EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL

Zahtjev br. 71080/10 Magdalena GASHI i drugi protiv Hrvatske podnesen dana 17. studenog 2010. godine

IZLAGANJE O ČINJENICAMA

Prva podnositeljica zahtjeva, gđa Magdalena Gashi, je hrvatska državljanka rođena 1971. godine i živi u Sisku; druga podnositeljica zahtjeva, gđa Antoaneta Gashi, je hrvatska državljanka rođena 1992. godine i živi u Sisku; treći podnositelj zahtjeva, g. Predrag Imbrišić, je hrvatski državljanin rođen 1968. godine i živi u Bjelovaru; četvrta podnositeljica zahtjeva, gđa Paulina Palić, je hrvatska državljanka rođena 1958. godine i živi u Zagrebu; peti podnositelj zahtjeva, g. Petar Palić, je hrvatski državljanin rođen 1967. godine i živi u Bjelovaru; šesti podnositelj zahtjeva, g. Andrija Palić, je hrvatski državljanin rođen 1970. godine i živi u Zagrebu; sedmi podnositelj zahtjeva, g. Zlatko Palić, je hrvatski državljanin rođen 1975. godine i živi u Zagrebu; osmi podnositelj zahtjeva, g. Pavo Majdandžić, je hrvatski državljanin rođen 1929. godine i živi u Bjelovaru; deveta podnositeljica zahtjeva, gđa Milka Majdandžić, je hrvatska državljanka rođena 1952. godine i živi u Bjelovaru; deseti podnositelj zahtjeva, g. Ivica Majdandžić, je hrvatski državljanin rođen 1962. godine i živi u Bjelovaru; jedanaesta podnositeljica zahtjeva, gđa Lucija Topalović, je hrvatska državljanka rođena 1955. godine i živi u Bjelovaru; dvanaesta podnositeljica zahtjeva, gđa Marijana Mikačević, je hrvatska državljanka rođena 1965. godine i živi u Bjelovaru; trinaesti podnositelj zahtjeva, g. Antonio Mikačević, je hrvatski

GASHI I DRUGI protiv HRVATSKE – IZLAGANJE O ČINJENICAMA

državljanin rođen 1986. godine i živi u Bjelovaru; četrnaesta podnositeljica zahtjeva, gđa Mateja Mikačević, je hrvatska državljanka rođena 1994. godine i živi u Bjelovaru. Podnositelje pred Sudom zastupa g. D. Gjurašin, odvjetnik u Zagrebu. Zahtjev je podnesen Sudu dana 17. studenog 2010. godine. Okolnosti predmeta Činjenično stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može se sažeti kako slijedi. Dana 28. prosinca 1995. godine, osmi podnositelj zahtjeva podnio je građansku tužbu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu protiv Republike Hrvatske, tražeći naknadu štete u svezi s nesretnim događajem izazvanim pucnjavom od strane vojnika Hrvatske vojske. Početkom 1996. godine ostali podnositelji podnijeli su građansku tužbu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu protiv Republike Hrvatske, u svezi s istim događajem. Dana 13. lipnja 1996. godine Općinski građanski sud u Zagrebu spojio je postupke. Općinski građanski sud u Zagrebu održao je devet ročišta. Dana 04. prosinca 1997. godine Općinski građanski sud u Zagrebu donio je međupresudu u odnosu na dio zahtjeva podnositelja. Neutvrđenog dana podnositelji su podnijeli žalbu Županijskom sudu u Zagrebu protiv navedene međupresude. Dana 15. svibnja 2000. godine Općinski građanski sud u Zagrebu odredio je prekid postupka do donošenja izmjena mjerodavnih zakonskih propisa. Dana 31. prosinca 2003. godine Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio je da se postupak nastavi. Dana 15. veljače 2005. godine Županijski sud u Zagrebu ukinuo je presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Dana 07. siječnja 2003. godine podnositelji su podnijeli Ustavnom sudu RH ustavnu tužbu radi duljine trajanja postupka. Dana 19. rujna 2005. godine Ustavni sud RH utvrdio je povredu prava podnositelja zahtjeva na suđenje u razumnom roku, dosudio svakome od njih po 15.600,00 hrvatskih kuna na ime naknade štete te naložio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu da dovrši postupak u roku od šest mjeseci. Dana 29. studenog 2005. godine Općinski građanski sud u Zagrebu odbio je građansku tužbu podnositelja. Dana 09. ožujka 2006. godine podnositelji su podnijeli žalbu Županijskom sudu u Zagrebu. Dana 20. lipnja 2006. godine Županijski sud u Zagrebu ukinuo je prvostupanjsku presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Dana 02. veljače 2007. godine Općinski građanski sud u Zagrebu odbio je građansku tužbu podnositelja. Neutvrđenog dana 2007. godine podnositelji su podnijeli žalbu Županijskom sudu u Zagrebu.

GASHI I DRUGI protiv HRVATSKE – IZLAGANJE O ČINJENICAMA

Dana 27. studenog 2007. godine Županijski sud u Zagrebu ukinuo je prvostupanjsku presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Dana 05. ožujka 2008. godine podnositelji su podnijeli zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Županijskom sudu u Zagrebu. Dana 05. svibnja 2009. godine Županijski sud u Zagrebu utvrdio je povredu prava podnositelja zahtjeva na suđenje u razumnom roku, dosudio svakome od njih po 2.000,00 hrvatskih kuna na ime naknade štete te naložio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu da dovrši postupak u roku od šest mjeseci. Neutvrđenog dana 2009. godine podnositelji su podnijeli žalbu Vrhovnom sudu RH u odnosu na dosuđeni iznos naknade. Dana 04. rujna 2009. godine Vrhovni sud RH dosudio je svakom od podnositelja dodatnih 1.000,00 hrvatskih kuna. Neutvrđenog dana podnositelji su podnijeli žalbu tročlanom žalbenom vijeću Vrhovnog suda RH u odnosu na dosuđeni iznos naknade. Dana 14. lipnja 2010. godine žalbeno vijeće Vrhovnog suda RH odbilo je žalbu podnositelja. Postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu je još uvijek u tijeku.

PRIGOVORI
Podnositelji zahtjeva prigovaraju na temelju članka 6. stavka 1. Konvencije zbog duljine trajanja građanskog postupka i zbog nedostatne naknade koju su im dosudili domaći sudovi.