Brief van een 11-jarige aan een 13-jarige vriendin (1934

)
De brief van Gerda aan haar vriendin Mia werd in de vakantie van 1934 van Düsseldorf naar Roermond verstuurd.