Nama Pegawai Yang Dinilai (PYD) : Jawatan : Tempat Bertugas

:

Ulasan kegiatan/aktiviti/sumbangan dan projek yang telah disumbangkan oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD)

1. Guru Mata Pelajaran Matematik, Mu ik !an P. "eni #. "etiausa$a %antin &. Guru Penasi$at 'uma$ "ukan. (. Pen)elaras %ela* !an Persatuan

TUGAS-TUGAS GURU

1Mengajar se2ilangan 3aktu 4ang (iteta%kan. : Petunjuk Prestasi 1Mengajar se2ilangan 3aktu 4ang (iteta%kan. Ringkasan Aktiviti/ Projek BIDAN !"RI!"#"M uru $ata%elajaran Mate$atik 1&' 2A (an 2B uru $ata%elajaran Pen(i(ikan )eni *a+un 2 A$al (an 2 Bakti. A-! %anitia Mu. 1$eng+a(iri kursus 4ang 2erkaitan (engan $ata%elajaran 1Me$2antu $engurus (an $elaksanakan %rogra$ 4ang 2erkaitan. uru $ata%elajaran Pen(i(ikan Mu. )etiausa+a !antin 1$engga(akan $es4uarat A-! sekurang1 kurang tiga kali seta+un.ik 4. 1Mengurus (an $elaksanakan ujian/%e%eriksaan 4ang (iteta%kan.NAMA Bil A 1.ik *a+un 2 A$al (an 2 Bakti. 1$enge$askini 6ail16ail 4ang 2erkaitan $engikut 6or$at. 3. 1Me$2antu %erlaksanaan %rogra$ 4ang (iran5ang (an (iara+kan. 1Mengajar se2ilangan 3aktu 4ang (iteta%kan. 1Mengurus (an $elaksanakan aktiviti 4ang 2erkaitan. A-! %anitia Mate$atik 2. 4. 1Me$2antu %erlaksanaan ujian (an %e%eriksaan 4ang (itata%kan./M 1. BIDAN *" A) !0!"RI!"#"M . 5. A-! %anitia Pen(i(ikan )eni BIDAN *" A) .

.ari )au(agar Mu(a9. Pen4elaras !ela2 (an Persatuan uru Penasi+at Persatuan )ains (an Mate$atik uru Penasi+at Ru$a+ . 2. 3.1.ijau 1 Menguruskan a5ara sukaneka *a+un 7 1Mengurus (an $elaksanakan +ari kantin8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful