oopisati ulogu brodarstva u prometnom i pisati ulogu brodarstva u prometnom i

gospodarskom sustavu gospodarskom sustavu
definirati podjele vozarina i troškova u poslovanju definirati podjele vozarina i troškova u poslovanju definirati podjele vozarina i troškova u poslovanju definirati podjele vozarina i troškova u poslovanju
brodara brodara
opisati tehnike zapošljavanja, ugovore, obveze i opisati tehnike zapošljavanja, ugovore, obveze i
troškove, optimizacija poslovanja i komercijalni troškove, optimizacija poslovanja i komercijalni
rizici; optimizacija prijevoznih sposobnosti broda rizici; optimizacija prijevoznih sposobnosti broda
Mitrović, F., Mitrović, F., Sumić, D., Plazibat, V.: Sumić, D., Plazibat, V.: Ekonomika Ekonomika
brodarstva, Pomorski fakultet Split, brodarstva, Pomorski fakultet Split, Split, Split, 20 2013 13. .
Batalić, M.: Ekonomika brodarstva I., (autorizirana Batalić, M.: Ekonomika brodarstva I., (autorizirana
predavanja), VPŠ, Split, 2003. predavanja), VPŠ, Split, 2003.
Kesić. B.: Ekonomika brodarstva, VPŠ, Rijeka, 2001. Kesić. B.: Ekonomika brodarstva, VPŠ, Rijeka, 2001.