Ortodoxia, 1950, 4, pp.

559-609

ÎNVĂŢĂTURA DESPRE MAICA DOMNULUI LA ORTODOCŞI ŞI CATOLICI
de Preot
Prof. D. STĂNILOAE

Proclamarea recentă de către papa a dogmei înălţării Fecioarei Măria la cer c tr p l, ne dă prile! "ă #acem nele con"ideraţii a" pra deo"e$irilor dintre mariologia ortodoxă %i cea catolică %i a" pra di#eritelor "emni#icaţii ce "ta la $a&a ace"tor deo"e$iri. 'lementele com ne ale dogmei mariologiei ortodoxe %i catolice " nt( p r rea #ecioria Mariei )aeipart*enia+, calitatea ei de ,ă"cătoare de - mne&e )t*eotoc*ia+ %i cin"tirea ei mai pre" " de toţi .#inţii %i îngerii )*/perd lia+. . nt cele trei elemente propo0ăd ite de 1po"toli %i a#lătoare în .cript ră c oca&ia de"crierii e0eniment l i 2 nei0e"tiri. -ar catolici"m l n3a răma" la ace"te elemente com ne, ci a adă gat la ele c4te0a elemente no i, datorită cărora mariologia l i a a! n" "ă "e deo"e$ea"că de mariologia ortodoxă. 1ce"tea " nt( imac lata concepţie a Fecioarei Măria, care are caracter de dogmă )dela 5 -ecem$rie 1554+, calitatea ei de 6împre nă ră"c mpărătoare a neam l i omene"c7 )corredemptrix+, deocamdată n mai în #a&ă de doctrină teologică, dar c per"pecti0a de-a de0eni în c r4nd dogmă %i #orma recentă de dogmă a în0ăţăt rii de"pre înălţarea Fecioarei c tr p l la cer, care ca credinţă ne#orm lată dogmatic %i c o n anţă deo"e$ită, e proprie %i 2i"ericii Ortodoxe. Prin ace"te elemente no i mariologia catolică mani#e"tă n "pirit propri , deo"e$it de "pirit l mariologiei ortodoxe. 'l "3ar p tea re& ma în rmătoarele trei tendinţe( 1) tendinţa de-a paraleli&a pe Fecioara Maria c 8i" " 9ri"to", de a-i atri$ i n rol oarec m
coordonat c al : i în m4nt irea l mii( ;+ tendinţa de-a a tonomi&a pe Maica -omn l i de d mne&ee"c l ei Fi , de-a "coate e0enimentele 0ieţii ei din l mina : i, " $ care ea le-a

560 0oit acoperite< =+ tendinţa de-a "coate pe Maica -omn l i din "olidaritatea c neam l omene"c %i c ni0er" l creat, de-a o ridica dea" pra : i. d pă c*ip l în care e ridicat 8i" " 9ri"to". >ele trei tendinţe, %i mai ale" primele do ă " nt "tr4n" înr dite %i împletite. -e aceea rmărind -le în paginile rmătoare, n 0om "emnala todea na explicit pe #iecare. .pre deo"e$ire de tendinţele ace"tea, tendinţele mariologiei ortodoxe " nt de-a pri0i pe Maica -omn l i ca primind -%i toată "la0a dela d mne&ee"e l ei Fi împre nă c an"am$l l #ăpt rilor din co"mo", de%i ca cea dint4i dintre ele. ?endinţele mariologiei ortodoxe "e acopere c tendinţele '0ang*eliilor %i ale cre%tinătăţii primare. >ine n3a o$"er0at că ?e"tament l ,o acopere c o di"creţie aproape totală 0iaţa Preac ratei Fecioare@ >a &a n poate #i alta dec4t că în"ă%i Maica -omn l i a în#r4nat pornirea c rată a "#inţilor "criitori de-a da 0re-o %tire de"pre ea, mai ale" d pă înălţarea Fi l i ei la cer. , #ără "en" '0. 8oan notea&ă n c 04nt, "ing r l c 04nt al Maicii -omn l i, adre"at c*iar la încep t l acti0ităţii : i, la n nta dela >ana, apo"tolilor %i, d pă ei, t t ror credincio%ilor din toate timp rile( 6Faceţi ceeace 0ă 0a "p ne7 );,5+. ' "ing ra ei propo0ăd ire indicată în ?e"tament l ,o %i arată 0oinţa Maicii -omn l i de-a îndrepta atenţi nea credincio%ilor în mod principal "pre Fi l ei. Faptele 1po"t. ne "p n că ea era c apo"tolii )1, 14+ dar
nici n alt amăn nt n ne da de"pre ea, c "ig ranţă pentr că a%a era 0oia ei .

?ot a%a de "emmricati0 e"te #apt l că nici din primele 0eac ri a0em %tiri de"pre 0iaţa, acti0itatea, moartea %i înălţarea Maicii -omn "crierile apocri#e, neacceptate de 2i"erică. -ea$ea dela "inod l din proclamat "olemn t*eotoc*ia Maicii -omn l i, preoc parea de ea a

rmătoare n l i, dec4t în '#e", care a l at o mare

Ortodoxia, 1950, 4, pp. 559-609 de"0oltare. 'ra, "e 0ede, n con"emn mo%tenit de pe 0remea apo"tolilor, care a c no"c t că acea"ta e"te 0oinţa Maicii -omn l i. P4nă la "inod l dela '#e" "e a#irma doar "impl că Maria e"te Maica > 04nt l i #ăc t tr p %i că ea a #o"t Fecioară %i "e 0enera într3 n c lt em$rionar 1+. ' ceeace datea&ă dela apo"toli, e
ceeace a propo0ăd it ei de"pre Fecioara ca partea ei la m4nt irea l mii. 1ce"tea era prin cari n "e #ăcea dec4t "ă "e p nă în l mină d mne&eirea >el i nă"c t elementele

561 din ea deci "ig ranţa m4nt irii noa"tre. - pă '#e" 2i"erica n3a #ăc t dec4t "ă preci&e&e ace"te elemente %i la ele a răma" 2i"erica Orodoxă p4nă a&i. -ar "ă rmărim tendinţele amintite ale mariologiei catolice în #iecare din în0ăţăt rile prin care "3a depărtat de #ond l 0ec*i %i com n al mariologiei cre%tine, arăt4nd totodată netemeinicia ace"tei în0ăţăt ri "a tendinţe.
I.

Imaculata concepţ e.

I!. Prel m nar . Prin dogma de"pre imac lata concepţie a Fecioarei Maria, catolici"m l 0rea "ă p nă dela încep t l exi"tenţei ei pe Fecioara într3o paralelă, într3o egalitate c 8i" ". Prec m 8i" " "3a >oncep t %i "3a nă"c t #ără de păcat l "trămo%e"c, tot a%a "3a concep t %i "3a nă"c t #ără de păcat l "trăimo%e"c %i Maria. Prin acea"ta Fecioara Maria e"te oarec m a tonomi&ată #aţă de 8i" ". Ai în acela%i timp e "coa"ă din ordinea omenea"că, de " $ legea ni0er"ala mană< n om "e concepe %i "e na%te n " $ legea in#lexi$ilă " $ care "e na"c toţi oamenii, ci "e na%te ca - mne&e -Om l, #ără "ă #ie - mne&e -Om. Bn0ăţăt ra gen ină a cre%tini"m l i, $a&ată pe c 0intele .#. .cript ri, e că toţi oamenii "e na"c c păcat l "tr4mo%e"c, că nici n l n poate 0eni pe l me, d pă căderea protopărinţilor, #ară ace"t păcat )Com. 5" 1;< '0. 8oan =" 6+. -eci toţi a lip"ă de m4nt ire %i m4nt irea a 0enit pentr toţi, excl "i0 prin 9ri"to". Prec m printrD n "ing r om "3a introd " păcat l in toţi, a%a prin 6 n l 8i" " 9ri"to"7 a 0enit m4nt irea t t ror )Com. 5, 15" 16+. >atolicii "coţ4nd pe Măria de " $ legea na%terii c păcăt l "trămo%e"c, o "cot %i de " $ nece"itatea de a "e m4nt i prin 8i" " 9ri"to". Pentr ea n mai e"te 8i" " 9ri"to" nic l Mi!locitor %i M4nt itor. 'a "3a m4nt it înainte de a 0eni pe l me Fi l l i - mne&e . 'a n "e m4nt ie%te prin *ar l ad " de -omn l 8i" " 9ri"to". ' drept că $ la Ineffa# l $ Deu$ din 5 -ecem$rie 1554 declară ca 6Fecioara Măria a #o"t pre"er0ată de orice pată a păcat l i originar din prima clipă a conceperii7, 6în 0irt tea meritelor l i 8i" " 9ri"to"7. -ar prin acea"ta, catolici"m l "ă04r%e%te do ă a$ateri dela ordinea generală a l crării *ar l i m4nt itor al l i 8i" " 9ri"to", a$ateri cari n #ac dec4t "ă relie#e&e concepţia l i că Măria "3a m4nt it în a#ară de 9ri"to"( a+ admite în ca& l Mariei o l crare m4nt itoare a *ar l i l i 9ri"to", înainte de a #i exi"tat 9ri"to" în" %i, adică - mne&e -Om l< $+ admite în ca& l Mariei că *ar l l i 9ri"to" în" %i i&$ă0e%te pe om
de păcat l "trămo%e"c d pă ce "-a nă"c t c rec noa%te %i el, ei îl #ere%te c*iar de a "e na%te c el. -e aceea,

56% dogma 8ne##a$ili" -e " că graţia care a #erit-o pe Maria de a"e concepe c , păcat l "trămo%e"c e o 6 graţie "pecială 7, n graţia m4nt itoare ordinaă. Bn orice ca&, graţia acea"ta n-a mai 0enit în Maria prin 9ri"to" %i n-a #o"t aceea%i graţie pe care o prime"c toţi c4nd "e i&$ă0e"c de păcat l "trămo%e"c.

1

:e 2ac*elet, Immaculée Conception, dans l'Ecriture et la tradition jusq'au Concile d'Ephèse, 1rt. în -ictionnaire de ?*Eologie cat*oliF e, t. G88, 1, Pari" 19;=, col. 5H=, 5HH. M. I gie, Immaculée Conception dans l'Eglise grecque apres le Concile d'Ephèse, 1rt. în -ict. cit., tom. cit., col. 904.

Ortodoxia, 1950, 4, pp. 559-609 -ar în acea"tă în0ăţăt ră e a"c n"ă o conce pţie caracteri"tică a catolici"m l i de"pre păcat, m4nt ire %i graţie, concepţie c tot l deo"e$ită de cea patriotică %i ortodoxă. - pă concepţia catolică, păcat l n e dec4t c lpă în #aţa l i - mne&e %i pedeap"ă pentr c lpă. 'l n e %i o "lă$ire a nat rii mane în ad4nc rile ei ontice. >ăderea în păcat a primilor oameni a lă"at nat ra mană în "tarea ei p ră )"tat " nat rae p rae+, pri04nd-o doar de eta! l " prap " al dar rilor i " pranat rale. -eci, păcat l are n caracter p r ! ridic, n ontologic, %i deaceea poate #i înlăt rat tot printr3o proced ră ! ridică. - mne&e iartă c lpa pro0enită din nea"c ltarea oamenilor, prin primirea ec*i0alent l i "a " praec*i0alent l i a"c ltării l i 9ri"to". - mne&e reîntoarce, prin acea"ta, oamenilor, graţia pierd tă de aceia prin nea"c ltare. -acă-i a%a, ?atăl >ere"c poate acorda Fi l i .ă n a0an" din graţia ce o 0a do$4ndi pentr oameni d pă într pare, iar ace"t a0an", n #el de primă de pregătire a într pării .ale, de pregătire a loca% l i în care "e 0a co$orî pen tr într pare, "ă-l trimită c anticipare Mariei. Pe de altă parte păcat l, concep t ca "implă 0ină %i pedeap"ă, n %i ca modi#icare a #irii în ad4nc rile ei, "e 3tran"mite, d pă teologii catolici, printr3o imp tare externă din partea l i - mne&e , în $a&a n i contract înc*eiat de 'l c 1dam, ca repre&entant al t t ror oamenilor, n printr3o împărtă%ire reală, tainică, a t t ror, de păcat l l i 1dam. -acă-i a%a, - mne&e a p t t excepta c*iar dela înc*eierea contract l i c 1dam, pe Maria, de " $ 0ina l i 1dam, care în $a&a contract l i a0ea "ă #ie imp tată întregei l i po"terităţi, în ca& l c4nd el 0a călca por nca a"c ltării de - mne&e ;+. -ar acea"tă concepţie, pe l4ngă #apt l ca red ce păcat l rma%ilor l i 1dam, la n decret ar$itrar al l i - mne&e , "coate pe Fecioara Măria din "olidaritatea c întreaga omenire, at4t în ce pri0e%te păcat l, c4t %i m4nt irea. 'a n " portă păcat l c întreaga omenire %i n "e m4nt ie%te c ceilalţi oameni. >oncepţia acea"ta ! ridică "parge nitatea dintre oameni în păcat %i "parge nitatea dintre ei %i 9ri"to", în m4nt ire. -ogma imac latei concepţii n e dec4t o il "trare partic lară a ace"t i #enomen general. 56& Bn concepţia ortodoxă, în"ă, păcat l ne#iind n mai c lpă %i pedeap"ă, ci %i o "lă$ire a nat rii mane, "căparea de păcat în"eamnă, pe l4ngă "ati"#acerea l i - mne&e de către 8i" " 9ri"to" prin a"c ltare %i moarte, o întărire a ace"tei #iri, prin ridicarea ei într3o nire intimă c d mne&eirea. 1cea"ta a #ăc t-o Fi l l i - mne&e de0enind %i ipo"ta" al #irii omene%ti, de0enind %i om între oameni, ipo"ta" omene"c între ipo"ta"ele omene%ti, %i ca atare, #iind %i n l din ?reime, re0ăr"4nd în "emeni energia necreiată a d mne&eirii .ale, *ar l d mne&eie"c. , mai prin manitatea l i 9ri"to" c rge iară%i *ar l în omenire. -e"ig r, moartea %i în0ierea : i ca om are n rol "pecial în de"c*iderea manităţii .ale pentr toată energia d mne&eia"că, pentr tot - * l pe care "ă-l tran"mită apoi oamenilor cari îl prime"c. 1"t#el *ar l n e n a! tor creiat, pe care îl dă - mne&e pentr 9ri"to", clar n n maidec4t prin 9ri"to", ca în catolici"m, ci energia d mne&eia"că necreată, care a tre$ it înt4i "ă "e re0er"e în manitatea l ată de Fi l l i - mne&e , pentr ca prin ea "ă treacă la toţi cei ce 0rea "ă o primea"că. -e aceea, eli$erarea de păcat l "trămo%e"c n o poate o$ţine nici n om dec4t prin nirea l i c 9ri"to", - mne&e -0m l. , mai a%a a o$ţin t-o %i Fecioara Maria. -e"ig r, n3a #o"t nece"ar ca manitatea
Fi l i l i - mne&e "ă #ie deplin #ormată ca "ă tran"mită Maicii .ale li$ertatea de păcat l "trămo%e"c. -in prima clipă a &ămi"lirii .ale ca om, c răţenia de păcat a #irii .ale mane, încep tă a "e #orma, a trec t a" pra Maicii .ale. Mai preci" 0or$ind, prin acela%i act prin care "3a atin" de ea, pe de o parte a c răţit-o, pe de alta a încep t #ormarea #irii .ale, a%a c m l mina, în acela%i moment în care "e aprinde, %i l minea&ă %i al ngă înt neric l. -e"ig r, nede"părţit de Fi l, a l crat - * l .#4nt. .a Fi l l cra prin - * l .#4nt în acea"tă atingere, căci - mne&e l crea&ă totdea na a" pra oamenilor prin - * l. -e aceea, - * l pe deoparte a c răţit-o, pe de alta i-a dat p terea de a na%te #ără de "ăm4nţă pe Fi l ca om. -ar exact în moment l în care "e c răţea %i primea p terea de a na%te #ără de "ăm4nţă "e %i &ămi"lea Fi l l i - mne&e ca om. >4nd "e &ămi"lea Fi l l i - mne&e din ea, - * l l cra a" pra ei c răţind-o %i d4nd -i p tere "ă-: &ămi"lea"că. : crarea - * l i de c răţire a Mariei %i &ămi"lirea Fi l i l i - mne&e în ea n "e pot de"părţi temporal na de alta. 8ată c m în#ăţi%ea&ă acea"tă "im ltaneitate, "a mai preci" #apt l, că Fi l i - mne&e mple pe Maica .a de plinătatea *ar l i a$ia din moment l în care mple manitatea .a. ?eo#an al ,iceii, care ne-a dat cea mai #r moa"ă, mai ad4ncă, mai "i"tematică %i mai de"0oltată la dă a Maicii -omn l i( 6-ar pri0e-

56'

2

Io"ep* .c*Jane, Histoire des dogmes, ;-c Edition, trad. de l31$$E 1. -egert, tome G8, Pari" 1904, p. ;H5.

>ăci . p. dămi"lirea : i #ără "ăm4nţă $ăr$ătea"că.* l propri . care e p terea c răţitoare %i "#inţitoare. en om n "e poate na%te în a#ară de legea nat rala a înm lţirii oamenilor. =+ 1l treilea moti0 din care dec rge organic nece"itatea na%terii #ără de păcat a -omn l i.mne&e > 04nt l #iind prin #ire proc rator l . 1.. adică #ără "t4rnirea de po#tă în Fecioara Măria. dată #iind "olidaritatea.iceii. nitatea ad4ncă a #irii mane. p. a0ea pe . 1ce"te moti0e " nt( 1 + . Mai m lt. Sermo in sanctissimam Deipa !mr "e#tum graecum cum interpretatione latina. Comae 19=5. tot %i 6*ar l din care prime"c toţi credincio%ii7. 1 "e o$"er0a că. c răţind în acela%i timp %i pe Fecioara Maria. ?reimi )ὅπερ KLMNO PQN RSTM UVWMX KYZ RNQW[\MY ]^SMK_ T`X a[bYX TWMVcLX+ %i al cărei proc rator %i di"tri$ itor pe "eama &idirii e M4ng4ietor l. . -acă "3ar #i &ămi"lit %i Fecioara. mai prin #apt l că 8i" " 9ri"to" 0ine pe l me prin într parea n i ipo"ta" din ?reime. ne#iind nece"ară o întemeiere neorganică a ei ca în ca& l Fecioarei Măria.3a l at %i a pornit a "e reali&a de . edidit Martin " I gie.#4nt %i nă"c t ca om #ără "ăm4nţă $ăr$ătea"că. ceeace întemeia&ă lip"a de păcat a M4nt itor l i c*iar din prima clipă a &ămi"lirii . 155.ă 7 =+. 156( 6>4ci omenitatea M4nt itor l i l at4 din noi" nită d pă ipo"ta" c 'l. &p cit. în moment l în care începe conceperea manităţii. pp. 8ar loca% l Maicii l i . o. a "c t rat deodată toată "tricăci nea păcat l i. în c*ip negrăit.mne&e "e poate na%te ca om #ără păcat. care "e l crea&ă p4nă ac m în noi prin $ote&. =.+.* l i propri d pă energie. . 8ar acea"ta "e datore%te #apt l i că ac m n "e na%te n " $iect care n exi"ta nicidec m înainte.* l i. mai 8i" " 9ri"to" "3a &ămi"lit %i "3a nă"c t #ără de păcat l "trămo%e"c.ine %i n3ar mai #i p t t m ri pentr oameni.icaen " ) 1=51+. "3ar #i întin" %i din ea. apoi de acolo ie"e 1ce"ta ca dintr3 n i&0or în al doilea loca% %i templ al . Ai n mai a%a "e 565 p tea petrece l cr rile.. a l at exi"tenţă în ipo"ta" l > 04nt l i ceeace "3a #ormat. %i a%a o #ace pe acea"ta "ă " $"i"te în 'l. înt4i mple loca% l %i templ l propri de întreg 1ce"ta. .mne&e > 04nt l în" %i %i . odată ce păcat l e act "a "tare contrară l i .. odată ce iniţiati0a m4nt irii noa"tre .* l . p terea creatoare %i modelatoare. n mai din 'l "3a întin" acea"tă i&$ă0ire de păcat la toţi. prin care înmorm4nt4nd -ne c 9ri"to".#4nt nede"părţit nit c 'l %i 1ce"ta a c răţit d ela încep t ceeace a l at din Fecioara Măria. >ăci .mne&e > 04nt l %i Fi l ei n n mai o c răţă pe ea mai dinainte %i o "#inţe%te prin . n "ilit de o perec*e de " $iecte mane. adică *ar l c răţirii de păcat l "trămo%e"c. mai preci". c.Ortodoxia.mne&e n poate a0ea păcat. 1lt#el 'l ar #i tre$ it "a moară pentr . 1poi #apt l că >el ce "e nă%tea #iind . n -l prime%te nici ea dec4t prin manitatea Fi l i ei. nemi!locit d pă acela.mne&e . e #apt l că p rător l #irii omene%ti e . din care nici n l n poate #i in0ocat pentr concepţia imac lată a Fecioarei Măria. de%i ?eo#an rec noa%te o c răţire %i "#inţire a Fecioarei înainte de conceperea > 04nt l i. 'l n mai e n prod " al legii nat rale de înm lţire a omenirii. -ar %i mai m lt dec4t moti0 l amintit. mai degra$ă din ea i&$ă0irea de păcat pe"te oameni. Fecioara Măria în"ă n3a #o"t nici ipo"ta" d mne"ee"c nit indi"ol $il c . mai . -e aceea. n %i de"pre Măria. n mai ad ce c . 4. 1cea"ta o indică ?eo#an al . cre&4nd %i $ote&4nd -ne. . -ar tr p l )πρόσλημμα) M4nt itor l i e"te %i prim l recep-tacol %i i&0or al în"ă%i plenit dinii d mne&eie%ti. ne-am îngropat %i am în0iat c 'l.mne&e . ci %i la într pare $e at n(e de carnea e nem )loc t pr n Ace$ta" ca pr ntr*un de(et propr u. pentr trei moti0e "3a &ămi"lit %i nă"c t 8i" " 9ri"to" #ără de păcat l "trămo%e"c. nt do ă moti0e din care dec rge organic na%terea l i 8i" " #ără de păcat l "trămo%e"c. "pre a o #ace aptă "pre "ălă%l irea : i negrăită.* l . ci n " $iect di0in "e #ace %i " $iect al #irii mane. care e *ar l %i energia nat rală a . "a . c. M4ng4ietor l e"te creator l ace"tei prime în0ieri %i înnoiri în 8i" " 9ri"to".mne&e . Bn "pecial. li$ertatea : i de legea na%terii " $ păcat. 1. "p ne că 'l a #o"t c răţit 6prima dată7 de acea"tă pată. >ăci Fecioara o#erind materia %i "4ngi irile %i cărn rile ei. 1poi %i noi. iar M4ng4ietor l "a deget l dreptei părinte%ti. 1950. 4+. . #4c4nd -"e tr p. 559-609 %te legăt ra negrăită a M4ng4ietor l i c Fecioara.ale. deci #ără păcat l legat de ea. 3 4 ?*eop*ane" . nici n3a a0 t "ă ad că !ert#ă de ră"c mpărare pentr neam l omene"c 5+.mne&e al doilea. am %i în0iat c 'l7. :ateran m. n de oameni. "p n4nd de"pre 9ri"to" că a #o"t c răţit de pata păcat l i ni0er"al în moment l conceperii prin plinătatea . ci 0enea de " ". a #o"t mi"i nea : i de a-%i da 0iaţa pentr ră"c mpărarea oamenilor. pentr că n era n prod " al "poririi nat rale a omenirii.#. î%i con"tit ie %i o #ire mană prin proprie iniţiati0ă. i&$ă0ind -ne de rătăcirea %i păcat l #ăcător de "tricăci ne.ine păcat l legat de acea"tă legei .. din care pr me$c toţ cred nc o+ . introductione et criticis animad$ersioni%us. prin iniţiati0a nor " $iecte omene%ti "trăine.

. 1rt. 2i"erica o#icială i-a condamnat.mne&e . 1 "e 0edea de"pre *ar l în ?. >ăci "3a întin" %i pe"te Părinţi *ar l. c raţi Mariei dela na%tere. .5( 6:e" mfme" rai"on" pro0identielle" F i demandaient la mort d >*ri"t rEclamaint a ""i. în 2iet. . deci ar rma că a m rit %i ea pentr ră"c mpărarea neam l i omene"c. katan"l/. 0or$e"c de o altă c răţire a ei la &ămi"lirea d mne&ee"c l i ei Fi . aici în"ă "e $ote&a în c*ip c tot l de"ă04r%it7. ca p terea d mne&eea"că.mne&e . >iril al 8er "alim l i c 0intele( 6> ade0ărat *ar l e"te 0in l no al . -eci aceea%i paralelă c 9ri"to" %i în ce pri0e%te pricina morţii ei. dacă ea era c rată de pata păcat l i "trămo%e"c dela concepţia ei@ >ăci toţi. en *ar în general. dar n co04r%itor. p. :a acea"ta noi ră"p ndem că moartea l i 8i" " a a0 t "en" l de !ert#ă pentr oameni. n ne contra&icem cu cele "p "e înainte. I gie. celle de "a Mgre. 1cea"ta %or a d " la con"iderarea Mariei ca 6corredemptrix7 c 9ri"to".irche. 6"#inţită. /cenie o %lagodati %ojiei i$oreniach dre$nich s$ otte$ i ucitelei 0erh$i do %l 'ugustina. -ar #ăc4nd a$"tracţie de concepţia celor mai m lţi din ace%ti "criitori. 8lie. -ar ei trec pe"te #apt l că c*iar "criitorii $i"erice%ti cari de"cri în cele mai categorice accente "#inţenia. . Maria c toate că a0ea acea pata "'a pă"trat într3o totală c răţenie. mai *ar l m4nt irii. 1dmiţ4nd n har ca p tere de nepăcăt ire per"onală. 190. G. t. 1colo "e împărtă%ea de . 1=9. . originel. care con"tit ia #ond l com n. c m n3a rmat pentr 8i" ". Mărt ri"irea. >ontra"t l categoric în care Părinţii %i "criitorii $i"erice%ti o "it ia&ă #aţă de '0a. ortodoc%i %i catolici " nt de acord că Maria n3a "ă04r%it nici n păcat per"onal de care "ă #i tre$ it "ă #ie c răţită. cat*. Mi*ălce"c .7 în moment l &ămi"lirii > 04nt l i e 6de"legată de $le"tem l '0ei7 H+. înainte de-a "e într pa din ea Fi l l i . în "cri" l . păcat l i "trămo%e"c. 2elam/. Prin acea"tă p tere. a 0enit prin 9ristos. -ece a tre$ it ea at nci "ă moară. tran"mi"i$il al manităţi. 1lt#el ea n3ar #i a0 t nici n merit pentr "#inţenia ei mai pre" " de a t t ror oamenilor.. . 516 )9. în pre&entarea ideilor din Omilia l i Mi*ail P"elo".#.#4nt. ca pe o p ră potenţialitate. proportion gradEe.#. care n excl dea l crarea per"onală. %i de "trăl cire " pranat rală7 6+ . I gie. -ar tot %i n c *ar l care %terge pata păcăt l i "trămo%e"c. concl &ia că ea n3a m rit. :a pag. de di#erite grade. 6 7 8 9 M. op. Fecioară tre$ inţă de c răţire în moment l într pării > 04nt l i.. -ar acea"ta a #o"t o c răţie per"onală.+. Bntre$area catolicilor c m a p t t coexi"ta *ar l în Fecioara Maria c pata.1. " "ţin4nd că din imac lata concepţie n rmea&ă nem rirea. $ien F 3elle # t exempte d pEc*E. 1dam %i '0a 0enind la exi"tenţă #ără de păcat. 1950.. citea&ă din . Mai m lt dec4t Moi"e. ea a ţin t în #r4 "lă$ici nea nat rii.mne&e . la 8. Prin acea"ta "e dă cel mai "ati"#ăcător ră"p n" %i la între$area în ce a con"tat dar l c care a #o"t în&e"trată Fecioara Maria dela na%tere@ Bntr3o p tere deo"e$ită care i-a a! tat "ă n "ă04r%ea"că păcate por"cnale 5+. 'a a a0 t " prem l grad de "#inţenie la care n "3a ridica t %i n "e 0a ridica. Fecioara Măria a #o"t împodo$ită c *ar l cel mai $ogat în grad l " prem. în Patrologia Orientali". nea04nd păcat l "trămo%e"c@ ?eologii ca tolici ră"p nd la acea"ta c enormitatea că Maria a m rit pentr acelea%i moti0e pentr care a m rit %i 9ri"to". Părinţi. 'a a #o"t c lmea cea mai înaltă la care "3a ridicat omenirea în înt4mpinarea l i . 559-609 566 ?eologii catolici ad c în "pri!in l dogmei de"pre imac lata concepţie a Fecioarei c răţenia pe care mai ale" din 0eac l G încoace i-o atri$ e Părinţii %i "criitorii $i"erice%ti c*iar dela na%terea ei. "pre a #ace $inele %i a e0ita ră l. pp. pe c4nd a Mariei n3a p t t a0ea n a"emenea "en". 8.Ortodoxia.41. 8oan 2ote&ător l. col.#. Homélies mariales %)*antines. 10raam al 'i#e" l i. 444 ). nii teologi catolici a tra" pe drept c 04nt din imac lata concepţie. n c răţia #irii. Orjtio in "al tationem. 0ine din con# &ia ce o #ac între *ar pe"te tot *ar l m4nt irii.. "'a dat ade"eori în ?e"tament l Gec*i . "a o "ocote"c doar 6 n ada " de graţie. &ratio in annuntiationem Deiparae. n3ar #i m rit dacă n3ar #i că& t în păcat. -e0ant re""em$ler h "en di0in Fil". al eli$erării de păcat l "trămo%e"c. e întemeiat n mai 56. cap 1H. mai în #el l ace"ta Maria a c4%tigat %i o 0rednicie per"onală în #aţa l i . 'ssomption de la Sainte (ierge. 16. Peter"$ rg. -ar de ce a a0 t . cit. pe #apt l că pe c4nd '0a de%i n avea pata n i păcat mo%tenit "3a întinat.. termenii " nt prea clari pentr a permite o a"t#el de interpretare. nici odată nici n om. il ne con0enait pa" F lelle rei t le don de l3immortalitE comme 1dam et '0e7. -e aceea. la M. de ?*Eol.* l . l i Mitro#an >ritopol. Maria 6c răţită7. p.o l i ?e"tament. nota 5. 8. :eip&ig 1904. ?ot %i n-au #o"t eli$eraţi de păcat l per"onal 9+. Die +e. Prorocii i atin" c a! tor l ace"t i *ar cele mai înalte grade de "#inţenie per"onală. care a0ea "ă #ie c răţit 5 Ai ar mai #i n #apt care arată că ea n3a p t t #i concep tă #ăra de păcat( #apt l că a răma" " p "ă morţii. p. 4.enntnisse der griechisch-orientalischen . ampl l t di al l i 1.0+.

+. 'a ţine "eama %i de nece"itatea ca Fi l l i . op. 8oan -ama"c*in. 555 )1=1+. n era i&0orîtă dintr3o #ire ridicată de . de%i c răţiţi de păcat l "trămo%e"c. tot a%a la da "#inţeniei Fecioarei dinainte de 2 - 56. n datorită .mne&e . Fapt l că ea la na%tere prime%te dar l nei a"t#el de "#inţenii %i că 56na%terea ei în"eamnă apariţia 6m ntel i cel mai înalt7. "#at l n ar #i p t t trece în #aptă.mne&e pe"te pata păcat l i "trămo%e"c. al păcat l i omene"c. mar. tran"mi"i$il. p 4. >ăci prec m #ără aceia n "e p tea în#ăpt i "#at l ace"ta.mne&e "ă #i #o"t primit de o inimă plină de credinţă la într parea . -acă Maria "3ar #i nă"c t #ără ace"t #ond com n. a%a nead c4nd preac rata 0oinţa ei. 2. 4. a%a c m rma%ii l i 1dam %i ai '0ei "3ar #i nă"c t #ără de păcat. răm4n4nd " $ păcat. 559-609 n mai prin 8i" " 9ri"to". ca pe e0eniment l care de"c*ide epoca m4nt irii în i"toria omenirii 1.4 )500+. 445 )=H9+. Părinţii cre%tini n "3a nă"c t #ără de păcat. care ridică pe"te orice limită c răţia Fecioarei înainte de într parea > 04nt l i. dacă a oca&ia "ă 0or$ea"că de"pre el. la M. na0e"tire n -i opre%te pe "criitorii $i"erice%ti din Că"ărit "ă 0or$ea"că de o no ă c răţire în clipa &ămi"lirii > 04nt l i. tot %i rma%ii lor 0in pe l me c ace"t păcat. omene"c. datorită ei. ?atăl a c răţit 6#irea ei7 )ἁγιάζιον T`N ]mSMN YnT`X+ Oratio in "al tationem. . I gie. :a l mina ace"tei în0ăţăt ri ortodoxe "e înţeleg expre"i nile dialectice ale Părinţilor %i "criitorilor $i"erice%ti de"pre c răţirea Măriei dela încep t %i de"pre c răţirea ei la 2 na0e"tire. (. 5.. op. nici na din toate n se poate p ne înaintea ace"tei o#eriri.. 1950. în care ca& n3ar mai #i #o"t într3 n a%a de mare grad opera Fecioarei. Idem. dar ea răm4ne în aceea% 0reme în "olidaritate c neam l omene"c. 96.#4nt. #ac pe .mne&e n "3a co$orît. -ar tot a%a de ! "t e că măreţia ace"tei credinţe "tă în #apt l că 0enea în mare mă" ră dintr3o 0oie per"onală. pe cale nat rală. Pentr ei ordinea "pirit ală a *ar l i are o gradaţie de n anţe. 669( . 665. Hom. pe c4nd prin 9ri"to" noi ne c răţim per"onal de ace"t păcat. 6M lte %i mari #iind cele ce a #ăc t-o pe ea Maică a l i .#. "p ne că în moment l ace"ta. ci a #o"t c răţiţi d pă aceea. in Patr. ca "ă d că la "#4r%it taina pregătită înainte de 0eac ri. P"elo". in nati$itatem +.. n e o piedecă de-i "p ne că prime%te ac m n no *ar )62 c ră-te ceeace e%ti c *ar dăr ită. cit.mne&e 7+. îi #ace "ă rec rgă la cele mai a04ntate de"crieri pentr a o reda în mod adec0at. Ai o arată #apt l că p4nă ce 1r*ang*el l n "3a " it. Ort. pentr toţi7. acea"tă primă %i cea mai ria%ă credinţă în 'l. Fără acea"tă credinţă. iată ai a#lat *ar înaintea l i . ci %i a 0oinţei %i a credinţei Fecioarei. Ai de a"emenea. p... încep4nd m4nt irea noa"tră. dacă ei n3ar #i că& t. >atolici"m l de"leagă 10 Poate deaceea M. 9orn.mne&e în #irea omenea"că 11+. . -eci prin ea ar #i 0enit înt4i în l me m4nt irea n prin d mne&eie"c l ei Fi . la M.icolae >a$a"ila "p ne( 6Ai a #o"t într parea > 04nt l i n n mai #apta ?atăl i %i a p terii : i %i a . 1ariae. 1%a c m pentr 1r*ang*el #apt l că Fecioara e 6c *ar dăr ită7 )plină de *ar7 c m pre#eră "ă trad că catolicii pe κεχαριτωμένην. iar aceea m$rind. Bnălţimea acea"ta " premă în "#inţenie a #o"t nece"ară pentr într parea > 04nt l i căci ea i-a dat Fecioarei acea credinţă ne%o0ăitoare în 0e"tea l itoare ce i-a ad "-o 1r*ang*el l. pp.5+. c4nd a0ea "ă înceapă m4nt irea t t ror celor ce "e împărtă%e"c de 'l 10+. 2/&. cit. 3. celălalt 0enind. in 1n nt. n l $ine0oind.mne&e din ea. adică d pă ce ne-am nă"c t. 19. nici .Ortodoxia."cării în" #leţite7 pe care a0ea "ă co$oare Fi l l i .ă n "e o$iecte&e că cre%tinii. 8ar .* l i . dacă a oca&ia "ă 0or$ea"că %i de ace"t e0eniment. o " pleţe. O na%tere #ără de păcat. Fi l l i . "#inţenia per"onală nică a Fecioarei c*iar înainte de moment l &ămi"lirii Fi l i l i .. Bmpărat l Man il 88 Paleolog l )1=91o14. #irea generală %i act l de na%tere. I gie. 9om. ar implica o c răţire generală a #irii mane de păcat l "trămo%e"c. ca act al ei. -e aceea tot aceia%i Părinţi %i "criitori $i"erice%ti cari ridică a%a de m lt "#inţenia Fecioarei înainte de &ămi"lirea > 04nt l i. >el nec prin" "e 0a na%te din tr p l ei.* l i. la M. 11 12 13 .#.mne&e n a0ea pe ce "ă p nă picior l în l me 1=+. că în" %i Făcător l t t ror. pe care teologii catolici o "impli#ică %i îngroa%e în de#iniţii prea rigide. Oratio in -eiparae dormitionem. 0or$e"c de"pre o no ă "#inţire. c răţire a ei în moment l ace"ta. p. dar %i de principi l că eli$erarea de păcat a 0enit pentr tot om l prin 9ri"to". I gie.a. #ăr4mă creată. a 6.61&i e încep t l m4nt irii noa"tre7. p. Părinţi %i "criitorii $i"erice%ti "ă glori#ice e0eniment l &ămi"lirii Fecioarei. 8i" " "3ar #i nă"c t din ea #ără de păcat l "trămo%e"c. Bn #el l ace"t Fecioara e ridicata mai pre" " de tot neam l.

eat*. P. 'a n3a #o"t prin păcat l #irii într3o com nicare lă ntrică c #irea general omenea"că.ir l. de #apt. o graţie " praa$ ndentă. neridic4nd -"e prin e#ort l ei din "tarea noa"tră la acea"tă înălţime. col. >ă ace%tia a dreptate "e 0ede din #apt l că în pa"agi "e 0or$e%te de o 6rep rtare a 0ictoriei a" pra păcat l i7 %i de n 6merit7 al Fecioarei c tot l deo"e$it de al celorlalţi oameni. col.0 .. în -iet. q. 0ino ? în" ţi. t. 'a n mai are apoi nici n merit pentr înălţimea la care "-a ridicat "a în orice ca& n merit #oarte red ". 6H4. %. -acă n3ar #i a0 t păcat l originar în "ine. >oncepţia . Gom arăta ac m că principiile ace"tea trec ca n #ir ro% prin tot "cri" l Părinţilor %i "criitorilor ră"ăriteni %i "3a pă"trat 0reme îndel ngată %i la teologii din 1p ". n a" pra păcat l i "i merit l ei n3ar #i #o"t a%a de mare.#intei Fecioare Măria. 5H5. 2le"tem l ace"ta "a "3a ridicat înainte. de orice pată a păcat l i7 15+.Ortodoxia.a "ă ridice 6$le"tem l #irii7 tocmai în ace"t moment.6H. :. nici năimiţi. 1rt. Au(u$t n com$ăt4nd pe Pelagie care în%ira n n măr de per"oane din G. P. la conceperea Fecioarei.#. "a n "3a ridicat nici la &ămi"lirea > 04nt l i din ea.iceea. 8a-mă pe mine. pentr că ea e o Fecioară #ără "tricăci ne.. pp. 4. G88. c. )8lle 0irginitatem Mariae part ". 'xpo"it. t. o Fecioară li$eră.#. :e 2ac*elet. ea e o #iinţă "trăină de oameni a%a c m " nt d pă cădere. n din . :e 2ac*elet. Documentare. '#rem . de legea păcat l i care "e ata%a&ă la orice na%tere omenea"că7 16 +.. 1.ara ci din Maria. înc4t 9ri"to" c răţind #irea ei la &ămi"lirea . ci #iind a%e&ată printr3 n aer de atotp ternicie. prin graţie. -e"pre Părinţii dinainte de . 1 g. cit. col. col. Am#ro$ e &ice odată.. P. 55=. 15. Părinţi %i a "criitorilor $i&antini de"pre într pare ca încep t l m4nt irii n "e poate împăca c o "coatere a Mariei din "olidaritatea c #irea omenea"ca înainte de ace"t moment. Bntr3 n l ace"ta ră"p nde pelagian l i 8 lian care-i repro%a că prin doctrina l i de"pre ni0er"alitatea păcat l i originar o la"ă pe Maria dia0ol l i. care neg4nd na%terea > 04nt l i din Fecioara. in p". odată ce n "3a nă"c t c ace"t păcat. #ăc4nd a$"tracţie de 5. nă"c4nd -"e dintr3o Fecioară. 44. :. de care "e 0a 0or$i mai încolo. re"pinge acea"tă a#irmaţie 6c excepţia .. "3ar #i "p " doar de o 0ictorie a" pra i"pitei contrar '0ei. -ar 6m lţi teologi n 0oe"c "ă 0adă în ace"t pa"agi dec4t li$ertatea de păcate act ale "a per"onale7 15+. 1m$ro"ie %i Fer. -e nat ra et gratia. adre"4nd -"e > 04nt l i( 60ino de ca tă oaia cea pierd tă< n trimite "l gile ?ale. Sf.#. . 6 "#inţind7 prin acea"tă co$orîre #irea ei n3a "#inţit #irea noa"tră.. art. pentr a rep rta o 0ictorie a$"ol tă a" pra păcat l i. . de care n 0rea "ă #ie c*e"ti nea în nici n #el c4nd "e 0or$e%te de"pre păcate %i acea"ta pentr onoarea M4nt itor l i( că ea a primit. 15. >itat de Fer. 8ar /er.ing r M4nt itor l no"tr a #o"t per#ect "#4nt %i n3a p t t #i a%a dec4t c condiţia c3a "căpat. conditione di""ol0it< t ip"am Mariam dia$olo na"cendi conditione 14 15 16 17 18 q.#. -intre Părinţii de d pă . ?e"tament cari a trăit #ără de păcat %i cari a c lminat în Maria. pe . 88. :. îi l a aceleia n mai atri$ t l #ecioriei. c*iar teologii catolici rec no"c că de%i atri$ ia Mariei c răţie %i "#inţenie. 6pe care pietatea ne por nce%te "ă o n mim #ără de păcat7 )F am dici "ine peccato con#iteri nece"e e""e pietati+. 9ri"to" co$orînd -"e la ea n "3a co$orît la #irea noa"tră.. . 115. t.iceea. deci o necin"te%te mai m lt dec4t 8o0inian. col. teologii catolici ad c ca pe primii martori ai concepţiei imac late. "erm. 1m$ro"ie( 6. >ăci n mai a%a "e poate împăca acea"tă expre"ie c o alta a . -ar acea"ta poate "ă în"emne n mai li$ertatea de păcatele act ale. 1 g "tin. =6. noi o %tim din #apt l că ea a meritat "ă conceapă "ă na"că pe >el ce a #o"t inconte"ta$il #ără de păcat7 1H+. 1cea"tă interpretare e întărită de do ă texte categorice ale Fericit l i 1 g "tin. 1950. =0. 559-609 pe Fecioara din acea"tă "olidaritate. de ?*Eol. Immaculée Conception dans l'Ecriture et le "radition jusq'au Concile d'Ephèse. >ontra 8 lian m. 4. 44. ace"te idei 6n permit de-a le atri$ i o credinţă #ormală în concepţia ei imac lată7 14+.

&p. col. l 4nd tot ce e al om l i. -ar .mne&e . :a acea"ta Fericit l 1 g "tin îi ră"p nde că n o la"ă pe Maria dia0ol l i ci o dă l i .#. rrigorie explică 6c răţirea7 acea"ta din nece"itatea de-a "e na%te > 04nt l din ea #ără de păcat. Orat.* l a c răţit-o ac m de n păcat. >ăci păcat l originar e a%a de a$"ol t legat de na%terea din doi părinţi. . op.a c m "3ar a$roga în acela% timp ceeace "e petrece@ 8ar dacă na%terea e $ nă. acelea care n3a o legăt ră e"enţială c păcat l propri &i" .. 5. e%it din Maria. =. de o a$rogare a ei. -ar "ing ra explicaţie #irea"că. -e c răţia acea"ta 0or$e%te Sf. "ed ideo )-eo+ F ia ip"a conditio "ol0it r gratia rena"cendi7. . cit. col. Părinţi. a m rit din ca &a păcat l i )Maria ex 1dam mort a propter peccat m+.erm. :.=. a răma" în ea an mite con"ecinţe ale gre%elii protopărinţilor. 591. q. P. in "anct m $apti"m m 45. >ei mai m lţi teologi catolici "p n că Fericit l 1 g "tin a#irmă aci că rena%terea Marie "3a #ăc t "im ltan c na%terea ei. =46 "erm. cit. col. 88.1 graţia rena%terii "e a$rogă condiţia în care "3a nă"c t. înc4t M4nt itor l ca "ă e0ite ace"t păcat "3a nă"c t dintr3o #ecioară. Fericit l 1 g "tin declară că Maria a #o"t concep tă din conc pi"cenţa păcat l i )de peccati progagine 0enit+. pp. 8n p". de%i a primit n dar de "tăr inţă %i cre%tere în c răţia per"onală la na%tere.4 19 20 21 22 23 24 25 26 8dem. dar alţii a rec no"c t că aici e 0or$a de o rena%tere lterioară na%terii 19+. > m ar #i acela% act %i na%tere %i rena%tere@ . 1=. 8n ?*eop*aniam. ci n mai de fapt. -e aceea Maria. P. 1ce"ta a #o"t ca& l l i 8i" ".=+.% "3a concep t dintr3o Fecioară. 51H. a#ară de păcat( 'i 5. 40. col. de " $ legea păcat l i7 . P. n mai e lip"ă de o rena%tere. =6. #iind a"t#el "ing r nă"c t #ără de păcat . t. =6. :e 2ac*elet. ==5. 559-609 tran"cri$i"7+. e aceea că Maria. nă"c4nd -"e. c răţia de păcat l nat rii omene%ti com ne. :. t. 8ar într3 n alt text. .+.Ortodoxia. 590. e%ită din 1dam. ?eologii catolici " nt "iliţi "ă rec noa"că di#ic ltatea pe care o implică a"t#el de texte ale l i 1m$ro"ie %i 1 g "tin.0+.1+. col. =6. 4. ca de pildă c aceea că Maria n a #o"t im nă de păcat l originar de drept. >atolic l 2ac*elet "p ne că din text n "e 0ede clar că . preala$il c răţită de . 8dem..* l în tr p l %i " #let l ei7 +. i%idem. Orat. r. 4.on tran"cri$im " dia$olo Mariam conditione na"cendi. cit. deci "e poate "p ne că e 0or$a aci de-o c răţire în "en" l nei ridicări la p terea de-a na%te ca Fecioară %i la n grad mai mare de "#in ţenie . printr3o inter0enţie di0ină excepţională. a primit-o n mai la &ămi"lirea Fi l i ei. r. =5. 1950. 6. căci prin 5. în 0reme ce M4nt itor l. 6Bn tot ca& l. legea ni0er"ală a păcat l i răm4n4nd în 0igoare< "a c aceea că de%i Maria a #o"t pre"er0ată de păcat l originar.5. a m rit pentr a %terge păcatele . =.mne&e "ă ia"ă din ea într3 n c*ip mi"terio" %i în a#ară de toată pata7 .5+.#. -ar ca tă "ă "cape c "pec laţii. căci n "e poate rena%te cine0a dec4t dacă e odată nă"c t.6+. ca ceilalţi copii ai l i 1dam. 554. Ai n mai a%a poate #i.. di#ic ltatea răm4ne în ce pri0e%te p nct l delicat( a#irmarea concepţiei #eciorelnice ca mi!loc nece"ar ca 8i" " 9ri"to" "ă "cape. 0r (or e de Na1 an1( 6> 04nt l "e #ace om. art. core"p n&ătoare c a#irmaţiile categorice ale . P. col.. t. &ice n l. 151. deci de ace"t păcat a c răţit-o 6pentr ca Fi l l i .

d pă man "cr. cercet4nd -o.. preac rată.00+ o ==5 ). . 16.5+. p. col.. c preţ l 0ieţii ?ale %i pentr că a tre$ it "ă mă na%ti prin $ote&.. alăt rea de 1m$ro"ie %i Fericit l 1 g "tin. Ga"ile cel Mare. ca prim pretin" martor d pă '#e" al concepţiei imac late pe ?eodat din 1ncira. nde e intit lată( 8n . 30 eltima din cele 6 Omilii trat4nd de"pre Bntr parea > 04nt l i.9.6< Origen. r. 9. H. 8oan r ră de 1 r. r. 9. col. ca n crin odră"lit în mi!loc l mărăcinilor =0+. 96-11H.#. . t. 'pi"t. P. -ei genitricem. 99=. pe ?ine care ai renă"c t pe Maica ?a prin no a na%tere al cărei i&0or e apa@ . P.#4nt l i '#rem arată c m tre$ e"c înţele"e epitetele ce le dă el. . '#rem . in0ocat de catolici ca cel mai preţio" martor în "pri!in l imac latei concepţii. P.6. 8n Mat*.ă printr3o no ă na%tere. 'l a c răţit-o în . din Paria. 19. 'le n pot #i trad "e prin c 04nt l imac lată. etc..mne&e + %i a%a a #o"t concep t din-tr3 n "4n c răţit7 . .#.anctam Mariam. t 88. . t. -ar n "e poate demon"tra nici prin "cri" l ace"ta că Măria ar #i #o"t "ocotită ca nă"c tă #ără păcat l "trămo%e"c. t. #ol. col. col. 96H< . 8n Mat*. cit. ?eit lian.60. 16. col. r. . 8larie. 1m arătat înainte n mod mai ! "t de armoni&are a celor do ă c - 5. %i d pă el toţi "criitorii din Că"ărit. c*iar înainte de a &ămi"li pe Fi l ei( preanepri*ănită. =. HH. 1950. 8ar în alt loc o în#ăţi%a&ă pe Fecioara &ic4nd -omn l i( 6?e 0oi n mi Fi . . care. Opera graece. cod. pentr că ?e-am &ămi"lit< mirea"a ?a.H0" la 2ac*elet. >iril din 1lexandria "p ne că. H. I gie. n3a #ăc t excepţie dela legea na%terii c păcat l "trămo%e"c.. 559-609 8ar . col. pe care . A$tfel 2r $to$ a cur3ţ t pe /ec oara + a+a $*a n3$cut" pentru a ar3ta c3 2r $to$ efectu a13 toat3 cur3ţ a acolo unde $e (3$e+te.& răţiri. pentr că am4ndoi a0em pe -a0id ca "trămo%< de a"emenea Maica ?a. 59. 1=0< 8eronim. p. de%i n "e %tie în ce con"tă. Frate. P. d pă c*ip l altor $ote& ri de oameni ! "ti#icaţi. art.a c n 0e%m4nt no %i i-a încorporat carnea ei. Mire %i -omn. mem$r marcant al "inod l i din '#e". odată ce . p. 59. . #ecioară #ără ocară. 88. tipărite în trad cerea latină. o n me%te nepri*ănită. -ar a"emănări împr m tate dela l cr rile pipăi$ile ne pot da o ideie de"pre taină. t. >iril al 1lexandriei. pri0itor la tran"#ormarea "pre "#inţenie a Fecioa rei. r. pe de alta de n $ote& lterior al Maicii -omn l i. nt "ora ?a. pentr că m3ai ră"c mpărat c "4ngele ?ă . în( 9omelie" mariale" $/&antine". 2i$liot.. care o op ne pe Maria '0ei. 55< 8larie. dar în a#ară de 0iclenia #emeia"că. 8ar de n $ote& dat d pă ! "ti#icare n %tim nimic.Ortodoxia. 1cea"ta în"eamnă o na%tere d pă na%terea #i&ică.#. 4. . n deodată c ea.. r. 1. *om. pr\a nepri*ănită. 1%a. .mne&e tre$ ia "3o c reţe. uSvMwLX. sPvyw^NTLX+. în Patr. .#4nt pentr a o pregăti )"pre a #i Maica l i . col. c m trad c teologii catolici.ermo 11. pp.4.* l . &ice( 69ri"to" "3a nă"c t dintr3o nat ră " p "ă întinăci nilor. col. ?eologii catolici ad c.#. :. nă"c tă din apă %i din "4nge. #ond. li$eră de 0iclenia '0ei. 49. 9. r. >el pe care l-am nă"c t. nepătată )παρθένος sNmt\MSTLX. 1lţi Părinţi declară apriat că Măria "3a nă"c t c păcat l "trămo%e"c. P. P. :. m3a renă"c t la r4nd l . t. 4. .#. ne"p rcată.. 2ac*elet "p ne că aci ar #i 0or$a pe deoparte de o "#inţire în moment l într pării. 1415o 14=. 888. grec. 69. Origen. c rată.. Maria e n mită aci( 6Fecioară înlă ntr l #irii #emeie%ti.#. 15H1. 8n :e0. t.ermo ad0er" " *aeretico" )"e -e Margarita+.#. 8n 8oan. 1545< .9+..inod l ec menic din '#e" a dat n mare a04nt c lt l i Maicii -omn l i %i n i "cri" care elogia c răţia %i "la0a ei. t. . 515 ). 1=. Efrem S rul. nici n om.aţ. . 554< 8rine .1. -ar tot ?eodot &ice altădată( 61d0er"arii maternităţii di0ine n3a 0oit "ă înţeleagă în0ăţăt ra alor no%tri. orient. a#ară de 8i" ". 8oan r ră de 1 r. :oc rile ace"tea ale . #iind "#inţită prin *ar l ?ă < "l !nica ?a %i #iica ?a. et in "anctam >*ri"ti nati0itatem. nici Maria. neînţelegeri.H. =. -acă o $ cată de #ier c tot l neagră %i încărcată de pete "e c răţă de corp rile "trăine c4nd e ar n 27 28 29 . col. Fecioarei. în 0reme ce ea în"ă%i a îm$răcat "trăl cirea.ir l o n me%te %i înainte c rată %i "#4ntă. -ar ace"tea " nt interpretări #orţate. P. . îi atri$ ia an mite "lă$ici ni. de nati0itate -omini. n e în nici n ca& c răţirea de păcat l "trămo%e"c. vYNVPxPLX. 8n : c. p. 1H.H+. >ontra 9aere". *om. Ga"ile cel Mare.1H+. 'l care a împodo$it pe Maica . Opera "/riace. măreţia %i demnitatea Fi l i ei7 . 8eronim. în "en" l l i te*nic catolic( #ără păcat l "trămo%e"c. >a %i 8rine . 1. P. t. Fecioara 0or$e%te clar de 6 rena%tere printr3o no ă na%tere7. ?ext l grec al ei l-a p $licat M..

ci na per"onală.#.mne&e cel 0i . Ai prec m acela care "e a%ea&ă " $ o ca"cadă e"te m iat de!a cap p4nă la picioare. M. 905. pe de alta că a înnoit-o c4nd "3a într pat din ea %i de aceea n "3a întinat prin într pare( 6> 04nt l n "3a înti- 31 32 9om. patriar* l >on"tantinopolei ( 446+. o gă"im la Proclu. pp. t.oi tre$ e "ă acceptăm deopotri0ă am$ele categorii de expre"ii pe cari le #olo"e"c aproape toţi "criitorii ră"ăriteni.+. de catolici. -eiparam et . Ai p nct l de 0edere care le armoni&ea&ă pe toate e că toţi atri$ ia Mariei o c răţie %i înainte de într parea > 04nt l i. care "3a pogorît pe"te ea< apoi a primit > 04nt l l i . I gie. de0ine inacce"i$ilă atingerii %i con" mă orice materie ce "e apropie de ea. acea"ta e con0ingerea noa"tră.mne&e a creiat-o pe Fecioară #ără de ocară.Ortodoxia. 1.imeonem.. H5. că t4nd "ă înţelegem acea"tă aparentă contradicţie. '#rem . 4. c*iar dacă ni "e par contradictorii doctrinelor lor. 559-609 5. -ar ace"tea " nt ipote&ele di"perării. "a g4ndirea l i ?eodot re#eritoare la c răţia Mariei a " #erit o an mită e0ol ţie =. n"ă în întregime de "#inţenia . prin ceea ce în general . eli$erată.ir l "p ne că 8i" " "3a nă"c t dintr3o 6nat ră " p "ă întinăci nilor7+. I gie pentr te&a catolică. n "ă le "acri#icăm pe nele. 1proape toţi #olo"e"c cele mai a04ntate c 0inte de"pre c răţia Mariei. G88. a #o"t. -e aceea pot 0or$i de o altă c răţie în moment l într pării. 6. in0ocat %i el de M. în camera c tot l înmire"mată a #ecioriei ei7 =1+H M. . în -ict..mne&e . 1ceea%i exprimare contradictorie. I gie declară că ace"t pa"agi n cadrea&ă c doctrina l i ?eodot din Omilia a %a"ea. t. în . 1950. Pe de o parte "p ne că . . la #el Fecioara. Maica l i . dar în acela%i timp "p n că la într pare a #o"t m4nt ită. col.*. înc4t de aci înainte "ă #ie inacce"i$ilă %i înc*i"ă %i " "tra"ă la toate #al"i#icările tr pe%ti )σαρκικοῖς vYWYNLz\mPYSM+. ce e de mirat dacă Fecioara preanepri*ănită a #o"t d "ă la o c răţie de"ă04r%ită prin contact l c #oc l di0in %i imaterial< dacă ea a #o"t c răţită de tot ce era material %i "trăin nat rii ) παρὰ ]mSMN+ %i a%e&ată în toată "trăl cirea #r m "eţii nat rii. 4. col. dar n o c răţie de nat ră )am 0ă& t că %i . -e aceea pentr el n răm4n dec4t do ă ipote&e( "a a tor l ace"tei Omilii n e identic c a tor l Omiliei a %a"ea. 1=9H. r. dar neînţelea"ă. P. de"pre Maria. c4%tigă a"emănarea c #lacăra care o c răţe%te. plină de "en" pentr noi. 1rt. 6#irea7.#4nt l i . Părinţi înţeleg păcat l originar. ?eodot "p ne %i el că la conceperea > 04nt l i.#. #irea a #o"t ridicată din "tarea contrară #irii. Immaculée Conception dams l'Eglise grecque après la concile d'Ephèse.' cată în #oc %i prime%te într3o clipă p ritatea nat rii "ale< dacă. de ?*Eologie >at*.

#a"c. 6pare "ă " p nă pe Fecioara legii com ne a căderii originare7< declară M.5 nat loc ind în "4n l pe care 'l în" %i l-a creiat #ără ocară ) ἀνοβριστως Rc{PMLmW[{S\N+. de%i "p ne că . I gie.. adică 0a a0ea parte de o ridicare în ceeace are com n c ceilalţi. -octrina că Maria ca per"oană e preac rată. 1c m e ridicată #irea din "tricăci ne %i "e înnoie%te toată &idirea( 6ende a trimi" . ca %i Părinţii din "ec. 'xplicaţia l i M. în Omilia la 2 na0e"tire. 444 ). t. la M. care "p ne că Maria. 9omelie" mariale" $/&antine"... o " "ţine %i 5r6$ p. 6înc*ide elemente contradictorii7. G. n alt martor in0ocat de M. p. A7raam" ar4 ep $copul Efe$ulu . oratio in ann ntiationem -eiparae. o ridicare de care împărtă%ind -"e ea "e împărtă%e"c c toţii. ca "ă "e #acă timp din #emeie. 8nterpret4nd c 04nt l P". Măria per"onal e crin c rat. Orient. a încetat( . el &ice( 6. 6c toţii din cădere7. căci l t l n m rdăre%te pe olar. M. 651. 19. în odi*na ?a. n ţine "eamă de reali"m l c 0intelor Părinţilor ră"ăriteni. I gie. n alt preot din 8er "alim. I gie în #aţa ace"t i pa"agi . 16. 1$ramii epi"copi ep*e"ini. 9omElie" mariale" 2/&antine".Ortodoxia. in Patr. 1"tă&i păm4nt l înă"prit de "pini. Oratio in "anctam Marian. 14H6.ă "pre m4nt irea neam l i no"tr . >ontradicţia în"ă "e re&ol0ă %or #ără a "acri#ica nicio categorie din expre"iile l i >r/"ip. 88.tăp4n l i %i iară%i e introd " c 'l7 =5+. dacă pri0im atent textele în"e%i. -eiporam. t. >ăci c4nd te 0ei "c la ? din "4n l părinte"c %i c4nd 0ei pecetl i c*i0ot l "#inţeniei ?ale. r. de "ancto Maria -eiparae. 1"t#el. 559-609 5.0+. "e înno$ilea&ă prin 0enirea > 04nt l i în el... ' 6în0ăl it într3o an mită o$"c ritate7. l-a reînnoit d pă ce l-a #ăc t. 1464-1465. ==5 ). Mariae. -ar ace"t 0a" 6pe care l-a #ăc t7 la na%terea ei. c4 7otul $e 7a $cula + el cu toţ ce lalţ d n c3derea în care l-a a%e&at r denia '0ei7 =5+. 4=. =. ? %i c*i0ot l "#inţeniei ?ale7. a%e&4nd -"e în el. la M. I gie în #a0oarea imac latei concepţii. ca c*in l g4nd rilor contradictorii %i al ne"ig ranţei la 0ederea patimilor M4nt itor l i =4+. expre"i nea acea"ta n mai 5.=+. e "4n l creiat #ără ocară la na%terea ei. preot din 8er "alim )mort la 450+. 8G. p. pe care. interpretea&ă "a$ia care a trec t prin ea. I gie. )151+--44H ). pen tr ca "ă înnoia"că #irea "tricată %i "ă înnoia"că toată &idirea. ro"tită pro$a$il între anii 5=0 o55= =H+. 4.6 "tă în contradicţie reală c cea anterioară. de la di$ " . dar tot %i c*i0ot l ace"ta "e 0a ridica în moment l co$orîrii -omn l i în el. I gie pentr imac lata concepţie. p.. 1"tă&i cel al ngat din rai. 1=1( 6. col. 6Ga" l7 aci n în"eamnă toată nat ra omenea"că. împotri0a text l i. d pă #ire ar #i tre$ it "ă #ie " p "ă datoriei păcat l i )deci a a0 t de$it m remot m+. 1950. I gie. dar ea are tot %i rădăcini în acela%i păm4nt com noîn aceia%i #ire mană care prod ce "piniio indi0i&ii c păcatele per"onale. 8.coală -oamne. a înnoit-o la na%terea Fecioarei. >i e per"oana Fecioarei Maria. 8ntrod. adică o ridicare a #irii. adică Maria.mne&e a pă"trat pe Maria c rată de toată întinăci nea. P. I$ c4 e. I%idem. e c*i0ot l "#inţeniei. col.96 )1H5+. dar printr3 n pri0ilegi "pecial al l i . prin noţi nile de de# tum remotum %i de# tum pro8 mum. Ai n mai a%a ace"t "4n n l-a m rdărit.coală -oamne. >ategoric arată că păcat l ereditar "e %terge pentr prima dată din nat ra mană la &ămi"lirea > 04nt l i.mne&e pe Fi l . Orient. e 6deconcertant7. din pricina m4ncării. 9om. . e rec*emat prin pre&enţa . dar în ceeace are com n c omenirea e c răţită în moment l &ămi"lirii > 04nt l i din ea.0+.mne&e a e0itat acea"tă datorie )deci n3a a0 t de$it m proxim m+. ca per"oană.. c4tă "trăd inţă n tre$ ie "pre a do$4ndi toată 33 34 35 36 37 38 9om. pp. ? %i c*i0ot l "#inţeniei ?ale. p. o ridicare care e încep t l ridicării t t ror. I%idem. c4nd aceia înnoie%te 0a" l pe care l-a #ăc t7 )οὐ PMYbN\M T|N K\WYPQY sNYKYMNb}LNTY ~v\W == •vwYS\ SK\€LX+ +. r. ca %i în #aţa expre"i nii( 6p nct l de plecare al Maicii -omn l i e " $ demnitatea "a 0iitoare7 =6+. în Patr. 44. >ontradicţia o 0ede în #apt l că tot >r/"ip "p ne Fecioarei( 6 n c4mp acoperit de "pini a prod " crin l tă 7.n durer 7e na+te f . 61"tă&i 0ec*i l $le"tem "e de"leagă< căci îndată ce "-a ro"tit pe păm4nt( 9ucur3:te. t. 65. P. in0ocat de M. c m interpretea&ă. . 654. d pă ce a #ăc t-o la încep t.

p.. n la o c răţie anterioară a Mariei. deci %i de cea a păcat l i "trămo%e"c.#.* pogoară pe"te ea pentr a o c raţi. d pă a"emănarea omenea"că. cea 0rednică de *ar. r. -ar n e excl " ca acea"tă calitate "ă o #i do$4ndit Maria în moment l &ămi"lirii > 04nt l i din ea. Sf. col. P. Ai d pă %ir l c 0intelor din text "e 0ede că . =.. l i7. al doilea 1dain. patriar* l 8er "alim l i. r.ing r l l cr pe care regretă că n -l preci&ea&ă text l. reali&ată prin "#inţirea în " #let l %i tr p l ei.ar.55. e moment l în care "3a #ăc t acea"tă "#inţire 41+. dar mpl4nd -"e la 2 na Ge"tire de n no *ar.Ortodoxia. %i apro$ată de "inod l G8 ec menic.+. P. -ar de acea"ta depinde tot l. 9om. 8oan -ama"c*in 39 40 41 42 43 44 45 46 I%idem. 0ă&4nd în ea pe >el ce l-a trimi" din cer a! n" înaintea l i pe păm4nt. . 'rt. c răţiei Fecioarei de orice pată. deci ne arată c m a0em "ă o înţelegem la ceilalţi "criitori( 61l doilea 1dam l 4nd păm4nt l 0irgin %i d4nd -%i o #ormă no ă. H04. col. ne0ino0ată %i nepri*ănită. d pă ce a ale"-o. înnoind în0ec*irea cel i dint4i7 4. p.1.. Pr#ec m "e 0ede. -ar . 1ceea%i ideie o exprimă în prima Omilie la 1dormirea Maicii -omn l i( 6P terea "#inţitoare a .o#ronie împacă acea"tă imagine c ideia că în 9ri"to" a încep t înnoirea omenirii. c 88. o exprimă . 1. . 888. col.erg*ie. ne dă rmător l loc din -ogmatica "a( 6. 915.pă con"imţirea . col. . e #ăc t tot din păm4nt 0irgin. Sofron e. 94.#. 96. . la care e#ort l ei per"onal a a0 t n rol deo"e$it de mare. -e #ide ort*odoxa. -e aceea a ada " 6ceeace e%ti plină de dar7 40+. "p " de înger. M. 0enind a" pra ei. în c 0intele( 6< 1 ce =n(erul c3tre ea> ?Nu te teme" @aria. 10raam aplică c*iar "i c 04nt l 6ceeace e%ti plină de dar7.mne&e %i-a ale" pentr într pare 6o #ecioară "#4ntă. . căci ai aflat 4ar la Dumne1eu7.Mariei. 4. 445 ).. 88 in 1nn ntiationem. ea de0ine împre nă creatoare a într pării Făcător - 5. c4ntă %i el mai ale" c răţia Mariei dinainte de &ămi"lirea > 04nt l i< din ea. 8oan -ama"c*in. 9omil. cit. 8 -ormit.+.. cit. n mai p ţin ca tr p l7 45+. 8ar logic "e înţelege că n poate #i "#inţit cine0a dec4t d pă ce exi"tă.. ca %i prim l 1dam.#. păm4nt 0irgin< 9ri"to". I gie 0ede în ace"te expre"ii a#irmarea. M. o "#inţi %i o #ăc roditoare7 44+. 1 a#lat *ar cea care a c lti0at *ar l %i a c le" "pic $ogat. rm4nd c 04nt l -omn l i. ci la "ălă%l irea în acel moment în ea a > 04nt l i d mne&eie"c( 6 Ai ra0eiil iară%i.#. 8 -ormit. 9. P. col. de%i era %i înainte "#inţită într3 n alt "en". "3a mpl t de imire. căci %i " #let l l-a pă"trat 0irgin.=+. a o #ace în "tare "ă primea"că d mne&eirea > 04nt l i %i a-i da #ec nditatea7 4=+. în -ict. 9orn. 1ceea%i dialectică( 6plină de *ar7. d pă 6=4. patriar* l >on"tantinopolei. trimi"ă l i . 1950. I%idem. p4nă la 2 na Ge"tire "3a mani#e"tat mai m lt o"tenelile 5. c4nd a "tat înaintea Fecioarei %i a ro"tit( 69ucur3:te7. nepătat. 'rt. pp.#intei Fecioare. cit. O do0adă că n ită nici de c răţia dela 2 na0e"tire. cit. Ioan Dama$c4 n. i%idem. 559-609 c răţia@7 =9+. 5H. Bn orice ca&. 44H ). o c raţi.mne&e a "#inţit pe Măria. că Fi l l i .o#ronie #olo"e%te imaginea c rentă la Părinţii %i "criitorii ră"ăriteni( Maria. 955. col. de%i ca toţi "criitorii $i&antini încep4nd dela 1ndrei >ritean l. adică nepăcăt irea per"onală< la 2 na Ge"tire co04r %e%te *ar l. H10.* l i. cea care a pă"trat ne0ătămat 0a" l îndoitei #eciorii. "ta$ile%te pentr omenire n no încep t. ce a #o"t "#inţită în " #let l %i tr p l ei. r. %i pentr că e c rată. . în -iet. 1 a#lat a$i" l *ar l i. . -ialectica c răţirii "e gă"e%te %i la Sf. I gie #ace mare ca& de #apt l că 8oan -ama"c*in l o ca mai înainte 1ndrei >ritean l o n p ne moartea Mariei în relaţie c păcat l 46+. 1 a#lat *ar cea care a nă"c t "eminţele *ar l i %i a c le" "pic l înm lţit al *ar l i. "crie în epi"tola dogmatică. > ade0ărat a a#lat .

Orient. -eci Maria n a #o"t "coa"ă de " $ legea com nă. arată că n3o înţeleg ca pe o na%tere #ără păcat l "trămo%e"c. ca o pregătire progre"i0ă "pre na%terea ei c rată. $/&. 505 )54+. 'l 0or$e%te de o "#inţire preala$ilă a părinţilor Fecioarei. c m a #ă 5.. patriar* l Eut m e al 5on$tant nopole )90H-91. c t-o. c m n 0a c noa%te propria cale %i ceeace-i prin #ire m ritor )φύσει zN{T|N+@ >ăci ceeeace are com n tot neam l oamenilor. ca Palama %i >a$a"ila. deci pentr e#ort l ei per"onal de a n păcăt i. 6Prec m deci acolo călcării i-a rmat $le"tem l. ca "3o poată na%te pe ea "#4ntă 51+. 8ar moartea. r. cari " nt altele dec4t acea"tă lege. -ar pentr aceia în care ac l morţii. 88. 52 M. a de0enit o lege a #irii n mai prin păcat. 'ncomi m in 0enerationem &onae -eiparae necnon in dedicationem "anctae ip"i " cap"ae in c*alcopratii". în în0ăţăt ra ră"ăritenilor. 9om. ci din moti0ele din cari a m rit M4nt itor l. Maria a m rit pentr moti0ele pentr care mor toţi oamenii. am a! nge %i la o c răţire a părinţilor ei de păcat l "trămo%e"c 5. la M. 6Pe 1ce"ta deci. 440 )=. c m "p ne 1ndrei >ritean l. o exprimă categoric %i A77a Teo(no$t. ea a trec t prin moarte la ne"tricăci ne.. incl "i0 drepţii< 6a #o"t " p "ă aceleia%i legi7. la 2 na Ge"tire rec noa%te o "#inţire a #irii ei. col.. Ge&i %i r*erman.mne&e prin meditaţie d mne&eia"că %i r găci ne neîntrer ptă.. #iind mai nită c 9ri"to" 45+.. >on"tantinopolei )H15oH. la M.. $/&. cit. I gie. n3ar #i tre$ it de #apt "ă #ie " p "ă morţii ca nei legi general-omene%ti. 88 in -ormit.9+. Orient.. pe cari nii "criitori $i&antini.. a c no"c t moarte. ?ot el op ne 6$inec 04ntarea7 ce o prime%te Măria în ace"t moment 6$le"tem l i7 ro"tit a" pra '0ei. p. )95+. pp. ci mi!loc de trecere "pre o 0iaţă mai $ nă( 6Moartea păcăto%ilor e nedorită. 459 )=5+. ca oamenii cari. :-a nă"c t #ără de păcat nemincinoa"a ocrotitoare a cre%tinilor7. acea"ta n 0a p tea ocoli7 49+. 9om. la M. prec m $le"tem l e o a%e&are a '0ei " $ 0ină. . 16. p.pă în0ăţăt ra catolică. $inec 04ntarea tre$ e interpretată ca o "coatere a Mariei de " $ 0ină. patr. -impotri0ă. mariale" $/&. arăt4nd tr p l prin #ire c rat de păcat )καθαρὸν aPYWTbYX+ %i " #let l înţelegător. col.+ e0ită în general expre"i nea 6nă"c tă #ără de păcat7 )Aωρίς BCDEFGHDI!. "ta pe o altă linie dec4t c răţirea de păcat l "trămo%e"c ad "ă în l me excl "i0 de M4nt itor l.5+. '0ident în"ă că a"emenea 6"#inţiri7 anterioare &ămi"lirii M4nt itor l i. l 4nd prin taina într pării : i neclintirea dela încep t. mar. re&er0ă acea"tă expre"ie -omn l i. 5.. 0enit prin 9ri"to".5. 105=. "3a în0rednicit "ă primea"că taina cea a"c n"ă %i din coap"ele lor "#inţite )καθηγνισμένο ς+ "ă na"că pe:cea care a nă"c t pe Făcător l cer l i %i al păm4nt l i7. 'ncomi m in -ormitionem "ancti""imae -eiparae.. 8deia că Maria moare pentr că era " p "ă prin #ire morţii. ci ca "ă reînnoia"că #irea %i "ă o arate c rată de "c*im$are. P.+. pe care mi-a c4%tigat-o mie prin toate ale mele.. 9om. P. :a datio in conceptionem "anctae 1nnae. I gie. păcat l era mort. -eci Maria nenă"c4nd -"e c păcat l.. -e"pre @ 4a l P$elo$ am arătat mai înainte că de%i de"crie c răţia Măriei înainte de 2 na Ge"tire în termeni *iper$olici.. Maria n3a m rit în 0irt tea legii general-omene%ti. p. 559-609 0or$e%te de moartea Mariei în "en" l în care în0ăţăt ra ortodoxă 0or$e%te de"pre moartea drepţilor( ea n mai e plată pentr păcat l de care "3a c răţit. Patr. care e dar l excl "i0 de " ".+. H. a%a aci pă&irii por ncilor i "3a nit $inec 04ntarea7 5=+. Patr.. 9om. r. -acă am interpreta "#inţirea Mariei la na%tere în "en" catolic.Ortodoxia. Orient. t. ce 0om &ice dec4t că moartea a #o"t principi l nei 0ieţi mai $ ne7 4H+. . a04nd 0oia neclintită7 50+. col. 4. 44= )=. I gie. >ăci ceeace am #o"t. 47 48 49 50 9om. într p4nd -"e . le întind la o "erie întreagă de înainta%i ai Mariei. nem ritor #iind. p. 8ar $inec 04ntarea îi 0ine Fecioarei pentr 6pă&irea por ncilor7.. =5H. P. în pri0inţa morţii. r. c m ar #i tre$ it "ă #ie dacă ar #i #o"t "coa"ă în pri0inţa na%terii. 8ntrod. 16. 0om #i. mar. 95. de%i "capă d pă ce "e na"c. -acă-i a%a. 6>ăci n3a 0enit "ă "c*im$e #irea. in -ormit. 51 6>ăci ace%tia ridic4nd -"e pe"te tot neam l. 8 in -ormit. 53 &p cit. p. 1r 0rea "ă 0adă "ocotind-o cam c m i-ar con0eni l i( o c răţire de păcat l "trămo%e"c.. %i rc4nd -"e la înălţimea cea mai de " " %i apropiind -"e de . > toate la dele ce le ad ce Fecioarei. dar mai m lt ca toţi drepţii. 1950. de păcat l "trămo%e"c. 9om. contimporan l %i ad0er"ar l patriar* l i Fotie( 6Odată ce Fi l. ?ocmai #apt l că na%terea în "#inţenie a Mariei o explică ei dintr3o progre"i0ă "trădanie a înainta%ilor. 9H.mne&e l t t ror. 19. "ocote"c acea"tă p ri#icare a părinţilor Maicii -omn l i 6 ne p ri#ication mirac le "e7 4Ii%id. I gie a#irmă că "criitorii $i&antini.. Patr. pă"trea&ă rmările l i din #apt l că "3a nă"c t c el.

O$"er0ăm că n #olo"e%te c 04nt l a!xapt>a pentr a-l nega Mariei. rrigorie Palama " "ţine că c răţia Mariei pentr într parea Fi l i l i . 6>i #iindcă păcat l n p tea #i al ngat dec4t prin dreptate %i "#inţenie.#intelor 6c m ltă c răţie7 )μετὰ vLww`X KYzYvyT{TLX+ 59). Bn aceea%i propo&iţie ei a#irmă nepri*ănirea Fecioarei %i în0ăţăt ra că a$ia c 9ri"to" "3a de"#iinţat păcat l. KYzYWV. 5=4 )110+. p. Or. :-a "imţit de"ig r pătr n&4nd în "ine.. 6. n mind-o πανάμωμος. 1"t#el. ' drept că de c răţia ei "p ne că a întrec t pe a înainta%ilor. pe care am "emnalat-e de mai m lte ori. la M. explica$ilă prin #apt l că ei n excl d în Maria o c răţie per"onală nemaia! n"ă de om %i înainte de a primi în 9ri"to" c răţia de păcat l com n al omenirii.* l . "e na%te la por nca l i . -eci P"elo". >*iar dacă "3ar trad ce "πιβοθ#$ prin 6plan deli$erat7. I%idem.. a #o"t pregătită de c răţia nei "erii întregi de înainta%i... ca >el en l din ?reime. a$ia prin 8i" " 9ri"to". c împre nă $ nă0oirea celor doi. uSvMwLX. 0r (or e Palama. &p. 5.eop*/ti 8ncl "i.#4nta . p. Patr.. cit. ci altele. -e pildă. cit. p.ă 7 )καταργ$σει TON aPYWTbYN RN T•[YWKZ YnTL^+ 55+. cit. -ar "ă n ităm că ace"te c 0inte "e #olo"ea . prec m c răţia lor prin . -eci.otăm pe l4ngă acea"ta că P"elo" p ne pe "eama m$ririi ?atăl i între altele n e#ect.mne&e a "ocotit că e nece"ară o m$rire a l i pentr înlăt rarea oricărei a"emenea po"i$ilităţi. p. -ialectica "a ten"i nea acea"ta o înt4lnim %i la . l 4nd tr p din ea "ă de"#iinţe&e păcat l în ?r p l ..2. tot %i . Oratio $re0i" in ingre"" m 2eatae Mariae Girginia in "ancta "anctor m.5 )101+.o#ocle" 60+. 5. op. a#irmă ac m că prime%te n no *ar.mne&e . dar tot %i "tă pe aceea%i linie. care e de nat ră "ă in0alide&e a#irmaţia l i I gie că de a"ltădată Feci oara a primit n mai n 5-0 "por de "trăl cire 54+. cit. re"ping4nd c tot l pe cei ne0rednici..1 )95+.mne&e . cit. ea tot are n "en" de opo&iţie la plan l l i .mne&e . %i pentr per"oanele din Gec*i l ?e"tament.Ortodoxia. deo"e$ită de linia ina g rată de 9ri"to". 68ar 1cela o m$re%te de " ".mne&e %i c*iar dacă "3ar "ocoti că prin ea "e indică n mai po"i$ilitatea nei i"pite din a#ară pentr Maria.* l . .#4nt a pregătit înainte 0enirea în acea"tă l me a Maicii l i . I gie îl con"ideră n martor neec*i0oc al imac latei concepţii. de%i Fecioara. -acă am rmări tema acea"ta în text l în" %i al celorlalţi "criitori $i&antini. &p. I gie. . 1tena. pp. 4. 16.+.#4nt n poate #i înţelea"ă ca o eli$erare de păcat l "trămo%e"c. trecem pe"te ceilalţi. p. pe care M. %ο&'"ν'ἁγίοις'πατρ(ς')μ*ν'+ρηγορίο 'το&'. 8ntrod.0+.mne&e din ea. 5. dela care 9ri"to" a împr m tat manitatea . -e toţi "p ne el că ?au fo$t ale+ + cur3ţ ţ de Du4ul SfJntK. prec m n "e #ace "alt l dela nat ră la . Prin gradaţie n "e #ace "alt l la "tarea ad "ă de Fi l l i . Mai ind cem c 04nt l l i P"elo" că Maria 6a "imţit *ar l d mne&eie"c în acele c 0inte7 ale înger l i )"a de pe rma lor+ 56+..#. primind pe cei ce era 0rednici de acea"tă alegere. a%a n poate #i înţelea"ă în ace"t "en" nici c răţia Mariei înainte de 2 na Ge"tire. e "ig r că la toţi am gă"i alăt rea de exaltarea Măriei dinainte de 2 na Ge"tire %i expre"i ni cari ne-ar da "ă înţelegem că eli$erarea de păcat l "trămo%e"c a 0enit. de"ig r n c pre#ix l -π!ν.eo#it "p ne că ar*iere l intră în . 'l a ale" dela încep t %i a c răţit %ir l "trămo%ilor. al ng4nd orice neltire7 )π!σαν RvMtLzw_N+ 55+.mne&e din 8oac*im %i 1na acea"tă nepri*ănită %i c rată Fecioară Măria.eo#it dă0orît l )11=4o1. care ce0a mai " " "p "e"e că Maria primi"e înainte 6il minările %i *ar rile de " "7 5H+. ' aceea%i dialectică.4 )100+. vYNVUWYNTLX. &p. 559-609 . 1561. 516 )9.a. 1950. e " pleţea "criitorilor $i&antini. .e oprim p ţin n mai la ltimii din "criitorii $i&antini %i an me înt4i la Sf. -ar c m n a0em textele t t ror la în5-1 dem4nă. ale căr i idei în acea"tă c*e"ti ne "e c prind mai ale" în Omiliile p $licate de . acea"tă na%tere n "3a prod " 54 55 56 57 58 59 60 &p. . c*iar .. $*a n3$cut d n trupul + $3mJnţa lu Adam .α#αμ! k.

%i prin r găci nea d mne&eia"că neîncetată. 1950. la 8ntrarea Fecioarei în . . p. 6. . în di#erite #el ri.#4nta . 559-609 tot %i #ără inter0enţia . 61"t#el. ca d pă l ngi 0eac ri "ă "e gă"ea"că la "#4r%it n 0a" c 0enit al ace"t i *ar %i a ace"tei #iliaţi ni di0ine. p.* l. un une care nu numa 7a r d ca natura uman3 la o $tare $upranatural3" c 7a re$ta# l =n $tarea pr m t 73 =ntre( neamul omene$c. iar Fi l l i . a c răţit pe "tră mo%i. că Fecioara 6a legat pe cel tare în ră tate7 66+< l-a legat dar n l-a al ngat.#intelor din 8er "alim.#4nta . 1%a tre$ ie "ă "e înţeleagă expre"ia înt4lnită ade"eori la Părinţii ră"ăriteni. 1.cop l ace"ta a pregătit dela încep t l i"toriei pe Maria. prin pregătirea "trămo%ilor %i a ei din partea l i . Omilia 55. Omilia 5.mne&e %i prin e#ort rile ei.#4nt..=. aleg4nd -i d pă meritele lor. Ai # gind de 0iaţa " p "ă gre%elii )τὸν ‚vYbTMLN tbLN+. a pierd t .1=-14. c rată în grad l cel mai înalt încă dinainte de 2 na Ge"tire %i tot %i nat ră mană. . #iind din #răm4ntăt ra 0ec*e %i mo%tenitor al gre%elii aceleia. mai a%a.* l . 4. . n. "p n4nd că "3a nă"c t din tr p l %i "ăm4nţa l i 1dam. la . printre generaţii7 61+. 8a . la 2 na Ge"tire.mne&e de ea.mne&e 7 6. căci acea"ta n mai 9ri"to" a p t t-o #ace.o#ocle".mne&e .pă Palama. în moment l ltim în care "3a înc*eiat acea"tă pregătire prin e#ort omene"c. prin .o#ocle". a călcat por nca d mne&eia"că. d pă tr p. pr.+.+. Preac rata ie%ind din *otar l ace"tei 0ieţi. c*e&ă%ie a #iliaţi nii di0ine %i a ne"ocotit plan l d mne&eie"c. pentr reali&area plan l i di0in. n. . ced4nd i"pitelor amăgitoare ale Giclean l i. că Fecioara a a! n". . p.. "ă primea"că în "ine plenit dinea d mne&eirii preac rate %i "a "e #acă i&0or ne"ecat al "#inţeniei7 65+.Ortodoxia. cit. %i că dacă 9ri"to" 6ar #i #o"t din "ăm4nţa )c m a #o"t Fecioara.. care.#4nt n3a implicat o c răţie a ei de ace"t păcat. în care de"#ăc4nd -"e de orice legăt ră c cele materiale %i "c t r4nd -"e de orice relaţie )προσύ#ο vYNT|X w^z\bSY KYZ vƒSYN RKTMNY„YPQN{ LUQSMN+ %i depă%ind p4nă %i mila #aţă de tr p l ei.=0. dela încep t. %i-a ni#icat mintea prin întoarcerea atenţi nei "pre ea în"ă%i )"pre minte. 0rednic "ă "l !ea"că ni nii ipo"tatice a 5-% nat rii di0ine %i a nat rii mane. de"pre genealogia l i 9ri"to". "3a de"părţit de oameni. Omil. elimin4nd din ea %i acea"tă potentă. -ialectica amintită( Maria. re"ta$ilind -"e în "tarea primordială dea$ia prin atingerea Fi l i l i .o#ocle". Pe de alta a#irmă că 6#ără de păcat %i de 0iaţă Făcător %i în "tare "ă ierte păcatele n e dec4t . . petrec4nd în . -e aceea tre$ ia în c*ip nece"ar o Fecioară c tot l nepătată %i preac rată pentr &ămi"lirea %i na%terea -ătător l i c răţiei7 6=+.m. pp. pr.ă .mne&e . ci n mai o alegere %i o c răţire a ei în "en" l alegerii %i c răţirii înainta%ilor.16. #oarte m lt i-a a! tat Fecioarei "ă "e întărea"că în c răţie 0ieţ irea în .. . Pe de o parte Palama a#irmă că 6n mai acea"ta e"te c nep tinţă l i . 61 62 63 64 65 66 .#. I%idem. ca prin deget l . op.. Ai prin acea 5-& "ta de0enind întreagă a "a %i ridic4nd -"e mai pre" " de îm$ l&eala m lti#ormă a g4nd rilor )το& ELMNCOFPLN QNFPRGLS GTU MLVWQCTU XERFYUZ [DGDQG\QD!" + -a tăiat n dr m no negrăit "pre cer ri. la o c răţie per"onală c lminantă. p. > m "e pot împacă ace"te do ă a#irmaţii@ . pp. . Fecioara. care red "e"e păcat l "trămo%e"c din ea la o p ră potentă inacti0ă.* l i .a%terea -omn l i. Omilia 4. .mne&e . ca %i la Palama.mne&e 7 64+.#intelor. ar #i #o"t om no < nici n3ar #i p t t. Omil.a%terea Fecioarei Maria. a%a n mita tăcere mintală. "ă "e nea"că c ce0a nec rat înainte de a "e c raţi. în ace"t pa"agi Palama c*iar excl de na%terea #ără păcat l "trămo%e"c a Fecioarei. . o aiegiere a #o"t #ăc tă printre rma%ii l i 1dam.#4nta . 8nter0enţia .. Prec m "e 0ede. a ale" 0iaţa "ing ratică.#intelor.*. o exprimă Palama în pa"agi l rmător( 6Prim l om. -ar c m *ar l e #ără părere de ră %i plan l l i in#aili$il. 1ce"t 0a" al alegerii e #iica l i . Părinţilor. ca "a apară 7n 0a" al alegerii. Maica l i . în . a înc n nat acea"tă c răţie. de%i într3 n grad " perior acelora. cit.o#ocle". 1. p. .o#ocle".

înc4t par "ă c prindă ideia că Maria a po"edat înainte de 2 na Ge"tire "tarea om l i dinainte de căderea în păcat. a#l4nd o "imţire d mne&eia"că. iar în0ing4nd "ă #im împodo$iţi c neclintirea în $ine. deci %i Maica -omn l i c ei. p $licate de M. p. -ar cel nă"c t din ea a apăr t #ără de păcat. c c get trea& %i c 0oinţă dreaptă %i c înălţime de " #let.+. care n cade " $ p terea "imţirii.+. &ice >a$a"ila. c m ltă pri"o"inţă.. 465 )=4H+o510 )=9. >a$a"ila a#irmă că Maria a dat #irii n mai prima #r m "eţe. 19. #iind înc n nat dela încep t 68ar #iindcă a p " în noi . p. "ă "tăp4nim păcat l )τ. care o împodo$ea înainte de a pără"i pe . tot a%a #r m "eţea %i toată no$leţea %i *ar l nat rii. ci e $ c ria %i 0ederea "#4nta a " #letelor nepătate.icolae >a$a"ila( Prin Maica -omn l i o &ice o om l a e0itat p4nă la capăt ră l. p.ati0it. ci deodată. op. -eci.a7 H1+. -ar iată că c*iar înainte de propo&iţia din rmă. d pă cod.a ( 6Ai a"t#el a arătat în l mea acea"ta. ci n dar al l i . pp. a%a n i-a 0enit nici Mariei acea"tă #r m "eţe dec4t tot n mai prin 'l.. &p. in -ormit.vWLLc…+ i-a dat-o #irii. . >ăci #ără 0enirea *ar l i d mne&eie"c mintea n3ar p tea 0edea. %i n3ar 0eni la "ine în"ă%i în c*ip act al. op. 6Prec m l mina ce o 0edem.mne&e %i pe care ar #i a0 t-o dacă ar #i pă&it legea : i. cele ale Fi l i "ă-i " cceadă. ca. 9omil. de0ine nor l mino" al apei celei 0ii. de%i în#r m "eţea&ă l cr rile 0i&i$ile. 45. Ai acea"ta "e c 0enea Maicii. ca în paradi". e7 tJnd tot p3catul dela =nceput + pJn3 la $fJr+ t] iar în >el nă"c t din ea a l at în c*ip negrăit %i c n na %i a #o"t nepăcăto" )/ν aPYPVWT{TLX+ n $ir ind prin "trăd inţă. cit. n "e a#lă în toate. ca 0eg*ind %i "trăd ind -ne. m". cea dint4i pr n cele ce le:a $37Jr+ t ea" cea de a do a prin #apt l că "3a #ăc t Maică. d pă d mne&eie%tii imnologi. n e n re& ltat al e#ort l i per"onal. prec m nici oc*i l #ără l mina "en"i$ilă7 6H+. p 6.1= #ond grec al 2i$liotecii . "$oară mai pre" " de cele creiate %i 0ede mai $ine ca Moi"e "la0a l i . p.Ortodoxia.oi "p nem că ceeace a c4%tigat oamenii în com n dela . ca n p ternic ce apare d %manilor c tro#eiele7 H. 1H6. 459 %i rm. 9om. I gie. pornirea împotri0a păcat l i a#lătoare în el. 'xpre"i nile l i " nt a%a de îndră"neţe. cit. i-o dă Fi l( 6Ai a%a prima #r m "eţe legată de progre" l tr p l i )τ. 559-609 Ai alipind -%! mintea de acea"ta. am4ndo ă "e #ac ale #irii n mai prin Fecioară. 1. 501 )=5=+. in . 67 68 69 70 71 72 Omilia 54. Homelies mariales %)*antines. >el mai m lt in"i"tă a" pra c răţiei depline a Mariei înainte de 2 na Ge"tire N colae 5a#a$ la. cit. I%idem. p. -e acea"ta împărtă%ind -"e. 5-' d pă dor l ei. prec m #irii omene%ti în general #r m "eţea mai mare n ia 0enit+ dec4t prin Fi l.mne&e . . c m am "p " înainte.. -ar "ă rmărim tema la .. Pe a do a %i mai #r moa"ă.mne&e %i pr me+te 4arul dumne1e e$c.mne&e p tere. a "ălă%l it n mai în Fericita %i ea a îndreptăţit pe toţi7 H0+.aţionale din Pari"( Omilia la na%terea. dreptatea ce ar #i a0 t-o %i-pe care tre$ ind "3o ai$ă n3a a0 t-o. )=66+. l pt4nd pentr no$leţea . ci înc n nat dela încep t. ci n mai în di"c l "oarel i. în Patr. >ăci în ea om l a arătat în #apte. ra&ă a &ilei tainice %i căr ţă în c*ip de #oc a > 04nt l i. Omilia la 2 nă Ge"tirea %i Omilia la 1dormirea ei 65+. I gie îl con"ideră cel mai categoric martor $i&antin al imac latei concepţii 69+.. #olo"ind p terile $ ne ale #irii. Maica< iar Fi l a do a %i cea mai #r moa"ă. %i de 0irt tea Fi l i "ă #ie cople%ită %i "ă poată prin 'l mai mari %i dela 'l "ă-i 0ină o "la0ă mai "trăl citoare dec4t a ei în"ă%i7.ς aPYWTbYX KWYT\†N+. l-a în0in" prin "trăd inţă. op. ' #r m "eţea care n "e c4%tiga în timp. în cele trei Omilii ma-riale ale "ale. 1950. e"te între altele i&$ă0irea de păcat l "trămo%e"c. . Orient. -e aceea. pe om c rat %i întreg %i c m a #o"t #ăc t la încep t %i c m tre$ ia "ă răm4nă %i c m ar #i #o"t pe rmă. 4. cit. I gie. M.mne&e . p 16.

a topit dela $ ne d %mănia #irii )ἀφD ‡Y^TOX TON . c d n p3mJnt" =n acela+ mod cu toţ " d n 5-6 neamul c31ut =n$u+ . dar at nci n mai acea"ta a primit-o %i ceilalţi oameni dela 9ri"to" în mod nece"ar. neridIcată în .. >ă Maria n3a primit prin na%tere o "it aţie pri0ilegiată. la normalitatea #irii p t4nd -"e ridica %i ei prin e#ort ri per"onale. n pot înţelege o #ire li$eră de păcat. deci într parea l i 9ri"to" n n mai pentr ridicarea #irii la o treaptă dea" pra ei. la "tarea 6nat rală7 po"i$ilă de a! n" d pă căderea în păcat. care n*a ntrat =n 7 aţ3 =na nte de toţ oamen " n c n*a pr m t f rea $tr3 n3 de or ce p3cat )ἀ_z{ vVS{X aPYWTbYX+< n c dup3 Omul cel nou + porn rea d n El^ >ăci dacă 1dam ar #i $ir it păcat l. ci încep4nd $oala dela prim l om %i trec4nd prin toţi. ci înd mne&eirea. #olo"ind p terile $ ne răma"e în ea. n3ar #i #o"t nicio mirare. n ca re"ta$ilire a #irii mane. ce0a ce n "3a do$4ndit prin Maria( dacă catolicilor le con0ine "ă admită m4nt irea ca înd mne&eire. dar nimenea n o trad cea în #aptă. ne-o "p ne .. #ie că gă"im tot %i la ei %i 5-5 tema m4nt irii de păcat. pe toţi îi . că $inele n mai "3a a"c n" din pricină că n #ăcea & de el nici n om( 6-ar p terea contra păcat l i era în #ire %i o a0ea toţi.iceei. -eci ce a proc rat $ir inţa Fecioarei.. 4. Bn ace"t ca& Maria a reali&at nat ra deplină a om l i. a om l i ideal în Maria. -e aci ec*i0oc l expre"iilor lor de"pre arătarea intactă a nat rii. deci n dar l i d mne&eie"c< c+ mai p ţin primit prin Maria n-a #o"t dec4t o de"0oltare a pornirii $ ne. e0ident..mne&e #r m "eţea neatin"ă. dacă Fi l l i .mne&e . a ridicat-o la treapta " premă la care "e p tea ridica răm4n4nd pe linia nat rii. par "ă n 0adă în toată gra0itatea l i păcat l ereditar.mne&e a "ocotit că e nece"ar "ă "e într pe&e. 559-609 ?rei l cr ri " nt de "emnalat aci( a+ în 8i" ". at nci prin #irea mană de care "p n aceia că "3a pă"trat %i "3a arătat în deplinătatea ei în Maria.' în Maria< $+ mai p ţin l primit în Maria "e datore%te "trădaniei. a#irm4nd totodată că în noi a răma" p terile $inel i.iceei )%i c*iar Palama+ " nt #oarte optimi%ti în ce pri0e%te #irea mană d pă căderea în păcat.. -ar #ie că le atri$ im acea"tă concepţie. iar $inele dină ntr nearăt4nd -"e deloc prin #apt l că nici n l n trăia d pă el. ?eo#an al . -e #apt . d pă ei. ' drept că . n3a arătat nimic imitor. "ing ră din toţi oamenii din 0eac a "tat dela încep t p4nă la "#4r%it împotri0a a toată ră tatea %i a redat l i . deci n3a a0 t alte p teri dec4t cele ale #irii %i orice om ar #i p t a! nge nde a a! n" ea daca le-ar #i #olo"it $ine. "ădită în #irea com nă a oamenilor.icolae >a$a"ila c m ltă in"i"tenţă. ?eo#an al .tăp4nea< %i părea că ră l e #ire a noa"tră< %i $inele d pă #ire "e a"c ndea %i om l era ne0ă& t în a%a de nen mărate tr p ri omene%ti. pe"te care "e p tea ridica %i "ing ră o c m a #ăc t Maria o ci pentr în d mne&eirea #irii. 8ar Preac rata Fecioară #ără "ă ai$ă cer l de cetate %i #ără "ă 0ină din tr p rile de acolo.. răma"e în #ire d pă cădere. toţi #olo"ind c4t "e poate de ră p terea " #let l i. 8ar cei ce a #o"t d pă *ar. ci par a admite că #irea mană "3a pă"trat c toate p terile ei $ ne.mne&e pare "ă #i 0enit n pentr a "coate #irea din ace"t păcat. dată de 'l no ă. ceeace a primit om l în Maria n e dar l " pranat ral ad " de 9ri"to". pentr ridicarea ei la o no ă treaptă. 1950.Ortodoxia. înainte de împăcarea cea de o$%te. ci a în0in" păcat l prin ceeace a dat de la "ine per"onal. "a propri &i" nepier&4nd niciodată acea"tă #ire< dacă n le con0ine "ă a#le acea"tă te&ă la a torii amintiţi. -ar dacă acea"ta.icolae >a$a"ila. ca %i contemporan l "ă . nea04nd nimic care "ă n -l m4ne la 0irt te %i "ă n -l oprea"că dela ră . a primit deda 9ri"to". dacă "3a oprit dela orice ră tate. -e aceea. Fi l l i .icolae >a$a"ila. -ar ei n excl d tot %i exi"tenţa păcat l i.. n mai în "en" l că. care n %i-a c no"c t #irea "a. #apt e că ei "ocote"c că omenirea întreagă. nici n era cine "ă trăia"că c rat de păcate. tre$ ie "ă înţeleagă i&$ă0irea de păcat. pp. deci orice om ar #i p t t a! nge la el. adică la o "tare de nde tot tre$ ia "ă #ie ridicată.. at nci Maria de #apt n3a primit dela 9ri"to" i&$ă0irea de păcat %i re"ta$ilirea #irii mane. incl "i0 Maria. înainte de a.0eni pe păm4nt Făcător l păcii. iar prin ceeace a ad " 9ri"to" nat rii mane mai m lt dec4t Maria. om l a primit ce0a ce n primi . ci %i pentr i&$ă0irea din păcat l "trămo%e"c. ci o în#lorire maximă a p terilor $ ne. -eci.

mne&e la #el c ceilalţi )το& ‰\L€ T^UL€SY PRN TL†X uwwLMX ŠPLbxX+. -eiparae p 5oH. la Fi l ei. &p..icolae >a$a"ila < a04nd păcat l ereditar. 4. 1 oprit-o %i în "en" l că în ea n3a mai #o"t acti0. -e aceea "p n c4ntările $i"erice%ti că Maria a oprit 6c rgerea păcat l i7. &p. ?eo#an. n-a în&e"trat-o în c*ip "pecial "pre #ilo"o#ia acea"ta. Mai mare %i ca îngerii. primind dela . O doctrină apropiată are ?eo#an al .impla exi"tenţă.#. -acă . rrigorie Palama a de"cri" în Omilia la intrarea ei în templ . pornind dela n p nct de plecare deo"e$it de al oamenilor( 6Ai dacă #irea #iind odioa"ă. cit. -eci.mne&e 73 74 75 76 77 8n nati0it. p 4. %i de"părţit ra " $"i"t4nd încă.. prin într pare. prin într pare HH+. -ar pentr a "e într pa %i deci a ridica.Ortodoxia. Preac rata %i-a împletit pe dreptate ea în"ă%i dela "ine 0vYWD ‡YzTˆ YnTO+ c n na acea"ta... 559-609 •UzWYN cMQw^S\+.iceei ) 1=51+. deci n3a do$4ndit c răţia " premă.mne&e .* l i. 1ndrei >ritean l %i . 4H1 )=5=+o4H4 )=56+. tot %i tre$ ia "ă #ie ale" "pre ace"t "cop 6cel mai mare dintre toţi7 )2 P\b}xN vVNTxN+ 6cel mai c rat "i mai "#4nt7 H6+. 0oinţa a p t t at4ta. p. interpret4nd în # ncţie de ea toată m4nt irea %i doctrina cre%tină în cel mai "i"tematic tratat de"pre ea. 455 )=H0+.mne&e păcat l "trămo%e"c. ' e0identă doctrina l i . -ar >a$a"ila contin a "a preci&e&e %i mai m lt ideia că Fecioara n a a0 t o #ire deo"e$ită de cea a oamenilor d pă cădere.4+ H5+. n3a re&i"tat r40nei acea"ta@ >ăci nici . adică n3ar #i a0 t păcat l "trămo%e"c. e n l cr mai pre" " d e tot c 04nt l %i de toată min nea7 H=+. . al exi"tenţei #ericite. >ine n do$4nde%te exi"tenţa #ericită. &p. 11. ca nimeni alt l. #olo"e%te n mirile( e8 $tenţ3 $ mpl3 )τὸ avwŒX \†NYM+ %i exi"tenţă #ericită )τὸ \• \ŽNYM+. cit.mne&e a a0 t lip"ă de cea mai c rată dintre #ăpt ri. pp. ci #oio"ind -"e n mai de ea %i de prile! rile "pre 0irt te date t t ror. . opera acti0ă a ei( 6Ai într parea > 04nt l i a #o"t n n mai opera ?atăl i %i a p terii : i %i a . Bn ace"t "en" li" " 9ri"to" a #o"t "i opera Mariei. rm4nd l i Maxim Mărt ri"itor l. a do$4ndit $ir inţa acea"ta no ă %i mai pre" " de #ire. iar . l mea la acea"tă treaptă de"ă04r%ită. -ar a primit-o în 0ederea "cop l i #inal.. Fi l l i .iceei e"te dogmati"t l neîntrec t al Maicii -omn l i. a tre$ it "ă-l omoare om l în" %i în per"oana Mariei. dar %i în "en" l că dela ea n3a mai trec t mai departe. )>omorile ace"tea ar tre$ i "ă #ie #ăc te neînt4r&iat acce"i$ile e0la0iei popor l i no"tr +. .mne&e n "e p tea na%te ca om #ără de păcat. ' ce0a nede"40ăr%it. Mai preci" 0or$ind. cit.#. op. în realitate îi ia acea"tă la dă 6mai pre" " de tot c 04nt l %i de toată min nea7. . 1"t#el. -e%i într parea l i . . pentr că %i îngerilor le-a 0enit no a treaptă de exi"tenţă.mne&e dintr-o #ăpt ră întrece merit l oricărei #ăpt ri %i ea "e datore%te deci *ar l i. dacă Fecioara ar #i #o"t p "ă în "it aţia 8 i 1dam dinainte de cădere. pp. n printr3o concepere imac lată. cit. H4.#. 8oan -ama"c*in ne-a dat cele mai lirice c 04ntări de"pre Fecioara. p.. dar prin cele ce le-a adă gat dela "ine )ο1ς cO vWLSQz{K\N L‹KLz\N+ depă%ind pe ceilalţi7. n3ar #i #o"t nicio mirare că ar #i $ir it orice păcat. Oamenii a primit prin creaţi ne exi"tenţa "implă.. 0iaţa ei de taină în . ce e mai no ca 5-. ?eo#an al . nici #ăc4nd acelea%i ca alţii a în0rednicit-o c a! toare mai mari ca pe alţii. Fără e a n "3ar #i p t t reali&a acea"tă operă.mne&e . dar prin e#ort rile ei per"onale. 1950. p. a de"c*i" cer l %i a l at p tere împotri0a păcat l i.6. -e aci dec rge marea ei la dă. >a atare a #o"t gă"ită de . tocmai pentr că l-a morti#icat ea. prin "trădania "a per"onală. " "ţin tă de r găci nea mimii. e n mai o m$ră #aţă de exi"tenţa #ericită. ce a0ea "ă #ie reali&at prin într pare. cit. dacă n ar #i #o"t Fecioara care "ă-l #i morti#icat.mne&e n i " #let. 6$ine ar #i #o"t l i de n "3ar #i nă"c t7 )Mt.mne&e . 8n 1nn nt. op.mne&e .. 91-9. deci nici m4nt irea noa"tră7 H4+. Bnainte de a înlăt ra . Bn loc l celor do ă n miri #olo"ite de >a$a"ila( natur3 pr m t3 pr n creaţ e %i redo$4ndită de Maria prin e#ort l ei %i =nd mne&eirea ad "ă de 9ri"to". ea "3a nit c . >a$a"ila pare "ă rec noa"că o ie%ire a Fecioarei din păcat l "trămo%e"c. ci %i a 0oinţei %i a credinţei Fecioarei. nirea c . Fecioara "3a pă"trat c rată de orice păcat per"onal. p. %i &id l "epar4nd l mea de . >atolici"m l de%i pare "ă ridice pe Maria din doctrina l i. Pe"pre păcat n 0or$e%te ca moti0 al într pării.

4.a ( 6-e aceea prim l receptacol )3οχεῖον+. înc4t "ăa #ie ace"tea com ne d mne&eirii %i omenităţii M4nt itor l i< ca al 78 79 80 81 82 &p. &p. a om l i d pă cădere. e "ig r dacă. acela% %i >reator %i creat. p. Prima care prime%te te&a r l dar rilor dela 9ri"to" e"te Fecioara ( 6>ăci p rtănd pe Fi l ei %i . 4. încăpător a toată plinătatea d mne&eia"că. ci ea prin 0irt tea ei %i-a c4%tigat " prema treaptă de c răţie< deci n poate #i 0or$a de o concepţie imac lată. 10em deci aceea%i doctrină ca la . Ai de0ine . cit. lacrimile " #let l i. o "p ne de nen - 5-. odată ce .mne&e în" %i.. -eci .ine.#inţilor.. prec m tr p l dela " #let l.mne&e a c no"c t din 0eci progre" l din 0oinţă %i "trăd inţă al #iecăr ia.mne&e cel pe"te toate îm$racă "pre înnoirea &idirii #irea noa"tră. p. "e #ace ea prim l receptacol ) 3οχεῖον+ al comorii ace"teia ne"#4r%ite %i pentr acea"ta e"te %i %ă "pre împărtă%ire a dar rilor ace"tora mai pre" " de înţelegere %i înd mne&eirea întregei #iri c 04ntătoare7 5. ci #apt l că a pre%ti t-o că 0a trăi. ... l-a r4nd it din 0eci loc l între oameni "pre a "e na%te din ea Fi l . &p. căci n e la 'l părtinire H5+. . 16. cit. &p. prec m exi"tenţa a%a %i exi"tenţa #ericită. prin care ar #i întrec t pe toţi. cit. Ai n în mod ar$itrar. d pă c răţia ei mai pre" " de a t t ror #ăpt rilor.Ortodoxia. pp.. p. prin "la0a %i *ar l d mne&eie"c7 50+. ci n mai pe cea a exi"tenţii "imple. . ea "3a c răţit de ace"ta prin e#ort rile proprii.=-. >ă Fecioara dela 9ri"to" a primit *ar l.icolae >a$a"ila. ea a pornit dela condiţia iniţială a om l i concret. e drept că mai înainte de ei.mne&e n "-ar #i g4ndit "ă ia c*ip l no"tr din i $ire de oameni. ea a primit plenit dinea *ar l i %i dela ea trece la toţi cei ce cred. &p. ac m 6n3o mai recreia&ă înt4i în 1dam7 )deci n3o mai ad ce pe Maria la exi"tenţă #ără de păcat l "trămo%e"c+. a l at din > 04nt l dar rile > 04nt l i. 559-609 5-Fecioara Maria. afara de înd mne&eire. Fecioara Maria ar #i a0 t "ă primea"că în exi"tenţă loc l cel mai înalt din ceata . >*iar îngerii de alt#el. ca cel dint4i pentr c răţia din 0irt te. -e aci re& ltă că Maria 0enind pe l me. %i ace"t 0rednic de ceata %i "tarea . %i c răţirea de păcat. dar n l-a a0 t înainte de 9ri"to" ( . n3a #o"t p "ă de . >*iar dacă Maria a d " o 0iaţă mai pre" " de a îngerilor. pp. ca prin acea"ta "a #ie ridicat %i pe"te acea"tă "#4ntă %i primă ceată a celorlalţi în c*ip nea"emănat. ar #i #o"t %i ace"t cel mai "#4nt dintre toţi #ără de tr p în ceata .. -eci n e nicio mirare dacă. care dă întregei &idiri 0ec*i exi"tenţa #ericită.era#imilor. c 0oia ei. înainte de 9ri"to" n a0ea treapta mai înaltă a exi"tenţii #ericite. 6-eci #iindcă .pă ?eo#an c "ig ranţă că 9ri"to" a ad " t t ror oamenilor. -ar #iindcă a primit . cea mai c rată 0iaţă..mne&e ca atare %i a *otărît din 0eci taina Bntr pării.era#imilor îm$răcat în tr p 0ine în l mea acea"ta "pre a "l !i ace"tei taine min nate.. e omenitatea M4nt itor l i< în care "-a "ălă%l it toată plinătatea d mne&eirii tr pe%ti7 )>ol. mărate ori ?eo#an. i-a r4d it de mai înainte #iecăr ia %i loc l %i grad l d pă mă" ra c răţiei l i H9+. p. a#lător în el. deci %i ei "3a ridicat prin 9ri"to".+ . cit. 56. 1950. .mne&e > 04nt l creind la încep t #irea noa"tră în 1dam. 6ei o înnoe%te %i o de"ă04r%e%te %i-i dă exi"tenţa #ericită înt4i în .mne&e a ale"-o pe ea în ace"t "cop. dar exi"tenţa #ericită i-a 0enit %i ei împre nă c toţi prin nirea > 04nt l i înt4i c ea %i apoi c ceilalţi. 95. Ai a%a din 'l ie"e acea"tă a do a creaţi ne. "ă n #i a0 t deci lip"ă "ă primea"că %i ea. 9+. .mne&e într3o "it aţie pri0ilegiată. de0enită de!a în 9ri"to" &idire no ă7 51+. 9ri"to" i-a ad " %i Mariei pe l4ngă înd mne&eire c răţirea de păcat. 94. d pă 1po"tol %i care #iind nită d pă ipo"ta" c .ă ( 6-e"ig r.mne&e > 04nt l. n alt 1dam. 'a a primit cea dint4i ace"t *ar..mne&e în "4n l ei de Maică.. -ar din toată doctrina l i ?eo#anmai re& ltă%i #apt l că Maria a atin" cel mai înalt grad în ordinea exi"tenţii "imple. dar n încape îndoială că în ca& l c4nd n i-a ad " 'i c răţirea de păcat l "trămo%e"c. d pă el. . o min ne "trăină. d pă ?eo#an. e ce0a ce prime"c ceilalţi oameni dela 9ri"to" "ă n #i primit %i ea dela 'l. cit. ca din el "ă primim apoi toţi. dacă .

0or$e%te de o 6prec răţire7 )προκάθαρσις+ a Fecioarei 54+. d pă 1054. "ă c gete că i-a 0enit %i Mariei tot prin 9ri"to". a %ti t "ă dea #orm lelor "ale dogmatice n caracter paradoxal. cit. a #ăc t-o po"i$ilă. &p.* l i . O pre&entare a în0ăţăt rii ace"tor teologi ne-a dat Ga"ile :oic*iţă " Doctrina S5. ca a%sentia de%itae justittae.9. 190. de "acri#icarea nor lat ri care n3ar p tea intra în #orm lă. 1 tre$ it "ă 0ină teologia catolică. mai rmărim pro$lema nici la teologii ortodoc%i dela 0eac l qG8 încoace. de%i prin teoria l i ! ridică de"pre păcat. Cours supérieur de religion.0 concepţia l i ?eo#an ca ceeace a 0enit t t ror oamenilor prin 9ri"to". 'a a #orm lat dogme n din ne0oi reale. 5. a dat caracter de dogmă ace"t i #r ct al di"tincţiilor %i "impli#icărilor raţionale. 'a a p rce" la #orm lări dogmatice n mai la mare ne0oie. . la încep t rile ei "cola"tice. la care în0ăţăt ra că Fecioara "3a nă"c t c păcat l "trămo%e"c a primit o #orm lare preci"ă 55+. atotc prin&ător. ' clar că în0ăţăt ra catolică n "e poate întemeia pe în0ăţăt ra .* l i în legăt ră c ea. p. marcate printr3 n raţionali"m p eril. . -ogmele ei poartă deci caracter l de nilateralitate raţionali"tă %i de excl "i0itate tr #a%ă.. 2i"erica Ortodoxă a e0itat. 2ona0ent ra. plinătatea d mne&eirii. . III. 'i a e0itat "ă raţionali&e&e %i "ă "impli#ice în a"emenea termeni pre-ci%i marea taină a c răţiei Fecioarei. ai "tării Fecioarei n mai n l. 4. ed. ?oma d31F ino. 88. 8ar din ace"t al doilea receptacol prime"c. 'ra în 5. Pari" 19. ca 2ernard de >lair0ea x. 8ar $ la papală din 5 -ecem$rie 1554. din omenitatea M4nt itor l i. 1lexandr de 9ale". Ge&i Mgr. primind nemi!locit din prim l receptacol. în $a&a cărora ar #i p t t a#irma apriat că Măria "3a nă"c t "a n c păcat l "trămo%e"c. pe de alta pentr că "3a "#iit "ă #orm le&e "ing ră în dogme te&a r l com n al cre%tinătăţii din primele opt 0eac ri.mne&e . "3a mai c no"c t c răţirea lterioară. 1950.. 2i"erica primară accepta c gre tate "ă de#inea"că o în0ăţăt ră în dogmă.#. 1n"elm de >antern r/ n3a c no"c t-o nici el. ca dintr3 n $a&in 0c\„YP\NO+ %i i&0or de 0iaţă începător. cit.Ortodoxia. deoarece "3a oc pat mai p ţin "tăr itor c Fecioara Maria. . la cei mai mari teologi.3a nilaterali&at în0ăţăt ra. ace"ta a #o"t ca& l 5. 50.49. dar n %i o #erire a ei de păcat l "trămo%e"c< iar între actele rmătoare ale . a$i" l dar rilor #el rite ale . primele ordine ale cetelor din ! r l l i . la #el prime"c toţi din ea *ără&irea îm$el% gată a $ n rilor7 5=+. a%tept4nd mere re nirea t t ror #raţilor %i %tiind că acea"tă re nire n mai prin 83 84 85 86 &p. 19. "ă c prindă toată $ogăţia ei. ca al doilea d pă r4nd iala d mne&eea"că. Prin acea"ta "3a reţin t din cei doi poli. c m încearcă teologii catolici "ă o #acă 56+.4" p. ci din încrederea în p terea raţi nii de a pătr nde taina %i deci din dorinţa de a-%i a#irma " perioritatea #aţă de celelalte ram ri cre%tine. :o i" Pr nel. "ă "ă04r%ea"că acea"tă mare gre%ală %i "ă "p nă în ce con"tă c răţia Fecioarei.* l. 0eac ri dear4nd l d pă apariţia idei. Ai c*iar c4nd a #ăc t-o din ne0oie. . "3a de"trămat taina. pp.* l a dat p tere 1nei celei "terpe "ă o na"că. care "ă ţină "eama de lat rile contradictorii ale tainei. pe deoparte din dorinţa de a lă"a în0ăţăt rile re0elate în mi"ter l lor paradoxal. >etirea "criitorilor $i&antini ne-a " gerat în"ă rmătoarea concl &ie( 'i "e m lţ me"c "ă la de în general c răţia Fecioarei. în legăt ră c na%terea Fecioarei ?eo#an n pomene%te dec4t #apt l că . În0ăţăt ra imac latei concepţii a înt4mpinat o opo&iţie %i în 1p ". . e0it4nd di"tincţiile %i preei&i niie...1 c dogmele #ixate de 2i"erica >atolică dela ie%irea ei din com nitatea c 2i"erica Ortodoxă. 54.. Părinţi %i a "criitorilor %i teologilor din Că"ărit. >ernă ţi. în #aţa prime!diei de de"$inare a 2i"ericii între partidele anga!ate în di"p te. pp. 559-609 doilea receptacol e c no"c t cort l de 0iaţă începător al celei ce l-a nă"c t pe 'l. tem4nd -"e de o îng "tare %i "impli#icare raţională a mi"ter l i. ci n mai cea dela încep t -e o$icei. "acri#ic4n-d -"e celălalt. Ioan Damaschin despre 1aica 2reacurat6. ?recem pe"te "criitorii $i&antini de d pă ?eo#an. Gor$ind de cele primite de Fecioara treptat dela . paradoxal ec*ili$raţi. "ă #orm le&e dogme.

:ip"ca 194. cari a prop " la concili l din Gatican decretarea ace"tei dogme. "a măcar le-a con#irmat #apt l. d4nd -%i "eama de complexitatea paradoxală a ace"tei pro$leme. în re& mat caracter l acoperit al ace"tei în0ăţăt ri. "e depărtea&ă tot mai m lt de te&a r l com n al cre%tinătăţii de odinioară %i ad4nce%te "eparaţia #aţă de #raţi. %tim deci pe ce temei ri o "pri!ină %i nici c m o înţelege. . :erc*er. -e%i teologii catolici rec no"c că în . 1950. moti0ele pentr cari ea e cin"tită c o re"pect oa"ă di"creţie. enii dintre teologi "ocote"c că acea"tă re0elaţi ne a #o"t o inter0enţi ne di0ină directă. cam pe ce temei ri %i în ce "en" tre$ e "ă #i #o"t #orm lată no a dogmă. pentr că alt#el admit că n3ar mai p ntea #i proclamată ca dogmă. . în #aţa ace"tei dogme catolice. de drag l ade0ăr l i. 6proc l d $io eam a traditione di0ino-apo"tolica.% m l. 16 încoace "3a 0ă& t "ilită "ă a#irme apriat. 1%a e ca& l c nepri*ănirea Fecioarei. dar din moti0ele principiale pe cari le-am arătat. a mer" în"ă p4nă la pretenţia de a "e #ixa în dogmă lat rea pe care a tre$ it "ă o accent e&e. ea e %i în "en" l de în0ăţăt ră care "e 0rea pă"trată în "#iala tăcerii. Institutiones "heologiae Dogmaticae. care le-a dat 1po"tolilor oca&ia "ă contemple mi"ter l înălţării Fecioarei. p tem ded ce din prop nerea de dogmati&are dela Gatican %i din exp nerile ace"tei în0ăţăt ri în -ogmaticele catolice. tot %i ei a#irmă că ea "e întemeia&ă pe o re0elaţi ne #ăc tă 1po"tolilor. ace"te elemente ne"ocotite de dogma catolică. .=. în gra$a l i de a dogmati&a #ără moti0e "erioa"e. care n tre$ e "ă răm4nă ci ntit.#. ?ot a%a e %i c dogma catolică recentă a înălţării Fecioarei c tr p l la cer. 'a pri0e%te c d rere c m catolici"m l. în #aţa a#irmării catolice nilaterale a na%terii Fecioarei #ără de pata păcat l i "trămo%e"c. . tot raţionali"t. pentr ca "ă #orm le&e at nci împre nă în "pirit #erit de excl "i0itate. dacă nece"itatea o 0a cere. lat rea ne"ocotită de #orm lările lor.cript ră n exi"tă nici n temei pentr acea"tă în0ăţăt ră %i nici în primele %a"e 0eac ri cre%tine. $i"erica Ortodoxă n-a 0oit. 4. 2i"erica Ortodoxă crede în înălţarea Fecioarei c tr p l la cer. tot din moti0ele principiale pe cari le-am 0ă& t. 8ar în "pecial. -ar în lip"a ace"t i text. a #ăc t acea"ta.Ortodoxia. . 888. p. care în mod nece"ar tre$ e "ă #ie nilaterală. ea n3a p rce" nici la #orm larea ace"tei în0ăţăt ri. >ei 19H de epi"copi. 0ol. paradoxal. -ar n-a dat ace"tei a#irmări o #orm lare dogmatică. pp. #ără $ c rie. că ea "3a nă"c t c acea"tă pată. ll e"t. larg c prin&ător al în0ăţăt rilor în di"c ţie %i a%tept4nd re nirea 2i"ericilor. prec m catolici" 5. -ar păcat l de nilateralitate raţionali"tă a #raţilor a "ilit teologia ortodoxă "ă accent e&e neori. trăită pe acea"tă $a&ă. "ă pără"ea"că ace"t te&a r 0ec*i com n. -ar 0a 0edea în ea o "impli#icare raţionali"tă a nei în0ă ţat ri a cărei tainică complexitate e apărată mai $ine prin a#irmarea ei generală. teologia ortodoxă "e 0a 0edea o$ligată. acele în0ăţăt ri în dogme. re& ltă %or atit dinea ce o poate a0ea 2i"erica Ortodoxă #aţă de acea"tă no ă dogmă. ?eologia ortodoxă dela 0. "e poate #ace. #ăc4nd -%i tot mai grea întoarcerea. Pe l4ngă #apt l că acea"tă în0ăţăt ră e o taină în "en" l în care toate în0ăţăt rile cre%tine " nt taine. prin #orm lări de dogme no i. -in con"iderarea ace"tor moti0e. 559-609 reîntoarcerea la p nct l lor com n de plecare.n3lţarea /ec oare cu trupul la cer.. de $ nă "eamă că le-a ne"ocotit. la o no ă "arcină( "ă accent e&e din acea"tă în0ăţăt ră elementele pe cari dogma catolică. 'a n 0a conte"ta în principi ade0ăr l a#irmat prin ea. prin de#iniţia ei "impli#icatoare. :a :. a re0elatione ort m *a$ere #irmi""ime credend m7. con%tientă mere de caracter l tainic. II. 1cea"ta în general. indică. căci prin acea"ta n "3ar mai #i p t t recon"tit i în p ritatea l i ace"t te&a r %i n3ar mai #i exi"tat o exempli#icare concretă a nei 0ieţi cre%tine. =. P4nă ac m n c noa%tem text l decret l i papal de #orm lare a no ii dogme. nede#inită într3o #orm lare. 8ar în ca& l de #aţă. a a#irmat că ea e o tradiţie apo"tolică $a&ată pe o re0elaţi ne 56+. -eci ar #i n #el de re0elaţi ne #ormală 86 $.

=. 19+.1=9. -ar ci dat e tot %i că cei din 2i&anţ n a &i"eră la an l 451 încă de"pre înălţarea Fecioarei. Pe ce întemeia&ă ei a#irmarea că înălţarea Fecioarei e n #apt direct re0elat. %i de cor pţia morm4nt l i. cat*. .. in Dormit. cit. Homil.&$ &*& -*#-. 9H. 1lţii admit n mai o re0elaţi ne #ormală implicită. n mai acea"ta a p t t"3a "ă c gete că graniţele >el ce a $ine0oit "ă "e întrale pe&e "ă "e din ea d pă ipo"ta". 1ariae 88 )P. 'a n3a p t t apărea at nci în "cri" l 2i"ericii. 16+. A!"#$% C#%&$'!() *)*+$. "p ne( 6Poate pentr că timp rile n îngăd ia di0 lgarea ace"tora. deci. mne&e a 0oit $ine0oit ca %i d pă plecarea aici "ă cin"tea"că tr oarec p l prea c %i ne"p rcat incor pti$ilitatea %i "ă-l ca ace"t e0eniment "ă n de "e #acă în c*ip mrat 60i&i$il7 %ic te"tat ca înălţarea m te înainte de în0ierea cea de o$%te %i ni0er"ală7."ă-l 0adă. 559-609 explicită +.#. =.. a #o"t eli$erată. 2i"erica a #o"t în 5. Ai el explică pă"trarea ace"t i e0eniment ca în general toată 0iaţa Maicii -omn l i. pp. 8. 8n -ormit. dacă a #o"t o re0elaţie@ Ai ră"p n" l n poate #i dec4t n l din do ă( "a #apt l înălţării a #o"t o re0elaţie. dece n "3a "cri" mai înainte ce0a de"pre înălţarea Măriei. col. H45+. cit. . ne #ace n n mai "ă pre" p nem ca $a&ă a ei 0reo re0elaţie. "p ne că 1po"tolii.' drept. ' "ing ra concl &ie.-------------.oi n conte"tăm că credinţa acea"ta e mai 0ec*e în 2i"erică dec4t data apariţiei ei în "cri" l 2i"ericii 91+. 93 1ndrei >ritean l. n n mai ca o ded cţie dela gă"irea morm4nt l i gol 90+. r. -omn l i. pe care tot %i 1po"tolii %i pr nele 0eac ri cre%tine rm4nd lor. 2eliam/.cript ră %i în tradiţia primelor 0eac ri@ Pe #apt l că credinţa acea"ta e te"tată în "cri" l 2i"ericii încep4nd din 0eac l G88 59+. 'ssomption de Samte (ierge. în 1p " de rrigore de ?o r" )  594+. n l cr la care catolici"m l. 1051+. "ă 0or$ea"că de"pre ace"tea7< "a poate pentr că 6$ăr$aţii in"piraţi a întin" c 04nt l iconomiei n mai p4nă la petrecerea > 04nt l i în tr p între noi %i n3a mai arătat nimic dincolo de înălţarea dela păm4nt. i%idem. ră"p n&4nd la între$area nora.& "e mani#e"tă a$"ol0irea Mariei de $le"tem l '0ei )6în d rere 0ei na%te #ii7. 8oan -ama"c*in. . 4.140.mne&e în" %i a 0oit "ă ţină #apt l ace"ta acoperit de taină.#.+.. Bn" %i a petrec t în)#ογίζοθαι a#ară +( de empirice l %i mii. H49. -e ace"t $le"tem ţine în"ă %i cor pţia morm4nt l i )6în ţăr4nă te 0ei întoarce7.=. 1950. p ne în g ra patr. " $ taină din #apt l că ea aparţine oarec m neam l i omene"c. P. " $ care o iconomie " perioară. dacă n a0em nici n text în .. I. :.=. ren. P$ 1$% 1$ +$ 3!"*%$+16 3% &#%-%&$ )' I$#(+')%. căci n "e c 0enea ca c*iar în '0ang*elie. "i în ltim l ca&. c 04nt l iconomiei ce începea "ă "e "emene. Gla*ernelor( 6dintr3o 0ec*e tradiţie am primit7 că Fecioara "3a înălţat. r. . Mariae. 1cea"ta e o re0elaţie #ormală implicită 55+.erg*ie 2 lgaco0. de ?*eol. )8n -ormit. în -ict.#. I 0enal al 8er "alim l i c 0intele "p "e la an l 451 către împărat l Marcian. :ere*er. r. că 87 88 89 90 91 1lţi teologi admit am4ndo ă re0pilaţi nile. op. iar în acea"ta n "3ar #i p t t na%te a"emenea credinţă dec4t dacă a #o"t primită c*iar dela 1po"toli ca n l cr "ig r. art. 92 S . . Maria #iind eli$erată de $le"tem l '0ei.Ortodoxia. la care ne m4nă %i mintea %i inima.!&() /*) ') 0$1%*'#$% 1' '#/(-$!& 2$!&#( 3!4)5'#$' $%. art. Ai tradiţia cea mai 0ec*e at4ta "p ne( că 1po"tolii a gă"it d pă trei &ile morm4nt l gol. col. ded c4nd din acea"ta că -omn l li" " 9ri"to" a l at tr p l Fecioarei la cer 9. 2ellam/. în -ict. lă"4nd doar "ă "e c noa"că morm4nt l gol %i nimic altce0a. în mod direct. $a&4nd -"e pe 6o 0ec*e prea ade0ărată tradiţie7. %i noi la #el. 19. n "3a g4ndit. ren. În Că"ărit ea e a#irmată prima dată de patr. i"$iţi l de min ne. -ar n e mai p ţin ade0ărat că din am$ele ră"p n" ri po"i$ile re& ltă ce0a com n( taina. Fecioarei %i în a morm4nt înălţării o ded că ce din6Ai #apt că e0eniment l înălţării d pă trei &ile"pecial de"c*i&4nd l. a p " pe"te ace"tea tăcerea7. în doc mentele 2i"ericii. 9H.< 0ol. -e"ig r. Ce0elaţi ne #ormală explicită e #apt l im nităţii ei de orice cor pţi ne care "3ar #i op " #ecioriei. Mode"t al 8er "alim l i ) 6=4+. dec4t dacă a #o"t primită din tradiţia anterioară. P. 1060. col. a 0oit "ă "e la"e acoperit e0eniment l înălţării 9=+. -ar aceea%i apariţie a ei în doc mentele $i"erice%ti ale 0eac l i G88. . ... "a .. 96. col. a con"tatat e gol. 8oan -ama"c*in. . . 88. . a pă"trato într3o re"pect oa"ă di"creţie. Mariae. p. prin decretarea ace"tei în0ăţăt ri ca dogmă. care-i cerea tr p l Fecioarei din morm4nt l dela 8er "alim pentr $i". ci %i "ă ne între$ăm dece n3a apăr t credinţa acea"ta mai c r4nd. 8. > înomenea"că alte c 0inte. -ar în acea"tă im nitate 5H 5. odată ce c*iar tradiţia cea mai 0ec*e a#irmă doar că 1po"tolii a gă"it morm4nt l gol. ei. "ă credem în înălţarea Fecioarei c tr p l la cer. $a c*iar că 0a #i a04nd ca $a&ă o re0elaţi ne #ăc tă 1po"tolilor. di"creţia. rec no"c4nd acea"tă acoperire " $ taină a c lt l i .

4. "cil.4. op. 1950. n in0er" 94+. apăr4nd pe prim l plan concepţia contrară. acea"tă a$"enţă a do0e&ilor de"pre adormirea Maicii -omn l i core"p nde a$"enţei generale a do0e&ilor directe a c lt l i ei în primele 0eac ri ale cre%tini"m l i. M4nt itor l< drago"tea #aţă de Fi c prinde %i drago"tea #aţă de Maică.. e. întoarcerea l i 6don m " peradit m7 9H+. -e aceea. c4nd p ne( 6. 96 97 98 8dem. pri0il. dar n %i in0er"7. pentr Ortodoxie moment l *otărîtor e conceperea %i na%terea 94 k pina neopalimaia )C g l near"+. adică dintr3 n #apt care o "coate %i din legăt ra c 9ri"to" %i c oamenii. p. in *oc tri mp*o. Bn "pecial.7 6-eipara "ec nd m. o arată ca #ăpt ră. 'rgo o$0ia e"t concl "io. . deo"e$it de l me.6 2 lgaco0 a#irmă că..pă "en" l catolic al degmei. 95 :. ?ot ce a rmat în 0iaţa ei. Prin acea"ta "3a arătat totodată că Maica -omn l i răm4ne "olidară c omenirea.. =. Pentr necredinţă %i raţionali"m. 5. acoperit de acoperăm4nt l nei "#inte tăceri. ar #i paralelă c 'l. >*ip l Maicii -omn l i. a #o"t n mai reali&area ace"t i #act. cit.4( 6>ongr it poti " t exordio Mariae per 8mmac latam >onneptionem "ing lariter $enedicto corre"pondeat temin " 0iae pariter $enedict ". dea" pra ei. >*ri"to. din care Ortodoxia explică întreg ace"t rc % " cce"i0 al Fecioarei. -acă n3ar #i "olidară c l mea în de"ă04r%irea ei prin 9ri"to". . prec m "3a nă"c t #ără de păcat l "trămo%e"c ca 'l. e #apt l de a #i Maica l i . e0eniment l *otărîtor din 0iaţa Maicii -omn l i "3a petrec t înainte de na%terea ei. I%idem. :erc*er.Ortodoxia. -ar pentr înţelegerea e0la0iei %i a credinţei. prin de#inirea ei dogmatică. adică c 9ri"to". op. .5 . c4nd ea a #o"t eli$erată de păcat l ereditar. în"ă. pe cari le mai ad ce în #a0oarea ace"tei dogme.mne&e . &p. '0eniment l înălţării Maicii -omn l i a #o"t ţin t acoperit " $ taină.=-1. 5. nt aci do ă idei a" pra cărora tre$ e "ă "tăr im p ţin( 1. 2 lgaco0 0ede ! "t acea"ta. ci 0ă& tă mere în 'l %i prin 'l. Bn general. el intră în inimă prin "ine. ren. de%i ca cea dint4i #ăpt ră de"ă04r%ită de el mai pre" " de toate. %i ca atare drago"tea către ea "e na%te prin drago"tea către 9ri"to". ar #i de"legată %i de 'l.4( 6Bn orice ca&. în afară de an mite tră"ăt ri i&olate. o a tonomi&are de 'l %i o de"#acere a ei din "olidaritatea c omenirea. ita etiam de inimica morte "ing larem rett lit tri mp* m per acceleratam re" rrectionem7. pentr că toată 0iaţa ei e"te n %ir de trepte într necontenită înălţare dela păm4nt la cer7 95+. 0oind "ă "e arate %i prin acea"ta că Maica -omn l i n tre$ e paraleli&ată c 9ri"to" %i a tonomi&ată de 'l. cit. =. în $a&a ren. prec m a " #erit %i ea d rerea c4nd "3a ră"tignit 'l pe cr ce. "ing lariter a""ociata e"t "emini ip"i ". de " ex mac*ina. "pre întărirea arg ment l i "co" dintr3o pre" p "ă re0elaţie. c*ip l : i "tă înaintea oc*ilor de"coperit... F od Maria. ca 'l 95+.e 0ede acea"ta %i în "coaterea de " $ taină a e0eniment l i înălţării ei la cer. :egat c acea"ta e %i #apt l că c lt l Maicii -omn l i e n #r ct lterior al c lt l i %i drago"tei l i 9ri"to".. acea"ta e n temei pentr negarea ace"t i c lt. 559-609 ea e în an mit "en" 2i"erica. de"cri" de cele patr '0ang*elii. 110. Ortodoxia 6n %tie de n a"t#el de prag.. e e0ident că aci a0em dea#ace c o deo"e$ită. -eci o paraleli&are c 9ri"to". core"p n&4nd c aceea că Maica -omn l i aparţine neam l i omene"c %i că în ace"t "en" toată 2i"erica cre%tină e Maica -omn l i. -e"pre M4nt itor l 0or$e"c '0ang*eliile. la conceperea ei.3a 0ă& t acea"ta în dogma imac latei concepţii. =. are prin 9ri"to". a%a în0ie %i "e înalţă %i ea c tr p l. cit. că n e #aţă de l me în raport l în care e d mne&eie"c l ei Fi . 1"" mptioni"7. tainică intenţie a Pro0idenţei. "ic t de peccato per 8mmac latem >onceptionem " de conc pi"cent a per 0irgintatem. 1cea"tă remarcă e ! "tă. 15. adică #apt l de a "ta într3o legăt ră de " premă intimitate c 8i" " 9ri"to". teologii catolici " "ţin că înălţarea Fecioarei la cer re& ltă din #apt l că ea a #o"t 6a"ociată7 la opera m4nt irii c "ăm4nţa ei. Pari" 19.. -eci. ei ded c înălţarea c tr p l la cer din concepţia ei imac lată 96+.. . -ar mai ale" "e 0ede din 6raţi nile teologice7. niciodată n e & gră0it. i. ?ocmai pentr că tot ce are ea. pp. "pre deo"e$ire de catolici"m. 1ce"te ade0ăr ri %i-a pierd t relie# l în mariologia catolică. ?ot %i e n #apt *otărîtor. paginile 1. 15. p.

-ar moartea l i 9ri"to" e pentr 99 8n dormit.m ne&e 7. 9ri"to" n3a m rit în 0irt tea legii #irii. n a tonom de 'l. a g "tat moartea. ca la 5..3a a0 t o alt#el de moarte ca "ă deri0e înălţarea ei din acea moarte. 9ri"to" e c ea în moartea ei mai m lt dec4t c toţi drepţii. ci o nece"itate #i&ică de pe rma păcat l i. nici ce0a a"emenea. din imac lata concepţie. "ă n #ie.. c*iar a l i 9ri"to". cit. dar la ea n . ea n3a m rit. ci împre nă ace"te "en" ri ale ei în mod impo"i$il. ca o trecere extatică "pre "tarea d mne&eia"că. 4. p n4nd în aceea%i categorie. 96. 8n -ormit. n înc*i&4nd-o ca pe noi. pp. 101 . dar " pracin"tită e"te moartea Maicii l i . dar e m4nt ită de moarte mai total %i mai repede ca ei.. adormind d pă #ire. -ar nece"i tatea #i&ică a morţii ei o con"ideră deo"e$ită de a celorlalţi oameni. #iind o moarte în 9ri"to" %i ca atare o $ir inţă a morţii prin moartea în 9ri"to". %i "3a înălţat prin 9ri"to". "p ne( Maria a m rit %i ea împlinind legea acea"ta a noa"tră. Moartea ei n3a #o"t nici o "implă nece"itate nat rală. ca 9ri"to". 8ar . "ălă%l irea d mne&eia"că. -ar n îndră&ne"c "ă nege c tot l nece"itatea ei #i&ică. "i$i mer it impa""i$ilitatem et immortalitatem gloriae7. #ără legăt ră c păcat l. P.. Fecioara moare " p n4nd -"e legii generale omene%ti.. c*iar moartea Fecioarei n3a mai a0 t acelea%i moti0e ca la ceilalţi oameni. a%a c m oamenii "capă dela moarte prin 9ri"to". ritatea c neam l omene"c. Mariae. $ir ind -"e de"ă04r%it e#ectele morţii. Mai m lt c*iar.. 8oan -ama"c*in. -eci.Ortodoxia.. ca %i 9ri"to". c 9ri"to" %i în 9ri"to". . r. l-a $ir it. de%i acceptată 0ol ntar. . moartea e de n "ing r #el. =. 8oan -ama"c*in "p ne( 6încep t l t t ror $ nătăţilor mai pre" " de minte ale tale %i mi!loc l lor %i "#4r%it l. >*ri"to in morte F oF e a""ociaret r7. în0ie %i "e înalţă prin 9ri"to". "ig ranţa %i întărirea ade0ărată a #o"t conceperea neîntinată. a #o"t potri0nică #irii : i. pe care a #ixat-o dela încep t pentr noi Pro0idenţa.. 9H. dacă 6a #o"t a"ociată7 %i în moartea l i 9ri"to". în"ă tot prin 9ri"to".9. li$er morţii. nici ca a l i 9ri"to". deci nici deri0area înălţării din moartea ei în"ă%i o %i. dar în act l ace"ta al legii a co$orît pre&enţa 8 i 9ri"to".. că. înainte de ce 0or #i $ir ite la ceilalţi oameni. op. -e aceea 6pătimind %i m rind %i-a meritat nepătimirea %i imoritalitatea7 100+. . dar în0ie prin 9ri"to"< moare din moti0 l din care mor oamenii. moartea Fecioarei c a drepţilor.#. dar o calcă c 'l. r. deaceea în0ie %i "e înalţă prin 'l. "3a " p ".toţi oamenii. 105. pentr că n . dar nece"itate #i&ică co04r%ită de pre&enţa l i 9ri"$o". Maria răm4ne prin moarte în cadr l ordinei generale a oamenilor. 6Patiendo a tera et moriendo. 'a moare. ci c m0a %i pentr a m4nt i pe alţii. n poate #i admi". în0ierea %i înălţarea i-a 0enit pentr n merit al ei.pă catolici. 1ce"t ro"t al morţii Măriei. 88. indirect. nici ca a oamenilor. cit. t Maria . n mai pentr a "e a tom4nt i pe "ine. ci de na "ilnică. 1 m rit în 0irt tea legii generale omene%ti. dar n3a răma" "tăp4nită dec4t at4t c4t tre$ ia. p. potri0nica #irii. -eci ca %i l i 9ri"to" %i independent de 9ri"to". ca "ă o în0ingă prin p terile ei.#. a în0in"-o prin 'l în" %i. Fecioara apare în moarte ie%ită din "olida 5. pe de alta "p n că a #o"t n e0eniment prin care "3a a"ociat c 9ri"to" %i în moarte. care i-a dat n tr p pătimitor %i m ritor )prin ceeace n "e a#irma tot %i că moartea a at4rnat de con"en" l ei+. P. adică di"po&iţi nii di0ine.tanF am "ocia . care l-a co04r%it. ca "ă "e " p nă legilor #irii %i "ă împlinea"că iconoagia. 8n -ormit. dar pe o treaptă " perioară. 6> i di"po"itionae di0inae Maria li$ere "e " $iecit7. 2.0( 6>on0enien" tamen erat. ci n mai pa "ă #acă experienţa acel ia%i "omn.pă orcodoc%i. ?oată moartea e de pe rma păcat l i "trămo%e"c. 100 :erc*er. -e aceea n3a m rit de o moarte propri &i" nat rală.3a a0 t o moarte ca a l i 9ri"to". >atolicii ar 0rea "ă explice moartea Măriei ca pe cea a l i 9ri"to". trec4nd prin ea. -in ace"t p nct de 0edere. deci ce0a deo"e$it de moartea noa"tră %i în a#ară de 9ri"to". 559-609 #ără de "ăm4nţă a Fi l i ei din ea. Fecioara a m rit în $a&a legii generale omene%ti.#. 8. Moartea Mariei e deci ce0a "ing lar. Bn ace"t mod %i ea. pentr că a acceptat de $ nă 0oie moartea.al0atori" in opere redemptioni". ne tră. deci ca oamenii cari " portă rmările căderii în păcat. %i ca "ă arate mo#t l c m %i-a trec t mi%carea dela cele "tricăcioa"e la cele ne"tricăcioa"o7 )col. "a de"părţind-o. na%terea #ără de "tricăci ne7 99+. -e%i "p n pe de o parte că moartea ei a #o"t o nece"itate #i&ică. intrată prin păcat l l i 1dam. dar "3a ridicat prin 9ri"to" la o " portare %oară %i trecătoare a ei 101+. prec m în ridicarea din moarte ie%ită din dependenţa de 9ri"to". 8. >el ce 0ieţ ie%te în 9ri"to" n ocole%te moartea. într c4t la aceia moartea e o rmare a păcat l i. paralel morţii l i 9ri"to". . col. H. 1ndrei >ritean l. . r. pentr că nirea ei c 9ri"to" e de"ă04r%ită.mne&e l i P terilor. P. H1H.-=+. cari " portă moartea. 6P4nă la ea a înaintat moartea nat rală a oamenilor. &ice( 6>in"tită e"te c ade0ărat moartea c 0io%ilor -omn l i.3a nă"c t c el. Ai tocmai pentr că la 'l moartea. . . 1950.

deci prin moartea în 9ri"to". moartea ca rmare a păcat l i e cople%ită de moartea ca trecere "pre 0iaţă 10. o co04r%ire a ei prin l mina d mne&eia"că. 2/&. moartea. iar ace%tia d pă o de"ă04r%ită c răţire.#4nta . o ridicare în tran"cendenţa pne0matică. dar nici na prin care n3a m4nt it pe oameni. :a înţelegerea ace"tei taine "e pot ridica p ţin n mai cei ce prin " premă c răţie "3a apropiat m lt de . 1ceea e oglinda inteligi$ilă a "trăl cirii ?atăl i7 10H+.mne&e a reintrat într3o nire " perioară c Fi l ei. r. =H5 ). . Filoc. Mar. %i a dat oamenilor p terea "3o $ir ia"că. în care "e 0edea tr p l . ridicarea în cea mai ad4ncă intimitate d mne&ea"că. pentr că ele în"eamnă a$"or$ire a materialităţii în l mină. 888" P. la o 0iaţă ne"p " de " perioară #aţă de cea păm4ntea"că. 8n -ormit. 8n -ormit. col. 1ct l în0ierii n e n act 0i&i$il. adică ce0a " i generi".mne&e mai deplin ca ori nde %i în care ac m co$orî"e c toată "la0a : i@ 105+. col. 1064. n3a trimi" n mai n înger. 1065. -ar moartea l i 9ri"to" n3a p t t-o a0ea. ca a l i 9ri"to". r. I%idem.. P. deaceea n n mai " #let l ei a trec t la 0iaţă. ===. r. #ace din acea"tă moarte o taină mai mare ca taina oricărei morţi. 6>ine ar p tea de"crie 0ederii7 tainice netălmăcite de lim$ă@ >ine căr ţa atotl minoa"ă a l minii inteligi$ile@ 1ceea e candela$r l prin care #irea primea mai pre" " de #ire . le îm$racă în ireal l a& r l i. adică o moarte care prin ea în"ă%i a $ir it moartea. I gie. iar a celorlalţi de pe rma păcat l i "trămo%e"c. deci o moarte ca a oamenilor. care ea în"ă%i n "e 0ede. 4. ci o moarte de care a #o"t m4nt ită prin 9ri"to". 8. acea"tă nire "3a ridicat la treapta " premă în e0eniment l înălţării ei. mai m lt ca #oţi . 1055( 6>ine "e 0a ridica d p4 0rednicie la înălţimea tainei@ >ine î%i 0a înaripa mintea ca "ă "e înt4lnea"că c min nea %i "ă pătimea"că com ni nea c ea@7. 1ccept4nd-o.ă"cătoarei de . 1ndrei >ritean l accent ia&ă necontenit l cr l ace"ta. Sf. 9H" col. cel mai pre" " de noi %i al no"tr 7 106+. r. P. Bn0ierea %i înălţarea repre&intă " prema înd *o0nicire. 1050. -eaceea 9ri"to" a în0in" prin moartea : i. n c tot l necom nicată7 105 -ar dacă în e0eniment l morţii Maica l i . "a o moarte ca a oamenilor. 6O 0edere l minoa"ă %i măreaţă "3a arătat at nci $ăr$aţilor pătr n%i de .#. 19.a. 1050. pp. . 'a n3a a0 t o moarte prin care a m4nt it pe oameni. Andrei >ritean l. 559-609 păcat l altora. 9orn. Maria n3a p t t a0ea dec4t "a o moarte ca a l i 9ri"to". ca la ceilalţi drepţi 10=+.oarele dreptăţii. arăt4nd aceea%i nire a l i 9ri"to" c Maica .mne&e . 9H" col. >ăci moartea a #o"t nedreaptă la 'l.#inţii. Ai de pe rma morţii : i. P. In -ormit. r..r. dela 8oan. de%i 5. +. ci %i tr p l ei "3a ridicat mai repede ca al t t ror din moarte. de%i "trăl cea 102 103 104 105 106 107 108 . Pre&enţa l i 9ri"to" "3a arătat în în0ăl irea tr p l i Fecioarei într3o l mină mai pre" " de #ire. Maxim Mart. 86sp. 8n -ormit. 96" col. -ea"emenea toată tradiţia "p ne că 9ri"to" a l at " #let l ei în m4inile : i. %i deaceea n3a a0 t p tere "ă-: ţină. 888" P. 1950. 'l a în0in"-o. 61. -eaceea tr p l în0iat n "e mai 0ede. ca "ă &ic a%a atot"trăl citoare era l mina d mne&eia"că a cort l i #eciorelnic. ?erti m non dat r. dar "3a m4nt it "ing ră. ' o temă ce "e repetă în toată tradiţia.inai %i de . ca Fi l ei. de care a "căpat prin moartea l i 9ri"to".Ortodoxia.ale. 1cea"tă pre&enţă co04r%itoare a l i 9ri"to" în e0eniment l morţii Maicii . "alusie. -acă de M ntele .#. în moartea ei 104+.#. 8n -ormit. 888. read c4nd -l la 0iaţă. -ormitio Mariae. la M. la #el nici al înălţării. c*iar l mina #i&ică p ternică acoperă l cr rile materiale. 88. 9H. Maica -omn l i "3a înălţat prin "ine. ena din cele mai 0ec*i de"crieri neapocri#e a morţii ei. înd mne&eire a tr p l i. . cit. ar*iepi"cop l ?e"alonic l i )pe la an l 619+.#intelor n "3a p t t apropia dec4t Moi"e %i ar*iere l. -eaceea înălţarea e n act al Fi l i. la toţi cei ce mor în 'l. 8. 8oan -ama"c*in. ?ocmai deaceea a lă"at 9ri"to" 6taina acea"ta ne0e"tită.mne&e . 'a a #o"t nită %i în moarte. 8n -ormit.mne&e . 88" P. P terea l i d mne&eia"că concentrat %i mai deplin în tr p l ei. H60. ?r p l -omn l i pe ?a$or. n "3a #ăc t c p terile ei. c.5H+ rm.+. într3o "trăl cire negrăită. Co"t l ei de moarte a #irii pentr păcat a #o"t co04r%it de ro"t l morţii ca trecere "pre 0iaţă. p. 9H. declar4nd că de"crierea ei întrece orice minte %i c 04nt. cine "3ar p tea apropia c înţelegerea de cort l ace"ta în care "3a "ălă%l it . "p ne că 9ri"to" în" %i a 0enit %i a l at " #let l ei. > at4t mai m lt l mina d mne&eia"că. c 9ri"to".

p.Ortodoxia. op. 145. 140. 144. 1%a de"cri "criitorii ra"ăriteni înălţarea Maicii -omn l i. cil.#. 15. Bntre Maica -omn l i %i Fi l ei e o nire mai "tr4n"ă ca tot ce "e poate înc*ip i. 1ce"tea toate ne arată c4t de acoperită e"te Maica -omn l i dela înălţarea ei. c4nd e oarec m ea în "4n l Fi l i ei. 6'l loc ie%te în inima Maicii. în mod deplin. cit.ă"c t c tr p l în "4n l ?atăl i. cit. 8i" " 9ri"to" "3a arătat.. ar #i dat do0adă de necredinţă "a de c rio&itate.. P. 6Prec m "e odi*ne%te d mne&eirea en ia . Fi l ei îi e"te mai intim dec4t inima proprie 115 +.ă"cător l : i. -ece n "3a înt4mplat acea"ta %i c Maica -omn l i@ -ece a răma" în0ierea %i înălţarea ei c tr p l. "trăl cind în l mina ne"tr3căci nii7. n era 0ă& t de cei dela poalele m ntel i. -ar nirea acea"ta are o "emni#icaţie deo"e$ită mai ale" în do ă r4nd ri. . a acoperit-o d pă aceea total.( c4t :-a p rtat ea pe Fi l ei în "4n l "ă %i dela înălţare.. prec m l mina #i&ică 600 %i cele din ea " nt 0ă& te n mai de cei ce a în oc*ii lor l mina #i&ică 109+. pp. ridic4nd la păm4nt l cere"c pe cea care era cer păm4nte"c7 110+. ?eo#an. . de "la0a Fi l i "ă . răm4n4nd nede"părţit de ea7 11=+.. a04nd toată p terea n n mai în cer. cit.mne&e > 04nt l în "4n l ei. ca de pe n altar 116+. p. tot a%a tr p l lepăd4nd gro"imea păm4ntea"că %i nel minată a materialităţii în moarte. 4. răm4ne tot %i >ap l 2i"ericii. pe Maica : i d pă tr p a atra"-o la . "ă "e "ălă%l ia"că în cele ale Fi l i ei< %i. ?re$ ia ca aceea care a p rtat la "4n ca pe n pr nc pe diditor l. P.a ( 6?re$ ia ca cea care a dat "ăla% l i . din "pirit l nor ade0ăr ri c no"c te. 'l e !ert#a cea no ă ce necontenit "e ad ce ?atăl i din intimitatea ei. col.ine. p. 8i" " 9ri"to" a ie%it neori din l mina. H41. ?eo#an. 155. dec4t ră"p n" ri c tot l "ig re( 1. Prin moarte. acoperite de taină@ :a acea"tă între$are "e pot da mai m lte ră"p n" ri. 888.. 8n -ormit 88.. ?eo#an. ci %i pe păm4nt. -in p terea : i dăin ie%te cre%tini"m l %i ia p tere propo0ăd irea c 04nt l i. 110 111 112 113 114 115 116 8n -ormit. op. 8oan -ama"c*in de 9ri"to". 8oan -ama"c*in. p. ci ca o ridicare prin 9ri"to" în cea mai ad4ncă intimitate a "la0ei : i. ?eo#an. &ice . r. cit. a%a tre$ ia "ă "e "ălă%l ia"că %i Maica.. P.. r. cit. 8n -ormit. pp. n mai era ne0oie "ă #ie repetată.. c m a &i" -omn l. H5=. : mina care încep "e din moment l morţii "3o acopere. prec m tre$ ie "ă #ie Fi l în cele ale ?atăl i. : mina acea"ta %i cele din ea de0in 0i&i$ile n mai celor ce a primit ei în%i%i acea"tă l mină. în care d pă în0iere petrecea în c*ip #ire"c. 601 -ar "e poate p ne tot %i între$area( %i tr p l -omn l i a intrat în l mină dela în0iere %i înălţare %i tot %i "3a arătat neori d pă în0iere 1po"tolilor. col. -acă în timp l c4t :-a p rtat în ea 8-a dăr it omenitatea ei. -o0ada acea"ta odată #ăc tă prin .#. dela înălţare Fi l îi întoarce în mod deplin d mne&eirea : i 114+. 559-609 mai m lt ca "oarele.. 16. "ă "e ridice din morm4nt ne"tricăcio" %i c rat.. cit. tr p l ei a pierd t tot ce-l #ăcea 0i&i$il oc*ilor nat rali. a%a %i în "4n l Maicii c am4ndo ă7 11. răm4ne %i c noi 6p4nă la "#4r%it l 0eac rilor7. Maica n3a a0 t rol l de 109 . pentr a con0inge pe 1po"toli %i pe rma%i că de%i a în0iat %i "3a înălţat la cer. 6Bntorc4nd -"e la ?atăl. op. -eaceea n "3a mai 0ă& t înălţarea Fecioarei. prec m în mod 0i&i$il %i-a #ăc t %i înălţarea. "ă petreacă în cort rile d mne&eie%ti7 111+. pentr a arăta pe"te tot că moartea a #o"t $ir ită. 888.. ca prec m a r l în c ptor. de%i toate " nt mai m lt ded cţii de oarecare logică. H5H "p ne( 6>ăci tre$ ia. cit7.mne&e l i no"tr .+. col. c m "p ne n "criitor $i&antin. op. r. 1950. >ine ar mai #i cer t acea"ta. &p. Fi l i în palat l Fi l i. pentr a ne întemeia credinţa în în0ierea noa"tră. . n ca o înălţarea a tonomă a ei. în ca"a -omn l i %i în c rţile ca"ei .

Maica -omn l i. -acă Maria e #ăpt ra deplin înd mne&eită. dar e 0ă& tă de cei ce " nt %i ei a"c n%i în l mina d mne&eia"că. Maica -omn l i nearăt4nd -"e. apoi de"ig r că omenirea n tre$ e "ă-%i 0adă încă acea"tă "la0ă a n mii ei. 6inima l mii. înc4t "e 0ede %i "e c noa%te ac m. c at4t "e acopere mai m lt de "la0a l i . pentr a primi %i dela noi aceia%i cin"tire. e 0ă& tă prin ridicarea l i în l mina în care "e a#lă ea. #iind "c*im$ată la #aţă %i tran"#ormată în #r m "eţea %i "trăl cirea Fi l i7 11H+. ci "e a#lă în 9ri"to" %i în legăt ră c noi. pentr că n ni "3a arătat încă ce 0om #i. col. că n e în cer ca n centr a tonom. deci n a0ea "ă "e dea a"i g rarea de"pre n a"emenea rol nici prin arătările de d pă moarte. P.mne&e #aţă de om. 5.Ortodoxia. 6. a indicat prin acea"ta că n p tea ie%i dela "ine din acea l mină. în general. . dar n o 0ede încă 119+. 6Maica. 'a e încoronarea proorociilor di0ine. >aitolici"m l 0rea "ă accent ie&e. -acă e 0ă& tă neori %i de n păm4ntean. ca "la0a pe care a pregătit-o . depă%irea totală a a tonomiei. 1cea"ta n în"eamnă că Maica -omn l i n mai poate #i 0ă& tă nicidec m din pricina l minii d mne&eie%ti. 1cea"ta e "#at l negrăit %i mai pre" " de c noa%tere al gri!ii dinainte de încep t a l i . %i în a#ară de noi. Bn acea"ta "3ar #i arătat o "lă$ire a legăt rii ei c 'l. p.tăp4n %i pe"te el. 8i" " 9ri"to". 1 #o"t o iconomie d mne&eia"că 117 118 119 &p. ca 0ă&d * l o$"c r "tră$ăt t c tot l de l mină. care e păcat l. n mai în "en" l amintit. 559-609 propo0ăd itoare %i cond cătoare nici c4t a 0ieţ it pe păm4nt.+.. de îngeri %i de "#inţi. 4. a "tră$aterii %i "trăl minării ei de . "a că n poate #i %i acolo %i aici. ced4nd celor mai $ ne. . di"p ne %i de l mină. 16. 9H. O "merire pentr noi cei de pe păm4nt. 1cea"ta în"eamnă %i o "merire de m lte "en" ri. mai m lt din ele. ca cea mai "lă0ită #ăpt ră. 109. Ai Maica n3a 0oit "ă "e arate #ără 'l. =.mne&e . l 4nd la r4nd l ei. prin care "e #ace 0ădit om l. r.a. 8-ar 8i" " d pă înălţare n3a mai 0oit "ă "e arate. înălţarea om l i e acoperită de 60& "merenie. înc4t n "e mai 0ede clar dec4t #r m "eţea d mne&eia"că ce o cople%e%te %i n mai din aceea "e mai c noa%te ea. mai $ine &i".ine.oi tre$ e "ă trăim aici prin credinţă. Bn Ortodoxie. demnitatea om l i. at4ta "3a identi#icat %i "3a ame"tecat în ele. 0om intra în l mină. . retrăg4nd -"e " $ acoperăm4nt l tr p l i printr3 n act de c*eno&ă. e co04r%ită 60% mai m lt dec4t orice #ăpt ră de "la0a l i .mne&e . dec4t din cele proprii %i nat rale. Om l %tie că 0a a! nge la o "la0ă.mne&e c #ăpt ra . #ăpt rii( 61ce"ta e "#4r%it l di"po&iţiilor pe cari le-a r4nd it . ie%ind c4nd 0oia din mod l de exi"tenţă pne0matic tran"cendent. -in toate ace"tea re& ltă n #apt de mare "emni#icaţie( Făpt ra c c4t e mai "lă0ită. pentr a #ace 0i&i$il că "e înalţă prin .mne&e c pri0ire la noi. Maica -omn l i n "3a înălţat prin "ine. -acă "3ar #i #ăc t 0i&i$il ace"t act în mod core"p n&ător.. ca pildă %i pentr noi. &p. de către cei în0redniciţi de 0ederea ei. p. mai la ! decata din rmă o 0om 0edea toţi. 1ndrei >ritean l "la0a Fecioarei. paralel c 9ri"to". cele nat rale ale d mne&eirii : i. "la0a noa"tră.#. dar %i în "en" l că ea n "3a 0oit 0ă& tă de păm4nteni în "la0a la care a a! n". ca dela îngeri %i . &ice ?eo#an. Pe c4t de condamna$il e di"preţ l de om..mne&e . ce a #o"t înainte în ea a de0enit in0i&i$il 115+.mne&e c noi7 )8n -ormit. ar #i tre$ it "ă "e arate %i 8i" " 9ri"to" c m o înălţa. centr l întregei omeniri7. 888. dela Fi l. pp. din "tarea de "la0ă.a %i mai categoric( 6>ăci orice era în ea din 0ec*ile tră"ăt ri. . adică "la0a de"coperită a celei mai înalte #iinţe omene%ti. cit. a%a c m a #ăc t în alt mod prin într pare. 4.mne&e . tot pe de gre%ită e pentr ea ridicarea l i o"tentati0ă. "ă ia"ă din petrecerea "a a"c n"ă în 'l. 1oea"ta e arătarea ad4nc rilor a"c n"e ale nec prin" l i d mne&eie"c. 1950. 1cea"ta e c*e&ă%ia ipo"tatică a împăcări l i . 8i" " 9ri"to" "3a arătat în act l înălţării. n prin 0edere. c4nd toţi 0om primi tr p ri d *o0nice%ti. -ar acea"ta în"eamnă %i o "merire pentr Maica -omn l i. 150. dacă poate intra %i el în acea a"c n&ime. arăta că e . "3a îng*iţit deodată de #r m "eţea d mne&eia"că. 1cea"ta e p4rga com ni nii %i nirii a toate Făcător l i . 1cea"ta în"eamnă a"c nderea în . 1%a 0ede . adică n mai dacă "3a înd *o0nicit %i el. deci oarec m. prin dogma recentă. 1cea"ta e ţinta c getată înainte de 0eac ri.#inţi. .mne&e . cit. . exi"tă altă de"ă04r%ire a #ăpt rii dec4t aceea a înd mne&eirii.

2a neori îi da %i n mele de 6ar*iere 7. op.H1. 19. #iecare drept prime%te întreaga #ericire îndată d pă moarte în mod indi0id ali"t. tot %i Maica -omn l i e %i Maica noa"tră a celor de pe dr m. 0oind "ă arate că e a"c n"a în . #ericirea deplină %i-o prime"c drepţii a$ia la ! decata din rmă c4nd toţi 0or intra "olidar la #ericire. -e%i pentr "ine a a! n" la "la0a de"ă04r%ită. -e"ig r Fecioara %i . . .mne&e %i Om. >ăci prin ea. p4nă %i-o 0a de"coperi deodată c a noa"tră. ne 0in prin Maria. :a catolici în"ă.mne&e %i îngeri7 1. -e ea ţine %i a#irmarea rigidă că Maria e mi!locitoarea act ală a t t ror graţiilor către noi. )Op. &ice Mgr. . cit. împre nate dialectic în c*ip l Maicii -omn l i. :o i" Pr nel. O arată acea"ta %i #apt l că tr p l lor e încă aici %i prin acea"ta ei răm4n încă într-o legăt ră c l mea. pp. 1cea"ta e"te a treia în0ăţăt ră mariologică a catolici"m li i. )deaceea i "e atri$ ie %i omo#or l de ar*iere +. 4.4. c m ne 0in %i prin 8i" "7. Pr nel 1. @ar a ?=mpreun3 r3$cump3r3toareK _?corredemptr 8K! cu 2r $to$ a neamulu omene$c. 15+. prin #apt l că din ea "3a nă"c t M4nt itor l no"tr %i ea a p " la di"po&iţia ace"t i act d mne&eie"c 0a" l nepri*ănit al tr p l i %i al " #let l i "ă 1.+. %i 6într 'l prin "4ngele : i. dar n în mod 0i&i$il. dar n pe cel de 6împre nă mi!locitoare c 9ri"to"7. 'a n poate #i n mi!locitor. între . Maica graţiilor7 1. eonii dintre "la0a ei %i c*eno&a l mii. >ăci 'l e %i . 'xpre"ia acea"ta " gerea&ă n rol egal c 9ri"to". potri0it *ar l i .ă cel $ogat7 )'#. 6?oate graţiile. pană mai " ntem noi în neca& ri %i i"pite. 6Printr3în" l a0em apropiere către ?atăl7 )'#.criitorii $i&antini rec no"c că Maica -omn l i a a0 t n rol la m4nt irea noa"tră. 45H-45=. 888. ?ermen l de 6mi!locitoare7 îl înt4lnim la nii "criitori $i&antini. 60' III.1 +. r g4nd -"e pentr noi p4nă la "#4r%it l l mii. la care n ne p tem g4ndi. d pă prim l ar*iere .mne&e > 04nt l7 1. ca l i 9ri"to". l pt4nd pentr ca prin r găci ne %i a%tept4nd intrarea t t ror la #ericire. 8n . 'i răm4n într3o legăt ră c i"toria. #irea noa"tră< deci %i d mne&eirea ce ni "3a dat in "c*im$. . 559-609 "ă n "e arate păm4ntenilor "la0a nei #ăpt ri. ad c4nd -ne prin acea"ta 'l în" %i aproape "#inţenia %i *ar l d mne&eie"c %i împăc4nd %i nind în . ci de 6mi!locitoare intre noi %i .. dec4t prin ea. .mne&e %i în acela%i timp că n "3a d " dela noi. ?eo#an( 6>ine e mi!locitor l )μεσίτης+ n i a"t#el de "c*im$@. ?eo#an. I gie. 'i o n me"c deci neori 6a! tătoarea l i 9ri"to" la m4nt ire7. enirea tainică c . p.ine pe 605 120 121 122 123 124 Mgr. că nicio graţie n o prime%te om l dela 9ri"to". prin ea ni "3a dat7. pp. . cit. 1. . Mi!locitor l propri &i" e n mai n l( 8i" " 9ri"to". a0em ră"c mpărarea %i iertarea păcatelor...#inţi. op. ci 6alt ar*iere . H+. 1950. dar într3 n mod acoperit de taină.Ortodoxia.. #ără excepţie.. înainte de a "e de"coperi "la0a întregei &idiri. 1"t#el înţelegem dece Maica -omn l i î%i acopere pentr noi "la0a "a. &p. p.#inţii. r g4nd -"e pentr noi. dorind de"ă04r%irea celor de pe păm4nt. Cours supérieur de religion. p. "3a înălţat. Pari". ca condiţie pentr de"ă04r%irea #ericirii lor.mne&e %i oameni( >el ce "3a #ăc t om( 9ri"to" 8i" "7 )8 ?im. ca "ă n p nă o di"tanţă între ea %i noi. pp. n ră"c mpărător. 5.65. Ai realmente ea n "e $ c ră deplin de "la0ă. nemaia04nd "ă "e ridice din "la0ă în "la0ă ca ceilalţi .mne&e ...ati0it. Pe ei n -i mai intere"ea&ă propri &i" i"toria. dar n îi "p n 6împre nă ar*iere 7.0+. )6Maria. n m4nt itor egal "a paralel c 8i" " 9ri"to".mne&e %i nirea tainică c noi. prin #apt l că e %i .-54+. Bn Ortodoxie. cit. am dat l i . . "a 6împre nă m4nt itoare7. -e%i e dincolo de toţi . la înălţare.=+.mne&e . termen care "p ne cam aceia%i l cr ca %i 6mi!locitor7. cit.e ţine acoperită "la0a ei.. p4nă "tă în gen nc*i în #aţa tron l i cere"c. acea"ta ne#iind condiţionată de "#4r%it l i"toriei.4+. %i ca atare răm4ne tainic în "olidaritate c noi. "la0a %i "merenia.. î%i gă"e"c o expre"ie c m n "e poate mai potri0ită în #apt l că ea "-a înălţat.ă"cătoarea de . >a$a"ila. calitatea de împărătea"ă a cer l i %i de r gătoare ni0er"ală. de a n "e marca prin arătarea Fecioarei. =+. la M. c m a p t t marca ace"t contra"t 8i" ". în care "e 0ede tendinţa l i de a paraleli&a pe Fecicara c 9ri"to".. dar nici n teolog ortodox %i nicio expre"ie $i"ericea"că n o n me"c 6împre nă ră"c mpărătoare7.mne&e > 04nt l. tot %i n a ie%it nici ea din legăt ra c l mea. 64. p 4. >ăci 6en l e"te Mi!locitor l între .

ca %i n mirea de 6mi!locitoaire între 9ri"to" %i noi7. -ar tot ?eo#an ne #ace "ă înţelegem că prin mi!locirea acea"ta. 126 127 128 129 130 Teofan" op. e al doilea. Prec m ea *răne%te nemi!locit din omenitatea ei omenitatea Fi l i. 165.mne&e .* l. eo F od >*ri"to a""ociata t*e"a r m redemptioni" 0ere commer it " con"ati"#ecit. 19. 'a e #ăpt ra cea mai nemi!locit nită c 'l. -eaceea n mai în ea "e 0ăd în c*ip l cel mai clar 6toate *ar rile %i "trăl cirile " nt ale în" %i Fi l i ei7 1. 4. din ea re0ăr"4nd -"e în toţi oamenii cari cred 1.mne&e %i &idire. reg late. %i deci n tre$ ie "ă de0ină n miri te*nice. 'le n i&0oră"c n maidec4t din 9ri"to". n mai în om l 8i" " a0em pe . Bn loc rile citate anterior. 166. &p. &p. în care "e re0ar"ă 125 :ere*er. "e re0ar"ă din ea în Maica -omn l i. re0ăr"ate înt4i în omenitat3ea l i 9ri"to". de0enită i&0or l de 0iaţă începător al t t ror ace"tora %i 0i"tiernica %i proc ratoarea. "e poate admite că Maria a 6comentat %i a con"ati"#ăc t c 9ri"to"7.ine m4nt irea. p. ace"t loca% al : i. ==5( 6M lti t*eologi recentiore" a##irmant Mariam cooperatam e""e proxime in ip"o opere redepmtioni" o$iecti0o." p.#4nt. dar 606 prin ea toată omenirea.a pe"te toată &idirea..* l i d mne&eie"c. .* l al Fi l i.* l i . Maica t t ror *ar rilor7 1. Maica -omn l i n ne "epară de 8i" " 9ri"to". Bn Ortodoxie *ar rile " nt în"ă energiile. >ăci ea e la mi!loc între . "c*im$ l cel mai pre" " de #ire %i m4nt itor7 1=0+. -acă m4nt irea ne-a c4%tigat-o 9ri"to" prin c4%tigarea n i merit care compen"ea&ă gre%ala omenea"că. 1ce"te energii p rtate de .#4nt.5+.6+. odată ce a #o"t %i ea nă"c tă #ără de păcat %i deci n3a m rit pentr ea în"ă%i@ -in concepţia ortodoxă în"ă. 155. 1H. ci ea implică m lt titl l de 6mi!locitoare între 9ri"to" %i oameni7. 1m dat nele loc ri din ?eo#an al . ci pot #i creiate în ea de . Mai dăm nele. cit. pentr a înţelege ! "t ace"t rol al ei. . 68ar acea"ta în"eamnă. >ăci ea e"te a%a de nită c Fi l ei. a%a ea e icoana . n n mai că *răne%te pe cea care-: *răne%te c *rana %i d lceaţa d mne&eia"ca %i 0e%nică %i o #ace părta%e de a toritatea %i "tăp4nirea . n mai 'l ne dă dela . . 1cea"tă în0ăţăt ră e ltima con"ecinţă a teoriei "ati"#acţi nii ! ridice a m4nt irii. "a prin înd mne&eirea ace"teia. p. d pă *ar..* l i . mi!locirea Maicii -omn l i "e poate înţelege ca o a%e&are a ei între noi %i 9ri"to". c m " nt creiate în omenitatea l i 9ri"to"< "a 9ri"to" trec4nd -le pe cele din 'l. o#erind ace"tora îm$el% gat "pre *rană %i $ă t ră %i "pre toată de"#ătarea %i 0e"elia negrăită. cit. . o "trăină min ne. în cari în#ăţi%ea&ă pe Maica -omn l i ca mi!locitoare a t t ror *ar rilor între 9ri"to" %i oameni.. prec m Fi l e c*ip l ?atăl i. Cit. i&0or l . *rănitoarea l i . n ne da prin ele pe 9ri"to" în" %i.* l . 1cea"ta o #olo"e"c de" "criitorii $i&antini. a0em 0iaţa 0e%nică.5+.#. #iind creiate. pp. înc4t nde e"te ea e"te %i '8. Bn"ă ea n implică titl l de 6împre nă ră"c mpărătoare7. "e "p nea că omenitatea l i 8i" " e prim l receptacol în care "e re0ar"ă plinătatea . .. p tem p ne o #ăpt ră în r4nd c .Ortodoxia. p. #iind cea mai nită c Fi l ei. 6Maica "e 0a ni nemi!locit c d mne&eirea. n poate re& lta o a"emenea reali&are a Mariei c 8i" ". pa""im. con#orm căreia m4nt irea "e reali&ea&ă mai ale" prin pătr nderea d mne&eiirii în #irea omenea"că. cit. înc4t "ă #ie aceea%i. a%a Fi l *răne%te nemi!locit c d mne &eirea pe Maica : i.. reali&4nd împre nă opera de m4nt ire o$iecti0ă. nede"părţite de ea. cit. prin ea "e #ace darea #răm4ntăt rii noa"tre %i întoarcerea înd mne&eirii. ci %i că ea "e #ace *rănitoare a toată #irea inteligi$ilă %i c 04ntătoare. tot a%a "e poate nega expre"i nea 6Maica -omn l i.9+..iceei. iar ceilalţi toţi prin ea. 8ar preci&area acea"ta ne 0a arăta că nici ace"te n miri n tre$ e"c înţele"e într3 n "en" prea rigid. pp. iradierile #iinţei di0ine. dece n ar #i c4%tigat pentr noi %i Maria n merit.mne&e %i a toată &idirea7 1..#4nt din 8i" " 9ri"to" în contact c &idirea. 559-609 .ine iertarea..mne&e %i om l. ?reimi " nt pre&ente în ace"te energii în ea %i apoi în orice om. op. n "e trece pe . Prin ea intră . căci graţiile pe cari le mi!loce%te ea.#4nt. dar rile ce n "at ră ale . "a 6împre nă mi!locitoare c 9ri"to"7.ine în" %i. 1950. &p.* l . iar Maica : i.* l i . mai 'l ne dă dela . et ita Mariam e""e corredemptricem "en" "tricto7.mne&e 1.H+. dar acea"ta în"eamnă că în%i%i per"oanele . în mod a tonom.#4nt. 1"t#el. iar . cit. Bn"ă %i n mirea acea"ta de 6Maică a t t ror *ar rilor7 cere preci&ată. Bn concepţia catolică. &p.

al a"c nderii ei " $ l mina Fi l i ei. Bn "pecial în" %i 9ri"to" e"te nit c ea prin plinătatea energiilor di0ine. a%a nde e Maica e %i Fi l.#. încît exi"tă o "ing ră l crare 0aUbFVRWD! a Fi l i %i a Maicii. "a trimiţ4nd -ne direct *ar l. 'a n pricin ie%te nicio di"tanţă între noi %i 9ri"to". o are proporţional %i c Maica. >ăci n "3a de"părţit de ?atăl nă"c4nd -"e din 'l. e mai inten"ă.+. 559-609 din ea. 140. Prec m n "3a de"părţit de ?atăl. e "căldată %i cople%ită de l mina : i. acea"ta ni "e dă no ă. d pă c m " nt mai 0rednici de a o încăpea. n "e "imt di"tanţaţi nici de 9ri"to". "e poate 0or$i de o l crare deo"e$ită a ei. nici între ei. acea"tă co04r%ire a ei prin pre&enţa : i. direct în noi "a în legăt ră directă c noi. Pre&enţa l i 9ri"to" ne iradia&ă prin ea "i din ea. cit. pp. &p. &p. 1cea"ta a înălţat-o. care "e re0ar"ă din 'l în ea. noi "imţim pe 9ri"to" de cele mai m lte ori " c4nd îl "imţim. pp. n con"tit e nicio piedică3 pentr înt4lnirea noa"tră directă c 9ri"to". pre&enţa l i 9ri"to" e mai deplină. de%i în nii. 4=9. care îi leagă pe am4ndoi nea"emănat mai m lt dec4t leagă l crarea " #let l i măd larele tr p l iK 1&&+. cea mai înaintată po&iţie în l mina l i 9ri"to". "a %i prin toţi cei ce trăie"c în 9ri"to". de%i c*iar a%a cople 60.iceei. 1950. : crarea ei e l crarea d mne&eia"că a l i 9ri"to". mi!locirea ei. a%a c m n "imţim aer l care ne ad ce l mina "a " net l. al tainei " $ care răm4ne acoperiită. e"enţa ei. de%i #ără r g n e pre&ent #oc l. Mai dăm c4te0a( 6enirea %i alipirea ' )Q`CPNHD! pe care o are Fi l c ?atăl.. 1cti0ităţile ei " nt acti0ităţile : i. Bn . p. -eci Maica -omn l i n3are o l crare a ei deo60"e$ită. -eci. 1m dat înainte nele loc ri în "en" l ace"ta. 2i"erica n "e trăie%te ca intermediară care "epară de 9ri"to". înc4t de%i n -: a0em pe 9ri"to" #ără ea. în"ă a%a de cople%itor înc4t n totdea na o "imţim %i pe ea. a%a n "3a de"părţit de Maică. %ită. -e aceea am "p " că n tre$ e "ă #olo"im în mod prea rigid pentr Maica -omn l i titl l de 6Maica t t ror *ar rilor7 "a de 6mi!locitoare între noi %i *ri"to" K. cea mai deplină nire a ei o 'l. 1ce"ta 6e a%a de nic c Maica. '8 e mai nit c Maica : i dec4t inima ei c ea în"ă%i 1=4+. cit. $a aproape că e a"c n" " $ #oc. 4. p4rga 2i"ericii. 4=H. de%i a%adar în Maica -omn l i e cea mai deplină pre&enţă a l i 9ri"to". prin concepţia l i de"pre graţie con"ideră 2i: "erica drept o mi!locitoare care "epară de 9ri"to". de%i acea"ta în"emnea&ă în acela%i timp cea mai ridicată treaptă de "la0ă. mai neori îl "imţim prin ea. e pre&entă %i #ără ea n3ar #i pre&ent 9ri"to". 888.mne&e n " nt di"tanţe. >ei ridicaţi la o 0iaţă d *o0nicea"că.* l i. p. ca prima %i cea mai înaltă #ăpt ră de"ă04r%ită. inima ei. 1t4t Ortodoxia c4t %i >atolici"m l 0ăd în Maica -omn l i. "a #ără "ă "imţim. ea e co04r%ită de pre&enţa l i 9ri"to". pentr deo#iinţimea c #iecare %i pentr #apt l că e din #iinţa lor7 1=. a . n "e pot cont ra în ele în%ile e0enimentele din 0iaţa ei. . 64. prec m nde e Fi l e %i ?atăl. de%i ori nde e *ri"to". "p ne . ci e întreg în 'l< a%a loc ie%te %i în Maica : i. e %i ea. #ără "ă o "imţim %i pe Maica : i. a%a c m r g l )near"+ n "e interp ne între om %i căld ra "a l mina #oc l i. Filoc. . 140. Maxim Mărt ri"itor l. în Ortodoxie 2i"erica e plină de 9ri"to" %i 'l în" %i "e com nică în *ar rile 2i"ericii. . a tonomă. răm4n4nd 131 132 133 134 Că"p n" ri către ?ala"ie. adică cea d mne&eia"că %i necreiată a Fi l i. ' n alt a"pect al "mereniei Maicii -omn l i. >*iar ?eo#an al . a04nd graţiile date în admini"traţia ei %i proc r4nd -le în mod a tonom. I%idem. care accent ia&ă a%a de m lt calitatea Maicii -omn l i de mi!locitoare a *ar rilor l i 9ri"to" către noi.Ortodoxia. -eci cei 0rednici "e ne"c nemi!locit c 'l 1=1+. accent ia&ă n mai p ţin acea"tă intimă nire a ei c 'l. -ar pe c4nd >atolici"m l..

în cea pe care o 0oie%te acea"ta7 1=6+. . adică printr3o "tăr inţă " $ acoperăm4nt l tainic al l minii d mne&eie%ti. p. . " nt încă pe dr m. -ar c c4t e mai "lă0ită. care "e roagă. pentr că l mina co$oară prin ea.oi "lă0im pe Maica -omn l i c*iar mai m lt dec4t catolici"m l pentr că. ci ca na din care 9ri"to" în" %i l crea&ă. 154. prin r găci ne. ci pentr #iii ei. cit. #ără ca "ă "imţim acea- 60. d pă în0ăţăt ra ortodoxă. Maica -omn l i e într3o de"ă04r%ită nire c Fi l ei. pentr că n ie"e din 9ri"to". Prin r găci ne o 0iaţă "e a"c nde mai m lt în ..la0a Maicii -omn l i mai pre" " de "la0a oricărei #ăpt ri e o "la0ă din 9ri"to" %i în 9ri"to".mne&e . c m e cople%it 6aer l de l mină7. p. -eci 0oia Fecioarei e 0oia Fi l i ei. în l mină. Prec m toate dar rile ce ni le trimite 9ri"to" ni le trimite din ea. . 6Prec m "e odi*ne%te d mne&eirea en ia . . care ne "epară de 9ri"to". p. 559-609 nede"părţit de ea7 1=5+.#4nt al t t ror energiilor necreiate d mne&ei%ti ca %i 9ri"to" #iind nea"emănat mai cin"tită dec4t . co$orînd "pre noi.era#imii. ne atrage "pre intimitatea d mne&eia"că nde e"te ea. ca na care acoperă pe 9ri"to". în 0oinţa ei de a "e "lă0i Fi l ei de tot om l.mne&e . 1950. ?ocmai pentr că mi!loce%te prin r găci ne. ci în ea. 155. în mi!locirea ei răm4ne "c # ndată în 9ri"to". -in toate ace"tea e e0ident că Maica -omn l i n mi!loce%te între Fi l ei %i noi. "ta. >ăci aceea%i re"piraţie a 0oinţei %i a opiniei e"te în ei. pentr că n ie"e din r găci ne. Ortodoxia împacă acea"tă "la0ă a Maicii -omn l i c a#irmarea cel i mai categoric c*ri"tocentri"m. pentr că . 0oinţa d mne&eia"că a Fi l i c prin&4nd le %i " "ţin4nd -le pe ele într3o "ing ră înclinare %i 0oire. cople%ită de pre&enţa : i. -ar noi 0edem 04r# l mai clar n mai c4nd n ne "trăl ce%te prea tare "oarele. Maica -omn l i e 04r# l în"orit al m ntel i &idirii. ne în"oţe%te. 4.e roagă n pentr "ine... care n mai în 9ri"to" "e "lă0e%te. c at4t "e a#lă mai ad4nc în 9ri"to". "a n mai c4nd am înaintat prea m lt "pre 04r#. #ără ca "ă o$"er0ăm acea"ta totdea na. n a a! n" încă în intimitatea l i . c at4t "e di"tinge mai p ţin prin 0re n oarecare paraleli"m. cit. 6-e aceea %i d pă calitatea opiniei " #let l i. "a mai $ine &id că e în 9ri"to". ea n "e #ace " $iect l nei graţii creiate. dar în 9ri"to". &p. ne a! tă. 'a mi!loce%te în a%a #el că îl "imţim pe 9ri"to" în" %i at4t c4nd primim *ar rile : i c4t %i c4nd adre"ăm r găci nile.mne&e . 144. la #el toate r găci nile %i "trăd inţele $ ne "pre 9ri"to" " nt l ate de ea %i d "e la 'l. al 2i"ericii.mne&e . în l crarea ei. Goinţa ei %i a : i " nt na. pentr că 9ri"to" n e dincolo de ea. Maica -omn l i. pp. 135 136 137 &p. a%a "e odi*ne"c am4ndo ă %i în cele ale Maicii7 1=H+. ea răm4n4nd acoperită.Ortodoxia.mne&e %ade în ea< ea e "cara l minii. 'i de"#ă%oară o acti0itate 0i&i$ilă. ci " $iect l plenit dinii . Pe"te ace"t 04r# trece l mina "oarel i. Bncolo 0edem aproape n mai "oarele.ă"c t l i c ?r p l în "4n rile ?atăl i. î%i a"c nde c*iar po&iţia acea"ta de mi!locitoare. 'a e cea mai ridicată #ăpt ră. rrigorie Palama ne-a în#ăţi%at pe Maica -omn l i ca d c4nd o 0iaţă de r găci ne. 'a e tron l l i . nă& ie"c "pre . &p. cit. Fiii ei l ptă pentr . . Maica -omn l i e inima 2i"ericii. prin 0reo oarecare a tonomie de 9ri"to".#. răm4n4nd în legea #ăpt rii.mne&e . Maica -omn l i în "merenia ei. 'a n ie"e la " pra#aţă.* l i . "a a! tate "ă a! ngă la 'l. inima 2i"ericii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful