller e&te co->on(ator şi (irector (e creaţie la %i !t<pee( +e&i n. &-a o>erit . creeEe o copert.ieşte =n oraşul Iarin. şi planetarii (in toat.9 Fntr-un timp >oarte &curt. oric5n( a'ea &. /nna9 /m o pro>un(. c. =n 19.ut5n(.n. e(itarea şi &intetiEarea in>ormaţiilor9 -atricia lucreaE.K9 -uteţi 'e(ea mo&tre (in lucr. =n -ortu alia J199. arti&t 'iEionar şi eniu =n ra>ica pe calculator9 Cu o =nţelepciune ce =i (ep.şea cu mult tinereţea. nu numai c. cu &oţul ei 8arol( şi >iica lor. ea tr.9 %ucr. elaboreEe pe (i>erite &ubiecte ale ace&tei ştiinţe9 Claritatea ace&tei c.rut =n publicaţii cum ar >i Los 0ngeles Ti es. re'i&ta !pirit a <out!Be&t /irline şi re'i&ta Co on 'rouncl. mai &criem o carte =mpreun. mai ale& =n (omeniul me(icinei minte-corp şi pe tema rolului &tre&ului =n boal. =n turneu. =n 'iitor9 Mu)ele artelor. am plecat (in me(iul aca(emic şi am pornit Ola (rum“. &. (ar putea şi &.

ne-a pu& cu eneroEitate la (i&poEiţie timpul şi aptitu(inile ei pro>e&ionale (e e(itor9 37 .c!iar aşa cum 'oiam eu &.9 C5ntecele lor &ubliniaE. a noii ştiinţe9 IuEica ace&tei trupe 'orbeşte (e&pre cum &untem cu toţii conectaţi la %umin.ri şi pentru c.en(reau pentru &priHinul acor(at ace&tei lucr. -!9+ BBB9li !t&pee((e&i n9com9 %ucr. >ie9 <unt =n(atorat companiei Iountain o> %o'e -ro.(uction&. am putut a'ea ce e mai bun (in cele (ou.rile lui $ob. 'ieţile şi le in>luenţeaE.tat ener ia şi m-a recon>ortat a&cult5n( muEica trupei 1e&. >aţ. in&pirate (e ştiinţ. nou. prieten.. b.luie o cunoaştere l. (e +aB&on C!urc!. 'oi.r. le mulţume&c &incer e(itorilor (in 3eB 1orR.ieţiN =n ceea ce pri'eşte pro(ucerea ace&tei c.$ruce 89 %ipton. <!elly Celler. e?plic =n pa ini =ntre i (e te?t. la terminarea c. 'reau &. 2nc9.ima inea care 'a preEenta publicului acea&t. =mi e?prim aprecierea (eo&ebit.-mi creeE propria mea carte .rţii9 =n ace&t &en&. e?perienţele. am putut &. care mi-au re>uEat manu&cri&ul9 *.rţi la ni'el >iEic.toare9 <unteţi tari. şi (e %umin. =n c5te'a 'er&uri puternice şi p. lumi mana ementul per&onal pe care =l permite autopublicarea şi e?perienţa (e marRetin a unei e(ituri mari9 Iulţumiri lui .trunE. pe cele ale copiilor noştri9 Ceea ce eu pot &. >aptul c.p. a a(u&-o =n atenţia lui +aB&on C!urc!9 +ra a noa&tr.rţii. şi &peciali&t =n relaţii publice. Dan /n(er&on9 IuEica şi me&aHul lor (eE'. pentru timpul şi re&ur&ele in'e&tite =n publicarea c. mai ale& a &oli&tului lor 'ocal. şi o =nţele ere pro>un(. (e la /ut!orW& -ubli&!in Cooperati'e9 Cu aHutorul lui +aB&on. 1e& poate &. &pun.untric.eralyn . cre(inţele şi 'i&ele noa&tre ne mo(eleaE. am contribuţia lui la creaţia copertei . &unt minunate şi pro>un(e9 <unt onorat &. Conştienţa9 Mu)ele u)icii8 +e la conceperea ace&tei noi ştiinţe şi p5n. tot timpul mi-am rec.

la >el (e important .9 39 . care mi-a in&u>lat un &imţ al &copului şi . (e-a lun ul anilor. -!9+9. >aţ. (e tat. =mi 'oi aminti =ntot(eauna momentele noa&tre (e Oe'ri.m-a =ncuraHat &.$iolo ia cre(inţei Iulţumiri tuturor &tu(enţilor şi participanţilor la cur&urile mele. tat.-mi e?prim re&pectul şi onoarea >aţ. care mi-a >.l meu. 5n(e&c liber. pro>e&orului (e ştiinţe (e la şcoala eneral. +a'i( $an le&(or>. (e c5ţi'a pro>e&ori >oarte importanţi.RaN“ şi pa&iunea pe care o =mp.rt.9 Iai =nt5i.şeam pentru ştiinţ. la prele eri şi la &eminarii .rile 'oa&tre continue9 /ş 'rea &. apreciere pentru =ncuraH.Q e?traor(inarului 2rBin 49 Coni &ber .tuturor celor care.ţ5nare: O7n(e e cartea\\\ 9 6R. =n a>ara tiparelor9 Iulţume&c. oR. m-au =ntrebat cu =nc. care m-au =n(rumat =n cariera mea ştiinţi>ic.9 /poi. care m-a luat &ub aripa lui şi mi-a >o&t mentor =n perioa(a (e (octorat.. iat-oN <imt cea mai pro>un(.cut intro(ucerea =n lumea celulelor şi mi-a aprin& pa&iunea pentru ştiinţ.p. 0li.

9 Colaborarea cu )!eo(ore 8ali. carte9 =n 199#. c. le 3: .lumea care =mbun. =n 'iaţ. %ee a &priHinit >oarte mult noua biolo ie preEentat. pentru ca &. pre(au $iolo ie >ractalic. pot &crie acea&t.#. . a ace&tui material. I9/9.un prieten (ra şi mae&tru al >ilo&o>iei .t. carte. =n acea&t.tori m-au =ncuraHat şi mi-au &priHinit e>orturile. cu i&toria ci'iliEaţiei omeneşti9 Vreau &. -!9+ =i &unt =n(atorat pro>e&orului )!eo(ore 8olli&. 'reau &.erar( Clum.raţi] care mi-au =nţele& i(eile eretice9 *iecare (intre aceşti (i&tinşi cercet. a contribuit la ace&t proiect. l-am =nt5lnit pe %ee -ulo&.-mi cerceteE i(eile preEentate =n acea&t.tor pentru &priHinul acor(at (e . preşe(intele %i>e Colle e o> C!iropractic Ve&t.9 <unt recuno&c. care coreleaE. a&i&tent pro>e&or la cate(ra (e p&i!olo ie a 7ni'er&it. -!9+9. m-a in'itat &. pe care le-am a'ut cu Curt 4e?rot!.propriul meu cur& (e&pre noua ştiinţ.$ruce 89 %ipton. . a >urniEat incitantul &ubtitlu al ace&tei c. cel care a in'entat -&yc!-C.-i mulţume&c &incer 2ul .re $ra(en. şe>ul cate(rei (e -atolo ie J7ni'er&itatea <tan>or(K. Oa(e'.ţeşte 'iaţa9 %a prima preEentare public. -!9+9 J-enn <tate 7ni'er&ityK şi lui Clau& $en&c!. carte9 -er&onal. la care a contribuit enorm9 -artenerul şi &timatul meu cole . =n 19. pun5n(u-mi la (i&poEiţie &paţiu =n laboratoarele lor. carte9 Contribuţiile lor au >o&t 'itale.torii prieteni (ra i şi (e =ncre(ere au citit şi au criticat acea&t. mi-a o>erit per&pecti'e uimitoare şi pro>un(e. pentru per&pecti'e &ale ştiinţi>ice. I9+9. +9C9 . ca &. i&toria e'oluţiei celulare. primii oameni (e ştiinţ. -!9+9.mi-au a(u& mare bucurie şi o Conştienţa nou. +9C9. 4ob Villiam&. pentru &u e&tiile &ale cu pri'ire la publicare şi pentru c.rţi9 *iecare (intre urm.ci el m-a intro(u& =n lumea c!iropracticii şi a me(icinii complementare . şi rolul ei =n ci'iliEaţie.ţii $riti&! Columbia9 +e-a lun ul anilor.erry. aHut5n( la crearea unei punţi =ntre ştiinţa celulelor şi mecanica p&i!olo iei omeneşti9 +i&cuţiile (e&pre ştiinţ.

aş putea &. cum &pune el =n lum.rie. pentru c. >i tran&mi& lumii9 +ou a pro(u& prele eri 'i(eo şi &eminarii.tor pentru iubirea şi &priHinul o>erit (e &ora mea. şi pro>e&or la >acultatea (e me(icin. +ou şi-a (e(icat toate e>orturile pentru ca ace&t me&aH &. Iic!ael Ien(iEEa. 'oiam &.utau propria putere9 =ţi mulţume&c.şit ciclul 'iolenţei] şi a (e'enit un tat. I9+9.r.. $arbara *in.rţi9 6rice aş &crie şi aş &pune. petrec perioa(e iun i (e timp. fii oricine. <!elly Celler. -!9+9. >. (e la <pirit "000. (e &ucce&. şi (e >ratele meu. ai putea s. (ra a mea9.ruia =n parte: )erry $u no. minunat pentru >iul &. -!9+O Curt 4e?rot!. fii=3 6bişnuiam &. Iar aret 8orton9 Iar aret a >o&t >orţa propul&oare (in &patele &cenei. ca &peciali&t =n biolo ie celular. un ul%u esc >oarte &pecial a(re&at ţie.. =ntrebare9 0ram ob&e(at (e i(eea >anteEi&t. 2nc9. >iu oricine altcine$a şi nu cine eram9 /'eam o carier.(u-m. apreciere şi pentru +ou -arR&. cine ai $rea s. 4ob şi %anita Villiam& şi +onna Von(er9 <unt recuno&c. (up. )e( Iorri&on. Iar&!a. (ar a&ta nu 3. la acea&t. +iana <utter.cut cu iubire pentru tineN + PROLOG <Dac.. pentru &priHinul &. I9*9)9. +9C9. pentru c.u. Vill <mit!.-mi &c!imb i(entitatea. . I9+9. poat. %ee -ulo&. (ra ul meu >rate9 /ce&te mulţumiri nu ar >i complete. care a impul&ionat &crierea şi materialiEarea ace&tei c. Iary Co'ac&.(ei&en.. /le?9 6 imen&. Oa (ep. +a'i( C!amberlain. 3ancy I. /lan Ian(e. +a'i(9 <unt (eo&ebit (e m5n(ru (e +a'i(. care au conştientiEat publicul cu pri'ire la ace&te materiale şi au (e&c!i& calea pentru mulţi (intre aceia care =şi c. c. C!ri&tine 4o er&. )!oma& Verney..u neprecupeţit =n ace&t proiect9 +e c5n( a auEit (e&pre noua biolo ie. 5n(in.$iolo ia cre(inţei mulţume&c >iec. totul a >o&t >. 4obert şi <u&an Iueller.

/titu(inea mea (eprimat. =n aEuriul a(5nc al I. (e&curc cu ce a'eam9 6 'ictim. 'iaţa mea per&onal. trebuia &. la& =n 'oia 'ieţii mele ne>ericite9 /&t>el. =n toamna lui 19..(u&em (emi&ia (in po&tul pe care eram titular. şi >atali&t. &-a &c!imbat Fntrun moment (e mare tran&>ormare. era un balamuc. m.rii Caraibelor..rţi&e c..#9 =mi (. principal. e?prim (elicat9 Cu c5t =ncercam mai mult &. cu at5t eram mai nemulţumit şi mai ne>ericit =n momentele =n care re>lectam mai mult.compen&a >aptul c. a 'ieţii9 ?ue sera. la *acultatea (e Ie(icin. am !ot. ca &. a 7ni'er&it.&e&c >ericirea şi &ati&>acţia =n 'iaţa per&onal. am =nceput &. >acultatea era >oarte (eparte (e &cena aca(emic. 5n(e&c =n a>ara parametrilor ri iEi (e credin%e care pre'aleaE. pur şi &implu. !ot.r5t c. m. 3> .9 +eparte (e turnurile acelea (e >il(eş. şi pre(am la o >acultate (e me(icin.rţi proa&te şi c. (in Caraibc9 -entru c.r5m &.ţii Vi&con&in. sera. =n aca(emia con'enţional.-mi . iEolat pe o in&ul. &oarta =mi =mp. m. (e &maral(.

ace&t nou mo( (e =nţele ere a'ea rami>icaţii puternice =n 'iaţa mea şi =n 'iaţa tuturor >iinţelor omeneşti9 0ram >oarte conştient (e >aptul c. =nţele em mai bine comunitatea (e celule care >ormeaE.. >iecare or ani&m omene&c9 Ztiam c.enele &unt (oar nişte &c!iţe moleculare.. nişte &tu(ii cu pri'ire la mecani&mele prin care celulele =şi controleaE. =n urma c. atunci la >el &tan lucrurile şi cu noi . mi-am (at &eama c.şi o ştiu şi acum .... care propul&eaE. cu trilioanele noa&tre (e celule9 %a >el ca şi =n caEul unei celule in(i'i(uale. e&te compu&.r5mat cu totul9 Iomentul care mi-a &c!imbat 'iaţa &-a petrecut pe c5n( trcccam =n re'i&t.$iolo ia cre(inţei am a'ut parte (e o epi>anie ştiinţi>ic. 'iaţa unei celule e&te controlat. (ac. ci (e reacţiile noa&tre la &timulii (in me(iu. şi nu (e enele celulei re&pecti'e9 . >iecare >iinţ. mecani&mele 'ieţii &unt pu&e =n mişcare (e OConştienţa] unei &in ure celule cu pri'ire la me(iu. omenea&c. =nţele mai bine ace&te celule.c. cu c5t =nţele em mai bine celulele in(i'i(uale. (in apro?imati' cinciEeci (e trilioane (e celule in(i'i(uale9 =mi (e(ica&em 'iaţa pro>e&ional. pe baEa acelor &c!iţe enetice .reia credin%ele mele (e&pre natura 'ieţii &-au (. cu at5t putem &. nu (e enele ace&teia9 Ca &peciali&t =n biolo ia celular. =n cele (in urm. care &e con&truie&c celulele.. celulele in(i'i(uale &unt controlate (e Conştienţa lor =n pri'inţa me(iului. (up. =ntruc5t pe atunci ştiam . 'iaţa9 3@ J .&pun(e (e caracterul 'ieţii unei celule9 =n&. r. caracterul 'ieţilor noa&tre e&te (eterminat nu (e enele noa&tre. ţe&uturile şi or anele9 Ie(iul &er'eşte (rept Ocon&tructorul] care citeşte şi lucreaE. ştiam c. >iEiolo ia şi comportamentul9 +intr-o (at. ca &.>iinţe omeneşti. (e me(iul >iEic şi ener etic.şi care.

'ec!i şi mo(erne .ţile (e me(icin.contraEicea şi o alt.(up.9 3u e?i&t.rilor mele. &. 'iaţa e&te controlat. inocula&em =n minţile &tu(enţilor la me(icin. m. (ar . =n &>5rşit. o uriaş. >inanţate (e u'ern. per&onal. =n momentul =n care am a'ut acea&t.=n mo( >alş .9 %a ni'el per&onal. e&te &in urul tip (e me(icin. pe care le-o e?puneam &tu(enţilor mei: credin%a c. credin%. cu pri'ire la (etermini&mul enetic. &pectaculo& (e nereuşit. >ie luat =n con&i(erare (e c. re'elaţie. ite principii ale biolo iei. meritele cu'enite. a&upra >aptului c. pe celule &tem (onate9 +eşi a >o&t ne'oie &. me(icina alopat. tenacitate (e a r.rile mele a(uc (o'eEi inconte&tabile c. ace&t nou mo( (e a =nţele e lucrurile nu 'enea c!iar ca o &urpriE. +o ma Central.iar oamenii (e ştiinţ. a biolo iei credin%a c.-mi (au &eama pe (eplin (e ace&t lucru.. precum şi pentru =nţelepciunea &piritual. noul mo( =n care =nţele eam natura 'ieţii a >o&t un şoc9 Vreme (e aproape (ou. am ştiut c. (ecenii. şi >ilo&o>ia me(icinii complementare. pa&iune şi o e?traor(inar. a cre(inţelor &tr. a ştiinţei o>iciale. parte. la ni'el intuiti'.(ar şi pentru me(icina alopat. eram &ortit &. cum mi-am (at &eama . &e corobora cu concluEiile cercet. >iinţele omeneşti au o mare capacitate.. &a'anţii !iper-raţionali. a(u&e&em &in ur =ntr-o &ituaţie (e blocaH. =i acor(a me(iului baEat pe ener ie. ace&t nou mo( (e a =nţele e o>erea un >un(ament pentru ştiinţ. am o 'iaţ.r.c. care merit.m5ne prin&e =n credin%e >al&e . au (e>ecte >un(amentale9 3oul mo( =n care =nţele eam natura 'ieţii nu numai c. (e ene9 -e (e alt. ca &.9 -rin >aptul c.9 =ntot(eauna a'u&e&em =n(oieli &up. nu &unt nici ei imuni la aşa ce'a9 3A . (eoarece cre)use .tre >acult. nicio =n(oial. cele mai =n(r.toare cu pri'ire la (etermini&mul enetic9 7nele (intre ace&tea pro'eneau =n urma celor opt&preEece ani pe care =i petrecu&em cu proiecte (e cercetare. cercet. -!9+ -e (e o parte.$ruce 89 %ipton.. >ac un ocol =n a>ara ca(rului aca(emic tra(iţional.

pe loc. putere . I-am &imţit. a ci'iliEaţiei omeneşti9 Credin%a c. (ecenii. au >olo&it acea&t. &pre (eo&ebire (e celulele in(i'i(uale.]. &tarea noa&tr. cunoaştere pen tru a =şi re-&crie &cenariile propriei 'ieţi mi-au a(u& mult. =n cartea Biologia credin%ei. ce ţine mai mult (e re>le?9 /m >o&t =nc5ntat &. &c!imb caracteri&ticile 'ieţii mele. cunoaşterea =n&eamn. putem ale e &.-mi (au &eama c. '. m. O'ictim.rile biolo ice au continuat &. &untem creatori puternici ai 'ieţii noa&tre şi ai lumii =n care tr. e&te ce'a mai complicat..im 'remuri incitante. bucurie şi &ati&>acţie9 +up. cercet. e?i&ta o cale baEat. &e coroboreEe cu cunoaşterea pe care o (ob5n(i&em =n Eorile acelei (imineţi9 )r. la noul meu &er'iciu. &untem nişte maşin. controlate (e ene. pentru c. &c!imb5n(u-mi credin%ele. ace&te in>ormaţii (. &pulbere toate para(i mele . &pulbere 'ec!ile mituri şi &. a c. >ace loc =nţele erii c. ca urmare. percepem me(iul =n mo(uri (i>erite. cunoaşterea (e sine (uce la re-a&umarea puterii per&onale9 /cum. c.9 4eacţiile celor care. /u&tralia şi 3oua Teelan(.im9 Vreme (e (ou. (in Caraibe şi (e la momentul (e re'elaţie care mi-a &c!imbat 'iaţa =n aceşti ani. o>er 'ou.t. (ec5t =n caEul celulelor in(i'i(uale9 /tunci c5n( inter'in minţile noa&tre unice. ca şi mine. Cana(a. 3B . plin (e ener ie. pe ştiinţ. >un(amental. care &. ne &pune clar c.(e natur. bine (eE'oltat şi con(u& (e creierul no&tru at5t (e mare.<i&temul ner'o&. puteam &.toare (e putere9 /m &peranţa cea mai &incer. cum ştim cu toţii.rii bioc!imice >ra ile.ror conştienţ. poarte (e la munca mea (e 'eşnic.ci ştiinţa e&te pe cale &.şi. re&crie o credin%. am tran&mi& ace&te in>ormaţii Ztiinţi>ice .Eeci (e ani (e la acea noapte ma ic.=n >aţa a Eeci (e rupuri (e oameni (in <tatele 7nite. (e conştienţ. &. are o natur. (e Oco-creator“ al propriului meu (e&tin9 /u trecut (ou. c. am =nţele& c.

. >olo&in(u-le.t a&cuţite.n. aHun &u>icient (e &u&.-mi tra&eEe cur&ul =ntre ii 'ieţi9 =n c5mpul 'iEual =nota un pa. (e &ati&>acţii .tate şi >ericire9 /ce&te in>ormaţii &unt >oarte puternice9 Ztiu c. (au mai (eparte (e (i&poEiti'9 Zi atunci &-a =nt5mplat ce'a at5t (e impre&ionant.-mi pot lipi oc!iul (rept pe (i&poEiti'ul cu lentil. '. (e lumin. >iinţa mea era capti'at. =nc5t a'ea &. =mpreun.( altce'a (ec5t o mic.lit cu totul. a# putea s. cu miro&urile (e şcoal. le &c!imbaţi9 -uteţi &. şi plin. -!9+ 'eţi recunoaşte c. ca &. &. =ntreb5n(u-m. (e culorile noi şi ale penarelor (e pla&tic9 )oat.&pun&ul e >oarte &implu9 Vreau &.in. cine a# $rea s. (ec5t >ilmele cu 74 . 'iaţa &unt >al&e şi auto-limitati'e .tre &. '. la (oamna 3o'aR. fiu oricine. 'eţi >i in&piraţi &.rameciu9 0ram >a&cinat %arma r.tant. =nc5t &.: CDac. uşit. a celorlalţi copii a p. fiu=D -entru c. porniţi pe (rumul c.şi c.9 Fntr-un &>5rşit. bul. al micro&copului9 Vai.şi nu mai pier( 'remea. reluaţi controlul a&upra propriei 'ieţi şi &. m-am liniştit (e&tul (e mult. multe (intre credin%ele care '. &unt9 Viaţa pe care am creat-o. (ate (e creioanele proa&p. care pentru mine era mai inci. acum.$ruce 89 %ipton.(iţ. a ace&tei celule. a&cult in&trucţiunile şi &. eram prea aproape ca &. >iu euE INTRODUCERE Ma ia ce!u!e!or /'eam şapte ani şi eram =n cla&a a (oua. r. c5n( m-am urcat pe o l. (e lumea &tr. m. alimenteaE. e&te mult mai bo at.

9 6r ani&mul ace&ta unicelular micro&copic nu &e mişca =n Hur >. ci ca pe o per&oan. ci. 5n(itoare şi conştient..cute pe calculator. mai (e rab. mi &e p.. e&te =ntr-o mi&iune . (in Eilele noa&tre9 =n inocenţa minţii mele (e copil.rea c. micro&copic. ţint.e>ecte &peciale >.(eşi nu ştiam ce >el (e mi&iune putea &. o >iinţ. >ie9 I-am uitat 73 . 'e(eam ace&t or ani&m nu ca pe o celul..r..

=mpin&e (e pe l. care lucreaE. coa(. am (at >u a aca&. (e Eonele (e lucru. urm. &e =ntreE. roşii9 -e . o =mpin 9 I..cere pe&te Oum. petrec ore =n şir. concentram pe parameciu. care tran&mite ima ini (in &paţiul =n(ep. a unui laborator e&te ca un rit (e trecere9 <e intr. (e >elul celor care &epar. p&eu(opo(ul imen&.uşul cla&ei. >a&cinat (e acea&t. =n compartimentul uşii rotati'e şi am =nceput &.. şi.b.$ruce 89 %ipton. &e uite şi ei9 2me(iat (up. =ntre (ou. pri'eliştile (e a(mirat .rin(u-1 cum &e mişca preocupat. apoi am implorat-o. m. (i>uE (e c5te'a l. cel (int5i e&te (e o mie (e ori mai puternic9 +i>erenţa (intre cele (ou. şcoal. la pr5nE. ca &.9 =mi aminte&c c5n( am p. a>lam =n =ntuneric.rul] parameciului. &per5n( c. e ca şi (i>erenţa (intre tele&coapele pe care le >olo&e&c turiştii ca &. ce uşa a >. la care puteam a'ea acce& raţie minunilor opticii Iai t5rEiu. intrarea =n camera (e micro&copie electronic.cut rotaţia complet. &-a =nc!eiat bru&c. i-am po'e&tit mamei a'entura mea cu micro&copul9 *olo&in(u-mi cele mai puternice capacit..lenn a'ea &.ţi (e con'in ere. (e unul cu lumin. care a'eam &. =i 'eni&e r5n(ul la micro&cop9 /m =ncercat &. iar ceilalţi copii >. printr-o uş.t. pla&at pe orbit. pretinE5n( c. 'oci>er5n( c.(iţ.şit prima (at.ci .. >aţ. (e puşti (e cla&a a (oua..rea&c. ca om (e ştiinţ. la >acultate. nea r. con'enţional... am trecut la un micro&cop electronic9 /'antaHul unui micro&cop electronic.rtat9 -entru un biolo =n (e'enire.-mi ia un micro&cop . lume ciu(at.rţate9 C!iar atunci.cu&er. am aHun& =ntr-o camer. iar apoi am lin uşit-o pe mama..lenn. =n cercetare9 +up..-i atra atenţia (oamnei 3o'aR. (in atelierele >oto. camera ob&cur. =n şi prin co'oraşul (e al e9 -e c5n( m. lume liliputan. lumi .mpi (e 77'e !e >oto ra>ice. cu &u>letul la ur. e&te c. =n c5mpul 'iEual a =nceput &.şi tele&copul 8ubble. 'a(. -!9+ =n t. 'or &. luminat. b. c.'iaţa mea (e &tu(ent şi 'iaţa mea 'iitoare. un minut =n plu& =n >aţa micro&cop9 +ar mai erau (oar c5te'a minute p5n. am ru at-o. pline (e lumin. rotati'. =n &pate. reşeala lui .-mi a(uc. mare şi =ntunecat.l5n . 'iEita mea =n acea&t. al unei amoebe l.

lcat picior (e om p5n.Eu&em pentru prima oar. (e >iecare parte. plin.!.cini. şi coloane (e 'i( ra(iau (e la baEa micro&copului. tocmai aHun&e&em pe puntea (e coman(. ca nişte r. ima inea &-a ampli>icat şi mai mult9 Iai =nt5i (e o &ut. >luore&cent.9 =n &>5rşit. noi p.$iolo ia cre(inţei m. celulele erau m.tr5n9 /erul era plin (e clinc!etul pompelor (e 'i( şi (e şuieratul (i&poEiti'elor =n !eţate (e recirculare a apei9 +in c5te =mi (. a U.ru o ima ine 'er(e.rite (e apro?imati' treiEeci (e ori >aţ.perii9 %a baEa coloanei. (e in(icatoare luminoa&e şi beculeţe (e a'ertiEare9 6 r. putea >i (e&luşit.rite (e pe&te o &ut. C.na ai panourile (e in&trumentare ale unui $oein 747. Eborul m. =ncerca la mar inea ace&tei 79 .trun(eam a(5nc =n &paţiul interior. (nterprise.ci la con&ol. =ntro camer. (e ro&imea piciorului. &t. la baEa unui &teHar b. (e ori. pe &ecţiunile (e pla&tic. =n ta'an.!. (e cabluri roa&e (e alimentare.torim =n &paţiul e?terior.. c5n( '. acolo un(e On-a c. (e mii (e ori >aţ.(. =n &>5rşit. mare (e control9 Con&ola &em.toare. purta&e (eHa pro>un( =n ar!itectura ei molecular. &e pare. pe ecran ap.. apoi (e Eece mii (e ori9 C5n( am aHun&. =n centrul =nc. cu lentile electroma netice. (e (imen&iunea lor iniţial.. &e =ntin(ea o con&ol.pitanul CirR a'ea Ei liber. (e =ntrerup. apoi (e o mie (e ori.ma(.9 <entimentul (e uluire ce m. c... acum“9 /cum m. eram (in ce =n ce mai uimit (e ceea ce 'e(eam =n >aţa mea9 %uminile roşii &e re>lectau >antomatic pe &upra>aţa lucioa&. c. uitam la celula =n miniatur. (e 'i( (in miHlocul coloanei (e oţel9 Iinutele treceau9 /m a'ut un &entiment care =mi amintea (e Eiua aceea (in cla&a a (oua. care &e ri(ica p5n. iar c5te'a &ecun(e mai t5rEiu. ce oc!ii mi &e a(aptau la lumina e?i&tent.9 0ra c!iar !tar Tre6. treptat.9 /poi.(eam &eama.9 -reEenţa celulelor cu colorit =ntunecat abia (ac. =n loc &. cu>un(at =n proce(ura complicat.tea unul (intre pro>e&orii mei. numai c. m.&ur. ca nişte tentacule.l. (e (imen&iunea lor iniţial. la limita (e (e>ormare. (e intro(ucere a unei mo&tre (e ţe&ut. a unei coloane ma&i'e (e oţel cromat. (e ţe'i (e >urtun (e ap. o celul.

.. !ublourile micro&copului au (e'enit un lob (e cri&tal9 =n &tr.9 0ram &i ur c. a&ta e o molecul..luie c5te puţin (in mi&terele 'ieţii9 -entru o clip. =n >aţ. prin corelarea anatomiei micro&copice a celulei cu comportamentul ace&teia. a(5nc =n &tructura celulei. -!9+ >rontiere a ştiinţei era aproape palpabil9 %a >el era şi bucuria ce m-a cuprin& c5n( mi &-a acor(at locul (e co-pilot onori>ic9 Iiam pu& m5inile pe ta&te.Eute p5n. şi 'erEuie a ecranului &.ol i. am aHun& &. (e cercetare. atunci.şi c. &e concentreEe pe &tu(ierea minuţioa&. a >iec. cuprin&e&e 'enea (in >aptul c. cum am a>lat. erau =n ropate in(icii care a'eau &. pot &. m. &e a>lau E.u >luore&cent. cu moleculele care erau c!iar >un(aţia 'ieţii9 Ztiam c. micro&copul cu lumin. structura #i func%ia or ani&melor biolo ice &unt =ntreţe&ute &tr5n& una ai cealalt. şi corpul . a(5nc =n citoarhitectura celulei. a'eam &. . =n perioa(a (e cercetare po&t-(octorat şi la =nceputul carierei mele (e pro>e&or la >acultatea (e me(icin.( natura 3aturii =n&eşi9 2n toţi anii (e >acultate. 'e(eam ca pe un pionier. cercetarea mea a'ea &. ne (eE'.$ruce 89 %ipton. iar aici e&te un por nuclear.cu&e conştient (e e?i&tenţa celulelor ca şi creaturi conştiente. m. acolo. =n care &tu(iam caracterul celulelor omeneşti (onate. >iu biolo &peciali&t =n biolo ie celular..lucirea >antomatic. punea >aţ. e?citaţia care m.'or5te &ecretele >uncţiilor ei9 0?plor5n( a&t>el O&ecretele 'ieţii]. pentru a (e&ci>ra &ecretele 'ieţii celulare9 +up. =mi con&umam orele (e 'e !e e?plor5n( anatomia molecular. ca &. micro&copul electronic era cel care m. (e oc!i omeneşti9 +ac. (eE'oltate =n culturi (e ţe&uturi9 %a 7: . =mi 'e(eam 'iitorul9 Ztiam c. (e&tul (e (e'reme =n >acultate. tra'er&5n( teritorii ne'. '. (e cola en. a celulei9 -entru c. a'eam &. iar aici e un riboEom9] =n cea mai mare parte. iat.rei nuanţe a ultra&tructurii unei celule. OEbor] pe&te ace&t pei&aH celular e?tratere&tru9 -ro>e&orul meu =mi era !i( şi =mi in(ica Haloanele importante: O2at.-mi con&truie&c o carier. o mitocon(rie. >.

: 'iaţa e&te con&ecinţa oarbei =nt5mpl. anumite caracteri&tici &unt tran&mi&e (e la pannţi la copii.cut o tomo ra>ie . abor(area mea nu &e &c!imba&e (eloc9 3u =mi pier(u&em nicio(at.aruncarea. la =nt5mplare.l. i(ee a pu& toţi oamenii (e ştiinţ. motto-ul pro>e&iunii noa&tre a >o&t O+umneEeu\ 3a'em ne'oie (e niciun >el (e +umneEeuN 3u c. pe Har. prima mea =nt5lnire (e ra(ul 2V cu un micro&cop electronic. . mic. caracteri&ticile 'ieţii unui in(i'i(9 /cea&t.utarea acea&ta a aHun& la un &>5rşit uluitor. (e pe 'remea lui C!arle& +arBin. care mi-au permi& &. m.. =n &tr. >im mai e?acţi . Friginea speciilor. =ntoar&.ca &.. la un moment (at.$iolo ia cre(inţei Eece ani (up. o carte bun. acum 7. eram un biolo tra(iţional. controlea). (eşi recuno&c c. pentru c.m5nt.. preocupa noţiunea unui +umneEeu care (omnea cu un e?trem (e a&cuţit şi per'er& &imţ al umorului9 %a urma urmei. tentati'. nu eram la >el (e con'in& c. nu inter'enţia +i'in. &u er5n( c.ţii. (in c5n( =n c5n(.şi &. >ie . pentru care e?i&tenţa lui +umneEeu nu e o c!e&tiune c5tuşi (e puţin nece&ar.cate. (e a (i&eca 'iaţa p5n. ci =nt5mplarea e&te r. cu moleculele care &unt c!iar >un(amentul 'ieţii9 +eşi a'eam la (i&poEiţie unelte mai &o>i&ticate.ca şi cum aş >i >.ri. a Earurilor eneticii9 =nc.&coape electronice şi mai puternice.torii tri(imen&ionale prin or ani&me .rinte la copil. am acce& la micro.ţii Vi&con&in şi eram recuno&cut la ni'el internaţional pentru cercet.#9. 'ieţile celulelor pe care le &tu(iam a'eau un &cop9 +in p.&it mecani&mul ere(it. tran&>eraţi (e la p.toare (e natura 'ieţii pe -. =nt5lne&c >aţ. =n >aţ.&punE. con'in erea (e la '5r&ta (e şapte ani . in &tructura celulei a'ea &. +arBin &punea c. &au . m. =n cartea &a (in 1.rile mele pe celulele &tem (onate şi re&pectat pentru aptitu(inile mele (i(actice9 /m aHun& &. cel care controla 'iaţa9 C. a 7ni'er&it. a'ea 'reun &cop9 3u cre(eam =n +umneEeu.c. >ac a(e'.rate c. O>actorii ere(itari]. an aH5n(u-i =ntr-o >renetic. el &punea c. +arBin ar >i ne at e?i&tenţa lui +umneEeu9 -ur şi &implu. eram titular la pre&ti ioa&a >acultate (e me(icin.>un(urile moleculelor. propria mea 'iaţ.

$ruce 89 %ipton.. oamenii (e ştiinţ. -!9+ cinciEeci (e ani. a'em bebeluşi proiectaţi 7> . =n &ecolul al 19-lea9 Tiarele au (u& 'e&tea (e&pre noua lume a in ineriei enetice.materialul (in care &unt >. c5n( Dame& Vat&on şi *ranci& CricR au (e&cri& &tructura şi >uncţia (ublei &pirale a /+3-ului . (e acum. cu promi&iunea c. natura O>actorilor ere(itari (e&pre care &cri&e&e +arBin. (e&coperi&er. o &.cute enele9 =n &>5rşit.

lupt. ar >i >o&t nişte Eiare (e &can(al.. ar >i >o&t ieri.t. care m.tor comple? (e apartamente. cur&e la c.ţea&c. m-am treEit c. mai a>lam şi =n miHlocul unui (i'orţ. eşti n. &ec.9 +in p. pre(au şi &.p. =n =ncercarea mea (e a-i !r. titlurile cu litere mari care umpleau prima pa in. (up. =n&cri&.la cerere şi tratamente me(icale miraculoa&e9 =mi aminte&c (e parc.&treE pro ramul (e cercetare.&pun(e numai (e caracteri&ticile noa&tre >iEice. balanţa &e =nclina (eci&i' =n >a'oarea naturii %a =nceput. ena >ericirii. &-a creEut c.r. &ub a&pect Huri(ic9 *. eu cre(eam c. aceea am =nceput &. ruina (in punct (e 'e(ere economic 4e&ur&ele mele >inanciare mi &e &trecurau printre (e ete. =n manualele (e şcoala9 2n lun a (eEbatere (e&pre natur. şi (ureroa&.t5iul ui =ncercam &. bani şi >. ai o 'iaţ.-mi p. &. =şi O=mbun.im5nt.c5n( na'eta cu a'ionul =ntre &er'iciul meu (in Vi&con&in şi ca&a lui (e la 3eB 1orR o (ata la trei &au patru Eile9 2ntre (ou. m. o lun . (ar (up. &e mute =n rulote9 Cel mai mult m.tuia (in punct (e 'e(ere emoţional şi m. ti.ca pe cei care (epin(eau (e mine. cu cancerul9 0u >u&e&em principalul lui =n riHitor şi =mi petrecu&em ultimele patru luni >. a Eiarelor =n acea Ei memorabil. 'er&u& e(ucaţie. mai ampli>ice puţin ni'elul meu (e &tre&. &criu un proiect e&enţial pentru =nnoirea unei bur&e. la 3ational 2n&titute& o> 8ealt!9 Ca &.r.9 Cei mai mulţi (intre 'ecinii mei &perau &.cate.r. biolo ii au >. ca&. 'iaţa biolo ic. /+3-ul r. şi &. şi emoţiile şi comportamentele9 /&t>el. ciin O<-a (e&coperit &ecretul 'ieţiiN“ -arc. te poţi aştepta &. 7@ t&ioio ia cre(m>ei . &unt una (intre 'ictimele unei lip&e &au a unei mutaţii a enei >ericirii9 Ier eam clatin5n(um.cut un mare tam-tam9 Iecani&mul prin care /+3-ul controleaE. =n urma necontenitelor beţe =n roate şi pumni emoţionali pe care =i primeam )at. cre(em ca enele ne controleaE. ne>ericit. cu mi al.in( (in ce =ncape =ntr-o 'aliE. a biolo iei molcculare. locuie&c Fntr-un =n&p..ni şi a-i =mbr.] &tan(ar(ele (e 'iaţ.&cut >. a (e'enit +o ma Central.l meu tocmai muri&e. (ac.

pa&iunea 'ieţii mele .(ina 4aiului.(erii a >o&t =n Eiua =n care am aruncat cu tele>onul prin uşa (e &ticl. nu putea &.m5n. -!9+9. obţin. pe care l-am petrecut la o >acultate (e me(icin.=n>ricoşau 'ecinii (e al. treEe&c c. .rii mele a >o&t precipitat (e un tele>on (e la un (irector (e banc. m.Eeci. problemele mele nu a'eau &.pt. &ub >orma unui &curt conce(iu pro>e&oral.ţit =nc. pro>e&or a&ociat (e anatomie.belor9 +ac. $ubba 'oia &. =n&. a e?i&tat 'reo(at. (e pe in&ula care &e ri(ica (in apele alba&tru-'erEui 7A . 79V9“. c. cu o cutie (e bere.9 0ra ca =n &cena (intr-un >ilm =n care +ebra Vin er r..cuţa cu O$ruce 89 %ipton. (i&par. (e&tui baniN“ $ruce 89 7pton.&pun(e a&pru la &peranţele &oţului ei &. =mpie(ic E5mbetul ce mi &e l.-mi aprobe cererea (e ipotec.pun ea norii cenuşii (c (ea&upra oraşului C!ica o9 Ii-am muşcat obraEul pe (in. un po&t la cate(r. &ituat =n Iarea Carai.turi9 =n prima &. &imţeam =n a'ionul care &tr. care m-a (u& la Iont&errat . care m. probabil c. &pulber5n( pl.pt. bate la uşa mea $ubba . =n cur&a cu şa&e pa&a eri. (in Caraibe9 Ztiam c. pl.&it o &c.t. &imţeam bucuro& ca atunci c5n( a'eam şapte ani şi am (e&coperit pentru prima oar. &.ma ia celulelor9 +i&poEiţia mi &-a =mbun. &e 'tran&>orme Fntr-un !o!ot (e r5&9 I.pare.9 +up.: O3oi nici acum nu a'em (e&tui bani &.. acolo. =nc. (ec5t c. aşa m. *acultatea (e Ie(icin. a'em nicio(at. politico& (ar >erm. ştie (ac.m5n. iar pe cealalt.r. &e &cobea&c. =n (inţi cu un cui. -!9+ Ma ia ce!u!e!or " De#a "$u +in >ericire. a biroului meu. a'eam in&trucţiunile (e utiliEare (e la ca&eto>on9 Culmea (ec. in>orma.. ea ar >i &em. şi mai mult.tim toate >acturile9 -o&tul . de aiciGD Iomentul ce(. o &.ţi&e pe >aţ.un punctuleţ (e şa&e Rm pe (ou.untru ca &.nat cu noua mea ca&. cine'a mi-a &part apartamentul şi mi-a >urat combina &tereo cea nou. n-o &.&ta nu =n&eamn. url5n(: C!coate%i.=nalt (e (oi metri şi lat (e trei9 =ntr-o m5n. >olo&in(-o cu =n(em5nare ca &... am .

o (e&c!iE.tre 'e&t9 /Hun eam la mare pe o potec.tura uşor a&>altul pi&telor (e ateriEare.re&c ritualul apu&ului. (e copaci9 %a cap.luia o plaH. plin. Fntr-un Ei( (e tu>işuri (e ia&omie (eE'. ne-a ameţit9 6biceiul locului era ca perioa(a apu&ului &. la treiEeci (e metri (ea&upra oceanului.. aşteptam cu ner. 7B .m (e Eiua care trecu&e9 +up.rtat.şi l-am a(optat (e =n(at. &tr. .9 Cu >iecare Ei care trecea.b(are &pectacolul cere&c (e lumin.tul rotei. briEa =mb. >ie (e(icat.( lumea >.Huit. era orientat.r. ce şerpuia printr-o rot..ţ. liber &. ca un &maral( uriaş cu mii (e >eţe9 C5n( am ateriEat. pe o &t5nc. =mi mo(elam (in ni&ip un >otoliu con>ortabil. (e >eri i.l&. =n mare9 -e in&ula aceea =n(ep. =nt. unui moment (e contemplare t.mat. cu c5te'a Oture“ =n apa c. iEolat. cu par>um (e ar(enii. oc!elarii (e cal ai cre(inţelor (o matice (in ci'iliEaţie9 %a =nceput. tura (e =not. şi e?trem (e limpe(e. un(e obişnuiam &. aşeEam şi pri'eam cum &oarele apune =ncet.l(uţ. eram (eparte (e >reneEia oraşelor mari. &ituat. c. '.tur.9 Ca&a mea. ce m.rii. m. =n care m.$iolo ia cre(inţei ale m. cur.cut.

ce m-am cu>un(at =n bo atul eco&i&tem al Caraibelor.9 <.ţic.$ruce 89 %ipton.cerea (e a >i =n 'iaţ. >aci (in nou cunoştinţ. a&upra uimitorului mo( =n care in&ula inte ra &pecii (e plante şi (e animale9 )oate tr. si %i (in nou pl. mai (e rab. <i&Rel şi 0bert au =ncetat &.ene &ubliniaE. pun5n( =n (i&cuţie cre(inţele cruciale şi &acre ale biolo iei9 $a am =ncepui c!iar &.9 /proape toat. (.9 C5t am tr.cut. a -ara(i&ului. era armonia 'ieţii .it =n para(i&ul acelei in&ule.9 I-am con'in& c. am =nceput &. (eoarece ori inile ei (arBinl. =n am>iteatre şi =n laboratoare9 =n&.cea &. o>icial. (ar şi cu me(iul >iEic9 Ceea ce =mi c5nta =n urec!i. ale in&ulei şi &cu>un(5n(u-m. le-ai e?perimentat pe c5n( erai un copil lip&it (e orice riH. cu &enEaţii pe care ultima (at..şura&e =n &. (in &coarţa p. atenţie rolului important al cooper. >. printre şira urile (e reci>uri (e corali.ţii celorlalţi biolo i.m5ntului9 <t5n( aşa t. =n Hun lele.r. =n mintea mea.t ca un preot care (. a 'ieţii9 <pre necaEul cole ilor mei (e cate(r.mi aminte&c cum e &. (e =n(at.tirea mea ştiinţi>ic. am reuşit &. c5n( am re'enit la Vi&con&in eram un ra(ical şi pro>eram E omoto&.ieşti =n momentul preEent şi pentru momentul (e acum9 <.(in.r. comportamentul meu m. prea puţin.-mi mai e'alueEe cei patruEeci (e ani (e 'iaţ. (ec5t ca pe o colecţie (e &pecii care tr. pe o buc. buEna la Vatican şi &tri . =l critic (e&c!i& pe C!arle& +arBin şi =nţelepciunea teoriei &ale e'oluţioni&te9 2n oc!ii maHorit. &e (e&>. aprecieE biolo ia ca pe un &i&tem 'iu şi inte rat care re&pir. (in <7/. -apa e un impo&tor9 94 . pre . ar.ie&c Fntr-un ec!ilibru (inamic şi (elicat .. am o per&pecti'. =n .. /m =nceput &. tr. cur5n(.şi nu lupta pentru 'iaţ.nu numai cu alte >orme (e 'iaţ.rii. =n ura mare c. am (e'enit (in ce =n ce mai uman9 +e a&emenea am (e'enit şi un mai bun &peciali&t =n biolo ie celular. natura competiti'. &terile şi lip&ite (e 'iaţ.ie&c =mpreun.li (e cla&.(ina caraibian. biolo ia contemporan. -!9+ mintea =mi (erula şi =mi critica mereu (eEa&trul care era 'iaţa mea +ar.

mi-a c.tor (e &pectacole (e rocRWnWroll9 /şa c. are un j (e>ect maHor .r. un &pectacol cu raEe la&er9 +ar =n cur5n( mi-a (e'enit clar c. 'iaţa9 /cea&t. a biolo iei premi&a c. ci şi +o ma Central. şi am pornit Fntr-un turneu muEical. pun la =n(oial. =n cele (in urm.enelenu pot &. şi mai mare9 3u numai c.care. &e 9A oprea&c.Eut o nuc. oamenii (e ştiinţ.t criEei '5r&tei a (oua (in 'iaţa mea .şi am re iEat =mpreun. nu numai 'erşi. am pu& cap.-i iert pe cole ii care au creEut c. =n 93 . eram un po&ibil can(i(at pentru e?comunicare. a 7ni'er&it. re'enin( =n Caraibe. rocRWnWroll9 %-am (e&coperit pe 1anni .N =ntr-o prele ere pe care am ţinut-o cu ocaEia inter'iului meu la 7ni'er&itatea <tan>or(. &in ure9 Cu alte cu'inte. (e coco& =n cap. premi&.n5nc.$iolo ia cre(inţei -ot &..-mi =mpline&c 'i&ul 'ieţii .nunte mult mai cumplite..2 unea (e e'oluţie a lui +arBin.&it in(u&tria muEicii. ştiinţi>ic. pe * lup.pe care o 'oi (e&crie cu am.şi am p. (ec5t ca pro(uc. a &tabilit (eHa ace&t lucru.tor (e neclintit al unei Onoi“ biolo ii9 /Hun&e&em &. &e pornea&c. ^G <ine: /cti'itatea trebuie &. =n care lupul m.c.ţii <tan>or(9 %a 'remea aceea eram (eHa un &u&ţin.. Fntr-un capitol ulterior . (e ce'a (in me(iu9 +eşi ştiinţa (e raniţ.tor. enele ne controleaE. con'enţionali.9 7ltima mea oprire =n ca(rul aca(emic a >o&t la *acultatea (e Ie(icin. orbiţi (e (o ma eneticii.(intre care mulţi erau eneticieni (e renume internaţional . eram mult mai talentat ca pro>e&or şi cercet. pre(au biolo ie celular. >ie (eclanşat. atunci c5n( mi-am (at (emi&ia (in po&tul pe care eram titular. l-au i norat pur şi &implu9 Criticile mele (e&c!i&e la a(re&a +o mei Centrale m-au tran&>ormat Fntr-un eretic =nc. nu &unt mai buni (ec5t nişte >un(amentalişti reli ioşi care a(er. la +o ma Central. m-am treEit acuE5n.(u-i pe aca(emicienii preEenţi . la cate(r. (ar acum eram tocmai bun (e ar& =n piaţa public.acela (e a >i =ntro trup. a (e'enit celebru . &. ca &. &au &. enele nu &e acti'eaE.

bucuram la uni'er&itatea <tan>or(.&it me(iul aca(emic .(e (ata acea&ta. alternati'..rilor mele pe celule. &tan(ar(ele me(iului aca(emicK9 -reocuparea 97 $ruce 89 %ipton.ri pe baEa acelui proiect (e cercetare.cut cercetare la o >acultate (e me(icin. . unul (intre cele mai acti'e (omenii ale cercet.ului =n controlarea 'ieţii9 +e >apt.repreEint. am &imţit c. la ni'el intelectual. >iu an aHat9 Cu &priHinul c5tor'a &a'anţi eminenţi (e la <tan>or( . &>5rşitul can(i(aturii mele pentru un po&t acolo9 =n &c!imb. acti'itatea enelor . pe bune9 /m plecat pentru c. cu (ou. le aplic Fntr-un proiect (e cercetare a celulelor umane (onate9 <pre &urpriEa celor (in Hur.(ea &ati&>acţie.cu&e obiectul cercet. iar apoi am p. =n preEent.te (e in(i nare. am.cu mult =nainte ca epi enetica &. &ubliniat (e ace&t (omeniu nou.ţii enelor. e?perimentele au &priHinit pe (eplin per&pecti'a biolo ic. pe care o po&tula&em9 /m publicat (ou.. au mai e?i&tat şi alte proiecte (e cercetare care mi-au 'ali(at con&tant &ceptici&mul cu pri'ire la +o ma Central..am >o&t =ncuraHat &. cole ii mei tot &-ar mai >i =ntrebat (e&pre nucile alea (e coco&.rii ştiinţi>Re9 4olul me(iului =nconHur. epigenetica .Eeci şi cinci (e ani =n urm. =n ciu(a &priHinului (e care m. ace&t lucru =mi (. =n ultimii Eece ani.Eut =n cap. -!+ .tor =n re lementarea acti'it. (e'eni&em =nc. aş >i pre(at şi aş >i >. (ac. ştiu c. (r9 Clau& $en&c! .nuntele mele (e&pre mecanica unei noi biolo ii &-au (o'e(it &u>icient (e pro'ocatoare. 1977b` C!iar (ac. care am creEut c. =ntruc5t. &ala a iEbucnit =n &tri . ca &.ştiinţa care &tu(iaE. lucr. care mi-au c. >. comentariile mele pro>anatoare. şi mai ra(ical J(up. şi la &upremaţia /+3. mecani&mele molecul5reGpri=)care )ne(iul 'H controleaE.-mi (uc mai (eparte i(eile şi &. 'orbe&c cu &urEii9 +e la plecarea mea.ciu(a (o'eEilor care &u&ţin contrariul9 +up.9 _%ipton 197-a.r. >i >o&t con&tituit. =n&eamn.mai ale& cu &priHinul şe>ului cate(rei (e -atolo ie.

care au (eE'oltat o &trate ie =n cooperare. (e abun(enţ. (ar un biolo &peciali&t %r>biolo ia celular. (e >apt.Q (uale.&ta (e 5n(ire mi-ar a(uce premiul (r9 +olit(e-nebunul pentru antropomor>i&m. apro?imati' #0 (e trilioane (e cet.. con&ecinţa Oconştiinţei colecti'e (e tip amoeb. numai (e&pre Dmecani&mele 'ieţii. =n turnul (e >il(eş al ştiinţei. ci şi (e&pre cum &.' '. &unteţi o comunitate =n care conlucreaE. poate &pune c.r. pentru &upra'ieţuire9 4e(u&e la un ni'el elementar. pentru mine.or ani&me in(i'i.=n&.9 -oate c. c.. pur şi &implu. enul . >iinţele omeneşti &unt. =m.“9 99 . '.. . con&i(eraţi ca >iin( o per&oan.9 *. corpul omene&c &unt a&emenea amoebelor ..ţeni uniCe!/m9 /proape toate celulele care >ormeaE. pentru citopo. şi plin. tr.im o 'iaţ. celulele noa&tre nu ne =n'aţ. acea&ta e&te biolo ia (e baE.mor>i&m capacitatea (e a 5n(i ca o celul. &au mai e?act. in(i'i(ualiEat. =n(oial. biolo ie a (e'enit mai mult (ec5t un e?erciţiu intelectual9 Cre( c.$iolo ia cre(inţei mea pentru o nou.G plinit.

=n 'iaţa mea (e Ei cu Ei9 /m ştiut c. care tr.&ta &. >ac. am reuşit.9 <pune-mi. (uminic.ţii. OI. şi al celor morţi şi binecu'5ntaţi. la =n(emnul celor care m. pri'ea&c. la >el şi caracterul no&tru omene&c trebuie &. mai >ericit9 /'eau (reptate: trebuia &.riţa a (at (in cap.m5ntul e&te 4aiul9 -entru c. O=n>ricoş. (up. nu &untem 'ictimele enelor noa&tre. &tele cu a(e'. tr. >ericire şi iubire9 Ii-am te&tat ipoteEa pe propria mea 'iaţ. (a şi cre( c. inte reE noua mea conştienţ. 3eB 6rlean& .ţenilor ei. =ntr-o >rumoa&.ieşte +i'initatea\ 6are cunoa#te el. m-a =ntrebat: O+ra ul meu. ne cre. c!iar era a(e'.&pun&urile la ace&te =ntreb.p5ni ai (e&tinului no&tru. (ac. ci &t. recuno&c c..ţilor noa&tre celulare9 $ruce 89 %ipton.in(. -.EiQ cu aerul at5t (e ro&. parte (in 4ai\ Cu >emei şi copii =n E(renţe. ca &. (imineaţ.m. mor. prin (e>iniţie.m 'ieţi pline (e pace. -!9+ Lec%ii!e &n$'%ate (e !a ce!u!e *olo&in( ace&te comunit. a&cultau şi care m-au =ntrebat (e ce (e&coperirile mele nu m. re>lecte natura elementar.(ar c!iar şi aşa. nu cuno&c toat.riţ. cuno&c pe toţi9 -entru numele lui +umneEeu.Eut 'reo(at. am iEbucnit: O<unt =n 4aiN“ 6&p. eşti cel mai >ericit om pe care l-am '.9 6are c!iar cre(eam c.putea &.t. atunci c5n(.turile cet. =nc5t nu ştii nicio(at.i.t.. cu &ceptici&m şi pe bun.&. (e ce eşti aşa (e >ericit\] =ntrebarea ei m-a (at pe &pate . care trecu &.cu&er. >.ţi celulare ca mo(ele.ie&c pe &tr. trebuie &.iN“. =n 'iaţa mea9 Cititorii mai critici &-ar putea &. inima inabile. nu '.toare]9 -.po&ti numai >orme (e 'iaţ.rat9 0ram >ericit . V62 &unteţi pe&te şa&e miliar(eN . >ie 4aiul\ /ici tr. per&onal. (reptate .ri &unt: +a.pretenţia mea c.&au orice alt oraş important . pot a(.mai >ericit (ec5t >u&e&em 'reo(at. +i'initatea\ 4.. (eopotri'.-mi ia coman(a pentru micul (eHun9 0i bine. capabili &. a comunit.. (ra ule. (a9 $ine.ratQ cu r5urile şi lacurile at5t (e poluate./şa cum o naţiune re>lect. >iu >oarte &incer.m5ntul . +i'initatea. am aHun& la concluEia c. e?i&t. 4aiul e&te şi locul +i'init. biolo ic. c. o o&p. m. la o ca>enea. pentru 9: c.

C &au +9 Corpului mintea noa&tr. atunci c5n( nu &unt >olo&ite prea mult. ştiinţi>ic..ele ne controleaE.ţim &. =n care 'iaţa e (e&cri&.Zi.rii bioc!imice neputincioa&e. =n !iţim c5te o pa&til..c. parte &e a>l. a&t>el =nc5t &. 'ieţile999 +a. atunci c5n( 'rem &. nu-i prea cuno&c nici pe toţi membrii re atului plantelor şi al animalelor.9 <untem >. c5n( &untem (eEacor(aţi (in punct (e 'e(ere mental &au >iEic9 Ie(icamentele şi c!irur ia &unt in&trumente puternice.narea lui +umneEeu9 +a.cuţi (up. (in )ool )ime. aşa &pun9 +e&i ur. =n mo( ine'itabil >uncţia $. şi mental. noţiunea (e &imple reme(ii me(icamentoa&e are un (e>ect >un(amental9 +e >iecare (at. c!ipul şi a&em. nu &unt controlate (e !ormoni şi (e neurotran&miţ.9 -entru c. la una &piritual. acum raţionali&tul . şi ele =l cuprin( pe +umneEeu9 *olo&in( cu'intele nemuritoare ale lui )im )aylor.tori =n(rumaţi (e ene. tra pro'erbiala linie pe ni&ip9 +e o parte a liniei &e a>l. pentru a corecta >uncţia /. nu &unt primul care &pune aşa ce'a9 0 &cri& şi =n *acere . O8eiii. linie şi 'om =nţele e cu a(e'. ca un r. am &.torie =n cooperare. ne =mbun.narea lui +umneEeu şi trebuie &. c!ipul şi a&em. ca &. (e >iecare (at.l.t. ace&ta (eEec!ilibreaE.9 +e cealalt.rat 3oua $iolo ie. c5n( &e intro(uce un me(icament =n or ani&m.tatea >iEic. pe 2i&u&. =n&. a unor in(i'iEi puternici. . ttHrptmRGiriţlle şi. oa enii &unt +umneEeu\] 0i bine999 (a.(e la o abor(are re(ucţioni&t.n.Eboi >.cuţi (up. carte. nu &untem nişte maşin. ci (e cre(inţele noa&tre . care (e&crie 'iaţa ca pe o c. &>5rşit =ntre nişte roboţi bioc!imici care &e lupt. &untem >. cre(inţeleN $iolo ia cre(inţei Lu)ina ie*e (in $echi!e !i)it'ri =n acea&t.(arBini&m.&ta cara !io& =i citeaE. rea(ucem <piritul =n ecuaţie. Onoua biolo ie].r. >iu şi mai &incer. o lume (e>init. prin urmare. pe&te acea&t. creeEe 'ieţi pline (e bucurie9 /tunci c5n( 'om trece 9. care &e pot pro rama pe ei =nşişi. ia-o =ncetN a&ta &pune c. a 'ieţii. (eşi cre( c. pe $u((!a şi pe 4umi9 /m =nc!i& complet cercul . &oluţia nu e&te &. (e neo.

şi (e ne=nţele&. acea&t. bo at. (i(actic.(ea m5nc.>o &c!imbare (e para(i m. i-a >o&t preEentat. am acumulat o e?perienţ. care ar putea &. mi-am =mbl5nEit preEentarea ştiinţi>ic. carte o>er.Q am preEentat principiile 3oii $iolo ii la mii (e oameni (in toat. ştiinţi>ic. a omenirii. la >el (e pro>un(. &e team. o lectur. taie şi cartea 5=nc&* ţiei.. la panto>ii cu '5r>ul =n &u& şi la şe(inţele >ar5 &>5rşit .$ruce 89 %ipton. &tr5n ea. pentru c. mintea (eplin conştient. >ie =n riHoraţi c.. realitatea unei lumi rotun(e9 C5t (e&pre mai marii ştiinţelor umani&te. &tr5mbam (in na& la co&tumul care =mi (.cea &. la cra'ata care m. re(5n(-o Fntr-un limbaH uşor (e =nţele&. ca atunci c5n( unei ci'iliEaţii baEate pe conceptul unei lumi plate.rimi. pre(au9 =n 'iaţa mea po&t-aca(emic.9 -e c5n( eram =n me(iul aca(emic. -!9+ nu 'om mai (eEbate ner'oşi rolul e(ucaţiei şi al naturii. şi pe cea a naturii Zi mar cre( c. ne 'om (a &eama c. n-au (e ce &. vom >r. lumea9 -rin acele prele eri.(ar =mi pl. 9> .

c. membrana e&te a(e'.$iolo ia cre(inţei ilu&trat (e planşe colorate .. =n&. mai preEint şi incitante. la ni'elul &ubconştientului9 2ar 5n(urile ne ati'e au un e>ect la >el (e puternic9 /tunci c5n( recunoaştem mo(ul =n care a&emenea cre(inţe poEiti'e şi ne ati'e ne controleaE.r. care conţine /+3-ul.luie mi&terele mo(ului =n care me(iul JnaturaK in>luenţeaE.n.Eeci (e ani =n urm. (ec5t aţi auEit (e&pre membrana ace&teia9 =n&.luie (e ce celulele şi oamenii trebuie &.nunte le ate (e natura bolilor inclu&i' ale unor boli cum &unt cancerul şi &c!iEo>renia9 Capitolul 3 &e re>er. pe calitatea (e p.rile &ale. c.iar multe (intre ele &unt repro(u&e şi =n acea&t. a mo(i>ica =n&.ratul creier al >uncţion. 9@ opreşte acea&t. (eE'. nu a incorporat >iEica cuantic. e'oluţie9 e'olueEe şi mo(ul =n care >rica Capitolul 7 &e concentreaE. trebuie &. putem >olo&i acea&t.un (omeniu nou al biolo iei. >. care e&te Opielea unei celule9 *. care arat. nu ai atunci c5n( &unt =n armonie cu pro ramarea e?i&tent. co(ul enetic9 0 un (omeniu care (e&coper. aţi auEit mai multe (e&pre nucleul celulei.ţii (e me(icin.luie şi mai multe (etalii (e&pre ceea ce am (e&coperit eu. . &i&temul biolo ic9 +e a&emenea.rinte conştient9 Ca p. ne &pun. =n cercet. =nc. in&tituţia me(ical. la membrana celular. =n(oial. c.ceea ce are reEultate tra ice9 =n Capitolul # e?plic (e ce am numit acea&t.r. &au =n pre . care (eE'.m . '. .anume. enele nu controleaE. &i&temul biolo ic. Biologia credin%ei. cunoaştere pentru a crea 'ieţi pline (e &. cu pe&te (ou.rii la ni'elul celulei9 =n Capitolul : 'orbe&c (e&pre (e&coperirile uluitoare ale >iEicii cuantice9 /ce&te (e&coperiri au implicaţii pro>un(e pentru a =nţele e şi a trata bolile9 =n&. noi şi comple?e am.tirea (in ca(rul >acult.5n(urile poEiti'e au un e>ect pro>un( a&upra comportamentului şi a enelor. at5t (e mult (e&pre propriile noa&tre minţi şi corpuri9 =n Capitolul " preEint (o'eEile ştiinţi>ice. con'enţional.rinţi. =nţele em rolul pe care =l Huc. comportamentul celulelor. carte.le (e&coperiri ale epi eneticii . ştiinţa (e raniţ. carte9 2n Capitolul 1 (i&cut (e&pre celulele Ointeli ente] şi (e ce şi cum pot ele &. .tate şi >ericire9 Capitolul [ (eE'.

ştiinţa (e a'an ar(. >. &unteţi &au nu p.9 9A . a (e'eni (epen(enţi (e me(icamente\ <unteţi ata &. >olo&iţi mintea conştient.r.. a no&tic9 <unteţi pre . aHutorul &pecialiştilor =n in inerie enetic. pe care ne-o o>er.rat.tatea. şi >.tiţi &. precum şi impactul pe care =l au acele cre(inţe. la cea pe care o o>er. &intetiEeE cum >aptul c. (e O>oşti] copii.tirea mea (e baE. a'5n( =n 'e(ere pre . nu e niciun >el (e politic.$ruce 89 %ipton.. am =nţele& 3oua $iolo ie m-a >. pro ramare =l are a&upra 'ieţii noa&tre e&te (eo&ebit (e re'elatoare9 =n 0pilo .n. &u&pen(a temporar cre(inţele ar!aice. =n calitatea noa&tr.r. pe care le-aţi (ob5n(it (e la in&tituţiile ştiinţi>ice şi me(iatice. pentru a putea lua =n con&i(erare noua şi incitanta &tare (e conştienţ.\ 3u e nimic (e cump. pentru a crea o 'iaţ.(e maşin.cut &. pentru c. bioc!imic. a&upra mo(ului =n care &untem pro ramaţi şi a impactului pe care acea&t. (e (u& mai (eparte9 0 (oar o c!e&tiune (e a '. >ericirea şi iubirea.rinţi. a&upra 'ieţilor copiilor noştri9 /ce&t capitol e&te important. '.-mi (au &eama (e importanţa (e a inte ra t..r5murile <piritului şi al Ztiinţei . =n care &.ceea ce a >o&t un &alt ra(ical. luaţi =n con&i(erare o realitate alternati'. -!9+ — =n pro ramarea cre(inţelor copiilor. mo(elul me(ical al corpului omene&c . in(i>erent (ac. ca om (e ştiinţ. o pri'ire aruncat. abun(e &.

.I ECŢII DIN +. ca &. &t. permit. a&ta a >o&t a(e'. care completa num. şi c!iar un tra>icant (e (ro uri9 =n ciu(a tuturor (i>erenţelor.rile9 Cei mai mulţi =şi c!eltui&er.b(. =n proce&ul (e &elecţie >oarte competiti'. nu >u&e&er.in. PENTRU CELULELE INTELIGENTE /I PENTRU -TUDENŢII INTELIGENŢI Pro0!e)e &n Para(i* =n a (oua Ei (e c5n( eram =n Caraibe.lu . o c. contabili. care era ner. a&ociate cu 'iaţa =n &tr. =n 'iaţa lor.-UL PETRI. nu toat.tiri (i>erite . pl. complet &in uri..c. pentru prima oar. (e'in. (ar erau laolalt. ro . >amiliile. te re>u ieEi =n pace. lumea 'e(ea in&ula ca pe un re>u iu liniştit9 -entru aceşti &tu(enţi ner'oşi. ocaEia (e a-şi (o'e(i cali>ic. (in punct (e 'e(ere eo ra>icQ cei mai mulţi (intre &tu(enţi erau americani (e pe Coa&ta (e 0&t. la prima or.tea&c.cu toţii erau Oa&piranţi] c!itiţi &. &au &e an aHa&er. (octoriQ nu a'eau (e 5n( &.tor &. mai >ac. (e &tu(enţi la me(icin. ta?ele (e şcolariEare şi co&turile &uplimentare. (in /merica9 / (oua .9 9B I. =mpie(icaţi =n (rumul lor &pre cariera me(ical. ci ultima lor şan&.team =n >aţa unui rup (e 'reo &ut.ŢIE. le >ie ne at. nicio(at. c5n( (intr-o (at. inclu&i' un pen&ionar (e şaiEeci şi şapte (e ani. toate ra&ele şi toate '5r&tele.&a&er. mi-am (at &eama c. cu toate neaHun&urile şi cu &oarta =mpotri'a lor. (up.>oşti =n'.rat. prietenii şi pe cei (ra i9 <uportau cele mai intolerabile con(iţii (e trai =n campu&ul uni'er&itar9 2n&.tate9 Iulţi &e treEi&er.riţ.ţ. =n urm.ţile (e me(icin. muEicieni. &tu(enţii a'eau =n comun (ou.9 6amenii erau şi (e pre ..tori. CU +ENER. p5n. caracteri&tici9 7na . cu contract. &. ce'a =n 'iaţ. 'iEibil ner'oşi. (e a-şi realiEa 'i&ul (e a (e'eni (octori9 Cla&a era omo en. ce =şi l. toţi eşua&er.rul limitai (e locuri (e la >acult. Iont&errat nu era un loc un(e &. pe care am . economiile (e o 'iaţ.

in. aşteptam ca ei &.&it un =nlocuitor core&punE. =n 'e(erea certi>ic.pt.9 =nainte (e &o&irea mea. a&i ure un anumit num. (eoarece &-a =mboln. pentru c. 'eni&e un pro>e&or (in >acultate. care pre(a altce'a. >acultatea re&pecta o (irecti'. toţi (octorii trebuie &. aştept (e la ei mai puţin (ec5t aşteptam (e la &tu(enţii mei (in Vi&con&in9 Zi nici ei nu ar 'rea &.cate. luate (irect (in >oaia (e &ubiecte pentru e?amenul (e la Hum.Eeci (e minute alocate $ruce 89 %ipton. cerinţele aca(emice &tabilite (e membrii comi&iilor (e e?aminare americane9 -entru a patra oar.tr-un manual9 0ra clar c.m5ni (inaintea 'enirii mele. nu a'eam (e 5n( &. &ituaţiaQ (in p. &a l. ei trebuie &. (eşi ne a>lam =ntr-o ţar. Hum. urma &.r (e ore (e prele ere pentru cur&ul re&pecti'9 -entru ca ab&ol'enţii >acult. care a =ncercat &. m. poat. trei pro>e&ori (e !i&tolo ieAbiolo ie celular.m5ni =nainte (e &>5rşitul &eme&trului. cunoa&c. >ie alt>el.cere (e morm5nt /poi.tor. cu ace&t cur&9 /m preciEat c.&i&e in&ula.. &tu(enţii &c!imba&er. pe r5n(. treac. (in cauEa unor c!e&tiuni per&onale9 =n timp &curt.. ner'oa&. le (au un te&t (e autoe'aluare9 )ocmai trecu&e Hum.ri a'eam =n le .ri. =n&. un &nop (e >oi (e e?aminare şi le-am &pu& &tu(enţilor mei c. pe &tu(enţi şi p. mai repe(e (ec5t &-ar >i r.&a&e balt.ţii &. a aban(onat şi el (up.tate (in materialul (e cur&9 )e&tul pe care l-am (i&tribuit =n acea prim. con>orm c. cu trei &. practica =n <tate.a'ut-o =mpreun.tur.&at o t. =n cla&.'it9 =n cele (ou. i-a apucat pe toţi o >oial. (ar care le citi&e capitole (in.Eeci (e =ntreb.. &tr.tatea &eme&trului. pe la aceleaşi Comi&ii Ie(icale.tatea &eme&trului la 7ni'er&itatea Vi&con&in9 =n primele Eece minute ale perioa(ei (e te&tare. a&ta =i plicti&ea (e moarte pe &tu(enţi..m5ni.r.tirea mea şi (e&pre ce aştept.pt.&p5n(it 'iru&ul mortal 0bola9 -5n. trei &. Ei a cur&ului con&ta (in (ou.rii. re>ac. au =n'. &. -rimul =i l. -!9+ . =n acel &eme&tru. a&t>el c.. >acultatea a . la &>5rşitul celor :4 (ou. &tu(enţii plicti&iţi a&cultau un pro>e&or nou9 %e-am &pu& pe &curt (e&pre pre .ţat9 /poi am &co& (in &er'iet. =n(eplinea&c.pt. in(i>erent la ce >acultate (e me(icin.reia trebuia &.

eram c!iar (e(icat reuşitei lor. ce am aHun& la a Eecea =ntrebare. trebuia &.... (up.ta ca o poE. >. pe neaşteptate. mai buni la memorarea $iolo ia cre(inţei . (epun.cu&er. (ac..rb.rora le pre(am =n <tate9 %e-am &pu& c.t cu tot cur&ul9 -e&te cla&.9 =ntr-o t.&pun&uri corecte. cite&c r. o clip. am >o&t =nt5mpinat cu >eţe =n !eţate şi &periate (e bombe9 O/&piranţii] &e treEi&er. p. (eHa mai m. iar ner'oa&a nelinişte =n. ca >iecare &tu(ent &.tit pe (eplin pentru e?amenul >inal.riQ mai mult pe !icite.cut.&pun&e&er. m5!nirea lor &-a tran&>ormat =n (i&perare t. erau la =nceputul Hocului9 +up. cole ii lor (in <tate erau.rerea mea. >ie pre .toare9 C5n( şi-au (at &eama c.ţii (e me(icin. =mi luam an aHamentul.tate (in &eme&tru. ca un antrenor care =şi =mb. .-i uci(. aerul &. ce trecu&e pe&te Hum.cere pro>un(.&pun&uri au >o&t =nt5mpinate cu &u&pine =n. c.te&tului. iar ei mi-au =ntor& pri'irea9 /m tr. m-am treEit anunţ5n(u-i c.torii &. unul &au (ou. şi la alte cur&uri.&pun&urile9 -rimele cinci &au şa&e r. e>orturile core&punE.&pun&uri corecte9 C5n( mi-am ri(icat oc!ii &pre cla&. cu c5te'a clipe =nainte ca '5nE. cla&a >u&e&e cuprin&. le-am &pu& c. per&onal. >. cuprinşi (e panic. (e panic. cu b5tele9 2nima mi &-a =nmuiat9 -oate c. urmat (e mai mulţi &tu(enţi care r.Q cei mai mulţi (intre &tu(enţi (eHa >.Eut (in nou luminiţele &clipin( =n oc!ii ce >u&e&er. >iecare (intre r. =i cre( la >el (e inteli enţi ca şi pe &tu(enţii c.buşite9 +up. &-a tran&>ormat =n larma a &ute (e con'er&aţii 'ioaie9 2-am liniştit şi am =nceput &.. o ia (e 2a cap.9 /m &pu& O<top“. r.&pun&urile care au urmat a >o&t =n&oţit (e emete (i&perate9 Cel mai bun reEultat (in cla&. (e . şi ei &e an aHau &. >oarte pretenţioa&e. pur şi :3 mecanic. &e aşternu o m5!nire =ntunecat.it o (urere interioar.ta ec!ipa pentru Ieciul cel Iare.ceau cu reu >aţ. a unor pui (e >oc. mi-am aţintit oc!ii &pre &tu(enţi.9 =n c5te'a clipe. corect la şapte =ntreb.rinimo&9 =n orice caE.buşit.reenpeace. cla&a ar. ale >acult.rat şi mire&mele (ulci m. cu oc!ii bl5nEi. mai (e'reme9 <imţin(u-m. calitate =i &implu.cut. maHoritatea (intre ceilalţi nimeri&er.toat. iar acea&t. am '. >u&e&e (e Eece r.

!i&tolo- $ruce 89 %ipton.ţile (e me(icin. +e a&emenea. note mai bune la e?amenele (e a(mitere la >acult.>.-i con'in c.cea &. -!9+ :7 . obţin. am =ncercat (in reu &.

natura >olo&eşte principii (e operare >oarte &imple9 %e-am promi& c. au ţ5şnit (in cla&. le ate (e cur&9 =n&. r.r &emni>icati' (intre ei erau cu a(e'.r5ţi &.neal. le preEint principii &imple. pur şi &implu. c. &tu(enţii erau entuEia&maţi9 %a &>5rşit.m5n. ce &tu(enţii au plecat. i(ila mea (e pe in&ul. =n ele anţa ei.9 =ntre ul cur& era =mp.9 /lţii erau &tu(enţi capabili. m5nia potenţial. pi&cin. şi.. un num. munca (e acolo =ncepu &. 5n(e&c la po&tul meu (in Vi&con&in. m. =ntr-o a'entur. baEate pe alte principii &imple9 I-am o>erit &. pentru c. multe (e&pre celule.. >renetic. ca &. nu &unt cur&uri (i>icile (in punct (e 'e(ere intelectual9 /m e?plicat c. pro'ocare9 =mi era team. a şti un material.&pun( la orice =ntreb.. a'eau &.c.team l5n . lupt cu &ituaţia pe care mi-o crea&em &in urN +ac. pentru acea&t. &>5rşin( cu eşecul lor ca &tu(enţi şi al meu ca pro>e&or9 /m =nceput &. =n loc &. pre(a&em numai opt prele eri. a'ea &.cut &. >iu la (i&poEiţie şi &. maş >i con>runtat cu o a&t>el (e criE. mi-am (at &eama (e ab&ur(itatea an aHamentului pe care mi-1 lua&em9 Ztiam c.9 %a Vi&con&in. (ar pro'enin( (in me(ii care nu =i pre . aca&.rţit =ntre cinci membri ai Cate(rei (e anatomie9 +e&i ur. eram implicat =n orele (e laborator a>erente9 )rebuia &. m.lucru care a'ea &. Eilele şi aşa lun i şi pline (e prele eri şi laboratoare9 +up.-mi ie& (in pepeni9 +ar. aca(emic. (e memorat (ate şi ci>re. &eara . micul meu (i&cur& moti'aţional. (intr-o (at. =nţelea .. pentru c.ri ale &tu(enţilor.. per&onalitatea mea (e tip / m-ar >i >. (up.rat necali>icaţi pentru a urma cur&urile >acult. eu r. (in cele apro?imati' cinciEeci care compuneau cur&ul (e !i&tolo ieAbiolo ie celular.&pun(eam (e materialul pentru toate prele erile.tuţi (e &i&tem9 +up.ţii (e me(icin.ti&er. pe c5n( &t..ri şi !ot. aib. şi care &.mi ocupe tot timpul. &-a tran&>ormat. intere&ant. urma &.ri pe n.pt. ţin prele eri &uplimentare. &coţ5n( >l. (e enereEe =ntr-o cion(. (e trei Eile. nu &e la&e b.-i obo&ea&c. şi pri'eam cum apune &oarele =n Caraibe. şi a ţine o prele ere (e&pre materialul re&pecti' nu &unt unul şi acelaşi lucruN /'eam la (i&poEiţie un &>5rşit (e &. .. uşoar. mi &e par.$iolo ia cre(inţei __ ia şi biolo ia celular.

con>ormeE re&tricţiilor (e &til şi conţinut. eram &in urul re&pon&abil (e ace&t cur& e&enţial şi a'eam libertatea (e a nu trebui &. impu&e (e pro ramele pre(ate =n ec!ip. (up. >iEiolo ia şi comportamentul celulelor ar putea >i =nţele&e mai bine. mai =ncercam acel entuEia&m. c5n( eram =n laboratorul (e cercetare. ca oa)eni &n )iniatur' +up.. m.9 Ce!u!e!e.9 /m =nceput$ruce &. &imt bucuro& c. (in punct (e 'e(ere intelectual.. cariera mea la cate(r.89 %ipton.. pentru prima (at. o abor(are care mi &e cocea =n creier (e mai mulţi ani9 *u&e&em >a&cinat (e i(eea c. aşa cum o &imţi&em pe c5n( eram copil9 =nc. =n toat. cariera mea aca(emic. m. perioa(. cum &-a (o'e(it. le-am con&i(era pe ace&tea ca >iin( nişte Ooameni =n miniatur. m-am bucurat9 2(eea (e a &uprapune biolo ia celular.]9 Contempl5n( noua &tructur. cur&ul acela (e !i&tolo ie a >o&t cea mai =nc5nt.. m. şi biolo ia uman.r materialul Fntr-un >el nou.toare şi cea mai pro>un(. pre(au cur&ul (up. m-am a'5ntat &. acop. (ac. (ar nu şi atunci c5n( eram prin& cu (etaliile a(mini&trati'e . cum 'oiam. -!9+ incitant. mi-a reaprin& in&piraţia pentru ştiinţ.9 %iber &. a cur&ului. (in toat.

şi =i o&traciEeaE. pentru mine. =ntr-o anumit. membrana protectoare (e la mar inea e?terioar. &. pentru a-şi te&ta i(eile9 0nunţarea ipoteEei şi proiectarea e?perimentelor cer ca omul (e ştiinţ. c. antropomor>i&mul e&te un &oi (e p. ce petrecu&em ani (e Eile pri'in( la micro&cop.9 0ram =nclinat &. >ac e?perimente. &. (ar şi ceea ce erau. =nţele erea ştiinţi>ic. (e&pre componentele (e baE. &. -e un 'a& cilin(ric. o lume comple?. . mitocon(riile care pro(uc ener ia. pe care o tot rume am.ale poEiţiei mele (e pro>e&or titular la cate(r. cu capac. =n reEol'area mi&terelor biolo iei >ace ca omul (e ştiinţ. ale unei celule: nucleul care conţine materialul enetic.printre care şi ne&>5rşitele şe(inţe. aţi =n'.( celulele ca pe nişte oameni.ţii şi puterii a ceea ce.ţat la şcoal. (up. (e'eni&em e?trem (e &merit =n >aţa comple?it.ţi omeneşti &e numeşte antropomor>i&m9 O/(e'. >ie automat 'ino'at (e antropomor>iEare9 2n(i>erent cum o iei. arate cum >uncţioneaE. ştiinţ. care biolo ii =l >olo&e&c pentru culturi (c celule9 39 tr9 $iolo ia cre(inţei . (e c.. la =nceput.na cu oameni =n miniatur. ie& (in &tructurile orto(o?e9 $iolo ii =ncearc. pe &a'anţii care =l >olo&e&c. ob&er'5n( natura şi apel5n( la o ipoteE. (in &ticl. cu bun. care &e mişc. par a >i nişte bule &imple (in punct (e 'e(ere anatomic. '. &au un alt or ani&m 'iu9 /plicarea ace&tor &oluţii Oomeneşti] .. o ereEie. &au pla&tic.. c!inuitoarele petreceri (e cate(r.cat (e moarte . prin acor(area unor >orme şi particularit. lucrurile9 /poi. nu le-au (ibuit total9 3oţiunea c. puţin a(5nc.tre cei mai mulţi (intre biolo i9 =ncercarea (e a e?plica natura a ce'a ce nu e&te uman.. care &. am un moti' >oarte bun pentru care &.Q ace&te celule inteli ente >olo&e&c te!nolo ii pe care oamenii (e ştiinţ. 1bbbb :. con&i(er. m. =ntruc5t. cre(eam c. obţin.a(ic. =n munca lor9 Cu toate ace&tea. =n ace&te celule care par &imple &e a>l.] cum =şi (uce 'iaţa o celul. O 5n(ea&c.&ur. celulele ar &em. =nc.raţii] oameni (e ştiinţ. şi citopla&ma (intre ace&tea9 =n&. o per&pecti'. Fntr-un 'a& -etri 19 -oate c.. ar >i con&i(erat. omenea&c.

pentru a recunoaşte acea&t. noi &untem >. atunci c5n( oamenii =ncearc.ta cu totul alt>el9 +ac. ima inea care =mi re'enea mereu =n minte era un ra>ic (intr-o enciclope(ie pe care o >olo&i&em pe c5n( eram :> copil9 %a &ecţiunea (e&pre oameni. care au >o&t create Fntr-un proce& &eparat şi (i&tinct (e toate celelalte plante şi animale9 +in acea&t. '-aţi uita la 'oi =nşi'. lumea ar ar. ne&cri&a inter(icţie cu pri'ire la antropomor>i&m e&te o r. '-aş micşora p5n. c5n( autorit. entitate9 V-aţi 'e(ea ca pe o comunitate >re.t5n(...r9 /tunci c5n( ob&er'. trebuie &.m alte >iinţe omeneşti ca entit.( ca pe o critic. 'e(eţi corpul (in acea per&pecti'.m (e &u& la >iinţele mai mici. -!9+ .cut &. cre( c. la un aparat (e ra(io &au la un bricea .şiţ. nu pot &. ca or ani&me in(i'i(uale. a'em (reptate.cel puţin. cre(em c.. a'em tipare (e comportament elementare. paralel. =n mo( inerent. (in per&pecti'a ni'elului no&tru (e ob&er'aţie9 =n&. e&te ne'oie (e o tran&>ormare a percepţiei9 +in punct (e 'e(ere i&toric. Fntr-un anumit &en& . per&pecti'.pturi inteli ente. era o ilu&traţie cu şapte $ruce 89 %ipton. atunci c5n( e&te aplicat or ani&melor 'ii9 *iinţele omeneşti &unt or ani&me pluricelulare . (emo(at.(eci. cre(inţele iu(eo-creştine ne-au >. noi ne uit.ţi in(i'i(uale.m. lip&ite (e inteli enţ. (ac. aplice antropomor>i&mul la un bec. &. con&i(er5n(u-le >orme (e 'iaţ. 'ali(.mai ale& c5n( e 'orba (e or ani&me a>late =n ni'eluri in>erioare (e e'oluţie9 3imic nu poate &.. comune cu propriile noa&tre celule9 )otuşi. pe OumaniEarea] &ubiectului (e &tu(iu9 +e >apt. .ştiinţa biolo iei &e baEeaE. &au c5n( ne 'e(em pe noi =nşine =n o lin(. '. a 0'ului Ie(iu. (e pe&te #0 (e trilioane (e celule in(i'i(uale9 -e c5n( coc!etam cu ace&te i(ei pentru cur&ul meu (e 8i&tolo ie. (in acel punct (e 'e(ere. ştiu c.-i '. la (imen&iunea unei celule.. nu '-aţi mai 'e(ea ca pe o &in ur.m.ţile reli ioa&e ne au e?i&tenţa 'reunei relaţii (irecte =ntre oameni şi oricare (intre celelalte creaţii ale lui +umneEeu9 +eşi =mi (au &eama (e 'aloarea conceptului. >ie mai (eparte (e a(e'. a&t>el =nc5t &..

am '. &c!eletul. care e&te or anela cea mai mareQ mitocon(riile. aceleaşi mecani&me pe care le utiliEeaE.ol i şi 'acuolele9 Io(ul tra(iţional (e a pre(a cur&ul e&te &. la ţe&uturile şi or anele corpului omene&c9 =n loc (e a&ta.. ec!i'alentul >uncţional al &i&temului no&tru ner'o&. =n celula in(i'i(ual. a'5n( imprimate pe ele contururile &uprapu&e ale corpului omene&c9 -e prima pa in. &u&pen(ate =ntr-o citopla&m. :@ e&te o >iinţ. (up.ma&e ar. &upra'ieţuia&c. corpu&culii . pentru a re>lecta a&t>el a&em. pe r5n(. elatinoa&. al &i&temelor mu&cular şi o&o&. >iecare celul. inteli ent. şi &i&temele noa&tre (e or ane9 +eşi oamenii &unt >ormaţi (in trilioane (e celule.] ale celulei. al &i&temului circulator. care >olo&eşte o >amilie (e proteine Oubicuitin“ a&em.pa ini tran&parente (e pla&tic. creierul şi ner'ii.r. 'a&ele (e &5n e şi &i&temele (e or ane9 -entru cur&ul meu (in Caraibe. mecani&mele bioc!imice >olo&ite (e &i&temele (e or anele celulare &unt. nu >ie (eHa e?primat.rbat ol9 C5n( =ntorceai prima pa in. al &i&temului (i e&ti' şi al celui re&pirator.“ =n corpurile noa&tre. p. &e treac.narea (intre >iinţele omeneşti şi celule9 %e-am &pu& &tu(enţilor c. nu e?i&t. apoi &. al te umentului JpieliiK. *iecare eucariot Jcelul.rţi ale cur&ului. eu am inte rat cele (ou. nici m. care &. am &ubliniat c.tau o (i&ecţie r. ima inile &uprapu&e (e pe pa inile r. $iolo ia cre(inţei .. al &i&temului e?cretor şi al celui en(ocrin. pa ina a (oua. am actualiEat mental acele >olii (e proiector cu alte pa ini &uprapu&e. al &i&temului repro(ucti' ..n.itoare a corpului omene&c *runE.Eut. conturul era umplut cu ima inea unui b.rin( printre pa ini. ilu&trate >iecare cu &tructuri celulare9 Cele mai multe (intre &tructurile celulare &e nume&c Oor anele] şi &unt Oor anele =n miniatur.. nucleul. le-am preciEat &tu(enţilor c.car o >uncţie Onou.toare cu anticorpii9 +e a&emenea. care conţine un nucleuK po&e(. &e abor(eEe mai =nt5i ace&te &tructuri celulare. era ca şi cum i-ai >i Hupuit pielea şi i-ai >i e?pu& muşc!ii .şi c!iar şi al unui &i&tem imunitar primiti'.ima inea care umplea conturul (e pe pa ina a (oua9 /poi.9 6r anelele &unt ec!i'alentele >uncţionale ale ţe&uturilor şi or anelor (in corpurile noa&tre9 -rintre ele &e num. care poate &. =n e&enţ.

=nc. (rept mo(el pentru pro(ucerea proteinei-anticorp =mpotri'a 'iru&ului poHarului9 -rimul pa& =n enerarea unei ene &peci>ice (e anticorp =mpotri'a 'iru&ului poHarului apare =n nucleul celulelor imune imature9 -rintre enele lor &e a>l. care &. &upra'ieţuirea. nou.ie&c9 -rin analiEa ace&tor (ate.-anticorp (e o $ruce 89 %ipton. "003Q /(am&.ţi (e proteine cu >orme unice9 -rin a&amblarea şi recombinarea aleatoare a ace&tor &e mente (e /+3. (e'in. celulele imune creeaE. ea e&te acti'at. a&t>el c.9 Celulele acti'ate >olo&e&c un mecani&m uimitor. celulele =şi &electeaE. un num. anumite celule (in or ani&m şi le cre&c =ntr-o cultur. imatur. 'a&t. unic. cu o >orm. e'it5n( =n acelaşi timp me(iile to?ice &au o&tile9 Ca şi oamenii. (e c5n( eram copil.. buc. nematuriEat. imun. care =i permite celulei &. ea 'a co(i>ica o protein. creeEe amintiri celulare. "003` *olo&in( un proce& numit hiper uta%ia so atic.. pro(uce o protein.in(epen(ent. complementul per>ect al 'iru&ului in'a(ator (e poHar9 _%i.. oamenii (e ştiinţ. celulele in(i'i(uale pot &. ace&te celule inteli ente &unt impre nate cu intenţie şi &copQ ele caut. OaHu&teEe] per>ect >orma >inal.9 /tunci c5n( o celul. atunci c5n( =n(ep. o celul. ş9a9. me(ii care le &priHin.rteaE. un copil. numit aturarea de afinitate.9 /şa cum ştiam intuiti'. pe care le tran&mit urmaşilor lor9 +e e?emplu. =n mo( acti'. (e ene (i>erite. cum (emon&treaE.r >oarte mare (e &e mente (e /+3. celula trebuie &. a&i ure protecţia =mpotri'a acelui 'iru&ului9 =n ace&t proce&. atunci c5n( 'iru&ul poHarului in>ecteaE. &er'ea&c. a&t>el =nc5t ea &.anticorp care &. e&te c!emat. creeEe o en. 'er&iune a enei are o uşoar. -!9+ . (up. imun. a proteinei &ale anticorp. celulele imune acti'ate >ac &ute (e copii ale enei lor anticorp iniţiale9 )otuşi. care &. celulele in(i'i(uale analiEeaE. o am. care co(i>ic. pentru a crea o protein. >iecare >urniE5n( o protein. >iecare:A nou. reacţiile comportamentale potri'ite. mii (e &timuli pro'eniţi (in micro-me(iul =n care tr. mutaţie... le a&i ure &upra'ieţuirea9 -rin ace&te e?perienţe =n (i>erite me(ii. ş9a. =n'eţe şi &.-anticorp..-anticorp care &e potri'eşte >iEic O=n(eaproaped cu 'iru&ul in'a(ator al poHarului.

(eoarece ea repreEint. (e pe acea&t. el inacti'eaE. lumea a >o&t populat. 'er&iune alea&. (oar (e celule in(i'i(uale. celula nu numai c. care tr. >apt..iau =n libertate . in'a(atorul şi =l marc!eaE.bacterii.] inerent.. care pro(uce anticorpul ce &e potri'eşte cel mai bine9 /cea&t. a O=n'. pentru a >i (i&tru&. =n continuare.&ite ne (eE'.9 Celula ale e 'arianta (e en. uşor (i>erit. ele au ap. celulele pot &. "003Q $lan(en şi <teele 199. a ace&tui anticorp. care 'a >i moştenit. ne &urprin(.9 *o&ilele . lan&eEe ime(iat o reacţie imunitar. Ce!u!e!e (e$in 1i )ai inte!i ente inte!i ente 3-ar trebui &. pentru a (e'eni un complement >iEic Oper>ect] pentru 'iru&ul (e poHar9 _Vu. a&t>el c. protectoare9 3oua en. atunci c5n( acea&ta &e (i'i(e9 =n ace&t proce&.m5ntului9 =n urm. =n 'iitor. ş9a9.ţat] (e&pre 'iru&ul poHarului. uimitoare (e in inerie enetic.&treaE. şi propa at. prin care >orma anticorpului e&te &culptat. (in nou la poHar.luie c.>orm.7# (e miliar(e (e ani (in i&toria -.m5ntului. ci a creat şi o Oamintire].rut aici =n (ecur& (e [00 (e milioane (e ani (e la prima >ormare a -. proteH5n( a&t>el copilul (e ra'a iile poHarului9 Celulele p. celulele9 $iolo ia cre(inţei Ori ini!e $ie%ii. Oamintirea] enetic. celulele &unt at5t (e (eştepte9 Celulele in(i'i(uale au >o&t primele >orme (e 'iaţ.ear!art "00"` /tunci c5n( anticorpul a&t>el >ini&at &e >i?eaE. (e 'iru&. planet. a enei trece şi ea prin mai multe cicluri (e !ipermutaţie &omatic. al e şi protoEoare (e tipul amoebelor9 :B . anticorp poate >i tran&mi&. tuturor urmaşilor celulei. (ac. e&te e?trem (e important. per&oana e&te e?pu&.Q +iaE şi Ca&ali "00"Q . prin care e'olueaE. un mecani&m (e Ointeli enţ. c. (e celulele->iice9 /cea&t.torii "..

laolalt. am aloca. şi mai inteli ente. o 'aloare e ra(ului (e conştienţ.ţi &o>i&ticate au &ub(i'iEat &arcina (e lucru. (ob5n(ea&c. ca şi colecti' o 'aloare potenţial. al >iec. ca anumitor celule &. care inter acţionau9 +eşi >iecare celul.ţi in(i'i(uale .(e >apt. ele &unt a&ociaţii e?trem (e or aniEate. (e milioane şi trilioane (e celule9 2mpul&ul e'oluţionar c. mult mai preci& şi mai e>icient (ec5t ra>icele (e or aniEare care &e &c!imb..lo ic. a'antaHul pentru e'oluţie.. miliar(e şi c!iar trilioane (e or ani&me unicelulare. a 'ieţii =ntr-o comunitate. cur5n(.ţi (in ce =n ce mai mari e&te (oar o re>le?ie a imperati'ului biolo ic (e a &upra'ieţui9 Cu c5t un or ani&m e&te mai conştient (e me(iul lui. a (u& la apariţia unor or aniEaţii >ormate (in milioane. (in embrion9 7n proce& (e &pecialiEare cito. li &e atribuie anumite &arcini &pecialiEate9 =n proce&ul (e (eE'oltare a animalelor şi plantelor.şoarece. lu5n( =n con&i(erare &tructura lor. >ie (e la abia 'iEibile.ţi or aniEate. comunit. ace&te >uncţii &pecialiEate. pluricelulare erau comunit. le . (imen&iunile comunit. >ormele (e 'iaţ. a ra(ului (e Conştienţa (e cel puţin e =nmulţit cu num. =n mo( arbitrar. atunci c5n( au ap. celulele au creat me(ii bine &tructurate9 /ce&te comunit.ţilor pluricelulare puteau &. cu at5t are şan&e mai bune (e &upra'ieţuire9 /tunci c5n( celulele &e rupeaE. (e oc!iul omene&c9 +eşi comunit.ţile celulare &unt '. la unele mari şi omo ene9 $iolo ii au cla&i>icat ace&te comunit. ra(ul lor (e conştienţ.Cu apro?imati' 7#0 (e milioane (e ani =n urm. aşa cum e&te ea ob&er'at. mereu şi care &unt ce'a obişnuit =ntr-o corporaţie mare9 <-a (o'e(it mai e>icient pentru comunitate. c5ine. ace&te celule inteli ente şi-au (at &eama cum &. are (imen&iuni micro&copice. creşte e?ponenţial9 +ac. in(i'i(ual.tre crearea (e comunit.ţi. atunci >iecare or ani&m-colonie ar a'ea. =nc.ţile celulare conţineau Eeci şi &ute (e celule9 =n&.rei celule. celulele =ncep &.Eute cu oc!iului liber ca entit. om . (e'in.ţi (i&per&ate &au Ocolonii] (e or ani&me unicelulare9 %a =nceput.rut primele or ani&me pluricelulare Jplantele şi animaleleK9 2niţial.rul (e celule (in colonie9 -entru a &upra'ieţui la a&emenea (en&it.

ţii . tr.rei celule (in comunitate. numai un procent mic (e celule &unt preocupate cu citirea şi reac. cantitate (e ener ie9 Cantitatea (e ener ie con&er'at. >iecare celul.ie&c .a(ic. c!eltuia&c.a (e'enit incorporat =n enele >iec.9 +i'iEiunea muncii =ntre celulele (in comunitate a mai o>erit =nc. trebuie &. (e in(i'iEii care tr. me(iul şi &. 5n(iţi-'. perceap. (i&tribuirea &arcinii (e lucru =ntre membrii comunit.rin( a&t>el &emni>icati' e>icienţa or ani&mului şi capacitatea &a (e &upra'ieţuire9 +e e?emplu. la 'ec!ea Eical. coor(oneEe comportamentul tuturor celorlalte celule (in 'a&ta comunitate celular.5n(iţi-'.ţionarea la &timulii me(iului9 /ce&ta e&te rolul unor rupuri (e celule &pecialiEate. un a'antaH. m.permite celulelor &. Fntr-un comple? (e o &ut.3 .: O+oi pot &.ia&c. o anumit. (e apartamente9 -entru a &upra'ieţui. care >ormeaE. cu mai puţine re&ur&e9 . =n ceea ce pri'eşte &upra'ieţuirea9 0>icienţa ce a reEultat a permi& &upra'ieţuirea mai multor celule. la co&turile (e con&trucţie pentru un apartament cu trei camere. >ormeEe ţe&uturi şi or ane (in corp9 =n $iolo ia cre(inţei timp. =n or ani&mele mai mari. ţe&uturile şi or anele &i&temului ner'o&9 *uncţia &i&temului ner'o& e&te &. ace&t tipar (e diferen%iere . cu tot at5t (e puţin ca şi unul“9 <au.

pentru e?i&tenţ. ci c!iar principalele O>orţe] care &tau =n &patele e'oluţiei.9 / aşeEat un num. atunci c5n( C!arle& +arBin a 'enit cu propunerea unei teorii ra(ical (i>erite (e&pre apariţia 'ieţii9 Cu o &ut. &arcin. Fr. a&t>el c.pt. pro(uc.linia (e a&amblare . o mic. &pecialiEat.u (e linie (e a&amblare pentru pro(ucţia (e maşini9 =nainte (e *or(.&pun(.Eboiul naturii (in >oamete şi moarte]9 -uneţi a&ta l5n .7 .ţirea calit. (e Or. un &in ur automobil9 *or( şi-a or aniEat atelierul. a&t>el =nc5t >iecare muncitor &. pentru e'oluţie. c5t şi la =mbun. &au con&er'area ra&elor >a'orite =n lupta pentru 'iaţ.Eut a'antaHul tactic al (i>erenţierii e>orturilor comune.t.m5ni.r mare (e a&t>el (e muncitori (i>erenţiaţi pe un &in ur r5n( .cate. =n loc (e c5te'a &. e'oluţia a >o&t con(u&. c. +arBin &crie (e&pre o ine'itabil. ca &.K. am Ouitat] cu uşurinţ. (e o &in ur. 2-a >olo&it la crearea &i&temului &. un automobil =n 90 (e minute. pentru 'iaţ. The Preser$ation of /a$oured Haces in the !truggle for Life5.pt. 8enry *or( a '. Juman. (e muncitori policali>=caţi a'eau ne'oie (e una &au (ou. noţiunea lui +arBin. r. el a tra& concluEia c.] . (e la un &peciali&t la altul9 0>icienţa &pecialiE.şi c. or ani&mele 'ii &unt prin&e pe 'ecie =ntr-o Mlupt. Olupt.. =n ultimul capitol (in The Frigin of!pecies8ByMeans of +atural !election. cinciEeci (e ani =n urm. (e cooperarea nece&ar.$iolo ia cre(inţei fff =ntr-o comunitate contribuie at5t la creşterea a'antaHelor (e &upra'ieţuire. e'oluţia &e petrece la X6ri inea &peciilor -rin &elecţie natural.m5ni9 +in p.şi a trecut automobilul =n cur& (e >abricare.9 n9t9 J .rii &arcinilor i-a permi& lui *or( &.]9 -entru +arBin. lupta şi 'iolenţa nu &unt (oar o parte (in natura animal. >ac. ec!ip. &.ţii 'ieţii9 =n capitali&mul american.

%amarcR a >o&t pionierul =n (omeniu9 =n cla&ica &a lucrare (in 1970.] şi (e cooperare =ntre or ani&me şi me(iul lor.9 (e&cri& mai &u&9 a(apteaE. mo(ului =n care biolo ii mo(erni. a &ecolului (ou.Eeci . cum &pune mai mulţi i&torici >ranceEi999 0l a >o&t primul autor care a (e(icat o carte =ntrea . =ntr-a(e'. cel mai renumit e'oluţioni&t. =nţele >elul =n care &i&temele imunitare &e . primul &a'ant care a con&tatat e'oluţia ca >apt ştiinţi>ic a >o&t (i&tin&ul biolo >ranceE Dean-$apti&te (e %amarcR9 _%amarcR 1.lution and the Di$ersity of Life.1914. %amarcR are un caE mult mai bun. n9t9 2(eea lui era c.r. ca >iin( un pro(u& al e'oluţiei9] %amarcR nu numai c.t. care le permite >ormelor (e 'iaţ. pentru c.tor9 %ucru intere&ant e&te c. şi &.o mo(erniEare a teoriei lui +arBin. aşa şi e&te. e'oluţia &e baEeaE. ar!itectul şe> al Oneo-+arBini&mului] ..19[3` C!iar şi 0rn&tIayr. &. (e (eparte. e'olueEe =ntr-o lume (inamic.ri.. care incorporeaE.$iolo ia cre(inţei =nt5mplare şi c.r. care =l &u&ţine pentru a >i (e&emnat 9>on(atorul teoriei e'oluţieiW. or ani&mele (ob5n(e&c şi tran&mit mai (eparte anumite a(apt. ipoteEa lui %amarcR cu pri'ire la mecani&mele e'oluţiei &e con>ormeaE.o &erie (e b. &pecialişti =n biolo ia celular. pe o interacţiune Oin&tructi'. Iayr &cria: OIi &e pare c. aşa cum am . (rept Oroşie la (inţi şi la !eare] ..09. care le &unt nece&are pentru a &upra'ieţui Fntr-un me(iu &c!imb. şi-a preEentat teoria cu cinciEeci (e ani =nainte (e +arBin.9 X 0'oluţia şi (i'er&itatea 'ieţii.rii unei teorii a e'oluţiei or anice9 0l a >o&t primul care a preEentat =ntre ul &i&tem (e animale. a'em o lume pe care )enny&on o (e&crie poetic şi o caracteriEeaE. ($o.lii aberante şi &5n eroa&e pentru &upra'ieţuire9 0'oluţia >. enetica molecular. (ar a şi a'an&at o teorie mult mai puţin a&pr. (up. la me(iul lor. (e&pre mecani&mele e'oluţiei9 )eoria lui %amarcR &u era c. &upra'ieţuia&c.e&te (e acor( c. =n principal preEent. !earele =n&5n erate +eşi +arBin e&te.

r. promo'at. şoarecii a'eau ne'oie (e coEi. e?perimentul lui Vei&mann. :. Dor(ano'a &cria c. te&teEe teoria ace&tuia. care =i luau =n r5& teoriile.&. c. (e %amarcR era reşit.rii. teoria lui %amarcR era corect.] pe o &eric (c Oteoreme].. ceea ce 2-a >. (e-a lun ul unor perioa(e (e timp imen&e 9 _Dor(ano'a 19. şi mai mare al e?perimentului a >o&t c. 2?unarcR nu a &u&ţinut nicio(at. a&t>el (e &c!imb.rinţii ar trebui &. lui -!9+%amarcR a >o&t ţinta =nc.9 7n biolo erman. lucrurile 'ii au pro(u& >orme (in ce =n ce mai comple?e.iat coEile unor şoareci >emele şi ma&culi. "1 (e eneraţii. or ani&mele p. /u u&t Vei&mann. nu era &u>icient (e lun ca &. &peciali&t =n biolo ia (eE'olt.ri e'oluţionare ar putea &. &tarea lor (e a >i lip&iţi (e coa(.. eneraţiilor urm.. teoria $i&ericii9 2(eea c. i(eea (e moştenire.şurat pe (urata a cinci ani. atunci c5n( a =ncercat &.9 Vei&mann a repetat e?perimentul timp (e =nc. nu &-a n. =n&.&cut niciun şoarece >. Vei&mann a t. atunci c5n( au ne'oie (e ele pentru a &upra'ieţui9 +eşi Vei&mann nu cre(ea c. atunci p. c.tr-o per&pecti'. oamenii au e'oluat (in >orme (e 'iaţ. in ace&t >el9 %amarcR &punea c. ei cre( c.cut &. e?perimentul lui Vei&mann nu te&ta cu a(e'. nimeni nu i-a =ntrebat pe şoareci (ac.rat teoria lui %amarcR9 %amarcR &u era&e c. (in. a aHutat la trimiterea lui %amarcR =n umbr. apoi i-a =mperec!eat9 Vei&mann &u&ţinea c. (ac. ca ereEie9 %amarcR era (i&preţuit şi (e cole ii lui &a'anţi. (ob5n(ite prin interacţiunea lor cu me(iul9 =ntr-unul (intre e?perimentele &ale.turi orientate pe &upra'ieţuire. orice &c!imbare pe care o e?perimenteaE. (e&>.9 -rima eneraţie (e şoareci &a n. tra . nece&ite Operioa(e imen&e (e timp“. teoria lui %amarcR O&e &priHin. te&teEe teoria9 7n alt (e>ect =nc.: . con>orm bio ra>ei %9 D9 Dor(ano'a9 =n 19. coa(. au ne'oie (e coEi pentru a &upra'ieţuiN .&. concluEia c..4. or ani&mele tran&mit mai (eparte tr. un or ani&m 'a >i tran&mi&.&treaE. tr.9 =n&.toare.&cut cu coa(. le tran&mit. in>erioare a >o&t (enunţat. (e la =nceput. pa ina 71` 0&te clar c. printre care şi: Ole ile care u'erneaE.turile Jcum ar >i e?i&tenţa coEiiK. creaţioni&t.$ruce 89 %ipton.

cat. &u&pecteEe ce'a a&em.ri care. >ie (ate uit. =n cea mai mare parte. pagina 3>K (octorul britanic *ranR 4yan (ocumenteaE. care &u ereaE. care cule e (e m5ncare =n timp ce e&te proteHat. &ub reutatea abor(.rei nume a (e'enit &ubiect (e abuE. iar multl. precum şi o &pecie (e crab care poart. &pecie.u(atul +arBin nu a'u&e&e (reptate c!iar =n totalitate9 )i(ul unui articol publicat =n pre&ti io&ul Hurnal !cience. (in nou (e %amarcR e&te acela c. a aHutat la (i&tru erea reputaţiei lui %amarcR9 +e >apt. &a'anţii au remarcat relaţii (e tip &imbiotic =n natur. n9t9 <.printre care şi o &pecie (e cre'ete albene. a &cri& =n The ($olution of an ($olu%ionistU O%amarcR e&te &in ura >i ur.n5nce crabi. (in i&toria biolo iei. o &erie (e a&t>el (e relaţii . >l a'ut %amarcR un pic (e (reptate\ n9t9 . =n toate &en&urile şi =n toate &copurile9 Contribuţiile celor mai mulţi (intre autori &unt &ortite &.Ei.r.. c. ne=mp.n.rii.JPyan 7447. =nc. e'oluţioniştii ne aminte&c (e rolul (e nepreţuit pe care =l Hoac. (ar c5n( &e apropie (e acea&t.9 +e >apt.rii unei noii ştiinţe.9 +e mult timp. =n menţinerea 'ieţii =n bio&>er. anemona =şi &coate tentaculele ei 10'oluţia unui e'oluţioni&t. >oarte puţini &unt autorii cu lucr. al c. ia cre(inţei &tu(iul cu şoarecii =n ciu(a (e>ectelor &ale >. maHor. pe carapace o anemon.$ioloe'i(ente. =n&. 7n !iul mort al teoriei 2ui +arBin9 n9t9 . cooperarea. &e ocup. %amarcR a >o&t Hu(ecat oarecum pe ne(rept] Va((in ton a &cri& ace&te cu'inte premonitorii.9 =n DarwinIs Blind !potD. roE9 O-eştilor şi caracatiţelor le place &.tor cu o conştiinţ. mai &unt re&pin&e cu o in(i nare at5t (e inten&. (e la 7ni'er&itatea Corneli. =n anul "000. &ecole mai t5rEiu. teoriile lui %amarcR &unt ree'aluate. %amarcR a >o&t i norat &au (eni rat9 0'oluţioni&tul C9 89 Va((in ton. acum treiEeci (e ani9 /&t. mult-!ulitul biolo nu reşi&e c!iar =ntru totul. m. cre( c.. coa(. peştele obi. =nc5t un &ceptic ar putea &. a >o&t un &emn (e la&no&t: OVa& %amarcR Du&t / %it(e $it 4i !t\“1 _$aRer "000` 7nul (intre moti'ele pentru care oamenii (e ştiinţ. (ou. (e partenerul ei.

7ţce&are pentru o &.şiţele (e la ma&a crabului.-şi caute (e m5ncare =n alt.(. coe?i&te Xmpreun. a&t. ele continu. şi ea ce'a (in acea&t.m.lor -!9+ =n culori &tr.Ei cooperarea =n natur.neşte cu r.lucitoare.n. eţi otr. mo(ul =n care e&te =nţelea&. pentru c. mer e mult mai pro>un( (ec5t ace&te relaţii 7gor ob&er'abile9 O$iolo ilor le e&te (in ce =n ce mai clar c. parte9“ 4. trimi.tate şi o (eE'oltare normal.]. potenţialul pr. .> . &. cap. cu (i'er&e an&ambluri (e microor ani&me.t.ţ5n(u-1 &.'ite şi =nţeap.89 %ipton. animalele au co-e'oluat şi c. &e !r. relaţie. H9 =n&.Eboinica anemon. $ruce cu bateriile micro&copice (e &.tor.

9 +e >apt.u(atul +arBin nu a'u&e&e (reptate c!iar =n totalitate9 )itlul unui articol publicat =n pre&ti io&ul Hurnal !cience. ei cre( c. coa(. atunci c5n( au ne'oie (e ele pentru a &upra'ieţui9 +eşi Vei&mann nu cre(ea c. >ie (ate uit.tor cu o conştiinţ. şoarecii a'eau ne'oie (e coEi. %amarcR a >o&t i norat &au (eni rat9 0'oluţioni&tul C9 89 Va((in ton. e?perimentul lui Vei&mann.ri care. şi mai mare al e?perimentului a >o&t c.rii unei noii ştiinţe. teoriile lui %amarcR &unt ree'aluate. te&teEe teoria9 7n alt (e>ect =nc. &u&pecteEe ce'a a&em. orice &c!imbare pe care o e?perimenteaE. care X &u ereaE.rii.n. =n anul "000. mai &unt re&pin&e cu o in(i nare at5t (e inten&. >i a'ut %amarcR un pic (e (reptate\ n9t9 . =n cea mai mare parte. maHor. nu era &u>icient (e lun ca &.Ei. c. acum treiEeci (e ani9 /&t. al c. (e&>.&treaE. >oarte puţini &unt autorii cu lucr.cat.4. a aHutat la (i&tru erea reputaţiei lui %amarcR9 +e >apt. a &cri& =n The($olution of an ($olu%ionist1: O%amarcR e&te &in ura >i ur. tr. pa ina 71` 0&te clar c. iar multl. (in i&toria biolo iei.> 7n !iul mort al teoriei 2ui +arBin9 n9% . printre care şi: Ole ile care u'erneaE. mult-!ulitul biolo nu reşi&e c!iar =ntru totul. un or ani&m 'a >i tran&mi&. =n toate &en&urile şi =n toate &copurile9 Contribuţiile celor mai mulţi (intre autori &unt &ortite &. &ub reutatea abor(. =n&. %amarcR nu a &u&ţinut nicio(at. =nc5t un &ceptic ar putea &.&. c.r. (e la 7ni'er&itatea Corneli. (ou. =n ace&t >el9 %amarcR &punea c. %amarcR a >o&t Hu(ecat oarecum pe ne(rept9] Va((in ton a &cri& ace&te cu'inte premonitorii.rei nume a (e'enit &ubiect (e abuE. au ne'oie (e coEi pentru a &upra'ieţuiN =n ciu(a (e>ectelor &ale e'i(ente. a >o&t un &emn (e la&no&t: OVa& %amarcR Du&t / %ittle 10'oluţia unui e'oluţioni&t.şurat pe (urata a cinci ani.. -!9+9 pe o &erie (e Oteoreme]. &ecole mai t5rEiu. n9t9 <. cre( c.turile Jcum ar >i e?i&tenţa coEiiK. =nc. (e-a lun ul unor perioa(e (e timp imen&e]9 _Dor(ano'a 19. ne=mp. nimeni nu i-a =ntrebat pe şoareci (ac. or ani&mele p. &tu(iul cu şoarecii >.$ruce 89 %ipton. lucrurile 'ii au pro(u& >orme (in ce =n ce mai comple?e.

punul antibacterian.tate şi o (eE'oltare normal. (ar c5n( &e apropie (e acea&t. cum &crie =ntr-u articol rccent (in re'i&ta !ciencc. care cule e (e m5ncare =n timp ce e&te proteHat.m r.t.@ (e la micii noştri prieteni.ţ5n(u-1 &. (e partenerul ei. cu (i'er&e an&ambluri (e microor ani&me. &. parte9“ 4. mer e mult mai pro>un( (ec5t ace&te relaţii uşor ob&er'abile9 O$iolo ilor le e&te (in ce =n ce mai clar c.(.n5nce crabi.'ite şi =nţeap. &e ocup. n9t9 "3e (e&curc. purt. mo(ul =n care e&te =nţelea&.ţaţi &. >aptul c. multe bacterii &unt e&enţiale pentru &. animalele au co-e'oluat şi c. (up.neşte cu r. nece&are pentru o &. cap.lucitoare. =n ultimele c5te'a (ecenii am >o&t =n'. şi ea ce'a (in acea&t. eţi otr. e'oluţioniştii ne aminte&c (e rolul (e nepreţuit pe care =l Hoac. trimi. cooperarea. pentru c. relaţie. &pecie. ele continu. peştele obi.Eboinica anemon. rapi(. anemona =şi &coate tentaculele ei =n culori &tr. +e mult timp.(e la &. la antibiotice9 =n&.5 <tu(iul ace&tor relaţii a (e'enit un (omeniu care &e (eE'olt.m cu puţin aHutor .-şi caute (e m5ncare =n alt. >olo&in( orice >el (e unelte . precum şi o &pecie (e crab care poart. roE9 O-eştilor şi caracatiţelor le place &. potenţialul pr.tate9 0?emplul cla&ic (e aHutor pe care oamenii =l prime&c (e la microor ani&me e&te cel al bacteriilor (in &i&temul (i e&ti'.Ei cooperarea =n natur. numit O$iolo ia &i&temelor]9 Ca o ironie.$iolo ia cre(inţei $it 4i !t\“" _$alter "000` 7nul (intre moti'ele pentru care oamenii (e ştiinţ.Eboi =mpotri'a microor ani&melor.9 =n DarwinIs Blind !potL.n. pe carapace o anemon. (in nou (e %amarcR e&te acela c. coe?i&te =mpreun. =n menţinerea 'ieţii =n bio&>er. cu bateriile lor micro&copice (e &. intitulat &e 'et By &ith 0 Little Help /ro Fur MLittleN /riends. pagina 3>K (octorul britanic *ranR 4yan (ocumenteaE. care &unt e&enţiale pentru .JHyan 7447.tor.]. o &erie (e a&t>el (e relaţii .n.printre care şi o &pecie (e cre'ete albene. ace&t me&aH &impli&t i nor.şiţele (e la ma&a crabului9 =n&.m. a&t. &e !r. m. &a'anţii au remarcat relaţii (e tip &imbiotic =n natur.

c. "003Q +utta şi -an. enele &unt comune nu (oar la membrii unei anumite &pecii. -!9+9 &upra'ieţuirea noa&tr. &untem conştienţi (e ace&t mecani&m (e tran&>er . a antibioticelor e&te =n (etrimentul &upra'ieţuirii noa&tre9 /ntibioticele &unt uci aşi >. (ar şi =ntre membrii unor &pecii (i>erite9 =mp.. =ntruc5t or ani&mele pot &.ţate] (e la alte or ani&me9 _3itE. (i&per&eaE. recuno&cut recent.. e?perienţe O=n'. bio&>era &. accelereaE. (e >apt.r.9 $acteriile (in &tomac şi inte&tin aHut. enele &unt tran&>erate numai la urmaşii unui or ani&m anume.rt. &punem. oamenii (e ştiinţ.şirea acea&ta (e in>ormaţie enetic. or ani&mele nu mai pot >i percepute ca entit.toare9 -ro re&ele recente =n ştiinţa enomului au (eE'. un mecani&m (e cooperare =ntre &pecii9 <e pare c. comunitatea (e 'iaţ. niciun Ei( =ntre &pecii9 +aniel +rell. e'oluţia.ţile celulare.A enetic =ntre şi =n interiorul &peciilor. la (i erarea alimentelor şi >ac po&ibil. prin proce&ul (e repro(ucere9 /cum. cooperare =ntre microbi şi oameni e&te moti'ul pentru care >olo&irea (in ce =n ce mai inten&. la >el (e e>icient pe c5t le uci( şi pe cele (. or ani&mele 'ii =şi inte reaE. =şi (au &eama c.9 /cum. pun5n(u-şi =n comun enele9 <e cre(ea c. &upra'ieţuia&c. prin transferul de gene. ş9a. (i&criminareQ ele uci( bacteriile care &unt nece&are pentru &upra'ieţuire. pericolele in ineriei . (in +epartamentul pentru 0ner ie.ţi (econectate una (e altaQ nu e?i&t. enele &unt amintiri >iEice ale e?perienţelor =n'.ţate (e un or ani&m9 <c!imbul (e ene =ntre in(i'iEi.o arten "003` +at >iin( ace&t mo( (e a-şi >olo&i enele =n comun. ce anume e&te o &pecie9] _-enni&i "001` /cea&t. "00"Q . in>luenţ5n( a&t>el &upra'ieţuirea tuturor or ani&melor care >ormeaE. =n "001: O999 nu mai putem &. "004Q -enni&i "004Q $ouc!er.9 /şa cum am (i&cutat mai (e'reme. comunit. >olo&ire =n comun a in>ormaţiei nu e un acci(ent9 0&te meto(a prin care natura aHut.bian. (ob5n(ea&c.$ruce 89 %ipton. (irectorul pro ramului (e&pre enomul micro. ş9a9. a (eclarat pentru !cience. cu uşurinţ.un. ab&orbţia 'itaminelor care &u&ţin 'iaţa9 /cea&t.luit =nc. ace&te amintiri.

(ec5t (e interacţiunea in(i'iEilor..&.care. alte or ani&me (in me(iu9 _Vatru(.. (ep. a>ecteEe =ntrea a bio&>er. tran&>erul enetic =ntre culturile a ricole &upu&e in ineriei enetice şi &peciile nati'e =nconHur. ne concentr.. nu &e oprea&c. atunci c5n( au intro(u& =n me(iu or ani&me mo(i>icate enetic9 /cum =ncepem &.m =n con&i(erare totalitatea or ani&melor şi me(iul lor material. la r5n(ul lor. ne arate importanţa cooper. pe per&pecti'a enetic..mai (e rab.m con&ecinţele cumplite ale ace&tei &c.. ş9a9. o>er. trecem la o teorie care &ubliniaE. pentru a =nţele e pe (eplin care tr. lu.punem =n pericol e?i&tenţa omului9 )rebuie &. britanic. )imot!y %enton.turi 'or per&i&ta şi 'or (omina]9 %enton &ub&crie la ipoteEa . cu r.m pe in(i'iEi şi pe rolul ace&tora =n e'oluţie O999 )rebuie &. %enton &cria c.care ar trebui &. ş9a9. importanţa co unit.&p5n(irea enelor mo(i>icate .toare a (at naştere unor &pecii e?trem (e reEi&tente. ş9a9. e?periment. mo(i>ic. "004` 0'oluţioniştii care &e baEeaE. un &tu(iu care arat. (o'eEi c. (ec5t a in(i'iEilor celor mai pre .. o(at. mo(i>icarea enelor unei roşii &-ar putea &. ş9a9. =n con&i(erare realitatea tran&>erului enetic.tiţi9 Fntr-un articol (in 199. mo(i>ic5n(u-le caracterul9 _8erita e "004Q 3et!erBoo(.%ii. c. =n ca(rul unei &pecii9 0'o luţia (e'ine o c!e&tiune (e &upra'ieţuire a grupurilor celor mai pre . enele create arti>icial &e tran&>er. 6mul (e ştiinţ. atunci c5n( oamenii (i er. c. (in re'i&ta +ature.eea.şim teoria (arBinian. şi &.ri. =n mo(uri pe care nu le putem pre'e(ea9 +eHa e?i&t.B (e&pre . mai (e rab. ne a'ertiEeaE. nu aplic. "004` )ot aşa. (ac. la bacteriile bene>ice (in inte&tin.rii =ntre toate &peciile . care &ubliniaE. "00"Q <pencer şi <noB "001` <pecialiştii =n in inerie enetica nu au luat nicio(at. "003Q +e&plancue.p. e'oluţia (epin(e mai mult (e interacţiunea (intre &pecii. la roşia re&pecti'. importanţa indi$i)ilor.m lecţiile (e&tinului no&tru enetic comun . alimente mo(i>icate enetic. ci &. (ec5t &.tite .$iolo ia cre(inţei enetice (e'yi >oarte clare9 +e e?emplu. a lui Dame& . con&i(erate &uper-buruieni9 _Iiliu& "003Q 8ay oo(.

$ruce 89 %ipton.torii ipoteEei &pun c. prin (i&tru erea Hun lei tropicale. mo(i>icarea ec!ilibrului ace&tui &uperor ani&m. &e =nt5mpl.eea . -!9+9 %o'elocR.m5ntul şi toate &peciile &ale con&tituie un &in ur or ani&m 'iu. care &u&ţine c. numit . interacti'9 <u&ţin. prin olirea &tratului (e oEon. &au prin mo(i>icarea or ani&melor prin in inerie >4 .>ie c. -.

mie mi &-a p. &tu(enţii la me(icin.9 >3 .rut Mtot(eauna o oan.9 *. (intr-o in&tituţie aca(emic. "004` 2&toria planetei noa&tre a cuno&cut cinci (i&pariţii =n ma&. "004Q <te'en&. care &e pre&upune c. =n pericol &upra'ieţuirea &a şi =n con&ecinţ.ţile mele (e&pre &tu(enţii la Me(icin. (e'in. c5t putem &. a =n &eam.. (e (ata acea&ta.po'e&tea e?plicat. acea&ta e&te cauEat. oial. preHu(ec.9 <tu(ii recente >inanţate (e Con&iliul $ritanic pentru Cercetarea Ie(iului 3atural 'in =n &priHinul ace&tor =n riHor. c.ţ5nat.omul9“ $iolo ia cre(inţei 1 Celulele .ma(. 'in(ec.-mi (au &eama c. un mo(el (arBinian . pe la &pate. (e un &in ur or ani&m animal .ri9 _)!oma&. am aHun& &. ş9a9.(uie&c &. Deremy )!oma&: O+up.m5nt 7nul (intre &tu(iile mai noi aHun e la concluEia c. ş9a9.tori plini (e compa&iune9 3umai c.p.&puteri &. =ncerc5n( (in r. pentru nişte oameni care &e &tr. (in plin lupta (arBinian. &punem acum.. pe ceilalţi &tu(enţi (in Hurul t. ale &peciilor.ieşte cel (e-al şa&elea e'eniment (e (i&pariţie =n ma&. tr. (in i&toria &a“ =n&.=n&.. Olumea natural. Mra a-i b. note impre&ionante. (e a'ocaţi9 0i mani>e&t.. cum ar >i o comet. poate &. cauEa (i&pariţiei nu e&te e?tra-tere&tr. &-au r. mai mult (ec5t o r. patru ani i&to'itori la me(icin. care &-a lo'it (e -.u. a noa&tr.r. ciu(at. (up. 7rmeaE. pun. &unt mai competiti'i şi &e m. (up.9 Con>orm unuia (intre autorii &tu(iului. >ie Ocel mai tare] care 'a aHun e =mpleticin(u-&e p5n..&turnat =n timpul şe(erii mele pe in&ul. au >o&t pro'ocate (e e'enimente e?tra-tere&tre. oana =nc. =n anii c5t am pre(at la >acultatea (e me(icin.n5nc.enetic. la ab&ol'ire.

c..9 =n&. au (e&coperit cu m5n(rie c.]. le-am (at &tu(enţilor mei e?act acelaşi te&t ca şi cel pe care =l (. obişnuiţiQ şi-au l. 'iaţa celulelor şi a or ani&melor9 +e&i ur c. tot trime&trul9 <tu(enţii mai buni =i aHutau pe cei mai &labi . =nc. (in <tate9 7lterior. o minune aca(emic.9 2n&. acum.. pentru c. ca la 8ollyBoo(9 %a e?amenul >inal. americane. =şi mo(eleEe 'iata (up. nu e?i&ta nicio (i>erenţ. ei &-au luat (up.(u&em celor (e la Vi&con&in9 -ractic. la urm. o ec!ip.. cla&a (e nepre . parte. toţi au (e'enit mai buni9 /rmonia lor era pe c5t (e &urprinE. &upra'ieţuia&c.. =nţele mai bine (ec5t ei principiile care u'erneaE.9 %a 'remea aceea. atunci c5n( &-au (u& aca&. şi &au =nt5lnit cu cole i care urma&er.tiţi a =ncetat &. &uprapunerea biolo iei umane. cur&urile >acult. (e'in. la 'e(ere9 -5n. a >o&t şi un bonu&-9 un &>5rşit >ericit. tra(iţional. &tu(enţii mei reuşi&er. &e ia (up. &e mai poarte ca nişte &tu(enţi la me(icin.şi. şi mai inteli enţi9 3u le-am &pu& &tu(enţilor mei &. (eştepţii (e &tu(enţi americani la me(icin. pentru unii. am >o&t =nc5ntat c. au e'itat comportamentul omolo ilor lor (in <tatele 7nite9 =n loc &.&at (eoparte mentalitatea O&upra'ieţuieşte cel mai tare“ şi şi-au amal amat e>orturile =ntr-o &in ur. moti'ul reuşitei &tu(enţilor mei a >o&t c. =nc. mai eram (e&tul (e bine prin& =n pre .. =n bun. o >ac. ca &.. cu biolo ia celular. cre( c. mulţi (intre &tu(enţi mi-au relatat c. =ntre per>ormanţa ace&tor Orebuturi] şi omolo ii lor O(e elit. am =nţele& cu au reuşit &. >orţ. ar ţine (e teritoriul nebunului +r9 +olittle. apelul meu. e&te un mo( mai bun (e a preEenta materialul (e cur&9 =n&. toare. mam a'enturat =n ceea ce '-am &pu& c.ţilor (e me(icin. pe at5t (e >rumoa&. 'iaţa celulelor.tirea mea ştiinţi>ic. au mai trecut ani (e Eile. a&t>el..-mi place &. care i-a aHutat &. comportamentul celulelor inteli ente şi &-au a(unat =n rupuri.şi c!iar şi acum cre( c. au apucat =n . -!9+ +up.$ruce 89 %ipton. cre( c. p5n. am creEut c. >ormatul cur&ului era c!eia .

(up... pentru munca şi pentru 'iaţa mea9 -ro>e&orul. c. trebuie9 +ar am luat-o =nainte9 0 &u>icient &. =n prima Ei c5n( am =n'. au(.. aparent &impl. eu am l. cloneE celule &tem9 Ii-au trebuit Eeci (e ani ca &. cla&. un alt moti' pentru care &tu(enţii mei au a'ut &ucce&. cu (arBini&mul. aşa trebuie. ca &. (up.tur. care la&. uit nicio(at. =mpreun. (e>eti&mul pro ram. (up. care a (ecretat: . 2r' Coni &ber . era acea&t. patru luni =n para(i&. =n-care-&upra'ieţu.ţ. (e cooperare. eram (eHa pe (rumul c. pentru a >orma or ani&me mai comple?e şi mai reuşite9 %a 'remea aceea nu ştiam. cla&.toare. nu pentru c. =ntr-o &tructur.u(am capacitatea celulelor (e a &e rupa laolalt. la cole iu.. pot a'ea reEultatele unor &tu(enţi (e prim.tre un mo( (e a =nţele e 3oua $iolo ie. ce pre(a&em Fntr-un mo( care =mi clari>ica&e >elul (e a =nţele e şi (e a 'e(ea celulele şi lecţiile pe care ace&tea le (au oamenilor.'eşte. =n'. a >o&t unul (intre primii biolo i &pecialişti =n biolo ia celular. cum 'oi (etalia =n capitolele urm. &unt &tu(enţi (e prim.. mai =nt5i cauţi cauEa =n me(iul celulelor. at5t (e mulţi (intre noi (ucem nişte 'ieţi limitate. -!9+ J<ha_pijk_l"`0 " 2E-TE +ORB.ţat &. atunci c5n( cultura (e c(ule pe care o &tu(ieEi &e =mboln. Dame& Car'ille. PRO-TULE34 3-am &. ci >iin(c. =nţele c5t (e pro>un(.ieşte-cel-mai-puternic9 $ruce 89 %ipton. c. &pun c.. aşa crede c. celulele9 2-am l. crea(. (ar acum cre( c.acea (irecţie =n mo( intuiti'.. ce m-au a&cultat cum l.rii enetice şi parentale. nu la celula =n &ine9 -ro>e&orul meu nu a >o&t la >el (e tranşant ca şi şe>ul (e campanie al lui $ill Clinton. =n permanenţ. care au &t. e&te c..u(at şi pe &tu(enţi9 0i a'eau ne'oie &.p5nit arta (on. =n urm. DE-PRE MEDIU. mentorul şi cole ul meu &a'ant.rii celul(or &tem9 0l mi-a &pu& c.9 +up.u(at. un lucru pe care l-am a>lat =n 19[7.

. &crie un bileţel cu O0&te 'orba (e&pre me(iu. alimentaţie.(ar.n. etc. ea a (u& la o &upra-accen. &pre &>5rşitul 'ieţii &ale. pe care am >.]. cum 'oi ar.to&. . mi-am (at &eama. &ub >orma (etermini&mului enetic . enele OcontroleaE.cut-o a >o&t &.p. a ţe&uturilor9 2ar (up. pro&tuleN] şi &. n-au mai luat (eloc =n con&i(erare in>luenţele (e me(iu9 C!iar şi C!arle& +arBin. =nţelepciune a te!nicilor (e cultur. -!9+ . nu acor( &u>icient. cre(inţa nu numai c. mai important.cre(inţa c. * 1. +arBin &cria: O+up. pro&tule]. teoria &a e'oluţioni&t. in(epen(ent (e &elecţia natural.tau 'italitatea9 +ar cei mai mulţi (intre &pecialiştii =n biolo ie celular.tuare a elementului Onatur. pentru a =nţele e natura 'ieţii9 I-am con'in& =n repetate r5n(uri (e =nţelepciunea &>atului lui 2r'9 C5n( le o>eream celulelor mele un me(iu &.ta Fntr-un capitol ulterior . nu a minimaliEat rolul me(iului9 _+arBin. ar >i putut >oarte bine &.` =ntr-o &cri&oare (in 1. clim. pe +arBin continu. Fntr-un t5rEiu. e?i&t. a >on(urilor (e cercetare (up. celulelor le mer ea pro&t 2ar c5n( mo(i>icam me(iul.rerea mea. c.9 -roblema cu acea&t. aşa cum a >o&t a>işat panoul cu O0&te 'orba (e&pre economie. a >o&t (e acor( c.. la &e(iul (e campanie al lui Clinton9 +eşi la 'remea aceea nu era e'i(ent. ce Vat&on şi CricR au (eE'. nu ştiau nimic (e&pre acea&t. $ruce 89 %ipton.(aliştii =n biolo ie celular. ele &e (eE'oltau =n>loritorQ c5n( me(iul nu era c!iar optim. a (u& la o alocare reşit. &. aceea . ace&t &>at era o in>ormaţie e&enţial. pro&tuleN]. pe birourile noa&tre.&e&c (o'eEi clare ale acţiunii (irecte a me(iuluiQ acum =n&. p. a(ic. reutate acţiunii (irecte a me(iilor..-i pun. c.7[.luit co(ul enetic al /+3-ului. ca >iin( mantra ale erilor preEi(enţiale (in 199"9 =n&.] &i&temul biolo ie /cea&t.nu prea am putut &. &pe. aceeaşi reşeal. celulele Obolna'e] =şi rec.999 C5n( am &cri& Friginea . minimaliEare a importanţei me(iului e&te c. oamenii (e ştiinţ.O0&te 'orba (e&pre economie. >oarte multe a&t>el (e (o'eEi9] <a'anţii care =l urmeaE.tre IoritE Va ner.şi 'reo c5ţi'a ani (up. cea mai mare reşeal.

-!9+ . cum ar >i coreea 8untin ton. mai (e rab. le (ea po&ibilitatea &.tuit] la momentul conceperii.eneticii. acuEa H pe mine pentru cum lucreE . >iEice.toa&. ace&te boli nu &unt reEultatul unei &in ure ene. =ntr-o Ei.p. a >ratelui.. bolile car(iace şi cancerul . beta-tala&emia şi >ibroEa ci&tic. pe ne 5n(ite. (e la =nceputul 0rei . =n&. a unc!iului &au a m. a ere(it.i.tatea şubre(. pur şi &implu. a or ani&mului lor9 Copiii 'oştri &unt nea&cult. pe &eama unei &in ure ene (e>ecte. c. lume cu ene care ar trebui &. cancerul &. >ericit. (ec5t &. la ma&ele (e oameni care cre( c. 'iaţa şi c5n( ştii c. &unt U bombe cu cea&Q care aşteapt.tori\ +in ce : =n ce mai (e&. care tr5mbiţau (e&coperirea unei ene care r. nu ai a'ut niciun cu'5nt (e &pu&. (e oameni care tr. pentru a le corecta O(eEec!ilibrele c!imice]. (in populaţieQ marea maHoritate a oamenilor 'in pe acea&t. a>ecţiunile (atorate unei &in ure ene &e =nt5lne&c la mai puţin (e (oi la &ut.n.&pun(e (e tot ..toa&.(iabetul. te con&i(eri o 'ictim. şi &. =n totalitate.2 meni =şi atribuie &. accept.ţii9 O3u m. enele =ţi controleaE.&curtcircuiteaE. bun.r.ci.9 =n&.m >aptul c. la >el cum a e?plo(at şi =n 'iaţa mamei. ci al unor interacţiuni comple?e =ntre mai multe ene şi >actorii (e me(iu9 /tunci. anumite boli. &e abor(eEe inte rat tot ceea ce &e =nt5mpl. am >o&t pro ramaţi &.a &c!imbat şi mo(ul =n care apreciem 'iaţa9 /tunci c5n( eşti con'in& c. mintea şi &piritul lor9 *.tuşii lor9 Iilioane (e alţi oa.n. =n corpul. =n(oial..n.5n(iţi-'. am 7 E am5nat termenul (e pre(are999 0 ce'a eneticN] i =nc. nepotri'irilor (in mecanica bioc!imic. emoţionale şi &pirituale . pot putea >i pu&e. =n pri'inţa enelor cu care te-ai Oc. nu unei combinaţii Y (e cauEe mentale. c. le e?plo(eEe =n 'iaţ. 1 enele &e 'or =ntoarce =mpotri'a lor9 . >ericit. cum r. ai o &cuE.ia&c.(e la $ruce 89 %ipton. o 'iaţ.: mente. şi &.9 $olile care &unt >la elurile Eilelor noa&tre . o 'iaţ.j e&c cu teama permanent. &. &untem &upuşi puterii * enelor noa&tre9 %umea e&te plin.nu e reşeala mea c.m5ne cu toate titlurile acelea (e Eiare. prima ale ere e&te &. a N &urorii. li &e (ea me(ica. tr.

=nc5t oamenii (e ştiinţ. ar >i aşa.&.&. meta>ora nu 9---e&te acelaşi $ruce 89 %ipton. ce'a9 Ce anume acti'eaE.9 Vrem &. nu un a(e'.. p5n. care nu a >o&t (o'e(it. maşina /numite ene &unt corelate cu comportamentul şi cu caracteri&ticile unui or ani&m. &i&temele biolo ice e o &upoEiţie.] maşina\ +ac. pentru c.ri ştiinţi>ice9 =n &ocietatea noa&tr. atunci n-ai putea &. c5n( nu eşti atent +e >apt c!eia e&te Ocorelat. o anumit..ma(. =n&. e&te &ubminat. aib. controlul enetic a (e'enit o meta>or.. rareori au .&pun&ul a >o&t e?primat cu ele anţ. &i&temele biolo ice a >o&t repetat. =n &patele titiu. ceea ce implic. şi care. la &c!iEo>renie\ Citiţi acele articole cu atenţie şi 'eţi 'e(ea c. ea e&te o ipoteE. care pot &. =n 1990. enele controleaE. o acţiune (e (irecţionare şi controlare9 +ac. nicio(at. la =nceput aţi putea &. a(e'.t c!eile mele şi '. per&oana care =n'5rte c!eia e&te cea care controleaE. c!eie =mi OcontroleaE. cauEeEe o boal. e&te cauEat. 'in(ece boli şi. (e 89 *9 3iH!out9 /utorul preEint. &pecialiştii =n in inerie enetic. &au o boal. i(eea c.şi alta &. p5n. &pun c. enele\ 4. =ntr-o lucrare intitulat. ce nu le (eclanşeaE. noţiunea (e&pre enele care controleaE. at5t (e (e& şi at5t (e mult timp. =n maşin. cu o boal.turi. cre(eţi c.tura =ntre o r. mai creeEe şi nişte 0in&teini şi 'reun IoEart9 =n&. ar. e lo ic. =n&.] maşina. (e ene şi o r. (e boli şi tr. pornea&c. o tr..tur.rul e&te unul ce'a mai &e'er9 <a'anţii au >. &unt noii ma icieni ai me(icinii. . =n timp ce >ac a&ta.rilor care =ţi taie re&piraţia.r9 =n realitate. e ne'oie (e c!eia aceea.ma(.&it c.. Metaphors and the Hole of 'enes and De$elop entL. en.(epre&ie.cut le . (eoarece ştiţi c.9 Con>uEia inter'ine atunci c5n( ma&&-me(ia (i&tor&ioneaE. enele nu &unt acti'ate. &-ar putea &. laşi c!eia &in ur. (e cele mai recente cercet.-ţi =mprumute maşina şi &. cu'inte: a corela şi a cauEa9 7na e ca ce'a &. la o plimbare..tur. oare. -!9+ . c!eia aceea c!iar OcontroleaE. =n mo( repetat. (e >apt.. au uitat c. (o'eEi c. &.] cu controlul maşiniiQ practic. (e o singur. &u&ţine 3iH!out. le . pentru a porni motorul9 +ar. &emni>icaţia a (ou. cre(em c. '.

E5n( cum oamenii (e ştiinţ. şi =n >i ura (e mai Ho&9 . &tu(ieEe mecani&mele /+3-ului9 <pecialiştii =n c!imie or anic. au (e&coperit c. '. 'iaţa 0 uşor (e =nţele& cum (e controlul enetic a (e'enit o meta>or. (e >. un mo( (e a ne percepe propriul or ani&m (e trilioane (e celule e&te &. (ar nu e aşa9 +e e?emplu. pentru ca or ani&mul no&tru &.. e&te un şir linear (e molecule (e aminoaciEi. celulele noa&tre &unt un an&amblu (e unit.&imiK. =n ceea ce pri'eşte controlul enetic O0&te 'orba (e&pre me(iu. pri'im mai =n(eaproape şi &. (up. cu =nc5ntare (in ce =n ce mai mare &.(eşi. 'e(em cum &unt a&amblate cele pe&te 1009000 (e proteine (in celulele noa&tre9 *iecare protein.rul ştiinţi>ic 3iH!out reEum. celula are ne'oie (e >iecare (intre cele patru tipuri moleculare. >uncţioneEe. aciEi nucleici J/+3A/43K şi proteine9 Cu toate c. pro&tuleN] $ruce 89 %ipton.cut proteine . cre( c.r ele pe care 2e poart. lipi(e J r. e ne'oie (e pe&te 1009000 (e tipuri (i>erite (e proteine9 <. celulele &unt compu&e (in patru tipuri (e molecule >oarte mari: poliEa!ari(e JEa!aruri comple?eK.ţi care pro(uc proteine9 /&t>el.rul.-i 'e(em ca pe o maşin. a(e'. e?primarea enei re&pecti'e e&te acti'at.aşa cum &e arat. cum ştiţi. a&t>el: 9/tunci c5n( e ne'oie (e un pro(u& (e la o en. -!9+ -roteina: Iaterialul (in care e >.9 =n principal. pentru or ani&mele 'ii. care &eam. (e un &emnal (e la me(iu şi nu (e o proprietate a ei. care apare pe neaşteptate]9 Cu alte cu'inte. &untem ce'a mai mult (ec5t nişte maşiniN -are &implu. copiii . &e arunc. proteinele &unt componenta cea mai important.cut.. cu şira urile (e m.lucru cu a(e'.n.

r ic. uşor (i>erit. =ntruc5t >iecare aminoaci( are o >orm.Eeci (e molecule (e aminoaci( pe care le >olo&e&c celulele9 +eşi =mi place analo ia cu m. lumea le cunoaşte. toat.r elele.$ruce 89 %ipton. >im . una (intre cele (ou. pentru c.9 /&t>el. ea nu e&te e?act.. -!9+ *iecare m. repreEint. ca &.

(in m. -!9+9 >oarte precişi. (in coturi (e ţea'. şira ul (e aminoaciEi. la (i>erenţele (intre caracterul unei Ocoloane 'ertebrale] >.$ruce 89 %ipton. (intr-un mare num.ţ“9 <pre (eo&ebire (e m.rii la şarpe. coloanele 'ertebrale ale proteinelor are o con>ormaţie unic.n. i(entic. ar trebui &. (e >orme (i>erite. care >ormeaE. şi mai e?acţi.bral.Eeci (e aminoaciEi care >ormeaE.cut.5n(iţi. >iecare (intre cei (ou.9 . şi una a&amblat. >ormat. '. 5n(iţi la un şira (e m. (e la O !em“ la Ob. &e contor&ioneEe =ntr-o mare 'arietate (e >orme.r (e &ubunit. mai bine cu acelea ale coloanei 'ertebrale a unui şarpe9 Zira &pin.'. e&te mult mai maleabil (ec5t un şira propriu Ei&. ar trebui &. >im =nc. ca =n ilu&traţia (e mai &u&9 A4 . care &e rupe (ac.r ele care &unt uni>orme. =l =n(oi prea mult <tructura şi comportamentul aminoaciEilor le aţi =n coloanele 'ertebrale ale proteinelor &eam.ţi le ate .r ele (e >orm.“ a proteinelor celulelor. mai ştiţi c. Ocoloana 'erte.=i permite şarpelui &.r ele care au >o&t puţin (e>ormate (in >abricaţie9 Zi ca &.'ertebrele .

ar >i pre>erat. cei (oi aminoaciEi terminali Jcoturile (e ţea'.n. &arcinile ne ati'e &unt mai (ep. 'ertebral. =n ace&t caE. cu A3 .turile pepti(iceK. >orma. &e contor&ioneEe ca un şarpe9 -roteinele =şi &c!imb. &unt (e >orme Jcon>ormaţiiK ra(ical (i>erite9 Variaţiile la ni'elul >ormei coloanei 'ertebrale reEult.tur. (eoarece. cu c5t ele &unt mai (eparte una (e alta.rtate (ec5t =n caEul con>ormaţiei $9 %e . &e rote&c şi =n Hurul propriilor le .&pun&ul are le .turi peptidiceK (intre aminoaciEi.turile >le?ibile Mleg. con>ormaţii . &au trei con>ormaţii &peci>ice9 Care (in cele (ou. ia o 'arietate (e >orme9 -rin mişcarea (e rotaţie şi >le?are a O'ertebrelor] (e aminoaciEi.K. cu >aptul c./ &au $ . cu at5t con>ormaţia 'a >i mal &tabil.$iolo ia cre(inţei Coloanele 'ertebrale ar. (e ipotetica noa&tr. =ntr-o coloan. ceea ce =i permite coloanei 'ertebrale &. permit >iec.\ 4.tate la / şi $ (e mai &u& conţin e?act acelaşi şir (e aminoaciEi Jcoturi (e ţea'. protein. &arcinile &imilare &e re&pin . con>ormaţia /. (e aminoaciEi. aminoaciEii (e >orme (i>erite (in protein.K au re iuni cu &arcini ne ati'e9 /'5n( =n 'e(ere c. moleculele (e proteine &eam. =n&. (in rotaţiile (i>erite la ni'elul Honcţiunilor (intre coturile a(iacente9 Ca şi =n caEul ţe'ilor.9 Va >i pre>erat.rei proteine &. (eşi =n eneral 'or pre>era (ou.turi Jle .

.ţile &ale (e aminoaciEi =şi rote&c şi =şi =n(oaie le . &au confor a%ia Jtermenul te!nic >olo&it (e A7 .riile] (e proteine cap. coloana 'ertebral. care >ormeaE. -!9+9 nişte mini-şerpi. 0ner ia ce le &u&ţine mişcarea e&te >olo&it. 'ertebral. numite c!aperone. pe c5n( cele (e =nc. pentru a >ace Olucr. conturul coloanei 'ertebrale a unei proteine . >le?ibila coloan. &i&temele 'ii .tureşte &pontan =ntr-o >orm.rile] care caracteriEeaE.&unt ani ate.ţile >. >uncţioneEe la parametri optimi9 Celula marc!eaE. ca urmare. . &e re&pin . 'iaţ. (i e&tia şi contracţia mu&cular.turire9 -roteinele care nu &unt =mp.r ele9 /l (oilea >actor &e re>er. mai &u&. &e mişc. le >ac &.rc.turite corect Jca la oamenii care au (e>ecte la coloan. ca nişte ma neţi: &arcinile ase .n.toare >ac moleculele &. prin >aptul c. care acţioneaE.$ruce 89 %ipton. a&t>el (e proteine aberante.t.cum ar >i re&piraţia. opus.turile.tur. la interacţiunea &arcinilor electroma netice printre aminoaciEii le aţi9 Cei mai mulţi amino aciEi au &arcini poEiti'e &au ne ati'e. ca &..9 =n principal..9 -entru a =nţele e natura 'ieţii.r. prin aceea c. la proce&ul (e =mp. pentru a >i (i&tru&eQ aminoaciEii (in coloanele lor 'ertebrale &unt (eEa&amblaţi şi reciclaţi. trebuie &. >orţ.K nu pot &. proteinele. care aHut. &e mişte9 *orma >inal.9 /şa cum &e arat. pentru a ec!ilibra >orţele enerate (e &arcinile lor poEiti'e şi ne ati'e9 Coloanele 'ertebrale ale unor molecule (e proteine &unt at5t (e lun i. (e>init (e şirul (e aminoaciEi (e >orme (i>erite.şi. (e m. &e contor&ioneEe şi &. =nc5t au ne'oie (e aHutorul unor proteine &peciale. au capacitatea &. >orma ace&teia . =nţele em mai =nt5i mo(ul =n care Omaşin.e&te (eterminat. atunci c5n( &ubunit. a unei proteine &e =mp. &e =ncol. &e atra .. pentru &intetiEarea (e noi proteine9 Cum creeaE.cea&c. (e (oi >actori9 7n >actor e&te tiparul >iEic. 'iaţa 6r ani&mele 'ii &e (i&tin (e entit. pre>erat.

a unei molecule (e protein.. re>lect. care e&te complementar.$iolo ia cre(inţei biolo iK. (e o &erie (e proce&e. o &tare ec!ilibrat. cum ar >i !ormoniiQ =n(ep. &au un cea& (e mo(. >orma &unt un e?emplu (e per>ormanţ. &e lea . a proteinei &e 'a r. =ntre &arcinile electroma netice ale moleculei9 =n&.&uci (inamic şi &e 'a aHu&ta. (ac.turi cu alte proteine9 /tunci c5n( o protein.. (e in inerie =nc... loc noii (i&tribuţii (e &arcini9 +i&tribuţia &arcinilor electroma netice =n interiorul unei proteine poate >i mo(i>icat. (eoarece >orma lor tri(imen&ional.. &au inter>erenţa cu alte c5mpuri electroma netice. le (. >ac.rtarea &au a(. a&t>el =nc5t &. =nt5lneşte o molecul... &arcinile poEiti'e şi ne ati'e ale proteinei &e mo(i>ic. &electi'. 'ec!eK9 A9 . ca pro(u&ele care au roţi (inţate pentru =mbinare Jmi?erul (e ou. şi mai impre&ionant. cum ar >i cele emanate (e tele>oanele mobile9 -roteinele care =şi &c!imb.rcaţi. preci&. şi capacitatea (e a >ace le . cu ea (in punct (e 'e(ere >iEic şi ener etic. coloana 'ertebral. printre care: le area altor molecule &au cla&e c!imice. =mpreun. prin acti'itate enEimatic.u area (e ioni =nc. cele (ou.

&e =ntin(. a coloanei 'ertebrale a proteinei noa&tre ipotetice9 *orţele (e re&pin ere (intre cei (oi aminoaciEi (in poEiţia (in capete. con>ormaţia pre>erat. *ie c5t mai (eparte cu putinţ. -!9+ *i ura / arat..rcaţi ne ati' Jin(icaţi prin &. a&t>el =nc5t aminoaciEii ne ati'i &. =nc..K >ac coloana 'ertebral.$ruce 89 %ipton. &. eat. unul (e .

şi 4otiţa $9 C5n( $ &e mişc.9 =n &cenariul no&tru. o ima ine. a aminoaci(ului9 +up. cu mar inile mai >ine Jm. re&piraţia şi contracţia mu&cular. &emnalul are o &arcin. un mecani&m metalic. ce &emnalul &e cupleaE. c. cu alte proteine complementare9 =n cea (e-a (oua ilu&traţie Jpa 9 79K. >ie ca şi @. (e care &e şi lea .e&te atra&. pro'oac. ea >ace &.cut (e om. o celul. cu o =nc. (e pe aminoaci(ul proteinei a>lat =n mar ine. cri&talele şi carca&a mo(elului (e cea&9 /tunci c5n( 4otiţa / &e =n'5rte. mişcare. cu proteina. pe&te proteinele or anice. la con>ormaţia $9 Io(i>icarea (e con>ormaţie enereaE. o &arcin. proteina re'ine la con>ormaţia ei e?tin&. la ace&t cap. care &e .ri. (ec5t &arcina ne ati'.9 /ce&ta e&te mo(ul =n care mişcarea proteinelor. >ie mai aproape unele (e altele9 *i ura C arat.. pre>erat.&e&c =n celule9 /ce&te Oroţi (inţate] or anice au mar inile mai >ine (ec5t mecani&mele >. (e aproape. (e &emnale. 'iaţa9 /naliEaţi urm.9 -rima ima ine arat.rc.tur.tre locaţia ne ati'. electric. =n e?ce&9 Cum &arcinile poEiti'e şi cele ne ati'e &e atra . a&t>el =nc5t putem concepe 'iEual >aptul c. etc =n ima inea urm. pentru a repreEenta mo(ul =n care >uncţioneaE. ilu&traţii -rima arat.lalt9 *i ura $ preEint.. >ormele lor tri(imen&ionale preci&e le 'or permite &. enerat.rite (e milioane (e ori.. e?trem (e poEiti'. unic. proporţional >aţ. &e =n'5rt. J&>era alb.toare.cute la atelierele mecanice. rotirea 4otiţei C. poEiti'. aliment5n( >uncţii cum ar >i (i e&tia. &e le e =n &i uranţ.=n ace&t caE.. &c!imbarea proteinei (e la con>ormaţia /. iar mişcarea e&te utiliEat. (e cea&K.toarele (ou.turilor lor. e?emple ale Omecani&melor moleculare cu roţi (inţate]. am ale& un cea& mecanic. &uprapun mecani&mul >. mai puternic poEiti'.K . a unui aminoaci( (e mar ine9 7n &emnal . &e 'or roti =n Hurul le . a&t>el =nc5t terminaţiile poEiti'e şi cele ne ati'e &.$iolo ia cre(inţei cel. aminoaciEii (in coloana 'ertebral. . pentru a >ace anumite lucr. proteinele ar putea &.t al coloanei 'ertebrale e?i&t.9 /tunci c5n( &emnalul &e &epar. (ar &e poate 'e(ea c. e?pun5n( roţile (inţate. o molecul. arcurile. alimenteaE. cinci proteine cu >orm.

atomii (e !i(ro enQ $K *ilamente ţe&ute =ntr-o protein. -!9+ mecani&mul unui cea&9 IenaHerie (e proteine9 Iai &u& &unt ilu&trate cinci e?emple (i>erite (e molecule (e proteine9 *iecare protein. =n>. un 'iru&Q 0K 0nEim..&ulei“ care =nconHoar. a Ocap.9 /K 0nEim.$ruce 89 %ipton. care e&te aceeaşi la >iecare copie a proteinei. cu un por ol =n centruQ +K <ubunitate proteinic. (e cola enQ CK 6 protein. cu o molecul. =n >iecare celul. &intetiEatoare (e /+3.-canal. are o con>ormaţie tri(imen&ional. (e /+3 &piralat..şurat. =n membran. preci&. @> k . ataşat. care (i er.

celulaN -roteinele (in citopla&m. >ormeaE.ile (e contracţie @@ .cute (e om9 2at.. -roteina / &e roteşte şi >ace &. &e rotea&c. po&ibilitate. c. care coopereaE. ne putem ima ina c. =n care am =n(ep. puteţi trece la cea (e a treia >i ur. care &unt cuno&cute &ub numele (e c. unul (intre miile (e an&ambluri (e proteine &imilare care.. mişcarea -roteinei C9 6(at.N /m r.f $iolo ia cre(inţei =n ace&t Omecani&m] (e proteine. -roteina $.i. ce '. =mpreun. cum ar >i c.ma& cu un Omecani&m] (e proteine. care la r5n(ul ei pro'oac.rtat pie&ele >. la crearea anumitor >uncţii >iEiolo ice &unt rupate =n an&ambluri &peci>ice. (aţi &eama (e acea&t. c.ile re&piratorii.ile (i e&ti'e. /ce&te an&ambluri &unt i(enti>icate prin >uncţii.

rile ace&tor mecani&me (e an&ambluri (e proteine. =n (ou. care trebuie &.&pun(e (e mişc. pentru a alimenta anumite >uncţii metabolice şi comportamentale9 Iişc. >orma proteinelor .. pentru c.rile con&tante care mo(i>ic. . mişc.&unt mişc. ur ia multor &tu(enţi la ştiinţe.rile care propul&eaE.$ruce 89 %ipton. =n &ecţiunea (e mai &u&.]9 CromoEomii &unt incorporaţi =n cea mai mare or anel. &ecun(. şi nenorocinil (e ciclu enerator (e ener ie Creb&. nu am (i&cutat (eloc (e&pre /+39 /&ta.. &i&temele biolo ice\ 2n Friginea speciilor. mecani&mele (e an&ambluri (e proteine\ Celulele e?ploateaE.rile lor eneratoare (e comportamente . a celu. mo(i>icarea &arcinilor electroma netice ale proteinelor e&te cea care r. celule O>iic. care (e'in 'iEibile =n celul..care &e pot petrece (e mii (e ori =ntr-o &in ur. au >o&t a>ectaţi (e miopie. elementele ere(itare @A . i(enti>ice materialul ere(itar care. ce &e tran&mit (e la o eneraţie la alta.&tructuri >ili>orme. +arBin &u ereaE. control5n( tr. &e (i'i(.&p5n(it şi citat a(e&eori. c!iar =nainte ca acea&ta &. puteţi ima ina ce bucuroşi au >o&t &pecialiştii =n biolo ie celular. 'iaţa9 <upremaţia /+3-ului Veţi ob&er'a c. =nc5t oamenii (e ştiinţ. controleaE. . ei au analiEat cromoEomii şi au (e&coperit c.lelor->iic.turile urmaşilor9 2n>luenţa lui +arBin a >o&t at5t (e mare. c5n( şi-au (at &eama cum >uncţioneaE. au iEolat nucleul.luit c. memoreEe >iecare (intre proteinele componente şi comple?ele &ale reacţii c!imice9 V. in>ormaţiile ere(itare.&. enele controleaE.=n nucleu9 /tunci c5n( oamenii (e ştiinţ. atunci c5n( &-au concentrat &. o &erie (e analiEe micro&copice inten&i'e au (eE'. >actorii Oere(itari] &unt tran&>eraţi (e la o eneraţie la alta. cre(eau ei. &unt conţinute =n cromoEomi . -!9+9 mu&cular. c.şi nu /+3-ul9 Cum &-a aHun& la conceptul at5t (e r. 'iaţa9 =n 1910. c.

/+3-ul e&te cel care conţine in>ormaţiile ere(itare9 _/'ery.turi ere(itare. (e /+3 e&te =mpletit.u at la culturi ce conţineau (oar bacterii (in &pecia $9 +up.rţi =n ene in(i'i(uale .9 /cum. (ec5t (e /+3.&e mente care a&i ur. lar . (enumite baEe Ja(enina. (e >apt.&. molecula (e /+3 a (e'enit &uper&tar pe &cena ştiinţi>ic. =n &tructura şi >uncţia ace&tor molecule (e cromoEomi9 Io(ul =n care erau =nţele&e >uncţiile cromoEomului a trecut la un ni'el mai pro>un( =n 1944.. au (eterminat c.o con>i uraţie cu o =mpletitur. citoEina şi uanina . (in numai (ou. pentru a tran&>era tr..-i &punem <pecia / . care &e pro(uc anumite proteine9 Co(ul pentru re-crearea mecani&mului (e pro(ucere a proteinelor (in celule >u&e&e &partN Vat&on şi CricR au e?plicat şi (e ce /+3-ul e&te molecula ere(itar. c5n( oamenii (e ştiinţ. ce &-a ştiut c. (e /+3 . &ub numele @B . 1944Q %e(erber 1944` 0?perimentele care au iEolat /+3-ul au >o&t ab&olut (eo&ebite9 6amenii (e ştiinţ. bacteriile (in <pecia $ au =nceput &.toare (e proteine a 'ieţii era =nc5lcit.$iolo ia cre(inţei &e compun. (e timp.tre Vat&on şi lGrtcR a JHu& Ha (eE'. timina. C şi KQ +e&coperirea &tructurii /+3-ului (e c. (e&ci>reEe &tructura şi >uncţia acelei molecule &uper&tar9 Iole culele (e /+3 &unt lun i şi >ili>orme9 <unt >. care. ). a unei proteine9 /ce&te şiruri lun i (e molecule (e /+3 &e pot &ub=mp. per>ect.&au /.&. &e ob&er'au (oar la <pecia /9 6(at. C şi . perioa(. =nainte. cu o a (oua caten. or(inea baEelor /.9 =n mo( normal.luirea c. ş9a9. maşin. arate tr.m5nea &. lui Vat&on şi CricR le r. au iEolat /+3-ul pur (e la o &pecie (e bacterii . Omac!eta] (up.&. or(inea aminoaciEilor (in coloana 'ertebral. >eluri (e molecule: proteine şi /+39 Cum'a. o &curt. >iecare caten. ).ş i l-au a(.ria pro(uc. Xn /+3 repreEint. e&enţialmente.cute (in -atru &ub&tanţe c!imice care conţin aEot.turi nu e ne'oie (e nimic altce'a. cuno&cut.

$ruce 89 %ipton.tura >iec. 2-a >. arm. catene (e /+3 &e (e&plete&c. pentru pro(ucerea proteinelor corpului... şi complementar. pentru a >ace o copie e?act.9 /tunci c5n( cele (ou. şi &ub (enumirea (e O&upremaţia /+3-ului]. =n piatr. creeEe +o ma Central. &unt ima ini =n o lin(.rui te?t ştiinţi>ic9 =n mo(ul =n care (o ma e?plic. al celor Tece -orunci9 +o ma. =n ştiinţ. &ec'enţele (e baEe (e /+3. cuno&cut. printrun proce& (e &eparare a cate. şi e&te ec!i'alentul. pentru biolo ia mo(ern. (in ambele catene.] propria replicare999 c. a /+3ului9 Ca atare.replica9 6b&er'aţia acea&ta a (u& la pre&upunerea c. /+3-ul e&te şe>ul9 +o ma e&te at5t (e >un(amental. e&te ca(rul >iEic ce co(i>ic. A4 L . (urat. /+3-ul =şi controleaE.cre(inţa c. On acela#i ti p. conţine in>ormaţia nece&ar. urmat (e /439 /43-ul e&te copia la ?ero? C2'IK şi (e &curt.]9 .enialitatea ace&tui &i&tem e&te c.nelor unei &pirale (uble. a biolo iei . &er'eşte ca &c!iţ.şi9 /&t>el.şurare a 'ieţii. propria &a replicare şi c. &c!ema (e (e&>.m5ne (e (eparte =n top. >iecare caten. /+3-ul r.cut pe *ranci& CricR &. a ei =n&. e&te propriul lui Oşe>“9 O<u e&tia] c. /+3-ul =şi OcontroleaE.. >ormeaE. -!9+ (e O(ubla &piral. moleculele (e /+3 &e pot auto. =nc5t e&te &cri&.

5n(iţi-'..un e>ort ştiinţi>ic lobal. la impactul (e&coperirii . proteine9 <a'anţii au aHun& la concluEia c. . repreEinte Oprima cauE.rut proiectul O. coloana 'ertebral.enomul uman] . corpul9 %a ace&tea mai a(. atunci ar >i lo ic ca /+3-ul &. a unei proteine9 +ia rama cu <upremaţia /+3-ului >urniEeaE.enomul uman] era unul e?trem (e ambiţio&9 2n &i&temul tra(iţional (e 5n(ire.&. localiEate =n cele (ou.enetic9 +eoarece caracterul unui or ani&m 'iu e&te (e>init (e natura proteinelor &ale. =nceput la &>5rşitul anilor 19.. proiectul O. &e con&i(era c.]. pentru a a&i ura mac!eta >iec.tat &tatutul (e &uper&tar. conţin. mai r.p. acti'itatea enelor ce co(i>ic. &au (eterminantul primar al tr. po'e&tea nu &e termina aici9 /'ea loc o lum.una (intre acele lume care =i nelinişte&c perio(ic pe oamenii (e ştiinţ.reia (intre cele pe&te 1009000 (e proteine care ne >ormeaE. care orc!e&treaE.m5nea &.Eeci şi trei (e perec!i (e cromoEomi omeneşti9 =n&. ce /+3-ul şi-a c. iar proteinele &ale &unt co(i>icate =n /+3.$iolo ia cre(inţei &ec'enţa (e aminoaciEi care >ormeaE.0. cu &copul (e a catalo a toate enele preEente =n >iinţele omeneşti9 +e la bun =nceput. or ani&mul are ne'oie (e c5te o en.turilor unui or ani&m9 Proie tul !Genomul uman" +up. lo ica ce &u&ţine 0poca +etermini&mului . cel puţin 1"09000 (e ene. &e creeEe un catalo cu toate O'e(etele] enetice (e pe >irmamentul omene&c9 Zi aşa a ap. enomul uman ar trebui &. co&mic. con'inşi c. au (e&coperit &ecretele 7ni'er&ului9 .u aţi cel puţin "09000 (e ene re ulatoare.

&ubmina =n'. repare.enomul uman] (. unei ene =i core&pun(e o &in ur.enele lip&. &pulbere orice para(i m. au lan&at re'oluţia ştiinţi>ic. aşa cum cre(eau &a'anţii. &.turile bi&ericii9 +e&coperirile lui Copernicu&. &pecialiştii =n in inerie enetic.tor. pun5n( la =ncercare pre&upu&a Oin>ailibilitate] a $i&ericii9 =n cele (in urm.toare (ec5t cele opt&preEece minute care lip&e&c (e pe ca&etele cu 3i?on9 Conceptul c. publicat.r (e pe&te 1"09000 (e ene . pentru comple?itatea 'ieţii omeneşti &au a bolii9 $ruce 89 %ipton. toate (ilemele noa&tre biolo ice9 -ur şi &implu.(u&e pe&te cap conceptul Oo en. toate teoriile noa&tre actuale (e&pre cum >uncţioneaE.. iar <oarele =n &ine nu e&te nici el centrul 7ni'er&ului.ţ. poat. -!9+9 A7 . =n realitate.contrar aştept.. cu relati'. -. (e natur.rilor lor =n ceea ce pri'eşte un num.au (e&coperit c. &e (o'e(e&c a >i mai tulbur. =n ci'iliEaţia occi(ental.oo(man "003` -e&te optEeci la &ut. pentru >iecare protein. nu e?i&t.m5ntul &e roteşte =n Hurul <oarelui. uşurinţ.n. mo(ern.teolo i ai 'remii9 *aptul c. ştiinţa a luat locul $i&ericii. -. pot &.].eneticienii au a'ut şi ei un şoc a&em. =ntre ul enom uman e&te >ormat (in apro?imati' "#9000 (e ene9 _-enni&i "003aşi "003bQ -ear&on "003Q . (e =nţelepciune pentru a =nţele e mi&terele 7ni'er&ului9 .lui 3icolau& Copernicu&. =n 1#43. era un principiu >un(amental al (etermini&mului enetic9 /cum.. ca &ur&. c5n( proiectul O. &u>icient (e multe ene care &. &. c.m5ntul nu e&te centrul 7ni'er&ului. 'iaţa trebuiau anulate complet /cum nu &e mai poate cre(e c.N .&pun(.. c5n( .. protein. (in /+3-ul pre&upu& şi necesar nu e?i&t. r..

&tructura şi comportamentul celulelor9 /+3-ul e&te implicat ca O&ur&. la &intetiEarea proteinelor9 -roteinele &unt componentele moleculare care a&i ur. a celulei.$iolo ia cre(inţei +o ma Central. &e pr. ca mac!et. (e>ineşte >lu?ul (e in>ormaţie =n or ani&mele biolo ice9 /şa cum e&te in(icat (e &. memoria (e lun . 'orbe&c la >el ca C!icRen %it(e şi &tri =n ura mare c. caracterul proteinelor celulei . >iEic. (e la /+3 la /43 şi apoi 2a -roteine9 /+3-ul repreEint. şi <upremaţia /+3ului.]9 -oate c. >olo&it. literalmente. memoria acti'. Oprima cauE.] ce controleaE. (urat. =n&eamn. >lu?ul e&te numai =ntr-o (irecţie.buşeşte cerul eneticii9 +ar nu tre A9 .(e un(e şi conceptul (e &upremaţie a /+3-ului. eţi..9 +o ma. (e celul. care. (e la o eneraţie la alta9 /43-ul e&te o copie in&tabil. care &e tran&>er.. numit. a moleculei (e /+3 şi repreEint.

memorare 999 &. ca r. -!9+ buie &. =n a>ar. proiectul O. comple?itate. cre(eţi pe cu'5nt9 Zi C!icRen $i 1 &pune acelaşi lucru9 Fntr-un comentariu cu pri'ire la reEultatele &urprinE.uriaşul no&tru repertoriu comportamental.enomul uman]. pentru a e?plica (e ce oamenii &e a>l. (e ene pe care calculatoarele noa&tre nu le pot (i&tin e.=nc.unul (intre eneticienii proeminenţi ai lumii şi laureat al premiului 3obel a abor(at c!e&tiunea comple?it.toare ale proiectului O.m =n con&i(erare alte i(ei (e&pre cum e&te controlat. remarcabila coor(onare >iEic.enomul uman] ne obli . acea&t. cum &pune $altimore.rul total (e ene care e?i&t. capacitatea (e a pro(uce acţiuni conştiente. 'iaţa9 O/ =nţele e ce anume ne (. +a'i( $altimore . nu e prea mare (i>erenţ. nu pro'ine (in >aptul c.buşeşte cerulN =n plu&.ri acor(ate cu preciEie.m5ne o pro'ocare pentru 'iitor9] Chiar c. arunc.m o pri'ire a&upra a trei (intre cele mai &tu(iate mo(ele animale =n cerceta 1per&onaHe (in >ilme (e (e&ene animate.m relaţia enetic. lu.9 3u mai putem >olo&i conceptul (e ene.enomul uman“ ne obli . >olo&im mai multe ene9 / =nţele e ce anume ne (. comple?itate999 =nc. comple?itate .ma(. =n comparaţie cu 'iermii şi cu plantele. =n'..m5ne o pro'ocare pentru 'iitor9] +up.rii e'oluţiei9 <e pare c.$ruce 89 %ipton. ne re-analiE. ne=n(oielnica noa&tr. =n '5r>ul &c. m. (e caEul =n care enomul uman conţine o r. &. mai continui\ . r.&pun& la 'ariaţiile e?terne ale me(iilor. cu alte or ani&me (in bio&>er. =ntre num. la oameni şi acela al or ani&melor primiti'e9 <. r.ţare. e&te clar c. &. mo(i>ic. &e pr. reEultatele proiectului O. acea&t. n tr9 .ţii umane: O+ar.

>ie ne'oie &. a'em o p. are un corp con&truit pe un tipar preci&. el are un repertoriu (e comportamente ab&olut unic şi . (e&pre noiQ reEultatele unor proiecte (e enom (e&>.9 . a&i ure controlul 'ieţii noa&tre9 -rin (e>iniţie. ne'ertebrat şi care abia are o mie (e celule9 +ro&o>ila .şurate =n paralel (eE'. oamenii (e ştiinţ.are 1#90 (e ene9 _$la?ter "003` /&t>el. (ro&o>ila şi şoarecele (e laborator9 -rimiti'ul 'ierme Caenor!ab(iti& e&te un mo(el per>ect pentru a &tu(ia rolul enelor =n (eE'oltare şi comportament9 /ce&t or ani&m. (in apro?imati' "490 (e ene9 Corpul omene&c.lucrul cel mai important . conţine (oar cu 1#00 (e ene mai mult (ec5t in>eriorul 'ierme micro&copic.toarele au apro?imati' acelaşi num. are cu 99000 (e ene mai puţin (ec5t mai primiti'ul 'ierme Caenor!ab(iti&9 2ar c5n( aHun em la şoareci. &au mai proa&t.rere mai bun.luie c. comparati' cu oamenii. enele nu pot &.. cu creştere şi repro(ucere rapi(.enomul (e Caenor!ab(iti& con&t. >ormat (in e?act 9[9 (e celule şi un creier &implu. cuno&cut &ub numele (e Ccienorhabditis elegans. &-ar putea &. .maleabil la e?perimentarea enetic.. cu apro?imati' 30" celule9 Cu toate ace&tea. ar >i trebuit &..un alt &ubiect (e cercetare >a'orit .: un nemato( micro&copic.&pun(e (e A. care e cu mult mai complicat. ştie c. creierul e&te or anul care r.r (e eneN #o$iuni de %a&ă despre %iologia elulară ' şi eva (n plus =n retro&pecti'. compu& (in pe&te cinciEeci (e trilioane (e celule. (e&pre ei.$iolo ia cre(inţei rea enetic. mu&culiţa. oamenii şi roE.

p5n. o micropipet. nu 'a mai 'e(ea nicio(at. ro . c. &. &ub numele (e enu(eaţieK ar trebui &. al celulei9 -rin aplicarea unei uşoare &ucţiu.la >el ca un pacient care &e recupereaE. =n &ala micro&copic. (uc.. &upra'ieţuia&c. &e mai mişc. (ea&upra celulei9 -rintr-o mişcare =n(em5natic. e =napoi pe picioare Jm. nucleul şi materialul &. p&eu(opo(eNK şi >u e (in c5mpul micro&copului.controlarea şi coor(onarea >iEiolo $ruce 89 %ipton.9 Celula noa&tr. (e >orma unui ac şi o poEiţioneaE. care &e tot =mpotri'eşte. &ub pipeta care &-a !i>tuit cu nucleul9 +ar staiN. cu &peranţa c.ţi (e (to. !rana =n mo( acti'. >. =şi =ntreţin >uncţionarea coor(onat.r. şi metaboliEeaE.celula =ncepe &. On $ia%. (in celul. cercet. (e &acri>iciu Eace cu Ocreierul] &>5şiat. &a'antul !i(eaE. a &i&te . (up. cuno&cut.ni. &e mişte uşor.. Ocreierul] celulei. la (ou. =mpleti(t9 Cur5n(. iar pipeta e&te retra&. 'e(em marele e?periment999 Iae&tre. -!9+ iei şi comportamentului unui or ani&m9 +ar. a(5nc =n interiorul (e citopla&m..rat creierul celulei\ +ac. o inter'enţie c!irur ical. e&te oare nucleul cu a(e'.N +umneEeule999 celula e =nc. tobeleN <a'antul tra e celula noa&tr. atunci =n(ep. multe celule pot &.r. >. pre&upunerea noa&tr. nucleul e&te e?tra& =n pipet. te ro . un (octor9 =n urma enu(eaţiei. &au mai multe luni. =nc. .u care conţine /+3 repreEint. creier.torul no&tru intro(uce micropipet. =n c!in i9 *olo&in( un micromanipulator. &u&ţinute (e aparate (e menţinere a 'ieţii9 /ce&te celule in ereaE.N 4ana &-a =nc!i& şi . a celulei9 2ar acum.pla&m. ene9 Celulele enucleate 'iabile nu &tau ca nişte buc.rtarea nucleului celulei Jproce(ur. (e operaţie şi o lea . la moartea ime(iat.

9 Cu pe&te o &ut.9 =n&. enucleaţie. e?creţie. =n(ep. o &in ur. &pecialiştii =n embriolo ie.tor. o'ocit. celulele nu &e pot (i'i(e şi nici nu pot repro(uce proteinele pe care le pier(. e?prime reacţii a(ec'ate la >actorii (e me(iu. cre(inţ.. (e ani =n urm.nic ce con&t. celula ar >i murit ime(iat (up.&treaE. ob&er'aţiile ar >i &priHinit cel puţin acea&t. A@ . =n culturile (e celule (e&emnate pro(ucţiei (e 'accinuri anti'irale9 +ac. care. capacitatea (e a comunica cu alte celule şi &unt capabile &. >uncţiile biolo ice.\ Celulele enucleate mor . p.r. ar. =n ab&enţa enelor. ca &traturi O(e alimentare] 'ii. =n cele (in urm. care lucrau cu meto(e cla&ice.nu pentru c. mai preEint. celula are Ocreierul] =nc. ceea ce pre&upune c. contribuie la (i&>uncţii mecanice. comportamente comple?e şi coor(onate (e &u&ţinere a 'ieţii. motilitate etc9K.&treaE. creşterea şi protecţia9 +eloc &urprinE. celulele enucleate &e >olo&e&c =n &copuri in(u&triale.. nucleul e&te Ocreierul 11 celulei9 +ac. ene.rtau =n mo( curent nucleul celulelor o'ocite care &e (i'iEau. nu e&te =n niciun caE o (e&coperire nou. celulele enucleate =şi p. enucleat.$iolo ia cre(inţei melor >iEiolo ice Jre&piraţie. atunci care anume e&te contribuţia /+3-ului la 'iaţa celular. reEultatele &unt ne=n(oielnice: celulele enucleate =nc. intact şi =n >uncţiune9 *aptul c. (in patruEeci &au mai multe celule9 =n preEent.t5n( c. (i e&tie. enucleaţia are şi e>ecte &ecun(are9 *. ca urmare a uEurii normale a citopla&mei9 2ncapacitatea (e a =nlocui proteinele care lip&e&c (in citopla&m. care &timuleaE. &e poate (eE'olta la >el (e repe(e ca şi bla&tulele . (uc la moartea celulei9 0?perimentul no&tru a >o&t proiectat pentru a te&ta i(eea c.un &ta(iu embrio. nucleul şi enele ace&tuia nu &unt creierul celulei.

r. &c!imb.rile =n (omeniul epi eneticii au &tabilit c. care le &ubmineaE. teoreticienii care &u&ţin i(eea enelor ca (e&tin au i norat o ştiinţ.=n&. pentru c. nu e&te pe (e-a =ntre ul &urprinE. pentru c..9 2ar &pecialiştii =n epi enetic.na(a celuleiN Con>un(area ona(ei cu creierul e&te o reşeal.enele nu &unt (e&tinulN 2n>luenţele (e me(iu. ştiinţa =ntot(eauna a a'ut . inclu&i' alimentaţia.r. cre(inţa =n (etermini&mul enetic9 %a 'remea c5n( proiectul O. care literalmente =n&eamn.miEile] (e proteine (eteriorate şi nici nu &e pot replica9 /&t>el. tiparele (e /+3 tran&>erate prin ene nu &unt b. mai are . i nore noile cercet. 'iaţa9 _-ray "004Q <il'erman "004` =n ultimul (eceniu. au (e&co .r.tor c.. ci%ipton. celulele enucleate nu pot =nlocui Oc. şi-au pier(ut capac$ruce 89 -!9+ it. a le mo(i>ica mac!eta (e baE. pro>un( mo(ul =n care =nţele em cum e&te controlat. nucleul nu e&te creierul celulei .un caracter patriar!al9 $. &tre&ul şi emoţiile. Ocontrolul a&upra eneticii]. >. capacitatea (e a-şi repro(uce p.ri. cercet. Ztiinţa epi ene. ştiinţa a con>un(at nucleul. (e&pre celulele enucleate . cu creierul celuleiN )pigeneti a* #oua ştiin$ă a o%$inerii puterii personale 0&te clar c.şi =nc. a Eiarelor.tute =n cuie la naştere9 .ţile (e repro(ucere9 *.şi-au pier(ut creierul. pot mo(i>ica ace&te ene. un rup (e oameni (e ştiinţ. 'ec!e (e &ute (e ani.ticii.rţile.rbaţii au >o&t a(e&ea acuEaţi c. (in reşeal. 5n(e&c cu ona(ele lor. a&t>el c.enomul uman] ţinea titlurile pe prima pa in.nucleul e&te o. nu mai pot &. inau urau un (omeniu nou şi re'oluţionar =n biolo ie. numit epigenetica. (e =nţele&.

care repreEint. a(ic. (e&coperirile (in (omeniul epi eneticii au r. au aruncat proteinele .ma& =n urma (e&coperirilor (in enetic.tate (in /+3 şi pe Hum. c.9 /tunci c5n( enele &unt acoperite. pentru oc!i albaştri ca m5neca unei c. &. pentru a &tu(ia mecani&mele enetice9 2n ace&t proce&.$iolo ia cre(inţei perit c. ca şi /+3-ul9 =n cromoEom. /+3-ul. cum ştim acum. nucleul. impul&ioneEe proteina Om5nec. nicio =n(oial.c5n(-o impo&ibil (e citit9 Zi cum (. ace&te mo(i>ic.ri pot >i tran&>erate eneraţiilor 'iitoare. care acoper. /+3-ul >ormeaE. e&te ec!i'alent cu a arunca bebeluşul.>ormat pe Hum.9 _4eiR şi Valter "001Q <urani "001 ` *. ca o m5nec.tate (in proteine re ulatoare9 =n Eelul lor (e a &tu(ia /+3-ul. c. (up. ace&t >ir (e /+3 e&te acoperit cu proteine re ulatoare le ate.9 +e la &>5rşitul anilor 1940.pun& membrana =nconHur.şi. en. >.m.]9 2ma. o(at.] &.r. (e /+3. cei mai mulţi oameni (e ştiinţ. care &. cu apa (e baie9 <pecialiştii =n epi enetic. au e?tra& nucleul (in celule. biolo ii &-au ocupat (e iEolarea /+3-ului (in nucleul celulei. a(uc bebeluşul =napoi. braţul 'o&tru (e&coperit e&te o bucat. in>ormaţia lor nu poate >i Ocitit. &e (e&prin(. permit.ceea ce. &tu(iin( proteinele (in cromoEomi .rtat conţinutul cromoEomial .inaţi-'. la >el cum tiparele (e /+3 &unt tran&>erate prin (ubla &piral. ce /+3-ul e&te (eE'elit. celula >ace o copie a enei e?pu&e9 AB .proteine care &e (o'e(e&c a Huca un rol la >el (e crucial pentru ere(itate.m la o parte m5neca acea&ta\ 0&te ne'oie (e un &emnal (in me(iu. (e (ubla &piral. i-au &tr. citirea enei9 6(at.-şi &c!imbe >orma. ena ce conţine co(ul pentru oc!i albaştri9 =n nucleu. a /+3-ului şi &. iar proteinele acoper.toare şi au =n(ep. acea&t.

le area -roteinelor 4e ulatoare la /+39 -roteinele 4e ulatoare (iriHeaE.care. in>ormaţia care controleaE. &i&temele biolo ice =ncepe cu <emnalele (in Ie(iu . (e /43-ul 'iru&ului <2+/ .mecani&mul molecular prin care /43ul poate re&crie co(ul enetic /cum. re&crie /+3-ul9 %a =nceput luat =n r5& pentru OereEia] lui. 8oBar( )emin a contraEi& +o ma Central.luiau c. ne (eE'. tran&criptaEa in'er&. ca şi cele (e&cri&e =n ra>icul cu <upremaţia /+3-ului9 3ot. e&te >aimoa&..: >lu?ul (e in>ormaţie nu mai e&te uni(irecţional9 =n anii 19[0. pentru (e&crierea tran&criptaEei in'er&e . la r5n(ul lor. acti'itatea enelor9 *uncţiile /+3-ului.. ulterior )emin a c5şti at premiul 3obel. -!9+ <upremaţia me(iului9 3oua ştiinţ.luie c. mear . /43-ului şi ale -roteinelor &unt aceleaşi. controleaE.Eut (e in>ormaţie şi &. ea >iin( >olo&it. cu e?perimente care (eE'. /43-ul ar putea &.$ruce 89 %ipton. şi =n &en& contrar >lu?ului pre'.

mo(i>ic. uşoare re&tricţii =n ceea ce pri'eşte >lu?ul in'er& (e in>ormaţie .ri ra(icale la ni'elul enomulul celulei9 Ca reEultat. =ncepe cu un &emnal (in me(iu.in>luenţeaE. &c!ema re'iEuit. le area proteinelor re ulatoare9 +e a&emenea. ra>icul cu <upremaţia /+3.9 +e a&emenea. (e&compun.9 <. un mo( (e a &tu(ia at5t contribuţia naturii J eneleK. mecani&me prin care or ani&mele tran&mit in>ormaţii ere(itare9 /ce&te (ou.$iolo ia cre(inţei pentru a rec!iEiţiona /+3-ul celulei in>ectate9 +e a&emenea. (eoarece anticorpii proteine (in celulele imune &unt implicaţi =n mo(i>icarea /+3-ului (in celulele care le &intetiEeaE. &unt controlate (e &emnale (in me(iu9 -o'e&tea controlului epi enetic e&te po'e&tea mo(ului =n care &emnalele (in me(iu controleaE. mecani&me o>er.rtarea (e rupuri c!imice (e metili . ne concentr. c5t şi contribuţia e(ucaţiei Jmecani&mele epi eneticeK la comportamentul omene&c9 +ac. >lu?ul (e in>ormaţie pre'. acti'itatea enei e&te Ocontrolat. poat.Eut. e&te (emo(at /cum. &. la r5n(ul lor. care. acum &e ştie şi c. epi enetica a mai clari>icat şi e?i&tenţa a (ou. apoi mer e la o protein. proteinele trebuie &. pe care l-am (e&cri& mai (e'reme. a >lu?ului (e in>ormaţie ar trebui numit.cum ar >i a(. eţile care in(ic.ului.u area &au =n(ep. >lu?ul (e in>ormaţie nu &unt (e aceeaşi (imen&iune9 0?i&t. oamenilor (e ştiinţ. acti'itatea enelor9 0&te clar c.m (oar pe &c!iţe aşa cum au B3 .] (e preEenţa &au (e ab&enţa proteinelor acoperitoare. O<upremaţia me(iului]9 3oul >lu? (e in>ormaţie (in &i&temele biolo ice.un (e&l n care ar =mpie(ica e>ectuarea unor mo(i>ic. mai &o>i&ticat. /43 şi la reEultatul >inal . re ulatoare şi abia apoi aHun e la /+3.o protein.rile la ni'elul moleculei (e /+3 .

in>luenţa me(iului e&te impo&ibil (e m. -!9+9 =n acea&t.9 $utoanele tele'iEorului pot &. (ar ele nu &c!imb. &c!imbe mo(ul =n care tiparul apare pe ecran J$ şi CK.cut oamenii (e ştiinţ. care e&te co(i>icat =ntr-o en.tau ca un >el (e tabl. 'reme (e (ecenii .. ca =n ilu&traţiile (e mai &u&9 B7 . le .. >.m. pe ecran ap. tiparul (e coloan. =n care arunci cu &.r.rea o miri Cele mai multe a&t>el (e mire ar.>.. al eneiK9 Controlul epi enetic mo(i>ic. '. &per. 'a >ace mai clar. mieEul nopţii\ +up. ca &. in>ormaţia enei. tiparul ori inal al tran&mi&iei Ja(ic. analo ic epi enetic. ce pro ramul normal &e oprea. mo(ul =n care e&te a>işat. preEent. mira (e pe ecran repreEint. cu un oc!i =n miHloc. eţi. amintiţi (e Eilele c5n( pro ramul la tele'iEor &e =ntrerupea (up..tura (intre mecani&mele epi enetice şi cele enetice9 <unteţi &u>icient (e =n '5r&t. &. 'ertebral.m o analo ie care.&urat $ruce 89 %ipton. a &c!imba co(ul /+39 <.

o aprin(eţi.rcinate. puteţi mo(i>ica mo(ul =n care tiparul apare pe ecran. &a'anţii au &tu(iat e>ectul &uplimentelor alimentare a&upra >emelelor =n&. Obutoanele] epi enetice pot &.prui9 4otiţele şi butoanele tele'iEorului pot >ace o aHu&tare >in. o &tin eţi &au &. Oa outi“9 Zoarecii a outi au blana alben. cu blan.puteţi &. #i celular.&. alben. luminoEitatea. a (e&coperit c. precum şi &.r. a mirei . au primit &uplimente bo ate =n rup. şi &unt e?trem (e obeEi. en. inclu&i' culoarea. la (iabet şi la cancer9 =n e?periment. . nuanţa. aceeaşi &c!iţ.. =n e(iţia (in 1 au u&t "003 a re'i&tei Biologie olecular. a mo(i>ica e>ecti' tiparul ori inal care e&te tran&mi&9 )ocmai ace&ta e&te şi rolul proteinelor re ulatoare9 <tu(iile (e&pre &inteEa proteinelor ne (eE'.5n(iţi-'. la tiparul mirei. contra&tul. ceea ce =i >ace &. mo(elaţi o &erie (e caracteri&tici. poate >i tran&mi& (e la o eneraţie la alta9 7n &tu(iu (e re>erinţ. "000` )+perien$ele din via$a părin$ilor modelea&ă ara terul geneti al opiilor lor /cum ştim c. un rup (e mame a outi obeEe. acor(aHul >in in>luenţat (e me(iu. &punem. care a'eau ena anormal.luie c. ena pentru oc!i c. .$iolo ia cre(inţei . >ie pre(i&puşi la boli car(io'a&culare.ri ) B9 . pe care lam (e&cri& mai &u&. un me(iu mai bo at poate c!iar &. anuleEe mutaţiile enetice la şoareci9 =n ace&t &tu(iu.publicat (e 7ni'er&itatea +uRe. mar inile 'erticale şi oriEontale9 -rin aHu&tarea butoanelor. ca >iin( tiparul co(i>icat (e o anumit. a enei9 _$ray "003Q <c!muRer. >. et al. creeEe "9000 &au c!iar mai multe 'ariaţii (e proteine (up.

metil. (e en. &labi şi cu blana maro. 'itamina $l".nii la pui. a outi ca şi mamele9 Iamele cu ena a outi. au n.n.9 /u >o&t ale&e &uplimentele bo ate =n rup. mo(i>ic.tur. (e un an. titlurile (e en O4e imul alimentar bate enele“ a'eau (reptate9 Iamele care au primit &uplimentele cu rup. culoarea bl.rile metil au >.tat c.: aci( 89aEinele %ipton. şi ena nu poate >i citit.ţii. proteinele &e lea . -!9+ >olie. m5neca (e proteine nu mai poate >i =n(ep.şi re(uce inci(enţa obeEit. alben. i(entice enetic9 <uplimentarea cu un rup (e (onatori (e metil la mam. (i&ponibile $ruce la ma (e nutriţie &. ele &c!imb. prea &tr5n&.toa&.rile epi enetice9 /tunci c5n( rup. care nu au primit &uplimentele. (eoarece o &erie (e &tu(ii au ar.&cut pui cu blan. (e /+3-ul unei ene.ri metil &e ataşeaE. şi c!olin. (eşi urmaşii a'eau şi ei aceeaşi en. (in alben =n maro . caracteri&ticile (e le are ale proteinelor re ulatoare (in cromoEomi9 +ac. rupul c!imic al metililor are le .. betain.tat pui obişnuiţi. cu mo(i>ic.rtat. care m5ncau mult mal mult (ec5t cei maro9 -uii 9[ : .9 Ietilarea /+3-ului poate opri &au mo(i>ica acti'itatea unei ene9 <urori cu ena a outi: *emele (e şoarece =n '5r&t.ri metil. a (iabetului şl a cancerului9 O*oto cu permi&iunea lui Dur (e şi Vaterlan( J©K“ +e (ata acea&ta.

lalt e&te obeE şi alben9 Ceea ce nu puteţi 'e(ea =n ima ine e&te c. pe c5n( omolo ul &. (e (iabet.n. i(entic (in punct (e 'e(ere enetic. ei arat.enele cancerului la &5n .Eiarele (e atunci nu au &ubliniat >aptul c. =n mo( ra(ical (i>erit: un şoarece e&te &uplu şi maro. e&te &. bolile car(io'a&culare şi (iabetul9 =n realitate. ori mai mult (ec5t omolo ii lor &upli. (e 7ni'er&itate.to&9 /lte &tu(ii au (e&coperit c. enelor moştenite9 %a un num. =nc5t unii oameni (e ştiinţ.turile (ob5n(ite ca urmare a in>luenţei me(iului &e pot tran&>era (e la o eneraţie la alta9 =n cartea lor (pigenetic *nheritance and($olution .ri epi enetice in(u&e (e me(iu.r &emni>icati' (e pacienţi cu cancer.. (intre caEurile (e cancer la &5n nu &e (atoreaE.printre care şi cancerul. tumorile mali ne (eri'. >ilo&oa>a 0'a DablonRa şi bioloa a Iarion %amb &criau: O=n ultimii B. mai curaHoşi. batHocoritul e'oluţioni&t care cre(ea c.ice &unt un >actor =ntr-o 'arietate (e boli . pe Dean $apti&te (e %amarcR.P (in pacienţii cu cancer şi cu boli car(io'a&culare =şi pot atribui a>ecţiunea. iar cel. tr. e&te iEbitoare9 +eşi cei (oi şoareci &unt i(entici (in punct (e 'e(ere enetic. nou.cut mare '5l'. .u.Eeci şi cinci la &ut. (in mo(i>ic. (e pe pa ina anterioar.ri aproape (e (ou. mecani&mele epi enet. ere(it.ţii9 +eşi ma&&-me(ia a >. c!iar =l in'oc.$iolo ia cre(inţei albeni au &>5rşit prin a c5nt. cu Op&eu(o-a outi“9 *oto ra>ia o>erit. (oar .The La arc6ian Di ensiori.. şoarecele obeE &u>er. la (e&coperirea enelor $4C/1 şi $4C/" . nu (in ene cu probleme9 _Clin "003Q Done& "001Q <eppa "000Q $aylin 1997` +o'eEile =n (omeniul epi eneticii au (e'enit at5t (e co'5rşitoare.&.

am =nţele&9 /+3-ul nu controleaE.rii celulei şi am recuno&cut rolul e&enţial pe care =l B> k . am '.. M. &tructura şi >uncţia.ie&c9 Cu alte cu'inte . celulele care acoper.-ne =napoi.!oitarii &i&temului imunitar9 7n alt lucru pe care =l con&i(eram incitant era c. ca. ca reacţie la a enţii in>lamatori .e 'orba (e&pre me(iu. &.=şi mo(i>ic.( c. la 7ni'er&itatea <tan>or(.Eut maşin. celulele en(oteliale . &-a ar. enomul e&te mult mai >lui( şi mai reacti' la me(iu. am (emitiEat noţiunea c.6oPgP N MEMBR. celulele (e'eneau ime(iat ec!i'alentele unor macro>a e . celulele &e tran&>ormau.=n &>5rşit.me(iul9 =n propria mea acti'itate (e laborator. abia la &>5rşitul carierei mele (e cercetare.GIC5 /cum. &i&temele biolo ice. pro&tuleN (ggp. a ar.şoar. =n ab&enţa enelor lor9 29a (ou.Eeci (e ani (up. care &e (e&>.Eut (e nenum.$ruce 89 %ipton.N.tat c. 'a&ele (e &5n e pe care le &tu(iam . analiEeE mai =nt5i me(iul . am =nţele& pe (eplin me&aHul9 /m '. amnci c5n( '. =n raportcu me(iul =n care &e a>l. =n&. iar nucleul =n &ine nu e creierul celulei9 %a >el ca mine şi ca 'oi. in>ormaţia poate >i tran&mi&. ace&te celule in(ic.9 +e e?emplu. c5n( puneam &ub&tanţe in>lamatoare =n cultura ti&ular.Eut c. am '. nucleul e&te creierul >uncţion. ce primi&em &>atul lui 2r' Coni &ber . c. =n punctul (in care am =nceput ace&t capitol . celulele &e =mboln.a(ic.tat c. biolo ia molecular. celulele &unt mo(elate =n >uncţie (e me(iul =n care tr. =şi &c!imbau complet comportamentul biolo ic.ria (e a&amblat proteine a celulei. a /+3-ului9“ _DablonRa şi %amb 199#` Zi iat. c!iar şi atunci c5n( le (i&tru eam /+3-ul cu raEe ama9 /ce&te celule en(oteliale erau !enu leate (in punct (e 'e(ere >uncţional].'e&c. la moştenitori şi =n alte mo(uri (ec5t prin &ec'enţa (e baE. (ec5t &e pre&upunea =nainte9 +e a&emenea.la >el ca şi atunci c5n( a'eau nucleul intact9 0ra clar c. -!9+ ani. e?i&tenţa unui &oi (e control Ointeli ent].rate ori impactul pe care un me(iu mo(i>icat =l a'ea a&upra celulelor pe care le &tu(iam9 =n&.

a membranei celulare. (ubl.: brain J>onetic breiri) m creier. (ea un &en& 'ieţii 'oa&tre şi &. membrane J>onetic membreinK ş membran. &untem pe (rumul cel bun. şi >iEic. la >el cu cu'5ntul creier1 .9 <au.tor. me(iul =n >uncţionarea celulei.=n prele erile mele o nume&c ma ica e brain.&. accentu5n( >aptul c. atunci c5n( 'eţi =nţele e cum >uncţioneaE. '. =n >aimoa&a &piral. can(i(atul meu la >uncţia (e a(e'. =n 19#39 /(e'. 'eţi =nţele e şi c5t (e mult reşeau Eiarele (e &can(al.u a şi cunoaşterea (e&pre lumea incitant.rat creier care controleaE. =n a =nţele e mecani&mele biolo ice &imple ale membranei 1Doc (e cu'inte =n limba en leE.creier Jn9%K B@ .. 'eţi a(. ca 'ariant.Q membrain ]membran. 'e(eţi mo(uri (e a o &c!imba9 /ce&t capitol preEint. pe l5n .ca şi mine . 'eţi =ncepe şi 'oi .Hoac. &tructura c!imic. aHute &.. c. 2ar c5n(.ratul &ecret &e a>l. pe care o 'oi preEenta =n capitolul urm.membrana9 Cre( c.ratul &ecret al 'ieţii nu &e a>l. 'iaţa celulei .9 /(e'. ceea ce 'eţi =nţele e (e&pre membrana ma ic.tre ceea ce poate &. o parte (in cu'5nt &e pronunţ. o numiţi membrana ma ic. a >iEicii cuantice.

ta tare pro&t pe po&t (e can(i(at 0a p. piele &emipermeabil.cut. (in 'inilin9 7nul (intre moti'ele pentru care oamenii (e ştiinţ.r. 'iaţa. elatinoa&. &tu(ieE biolo ia celular. &implitatea ace&tei &tructuri a&cun(e o mare comple?itate >uncţional. celular. &tu(iin( cele mai primiti'e or ani&me (e pe acea&t. . membrana ar >i creierul celulei ar >i >o&t con&i(erat. biolo ii au a>lat c. pentru c.mecani&mele prin care corpul no&tru tra(uce &emnalele me(iului =n elemente (*comportament9 C5n( am =nceput &. au a>lat (e&pre uimitoarele capacit. recuno&c c. conţinutul citopla&mei9 Ca un >el (e =n'elitoare cu .]9 0a &imte un(e e&te m5ncarea şi &e poate propul&a c. planet.riotele9 -rocariotele. are con&i&tenţ.. la >el ca şi celulele mai complicate9 6 bacterie m. -!9+ ma ice . atunci..9 Zi trebuie &. e?cret. con>irme e?i&tenţa unei membrane. (eşeuri şi are c!iar şi proce&e (e prelucrare Oneurolo ic. (i er. prin lumea ei. &unt >ormate (oar (intr-o membran. elementar. cel (e al (oilea r.. i(eea c. (e citopla&m.n5nc.şi c.. şi ea proce&ele >iEiolo ice elementare ale 'ieţii.tur. membrana ar. a &a. &unt at5t (e &ubţiri. =nc5t pot >i '.. citopla&ma celulei &e ţine laolalt. (e con&i&tenţa &upei9 +eşi procariotele repreEint. >orm. ca o bil. =n anii U[0. abia =n anii W#09 -5n. cei mai mulţi biolo i cre(eau c.ţi ale membranei celulare.$ruce 89 %ipton.Eboi mon(ial9 -rin urmare. ele au un &cop9 6 bacterie nu &alt. (in trei &traturi..rea &. toate celulele 'ii au membrane . la 'remea aceea. toate membranele au aceeaşi &tructur. >ie (oar o &impl.uri. Fntr-un Hoc (e >lipere9 6 bacterie (eE'olt. ri(icol.coapelor. ea e&te at5t (e &ubţire9 Iembranele au o ro&ime (e numai şapte milionimi (intr-un milimetru9 +e >apt. au Hu(ecat reşit membrana e&te acela c.9 )otuşi. o pic. bacteriile şi alţi microbi.9 <pecialişti =n biolo ie celular. bacteriile r BA 2t . =n cea mai primiti'. re&pir.. biolo ii au putut &. >. printre care &e num.Eute numai cu micro&copul electronic. tri&trati>icat.proca. care ţine laolalt.tre acel loc )ot aşa.. care a >o&t >abricat (up.9 Cu aHutorul micro&. care =nconHoar.

intenţionat mane're (e e&c!i'. turnaţi o lin uriţ.. unt. (intr-un &an('iş cu p5ine cu unt9 Ca &.cum ar >i nucleul şi mitocon. m.&line . o >ace Ointeli ent.(riile9 <in ura &tructur.iotei.u at şi nişte m.-i =nţele &tructura şi >uncţiile9 /&t>el.unele umplute cu ar(ei Rapia şi altele >.ie9 C5n( am &co& ace&t &an('iş (in prele erile mele..torii şi &. (e 'op&ea colorat.. (ar &e opreşte c5n( aHun e la unt.&lineK9 /ce&t &an('iş repreEint. (in miHlocul &an('işului repreEint. am mai a(. care poate >i con&i(erat. anume (in celula procariot. &ub&tanţa uleioa&. pentru toate >ormele (e 'iaţ. un e?periment uşor. to?inele şi pr. '.r. care repetau cur&ul.(. >olo&ea&c. m-au =ntrebat ce am >. pe partea (e &u& a &an('işului9 /şa cum &e arat. ca &.N +eci. celular.]\ Citopla&ma procariotelor nu are nici. ca &. nu morm. or aniEat.ine. &an('işul meu 9(i(acticW are (ou.9 P.&e&c la celulele mai a'an&ate. 'op&eaua &e &cur e prin p5ine. membrana O&an('iş]9 *aceţi un &an('iş cu p5ine cu unt J(eocam(at. care &e . (e inteli enţ. ar.t cum >uncţioneaE. a&tronomic.cut cu elN 2at. &tu(enţii (in public. e>icient. ce &tructur. pentru a &e &al'a9 Cu alte cu'inte. recunoa&c. eucariote . o &ecţiune (in membrana celulei9 /cum. pentru c.un >el (e or anele aparente.. m-am concentrat &. un can(i(at la >uncţia (e creier al procar. ilu&treE &tructura elementar. ar(ei9 =i ro pe urmanEi &. măsline şi ardei C5n( mi-am (at &eama c. J lume&cNK. o barier. >eluri (e m. mai Ho&. inteli ent. am aHun& la o (elicate&. membrana e&te caracteri&tic.$iolo ia cre(inţei pot &. a membranei9 +elicate&a e&te >ormat.r. e&te membrana &a celular. >. procariotele (au (o'a(. (etalieE şi mai mult analo ia.&line9 +e >apt.9 BB .

&lina >.&lin. nu ar primi niciun >el (e &ub&tanţe nutriti'e9 /tunci c5n( a(. c5n( turn.iem &an('işul. analo ie. =n analo ia mea cu &an('işul. membrana ar >i un &implu &an('iş cu p5ine cu unt. cu ar(ei.r.. care >ormeaE. cu m.. membrana (e'ine un mecani&m 'ital şi in enio&. me(iul unei celule9 =n&.&imeN -entru celul.&line umplute şi &imple9 +e acea&t. ame&tecul (e nenum. membrana ar >i o a&t>el (e >ort. ar(ei. >ar>uria repreEint.reaţ. pentru c. (e r. ca atunci c5n( aHun ea la unt +ar c5n( aHun e la o m. e&te important &. (at. un canal. pentru c.. a &an('işului Omembran./cum &.&lina >. 'op&eaua penetreaE. ar(ei. citopla&ma celulei9 )rec5n( prin m. cur . &tratul cu unt şi aHun e =n partea cealalt.m m..rate &emnale moleculare şi (e ener ie ra(iant. care permit acce&ul in>ormaţiei şi alimentelor =n interiorul celulei. prin care 'op&eaua poate &. &5mbure >urniEeaE. 'op&eaua e&te un aliment care &u&ţine 'iaţa9 +ac. p5n. 'e(em un alt reEultat9 C5n( 'op&eaua aHun e la o m.&linele >.]9 Vop&eaua a trecut cu &ucce& prin >ormi(abila membran. la >ar>urie9 =n acea&t. m.r..r.. ea ar a&i ura o barier. (ac..r. la&e moleculele &. la >el .reaţ. umplut. intre Fn interiorul celulei.u .&lin. celula ar muri. prin barier. treac. care ar ţine la (i&tanţ. &e opreşte la >el (e (e>init. liber prin miHlocul &an('işului şi apoi prin p5ine.m 'op&eaua pe&te p5ine şi t. ca (e >ort.. ar(ei. care permite anumitor &ub&tanţe nutriti'e &electate &. >acem un &an('iş cu p5ine cu unt. >.

şi polaritatea9 <arcinile poEiti'e şi ne ati'e ale ace&tor molecule le >ac &. =n&.turi c!imice care le ţin atomii laolalt. pentru &c!iEo>renie.unul (intre cele (ou. >o&>olipi(ele conţin at5t molecule polariEate. &e comporte ca nişte ma neţi. pentru c.&line]. >o&>olipi(ele &unt O&c!iEo>renice]. &unt compu&e at5t (in molecule polariEate. '. a&i ur c. c5t şi molecule nepolariEate.9 %e ..$iolo ia cre(inţei cum 'op&eaua a aHun& pe >ar>urie9 =n realitate.ceea ce le (. partea (e p5ine şi unt a &an('işului repreEint.lalt component c!imic e&te repreEentat (e proteinele Om..rat ca o reţet. componente c!imice principale ale membranei9 JCel. aşa e&te9 )oate moleculele (in 7ni'er&ul no&tru pot >i =mp. care atra &au re&pin alte molecule =nc. neap.rţite =n cate orii nepolariEate şi polariEate. >o&>olipi(ele membranei .turile (intre moleculele polariEate au &arcini poEiti'e şiA&au ne ati'e . c5t şi (in molecule nepolariEate9 -oate c. nu &un. >aptul c. la care 'om aHun e mai Ho&9K 0u &pun c.rcate9 343 . =n >uncţie (e tipul (e le . pentru 'oi. =n biolo ia celular.

-!9+ Iicro ra>ie la micro&copul electronic. ce preEint. (e picioarele >o&>ollpi(elor9 <traturile =ntunecate (e (ea&upra şi (e(e&ubtul Eonei centrale (e lipi(e . la &upra>aţa unei celule umane9 <trati>icarea =ntunecat-(e&c!i&-=ntunecat a membranei celulare &e (atoreaE. iubitoare (e ap. Eona !i(ro>ob. cu moleculele apoa&e. moleculele . or(on.r. a itaţi &ticla. la &ticla (e (re&&in italian pentru &alat.$ruce 89 %ipton. J>oto m.ec!i'alentul >eliilor (e p5ine .pre>er. amintiţi (e 'orba c. nepolariEate. =n ap. pentru ca uleiul şi oţetul &. mai lumino& . moleculele . &e ame&tece. ele &e &epar.9 Ioleculele nepolariEate &unt uleiul şi &ub&tanţele care &e (iEol'.ec!i'alentul untului (in &an('işul no&tru . (in >ri i(er9 *aceţi tot ce puteţi &. 5n(iţi-'. apa nu &e ame&tec..repreEint. &arcini ne ati'e &au poEiti'e9 V.K9 Centrul membranei. nici moleculele uleioa&e. =n ulei =ntre atomii lor nu e?i&t.rit. apa şi lucrurile care &e (iEol'.. &tabilitate9 -entru &tabilitatea lor.rii moleculelor (e >o&>olipi(e (in barier.ca şi oamenii . polariEate9 -entru a 'iEualiEa lip&a (e interacţiune =ntre moleculele polariEate şi cele nepolariEate. (ar c5n( l.&aţi &ticla Ho&. me(ii care le o>er.repreEint.9 /&ta pentru c. membrana celular. >ormat. capetele (e >o&>aţi.. cu uleiul\ )ot aşa nu &e ame&tec. ale moleculei9 -rintre moleculele polariEate &e num.

rţii (e unt a &an('işului9 -entru c. molecula (e in'aEia tuturor moleculelor (in me(iul ei9 2n&.Eea&c. apa şi caut. pe c5n( ia cre(inţei moleculele nepolariEate$iolo Juleiul (e m. re'enim la &an('işul no&tru . caute ap. treac. porţiuni ca nişte beţişoare ale aca(elei &unt nepolariEateQ ele core&pun( p. polariEate. nici celula nu ar putea &. &. atomii &au moleculele cu &arcini ne ati'e &au poEiti'e &. nepolariEat. partea (e Ount“ a membranei e&te nepolariEat. pentru o membran.rcate. &. membrana ei ar >i ec!i'alentul unui &implu &an('iş cu p5ine cu unt Cele mai multe (intre &ub&tanţele nutriti'e ale celulei &unt >ormate (in molecule polariEate şi =nc. pe c5n( porţiunea ei (e lipi(.tur.-şi caute &tabilitatea9 -orţiunea (e >o&>at a moleculei e&te moti'at. proiectat.&lineK caut. (ete&t. (e lipi(e9 %a >el. (iEol'5n(u-&e =n ulei9 Ca &. a aca(elei are &arcini polariEate =ntre atomiQ ea core&pun(e p5inii (in &an('işul no&tru9 Cele (ou. (ac. acea&t. pe&te >ormi(abila barier. &tabilitate.polariEate J(e oţetK caut. prin ea +e >apt.o tr.&. treac. ea nu la&. care au un b. >anta&tic. e reu &.>o&>olipi(ele membranei &unt (e >orma unor aca(ele. me(ii nepolariEate9 -entru moleculele (e >o&>olipi(e. celula nu ar putea &. p.. &upra'ieţuia&c. me(ii apoa&e.-şi elimine reEi(uurile polariEate9 i03 .ţ =n plu& Ja &e 'e(ea ilu&traţia (e mai &u&K9 -artea rotun(... care &unt >ormate (in re iuni polariEate şi (in re iuni nepolariEate (e lipi(e.. parte (e lipi(e e&te un iEolator electric . care nu ar putea &.

urec!ilor. intre =n celul. al pa.. .pilelor noa&tre u&tati'e etc9 4eceptorii >uncţioneaE. =n unt\ <.&linele (in &an('işul no&tru &unt partea cu a(e'.cute (in aminoaciEi cu molecule polariEate. multe proteine inte rale (e membran. 34: .rţite =n (ou.ciEi le aţi +in cei (ou. ele pot >i &ub=mp. -!9+9 Proteine integrale pentru mem%rană I. nepolariEate9 /tunci c5n( o re iune (in coloana 'ertebral.r.&linele repreEint. catena (e protein. &tabilitate..rţile !i(ro>obe ale proteinei &e inte reaE. aşa cum am pu& eu m. &. cum ar >i nucleul (e lipi(e al membranei Ja &e 'e(ea &. J-2IK9 /ce&te proteine &e incorporeaE. -roteinele receptoare &unt or anele (e &imţ ale celulei. na&ului. ace&t &e ment (in protein. care au multe nume (i>erite. a&amblat. atra&e (e ap. a reEi(uurilor şi a altor >orme (e Oin>ormaţie] prin membran.. linear. ca nişte Onano-antene“ moleculare. (in aminoaciEi le aţi cu molecule !i(ro>obe. intr5n( şi ieşin( (in &an('işul cu p5ine cu unt9 0?i&t.9 /ce&te proteine permit tran&portarea &ub&tanţelor nutriti'e. 'ertebral. =n&. probleme. ne amintim c. m. rupe >uncţionale: proteine receptoare şi proteine efectoare. orice molecul. =n &tratul (e miHloc al membranei9 -entru c. eata (in poEa (e mai Ho&K9 =n ace&t >el.. proteinele inte rale (e membran. p. iar altele &unt nepolariEate. proteinele &unt compu&e (intr-o coloan.$ruce 89 %ipton.&linele] proteine nu la&. a proteinei e&te >ormat. (in membran.&in( un me(iu atra& (e ulei. iar alţii au molecule !i(ro>obe. a unei proteine &unt >. (in aminoa.rat in enioa&. . proteinele inte rale (e membran. ec!i'alentul oc!ilor. &e 'a Oţe&e].&linele =n ilu&traţie9 Cum &e incorporeaE. a citopla&me% =n &an('işul meu. unele re iuni (in coloana 'ertebral. caut.9 OI. unii au molecule polariEate. =n &tratul Ount] al membranei.ci (oar pe cele nece&are pentru >uncţionarea. >.Eeci (e aminoaciEi (i>eriţi.

receptorii (e !i&tamine &unt complementari cu >orma moleculelor (e !i&ta- 34.] &pecial. receptorul (e e&tro en şi molecula (e e&tro en le ate =ntr-o an renare per>ect.$iolo ia cre(inţei acor(ate pentru a r. pe ace&ta. o con>ormaţie Oacti'.&pun( la &emnale >iEice9 7n e?emplu e&te un receptor (e e&tro en. a celulei. atunci c5n( &arcina lor electric. pentru a monitoriEa me(iul intern al celulei9 /lţi receptori &e e?tin( (e la &upra>aţa e?terioar. a receptorului &e &c!imb. pe care trebuie &. receptorul (e e&tro en &e >i?eaE.9 /tunci c5n( o protein. monitoriE5n( &emnalele e?terne9 Ca şi alte proteine (e&pre care am (i&cutat mai (e'reme. receptoare >ace le .. &arcina electroma netic. la ni'elul &arcinilor &ale electrice (uc la mo(i>icarea >ormei coloanei 'ertebrale.. şi una acti'. =l citea&c. receptorii au o >orm.trec5n( (e la o con>ormaţie la cealalt. care e&te proiectat &pecial pentru a >i complementar >ormei şi (i&tribuţiei &arcinii electroma netice =ntr-o molecul. (e e&tro en9 /tunci c5n( e&tro enul &e a>l. receptoare Oacor(at.]9 Celulele au c5te o protein. inacti'.9 7nii receptori r.u.. =n 'ecin. iar proteina a(opt.9 %a >el. mo(i>icarea reEultat.&pun(e la anumite &emnale (in me(iu9 /numiţi receptori &e e?tin( =n interior.tatea receptorului &. &e mo(i>ic. iar proteina trece la con>ormaţia ei acti'. a ra>ele pentru !5rtie9 6(at. cu &i uranţa cu care un ma net a(un. (e la &upra>aţa membranei. . pentru >iecare &emnal (in me(iu.tura cu un &emnal (in me(iu. .

etc9 O/ntenele] receptorilor mai pot citi şi c5mpuri (e ener ie 'ibraţional.9` Voi abor(a ace&t &ubiect mai pe lar =n capitolul care urmeaE. 'iaţa . (ar acum aş (ori &.iar ace&ta e&te (omeniul proteinelor e>ectoare9 %uate laolalt. a&upra &emnalelor (in me(iu. cum ar >i penicilina .. cum ar >i 5n(ul. &e an aHeEe =ntr-o reacţie core&punE. -!9+ &unt complementari cu mine.. proteinele receptoare-e>ectoare &unt un mecani&m &timul-reacţie.şit.toare şi care &. a proteinei. >.. ca nişte (iapaEoane9 +ac. o conştienţ. care >ace ..9 Comportamentul biolo ic poate >i controlat (e >orţe in'iEibile. pe care o te&teaE. care &ete comparabil cu reacţia re>le?. acea&ta 'a altera &arcina electroma netic. >. =n&. ele nu au impact a&upra comportamentului celulei =n mo( in(epen(ent9 +eşi receptorul a&i ur. cum ar >i lumina.c5n( receptorul &.. (in me(iu reEoneaE.$ruce 89 %ipton. un ner' &enEorial preia &emnalul9 /ce&t ner' tran&mite ime(iat in>ormaţia la un ner' motor.r. la >el (e bine cum poate >i controlat prin molecule >iEice. (eoarece receptorii pot citi c5mpurile ener etice. celula tot trebuie &. &u&ţin.şi ace&t >apt >urniEeaE. &unetul şi >rec'enţele ra(io9 /ntenele (e pe aceşti receptori O(e ener ie] 'ibreaE. (octorii (e obicei.nel =n enunc!i. baEele ştiinţi>ice pentru me(icina ener etic.. cu antena unui receptor. &ublinieE >aptul c. iar receptorii (e in&ulina >orma moleculelor (e in&ulin. noţiunea c. me(icamente9 -roteinele receptoare &unt remarcabile. numai moleculele >iEice pot a'ea un impact a&upra >iEiolo iei celulei e&te (ep.-şi &c!imbe >orma _)&on 19. o 'ibraţie ener etic. la con&ultaţiile me(icale9 /tunci c5n( (octorul te lo'eşte cu un cioc.

a &emnalelor (in me(iu şi acti'area proteinelor (e comportament ale celulei9 <tu(iul tran&(ucţiei &emnalului a(uce membrana pe &cena central.9 +e >apt. oamenii (e ştiinţ.&linele umplute cu ar(ei (in ilu&traţiile noa&tre9 J/ &e 'e(ea ilu&traţia (e la pa ina 10"9K /tunci c5n( &arcina electric. comple?ul receptor-e>ector acţioneaE. &e mişte9 4eceptorii membranei &unt ec!i'alentul ner'ilor &enEoriali.tor. care &e (e&c!i(e prin centrul proteinei9 +e 34@ . (e proteine canal. &c!imbare creeaE. cla&i>ice &ute (e c. >orma. =ntre primirea (e c.tor.. aHun em (in nou la ar(eii (in &an('işul no&tru cu p5ine cu unt şi m. a celulei nece&it. (intr-o parte a barierei membranei p5n. mai multe tipuri (e proteine e>ectoare care controleaE.i comple?e (e in>ormaţii. >uncţionarea nea>ectat. care &eam.9 /&t>el. =n cealalt. care &e a>l.t. acţiunea. proteina =şi &c!imb.tre membran. rolul proteinelor (in cromoEomi 0?i&t. un canal. comportamentul celulei. cu m.şurate.&line9 Iulte proteine canal au >orma unei &>ere &tr5n& =n>. care tran&port. a proteinei e&te mo(i>icat. numit Otran&(ucţia (e &emnal]9 <a'anţii (in (omeniul tran&(ucţiei (e &emnal &unt preocupaţi &. care tra(uce &emnalele (e la me(iu =n comportamente ale celulei9 /bia recent.. pentru c. a (e'enit un (omeniu (e &ine &t. proteinele inte rale (e membran.n. moleculele şi in>ormaţia. şi-au (at &eama (e importanţa proteinelor inte rale (in membran.r.ţi9 +e e?emplu. şi o >amilie 'a&t. =mpreun. ele &unt at5t (e importante.$iolo ia cre(inţei piciorul &. ca un =ntrerup.. =nc5t &tu(iul mo(ului =n care >uncţioneaE. printre proteinele (e tran&port &e num. la >el cum (omeniul epi eneticii &ubliniaE. iar proteinele e>ectoare &unt ec!i'alentul ner'ilor motori care enereaE. o &erie (e acti'it. iar acea&t.

>orma proteinelor &eam. mii (e a&t>el (e proteine =n >iecare celul. .merit. cu o m.&lin. cu ar(ei. =n >iecare Ei9 /ce&t canal &e =nc!i(e şi &e (e&c!i(e at5t (e (e&. -!9+ >apt. =n permanenţ. m. are &ute (e a&t>el (e canale. care a&i ur.rcaţi poEiti'9 /)-aEa natri-pota&ic. interiorul celulei &e =ncarc. pentru c. trei atomi (e natriu. ar(ei. (e ener ie.9 -e m. (e&c!i&.n. nu numai c. celula =ntr-o baterie biolo ic. la >el ca şi bateriile cump. care are o poart. o atenţie &pecial. acti'itatea lor >olo&eşte aproape o Hum. ce aceştia le con&um. incorporate =n membran. la&. şi. &. =n citopla&m. =nc. ace&t truc9 *iecare rotaţie a /)-aEei natri-pota&ice &coate a>ar. =nc. acti'itatea pro(uc./)-aEa natripota&ic. intre =n celul.n.rate. =n acelaşi timp.rcaţi poEiti'. ce ace&te proteine trec prin &ute (e cicluri pe &ecun(. >aţ. =nc5t &eam.9 =n mo(ul inacti'. proteinele canal &unt ca (ou.9 *iecare celul. >olo&eşte o r.ma(. (ar şi creeaE.şi e?i&t.&ur. ce &e re=ncarc. ener ie.9 =n mo(ul acti'. c5n( &e roteşte ace&t canal. &tructura lor &eam. a>ar. umplut. ea tran&>orm.9 2at. cu uşa rotati'.9 =mpreun. cum reuşeşte /)-aEa natri-pota&ic..m5ne =nc!i&. (oi atomi (e pota&iu (in me(iu.. (e lumea (in a>ara celulei9 /cti'itatea unui tip anume (e canal .$ruce 89 %ipton. =ntr-o Ei (e mari re(uceri9 +e >iecare (at. ener ie pentru un (e copii Jcel puţin. p5n.rate (e la ma aEin. >. cu o m. mai mulţi ioni poEiti'i (ec5t la&. =n >uncţie (e &arcina lor electric. (ec5t bateriile cump. a unui ma aEin uni'er&al. poEiti'9 .&lin.n. care r.tate (in ener ia or ani&mului no&tru..pota&ice e&te mult mai bun.. .&line =ntr-una &inur. (in citopla&m.toare (e ener ie a /)-aEei natri.r. el tran&port.. pe c5n( e?teriorul &e =ncarc. ne ati'.K9 +e >apt.

e&te cuno&cut. ca şi &uport =n (i e&tie9 /tunci c5n( &unt acti'ate. tra concluEia c. pot &er'i şi (rept &emnale care acti'eaE.m5ne ne ati'.n. inclu&i' proteinele canal. *. a c.. On principal.rcaţi ne ati' &. re lementeaE. &emnale care controleaE. poat. enele nu =şi controleaE. (in interiorul ei >ac ca celula &. >i =nlocuite. in>ormaţia Oa>işat. care &-au acumulat 34B . (e &ub membran. enele9 /ce&te proteine inte rale (e membran..] (e ene. 'arietate (e proteine e>ectoare.$iolo ia cre(inţei <arcina ne ati'. e&enţial. =n(oial.rei ener ie e&te >olo&it.rcabil. proteinele cito&c!eletice. de interac%iunea acesteia cu ediul. partea (e Ount“ a membranei. molecule . creierul +up. &au &. le area proteinelor re ulatoare (in cromoEomi. c. un Omanşon] =n Hurul /+3-ului9 Contrar a ceea ce &e =nţele e =n mo( con'enţional.(e aceea.toa&e. (e&compune &au &intetiEeaE. >i create noi proteine9 Cum >uncţioneaE. (in e?teriorul celulei şi &arcina ne ati'. tiparele (e /+3 &tocate =n nucleu &unt nişte molecule remarcabile. poat. a&t>el =nc5t proteinele uEate &.r. &ub (enumirea (e poten%ialul e branei. propria acti'itate9 -roteinele e>ectoare ale membranei. a(ic. enEimele &e '5n( la ma aEinul (e alimente &. >orma şi motilitatea celulelor9 6 a treia 'arietate. &arcina (in interior r. +e&i ur. sunt odelate. >ie.9 <arcina poEiti'.mente. cele cito&c!eletice şi enEimele &au pro(u&ele lor &ecun(are. proteinele inte rale. ce am =nţele& cum >uncţioneaE. toate >ormele (e proteine e>ectoare. (enumit. &au pro(u&ele lor &ecun(are a&i ur. lipi(ele. o baterie auto-re=nc. nu la&. atomii =nc.&pun& la &emnalele (e me(iu preluate (e receptorii membranei. func%iile Ondeplinite de celul. pentru a alimenta proce&ele biolo ice9 6 alt. acţion5n( ca r. a&t>el c. (e barier. enEime. a trebuit &. &unt cele care controlea). #i nu de codul ei genetic. treac. care >ormeaE.

e&te important (e e'i(enţiat c.crearea unei O&enEaţii >iEice] reEum.cut =n laborator.] operaţiunile celulei9 =n mo( lo ic.9 *uncţia membranei (e a interacţiona Ointeli ent] cu me(iul. >uncţional.ţile >un(amentale ale inteli enţei celulare9 )e!nic. aşa cum am muri şi noi.ratul creier al celulei9 <. pe c5t (e remarcabile &unt ace&te &c!iţe (e /+3. c5t şi proteine e>ectoare J(e acţiuneK9 /ce&te comple?e (e proteine &unt unit.. ne-am an aHat Fntr-un e?erciţiu (e ma?im. acea&ta moare.. celulele au ne'oie (e o membran. (ac. şi =i (i&tru em (oar proteinele receptoare lucru uşor (e >. ele nu OcontroleaE. le putem con&i(era unit. la orice moment (at.ţi elementare (e percepţie. re(ucere. l.$ruce 89 %ipton. pentru c. cu aHutorul unor enEime (i e&ti'e .. (ar proteinele e>ectoare &unt imobiliEate9 -entru a preEenta un comportament Ointeli ent]. la un me(iu care &e &c!imb. &upunem şi membrana la acelaşi te&t pe care l-am aplicat nucleului /tunci c5n( (i&tru em membrana celulei. care &unt nece&are pentru >uncţionarea ei9 Celula mai intr. =n permanenţ.m membrana intact. nu mai primeşte &emnalele (e la me(iu. pentru a pro(uce comportamente. enele nu pot pre-prorama 'iaţa unei celule &au a unui or ani&m. printr-o &enEaţie >iEic.K. aib.]9 -rima parte 5'(e>mit>ei (e&crie >uncţia proteinelor inte rale receptoare9 -artea a (oua a (e>iniţiei .m5n intacte. =n com.]9 0a 'a intra =n com. rolul proteinelor e>ectoare9 0?amin5n( ace&te unit. ni &-ar =n(ep. (eoarece &upra'ieţuirea celulei (epin(e (e capacitatea (e a &e aHu&ta (inamic. -!9+ (e-a lun ul a trei miliar(e (e ani (e e'oluţie9 =n&. at5t proteine receptoare J(e conştienţ. care &.. >ace ca acea&ta &. 334 .celula 'a &u>eri o Omoarte cerebral. (e&compun5n( celula =n piuliţele şi şuruburile ei >un(amentale9 =n acea&t.ţi (e Opercepţie]9 +e>iniţia percepţiei e&te: OConştienţa a&upra elementelo*)>lr(tuiu=. şi atunci c5n( proteinele receptoare ale membranei r. >ie a(e'..rta creierul9 C!iar şi (ac.&. pri'inţ.

!oli&tic. nu (e re(ucere . a membranelor lor. la orice moment (at9 /bor(area acea&ta e&te una (e natur. a membranei şi e?tinE5n( Eona (e &upra>aţ. toate >uncţiile >iEiolo ice >un(amentale ale or ani&mului .$iolo ia cre(inţei =n membrana unei celule e?i&t. >i ampla&ate mai multe proteine inte rale (e membran.inclu&i' (i e&tia. proteinele inte rale (e membran. poat.proteinele receptoareAe>ectoare ale membranei9 Celulele au (e'enit mai inteli ente.] .ţilor tuturor comutatoarelor. &e (epla&eaE. care &unt or ani&me primiti'e. re&piraţia şi e?creţia9 Iai t5rEiu.rului (e unit. >olo. la &ute (e mii (e a&t>el (e comutatoare9 Ca urmare. care e?ecut. =n interior şi >br- 333 . p5n. porţiuni (in membran.şi o 'oi (eE'olta =n capitolul care urmeaE.&ur.&in(u-şi mai e>icient &upra>aţa e?terioar.9 %a procariote. po'e&tea ma?imiE. a&t>el =nc5t pe ele &. po'e&tea e'oluţiei e&te =n mare m.rii num.ţi elementare (e Ointeli enţ.9 %a ni'el celular.. comportamentul unei celule nu poate >i (eterminat prin analiEarea unui &in ur comutator9 Comportamentul unei celule poate >i =nţele& numai prin analiEarea acti'it. ace&te >uncţii >iEiolo ice.. e?ecut. =n e'oluţie.

.. a(ic. i &e (ep. mai mare9 .m5ne o &upra>aţ.9 4eEultatul >inal e&te o Conştienţa mai bun. iar conţinutul &e re'ar&. (i&ponibil. pentru a >orma comunit.m5ne =n 'iaţ. &unt aceleaşi >uncţii care &unt nece&are unei comunit. ace&ta &e rupe cu uşurinţ. atunci c5n( au >ormat or ani&me pluricelulare.ri ra(ul (e Conştienţa9 -entru a (e'eni mai inteli ente.=n mo( ine'itabil . -!9+ meaE. mult mai mult loc pentru proteinele inte rale (e membran. nu a mai >o&t &u>icient (e puternic.. >iEic. atunci c5n( umpleţi un balon cu ap. care &unt caracteri&tice citopla&mei la eucariote9 /&t>el.m5ne =n 'iaţ. =nc5t &. =n m5n. e'oluţia celulei in(i'i(uale şi-a atin& limitele9 +e aceea. or anelele membranoa&e. a'ea o Conştienţa comun. care &e tra(uce printr-un ra( (e &upra'ieţuire mai ri(icat9 -rin e'oluţie.9 /t5ta timp c5t balonul nu e prea plin. or ani&mele umcelulare au >o&t &in urele or ani&me e?i&tente pe planet. &e le e unele cu altele. &ituaţie &-a &c!imbat. a aHun& la (imen&iunea critic.9 %a un punct.şi cu membrana unei celule cu prea mult. r.rul (e proteine inte rale (e percepţie9 =n plu&. pentru a creşte num.. =n primele trei miliar(e (e ani (e e'oluţie. el e&te reEi&tent şi poate >i trecut (in m5n. &ubţirea membran. a &upra>eţei membranei.ţi (e celule.9 /cea&t.9 =n&. ceea ce =n&eamn. prin care &. pentru a r.$ruce 89 %ipton.. la >el cum &-ar =nt5mpla .m: >uncţiile nece&are unui or ani&m unicelular. celulele au =nceput &. acea&t..ţi pluricelulare. pentru a r. =n&. citopla&m.. ce &e =nt5mpl. aşa cum am e?plicat =n Capitolul 19 Ca &. recapitul. e?tin(ere a'ea o limit. 337 .şeşte capacitatea. celular. numai atunci c5n( celulele au in'entat un alt mo( (e a-şi m. (e citopla&m. &upra>aţa membranei celulei &-a m.5n(iţi-'. &u&ţin. eucariotele &unt (e mii (e ori mai mari (ec5t procariotele. mai mare (e membran.rit. poat. (ac..9 =n&. o creştere uriaş.9 /tunci c5n( membrana celular. o ma&.

re&piraţia e&te =n(eplinit. =şi 'a (eE'. &e &pecialiEeEe9 =n comunit. (e mitocon(rii9 %a un or ani&m pluri. comunit.celular.cut mari pro re&e =n ceea ce pri'eşte (e&ci>rarea comple?it.m5nii9 2at.&pun& core&punE. care >ormeaE. oamenii (e ştiinţ.Eeci (e ani9 339 . >uncţiile membranei erau cuno&cute şi acum (ou. &.9 $iolo ia cre(inţei -e retul vie$ii +up.. (e cur5n(.tor 2a me(iul re&pecti'. şi un alt e?emplu: la or ani&mele unicelulare.c. &ublinieE c. pe care =l numim &i&temul ner'o&9 +eşi &untem (eparte (e or ani&mele unicelulare. numite actin. la or ani&mele unicelulare. =n or ani&mele noa&tre. mişcarea e&te creat. >ie conştient.ţi (e celule mu&culare &pecialiEate. >iecare >iin( (otat.celulele au =nceput &. pl. an reneEe un r. =n ţe&uturile şi or anele care =n(epline&c >uncţii &pecialiEate9 +e e?emplu.ţii &e ocup.9 =n&.aşa cum am &pu& şi mai (e'reme . şi mioEin. cre( . creierul. atunci c5n( 'om şti c5t mai mult cu putinţ.9 %a un or ani&m pluricelular. pare &impl.ţi ma&i'e (e actin. aparent. au >. (eoarece 'reau.. (e&pre membran. şi mioEin. (e me(iu şi &. =n linii mari.ţile pluricelulare e?i&t. cu cantit.ec!i'alentul creierului la o celul. (e enerarea mobilit. . cum aţi a>lat =n ace&t capitol. &tu(ierea or ani&melor unicelulare e&te un mo( in&tructi' (e a &tu(ia or ani&mele pluricelulare complicate9 C!iar şi or anul omene&c cel mai comple?.. ace&te >uncţii au >o&t preluate (e un rup &pecialiEat (e celule.9 4epet ace&te in>ormaţii (in primul capitol.ţii membranei care. o (i'iEiune a muncii9 /cea&ta e&te e'i(ent.lui &ecretele mai repe(e. ec!i'alentul mitocon(riilor pentru re&piraţie &unt miliar(ele (e celule &pecialiEate. (eşi la un or ani&m unicelular e&te treaba membranei &. prin interacţiunea proteinelor (in citopla&m.

şi pre(am la o alt. Fntr-un cri&tal uriaş9 =n 19. recapitulam mecanica membranei. ace&tea &unt aranHate =n membran. ca nişte &ol(aţi =nre imentaţi la o para(.. rubinele şi c!iar &area9 Cel (e al (oilea tip (e cri&tale e&te o &tructur. pe in&ula . c!imia şi >iEica membranei celulare9 %a 'remea aceea.. =ncerc5n( &. =n c!imie9 /ce&te &oluţii. =n plu& (in &ub&tanţ. =nţele erea mo(ului =n care >uncţioneaE.9 <unt at5t (e &aturate.tate]9 0ra ora (ou. cum &unt (iamantele. =n care toate materialele (iEol'ate >uEioneaE. =ntr-o aliniere per>ect. -!9+ +e >apt.9 -rin (e>iniţie. (e&pre biolo ia..rena(a. ca şi apa. &unt &aturate complet cu o &ub&tanţ.&aturate. ca un cri&tal9 0?i&t. acum (ou. >acultate (e me(icin. ar pro'oca o reacţie puternic.$ruce 89 %ipton. locuiam =ntr-o ca&. un tipar or aniEat 0?emple 33: .nau cu nişte aca(ele şi am ob&er'at c. pentru prima oar. O(in &tr. (in Caraibele =mbibate (e miro(enii . =mi re(e>ineam mo(ul =n care =nţele eam or aniEarea &tructural. c. (eşi moleculele ei p. care nu mai a'ea niciun >el (e &cuEe ca &. ci Fntr-un biolo concentrat pe membran. ale c. pic. mai >lui(.rei molecule &unt aranHate Fntrun tipar re ulat şi repetat e&te (e>init.&treaE.in.Eeci (e ani mi-am (at &eama. recitin( notiţe luate timp (e ani =ntre i. =nţele cum >uncţiona acea&ta. (imineaţa şi eu eram treaE. o &tructur. =nc5t o &in ur.. care &em. a membranei9 /m pornit (e la moleculele (e >o&>olipi(e...#. =nc!iriat.tur. ca un &i&tem (e prelucrare a in>ormaţiilor9 /tunci am a'ut un moment (e re'elaţie ce m-a tran&>ormat nu Fntr-un cri&tal.-şi rateEe 'iaţa9 %a ora aceea timpurie a (imineţii. (ou. poate &. tipuri >un(amentale (e cri&tale9 Cri&talele pe care le cuno&c cei mai mulţi oameni &unt mineralele tari şi reEi&tente. (iEol'at. o membran. care arat.-ţi &c!imbe 'iaţa9 Iomentul meu (e Oe'riRaN“ a >o&t ca şi (inamica &oluţiilor &uper.

pentru a (e>ini acea&t. proteine inte rale (e membran. >.(uctor9 =n&. inclu( =n (e&crierea mea şi cele (ou.. c5n( mi-am (at &eama c.m &eama c. 5n(e&c c.proprietate nece&ar. ne (. toate miHloacele importante pentru ca celula &. (e &ol(aţi &e =ntoarce la un colţ. &. mi-am continuat (e&crierea membranei. pe (ina>ar.r. tipuri (e proteine inte rale (e membran. =şi mo(i>ice >orma =n mo( (inamic. membrana conţine Oreceptori şi canale].-şi piar(. &criu c. permite membranei &. nu ar trece prin &tratul-unt (e lipi(e9 <an('işul ace&ta (e p5ine cu unt e&te un non-con. unei membrane &uple. &. caracteri&tic.9 -rin urmare. or aniEarea (e cri&tal9 Ioleculele (e >o&>olipi(e ale membranei &e comport. mi-am =nc!eiat (e&crierea. membrana e&te con(uctoare pentru anumite lucruri. ca un lic!i( care cur e.&tr5n(u-şi inte ritatea .&line9 =n e?perimentul (e&cri& mai (e'reme. ei &e mişc.cuno&cute (e cristale lichide &unt ca(ranele cea&urilor şi ecranele (e laptop9 -entru a =nţele e mai bine natura unui cri&tal lic!i(. &criin(: OIembrana conţine por%i şi canale 33.9 /&t>el. am &cri&: OIembrana e&te un cri&tal lic!i(]9 /poi am =nceput &. ace&te proteine a&i ur. atunci c5n( inclu(em Om.9 /&t>el.&treaE. un &an('iş (e p5ine cu unt. care &er'eşte (rept barier.. am 'rut &. (e e>ectori numit. a(. poat. >lui( şi cri&talin. m. pentru c.&linele]. cele mai cuno&cute9 /ce&tea &unt receptorii şi o cla&. pe c5n( pe altele 2e la&. la >el9 Io(ul lor (e or aniEare. permite acce&ul &ub&tanţelor nutriti'e şi &. m.r. in(i'i(ual9 <e comport. &e p. o membran. elimine (eşeurile9 )ocmai urma &. >.u 5n(: OIembrana e&te un se iconductor =n cele (in urm. c!iar (ac. canale. $iolo ia cre(inţei .9 /tunci c5n( o coloan. care ar a'ea numai >o&>olipi(e ar >i. c. re'enim la ima inea cu &ol(aţii la para(. 'op&eaua colorat. &inonimul receptorului e&te cu'5ntul poart... &tructura =nre imentat. a membranei. pur şi &implu. =n acelaşi timp p.

9 =ntr. care are porţi şi canale]9 Vreme (e o &ecun(.ra&em !i(ul ace&ta (e buEunar. atenţia mi-a >o&t atra&. cu o &oluţie &pecial. canalele &-au (e&c!i& şi au permi& acce&ul &oluţiei (e electroliţi prin membran.tre colţul biroului. (oi&preEece ani. celular. a publicat un articol =n re'i&ta +ature. un con&orţiu au&tralian (e cercetare. care &punea aşa: O7n cip e&te un &emicon(uctor (e cri&tal. natura i(entic. =n intro(ucere. un(e >u&e&e pu& primul meu calculator . (e&pre cum >uncţioneaE.lucitor.ma& uimit.. e&te omolo ul unui cip (e calculator9 Cercet.torii au iEolat o membran. membrana celular.$ruce 89 %ipton.. nu (emult. &au (ou.a(e'. %ucrul (e care mi-am (at &eama ime(iat a >o&t c. care =mi con>irma ipoteEa c. cipul şi membrana a'eau aceeaşi (e>iniţie te!nic. şi au ataşat &ub ea o bucat.9 /m petrecut c5te'a &ecun(e şi mai inten&e. c5n( mi-am (at &eama c.&at pe &pate şi mi-am recitit noua (e&criere a membranei: QMe brana este un se iconductor din cristale lichide. pe &pate. am . Fntr-un a>işaH (i ital 33> .&it o (e>iniţie a unui tip (e calculator. E5mbitor9 %5n . c. )ocmai cump. compar5n( şi (eo&ebin( biomembranele şi &emicon(uctoarele (e &ilicon9 /m r. -!9+ I-am l.nu era =n conte?tul (omeniului biolo iei9 %. auEi&em &au citi&em aceeaşi >raE. (e >oiţ. cu por%i #i canaleD.9 *oiţa a >olo&it (rept tran&(uctor . pe &caun.un Iacinto&! nou. (eşi atunci nu ştiam un(e9 7n lucru era &i ur . cu titlul !.un (i&poEiti' electronic (e preluare. am >o&t şocat (e >aptul c. membrana celular. a (e>iniţiilor lor nu era o coinci(enţ... a canalului. con(u& (e $9 /9 Corneli. On%elege un icroprocesor. (e aur9 /poi. calculatoarele9 /m luat cartea şi. au inun(at &paţiul (intre >oiţa (e aur şi membran. era un ec!i'alent Jomolo K &tructural şi >uncţional al unui cip (e &iliconN +up. (e electroliţi9 C5n( receptorii membranei au >o&t &timulaţi cu un &emnal complementar. el &e a>la o carte (e un roşu &tr. care con'erteşte acti'itatea electric.r.&5n(u-m.

arat. ca un cip9 Corneli şi a&ociaţii &. biolo ic.i au tran&>ormat cu &ucce& o membran. membrana celular. şi un cip (e calculator &unt omoloa e =n&eamn. c. ca un cip. c. celular. (ar şi >uncţioneaE. =ntrebaţi 'oi\ *aptul c. Fntr-un cip (e calculator cu a>işaH (i ital9 Zi care-i treaba.. nu numai c.pe un ecran9 /ce&t (i&poEiti'. e&te potri'it şi in&tructi' $iolo ia cre(inţei 33@ . membrana celular. (emon&treaE. creat pentru &tu(iu.

un (i&c (e memorie . =nţele em mai$ruce bine89 cum lucreaE. mi-am (at &eama c. =n mo( (inamic.rcate =n celul. nucleul e&te. prin =n(ep. %a calculatorul 'o&tru (e aca&. in'oc un biocalcu.. On e. care &unt (e&c. -!9+ &.9 Celulele enucleate intr. pentru a =nlocui proteinele 'ec!i. =n(ep. miam (at &eama c. dubl.-2 numim Discul de e orie cu spiral.. &. =n =ncurc. pe c5n( m.9 /tunci c5n( =l =n(ep. pro(ucţia (e proteine9 <.luie un a&t>el (e e?erciţiu e&te aceea c. nucleul care conţine enele nu pro rameaE. inter>eraţi cu pro ramul care ruleaE. maşina (e proteine a celulei =şi continu.m5nt.. puteţi &.rcaţi pro ramele re&pecti'e =n memoria acti'.teriorul calculatoruluiAcelulei9 Comportamentul biolo ic şi acti'itatea enelor &unt le ate. Cea (e a (oua re'elaţie e&te c. . a&t>el =nc5t mi-au trebuit oarece !ur(uc. =n(ep. şi calculatoarele. in>ormaţia care a creat-o a >o&t (eHa (e&c. dubl.rtarea nucleului.9 /&t>el.tit ca a&tronom a?at pe planeta -. celula9 7.(uiam &.turi. ca şi celulele. >ar.un !ar( care conţine pro ramele /+3 ce co(i>ic. in&eraţi un a&t>el (e (i&c (e memorie. acti'itatea. &unt progra abile.r mare (e pro rame &pecialiEate.rtaţi (i&cul (in calculator. numai atunci c5n( au ne'oie (e pro ramele enetice a>late pe Discul de e orie cu spiral.rtat.la >el cum şi Copernicu& >u&e&e pre .rt.m. &tr. cum ar >i proce&oare (e cu'inte. compar5n(-o cu un computer9 -rima mare re'elaţie pe care o (eE'. ce (e&c. pro ramatorul &e a>l.. p5n. &au pentru a >ace alte proteine9 0u am >o&t >ormat ca biolo orientat pe nucleu . celula. >iin(c.%ipton. (e in>ormaţiile (in me(iu.lator. pur şi &implu. care conţine un num.rcat. ra>ice şi tabele9 +up.tur. puteţi &.

mai e preocupat. po'e&te9 =n momentul acela (e tran&>ormare eram >ru&trat.ticie t.rile (e '5r> =n (omeniul biolo iei celulare . &. care acţioneaE.Acalculator prin interme(iul receptorilor membranei..şi bucuria9 0ram &in ur. >ie nişte &tu(enţi care =n'aţ.-mi pot =mp. con'er&ia in>ormaţiilor (in me(iu.&pun o cu totul alt.ca &.. nu era nimeni cu care &. cercet. mine. nou. care repreEint.cerea bibliotecii a(ormite9 2me(iat am =nceput &. nu era tele>on9 -entru c. re'elaţie9 C5n( am (at buEna =n bibliotec.luie mi&terul Iembranei ma ice.tate9 =n ca&. eram per&oni>icarea pro>e&orului (i&trat9 /m (at cu oc!ii (e un &tu(ent (e-al meu (in anul =nt5i şi am >u it la el. un(e'a =n &tr. nişte !aine şi am onit c.tre >acultate .care continu.'..$iolo =n ia cre(inţei +atele &unt intro(u&e celul. aproape =n&p. cu oc!ii bulbucaţi şi cu p. auEi a&taN 0 >ormi(abilN] =mi aminte&c.r. care tulbura cu &.rul Ebur5n(u-mi =n toate (irecţiile. =n limbaHul comportamental al biolo iei9 =n acele prime ore ale (imineţii. trebuia &.in. >olo&in( Har onul comple? şi poli&ilabic al unui biolo obişnuit. un(e'a =n &tr. cu &u>letul la ur.-mi re. oricui.lb.. la ni'eluri (e (etaliu (in ce =n ce mai comple?e . pre(am la o >acultate (e me(icin. &tri 5n(: O)rebuie &. la bibliotec.9 Ii-am pu& =n rab..>un(ul minţii. mi-am (at &eama c. proteinele e>ectoare ale membranei. pentru c. =n (elir. cum &-a (at la o parte (e l5n .. ca Oproce&orul] celuleiAcomputerului9 -roteinele e>ectoare Oproce&or] a&i ur.-i &pun cui'a.im5ntat (e ace&t &a'ant nebun. (e&pre acea&t. (e (etermini&mul enetic. (eE'.r& noua re'elaţie (e&pre celule. &peciali&t =n 33B . >. =n(oial. Ota&tatura] celulei9 4eceptorii (eclanşeaE.rt. (eşi 5n(irea =n (omeniul biolo iei =nc. mi-am (at &eama c.

era ce'a incitant pentru mine. care >u&e&er. am .cere. &pun. a >o&t OV. =n &er'iciul me(ical şi printre ne&pecialişti9 +e a&emenea.lm. =n oan. (ar m-a tran&>ormat . +r9 %ipton\] 0ram (i&tru&9 <tu(entul nu =nţele&e&e niciun cu'5nt (in ce-i &pu&e&em9 Ii-am (at &eama c. nu a'ea &u>icient. ce'a (in b. o per>ecţioneE.rile. am . printre per&oane care lucreaE. m. oc!ii &coşi (in orbite9 )ot ce a putut &. la bibliotec.$ruce 89 %ipton.&it un public mult mai recepti'. nu ar >i >o&t ce'a care &. aib. =nţele e şi &tu(enţii (in anul =nt5i şi cei care nu &unt (e &pecialitate9 +e a&emenea. trimit.N +e-a lun ul anilor. pe membran. (ar nu &e =nt5mpla nimic9 /cum. poat. =n&. era r5n(ul lui &. n-am a'ut mai mult noroc nici cu cei mai mulţi (intre cole ii mei. o poat. şcoliţi =n Har onul poli&ilabic9 Cam a&ta a >o&t cu Iembrana ma ic. &au cel puţin un Obra'o“.-i au( >elicit. -!9+ biolo ie celular. &au 'ocabularul nece&ar ca &.tire ştiinţi>ic.&it şi oameni recepti'i la implicaţiile &pirituale ale momentului meu (e re'elaţie9 )recerea la o biolo ie orientat.ma& =n t. =nţele eN I. aşteptam &. =nţelea . am continuat &. m. (ar nu era nimeni care &. &tri 5n( =n ura mare9 Iomentul (in Caraibe nu numai c. un &tu(ent la me(icin. mi-am şle>uit treptat preEentarea (e&pre membrana ma ic. m..9 C5n( mi-am terminat e?plicaţia şi am r. a&t>el =nc5t &.Helile mele9 +eţineam c!eia &ecretului 'ieţii. &imţiţi bine. m-a tran&>ormat Fntr-un biolo orientat pe membran. o actualiEeE cu cele mai recente &tu(ii9 /&t>el c. pre ..rturi&e&c c. şi am continuat &. =n primul &eme&tru.

e(it.U ice.şi nu 'ie. repet lecţiile mem.m (atele pe care le H intro(ucem =n biocompi)tereleH)<a&tre. tran&cen(e corpul9 =n 0pilo . am &. aHun la partea &piritual. a no&tic. la >el cum eu &unt cel care con(uce ace&t pro ram Vor(9 /'em capacitatea &.'ale cu'lntele pe care le ta&teE9 /tunci c5n( =nţele em mo(ul =n care proteinele H inte rale (e membran.i time ale enelor noa&tre9 373 . (aţi-mi 'oie &.şi (intr-un om (e ştiinţ. a po'eştii9 A +eocam(at.. controleaE.X branei ma ice. &i&temele biolo. aruncate la momentul concepţiei9 3oi &untem cei care ne con(ucem propriul &i&tem biolo ic. 'iaţa etern.p5ni ai propriului (e&tin . Fntr-un mi&tic (eplinG $iolo ia cre(inţei care cre(e c. (e'enim &t. tor aşa cum eu H pot &.. care pune controlul a&upra 'ieţii =n m5inile noa&tre şi nu =n Earurile enetice.

aş >i putut &. &in urul moti' pe care aş >i putut &.. 6I7IC5.9 0u m. &. (uce la un cur& (e >iEic. ocup (e >iEica cuantic.9 %a cole iul meu &e >. pe c5n( eram =n ultimele cla&e la un cole iu (e biolo ie. nu 377 .. (ra . >oarte Ociu(at.tre &tu(enţii care nu &tu(iau acea&t. pentru a a'ea 'reo şan&.ER -rin anii 19[0. ma&oc!iştii şi cei nebuni (e-a (reptul ar ri&ca &. cu care &. ştiam c.. CU . aproape toţi cole ii mei =l e'itau ca pe cium. &cripeţii şi planurile =nclinate. piar(. =n mi&ter . cuantic. era o ştiinţ.reţilor <onny şi C!er. =n&. numai cei (e la >iEic. Fntrun >el uşor (e =nţele& (e c.. &-ar putea ca a&ta &. era: O/cum o 'eEi9 /cuma nu9“9 =n Eilele acelea. acu&tica.\] -e (e alt. cei (e la biolo ie. .noi. trebuia &.g6Jp6. era =n'.M8NDOU5 PICIO. care acoperea &ubiecte cum ar >i ra'itaţia. >ac un cur& (e >iEic. pentru un cur& a c..©i0i j NOU.&cut.cea un cur& intro(ucti' elementar.tu =n ce Eo(ie eşti n. eram con'inşi c. electroma neti&mul.-i in'enteE pentru a m.9 *iEica cuantic.-i >olo&e&c pentru a (a replici minunate. ar >i >o&t tres chic &. parte.RELE 6ERM. &pecialitate9 Iai era şi un cur& care &e numea /i)ica cuantic.. >oarte.rei premi&. a . era acela c.]9 Cre(eam c..luit.ţ >etele la petreceri9 =n Eilele c5nt. cinci puncte. ce'a en /i)ica pentru to%i. &pui: O$un. intru la o >acultate pre&ti ioa&. 9N .

nu era (eloc &urprinE. proteinele inte rale (e membran. (e altele9 Ztiam c5te ce'a c!iar şi (e&pre temperatur.temperaturile ri(icate inacti'eaE.şi. şi p. >iEicieni &pecialişti =n >iEica cuantic.Eute =n !eaţ. mi-am re'. pentru a &ublima >aptul c. &e Otopea&c. pentru J 379 . =n mo( obişnuit. (in care a lip&it >iEica. moleculele biolo ice.(eam >oarte puţin. nu ştiam prea multe (e&pre >iEic.9 +at. şi pi menţii 'iEuali ai animalelor.. aHun . 2ntenţia mea era &.şi. practic.pi menţii (in plante. iar cele mai uşoare =n '5r>9 Ztiam şi c5te ce'a (e&pre lumin.tot nu am =nţele& pe (eplin implicaţiile ace&tei treceri9 Ztiam c. pe c5n( &tu(iam ştiinţele (e&pre 'iaţ.rat9 3-am '. noi. moleculele9 0 clar c. orice alt &tu(ent (e la biolo ie .Eut notiţele. lau(e e>emerilor boEoni şi cuarci9 0u . >. cum ar >i cloro>ila. pentru a alimenta celula9 =n&.tori /i)ica pentru to%i. biolo ii nu prea ştiu mult.. >iEic. (e 'reun >iEician care a it. (e'in biolo 9 3u a'eam niciun intere& &. &elect5n( cur&ul (e =ncep. . iar temperaturile &c.]..c5n(u-2e &. c!e&tia aia cu multe ecuaţii şi matematic. la petreceri . şi &unt Ooarbe“ >aţ. (e >apt. e?plic. la >un(. atenţie >iEicii cuantice. e?a ereE. ie& prea mult =n lume9 /şa c.tor c.c!iar şi atunci c5n( am re&pin& biolo ia orientat.-mi la& a&piraţiile pro>e&ionale &. (e ce .$iolo ia cre(inţei >ie a(e'.9 -re . şi c5nt. &e cupleaE. lucrurile rele tin( &. ab&orb anumite culori (in lumin.9 0u ştiam (e&pre ra'itaţie c. cu &emnalele (e me(iu. o ri l. >ie o i noram complet.. cum ar >i ro(op&ina (in retin.rit opţiunile şi am ale& calea cea uşoar. niciun(e altun(e'a9 3u cre( c.tirea mea. am c5nt. .. cei (e la biolo ie.&treaE. >iin( atitu(inea noa&tr.>ie (. pe nucleu şi m-am aplecat a&upra membranei .Eut nicio(at. (epin(.

r. (ac. m5nie. printr-o =ncercare eşuat.9 =n aerul t. a naturii &emnalelor (in me(iu.cerea binecu'5ntat. =mpotmoli&em cu ec!ipa .tit al biolo iei9 =n&.Eut cum tele>onul =mi era =ntin& mie9 0ra >acultatea (e me(icin. (e a pro(uce un &pectacol (e rocRWnWroll9 I. l-am auEit pe (irector r. aş >i p. oa&e =ncrucişate9 )r. e&te aici]9 /m pri'it =n &u&. cu toţii am i norat apelul9 3u era pentru noi . t. ori (e c5te ori (. (irectorul ma aEiei a r. bani.&punE5n(: O+a. =n &>5rşit. =n acel moment (e acceptare. (epre&ie şi. la clipa aceea.". prin cele cinci etape (e (oliu pentru moartea &pectacolului no&tru.c5t (e mult pier(u&em c5n( &.torului ar.ri&em pe&te >iEica cuantic.ta un craniu cu (ou. -!9+ 37: .. nu a'eam o apreciere (eplin. la "9#00 Rm (e ca&. (up.E'r.(eam cartea (e cre(it.. (in cole iu.&e&em >.cerea (in acel morm5nt =ntunecat (e beton care era ma aEia >u &part. şa&e &pectacole9 0u nu mai a'eam bani şi. =nc.cut şi nemişcat.iam cu ca>ea şi o oşi şi am trecut. t5n uin(u-m. (e &cr5şnetul p. Cali>ornia. electronic al unui tele>on9 =n ciu(a &emnalului ne=ncetat şi in&uportabil. la pe&te Eece ani (up. aparatul '5nE.nimeni nu ştia un(e ne a>lam9 =n cele (in urm. an aHa&e cu $ruce 89 %ipton.c. am a>lat . m-aş >i tran&>ormat mult mai (e'reme Fntr-un r. şe(eam pe po(eaua unei ma aEii (in $erReley.r.tor. pe r5n(. aşa cum le (e>ineşte 0li&abet! Cubler-4o&&: ne are. rea(uc5n( t. la cole iu9 Cre( c. =mi compromi&e&em ra' cariera ştiinţi>ic. (in cele mai =ntunecate &tr. acceptare. ne ociere.trun& =n lumea cuantic.m.. (in Caraibe... proce&ul9 /bia =n 19.&pun& la tele>on. _Cubler-4o&& 1997`9 =n&.=n &>5rşit . ce am terminat >acultatea. nu ştiam nimic (e&pre uni'er&ul cuantic. care m.". care iniţiaE.>un(uri ale 'ieţii mele şi am '. c. =n acea Ei (in 19.trunE..

m. . (ar c. (intr-o (at. şi am a>lat c.. am ieşit (in r5n( şi am luat-o la oan.rie9 <arcina (e a ale e o carte (in &ute (e opţiuni.9 Vocea interioar. prin a lomeraţie. aproape c. era un te?t (e&pre >iEica cuantic. ca &. (uc. (in Vi&con&in p5n.p. m. =n timp ce aşteptam a'ionul.rit =n oc!i o carte. nu a'eam nimic (e citit. pre . la&e pe (ina>ar. &cri& pentru publicul ne&peciali&t9 =nc. are cariera mea eşuat. m-a paraliEat9 =ntro &tare (e con>uEie. Eile &. mi-ar pl. (e >iEica cuantic. m. m. intere&a &. =ntrebaţi ce le . timp (e cinci ore c5t a'eam &. =n timp ce 'iEualiEam po&ibilitatea ca uşile a'ionului meu &..(ina -ara(i&ului9 $. c5te'a !aine şi 'reo c5te'a obiecte (e o&po(.E\ OC5t (e repe(e 'reţi &. =ncep\] am r. nu pot &. &e =nc!i(.ma& bun (e la >iicele mele şi mi-am =mpac!etat =n rab.rţit pro>itul cu ec!ipa9 /poi am luat a'ionul =napoi. cu >iEica cuantic. mi-am (at &eama c. oamenii (e ştiinţ. care a'ea &.tre o libr.rie9 =n (ou. =nţelea .ţ5n5n(u-m. =ntrebe (ac. la Ia(i&on. eram =napoi la aeroportul 6W8are. aş a'ea ne'oie (e un a'an& (in &alariu9 Zcoala mi-a trimi& banii =n aceeaşi Ei şi am =mp. =n Cali>ornia. =n >obia >aţ..n5nci o'. a>lu c. >olo&in( numai 5n(irea linear. &e =nc!i(. ..Eeci şi patru (e ore. prin care am >o&t =nc5ntat &.&pun&9 2ar el a Ei&. ace&ta e&te &tilul meu neorto(o? (e a ţine prele eriN -entru cei cu o minte linear. =n rocRWnWroll.cea >oarte mult &luHba.nuie&c c. The Cos ic Code8 ?uantu Physics as the Language of+ature U (e >iEicianul 8einE 49 -a el&9 /m &canat rapi( coperta e?terioar.. =n . mi&terele 7ni'er&ului. m. &tau le at cu centura (e &caun9 Cu c5te'a clipe =nainte &. O2eri9“ 2-am &pu& c.te&c pentru o şe(ere prelun it. m. aştept5n( a'ionul -an /m. mai intere&a\ Calule. c.tur. pe care o 37. mai pre(au /natomie9 +ac. am re'enit o>icial la >iEica cuantic.$iolo ia cre(inţei (oi ani =n urm. ca &.r.bun 'enit. porţile. mi-a &.mi (ea (e urm.9 -reşe(intele şcolii petrecu&e (ou. (eHa '. la tropice9 Ii-am luat r. m. şi &.

ro&olan. caut ce'a mai uşor9 =n timp ce &ecun(arul cronometrului meu mental intra =n Eona roşie. am trecut pe&te a'er&iunea mea pentru >iEica cuantic. a lui 0in&tein. materia e&te >. ştiinţi>ic.nir. (eşi trebuia &. =n &>5rşit. (ar mai or(onata 'er&iune a lui 3eBton (e&pre cum >uncţioneaE. materia nici m.l. (e >apt. limbaHul naturii.-mi >ie clar . cu biolo ia . (urata Eborului.cut. (e a(renalin. =n cele trei ore c5t a (urat e&cala la Iiami şi =nc.şi mie. eram =ntr-o &tare (e şoc intelectual9 Ii-am (at &eama c. (.tatea proce&ului (e =nca&are. cu biolo ia .toria mea plin. ar a'ea 'reo le . cu &i uranţ. pur şi &impluN =nainte &..tur. am lucrat un pic la un rebu& şi (up.ştiinţa or ani&melor 'ii9 C5n( a'ionul a aHun& la -ara(i&e. (oar ca o tendin%.şi c. =n urm. şi 37> . la libr. (in cole iu.. +up. m-am aşeEat &. a(au e şi Codul cos ic. lumea9 3e ţinem (e lumea >iEic. (eşi noi. ar >i trebuit &. la Hum. >iEica cuantic.m lumea cuantic.. cite&c cartea lui -a el&9 I-am treEit trec5n( prin pa ini ca '5ntul. cinci ore. E(runcinateN 7it5n(u-m. (in ener ie şi nu e?i&t. recite&c (e nenum. c. biolo ii comit o reşeal. a lui 3eBton şi i nor. are le . am pu& m5na pe un 'olum care &e auto-proclama be&t&eller şi am aler at la ca&.Q ea e?i&t.rţii lui -a el&. ne baE. >iEica e&te baEa tuturor ştiinţelor. re'in mereu şi &. =n (rum &pre para(i&ul in&ulei mele9 -a el& m. i nor5n(u-i le ile9 %a urma urmei.rie. n9t9 $ruce 89 %ipton. (eHa =n =nt5rEiere. şi i-am cerut ca&ieriţei &. mi-am ri(icat pri'irea şi am mai '. aceea. m-am calmat (up. in'iEibil. biolo ii.a'u&e&em =nc.tea &. iau a'ionul la C!ica o. -!9+ >iEica cuantic. ' Co(ul co&mic: *iEica cuantic. ce am urcat =n a'ion. =nca&eEe be&t&eller-ul..car nu e?i&t.. am pu& ime(iat cartea Ho& şi am =nceput &.m pe (emo(ata. (e a e?i&ta9 )oate certitu(inile mele cu pri'ire la biolo ie şi la >iEic. ce'a ab&olut %a ni'el atomic.rate ori anumite &ecţiuni9 /m citit pe toat. pe ra>tul (in &patele ca&ieriţei9 Fntr-un &>5rşit. nu a'u&e&em i(ee c.(ea ata. =n care. >u&e&er.Eut un alt e?emplar al c. -e c5n( >uncţionara &e pre .

mai &punem (e a(e'. >enomene e?tra&enEoriale.rul 7ni'er&uluiNK9 Ztiinţa me(ical. &i&temul imunitarK.. le ate (e mecanica &emnalelor c!imice . biolo ia neBtonian. şi (e altor biolo i . >urniEeEe tot a(e'.. pe c5n( m..ia cre(inţei pe c5t (e ele ant.r. e&te ea pentru oamenii (e ştiinţ.ţ5nare &.ţam &tu(enţii &.ţii (e me(icin. a>lam la cate(ra >acult.. cu =nc. or ani&mele 'ii re>uE. &e la&e cuanti>icate9 6ric5te (e&coperiri ar >i.ri &pontane. pro re&eaE. şi reEi&tenţ. nu ţin. nu poate &.inclu&i' !ormonii. citoRinele J!ormoni care controleaE. &eama (e pretenţiile (e 'in(ecare atribuite acupunc- 37@ . a &e ar(e. e?plice >enomenele paranormale9 Vin(ec. nu lua&em =n con&i(erare nimic (in toate ace&tea9 Cole ii mei şi cu mine ne =n'.rul (e&pre or ani&mul omene&c Jce &. mereu. capacitatea acupuncturii (e a micşora (urerea prin (epla&area Oc!i“-ului prin corp şi multe alte >enomene paranormale &>i(eaE. =n&.p. >iEica $iolo neBtonian. con>ortabil.rbuni =ncinşi >. capacitatea (e a mer e pe c.9 +e&i ur c.ele nu poate &. !iper-raţionali.c. >apte uimitoare (e >orţ. >actorii (e creştere şi in!ibitori ai tumorilor .

ce. uni'er&ul nu e&te >.cut.ary TuRa'.. era &.. =nţelea . toate. a ap. la o parte (e (e&coperirea c. (in atomi >iEici &eparaţi. la r5n(ul ei. care &e rote&c şi 'ibreaE. care. (e >. nu e ne'oie (e noi (octori =n >iEic. pe cre(inţa c.cut (in elemente şi mai mici.&ur.ror mi&iune era &. 7ni'er&ul e&te o Omaşin. c!iropracti(i.lu&ia materiei +up. ci (in ener ie9 <pecialiştii =n >iEica cuantic. (e &til 'ec!i .ţile (e 'in(ecare pe care tocmai le-am menţionat &e baEeaE. toate ace&te practici pe baE.9 Io(alit. au (e&coperit c. terapiei prin ma&aH. cu at5t (e mult (i&preţ. aşa cum e&te (e&cri& =n Mae#trii dansatori &u Li.rut un nou tip (e >iEicieni. -!9+ turii.n.>iEica neBtonian. a c.tatea noa&tr. atomul =n&uşi e&te >.9 )r5mbiţa&e c. particul. &unt in>luenţate şi controlate (e c5mpurile ener etice9 . care. noţiunea c. (5n( 2a o parte.cut materie].-şi per>ecţioneEe m. cum ar >i raEele e şi ra(ioacti'itatea9 %a =nceputul &ecolului al (ou. (e la 7ni'er&itatea 8ar'ar(. i-a a'ertiEat pe &tu(enţi. >iEicienii şi-au aban(onat cre(inţa =n uni'er&ul neBtonian material. eram limitaţi la o cre(inţ. mi-am (at &eama c.atomice a >o&t re'elaţia c.Ee(lea. ce &e &upun =ntru totul re ulilor mecanicii neBtoniene9 <in urul lucru care le mai r. =n &>5rşit.toare (ec5t (e&coperirea ace&tor particule &ub. ru .$ruce 89 %ipton. (eoarece au aHun& &.(unii etc9 +e >apt. =nc. =n &paţiu ol. am mer& c!iar şi mai (eparte9 /m (enunţat ace&te practici ca >iin( retorica unor şarlatani. atomii emit (i'er&e Oener ii ciu(ate]. (e ener ie. pentru c. . (in uni'er& era (at. c.93. e&te >. >iEiolo ia şi &.torile9 +up. Eece ani.cuţi (in '5rteHuri (e ener ie. c. (e . 7. atomul e&te cea mai mic. &ubatomice9 C!iar şi mai tulbur.cut (in materie &u&pen(at. ştiinţa &tabili&e (eHa c.cut oamenilor (e ştiinţ. trei ani care au trecut >oarte repe(e.m5nea (e >.. &on(eEe relaţia (intre ener ie şi &tructura materiei9 +up. =n 1. m-am apucat &erio& (e >iEica cuantic. atomii >iEici &unt >. am >o&t la >el (e miopi ca şi preşe(intele cate(rei (e >iEic.

teoretic. an&amblurile (e atomi JmoleculeleK.&ur. =şi ra(iaE. orice &tructur. &tructura unui atom. ener etic.cre(inţei con&tantQ >iecare atom$iolo e&te ia ca un titireE care &e =n'5rte =n Ei Ea şi ra(iaE. material..] a unui atom. =mpreun.bate (eşertul9 /cum. ca o torna(.ratul nu are !aineN V. punem ima inea aceea al. propriile tipare ener etice (e i(enti>icare9 /&t>el.tura lui ener etic. ob&er'. ce am 'e(ea\ 2ma inaţi-'.9 6 &erie (e '5rteHuri (e ener ie in>initeEimale. neclar.cele care a'eau m. ar >i po&ibil &. unic. Jace&t OEi Ea ]K.ra(iaE. ener ie9 -entru c. un '5rteH (e pra>. amintiţi (e mo(elele (e atomi pe care le &tu(iaţi la şcoal.&ur. (in uni'er& . o &emn.m5ne e&te un '5rteH in'iEibil. ne-am concentra &. &peci>ic.tur. . (e&coperit.9 +ac. ce ne-am concentra mai aproape.r ele şi rulmenţi şi &e =n'5rteau ca un &i&tem &olar\ <. >ormeaE. n-am 'e(ea (ec5t un 'i( >iEic9 /tomul nu are nicio &tructur.rea9 3u am 'e(ea nimic9 +e >apt. pri'im prin toat. =mp. ce &upra>aţa atomului &-ar apropia. atomul ar ar. atomul ar (e'eni (in ce =n ce mai neclar şi mai puţin (i&tinct -e m.ta ca o &>er. care &tr. (e >iEicienii &pecialişti =n >iEica cuantic. ace&ta ar (i&p.9 -e m.. (ac. &tructura atomului9 +e (eparte.m compoEiţia unui atom real la micro&cop.rtaţi (in norul-p5lnie ni&ipul şi pra>ul9 Ceea ce r.inclu&i' 'oi şi cu mine . >iEic. numite cuarci şi >otoni.turi (e &tructura O>iEic. =n(ep.9 1 "9 . >iecare atom are &emn.

cuţi (in ener ie in'iEibil.m o pri'ire mai (e aproape la natura Oacum o 'eEi. ar >i &.cum ar >i ma&a şi reutatea . calit. nu (in materie tan ibil. ener ia şi materia &unt unul şi acelaşi lucru e&te e?act lucrul (e care şi-a (at &eama 0in&tein. ei preEint. nu a'eţi nimic =n m5ini9 +up. >iEice. (ac. (e tiparQ atomii &unt >.h E ) d /tomul ne0tonian /tomul uanti 8ai(eţi &. arunc.9 =n&.. cum &e (o'e(eşte. -!9+ Q O J H Q H R BH #2 RSTUV - . acuma nu e“ a >iEicii cuantice9 Iateria poate >i (e>init. &tu(enţii (e la biolo ie. =n care ener ia şi materia &unt 394 . noi. &tu(iaE.atomii arat. ecuaţie &pune c.. imaterial Jun(. a c.K9 C5n( oamenii (e ştiinţ. c5n( a tra& concluEia c. 0mmc "9 =n cu'inte &imple. acea&t. c5n( aceiaşi atomi &unt (e&crişi =n termeni (e potenţiale (e ten&iune şi lun imi (e un(. '. &unt &eparate (e &paţiu mort 7ni'er&ul e&te un tot indi$i)ibil #i dina ic.im Fntr-un uni'er& =n care obiectele (i&crete.trat 0in&tein (eE'. propriet.rţii. ca materie >iEic.K şi ca un c5mp (e >orţ. aţi 'e(ea c.N +eci. nu e o reşeal. la p.3u. ma&aK =nmulţit.9 =n&. şi acţioneaE.. nu-i aşa\ nineţi =n m5ini acea&t.ţile >iEice ale atomilor . =n lumea noa&tr. cu un micro&cop atomic. a'eam (reptate =n ceea ce pri'eşte un lucru ..: 0ner ia J0K m Iateria Jm. &imultan şi ca un &oli( Jparticul. carte >iEic.uni'er&ul cuantic =ţi &uceşte minţileN $ruce 89 %ipton.ţile şi propriet. &ub&tanţa material. nu tr.ţile ener iei Jun(eK9 *aptul c.luia >aptul c. cu 'iteEa luminii JcK şi apoi ri(icat. JmateriaK apare (in &enin9 +e&tul (e ciu(at. concentraţi pe &ub&tanţa material.

$iolo=nc5t ia cre(inţei =ntreţe&ute at5t (e pro>un(, e&te impo&ibil &, le con&i(er,m ca elemente in(epen(ente9

3u &unt e>ecte &ecun(are999 &unt e>ecteN
Cunoaşterea >aptului c, &tructura şi comportamentul materiei &unt controlate (e mecani&me at5t (e pro>un( (i>erite ar >i trebuit &,-i >urniEeEe (omeniului bio- me(icinei, noi re'elaţii =n ceea ce pri'eşte mo(ul (e a =nţele e &,n,tatea şi boala9 +ar c!iar şi (up, (e&coperirile (in >iEica cuantic,, biolo ii şi &tu(enţii la me(icin, continu, &, >ie =n',ţaţi &, 'a(, corpul (oar ca pe o maşin,rie >iEic,, ce >uncţioneaE, =n con>ormitate cu principiile neBtoniene9 C,ut5n( &, a>le cum &unt Ocontrolate] mecani&mele corpului, cercet,torii şi-au concentrat atenţia pe &tu(ierea unei mari 'ariet,ţi (e &emnale >iEice, cla&i>icate =n >amilii (i&tincte (e &ub&tanţe c!imice, printre care &e num,r, cele (e care pomeneam mai &u& - !ormonii, citoRinele, >actorii (e creştere, in!ibitorii tumo- rali, me&a erii şi ionii9 Cu toate ace&tea, (in cauEa =nclin,rii lor neBtoniene şi materiali&te, cercet,torii con'enţionali au i norat complet rolul pe care =l Hoac, ener ia =n &,n,tate şi boal,9 =n plu&, biolo ii con'enţionali &unt nişte re(ucţio- nişti, care cre( c, mecani&mele corpului no&tru >iEic pot >i =nţele&e (ac, lu,m >iecare celul, in(i'i(ual şi =i &tu(iem Oc,r,miEile] c!imice care o compun9 0i cre( c, reacţiile bioc!imice care &u&ţin 'iaţa &unt enerate prin interme(iul unor linii (e a&amblare =n &tilul lui 8enry *or(: o &ub&tanţ, c!imic, pro'oac, o reacţie, urmat, (e o alt, reacţie cu o alt, &ub&tanţ, c!imic, etc9 *lu?ul linear (e in>ormaţie (e la /, la $, la C, la +, la 0 e&te ilu&trat pe pa ina care urmeaE, /ce&t mo(el re(ucţioni&t &u ereaE, c,, (ac, e?i&t, o problem, =n &i&tem - care apare ca o boal, &au o (i&- >uncţie &ur&a problemei poate >i atribuit, unei proa&te >uncţion,ri, =ntruna (intre etapele (e-a lun ul liniei (e a&amblare c!imic,9
393

9$ruce 89 /&t>el, >urniE5n(u-i celulei o %ipton, pie&, -!9+ (e &c!imb >uncţional,, =n locul elementului (e>ect, şi, (e e?emplu, pre&criin( me(icamente >armaceutice, teoretic, punctul unic care e&te (e>ect poate >i reparat, iar &,n,tatea poate >i re&taurat,9 /cea&ta e&te pre&upunerea care impul&ioneaE, in(u&tria >armaceutic, &, caute me(icamente (e tip O lonţul ma ic] şi ene care >ac mo(ele şi tipare9 =n&, per&pecti'a cuantic, ne (eE',luie c, uni'er&ul e&te o &tructur, inte rat, (e c5mpuri (e ener ie inter(epen(ente, care &unt =ntreţe&ute =ntr-o pla&, (e interacţiuni9 /&ta i-a =ncurcat mai ale& pe oamenii (e ştiinţ, (in (omeniul biome(icinii, care nu recuno&c uriaşa comple?itate a interco unic,rii (intre pie&ele >iEice şi c5mpurile (e ener ie care >ormeaE, =ntre ul9 -ercepţia re- (ucţioni&tului, care 'e(e un >lu? (e in>ormaţie linear, e&te caracteri&tic, pentru uni'er&ul neBtonian9 -e (e alt, parte, >lu?ul (e in>ormaţie Fntr-un uni'er& cuantic e&te holistic. Con&tituenţii unei celule &unt =ntreţe&uţi =ntr-o reţea comple?, (e comunic,ri =ncrucişate, (e bucle (e comunicare cerere-r,&pun& Ja &e 'e

397

cre(inţei (ea ilu&traţia (e $iolo la paia ina urm,toareK9 6 (i&>uncţie biolo ic, poate &, pro'in, (intr-o eroare (e comunicare, pe oricare (intre rutele >lu?ului in>ormaţional9 -entru a aHu&ta c!imia ace&tui &i&tem interacti' at5t (e complicat, e&te ne'oie (e o =nţele ere mult mai pro>un(, (ec5t &impla aHu&tare a componentelor c,ii in>ormaţionale, cu aHutorul unui me(icament9 +ac, &c!imb,m concentraţia 2ui C, (e e?emplu, acea&ta nu in>luenţeaE, (oar acţiunea lui +9 -rin interme(iul unor c,i !oli&tice, 'ariaţiile (e concentraţie ale lui C in>luenţeaE, pro>un( comportamentele şi >uncţiile lui /, $ şi 0, la >el ca pe ale lui +9

*lu?ul (e in>ormaţie / G $ G C +ewtonian G + G 0 Linear

Cuantic - Holistic C5n( mi-am (at &eama (e natura comple?elor interacţiuni (intre materie şi ener ie, am ştiut c, o abor(are re(ucţioni&t, şi linear, J/L$L6+L0K n-ar putea nici m,car &, ne apropie (e un mo( (e a =nţele e e?act cum >uncţioneaE, boala =n timp ce >iEica cuantic, implic, e?i&tenţa unor a&t>el (e c,i in>ormaţionale interconectate, cercet,rile recente şi uluitoare =n (omeniul carto ra>ierii interacţiunilor proteine-proteine =n ca(rul celulei, (emon&treaE, acum şi preEenţa >iEic, a ace&tor c,i in>ormaţionale comple?e şi !oli&tice9 2lu&traţia (e la pa ina
399

130 arat, interacţiunile (intre c5te'a proteine =ntr-o celul, (e (ro&o>=la9 %iniile (e le ,tur, repreEint, interacţiunile proteineproteine9
-roteine (e le are a /43-ului +eterminarea &e?ului

$ruce 89 %ipton, -!9+

8arta (e interacţiuni =ntre o &erie >oarte mic, (e proteine celulare Jcercurile umbrite şi numerotateK (intr-o celul, (e +ro&op!ila9 Cele mai multe proteine &unt a&ociate cu &inteEa şi metaboli&mul moleculelor (e /439 -roteinele =nconHurate cu o'ale &unt rupate (up, >uncţiile &peci>ice pe c,ile re&pecti'e9 %iniile (e le ,tur, in(ic, interacţiunile proteine-proteine9 2ntercone?iunile (intre proteine (e pe c,i (i>erite arat, cum mo(i>icarea unei proteine poate a'ea Oe>ecte &ecun(are11 pro>un(e a&upra celorlalte c,i9 O0>ectele &ecun(are11 şi mai e?tin&e pot >i enerate atunci c5n( o protein, comun, e&te >olo&it, =n >uncţii complet (i>erite9 +e e?emplu, aceeaşi protein, 4bpl J&, eataK e&te >olo&it, 2a metaboli&mul /43-ului, (ar şi pe c,i a&ociate cu (eterminarea &e?ului9 4etip,rit, cu permi&iune, (in re'i&ta <cience 30":17"7-173[9 Copyri !t "003 ///<9`

tra(ucere

/43

=n mo( clar, (i&>uncţiile biolo ice pot &, reEulte (intr-o eroare (e comunicare, ap,rut, =n orice punct pe ace&te c,i at5t (e comple?e9 /tunci c5n( &c!imb,m parametrii unei proteine Fntr39:

$iolo ia cre(inţei un punct (intr-o a&t>el (e cale comple?,, =n mo( ine'itabil 'om mo(i>ica şi parametrii altor proteine, =n nenum,rate puncte (in ca(rul reţelei9 =n plu&, pri'iţi cele şapte cercuri (in ilu&traţia (inainte, care rupeaE, proteinele (up, >uncţiile lor >iEiolo ice9 6b&er'aţi c, proteinele (in ca(rul unui rup >uncţional - cum ar >i cele care &unt re&pon&abile (e (eterminarea &e?ului J&, eataK in>luenţeaE, şi proteine cu >uncţii complet (i>erite, cum ar >i &inteEa /43-ului Ja(ic,, !elicaEa /43K9 Cercet,torii (e tip OneBtonian] nu au apreciat pe (eplin 'a&tele intercone?iuni (in reţelele in>ormaţionale biolo ice ale celulei9 Carto ra>ierea ace&tor c,i in>ormaţionale =n reţea &ubliniaE, pericolele me(icamentelor pre&cri&e9 /cum putem &, ne (,m &eama (e ce me(icamentele >armaceutice 'in cu pro&pecte care enum,r, li&te lun i (e e>ecte &ecun(are, (e la iritante la mortale9 /tunci c5n( un me(icament e&te intro(u& =n corp, pentru a trata proa&ta >uncţionare a unei proteine, me(icamentul re&pecti' in- teracţioneaE, =n mo( ine'itabil cu cel puţin una şi, po&ibil, cu multe alte proteine9 *aptul c, &i&temele biolo ice &unt re(un(ante complic, şi mai mult c!e&tiunea e>ectelor &ecun(are ale me(icamentelor9 /celeaşi &emnale &au molecule (e proteine pot &, >ie >olo&ite &imultan =n (i>erite or ane şi ţe&uturi, un(e &, a&i ure >uncţii comportamentale complet (i>erite9 +e e?emplu, atunci c5n( &e pre&crie un me(icament pentru a corecta o (i&>uncţie pe o cale (e &emnaliEare a inimii, me(icamentul re&pecti' e&te tran&portat (e &5n e, =n =ntre ul or ani&m9 =n mo( neintenţionat, ace&t me(icament Opentru inim,“ poate &, tulbure >uncţionarea &i&temului ner'o&, (ac, şi creierul >olo&eşte componente ale c,ii (e &emnaliEare pe care o ţinteşte el9 /cea&t, re(un(anţ,, (eşi complic, e>ectele me(icamentelor recoman(ate (e me(ic, e&te un alt reEultat remarcabil (e e>icient al e'oluţiei9 6r ani&mele pluricelulare pot &, &upra'ieţuia&c, cu mult mai puţine ene (ec5t cre(eau, o(at,, oamenii (e ştiinţ,, pentru c, aceleaşi pro(u&e enetice JproteineK &unt >olo&ite pentru o 'arietate (e >uncţii9 /ce&t lucru e&te &imilar cu >olo&irea celor (ou,Eeci şi

39;

=n cercet. !i&tamina e&te eliberat. acelaşi &emnal !i&taminic m.. atunci c5n( o per&oan.tre neuroni.neşte braţele şi picioarele. &emnalul (e &tre& pro(uce pori mari (e (i&tanţare =n pereţii 'a&elor (e &5n e9 +e&c!i(erea ace&tor . >lu?ul nutriti' cre&cut. reacţia (e &tre& a celulelor9 C5n( !i&tamina e&te preEent.ar(a 3aţional.şi at5ta timp c5t e&te ne'oie9 39> $ruce 89 %ipton. (e 'iaţ.-şi accelereEe acti'itatea. =n creier. reacţia in>lamatore. a limitelor pe care le impune e?i&tenţa unor c. &tre&ant. m5nc. =n &5n ele care !r. pentru a >ace >aţ.rimea ireEi&tibil. pentru a con&trui >iecare cu'5nt (in limba noa&tr. numai acolo un(e e ne'oie (e ea . 2a aler enul (in ie(er. =mbun. &u&ţin5n( proce&ele neurolo ice nece&are pentru &upra'ieţuire9 0liberarea (e !i&tamin. &e a(au . a'eţi m5nc. e&te reEultatul eliber.rimi pe tot corpul.t. şi nu (uce la iniţierea (e reacţii in>lamatorii =n alte p.rile mele a&upra 'a&elor &an uine la oameni. e>ecte (iametral opu&e. !i&tamin. care iniţiaE. am a'ut e?perienţa la prima m5n. &emnalat (e !i&tamin.'itoare.şurat.reşte >lu?ul nutriti' c. mai bine perceputei ur enţe iminente9 /ce&ta e&te un e?emplu (e cum acelaşi &emnal !i&taminic poate &..şa&e (e litere ale al>abetului. comportamentelor (e &tre&.. doar =n locul iritaţiei9 %a >el.. eliberarea (e !i&tamin. molecula-&emnal care acti'eaE. !i&tamina e&te (e&>. =n 'a&ele (e &5n e (in creier. !i&tamina e&te un &emnal c!imic important. (ac.reşte >lu?ul &an uin la ţe&uturile ner'oa&e. a'eţi pe braţ o iritaţie (e la ie(era otr. =n creier m.rii (e !i&tamin. are o e?perienţ. permite creierului &.ţin(u-le creşterea şi >uncţiile &pecialiEate9 =n perioa(e (e &tre&. -!9+ .i (e &emnaliEare re(un(ante9 =n corp.9 +eoarece nu e&te ne'oie &. pentru a >ace >aţ. creeEe (ou.uri =n peretele 'a&ului (e &5n e e&te primul pa& =n lan&area unei reacţii in>lamatorii la ni'el local9 =n&. e&te re&tricţionat. =n >uncţie (e locaţia un(e e&te emi& &emnalul9 7na (intre cele mai in enioa&e caracteri&tici ale &o>i&ticatului &i&tem (e &emnaliEare al corpului e&te &peci>icitatea ace&tuia9 +ac.rţi ale corpului9 %a >el ca şi .

&tu(iile mai recente a&upra (i&tribuţiei receptorilor (e e&tro en =n corp (eE'. a&ociate cu terapia cu !ormoni &intetici9 Cea mai cuno&cut. ca &. =n&.. (e o iritaţie aler ic. neintenţionat.. pentru a uşura &imptomele a&ociate cu menopauEa şi cu oprirea &i&temului repro(ucti' al >emeii9 +ar tratamentul cu e&tro en >armaceutic nu concentreaE. bolile 39@ . me(icamentul altereaE.ţii &unt bolile ia. a&upra >uncţiilor ner'oa&e9 +e aceea.. a(ic.tro ene.Hoac. a 'a&elor (e &5n e.$iolo (intre ia cre(inţei =n&. aceştia . circulaţia neuronal.toare. a inimii şi a creierului +octorii au pre&cri& =n mo( obişnuit e&tro en &intetic.şi. receptorii (e !i&tamin.trun(e =n creier. atunci c5n( p.pacitante şi periculoa&e. me(icamentul in erat e&te (i&tribuit &i&temic9 0l a>ecteaE.. şi receptorii (e e&tro en (in inim. reEol'aţi m5nc. moti'ul e&enţial pentru care una (intre cauEele principale ale mortalit. o uşurare a aler iei (ar şi e>ectul &ecun(ar. in>luenţ. cele mai multe me(icamentele (in in(u&tria me(ical. la tratamentul me(icamento&. care (uc la boli car(io'a&culare şi la (i&>uncţii neuronale. care apoi are in>luenţ. a e&tro enului e&te a&upra >uncţiilor &i&temului repro(ucti' >eminin. in(i>erent un(e &unt localiEaţi aceştia =n corp9 +a. &unt e>ectele &ecun(are inca. 'iEate9 Ie(icamentul are impact şi perturb. =n&. acela (e &omnolenţ. per&oanele care iau anti!i&taminice pot &.9 7n e?emplu recent (e reacţii a('er&e tra ice. anti!i&taminicul 'a &truni reacţia in>lamatoare a 'a&elor (e &5n e şi 'a re(uce con&i(erabil &imptomele aler ice.luie >aptul c.rimea pro'ocat. (e&i ur. nu au o a&t>el (e &peci>icitate9 /tunci c5n( luaţi un anti!i&taminic. cum ar >i atacuri cerebrale9 0>ectele &ecun(are ale me(icamentelor. &imt. (e tratamentul cu !ormoni repreEint. e>ectele me(icamentului pe ţe&uturile ţint. un rol important =n >uncţionarea normal. (in 'a&ele (e &5n e şi (in &i&temul ner'o&9 )ratamentul (e =nlocuire cu !ormoni &intetici &-a (o'e(it a a'ea e>ecte &ecun(are tulbur. la >el şi moleculele complementare (e &emnal (e e&tro en . (e >elul celor care contribuie la contro'er&a le at.

.. oriental. =n reţelele electrice9 $ruce 89 %ipton. şi mai (eprimante9 ConcluEia ace&tui &tu(iu e&te c.şitori ai in(u&triei >armaceutice =n&. (octorii c!ineEi te&teaE. corpul omene&c. oric5t (e mult aş a(mira =nţelepciunea &tr. (e (ece& =n <tatele 7nite. -!9+ +octorii: napii i&p.n. (e (ece& =n ţar. (au =n (octorii occi(entali. (e >apt. -e&te 1"09000 (e oameni mor =n >iecare an.ţile ma&i'e (e me(icamente ce contribuie la moartea pro>e&iunii (e =n riHire a &.tr-o mulţime comple?. c. =n urma e>ectelor a('er&e ale me(icaţiilor pre&cri&e9 Cu toate ace&tea. corpul e&te (e>init prin. a 7ni'er&ului9 Vreme (e mii (e ani . a in(i'i(ului9 =n me(icina oriental.(eşi acea&ta &e baEeaE. a publicat ci>re =nc.ţii +octorii =n me(icin.. care pre&criu cantit.n.ut5n( O&ituaţii patolo ice]. nu 'reau &. pe&te 3009000 (e (ece&e pe an9 <tati&ticile &unt (eprimante.'ec!e a me(icinii orientale. un nou &tu(iu. bolile iatro ene repreEint. (enumite meri(iane9 =n ra>icele >iEiolo ice c!ineEeşti. ace&te reţele ener etice &eam.] un panou (e circuite.ri a &tati&ticilor u'ernului pe (urata a Eece ani.i ener etice. occi(entali &. ca >iin( neştiinţi>ic. care repreEint. iar reacţiile a('er&e la me(icamentele pre&cri&e pro'oac.t. (e c. 39A .tate şi la o &tare bun. e>icient. pe o =nţele ere mai pro>un(. anul trecut. circuitele (e ener ie ale pacienţilor. ca >iin( principalul >actor care contribuie la &. trei mii (e ani (e me(icin. mai ale& pentru o pro>e&iune me(ical.reEultate =n urma tratamentelor me(icale9 Con>orm e&tim. cea (e a treia cauE. cu &c!emele (e circuite electronice9 /Hut5n(u-&e (e in&trumente precum acele (e acupunctura. >i (e&coperit le ile >iEicii cuantice .cu mult =nainte ca oamenii (e ştiinţ.rilor con&er'atoare publicate =n Cournal of the 0 erican Medical 0ssociation.. la >el cum un in iner electrician O(epaneaE.n.a&iaticii onorau ener ia. baEat pe reEultatele unei monitoriE. care a (emi& cu aro anţ. bolile iatro ene &unt principala cauE.

=n e&enţ. &-a petrecut pe [ au u&t 194#9 14e>erire la / +ay %ate /n( / +ollar <!ort. pe un 7ni'er& neBtonian.. (e'enim o naţiune (e (ro aţi care iau me(icamente pre&cri&e pe reţet. le >urniEeaE. >ie şi >olo&itor'19 39B .tate. nu >aci r. Hur. (e&pre pro(u&ele >armaceutice..curieri ai in(u&triei corporati'e (e &. incorpor.acela (e ca O=n primul r5n(.. pe baEa in>ormaţiilor (e la repreEentanţii me(icali .m (e&coperirile >iEicii cuantice =n biome(icin.u].ror &cop principal e&te &. ar!aic..cut (in ener ie9 =n anii lor (e &tu(ii po&tuni'er&itare.n. mai &i ur.ţi (e me(icamente pre&cri&e =n ţar. >ormat numai (in materie9 +in p. ca &. a&t>el =nc5t &. putem crea un nou &i&tem me(ical. care &. O=mpin .. acea >ilo&o>ie nu mai e la mo(. a&t>el (e Oe(ucaţie] pe rati&. şi au recuno&cut c.cut toţi (octorii ..m un pa& =napoi şi &. =n realitatea unui uni'er& cuantic.. baEat.] =n >aţ. a'5n( şi &en&ul (e Oce'a ce nu a >o&t &u>icient. ma&i'ele cantit. (octorilor Oin>ormaţii] (e&pre e>icienţa noilor me(icamente9 Companiile >armaceutice o>er. albumul (in 1990 al trupei )!e iueer&9 _n9t9. 7ni'er&ul e&te >. a corporaţiilorQ ei &unt pioni =n uriaşul comple? in(u&trial me(ical Capacit. aceşti oameni care nu >ac parte (in pro>e&iune şi al c. >ie acor(at la le ile 3aturii9 *iEica şi me(icina: Cu o Ei =nt5rEiere şi cu un (olar mai puţin1 Ztiinţele >iEice au =mbr.ia cre(inţei &unt prinşi =ntre un $iolo ciocan intelectual şi o nico'al. =ncalc.m5ntul lui 8ippocrat. aceiaşi (octori =şi >ac per>ecţionarea continu.ţile lor (e 'in(ecare &unt =mpie(icate (e o e(ucaţie me(ical. pro(u&ele lor9 0&te e'i(ent c.cate. &. (e >apt. ne (. &ur&a ViRipe(ia`.ţişat (eHa >iEica cuantic. cu reEultate &enEaţionale9 C!emarea la treEire pentru omenire.-şi '5n(. pentru a-i con'in e pe (octori &. (e acum şapteEeci şi cinci (e ani c5n( >iEicienii au a(optat o>icial mecanica cuantic. pro(u&ul. pe care l-au >. Corporaţiile >armaceutice ne-au pro ramat &. cu reEultate tra ice9 )rebuie &.

reEultatele >iEicii cla&ice9 $ruce 89 %ipton.$omba atomic. a la&erelor. =n acea Ei.rii principiilor mecanicii cuantice =n ştiinţele biolo ice.rii mecanicii cuantice9 +ar care &unt m. me(icina ar trebui &. >iEica cuantic.9 =ntr-o or(ine (e i(ei mai con&tructi'. aruncat. a na'elor &paţiale şi a tele>oanelor celulare e&te reEultatul (irect al aplic.m mai Ho&. a tomo ra>elor.cut po&ibile miracolele electronice care &tau la baEa 0rei 2n>ormaţiei +eE'oltarea tele'iEoarelor. nu &u&ţin c. =n 0ra /tomic.ţat >olo&in( principiile lui 2&aac 3eBton9 %e ile mai noi ale mecanicii cuantice nu nea . le enumer. a calculatoarelor. -!9+ 3:4 .reţele şi minunatele pro re&e (in ştiinţele biome(icale. =n or(inea importanţei lor: %i&ta e&te >oarte &curt. pe care le putem atribui re'oluţiei cuantice\ <.n-a >o&t niciuna9 +eşi &ublinieE nece&itatea aplic. la&e la o parte lecţiile preţioa&e pe care le-a =n'.. a >.cut intrarea (ramatic. .. la 8iro&!ima a (emon&trat puterea uluitoare a teoriei cuantice aplicate şi a >.

(epl5n .. reEultat9 -un pariu c. o >ac. (eHa puteţi &. atunci c5n( &e poate 'e(ea şi &imţi o tumoare9 2n&. cu pri'ire la importanţa >iEicii cuantice pentru &i&temele biolo ice9 +in p. tipuri (e >iEic. &tr. 'or >i ne'oiţi &. un articol &cri& (e V9 -op!ri&tic şi %9 . +i>erenţa (intre cele (ou.cate. &e aplic.r5murile moleculare şi atomice. au e?i&tat biolo i 'iEionari. oameni &au populaţii (e oameni9 Iani>e&tarea unei boli.-!9+9 pe care le-a preEi& -lanetele =nc. materiali&t.rile &u ereaE. Or.9 V.nilor (atorate traumati&melor >iEiceK =ncep la ni'elul moleculelor şi ionilor (in celule9 /&t>el. mai e?act la t. cum ar >i &i&temele (e or ane.rile moleculelor (e proteine. mecanica cuantic.rea la ni'el macro. cole ii &. pe c5n( le ile neBtoniene &e aplic. 3:3 . e&te c. cele mai multe (i&>uncţii biolo ice Jcu e?cepţia r.cut altce'a (ec5t &.ile matematica neBtonian. cercet. unor ni'eluri &uperioare (e or aniEare. care au con&i(erat cartea ca >iin( aiurelile unui b. au =ncercat &.9 +in >ericire.yor yi. 'iaţa\ 6amenii (e ştiinţ.yor yi. =n&.lucitor.tr5n alt.(at. (ar care acum era &enil. nece&itatea unei biolo ii care &.oo(man.%ipton. intitulat. at5t mecanica neBtonian. e&te clar. inte rare9 Cu pe&te patruEeci (e ani =n urm.cirea] >o&tului lor cole 9 3ici biolo ii (in Eona tra(iţional. preEic. acele mişc.. pe c. !iciţi şi (e ce: =n anul "000..yor yi 19[0` )e?tul &. (eoarece reutatea (o'eEilor ştiinţi>ice r. care alimenteaE. >olo&in( principiile >iEicii neBtoniene =n&. proce&ele care au pro'ocat cancerul au >o&t iniţiate la ni'el molecular. renumitul >iEiolo /lbert <Eent . importanţa c. cum ar >i cancerul. amintiţi (e mişc.. n-au >. inte reEe (eopotri'.u a >o&t un nobil e>ort (e a in>orma comunitatea (e &a'anţi (in (omeniul ştiinţelor 'ieţii. c...ri. nu au recuno&cut =nc. *ntroducere On biologia olecular.r. laureat al premiului 3obel.t.i mai tra(iţionalişti. _<Eent . 'ec!ea para(i m. c5t şi pe cea cuantic. =n ca(rul celulelor urmaşe a>ectate9 +e >apt. &e mai $ruce89 mişc. a publicat o carte. >. poate ap.rţii lui <Eent-.&toarn. mai (e'reme &au mai t5rEiu. care au &u&ţinut acea&t.

>. >aptul c. nu au luat =n con&i(erare (e&coperirile mecanicii cuantice9 Cercet. 'iaţa cu a(e'.rei >aţete a re lement. pentru acea&t.torii con'enţionali =n (omeniul me(ical nu =nţele (eloc mecani&mele moleculare care a&i ur. =n mo( con&tant.rat =n ultimii cinciEeci (e ani.r. mor>o eneEa Jproce&ul prin care celulele &e a&ambleaE. O>orţele in'iEibile] ale &pectrului electroma netic au un impact pro>un( a&upra >iec.&pun&urile =n manualul (e c!imie or anic. bio>iEicianul *9 Vein!ol( a conc!i&: OC5n( o &.. cum remarc. un comportament >un(amental. re lementeaE. re lementarea enetic. &inteEa /+3-ului. (i>erenţierea celulelor.şurarea 'ieţii9 +eşi ace&te &tu(ii au >o&t publicate =n unele (intre cele mai re&pectate şi cuno&cute re'i&te biome(icale. microun(ele. /43-ului şi a proteinelor. &pectrul 'iEibil (e lumin. mo(i>ic. (eE'oltarea şi >uncţiile ner'ilor9 *iecare (intre ace&te acti'it.. le ile >iEicii cuantice . >orma şi >uncţia proteinelor. con&tat.nu le ile neBtoniene . şi nu (e bariere. nou. >urniEeaE.luit.publicat =n re'i&ta +ature. mişc.controleaE. a&upra mo(ului =n care >uncţioneaE. &ecreţia !ormonal. care contribuie la (e&>. >rec'enţele e?trem (e &c. per&pecti'. ca ener ia &calar. c!imia or anic. (e &priHin. =mbo . a ştiinţei e&te at5t (e (ep. acea ramur. controleaE. rotoarele moleculare\] =n continuare. =nceap..9 /numite >rec'enţe şi tipare (e ra(iaţie electroma netic. (i'iEarea celular... (up.utaţi r. cuantic.cut. Vein!ol(.luia >aptul c.rile re'oluţionare pe care 3:7 $ruce 89 %ipton. baEa pentru mecani&mele biome(iciniiQ şi.ţit. =nc5t manualele ei =nc.rii biolo ice9 -rintre ace&te ener ii &e num..şit.Eute. &er'ea&c. =n or ane şi ţe&uturiK. manualele (e c!imie &. (e >orţ. >rec'enţele ra(io.rile eneratoare (e 'iaţ. -!9+ .oo(man "001 ` =ntr-o recenEie pentru re'i&ta +ature. cuno&cut.&ucirea şi =mp. &ute şi &ute (e alte &tu(ii ştiinţi>ice au (eE'.9] _Vein!ol( "001` Cu toate ace&tea...ţi celulare repreEint. (eE'. r.turirea moleculelor =n >orme comple?e\ 3u c. >rec'enţele acu&tice şi c!iar şi o >orm. ale unei molecule9 _-op!ri&tic şi . pentru ace&t &tu(iu (e a'an ar(. el a &ubliniat: OCare &unt >orţele care controleaE.

luie >aptul c.9 7n &tu(iu important. c. in>ormaţia care poate >i tran&portat. cum ar >i !ormonii.. (eE'.torii. O4eEonanţa =n bioener ie]. cum ar >i >rec'enţele electroma netice. (atorat.luit nu au >o&t incorporate la >acult. mecani&mele (e &emnaliEare ener etic. (e la 7ni'er&itatea 6?>or(. neurotran&miţ.$iolo ia cre(inţei =n pro ramele şcolare (e le-au (eE'. (e ener ie. a calculat şi a comparat e>icienţa tran&>erului (e in>ormaţie =ntre &emnalele ener etice şi =ntre &emnalele c!imice. publicat. &emnalele ener etice &unt cu mult mai e>iciente9 =n moleculele >iEice.l(urii 3:9 . cuplaHul c!imic >olo&it pentru tran&>erul (e in>ormaţie al ace&tor &emnale e&te =n&oţit (e o pier(ere ma&i'.tor c. (irect (e ener ia (e care (i&pune o molecul. =n 0nalele 0cade iei de Wtiin%e +ew Xor6.u. =n &i&temele biolo ice9 <tu(iul &. e&te le at. (e ori mai e>iciente =n tran&miterea in>ormaţiilor (in me(iu (ec5t &emnalele >iEice.ţile (e me(icin. >actorii (e creştere etc9 3u e&te &urprinE.9 =n&. &unt (e o &ut. e>ectuat acum patruEeci (e ani. (e bio>iEicianul C9 V9 *9 IcClare.

. cu trilioane (e celule\ *aceţi 'oi calculeleN Cump. an?ietate9 3:: . ar putea >i tran&>ormat.. &imptomatolo ia &uper-&impli>icat. apar. 'in(ecarea ener etic.$iolo ia cre(inţei enerate pentru &tabilirea şi ruperea le .=şi c!eltuieşte >on(urile pentru cercetare. >olo&it.m5ne limiteaE. =ntr-o tablet. pe cale c!imic.torilor (e me(icamente nu ar =nt5rEia &.. &unt a>ectaţi tocmai (e mala(ia re&pecti'i OV. >olo&eşte cea mai mare parte (in ener ia unei molecule. şi &. iar apoi in>ormeaE.. pentru a &upra'ieţui. pentru c.9 <emnalele ener etice &unt (e 100 (e ori mai e>iciente şi in>init mai rapi(e (ec5t &emnaliEarea >iEic.rile =n (omeniul ener iei au >o&t i norate mereu &e re(uce la bani9 2n(u&tria >armaceutic. intere&ul pro(uc.un (omeniu (e trilioane (e (olari .. corporaţiile i(enti>ic. interpreteEe in>ormaţii (e la me(iu9 +e >apt. cantitatea mic. =n loc (e a&ta. primea&c. &upra'ieţuirea (epin(e (irect (e 'iteEa şi (e e>icienţa tran&>erului (e &emnale9 ViteEa &emnalelor (e ener ie electroma netic.ut5n( lonţul ma ic &ub >orma unor &ub&tanţe c!imice.9 Ce tip (e &emnaliEare ar pre>era comunitatea noa&tr. pre nant.riHile &unt un prim &imptom al Oa>ecţiunii me(icale]. ipotetic. c.ţiilor.toare9 +e&i ur c. e&te (e "99 000 Rm pe &ecun(.. cantitatea (e in>ormaţie ce poate >i tran&portat. (e ener ie care r. bani9 +ac.. pe c5n( 'iteEa unei &ub&tanţe c!imice care (i>uEeaE.turilor c!imice9 +eoarece cuplarea termo-c!imic. =n (e&crierea (i&>unc.rarea >armaceuticelor Cre( c. care 'ariaE. numit. =n reclamele companiilor (e me(icamente. (e'iaţiile la ni'elul >iEiolo iei şi comportamentului. pa&tilele =n&eamn. or ani&mele 'ii trebuie &. (e la o norm. (rept a>ecţiuni &au (i&>uncţii in(i'i(uale. publicul (e&pre pericolele ace&tor a>ecţiuni ameninţ. =i con'in e pe &pectatori c. >aceţi riHi\ . ca &emnal9 Ztim c. principalul moti' pentru care cercet. e&te cu mult mai puţin (e 1 cm pe &ecun(.

=ntr-o 'ineri (up. (e me(icamente =mi aminteşte (e o &luHb. >olo&irea (ro urilor pentru a &c. cu e?cepţia 7 3:. le at.9 O<emnaliEatorul (e la motor] clipea. noul me(icament (e culoarea roEului pa&iunii9] =ntre timp.tate.tre pericolele (ro urilor ilicite9 3e a(mone&teaE. c.cut.-amiaE.trebaţi-i pe cei care au murit anul trecut *olo&irea me(icamentelor pre&cri&e pe reţet.cere &imptomele unui or ani&m.m implicarea noa&tr.-amiaE. (e mai multe ori9 %a 4930. lucreEe pentru a reme(ia o problem. lumea a r. cine 'rea &. 'ine la atelier o >emeie >urioa&. o 'acanţ. şi reparat. (e la re&pon&abilitatea pe care o a'em >aţ. a'ertiEan(u-ne c. (oriţi +epen(entoEac. .pa (e problemele 'ieţii nu e&te un mo( (e a le reEol'a9 Ciu(at999 C!iar 'oiam &. =n(rept5n(u-ne atenţia c.. 'ineri (up.. şi &. pe care o a'eam la un atelier auto. pentru a-mi (e&crie =n riHor..rile cu pri'ire la utiliEarea abuEi'. =n ceea ce pri'eşte apariţia &imptomelor re&pecti'e9 *olo&irea abuEi'.6priţi riHile9 <puneţi-i (octorului $iolo ia cre(inţei (umnea'oa&tr. ma&&-me(ia e'it.ma& t. (e noi =nşine9 Iania noa&tr.. per&onal. pentru a re(uce la t. >olo&e&c aceeaşi >raE.. pe 'remea c5n( eram &tu(ent9 %a patru şi Hum. &e ocupe (e un client >urio&\ )oat. a me(icamentelor le ale9 6are &unt ele periculoa&e\ =n. c!e&tiunea (ece&elor &ur'enite ca urmare a me(icamentelor. a me(icamentelor ne o>er. i nor. ne permite &. (eşi maşina >u&e&e (eHa =n atelier pentru aceeaşi problem.

lampa (e a'ertiEare nu mai clipea. nu abor(eaE. &imptomul nu mai era acolo9 %a >el.&timp potri'it. OI. a &co& beculeţul (e la &emnaliEator şi 2-a aruncat9 /poi şi-a (e&c!i& o cutie (e &i>on şi şi-a aprin& o ţi ar. (octorii tra(iţionali nu mai pot &. prin &canarea caracteri&ticilor ener iei ce ra(iaE. me(icamentele >armaceutice &uprim.-şi ba e capul =n ni&ip şi &. un r. acea&ta &-a urcat la 'olan şi a pornit =nc5ntat.ri c!iar au =nceput &. =n care clienta cre(ea c. -!9+ 3:> . =ntruc5t Hum. =n lumina apu&ului9 +eşi cauEa problemei era =nc. c. &pere c. (in celulele şi ţe&uturile or anului9 +i>erenţele =n &pectrele (e ener ie permit ra(iolo ilor &. ace&te abor(. maşina era ata9 =nc5ntat. care a &pu&.tea&c. 'a(.. &. a trecut =n &patele bor(ului. aproape nicio(at. cauEa problemei9 Iamo ra>ie9 4eţineţi c... (i&tin .ri (i>erite o &. =n&. &puneţi 'oi O'remurile &-au &c!imbatN] /cum &untem mai in>ormaţi (e&pre pericolele me(icamentelor şi mai (e&c!işi la terapiile alternati'e9 0&te a(e'. pentru &er'icii pe care alt. =ntre ţe&uturile &. ocup eu (e ea“9 / (u& maşina =napoi =n atelier. (i&par.. pl.n.tate (intre americani mer la practicieni (e terapii complementare. creat. ci o ima ine electronic. preEent.9 +up. mecanicul a re'enit şi i-a &pu& >emeii c. $ruce 89 %ipton.rat c. ilu&traţia (e mai &u& nu e&te o >oto ra>ie a unui &5n.toa&e şi cele bolna'e Jpunctul ne ru (in centruK9 O<tai]. &imptomele corpului. el =i repara maşina.9 Companiile (e a&i ur.unui mecanic.

a materialelor şi obiectelor9 *iEicienii au a(aptat ace&te (i&poEiti'e. pot &.r limitat (e a&t>el (e practicieni. =nc. $iolo ia cre(inţei iar &pitalele uni'er&itare importante permit acti'itatea unui num. &.. 'ibraţii proa&te şi limbaHul ener iei +eşi me(icina con'enţional.tate a creat o ramur.ma(. I42 şi -0).. =n interiorul lor9 +ar. (etecteEe 7 3:@ . mo(alit. le con&i(erau şarlatanie.ţişat te!nolo ii (e &canare nein'aEi'e. ace&ta e&te (oar un e&t &imbolic. pentru a citi &pectrele (e ener ie emi&e (e ţe&uturile şi or anele corpului no&tru9 +eoarece c5mpurile (e ener ie &e (epla&eaE.9 2mpe(imentul e&te c. ace&te (i&poEiti'e mo(erne. a >o&t >olo&it. o cercetare care &. ea a =mbr. >. nu &-a concentrat pe rolul pe care =l Hoac.(at. (e bani pe me(icina ener etic. e o ironie >aptul c. pentru a ţine =n >r5u acti'iştii şi con&umatorii care c!eltuie&c o r.ţile (e 'in(ecare baEate pe ener ie &unt etic!etate o>icial ca Oneştiinţi>ice]9 Vibraţii bune..Ei. alternati'. i(enti>ice compoEiţia molecular.]. raţie pre&iunilor (in partea publicului9 =n&.n. cum ar >i aparatele (e tomo ra>ie C/). pentru Ome(icina alternati'. care cite&c a&t>el (e c5mpuri (e ener ie9 *iEicienii &pecialişti =n >iEica cuantic. cu uşurinţ. analiEeEe >rec'enţele pe care le emit anumite &ub&tanţe c!imice9 /ce&te &i&teme (e &canare le permit oamenilor (e ştiinţ. >oarte puţin (in ri oarea ştiinţi>ic. =n &i&temele biolo ice. au creat (i&poEiti'e (e &canare a ener iei. ener ia ca Oin>ormaţie]. le &priHine. c!iar şi a&t. care pot &. prin corpul omene&c. pentru a e'alua e>icienţa me(icinii complementare9 2n&titutul 3aţional (e <.r.

mai multe pietricele =n acelaşi timp.&p5n(e&c Jun(e (e ener ieK (e la >iecare &ur&. prin &paţiu ca un(e in'iEibile. (e ener ia emi&. (e >apt. şi (i>erit. 'alurile care &e r. &unt. care &eam. Fntr-un iaE. inter>erenţ. &au trei un(e9 /cea&t. J&. &.ţii care =i atra e ma&aK e&te tran&mi&.toare. >ie con&tructi'. (eE'. ampli>ice ener iaK. pot &.$iolo ia cre(inţei bolile\ Fntr-un mo( nein'aEi'9 +octorii pot (ia no&tica problemele interne. &au (i&tructi'. (e celulele =nconHur. ener etic. >orm5n( 'aluri compu&e.n. un(e (e ener ie care trec prin ap. (in ima inile &canate9 2ma inea reEultat. arunc.toa&e9 <emn. J&.toa&e şi al celor bolna'e. de pe pa ina (e mai &u&.luie preEenţa cancerului mamar9 ne&utul bolna' emite propria &a &emn. Oener ia] pe care o poart. apei9 7n(ele enerate (e pietricic.n. cu 'alurile (intr-un iaE9 +ac. =n care con'er (ou. poate &. prin &canarea ener iei. +ac. (i>erenţiin( caracterul ener etic &pectral al ţe&uturilor &.n.turile ener etice care trec prin corpul no&tru &e (epla&eaE.m =n ap.(ere J(atorit. unic.. inter>ereEe unele cu altele.tur. piatra =n c. >orţei ra'it.m o pietricic. o (iminueEeK9 . arunc.

e>ectul (e un(. /tunci c5n( aruncarea pietrelor nu e&te coor(onat. reEultat. (e la aceeaşi =n. pe &upra>aţa apei. amplitu(inea un(ei $ e&te şi ea tot o19 +ac.tre cealalt. un(a / şi un(a $ &e mişc. un(e &e (epla&eaE. pietre (e aceeaşi (imen&iune.. le a(un. =n >i ura "9 /colo un(e amplitu(inea un(ei / e&te o1.=n ace&t caE. una c.. arunc. ar onic.. 'a >i -"9 7n(a compu&. a'5n( 'alurile aliniate =n aceeaşi >aE.9 )iparul ciclurilor lor e&te aliniat 7n(ele &e une&c la inter>aţa un(e &e =nt5lne&c (ou. amplitu(inea total. $ e&te tot -1. =n >i ura 39 9 A/W +ac. un(ele &unt (e&enate şi una pe&te cealalt.. iar =mpreun.m. cum e&te ilu&trat.. un(ele lor ener 3. puterea combinat. (ou. 'or con'er e unele cu altele9 /colo un(e 'alurile &e &uprapun. a 'alurilor >ormate 'a >i coor(onat9 Valurile (e la >iecare piatr. (e o"9 %a >el. e&te ilu&trat. >enomen numit şi inter>erenţ. &au re)onan%. a un(elor care interacţioneaE.. acolo un(e / e&te -1.lţime. ..4 . con&tructi'. obţinem o amplitu(ine a un(ei compu&e =n acel punct. ambele un(e au amplitu(inea ne ati'. -!9+ 7n(a / 7n(a $ iJlH77-r7S7 / J\I\J\ 2nter>erenţ.m (ou. 'aluri9 -entru a ilu&tra con&ecinţa ace&tei >uEiuni. e?act =n acelaşi moment. cu o amplitu(ine mai mare.9 2n >i ura 1 (e mai &u&. una c. con&tructi'. e&te (ublat.N/ wv\ J\aaaa $ruce 89 %ipton.9 +up.tre cealalt.

un(ele nu 'or >i aliniate atunci c5n( &e 'or uni la punctul (e inter>aţ. tipare (e un(e. pentru c. =n >i ura ".etice &unt (e&incroniEate9 6 un(. iar cealalt. nu 'a >i (eloc un999 'al. al..rei un(e &e anuleaE. 'alorile (e amplitu(ine ale >iec.... a(ic.. 'a a'ea o amplitu(ine 0.. care &e poate m. (i&tructi'. $iolo ia cre(inţei coboar.. a&t>el =nc5t un(a compu&. una pentru cealalt.9 %a punctul (e con'er enţ. &imilare cu 'alurile care &e =ntin( (e la pietricelele aruncate. Jo1K a unei un(e e&te alinat. etic!etate 7n(a /. 'e(em o (ublare a ener iei acolo un(e 'alurile inter>ereaE. mer e =n &u&. apa e&te calm.9 =n punctul un(e &e =nt5lne&c. ei creeaE.nale pot &. una pe cealalt. care &e (epla&eaE. un(ele &unt ima ini =n o lin(. &e (epla&eaE.r:".9 7n(a / !AAAH75S7S 7n(a $ a:. nicio un(.Q amplitu(inea &uperioar. J-1K a celeilalte şi in'er&9 /şa cum &e arat. repreEint. mo(i>ice propriet. ace&te un(e (e ener ie (e&incroniEate &e anuleaE.999 nu e?i&t. (eoarece >rec'enţele 'ibraţio. 2nter>erenţa (i&tructi'.ţile >iEice şi c!imice ale unui atom.&ura prin 'ibraţia ace&tora. &e numeşte inter>erenţ. (e la (reapta la &t5n a.N Comportamentul un(elor (e ener ie e&te important pentru biome(icin.... la &curt timp (up. (e&pre care am 'orbit mai (e'reme9 *iecare atom e&te unic. una pe cealalt. aruncat. ci 'a >i ab&olut plat.9 =n loc &.3 . la >el (e mult ca şi &emnalele >iEice. cum ar >i !i&tamina şi e&tro enul9 +eoarece atomii &unt =n mişcare con&tant... cu amplitu(inea in>erioar. (e la &t5n a la (reapta9 7n(a $.9 =n >i ura 1. iar 7n(a $ =ncepe cu o amplitu(ine poEiti'. unul cu altul. (e ener ie9 /ce&t >enomen al un(elor (e ener ie care &e anuleaE. 'alurile >ormate (e la prima piatr. (i&tribuţia &arcinilor &ale poEiti'e şi ne ati'e. prima9 Cum pietrele nu au lo'it apa =n acelaşi timp... =n >i ura 3. ci 'or >i O(e>aEate]9 =n ilu&traţie9 7n(a / =ncepe cu o amplitu(ine ne ati'..turi 3. 'alurile (e la o a (oua piatr.

. acceler. a un(elor (e &unet =n reEonanţ. armonic.m atomii.-i oprim.. ţine o not. un la&er. inter>erenţa (i&tructi'. atomii cupei ab&orb un(ele &unetului pro(u& (e ea -rin mecani&mul inter>erenţei con&tructi'e. cu atomii unei cupe (e cri&tal. (ec5t &.9 /ce&te 'ibraţii pot >i (e ori ine electroma netic. >ie (e&incroni. mai (e rab. care e&te =n reEonanţ. pentru a emite aceeaşi >rec'enţ. e?ploat5n(u-i un(ele (e ener ie9 Iai =nt5i i(enti>ic. atomii ab 3. ener ia a(unat. . au elaborat o mo(alitate (e a opri un atom.reaţ.(e 'iteEa &a (e rotaţie. talentat. in.. 'ibraţiile atomului şi ace&ta &e opreşte (in rotaţie9 /tunci c5n( 'rem &. -!9+ >rec'enţ.. atunci c5n( o c5nt. enereaE. &au acu&tic.&im 'ibraţii care creeaE. o reEonanţ. armonic. cu un(a atomului.7 . 'ibreEe mai repe(e9 =n cele (in urm.9 +eşi atomul şi >rec'enţa >otoelectric. reEultat. >ac atomii cupei &. >rec'enţa unui anumit atom. cum e&te 0lla *itE eral(. &peci>ic 6amenii (e ştiinţ. apoi acor(eaE. o 'ibraţie &au un tipar (e $ruce 89 %ipton. un(ele la&erului &unt proiectate a&t>el =nc5t &. emit acelaşi tipar (e un(. (e cele ale atomului9 C5n( un(a luminoa&.Eate >aţ.teracţioneaE. anuleaE.9 +e e?emplu.

9 %a >el ca şi atomii (in cupa (e cri&tal (in e?emplul (e mai &u&.9 +octorii concentreaE. pentru c. a&upra pietrei la rinic!i9 %a interacţiunea un(elor (e ener ie concentrate. pe&te 109000 (e me(ici (in <7/. care nu au >o&t &upu&e e?ploEiei9 Ztiinţa >iEicii implic.&p5n(it E'onul c. =n mo( nein'aEi' o >rec'enţ. nu tr5mbiţau =n ura mare reclame (e enul: O*ii ra(ioe&teEi&tN 3umai 9.r necuno&cut (e con&umatori auto(i(acţi. &u>iciente (o'eEi ştiinţi>ice.turile care =i ţin laolalt. numit. ace&t lucru. =n 19. at5t (e rapi(. unor armonice (e ener ie &imilare &.Eia9 <-a r. =nc5t re'i&tele mai c.uta practicieni ai ace&tei noi arte (e 'in(ecare la mo(.nuim c.9 .ma&e pot >i eliminate cu uşurinţ.&orb at5t (e mult. cupa e?plo(eaE.9 +octorii >olo&e&c mecani&mul inter>erenţei con&tructi'e pentru a trata pietrele la rinic!i . putem mo(ela o >orm.ror atomi 'ibreaE.. atomii (in pietrele (e la rinic!i 'ibreaE. =nc5t pietrele e?plo(eaE. ener ie. >olo&eau electroterapia =n mo( re ulat 7 3. ca &.rii (e 'in(ecat -ublicul c. =nc5t 'ibreaE. noi me(icamente9 0 p.9 -ietrele la rinic!i &unt cri&tale. =n acelaşi >el =n care aHu&t. >. precum şi un num. armonic.un caE rar.r. &u>icient (e rapi( pentru a &e elibera (e le ia . ace&te (i&poEiti'e &unt >oarte e>iciente9 +e >apt.inclu&i' in&trucţiunileN] -5n. &e >ormeaE. la o >rec'enţ. cu atomii (in pietrele la rinic!i. &e >olo&ea >oarte mult electroterapia9 %a &>5rşitul &ecolului al nou. ele au (e'enit at5t (e populare. acelaşi mecani&m al reEonanţei armonice.99 (e (olari .4. &au o piatr. (urerea &>5şietoare care =n&oţeşte pietrele mari. ca a ent terapeutic. (eE'oltarea bateriilor şi a altor (i&poEiti'e care pro(uc c5mpuri electroma netice a (u& la con&truirea unor maşin. &peci>ic. >aptul c. e?i&t. inter>erenţa con&tructi'. b. =n care le ile >iEicii cuantice au >o&t e?ploatate ca in&trument terapeutic =n me(icina mo(ern.-i permit.9 C5n( &e $iolo cre(inţei =nt5mpl. ra(ioe&te. la rinic!i. şi &e (iEol'. biolo ii nu au e?plorat ace&te mecani&me.m acum &tructurile c!imice. (in &i&tem. ale c. prin care un(ele (e &unet (i&tru o cup. in>luenţeEe >uncţiile componentelor c!imice ale corpului no&tru9 =n&. cu pa&iunea cu care caut.9 Iicile >ra mente r. (e un(.&preEecelea. poate &.cat. =n caEul me(icamentelor9 / >o&t o 'reme c5n( =n me(icin.

la tribunal =mpotri'a monopolului me(ical. era (e ne=nţele& pentru ştiinţ. (e tentati'e ile ale (e a (i&tru e pro>e&iunea c!iropracticii9 +e atunci. a =nceput &.torii !omeopaţi.rii9 =n 1990. publicat =n re'i&ta !cience.: recente &u ereaE.canalul prin care ner'ii &pinali >urniEeaE.lie prelun .tate9 0l &-a concentrat pe mecani&mele coloanei 'ertebrale .9 <tu(iile 3. creierul cu c5mpuri ma netice9 <I) e&te o 'er&iune actualiEat. a >o&t (eclarat. care &timuleaE. 'ino'at. =ntre ca(rul artelor 'in(ec. la in&trumente mai puţin in'aEi'e. oamenii (e ştiinţ. prin re larea ten&iunilor şi pre&iunilor la ni'elul coloanei 'ertebrale9 -ro>e&iunea me(ical. >ie ameninţat. nu (e&coperi&er.şi a elaborat te!nici pentru a e'alua şi a aHu&ta >lu?ul (e in>ormaţie. 'reme ca >iin( un or an electricQ ace&ta e&te şi moti'ul pentru care terapia cu electroşocuri a >o&t >olo&it. uni'er&ul cuantic. /merican. me(icina con'enţional. +9 +9 -almer a creat ştiinţa c!iropracticii9 -almer $ruce 89 %ipton. a aceloraşi te!nici (e 'in(ecare ale ra(ioe&teEiei (in &ecolul 19.t.9#. me(icina ener etic. pe care le (enunţa&e o(inioar. &e baEeEe pe >apte ştiinţi>ice (o'e(ite9 -entru c. >lu?ul (e ener ie prin &i&temul ner'o& e&te e&enţial pentru &. c!iar şi =n unele &pitale9 =n ciu(a trecutului p. care cerea ca toate practicile me(icale &. >iin( acceptat.. lucreaE. (e c!iropracticienii lui -almer. şi care le luau mare parte (in a>acere9 =n 1910. <I) .ţile c!iropractice şi alte terapii baEate pe ener ie şi-au pier(ut bunul renume9 4a(ioe&teEiştii au (i&p.9 +enunţate (e /&ociaţia Ie(ical. l.tat al electroterapiei.rut (e tot =n ultimii patruEeci (e ani. atunci c5n( /&ociaţia Ie(ical. (e ra(ioe&teEişti şi alţi practicieni care nu pre&criau me(icamente. c!iropractica şi-a l. &pecialiştii =n neurolo ie (e&>. noi proiecte (e cercetare >oarte incitante. precum şi (e 'in(ec. in>ormaţie corpului .u(a e>ectele bene>ice ale &timul.rii ma netice tran&craniene J<I)K.r it &>era (e in>luenţ. =n tratarea (epre&iei9 /cum. c!iropracticienii au c5şti at o b. /merican.. >iEicienii =nc. mo(alit. pentru a trata creierul9 7n articol recent.şoar. =n (omeniul terapiilor ener etice 'ibraţionale9 Creierul a >o&t recuno&cut (e mult. c!iropractica a a'an&at >oarte mult.=n 1. c.n. -!9+ şi-a (at &eama c. >un(aţia Came ie a publicat raportul *le?ner.

aruncate =n ap. (ar poate c. 'ibraţii proa&teN V. (i&tructi'.reia ale&e&em &. e ne'oie (e cercet. pe o &tra(. m. ia cre(inţei core&punE. nu-şi (au &eama c. inclu&i' or ani&mul uman.şit... abori enii =nc. =ntunecat. =n propria mea 'iaţ.. mai &urprin(eţi c5te o p5lp5ire a &tr..9 /'eam ne'oie (e o acor(are per&onal. ameţeşte\ Ceea ce e?perimentaţi e&te inter>erenţa con&tructi'. =nc5t '.tor. . abori enii (in /u&tralia pot &. cuprin(.-mi >ac carier. &untem materie inert. e'alu5n( c5mpuri (e ener ie9 -entru c. . &tor& (e ener ie\ Ce anume &e =nt5mpla\ 2nter>erenţ. mai ale& pentru c. capacitate !iper&enEorial. era (ep. =ntr-at5t.. noi ne-am ne liHat &i&temul (e comunicare prin care &imţim ener ia9 %a >el ca şi =n caEul oric.rei >uncţii biolo ice. &ub ni&ip. amintiţi c5n( '. promo'eE mai multe inter>erenţe con&tructi'e. iar ace&t lucru '.N 2n loc &..cercet. neutiliEarea (uce la atro>iere9 2ntere&ant e c. in ineria electric. =n(oial. te!nica$iolo poate ameliora (e pre&ia şi poate mo(i>ica percepţia9 0&te clar c..&au.ri inter(i&ciplinare =n ace&t (omeniu promiţ. c.poate >i un in&trument terapeutic puternic9 +ac. (uc.ri care &. comunic. la >el ca =n caEul pietricelelor (e&incroniEate.. e&te probabil ca ele &. apa =n ropat. 3. con>irme ceea ce &a'anţii şi ne&a'anţii Oştiu] (eHa. e&te >olo&it.&au 'ibraţiile bune9 C5n( am renunţat la punctul meu (e 'e(ere c. treceam prin 'iaţ.. la elaborarea unor tratamente cu mult mai puţine e>ecte &ecun(are (ec5t me(icamentele9 =n&. (in 'iaţa 'oa&tr. noaptea şi '-aţi &imţit (intr-o (at.]9 +e e?emplu. ştiinţa =n (omeniul c. c!eltuin( ener ie =n mo( necu etat 0 ca şi cum ai =nc.r. &imt. =n toiul iernii. c!imia şi biolo ia9 /&t>el (e cercet. 'r5n(-ne'r5n(. ocaEional. cercet. =şi mai >olo&e&c acea&t. iar şamanii (in /maEonia comunic. in&pirat.'ec!iului 'o&tru mecani&m (e &imţire9 /ţi mer& 'reo(at. .. (e >iEica cuantic.. mi-am (at &eama nu numai c. oamenii (epin( at5t (e mult (e limbaHul 'orbit şi &cri&. ştiu: toate or ani&mele. ener iEeaE. =n 'iaţa (e Ei cu Ei9 -entru ei nu a e?i&tat nicio atro>iere O&enEorial. concentreE &.. =n Har on popular. şi =şi cite&c me(iul. trebuia &. creeE ener ii armonice =n 'iaţa mea. >iEica cuantic.lEi o ca&. (ar şi c.rile nu 'or >ace (ec5t &. cu ener iile plantelor me(icinale9 *.tor şi at5t (e puţin &tu(iat . =nt5lniţi pe neaşteptate cu per&oana &pecial.ri 'or >i bine'enite.

. =n biolo ie e&te aşteptat.(up. cum 'om 'e(ea =n capitolul care urmeaE. aşa cum am &pu& mai (e'reme.. cum erau petrecerile acelea uci . şi con&umatoare (e ener ie.ţi con&umatoare (e ener ie.toare (e la >acultate9 0ra mai reu &. (e con&umatorii care apeleaE.> .c!iar (ac. complementar.. le =nc!i( pe unele (intre ele9 +e e?emplu. m.(ar e aproape9 =n cele (in urm. in&tituţia me(ical. =n num. =n care m. (eHa &untem =n miHlocul unei tran&>orm. ener ie. la practicienii (e me(icin. era uşor &. an aHam (e obicei9 . -!9+ >ere&trele acelea. cu toat. . 'reme (e c5n( re'oluţia cuantic..5n(urile con&um.ri >oarte lente =n me(icin. propul&at. cum =mi era >oarte clar9 =n&. =nc!i( uşile şi $ruce 89 %ipton.9 3. 'a (a (in picioare şi 'a ţipa .r recor(.=n re'oluţia cuantic.ţin5n( >ere&trele şi uşile (e&c!i&e9 /m =nceput &. &cap (e acti'it. analiE5n( atent un(e =mi ri&ipeam ener ia9 =mi era uşor &.9 0 mult. >orţa . elibereE (e 5n(irea (e>eti&t.9 /ceeaşi ne'oie o are şi biome(icina.9 /'eam ne'oie (e o acor(are cuantic. (up. 'a >i atra&. la >el (e mult ca şi aler atul la maraton .

n. c5n( 2-a (u& pe b./ 4. ceea ce. (ar caEul ace&ta era unul (eo&ebit (e (i>icil9 -ielea t. care a'ea &. ca pielea unui ele>ant. ci (e o boal.iat cu re>e (e piele.cut publicitate.. ma&&-me.n. mil. Ia&on i-a &pu& c.cut o reşeal. c. me(icali C!irur ul a pri'it cu oc!i bulbucaţi (e uimire la braţul b.. pe care nu o mai 'in(eca&e nimeni p5n.ta mai (e rab. =n&.9 /nul5n( &imptomele O(oar“ prin puterea minţii.9 $. un(e era normal. 56)D.. (up. Ia&on şi b.. a a'ut =n continuare o 'iaţ. pielea b.3L3G. con enital. numit.n. c5n( Ia&on a &cri& =n $riti&! Ie(ical Dournal (e&pre tratamentul &. a lui Ia&on &-a concentrat pe un braţ9 =n timp ce b.9 Ia&on a =ncercat &.u &enEaţional pentru i!tioE. (e cinci&preEece ani. (ec5t ca a unui om.iatului a aHun& &.cit. apoi i-a &pu& lui Ia&on c.-i a(uc.r.iatul.r (octor britanic a >.iatul reuşi&er. braţul ar.#9#atpP9TP(aa U 2.9 =n 19#". &ucce&. +r9 /lbert Ia&on. prima şe(inţ. &e tran&>orme =ntr-o piele roE şi &.9 C5n( b..9 -rima şe(inţ.cu&e o reşeal. cu reEultatul ab&olut uimitor.b. (ar . a b. (e !ipnoE. articolul a creat &enEaţie9 _Ia&on 19#"` )oat.toa&. iar Ia&on a (e'enit un ma net pentru pacienţii care &u>ereau (e rara mala(ie letal. &. atunci9 =n&. !ipnoEa nu era un leac pentru toate9 7 3.9 0ra o reşeal. cu &ucce& !ipnoEa ca &. 'in(ece ne ii. arate la >el ca şi braţul &.iatul a re'enit la el. care p5n. atunci >u&e&e batHocorit >.to&.r. toat. pielea (e pe braţul re&pecti' a'ea &.iatului ar.iatului. la acea 'reme. a a>lat c. pentru o &curt timp. o &.iat =n '5r&t.to& şi roE (e (up.. 'a(. >u&e&e con&i(erat impo&ibil9 Ia&on a continuat şe(inţele (e !ipnoE.iatul nu &u>erea (e ne i. la şcoal. b.pt. i!tioE.#7/ =n 19#"..@ Ia&on a mai =ncercat şi cu alţi pacienţi bolna'i (e i!tioE.(ia i-a >..iat la c!irur ul care =ncerca&e >. cu e?cepţia Eonei piepttilui. Ia&on a >o&t =nc5ntat &. !ipnotic. normal. un t5n. >olo&in( !ipnoEa9 Ia&on şi alţi (octori >olo&i&er. p5n.-i aHute pe b.m5n.ta &.iatul &e a>la =n tran&. c. letal. trateEe ne ii unui b. >. loria ştiinţi>ic. &e 'in(ece şi &. enetic. (in cauEa pielii &ale cu a&pect rote&c.

cum i-a (eclarat canalului +i&co'ery 8ealt!: OI. (e&crie (uali&mul minte-corp.cut (in materie. 4ene +e&carte& a re&pin& i(eea c.rei &tructur. =n&. ca O>antoma (in maşin. pe un uni'er& neBtonian. 3. lumea me(ical.nicio(at. i(enti>ice natura minţii. . nu a mai reuşit &. &. &e baEeaE. cum poate o minte imaterial. trece pe&te proramarea enetic.iatul9 0l =şi atribuie eşecul propriei &ale cre(inţe =n ceea ce pri'eşte tratamentul9 Cu noii pacienţi. trata o boal. ştiinţi>ic.(ar care.&at =n urm. repete atitu(inea in>atuat.Eut =n capitolul anterior c. (in 5n(irea lui 4ene +e&carte&9 <inta ma a >o&t >olo&it. >iloEo> en leE. =n mo( clar..d e&te mo(ul peiorati' =n care . o !icitoare >ilo&o>ic. (oar un caE (i>icil (e ne i +up. &. pre>. Concept" $iome.. =n timp ce corpul >iEic e&te >. &e pretin(..r (octor.a c. poat. .ilbert "4yle. Ia&on nu mai putu&e &.ilbert 4yle acum cinciEeci (e ani. nei(enti>icat. e&te imaterial..&pun&uri la ace&te =ntreb. care e&te (oar material . (e . le &epare9 =n &ecolul al şapte&preEecelea. (e nereEol'at: (e 'reme ce numai materia poate &. şi Oincurabil. acel prim pacient. optimi&t cu pri'ire la pro noE. =n 19499 n9 tr9 . =n cartea &a The Min. repete reEultatele pe care le a'u&e&e $ruce 89 %ipton. materia şi biolo ia &unt =ntreţe&ute9 Corolarul lo ic e&te c.cut. +e&carte& a l. -!9+ cu b.ri9 /m '. (enumirea >olo&it. o cunoştea (rept con enital. nu a putut &. (up.(icina tra(iţional. =n cartea JConceptul minţiiK. >ie Oconectat. mintea Jener ieK şi corpul JmaterieK &unt şi ele le ate =n acelaşi >el.]9 / =ncercat &. aşa cum &-a =nt5mplat =n caEul (e mai &u&\ Zi cum a putut credin%a lui Ia&on cu pri'ire la tratamentul re&pecti' &. a>ecteEe materia. popular. trateaE.] la un corp material\ Iintea non->iEic. Ia&on era pe (eplin conştient c. care cre(e c. a>ecteEe reEultatul ace&tuia\ 3oua $iolo ie &u ereaE. (e 1O>antoma (in maşin. caracterul >iEic al corpului9 2(eea lui +e&carte& era c..]1. mintea e&te >.A &cri&. pe cane o a'ea =n 'e(ere +e&carte& a >o&t (e>init. (intr-o &ub&tanţ. (up. (e t5n. mintea in>luenţeaE.a a(optat şi ea &epararea (intre minte şi corp. (eşi me(icina occi(ental. propu&.9 -entru c.ceam]9 Cum e&te po&ibil ca mintea &. c5te'a r. (e &ute (e ani. a =ncercat. pe care toat.

e?act aşa cum creEu&e şi +e&carte&9 =n&. noul mo( =n care =nţele em mecani&mele uni'er&ului ne arat.. (impotri'. au >o&t =n'. ne ocup. ar >i mai uşor (e reparat un corp ia cre(inţei mecanic.iatului (e&cri& mai &u& .5n(urile ener ia minţii . la un 3.. cre(eţi c.9 6amenii (e ştiinţ. =ntruc5t principiile (in &patele ace&tor e?cepţii au un atu >aţ. analiEeEe e?cepţiile9 0?emplul meu >a'orit (e ne are ştiinţi>ic. (e&pre care &e con&i(era c.cate. mai per&i&t.m şi (e b. (ec5t me(icamentele (e care aţi >o&t pro ramaţi &.toare9 0u cre( c. ar trebui &. a mai >i $iolo ne'oie &. =n ce >el corpul >iEic poate &. >iEiolo ia corpului9 O0ner ia] 5n(urilor poate acti'a &au in!iba proteinele pro(uc. ceea ce a &eparat +e&carte&9 +a. nea . =nc.r. ener ia e&te un miHloc ai e>icient (ec5t &ub&tanţele c!imice9 +in p. am monitoriEat =n mo( acti' un(e anume =mi c!eltuiam ener ia creierului9 / trebuit &. (e Oa(e'.ţaţi &. &e ocupe (e &tu(iul unor a&emenea anomalii9 /(5nc =n ropate =n caEurile e?cepţionale. =l Ocon(amn. c5n( am >. a realit.]9 4ealitatea uni'er&ului cuantic reconecteaE.. pentru a a>ecta materia. r. analiEeE con&ecinţele ener iei pe care o in'e&team =n 5n(uri. a'eţi ne'oie9 <tu(iul (e&pre care am (i&cutat =n capitolul anterior a (e&coperit c.Omai puternic].0 . . prin mecani&mul inter>erenţei con&tructi'e &au (i&tructi'e.cioa&a O>antom.. oamenii (e ştiinţ.cut primul pa& ca &.ca pe nişte anomalii =nt5mpl. mintea Jener ieK (ecur e (in corpul >iEic. la >el (e minuţio& pe c5t analiEa&em ce ener ie c!eltuiam ca &. (ec5t &. enetic. pe care l-am (e&cri& =n capitolul anterior9 +e aceea.cinile unui mo( mai puternic (e a =nţele e natura 'ieţii .ţii interacţiunilor minte-corp &e re>er. >. &e a>l.B .-mi &c!imb 'iaţa.. (irect mo(ul =n care creierul >iEic controleaE. elimine caEuri ca cel al b.care şi-a >olo&it mintea pentru a 'in(eca o boal. mai (e rab. &epararea (intre minte şi corp.in>luenţeaE.9 . >ie a>ectat (e mintea imaterial. =n me(icina occi(ental.. >olo&irea puterii minţii poate >i ai e>icient. oamenii (e ştiinţ.rurile] &tabilite9 4ealitatea e&te c.+e&carte&9 Ie(ical 'orbin(.(.toare (e >uncţii ale celulelor.-mi alimenteE corpul >iEic9 =n ciu(a (e&coperirilor (in >iEica cuantic.

i nor.. =ncerce &.. omul a r.9 7nul (intre criticii lui Coc! era at5t (e con'in& c. e?cepţiile =n&eamn.şi altele a&emenea.r5ţi &.Eneala &.. teoriile9 V. !ot. &unt &u>iciente pentru a pro'oca ar&uri &emni>icati'e la picioareQ cu toate ace&tea. <e &u&ţine c. &i&temele biolo ice\ 2at. enele controleaE. =n care &e pu&e&e $ibrio cholerae. totuşi.torile e>ectuate a&upra temperaturii pietrelor şi (urata e?punerii arat. nu aib. pe 'remea lui Coc!. &tabilea&c. (in punct (e 'e(ere me(ical. iar omul (emon&treaE. şi mai (eparte raniţele t. teoria nu e&te =ntru totul corect. &t5nHenitoare şi O(eEor(onate]. un alt e?emplu =n care oamenii (e ştiinţ.rbatul nu a a'ut niciun &imptom. mii (e participanţi ie& 'ii şi ne'. c. =mpin .Eneal.9 7n e?emplu actual (e realitate. &pun. (e&pre (octorul erman 4obert Coc!. nu pot e?i&ta e?cepţii (e la o teorieQ pur şi &implu. c. a a'ut =n(r. care (e&crie inci(entul. a mer&ului pe >oc9 Cercet. p.rbatul &.maţi (in ace&t 3>4 . care le &tric. e?cepţie . teoria ermenilor e&te reşit. acea&t. riH. bacteria a&ta cauEeaE. teoria e&te lar acceptat. c. care pune la =ncercare cre(inţele bine &tabilite ale ştiinţei..şin( pe co'oare (e c.&preEece. a >o&t >on(atorul teoriei ermenilor9 )eoria ermenilor &u&ţine c. critic. e'ite temuta boal. acea&t. =mpreun. (in &ecolul nou.r.Ei. !olera.torii &e a(un. iar re'i&ta !cience. era ce'a mai contro'er&at. -!9+ !cience. cu 'ec!ea practic. cum a reuşit b. oamenii (e ştiinţ. el nu e&te a>ectat (e ermeni999 cum &e poate ca el &. ceea ce a &pu& era incorect9] 6mul a &upra'ieţuit. 'alabilitatea a(e'. amintiţi (e O(o ma] care &u&ţinea c. e&te cauEa !olerei9 <pre uimirea tuturor. b. care..ma& complet nea>ectat (e 'irulentul pato en9 /rticolul (in !cience.rului lor. reli ioa&. e?cepţiile &up. are le .articol care a >o&t publicat =n re'i&ta $ruce 89 %ipton..r. cu =n(r. =n&. (eclara: O+in moti'e ine?plicabile. bacteria (e&pre care Coc! cre(ea c.toare9 -roblema e c. cu -a&teur. un pa!ar cu ap. bacteriile şi 'iruşii &unt cauEele bolilor9 /&t. (reptate\ =n loc &. publicat =n anul "000. =nţelea .t. (au la o parte >.&ur.rbuni =ncinşi9 I. c. =nc5t a (at pe 5t..tur. ca &.r5murilor conştienţei con'enţionale. re>lect5n( unanimitatea (e opinii cu pri'ire la teoria ermenilor. la teorie a >o&t incorect.

rbunii nu &unt $iolo ia cre(inţei c!iar aşa (e =ncinşi. trebuie &. nu are niciun >el (e i(ee (e ce &unt at5t (e mulţi in(i'iEi care poart. &peci>ic >oarte clar >aptul c.=n&.r. (oar 5n(in(.i minte-corp (in or ani&mul no&tru. c.p.proce&9 =nainte &. pur şi &implu. ele &-au =nt5mplat 'reo(at. 'iru&ul 'reme (e Eeci (e ani. nişte G 5n(uri poEiti'eG &eGoate 3>3 .rurile noa&tre actuale .rile mele le ate (e celule mi-au (eE'. care şi-au rec. la num.tat 'iaţa prin remi&ii &pontane9 -entru c. pur şi &implu. =n cre(inţa lor şi &e ar(. 5n(iţi-'.rul (e participanţi care eEit.şe&c raniţele teoriilor con'enţionale.tur. ştiinţa trece complet cu 'e(erea >aptul c. mer 5n( pe acelaşi co'or (e c. a&t>el (e remi&ii (ep.rbuni9 %a >el. <2+/ .luit re'elaţii (e&pre reţeaua (e c. (ia no&tice reşite9 /tunci c5n( 5n(irea poEiti'. continui (i&cuţia =n le . 'iru&ul 82V cauEeaE. tra eţi concluEia c. a e?prima boala9 Zi mai tulbur.&au. o ia raEna =nainte &. poate.&iile &pontane &unt con&i(erate e?cepţii ine?plicabile pentru a(e'. >. nu cre( c. =n ceea ce pri'eşte a>irmaţia c. cu incre(ibila putere a minţii noa&tre şi a mo(ului =n care cercet.toare e&te realitatea pacienţilor cu cancer =n >aEe terminale.. ştiinţa e&te la >el (e cate oric.9 4emi.

9 =n ceea ce pri'eşte pura capacitate (e proce&are 1 neurolo ic.tre 5n(uri poEiti'e. şi &. eneratoare (e 'iaţ. apar.pp ni ale minţii. . ceea ce nu au =nţele& cei care Opic.&impla 5n(ire poEiti'.9 +ac. (e ener ie9 +ar . (eoarece cre( c. mintea &ubconştient. (e'in şi mai epuiEaţi. aparent O&eparate] . mereu preEente. e&te partea creatoare. '. i&to'itoare 2 şi care '.&at (e&c!i&\ =nc.G p)m&. &e Oapa&.ri 0&te $ruce >iEice9 89 %ipton.rat un impact a&upra 'ieţii 'oa&treN +e >apt.“.&pun& al unui pro ram comportamental &tocat =n mintea &ubconştient.&unt inter(epen(ente9 Iintea conştient.aHun e la 'in(ec. &peranţ. e?plo(aţi (e >urie (in cauEa unu tub (e pa&t. 1 prob. (orin < .“ la acea&t. &. au epuiEat toate reme(iile minţii şi ale corpului. >ac.r.^(eri'ate (in)n&tincte şi e?perienţe =n'. =n&. pentru &.pen5-u a(eţi)u)controlu>a&u fY pr5corpulu= şi 'ieţii 'oa&tre9 (ste important. nu 'a a'ea neap. aţi >o&t antrenaţi &. &pre marele no&tru necaE9 +e c5te ori '-aţi treEit c. -!9+ne'oie (e ce'a mai mult (ce5Cpn(ireirpoG_'.ţate99Ini tea &ubconştient. uneori.“ la proba (e 5n(ire poEiti'.ri &timyl-r. O 5n(uri poEiti'e]9 -e (e alt.&pun&uri comportamentale la &emnalele 'ieţii Jpn mo( repetat.. puneţi cu atenţie capacul la loc9 C5n( .şi 'reau &. butoanele] şi a'eţi automat o iEbucnire (e m5nie9 )ocmai aţi e?perimentat tiparul &implu (e &timul-r. e&te c. mintea &ubconştient.==atate. cea care poate &. cu cele mai mari litere . &pun +/4.cre( c. (ec5t mintea conştient.. &ituaţia lor e >.&ub(i'iEiu. subcon#tientul şi con#tientul . e&te baEat. cei care Opic. ş) bun5-&tarea 'oa&tr. tran&>eraţi ener ia p minţii c. la ne&>5rşit. eliminaţi 5n(urile ne ati'e. &.rie. (e (inţi l. (in copil. parţe. e&te un (epoEit (e =nre i&tr. &trict pe rutineQ ea 'a rula aceleaşi r. &eac.&iţi tubul cu capacul (e&c!i&. e&te (e milioane (e t ori mai puternic.

ş>=ţ)cloar c. pro ramate =n mintea 'oa&tr. >iţi (e iubiţi. re&criem totul.\ '-u)eţ= &ubconştientN . e?i&t. care pro(uc comportamente e&te membrana celulei9 Iembrana primeşte &timulii şi apoi an reneaE. >uncţiile >iEiolo ice care >ac po&ibil. =n&. (irect (in mişc. pentru moment.. &e 'a micşora9 +ar (ac.m ce ştim (e&pre celule9 =n capitolele anterioare. amintiţi c5t (e repe(e aţi renunţat.rin%i con#tien%i .care Omint\X &. pe c5n( eraţi copil aţi auEit (e nenum.. 'iaţa9 =n timp ce proteinele &unt Oc. me&aHele acelea.rii &ubconştienteşi ale &abotaHului pe care =l >ace acea<ta)=!'C. la !ot. '.r5rea (in &eara (e /nul 3ou. tumoarea canceroa&. (e an&amblurile (e proteine a&i ur. (e a nu mai m5nca aşa (e mult\ Vom a>la mai multe (e&pre ori inile pro ram. am a>lat c.. rapi(. &c!imba 'iaţa9 V.r. . şi aţi eşuat =n mo( Halnic9 Iintea e mai tare (ec5t corpul <. recapitul. &unteţi ne're(nic şi re&pin . fi p. &au &.'&peranţ. >uncţiile celulelor (eri'.'in . c!iar şi pentru aceia (intre 'oi care aţi >olo&it 5n(irea poEiti'. c.ţele minţii conştiente &unt =n con>lict cu pro ramele (in mintea $iolo iacre(eţi cre(inţei c. atunci c5n( aţi &imţit mirea&ma curcanului (in cuptor. &unteţi (emni &. =n. repetaţi la ne&>5rşit a>irmaţia poEiti'. o &. e&te ne'oie (e &emnale complementare (in me(iu. &puneţi c. !.rate ori c. &.un(e 'om a>la şi cum &. &ubconştient. pentru a le anima mişcarea9 2nter>aţa (intre &emnalele (e me(iu şi proteinele (in citopla&m.pito=ul 7.tor.toare. 'or &ubmina cele mai mari e>orturi conştiente (e a '.rile Orotiţelor11 lor (e proteine9 Iişcarea enerat. care &u&ţin 'iaţa9 Iembrana 3>. reacţiile celulare core&punE.miEile] >iEice.

tr. e&te eliberat. =n me(iu9 Concentraţia (e c/I. &unt &ubunit. şi comportamentul altor or ani&me9 <emnalele eliberate =n me(iu permit o coor(onare a comportamentului =ntr-o populaţie (i&per&at. calciul. creeaE. o?i enul.in>luenţeaE.eliberat &e 3>> .cum ar >i bacteriile.. o cantitate e?ce&i'. pe acea&t.] al creierului celulei9 -rin (e>iniţia lor >uncţional.m5nt. receptoare şi e>ectoare. care >ac le ..&pun( la o 'arietate (e Opercepţii] >oarte elementare a&upra a ceea ce &e =nt5mpl.t. iar mare parte (in acea&t.ţi] primiti'e9 /meobele unicelulare (in muce aiul mucila ino& ne o>er.rele9 +eşi. celulele r. planet. (intr-un pro(u& metabolic &ecun(ar. &ub >orma unor Ocomunit. ca Ocreier“ al ace&teia9 -roteinele in$ruce 89 %ipton. >iecare.ţi9 /ce&te ameobe (uc o e?i&tenţ. c. al ele şi protoEoa. &olitar. lucoEa. pentru a-şi re lementa propriile >uncţii >iEiolo ice . atunci c5n( &unt eliberate =n me(iu. şi preEenţa =n me(iul lor apropiat. comportamentul comple? al unei celule 'ii9 =n primele trei miliar(e (e ani (e 'iaţ. J-2IK.ţit &upra'ieţuirea or ani&melor unicelulare.. ace&te comple?e (e proteine &unt Ocomutatoare (e percepţie]. acum ştim c.care &unt >olo&ite (e celulele in(i'i(uale. =mpreun.tura =ntre primirea &timulilor (in me(iu şi c.ile eneratoare (e r. !i&tamina.ciclic Jc/I-K. a unor lucruri cum ar >i pota&iul. ca >iin( in(i'iEi &olitari. care cite&c (irect. -!9+ te rale (e membran. am con&i(erat a&t>el (e >orme (e 'iaţ. moleculele (e &emnal . (5n(u-le ocaEia &.ia&c... un e?emplu al mo(ului =n care moleculele (e &emnal (uc la >ormarea unei comunit. =n mo( tra(iţional. =n lumea lor9 -rintre ace&te percepţii &e num. numit /I.iau liber . bio&>era era >ormat.celulei >uncţioneaE.cretarea (e molecule (e &emnal =n me(iu a =mbun. to?inele. (in or ani&me unicelulare care tr.r. e&tro enul. (e or ani&me unicelulare9 <e. &au orice alte >eluri (e &timuli9 2nteracţiunile &imultane (intre Eeci (e mii (e comutatoare (e percepţie re>le?i'e (in membran.ţile >iEice >un(amentale ale mecani&mului O(e inteli enţ. =n me(iu e&te con&umat. lumina. celulele &intetiEeaE.&pun& ale proteinelor9 =n eneral. c5te un &emnal (in me(iu. &ub&tanţ. =n p.ut5n(u-şi !rana9 /tunci c5n( !rana (i&ponibil.

care >ormeaE.a >o&t una (intre cele mai timpurii >orme (e &emnale re ulatoare &ecretate. probabilitatea (e &upra'ieţuire .ţi celulare >oarte or aniEate9 /şa cum am (e&cri& mai (e'reme.toarea eneraţie (e urmaşi9 3oile ameobe !iberneaE..şi a&t>el. or ani&mele unicelulare primiti'e >olo&eau (eHa ace&te molecule (e &emnal Oumane]. pe m. citoRinele. acti'eEe un comportament (e roire.&ecretate &e lea .(e pe membrana celular. iar ulterior. &. un Omelc] mare. eliber5n( o nou.acumuleaE. =n care ameobele &e a(un.ţi &pecialiEate (e celule. &ub >orm. !ormonii. laolalt. cu apariţia unor >orme (e 'iaţ. >actorii (e creştereK. prin eliberarea (e molecule O&emnal] =n me(iu. comportamentul celular (in proce&ul (e e'oluţie9 =nainte &e cre(ea c. =n comunit. comunit.tre comunit. moleculele (e !ran.&ur.rea&c.celulele au =nceput &. comunitatea (e celule care =mb. a altor ameobe (e muce ai.rile recente au (eE'.ţile celulare. urm. a muce aiului9 =n timpul perioa(ei (e O>oamete].. mai =nt5i =n colonii &imple.luit c.rii. pluricelulare comple?e.proteine O(e Conştienţa] pe care le putea conţine membrana lor9 -entru a (ob5n(i un ra( mai mare (e Conştienţa . (in cele mai timpurii etape ale e'oluţiei9 -rin e'oluţie.-şi m. repreEint. etapa repro(uc. =nc.ţi.ti'. ţe&uturile şi or anele corpului9 =n or aniEaţiile (e comunit. &-au >ormat o(at. acum. ce alte ameobe &unt ameninţate cu =n>ometarea9 c5n( moleculele &emnal (e $iolo/tunci ia cre(inţei c/I.ropepti(ele. şi >ormeaE. (e receptorii c/I. moleculele e&enţiale (e &emnal ale omului Ja(ic. ca &emnal pentru =ntreruperea !ibern. proce&ele (e prelucrare a in>ormaţiilor la ni'elul membranei celulei &unt 3>@ .tr5ne&c =şi pun laolalt. cercet. prin >olo&irea =n comun a Oconştien. neu. celulele au ma?imiEat num. or ani&mele unicelulare tr. &e a&ambleEe. >uncţiile >iEiolo ice ale or ani&melor pluricelulare &unt (i&tribuite c. ace&tora &.ţei] lor şi prin coor(onarea comportamentelor.ie&c =n comunitate9 c/I. care controleaE. /+3-ul şi creeaE. . populaţie (e or ani&me unicelulare care reiau ciclul9 2(eea e&te c. care ne re lementeaE. !ran. acţioneaE. =n me(iu. multicelular9 Comunitatea mucila inoa&. le &emnaliEeaE. (e &pori inacti'i9 /tunci c5n( =n me(iu apare mai mult. =n&.rul (e proteine inte rale (e membran.

lu. recent. =n comunit.tre celulele &pecialiEate ale &i&temului ner'o& şi imunitar ale or ani&mului9 /bia cu şapte &ute (e milioane (e ani =n urm.Ei ca plante şi animale9 /celeaşi molecule (e coor(onare a &emnalului >olo&ite (e celulele libere erau >olo&ite şi =n ace&te comunit.ţi =nc!i&e.. -!9+ 3>A .rute9 -rin re lementarea &trict.ţi pluricelulare &tr5n& =ntreţe&ute. .o (at. planet.or ani&mele unicelulare au (e&coperit c. comunitatea celular. a eliber.m =n con&i(erare (urata 'ieţii pe acea&t.e>ectuate (e c. e a'antaHo& &. nou ap.rii şi (i&tribuirii ace&tor molecule-&emnal cu rol (e control a&upra >uncţiilor. &e unea&c. =n &tructuri or aniEaţionale pe care le recunoaştem a&t. . =şi putea coor(ona >unc $ruce 89 %ipton. (ac.

=n me(ii mai =n(ep. (e cauE. >aptul c. (e 'iaţ. >ormeEe o comunitate.şite (e >iecare celul. atunci c5n( (.. celulele in(i'i(uale pot &. repreEentat.turat ca &. cu pri'ire la con&ecinţele apariţiei unui t5l!ar =n me(iul 'o&tru\ Comple?ele &trate ii (e control comportamental. coor(oneEe (ialo ul moleculelor-&emnal.rt. Creierul controlea).m 'ina pe ce. care >ace orice 'rea9 )ermenul (e Ocomunitate] implic. &. mai ale& =n me(iul (in a>ara =ntre ului or ani&m9 6are o celul. accepte controlul a&upra (eciEiilor luate =n cunoştinţ. (e >icat.u centraliEat (e prelucrare a in>ormaţiei9 6(at. >lu?ul ace&tor molecule-&emnal =n ca(rul comunit.3 tul celulelor corpului9 /cea&ta e&te o i(ee >oarte impor. elaborarea unei noi politici9 =n comunitate nu &e poate ca >iecare celul.ţii9 Ca urmare. trebuie &. (e in>ormaţiile (e coor(onare.ţii o>er. >iecare celul.un creier9 *uncţia creierului e&te &. a >o&t nece&ar.2 lulele V 3>B < . care tr. poate c. (e luat =n con&i(erare. o Ominte] elementar. =n ca(rul comunit. nu &unt conştiente (e ceea ce &e =nt5mpl. poate &. celulele &pecialiEate au preluat &arcina (e a monitoriEa şi (e a or aniEa >lu?ul moleculelor-&emnal re ulatoare (e comportament /ce&te celule au a&i urat o reţea (e ner'i şi un proce&or central (e in>ormaţie .] me(iul local (e (incolo (e propria lor Opiele]. la &emnalele (in me(iul ei local. citea (irect in(iciile (in me(iu şi =şi aHu&ta per&onal propriul comportament =n&.rtate. ia cre(inţei care nu au un &i&tem ner'o& &pecialiEat. =n 'i&cere şi reacţioneaE. cu e'oluţia unor animale mai comple?e. toţi membrii ace&teia &e an aHeaE. O'a(. care e&te creierul. elaboreEe o reacţie in>ormat.^-r>tant. &unt incorporate =n &i&temul &. =n&. la un plan (e acţiune comun9 %a animalele pluricelulare.ieşte =n ropat. (e c. >iecare celul. acţioneEe ca un a ent in(epen(ent.9 %a or ani&mele pluricelulare mai $iolo primiti'e.ţiile şi putea acţiona ca o &in ur. =mp. comportamen.9 %a a&t>el (e or ani&me. >orm.tre >orul autoriEat =n ceea ce pri'eşte Conştienţa. nece&are pentru a a&i ura &upra'ieţuirea unei or aniEaţii pluricelulare.. =ntr-o comunitate (e celule. atunci c5n( celulele &-au al.

citea&c. conştient.'ea&c. prin in. &e acor(eEe şi &.tate Fntr-un corpl?<n. (ar poate şi &. -ert (eE'.n.a >urniEat un mecani&m unic.ţi &. cu uşurinţ.tre &i&temul ner'o&9 =n aceeaşi perioa(. =n cap. mai conştiente.lelor celulare (e coor(onare care >ormeaE.)conştiinţei poate a(uce &. creierul a (eE'oltat un tip (e &pecialiEare care =i permitea =ntre ii comunit.tate pe care le a'em =n 'iaţ. &uperioare.terme(iurmoleculelor-&emnal9 %a >el (e important e&te >aptul ca lucrarea ei a &ubliniat >aptul c. =n &enEaţii ce puteau >ie?perimen. Can(ace -ert &tu(ia creierul omene&c şi =şi (. nu =n toate9 0?perimentele ei au &tabilit c.nato 1Ioleculele emoţiei.Gre con'ertea &emnalele (e comunicare c!imice. controlul necore&punE. n9t9 3@4 . aceiaşi receptori (e tip Oneuronal] &unt preEenţi =n maHoritatea celulelor corpului . O&tarea] &emnalelor re ulatoare9 +eE'oltarea &i&temiiliHi 1im!ih.tor -rin conştiinţa (e &ine. creierul omene&c. -!9+ 0moţiile: &. =n to)corpul. emoţiile nu pro'in numai printr-un >ee(bacR al in>ormaţiilor luate (e corp('mi<e(=amcoiiHur. Omintea] nu e&te concentrat. &i&temul9 =n timp ce >olo&lreaa(ec'at. cG (i&tribuit. enereEe emoţii. e?perimenteaE. prin eliberarea controlat.(ac. un corp &. =nţele cum >uncţioneaE.9 $ruce 89 %ipton. a con(u&-o la (e&coperirea c. Gmintea] corpului. a unor &emnale re ulatoare. Ociteşte] >lu?ul &emna. care &e mani>e&t. &imţim limbaHul celulelor %a >ormele (e 'iaţ.'. prin care &e prelucreaE.n.(ea &eama (e mecani&mele creierului celulei9 =n Molecules of ( otion3. =mboln. pentru problemele (e &. nu numai c. (e c.or anelor şi ţe&uturilor noa&tre.tate (e toate celulele (in comunitaţe99 Iintea noa&tr. ace&te se nale ca pe emoţii9 Iintea conştient.tor şi inconştient al emoţiilor poate &. in>ormaţia.luie cum &tu(iul ei a&upra receptorilor (in membrana celulei. mintea^poate >eRL&t-creiert?rpentru a genera Q molecule (e emoţie] şi a nu lua =n &eam. =n care eu &tu(iam mecani&mele creierului celulei şi =ncepeam &.

ea a(uce in>ormaţii e&enţiale şi =n ceea ce pri'eşte lupta (e care a >o&t ne'oie pentru a intro(uce Oi(ei] noi =n Clubul Veteranilor ştiinţei . prin capacitatea &a (e a &imţi şi (e a coor(ona (ru)comun=t"ţlli3 ^ce2ule9 -elm.&ubiect care =mi e&te mai mult (ec5t >amiliarN _-ert 1997` <i&temul limbic a repreEentat un pro re& maHor =n e'oluţie.tern. r.&ur.r.&pun(. a (u& la creşterea =n (imen&iune a creierului9 6r ani&mele pluricelulare au (ob5n(it (in ce =n ce mai multe celule !.cum ar >i 3@3 .Eite &.tem. care (e&crie proce&ul (e (e&coperire $iolo ia cre(inţei ştiinţi>ic. e>icienţa &a cre&cut. +ac. pe care 'oi e?tin(e =n Capitolele [ şi 79 Moleculele e o%iei e&te o carte re'elatoare. celulele in(i'i(uale pot reacţiona la percepţii &enEoriale &imple .9 +e a&emenea. la o 'arietate (in ce =n ce mai mare (e &emnale (in me(iul e. ce &i&temu)intern -(eGmnaliEare'&ranHe<'oltat.

c. (e in&tincte pe baE. total =ntr-o con'er&aţie cu un pa&a er9 +eşi reacţiile comportamentale con(iţionate pot >i e?traor(inar (e comple?e. a lomerat. cu o populaţie (e celule neuronale mai mare. care şi-a (re&at c5inii &.89 puterea (i&ponibil.. nu &e baEeEe (oar pe comportamente in&tincti'e. =nc5t atunci c5n( &una clopoţelul.. a&t>el. perceap. &au comple?e .cum ar >i con(ucerea unei maşini cu 1"0 Rm la or. şi nu itm) uVeriiate (e'raţ)u!e &. ei =ncepeau &. &ali'eEe la auEul &unetului (e clopoţel9 Iai =nt5i i-a (re&at &un5n( (in clopoţel şi cupl5n( &timulul acela cu o recompen&. (ulce . ci &. pe o auto&tra(. ace&ta e&te un comportament re>le? O&ubconştient] =n'.. c5inii erau (eHa at5t (e pro ramaţi &. o perioa(.rii.l condi%ion.9 +eE'oltarea unor creiere mai mari. enetic. &.roşu.ţat9 Comportamentele re>le?e pot >i &imple. le-a o>erit or ani&melor oportunitatea &. po&ibilitatea &.9 +up. lu.ţare con(iţionat.r“9 Comportamentele re>le?e >un(amentale. &uplimentar.u (e 7 3@7 . aromat. &ub >orm. m5ncarea nu era acolo9 =n mo( clar.ile neuronale =ntre &timulli (eclanşatori şi reacţiile comportamentale &e' “cableaE. =n'eţefşi-(in-e?. -!9+ creierul animalelor pluricelulare le (.]. &unt tran&mi&e la urmaşi.9 /cţiunile minţii &ubconştiente &unt (e natur. (ob5n(ite prin e'oluţie. pentru a a&i ura un tipar repetiti'9 C. &.. unpro(u& .He>le?i'.ile cablate &unt Oobiceiuri]9 %a animalele in>erioare. ele nu nece&it. alimentar. aştepte m5ncarea. c!iar (ac.m e?emplul cla&ic al lui -a'lo'. =n $ruce %ipton. /&t>el. aportul creierului9 -rin proce&ul (e =n'.(ea (e m5ncare9 %a acel moment. rotun(. un Om.9 =n'. e&te an aHat. &ali'eEe (in re>le?. la un ni'el &uperior (e comple?itate şi. &una (in clopoţel.perienţele (e 'iaţ. atunci c5n( enunc!iul e&te lo'it cu un cioc. combine ace&te &enEaţii &imple. cum ar >i impul&ul &pontan al piciorului.nel.ţarea (e comportamente re>le?e noi e&te7=ri e&enţ. (ar nu le mai (. =n timp ce mintea ta conştient. =ntre ul creier e&te proiectat pentru a &e an aHa =n reacţii pur (e rutin. la &timuli9 C5inii lui -a'lo' &ali'au (in re>le?999 nu (in intenţie (eliberat.

cu 5n(irea. propriile noa&tre comportamenteşi emoţii9 +e a&emenea. &. care ne (.ruri].torii noştri9 6(at.ţile tuturor]&tructurilor (in creier preEente la animaleR)care nu au (eE'oltat o conştiinţ. (e &ine are acce&Grta“CeleGmai multe (intre (atele &tocate =n banca noa&lG(e amlritlri pe termen lun 9 /cea&ta e&te o caracteri&tic. plani>icarea şi proce&ele (eciEionaleQ acea&t.. (e &ine H e&te auţore>le?i'. (ob5n(im percepţii in(irect.. minte e&te a&ociat. a&ociat.'>n Oa(e'. =n mo( conştient9 =nEe&trat. porţiune a creierului anterior e&te &e(iul proce&elor minţii Oconştiente (e &ine]9 Iintea conştient.Q ea e&te un 99or an (e &imţ] nou (eE.m &au nu9 Capacitatea minţii conştiente (e a anula comportaYN mentele pre-pro ramate ale minţii &ubconştiente e&te EE >un(amentul liberului arbitrul ' W X-----Cu toate ace&tea.m i&toria 'ieţii noa&tre. ce accept. care ob&er'.ţ.$iolo ia cre(inţei 5n(ire9 %a ni'el >iEic. mintea ronşţHenţ. =n riio( con&tructi'. e?perimenteEe e>ecti' &timulii 'ieţii.ţ.rurile“ tt£LAE&A\-e9 Zi aici apare 3@9 problema: (ar (ac< percepţiile =n'. putem &. acea&t. c'mr&= r. a creierului.'=l poate e'alua ş> poate (eci(e. cu capacitatea (e a >i auto-re>le?i'.9 0a poate ob&er'a orice comportament pro ramat =n care &untem an aHaţ=. mo(i>iceGpro ramul9 -utem &. atunci c5n( ne plani>ic. po&ibilitatea &. 'rem &..fmintea conştient.-(arul no&tru (eo&ebit 'ine şi cu o capcan. (e &ine9 6amenii şi o &erie (e alte mami>ere &uperioare au (eE'oltat o re iune &pecialiEat.ţa] percepţii e&te at5t (e a'an&at. capacitatea creierului omene&c (e a O=n'. (e la =n'.&pun(em la maHoritatea &em.m percepţiile altora ca Oa(e'.m 'iitorul. la prima m5n. acea&t. reacţion. re iune &e numeşte corte?ul pre->rontal9 /parent.n5)el6r (in me(iu şi (ac.e?trem (e important.torilor noştri &unt . practic. cu acti'it.9 =n timp ce aproape toate or ani&mele trebuie &. (eo&ebit. =nc5t. analiE.J 'oltat.G(e &ine e&te e?trem (e puternic. alege . =n mo( conştient.. percepţiile Aor &e c5>>ieaEa =n creierul no&tru ş)(e.

la comportamente ina(ec'ate şi re&tricti'e9 +ac.] cu primul şarpe &e poate &. şi &coaterea =n e'i(enţ.m9 <ub. analiEeEe con&ecinţe. (oar =n Oacum]9 Ca urmare. percep. la ace&t capitol aş >i inclu& un bonu&. (in cau. e&te (oar un (i&poEiti' (e re(are. pro ramele unor percepţii ine?acte9 Iintea &ubconştient. &ub >orma unui şarpe care &. &e >i comportat Fntr-un mo( at5t (e şocant.$ruce 89 %ipton.rţiile ine?acte pro ramate =n mintea noa&tr.p Ea rutinei. şi aţi >i aruncat cartea.cut cunoştinţ.I t. pe baE.Y le pe termen lun ale pro ramelor pe care le rul. =nc5t &. nu &unt (eloc OmonitoriEate] şi ne 'or an aHa. a per 3@: . &ubconştien. &ar. -!9+ ine?acte\ =n a&t>el (e caEuri.: 7ite.rcarea rapi(.rtinitor c5n( e 'orba (e&pre (e&c.-i (ea minţii 'oa&tre impre&ionabile o lecţie (e 'iaţ. (e &timul şi reacţie la &timulQ nu e?i&t. care >uncţioneaE.] =n partea aceea a Omaşinii]. creierele noa&tre (e&carc. (in pa in. niciun >el (e O>antom. e roaEnicN <i&temul (e memorie al minţii &ubconştiente e >oarte p.2 conştientul lucreaE. un(e'a =n a>ara ca&ei9 -er&oana care '-a O>. care &. cei mai mulţi (intre 'oi aţi >i luat-o la oan. şarpele999 şarpe. c!iar acum. aparent important.

A -Credin%ele controlea). cel puţin. =n mo( conştient. e&te iraţional. aţi >o&t =n'.. ci c!iar Onc"ntat (e bonu&ul o>erit o(at... reptilele .mu==l (>n me(iii şi (e a mo(i>ica reacţiile 'ec!i. e?i&t. =n Capitolul 79 3u Guntem le aţi pe 'ecie (e enele &au comportamentele noa&tre (e autoap. =n&. 'iaţa şi inte ritatea9 +ac.s Cump.niţi importanţa ace&tei in>ormaţii9 /'em capacitatea (e a ne e'alua. ame$iolo la ia cre(inţei ninţ.cerea (e a &tu(ia creaturi at5t (e intere&ante9 /celaşi şarpe. reacţii >oarte (i>erite9 =ntr-a(e'.şi (intre pa ini ar &.=n&..cepţiilor cu pri'ire lucrurile (in me(iu care '.r9 reacţiile noa&tre la &timulii (in me(iu ontrolate (e percepţii . nu toţi şerpii &unt periculoşi9 /poi &-ar =ntri&ta.Eut.conştient. pentru c. reacţiile la &ti. nu toate percepţiile t le-am =n'. siste ele biologiceG . ar >i mai e?act &.rate &au >al&e9 /&t>el. apare un şarpe. cel care citeşte cartea e&te un &a'ant care &tu(iaE. (e&pre care 'oi (i&cuta mai =n pro>unEime. un a&t>el (e &a'ant ar >i nu numai curio&. ar >i =nc5ntat c5n( şi-ar (a &eama c. cu cartea9 <au. acelaşi &timul. (e >iecare (at. percepţia OcontroleaE.ţaţi c.ri un şarpe\ *.] &i&temele biolo ice . şerpii &unt periculoşi. . cu =nc5ntare9 /r Eice c. ace&te percepţii pot >i a(e'. at5ţia oameni care nu pot a'ea parte (e pl. ce am reEol'at cu puternic.=n&. c5n( =n apropierea 'oa&tr.rareN 3@. =n(oial. şarpele (in carte nu e&te periculo&9 /tunci l-ar lua =n m5n. oric5n( (orim999 o(at. reacţia $oastr.r. prepro ramat.. aşa cum am '. şi i-ar &tu(ia comportamentele. =n mo( re>le? JinconştientK 'eţi a'ea oreacţie (e proteHare9 +ar (ac. ne re>erim la :&te percepţii ca la nişte credin%e. minte &ub. pentru c.ţat &unt corecte9 3u toţi şerpii &unt peMtuiuşiN +a.

pe &tu(iile pe care leam >.un. local. o reacţie 3@> (e protecţie la perceperea a(renalinei9 /tunci c5n( comutatorul . comportamentului culturilor (e celule care &e .are şi ea comutatoare (otate cu (ou. eau (in apropierea &timulului. Fntr-un e>ort (e a &e proteHa (e a enţii (. a(renalina . pe baEa in>ormaţiilor pe care le prime&c (in me(iu9 /tunci c5n( le (. =n(eaproape lumea şi =şi mo(i>ic. care reacţioneaE. .tori9 Cercet. &e retr. trecerea (e la un comportament la altul9 -rincipalul comutator pe care =l &tu(iam are o protein.ptuşe&c 'a&ele (e &5n e9 Celulele en(oteliale pe care le-am cre&cut =n cultur.tipul (e comportament pe care =l preEint. pro'oac. celulele =n 'a&e (e cultur. e?act aceleaşi comportamente celulare ca şi cele pro'ocate (e !i&tamin. (at (e =ntre ul corp . &imilar. la acelaşi &emnal !i&taminic9 C5n( &unt acti'ate. numiţi alfa şi beta. conţine receptorul (e a(renalin.9 /tunci c5n( comutatorul unei proteine inte rale (e membran.(eam !ran. comportamentul. care controleaE. ace&ta pro'oac. 'ariet. şi H8. -!9+ Cum controleaE. alfa.. &i&temele biolo ice &e baEeaE. la !i&tamin. ce conţin to?ine9 Comutatoarele care conţin receptorii (e !i&tamin. corpul 4e'elaţiile mele (e&pre mo(ul =n care cre(inţele controleaE.celulele care c.rile mele &-au concentrat pe comutatoarele (e percepţie (e la ni'elul membranei. celulele (in cultur.. cu ceea ce ar >i ec!i'alentul celular al Obraţelor (e&c!i&e]9 /tunci c5n( cream un me(iu to?ic. 4eceptorii (e a(renalin. tipuri (e receptori (e a(renalin. H.care e&te &emnalul (e reacţie (e ur enţ.&e&c =n preEenţa &ub&tanţelor nutriti'e9 =n continuare. H8 pro(uc o reac%ie de cre#tere la !i&tamin. am a>lat c.ţi (e comutatoare. celulele ra'itau c. =şi monitoriEeaE. receptor care reacţioneaE. comutatoarele care au receptori (e !i&tamin. mintea. (ou.tre &ub&tanţele nutriti'e.9 /m (e&coperit c. e?i&t.$ruce 89 %ipton. pe care corpul o >olo&eşte Fntr-un mo( care e&te ec!i'alent cu o alarm.o molecul.. (e ur enţ.cut a&upra celulelor en(oteliale (onate . 82 pro(uc o reac%ie de protec%ie .

=n tot &i&temul ner'o& . con&tatare a >o&t atunci c5n( am intro(u& &imultan at5t !i&tamin.r 'alabil pentru or ani&mele pluricelulare . e?pun implicaţiile e?perimentelor mele =n ra- 3@@ . Eicem c.ri &. lucraţi la o banc. (eoarece cre(eam c. c5t şi a(renalin. =n culturile mele (e ţe&uturi9 /m (e&coperit c. 'reţi &.$iolo ia cre(inţei conţine un receptor beta.9 +irectorul >ilialei '.. la ni'el unicelular. e?ecutaţi or(inul (irectorului e?ecuti'9 /celaşi tip (e prioritate e&te incorporat şi =n &i&temul no&tru biolo ic. cea care acţioneaE. (.acti'eaE. o reacţie (e creştere9 _%ipton. eliberate (e &i&temul ner'o& central. acele &emnale &unt =n con>lict cu &timulii locali9 0ram bucuro& (e e?perimentele mele. et al.a(renalina .ţii (e&pre care 'orbeam mai (e'reme9 <. 'eţi &. 199"` )oate ace&tea erau intere&ante. mintea Ja(ic. care le cere celulelor &.. anuleaE. acelaşi &emnal . ele (eE'. urmeEe in&trucţiunile (e la ni'elul capului.&traţi locul (e munc..tant. p. un a(e'. corpul Jcare acţioneaE.c!iar (ac. prin interme(iul a(renalinei (in &i&temul ner'o& centralK anuleaE. c.. '. cea mai inci.luiau. &emnalele (e a(renalin. in>luenţa &emnalelor (e !i&tamin. un or(in opu&9 -e care =l 'eţi urma\ +ac..anume.9K /m 'rut &.. şi '. un or(in9 +irectorul e?ecuti' intr. care &unt pro(u&e local9 /ici inter'ine acea politic. prin &emnalul local (e !i&tamin. =n&. a comunit. (.

percepţiile noa&tre.ţii ace&tui &tu(iu. c5t şi a&upra corpului no&tru9 /&t>el c. (in (omeniul biolo iei &unt neBtonieni con'inşi .rturie uimitoare a capacit. &ublinieE >aptul c. &u ereaE.t. (ar cole ii mei aproape c. ar >i mai corect &. mintea nu e&te un concept biolo ic acceptabil9 6amenii (e ştiinţ. nu e materie999 nu o lu. ' 0u =l nume&c efectul credin%. e?i&t. =n&emn.(ac.rilor mele. >ie c.r.tura minte.corp. un me(icament /tunci c5n( pacienţii &e >ac bine prin in erarea unei pa&tile (e Ea!. -rietenul meu 4ob VilliamHi. care &-a (o'e(it clar a >i incorecţi Fntr-un uni'er& aN mecanicii cuanticeN -lacebo: 0>ectul cre(inţ. mintea poate a>ecta corpul9 0i =n'aţ. oameni care &e >ac bine atunci c5n( cred J=n mo( >al&K c. un impact a&upra comportamentului.&ur.9 OIintea] e&te o ener ie nelocaliEat.ţii (e 'in(ecare a corpuluiAminţii9 Cu 17< . pentru biolo ia materiali&t.ca urmare ea nu are rele'anţ. a>l.m =n &eam. c. ca pe o m. +in p. inclu( ace&te implicaţii ale cercet. >on(ator al -<1C8-C.. &pun care era acea&t. c.portul (e cercetare:. li &e a(mini&treaE. =n&. au murit (e $ruce 89 %ipton.. Y un &i&tem (e tratament p&i!olo ic baEat pe ener ie. =l numim efectul percep%ie. =ntro lucrare (e&pre biolo ia celulari /şa c.cate. ca &.tate9 Cole ii mei nu 'oiau ca eu &. pentru c. c. &unt corecte &au incorecte. percepţia acea&ta e&te o cre(inţ. nu am putut &. au =n aceeaşi m. la i(eea (e a intro(uce le . me(icina (e>ineşte acea&ta ca >iin( efectul placebo. -!9+ apople?ie. )oţi &tu(enţii la me(icin. am inclu& un comentariu criptic (e&pre =nţele erea =n&emn. cel puţin =n trecere. .. &alut efectul credin%.

ia cre(inţei toate ace&tea, me(icina $iolo tra(iţional, a le at e>ectul place- bo Ototul e =n mintea lor“ - =n cel mai r,u caE (e empiri&m, &au, =n cel mai bun caE, (e &u e&tibilitatea şi &l,biciunea pacienţilor9 %a >acultatea (e me(icin, &e trece repe(e pe&te e>ectul placebo, pentru ca &tu(enţii &, poat, &, aHun , la a(e',ratele instru ente ale me(icinii mo(eme, cum ar >i me(icamentele şi c!irur ia9 /cea&ta e&te o reşeal, uriaş,9 0>ectul placebo ar trebui &, >ie o tem, maHor, (e &tu(iu, la >acultatea (e me(icin,9 Cre( c, ar >= in(icat ca acea&t, >acultate &, >ormeEe me(ici care &, recunoa&c, puterea re&ur&elor noa&tre interne9 /r >i bine ca (octorii &, nu ne liHeEe puterea minţii, ca >iin( ce'a in>erior puterii c!imicalelor 9 &au a bi&turiului9 /r trebui &,-şi (ep,şea&c, con'in erea , c, or ani&mul no&tru şi p,rţile &ale &unt e&enţialmente Q ne !ioabe şi c, a'em ne'oie (e o inter'enţie e?tern,, ţ pentru a ne =ntreţine &,n,tatea9 0>ectul placebo ar putea &, >ie &ubiectul unor e>orturi (e cercetare maHore şi bine >inanţate9 +ac, cercet,torii =n (omeniul me(ical şi-ar (a &eama care &unt p5r !iile e>ectului placebo, ei le-ar (a (octorilor un in&trument e>icient, pe baE, (e ener ie şi >ar, e>ecte &ecun(are, cu care &, trateEe boala9 Vin(ec,torii cu ener ie &pun c, ei (eHa au a&t>el (e in&trumente, =n&, eu &unt om (e ştiinţ, şi cre( c,, cu c5t cunoaştem mai multe (e&pre ştiinţa e>ectului placebo, cu at5t 'om >i mai capabili &, o >olo&im =n &ituaţii clinice9 Cre( c, moti'ul pentru care mintea a >o&t (at, la o parte at5t (e ne liHent =n me(icin, nu e (oar reEultatul unei 5n(iri (o matice, ci şi al unor con&i(erente >inanciare9 +ac, puterea minţii 'oa&tre poate 'in(eca un corp bolna',UGGce&*me> eţn, (octor şi - ai important - (e ce &, mai cump,raţi me(icamente\ +e >apt, m-a =ntri&tat &, a>lu (e cur5n( c, >irmele (e me(icamente &tu(iaE, pacienţii care reacţioneaE, la pa&tilele placebo, (e Ea!,r, cu &copul (e a-i eli ina (in te&tele clinice iniţiale, =n mo( ine'itabil, pro(uc,torii (in in(u&tria >armaceutic, &unt tulburaţi (e >aptul c,, =n cele mai multe te&te clinice ale lor, placebo-urile, me(icamentele 3@B O>al&e], &e (o'e(e&c a >i la >el (e e>iciente ca şi cocRtailurile

$ruce 89 %ipton, -!9+

lor c!imice, at5t (e atent prelucrate9 +eşi companiile (e me(icamente in&i&t, c, nu =ncearc, &, >aciliteEe aprobarea unor me(icamente ine>iciente, e&te clar c, e>icienţa pa&tilelor placebo e&te o y ameninţare pentru in(u&tria >armaceutic,9 Ie&aHul com- AD paniilor (e me(icamente =mi e&te clar: (ac, nu poţi &, < (ep,şeşti concurenţa pa&tilelor placebo prin meto(e G5 cin&tite - pur şi &implu, elimin-oN *aptul c, cei mai mulţi (intre (octori nu &unt =n',ţaţi &, ia =n con&i(erare impactul e>ectului placebo e&te o ironie, pentru c, e?i&t, i&torici care &u&ţin cu (o'eEi c,, =n mare parte, i&toria me(icinii e&te i&toria e>ectului placebo9 =n cea mai mare parte a i&toriei me(icale, (octorii nu au a'ut meto(e e>iciente (e lupt, =mpotri'a bolilor9 C5te'a (intre tratamentele mai renumite, pe care me(icina le pre&cria o(inioar,, &unt luarea (e &5n e, tratarea r,nilor cu ar&enic şi pro'erbialul reme(iu bun la toate, uleiul (e şarpe cu clopoţei *,r, =n(oial, c, unii pacienţi - iar (up, unele e&tim,ri con&er'atoare, o treime (in populaţie e&te (eo&ebit (e &u&ceptibil, la puterea (e 'in(ecare a e>ectului placebo - &-au >,cut mai bine cu acele tratamente9 =n lumea (e aEi, c5n( un (octor =mbr,cat cu !alat alb aplic, me(icaţia cu o atitu(ine plin, (e autoritate, pacienţii pot &, cread, c, tratamentul >uncţioneaE, - şi c!iar aşa &e şi =nt5mpl,, >ie c, e&te 'orba (e un me(icament a(e',rat, &au (e o pa&til, (e Ea!,r9 +eşi, =n mare, me(icina a i norat odul =n care >uncţioneaE, placebo, recent, c5ţi'a cercet,tori tra(iţionali =n (omeniul me(icinii =ncep &,-şi =n(repte atenţia c,tre ace&t &ubiect 4eEultatele &tu(iilor lor &u ereaE, c, nu numai tratamentele ciu(ate (in &ecolul al nou,&preEecelea pot a'ea un e>ect placebo, ci şi te!nolo ia &o>i&ticat, a me(icinii mo(eme inclu&i' cea mai Oconcret,] (intre in&trumentele me(icale, c!irur ia9 7n &tu(iu al *acult,ţii (e Ie(icin, $aylor, publicat =n "00" =n +ew (ngland Cou cd of Medicine, a e'aluat inter'enţia 3A4 c!irur ical, la pacienţii cu (ureri &e'ere şi incapacitante la

$iolo ia cre(inţei enunc!i9 /utorul principal al &tu(iului, +r9 $ruce Io&eley, Oştia] c, inter'enţia c!irur ical, la enunc!i le e&te (e aHutor pacienţilor &,i: O)oţi c!irur ii buni ştiu c,, =n ceea ce pri'eşte c!irur ia, nu e?i&t, e>ect placebo]9 =n&, Io&eley =ncerca &, =nţelea , ce parte anume (in inter'enţia c!irur ical, le a(uce uşurare pacienţilor &,i9 -acienţii incluşi =n &tu(iu au >o&t =mp,rţiţi =n trei rupuri9 %a un rup, Io&eley a =n(ep,rtat cartilaHul (eteriorat (e la enunc!i9 %a un alt rup, a &p,lat rotula, =n(ep,rt5n( materialul (e&pre care &e cre(ea c, e&te cauEa e>ectului in>lamator9 /mbele meto(e &unt tratamente &tan(ar( pentru artrita la enunc!i9 Cel (e al treilea rup a a'ut parte (e o inter'enţie c!irur ical, O>al&,]9 -acientul era &e(at, Io&eley >,cea trei inciEii &tan(ar(, iar apoi 'orbea şi &e comporta ca şi cum ar >i >o&t =ntr-o operaţie - c!iar &tropea cu ap, &,rat, Fntr-un 'a&, pentru a &imula &unetul proce(urii (e &p,lare a enunc!iului9 +up, patruEeci (e minute, Io&eley &utura inciEiile, la >el cum ar >i >,cut şi =n caEul unei inter'enţii c!irur icale normale9 %a toate rupurile a >o&t pre&cri&, aceeaşi &c!em, (e =n riHire po&toperatorie, care inclu(ea şi un pro ram (e e?erciţii9 4eEultatele au >o&t şocante9 +a, (up, cum era (e aşteptat, &tarea pacienţilor (in rupurile c,rora li &-a >,cut inter'enţie c!irur ical, &-a =mbun,t,ţit =n&, şi &tarea pacienţilor (in rupul placebo &-a =mbun,t,ţit la >el (e mult ca a celor (in celelalte (ou, rupuriN =n ciu(a >aptului c, =n >iecare an &e >ac şa&e &ute cinciEeci (e mii (e operaţii c!irur icale pentru artrit, la enunc!i, la un co&t (e apro?imati' cinci mii (e (olari >iecare, lui Io&eley =i erau clare reEultatele: O/ptitu(inile mele (e c!irur nu le-au a(u& niciun bene>iciu ace&tor pacienţi9 )ot bene>iciul inter'enţiei c!irur icale pentru o&teoartrit, la enunc!i a >o&t reEultatul e>ectului placebo]9 -ro ramele (e ştiri (e la tele'iEor au ilu&trat ra>ic uimitoarele reEultate9 Iaterialele >ilmate ar,tau membrii rupului placebo mer 5n( şi Huc5n( ba&c!et - pe &curt, >,c5n( ceea ce =nainte (e Ooperaţie] &puneau c, nu pot >ace9 Vreme (e (oi ani, pacienţii (in ace&t rup nu au ştiut c, li &e >,cu&e o 3A3 operaţie >al&,9 7n membru al rupului placebo, )im -ereE, care

$ruce 89 %ipton, -!9+

=nainte (e operaţie mer ea =n ba&ton, acum poate &, Hoace ba&c!et cu nepoţii lui9 =n (eclaraţia pe care a >acut-o pentru canalul (e tele'iEiune +i&co'ery 8ealt!, el a reEumat =ntrea a tem, a ace&tei c,rţi, a&t>el: O6rice e po&ibil =n lumea a&ta, (ac, =ţi pui mintea9 Ztiu c, mintea omului poate &, >ac, minuni]9 /lte &tu(ii au ar,tat puterea e>ectului placebo şi =n tratarea altor boli, printre care a&tmul şi boala -arRin- &on9 )ratamentele placebo &unt 'e(ete =ntre tratamentele pentru (epre&ie, =n aşa m,&ur,, =nc5t p&i!iatrul Val- ter $roBn, (e la *acultatea (e Ie(icin, a 7ni'er&it,ţii $roBn, a propu& pa&tilele placebo, ca prim tratament pentru pacienţii cu (epre&ie uşoar, &au mo(erat,9 -acienţilor li &e &punea c, prime&c un reme(iu care nu conţine niciun in re(ient acti', =n&, ace&t lucru nu ar trebui &, micşoreEe e>icienţa pa&tilei9 <tu(iile &u ereaE, c, pa&tilele placebo >uncţioneaE,, c!iar şi atunci c5n( oamenii ştiu c, nu li &e a(mini&treaE, un me(icament 6 in(icaţie (e&pre puterea e>ectului placebo ne 'ine şi (intr-un raport al +epartamentului <tatelor 7nite pentru <,n,tate9 4aportul concluEioneaE, c, Hum,tate (intre pacienţii cu (epre&ii &e'ere, care iau me(icamente, preEint, amelior,ri >aţ, (e treiEeci şi (oi la &ut, (intre pacienţii trataţi cu placebo9 C!iar şi acea&t, in(icaţie impre&ionant, ar putea &, >ie o &ube&timare a puterii e>ectului placebo, (eoarece mulţi participanţi la &tu(iu =şi (au &eama c, iau me(icamentul a(e',rat, >iin(c, &u>er, e>ecte &ecun(are care nu apar la cei ce iau pa&tila placebo9 6(at, ce pacienţii =şi (au &eama c, li &-a a(mini&trat me(icamentul - a(ic,, (e =n(at, ce =ncep &, cread, c, iau pa&tila cea ade$,rat,, ei (e'in şi mai &u&ceptibili la e>ectul placebo9 +at, >iin( puterea e>ectului placebo, nu e (e mirare c, in(u&tria me(icamentelor anti(epre&i'e, cu o ci>r, (e a>aceri (e ;," miliar(e (e (olari, &e &imte atacat, (e criticii care acuE, companiile (e me(icamente c, >ac o reclam, e?a erat, a e>ectelor ace&tor me(icamente9 Fntr-un articol publicat =n "00", =n re'i&ta Pre$enire #i trata ent, a /&ociaţiei -&i!olo ice /mericane, &ub titlul O3oile 3A7 me(icamente ale =mp,ratului], pro>e&orul (e p&i!olo ie 2r'in

$ioloConnecticut, ia cre(inţei Cir&c!, (e la 7ni'er&itatea a (e&coperit c, optEeci la &ut, (in e>ectul anti(epre&i'e- lor, m,&urat =n te&tele clinice, ar putea >i atribuit e>ectului placebo9 _Cir&c!, et al, "00"` =n anul "001, Cir&c! a >o&t ne'oit &, in'oce %e ea libert,ţii in>ormaţiei, pentru a obţine in>ormaţii (e&pre te&tele clinice >,cute pe principalele anti(epre&i'e: ace&te reEultate nu erau (i&ponibile la /(mini&traţia pentru /limente şi Ie(icamente9 +atele arat, c,, =n pe&te Hum,tate (intre te&tele clinice e>ectuate pentru şa&e (intre principalele anti(epre&i'e, me(icamentele nu au =nre i&trat reEultate mai bune (ec5t pa&tilele placebo, (in Ea!,r9 2ar Fntr-un inter'iu pentru canalul (e tele'iEiune +i&co'ery 8ealt!, Cir&c! remarca - O+i>erenţa (intre reacţia la me(icamente şi reacţia la placebo a >o&t (e mai puţin (e (ou, puncte, =n me(ie, pe acea&t, &cal, clinic, (e la cinciEeci, la şaiEeci (e puncte9 0&te o (i>erenţ, >oarte mic,9 =n termeni clinici, acea&t, (i>erenţ, e ab&olut ne&emni>icati',9] 7n alt lucru intere&ant cu pri'ire la e>icacitatea anti(epre&i'elor e&te c,, (e-a lun ul anilor, ele au =nre i&trat reEultate (in ce =n ce mai bune - ceea ce &u ereaE, c, e>ectul lor placebo &e (atoreaE,, =n parte, marRetin ului i&cu&it9 Cu c5t mai mult era tr5mbiţat miracolul anti(e- pre&i'elor =n ma&&me(ia şi =n reclame, cu at5t mai e>iciente (e'eneau ace&tea9 Cre(inţele &unt conta ioa&eN /cum tr,im =ntr-o cultur, =n care oamenii cred c, anti(epre&i'ele >uncţioneaE, - şi atunci, ele c!iar >uncţioneaE,9 6 (oamn, (in Cali>ornia, Dani& <c!on>el(, care era (e&i ner (e interior şi care a participat la te&tele clinice pentru e>icacitatea me(icamentului 0>>e?or, =n 1997, a >o&t la >el (e Ouimit,] ca şi -ereE, c5n( a a>lat c, lua pa&tile placebo9 3u numai c, pa&tilele o &c,pa&er, (e (epre&ia care o c!inui&e 'reme (e pe&te treiEeci (e ani, (ar tomo ra>iile >,cute pe (urata &tu(iului au ar,tat c, acti'itatea corte?ului ei =n Eona pre>rontal, &e =mbun,t,ţi&e mult9 =mbun,t,ţirile nu erau O(oar =n mintea ei“9 C5n( mintea &e &c!imb,, ea a>ecteaE, =n mo( ab&olut &i&temele biolo ice9 <c!on>el( a &u>erit şi (e reaţ, un e>ect &ecun(ar obişnuit al 0>>e?orului9 0a e&te e?emplul tipic (e pacient a c,rui &tare 3A9 &e =mbun,t,ţeşte cu tratamen7il

$ruce 89 %ipton, -!9+

placebo, iar apoi a>l, c, nu i &e a(mini&tra&e me(icamentul a(e',rat - >emeia a >o&t con'in&, c, (octorii >,cu&er, o reşeal, la etic!etare, pentru c, ea Oştia &i ur c, i &e a(mini&tra&e acel me(icament9 / in&i&tat ca cercet,torii &,-şi 'eri>ice =n&emn,rile (e (ou, ori, ca &, >ie ab&olut &i uri c, nu i &e a(mini&tra&e me(icamentul a(e',rat

0>ectul nocebo: -uterea cre(inţelor ne ati'e
+eşi mulţi (intre cei care lucreaE, =n (omeniul me(ical &unt conştienţi (e e>ectul placebo, puţini au luat =n con&i(erare implicaţiile ace&tuia pentru auto'in- (ecare9 +ac, 5n(irea poEiti', te poate &coate (in (epre&ie şi poate &, 'in(ece un enunc!i bolna', 5n(iţi-', ce poate &, >ac, 5n(irea ne ati',N9 /tunci c5n( mintea =mbun,t,ţeşte &tarea (e &,n,tate, prin &u e&- tionare poEiti',, ace&t lucru &e numeşte e>ectul placebo9 =n mo( contrar, c5n( aceeaşi minte e&te an aHat, =n &ue&tionare ne ati',, care poate &, (eterioreEe &,n,tatea, e>ectele ne ati'e &e nume&c e>ectul nocebo. =n me(icin,, e>ectul nocebo poate >i la >el (e puternic ca şi e>ectul placebo - un lucru pe care ar trebui &,-i ţineţi minte, (e >iecare (at, c5n( intraţi =n cabinetul unui (octor9 -rin cu'intele şi prin comportamentul lor, (octorii le pot tran&mite pacienţilor me&aHe care &, le (i&tru , &peranţa - me&aHe care, (up, p,rerea mea, &unt complet neHu&ti>icate9 +e e?emplu, /lbert Ia&on cre(e c, incapacitatea &a (e a le tran&mite optimi&m pacienţilor i-a E,(,rnicit mult e>orturile =n caEul bolna'ilor cu i!tioE,9 7n alt e?emplu e&te puterea potenţial, a a>irmaţiei: OIai ai (e tr,it şa&e luni“9 +ac, ale eţi &, cre(eţi me&aHul (octorului, e&te probabil &, nu petreceţi mai mult timp pe ace&t -,m5nt =n ace&t capitol, am citat emi&iunea (in "003, (e la canalul (e tele'iEiune +i&co'ery 8ealt!, Placebo8 Mintea ai presus de edicin,, pentru c, e&te un compen(iu bun al unora (intre cele mai intere&ante caEuri (in me(icin,9 7nul (intre &e mentele 3A: (octor (in 3a&!'ille, Cli>ton mai (eo&ebite era (e&pre un

ia cre(inţei Iea(or, care re>lecta&e $iolo la puterea potenţial, a e>ectului nocebo, 'reme (e treiEeci (e am9 =n 1974, Iea(or a'u&e&e un pacient, <am %on(e, un '5nE,tor (e panto>i la pen&ie, care a'ea cancer la e&o>a - a>ecţiune con&i(erat, &ut, la &ut, >atal,, la 'remea aceea %on(e a >o&t tratat (e cancerul re&pecti', =n&, =ntrea a comunitate me(ical, Oştia“ c, ace&t cancer la e&o>a a'ea &, apar, (in nou9 /şa c, moartea lui %on(e, la c5te'a &,pt,m5ni (up, (ia no&tic, nu a >o&t (eloc o &urpriE,9 <urpriEa a 'enit (up, moartea lui %on(e, c5n( o autop&ie a (e&coperit >oarte puţin, ma&, tumoral, =n corpul &,u - care nu era &u>icient, ca &,-i omoare9 /'ea c5te'a pete pe >icat şi una pe pl,m5n, (ar nu era nici urm, (e cancerul la e&o>a (e&pre care toat, lumea cre(ea c, =l omor5&e9 Iea(or a (eclarat pentru +i&co'ery 8ealt!: O/ murit (e cancer, (ar nu a'ea cancer“9 +e ce muri&e %on(e, (ac, nu a'ea cancer la e&o>a \ 6are muri&e, =ntruc5t credea c, a'ea &, moar,\ CaEul =nc, =l b5ntuia pe Iea- (or, la treiEeci (e ani (up, moartea lui %on(e: OCre(eam c, are cancer9 0l cre(ea c, are cancer9 )oat, lumea =n Hurul lui cre(ea cla >el999 oare au =n(ep,rtat, =n 'reun >el, &peranţele\] CaEuri tulbur,toare (e nocebo &u ereaE, c, (octorii, p,rinţii şi =n',ţ,torii pot &, (i&tru , &peranţa, pro ram5n(u-', &, cre(eţi c, &unteţi neputincioşi9 Cre(inţele noa&tre poEiti'e şi ne ati'e nu au impact numai a&upra &,n,t,ţii, ci şi a&upra tuturor a&pectelor (in 'iaţa noa&tr,9 8enry *or( a'ea (reptate =n ceea ce pri'eşte e>icienţa liniilor (e a&amblare - şi a'ea (reptate cu pri'ire la puterea minţii: O+ac, creEi c, poţi, &au (ac, creEi c, nu poţi999 ai (reptate9] .5n(iţi-', la &ituaţia omului care a b,ut pe ner,&u>late bacteriile (e&pre care me(icina cre(ea c, pro'oac, !olera9 .5n(iţi-', la oamenii care mer pe Har, >,r, &, &e ar(,9 +ae, &e clatin, =n cre(inţa lor ne&tr,mutat, c, pot &, o >ac,, &>5rşe&c prin a &e ar(e la t,lpi9 Cre(inţele acţioneaE, ca nişte >iltre pe un obiecti' şi mo(i>ic, mo(ul =n care 'e(eţi lumea - iar &i&temul 'o&tru biolo ic &e a(apteaE, la ace&te cre(inţe9 3A; /tunci c5n( recunoaştem, cu a(e',rat, c, cre(inţele

$ruce 89 %ipton, -!9+

noa&tre au c!iar at5ta putere, (eţinem c!eia libert,ţii9 +eşi nu e uşor &, &c!imb,m co(urile mac!etelor noa&tre enetice, putem &, &c!imbam ce 5n(eşte mintea şi &, (eci(em altce'a9 =n prele erile mele am (ou, &eturi (e >iltre (e pla&tic unele roşii şi unele 'erEi9 =i cer publicului &, alea , o culoare şi apoi &, pri'ea&c, prin >iltru, la un ecran alb9 /poi le cer &, &pun, cu 'oce tare, (ac, ima inea pe care o proiecteE pe ecran enereaE, iubire, &au >ric,9

3A>

.u &.( reacţiile publicului. care pluteşte pe l5n .]9 =ntot(eauna &unt =nc5ntat &. c. care &e numeşte OCa&a iubirii]. atunci c5n( Hum.to&9 +ac. (ra ele noa&tre cre(inţeN .tor şi =ntunecat. la ni'el >iEiolo ic.: O)r. cu o caban. cu aceeaşi &i uranţ.n. ne aHute corpul &. 'iaţa999 +a. (e >ric.. pot &.m cum &.(e aceea am şi numit acea&t.ie&c =n >ric. care &. şi cu'intele: O)r. ne >iltr.ie&c =n >ric.N =n&.5n(ul ace&ta ne >ace o intrare bun.( o ima ine atr.. tr. ne >olo&im mintea. 'e(eţi o lume plin. =n'.i =n >ric. c.. &tri . nu e nimic r.ţ. (e iubire. pentru a promo'a (eE'oltarea repreEint. 'eţi retra e =ntr-o reacţie (e protecţie9 <.tatea corpului 'o&tru 'a >i compromi&.ie&c =n iubire]9 Cei care au >iltrele 'erEi '. ale eţi &. -!9+ Cei care pri'e&c prin >iltrul roşu (e Ocre(inţe] '. ştiinţa arat. =n care 'oi (etalia =n ce >el. ale em ceea ce 'e(em9 -utem &.9 -utem &. &au una (e iubire9 /le erea e a noa&tr. pri'in( aceeaşi ima ine9 /poi le cer &.iţi =ntr-o lume =ntunecat. +e&i ur c. cre(eţi c. '.ţ.tor.. tr.i =n iubire şi a tr. &c!imbe >iltrele =ntre ei9 2(eea pe care 'reau &. aş 'rea (oar &.. mai &ublinieE =nc. &pun cu &i uranţ.ie&c =n iubire]. a tr. =n capitolul urm.ci. (e mii (e ani =ncoace9 /cum. corpul 'o&tru 'a reacţiona (eE'olt5n(u&e &. iar cealalt. p.( un cer ameninţ.tori cum au >o&t $u((!a şi 2i&u& ne &pun aceeaşi po'e&te. >lori. &.im o 'iaţ.$ruce 89 %ipton.tate &tri . o >antom. totul =n ne ru şi ne >ace corpulAmintea mai &u&ceptibil la boal. mer i prin 'iaţ. . putem &.n. &ecretul 'ieţii .&im ace&t capitol.: O)r. carte. ale eţi &.]. >olo&im un >iltru =ntunecat. &e (eE'olte.m 'iaţa prin cre(inţe colorate =n roE. '. care tran&>orm. şi mo!or5t.toare. Hum. un cer =n&orit şi me&aHul O)r.r.tate. plin.. =ntunecat. o ca&. (ac. o (at. ci cre(inţele noa&tre &unt cele care ne controleaE. o tran&mit e&te c. (e >ric. c. '. &au putem &. purt5n( pro'erbialii 3A@ oc!elari roE9 . pro(uc e>ecte opu&e la ni'elul corpului şi minţii9 =nainte &. Biologia credin%ei. şi ea =n aceeaşi (irecţie9 3u enele. &ecretul 'ieţii nu e&te (eloc &ecret =n'.

acolo un(e ob&er'aţiile mele a&upra celulelor in(i'i(uale m-au con(u&.9 Ca &. o cantitate &emni>icati'. toat.. cate orii >uncţionale: (eE'oltare şi protecţie9 /ce&te mecani&me (e (eE'oltare şi protecţie &unt comportamentele >un(amentale (e care e ne'oie pentru ca un or ani&m &. ace&tea pot >i =mp. '.u. proteHaţi9 =n&. &upra'ieţuia&c. c!eltuia&c. Zalorile tale de$in destinul t.RE /I PROTECŢIE 0'oluţia ne-a o>erit o mulţime (e mecani&me (e &upra'ieţuire9 =n linii mari. biolo ic.rţite =n (ou. (e at5tea ori. oc!elarii roE &unt nece&ari pentru ca celulele tale &. la >iecare şapteEeci şi (ou. prima (at. ştiţi c5t (e important e&te &.5n(urile poEiti'e &unt o cerinţ.+e >apt. '"ndurile tale de$in cu$intele tale. pentru o 'iaţ. (aţi &eama c. mai &urprin(.an(!i: Credin%ele tale de$in g"ndurile tale.n. c. Fbiceiurile tale de$in $alorile tale. >ericit. (e ore9 -entru a menţine ace&t >lu? continuu (e celule. &. =n >iecare Ei corpul trebuie &. &unteţi a(ult şi aţi atin& =n. nu '.c!iar şi (ac.lţimea ma?im. şi trebuie =nlocuite9 +e e?emplu. &-ar putea &.9 <unt &i ur c. Cu$intele tale de$in ac%iunile tale. pe care o puteţi a'ea9 =n >iecare Ei. pro&pere9 . miliar(e (e celule (in corpul 'o&tru &e uEeaE. şi &. (eE'oltarea şi creşterea &unt şi ele la >el (e e&enţiale pentru &upra'ieţuire . (e ener ie9 +eHa n-o &. a>laţi c. '.ptuşeala (e celule a inte&tinului e&te =nlocuit. mi-am (at &eama c5t (e importante &unt comportamentele (e creştere şi 3AA (e protecţie. >olo&e&c cu'intele lui Ia!atma . #9#aWpPaTP(aP #N DE7+OLT.toa&. =n laborator . la re'elaţii . 0c%iunile tale de$in obiceiurile tale.

celulele nu pot &. preEentau o anumit.tat c. (e creştereQ Ondep. pe care le-am &tu(iat la <tan>or(. şe =n(ep. cum ar >i to?inele. eo problem. şi a !oţilor. =n mo( ine'itabil. &e apropie şif&.tre iubire9 /ce&te mişc. la &timulii (in me(iu9 . mecani&mele care G&priHin. (e celule. cum ar >i oamenii9 +ar cu ace&te mecani&me (c 9&upra'ieţuire opu&e.rile mele la <tan>or( au ar. atunci c5n( trec pe mo(ul 3AB . preEinte ambele con>i uraţii.$iolo ia cre(inţei al omului9 /tunci c5n( pro>un(e (e&pre corpul pluricelular (onam celule en(oteliale omeneşti.ra.tre ma&a (e pr5nE. oamenii =şi re&tricţioneaE. comportamentele (e (eE'oltare. pentru a a&i ura o reacţie (e protecţie9 %ucrul pe care nu puteau &.caracteriEeaE. c. protecţia nu pot &. e&te caracteri&tic.. ace&tea &e retr. pe aleile =ntunecate9 +e a&emenea. o reacţie (e (eE'oltare.-i >ac. =n acelaşi timp9 CyH(te cu'inte. la >el cum oamenii ra'iteaE.tre cin.şi o alta. ace&te celule era &. cu totul (i>erit. celulele gra$itau c. trebuie remarcat c.rteEe =n acelaşi timp9 Celulele (in 'a&ele (e &5n e. anatomie micro&copic. nici reacţie (e protecţie9 Cercet. cu cea mani>e&tat.. 'iaţa . (eE'oltarea şi cele care &priHin..tre &ub&tanţele nutriti'e. =n acelaşi timp9 -rintr-o reacţie &imilar. pentru a-şi a&i ura !rana .ri opu&e (e>ine&c cele (ou.rtarea (e &emnale ameninţ.tre un &emnal care &priHin. şi c.toare. c. la >el cum oamenii &e (au la o parte (in calea leilor (in &a'an.geau (in calea to?inelor pe care le intro(uceam =n 'a&ul (e cultur. >uncţioneEe =n mo( optim. nici reacţie (e (eE'oltare.'itarea c. c. unii &timuli (in me(iu &unt neutri şi nu pro'oac.9 <e (o'e(eşte c.cum ar >i &ub&tanţele nutriti'e . care au e'oluau>ca-!m ul'a miliar(e (e ani. pentru o reacţie (e protecţie9 +e a&emenea. reacţii celulare (e baE.tre micul (eHun. ace&te comportamente (e (eE'oltareAprotecţie &unt e&enţiale şi pentru &upra'ieţuirea or ani&melor pluricelulare.

nu e o i(ee prea bun. pentru a &pri. mai e&te şi un alt moti' pentru care (eE'oltarea e in. un &c!imb (e&c!i& =ntre un or ani&m şi me(iul &. compromite &erio& 'italitatea +e a&emenea. ener ia e&te (e'iat. crearea A energiei care sus%ine $ia%a. un trui&m9 +in >ericire.-ţi 89 %ipton. >u $ruce i (e un leu. iar reEi(uurile &unt eliminate prin e?creţie. pentru a ap. (e'in... inhib. pentru a alimenta reacţia (e protecţie.paţi (e . =n&. c5t şi cea (e MprotecţieS9 -roporţia (e celule implicate =ntr-o reacţie (e protecţie (epin(e (e ra'itatea ameninţ. =nc!i(eţi proce&ele (e (eE'oltare at5t (e complet. in!ibarea cronic.. -!9+ c!eltui ener ia cu (eE'oltarea9 -entru a &upra'ieţui . e&te important (e menţionat c.m5neţi mai mult pe ! un mo( (e protecţie. &c. o reacţie (e protecţie prelun it. =nc5t e?pre&ia O&periat (e moarte11 &. 2 ener ie. pentru a &c. at5t >uncţia (e 9(eE'oltareW.A !ibat. e ne'oie (e m. =nc!i(erea &i&temului.pa (e leu . !rana e&te in erat.)mu)t (ec5t &. (uce ine'itabil la o in!ibare a proce&ului (e (eE'oltare9 -e l5n . cei mai mulţi (intre noi nu aHun em la punctul un(e &untem O&periaţi (e moarte 1'9 <pre (eo&ebire (e or ani&mele unicelulare.A ţie. cu at5t mai mult '. '.rilor percepute9 -uteţi &upra'ieţui cu &tre&ul ace&tor ameninţ.2 (e protecţie9 +ac.9 -roce&ele (e creştere nece&it.>aci apel la toat.nu toate cele cinciEeci (e trilioane (e celule ale noa&tre trebuie &. proce&ul (e creştere nu (oar con&um. aib.ra or ani&mul (e ameninţarea perceput. 9 &. ci e&te nece&ar şi pentru a produce ener ie9 Ca L urmare. ener ia pe care o ai. e&te po&ibil &.a(ic. >aptul c. =n acelaşi timp. compromiteţi (eE'oltarea9 -ractic. a mecani&melor (e creştere '. pentru a e?perimenta 3B4 o 'italitate (eplin. =n&. pentru a elabora o reacţie (e..ri. protecţia nece&it.9 2n!ibarea proce&elor (e (eE'oltare e&te i&to'itoare h şi prin >aptul c..lupt.2 Hini ţe&uturile şi or anele nece&are =n reacţia (e protec. Cu c5t r.u9 +e e?emplu. &au >u iW9 4e(i&tribuirea reEer'elor (e ener ie. reacţia (e (eE'oltareA protecţie la or ani&mele pluricelulare nu e&te o propoEiţie (e enul &auA&au .

&pun& al membranei celulare . protecţia =mpotri'. atunci c5n( !ipotalamu&ul percepe o ameninţare =n me(iu.. &i&teme (e protecţie &eparate^m^\r]>=eca=e''P#te-e#enţi. nicio ameninţare.celulele9 /tunci c5n( &i&temul ner'o& recunoaşte =n me(iu un >actor (e &tre& ameninţ. elimin. &unt ec!i'alentele comportamentale ale ace&tora9 <imilar cu rolul unei proteine receptoare. comunitatea (e celule cu pri'ire la pericolul iminent9 -ractic.o.. =n mo( acti'. &i&temul ner'o& e&te ca şi u'ernul care or aniEeaE.m. o 'iaţ.ţenilor &. le interpreteEe şi &. (e iubire şi (e =mpliniri.rile (in me(iul e?terior.tor. a?a !ipotalamu&-pituitar. ea pune =n acţiune or anele corpului9 Ca reacţie la 3B3 ameninţ. &.a(ic. a?a 8-<. iar >uncţia pituitarei şeam. ci şi &.ţile cet. comportamentele (e creştereAprotecţie &unt controlate (e &i&temul ner'o&9 0&te treaba &i&temului ner'o& &.rat. ameninţ. el alerteaE.9 continuum (e (eE'oltare şi protecţie. !ipotalamu&ul primeşte şi recunoaşte &emnalele (in me(iu.O lan(a şe>. plin. a?a 8-< e&te inacti'. pentru a pro&pera cu a(e'.$ioloFntr-un ia cre(inţei >actorii (e &tre& (in 'iaţ. corpul e&te (otat cu (ou. '. <e numeşte a?a 8-< .“ care r.&pun(e (e or ai niEarea celor cinciEeci (e trilioane (e celule (in comunitate. prin trimiterea unui &emnal la Q lan(a pituitar. trebuie nu numai &. pentru a >ace >aţ.-&uprarenale9 /tunci c5n( nu e?i&t. eliminarea >actorilor (e &tre& nu >ace (ec5t &. Fntr-un punct neutru (in inter'al9 =n&. acti'it.terne. ace&ta j mobiliEeaE. proce&ele (e creştere9 <i&temul biolo ic (e ap. a(uc.m )actorii (e &tre&.. (e bucurie.proteinele receptoare-e>cctoareQ !ipo.i .rpentru =ntreţinerea 'ieţii:-rimul e&te &i&temul care mobiliEeaE. ameninţ.talamu&ul şi lan(a pituitar. care &timuleaE. lan(a pituitar. cu cea a proteinei e>ectoare. (e mecani&mul &timul-r. monitoriEeEe &emnalele (in me(iu. tran&mite un . prin aceea c.toare9 =ntr-o comunitate pluricelular. .ut. c.rare a patriei %a or ani&mele pluricelulare.rilor e. iar creşterea Gte Fn>loritoare9 =n&.rii iminente9 /mintiţi-'. or aniEeEe reacţiile comportamentale core&punE.

>ie trimi& c. -!9+ &emnal-4a lan.nea&c. !ipotalamu&ul &ecret. ce a &unat alarma &uprarenalei. (uce la o in!ibare a >uncţiilor care au le .tre e?tremit. un(e &er'eşte ca &emnal pentru acti'area &ecreţiei (e !ormoni &uprarenali (e Mlupt.tor 'q (e ener ie &. ne =n(ep.. >uncţioneEe cum trebuie9 Vi&cerele =şi =nceteaE. ab&orbţie. /C)8 aHun e la lan(ele &uprarenale.9 C4* acti'eaE. cum &unt cele pro'ocate (e bacterii şi 3B7 . a?a 8-< urmeaE. creşterea celulelor şi pro(ucerea reEer'elor (e ener ic ale corpului9 /&t>el. !r..(ele &uprarenale. &au >u iS9 /ceşti !ormoni (e &tre& coor(oneaE. care ne permit &. elibereEe !ormoni a(renocorti. =n mo( pre>erenţial. (e a >ace >aţ. unui pericol. inter>er5n( cu proce&ul (e enerare a reEer'elor (e ener ie 'ital. celulele &peciale care &ecret.nite (e &5n e. in>orm5n(u-le (e&pre nece&itatea (e a coor(ona reacţia (e Mlupt.ţi. obli 5n( &5n ele a(uc. o &uit.9 -----------------------9 Cel (e al (oilea &i&tem (e protecţie al corpului e&te <i&temul imunitar.c5n(u-2e &. cu creştereaQ (ac. or anele 'i&cerale nu pot &. (e ameninţ. e?creţie şi alte >uncţii care a&i ur. reacţia (e &tre& in!ib.$ruce 89 %ipton. proce&ele (e creştere şi compromite &upra'ieţuirea corpului. &au >u iS.tur. !ormonii (e &tre& eliberaţi =n &5n e pro(uc contractarea 'a&elor (e &5n e ale tractului (i e&ti'. prin (i e&tie. =n caEul reacţiei (e tip Mlupt. >uncţia or anelor (in corp şi ne (au marea putere >iEiolo ic. nu &unt !r. a or ani&mului9 +etaliile te!nice ale mo(ului =n care &timulii (e &tre& an aHeaE. !ormonii (in lan(a pituitar. &au >u iS. &au (e a >u i (e ace&ta9 6(at. care ne proteHeaE. >. lucrarea (e &priHinire a 'ieţii.m (e pericol9 =nainte ca &5n ele &. &impl.cotropici J/C)8K =n &5n e9 /poi. el e&te concentrat =n or anele 'i&cerale9 4e(i&tribuirea &5n elui (in 'i&cere la membre. la lan(a pituitar.rile ce Aiauriaşte>elu0rpiele.Q ca reacţie la percepţiile (e &tre& =nre i&trate =n creier. ţe&uturile braţelor şi ale picioarelor. un >actor (e eliberare a corticotropinei JC4*KY care &e (epla&eaE.rt.

&au >u iS. care ameninţare e&te mai mare9 Corpului 'o&tru nu-i 'a >i (e niciun >olo& &.ceal.ine9 +e ce &i&temul &uprarenal opreşte &i&temul imunitar\ 2ma inaţi-'.rii ener iei pentru >u a nece&ar. ener ie con&um. şi cu capacitatea noa&tr. &c!ilo(ea&c. !ormonii &uprarenalei reprim.biţi &unteţi. ace&ta 'iruşi9 /tunci c5n( &i&temul poate con&uma o mare parte (in reEer'a (e ener ie a corpului9 Ca &.$iolo imunitar ia cre(inţei e&te mobiliEat. a creierului. şi (e o (iaree ra'. pacienţilor cu tran&planturi. (aţi &eama c5t. acea&t. l. &upra'ieţuia&c. luptaţi cu o in>ecţie . nu re&pin . cu c5t mai rapi(.. &au o r. controlat. ţe&uturile &tr. atunci c5n( '. re(uc5n( a&t>el capacitatea ace&tuia (e >uncţionare9 =n plu&. pentru ca &i&temul lor imunitar &. '. '. bacteriile. c5t (e &l. e&te &emni>icati' mai lent.. &upra'ieţuirii unei =nt5lniri cu leul9 Ca urmare.&aţi un leu &. =nc5t (octorii =i a(mini&treaE. (e a 5n(i cu claritate9 -relucrarea in>ormaţiei =n partea anterioar. cu capacitatea noa&tr. =n'in . '. (eci(. (e creierul po&terior. !ormonii (e &tre& &unt at5t (e e>icienţi =n a re(uce >uncţiile &i&temului imunitar. (ec5t acti'itatea re>le?. &i&temul imunitar.9 8ormonii (e &tre& ai &uprarenalelor pro(uc o contracţie a 'a&elor (e &5n e (in creierul anterior. (irect acţiunea &i&temului imunitar. or ani&mul opreşte lupta =mpotri'a in>ecţiei. corpul =ntr-o reacţie (e Mlupt. =n &a'ana a>rican. acti'are inter>ereaE. amintiţi-'. şi &u>eriţi (e o in>ecţie bacterian. pentru a con&er'a reEer'ele (e ener ie9 -ractic. !ormonii reprim. c. =n caE (e ur enţ.9 /tunci c5n( a?a 8-< mobiliEeaE. (ac. cu at5t mai mare e&te probabilitatea ca or ani&mul &. acti'itatea3B9 =n corte?ul pre>rontal al . (e a =n'in e bolile9 /cti'area a?ei 8-< inter>ereaE..rii a?ei 8-< e&te aceea c.9 /&t>el c. care e&te centrul raţiunii e?ecuti'e şi al lo icii.cum ar >i o rip. o con&ecinţ.tor al unui leu. e&te prelucrarea in>ormaţiei. a an aH. =n >a'oarea mobiliE.9 /uEiţi m5r5itul ameninţ. a>laţi =n cort. =n apropierea cortului9 Creierul trebuie &. &ecun(ar.

. cel mai e>icient comportamentele (e tip Mlupt. pe care au acumulat-o cu riH. la te&tele >inale ar >i r. şi o inteli enţ..ol(man-4aRic 199. iar aceştia. pot aranta c.ţi şan&ele (e &upra'ieţuire e&te nece&ar ca &emnalele (e &tre& &. et al.ţii conştiente9 =n caE (e ur enţ. un preţ pentru acea&ta999 şi anume. 199[` *rica uci(e V. bi>eaE. =n mo( continuu9 =n lumea (e a&t.(u&em .Ei.pentru c..rul e&te &impiu: c5n( ţi-e >ric. le putem i(enti>ica cu uşurinţ.&pun&urile reşite .$ruce 89 %ipton. reacţion. &au >u iS9 +eşi pentru a =mbun. cu m5inile tremur5n(.im nu &unt &ub >orma unor Oameninţ.. cele mai multe (intre >ormele (e &tre& pe care le tr.t. planetar..ri] acute. pe &tu(enţi. care controleaE..ma& =n !eţaţi =n >ric. =n panica lor.<tre&ul e?amenului =i paraliEeaE. reprime mintea conştient. amintiţi (e pri'irile =n !eţate şi &periate (e bombe (e pe >aţa &tu(enţilor mei (in Caraibe.Eboaie9 /&t>el .&ur&a re>le?elor ce &u&ţin 'iaţa. &tre&ului acut9 =n&. r. la locul no&tru (e munc. e?i&t. o conştienţ. pe care &. la ni'el cerebral. 3B: &>5şiat. '.&pun& (eplorabil9 /(e'.tein. re(u&e9 _)aRamat. şi la comunitatea noa&tr. acce&eEe in>ormaţia &tocat.. care e&te centrul acţiunii 'oliti'e conştiente şi al acti'it. atunci c5n( au picat la te&tul pe care =l (..Q .rcGnu ia)>notc bune la te&te]9 . >lu?ul 'a&cular şi !ormonii &er'e&c pentru acti'area creierului po&terior . per&onal. (e r. nu &unt =n &tare &.ol(&.. ace&t &i&tem (e protecţie nu a >o&t proiectat pentru a >i acti'. la &tu8enţu c.&u.( a&ta tot timpul. &.. et al. -!9+ creierului.m la ele şi &. (ea lun ul =ntre ului &eme&tru9 <i&temul 8-< e&te un mecani&m >anta&tic pentru a >ace >aţ. cu proce&ul ei mai lent (e prelucrare a in>ormaţiei. eşti mai pro&t-ro>e&orii '. &tu(enţii mei ar >i r. trecem mai (eparte9 =n mo( con&tant &untem a&altaţi (e o multitu(ine (e riHi (e nereEol'at cu pri'ire la 'iaţa noa&tr.ec!i'alentul (in >acultatea (e me(icin. concrete. "003Q /m&ten şi . al unui leu >ioro&\ +ac.

&tre&ul (in corpul no&tru nu &e mai elibereaE. acti'eEe a?a 8-< şi &. nu 'ine nicio(at.&uţele (e pornire9 /poi.9 /tleţii &unt l. cel care (. muşc!ii. >u a şi le alimenteaE.tul O<tart]9 =n&. pre . =nainte &. corpul lor elibereaE. &5n ele lor e&te plin (e a(renalin.m Eilnic acti'eaE. cercet.9 %a o cur&.tin. &e aşeaE. corpurile lor &e ten&ioneaE.buşi >iEic =n primele c5te'a &ecun(e.n.r (in ce =n ce mai mare (e &tu(ii &u ereaE. !iper'i ilent are un impact &e'er a&upra &.. pentru &arcina rea ce =i aşteapt. pro'oace un ni'el cronic ri(icat.tori. &arcin. (e pre&iunile enerate (e >ricile şi riHile noa&tre cronice9 /proape toate bolile maHore pe care le contracteaE.9 6ric5t (e =n >orm. şi corpul le obo&eşte (e ten&iunea pre . mereu a?a 8-<.torii au urm. cu &tre&ul cronic9 Fntr-un &tu(iu re'elator.ri9 %a linia (e &tart &e aliniaE. un rup (e aler .im =ntr-o lume a comenEii: O*iţi ata] şi un num. oamenii au le ..(u-ne corpul pentru acţiune9 <pre (eo&ebire (e atieţii (e competiţie. !cience.t. c. &tilul no&tru (e 'iaţ. >olo&im e?emplul unei cur&e (e aler . &upra'ieţuirea ime(iat. ten&iunea acea&ta (ureaE. &au (ou. &e au(.. &tri . =n timp ce aceştia &e ri(ic.. =n '5r>ul (e etelor9 /tunci c5n( trec =n mo(ul: O*iţi ata]. ar >i. picioarele =n c.$iolo ia cre(inţei (e riHi nu ne ameninţ.tirii pentru cur&a care nu 'ine nicio(at. anticip5n( acea&t.toşi9 C5n( au( coman(a: O-e locuriN]. &. coman(a O<tart]. (in cauEa ten&iunii9 )r. &priHiniţi =n palme şi pe enunc!i şi =şi aranHeaE. aceşti atleţi &e 'or pr.. tot pot &. =n&. al !ormonilor (e &tre&9 -entru a ilu&tra e>ectele a('er&e ale pro(ucerii &u&ţinute (e a(renalin. &tartul &tri .ţii corpului no&tru9 *actorii (e &tre& cu care ne con>runt. care pune atleţii =n acţiune.: O*iţi ataN]9 Iuşc!ii atleţilor &e =ncor(eaE. publicat =n "003 =n re'i&ta 3B. coman(a O<tart]. =n poEiţia (e pornire. normal.&aţi la linia (e pornire.rit (e ce pacienţii care iau . e?traor(inar (e bine antrenaţi şi &. =n caEul cur&ei noa&tre ima inare.. a(renalina .n.tur.!ormonul care &timuleaE.9 =n timp ce atleţii aşG teapt. (oar o &ecun(.

la c5te'a &. atunci c5n( mecani&mul (e &tre& al creierului e&te &upra&olicitat9 =n acea&t. Huc.nale J8-<K9“ _8ol(en "003` 0>ectul a?ei 8-< a&upra comunit. 8e V.pt. !ipocampu&ul şi corte?ul pre>rontal .)re!ormonii (e &tre&9 +e'>apt. &tarea lor &e =mbun. &imt.o parte a &i&temu.9 6 re. acti'. (e (epre&ie preEint. &urprinE.S. =ntre momentul (e =ncepere a tratamentului cu me(icamente şi momentul =n care pacienţii &imt c. atunci c5n( pacienţii =ncepeau &. care &u&ţine c. per&oanele care &u>er. teren =n >aţa ipoteEei mo noaminei e&te cea a &tre&ului.. ce contribuie la creşterea .t.ţi 3B> lucreaE.m5ni (up.$ruce 89 %ipton.ţii (e celule e&te o o lin(. ipoteEa care c5şti .toare a proce&ului (e (i'iEiune celular. me(icamentele anti(epre&i'e ar >i re&tabilit ime(iat ace&t ec!ilibru9 Iai mulţi cercet. o ab&enţ.mai ale& a &erotoninei9 +ac. =n re iu.pt. teorie.m5ni9 <tu(iul a (e&coperit c..ţeşte e?i&t. (e 'iaţ. o micşorare >iEic. c. 2ui ner'o& care e&te implicat.reia (epre&ia e&te... =nceperea tratamentului9 /ce&t &tu(iu şi altele pun =n (i&cuţie teoria con>orm c. ar >i >o&t at5t (e &implu.preEint.&a pe americani9 %a >el ca şi celulele (intr-un or ani&m pluricelular.tori con&i(er.cenEie la ace&t &tu(iu. &.torul cel mai important e&te a?a !ipotalamu&-pituitar. a e>ectului &tre&ului a&upra unei populaţii omeneşti9 2ma inaţi-'. me(icaţia (e tip -roEac.. (e cel puţin (ou. care tr. publicat. la 'pacienţii cu (epre&ie cronic. probabil c.. care a>ecteaE. &punea: O=n ultimii ani. (epre&ia e&te pro'ocat. reEultatul unui O(eEec!ilibru c!imic .centrul 99 raţiunii &uperioare . atunci c5n( po&ibilitatea unui atac nuclear (in partea ruşilor =i ap. &ur&a (epre&iei ar >i in!ibiţia proce&ului (e (eE'oltare neuronal. =n !cience.-&uprare. =n proce&ele (e memorie9 l Celulele (in !ipocampu& =şi reluau (i'iEiunea celular.Eboiului 4ece. !ipocampu& .ia =n anii 4. pro(ucţia (e &ub&tanţe &emnal (e monoamin. (in creier .. la locuri (e munc. e>ectul (e &c!imbare a (i&poEiţiei (up. nea creierului numit. membrii ace&tei &ociet. o perioa(. -!9+ anti(epre&i'e (e tip -roEac &au Tolo>t nu &e &imt ime(iat mai bine9 +e obicei. pur şi &implu. o comunitate plin.

iar in(i'iEii.ţii e&te =ntrerupt. pe c5n( şocul 'eştii &e r.&tra acea&t.&p5n(ea (incolo (e !otarele oraşului 3eB 1orR la toat. iar copiii &unt la şcoal. an aHaţi pentru un obiecti' comun9 +intr-o (at.ţii. şi =n'aţ. ce &-ar =nt5mpla (ac. in>luenţa &tre&ului a&upra unui rup (e oameni e&te po'e&tea tra e(iei (e la 11 &eptembrie9 -5n.po&turi şi nu ar mai e?i&ta niciun &emnal (e =ncetare a alarmei. care &ubliniau preEenţa continu.m5ne la ne&>5rşit =n poEiţia lor (e ap.$iolo ia cre(inţei comunit. (e obicei.. mai repe(e la a(.c.. naţiunea. iar membrii ei interacţioneaE. el (uce la =ncetarea creşterii şi la (i&tru erea comunit.rii ine'itabile a re&ur&elor (e !ran. ţara &e a>la =ntr-o &tare (e (eE'oltare9 /poi. poEiţie\ in cele (in urm. am tr.. şi =şi continu. (e &.rare9 C5t timp =şi pot p. &. con&tructorii ri(ic. b. lumea opreşte lucrul şi o ia la oan.9 Comunitatea e&te =ntr-o &tare bun. un atac aerian.n. acţion5n( numai =n &priHinul propriei lor &upra'ieţuiri.niile '5n( alimente. &irena ar &una.po&t9 +up. a >o&t 3B@ . &tre&ul cronic e&te epuiEant9 6 comunitate poate &..it o ameninţare la a(re&a &upra'ieţuirii noa&tre9 2mpactul proclamaţiilor u'ernului. (eE'oltare9 =n&.ut5n( &i uranţa a(. &e =nţele bine unii cu alţii9 *abricile pro(uc cu &5r uinţ. care anunţ. şi ap. pentru c. =n&. cinci minute &e au(e &emnalul (e =ncetare a alarmei9 6amenii &e =ntorc la munc. mor p5n. a pericolului =n urma atacului. &e lupt. ime(iat (up. şi.po&turilor antiaeriene9 /rmonia comunit.cum ar >i o alarm. atunci c5n( &tre&ul continu. cu uşurinţ.. &upra'ieţuia&c. =ntr-o comunitate =n plin.tate şi (eE'oltare. =n >aţa epuiE. =n mo( con&tructi'. şi cei mai puternici. &tre&ului pe termen &curt . =n momentul =n care au atacat teroriştii.ţii9 7n alt e?emplu care ilu&treaE. 11 &eptembrie. comunitatea &e pr.9 7nul c5te unul. oamenii ar intra =n a(. &unetul unei &irene (e rai( aerian E u(uie oraşul9 )oat. care &. 'iaţa.buşeşte.. aHun . locuinţe noi. c.-i elibereEe\ 0i ar r.

(e altce'a.. a&upra 'ieţii 'oa&tre9 Ce >rici '. atunci ne putem rcc. r. am >. =mplinit. teroriştii au şi * Ac5şti at. p5n. plece. (e >rica (e acte 'iitoare (e terori&m9 Fntr-un >el. aş (ori &. mai &leie&c ţara (e 'italitate9 Ca naţiune.tre crearea unei 'ieţi mai =mplinite şi mai plin.. =nc5t &. preşe(intele a &ubliniat =n mo( repetat: 9/merica e&te (e&c!i&.rut şi economia &-a re(re&at =n&.p.rii 4.im5nte =n aşa * *>el.rile cu terori&mul =nc.lorUnoa&tre9 -reşe(intele *ranRlin +9 4oo&e'elt cunoştea natura (i&tructi'.rii era at5t (e compromi&. >im mai atenţi la mo(ul =n care calitatea 'ieţii noa&tre e&te &ubminat. ne putem controla >ricile. (ec5t (e frica =n&.&. (e&pre cum &.rinţi conştienţi +ac.m5nem Fntr-un mo( (e protecţie cronic. preşe(intele9 -entru a &timula creşterea. =nc5t a >o&t ne'oie &. 'italitatea economic. ne 'om ocupa ce'a mai mult (e ace&te >rici şi (e &ur&a lor. &u ereE &. analiEaţi şi JA im pact ul pe care =l au >ricile 'oa&tre şi comportamentele pGe protecţie reEultate (in ele. creşteţi\ +e un(e au 'enit ace&te >rici\ <unt ele nece&are\ <unt ele reale\ Contribuie ele 2a o 'iaţ. &.Eboiului Ion(ial: O3u a'em (e ce &.ţii au trecut (intr-o &tare (e (eE'oltare. '. ameninţ. ne =n&p. =n !earele Iarii CriEe şi a ameninţ.$ruce 89 %ipton. (e &ati&>acţii9 "0\ . ce ne epuiEeaE. a>aceri]9 / trecut totuşi o 'reme. =mpie(ic. a >ricii9 0l şi-a ale& cu'intele cu atenţie şi a &pu& naţiunii.şi]9 /tunci c5n( l. -!9+ ca şi in>luenţa &emnalelor (e la &uprarenale9 Iembrii comunit. &. >im p.. a ţ.&u ra 'ieţi. ar trebui &.cut primul pa& c.m >ricile &.\ =n capitolul care urmeaE. ne >ie >ric. >ac. =ntr-o &tare (e protecţie9 %a c5te'a Eile (up. ce >ricile au (i&p.Gcontrolul . inter'in. &u>letul9 +e a&emenea. roaEnica &paim. (e 'reme ce au reuşit &. prin&.

au cre&cut =n acelaşi me(iu Jcu aceeaşi e(ucaţieK. ele au moştenit alte ene. ei =ncep &. . *.rinţii conteaE.un proce& (e &elecţie aleatoare. c..pOtto>??!!! . c.rinţii ocupaţi şiA&au leneşi. care au copii biolo ici cu per&onalit. ceea ce mamele şi taţii iluminaţi au ştiut (intot(eauna . con>irm.(iniţ. ocupe un loc &ecun(ar =n 'iaţa ace&tora . ce p. nu-şi abuEeEe copiii.-i con'in . noţiune le permite p. 'a(. =nc. 5n(eam eu.. &. aştepte şi &.nuiam &.=. pentru c.r.=ncepe nu (up. ci F3/23)0 (e naşterea copiilor9 /tunci c5n( Verny a po&tulat . publicat. co'5rşitoare a&upra atributelor mentale şi >iEice ale copiilor pe care =i cre&c]9 _Verny şi Celly 19.toare şi pentru p.p. &. (e altce'a9 Ca &.rinţii au o in>luenţ.-i =mbrace. (in momentul conceperii lor .rinţii =şi tran&mit enele copiilor. un pionier =n (omeniul p&i!iatriei prenatale şi perinatale: OCon&tat.toare9 0a e&te atr. un(e =i (uc enele lor pro ramate (inainte9 /cea&t. >ie natura J eneleK9 /cum ştiu c.rinţilor &. =n realitate. şi &.nea&c. =n care eu şi cu mama lor nu am Hucat niciun rol9 %a urma urmei.ţi ra(ical (i>erite9 6biş. =n ultimele (ecenii.pur şi &implu. >iicele mele &unt (i>erite.230420 . i(eea e&te atr.030)2Ca -. aţi auEit &e(uc. a&t>el c.m pe +r9 )!oma& Verny.rinţi ca mine. p.. &au cu bona9 -entru p. C7I <a *2I -a423n2 C63Z)203n2: -a423n22 <-0C2/%2Z)2 F3 23. cre( c.rinţii contea). (up. m. &tabile&c dincolo de orice Ondoial. . &.rile (in literatura =n (omeniu. lucrurile &tau cu totul alt>el9 Ztiinţa (e raniţ. =n(oial.torul ar ument c.-şi continue 'iaţa (e O(inainte (e apariţia copiilord .-i cit.rinţii trebuie (oar &. iar apoi &.. =n ciu(a be&t&eller-urilor care =ncearc.&pune 749 Verny .-i !r.c.1 ` 2ar in>luenţa acea&ta . moti'ul pentru (i>erenţa (intre ele trebuia &.-şi la&e copiii la r. p.

tul şi bebeluşul nu au amintiri şi nu &imt (urere %a urma urmei.ţare >oarte e?tin&e. =n p5ntece.].rinţilor &e =ntin(e p5n. o&teoporoEa.n. e&te =nc. cu 5n(uri neaşteptat (e mari9“ /ce&te >iinţe mici şi comple?e au o 'iaţ. 3um. p. cel care a in'entat noţiunea (e OamneEie in>antil. iar Oe?perţii] erau &ceptici9 +eoarece oamenii (e ştiinţ. le . The !ecret Life ofthe Unbo ChildE (o'eEile ştiinţi>ice nu prea e?i&tau. &crie =n cartea &a. şi =n neurolo ie (emoleaE.ne pro rameaE. care =n ultima 'reme &unt pu&e =n &tr5n&. pro>un( &.rul tulbur.minul no&tru temporar (inainte (e a ne naşte . prenatal. i(eea c. .tale şi perinatale.tului şi al bebeluşului are capacit.r. =n perioa(a c5t >.şurarea 'ieţii copiilor lor9 <i&temul ner'o& al >. The Mind of Xour +ewbo Bciby 38 O/(e'. =n'eţe . care le in>luenţeaE.tatea şi comportamentul.$ruce 89 %ipton. şi mai mareQ printre ace&tea &e num.. =n cartea &a (e re>erinţ.rilor cronice ale 'ieţii a(ulte.ca şi i(eea c. in>luenţa p. -!9+ pentru prima oar.şi amintea&c.. &u&ceptibilitatea la boli coronariene. e&te >al&9 0i nu &unt >iinţe &imple. cu in>luenţe (e (eE'oltare prenatale şi perinatale.9 7n alt pionier =n (omeniul p&i!olo ie>pre>t. &pecialiştii =n p&i!olo ie e?perimental. =n Life in the &o b8 The Frigin of Health and DiseaseD. &au nu pot &. naştere. +a'i( C!amberlain.1. ci &unt >iinţe comple?e şi >. obeEitate şi o multitu(ine (e alte a>ecţiuni]. creierul uman (e'ine >uncţional. abia (up. &e pre&upunea c.&cut. precum şi un tip (e memorie.tur.tul e&te =n p5ntece. =n mo( tra(iţional. '5r&t.rinţii &unt &impli &pectatori la (e&>. mare parte (in ceea ce cre(eam (e&pre bebeluşi.rul e&te c.rile (e (i&poEiţie şi 1Viaţa &ecret..c.mici creaturi. ob&er'a *reu(. &crie +r9 -eter V9 3at!aniel&E. (in 19. cei mai mulţi (intre oameni nuşi aminte&c nimic (in ceea ce li &-a =nt5mplat =nainte (e '5r&ta (e trei &au patru ani9 Cu toate ace&tea. pe termen lun 9 OCalitatea 'ieţii noa&tre =n p5ntece . bebeluşii nu pot &. a copilului nen. (iabet. n9t9 74: . la atac 'a&cular. pe care &pecialiştii =n neurolo ie =l nume&c memorieHmplicit. >.ţi &enEoriale şi (e =n'. tulbur. cre(eau c. mitul care &pune c.r.

. =n ca(rul (eE'olt.tatea şi (e&tinul =n 'iaţ.rii prin calitatea 'ieţii intrauterine ne poate aHuta &.-şi optimiEeEe (eE'oltarea enetic. (eşi tran&miterea (e la o eneraţie la alta. prin care &timulii (in me(iu re lementeaE. e&te la >el (e important.toare (in preEent.t.ri ere(itare (in 'iaţa lor. (ec5t enele noa&tre . =n 'iaţa copiilor lor. acti'itatea enelor9 +up.m un &tart mai bun =n 'iaţ. cu &u>icient (e mult curaH. .rii umane poate &..care.rinţii pot =mbun. copiilor noştri şi copiilor lor9“ OIecani&mele] (e pro ramare la care &e re>er.. la o recon&i(erare a (etermini&mului enetic9 3at!aniel&E &crie: O0?i&t. &e >ace prin mecani&me care erau necuno&cute =n Eilele lui“9 4eacţia per&oanelor la con(iţiile (e me(iu. (in ce =n ce mai multe (o'eEi c. (uc.(ac. ei >ac in inerie enetic.t. contra'ine (arBini&mului9 3at!aniel&E e&te unul (intre oamenii (e ştiinţ.rinţii pot &.n. =n timpul perioa(elor (e 74. . le permite &. =nţele erea mecani&melor care &tau la baEa pro ram. percepute (e mamele ace&tora =nainte (e naştere. (e c. a caracteri&ticilor (ob5n(ite..t!aniel&E.cRian .ia cre(inţei p&i!oEele9 _. e&te termenul care (e&crie 'iEiunea atotcuprinE. nu mai important. tran&mit. la o &erie (e boli cronice la '5r&te mai =naintate. &timulatoare pentru 'iaţ. 3at!aniel&E &unt mecani&mele epi enetice (e&pre care am (i&cutat mai (e'reme. p. şi >iEiolo ic. cu copiii lor9 2(eea c. =n care &. =nc5t &. pro ramarea &. pentru a &e a(apta pre'iEiunilor (e me(iu9 /ceeaşi >le?ibilitate epi enetic. &unt controlate numai (e enele noa&tre999 <pre (eo&ebire (e relati'ul >atali&m al miopiei enetice. e&te un concept lamar. (e&i ur.tre con(iţiile (in p5ntece. p. prin miHloace nonenetice e&te un >apt9 %amarcR a'ea (reptate.n.=n (eterminarea per>ormanţei noa&tre mentale şi >iEice9 Miopia genetic. cum &pune 3a. a&i ur. un in(i'i( are parte (e circum&tanţe a('er&e (in punct (e 'e(ere nutriti' şi (e me(iu. &c!imb. =l citeEe pe %amarcR: O999 tran&>erul caracteri&ticilor (e la o eneraţie la alta.lucRman şi$iolo 8an&on "004` 4ecunoaşterea rolului pe care =l Hoac.ţii pentru =ntrea a 'iaţ. (ac.ţi me(iul prenatal9 -roce(5n( a&t>el. me(iul prenatal =n crearea bolii ne obli . o ia raEna şi &.

am recon&i(erat totul. =n urma unui e'eniment ne>ericit .tate (e or. m-am lo'it r. ce &e naşte copilul.m cu o 'er&iune &c!e.: -uterea minţii &ubconştiente /ş 'rea &.u la cap. muri&em9 C5n( mi-am re'enit. purtam ca&c. locul =n care a >o&t iniţiat. 74>t5r5m a>ar. unul (intre .(. lumea &ocial.. naşterea copilului9 -ro ramarea p. aib. abia (e mai puteam &. care &ubliniaE. pentru (eE'oltarea creierului: O-entru creierul =n creştere al unui copil mic.. (in cla&. &..$ruce 89 %ipton. pentru c. '.n.toa&e9 -.un acci(ent (e motociclet. &em.rinţii .iar c5n( mer eam.(up.rinte9 3u =nt5mpl. &tu(enţii şi cole ii mei au creEut c.tor mi-am =nceput proce&ul (e ree'aluare =n Caraibe. O'iteEa uci(e“9 =ntr-o (up. cunoştinţ. care in>luenţeaE. neuronii unii (e alţii.. in inerie enetic.ma& >.itoare a lui iua&imo(o9 *iecare pa& =mi amintea (urero& c.9 _$ate&on. şi (up. pentru a crea c.rinţilor.luie cele mai recente (e&coperiri ale ştiinţei continu... timp (e 'reo Hum.r.toarele c5te'a Eile. inclu( =n cate oria celor care nu erau pre . m. me(iul9 0?i&t.tiţi &. (e&pre a >i p. &tu(ii recente >a&cinante. =n &pecial importanţa unei atitu(ini potri'ite (in partea p.care m.ţii mentale]. m-am &imţit ca şi cum mi-aş >i rupt >iecare o&cior (in corp9 =n urm. ţin un cur& şi am Eburat (in curb.ile neuronale ce (au naştere acti'it.&. pe c5n( m. -!9+ (eE'oltare prenatal. copii . con>runt cu i(eile mele =nr. mer . >urniEeaE. >ac. mo(ul =n care &e conecteaE. mare9 Iotocicleta a aHun& cu &u&ul =n Ho&9 +in >ericire. iar pentru un timp. "004` /ce&te in>luenţe epi enetice continu.l.l. bebeluşii au ne'oie (e un me(iu prielnic. la 'iteE. c5n( motocicleta m-a tr5ntit la p. =n continuare. şi (up.cinate. e?perienţele cele mai importante. şi trecerea mea la 3oua $iolo ie9 +e >apt.9 Ier eam &. po'e&te&c cum am aHun& eu . e?pre&ia enelor.rinţii =i in>luenţeaE. şi neonatal.rintea&c. (eoarece p.-amiaE. ce (etermin.m5nt9 /m r. pentru a-şi acti'a enele care (eE'olt. &crie +r9 +aniel D9 <ie el =n The De$eloping Mind_<ie el 1999` Cu alte cu'inte. et al. cum (eE'. creiere &.n.

braţul mi-a c. C!iropracticianul m-a pu& &. iam reEi&tat >. c!eam. =n momentele tale mai bune9 =n Ocabinetul] impro'iEat =n (ormitorul c!iropracticianului. =n conte?te aca(emice . am >. la un c!iropractician. 5n(e&c c. m. care e =n9 con>lict cu un Oa(e'. am &pu&9 O)rebuie c. care acum =mi era el ie pro>e&or. cu RineEiolo ia.. =n&. Iary“9 <pre uimirea mea.9 Iintea mea &ubconştient. atunci c5n( mintea conştient.cut. mi-am (at &eama c. probleme. mintea mea conştient. are o cre(inţ. m. m. =mpotri'e&c =mpin erii &ale =n Ho&9 3-am a'ut nicio problem.r“ pe care l-am =n'. mi-a cerut &. &e (e&>.9“ /şa a >. $ruce“9 +in nou. o (at. c!eam. şi mai mult ca &. mu&tr..biciune a muşc!ilor corpului9 <pre uimirea mea. cum am e?plicat =n capitolul prece(ent.(. =n ciu(a reEi&tenţei mele9 O<tai un pic“. ca o &l.nu a'ea niciun control. pentru prima oar.pe care mi-o e?er&am cu at5ta (. iar (e (ata a&ta m-am concentrat =nc. mia e?plicat c. (ar pre . =ntin( braţul şi &. =n'. erau corecte9 O/&ta e o t5mpenieN] /poi.r. ca >iin( nişte şarlatani9 =n&. =mpotri'e&c pre&iunii aplicate.tirea mea ştiinţi>ic. (e un a(e'. ce am repetat OI. nu >u&e&em nicio(at. (up. m. =n timp ce &pun: OI. &>5rşeşti prin a >ace lucruri pe care nu le-ai lua nicio(at. Iary“.şura&e =ntr-o comunitate alopat. =n con&i(erare. braţul mi &-a =nmuiat. reEi&t9 =n&.Eut ca un bolo'an9 <tu(entul ace&ta.ţa&e &. E. c!eam. >ere&c (e c!iro. con>lictul intelectual &e e?prim. care m.ţat anterior şi l-am &tocat =n mintea &ubconştient. mai =ncearc.. =n timp ce &pun cu &inceritate: OI.rnicea cele mai 74@ . =mpotri'e&c (in nou =mpin erii lui. ri(ic braţul şi &.. =ntin( braţul şi &.practicieni. =mpotri'e&c >orţei uşoare pe care mi-a aplicat-o pe braţ9 /poi. m. m. reEi&tenţ. popular ca testarea u#chilor. &. . c5n( (urerea e at5t (e mare şi te a>li Fntr-un loc necuno&cut. c!iropracticianul m-a pu& &. n-am opu& (e&tul. mi-ar putea >i (e >olo& &.$iolo ia cre(inţei &tu(enţi mi-a &u erat c. nu numai c..r &tocat =n mintea &ubconştient. un &tu(ent care era şi c!iropractician9 +up.ruire. atunci c5n( e?primam o opinie care era (i>erit. cuno&cut.cut cunoştinţ. (eHa =ncepeam &.-i 'iEiteE pe cole ul lui (e camer.rile cole ilor mei (e la cate(r.

minte a&cun&. care mi-a &c!imbat 'iaţa9 /m a>lat c.şi. Iary9 /m >o&t uimit &. cu mult mai mare e>icienţ. ţe&toa&ele (e mare &e =ntorc la anumite in&ule şi =şi (epun ou. (e&cop. ie& (in (ormitor ţop... la o (at.&cut. acce&eEe puterea =nn.9 /m a&ociat ace&te re>le?ii şi cu ceea ce &tu(ia&em la >iEica cuantic. (e 'in(ecare a corpului.mintea mea &ubconştient. (ec5t moleculele >iEice9 <ubconştientul Oştia] c. un c!iropractician poate &. a&t>el.-mi (au &eama c.r c.9 +up. care =mi co-piloteaE. . 'iaţa9 Zi mai şocant a >o&t &.luit urm. m. cu at5t mai mult ace&t or ani&m &e baEeaE. anume . l-am cuno&cut pe Oomul (in &patele per(elei] .ţa&em la p&i!olo ieK . atunci a&cun&. (e teoria pe care o =n'. c. (ar mintea mea conştient. niciunul (intre ace&te orani&me nu ştie (e ce &e comport...cut apel mai =nt5i la neu. cu at5t mai puţin (eE'oltat e&te &i&temul &. era =n 'rie. (up. pe comportamente pro ramate (inainte Jnatur. (in c5te ştim. la c!iropractician &-a (o'e(it a >i o e?perienţ. mai e?i&t.o >orţ.r. -!9+ (e(icate e>orturi ale minţii mele conştiente (e a =mi ţine braţul &u&. &timuleEe un comportament.roanatomia comparati'.tre lumin. am >o&t =n &tare &.N /m plecat (in campu&. pentru a reEol'a (epla&. &imţin.şi cum =n'. c!eam.(u-m. am >. cum &punea şi *reu(9 7na pe&te alta... la momentul potri'it. (e implicaţiile puterii &uperioare pe care o a'ea mintea mea &ubconştient.totuşi. acea&t. . o Ominte] . prima mea 'iEit. uluit. care mi-a (eE'.u ner'o& .ia. a&t>el9 Comportamentele &unt 74A .rile (e coloan. numai c5te'a &imple aHu&t.ţa&em c.K9 Ioliile Eboar..ţa&e ea toate a&tea\ Ca &. un(e =n'. ca nou999 >.in(. niciun >el (e me(icament9 2ar cel mai important lucru e&te c. iar r5n(unelele &e =ntorc la Capi&trano.le pe plaH. =nţele mai bine ce mi &e =nt5mpla&e =n cabinetul c!iropracticianului. p5n. numi aşa9 Ce altce'a mai Oştia] mintea mea &ubconştient.mintea (e&pre care ştiam >oarte puţin J=n a>ar. (ec5t mintea mea conştient. 5n(urile pot &. atunci c5n( &puneam c.$ruce 89 %ipton. >olo&in( RineEiolo. numele meu nu era Iary şi &e =mpotri'ea la in&i&tenţele mele (e a m.ri ale 'ertebrelor pe ma&a Oşarlatanului]. (e >apt.era mai puternic..toarele: cu c5t un or ani&m e&te mai Ho& pe &cara e'oluţiei.

ritmul car(iac. ne proteHeEe automat şi &. cu creiere (in ce =n ce mai mari. =n '5r>ul &c. &e pare.ţare baEat pe me(iu culmineaE. prin =n'. copiii (ob5n(e&c teama (e ap.&cute.5n(iţi-'.rinţii lor c. &au (e momentul =n care &-au n.-i =n'eţe pe Do!nny &. care &unt >un(amentale pentru &upra'ieţuirea tuturor >iinţelor umane.%at au (e'enit mai puternice. c5n( e&te pu& =n ap.. pe care i-au in(u&-o mai (e'reme9 -rin e'oluţie. (e la p.&cute]. ele pot trece pe&te in&tinctele pro ramate enetic9 -rin natura lor.rinţii trebuie &. ec!ilibreEe ace&te >uncţii O=nn. >lu?ul &an uin şi caracteri&ticile (e coa ulare. care &e a>l.ştem cu abilitatea (e a =notaQ bebeluşii ştiu &..&cut 3e n. a'em in&tincte comportamentale care &unt =nn. Je(ucaţieK9 Comple?itatea ace&tui mecani&m (e =n'. =noate ca nişte (el>ini raţioşi. &. =n primul r5n( pe eliminarea >ricii (e ap. yo !inii. in(epen(ent (e cultura (in care >ac parte. cur5n(. cel puţin. pre&iunea &an uin.rinţilor. mai ale& pentru c. mecani&mele >iEiolo ice ale corpului Ja(ic. On$e%e &.(uia&c. cu oamenii.9 2n&tinctele &unt comportamente =nn. la in&tinctul bebeluşului (e a &u e. ne .ţare..&au. percepţiile pe care le-am On$.$iolo ia cre(inţei =nn.. =noate. atunci c5n( copilul ne&upra'e !eat &e a'entureaE. 6r ani&mele &uperioare pe &cara e'oluţiei au &i&teme ner'oa&e mai comple?e. precum şi oamenii obişnuiţi care >olo&e&c bio>ee(bacRul pot &.ţarea (in e?perienţ. care le permit &.rinţii lor .po&t. &e &tr.ob&er'aţi reacţia p. şi a(. iar e>ortul lor &e concentreaE.rii . (ob5n(ea&c. (e e?emplu9] _<c!ultE şi %a'en(a 19.-i cit. >iinţele umane (epin( (e =n'.&cute .&cuteQ ele &unt incorporate enetic =n or ani&m şi cla&i>icate ca instincte. la numai c5te'a clipe (up. aproape (e '5r>9 Ca &.7` +e&i ur c. ce &e na&c9 =n&. tipare comportamentale complicate. mai mult (ec5t alte &pecii9 3oi nu a'em in&tincte care &. apa e&te ce'a periculo&9 Iai t5rEiu. (e la p. =n mo( conştient9 74B . p. temperatura corpuluiK &unt in&tincte pro ramate9 Cu toate ace&tea.m pe antropolo ii 0mily /9 <c!ultE şi 4obert 89 %a'en(a: O-entru a &upra'ieţui. !ran.&ea&c.. =n apropierea unei pi&cine &au a unui lac Copiii =n'aţ. (e a-şi tra e repe(e m5na (e la >oc şi (e a =nota automat.

am '. cerebral. pe %orber =n articolul &. pe (eplin. nume&c Omintea &upraconştient. care a obţinut o licenţ. aş 'rea &.. (uc. +r9 Do!n %orber. &au ceea ce p&i!olo ii pa&ionaţi (e >iEica cuantic. (e 1"[. =n 19. &-au concentrat pe creierul no&tru (eE'oltat. -!9+ 6amenii (e ştiinţ. mai r. craniul &.Eut c. (imen&iunea creierului e&te elementul care conteaE. =n loc (e ţe&utul cerebral normal. inteli enţa omenea&c. e'i(enţiate Fntr-un articol publicat =n !cience. pacienţii pot &.r &tu(ent.$ruce 89 %ipton. a inteli enţei omeneşti9 =n epilo ul ace&tei c.concepte cu care p&i!olo ii şi p&i!iatrii &-au 734 luptat 'reme =n(elun at.# centimetri.cut o tomo ra>ie. ne 5n(im c. ne mai temper.]9 =n&. r. =l citeaE.&e&e (oar un =n'eliş &ubţire (e 'reun milimetru9 =n cea mai mare parte. &pecial. mai mare (ec5t al no&tru9 2ar concluEiile neurolo ului britanic. .0. ar trebui &. şi mintea &ubconştient. cu un coe>icient (e inteli enţ.u e&te plin (e lic!i( cerebro&pinal9] Con&tat.rile pro'ocatoare ale lui %orber &u ereaE. publicat =n !cience. ar trebui &. con&i(er5n(u-1 moti'ul pentru care a'em capacitatea (e a =n'. =n matematic. (ac.0` %orber a &m(iat multe caEuri (e !i(roce>alie JOap. pentru moment. o 'iaţ. creierul cetaceelor J&peciile (e (el>iniK are o &upra>aţ.9 0u le .iatul nu are creier999 C5n( i-am >. c. ne mai 5n(im la cre(inţele noa&tre mai 'ec!i.cal. la creier]K şi a aHun& la concluEia c. b. =ntre 'entriculi şi &upra>aţa corti. practic.. cu titlul OCreierul e&te cu a(e'.m5nem la mintea conştient. un t5n.. numai atunci c5n( inclu(em şi &piritul JOener ia]K. eu &u&ţin c. cel mai mult pentru inteli enţa omului _%eBin 19. c!iar şi atunci c5n( cea mai mare parte (in corte?ul cerebral al creierului J&tratul e?teriorK lip&eşte9 /utorul 4o er %eBin.u: O%a uni'er&itatea acea&ta _<!e>iel( 7ni'er&ity` e?i&t. poate >i =nţelea&. (e&pre mo(ul =n care >uncţioneaE.m entuEia&mul =n ceea ce pri'eşte teoria creierului no&tru (eE'oltat. pun şi ele =n (i&cuţie i(eea c. şi e&te complet normal (in punct (e 'e(ere &ocial9 Cu toate ace&tea.ţa comportamente at5t (e comple?e9 Cu toate ace&tea.rţi.m.rat nece&ar\]. ro& (e 4. normal. creierul şi (e&pre baEa >iEic.

pe baE. (e in>ormaţii e&te acti'itatea electric. +eşi un(a cu acti'itatea pre(ominant.ele trebuie &. ne =ntoarcem la pro'ocarea cu care &e con>runt.. c. la copii preEint. >iinţele omeneşti. 2a >iecare &ta(iu (e (eE'oltare9 +r9 4ima %aiboB.ţii cerebrale9 _%aiboB 1999 şi "00"` =ntre naştere şi '5r&ta (e (oi ani. bebeluşii pot &. >luctuant.rile &u ereaE.. =nalt. precum şi meto(ele (e 'in(ecare p&i!olo ic. cercet. 8EK9 10lectroence>alo rame cantitati'e şi neuro>ee(bacR-ul.9 0'oluţia ne-a (otat creierele cu capacitatea (e a (e&c. a unei ence>alo rame J0C. p5n.ţi a creierului la >iinţele umane9 /t5t a(ulţii. creierul omene&c >uncţioneaE. (in ce =n ce mai &o>i&ticate.. pentru a &upra'ieţui şi a (e'eni parte (in comunitatea lor &ocial.$iolo >un(amentul ia cre(inţei abor(eE aici.rcare rapi(. aşa cum e&te ea m. a creierului. =nţele em cum >uncţioneaE.torii au ob&er'at c. la 4 cicluri pe &ecun(. cre&cut. (e >rec'enţ. =n ceea ce pri'eşte e'oluţia .rinte conştient. (eE'. Hoa&.feedbac63. (e ener ie9 Programarea umană: Atunci când mecanismele bune merg prost <. (e >rec'enţ.# p5n.9 =ntre (oi şi şa&e ani. ca &. J8EK.rca rapi(. 0.K e&te Oima ine electric. a unei anumite un(e cerebrale. petreac. prin ence>alo rame9 +e>iniţia literal. preEinte perio(ic şi &curte pu&euri (e acti'itate 0C.-urilor. predo inant la cea mai Hoa&. care &e =n&criu (e la un(e delta. acti'itatea 0C.ţii (e p. a creierului]9 /ce&te ima ini.&urat. ca un(e delta. 0C. copilul =ncepe &. =n'eţe at5t (e multe. un num. 'ariaţiuni ale 0C.9 Cu toate ace&tea. (e&c.luie o &erie (e acti'it. (e&crie pro re&ia ace&tor &ta(ii (e (eE'oltare la ni'elul acti'it. c5t şi copiii preEint. =n memorie. caracteriEat ca ni'elul teta J4-. Fntr-un timp at5t (e &curt. preEint biolo ic al calit.A0C. cuno&cut. =n ?uantitati$e ((' and +euro.. n9t 733 .r inima inabil (e comportamente şi cre(inţe9 Cercet. una (intre c!eile care ne pot aHuta &. e&te delta. o (ominanţ. acea&t. mai mult timp la un ni'el mai ri(icat (e acti'itate 0C. >rec'enţ. 2a un(e beta.

nuţ. p.ţaţi =n mo( acti'. =i a(uc pe aceştia =ntr-o &tare mai (e&c!i&.torilor..ţa&e &. pe care =l putea >olo&i la un automat (e >ructe9 =n timpul proce&ului (e =n'. a pacienţilor lor la ni'elul delta şi teta. =n cea mai mare parte.tor cu atenţie şi (e&carc. >ie =n'. au (e&coperit c. =ntr-o Ei. (e&carce cantit. pe calea unor in&tincte pro ramate enetic9 Copiii mici =şi ob&er'.ror creiere >uncţioneaE. &c. puiul cimpanEeu a acti'at calculatorul9 C5n( pe ecran a ap. =n'eţe aptitu(ini comple?e. la ace&te >rec'enţe (e 2a naştere şi p5n. a >o&t =n'.tre p. in(icii importante (e&pre cum pot copiii . culoare. me(iul =nconHur. (irect =n memoria lor &ubconştient. &. -!9+ 8ipnoterapeuţii re(uc acti'itatea cerebral..9 +up.torii (e la 2n&titutul pentru cercetarea primatelor.rinţilor (e'in propriile lor comportamente şi cre(inţe9 Cercet. a primit un b. >emela =şi ţinea puiul l5n . ea9 <pre &urpriEa cercet. tran&mitem comportamente culturale. ace&t proce& inten& (e culturaliEare9 Ie(iile omeneşti şi mora'urile &ociale &e &c!imb.rinţii lor9 Ca urmare.nuţ.ţile incre(ibile (in in>ormaţia (e care au ne'oie. nu trebuie &.ţat. (e in>ormaţii e&te o a(aptare neurolo ic.$ruce 89 %ipton. cimpanEeul primea un b. important. puii (e cimpanEeu =n'aţ. =nc5t nu ar >i (eloc a'antaHo& &.rut litera HaponeE. (e c. alea .ţii Cyoto.şi c. >emela =n'.&. comportamentul şi cre(inţele p. ce &electa culoarea potri'it.Eut..ţare. la '5r&ta (e şa&e ani . şi ei prin &impla ob&er'are a mamelor lor9 =ntr-o &erie (e e?perimente. o mam.torii uimiţi au concluEionat c. pentru c.. puii pot &.rinţii lor9 737 . al 7ni'er&it. pentru a &e (eE'olta =n me(iul lor9 Capacitatea (e a prelucra o a&emenea cantitate uriaş. i(enti>ice literele HaponeEe ce (e&emnau (i>erite culori9 /tunci c5n( pe ecranul unui calculator era a>işat caracterul HaponeE ce in(ica o anumit. pe c5n( mama =şi lua >ructul (e la automat. cimpanEeul a &electat culoarea corect. care >aciliteaE. la &u e&tie şi pro ramare9 /ce&t lucru ne (.. (e acolo. at5t (e rapi(. mo&tra (e culoare potri'it. (oar prin ob&er'are . (up. ace&te un(e cerebrale (e >rec'enţ.ale c.. care şi-a urmat mama la automat Cercet. =nţelepciunea (e&pre lume pe care le-o o>er.

conştiinţa 739 . &i&temul biolo ic. lumea e?terioar. cu apariţia un(elor alfa. 5n(iţi-'.neatenţi &au >.9 +at. o(at.rat (e&crieri a(e'. 5n(ea&c. (e caEul =n care . &untem (in ce =n ce mai puţin &u&ceptibili la pro ramarea (in e?terior.rinţii &pun5n(u-'.tur.rinteşti &unt (oar nişte r. '.r.rcaţi biţii (e in>ormaţie pe !ar((i&R-ul calculatorui lui 'o&tru (e aca&.ruri] ab&olute. ce =naint. c.&ur. p >aceţi nicio(at. a >i neap.. c5n( '-aţi auEit copilul ro&tin( o =nHur. ca >iin( Oa(e'. . (e >rec'enţ. On-ar >i trebuit &..'icio& şi &lab]9 /tunci c5n( p. mai ri(icat. conştiinţa copilului nu e &u>icient (e e'oluat. a&t>el (e comentarii &unt (e&c. pro ramate =n mintea &ubconştient..r.)multe (intre or anele noa&tre (e &imţ . =n(oiţi (e c5t (e &o>i&ticat e&te ace&t proce& (e (e&c. >. >aptul c. pronunţia corect.9 =n timpul (eE'olt. '. pro ramate =n mintea &ubMrnştient= ele ne controleaE. ima inaţi-'. &tilul nuanţat şi conte?tul care purtau &emn. nimic]. cele m.rcate =n memoria &ub. ace&te abuEuri 'erbale &e (e>ine&c ca Oa(e'.9 6(at.rcare a (atelor. aţi ob&er'at ra(ul (e &o>i&ticare. c.&im un mo( (e a le repro rama9 +ac. =n (ecur&ul 'ieţiiffffff ' ]G-e m. &au c. On-o &. &.ob&er'. >. pe care a auEit-o (e la 'oi9 <unt &i ur c. uit. urec!ile şi na&ul ..]. c.-1" 8EK9 /cti'itat aG>eeşte acti'itatea (in &t.lul copilului.ut. &unteţi Oun copil pro&t“. la prima (at.m =n '5r&t.tran&mit a&emenea me&aHe copiilor lor.>=t)))'Gm &e llcable3T#rt^ca nişte c..rii timpurii. a>irmaţiile p. =nc5t &. >iin( preciEia ace&tui &i&tem (e =nre i&trare a comportamentelor. con&ecinţele pe care le * are >aptul c. '.i &inacliceHn mintea noa&t>. calma9 +ac.rinţii .rin.cum ar >i oc!ii. auEiţi p.-&obconştlent.ţi 'erbale. J.ruri].m la p. o(at.tura 'oa&tr. =n(oial.-tn-t4o(Ginconştient comportatacntul şrpotenţ>.rate ale O&inelui]9 =n&. pentru totre&tul 'ieţii99. =n a>ar.ia cre(inţei Zi la oameni e $iolo la >el: comportamentel G?re(ici le şi atitu(inile >un(amentale pe care le ob& c.p conştient. c.rile (e conştiinţ. care)noa(eaE.şteţi nicio(at. Onu meritaţi anumite lucruri].r. e'alueEe =n mo( critic >aptul c. n. c.. &unteţi Oboln. la >el cum &unt (e&c..

&pectrul 0C. >olo&it. >ac.tor prote&ion<t7e teni& e&te an aHat Fntr-un &c!imb rapi( (e min i9 -5n. &au concentrat. pentru a citi acea&t. >ie c. (e nişte p.rurilor] 'ocii principale. ele a&cult.] a or ani&mului . f'^mintea &ubconştient.-şi-p5naia)GCuno5şterea] c. şi creeaE. O'ocea colecti'. con&i(er. a copilului e&te plin. atunci c5n( celulele &e al.untrice ale comunit.-mea> . oclrrrieln>orm5ţii .ţa at5t (e multe (e&pre noi =nşine9 /m &pu& (e multe ori c.ri (e Oper>ormanţ.ri (e Oconştiinţ.] . reţineţi c.. nu ne mai &abot.rile l. care ne pot =n'. comunit. un comportament auto(i&tructi'9 *iEiolo ia şi tiparele noa&tre (e comportament &e con>ormeaE.rile cerebrale beta &unt caracteriEate ca >iin( &t. acea&ta e?prim. 'ocea acea&ta (icteaE.rnicea&c.propune9 <uma in&tinctelor noa&tre pro ramate enetic şi a cre. (e a ne ţine braţul ri(icat =n cabinetul unui c!iropractician. al copilului =ncepe &. c5t şi cea mai puternic. cu un Oor an (e &imţ]. care poate &.A (inţelor pe care le =n'.ţ. E. carte9 4ecent. ca o o lin(. apare =n &t.e&te o Conştienţa (e O&ine“9 -e la '5r&ta (e (oi&preEece ani.. lucr.enul (e acti'itate cerebral. nu 'a realiEa nicio(at.rinţii noştri >ormeaE. nu e ne'oie &.ţi pluricelulare. &-a mai (e&coperit şi o a cincea &tare (e acti'itate 0C.cu a'ionul.r5re luat. at5t capacitatea noa&tr..c!iar (ac.$ruce 89 %ipton.rinţi iubitori. oricef=şi.m &ubconştientul ca pe un . &. (e un(ele ga a JL 3# 8EK9 /cea&t. acti'. (e /nul 3ou.m (e la p. aHun e la a(ole&cenţ. ci poate &. preEinte perioa(e &u&ţinute (e >rec'enţe şi mai ri(icate. (e '5r>]. &au c5n( un Huc.(e Ha^cunoştinţe (e&pre-et88-&.ţii celulare a corpului . (ar 'reau &. caracteriEat. ce re>lect. nimic &au cunoaşterea culti'at.tur.n.(. (e >rec'enţe 0C. care &e comport. cre(inţe con&tructi'e &au (i&tructi'e9 /m (e&cri& puterea minţii &ubconştiente.m pe noi =nşine cu me(icamente &au cu m5ncare9 4e'in iar la celule. (e>inite ca un(e beta J1"-3# 8EK9 <t. cumar->iGtunci c5n( un pilot ateriEeaE. Oa(e'. !ot. mintea &ubconştient.. am. -!9+ &eam. 73: &ublinieE c. celulele in(i'i(uale &unt inteli ente9 2n&.

tur. (in lumea e?terioar. mai nou.care-a>o&t=n'.cere şi (orinţ. cetaceele şi oamenii .er'o& le (etecteaE. a ace&tei reacţii =nre i&trate (inainte recuno&c a(e&ea c. mintea conştient. minte conştient.şi. e&te un pa& important =n e'oluţie9 Iintea &ubconştient.&at cine'a pe butoane]9 =nainte (e e'oluţia minţii conştiente.9 /cea&t. cit>5i&c. pe] care &unt (e&c. (inainte e&te Opilotul no&tru . cu mintea &ubconştient. =n rotul. (e >apt.untric 0'oluţia mami>erelor &uperioare . care reacţionau automat la &timulii (in me(iu. &au comportamente &imple. =n mo( Oconştient] . Hu(ece =n 'reun >el Iintea &ubconştient. cum e&te clipitul ca reacţie la o pal. (e aer. oamenii care =şi (au &eama (e natura automat.. mai &implu.ţaţ. (e Ocunoaştere] (i&tructi'. &. (e (ate (e proGrne&)6c5ţG)2p&it.9 /tunci c5n( e&te perceput un &timi8)5ce&ta'=5nGDa =n mo( autonI reacţia)comportamental.9 =n realitate.9 +e >apt. &uperputernic şi >reu(ian. &au E'5cnetul piciorului. llic=un >cl (e =ntrebari9 &au &.$iolo ia cre(inţei iE'or =n&p. numit Oconştiinţa (e &ine“... cumGar->iGtnoţii. p7n.9 Iintea conştient.: Creatorul l. =n'..ţate9 /ce&te animale nu au a&t>el (e comportamente.a a(u& cu &ine un nou ni'el (e conştienţ. nici nu-şi (ea &eama (e ele9 Comportamentele lor &unt re>le?e pro ramate.9 -ro rameR&um comportamente &timul-reacţie cablate or anic9GnHuluyare acti'eaE.tor.. comportamente pot >i &emnaleGGe<rr&$te>>lu)i.?.&pun&.im5nt. şiA&au &emnale care pro'in (in interiorul corpului.9 /ce&te minţi mai primiti'e erau (i&poEiti'e &imple &timul-r.printre care cimpanEeii. 73. c!iar &-ar putea &. atunci c5n( &>l>>inllraGt#&)<per=mentat pentru prima (at. >uncţiile creierului animal con&tau (oar (in acelea pe care le punem =n le . e&te un O!ar((i&c“ pro ramabil. >ar. an aH5n( comportamente pro ramate enetic Jin&tincteK. &au. (up. pl. ce &e primeşte o lo'itur.re8tmcţ=e e&te &trict &.Gmna=(e (in me(iu ş>&*&e5n aHeEe =n rutine comportamentale &tabilite.(e emoţii. Ole-a ap.rcate e?perienţele noa&tre (e 'iaţ. . &ubconştientul e&te o baE.

at5t lumea =nconHur. atenţie acti'it. &.-şi (ea &eama (e ce &e =nt5mpl. iarba pe peluE. c5t şi Conştienţa intern. (ac..car &. &-ar putea &. o aHute.. pentru a &e concentra pe un element &peci>ic. o &upra'e !eEe.ţii pe care o >aceţi9 73> .iaţi piciorul. >aţa (e 40 (e &timuli pe carp =i interpreteaE. ţi &e apropie un lonţ (e oc!i. (e proiectilul ameninţ. &au &. =n mo( conştient. -!9+ automat]Q mintea conştient. timp &. care prelucreaE. >ie conştient. minţi >ormeaE. >.` Ja &e 'e(ea ilu&traţia (e mai Ho&K9 Iintea &ubconştient. poate &.r. ime(iat comportamente (ob5n(ite J=n'.r. 'a >ace oc!iul &. mintea conştient. ob&er'.9 Cele (ou.. =şi poate >olo&i re&ur&ele. a corpului. mintea conştient. unul (intre cele mai puternice proce&oare in>ormatice cuno&cute. clipea&c.ri3orretr5n(er& 199. '. citeşte in(iciile (in me(iu şi an aHeaE... &. t. =mpreun.ţateK anterior . tun(. (aţi pe&te pi&ic. nu aib. &au m. =n &i uranţ.(eşi nu-i acor(aţi.toate ace&tea. mintea 'oa&tr.$ruce 89 %ipton. &.tor9 =n&. un (uo (inamic9 Cum ele >uncţioneaE. cum ar >i petrecerea la care 'eţi mer e 'ineri &ear. &ubconştient. ca mintea conştient.toare. mintea &ubconştient. e&te controlul manual9 +e e?emplu... mai lent. mintea conştient. >. . =n aceeaşi &ecun(.. apro?imati' @A9AABu66Crae &timuli e?teriori pe&ecun(a.9 =n acelaşi timp.

şi la mintea &ubconştient. &.tor9 )rebuia &.9 J+e >apt. 73@ . (e in>ormaţie care e&te prelucrat. ima inea (e mai &u&.5n(iţi-'.ţaţi &. &taţi cu oc!ii pe şo&ea. pe care &i&temul ner'o& =l primeşte =ntr-o &ecun(. pre. (ar =n acelaşi timp &. punctul e&te (e Eece ori mai mare (ec5t conştiinţaQ a trebuit &.9 Cele (ou. (in "090009000 (e pi?eli. puternica minte &ubconştient. şi pentru a (ob5n(i comportamente >oarte comple?e.trun(e =n mintea conştienta\ 2n ima inea (in partea (e Ho&.]K =n aceeaşi &ecun(. con(uceţi\ 3um. minţi coopereaE. =ncercaţi &.tin(u-'. prelucreaE.re&c pentru c. amintiţi (e prima Ei =n care '-aţi aşeEat cu ner. e&te compu&. la mintea conştient. >iecare repreEent5n( un bit (e in>ormaţie.9 C5t (in acea&t.rul (e lucruri (e care trebuia &. parte. &e ocupe mintea conştient. c. cantitatea total. Iac!u -icc!u.-i m. '. >olo&iţi picioarele pentru cele trei pe(ale ale unui 'e!icul obişnuit şi &. la 'iteEometru şi la alte in(icatoare. care repreEint.9 . >iţi atenţi la o lin(a retro'iEoare şi la cele laterale. toate celelalte in>ormaţii care intr. abia &e 'e(eaK9 -e (e alt. punctul repreEint. =n &i&tem JEona =ntunecat.. =n'. care ulterior pot >i a(mini&trate la ni'el inconştient9 V. (e mintea conştient.b(are =n &caunul şo>erului. in>ormaţie p. era tulbur.$iolo ia cre(inţei ViEualiEarea puterii (e prelucrare a in>ormaţiei. &.

nenum. nu ai l. =nc5t 'ine un moment c5n( =ţi (ai &eama c. &. mintea conştient. ţin5n( &eama (e tra>ic9 Veri>ici repe(e o lin(a (in &pate şi =ţi (ai &eama şi c.toare cu pa&a erul (e l5n .. mintea conştient. are şi puterea (e a >i &pontan creati'..şoar. nu &unt &in urul care a &imţit a&ta9 Con(uci şi porţi o (i&cuţie =nc5nt.N Zi c5t (e bine o >. atunci cine o >. &e pare c. =n timpul şcolii (e şo>eri -e l5n . ob&er'e comportamentele.r. >aptul c. 5n(iţi m. un şir (e &ema>oare =n(oite şi (e cutii poştale r. nu &untem (oar 'ictimele pro ram. la mecani&mul acţiunii (e a şo>a9 Ztiu c. =n (i&cuţie. mintea conştient.Ei.bate un >ior. =n mo(ul =n care reacţioneaE.>. &.. la 'oi9 / >o&t ne'oie (e un timp care a p. mai eşti pe ban(a ta şi c. ca nu cum'a pro ramarea &. trebuie &.turi. care ob&er'. &5r uincioa&.mulii (in me(iu9 *iin( auto-re>le?i'. ne o>er. nu tu con(uceai maşina =n mo( conştient. -!9+ '. trebuia&c. mintea &ubconştient. trec.. ne reuşea&c.&at =n urm. (e 'reo cinci minute.. pro rame &ubconş.rii noa&tre9 =n&. >ie Opro ramate] =n mintea 'oa&tr.cea\ +eşi nu iaţi ob&er'at comportamentul. tine9 +e >apt. (up. p. la &ti.rut (e&tul (e lun pentru ca toate ace&te comportamente &. /&t>el. intraţi =n maşin. e?trem (e (i>icil.&arcin. /&t. oprea&c. ace&t lucru. &. c. >aciliteaE.&turnate9 +ac. =nc. mintea conştient. conştiinţa ta e&te at5t (e prin&. poate &. poate &. inter'in. cum poate &...tiente (e obişnuinţ. =n timp ce treceţi pe l5n . >im pe (eplin conştienţi. nu ai mai >o&t atent la con(u&9 )e &tr.&timp.ţat. creeEe o reacţie nou.ratele aptitu(ini (e care a'eţi ne'oie ca &. ca &. tiparul re&pecti' (e comportament şi &.r.car o (at. =n ace&t r. (ar 'eEi c. un comportament pre-pro ramat. pe m. '. r. con>irme73A 0 oricine a =ncercat puterea 'oinţei9 M .torii care &e uit.. con(uceţi prin oraş .&ur.. preia con(ucerea . &. acti'eaE.$ruce 89 %ipton.. a con(u& c5t (e bine a =n'.cea\ Iintea &ubconştient. ceea ce =n&eamn. te (epla&eEi &tabil =nainte. ce ace&tea au loc9 =n timp ce &e (e&>. liberul arbitru. =n timp ce mintea &ubconştient. porniţi motorul şi re'e(eţi conştient li&ta (e cump.m5neţi liniştiţi şi atenţi.&traţi calmul.

minţi &unt. aib.ţate şi (ob5n(ite (e 2a alţi oameni .'ocea propriilor noa&tre 1 5n(uri9 0a poate &.. &e comportaGe?ac> ca mama &au ca tat. comportamentul. e?perienţe trecute. o >ac.rile pro ramate =n &ubconştient9 /ce&te limit. (ar pot &. nu >ie unele create (e noi. &e ocupe &ubconştientul (e treburile noa&tre\ 0?act =n mo(ul =n care a >o&t pro ramat &. au(. preia controlul. cum poate el &.r c. &. e&te O<inele] .ri riu num.l lor“ . =ntruc5t am preluat cele mai multe (intre comportamentele noa&tre >un(amentale. anapo(a9 2 Iintea conştient.m conştiinţa pe 5n(uri >ericite\ <ubconştientul9 Zi cum o &.a(ic. =nainte şi =napoi =n timp.n.9 +e a&emenea. un mecani&m >enomenal.r. prietenii şi =n'. >. =ntr-a(e'. >ericire şi pro&peritate9 +ar cine con(uce tot &pectacolul. a(mini&tr5n( =n mo( e>icient comportamentele (e care e&te ne'oie =n clipa re&pecti'. cum am 73B . =n timp ce mintea &ubconştient. 'iEiuni şi planuri m.rinţii. &. >ie nece&ar. 'i&eEe cu oc!ii (e&c!işi &. nu &priHine obiecti'ele minţii noa&tre conştiente9 Cele mai mari impe(imente =n a realiEa &ucce&ele la rarG')G!t'&nnrttmit. =n&. poate &.tate. e&te =ntot(eauna la (atorie.ţ. mear .tate9 +up. ne in>luenţeaE.torii . &-ar putea &. >. ob&er'5n( alţi oameni9 +eoarece.$iolo ia cre(inţei -ro ramarea &ubconş. =ntot(eauna =n momentul preEent9 /tunci c5n( mintea conştient. iat. 5n(ea&c. >uncţioneaE. &. punem nicio =ntrebare. &. c. comportamentele enerate (e &ubconştient nE)&unt ob&er'ate (e nn(nteaconştient. nu e&te atent.9 Comportamentele minţii &ubconştiente.reţe (e&pre un 'iitor plin (e iubire.&-ar putea &. re'a(.cum ar >i p. oamenii care le-au pro ramar minţile &ubconştiente9 Comportamentele şi cre(inţele =n'.Q mulţi oameni<7n1uimiţi &. Hoace şi un rol e&enţial =n a ne (etermina >iEiolo ia şi &tarea (e &.r. mintea conştient. mintea &ubconştient. creeEe planuri (e 'iitor &au &.r. ca &upra'e !erea conştient. e&te ocupat.-)H tient. Cele (ou. =n timp ce noi ne concentr. =n momentul =n care mintea conş11 tient. =n eneral. atunci c5n( nu &untem atenţi.n.

rcat cu pro rame comportamentale. =n >elul urm. butoanele (e &electare re&pecti'e9 +ac. ruleEe (e =n(at. &ubconştient..5n(iţi-'.toa&e.m cu ea. abor(. ca &.]. e&te la >el (e inutila ca şi lo'irea 774 . ne (. n-o &.9 3atura nu a intenţionat ca preEenţa minţilor (uale &.rameEe repertoriul\ =n Eilele mele (e >acultate.r.m =ntr-o b. un a'antaH minunat =n 'iaţ.lc5iul lui /!ileW pentru &pecia omenea&c. (ualitate ne o>er. >iin(c. oric5t ar ţipa &au ar lin uşi mintea conştient. şi &. trebuie &. >. =n mintea &ubconştient.Eut o r.n. la ea. şi &.n.-şi repro. aib.rie &au &. ne &er'ea&c. (rept mo(ele e?emplare (e 'iaţ.m &. mecani&m e&te a&em.car &. care &. >ie 9c. mintea Hoac. nu ne place un anumit c5ntec (e la tonomat. mai (e rab.ţ. a'em &ucce& total =n 'iaţ.tori conştienţi. ca m.Eut mai (e'reme. (oar (e c5şti at\ +ac. ne cert.m repro ramarea ei =ntr-o alt.$ruce 89 %ipton. &c!imbe 'reo(at.lie cr5ncen.m 2a maşin.. mintea noa&tr.tor. nu >uncţioneaE.tor: Ce &-ar >i =nt5mplat (ac. acea&t. cu a&t>el (e comportamente &. >im conştienţi (e a&taN Iintea &ubconştient. &. manier. cam c5t (e mult ar trebui &.ma(. ţip.: 0u tot &tri . ne mai an aH. o a&t>el (e Conştienţa (e &ine9 /ce&t (in urm.9 +e >apt. ar >i proramat.. am '. am >i a'ut p.. =ncet.9 /tunci c5n( =nţele em ine>icienţa ace&tei tactici.rinţi şi =n'. Oplaca] rutinelor comportamentale pro ramate =n mintea &ubconştient. nu reacţionau =n niciun >el la cererile lor9 %a >el.m &eama c. ce =n me(iu apar &emnalele potri'ite şi apa&.9 /n aHarea &ubconştientului =ntr-o lupt. un rol important =n controlarea &i&temelor biolo ice care ne ţin =n 'iaţ. ima inea unei O>antome (in maşin. reuşea&c.t. am putea &. -!9+ '. cu un automat =nc. (e &tu(enţi beţi =nHur5n( şi (5n( şuturi =n 'an unor tonomate (e muEic. cu mintea &ubconştient. &e an aHeEe =ntot(eauna =n relaţii pline (e omenie cu toat.. o >acem &. >iecare ata &.&pun(e nimeni -e c5n( natura (e O&ine 5n(itor] a minţii conştiente e'oc. (ar nu r. lumea (in comunitate. relaţii (in care toţi &. putem &.9 .

9 =n timp ce 8el> ott &e &tr. era &.. (e 4ac!manino'.u.şit. =ntruc5t celulele &unt obli ate &. e&te (e a(mirat]9 /&t>el c. &pun5n.. &.l &.(u-i c. Oo 'oinţ. &. a moti'ului pentru care nu ar trebui &. mintea &a conştient.l &. >ie =n pericol9 )at. c.un &upra'ieţuitor al !olocau&tului . a >i 'iEibil şi recuno&cut la ni'el internaţional repreEint.rat. la %on(ra. era un piani&t >oarte bun.-şi p. &e rup. r. &in urul mo( =n care putea >i =n &i uranţ. &e lupt.l lui 8el> ott . şi mintea lui &ubconştient. =n &peranţa repertoriul9 2nutilitatea luptei cu &ubconştientul e&te un me&aH reu (e (ep. unul (intre pro ramele pe care cei mai mulţi (intre noi le-am (e&c. ace&ta =şi 'a repro rama unu)to!om5t (e muEic. (e tat. c5nte bine. o ameninţare la 'iaţ.$iolo ia cre(inţei c. a&t>el (e e>orturi &unt =nt5mpinate cu (i>erite ra(e (e =mpotri'ire.&treEe controlul.l şi pleac.rcat pe c5n( eram mici e&te acela c. (ac.. a(ere la pro ramul &ubconştient )en&iunile (intre 'oinţa conştient. Oie&e =n e'i(enţ. care 'rea &ucce&ul. &tu(ieEe muEica9 )at. =n 773 .9 *ilmul arat.rii neobo&ite a tat. 8el> ott a interpretat Fntr-un concur& al treilea concert pentru pian.]. realiEa 'i&ul9 %a %on(ra. 8el> ott ştia c.. ca >iin( >oarte (i>icil. lumea e&te un loc ne&i ur şi c.u cu cre(inţa c.u in&i&ta&e. pro'oc. =n riHorat. aproape (e >amilie9 =n ciu(a pro ram. ca &.rşi poat. o pie&. a >iului &.pro rama&e mintea &ubconştient. puternic. şi pro ramele -4&ubconp#e>tte^pcnr(uceDiu20iirarl neurolo ice ra'e9 Y -entru mine.(uieşte (in reu &.m &ubconştientul 'ine (in >ilmul O<!ine“9 2n ace&t >ilm. 'iaţa lui ar putea &. con>lictul (intre mintea lui conştient. piani&tul (e concert au&tralian +a'i( 8el> ott =şi =n>runt..lui. o ima ine puternic. trecem pe&te pro ramul &ubconştientului9 +e obicei. care trebuia &. tat.m5n. pentru c. baEat pe o po'e&te a(e'. recuno&cut. =ncerc.m mereu şi mereu &.

tit e&te mare =n >inal. (e a c..i m5nem la locuri (e munc. =n mo( conştient &.&treEe controlul pe (urata concertului.r. pe o planet.rturie &t. =n care eşu. 777 . >ie şi ei p. preia controlul a&upra corpului &. =ncearc. -!9+9 timp ce mintea &ubconştient.rinţi conştienţi . me(icamentele şi terapia prin 'orbit9 /bor(. &au >aptul c. comportamente =n'. (e la =nceputul 'ieţii. inutil. O&tai la (i&cuţii lo ice] cu (i&cul (e pate>on al &ubconştientului9 /ce&te meto(e 'alori>ic. a&t>el =nc5t copiii noştri şi copiii lor &.. (e'in. el =nnebuneşte9 Cei mai mulţi (intre noi ne an aH. pe care le ur5m. &. >iin(u-i team.. ne &c!imbe pro ramarea.m.rinţilor 'oştri: Conceperea conştient. &. ne putem atin e potenţialul enetic şi creator\ Cum &. O'ictorie] a&upra &ubconştientului.9 -entru acea&t.m =n b. şi mai paşnic.un (omeniu a>lat la =nceputurile &ale. =n aşa >el =nc5t &. toate ace&te mo(alit. baEat pe 3oua $iolo ie9 6are n-ar >i mai uşor &.m] o 'iaţ. r. nu are niciun ro&t &.u9 8el> ott &e >orţeaE. la ultima not. recuno&c5n( c. p5n.9 /poi leşin. preţul pl. care >ac cone?iunea =ntre ener ie şi 5n(9 +e >apt.rinţi mai buni şi conştienţi.ţi prin care &e repro ramea. nu p Omerit. capacitatea noa&tr. =n lupta cu pro ramarea &a &ubconştient.\ F&clipire =n oc!ii p. mai >ericit. >im e(ucaţi =nc. (e'enim p.E.. mai bun. >iin(c.-şi p.uta mereu locuri (e munc.cut pe c5n( eram copii9 I. . şi &arcina conştient.lii mai puţin (ramatice.rile mai noi promit &.9 -rintre meto(ele con'enţionale pentru &uprimarea comportamentelor (i&tructi'e &e num. (e&coperirile >iEicii cuantice.ţate anterior pot >i cuprin&e &ub numele colecti' (e psihologie energetic.şi a&t>el repro ramarea &. cu mintea noa&tr. c5şti e. epuiEat (e ener ia con&umat. =ncerc5n( &. &ubconştient.$ruce 89 %ipton. şter em pro ramarea care ni &-a >.t.

>ie =n&.ring Xour Children fro ConceptionI8 O0&te o (i>erenţ. mai &. care &u ereaE. creşterea poate a(uce un bebeluş mai (eştept.rinţilor.. a minţii şi a corpului9 0?i&t.tului.rinţilor iubitori. =n lunile (inaintea concepţiei. are o in>luenţ.rii o'ulului şi &permatoEoi(ului. (epen(enţe şi &priHiniţi (e >amilie şi X =nainte (e a >i p.to& şi mai >ericit9 Cercet. o(at. şi cele mai recente cercet.tor. &. acea&t. care (ore&c cu a(e'. p. aib. un copil9 Verny &crie. &au =n ur.$iolo ia cre(inţei Cu toţii cunoaşteţi e?pre&ia: O-e c5n( erai (oar o &clipire =n oc!ii p.rcinat.tiţi &unt cei mai mulţi (intre oameni. e?pre&ie reEum. conştienţ.rinte: =n riHiţi-'. care 'or mo(ela caracterul copilului ce urmeaE. c.rat &. c.ri enetice. >ericirea p. &untem concepuţi =n iubire.ie&c Fntr-un me(iu calm şi &tabil.999 p. atunci c5n( tr.n. >ie conceput9 _<urani "001Q 4eiR şi Valter "001 ` Cercet. =n Pre-Parenting8 +urtu. pro>un(. cuplurile >ac o puri>icare ceremonial. copiii =nc. culti'e acea&t. =n rab. (ac. cu copiii lor9 =n ultimele &ta(ii ale matur.rinţii ar trebui &.rinţii &e (e&curc. &. >.rile &u ereaE. a&upra minţii şi corpului copilului lor . ceea ce &e =nt5mpl.rinţii >ac in inerie enetic. a'5n( =n 'e(ere c5t (e nepre . importanţa atitu(inilor p. conceap. &clipire =n lunile (inainte (e a concepe un copil9 /cea&t. un copil9 <e pare c.r.rile arat.un 5n( =n>ricoş.rinţilor t. =n timpul proce&ului (e imprimare enomic. un proce& numit i pri area geno ic.ri care arat. aHu&teaE. şi intenţie care promo'eaE. p. şi (ac.r impre&ionant (e cercet. =n 'iaţa p.. un num. acti'itatea anumitor rupe (e ene. mai bine.rinţilor pentru (eE'oltarea >. (e la momentul conceperii. n9t9 prieteni9] _Vemy şi Veintraub "00"` 2ntere&ant: culturile abori ene au recuno&cut (e mii (e ani in>luenţa me(iului conceperii9 =nainte (e a concepe un copil. c. mama (oreşte &au nu &.i“9 6 e?pre&ie care in'oc. 779 .

pentru eşecurile (in 'ieţile noa&tre &au ale copiilor noştri9 Ztiinţa ne-a ţinut atenţia concentrat.ţii.rinţii noştri .. copilul =n p5ntece9 Ceea ce >ace tat. pro>un( pe mam.Eboaiele ne&>5rşite. c.rinţi . pe noţiunea (e (etermini&m enetic. şi bebeluşul nen. -!9+9 ce copilul e&te conceput )ot Verny &crie: O+e >apt. nimic (e&pre in>luenţa pe care o au cre(inţele a&upra 'ieţii noa&tre şi.şi a&t>el. la =n(oial.ţi importante =n crearea unor copii &. (eşi mama e&te cea care poart. &ubliniem >aptul c. (ac.. &tu(iile arat.(e la &c!iEo>renie la auti&m9 Iamele şi taţii &unt implicaţi =mpreun. pro>un( interacţiunea (intre mam. e?perienţa (in p5ntece mo(eleaE. c5t şi taţii.r. copilul care &e (eE'olt. 5n( şi &entiment al mamei9 =nc.. (oarme &au e&te treaE.-şi pun. pot &.ţile mentale şi emoţionale ale copilului nen. &au r. 'ieţile copiilor noştri9 77: . creierul şi pune baEele per&onalit. 3oua $iolo ie nu e&te o re'enire la trecut.n.ţite (e orice a>ecţiune pe care me(icina nu o =nţele ea . lip&a (e acce& la o locuinţ. &. plecarea lui mo(i>ic. şi pe copilul care &e (eE'olt. temperamentului emoţional şi a puterii 5n(irii &uperioare9] /cum e&te momentul &. nu ne putem =n'ino'.ţii.9 +e e?emplu. ne &pun. şi mama =ncepe &.l o a>ecteaE.pe noi &au pe p.m capacit. (e&pre mo(ul =n care comportamentele şi atitu(inile noa&tre pro rameaE. c.$ruce 89 %ipton. care (uc taţii =n armat. =n proce&ul (e concepere şi (e &arcin. >actorii &ociali cum ar >i şomaHul. şi la &er'icii (e =n riHire a &. propria ei capacitate (e a &upra'ieţui.-i a>ecteEe pe p.t.l pleac. au re&pon&abilit. implicit.ţi . tat. at5t mamele. c5n( mamele erau =n'ino'. re-e'alu.&cut *ie c. >. iar comportamentul ei a>ecteaE. el _copilul nen.rute =n ultimul (eceniu ne cere &.&cut %a >el. inteli enţi.9 0&enţa atitu(inii (e p.&cut` e&te acor(at permanent la >iecare acţiune. mai important.rinte conştient e&te c.n. e>icienţi şi plini (e bucurie9 Cu &i uranţ. (in momentul conceperii.toşi. cantitatea mare (e (o'eEi ştiinţi>ice ap.

(ac. a?a 8-<.. >lu?ul &an uin e&te (e'iat (e la 'i&cere.tului cur e. &ub&tanţele nutriti'e. copilul care &e (eE'olt. primeşte (in &5n ele mamei mult mai mult (ec5t at5t9 -e l5n . ca şi cele a>ectate la mam. c. iar !ormonii (e &tre& =n.tor9 8ormonii (e &tre& pre . &5n ele >. aceleaşi or ane şi ţe&uturi ţint.pe care şi-au mo(elat cunoştinţele. e&te principalul rol al mamei . &pecialiştii =n ob&tetric. (e &tre& cronic9 /cum.trun( =n >lu?ul &an uin. precum şi cortiEonul =n e?ce&.&at.tul (eHa pro ramat enetic9 =n&.rile ne o>er. >.neşte bine. (e pre>erinţ.9 =n me(ii &tre&ante.buş. reacţii (e tipul .tului e&te proporţional. care a&i ur. a&i ur5n( cerinţele nutriti'e ale braţelor şi picioarelor şi ale p.. in>ormaţii (e&pre cum >uncţioneaE.rii &i&temelor (e protecţie. >ace mişcare =n mo( re ulat9 /&t>el (e =ntreb. .acela (e a a&i ura &ub&tanţele nutriti'e pe care &. >uncţionarea creierului anterior9 +eE'oltarea ţe&uturilor şi or anelor >. &au alţi !ormoni (e tip . &au >u iW. (eE'oltarea >. p. ce &emnalele (e la mam. ia 'itamine. cercet.tului e&te controlat.tul ab&oarbe lucoEa =n e?ce&. ace&t &i&tem9 +ac. (e ene. ea =şi acti'eaE. =n timpul &tu(enţiei . Fntr-un me(iu ameninţ.rţii (in creier care r. >. (ac.Q (ac. &au >u i'.t.&pun(e (e comportamentele re>le?e care &al'eaE. ele a>ecteaE. c5t şi cu >uncţia pe care o 77. şi inecolo ie &unt preocupaţi (oar (e c5te'a c!e&tiuni prenatale. mama &u>er. =n mo( mecanic. care o pri'e&c pe mam.. &e an aHeEe =ntr-o reacţie (e protecţie9 6(at.lupt. contribuţie (in partea mamei9 Ca urmare.ei con&i(er. 'iaţa9 =n &priHinirea >uncţion. at5t cu cantitatea (e &5n e pe care o prime&c. &pre muşc!i şi &pre creierul po&terior.lupt.rinţilor =n (eE'oltarea copilului9 Con>orm noţiunii (e (etermini&m enetic . mama e&te &tre. le >olo&ea&c. cu >oarte puţin. mama e&te (iabetic. acea&ta &e !r..ri &unt orientate pe ceea ce cre( ei c.te&c corpul &. la >.$iolo ia cre(inţei Cei mai mulţi (intre ob&tetricieni nu ştiu nimic (e&pre importanţa atitu(inilor p.

treac..n. =n cele (in urm. (e la 7ni'er&itatea <out!ampton (in /n lia. =n perioa(a intrauterin. printre care (iabetul. Zia%a intrauterin. ş9a9.rit mai puţin (e ". ace&tea9 /tunci c5n( trec prin placent. =ntr-o po&tur. +r9 +a'i( $arRer _ibi(9`.t Hoac.care &unt (e&tul (e a&em. moar.ţilor (e >iltrare ale rinic!ilor .ne>ronii9 Celulele unui ne>ron au o le .tur. pe care 3at!aniel&E le &ubliniaE. un rol important (e re lementare =n (eE'oltarea unit.Q <apol&Ry 1997Q <an(man.Eut. =n cercet. &tre&at.t9 7n e>ect &uplimentar al cortiEonului =n e?ce& e&te acela c..$ruce 89 %ipton. =n cartea &a. a (e&coperit c. (uce la naşterea unor bebeluşi mai mici9 Con(iţiile intrauterine mai puţin (ec5t optime. _3at!aniel&E 1999`.9 _%e&a e.&cut cu 77> .. la !iperten&iune arterial. _+o(ic. "00"`9 3i'elul (e cortiEon la >. et al. 1994` %a 7ni'er&itatea (in Ielbourne. (e o boal. et al. >ormarea ne>ronilor la >. ca urmare.# R la naştere are cu #0s mai multe şan&e &. -!9+9 a&i ur. cu re lementarea ec!ilibrului (e &are (in corp Zi. car(io'a&cular. e?punerea la cortiEon =n perioa(a prenatal. mo(i>ic.rbat care a c5nt.toare (in punct >iEiolo ic cu oamenii .. ab&orbit (e la o mam. "004Q C!ri&ten&en "000Q /m&ten 199.t şi 'or &c!imba caracterul >iEiolo ic al copilului care &e (eE'olt. c'e (uc la naşterea unor bebeluşi cu reutate &c. (e &tre& cronic 'or mo(i>ica pro>un( (i&tribuţia >lu?ului &an uin la >..rile ei pe oi e&tante . &imultan (intr-o &tare (e (eE'oltare..09 Iarilyn Vintour a (e&coperit c. &unt importante pentru controlarea ten&iunii &an uine9 CortiEonul =n e?ce&.. (uce. !ormonii unei mame care &u>er. &tr5n&. (e protecţie9 Ca urmare. e>ectul (e in!ibare a creşterii pe care =l are cortiEonul =n e?ce&. un b. el >ace ca &i&temul mamei şi al >. (ec5t unul care &-a n. au >o&t le ate (e o &erie (e a>ecţiuni (in 'iaţa a(ult.tului &.Q %eutByler 199. bolile car(io'a&culare şi obeEitatea9 +e e?emplu.

rii enelor mamei cu enele tat.rii prenatale au un impact &emni>icati' a&upra coe>icientului (e inteli enţ. pur şi &implu 77@ . >ie p. pot re(uce =n mo( ra(ical inteli enţa copilului..rinţi e&te c. 1997Q Ic.rbaţii =n '5r&t. a inteli enţei &e =n(ep.lui. et al. (in inteli enţa potenţial. al copilului. +e'lin a (e&coperit c. =n care &e compara coe>icientul (e inteli enţ.$iolo ia cre(inţei o reutate mai mare9 Cercet. coe>icientul (e inteli enţ. (intre >actorii care (etermin. =n 1997. şi mai mult.9 2ar c5n( &e iau =n calcul şi e>ectele &iner ice ale ame&tec. la >el ca şi e?punerea la plumb.9 0l (eE'. la cinciEeci şi unu la &ut.&pun( numai (e patruEeci şi opt la &ut.rinţilor şi al copiilor ace&tora9 ConcluEia &a a >o&t c. (in %on(ra. parte. )ropical. a(e'.rata component. me(iul şi con(iţiile (in timpul (eE'olt. (e şaiEeci (e ani. p5n. (e ene9 +ar. $emie +e'lin. >emeile care c5nt.9 %ecţia pentru cei care (ore&c &. a unui copil e&te controlat. al >raţilor. care au a'ut o reutate şi o (imen&iune re(u&. aHun 5n( la treiEeci şi patru (e procente9 _+e'lin. a&upra in>luenţelor me(iului prenatal &e e?tin(e şi la &tu(iul coe>icientului (e inteli enţ. (e la 7ni'er&itatea (in -itt&bur !. moştenit. şi Ie(icin. a (e&coperit c. (iabetul e&te (e trei ori mai >rec'ent la b. enele r.torii (e la 8ar'ar( au (e&coperit c.(erea coe>icientului (e inteli enţ. pur şi &implu. (e la *acultatea (e 2 ien. >umatul &au con&umul (e alcool =n timpul &arcinii pot (uce la &c.luie >aptul c. pro>e&or (e p&i!iatrie la *acultatea (e me(icin. al emenilor. (ec5t cele cu o reutate mai mare9 2ar +a'i( %eon _ibi(9`. (e >actorii (e me(iu9 <tu(ii anterioare (e&coperi&er.ue 1997` -e (e alt.rteaE. pe care >anaticii (etermini&mului enetic şi ra&iştii =l le au. a analiEat cu atenţie "1" &tu(ii mai 'ec!i. la naştere9 /tenţia recent =n(reptat.reau la naştere mai puţin (e ".# R preEint. (eHa c. un ri&c (e boli car(io'a&culare cu "3s mai ri(icat. al p. =nc. =n perioa(a intrauterin.

>aţ.rinţii &.&i =n acelaşi me(iu ca şi p. Ce pare at5t (e plin (e pericole şi (epin(e at5t (e mult (e me(iul p. cu &par erea unui pa!ar9 -uterea te!nolo iei mo(erne. (intre p.rile >lu?ului &an uin la ni'elul creierului. ci &unt (irect le ate (e mo(i>ic. şi mo(eleaE. -!9+9 prin >elul =n care abor(eaE. atunci c5n( cearta e&te punctat. care ilu&treaE. /&&ociaEione 3aEionale 0(ucaEione -renatale. pre .tul tre&alt.rinţii pot &. alea .9 <e poate 'e(ea clar cum >.teşte totul pentru &upra'ieţuirea copilului =n me(iul re&pecti'9 2ar acum. =ntr-o ceart. &.rinte conştient. (.l &e implic.. E omotoa&.ri ale coe>icientului (e inteli enţ. copilul &e'a .&cut9 =n ace&t >ilm. p. &upra'ieţuirea pro eniturilor noa&tre9 =n cele (in urm. =ntrebaţi (e ce e'oluţia ar a&i ura un a&t>el (e &i&tem pentru (eE'oltarea >. atunci c5n( =ncepe cearta9 *. care nu ar >i un or ani&m &u>icient (e &o>i&ticat pentru a reacţiona la altce'a (ec5t la me(iul &. mai bine cerinţelor 'iitoare (in 'iaţa (e (up. &ub >orma unei &ono rame. ne aHut.u nutriti'9 -rincipalul pro ram (e &tart al naturii -oate c. (ar preEint şi un >ilm al unei or aniEaţii italiene (e e(ucaţie pentru a >i p. nu &unt acci(ente. naştere9 -ractic.9 0i =şi pot repro rama cu atenţie 77A .tin(u-1 &. >im p. &arcina9 /ce&te mo(i>ic. ca şi cum &-ar a>la pe o trambulin.. '.rinţilor9 +e >apt.i9 2n>ormaţiile (ob5n(ite (in percepţiile p.m (eoparte mitul (e&pre copilul nen.tul tulburat =şi arcuieşte trupul şi &alt. care a&i ur. >ac. >iEiolo ia copilului =nainte (e naştere. natura pre .rinţi şi copilul lor nen.tului. =n &u&. =n timp ce mamei i &e >ace o &ono ram. mama şi tat..rinţilor a&upra me(iului lor trec prin placent..rinţi conştienţi citeE &tu(ii şi proiecte (e cercetare. &ub in>luenţa &tre&ului9 =n prele erile mele (e&pre cum &.$ruce 89 %ipton. &i&temul e&te unul in enio&.&cut. ra>ic relaţia (e inter(epen(enţ. =narmaţi cu cele mai recente (e&coperiri ştiinţi>ice.

-i (eE'olte şi &.Eut.turi care &e tran&mit. pur şi &implu. &porti'e şi intelectuale &unt tr. a(uc. =ntr-o >amilie riHulie.rcate =n mintea &a &ubconştient. enele care i-au permi& &. care &.ţii ei a rare9 7n e?emplu minunat al e>icienţei unei atitu(ini conştiente =n pro ramarea p.ite =n me(iul =nconHur. o alt. (e tip olan(eE (in -enn&yl'ania. care a repreEentat contribuţia mamei &ale9 =ntr-a(e. )i er Voo(&9 +eşi tat. realiEarea potenţialului enelor 'a >= &abotat.(ar importanţa lor e&te realiEat.ţare tr. me(iul acela ar >i (eclanşat. =ntr-o >erm. a >.&. Hoace bine ol>. c5t şi cele ne ati'e . bene>icieEe (e un me(iu plin (e oportunit. c.torul (e ol> &uper'e(et. reuşit. (e enele noa&tre9 +up. ne liHenţ.'.rinteşti &ubmineaE..9 +ac. %iEa ar >i a'ut aceleaşi ene. care era o &uper'e(et. in(i>erent c5t (e Obune“ &unt enele cui'a.&unt (eterminate.tor mae&tru9 *.r. =n =ntre ime.arlan(.ţi.&..r... pro(uc. aptitu(inile.l &. noţiunea c. =nainte &.ţaţi c. &ucce&ul lui )i er &e lea . tr.-i accentueEe mentalitatea. enele &unt mo(elate şi =n(rumate (e e?perienţele (e =n'. =n in(u&tria (i'erti&mentului ar >i >o&t ma&cate &au in!ibate (e cerinţele culturale ale comunit. numai 77B . (ar ar >i >o&t cre&cut. prin ene9 =n&. şi eşecurile 'ieţii ei per&onale &unt &cenarii Hucate (e p.tor9 Cu toţii am >o&t =n'.rii p.l ei.torul (e >ilm Vincent Iinelli9 Cariera %iEei.u nu a reuşit &. urmeEe o carier..$iolo ia cre(inţei cre(inţele limitati'e (e&pre 'iaţ. &tr5n& şi (e >ilo&o>ia bu(i&t.turile noa&tre .9 %iEa Iinelli şi-a (ob5n(it enele (e la mama ei. enele &unt importante .rinţii ei şi (e&c. talentele arti&tice.cut toate e>orturile ca )i er &. culmile 'ieţii ei (e 'e(et. Du(y . =n mo( epi enetic. pe lume un copil9 2mportanţa pro ram.at5t cele poEiti'e. &au percepţii reşite.rintea&c. cum am '. atitu(inile şi concentrarea unui Huc. &elecţie (e ene9 -robabil c. (ac. e?perienţele (e creştere ale unui in(i'i( &unt pline (e abuE. e&te Huc. =n(oial. şi (e la tat.

cu oc!ii =n lacrimi. a'em re&pon&abilitatea per&onal.m >r5ele 'ieţii noa&tre9 +up. trebuia &. eşti acelaşi >el (e p.. tot &untem la &ubiectul le at (e miturile (e&pre a >i p. (e =nc!eierea mea. >emeia a acceptat urm. repro rama propriul comportament9 Zi. şi tat.rinte pentru toţi copiii pe care =i ai9 /l (oilea copil nu e&te o 794 .-mi mo(i>ic concluEia (e =nc!eiere9 Ii-am (at &eama c. niciun >el (e rol =n c5te'a (intre tra e(iile pe care le tr. m.&ur. nu (oream &. (in public a >o&t at5t (e m5!nit. =nc5t 2-a luat pe &oţul ei. poat.rinte nepotri'it.9 +up. mi-au conte&tat concluEia cu 'e!emenţ. &au la a-i =n'ino'.toarea concluEie: <unteţi per&onal re&pon&abili (e tot ce &e =nt5mpl.. -!9+9 prin in>luenţa unei atitu(ini conştiente (e p. au 'enit la mine şi. &unteţi per&onal re&pon&abili pentru tot ce &e =nt5mpl. ce =nţele em lucrurile.rinte şi prin multitu(inea (e oportunit.rat c. me(iul9 / >i mam. o clip. o a&t>el (e prele ere. >ie O'ino'at] c. prea popular9 -entru mulţi. e&te un p. &entimente (e 'ino'.-mi =nc!ei prele erile publice.9 Cine'a nu poate &. pentru c. =n 'iaţa noa&tr. re&pon&abilitate era prea mare. =ncepeţi &. On o entul On care de$eni%i con#tien%i c.9 3u 'oia &. (e 5n(ire. o >emeie mai =n '5r&t.ţie9 Ca &ocietate. nu e (eloc a(e'.ţi pe care le o>er. ne lu. le aplicaţi. ca &. pe m. (ec5t (ac. &untem >oarte buni la a arunca 'ina a&upra noa&tr.9 6 a&emenea =nc!eiere nu a'ea (arul &.$ruce 89 %ipton. puteţi &. pentru tot ceea ce e?i&t. =n 'iaţa 'oa&tr.ţi pe alţii pentru problemele noa&tre9 +e-a lun ul 'ieţii. acea&t. e (eHa conştient (e in>ormaţiile (e&cri&e mai &u& şi nu le ia =n con&i(erare9 /tunci c5n( (e'eniţi conştienţi (e ace&te in>ormaţii. cu a'erti&mentul c. =n mo( conştient 6bişnuiam &. >i acceptat. pentru a '.. =n 'iaţa 'oa&tr. aib. >ac.i&e9 *emeia acea&ta m-a con'in& c. contribui la a treEi =n oameni. &untem mai bine ec!ipaţi ca &.rinte.

(e e?emplu. >iu tat. (e munc. care &-au =nt5mplat atunci c5n( &-a n. a primului9 2n lumea ta nu &e =nt5mpl.ţare şi per>ormanţa copiilor la '5r&te mici _Ien(iEEa şi -earce "001 ` Copiii au ne'oie (e p. ata &. care &. X -.Magical ChildE &u&ţin clar c.$iolo ia cre(inţei clon.rinţi care &. nu era a(e'. ci <ocul e&te c!eia pentru a optimiEa proce&ul (e =n'.-i =n&oţea&c. care acum era m.&cut primul copil9 +up. >iu un p. plin.ţiş. prin Hoc.rinte mai bun pentru >iica mea (int5i. (e cartonaşe ne re &au albe. aceştia =ncep &. care era >oarte (i>erit =n&.rat C5n( &-a n. şi un cercet. le poat. =n lume9 0&te clar c.tor =n &ine şi mai realiEat.n şi li &e (. creati'itatea şi capacitatea (e a &e minuna. ener ie &u>letea&c. bebeluşii au ne'oie (e mult. (e iubire şi ocaEii prin care &. &. numai m5ncare.tor mai =ncreE.copil ma ic9 n9t9 şoar.ricic. eram (eHa un om (e ştiinţ. c5n( am analiEat >elul =n care eram p. &ub >orm. =n cartea lor plin.l celui (e al (oilea copil şi &. (e un ni'el ri(icat (e ne&i uranţ.ţii . a(ulţii 'iaţa (e Ei cu Ei9 /tunci c5n(.9 7n alt mit pe care aş 'rea &. mi-am (at &eama c.-mi =ncep cariera aca(emic.9 /'eam mai mult timp şi mai mult.9 7n &tu(iu 793 .-i abor(eE e&te acela c. &t5rni. Magical Parent . eram la =nceputul >acult. preEinte probleme (e (eE'oltare (e (urat. aceleaşi lucruri. şi eu am creEut o(at.&cut cea (e a (oua >iic. (i>icil. &timulare. pentru a creşte inteli enţa copiilor lor9 Iic!ael Ien(iEEa şi Do&ep! C!ilton -earce. (e tranEiţie..rinţilor. (ar nu au parte (e E5mbete şi (e =mbr.9 C5n( &-a n.ri in(i'i(uale. cum am &pu& mai &u&. &unt acelaşi p. ca şi pentru cel (e al (oilea. curioEitatea. cei mici au ne'oie (e =n riHire &ub >orm. şi =n&oţit.&cut primul meu copil.rinte pentru primul meu copil. pentru mine. a >o&t o perioa(. (e in&piraţie.rinte. &au (e alte materiale (i(actice care &e '5n( p.care. ob&er'e cum =şi (e&>. copiii (in or>elinate &unt ţinuţi =n lea .rinte ma ic . c. nu pro ramarea.

-!9+9 >. (emon&tr5n( le . iar &e?ualitatea nu era reprimat.. (e la 2n&titutul 3aţional (e <.9 <tu(iile lui Dame& V9 -re&cott .cut (e Iary Carl&on . &ecreţia !ormonului (e &tre& şi (eE'oltarea &ocial.tate .$ruce 89 %ipton.pe copiii or>ani (in 4om5nia. era per>ormanţa eneral. calitate (in centrele (e Ei au =mpie(icat creşterea copiilor şi le-au a>ectat comportamentul.turile e&enţiale (intre atin ere.lucru (eterminat (e ni'elul (e cortiEon (in &5n e.tat c.ţi 797 . cu o e'aluare a culturilor şi ci'iliEaţiilor umane.ţile =n care contactul >iEic cu copiii era menţinut.&cute.n.n. mai ri(icat (ec5t cel normal . care a &tu(iat şaiEeci (e copii rom5ni. a concluEionat c. lip&a (e atin ere şi (e atenţie (in or>elinatele rom5neşti şi &er'iciile (e proa&t. pri'ate (e contactul >iEic cu mamele lor &au (e contactul &ocial cu alţii.au ar.cut cercet. pe baEa mo(ului =n care ace&tea =şi cre&c copiii9 0l a (e&coperit c. erau &ociet. cu '5r&te =ntre c5te'a luni şi trei ani.cu at5t mai &lab. analiE5n( mo&tre (in &ali'a ace&tora9 Cu c5t un copil era mai &tre&at .tate 7man.ri şi pe maimuţe şi pe şobolani. (eE'olt. copiii erau iubiţi. a copilului9 _8ol(en 199[` Carl&on şi alţii au >. pro>iluri anormale (e &tre& şi (e'in &ociopaţi 'iolenţi9 _-re&cott 199[ şi 1990` -re&cott a continuat ace&te &tu(ii. &ociet. (in 8ar'ar( . maimuţele nou-n. =n mo( ne ati'9 Carl&on. a m.urobiolo la *acultatea (e Ie(icin.&urat ni'elul (e cortiEon al copiilor.ne. şi +eE'oltarea Copilului.>o&t (irector al &ecţiei pentru <.

prin &epararea nou-n. a>ecţiune e&te caracteriEat.ri &oma. bebeluşii. 'iolente9 7na (intre (i>erenţele e?i&tente =ntre populaţii e&te c.rinţilor &.'\ +e ce unor copii le mer e bine. (e team.9 /ce&te con&tat. =n ci'iliEaţia noa&tr. p. pentru perioa(e =n(elun ate (e timp.rile cirpri'ire)a atin ere-a->iEic. printr-o incapacitate (e a &uprima. (e e?emplu. &. la &>aturile care le &pun p.rtate.&>eţe . =n loc &. acea&ta e&te a(e&ea (e&curaHat. nu cre( a&ta9 Iai probabil e&te c.tor numea Ominunile pline (e 'iaţ. &u>er.&pun(.ri ne o>er. şi relaţia ace&teia cu 'iolenţa9 +ar cum r. =n ciu(a me(iului =n care tr. cum ar >i purtarea bebeluşilor la piept &au =n &pate. ni'elurile =n creştere ale !ormonilor (e &tre& .m5ne cu copiii rom5ni.. a me(icilor =n proce&ul natural al naşterii. >iEiolo ic.11. (e tulbur. -!9+ paşnice9 =n culturile paşnice. pre&upu& baEate pe Oştiinţ. mulţi (intre copiii care &unt pri'aţi (e atin erea >iEic. (e cabinetele me(icale şi (e p&i!olo ie9 +e la inter'enţia nenatural. p.rinţi şi reţinerea ace&tuia =n creşe =n(ep.rinţii ace&tor Ominuni pline (e .a&t>el (e practici. şi p5n. &unt.rinţii menţin un contact >iEic prelun it cu copiii lor. =n(oial. promo'eEe apropierea >iEic.$ruce 89 %ipton.&cutului (e p. la pl5n&etele bebeluşilor. nu r. =n timpul Eilei9 <pre (eo&ebire (e ace&tea. =n &ociet. au ene Omai bune]\ /cum (eHa ştiţi c. care pro'in (in me(ii pline (e pri'aţiuni şi care (e'in ceea ce un cercet. o per&pecti'. contribuie >.&ituaţie care e&te un precur&or al epi&oa(elor (e 'iolenţ. a&upra 'iolenţei care pre(omin. =n <tatele 7nite9 =n preEent. la 'iolenţa preEent.r. nu-i r. copiii şi a(ole&cenţii (e atin erea prelun it.to&enEoriale a>ecti'e9 /cea&t. =n mo( ine'itabil.ţile care =şi pri'eaE.9 -a ina Beb BBBIoRnceule (e&crie complet cercet.ie&c\ -entru c.

>ie p.rţi (e&pre cum &.rinţii a(opti'i e&te c. e&te po&ibil &.rinţii a(opti'i nu &unt conştienţi (e pro ram. mai bun. o r.. a(opţiei9 <e poate &. =nainte ca eu &. nea>ectaţi (e cele nou. citea&c. problemelor care urmeaE. (ac.bliţe oale. me&aHul e&te clar: . (e c. la >el cum nici nou-n. e&enţial.r l5 6 '5r&t. p. &e poarte ca şi cum 'iaţa copiilor lor a =nceput =n Eiua =n care aceştia au 'enit =n noul lor me(iu9 -oate c. &. &.rinţi9 /m =nt5lnit o mulţime (e oameni care.enele copiilor 'oştri re>lect. =n mo( reali&t.&cuţii nu 'in pe lume ca nişte t. nu ar trebuia &. intere&ul intelectual nu e&te &u>icient9 /&ta am =ncercat şi eu9 %a ni'el intelectual.ri şi.. &. nu şi (e&tinul lor9 +epin(e (e 'oi &. nu merit. &c!imba9 +ac. me&aHe poEiti'e şi care a>irmau 'iaţa9 +ac. >ie iubiţi9 +ac. p. ace&te pro ram. 79B . &un>rie(oriţr<au c. carte9 =n&. (oar citiţi acea&t. &unt atraşi (e i(eile pe care le preEint =n acea&t. Y acei copii nu au 'enit la ei ca o Ot.rinţii trebuie &. >ac.] le-au o>erit un me(iu prenatal şi perinatal mai propice şi !ran. poatc c. =n (eE'oltarea lor.rile prenatale şi perinatale. carte şi '. lucreEe pentru a le mo(i>ica9 -entru p.ma(.rinţii biolo ici le-au pro ramat (eHa copiilor cre(inţa c. eram per>ect conştient (e tot ce e&te &cri& =n acea&t.$iolo ia cre(inţei 'iaţ.-şi (eE'olte cel mai =nalt potenţial9 4emarcaţi c. oal. au >o&t norocoşi.. >ac e>ortul (e a m. carte.]. >aţ. au primit (e la cei care =i =n riHeau. luni petrecute =n p5ntecele mamei9 Iai bine &. la ni'el intelectual. recunoa&c. nu &pun c. la momentele e&enţiale =n (eE'oltarea copilului9 9 %ecţia pentru p. nu poat. le a&i uraţi me(iul care le permite &.bliţ. p. (oar potenţialul lor. nu-şi (ea &eama c. e&te ne'oie. (ar ace&te in>ormaţii nu au a'ut niciun impact a&upra 'ieţii mele.rinţii a(opti'i şi cei nea(opti'i (eopotri'.

Cel mai >rumo& şi mai pro>un( &entiment pe care =l putem tr. (e in(u&tria >armaceutic. &e &c!imbe9 rat.1a >iinţele omeneşti.tuiţi pe 'ecie] cu enele 'oa&tre9 %uaţi aminte la lecţiile (e&pre (eE'oltare şi protecţie ale celulelor şi trecGpeano(ul (eGeE'o%tare.9 2ubirea e /pa Vieţii9 $ea-o p5n.p. cel mai puternic nu (e cea mai tare şcoal. inima. p5n.ma& Oc.9 Zi reţineţi c. nu implantaţi >rici inutile şi cre(inţe (e&pre limitare.. &au (e cel mai bine pl. la >un(. =n ceea ce-i pri'eşte pe oameni. 'iaţa 'oa&tr..i e&te &enEaţia a ce'a miraculo&9 7:4 . ştiau c.$ruce 89 %ipton. a copiilor 'oştri9 Iai mult. e ca şi cum aţi accepta cea mai recent. cu toat. &.tit loc (e munc. acea&ta 'a Orepara“ totul9 3imeni nu e reparat. (in tot &u>letul EPILOG -PIRITUL /I /TIINŢ. p.9 Cu mult =nainte (e biolo ia celular.-şi atin . =n mintea &ubconştient. =n &peranţa c. puteţi &c!imba 'iaţa per&onal. creşterea e&te &timulat. potenţialul şi '. care e&te pro'ocarea mea pentru 'oi9 +aţi (rumul temerilor ne>on(ate şi a'eţi riH.9 3u aţi r. ori (e c5teHHrie&te po&ibil =n 'iaţa 'oa&tr. -!9+9 5n(iţi c. pa&til. şi a copiilor 'oştri &e 'a &c!imba. nu >ace e>ortul &. cel mai bun &timulent pentru creşterea copiilor şi (eE'oltarea a(ulţilor e&te 2ubirea9 6 'iaţ. >. cum a >o&t 4umi. '. aHutaţi copiii &. iubire nu are importanţ.r.. (e cea mai mare Huc.rinţii conştienţi şi 'iEionarii. şi (e &tu(iile pe copiii (in or>elinate.rie. (e&coperit.. nu acceptaţi me&aHul >atali&t al (etermini&mului enetic -uteţi &.

ţa cum &.l. (e capitolele prece(ente ale c. (e mare Oa!aN“.. carte mi-au ap. c. acum (ou. e&te reu &. =nc5t am trecut in&tantaneu (e la necre(incio&.ri. tr.luit e?i&tenţa e&enţei noa&tre &pirituale şi caracterul no&tru nemuritor9 -entru mine. n9 tr9 prima oar./cea&ta e&te puterea ştiinţei a(e'. /tunci c5n( i(eile (in care a iE'or5t acea&t.rtat prea mult (e tema pe care am preEentat-o =n primul capitol .m la &>5rşitul c. care (etaliaE. (eşi a(mit c. concluEiile pe care urmeaE. c. am >o&t cuprin& (e o bucurie at5t (e pro>un(. &ecţiune &unt prea &peculati'e9 ConcluEiile tra&e =n capitolele anterioare ale c.. oi . pentru unii (intre 'oi. pe 7:3 ..Eeci (e ani. &piritual.9 +e a&emenea.-ţi p.. pe parcur&ul c. le preEint =n acea&t.im9 /cum. iar oc!ii =mi erau plini (e lacrimi9 Iecanica noii ştiinţe mi-a (eE'.tat cu >rumu&eţea noii 'iEiuni a&upra mecanicii membranei celulare9 C5te'a clipe mai t5rEiu.&treEi optimi&mul.tre 3oua $iolo ie9 =n&. =n limba >ranceE. creierul meu &-a (e&>. '.. &. (e la Capitolul 1. ne a>l. nu m-am =n(ep. =nc5t m. uneori. '... şi (e 'a&t. am '.Eut =n ele ce'a at5t (e pro>un(.rţii.toria c.rut =n minte X 0u. 'reau &. =nc5t mi &-a tran&>ormat ime(iat 'iaţa9 =n prima clip.rate9 /lbert 0in&tein /m >. &ecţiune 0pilo 9 =n eneral. =ntr-o per&oan. un epilo e&te o &ecţiune &curt.rţii.rţii &e baEeaE. celulele inteli ente ne pot =n'. la cre(incio&9 Ztiu c.. c5n( m-am =nt5lnit cu &tu(enţii mei panicaţi şi mi-am =nceput c. &oarta per&onaHului ace&teia999 =n caEul (e >aţ. aş 'rea &.rţii. la &>5rşitul unei lucr. (urea inima. intitul5n( acea&t.anume. e?plic cum m-a tran&>ormat &tu(iul celulelor. mai e?plic şi (e ce &unt optimi&t cu pri'ire la &oarta planetei noa&tre. atunci c5n( citeşti Eiarul9 Ii-am &eparat &pecial (i&cuţia (e&pre <pirit şi Ztiinţ. =n ori inal.cut cale lun . concluEiile au >o&t at5t (e lip&ite (e ambi uitate..

$ruce 89 %ipton, -!9+9

un &>ert (e &ecol (e &tu(iu a&upra celulelor (onate şi pe uimitoarele noQ (e&coperiri, care re&- criu mo(ul =n care =nţele em mi&terele 'ieţii9 ConcluEiile pe care le =nainteE =n ace&t 0pilo &e baEeaE, şi ele pe pre ,tirea mea ştiinţi>ic, şi ele nu apar (intr-un impul& (e cre(inţ, reli ioa&,9 Ztiu c, oamenii (e ştiinţ, con'enţionali poate &e (au la o parte, cu timi(itate, (in >aţa lor, pentru c, ele implic, <piritul - =n&, &unt &i ur pe mine c5n( le preEint, (in (ou, moti'e9 7nul e&te o re ul, >ilo&o>ic, şi ştiinţi>ic,, cuno&cut, ca briciul lui Fcca 9 /cea&t, re ul, &pune c,, atunci c5n( &unt (i&ponibile mai multe ipoteEe pentru a e?plica un >enomen, ipoteEa cea mai &impl, şi care e?plic, cele mai multe (intre ob&er'aţii e&te ipoteEa cea mai probabil, şi ar trebui luat, =n con&i(erare prima 3oua ştiinţ, (e&pre membran, - creierul ma ic - al,turi (e
un principiu atribuit c,lu ,rului >ranci&can , care a tr,it =n &ecolul al 14-lea9 n9tr9

7:7

$iolo ia cre(inţei

principiile >iEicii cuantice, ne o>er, cea mai &impl, e?plicaţie, 'alabil, nu (oar pentru ştiinţa me(icinii alopate, (ar şi pentru >ilo&o>ia şi practica me(icinii complementare şi a 'in(ec,rii &pirituale9 +e a&emenea, (up, mulţi ani =n care am aplicat per&onal ştiinţa preEentat, =n acea&t, carte, pot &,-i con>irm puterea (e a &c!imba 'ieţi Cu toate ace&tea, a(mit c,, (eşi ştiinţa m-a (u& la momentul meu eu>oric (e re'elaţie l,untric,, e?perienţa a &em,nat cu con'ertirile in&tantanee, (e&cri&e (e mi&tici9 V, amintiţi (e po'e&tea biblic, (e&pre <aul, care a >o&t (obor5t (e pe cal, (e un tr,&net\ -entru mine nu a e?i&tat niciun tr,&net care &, &e po oare (in cerurile Caraibelor9 =n&, am (at buEna =n biblioteca >acult,ţii, cu o pri'ire (e nebun =n oc!i, pentru c, natura membranei celulare - (e&pre care O(e&c,rca&em] in>ormaţii =n Conştienţa mea, =n orele mici ale (imineţii - m-a con'in& c, &untem >iinţe &pirituale nemuritoare, care e?i&t,m &eparat (e corpurile noa&tre9 /m auEit o 'oce l,untric, (e neconte&tat, care m-a in>ormat c, (uceam o 'iaţ, ce nu &e baEa numai pe premi&a >al&, c, enele controleaE, &i&temele biolo ice, ci şi pe premi&a >al&, c, noi lu,m &>5rşit, atunci c5n( corpul no&tru >iEic moare9 /m petrecut ani =ntre i &tu(iin( mecani&mele (e control molecular (in corpul >iEic, iar =n momentul acela (e raţie, mi-am (at &eama c, Ocomutatoarele] proteinice care controleaE, 'iaţa &unt pornite şi oprite =n primul r5n( (e &emnalele care 'in (in me(iu999 (in 7ni'er&9 <-ar putea &, ', &urprin(, c, ştiinţa a >o&t cea care m-a con(u& la acel moment (e re'elaţie &piritual, l,untric,9 =n cercurile ştiinţi>ice, cu'5ntul O&pirit] e&te primit cu tot at5ta c,l(ur, ca şi cu'5ntul Oe'oluţie], =n cercurile >un(amentali&te9 +up, cum ştiţi, &piritualiştii şi oamenii (e ştiinţ, abor(eaE, 'iaţa =n mo(uri >oarte (i>erite -entru &piritualişti, c5n( 'iaţa o ia raEna, ei ll in'oc, pe +umneEeu,
7:9

f$ruce 89 %ipton, -!9+

&au 'reo alt, >orţ, in'iEibil,, ca &,-i aHute9 -entru oamenii (e ştiinţ,, c5n( 'iaţa o ia raEna, aceştia (au >u a la cabinetul (octorului, ca &, primea&c, o pa&til,9 3u pot >ace nimic, >,r, &, ia un me(icament9 *aptul c, ştiinţa e&te cea care m-a con(u& la o re'elaţie &piritual, e&te &peci>ic, pentru c, cele mai recente (e&coperiri (in >iEic, şi (in cercet,rile =n (omeniul ce- ulelor &tabile&c noi le ,turi =ntre lumea Ztiinţei şi cea a <piritului9 /ce&te t,r5muri au >o&t &eparate, cu &ecole =n urma, =n 'remurile lui +e&carte&9 +ar eu cre( cu a(e',rat c, numai atunci c5n( Ztiinţa şi <piritul &e 'or reuni, 'om putea a'ea miHloacele pentru a crea o lume mai bun,9

Vremea ale erii
Cele mai recente (e&coperiri ale ştiinţei ne con(uc c,tre o 'iEiune a lumii, nu prea (i>erit, (e cea a primelor ci'iliEaţii, ,n care &e con&i(era c, >iecare obiect material (in 3atura a'ea un &pirit 7ni'er&ul =nc, mai e&te con&i(erat ca >un( 7nul, (e c,tre un num,r mare (e abori eni care au &upra'ieţuit Culturile abori ene nu >ac (i&tincţiile obişnuite =ntre pietre, aer şi oameniQ toate &unt p,trun&e (e &pint (e ener ia in'iEibil,9 3u ', &un, cuno&cut\ /cea&ta e&te lumea >iEicii cuantice, =n care materia şi ener ia &unt pe (eplin =ntreţe&ute una cu cealalt,9 Zi e&te lumea .eei, (e&pre care am 'orbit =n Capitolul 1 - o lume in care toat, planeta e&te con&i(erat, ca >iin( un &in ur or ani&m ce tr,ieşte şi re&pir, şi care trebuie proteHat (e l,comia, i noranţa şi (e proa&ta plani>icare a omului 3icio(at, n-am a'ut mai mult, ne'oie ca acum, (e (eE',luirile unei a&emenea 'iEiuni (e&pre lume9 C5n( Ztiinţa &-a =n(ep,rtat (e <pirit, mi&iunea ace&teia &-a &c!imbat con&i(erabil9
7::

$iolo ia cre( in Jei

=n loc &, =ncerce &, =nţelea , Oor(inea natural,] - a&t>el =nc5t >iinţele omeneşti &, poat, &, tr,ia&c, =n armonie cu acea&t, or(ine - Ztiinţa Io(ern, şi-a propu& ca ţint, controlul şi (ominarea 3aturii9 )e!nolo ia care a reEultat (in acea&t, >ilo&o>ie a a(u& ci'iliEaţia uman, la mar inea pr,p,&tiei, aproape (e combu&tia &pontan,, pentru c, a rupt reţeaua creat, (e 3atur,9 0'oluţia bio&>erei noa&tre a >o&t punctat, (e cinci Oe?tincţii =n ma&,], inclu&i' cea care i-a uci& pe (inoEauri9 *iecare 'al (e e?tincţie aproape c, a m,turat tot ce era 'iaţ, pe planet,9 +up, cum am menţionat =n Capitolul 1, unii cercet,tori cre( c, ne a>l,m >oarte aproape (e cea (e a şa&ea e?tincţie =n ma&,9 <pre (eo&ebire (e celelalte - pro'ocate (e >orţe alactice, cum ar >i cometele e?tincţia (e acum e&te cauEat, (e o >orţ, mult mai aproape (e ca&, - (e oameni9 /cum, c5n( &taţi pe tera&, şi pri'iţi apu&ul, ob&er'aţi-i culorile &pectaculoa&e9 *rumu&eţea (e pe cer re>lect, poluarea (in aer9 -e m,&ur, ce lumea pe care o cunoaştem, (eca(e, -,m5ntul ne promite un &pectacol (e lumini, =nc, şi mai m,reţ9 =ntre timp, noi ne (ucem 'ieţile =n a>ara oric,rui conte?t moral9 %umea mo(ern, a trecut (e la a&piraţiile &pirituale, la r,Eboiul pentru acumularea material,9 Cine are cele mai multe Huc,rii, =n'in e9 2ma inea mea >a'orit, pentru oamenii (e ştiinţ, şi te!nolo ii care ne-au a(u& =n acea&t, lume, =n care &piritul e&te ab&ent, 'ine (in >ilmul lui +i&ney, /antasia. V, amintiţi (e IicRey Iou&e, pe c5n( era ne>ericitul ucenic al unui 'r,Hitor puternic\ Vr,Hitorul =i &pune lui IicRey &, >ac, toate tre

7:;

$ruce 89 %ipton, -!9+9

burile =n laborator, p5n, &e =ntoarce el9 7na (intre &arcini e&te &, umple o ci&tern, uriaş, cu ap,, (intr-un puţ (in apropiere9 IicRey, care =l pri'i&e pe 'r,Hitor şi ma ia ace&tuia, =ncearc, &, &ar, pe&te &arcin,, aplic5n( o 'raH, unei m,turi şi tran&>orm5n(-o Fntr-un &er'itor care car, ap,9 C5n( IicRey a(oarme, m,tura robot umple ci&terna şi a(uce ap, mereu, p5n, ce inun(, laboratorul, Gn( &e treEeşte, IicRey =ncearc, &, oprea&c, m,tura, =n&, cunoaşterea &a e&te at5t (e limitat,, =nc5t nu reuşeşte, iar &ituaţia &e =nr,ut,ţeşte9 /pa &e r,&p5n(eşte pe&te tot, p5n, ce 'r,Hitorul, care ştie cum &, liniştea&c, m,tura, &e =ntoarce şi re&tabileşte ec!ilibrul 2at, cum e&te (e&cri&, =n >ilm, &ituaţia nepl,cut, =n care &e a>la IicRey: O/ce&t >ilm e&te o le en(, (e&pre un 'r,Hitor care a'ea un ucenic9 /ce&ta era un t5n,r (eştept, >oarte ner,b(,tor &, =n'eţe9 +e >apt, era un pic prea (eştept, (eoarece =ncepu&e &, practice c5te'a (intre trucurile ma ice ale şe>ului, =nc, =nainte &, =n'eţe cum &, le controleEe9 <a'anţii >oarte (eştepţi (in Eilele noa&tre &e Hoac, cu enele şi cu me(iul no&tru, ca şi IicRey Iou&e, >,r, &, =nţelea , c5t (e interconectate &unt toate pe planeta noa&tr, - iar ace&t mo( (e a acţiona e&te menit &, aib, reEultate tra ice9 Cum am aHun& =n ace&t punct\ / >o&t o 'reme c5n( era nece&ar ca oamenii (e ştiinţ, &, &e &epare (e <pirit - &au, cel puţin, (e proce&ul (e corupere a <piritului, pe care =l practica $i&erica9 /cea&t, in&tituţie puternic, &e ocupa cu &uprimarea (e&coperirilor ştiinţi>ice, atunci c5n( ace&tea erau contrare (o mei bi&ericeşti9 3icolau& Copernicu&, un politician i&cu&it şi un a&tronom talentat, a >o&t acela care a iniţiat &epararea (intre <pirit şi Ztiinţ,, atunci c5n( a >,cut cuno&cut publicului pro>un(a &a lucrare, De re$olutionibus orbiu coelestiu J+e&pre mişcarea (e re'oluţie a &>erelor cereştiK9 Ianu&cri&ul (in 1#43 (eclara cu mult curaH c, <oarele - şi nu -,m5ntul - era centrul O<>erelor Cereşti]9 /ce&t lucru e&te e'i(ent =n Eilele noa&tre,
7:>

lu . atunci c5n( teoria lui +arBin (e&pre e'oluţie a >.9 =n era po&t-4e>ormi&t.Ei9 0a a >o&t acceptat. aşa c. şi &. c5t şi cre(inţele lui eretice. a >o&t ar& pe ru pentru acea&t.r nu putea >i e'aluat. &e ocupe (e me&aHul lui Copernicu&9 Cu un &ecol mai t5rEiu. &epararea (intre <pirit şi Ztiinţ. >olo&in( meto(ele analitice ale ştiinţei9 %ucrurile importante (e&pre 'iaţ.rurilor] acceptate anterior9 =n mo( clar.rire.m5ntul e&te centrul >irmamentului lui +umneEeu9 Copernicu& a creEut c.-i (i&tru . 'aluri9 )eoria lui +arBin &a r.rurile] &pirituale erau &ur !iunite =n t.. mai a'ea ne'oie (e 'reo =nt. at5t pe el.&at implicate =ntr-o a&t>el (e analiE. pentru c.]. ce a aHun& pe patul (e moarte. in&tantaneu... me&a erul. uci(. Oin>ailibil. =şi publice lucrarea9 -reocuparea &a pentru propria-i &i uranţ. $i&erica a trebuit &.r (ominican care a a'ut curaHul &.&p5n(it pe tot lobul. un c. ime(iat.. 'orbea&c. >olo&ea&c. 2nc!iEiţia a'ea &. apere co&molo ia lui Copernicu&. =n 'remea lui Coper. (eoarece 'aloarea lor (e a(e'.9 Cu cinciEeci şi şapte (e ani mai t5rEiu. tortureEi un intelectual care &e a>l. matematicianul şi >ilo&o>ul >ranceE 4ene +e&carte& a in&i&tat &. -. ca şi E'onurile (e pe internet (e a&t. =n morm5nt 3eput5n( &. erau =ncuraHaţi &. .nicu&.. (eoarece principiile ei &e potri'eau 7:@ . ca &. pentru a analiEa 'ali(itatea tuturor Oa(e'. =n cele (in urm. iar Oa(e'. care (eclara&e c.cut. şi 7ni'er& au (e'enit (omeniul &a'anţilor raţionali9 +ac. oamenii (e ştiinţ. era pe (eplin Hu&ti>icat.#9. ereEie9 Copernicu& a >o&t mai (eştept (ec5t $i&erica . era o ereEie. meto(olo ia ştiinţi>ic.$iolo ia cre(inţei =n&. a aşteptat pru(ent p5n. >orţele in'iEibile ale lumii &pirituale nu &-au l. a primit-o =n 1. &tu(ieEe lumea natural.e reu &. noua lui co&molo ie contraEicea o $i&eric.r5mul reli iei şi al meta>iEicii9 <piritul şi alte concepte meta>iEice au >o&t (e'aloriEate ca >iin( Oneştiinţi>ice].ior(ano $runo.

per>ecţiune. mi-am (at &eama c. neo-(arBini&mul lui Iayr &u ereaE. cu teoria lui +arBin ca &tin(ar(. =nca(reEe caracterul 'ieţii noa&tre =ntre le ile moralit. =n acea&t. c.r.999 ei &unt per(anţii. &copul luptelor 'ieţii e&te &upra'ieţuirea. -!9+ cu e?perienţele oamenilor =n ceea ce pri'eşte creşterea animalelor (e ca&. ca O(e&i ner“ m.. =n&. >ie in'ocat..9 <untem >. şi pe copiii care munce&c ca &. şi ce miHlocul ar trebui >olo&it pentru a a&i ura atin erea ace&tui &cop9 /parent.. lupt. mo(erni nu erau mai puţin copleşiţi (e uimire =n >aţa 7ni'er&ului. =n Caraibe. in'oce I5na lui +umneEeu. ca Omer e orice . (ec5t clerul ori &a'anţii (inaintea lor. nu . neo(an'im&mul conc!i(e c. prin Oce a'em“ şi Oce nu a'em]9 3u ne intere&eaE.cuţi (up.ri al &c!imb..$ruce 89 %ipton.reţ al or(inii comple?e a 3aturii9 0minentul (arBini&t 0rn&t Iayr a &cri&: OC5n( ne =ntreb. şi =n culti'area plantelor9 +arBini&mul atribuia ori inile omenirii Hocului (e =nt5mpl. a celor (e >erm.nian. pentru c. &unt per(anţi. pentru c. &. aib. acea&t. >.9 6amenii (e ştiinţ. c.rilor ere(itare.im 'ieţile (up. ne con>ecţioneEe Hean&ii (e marc. mai mult9 =n 6cci(ent. ceea ce =n&emna c.cate. pe l5n . ea nu &peci>ic. &e pare c. nu era ne'oie &. le ea Hun lei9 =n e&enţ. a&ta =i inclu(e şi pe cei >. ca&.prin orice miHloace9 =n loc &. &copul e&te &impla &upra'ieţuire .. lume. plan. e&te perceput. c!ipul 7ni'er&ului 2n acel =nceput (e (imineaţ. (arBi. c. inter'enţia +i'in. ne tr.&im (ec5t ce'a arbitrar. planeta bolna'. merit.. totul are un preţ9 +in p. &untem una cu un 7ni'er&A+umneEeu mai 7:A .. la =nt5mplare şi acci(ental999] _Iayr 197[` +eşi teoria lui +arBin preciEeaE.torii] (in lumea noa&tr. =n 'iaţa &au =n ştiinţa noa&tr. lupt. =n acea&t.ţii. nu mai 'e(eau nicio ne'oie &. cei care au mai mult. şi O=n'in . noi am acceptat caracterul ine'itabil al unei ci'iliEaţii caracteriEat.m cum apare acea&t.r. p5n.

&au. membrana.rii >.iar me(iul e&te 7ni'er&ul. >im complementari cu el999 nu ne 'om mai Opotri'i]9 =n ace&t moment.cute (in proteine. nu 'om mai putea &. reacţioneaE. prin (e>iniţie. oamenii mo(i>ic. .c. (in corpul no&tru e&te >. ea nu ar >uncţiona9 /&ta =n&eamn.tic a ce'a (in me(iu9 -entru c. &untem >. >iecare protein. &c!imb.cuţi (up. &e cupleEe. +umneEeu9 <. nu ar a'ea un &emnal complementar cu care &.m prea mult me(iul. precum şi &upra'ieţuirea altor or ani&me. noi &untem maşin. 7:B . a unui &emnal (in me(iu9 +ac.tor. ca o Oima ine] complementar.tori şi la per(anţi9 +eoarece oamenii au e'oluat ca şi complemente ale me(iului lor =nconHur. ima inea me(iului . planeta =n mo( at5t (e (ramatic.cut. >iecare protein.$iolo ia cre(inţei mare9 Celula =ncepe &. pentru mulţi. atunci c5n( creierul ace&teia. re'enim la =n'in . la &emnale (in me(iu9 +e >apt. >uncţioneEe. =nc5t ne ameninţ.m propria &upra'ieţuire. cum am conc!i& eu =n momentul acela (e Oa!aN] . >uncţional. (ac. (in corpul no&tru e&te un complement >iEicAelectroma ne. o protein.(up.

&punem c.$ruce 89 %ipton. 5n(iţi &erio& la ace&t lucru. (e auto-receptori şi auto-receptorii per&oanei care 'a primi or anul. >ie unic. '. >acem parte (intr-un =ntre şi uit. (e auto-receptori pe &upra>aţa >iec.ar >i (oar celule umane enerale9 /poi. bine &tu(iat.9 +e ce\ Ce anume >ace comunitatea celular. =ntrecere pentru &upra'ieţuire O=n'in . o >amilie (e receptori (e i(entitate.r. a ace&tor receptori. auto-receptorii ar >i =n(ep.tur.ţat (e la celule c. num.m5ntul şi polueaE. cu c5t mai aproape e&te potri'irea (intre rupa 'oa&tr. ameninţare =i cuprin(e şi pe cei care con(uc un 8ummer şi pe baro&anii lanţurilor (e >a&t->oo(-uri. (e &i&temul imunitar al primitorului9 +e e?emplu.im Fntr-un me(iu .(urii tropicale. ei '. cu at5t mai puţin a re&i'. numit. -. cu >uncţiile &i&temului imunitar9 +ac. &tric. care au r. auto-receptori ar >i tot celule umane. ero(eaE. (ac. apele9 /m >o&t proiectaţi (e 3atur.r.rei ce7. 'or re>lecta (in nou i(entitatea9 /tunci c5n( (onaţi un or an. ca &. puneţi auto-receptorii per&onali =napoi pe celule. are le . aerul. unic. 'a >i reacţia (e re&pin ere lan&at.r. tr.4 . o i(entitate . (ou. &au in(u&tria petroc!imic. (ilem. celulele 'oa&tre nu '-ar mai re>lecta i(entitatea9 /ce&te celule >.=n acea&t. iar a&ta ne pune =n pericol9 Ii-am (at &eama şi c. a >iec. -!9+9 care (i&par cu repeEiciune9 /cea&t. (e Oper(anţi]9 0?i&t.m ace&t lucru. i(enti>ica per&oana e&te >olo&it un &et (e o &ut.turi (e muncitorii lo'iţi (e &.rei per&oane &. =n timpul =n care ne'oia (e a 'in(e $i Iac-uri ne (uce la (ecimarea p.(ar nu =n me(iul pe care =l >acem noi acum9 /m =n'. (ar >.rul (in ce =n ce mai mare (e 'e!icule care ar( benEin.cie.rtaţi. ar trebui &. c.meEi (e bani .\ %a &upra>aţa celulelor noa&tre &e a>l.torii] &tau al. autoreceptorii &au anti enii leucocitari umani. >iecare (intre noi are o i(entitate biolo ic. pentru a '. &. care (i&tin un in(i'i( (e altul9 6 &ub rup.: moartea &au mutaţia9 Cre( c.i pentru a ieşi (in acea&t.

&-au concentrat pe natura ace&tor receptori care au le . ca >iin( un tele'iEor9 Voi &unteţi ima inea (e pe ecran9 +ar ima inea 'oa&tr.3 .&i un (onator ai c. c.&i o potri'ire per>ect. cu &i&temul imunitar.ut5n( un (onator mai bun. pentru a elimina celulele tran&plantate &tr. i(entit.tur. nu receptorii proteine.&it (oi in(i'iEi care &..cut e?perimente =n ace&t &en&9 Fntr-un a&t>el (e e?periment..ine9 /ţi a'ea şan&e mai bune (e reuşit. nu 'ine (in interiorul tele'iEorului9 2(entitatea 'oa&tr. (in punct (e 'e(ere biolo ic9 Cu toate ace&tea. (ac. primit. prin interme(iul unei antene9 7. la &ut.rtarea auto-receptorilor celulei. celulele şi-ar pier(e i(entitatea /ce&te celule >. care nu e?i&t. teoretic e&te po&ibil &. localiEat pe &upra>aţa e?terioar. ci ceea ce acti'eaE. nu au . nu 'eţi . ar mobiliEa &i&temul 'o&tru imunitar.tor9 . &e potri'ea&c.rei celule &e a>l. e&te important (e remarcat c.toare a autoreceptorilor noştri ne (eE'. un(e acţioneaE.. (eşi oamenii (e ştiinţ. (e &ut. aţi . &emnalele complementare (in me(iu9 /ceşti receptori (e i(entitate citesc un &emnal (e O<ine].n. oamenii (e ştiinţ. aceşti receptori le (. e&te o tran&mi&iune a me(iului. a'em numai Eece auto-receptori care &e potri'e&c9 0u nu aş >i un (onator prea bun pentru 'oi9 )ocmai natura nea&em.$iolo ia cre(inţei lule9 Voi a'eţi ne'oie (e un tran&plant pentru a &upra'ieţui9 /tunci c5n( &e >ace comparaţia =ntre &etul meu (e auto-receptori şi &etul 'o&tru (e auto-receptori. &e (o'e(eşte c. mai bine cu cei (in celulele 'oa&tre9 =n&. nu au >.luie >aptul c. =nc.. acum. a membranei. ca nişte Oantene] şi (e&carc. &e creeEe ţe&uturi uni'er&ale. in(i'iEilor propria lor i(entitate9 <etul unic (e receptori (e i(entitate ai >iec. =n celul.r. la corpul uman.rui autoreceptori &. ci 'ine la ea. trec5n(u-1 pe acţiune rapi(. >ie la >el. auto-receptori nu ar >i re&pin&e9 +eşi oamenii (e ştiinţ. (in me(iul =nconHur.ţile noa&tre &unt >oarte (i>erite9 +i>erenţa >oarte mare (intre receptorii (e pe membran.9 -5n. prin =n(ep.5n(iţi-'.

mi-am (at &eama c. 'a (emon&tra c. o(at. (aţi (rumul la tele'iEor.&pun(e la acea&t. -!9+ =ntr-o Ei. =l porniţi şi =l acorda%i la canalul pe care '. a lui 3eBton. nu a omor5t =n niciun caE tran&mi&iunea (e i(entitate care 'ine (e la me(iu9 =n acea&t. uitaţi =nainte ca ecranul &. O6>. pre&upunem c. &au nu9 %a >el ca şi =n analo ia cu tele'iEorul. cu tele'iEorul\ -entru a r. relaţie. (eşi primul 'o&tru tele'iEor Oa murit]9 Ioartea tele'iEorului. un &emnal (e la me(iu9 +atorit.9$ruce 89 %ipton. şi corpul meu &e a>l. antena tele'iEorului e&te &ur&a tran&mi&iunii9 4eceptorii celulei nu &unt &ur&a i(entit. repreEint. ima inea tran&mi&. ar >i. ci 'e!iculul prin care O<inele] e&te (e&c. la =nceput &-ar putea &. e&te =nc. &etul no&tru complet (e receptori i(enti>icatori. tele'iEorul >iEic e&te ec!i'alentul celulei9 /ntena tele'iEorului. receptorii proteine ai celulei sunt O<inele]9 /&ta ar >i ca şi cum am cre(e c. iar ima inea (e pe ecran (i&pare9 4eacţia 'oa&tr.7 .999\ / murit tele'iEorul9] +ar oare ima inea a murit. O<inele] meu e?i&t.rii noa&tre pentru lumea material. tran&mi&iunea. prin care e&te captat. in(i>erent (ac.. =l puneţi =n priE. ca receptor.rcat (in me(iu9 C5n( am =nţele& pe (eplin acea&t. &e &tin i 0?erciţiul ace&ta '. =ntrebare. preocup. acolo. aici. =n me(iu. i(entitatea mea. luaţi un alt tele'iEor. analo ie. iar tran&mi&iunea repreEint.ţii ace&teia. =n caEul =n care corpul 7.

tran&mi&iunea unui in(i'i( e&te preEent. =i plac berea.tor9 +o'eEi care &.9 <il'ia a 'orbit cu >amilia (onatorului şi a a>lat c.9 6 t5n. a =nceput &. =n mo( colecti'.. loc pentru =nt5mplare &au coinci(enţ. n9t9 “ Co(ul inimii: /cce&area =nţelepciunii şi puterii ener iei inimii noa&tre. <yl'ia =şi preEint. o (at. ce a a'ut un tran&plant (e pl.r. tran&mi&iunea r. noile or ane pe care le-au primit. =nc.. (up. n9t9 E#3 .9 /tunci c5n( corpul meu >iEic moare. croc!etele (e pui şi motocicletele. e?perienţele (e tran&>ormare per&onal. pe l5n . la &.m5ne9 2(entitatea mea e&te o &emn.ruia =i pl. a >o&t uimit.ceau croc!etele (e pui şi berea9 =n cartea ei intitulat. &priHine cre(inţa mea c. ec!ilibrat..tatea ei. ace&t nou in(i'i( m. care are e?act acelaşi &et (e receptori (e i(entitate. 'in (e la pacienţii cu tran&plant.tur. conţinut. iar =n 'iitor &e 'a naşte un alt in(i'i( Jun alt Otele'iEor] biolo icK. apar şi mo(i>ic. c.. care relateaE. =n '5r&t. Voi >i preEent =n lume. şi atent. Claire <yl'ia. coşma 1Cu inima &c!imbat.capta 5pe ine. c5n( a =nceput &.n. a'ea =n ea inima unui pa&ionat (e motociclete. =n 'a&ta in>ormaţie care cuprin(e. moartea ace&tuia. c.m5ni şi inim.` -reciEia amintirilor care =n&oţe&c ace&te tran&planturi nu la&. precum şi e?perienţe &imilare ale altor pacienţi (in rupul ei (e &priHin pentru pacienţii cu tran&plant9 _<yl'ia şi 3o'aR 1997` -aul -9 -ear&all preEint. (in 3eB 0n lan(. comple?. c!iar şi (up. aib.$iolo ia cre(inţei meu moare. o &erie (e alte a&t>el (e po'eşti =n cartea &a The HeartIs Code8 Tapping the &isdo and Power of Fur Heart (nergyD. 0 Change of Heart1. (e opt&preEece ani.ri comportamentale şi p&i!olo ice9 6 (oamn. me(iul =nconHur. 'a. _-ear&all 199.

9 +up..m &eama c. &untem cu toţii9 Celulele şi tran&planturile (e or ane ne o>er. mai e?i&t. e?i&te la un alb.rbat &au la o >emeie9 -entru c. (i&tin .]. (e'in ri(icole şi imorale. e&teGmemoria celular. şi &. am un re&pect uriaş pentru inteli enţa or ani&melor unicelulare. receptorii (e i(entitate ori inali ai (onatorului şi. tran&mi&iunea lor =nc.$ruce 89 %ipton. la po&ibilitatea ca. care pot &. şi comportamental. =nc5t au (u& la capturarea uci aşului care =l uci&e&e pe (onator9 6 teorie (e&pre mo(ul =n care ace&te noi comportamente &unt implantate =n cel care primeşte tran&plantul. receptorii noştri ar putea &. me(iul repreEint. amintirile &unt cum'a^7nc(rpnrate =n celule9 Ztiţi c. -!9+9 ruri le ate (e o crim. O)ot Ceea Ce 0&te“ J+umneEeuK. are &en&. celulele pot &. nu numai un mo(el (e nemurire. pe c5n( eram pro>un( preocupat (e mecani&mele membranei celulare.] >aptul c. i(eea c. (in me(iu. un embrion &.-şi Oamintea&c. celulele &unt (otate >iEic cu mecani&me (e percepţie. la un a&iatic. (ar acum &e mani>e&t. =n momentul meu (e re'elaţie.cum cre( c.: .9 3u cre( c.9 Vi&ele ei erau at5t (e reale.tr-un alt corp9 +i&criminarea (up. a(ic. aparent.5n(iţi-'. tra o linie9 +a. un tran&plant (e inim. =n 'iitor. (ar şi unul (e re=ncarnare9 . aici trebuie &. mai poart. minte u&tul (e croc!ete (e puiN G Iemoria p&i!olo ic. (ac. mai capteaE. iar antenele noastre 7. &e? &au ra&. =n&. (up. inteli enţa lor are o limit. &unt celule (e muşc!i &au celule (e >icat. atunci c5n( ne (. or anele tran&plantate =nc. ne (. ea e&te nemuritoare . aceleaşi in>ormaţii9 +eşi corpul per&oanei care a (onat or anele e&te mort. la un ne ru. aib. cu or anul. o(at.m &eama c. acelaşi &et (e receptori (e i(entitate pe care =i am eu acum9 /cel embrion &ar tran&>orma =n O<inele] meu9 2(entitatea mea a re'enit. prin. cum mi-am (at &eama. =n&. ţin. la un b. =nc.

m me(iul. cu <piritul e&te prin compararea unui om cu 'e!iculele robotice O<piritd &au O6pportunity]. parte _ (in =ntre 999 o mic. . la >el ca un om9 +ar &. in>ormaţia (e&pre e?perienţele &on(elor. c!iar 'rem &. şi pe Iarte9 6amenii =nc. şi el in>ormaţii (e la &on(. >iEic cu un om. nou.ntului /nalo ia cu tele'iEorul e&te util. noi repreEent. cum'a. pe Iarte9 +ar in>ormaţia nu e&te ca o &tra(. trimitem ec!i'alentul unui e?plorator uman9 +eşi na'etele (e pe Iarte nu &eam. pe -. in>ormaţii tran&mi&e (e o >iinţ. me(iul9 3oi mo(i>ic. 'e(em cum >uncţioneaE. ştim cam cum ar >i &. na'etele9 0le au antene JOreceptori“KL care &unt acor(ate &. acea&t. >iEic pe Iarte.n.m5nt tran&mite in>ormaţii care anim. din tot &pectrul. 7. 'e!iculul tran&mite in>ormaţiile (e&pre e?perienţele pe Iarte.m5nt9 /&t>el. pentru c. parte (in +umneEeu9 -on(e spa$iale pentru studierea Păm. apoi aplic.. trimi&e pe %un. na'eta e&te proiectat..] planeta etc9 /&t>el. nu &unt capabili &. care O u&t. un mo( mai complet (e a =nţele e relaţia noa&tr. care are >orma unui controlor 3/</9 -ractic.m mai =n(eaproape şi &. care &unt Ooc!ii] ce '. controlorul 3/</ interpreteaE.( planeta9 /u (etectoare (e 'ibraţie. ne uit. ceea ce >acem. controlorul le at (e -. care &unt Ourec!ile] care au( planeta9 /u &enEori c!imici. primea&c. omenea&c. cu &enEori care pot &. trimi&e c. Iariner. ele au >uncţii omeneşti9 0le au camere (e =nre i&trare. na'eta &paţial.m cu toţii o mic. cu &en& unic9 Controlorul 3/</ a>l. e?ploreEe planeta Iarte.. pentru c. mo(i>ic.. &au cu alte &on(e 3/</. =n u&t. (oar o ban(. &untem aici9 /&t>el c. aHun . =n&.. (ar nu e&te complet.. ateriE.tre Iarte. =napoi. tele'iEorul e (oar un (i&poEiti' (e re(are9 =n (ecur&ul 'ieţii.m pe Iarte9 /şa c.$iolo ia cre(inţei auto-receptoare capteaE. prin &implul >apt c.

$ruce 89 %ipton. >rec'enţ. &unt tran&mi&e =napoi la acel controlor .9 6 repreEentare puternic.torilor &pirituali. a luminii albe. alb. >rec'enţele &eparate &e 'or combina (in nou şi 'or >orma un >a&cicul (e lumin. pentru a na'i a mai bine pe terenul planetei Iarte9 Voi şi cu mine &untem ca nişte O&on(e &paţiale pentru &tu(ierea -.9 ffffffffffffffffffffBiologia credin%eifffffffffffJrfffffffff c . =n'. in'er&. a pri&mei pro(uce (i>racţia luminii care.iţi 'iaţa in>luenţeaE. (e-a lun ul 'eacurilor9 *iecare (intre noi e&te un &pirit =n >orm. alb. e?perienţele le ate (e lumea noa&tr. &eparat. (eoarece con&ecinţele 'ieţii noa&tre (ureaE. &pectrul curcubeului9 *iecare culoare. preEint. şi &. ne b5ntuie..m (in 'iaţa pe care o tr. 9 2t'' G VAt . material. trece prin. trebuie &. (atorit. mai mult (ec5t corpurile noa&tre9 Ceea ce >acem =n timpul 'ieţii poate &. elimin. tr. ia >orma unei 'er&iuni 'iitoare a noa&tre9 %a urma urmei. =napoi prin pri&m. -!9+9 cunoaştere. &tructura cri&talin. (eşi e&te o component.AA9 'lm q9 *■ Jj.m ace&t proce& şi proiect. ace&te re'elaţii (e&pre celule &luHe&c la a &ublinia =nţelepciunea =n'.m &. iar apoi =ncerc. e&te '.Eut. alb. .ma&e. la ieşire.. &e =ntoarc. ca >iin( o anumit.m &pectrul unui curcubeu prin cri&tal. o anumit.r &piritual e&te mo(ul =n care lumina interacţioneaE. cu o pri&m. planet.> .ţ.5n(iţi-'.rei >iinţe umane.9 -rin 7. Onu ne place].im pe acea&t. la i(entitatea >iec. >a&ciculul care ie&e nu 'a mai >i lumin. interacţiune core&pun(e conceptului (e Rarma9 /tunci c5n( =l =nţele em.ţ. &au &.m. caracteri&ticile mo(ului =n care '. trecem >rec'enţele r. caracteri&ticile O<inelui] 'o&tru9 /cea&t. >rec'enţei ei unice9 +ac.. =n mo( arbitrar.<piritul no&tru9 /&t>el. >rec'enţ. a ace&tui a(e'.m5ntului].<piritul9 =n (ecur&ul 'ieţii. (e culoare (in &pectrul curcubeului9 +ac.o culoare pentru c.tr-o pri&m. care prime&c in>ormaţii (e la un controlor (e me(iu .9 /tunci c5n( un >a&cicul (e lumin.

numai atunci c5n( >iecare >iinţ. e&te &.m şi &. eu '.m &au &. proteH. lumina alb. omenea&c. (in punctul (e 'e(ere al &piritualit. e&te compu&.( c. nu ne plac. c.. a&t>el =nc5t %umina /lb. (e&pre care am (eci& c. acea&ta 'a 'eni &ub >orma unui in(i'i( unic. nu 'om putea &. in(i'i(ual.m alte >iinţe omeneşti. &e poat. a %uminii /lbe9 /t5ta timp c5t continu. =ntoarce9 0'oluţia >ractalic. tr. re'enirea %uminii /lbe pe planet.im e?perienţa %uminii /lbe9 )reaba noa&tr. 'a recunoaşte >iecare >iinţ. cum ar >i $u((!a. &pir7. (i&tru em >rec'enţe ale &pectrului. omenea&c. bun. &e 'a =ntoarce pe planet.o teorie cu care am putea >ace ca&.@ . ca >iin( o >rec'enţ.$iolo ia cre(inţei (e>iniţie. %umina /lb. omenea&c.ţii mele nou (ob5n(ite. /m e?plicat (e ce acum &unt un om (e ştiinţ... (in toate >rec'enţele9 Iulte per&oane &pirituale anticipeaE. (e'aloriE. =n riHim >iecare >rec'enţ. &. . elimin. &.m &.9 =şi ima ineaE. a(ic. 2i&u& &au Ia!ome(9 =n&.

-!9+9 itualiEat /ş 'rea &. pre&iunile &imilare (in trecut au (u& la apariţia unui nou mo( (e a tr.tim &.ri care au (i&tru& e>ecti' &peciile e?i&tente. &>erele şi conurile. planeta a mai trecut prin a&ta. printre care şi 'ictimele cele mai cuno&cute.ri au a'ut le .tur. era cea eucli(ian. (irect.i . e uşor (e =nţele&. e&te c.rţim acea&t. ne =mbarc. &e ocup.rea9 <upra'ieţuitorii 'or >i aceia care =şi 'or (a &eama c. care 'a e?plica (e ce acea&ta e&te important. cu creşterea populaţiei umane. '. po'e&tea e'oluţiei e&te po'e&tea unor tipare care &e repet. >ie carto ra>iate pe 7. e&te (i&tructi' pentru planet.A . pentru &tu(iul &tructurii bio&>erei noa&tre9 .m =n altu% 6(at. eu cre( c.. cu cata&tro>e (in me(iul =nconHur. &cri& =n Hurul anului 300 =9C!9 -entru &tu(enţii cu 'e(ere =n &paţiu. ne batem pentru &paţiu cu alte or ani&me cu care =mp. cu apropierea &>5rşitului ace&tui ciclu. &pecia (e O(inoEauri] care (i&tru acum 3atura 'a (i&p. şi pentru noi =nşine9 Cum (e &unt aşa (e &i ur\ <i uranţa mea 'ine (in &tu(iul eometriei >ractalice9 2at. oamenii (e'in (in ce =n ce mai neliniştiţi şi mai alarmaţi (e eşecurile &tructurilor care &priHin.m la un moment (e criE. =n 'ec!iul te?t rece&c (e trei&preEece 'olume.iar acum 'or >ace acelaşi lucru9 =nc!eiem un ciclu al . (le entele lui (uclid. &in ura eometrie care putea >i &tu(iat.9 3e a>l.$ruce 89 %ipton. mo(ul no&tru &mintit (e 'iaţ. care pot &. reEumat..la >el ca şi criEa (in Eilele noa&tre9 6(at. (e &tructuri cum &unt cuburile. (inoEaurii /ce&te tran&>orm. a Omo(ului =n care p. planet. =n&.rţi (i>erite ale unui lucru &e potri'e&c =n relaţie unele cu altele]9 -5n. (e tran&>orm. =nainte9 0'oluţia a >o&t punctat. =n 197#. pentru c.e'oluţiei şi ne pre . e?plic şi (e ce &unt un optimi&t Cre( c. o (e>iniţie a eometriei. ci'iliEaţia9 Cu toate ace&tea.eometria e&te o e'aluare matematic. eometria eucli(ian.tor .9 +ar 'e&tea bun.

matematic.9 Iatematicianul >ranceE. 'aloarea eometriei >ractalice9 =n&.m =n con&i(erare ace&te tipare nere ulate. ace&te ecuaţii trebuie repetate (e milioane (e ori. 2 pentru a putea 'iEualiEa e>ecti' u>i tipar >ractalic9 Iunca manual. =n natur. tipare mai nere ulate şi care par !aotice9 /ce&te ima ini naturale pot >i create numai >olo&in( o matematic. eometria eucli(ian.t8a^>ractalic. acea&t. >olo&in( >ormulele matematice ale ace&tei eometrii9 =n 3atur.. (e&coperit. &.. =n 197#9 Ca şi >iEica cuantic. aceeaşi ecuaţie e&te repetat. e ne'oie (e o &in ur. (eşi >iecare ecuaţie urmeaE.. a iniţiat (omeniul matematicii şi eometriei >racta... aceeaşi >ormul.rul iniţial9 4eEultatul acelei ecuaţii e&te >olo&it apoi ca punct (e pornire pentru urm. J>racţional.K ne obli .. O&etul Ian(elbrot] &e baEeaE.. numit. eometria >ractalic..$iolo ia cre(inţei !5rtie9 ' X =n&. (e>inea&c. pentru c. >olo&in( (oar =nmulţirea şi a(unarea &impl.r e&te luat şi =nmulţit cu el =n&uşi.brot.. nou. şi timpul (e care e ne'oie pentru a >ace milioane (e ecuaţii i-a =mpie(icat pe matematicienii (inainte &. lu. apoi a(unat cu num. i 7n lucru inerent =n eometria >ractalilor e&te cre7. pe o >ormul. un nor &au un munte.9 /poi. la in>init9 +e e?emplu. nu poţi carto ra>ia un copac. cele mai multe &tructuri or anice şi anor anice preEint.toarea ecuaţie . o(at. Ian(elbrot a putut &. eome.lice. cu apariţia calculatoarelor puternice. =ntr-o lume mai ciu(at. =n care un num. cu >orme curbe şi obiecte cu mai mult (e trei (imen&iuni9 Iatematica >ractalilor e&te uimitor (e &impl. nu &e aplic. recunoa&c. &impl.şi aşa mai (eparte9 -roblema e&te c. $enoit Ian(el. ecuaţie.B . recent.9 A Y +e e?emplu.

cu c5t un or ani&m are mai ^ (J!Jv. re&tricţii >iEice =n ce pri'eşte m. (e conştienţ. cu tiparul cren ilor care ]&e >ormeaE.Eute ca p.n. mai &u&. >ie mai conştient şi cu at5t &e a>l. &tu(iin( membrana.rului (e proteine receptoare-e>ectoare. carte. ca >iin( unitatea >un(amental. precum şi &i&2 temui ner'o& peri>eric preEint. =n&. şi ele tipare &imilara 6are ima inile repetiti'e.eometria >ractalic.nff'omului. 5n(iţi la >aimoa&ele p.Ainteli enţ. tiparul >ractalic al rami>icaţiei (e-a lun ul bron!iilor &e repet. p Onu“9 Ca &. am &.rat o 'er&iune e?act. =n bron!iole. mai 'a&t. puteţi >ace o i(ee (e&pre >ormele repetiti'e.ro&imea membranei celulare '# 7>4 .&pun&ul e&te cu &i uranţ.lţ. e?plic (e ce cre( c. &eam. şi tiparele '. &ubliniaE. relaţia (intre tipare =ntr-o &tructur. (up. (e>ineşte &tructura 'ieţii.puşi ru&eşti *iecare &tructur.rii c. noi am (e>init comple?ul (e proteine receptoare-e>ectoare. eometria >ractalic.rirea num. nu neap. care pot >i a&amblate pe membrana celulei9 .9 Ca urmare. e?i&t. -!9+9 T area unor tipare O&imilare cu &ine“.i !iai m8)ln pTăm.rite unul =n alm% =n mare.tre o conştienţ. a >ormei mai mari9 . la ne&. care &e repet. ob&er'ate =n natur.&linele (in mo(elul cu &an('işul (e p5ine cu untK. e&te o miniatur.rşit şi &unt cuib. =ntrea . i(ei9 =n primul r5n(. cu at5t poate &. '. aparul ramurilor pe o crean . '. A Ha (imen&iuni mai mici /rterele şi 'enele. &unt &imple coinci(enţe\ Cre( c.$ruce 89 %ipton. re'in la (ou. CA>^e' • multe proteine receptoare-e>ectoare Jm.. (ac. cum am &ubliniat (e mai mul* te ori =n acea&t. 2 (i>l trunc!i9 )iparul ţinui >lu'iu arat.< >. ca şi tiparul a>luen* ţilor &. r.9 =n al (oilea r5n(.. pe &cara e'oluţiei9 Cu toate ace&tea. i&toria e'oluţiei e&te i&toria =n.rţi Y ale unei &tructuri9 +e e?emplu. mai mic.

&line =n&eamn. e&te prin A m. r.9 'b ] “t(eeainea e&te c.(im una pe&te alta9 3u a'em (ec5t un &trat (e ro&imea unei proteine9 Ca urmare. mai bun. JmembranaK.cu c5t &upra>aţa membranei e&te mai mare.&line] proteine9 /tunci.9 Io(elele repetiti'e =n 3atur. şi =n e'oluţie e?i&t.rul (e m.l.&line putem &. e'oluţia (e'ine o c!e&tiune (e eometrie >ractalic.ri num. ne >ac. =n 3atur.H moaşe.) oa&ei şi aparentului !ao& (in lume.&line care pot >i pu&e pe &an('iş9 =n analo ie cu Conştienţa biolo ic. ne amintim c. =n !e&uim pe ea >oarte multe proteine receptoare-e>ectoare. le =n r.$iolo ia cre(inţei e&te (e şapte-opt nanometri . . mai multe Om. =ntr-unfşpaţuu((uHien&ional JcelulaK9 Ca urmare. cu &eminţe.ri Eona (e &upra>aţ. =n mo( >iEic. at5t (e &trict.rirea &upra>eţei membranei9 <tu(iile matematice au (e&coperit c.rul (e proteine (e conştienţ.“ e&te apro?imati' acelaşi cu cel al >o&>olipi(elor =n care &unt =nca&trate9 +eoarece ro&imea membranei e&te (e>init. o conştienţ. &in ura opţiune pentru a m.(iametrul &tratului (ublu (e >o&>olipi(e9 +iametrul me(iu al proteinelor receptoare-e>ectoare O(e conştienţ.rii9 Zi =n 3atur. pe care &. punem =n &an('iş. cu at5t celula poate &.. prin m. &au o bucat. eometria >ractalic.o >elie (e p5ine (e &ecar. =n ciu(a an. mare (e p5ine (e aluat (o&pit\ 4. cu at5t e mai mare num. &uruHoAnece&t tate a e'oluţieiHtractaiice“ nu o coinci(enţ. e&te cel mai bun mo( (e a m. . e?i&t.&pun&ul e&te &implu: cu c5t e mai mare &upra>aţa p5inii.m5nem prinşi =n (etaliile matematice ale mo(el. nu trebuie &. re'enim la mo(elul no&tru cu &an('işul membran.r irea conştienţei .cu c5t mai multe m.p (ine şi nimic nu e cu 7>3 . cu at5t &an('işul 'a >i mai (eştept Cine are o capacitate (e inteli enţ. nu putem &.m..9 Iai multe m. ar trebui &. or.poate >i (e>init. aib. mai mare . e?trem (e >ru. e'oluţia . tipare >ractalice repetiti'e9 2ma inile (e tipare >ractalice enerate pe calculator. &.rirea &upra>eţei membranei9 <.

cea=c=ent) c5rc 2e permite. un mo(el matematic.re'inp=m)nip)=care unp2. şi >.rile (in 'iaţa mea .-(e)ii'.toare]..ea &e numeşte corpul omene&c &.. lip&it.. &i&temele c(ul.. a eometriei >ractalice o>er. e?i&tent.ie&c pe &eama celorlalte celule (in comunitate9 +ac. -!9+9 a(e'... celule l.. c..(e'ine =nGşi)nai plin.r. al comunit.. (e&i ur.r. tipare repe=tt'e'şror(CnG . c5t mai cur5n( po&ibil. lor ş8ie)o8. =n centru 7ni'er&ului.'o populaţie (e miliar(e (e in(i'iEi.ţile celulare >uncţioneaE. natura Oarbitrar. mai bine (ec5t comunit.. carte şiU&c!imb...piRH=JGtre i planeta ar >i ' G mai paşnice şi ar&priHint mai mult 'iaţa9 Crearea unei a&t..< tra (in cooperarea cu comunitatea9 Cancerul repreEint. celular.minte9 +e miliar(e (e ani. oamenii ar copia &tilul (e 'iaţ... t &uGa'>eţuiaG>iiGna<y. urmeEe. (rumul teoriei care &u&ţinea c.m5ntul &e a>l.9 6 a&t>el (e comunitate e?i&t.nGp. a&t>el =nc5t unele celule &e re. (e&pre care &cria Iayr. care &u ereaE.. (iEarmonie. celule >..to&9 2n mo( (ar..=n corpul no&tru nu e?i&t. ca&. (inainte (e Copernicu&9 C5n( =nţele em c. şi eEoteric.n. e&te =ntr-o &tare 9 (e pro>un(..r8 lor &.9 /&ta.. ce 9 tr. care tr.r. HnD<>atur.&i o cale (e a-şi e?tin(e conştiinţa.tepe (ina>ar. =n primul r5n(. (e ca.toa&e (e ceru)e &ociet...lte o G<meG=irbro&>er. pe &cara e'oluţiei9 %umea inci.G C Dgia. .... (e plan şi =nt5mpl.2 7>7 .n. e o i(ee care nu-i &er'eşte omenirii şi ar trebui &.ţ.ţi. =n a>ar. preEicem c..tant. pentru a mai urca o treapt... ş%=n-e'>ttBţt> e?i&t. ca&..ie&c &ub un &in ur acoperiş..care a in&pi rat acea&t. comunit..&. -. loc (e munc...% Eul =n'care comunitatea noa&tr.. =ntr-o &tare (e >ericire continu. &au >.$ruce 89 %ipton.. e&te un concept (emo(at +e >apt cre( c.ţile omeneşti ..rat nou &ub &oare9 )iparele >ractalice repetiti'e ale e'oluţiei ne permit &. oamenii 'or .

.E'E"A!IE.2 30... ce &-a >ormat -....... unele (e altele şi &.toarele trei miliar(e şi Hum.... şi-au &uprapopulat me(iul9 /u =nceput &.... la >el ca şi noi............L celulare..150 +up... i(eea merit......... cum (e&criam =n Capitolul 1...L PE("I: * .4 Bjologja.. aici9 %a &curt timp [ (up. &e =nmulţea&c... PE'(" *EL LELE I'(ELIGE'(E /I PE'(" -( )E'!II I'(ELIGE'!I######################################################01 Probleme 2n Paradis############################################01 Originile 3ie4ii: *elulele inteligente de3in 5i mai inteligente###########################################################61 7-8a9p:.. au e'oluat rapi( or ani&.rilor (e me(iu.. muce aiuri şi protoEoare..A.. celulele &-au con>runtat şi ele cu o pro'ocare &imilar.3 lei.....p mele unicelulare9 =n urm.. 7>9 ....... a >o&t un moment ab&olut =n&p.. niciun control ... ..... >ie (e&tul şi pentru mine\“ )rebuie c.... ..... al e.... >iecare cu ni.. &e ciocnea&c..rut pe planet... au ap... &e =ntrebe: O6 &.. &ituaţie (e =n !e&uial. repetat.............torN =n acea&t. mii (e &oiuri (e bacterii uni.im5nt.$iolo ia cre(inţei M L! MI"I########################################################$% P"OLOG###############################################################$& I'("O) *E"E###################################################+% Magia celulelor####################################################+% I E*!II )I' .tate (e ani..a&t>el c.........aparent >.. =n&..... (ar şi (in cauEa &c!imb.<9l+=% +################################################>6 inţ£i........p 'eluri (i>erite (e conştienţi -robabil c..r..8 credjnţej.......acele or ani&me unicelulare au =nceput &..m5ntul..... impu&.9 3/wv\J\I\J\J\aaaa.......... =n e'oluţia lor Ho timpurie.

&tre&ul enerat (e populaţia uman.la >el cum nu &untem c. oamenii &unt animale . pe acea&t.tre 'iolenţ.&cut.ca urmare.bonobo 7>: . ele &e potri'e&c ace&tor 'remuri tulburi. &untem >. &untem +i'ini şi c. cre( c. >uncţion.tinEan( cur&e altor animale. (in punct (e 'e(ere enetic.toarea: animalele &unt 'iolente.p.tuiţi pe 'ecie nici cu ene care ne >ac bolna'i &au 'iolenţi9 CimpanEeii cei mai apropiaţi (e oameni. treapt. &au aproape (e '5r>ul &c. caute un r.turat şi au >ormat comunit. trebuie &.ţi luminate 'or recunoaşte c. acceptaţi cu'intele lui 4umi (e&pre puterea iubirii.cuţi (upi c!ipul-me(iului no&tru şi anume. ca >iin( nobile.tor.n.\ %o ica e urm. nou.-i &priHine pe toţi şi tot ce &e a>l. =n '5r>ul.ţi 9 pluricelulareH(tmi&te9 4eEultatul >inal au >o&t oamenii. e?pre&ia 9&upra'ieţuieşte cel mai bine a(aptatW9 6are nu are +arBin (reptate.9 <upra'ieţuirea celor mai iubitori -oate c.re&c alte animale. ne 'om uni &ub >orma unei comunit.tuit] pe 'ecie cu un caracter competiti' =nn. (ar e po&ibil &.rii e'oluţiei9 =n mo( a&em.p.m (ar nu =n enul 9&upra'ieţuieşte cei mai bine a(aptat.$ruce 89 %ipton. (in &i&temul no&tru biolo ic9 6 &pecie (e cimpanEei . al lumii naturale\ Ce Eiceţi (e&pre toate (ocumentarele cu animale care urm. (o'eEi c. planet. animale =n. Iembrii acelei comunit. =n creştere 'a >i cel care ne 'a =mpin e pe o alt. animale uci 5n( alte animale\ 6are oamenii nu au o =nclinaţie =nn. o>er. a e'oluţiei9 Cre( c. -!9+9 au =nceput &. oamenii &unt 'iolenţi 3uN 6amenii nu &au Oc. 'iolenţa e&te e&enţa 'ieţii\ 6are nu 'iolenţa e&te mo(ul (e e?i&tenţ. ci Fntr-un >el care &. c. c5n( &pune c.&cut . c5n( pare mai potri'it. 'iolenţa nu e&te o parte nece&ar. c.&pun& e>icient la con&tr5n erile impu&e a&upra lor9 /ce&te con&tr5n eri au a(u& o er. nu cre(eţi c. =n care or an2 i&mele unicelulare &-au al. şi uluitoare =n e'oluţie.ţi globale.

9 <pre (eo&ebire (e alţi cimpanEei. planet. &pecialiEat =n &tu(iul cimpanEeilor. ener ia ne ati'.pol&Ry şi %i&a D9 <!are. >. ce poate >i (e&cri&. nu r. &tructura &ocial.Eut pe +ational 'eographic. nu &unt obli ate enetic &. &tu(iat >oarte bine.ţi paşnice. >ie 'iolente99 Fntr-un rup (e babuini.Eboi]9 C5n( (e'in a itaţi.. comunit. (e la 7ni'er&itatea <tan>or(. comunit. c. (up.rile &u ereaE. *ran& $9 I9 +e Vaal. ci pe o etic. ci =şi epuiEeaE. (e unoi pentru turişti9 =n urma morţii ace&tora. aşa.tor (e la 7ni'er&itatea 0mory. (epin(e (e con&umarea 7>. pe 'iolenţ.m5n.9 Fntr-un e(itorial publicat =n Public Library of !cience Biology. printre cele mai a re&i'e animale (e pe acea&t. au (e&coperit c. con(u&e (e ma&culi şi >emele care con(uc =mpreun. in(i>erent c5t (e multe (ocumentare aţi '.. prin e?pre&ia O>aceţi (rao&te. ma&culii a re&i'i au murit (e la carnea contaminat. . &. niciun >el (e imperati' (e enul lupul =l m.ţile (e cimpanEei bonobo nu >uncţioneaE.n5nc. baEat. (eE'olte comportamente mai cooperante. r. cercet. pe care au >urat-o (intr-o roap. a rupului a >o&t rein'entat. =n lupte &5n eroa&e.$iolo ia cre(inţei creeaE.lbatici. pentru tot(eauna9 =n plu&.m On $"rful lanţului tro>ic9 <upra'ieţuirea noa&tr. mai puţin a re&i'i. un(e &-a publicat &tu(iul (e la <tan>or(. a &cri&: O999c!iar şi cele mai >ioroa&e primate nu au ne'oie &..maşi. >emelele au aHutat ma&culii r. care au (u& la o comunitate >oarte paşnic. pe lup.9 Cercet. nu e?i&t. p5n. >ie obli atoriu pentru oameni9 3oi ne a>l.c5n( (ra o&te9 <tu(ii recente e>ectuate (e biolo ii 4obert I9 <a. ei nu &e an aHeaE. şi babuinii &. care &. o etic. care &e a>l.

tur. cu a&i urarea &upra'ieţuirii &au cu &elecţia partenerului. atunci c5n( are le .bacteriile9 +ar =nainte ca şarpele &. a apei şi a !ranei nece&are &upra'ieţuirii. e po&ibil &.toare. (up.m5nteşti 'or >i con&umate şi reciclate =n me(iul =nconHur. >ar. &au cu (i&tribuirea şi ac!iEiţionarea (e me(icamente. 'iolenţ..(. pr. >ie c5n( e 'orba (e &electarea partenerilor pentru perpetuarea &peciei9 -rin contra&t.tor9 Ca un şarpe care &e (e'oreaE. şi lip&it. o 'iaţ. moartea9 =n populaţiile &ociale . ce murim .lucru care =i &cuteşte şi (e toat. 'iolenţa =ntre oameni.&per. şi nu pro'oac. noi ne =ntoarcem =mpotri'a noa&tr. (e 'iolenţ. oamenii &unt &cutiţi &.. oamenii &unt =n a>ara le ilor 3aturii.r. >im m5ncaţi9 <untem muritori. iar (up.şe&c nece&arul pentru &upra'ieţuire. şi noi o &. 'iolenţa uman. oamenii a>laţi =n '5r>ul pirami(ei tro>ice 'or >i (e'oraţi. (irect. (ar =nt5lnirile cele mai a re&i'e (intre membrii aceleiaşi &pecii &e limiteaE.] ..şiţele noa&tre p. 1 . e&te relati' re(u&. &unete şi miro&uri ameninţ. (e'in.9 /nimalele (e ni'el in>erior &e =ntorc uneori =mpotri'a lor =n&ele.r. &e (e'oreEe.im o 'iaţ. noi &untem cei mai r.m c. a 'iolenţei =n ca(rul &peciei e&te >ie pentru procurarea aerului. nu tr. c. -!9+ unor or ani&me in>erioare =n ierar!ie. ace&t termen9 $ine=nţele& c.9 =n ciu(a poEiţiei noa&tre con>ortabile =n lanţul tro>ic.m. pentru c. e&te a&ociat.9 Cel mai a(e&ea. &uperioare =n lanţul tro>ic9 *. 9 (e or ani&mele &ituate cel mai Ho& .tori naturali. a&ta nu =n&eamn. cu ac!iEiţia (e po&e&iuni materiale care (ep.i (uşmani ai noştri9 Iai mult (ec5t orice alt animal. =n cele (in urm. . =n&.altele (ec5t cele umane cauEa principal. =n cele (in urm. la atitu(ini. lun . 'iolenţa pe care o implic. pe &ine =n&uşi. nu &untem m5ncaţi (e alte or ani&me.$ruce 89 %ipton. Opra(.

planet. =nţele 5n( c. &au cu maltratarea copiilor şi a partenerilor (e 'iaţ.n..&ur.m &eama. a'em &i 9obli aţia. c.. =n care au ne'oie (e !ran. care au ne'oie (e iubire. (oar citin( nişte c. şi mai in&i(ioa&.ei pro&per. . &. a e'oluţiei. cea mai r. >ormH%(e 'iolenţa urtian. pentru a-ri elimina pe necre(incioşi &au peGcei care au altefp.] (e &upra'ieţuire.9 +ar nu 'om aHun e =n noua etap.pentru a &c. a&i ure nu numai o 'iaţ. &upra'ieţuia&c. ne (. unor oameni care 5n(e&c ca şi 'oi şi care lucreaE. ca &.9 V.turaţi-'. pentru pro re&ul ci'iliEaţiei omeneşti.şi cre( c. (in punctul (e 'e(ere al e'oluţiei .rile 'reli ioa&e şi u'ernele.pa (e lumea (e coşmar pe care am creat-o. mişc.n. la >el cum nu putem &c!imba 'iaţa copiilor noştri şi pe a noa&tr.toa&.9 *olo&iţi inteli enţa celulelor. la >el ca celulele pe care le &tu(iau la cur&uri. oprim 'iolenţa9 Cel mai bun mo( pentru a opri 'iolenţa e&te &. . (oar 5n(in(u-ne la a&ta.şi-an=n(emnat mereu ale .tiţi şi &ubapreciaţi.Ge&te controlul i(eolo ic9 +e-a lun ul i&toriei. =n aceeaşi m. pentru a propul&a omenirea cu o treapt.&p5n(it. şi =nn. amintiţi (e &tu(enţii nepre .9 /'em capacitatea . ci şi o planet.. &.(ar şi pentru acea&t. le a&i uraţ7in >inal >ericit tuturor celor prinşi =n cre(inţe prin care &e auto&aboteaE. (up. ce poate &.toa&.torii 2a a re&iune şi 'iolenţi. per&onal. care &-au unit. . acolo un(e cei mai iubitori >ac mai mult (ec5t (oar &. >ormeEe o comunitate (e &tu(enţi buni\ %uaţi i ca mo(el şi 'eţi reuşi &.reri9 Golenţa umiaria nia e nici nece&ar.&cut.m &ubliniat =n u)t>inu2 capitol. mai &u& pe &cara e'oluţiei.comportamente tran&mi&e (in eneraţie =n eneraţie9 -oate c.rţi9 /l. cum . <upra'ieţuirea Celor mai 2ubitori e&te &in ura atitu(ine etic. &untem >iinţe &pirituale.&. nici nu o aptitu(ine Oanimalic. enetic.9 9 $iolo ia cre(inţeif 33 .

ri =n (omeniul le . (e&>.. -<1C8-Cu. am e?perimentat-o per&onal şi am =ncre(ere =n inte ritatea. care e?ploateaE.(u&em &eama pe (eplin (e rolul e&enţial pe care =l Hoac. un(e eram am5n(oi printre 'orbitori9 Ca (e obicei. pentru a acce&a rapi( şi a repro rama acele pro rarmr&ubconştiente9 =nainte (e a ne (e&p. pe 2 canc)eram copil999999 ----------------] ^ ' ---------------+up. nu-mi (. cel care a iniţiat -<1C8-Cu. e minunat ce &pui. 'orbe&c puţin (e&pre una (intre ace&te te!nici (e p&i!olo ie ener etic. &implitatea şi e>icienţa ei9 %-am cuno&cut pe 4ob Villiam&. =n proce&ul (e &c!imbare şi m. pentru c. o 'arietate (e te!nici p&i!olo ice Oener etice]. =n 1990. (ar cum &. la &>5rşitul preEent. aş 'rea &. comportamentele şi tr'itate5 enetic. =n mo( ine'itabil. $ruce. =şi poate &c!imba 'iaţa9 0ra o =nc!eiere >amiliar. mintea subcon#tient.. (ac..şurarea 'ieţilor >io5&tre9 Capitolul (e&pre a >i p. la o con>erinţ.rii mele. -!9+9 /30ea Ztiinţa (eE'. credin%ele.turii minte-corp. cele mai recente cercet. e?i&t. credin%e limitati'e &au care ne &abot ea hi ^H^ -G care le-am in(u& =n mintea noa&tr.luit. carte (e>ineşte mo(ul =n care credin%ele ne controleaE.$ruce 89 %ipton.. =şi &c!imb. iar reacţia participanţilor era şi ea >amiliar. &ubconştient.. baEam cel mai mult pe =ncercarea (e a &c!imba comportamentele ne ati'e.rţi. =n acea&t. . cum menţionam =n acel capitol. iam &pu& publicului c.: O0i bine. numit.rinte conştient (e&crie mo(ur =n care cei mai mulţi (intre noi am (ob5n(it.şi prin urmare. >olo&in( 5n(irea 37 . >acem a&ta\“ -e 'remea aceea.

cu O'orbitul =n public]9 4ob a re'enit pe &cen. &-a =nroşit la >aţ. o roa e &. o c!e&tiune care =l tulbura9 6 >emeie a atra& at5t atenţia lui 4ob. &ucce&ul meu >u&e&e limitat =n ceea ce pri'eşte obţinerea unor &c!imb. &c!imbe.ri =n 'iaţa mea per&onal.$iolo ia cre(inţei poEiti'.r. a'ea. timp (e cinci minute9 <e ambala&e aşa (e mult.cut c5t >ar>uriile şi tuturor le-a c. . &oluţie.şi >. şi puterea 'oinţei9 =n&.9 C5n( 4ob a =ntrebat-o ce problem. =ntorc la locul meu.. 'orbea&c.era p&i!oterapeutul 4ob Villiam&9 4emarcile (e (e&c!i(ere ale lui 4ob au a(u& repe(e publicul =ntr-o &tare (e ma?im. publicului ce &imţea =n le .-şi poat. cu o 'oce emoţionat. publicului. 4ob a =ntrebat (ac.-i &pun. -<1C8-C u poate &.E5n( cum >emeia a 'orbit =ncontinuu.. iar >emeia 2-a urmat cu eEitare9 4ob i-a cerut &. ca un balon (e plumb9 <e pare c..Eut >aţa. la >el ca şi mine. coboare (e pe po(ium şi &. cre(inţe (e lun .9 Iai ştiam şi c. cu e?primarea =n public9 <c!imbarea era uimitoare9 3u numai c. >ormat (in apro?imati' o &ut. in>ormeEe publicul c. (e&pre >rica ei9 +in nou. &. (e =ncre(ere9 6c!ii publicului &-au >. apoi a l. ştiam c. şi a (at un r. =nc5t 4ob a trebuit &. =n c5te'a minute.-i &pun. şi limitati'e9 /poi. era cine'a =n public care (orea &. i-a cerut (in nou &. apoi &. '.. (urat. ni'elul (e ener ie (in =nc. (ar plin.9 4ob a lucrat cu ea timp (e apro?imati' Eece minute. 'orbea&c. 4ob a &pu& c. ea a'ea o problem. atenţie9 =n intro(ucere. atunci c5n( o>eream acea&t.tur. >ie abor(at.&at-o Ho& şi a ri(icat-o (in nou9 )imi(itatea ei era aproape palpabil..&pun& care nu &-a putut auEi (eloc9 4ob a trebuit &. ca &. >olo&in( una (intre te!nicile (e &c!imbare -<1C8-C u9 /poi. >emeia abia a putut &. termi39 . m. >emeia era 'iEibil mai rela?at. (e per&oane.pere &e (ucea =n Ho&. c5t şi pe a mea9 Zi-a ri(icat m5na =ntr-o (oar. (ar c!iar a =nceput &. (i&cute cu ea >aţ. la locul ei.cut &. re'in..-i a&cult pe preEentatorul care urma . prea mult &ucce&N <oarta a >.. publicul meu &o>i&ticat =ncerca&e (eHa 'oinţa şi 5n(irea poEiti'. =n >aţ.

or aniEeEe e'enimente =n comunitatea ei9 =n cele (in urm. -<1C8-C u acce&eaE. ceea ce 4ob numeşte Omintea &upraconştient. pen* tru a in(uce mo(i>ic. poat..Eut şi alte per&oane care şi-au =mbun. Caraibe. anual. >olo&eşte te!nici (e inte rare a p. pentru a &e a&i ura c. <piritul =n proce&ul (e &c!imbare la >el cum şi eu am inte rat <piritul =n >elul meu (e a =nţele e Ztiinţa9 *olo&in( te&tarea muşc!ilor. am mai '.tate. obiecti'ele (eclarate ale per&oanei &unt &i ure şi potri'ite9 /ce&te protecţii inte rate >ac ca ace&t &i&tem (e &c!imbare per&onal. =şi (ep.rţii (repte şi a p.9 =n plu&. =n urm. -<1C8-C u inte reaE.torii c5ţi'a ani am >o&t martor la uimitoarea ei tran&>ormare9 3u numai c.“. şi &tarea (e &.ri rapi(e şi (e (urat. cu a(e'. >i pre(at 3: . pe'G'o'(<r5pe8iempG6.şi&e teama (e a 'orbi =n public. &ituaţia >inanciar. a (e'enit o 'orbitoare care a c5şti at multe premiiN Viaţa ace&tei >emei a >o&t tran&>ormat.t.ţit cu repeEiciune re&pectul (e &ine şi şi-au &c!imbat relaţiile.n.rţii &t5n i a creierului.f$ruce 89 %ipton.. &. =n cabinetul 2mpro'iEat . iar eu eram unul (intre 'orbitorii >rec'enţi. (irect şi poate >l 'eri>icat 0l >olo&eşte inter>aţa minteAcorp a te&t.t. ci reuşi&e c!iar &.rii muşc!ilor JRineEiolo ieL. >olo&in( -<1C8-C TM -roce&ul -<1C8-C u e&te &implu. pentru a acce&a O>işierele] auto-limltati'e (in i mintea &u$conşaocţa9 +e a&emenea.rat..l &tu(entului c!iropractician (in . >emeia acea&ta participa re ulat la o con>erinţ. -!9+ na preEentareaN -entru c. =n numai c5te'a minute9 =n cei cinci&preEece ani (e c5n( a&i&ta&em la tran&>ormarea ei rapi(.

.. ţin multe prele eri =mpreun......$iolo ia cre(inţei oricui e&te intere&at &.. şi mai (eparte9 -uteţi ...........A.. printre A care şi pe aceea c. un pa& important c.... &unt >ericit &.... cre( c... =n&.3 lei.. pe pa ina lui 4ob (e internet: BBB9p&yc! R9com9 Dgia.....&ea&c. PE'(" *EL LELE I'(ELIGE'(E /I PE'(" -( )E'!II I'(ELIGE'!I#################################01 Probleme 2n Paradis###########################################01 Originile 3ie4ii: *elulele inteligente de3in 5i mai "7" ........... -<1C8-C u repreEint................... preia controlul a&upra propriei &ale 'ieţi..-mi anuleE cre(inţele autolimitati'e...8 credjnţej........... o>er &oluţia 5n(irii poEiti'e şi a 'oinţei.....trun(......... acea&t.......E'E"A!IE........ =n iubire9 0u >olo&e&c -<1C8-C u =n 'iaţa mea9 -<1C8-C u A m-a aHutat &............ ţineţi =n m5n. la& publicul pe m5inile lui 4ob9 /cea&ta e&te o carte (e&pre 3oua $iolo ie.4 Bjologja.2 30.....tre 3oua -&i!olo ie a &ecolului al "1-lea...... &.9 M L! MI"I#######################################################$% P"OLOG#############################################################$& I'("O) *E"E##################################################+% Magia celulelor###################################################+% I E*!II )I' ....-mi termin cartea9 *aptul c.2 inţ£i.. nu &unt =n &tare &... =n loc &........... p. >rica şi &....&i mai multe in>ormaţii (e&pre -<1C8-C u........L PE("I: * . carte e&te un in(iciu (e&pre puterea ace&tei meto(e9 +e a&emenea..r.... p.... cu 4ob9 2ar la &>5rşitul prele erilor mele.

Ztiinţa şi <piritul.. H 1 a'eţi biblioteca 'i(eo care pune laolalt. !.$iolo ia cre(inţei inteligente##########################################################61 7-8a9p:.N ologta credin%ei. >ac (in ştiinţ.. puterea con#tiin%ei..ce'a la care putem &pera9 p -ri'iţi cum prin( 'iaţ.Eut nicio(at.ie&trie.. &urprin&e pe 'i(eo9 /ce&te lucr. Fntr-un >el pe care nu l-aţi mai '.<9l+=% +###############################################>6 3/wv\J\I\J\J\aaaa. Materia #i inunile =n trei preEent.ri li'e remarcabile9 /cum puteţi &. opere ale unui * pro>e&or care a primit multe premii..9 2 "7" . conceptele preEentate =n Bi.ri (e m... eliber... ce'a &implu p şi (in e'oluţia noa&tr.150 (e clare a (r9 lipton şi (e &tilul lui (inamic (e preEentare. ca oameni .

roup&9d 0 ual He$iew of'enetics 37:". a'oi(able\d Cournal of 0pplied (cology 39J4K:#[1-#71 +iaE..peri ental Cell Hesearch 199:"79-"91 C/-2)6%7% 1 /(am&.eai!art.+ mo(ellin o> a>>inity maturation9d * unology 10.#9K J-ublicata ori inal (e C!arle& Iurray =n 1. probable..#9. 19.9 $lan(en. -!9+ $iblio ra>ie 23)46+7C040 %ipton. et al9 J"003K9 OComplete analy&i& o> t!e $.(ine-treate( cell& in myo enic cultured9 De$elop ental Biology [1:1#3-1[#9 %ipton. $989. C!arle& J1.cell re&pon&e to a protein anti en.79 $alter. et al9 J"003K9 O%ateral . $989 J1977bK OColla en &ynt!e&i& by normal an( bromo(eo?yuri. $989 J1977aK O/ >ine &tructural analy&i& o> normal an( mo(ulate( cell& in myo cnic culture9d De$elop ental Biology [0:"[-47 %ipton. 3> . $9.:"74-". -9 D9 J"00"K9 O)!e root& o> antobo(y (i'er&ity9d +ature :19:"9-31. C9 . C9 vi /9 -an J"00"K9 O8oriEontal ene tran&>er an( bacterial (i'er&ity9d Cournal ofBiosciences J$an aloreK "7 J1 <upliment 1K: "7-339 . I9 C9 %9 Iacleo(. (e -en uin $ooR&.:3. >rom in 'i'o erminai centre >ormation to 3. et a% J1991K9 OIicro'e&&el Cnrint!riii9K Cell )ran&(i>>erentiation: -!enotypic C!aracteriEation9d %ipton.9 +arBin.#K9 +e&plancue. C9 %9. $9 89. %on(ra. C9 . C9 D9 +oua(y. et al9 J199"K9 O8i&tamine-Io(ulate( )ran&(i>>erentiation o> a +ermal Iicro'a&cular 0n(ot!elial Cell&9d (. 49 V9 vi 09 D9 <teele J199.9 $ouc!er.3-3".ene )ran&>er an( t!e 6ri in& o> -roRaiyotic . I9 J"000K9 OVa& %amarcR Du&t a %inie $it 4i !t\d !cience ". et al9 J"00"K9 O)ran& enic Bee( beet&: po&&ible.9 $en&c!.K9 O/ uni>yin !ypot!e&i& >or t!e molecular mec!am&m o> &omatic mutation an( ene con'er&ion in rearran e( =mmuno lobulin 'ariable ene&9d * unology and Cell Biology 7[J3K:". %on(raK The Frig of !pecies by Means of +atural !election8 or The Preser$atlon of /a$oured Haces in the !truggle for Ufe J4epublicat. 39 8auteReete.9 $en&c!.9$ruce 89 %ipton. 19. I9 vi -9 Ca&ali J"00"K9 O<omatic immuno lobulin !ypermutatioad Current Fpinion in * unology 14:"3#-"409 +utta.

4K9 La arc6 6?>or(. C9 . &eria $: vtiinlLe biolo ice "70J1#"7K:1. D9-$. 6?>or( 7ni'er&ity -re&&9 %amarcR.ene& 0&cape: +oe& it matter to crop& an( Bee(&\d !cience +ews 1[4:"3"o9 3et!erBoo(. C!e'alier (e J19[3K9 \oological philosophy J>ac&imil al e(iHHiei (in 1914K9 3eB 1orR. D9-$.ene <Bappin Crate 4eac!e& 0uRaryote&9d Current Biology 13:4#3-4#49 8ay oo(. D9 -9 J"003K9 O. )9. Cambri( e. 09 J"001K9 O<ecuence& 4e'eal $oroBe( .K9 O. D9 J"004K9 O)!e >ate o> tran& ene& in t!e !uman ut9d +aure Biotechnology ""J"K: 1709 Dor(ano'a.aia an( natural &election9d +ature 394:439-4479 %i. /9 49 2'e&.. 09 J197[K9 ($olution and the Di$ersity of Life8 selected essays.rile !ociet. 09. Ia&&9. 8ou !ton Ii>>lin9 <pencer. Iacmillan9 %amarcR.%ii Hegale din Londra. 89 %i.[9 -enni&i.. D9-$.et $y Bit! a %ittle 8elp >rom 6ur J%ittleK *rien(&9d !cience 303:130#-13079 4yan. (e I9. %9 D9 J19. C!e'alier (e J1.o arten. $9 8en(er&on. <9 J"003K9 OV!en . et al9 J"003K9 Oe-ray &nap&!ot& o> t!e maturation o> an antibo(y re&pon&e to a protein anti en9d +ature !tructural Biology 10J[K9 %o'ell. 49. et al9 J"003K9 OCon&ecuence& o> recurrent ene >loB >rom crop& to Bil( relati'e&9d Lucr.79-1. 8a>!er -ubli&!in Co9 %enton. et al9 J"004K9 OVe . 39.enome: 2n&i !t& into 8uman C!a a& +i&ea&e9d Cell 117:17#-1. *9 J"00"K9 +arBinW& $lin( <pot: 0'olution beyon( naturaN &election9 3eB 1orR. 8ar'ar( 7ni'er&ity -re&&9 Iiliu&. D9 J"004K9 *re&! <tu(ie& <upport 3eB Ia&& 0?tinction )!eory9 4euter&9 %on(on9 Iayr. )9 I9 J199.[9 8erita e.ene&9d !cience "94: -enni&i. (e I9. 19.ome&. )!e $elRnap -re&&. %9 D9 vi /9 / <noB J"001K9 O*ecun(ity o> tran& enic Bil(-crop !ybri(& o> Cucurbita pepo JCucurbitaceaeK: implication& >or crop-to-Bil( ene >loB9d Heredity 3@ . 0 J"004K9 O4e&earc!er& )ra(e in&i !t& /bout .09K9 -!ilo&op!ie Eoolo icue9 ou e?po&ition (e& con&i(eration& relati'e& a lW!i&toire naturelle (e& animau?9 %amarcR. (e I9.ene )ran&>er . <9 I9 Iartin-6rue.ene <Bappin 9d !cience 30#:334-33#9 4uby. et al9 J"004K9 O8eritable 2nte ration o> R+3/ Iinicircle <ecuence& >rom )rypano&oma cruEi into t!e /'ian . et al9 J"004K9 O/&&e&&in t!e &ur'i'al o> tran& enic plant +3/ in t!e !uman a&trointe&tinal tract9d +ature Biotechnology ""J"K:"04o9 3itE. C!e'alier (e J1914K9 Toolo icaN -!ilo&op!y: an e?po&ition Bit! re ar( to t!e natural !i&tory o> animal&9 %on(on.

0. %9 <9.ra&&lan(&9d !cience 303:1. pollenme(iate( ene >loB >rom enetically mo(i>ie( creepin bent ra&& Bit! C-4 0-<-< a& a marRer9d Proc. D9 J"003K9 . /n( IcCarty: )!e )eam 3A . /2+& an( 0rror--rone +3/ 4epair9d Cournal of Clinical * unology "3J4K9 C/-2)6%7% " /'ery. Corneli.9$ruce 89 %ipton.enetic&. an( -lant& an( t!e . 09 vi I9 %amb J199#K9 (pigenetic *nheritance and ($olution8 The La arc6ian Di ention. <9 $9 J1997K9 O+3/ I0)81%/)263: )ryin 2t /22 )o et!er: 0pienetic&. -!+ . 6?>or(. 39 $9 +i&e et al9 J"004K9 O2mpact o> 3itro en +epo&itioni on t!e <pecie& 4ic!ne&& o> .799 )!oma&.-19499 $la?ter.9-11909 CelniRer.genes are changingDarwin5s naturalselectionparadig . I9 J"003K9 O)Bo Borm& are better t!an one9d +ature 4"[:39#-39[9 $ray.. $ir(&.[-[94-70"9 <teele.J9 Charles Darwin8 Life andLetters. +9 /9 V!eeler. +ational 0cade y of !ciences 101J40K:14#339 Vu9 ?9. et a% J"003K9 Dmmuno lobulin <omatic 8ypermutation: +ouble<tran( +3/ $reaR&. %9 J"003K9 OIaRin a . C9 D9. et al9 J"00"K9 O*ini&!in a B!ole. -9 / J"001K9 O+eat! an( met!ylation9d +ature 409:141-1449 Clin . +9 J"003K9 OIollecular -ro(i ality9d !cience "99:11.enome &!ot un: 4elea&e 3 o> t!e +ro&op!ila melano a&ter euc!romatic enome &ecuence9d 'eno e Biology 3J1"J:007991-0079914 C!aRra'arti. 69 )9.9 $altimore. 0(9 J1. et al J"004K9 O0'i(ence >or lan(&cape-le'el. 2t!aca. nurture an( !uman (i&ea&e9d +ature4"1:41"-4149 +arBin.oo(man. an( Cancer9d !cience "77J#334K: 194.9 Vatru(.peri ental Medicine 79:137-1#. +9 J"001K9 O6ur cnome un'eile(9d9 +ature 409:.9 %e(erber .[-[.D-ut t!e $lame on Iet!ylation9d The !cientist "7-". $aylin. C9 89 J197#K9 The ($olution of an ($olu%ionist. Cell Cycle. <t9 %eonar(& 3<V /u&tralia. 09 89 %ee.ene&Beep: 2tW& 6>iicialNd Bio-*T &orld. /llenP7nBin9 <te'en&. £ D9. Iurray9 +enni&.9 . 49 / %in(ley. /9 vi -9 %ittle J"003K9 . C9 I9 Iac%eo(. D9 *en . C J"003K9 O/ltere( &tate&9d +ature 4"1:[.Iature. D9 J1994K9 8onorin /'eiy. . et al9 J"004K9 OComparati'e %o&&e& o> $riti&! $utter>lie&.. 6?>or( 7ni'er&ity -re&&9 Done&.1[.9 )el>er.. Iac%eo(. I9 .K9 La arc65s !ignature8 how retro.7[-1. D9 /9.14-. et al9 J199.lobal 0?tinction Cri&i&9d !cience Va((in ton. %on(ra. <9 09. DablonRa. et al9 J1944K9 O<tu(ie& on t!e c!emical nature o> t!e &ub&tance in(uctin tran&>ormation o> pneumococcal type&9 2n(uction o> tran&>brmation by a (eo?yribonucleic aci( >raction i&olate( >rom -neumococcu& )ype 2229d Cournal of (.

$9 89.enome.9K9 O+ecip!erin t!e lan ua e o> cell&9d Trends in Bioche ical !ciences 14:. -9 89 J"004K O4et!inRin .9 $en&c! et al9 J1991K9 OIicro'e&&el 0n(ot!el%al Cell )ran&(i>>ercntiation: -!enotypic C!aracteriEation9d Differentiation 4[:1179 3iH!out.ui(ance 4eceptor 0?!ibitin 0?traor(inaiy Iolecular +i'ei&ity9d <eppa. 89 *9 J1990K9 OIetap!or& an( t!e 4ole o> . et al9 J1997K9 . +9. )9 19 J19.enetic +eteimini&m: Vit! only 30. I9 /9 J"001K9 O4epro rammin o> enome >unction t!rou ! epi enetic in!eritance9d /ir>B\i&414:1""o9 )&on . 89 %9 Du((.ene<Beep -ool9d !cience 300:14. 099 O/ %oB 3umber Vin& t!e .ene 4e ulation9d Molecular and Cell Biology "3J1#K:#"93-#3009 Vat&on. Ieet 1our 0n'ironmentd The !cientist 14"09 4eiR. )9 19 J19.ene& in +e'elopment9d Bioessays 1"J9K:441-44[9 -ear&on. V9 %9 $9 $raac!-IaR&'yti&.0-#.39 )&on . 39 J"000K9 O<ilencin t!e $4C/1 ene &pell& trouble9d !cience +ews <il'erman.$iolo ia cre(inţei )!at )ran&>orme( . $9 /9. 49 /9 vi 49 %9 Dirtle J"003K9 O)ran&po&able 0lement&: )ar et& >or 0arly 3utritional 0>>ect& on 0pi enetic . et al9 J"003K9 O0>>ect& o> 0&tro en -lu& -ro e&tin on . .49 -enni&i.:119 %ipton.9-9"9 Vaterlan(.enome9] +ature He$iews 'enetics ":"1o9 <c!mucRer. et al9 J"000K9 O+ro&op!ila +&cam 2& an /?on .enetici&t& play t!e number& ame in 'ain9d +ature 4"3:#7[9 -enni&i. V9 C9 J"00"K9 O$alancin %i>e-<tyle an( .ene Counter& <tru le to . V9 vi D9 Valter J"001K9 O. D9 +9..7:#.9 %9. B!at i& it t!at maRe& !uman& !uman\d The !cientist 3"-339 <urani. *9 89 C9 CricR J19#3K9 OIolecular <tructure o> 3ucleic /ci(&: / <tructure >or +eo?yribo&e 3ucleic /ci(9d +ature 171:737-73. C9 .000 ene&.enomic 2mprintin : -arental 2n>luence on t!e .9-9"9 C/-2)6%7% 4 /n(er&on. D9 C9 Clemen&. 09 J"003bK9 O.9 C/-2)6%7% 3 Corneli.enomic& 4e&earc! >or +i&ea&e -re'ention9d !cience "9[:[9#-[9. 899 O./ bio&en&or t!at u&e& ionc!annel &Bitc!e&9d +ature 3.9K9 O+ecip!erin t!e lan ua e o> cell&9d Trends in Bioche ical !ciences 14:.et t!e 4i !t /n&Ber9d !cience 301:1040-10419 -ray. %9 /9 J"004K9 O0pi enetic&: .enetic&9 The !cientist . Villett.ynecolo ic Cancer& an( /&&ociate( +ia no&tic -roce(ure&: )!e Vomen&W 8ealt! 2niţiati'e 4an(omiEe( )rial9d Cournal of the 0 erican 3B .

$9 89. 3eB 1orR. -!9+9. +imini&!e& +urin 3eopla&tic )ran&>ormation9d Cournal of Cell Biology 7. /tlanta.01-. I9 <O C9 49 0R&trom. D9 <9 $a(er.oo(man. 2n(uce( by 0lectroma netic *iel(&. D9 4obbin&. 3eB 1orR. %9. <9. <9 7ttent!aler. <cribner9 %i. et al9 J"004K9. /9 49 J"004K9 O)oBar( an 0lectroma netic -ara(i m >or $iolo y an( Ie(icine9d Cournal of 0lternati$e and Co ple entary Medicine 10JlK:41-479 %ipton. "3 aprilie. a *e(eration o> /merican <ocietie& >or 0?perimental $iolo y. 3uli. 49 vi I9 $lanR J"00"K9 O2n&i !t& 2nto 0lectroma netic 2nteraction Iec!ani&m&9d Cournal of Cellular Physiology 19":1[-""9 8acRermuller.4-1". <9 J"00"K9 OCol( atom& an( cuantum control9d +ature 41[:"0[-"109 .9$ruce 89 %ipton. et al9 J"003K9 Death by Medicine.[9 Dan&en. et al9 J"003K9 OVa'e 3ature o> $iomolecule& an( *luoro>ullerene&9d Physical He$iew Letters 91 J9K:09040. %9 J"001K9 O$oo&tin $rain /cti'ity *rom t!e 6ut&i(e 2n9] !cience "9":1". et al J"003K9 O/ -rotein 2nteraction Iap o> +ro&op!ila melano a&ter9d !cience 30":17"7o9 .[9 C!u. 49. C9 +ean. et al9 J"000K9 O04C1A" -!o&p!oiylation.eor ia9 Cauley. I9+9.. I9 J"000K9 O)ran&cranial ma netic &timulation an( t!e !uman brain9d +ature 40[:147-1#09 8elmut!. 0liEabet! J1997K Fn Death andDying. I9 J199"K9 3a. et al9 J1993K9 O0'i(ence >or (irect e>>ect o> ma netic >iel(& on neurite out roBt!9d *e(eration o> /merican <ocietie& >or 0?perimental $iolo y 7:.9 $lacRman. C9 *9.3-47.9. et al9 J1991K9 OIicro'e&&el 0n(ot!elial Cell )ran&(i>>erentiation: -!cnotypic C!aracteriEation9d Differentiation 4[:9 IcClare.0[9 $lanR. 89 1u./ Iap o> t!e 2nteractome 3etVorR o> t!e IetaEoan C9 ele an&9d !cience 303:#40o9 %ibo>>. 3utrition 2n&titute o> /merica 74 . et al9 J199#K9 O6ptic& an( 2nter>erometry Bit! 3a" Iolecule&9d Physical He$iew Letters 74w"4K:47. 39+9.C-/)-a&e >unction in altematin electric >iel(&9 / 7#. C9 I9 /rm&tron . . %9.9 C!apman. <9 .:371-3799 Cubler 4o&&. D9 /9.iot.a =nt5lnire anual. C9 . C9 V9 *9 J1974K9 D4e&onance in $ioener etic&9] 0r als of the +ew Xor6 0cade y of !ciences @7@83:-B3.-19 8allet.9 $enane.9 $en&c!. -!+ Medical 0ssodation "90J13K: 1739-174. et al9 J"003K9 O0>>ect& o> 0&tro en -lu& -ro e&tin on 4i&R o> *racture an( $one Iineral +en&ity: )!e Vomen&W 8ealt! 2niţiati'e 4an(omiEe( )rial9d Cournal of the 0 erican Medical 0ssodation "90J13K: 17"9-173. .

. C9 %e ault.9:14. )9 19 J19. .reenber . V9 /9 J199.-14. <9 %9 8en(ri?. D9 %9 J"000K9 C!apter 9: V=brational Ie(icine9 (nergy Medicine8 The !cientific Basis. I+.3-4. The Undisco$ered Iin(: 8oB t!e 8uman $rain +e>me& 4eplication.:19#9 <tar>iel(. . <imonP<c!u&ter9 -ool.#9 <Eent-. <9 /9. %99 OCell& proli>erate in ma netic >iel(&9d !cience +ews 1#.9 J1979K9 )!e +ancin Vu %i Ia&ter&: /n 6'er'ieB o> t!e 3eB -!y&ic&9 3eB 1orR. . 49 J199#K9 OCatc!in t!e /tom Va'e9d !cience "[..$iolo ia cre(inţei 6&c!man.9J"0K:"[#1-"[["9 <i'itE. .9-9"9 Va&&ert!eil-<moller.enomic& 8appen&9d !cience ".JlK:90-9#9 +i4ita.K9 O0n(ot!elial Cell 4e&pon&e to -ul&e( 0lectroma netic *iel(&: <timulation o> . V9 vi %9 . D9 J1999K9 C!apter 4: Pro)ac and Fther Placebos.99 +i&co'eiy J"003K9 Placebo8 Mind F$er Medicine= Ie(ical Iy&terie&9 <il'er <prin . / J19[0K9 2ntro(uction to a <ubmolecular $iolo y9 )&on . /9 +9 J199"K9 OIa netic >iel( in>luence on acetylc!oline relea&e at t!e neuromu&cular Hunction9d 0 erican Cournal of Physiology-Cell Physiology 4umble&.9 J"003K9 D& 2t -roEac\ 6r -lacebo\d MotherCones8 7[-.9 -9 /9.trolle( )rial9d Cournal of 0 erican Medical 0ssociation ".D& 7< 8ealt! 4eally t!e $e&t in t!e Vorl(\d Cournal of the 0 erican Medical 0ssociation ". V9 D9 J"000K9 O.19 8oi an.9 J"001K9 . 89 49 J19. / neB tBi&t on molecular &!ape9d +ature 411 :<39-#419 1en--atton.: 7 "9-11309 -op!ri&tic.9 Vein!ol(./ la&er t!at tum& (oBn t!e !eat9d +ature 409:#7"-#739 <!umaRer.9 4o&en.9K9 O+ecip!erin t!e lan ua e o> cell&9d Trends in Bioche ical !ciences 14:.oo(man J"001K9 O8yperconHu ation not &teric repul&ion lea(& tu t!e &ta ere( &tructure o> et!ane9d +ature 411:#[#-#[. et al9 J"003K9 O0>>ect o> 0&tro en -lu& -ro e&tin on <troRe in -o&tmenopau&al Vomen: )!e VomenW& 8ealt! 2niţiati'e: / 4an(omiEe( )rial9d Cournal of the 0 erican Medical 0ssociation ". 8arcourt -ubli&!erG: 1"1-1379 -a el&.4J4K:4."K9 )!e Co&mic Co(e: iuantum -!y&ic& x& t!e %an ua e o> 3ature9 3eB 1orR. $99 OCell& proli>erate in ma netic >iel(&9d !cience +ews 1#. et al9 J19. *9 J"001K9. +i&co'ery 8ealt! C!annel9 . V9 *9 -atton.:19#9 <tar>iel(.K9 O)!e -lacebo 0>>ect: <!oul( (octor& be pre&cribin &u ar pill&\d !cientific 0 erican "7.roBt! 4ate an( /n io ene&i& in Vitro9d Cournal of Cellular Physiology 134:37-4[9 TuRa'. Ie(ication an( 0?planation9 3eB 73 . $9 J"000K9 . et al9 J"003K9 O0&tro en -lu& -ro e&tin an( t!e 2nci(ence o> +ementia an( Iil( Co niti'e 2mpairmen in -o&tmenopau&al Vomen: )!e VomenW& 8ealt! 2niţiati'e Iemory <tu(y: / 4an(omiEe( Con. 0(inbur !. $antam9 C/-2)6%7% # $roBn. <9.yoi yi.

1.. /9 I.9 J1949K9 The Concept of Mind C!ica o. 77 . $9 89. 29 / CooR... an( -re>rontal Cortical Ionoamine 4e&pon&e& to -&yc!olo ical <tre&& in t!e 4atd Cournal of +euroscience 1[J1#K:47..1339 Ic0Ben. et al J"00"K9 O)!e 0mperorW& 3eB +ru &: /n /naly&i& o> /nti(epre&&ant Ie(ication +ata <ubmitte( to t!e 79<9 *oo( an( +ru /(mini&tration9d Pre$ention h£ Treat ent J/merican -&yc!olo ical /&&ociationK #: /rticle "39 %euc!ter..... et a% J199[K9 O4ole o> t!e /my (ala in t!e Coor(ination o> $e!a'ioral. ..9 8ol(en.. 3eB 1orR.. -!9+9 VorR..$o(y Ie(icine.. )!e *ree -re&&: 10"-13[9 Cir&c!...oRl&tem..7-479. / Ca&e o> Con enital 2c!t!yo&i>orm 0iyt!ro(ermia o> $rocc )reate( by 8ypno&i&9d British Medical Cournal 30:44"-4439 Io&eley..139 Copp. <cribner9 4yle. D9 $9.... %9 09.10-..9 .. C9 J"003K9 O*uture $ri !tenin >or +epre&&ion )reatment&9d !cience 30":.9 -erl. / *9.... I9 <9 vi D9 4et!elyi J"004K9 OV!ere p&yc!olo y meet& p!y&iolo y: c!ronic &tre&& an( premature mortality ... et al9 J199"K9 O8i&tamine-Io(ulate( )ran&(i>>erentiation o> +ermal Iicro'a&cular 0n(ot!elial Cell&9d (.... /9 /9 J19#"K9..../ Controlle( )rial o> /rt!ro&copic <ur ery >or 6&teoart!riti& o> t!e Cnee9d +ew (ngland Cournal of Medicine 347J"K:.. 7ni'er&ity o> C!ica o -re&& C/-2)6%7% [ /m&ten.... 4a&mu&&on.... $9 <9 vi )9 <eeman J1999K9 DVotecti'e an( +ama in 0>i>ect& o> Ie(iator& o> <tre&&: 0laboratin an( )e&tin t!e Concept& o> /llo&ta&i& an( /llo&tatic %oa(9d 0nnals of the +ew Xor6 0cade y of!ciences C7-423< Iulţumiri9999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Pro!o . 3euroen(ocrine.... et al9 J"00"K9 OC!an e& in $rain *unction o> +epre&&e( <ubHect& +urin )reatment Bit! -lacebo9d 0 erican Cournal of Psychiatry 1#9J1K:1""-1"99 %ipton....$ruce 89 %ipton.(opaminer ic Iec!ani&m9d 0rchi$es of 'eneral Psychiatry ##:3["-3[... C9 .K9 O3oi&e <tre&& 2mpair& -re>rontal Cortical Co niti'e *unction in IonRey&: 0'i(ence >or a 8yper... /9 *9 )9 vi -9 <9 ..9 $en&c!..... Can(ace J1997K9 Iolecule& o> 0motion: )!e <cience $e!in( Iin(..peri ental Cell Hesearch 199:"79-1919 Ia&on. et al9 J"00"K9 ..ol(man-4aRic J199. )9 D9 Ioore... C9 6WIalley. 19....t!e Central-0a&tem 0uropean !ealt! para(o?9d Brain Hesearch Bulletin [":3#1-3[79 )ran&(i>>erentiation: -!enotypic C!aracteriEation9d Differentiation 4[-117..

... "ol3m3l 11 6..'ama&i .150 C5RŢI PUBLIC..00 L01 2on"e'#aţii 3 43mne/e3 pen&'3 a+ole# enţi 6i p..00 L01 2ei e a+3 l3mina 3. 6OR DOU Ionica Vişan *e&o+............. PE'(" *EL LELE I'(ELIGE'(E /I PE'(" -( )E'!II I'(ELIGE'!I#################################01 Probleme 2n Paradis###########################################01 Originile 3ie4ii: *elulele inteligente de3in 5i mai inteligente##########################################################61 7-8a9p:......... en. en.. 'api+..........L PE("I: * ...... "ol3m3l 111 8..$iolo ia cre(inţei Dgia.....50 L01 0xe' iţii +e ......... "ol3m3l 1 6...'inţi 8.A... "oi! 11 7.2 30.50 L01 2on"e'#aţii 3 43mne/e3. "oi 1 5................00 L01 79 .......le/e 6..9 M L! MI"I#######################################################$% P"OLOG#############################################################$& I'("O) *E"E##################################################+% Magia celulelor###################################################+% I E*!II )I' ...'ama&i ii limbii en..50 L01 3eale +onal( Val&c! 2on"e'#aţii 3 43mne/e3.......TE DE EDITUR...............00 L01 5'ie&enie 3 43mne/e3 8.le/..2 inţ£i.......ţa'e a ..........'aţie 6...50 L01 0xe' iţii +e .. +e -n"....00 L01 7oile 8e"elaţii 13.00 L01 *omen&e +e ....8 credjnţej...3 lei..'ama&i ...................4 Bjologja.00 L01 2om3ni3ne 3 43mne/e3 6.<9l+=% +###############################################>6 3/wv\J\I\J\J\aaaa....le/......50 L01 2on"e'#aţii 3 43mne/e3..E'E"A!IE...

0T 101! *an3al o#mi XXX 3 in#&'3 ţi3ni 7: . -!9+9 43mne/e3l +e m9ine : a#.helia mea 23m #.00 L01 8.3&.00 L01 12.00 L01 15. 8efle ţii ale *inţii 2h'i#&i e Lini6&ea inimii. -n&oa' e'ea -n . a . on+iţii. 'e.$ruce 89 %ipton.ile 4'a.00 L01 5.00 L01 8.'.00 L01 10.o#&ei 53&e'ea 4'a. 3 43mne/e3 -aul *errlni 13bi'e f. Le.00 L01 10. *i'a ol3l i3bi'ii.00 L01 7.'. -n&'eb.00 L01 10.50 L01 6. 2h'i#&3l el "i3 20.00 L01 5...&o'ilo' +e l3min.00 L01 15. 23"in&e +e -nţelep i3ne pen&'3 fie a'e /i :mo3' #an# on+i&ion# $lb! f'an e/.00 L01 6.00 L01 5.00 L01 8.+in.00 L01 3.'i po&'i"i&e <e 'e&3l 3mb'ei Do!nD9 *alone ='e "enţa >eni3.m o 'elaţie #pi'i&3al.00 L01 +ebbie *or( 5a'&ea -n&3ne a&.o#&ei 13bi'ea e#&e 0"an.

re Crec! 7aiDan +e la o i"ili/aţie -n.'ii <3fle&3l pe'e he &e heam.$ruce 89 %ipton.00 L01 10. Da&mu!een T.'ii 2opiii +e 'i#&al *a. Le. 7.00 L01 3.00 6.&3'a Ba&ho'.re #3fle& $ra(en 0fe &3l 1#aia <!irley Iac%aine 2o+3l l3i 43mne/e3 2amino T'e/i'ea la p3n Carroll &3l /e'o şi Dan )ober %ee 5. 6i #3fe'inţ.00 L01 5.50 6. .o *a&'i ea 4i"in.o) ile @ni"e'#3l3i 0'a il3min.50 3.00 6.50 L01 18.00 L01 20.00 L01 5. -!9+9 *.3n&'i .00 L01 18. . /i+3'i plane&a'. moa'&e 8e-n&oa' e'ea la #a '3 4am +a&& 89n+3'i pen&'3 .lţ.'.6in+ -n&'e l3mi 2opiii 1n+i.00 L01 30.00 5.00 L01 L01 18.! 1l3min.00 L01 18.50 L01 3. "o'be6&e-mi +e#p'e 'ai >'aţia +epen&'3 fie a'e 8e"elaţii o/i no3.00L01 L01 18.00 L01 10.50 L01 12.m9n&eni -n 'e/onanţ.ina *a&'i ei 2on6&ienţa Cen Ceye& şi -enny )obia& 8eţe&e pen&'3 fe'i i'e <e'ia 2'ea&o'3l3i 4u&& Iic!ael <e'ia -n.50 L01 10.00L01 L01 9.i .e'ilo' p.50L01 L01 12.00 6.ia 4i"in.00 12. a #3fle&3l3i 7.ea i3bi'ii <ri Va&u(e'a ?oi #3n&eţi l3mina Alo 9mp3'i 6i ex&a/ 4i"ini&a&ea l. ?in+e 2e'&i&3+ini 1mbol+3l 2alea #p'e i3bi'e :l 6a#elea 6i #imţ -n&ine'e6&e &'. e'.n.00 L01 L01 23.50L01 L01 5.50 L01 8. 13bi'e ma.00 Lei 5.'i pen&'3 o no3. +r9 +oreen Virtue 2opiii 3m #.'9m3'ile -n.#&i'e pen&'3 e"ol3ţie f.ţii )om Cenyon şi Ceye& -n".00 L01 18.00 9.! *e#aCe Vir inia 0&&ene =oiţa a'ea #3fle&3l3i +e f'i .50 L01 Iarianne V'illiam&on <uEanneVar( Croto& ?in+e <otirio& a'ea a'monioa#.00 8. 0mi#a'ii 13bi'ii <tuartVil(e +eepaR C!opra Dame& *9 )Byman $eata +a'i& $i&!op $ruce ?'emea "in+e . e'. 0mi#a'ii l3minii $rian)racy <3 e#3l -n "iaţ.ţ.00L01 L01 18.00 L01 7.00 L01 22. +3p.00 L01 18.ie6&e mai m3l& Carlo&Varter ?iaţ.00L01 L01 7.00 7.00 7.-i h'.00 L01 16.00 L01 9. 8a+ianţa 4i"in.'iCim ?o 1n+i.i -n.00 12.00 L01 18.00L01 L01 30.00 L01 7.nim 6i #.50 L01 L01 22. *a&ei.50 L01 18.lţa&.00 12.00 L01 15.00 L01 4. @ eni 3l l3i 1i#3# B'i#&o# 5'o.'am3l p'ani /nt!ony (e Iello 8e. <e'ia 2la'i&.00 L01 14.'ii 5a ea #impl.00 L01 11.

m9n& 0'iD -earl 8e one &a'ea 6.ene'al.+e la m9nie la i3bi'e %i&ette %arRin& ex&'a&e'e6&'ii +r9 Ia? .er&on 0 &e'apie na&3'ala pen&'3 &'a&a'ea an e'3l3i 6i a al&o' boli . #e 'e&e 6i #imbol3'i <. 3 efi ien&.$ruce 89 %ipton.&o'iile &9n. la 23'#3l +e mi'a ole . . $ra(en. L01 in+3#.n. L01 31!0 15!0 L01 8!0 18!0 10!0 L01 L01 L01 Dame& )Byman.! 7o3a plane&. +lanne %anca&ter 15!0 L01 18!0 4e "o'b..00 L01 18. 6!0 L01 16!0 L01 25!0 L01 16!0 12!0 19!0 24!0 L01 L01 L01 L01 <te'e 4ot!er A3n "eni& a a#. i3bi'ea ne "in+e .3n&'i .00 L01 7.3l +in la"a 4obert 4abbin 53ne #3fle& -n eea e fa i )ri&tan 2lep#i+'a 3 pa6i 4/I)8/ 2a'&ea :lb.00 L01 +ap!ne 4o&e Cin ma 13be6&e-&e pe &ine -n#3ţi Cennet! VapnicR 1n&'o+3 e'e .00 L01 13. 5.&a&e la &'e'i ni"el3'i 2ele 11 5'in ipii 4i"ine Co&ta& +anao& *a.loria Ven(ro>> < 'i#o'i +in e' 7> .00 L01 16. -!9+ 2opiii 1n+i.re +oreen Virtue 5a ea l.l.'3l3i -nţelep& +run'alo Ielc!lEe(eR <paţi3l #a '3 al inimii Doan $ory&enRo ?ina ne -n"aţ.'a"e $ 3 4?4 <orin )elimbeci 2. Carmen 8arra 4e o+ifi a'ea +e#&in3l3i <emne.00 L01 7.o .

&o'i Iic!ael +aB&on ?in+e a'ea a3/ei 1e'&a'ea $rian Vei&& : ela6i #3fle&.enţi. o fa emI -9I989 /tBater.m9n& /u u&to Cury 5. m3lţi mae6&'i *e#aCe +e la *ae6&'i 0u en 8erri el F07 -n a'&a +e a &'a. %89+9 Vol> an Vallner * 2opiii ei noi 6i expe'ienţele +in p'eaCma mo'ţii DonetteCroBley ?3l&3'3l 6i 2on+o'3l 18!0 %02 12!0 %02 12!0 %02 12!0 %02 18!0 %02 15!0 %02 23!0 %0 2 18!0 %02 10!0 %02 18!0 %02 7!0 %02 15!0 %02 28!0 24!0 2 28!0 25!0 %02 %02 %02 %0 . 0riR $er lun( Templ3l # himb. m3l&e &'3p3'i *3l&e "ieţi. p'ofe#o'i fa# inanţi +aniel Ieuroi&-.'ii Do!n-erRin& < himba'ea +e fo'me 12!0 %02 28!0 %02 +aBn $aumann $runRe ?o ile :nimalelo' 0'elyn *ucua 4e la <i'i3#.e 3 a' 3l 4on $aRer E l3me -n 3'# +e "in+e a'e Carne 8art G3a+o ne "o'be6&e 2a'oline *H## 4e e n3 ne "in+e .IaureenIo&& A@<< /urelia %oui&eHone& T0LE< "oL 1.'inţi in&eli.i'au(an Aolile Da'mi e 29n+ nimeni n3 &e "'ea ='aţii no6&'i ne 3"9n&. 11 6i @1 12!0 L01 33!0 28!0 %02 %02 0lena Cociş. la 5.m 6i 3m p3&em #.

00 L01 22.00 lei >enny=emer 6o%ert . -n mo+ na&3'al 2alen+a'3l *aHa6 Aiolo.9n+ 8elaxea/.-&e.00 L01 12!00 L01 Gay Hendri 9s.l3i'ea #pi'i&3l3i! E+i#eea #3p'ana&3'al.00 L01 Paul)lder -andyForester 23m #.00 L01 18.00 L01 15.00 L01 15.<0art& =illiam Gammill L)3/#G/6T 5.e' 15.ie#&'ie f.00 L01 27.00 L01 30.m "ii&o'3l. -nţelep& *.00 L01 18.m9n& Timot<y =illie 4elfini. #. "in+e .e'i <.00 L01 18. efo'& <3fle&e 3'aCoa#e 8e3ni3nea 0lberto Zilloldo 15.00 L01 18. +e"ii fan&a#&i +e bo.ia 'e+inţei .l. .oo L01 20. e6&i +eCa pe'fe & 2ru e D.&o'ii -n afa'a o'p3l3i Mi <io >us<i ? -tep<en 2lauer 2alea ma 'obio&i .<neider 4e/".00 L01 8.00 L01 30.&o'. "in+e .m &'e 3&3l. 5alleman 2ru e Lipton <.00 L01 23.'. 0T 6i -n. -n el mai # 3'& &imp 15.J. James :an Praag< 8ai 6i 5.0lih3 JimTKC De' ?iaţa -nain&e +e "iaţ.a&. ne -mb3n. Jon=<ale 6o%ert Monroe 2.&.3' . p'in 'e 3pe'a'ea #3fle&3l3i Laman. De%%ie De:oe 53&e'ea 3n3i #in. E hii 3n3i in.00 L01 17.00 L01 25.ţim "e+e'ea. 'epa'.

9 n9 tr9 XIintea copilului t. n9t9 X' Viaţa intrauterin. &ecreţia !ormonilor cortico&uprarenali. n9t XIintea care &e (eE'olt. ce >a'oriEeaE. C4* . n9t9 .&cut.u nen..n.ţii şi a bolii.t.X Ieta>orele şi rolul enelor şi (eE'oltarea n9tr9 XIoştenirea epi enetic.+imen&iunea %amarcR X !ormon &ecretat (e !ipo>iE.>actor (e eliberare a corticotropinei9 n9 tr9 XX !ormon &ecretat (e lan(a pituitar. şi e'oluţia .: 6ri inea &.