‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬

‫זונטאג פר’ ויצא ל’ חשון‪ ,‬א’ דר”ח כסליו תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪November 3 ‘13‬‬
‫עלות השחר‪5:16 :‬‬
‫‪6:28‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש ‪8:28‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:04‬‬
‫סוף זמן תפלה‪9:31 :‬‬
‫‪9:56‬‬
‫סוז"ת גר"א‪:‬‬

‫‪11:39‬‬
‫‪4:49‬‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪718-388-7744 :‬‬
‫ל קרית יואל • היום יום‪845-662-6122 :‬‬
‫ל ירושלים • מבשר ואומר‪ 011-972-2-5810-342 :‬ך‬
‫ך‬

‫ך‬

‫‪1412‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫זייט אויפמערקזאם! צוליב די צוריקגעריקטע זייגער‪,‬‬
‫זענען די זמנים אצינד מיט א שעה בעפאר ווי די פארגאנגענע וואך‬

‫שידוכים‬
‫מו"ה אברהם יצחק טאבאק‬
‫מו"ה שמעון ליבערמאן הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה משה לייב הכהן טרעגער‬
‫מו"ה יוסף יצחק שווארטץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הבה"ח כמר יעקב הערש‬
‫הבה"ח כמר שלום דוב נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫נ"י‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה נחמן גאלד‬

‫הי"ו‬

‫ב"ר חנני' יו"ט הי"ו‬
‫חתן מו"ה אברהם משה פערל הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫ב"ר יהושע שמואל הי"ו‬
‫חתן מו"ה יוסף זאב מויזקאפף הי"ו‬

‫מו"ה יואל ווידער‬

‫בבית מו"ח ‪713 Bedford Ave. #6B‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד חרדים ‪ 143‬ראדני סט‪ .‬שחרית ‪8:30‬‬

‫בבית מו"ח ‪204 Rutledge St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 13‬הופפער סט‪ .‬שחרית ‪8:15‬‬

‫חתונות‬
‫מו"ה יחזקי' פייביל קאלמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה נפתלי צבי לאנדא‬
‫מו"ה טובי' אברהם שעהנפעלד הי"ו‬
‫הי"ו‬

‫נא לקבלו כהזמנה פרטית‬

‫מו"ה נפתלי משה אינדיג‬

‫הי"ו‬

‫היות הרבה הזמנות חזרו‪ ,‬נא לקבלו כפרטית‬

‫ַהן הי"ו‬
‫מו"ה הערשל ב"ר בצלאל קא‬
‫היות הרבה הזמנות חזרו‪ ,‬נא לקבלו כפרטית‬

‫החתן כמר בנימין ני“ו‬
‫באולם אימפעריאל‬
‫החתן כמר שלמה ני“ו‬
‫באולם פרדס פיגא‬
‫החתן כמר בערל ני“ו‬

‫מו"ה מענדל קאלמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה משה מענדל פאלאטשעק‬
‫מו"ה מיכל ווייס הי"ו‬

‫הי"ו‪ ,‬ק"י‬

‫באולם ראוז קעסל‬
‫החתן כמר יואל מענדל גרשון‬
‫באולם בית רחל פאראדייס‪ ,‬ק"י‬

‫מו"ה יקותיאל יוסף ניימאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה שלום יעקב מערמלשטיין‬

‫הי"ו‬

‫ני“ו‬

‫החתן כמר שלמה יואל ני“ו‬
‫באולם עטרת גאלדא‪ ,‬ב"פ‬

‫‪Looking for F/T Sales Personnel‬‬

‫‪tEBZTXLt4VOEBZBNVTUt&OUSZMFWFMXFMDPNF‬‬
‫‪t$PNQFUJUJWFTBMBSJFTt /PO$PNNJTTJPO
$BMM212.502.9434‬‬
‫‪t)FBMUI#FOFöUTt1BJE)PMJEBZT7BDBUJPO‬‬
‫‪&NBJMFNQMPZNFOU!CIQIPUPDPN‬‬

‫ברוך‬
‫הבא‬
‫בשם‬
‫ה‘‬

‫הננו מקדמים בברכה את הגאון הצדיק המקובל‪,‬‬
‫פועל ישועות אוהב ישראל אמיתי‬

‫כ“ק אדמו“ר‬
‫מ’ווערצקי שליט“א‬

‫הרבי שליט“א ישהה בבארא פארק‬
‫מיום א‘ ויצא ל’ חשון‬
‫עד ה‘ וישלח‪ ,‬י“א כסלו )‪(Nov. 3-14‬‬
‫בבית הרבני הנגיד הרה“ח ר' משה ביילוש שליט“א‬
‫‪1741-56th St.‬‬

‫שהגיע מארה“ק ויקבל הקהל לעצה ולברכה‬

‫ע“י אפוינטמענט בטעל‪.‬‬

‫בעניני חינוך הילדים‪ ,‬פרנסה‪ ,‬זיווג‪ ,‬זש“ק‪ ,‬שלום בית ועוד‬

‫ביהמ"ד מהרח"ו‬
‫ע"ש רבינו חיים ויטאל זיע"א‬
‫ ניו יורק יע"א ‪-‬‬‫ ירושלים עיה"ק תובב"א ‪-‬‬‫‪ -‬צפת עיה"ק יצ"ו ‪-‬‬

‫מובא בספר קדמון "ברית מנוחה"‬

‫שבחודש התשיעי כסלו‬
‫יום התשיעי ט' כסלו ג' וישלח למס' ‪Nov. 12‬‬
‫בשעה התשיעית ‪1:00-2:30PM‬‬

‫היא שעת רצון גדולה מאוד‬

‫‪347.622.0050‬‬

‫כסלו‪ :‬מובחר שבחודשים שבכל השנה כולה‪.‬‬
‫יום ט‪ :‬מובחר שבימים שבכל השנה‪.‬‬
‫שעה ט'‪ :‬מובחר שבשעות שבכל שעות השנה‬
‫ועת רצון שאין כמוה בכל השנה‪.‬‬

‫לאור הנ"ל יתאספו חבריא קדישתא‬
‫מהרח"ו ביום ג' וישלח הבעל"ט‬

‫בשעה חשובה זו ב ‪ 3 -‬מקומות מרכזיים‬
‫בניו יורק‪ :‬בבית מדרשינו‬
‫בצפת עיה"ק‪ :‬בציוני הרמ"ק והאר"י הק' וה"בת עין" זיע"א‬
‫ובירושלים עיה"ק‪ :‬בציון אוהחה"ק זיע"א‬

‫סדר המעמד‪:‬‬

‫תפילה מהאר"י הק' זיע"א עם שמות הק'‬
‫לקרוע גזירות‪.‬‬
‫תפילת הרש"ש זיע"א "לעולם ה' דברך ניצב‬
‫בשמים"‪,‬‬
‫תפילת החיד"א זיע"א לזיווגים הגונים לבנים‬
‫ולבנות‪,‬‬
‫תפילת ה"בן איש חי" זיע"א להמשיך שפע‬
‫עליון ולפרנסה ברווח‪.‬‬
‫תפילת השל"ה הק' זיע"א לזכות לכל בנייך‬
‫לימודי ה'‪.‬‬
‫תפילת הפלא יועץ זיע"א על בריאות איתנה‬
‫ורפואה שלימה בתוחש"י‪.‬‬
‫ואמירת ע"ב פסוקים עם שמות הק'‪ ,‬מ"ב‬
‫מסעות‪ ,‬התרת קללות‬
‫ותפילה כוללת לכל משאלות לבנו לטובה‬
‫ולברכה מהמקובלים הקודמים זיע"א‪.‬‬
‫סגולה מיוחדת מבעל ה"ברית מנוחה"‬
‫לקבלת התפילות בעת רצון עניתיך‪.‬‬

‫לשפוך שיח ולהעתיר ולבקש עבור בתי בני ישראל הע"י‪,‬‬
‫בכל מקום שהם‪ ,‬לישועות ולרפואות‪ ,‬לזיווגים הגונים‪ ,‬ולבני‬
‫סמיכי‪ ,‬חיי אריכי ומזוני רויחי‪ ,‬ולשפע עליון‪ ,‬ולכסף מוצא ומי שרוצה להזכיר שמו וב"ב‪ ,‬נא להתקשר‬
‫בכל זמן‪ ,‬ולאקמא שכינתא מעפרא‪.‬‬

‫‪917-442-3064‬‬

‫היימישע‬

‫‪SPELT CALLAH‬‬

‫‪Free Delivery‬‬

‫שפירט ווי‬
‫חלה‬
‫עכטע‬
‫‪347.988.5570‬‬

‫‪Looking for a well-organized female to manage a group home‬‬

‫‪for 14 woman with developmental disabilities in Williamsburg, early mornings 6 - 10.‬‬
‫‪Training provided - Good pay - Great opportunity Please call 718-782-3900‬‬

‫‪For wholesale call‬‬

‫‪Balabusta‬‬
‫‪House Manager‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫זונטאג‬

‫‪°50 - °32‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫מאנטאג‬

‫‪°48 - °38‬‬
‫זוניג‬

‫דינסטאג‬

‫‪°53 - °42‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫מיטוואך‬

‫‪°61 - °53‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°64 - °42‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°51 - °35‬‬

‫פארוואס לערנט יעדער דרייווען ביי פאללמאן?‬
‫ווייל א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס‪ ,‬און קען גוט דרייווען!‬

‫‪280 RODNEY ST.t718-237-1512‬‬
‫זוכט איר א גוטן רבי'ן פאר אייער אינגל אדער בחור‪ ,‬פארטאגס‪ ,‬ביינאכט אדער מוצש"ק? רופט ‪347-415-5779‬‬

‫‪¾´¯Ã·Ç¯½ÀÁ ÇȺ¾Á½´Æ¯°´Å‬‬
‫¯¸½‪27 skillman st. 718-408-8747  ·Á¿ÇÁ·¿¸¯¾¯ÀÃÁÁ ÇȺ·¸½»¸Á‬‬
‫‪Sprint Unlimited Talk & Text‬‬
‫צו באקומען! ‪$25 no contract‬‬

‫‪Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400‬‬
‫‪High Commission Paid for HAS Advantage Points. Call / Text 845-521-5377‬‬

‫‪LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080‬‬
‫מיר טוען אלע ערליי ‪,Construction & Carpeting Jobs‬ע‪ 100%‬צופרידנהייט גאראנטירט! רופט ‪347-512-1704‬‬

‫■ ביליגע פרייזן ■‬

‫גרעפיק'ס • ‪917-426-1415‬‬

‫■ העפליכע סערוויס ■‬

‫מאנסי ‪For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 -‬‬
‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י ‪ -‬פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‪ .‬מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער ‪011-972-52-715-6761‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע הויז צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪718-782-2085 .‬‬

‫‪ - Pest Hunter‬היימישע ‪ - Exterminator‬צופרידנהייט גאראנטירט! רופט ‪718-954-0112‬‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬

‫בעט פאר ירחמיאל ‪Do you have a Secure credit card? then CALL TODAY and get approved for a CC with great benefits! 866-647-7235 #433‬‬
‫‪ELECTRIC Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫האט איר א ‪ ?Bank Of America Home Equity‬סעטלט יעצט פאר סענט'ס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‪718-306-9314 .‬‬
‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300‬‬
‫צו באקומען דעם "גוט מארגן" און "עקרת הבית" יעדן אינדערפרי אין אייער אימעיל‪ ,‬שיקט א פארלאנג צו‪subscribe@gitmorgen.com‬‬
‫הרה"צ המפורסם‬

‫באקאנטער מומחה‬

‫משה טייטלבוים‬

‫אין אויסלעשן עין הרע דורך גיסן בליי‬

‫פון ארץ ישראל‬

‫איז דאהי בלויז געציילטע טעג‬

‫שליט"א‬

‫‪Open from 6:00am‬‬
‫‪Till 7:00pm‬‬

‫טעגליכע ספעשל ‪!Full Breakfast $5‬‬

‫‪Come Eat Lunch with a‬‬
‫‪Group of 3 & more. Get 10% off! 161 Division Ave. Cor. Lee‬‬

‫געצייל‬

‫טעג פא טע‬
‫רבליבן!‬
‫רופט שוין פאר אפוינטמענט‬

‫‪718-513-7772‬‬

‫בעזהשי”ת‬

‫מסגרת‬

‫סדר המעמד הגדול‬
‫לכבודה של תורה‬

‫סיום מס' שבת והתחלת מס' עירובין‬
‫לע"נ הרה"ח ר' חיים מרדכי ע"ה בן הרה"ח ר' שמואל נ"י )שווארץ(‬

‫יחד עם סעודת ראש חודש רבתי‬

‫ביום א' ויצא‪ ,‬ר"ח כסלו הבעל"ט‬
‫באולם קאנטינענטאל‬

‫כולם נקבצו באו לך‬
‫כל חברי "תורתך שעשועי"‬

‫תושבי וויליאמסבורג‪ ,‬בארא פארק‪ ,‬קרית יואל ומאנסי יצ"ו‬

‫בראשות עטרת ראשינו כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א‬

‫זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו‬
‫פתיחת האולם‬
‫בשעה ‪ 7:30‬בערב‬

‫נט”י לסעודת מצוה‬

‫כבודה של תורה‬

‫הרב הגאון המפו' פה מפיק מרגליות‬

‫רבי יעקב רובין‬

‫זמירות יאמרו‬
‫חברת "שירה"‬

‫סעודה רחבה מוכן לכל המשתתפים מקהלת המנגנים המפורסמים‬

‫שליט"א‬

‫ר"מ בישיבת באר התורה ד'סאטמאר‬

‫נואם הכבוד‬

‫הגאון הצדיק המפו’ מורה ודאין נואם בחסד עליון‬

‫רבי צבי היילפערין‬

‫שליט"א‬

‫דומ"ץ דקהל עדת יראים וויען בארא פארק יצ"ו‬

‫טוב לי תורת פיך‬

‫בעל הבית חשוב העוסק בפרנסה וקובע עתים לתורה‬

‫תושב וויליאמסבורג יצ"ו תושב קרית יואל יצ"ו‬
‫שעשועים דאורייתא מדי יום ביומו ע"י לימוד והבחינות‬

‫גרסה נפשי לתאוה בכל עת‬

‫ישמיע חבר הנהלת "תורתך שעשועי"‬
‫דברות קודש לכבודה של תורה‬

‫כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א‬
‫מתנה טובה‪:‬‬

‫מזכרת יקר רב הערך יחלק לכל הלומדים החשובים‬

‫לרגל התחלת מס' עירובין‬

‫גדול יהי' כבוד המעמד הזה‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful