Cuprins: 1.

INTRODUCERE

2. FUNDAMENTE TEORETICE ALE PAGINILOR WEB – LIMBAJUL HTML

2.1. Scurt istoric al apariţiei Internetului şi funcţionarea sa. Reţeaua WWW. Conceptul de Hipertext..........8 2.2. Despre website-uri...................................................................................................................................10 2.3. HTML standard – limbaj descriptiv al unei pagini WEB........................................................................11

2.4. Extinderi ale limbajului HTML standard: HTML dinamic, script-uri.....................................................41

2.3.1 Scrierea de cod HTML. Editoare specializate şi validatoare HTML..............................................................12 2.3.2. Structura de bază a unei pagini.......................................................................................................................12 2.3.3. Paragrafe. Atribute ale unui tag......................................................................................................................13 2.3.4. Elemente care permit formatarea textului.......................................................................................................14 2.3.5. Liste................................................................................................................................................................17 2.3.6. Imagini............................................................................................................................................................19 2.3.7. Specificarea culorilor în HTML.....................................................................................................................22 2.3.8. Tabele.............................................................................................................................................................23 2.3.9. Legături (link-uri)...........................................................................................................................................26 2.3.10. Elemente de structură (HTML, HEAD, BODY)..........................................................................................29 2.3.11. Pagini cu cadre (FRAMESET, FRAME, IFRAME)....................................................................................31 2.3.12. Bare de separare (HR)..................................................................................................................................35 2.3.13. Formulare......................................................................................................................................................36 2.4.1. CSS (Cascading Style Sheets)........................................................................................................................41 2.4.2. JavaScript........................................................................................................................................................45 2.4.3. DOM (Document Object Model)....................................................................................................................47

3. LIMBAJUL PHP – FACILITĂŢI ALE ACESTUIA
3.1. Introducere – scurt istoric al apariţiei limbajului PHP; facilităţi şi mod de funcţionare; similitudini între limbajele PHP şi C++...............................................................................................................................51 3.2. Cerinţe tehnice pentru rularea limbajului PHP pe un sistem Windows. Detalii asupra instalării............52 3.3. Testarea instalării. Structura unui fişier PHP...........................................................................................53 3.4. Constante. Variabile. Operatori. Afişarea datelor....................................................................................58 3.5. Instrucţiuni ale limbajului PHP................................................................................................................62
3.5.1. Instrucţiunea expresie.....................................................................................................................................62 3.5.2. Instrucţiunea bloc (se mai numeşte şi compusă)............................................................................................62 3.5.3. Instrucţiunea if................................................................................................................................................63 3.5.4. Instrucţiunea while.........................................................................................................................................63 3.5.5. Instrucţiunea do...while..................................................................................................................................64 3.5.6. Instrucţiunea for.............................................................................................................................................64

3.6. Transmiterea datelor prin intermediul formularelor.................................................................................65 3.7. Funcţii în PHP..........................................................................................................................................71 3.8. Prelucrarea şirurilor de caractere.............................................................................................................74 3.9. Şiruri (masive) în PHP.............................................................................................................................77 3.10. Programare grafică utilizând PHP..........................................................................................................80 3.11. Upload de fişiere via PHP......................................................................................................................85 3.12. Variabile cookie.....................................................................................................................................87 3.13. Exploatarea bazelor de date MySQL prin intermediul limbajului PHP
3.13.1. Introducere în MySQL.................................................................................................................................89 3.13.2. Testarea instalării MySQL. Configurarea bazei de date..............................................................................89 3.13.3. Crearea unei baze de date.............................................................................................................................91 3.13.4. Tabele...........................................................................................................................................................91 3.13.5. Tipuri de date în MySQL.............................................................................................................................93 3.13.6. Operatori utilizaţi în MySQL. Variabile......................................................................................................96 3.13.7. Funcţii predefinite în MySQL......................................................................................................................99 3.13.8. Coloane calculate prin intermediul unei interogări....................................................................................101 3.13.9. Valoarea NULL..........................................................................................................................................102 3.13.10. Valori implicite pentru coloanele unei tabele...........................................................................................102 3.13.11. Cheie primară şi cheie unică.....................................................................................................................103 3.13.12. Coloane cu valori de tip autoincrementare...............................................................................................104
3

3.13.13. Sortarea datelor.........................................................................................................................................105 3.13.14. Filtrarea datelor........................................................................................................................................106 3.13.15. Actualizarea datelor..................................................................................................................................106 3.13.16. Funcţii agregate........................................................................................................................................107 3.13.17. Subinterogări............................................................................................................................................108 3.13.18. Gruparea datelor.......................................................................................................................................109 3.13.19. Uniuni de tabele........................................................................................................................................111 3.13.20. Exploatarea bazelor de date MySQL prin intermediul limbajului PHP...................................................115 3.13.21. Elementele de bazã ale limbajului SQL*PLUS .......................................................................................118 3.13.22. Crearea unei baze de date prin comenzi SQL ..........................................................................................163

Bibliografie:
1. Tudor Sorin şi Vlad Huţanu, Crearea şi programarea paginilor WEB, Bucureşti, L&S Infomat, 2004; 2. Vlad Huţanu şi Carmen Popescu, Manual de Informatică Intensiv pentru clasa a XII-a, Bucureşti, L&S Infomat, 2007; 3. Bogdan Pătruţ, Internet pentru începători, Bucureşti, Teora, 1998; 4. Traian Anghel, Programarea în PHP. Ghid practic, Iaşi, Polirom, 2005; 5. Julie C. Meloni, Învaţă singur PHP, MySQL şi APACHE, Bucureşti, Corint, 2005; 6. Larry Ulman, PHP şi MySQL pentru site-uri web dinamice, Bucureşti, Teora, 2006;

Bibliografie Internet :
7. http://wikipedia.org – enciclopedia liberă; 8. http://www.php.net – pagina oficială a grupului de lucru pentru dezvoltarea limbajului PHP; 9. http://www.w3schools.com – set gratuit de tutoriale şi documentaţii pentru programarea paginilor we.b.

4

1. INTRODUCERE

Începând cu anii ’95, Internetul, sub aspectul său cel mai popular, şi anume al paginilor web, a cunoscut o amploare greu de imaginat. Dacă la început, paginile web aveau un conţinut simplu şi oarecum stângace, în zilele noastre aspectul acestora s-a schimbat radical. După doar 10 ani, în paralel cu evoluţia tehnicii de calcul, au evoluat şi tehnicile de programare a acestora. Primele pagini permiteau doar navigarea prin conţinutul lor, pe când în zilele noastre ele au o utilizare foarte largă, de la jocuri şi aplicaţii grafice dinamice la comerţ pe Internet.

Limbajul PHP este un limbaj de programare destinat în primul rând Internetului, aducând dinamică unei pagini web. Este unul dintre cele mai importante limbaje de programare web open-source (codul sursă este public, fiind accesibil tuturor) şi server-side (rularea sa nu se face pe calculatorul celui care vizualizează pagina, ci pe server-ul care o conţine). Este unul dintre cele mai folosite limbaje de programare server-side. Statisticile arată că la 1 mai 2008, suportul PHP este prezent pe 20 de milioane dintr-ul total de 70 de milioane de website-uri active din lumea întreagă. Popularitatea de care se bucură acest limbaj de programare se datorează următoarelor sale caracteristici: • Familiaritatea – sintaxa limbajului este foarte uşoară, fiind foarte la îndemână în special pentru programatorii care cunosc limbajul C; • Simplitatea – sintaxa limbajului este destul de liberă. Nu este nevoie de includere de biblioteci sau de directive de compilare, codul PHP inclus într-un document fiind trecut între nişte marcaje speciale; • Securitatea – PHP-ul pune la dispoziţia programatorilor un set flexibil şi eficient de măsuri de siguranţă;
5

etc. a tehnicilor de programare dinamice ale unei pagini web. eficientizarea şi securizarea codului. Nu putem aşadar vorbi de limbajul PHP fără a cunoaşte HTML În capitolul al III-lea (Limbajul PHP – facilităţi ale acestuia) am făcut. Dezvoltarea PHP-ului sub licenţa open-source a determinat adaptarea rapidă a sa la nevoile web-ului. În capitolul al II-lea al acestei lucrări (Fundamente teoretice ale paginilor WEB – limbajul HTML) mi-am propus o parcurgere ceva mai amănunţită. PHP-ul a fost integrat pentru numeroasele servere web exitente: Apache. deci de către public foarte larg. PHP a fost modularizat pentru a ţine pasul cu dezvoltarea diferitelor tehnologii. • Gratuitatea – este. cea mai importantă caracteristică a PHP-ului. a limbajului HTML standard. sub forma unui tutorial. la fel ca şi în capitolul al II-lea. în care există câteva exemple comentate. Zeus. o parcurgere mai amănunţită a elementelor limbajului PHP. probabil. Nefiind legat de un anumit server web. Acest capitol este mai mult decât necesar. Principalul element care face diferenţa este dat de interfaţa acestora. deoarece aplicaţiile PHP sunt destinate în primul rând utilizării lor pe Internet. Capitolul se încheie cu o trecere în revistă. Totodată. care rămân însă tot pe domeniul HTML. descriind tag-urile cele mai importante şi exemplificând aceste descrieri cu mici aplicaţii. lucru normal de altfel. din cauză că PHP nu face altceva decât să ruleze programe în urma căruia este generat cod HTML. IIS. în acest capitol există şi câteva detalii tehnice despre instalarea pachetelor software necesare rulării. cu exemple.• Flexibilitatea – fiind apărut din necesitatea dezvoltării web-ului. 6 . Este motivul pentru care interfaţa trebuie să prezinte un grad ridicat de interactivitate (adesea vorbim de "interfaţă inteligentă") astfel încât să permită o comunicare cât mai simplă dintre utilizator şi aplicaţie. De remarcat faptul că transcrierea algoritmilor propriu-zişi în PHP rămâne foarte similară limbajului C++.

7 .

A. Scurt istoric al apariţiei Internetului şi funcţionarea sa. În anii ’90 Internetul s-a deschis şi în scopuri comerciale. Istoria Internetului începe cu anul 1968. departamentele militare şi de apărare ale ţării. Majoritatea universităţilor importante şi a departamentelor de apărare din S. stocarea tuturor informaţiilor pe un singur calculator nu ar fi fost deloc sigură. este posibil să foloseşti Internetul pentru a trimite scrisori electronice pe întregul glob în doar câteva secunde. O metodă de a face faţă unei asemenea situaţii ar fi de a copia şi distribui informaţiile pe mai multe calculatoare. Conceptul de Hipertext. Una din cheile proiectului punea în discuţie faptul că. toate calculatoarele folosind acelaşi protocol pe care astăzi îl cunoaştem sub denumirea de TCP/IP. Expresia „World Wide Web” (WWW) defineşte o colecţie de documente care se întinde în câteva sute de milioane de calculatoare.1. • modalităţi prin care expeditorul comunică faptul că au fost transmise toate datele.U. a fost înlocuită de mai multe reţele. intenţiona să interconecteze universităţile. câteva dintre limbajele sau protocoalele pe care calculatoarele le foloseau pentru a comunica între ele s-au standardizat. Începând cu anul 1980. s-au legat împreună într-o reţea numită DARPANET. • transmiterea efectivă a datelor. multe alte căi de utilizare a informaţiilor transmise prin intermediul acestei gigantice reţele au fost dezvoltate. Astfel. programe şi ştiri recente.A. astfel încât ele să coopereze în cadrul unor proiecte de cercetare comune. folosind o reţea. mai multe colegii şi universităţi au fost conectate la Internet. În 1975. fie pur şi simplu din cauză că acestea ar putea fi pierdute în cazul unei defecţiuni tehnice majore. Normele se referă la: • găsirea calculatorului destinatar al transferului de date. FUNDAMENTE TEORETICE ALE PAGINILOR WEB – LIMBAJUL HTML 2. fie din cauză că acesta ar putea fi ţintă vulnerabilă a unui eventual atac. adică un ansamblu de norme care trebuie respectate de calculatoare (deci de programele care rulează pe ele) pentru ca schimbul de date să poată avea loc. În curând. care astăzi împânzesc globul pământesc. Pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe un „protocol”. În prezent. Reţeaua WWW. Reţeaua. Acest lucru a permis universităţilor să-şi împartă informaţii despre cercetările lor. cu timpul. în întreaga ţară.2. 8 . iar destinatarul comunică faptul că le-a recepţionat.U. Principiul de bază al funcţionării Internetului constă în faptul că două sau mai multe calculatoare pot comunica între ele. s-a format o agenţie numită Advanced Research Projects Agency (ARPA). Poţi căuta informaţii despre orice subiect doreşti. când guvernul S.

Această propunere a apărut în urma problemelor de comunicare pe care le întâmpinau echipele de cercetători ce foloseau centrul. Acestea sunt transmise la destinaţie prin intermediul reţelei. din cauza unor probleme hardware. Datele sunt transmise divizate în pachete. transmiterea lor durează mai puţin. Orice calculator conectat la Internet are o adresă. motiv pentru care protocolul TCP anulează acel pachet. constă în protocolul TCP/IP. protocolul TCP al expeditorului adaugă şi un număr (numit sumă de control) care va permite destinatarului să se asigure de faptul că datele primite sunt corecte. Receptorul recalculează suma de control şi o compară cu cea transmisă de emiţător. O dată ajunse la destinaţie. Prin urmare. Protocolul IP (Internet Protocol) reglementează transmiterea datelor de la o adresă IP la alta. încât să fie memorate prin utilizarea unui spaţiu cât mai mic de memorie. Fireşte. În acest fel. cerând retransmiterea sa. numită adresă IP (Internet Protocol Address). Dacă ele nu sunt identice. se preîntâmpină monopolizarea transmisiei în reţea doar de către un singur utilizator. Invers. Protocolul TCP se ocupă şi de acest lucru. Numele este de fapt.• compresia datelor: prin aplicarea anumitor algoritmi matematici. Cum transmiterea datelor la un moment dat se face între două calculatoare. Propunerea iniţială de creare a unei colecţii de documente având legături între ele a fost făcută de Tim Berners-Lee în martie 1989. Astfel. numele comun al unei familii de protocoale utilizate pentru transferul datelor în reţea. 9 . un program TCP împarte informaţia de transmis în mai multe pachete IP. O adresă IP este alcătuită din 4 numere între 0 şi 255. unele pachete se pot pierde pe drum. datele care urmează să fie expediate sunt prelucrate de aşa natură. înseamnă că a apărut o eroare în timpul transmisiei. când împachetează datele într-un plic „IP”. prin urmare o astfel de adresă ocupă 4 octeţi. Protocolul TCP (Transmission Control Protocol): de la plecare. chiar şi folosind poşta electronică. • identificarea erorilor care pot interveni în transmiterea datelor: şi aici există mai mulţi algoritmi care permit identificarea şi corectarea erorilor. datele se transmit de la o adresă IP la alta. un alt program TCP asamblează şi aranjează în ordinea corectă pachetele IP de date primite. la destinaţie sunt decompresate prin utilizarea aceloraşi algoritmi matematici. Standardul care s-a impus în ceea ce priveşte Internetul. Bazele World Wide Web (WWW) au fost puse în 1989 la Centrul European de Cercetări Nucleare (CERN) în Geneva (Elveţia).

Un sistem hipertext permite autorului său să creeze aşa-numite "noduri". realizată de cercetătorul Marc Andreessen de la centrul universitar National Center for Supercomputing Applications (NCSA) din oraşul UrbanaChampaign din statul federal Illinois. pot fi regăsite cu ajutorul unei adrese unice. de obicei pe o temă anume. Astfel un nod reprezintă un concept putând conţine orice fel de informaţie: text. accesibile în Internet în principiu oricui. o reţea de utilizatori. fie în cadrul aceluiaşi document. Prin conceptul de hipertext se înţelege o formă de document electronic. imagini mişcătoare şi chiar sunete). Ulterior WWW-ul a evoluat până la ceea ce este astăzi. Conceptul de bază în definirea hipertextului este "legătura" (link-ul). Noţiunea de website (sau pur şi simplu site. Nodul sursă al unei legături se numeşte "referinţă" iar cel destinaţie "referent" sau ancoră. sunete. SUA. având ca suport fizic Internetul. Practic. în februarie 1993. şi care sunt conectate între ele prin aşanumite hyperlinkuri. Asocierea cu unele elemente mediale a dus la extinderea noţiunii de hipertext către "hipermedii". o metodă de organizare a informaţiilor în care datele sunt memorate într-o reţea de noduri şi legături. putând fi accesată prin intermediul programelor de navigare interactivă. când s-a făcut prima lui demonstraţie publică. animaţii. imagini fixe. Diversele situri web pot fi oferite de către o companie. 10 . care rezidă în diferite locaţii pe diverse calculatoare-server. WWW este un sistem de documente şi informaţii de tip hipertext legate ele între ele. Legătura de tip link permite organizarea neliniară a informaţiilor. Hipertextul este prelucrat cu un ajutorul unui program de navigare în web numit browser care descarcă paginile web de pe un server web şi le afişează pe un terminal. şi manipulată de un editor structural. imagini. Activarea marcajelor unei legături duce la vizualizarea nodurilor. să le lege între ele. ori „site web”) desemnează o grupă de pagini web multimediale (conţinând texte. o administraţie publică şi multe altele.2. o persoană particulară. etc. un serviciu integrativ şi multimedial. punctele de legătură din respectivele noduri fiind marcate.Primul server web folosit de Tim Berners-Lee a apărut nu mult înainte de decembrie 1991. care pot fi accesate prin reţeaua mondială de Internet. Despre website-uri. iar unui cititor navigarea de la un nod la altul. grafică. un proiect. Documentele. Studiul a fost continuat prin apariţia primei aplicaţii grafice Mosaic. fie către alt document. 2.

Metadatele pot include informaţii despre titlul şi autorul documentului.d. 2. Pe server trebuie să se găsească un program care răspunde cererilor browser-ului aflat pe calculatorul client. Orice calculator client trebuie să dispună de un program specializat. Utilizând un software de redare specializat.m. liste. dar cu observaţia că aceste programe generează un cod HTML care este de multe ori de proastă calitate. titluri etc. culori. Totuşi scrierea şi modificarea paginilor în acest fel solicită cunoştinţe solide de HTML şi este consumatoare de timp. cu ajutorul căruia să se poată interpreta şi deci vizualiza fişierele HTML. şi informaţii cruciale care permit ca documentul să poată fi legat de alte documente pentru a forma astfel hiperlink-uri. al cărui scop constă în prezentarea într-un anumit format a informaţiilor: paragrafe. Indicaţiile de redare pot varia de la decoraţiuni minore ale textului (cum ar fi specificarea faptului că un anumit cuvânt trebuie subliniat sau că o imagine trebuie introdusă) până la scripturi sofisticate. Cererea efectuată de către browser şi răspunsul server-ului se fac prin respectarea unui anumit protocol. iar calculatoarele care accesează conţinutul site-ului se numesc „client”. tabele. 11 . Calculatorul pe care se găseşte site-ul se numeşte „server”. HTML este un limbaj de marcare orientat către prezentarea documentelor text pe o singura pagină.Pentru crearea paginilor web s-a impus limbajul HTML (HyperText Markup Language) – un limbaj de marcare. numit agent utilizator HTML (cel mai bun exemplu de astfel de software fiind browserul web) HTML furnizează mijloacele prin care conţinutul unui document poate fi adnotat cu diverse tipuri de metadate şi indicaţii de redare. informaţii structurale despre cum este împărţit documentul în diferite segmente.a. JSP sau ASP.3. hărţi de imagini şi formulare. numit „browser”. fonturi. HTML standard – limbaj descriptiv al unei pagini WEB. HTML se poate genera direct utilizând tehnologii de codare din partea serverului cum ar fi PHP. Editoarele grafice cum ar fi Macromedia Dreamweaver sau Microsoft FrontPage permit ca paginile web sa fie tratate asemănător cu documentele Word. ş. Acest protocol se numeşte HTTP (HyperText Transfer Protocol). paragrafe. HTML este un format text proiectat pentru a putea fi citit şi editat de oameni utilizând un editor de text simplu.

mai mult. ambele fiind gratuite şi putând fi descărcate de pe Internet. este recomandat să utilizăm un editor specializat. • Antetul este cuprins între etichetele <HEAD> şi </HEAD>.3. să poată verifica şi detecta erorile. Din categoria editoarelor care pun în evidenţă diferitele elemente face parte editorul Notepad++. Totuşi.2. • O pagină conţine un antet (HEAD) şi corpul propriu-zis (BODY). pentru a avea un control ridicat asupra corectitudinii codului scris. Structura de bază a unei pagini HTML este următoarea (apl001.html): Iată şi modul în care pagina de mai sus este vizualizată în Internet Explorer: Din analiza exemplului observăm că: • O pagină începe cu tag-ul <HTML> şi se termină cu tag-ul </HTML>.1 Scrierea de cod HTML.2. numite şi „elemente” sau „etichete”) sau. • Corpul este cuprins între etichetele <BODY> şi </BODY>. Structura de bază a unei pagini. care să pună în evidenţă diversele elemente de marcare (TAG-uri. putând fi făcută cu ajutorul oricărui editor de text. Crearea unui fişier HTML este foarte simplă. 2. iar din categoria validatoarelor face parte CSE HTML Validator Lite. 12 . Editoare specializate şi validatoare HTML.3.

Acest atribut poate lua una dintre valorile center. Tag-ul </P> poate lipsi. În continuare. ca în exemplul de mai jos (apl002. două paragrafe consecutive vor fi separate printr-o linie goală. Un paragraf se introduce între tag-urile <P> . tab-uri). Titlul apare pe bara de titlu a ferestrei afişate în browser.. • Corpul poate conţine texte şi/sau imagini. În cadrul unui fişier HTML. antetul poate conţine titlul paginii.3. În exemplu. Un atribut se specifică înainte de închiderea parantezei unghiulare a tag-ului (>) prin nume_atribut=”valoare”. Majoritatea tag-urilor li se pot specifica atribute. În general. right. La afişare. cuprins între tag-urile <TITLE> şi </TITLE>. browser-ul afişează doar un singur spaţiu. • Numele tag-urilor nu sunt case sensitive.• Opţional. Atribute ale unui tag. alinierea este făcută în mod implicit la stânga. pot fi scrise între tag-urile <!-. Paragrafe.. Dacă acest atribut nu este prezent. textele conţinute de o pagină se pot găsi în mai multe paragrafe. left. deci pot fi scrise atât cu litere mici cât şi cu litere mari. Acestea determină comportamentul mai amănunţit al elementului respectiv. În cazul paragrafului.” • Comentariile. De asemenea.3. atributul align controlează alinierea textului din cadrul paragrafului.html): <HTML> <HEAD> <TITLE>Alinierea paragrafelor</TITLE> </HEAD> <BODY> <P align="center">Aliniat in centru</P> <P align="right">Aliniat la dreapta</P> <P align="left">Aliniat la stinga</P> <P align="justify">Paragraful acesta este aliniat la ambele margini</P> </BODY> </HTML> 13 ..şi -->. pentru a le pune în evidenţă. care nu sunt afişate de către browser. un nou paragraf poate fi detectat prin tag-ul <P>. justify. Enter-ul nu are nici un efect. 2.. dacă două cuvinte ale unui paragraf sunt separate prin mai multe spaţii sau alte caractere albe (enter-uri. pagina conţine textul „Acesta este primul exemplu de pagina. </P>. le vom scrie cu litere mari.

..3.</INS> • <S>.</S> : Are rolul de a afişa tăiat (cu o linie orizontală) textul cuprins între cele două tag-uri ale sale.</SUB> : Are rolul de a afişa textul cuprins între cele două tag-uri ale sale mai sus (ca un indice) 14 . • <SMALL>... Un tag sinonim al lui <U> este: <INS>....</I> : Are rolul de a afişa italic (înclinat) textul cuprins între cele două tag-uri ale sale... Elemente care permit formatarea textului... • <SUP>.</STRONG> • <I>.</SMALL> : Are rolul de a afişa textul cuprins între cele două tag-uri ale sale mai mic decât textul în care este cuprins.</U> : Are rolul de a afişa subliniat textul cuprins între cele două tag-uri ale sale... vizualizată în Internet Explorer: 2.4..</CITE>.. Un tag sinonim al lui <B> este: <STRONG>.</SUP> : Are rolul de a afişa textul cuprins între cele două tag-uri ale sale mai sus (ca o putere) • <SUB>..... • <BR> : Are ca efect forţarea afişării a ceea ce urmează pe rândul următor...<CITE>.Iată pagina al cărei cod tocmai a fost prezentat..</BIG> : Are rolul de a afişa textul cuprins între cele două tag-uri ale sale mai mare decât textul în care este cuprins. Tag-uri sinonime ale lui <I> sunt: <EM>. Un tag sinonim al lui <S> este: <DEL>. <DFN>.</B> : Are rolul de a afişa bold (îngroşat) textul cuprins între cele două tag-uri ale sale.</DFN>...</EM>. Acest tag nu creează un nou paragraf (să ne reamintim că între două paragrafe este automat lăsată o linie vidă) • <B>..</DEL> • <BIG>.. • <U>...

.. .. <H2>...<FONT>. în funcţie de numărul de după H mărimea fontului diferă (<H1> utilizează fontul de dimensiune maximă.<H2>.html): <HTML> <HEAD> <TITLE>Formatarea textului</TITLE> </HEAD> <BODY> <P> <B>Acest text este afisat folosind tag-ul B</B> <BR> <STRONG>Acest text este afisat folosind tag-ul STRONG</STRONG> <BR> <I>Acest text este afisat folosind tag-ul I</I> <BR> <DFN>Acest text este afisat folosind tag-ul DFN</DFN> <BR> <EM>Acest text este afisat folosind tag-ul EM</EM> <BR> <U>Acest text este afisat folosind tag-ul U</U> <BR> <INS>Acest text este afisat folosind tag-ul INS</INS> <BR> <S>Acest text este afisat folosind tag-ul S</S> <BR> <DEL>Acest text este afisat folosind tag-ul DEL</DEL> <BR> Normal <BIG>Mai mare</BIG> Normal <BR> Normal <SMALL>Mai mic</SMALL> Normal <BR> Iata si un <SUP>exponent</SUP> <BR> iar acum un <SUB>indice</SUB> <BR> <TT>Acest text este monospatiat</TT> </P> </BODY> </HTML> Acest cod vizualizat în browser arată în felul următor: • Pentru scrierea titlurilor se utilizează tag-urile <H1>. <H6> fontul de dimensiune minimă) iar textul care apare între tag-uri este scris îngroşat (bold). . Practic.• <TT>. ..<H1>. Atributele acestuia sunt: .</TT> : Are rolul de a afişa textul cuprins între cele două tag-uri ale sale mai sus monospaţiat (toate caracterele ocupă aceeaşi lungime – practic. se foloseşte fontul Courier New) În cod-ul HTML de mai jos găsiţi toate aceste tag-uri exemplificate (apl003.<H6>.... .face indică numele font-ului .size indică mărimea (trebuie să fie un număr cuprins între 1 şi 7. Implicit este 3) 15 . • Pentru stabilirea font-ului se foloseşte tag-ul <FONT>.. <H6>.

bold. Verde şi Albastru exprimate în hexazecimal. (ultimul caracter. albastru. în browser va fi afişat doar unul singur. face parte din identificator) 16 .html): <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplificare titluri si font</TITLE> </HEAD> <BODY> <P> <H1>Acesta este un titlu de tip H1</H1> <H2>Acesta este un titlu de tip H2</H2> <H3>Iar acesta este un titlu de tip H3</H3> <FONT face="arial" color="blue" size="4"> Acest text este scris cu fontul Arial. se foloseşte identificatorul special &nbsp.”. Aceasta se specifică fie prin intermediul constantelor predefinite ale HTML-ului (numele englezesc al culorii) fie prin componentele sale de Roşu. Dacă dorim forţarea afişării unui spaţiu. de forma #RRGGBB (vom detalia aceste constante de culoare ceva mai încolo). scrise cu font-ul Comic Sans MS.color permite specificarea culorii. ”. dimensiune 4 </FONT><BR> Iar acest text este scris normal<BR> </P> <P> Iata si culorile cucubeului. dacă în cadrul unui text din cadrul documentului HTML apare un grup de mai multe spaţii. Iată un exemplu de utilizare al lor (apl004.. dimensiune 7:<br> <B> <FONT face="Comic Sans MS" size="7" color="red">R</FONT> <FONT face="Comic Sans MS" size="7" color="orange">O</FONT> <FONT face="Comic Sans MS" size="7" color="yellow">G</FONT> <FONT face="Comic Sans MS" size="7" color="green">V</FONT> <FONT face="Comic Sans MS" size="7" color="blue">A</FONT> <FONT face="Comic Sans MS" size="7" color="darkblue">I</FONT> <FONT face="Comic Sans MS" size="7" color="magenta">V</FONT> </B> </P> </BODY> </HTML> Vizualizat în browser: Aşa cum am văzut.

) Iată un exemplu de cod şi vizualizarea sa în browser (apl005. elementele (itemii) lor fiind introduse între aceste două tag-uri prin <LI>.1 : (implicit) numerotarea se va face cu numere arabe obişnuite (1.. B.) .. Liste. Acesta poate lua una dintre valorile: 17 . numerotarea se face cu numere arabe (1..3.. Inserarea lor în cadrul documentului HTML se face prin tag-urile <OL>. 2. elemente) să fie numerotate sau marcate într-un anumit fel.).2.. . În HTML distingem 3 feluri de liste: • Liste ordonate (Ordered Lists): sunt liste în care elementele sunt numerotate. Implicit.. cu numere romane <OL type="i"> <LI>Primul item</LI> <LI>Al doilea item</LI> <LI>Al treilea item</LI> <LI>Al patrulea item</LI> </OL> </P> </BODY> </HTML> • Liste neordonate (Unordered Lists): sunt liste în care elementele nu sunt numerotate.) .. . Ea poate fi modificată prin folosirea atributului type în cadrul tag-ului UL. iv . 3. 2. .. . Acesta poate lua una dintre valorile: .</LI> (tag-ul de sfârşit nefiind obligatoriu). Ea poate fi modificată prin folosirea atributului type în cadrul tag-ului OL.) . iii. II.. elementele (itemii) lor fiind introduse între aceste două tag-uri prin <LI>.. Implicit.) .. C. ii.A : numerotarea se va face cu litere mari (A.</LI> (tag-ul de sfârşit nefiind obligatoriu). Inserarea lor în cadrul documentului HTML se face prin tag-urile <UL>..... III.5. O astfel de organizare poartă numele de liste.. 3. marcarea lor se face prin cerculeţe pline.. c. b..html): <HTML> <HEAD> <TITLE>Liste</TITLE> </HEAD> <BODY> <P> Iata o lista ordonata implicita: <OL> <LI>Primul item</LI> <LI>Al doilea item</LI> <LI>Al treilea item</LI> <LI>Al patrulea item</LI> </OL> Iata si o alta lista. Acestea permit ca anumite enunţuri (texte..</OL>. IV.. .i : numerotarea se va face cu numere romane mici (i.a : numerotarea se va face cu litere mici (a.</UL>.I : numerotarea se va face cu numere romane mari (I. ci în dreptul fiecăruia este afişat un marcator.

.. marcata cu patratele <UL type="square"> <LI>Primul item</LI> <LI>Al doilea item</LI> <LI>Al treilea item</LI> <LI>Al patrulea item</LI> </UL> Si alta. Creste la altitudini mari. si anume masivul Piatra Craiului din apropierea Brasovului. Totusi.Termenul care este definit: este introdus între tag-urile <DT>. marcata cu cerculete goale <UL type="circle"> <LI>Primul item</LI> <LI>Al doilea item</LI> <LI>Al treilea item</LI> <LI>Al patrulea item</LI> </UL> • Liste de definiţie (Definition Lists): au rolul de a descrie o listă de definiţii. Este o planta ocrotita. Elementele lor sunt de două tipuri: . Este o planta otravitoare. este o planta unica in lume. Fiind un endemism.square : marcarea se face cu pătrăţele .disc : marcarea se face cu cerculeţe pline (implicit) . aceasta specie de garofita.</DT> (tag-ul de sfârşit nefiind obligatoriu).circle : marcarea se face cu cerculeţe goale Iată un exemplu de cod şi vizualizarea sa în browser (apl006. in cantitati foarte mici contine o substanta activa din care este preparat un medicament contra tusei</DD> </DL> 18 .. Este o planta ocrotita.</DD> (tag-ul de sfârşit nefiind obligatoriu). in locuri stancoase</DD> <DT>Dianthus Callizonus</DT> <DD>Este numele stiintific al Garofitei Pietrei Craiului.html): Iata o lista de definitie: <DL> <DT>Leontopodium Alpinum</DT> <DD>Este numele stiintific al florii de colt.</DL>. .html): Iata o lista neordonata implicita: <UL> <LI>Primul item</LI> <LI>Al doilea item</LI> <LI>Al treilea item</LI> <LI>Al patrulea item</LI> </UL> Iata si o alta lista. Practic..Definiţia propriu-zisă: este introdusă între tag-urile <DD>. Iată un exemplu de cod şi vizualizarea sa în browser (apl007. in afara de locul sau de origine. Inserarea lor în cadrul documentului HTML se face prin tag-urile <DL>.. nu se mai intilneste in nici un alt loc de pe planeta</DD> <DT>Aconitum Napellus</DT> <DD>Este numele stiintific al Omagului...

jpg" align="right" alt="catelus"> In schimb. în cazul în care imaginea nu poate fi încărcată din cauza unei probleme de conexiune. • Dacă dorim întreruperea unei alinieri de imagine de tip right sau left înainte ca textul să fi umplut spaţiul liber din stânga.middle : rândul de text în cadrul căruia se află imaginea se aliniază la jumătatea înăţimii acesteia. deoarece am folosit atributul align="right" in momentul in care am inserat imaginea in pagina noastra web prin intermediul tag-ului src.jpg. Dacă imaginea se află în directorul curent.3. după caz. . Imaginile recunoscute de majoritatea browser-elor internet sunt de tip . . ocupând întreaga lăţime a ecranului. Dacă se află într-un subdirector. Iată câteva exemple. următorul rând de text va fi afişat după imagine. Imagini. </P> 19 . . acest text este aliniat in stinga imaginii. respectiv dreapta acesteia. următorul rând de text va fi afişat după imagine. ocupând întreaga lăţime a ecranului. Forma generală a acestui element este <IMG atribute>. iar textul care urmează este scris în locul rămas liber. se specifică doar numele şi extensia sa. separat prin caracterul /.png • align specifică tipul de aliniere al imaginii în raport cu textul în cadrul căruia se află.bottom : doar latura de jos a imaginii se aliniază cu rândul de text în cadrul căruia se află.6. iar textul care urmează este scris în locul rămas liber. ocupând întreaga lăţime a ecranului. Tag-ul utilizat pentru inserarea unei imagini în documentul HTML este <IMG>. fie în locul imaginii propriu-zise. . acesta se specifică înaintea numelui şi extensiei imaginii. ce conţine imaginea respectivă. putem folosi tag-ul br. cu tot cu vizualizarea lor în browser: 1) Exemplu la folosirea atributului align=”right” şi a atributului alt=”text” :(apl008. . următorul rând de text va fi afişat după imagine. în stânga acesteia. în dreapta acesteia. Acest tag nu are şi formă de închidere. Atributele sale sunt: • src identifică fişierul efectiv de pe disc. căruia îi adăugăm unul dintre atributele clear=”left” sau clear=”right” sau clear=”all”.2.right : imaginea se aliniază în dreapta. Acesta poate lua una dintre valorile următoare: .top : doar latura de sus a imaginii se aliniază cu rândul de text în cadrul căruia se află. .html) <P>Acest text este asezat inaintea imaginii<br> <IMG SRC="dog.left : imaginea se aliniază în stânga. • atributul alt=”text” permite specificarea unui text alternativ ce va fi afişat fie dacă menţinem cursorul de mouse asupra imaginii.gif.

dacă dimensiunile nu sunt proporţionale cu cele reale. restul textului fiind afisat dupa imagine </P> 5) Exemplu la folosirea opţiunii align=”bottom” (apl012.html): align=”middle” <P> Acest text este asezat inaintea imaginii <br> Se observa ca <IMG SRC="dog. redimensionarea având loc doar la nivelul calculatorului pe care este vizualizată pagina. decât cele reale ale acesteia. Totodată. restul spatiului din stinga raminind liber.jpg" align="top" alt="catelus"> doar primul rind al textului este aliniat cu latura de sus a imaginii. imaginea va fi deformată. restul textului fiind afisat dupa imagine </P> • atributele height şi width permit specificarea altor dimensiuni pentru imagine.jpg" align="top" alt="catelus"> doar primul rind al textului este aliniat cu latura de jos a imaginii. restul textului fiind afisat dupa imagine </P> 4) Exemplu la folosirea opţiunii (apl011.html): <P> Acest text este asezat inaintea imaginii<br> <IMG SRC="dog.2) Exemplu la folosirea opţiunii align=”right” împreună cu tag-ul <br clear=”right”> (apl009. 20 .html): align=”top” <P> Acest text este asezat inaintea imaginii <br> Se observa ca <IMG SRC="dog. Evident.jpg" align="right" alt="catelus"> Acest text.html): <P> Acest text este asezat inaintea imaginii <br> Se observa ca <IMG SRC="dog. aliniat in stinga imaginii. În realitate. restul textului se va alinia in mod obisnuit. </P> 3) Exemplu la folosirea opţiunii (apl010. dacă specificăm dimensiuni mai mari decât cele reale.jpg" align="middle" alt="catelus"> doar primul rind al textului este aliniat la jumatatea inaltimii imaginii. il intrerupem fortat AICI <BR clear="right"> In acest fel. imaginea este transferată de pe server la dimensiunile sale originale. sub imagine. imaginea se va vedea mai puţin clar.

jpg" border="10"> </P> • atributele hspace=”nr.jpg" width="100" height="75"> <BR> Iat-o si deformata:<BR> <IMG src="dog.Iată un exemplu de folosire al celor două tag-uri. respectiv pe orizontală (apl015.jpg" align="right" hspace="15" vspace="20"> in cadrul careia am modificat ambele atribute care controleaza spatierea dintre imagine si restul elementelor. stabilind valorile de 20 pe verticala respeciv de 15 pe orizontala <BR clear="all"> </P> 21 .jpg" width="50" height="100"> sau <IMG src="dog. aliniere <IMG src="dog. ceea ce înseamnă că imaginea nu este înconjurată de chenar (apl014. aliniere <IMG src="dog.html): <P> Imaginea este inconjurata de un chenar de dimenisiune 10<br> <IMG src="dog. pe orizontala respeciv pe verticala <BR clear="all"><BR> Iata acum o aliniere a imaginii tot de tip "right".jpg" width="150" height="50"> <BR> </P> • atributul border permite stabilirea grosimii unui chenar care va înconjura poza.jpg" align="right"> in cadrul careia nu am modificat nici unul dintre cele doua atribute care controleaza spatierea dintre imagine si restul elementelor. Implicit.jpg"> <BR> Iat-o redimensionata proportional la 100x75: <BR> <IMG src="dog. şi vizualizarea acestui exemplu în browser (apl013.pixeli” permit stabilirea distantei minime care separa imaginea de celelalte obiecte pe verticală.html): <P> Imaginea originala are dimensiunile 200x150: <BR> <IMG src="dog. valoarea acestui atribut este ”0”.html): <P> Iata o aliniere a imaginii de tip "right".pixeli” respectiv vspace=”nr.

Verde şi Albastru. Există 216 astfel de constante recunoscute de majoritatea browser-elor. care înseamnă că respectiva culoare este folosită la intensitatea maximă. fiecare dintre numerele dintre 0 şi 255 se codifică în hexazecimal printr-un număr între 00 şi FF. În acest mod. în care RR. se poate obţine orice culoare se doreşte. În acest fel. GG respectiv BB reprezintă câte un număr hexazecimal cuprins între 00 şi FF. Specificarea culorilor în HTML. Iată câteva exemple de culori obţinute folosind constante de forma celei de mai sus: 22 . Blue): Principiul de bază al redării electronice ale unei imagini în culori se bazează pe amestecarea în proporţii diferite ale culorilor Roşu. care înseamnă că respectiva culoare lipseşte cu desăvârşire. fiecare dintre aceste componente de culoare poate avea 256 de stări posibile: de la 0.3. Acestea pot fi specificate în două moduri: • prin constanta HTML ce reprezintă numele culorii (în engleză. bineînţeles). În cazul culorilor pe care le poate reda un browser HTML. De exemplu: darkred sau lightblue. până la 255. O serie de elemente din HTML permit utilizarea de atribute de culoare. Componentele de culoare în HTML se specifică folosind numere hexazecimale. prin amestecuri diferite.7. Ne vom limita în a le enumera doar pe cele 16 care sunt considerate de bază.2. • prin constanta de tip RGB (Red. Astfel. putem obţine 2563. Green. exemplificându-le pe fiecare: O serie dintre culori (însă nu toate) au şi constante în variantele „dark” (închis) respectiv „light” (deschis). deci aproximativ 16 milioane de nuanţe diferite. Constanta HTML pentru specificarea unei culori are forma generală #RRGGBB.

. Conţinutul unei celule poate fi cât se poate de general: de la text şi imagini până la alte tabele (se pot deci construi chiar şi tabele imbricate). implicit.3. Descrierea unui rând se face între tag-urile <TR>. ca în exemplul următor (apl017.</TD>. el este în mod implicit considerat 2.. tabelul va avea un chenar invizibil. între conţinutul celulei şi marginile acesteia. în cadrul fiecărui rând trebuind descrise celulele acestuia. tabele cu chenare invizibile sunt folosite ca şi „schelet” al paginii.2. în fiecare celulă a tabelului. Un prim atribut al tag-ului <TABLE> este border=”grosime_pixeli”. La rândul lor. Iată un exemplu de cod pentru definirea unui tabel (apl016.html): <TABLE border> <TR> <TD>Rindul <TD>Rindul <TR> <TD>Rindul <TD>Rindul </TABLE> 1. pentru a putea realiza alinieri complexe ale elementelor acesteia. el este în mod implicit considerat 0 • cellspacing=”nr_pixeli” permite stabilirea spaţiului care va fi lăsat între chenarele celulelor vecine în tabel (şi inclusiv între ele şi chenarul exterior al tabelului).. Dacă nu se specifică acest atribut. Dacă se specifică doar atributul... Dacă acest atribut este omis. În cadrul acestora trebuie descrise liniile (rândurile) tabelului. ca fiind 1. celula 2 Atribute ale tag-ului <TABLE> • cellpadding=”nr_pixeli” permite stabilirea unui spaţiu care va fi lăsat. Tag-ul pentru descrierea unui tabel este <TABLE>. celulele din cadrul rândului se descriu între <TD>. Atît tag-ul </TR> cât şi tag-ul </TD> pot fi omise. celula 2 2. aceasta va fi luată.8.html): 23 . Dacă nu se specifică acest atribut.</TR>. celula 1 1. Tabele. În foarte multe cazuri. celula 1 2.. omiţând grosimea. Tabelele reprezintă un element foarte important al unei pagini web.</TABLE>.

Poate la una dintre valorile top.jpg"> <TD> Tabel cu baieti <TABLE border cellspacing="0"> <TR><TD>Mihai <TR><TD>Costel <TR><TD>Alin </TABLE> <TD> Tabel cu fete <TABLE border cellspacing="0"> <TR><TD>Mihaela <TR><TD>Costina <TR><TD>Alina </TABLE> </TABLE> • width=”lăţime” poate stabili cât de lat să fie tabelul. center sau justify.<TABLE border="1" cellspacing="4" cellpadding="5"> <TR> <TD> Poza cu catelus<BR> <IMG src="dog. Poate fi dată în procente sau pixeli. modul alinierii conţinutului pe verticală. bottom sau middle. lăţimea şi înălţimea. culoarea de fundal. Lăţimea poate fi dată. modul alinierii conţinutului pe orizontală. în procente sau în pixeli. mai scriem şi text. pentru toate celulele de pe linia respectivă. pentru toate celulele de pe linie. Dacă. respectiv înălţimea 24 . Poate la una dintre valorile left. • align determină alinierea tabelului în pagină. caz în care se va calcula ca şi procent din lăţimea ferestrei browser-ului (ex: width=”50%”) sau în pixeli (ex: width=”500”). în interiorul celulelor. în interiorul celulelor. • valign determină. Atribute ale tag-ului <TD> • width şi height determină. pentru toate celulele de pe linie. pentru celula respectivă. right sau center. la fel ca şi în cazul atributului width. • bgcolor=”culoare” permite stabilirea culorii de fundal a tuturor celulelor tabelului. Lăţimea poate fi dată în procente. right. Dacă e specificată în procente. • bgcolor determină. • bordercolor=”culoare” permite stabilirea culorii chenarului (deopotrivă cel interior cât şi cel exterior) Atribute ale tag-ului <TR> • align determină. Poate la una dintre valorile left. pe lângă tabel. • height=”înălţime” poate stabili cât de înalt să fie tabelul. acesta se va poziţiona faţă de tabel în acelaşi mod în care se poziţionează şi faţă de imagini. se va lua din lăţimea.

. culoarea de fundal.</CAPTION> permite scrierea unui titlu pentru tabel.tabelului. Acest tag trebuie să se găsească imediat după </TABLE>.. top (poziţionare pe centru sus).15h00 <TR bgcolor="yellow" align="center"> <TD align="left"><B>Luni</B> <TD colspan="2">Mecanica <TD bgcolor="#ffd0d0">Termodinamica <TR bgcolor="yellow" align="center"> <TD align="left"><B>Marti</B> <TD>Electrostatica <TD>Optica <TD>Atomica <TR bgcolor="yellow" align="center"> <TD align="left"><B>Miercuri</B> <TD rowspan="2" bgcolor="#ffd0d0">Termodinamica <TD>Optica <TD>Electrostatica <TR bgcolor="yellow" align="center"> <TD align="left"><B>Joi</B> <TD>Mecanica <TD>Optica </TABLE> • Tag-ul <TH>. Acesta poate lua una dintre valorile: left (titlul va fi poziţionat în stânga sus).13h00 <TD>13h00 . este prioritară faţă de acelaşi atribut la nivel de linie. în cazul în care unim celule adiacente pe orizontală).. Modificarea lăţimii şi a înălţimii unei celule va avea efect şi asupra celorlalte celule. fiind prioritare faţă de alinierea la nivel de linie • colspan=”n” stabileşte întinderea celulei respective în dreapta cu n coloane (echivalentul operaţiei Merge Cells din Word. în mod implicit.. 25 .. Atributele sunt aceleaşi. • rowspan=”n” stabileşte întinderea celulei respective în jos cu n linii (echivalentul operaţiei Merge Cells din Word.</TD>. • bgcolor determină.</TH> poate înlocui <TD>. • align şi valign stabilesc.. în cazul în care unim celule adiacente pe verticală). modul în care este aliniat conţinutul în interiorul celulei. Evident.11h00 <TD>11h00 . tipărite îngroşat (Bold) iar alinierea lor se face pe centru. Acest tag suportă atributul align. right (poziţionare dreapta sus). Singura diferenţă este că textele de după tag-ul <TH> sunt. Exemplu (apl018. pe orizontală respectiv pe verticală.html): <TABLE border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <TR bgcolor="#c0c0ff"> <TD>Ziua <TD>09h00 . pentru celula respectivă. la fel ca şi în cazul lui <TR>. bottom (poziţionare pe centru jos). • Tag-ul <CAPTION>. pentru ca tabelul să fie aliniat.

Exemplu (apl019. reprezintă doar partea descriptivă a acestuia. să putem vizualiza o pagină (inclusiv cea curentă) doar dintr-un anumit loc. Link-urile reprezintă mecanismul prin care: • putem face ca un vizitator al paginii.3. Pentru toate acestea. • putem ca. să poată reveni în pagina iniţială prin apăsarea butonului Back al browser-ului de Internet. 26 . să poată accesa o altă pagină. Legături (link-uri). • putem face ca un vizitator al paginii noastre să primească un anumit fişier. prin executarea unui click. numit şi Ancoră.9. dacă acesta doreşte. prin accesarea unui click. noţiunea de www este strâns legată de documentele de tip hipertext. • putem face ca un vizitator al paginii noastre să poată asculta un mesaj sonor sau chiar să poată viziona un film. la care dorim să-i creăm posibilitatea unui acces rapid şi. fără a folosi barele de derulare. Tot ceea ce am prezentat din limbajul HTML până în momentul de faţă.. printr-un click. cel care vizitează pagina să ne poată trimite un e-mail. vom folosi tag-ul <A>.</A>..html): <H3>Colegiul National "Andrei Saguna"</H3> <TABLE border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left"> <CAPTION align="bottom"> Scorul pe echipe</CAPTION> <TR><TH>Echipa<TH>Punctaj <TR><TD>clasa a 9-a A<TD align="right">87 <TR><TD>clasa a 10-a B<TD align="right">80 <TR><TD>clasa a 12-a B<TD align="right">91 </TABLE> <FONT color="blue"> Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" Colegiul National "Andrei Saguna" </FONT> 2. de orice tip. • putem ca. cu ajutorul căreia putem crea un conţinut static. Aşa cum am văzut în partea introductivă a acestui capitol. care se găseşte pe site-ul nostru (download).

atributul href primeşte adresa completă a paginii către care dorim să facem legătura.edu. acestea vor fi deschise automat către browser cu programul corespunzător.Ancore de legătură către alte pagini Acestea permit ca un anumit element din document să conţină legătura către o altă pagină.zip">aici</A> Legăturile către fişiere de tip sunet sau film se fac absolut în aceeaşi manieră. Elementul care face legătura este de obicei un text sau o imagine. Acest tip de legătură se realizează practic folosind atributul href.wav. Dacă e vorba de un fişier local.yahoo. 27 . Ex: în cazul în care fişierul pentru download este local: Pentru download arhiva executa un click <A href="arhiva.htm”) Ancore de legătură către fişiere (pentru download) Se realizează în mod analog cu cele către alte pagini. Printr-un simplu click. În funcţie de extensia lor (. e suficient să-i scriem numele şi extensia).html): <p> Prin executarea unui click <A href="http://mail.mid. </p> După cum se observă. În momentul în care ducem cursorul deasupra elementului legat.ro/bacalaureat/subiecte/E_informatica_c. elementul legat îşi schimbă aspectul faţă de cel clasic: textul va fi subliniat şi colorat altfel. la atributul href trebuind specificat adresa fişierului respectiv (dacă este în acelaşi director cu pagina din care facem legătura. indicându-ne astfel că este vorba de un link pe care îl putem utiliza. iar imaginea va avea un chenar colorat.mp3. .com"> pe acest text </A> poti accesa direct pagina de mail yahoo. De regulă. din acelaşi director cu pagina din care facem legătura. ca în exemplul de mai jos (a se remarca modul în care. este inclus între tag-urile <A href=. . acesta capătă forma unei mâini. accesăm pagina către care este făcută legătura.> şi </A> : apl020.zip">aici</A> Ex: în cazul în care fişierul pentru download se află la altă adresă: Pentru a descarca subiectele de bacalaureat la disciplina informatica. la href este suficient să scriem numele şi extensia (de ex: href=”pagina. da un click <A href="http://subiecte2008..avi) în momentul executării unui click asupra obiectului care face legătura către ele. . elementul legat..

. locul respectiv trebuie marcat. cel care vizitează site-ul trebuie să aibă configurat pe calculatorul său un client de e-mail (cel mai frecvent este Outlook Express). care va denumi locul respectiv printr-un identificator. Acest lucru se face tot cu ajutorul tag-ului <a>. ca în exemplul de mai jos (a se observa că între tag-ul de deschidere şi cel de închidere putem să nu punem nici un element): <A id=”capitolul2”></A> Accesarea directă a acestui loc cu ajutorul unui link se poate face astfel: a) Din interiorul aceleişi pagini: specificând la atributul href identificatorul respectiv (cel de la id) înainte de care se pune de caracterul #. pentru ca acest lucru să fie funcţional. după atributul href trebuie specificat mailto: urmat de adresa de e-mail a destinatarului. Iată un exemplu pentru o astfel de ancoră: <ADDRESS> Click <A href=”mailto:somebody@someserver. direct la capitolul 2</A> Ancoră de legătură pentru trimiterea unui e-mail Acestea permit ca. ca în exemplul următor: <A href=”#capitolul2”>Salt direct la capitolul 2</A> b) Din altă pagină: specificând la atributul href adresa paginii accesate (a fişierului html) urmată de caracterul #.. fără a mai folosi barele de derulare pentru a ajunge în acel loc. atunci când o persoană ne vizitează site-ul. pentru trimiterea unui e-mail.ro/document. dacă doreşte. 28 .myserver. să ne poată trimită un e-mail făcând un simplu click pe legătura respectivă. însă folosind atributul id. Pentru aceasta. Totuşi.</ADDRESS> nu face altceva decât să afişeze textul din cadrul său italic) După cum se observă.Legături relative la conţinutul documentului (paginii) Sunt acele ancore care permit accesarea directă a unei pagini web într-un anumit loc.com”>aici</A> pentru a trimite un e-mail </ADDRESS> (tag-ul <ADDRESS>.html#capitolul2”>Deschide documentul extern. ca în exemplul următor: <A href=”http://www.

10. Elemente de structură (HTML. 29 . Locul tag-ului <META> este în antet (<HEAD>). Specificarea se face prin: <BASE href=”adresa resurse”> • <META> este folosit pentru a furniza informaţii motoarelor de căutare. După cum am văzut în partea introductivă. În afară de acestea. Din acest motiv ele se mai numesc şi elemente de structură. până când se acoperă întreaga suprafaţă necesară corpului. folosirea fişierelor din directorul specificat în BASE se poate face direct prin numele şi extensia lor. un link este considerat activ în timpul vizitării şi imediat după aceasta. o mare parte a acestora) se găsesc în alt director decât cel în care se află documentul curent. el permiţând scrierea unui titlu pentru pagină. În acest fel.2. Conţinutul secţiunii <HEAD> În cadrul acestei secţiuni putem întâlni diverse alte tag-uri. • text=”culoare” permite specificarea culorii întregului text cuprins în pagină. HEAD. vom aminti încă alte 3 tag-uri: • <BASE> permite stabilirea unei adrese de bază pentru resurse. • bgcolor=”culoare” permite specificarea unei culori de fond. • alink=”culoare” permite specificarea culorii unui link activ. orice document html este cuprins între tag-urile <HTML> şi </HTML>. însă este important să îl folosim pentru ca informaţiile conţinute în site-ul nostru să fie accesibile. • vlink=”culoare” permite specificarea culorii unui link vizitat. El este alcătuit dintr-un unic antet (HEAD) şi un unic corp (BODY). în fine. Acest tag se foloseşte în special atunci când resursele (sau. care nu mai este activ. Tag-ul BODY poate conţine următoarele atribute: • background=”fişier_imagine” permite specificarea unei imagini de fundal. • link=”culoare” permite specificarea culorii unui link nevizitat. Unele dintre acestea vizitează doar antetul pentru a obţine informaţii. Informaţiile conţinute de acest element nu sunt afişate de browser. Aceste 3 elemente au rolul de a defini structura documentului. BODY). Despre tag-ul <TITLE> am discutat deja. Aceasta se va repeta atât pe orizontală cât şi pe verticală.3.

programare dinamica”> . diferitele elemente din document. implicit.pentru a specifica limba în care este scris site-ul: <META name=”LANGUAGE” content=”RO”> Există şi alte atribute ale elementului META.pentru a preciza cuvintele cheie după care să fie regăsit site-ul: <META name=”KEYWORDS” content=”backtracking. greedy.} </STYLE> Prin specificarea lui P înainte de paranteza acoladă. iar dimensiunea caracterelor să fie de 14.html): <SCRIPT language="JavaScript"> function calcul() { s=0. </BODY> Acest exemplu defineşte în antetul paginii o funcţie JavaScript capabilă să calculeze suma numerelor de la 1 la 10 într-o variabilă s şi-apoi să afişeze valoarea obţinută prin intermediul unei ferestre de dialog. rezultând din exemplele următoare: . divide et impera..pentru a specifica autorul unui document: <META name=”Author” content=”Prenume NUME”> . Exemplu: <STYLE> P {font-family:”Comic Sans MS”.i<=10. • <STYLE> este utilizat pentru introducerea stilurilor.. Valorile se trec între <STYLE>.Atributele tag-ului <META> sunt name şi content.</STYLE>. Specificarea limbajului în care este codat scriptul se face cu ajutorul atributului language. deci.. font-size:14pt. stabilim ca modul implicit de afişare al paragrafelor (să ne reamintim că <P> este tag-ul pentru paragraf) să fie cel descris între parantezele acolade. Folosirea lor este ceva mai particulară. ca în exemplul de mai jos (apl021. în cazul exemplului de faţă font-ul folosit să fie ”Comic Sans MS”.i++) s+=i. 30 . însă cele două deja prezentate sunt suficiente.. Funcţia este apelată automat (atributul onload) la încărcarea paginii. for(i=1. VBscript. cum ar fi JavaScript.."> .. <BODY onload="calcul(). Există mai multe limbaje (numite de scriptare) care permite scrierea acestor secvenţe. Acestea permit stabilirea mai amănunţită a modului în care apar.} </SCRIPT> . • <SCRIPT> este utilizat pentru introducerea anumitor secvenţe de program în cadrul paginilor web.pentru a specifica titlul unui document: <META name=”TITLE” content=”Metode de programare”> . alert("suma nr. de la 1 la 10 este: "+s).

aici se definesc trei frame-uri: unul de înălţime de 100 de pixeli...2. FRAME. în care înălţimea cadrelor este definită în pixeli: <FRAMESET rows=”100. Fiecare tag <FRAMESET>. 200. în cadrul aceleiaşi ferestre ale browser-ului să fie afişate simultan mai multe documente HTML (sau alte resurse). se definesc 3 cadre orizontale (linii) de înălţimi 30%. Tag-ul <FRAMESET> are rolul de a împărţi fereastra în mai multe cadre. respectiv cols..> </FRAMESET> în acest exemplu. Un alt exemplu. IFRAME).. Tag-ul <NOFRAMES>.... • marginheight – marginile (în pixeli sau procent) faţă de partea de sus şi cea de jos. el înlocuieşte tag-ul <BODY>..3. În fişierul HTML. pot fi de forma: <FRAMESET rows=”30%. Acest lucru se face cu ajutorul tag-ului <FRAME> prin intermediul atributelor: • src – adresa fişierului HTML sau a imaginii care se va încărca iniţial în cadru. în cazul în care browser-ul său nu poate afişa cadre (în prezent. aici se definesc 3 cadre orizontale. după definirea aspectului (cu ajutorul unuia dintre atributele cols sau rows) să conţină descrierile fiecăruia dintre cadrele definite. 50%. Iată câteva atribute ale lui FRAMESET: • rows – descrie liniile în care este împărţită secţiunea FRAMESET respectivă • cols – descrie coloanele în care este împărţită secţiunea FRAMESET respectivă descrierile pentru rows. Utilizarea frame-urilor permite ca. al treilea fiind alocat cu spaţiul rămas.> <FRAME .</NOFRAMES> reprezintă conţinutul care va fi afişat unui vizitator. 2*”>. 31 .... 1/6 respectiv 2/6 din înălţimea ferestrei) Un alt exemplu. *”>. 50% respectiv 20% din înălţimea ferestrei. 1*.. • marginwidth – marginile (în pixeli sau procent) faţă de partea din stânga şi din dreapta..11.</FRAMESET> trebuie ca. proporţionale cu 3. 1 şi 2 dintr-o înălţime de 3+2+1=6 (deci cadrele vor fi 3/6. nu prea mai este cazul unor asemenea browsere). Pagini cu cadre (FRAMESET. 20%”> <FRAME .> <FRAME . altul de 200 de pixeli. în care înălţimea cadrelor este definită proporţional: <FRAMESET rows=”3*..

.. Poate lua trei valori: auto – valoarea implicită.html"> </FRAMESET> <NOFRAMES> Browser-ul tau nu este capabil sa afiseze pagini cu frame-uri </NOFRAMES> </HTML> 32 .. >. Iată un exemplu prin care definim o pagină cu două frame-uri verticale. Frame-ul din stânga va conţine numele a 3 zile ale săptămânii (pe limba română). Pagina iniţială (apl022pagframe.un fişier pentru pagina iniţială. Prin intermediul său va putea fi identificat frame-ul respectiv.html" noresize> <FRAME name="dreapta" src="apl022luni.un fişier cu cele 3 zile ale săptămânii.html): <HTML> <HEAD> <TITLE>Pagina cu frames</TITLE> </HEAD> <FRAMESET cols="30%. În total vom avea de construit 5 fişiere: .3 fişiere cu traducerilor numelor zilelor în 4 limbi străine. • name – este un atribut foarte important. Bara de scroll este prezentă numai dacă este cazul yes – bara de scroll este totdeauna prezentă no – bara de scroll nu va fi niciodată afişată • noresize – dacă atributul acesta este prezent (el se foloseşte fără a i se atribui nici o valoare) atunci vizitatorului paginii nu i se va permite să redimensioneze cadrul. pe fiecare dintre ele fiind pus câte un hyperlink care va deschide traducerea numelui său în celălalt frame . deoarece dintr-un cadru se poate comanda conţinutul oricărui alt cadru. Prezenţa acestui atribut pentru un cadru nu permite nici redimensionarea cadrelor vecine. • scrolling – tratează afişarea barei de scroll (derulare). prin intermediul ancorelor.• frameborder – poate lua valorile 1 (implicită).*"> <FRAME name="stinga" src="apl022zile. care înseamnă că acest cadru este separat de celelalte printr-un chenar. Deschiderea unei pagini într-un anumit cadu. respectiv 0. Accesarea fiecăruia va produce deschiderea în frame-ul drept a unei pagini care va conţine traducerea numelui zilei respective în 4 limbi. se poate specifica prin folosirea atributului target=”nume cadru” imediat după folosirea atributului href în cadrul tag-ului <A href=”.” . care înseamnă că acest cadru nu mai este separat de celelalte printr-un chenar. cea care defineşte scheletul paginii cu frame-uri . Acest lucru este foarte important.

În cazul în care acest atribut nu ar fi fost prezent.html" target="dreapta">Marti</A><br><br> <A href="apl022miercuri. Dacă încărcăm în browser-ul de internet documentul creat în acest stadiu. atributul noresize în cadrul primului tag FRAME împiedică redimensionarea cadrelor de către utilizator. am obţine următorul rezultat: Acesta era şi de aşteptat. iar al doilea restul (lucru semnificat de caracterul * care închide şirul de definiţie al cadrelor).>) am specificat browser-ului ca paginile respective să fie deschise în cadrul frame-ului al cărui nume apare după target..html pentru cel de-al doilea cadru. fără ca pe disc să existe vreunul dintre celelalte patru fişiere planificate. de altfel. deoarece el demonstrează existenţa frame-urilor şi lipsa conţinutului.html pentru primul cadru (cel din stânga) respectiv cu fişierul apl022luni. 33 .De remarcat faptul că această fişier HTML nu conţine decât scheletul cadrelor. Observaţi modul în care au fost definite cadrele în cadrul tag-ului FRAMESET: cols="30%. utilizatorul. printr-un simplu „drag and drop” ar fi putut trage bara care separa cele două frame-uri. cu fişierele apl022zile. Acest lucru semnifică prezenţa a două cadre verticale (coloane) dintre care primul va ocupa 30% din lăţimea ferestrei. De asemenea.*".html" target="dreapta">Luni</A><br><br> <A href="apl022marti. pe care le vom pune în acelaşi director cu documentul de mai sus (în dreptul fiecăruia vom arăta şi vizualizarea sa în browser): Fişierul apl022zile.. ele urmând a fi populate iniţial. după cum remarcaţi din codul sursă.html: <HTML> <HEAD> <TITLE>Zilele</TITLE> </HEAD> <BODY> <br> <A href="apl022luni. dându-i orice poziţie ar fi dorit. Iată şi conţinutul celorlalte fişiere.html" target="dreapta">Miercuri</A><br><br> </BODY> </HTML> De remarcat modul în care am realizat link-urile asupra celor 3 cuvinte: folosind şi atributul target în cadrul ancorei (<A .

Pot fi specificate atât în pixeli. Atributele lui IFRAME sunt: • name – la fel ca şi la FRAME. este permisă crearea unui cadru în corpul unui documente HTML. scrolling – la fel ca şi la FRAME • align – poate lua una dintre valorile left. acest atribut permite identificarea IFRAME-ului (pentru a putea comanda conţinutul său din orice link) • height. Totodată. ci a apărut ceva mai nou. la efectuarea unui click asupra legăturilor (luni. pe când cele care conţin iframe-uri sunt indexate.html: <HTML><BODY> <H2>Miercuri</H2> FR: Mercredi<BR> IT: Mercoledi<BR> GE: Mittwoch<BR> EN: Wednesday<BR> </BODY></HTML> Iată cum arată vizualizarea finală în browser (după crearea celor 4 fişiere de mai sus): Evident. bottom. se va produce deschiderea paginii corespunzătoare în frame-ul drept. Actualmente. marti. Prin intermediul său. marginheight. cadrul care se comportă asemănător unei imagini. comportându-se întocmai ca şi în cazul imaginilor 34 . miercuri) din partea stângă. motoarele de căutare nu indexează conţinutul paginilor cu frame-uri obişnuite. Tag-ul <IFRAME> este un element care nu a fost prezent în primele versiuni ale limbajului HTML. right.html: <HTML><BODY> <H2>Luni</H2> FR: Lundi<BR> IT: Lunedi<BR> GE: Montag<BR> EN: Monday<BR> </BODY></HTML> Fişierul apl022marti. respectiv lăţimea. top. width înălţimea. cât şi în procente. middle. deoarece se comportă ceva mai flexibil decât cadrele clasice.html: <HTML><BODY> <H2>Marti</H2> FR: Mardi<BR> IT: Martedi<BR> GE: Dienstag<BR> EN: Tuesday<BR> </BODY></HTML> Fişierul apl022miercuri.Fişierul apl022luni. la fel ca la elementul FRAME • src – adresa resursei care va fi încărcată iniţial în IFRAME • marginwidth. folosirea sa este preferată de majoritatea celor care programează pagini web. relativ la dimensiunile ferestrei browser-ului • frameborder – poate lua valoarea 0 sau 1.

Bara de separare. Atributele sale sunt: • width – permite specificarea lungimii sale.Iată reluarea aceleiaşi idei structurale ca şi la aplicaţia de dinainte (cu frame-uri clasice) însă folosind un element de tipul IFRAME. Poate fi dată în pixeli sau în procente. mai creăm doar un singur fişier HTML. al cărei tag este <HR> reprezintă un element decorativ. Dacă acest atribut lipseşte.html"> </IFRAME> <BR> <A href="apl022luni. Fişierele apl022luni. Practic. apl022marti. cu conţinutul următor.html): <HTML> <HEAD><TITLE>Elementul IFRAME</TITLE></HEAD> <BODY> <IFRAME name="cadru" width="140" height="160" align="right" src="apl022luni.html respectiv apl022miercuri. • color – permite specificarea culorii sale. • size – permite specificarea înălţimii barei. Bare de separare (HR).html le păstrăm nemodificate.html" target="cadru"> Miercuri</A><BR><BR> </BODY> </HTML> 2.html.3.html" target="cadru"> Marti</A><BR><BR> <A href="apl022miercuri. Se specifică în pixeli.html" target="cadru"> Luni</A><BR><BR> <A href="apl022marti. de culoare rosie</CENTER> <HR width="200" size="10" color="red"> </BODY> 35 .12.html): <BODY> O linie clasica: <HR> <CENTER>O linie de lungime 50%</CENTER> <HR width="50%"> <CENTER>O linie de lungime 200 de pixeli. grosime 10 pixeli. şi avem grijă să copiem în acelaşi director şi cele 3 fişiere de mai sus (apl023. Exemplu (apl024. De obicei se foloseşte pentru a separa anumite secţiuni ale paginii web. atunci lungimea sa va fi maximă (din marginea stângă şi până marginea dreaptă a ferestrei).

.. În continuare vom prezenta câteva din componentele unui formulare. în bara de adresă. ele vor apărea scrise în clar. într-un anumit format standard. Distinge. server-ul care va primi datele va şti despre care dintre controale este vorba. Pe lângă componentele specifice. Cea mai populară astfel de componentă./test. • method – acest atribut specifică modul în care datele vor fi transmise către server.php o variabilă a care este egală cu 5. Un formular este descris prin intermediul tag-ului <FORM>.2.post – datele nu mai apar în mod explicit utilizatorului. prin intermediul cărora utilizatorul poate introduce date şi trimite apoi aceste date către server.13. de care ne vom ocupa pe larg în capitolul al III-lea al acestei lucrări.. Atributele acestuia sunt: • action=”adresa” – acest atribut specifică adresa script-ului care se va ocupa de a răspunde la comenzi şi de a prelucra datele. 36 . Pentru moment ne vom concentra asupra componentelor unui formular şi a aspectului acestora. două valori pe care le poate lua acest atribut.3. un formular poate conţine orice fel de alte elemente valide de HTML – tabele. De exemplu.</FORM>.. ele nu sunt criptate – practic. în momentul trimiterii lor către server. Un dezavantaj major al acestei metode de trimitere a datelor este că volumul acestora este limitat (datorită şirului de caractere din adresă. şi anume: . Formulare.get – datele sunt „la vedere” – acest lucru înseamnă că. text. bare de separare . Totuşi. un program răufăcător le poate intercepta.. care este limitat în cazul fiecărui browser).php?a=5. Un atribut foarte important al oricăruia dintre aceste componente este name.. foarte larg utilizată în ultimii 10 ani în programarea pe Internet este limbajul PHP. în bara de adresă a browser-ului ne va apărea http://. deoarece prin intermediul său. Formularele sunt elemente ale limbajului HTML. trebuind să aibă instalată şi o componentă capabilă de a răspunde comenzilor şi a prelucra datele. imagini. . Ele reprezintă o grupare de componente care permit trimiterea de date şi de comenzi către un server. dacă formularul trimite către pagina test. Acesta trebuie să fie mai mult decât un clasic server HTTP.

Acest atribut poate primi o valoare mai mare decât cea scrisă la size. Butoane de tip „submit” Aceasta componenta se prezintă sub forma unui buton. Un control de tip submit se specifică prin tag-ul: <INPUT type=”submit” . caz în care.. iar apăsarea fiecăruia să producă o acţiune diferită. pentru a prelua datele din el). Prin apăsarea sa are loc trimiterea tuturor datelor din formular către script-ul de pe server-ul care le va prelucra. de caractere) câmpului text. câmpul text va fi gol. textul va defila în control (stânga dreapta) în cazul în care scriem mai multe caractere decât câte încap în porţiunea vizibilă. • name – numele câmpului text (prin care server-ul va identifica acest câmp. Putem omite acest atribut. este implicit considerat ca fiind 20. • maxlength – specifică numărul maxim de caractere ce pot fi scrise în câmpul text.. • value – poate specifica o valoare care să fie iniţial (la încărcarea paginii) deja scrisă în cadrul controlului. • value – textul care va fi scris pe buton.Câmpuri text Permit utilizatorului să introducă date într-un câmp de tip edit (pe o singură linie).> Atributele sale sunt: • name – numele de identificare a componentei. Dacă omitem acest atribut.. El se foloseşte în cazul în care aceluiaşi formular dorim să-i ataşăm mai multe butoane de acest tip. Aceste se specifică prin tag-ul <INPUT type=”text” .. Dacă acest parametru este omis. Omiterea acestui atribut va permite introducerea unui număr foarte mare de caractere (limita diferă de la un browser la altul). aceasta va fi şi valoarea pe care serverul o va primi pentru acest control.> Atributele sale sunt: • size – specifică lăţimea (în număr aprox. De altfel. 37 .

la scrierea de text în ele. la încărcarea paginii. • value – valoarea pe care o va întoarce butonul respectiv. Acest lucru va face obiectul capitolului următor. Este obligatoriu ca toate butoanele care aparţin aceluiaşi grup (deci seria de opţiuni din care trebuie aleasă doar una singură posibilă) să poarte acelaşi nume de identificare.. • checked – dacă acest atribut este prezent.> Atributele sale sunt: • name – numele de identificare al componentei.> Câmpuri de tip butoane radio Sunt controalele care permit ca.. dintr-o serie de opţiuni posibile. Singura deosebire este că.. textul dintr-un astfel de control nu poate fi luat cu copy/paste. acesta nu va fi vizibil.Câmpuri de tip password Se comportă identic cu câmpurile de tip text. ci în locul caracterelor introduse se vor afişa asterisc-uri. Este recomandabil ca..php" method="post"> Introdu numele tau de familie <INPUT type="text" size="10" maxlength="20" name="numele"> <BR><BR>Alege-ti si o parola <INPUT type="password" size="10" maxlength="20" name="parola"> <BR><BR> Alege ce fel de studii ai:<BR><BR> <INPUT type="radio" name="studii" value="scprim"> Doar scoala primara<BR> <INPUT type="radio" name="studii" value="8clase"> Scoala primara si cea generala (8 clase)<BR> <INPUT type="radio" name="studii" value="medii" checked> Studii medii (liceul si eventual un curs postliceal) <BR> <INPUT type="radio" name="studii" value="univ"> Studii universitare<BR><BR> <INPUT type="submit" value="Trimite datele"> </FORM> Evident. butonul respectiv va fi ales în mod implicit. în sensul că datele din formular nu sunt prelucrate. Iată şi un exemplu care combină controalele prezentate până acum (apl025. şi anume preluarea datelor dintr-un formular prin intermediul limbajului php. Controalele de acest fel se specifică prin tag-ul: <INPUT type=”password” .html): <FORM action="nefunctional. acest exemplu este nefuncţional.> Atributele sunt identice cu cele de la <INPUT type=”text” . dintre toate butoanele care aparţin aceluiaşi grup. Controalele de acest fel se specifică prin tag-ul: <INPUT type=”radio” .. exact unul singur să conţină acest atribut. utilizatorul să aleagă una singură.. dacă el a fost cel ales. 38 . Totodată.

atunci controlul va fi bifat la încărcarea paginii. Controlul de tip TEXTAREA Este o componentă care se utilizează pentru a introduce un text mai lung. • value – valoarea pe care o va întoarce controlul respectiv. sau mai multe opţiuni.php" method="post"> Alege din lista de mai jos limbile pe care le cunosti:<BR><BR> <INPUT type="checkbox" name="rom" value="1" checked> Limba românã<BR> <INPUT type="checkbox" name="eng" value="2"> Limba engleza<BR> <INPUT type="checkbox" name="fr" value="3"> Limba franceza<BR> <INPUT type="checkbox" name="germ" value="4"> Limba germana<BR><BR> <INPUT type="submit" value="Trimite datele"> </FORM> Câmpuri ascunse (de tip hidden) Aceste componente permit trimiterea de valori către server (o dată ce butonul submit a fost apăsat) fără ca acestea să fie vizibile în cadrul form-ului. Practic. nici una. aceste componente se specifică doar în cadrul codului HTML: <INPUT type=”hidden” name=”nume” value=”value”> Aşa cum se observă în tag-ul de mai sus. care se poate întinde pe mai multe linii. Exemplu (apl026. 39 .. iar cu ajutorul atributului value specificăm valoarea care va fi trimisă către server. cu ajutorul atributului name specificăm numele controlului.html): <FORM action="nefunctional.. • checked – dacă acest atribut este prezent..</TEXTAREA>. Controalele de acest fel se specifică prin tag-ul: <INPUT type=”checkbox” . Tag-ul său este: <TEXTAREA>. Din punct de vedere practic..> Atributele sale sunt: • name – numele de identificare al componentei. ele permit utilizatorului să marcheze una.Câmpuri de tip checkbox Sunt controale care permit bifarea sau ştergerea bifării unei căsuţe.

.</SELECT>. • cols – numărul de coloane pe care se întinde componenta (implicit 20). • rows – numărul de linii pe care se întinde componenta (implicit 2). Fiecare opţiune din listă se specifică printr-un tag <OPTION>. Implicit este 1.html): <FORM action="nefunctional. În acest caz. Exemplu (apl027. Atributele sale sunt: • name – numele de identificare al componentei. în cazul listelor care nu sunt de tip multiple. Tag-ul de închidere este opţional. 40 . Tag-ul prin care se utilizează această componentă este <SELECT>.php" method="post"> Scrie-ti parerea despre spectacol:<BR> <TEXTAREA rows="3" cols="30" name="parerea"></TEXTAREA> <BR> <INPUT type="submit" value="Trimite datele"> </FORM> Controlul de tip SELECT Acest control este utilizat pentru afişarea unei liste din care utilizatorul poate să aleagă unul sau mai multe opţiuni. opţiunea respectivă va fi selectată la încărcarea paginii Textul efectiv al opţiunii se scrie între tag-ul de deschidere şi cel de închidere.. • selected – dacă acest atribut este prezent... Dacă dorim ca la încărcarea paginii să ne apară un text deja scris în cadrul controlului. Acestea. el putând fi omis. au următoarele atribute: • value – reprezintă valoarea care va fi întoarsă de controlul SELECT în cazul în care va fi selectată opţiunea respectivă. • size – numărul de opţiuni care sunt afişate. acest text se va scrie între tag-ul de deschidere şi cel de închidere al lui TEXTAREA. la rândul lor.Atributele sale sunt: • name – numele de identificare al componentei.</OPTION>. • multiple – dacă acest atribut este prezent. ţinând apăsată tasta control sau shift în timp ce dă click pe acestea. utilizatorul poate alege mai multe opţiuni din listă. lista se prezintă sub forma unei liste de tip drop-down.

.</STYLE> care trebuie aşezat între <HEAD> şi </HEAD>. a început să devină mai puţin atractiv decât a fost la început.. poziţia elementelor. spre exemplu. 41 . Noţiunea de stil este. etc.4. pentru un document Word. 2. asemănătoare cu formatarea documentului.4.1. Legătura dintre HTML şi CSS se realizează prin intermediul tag-ului <STYLE>.php" method="post"> Alege din lista de mai jos ce fel de studii ai: <BR> <SELECT name="studii"> <OPTION value="prim">Scoala primara (4 clase) <OPTION value="gen">Scoala generala (8 clase) <OPTION value="lic" selected>Studii medii (12 clase) <OPTION value="univ">Studii universitare </SELECT> <INPUT type="submit" value="Trimite datele"> </FORM> 2. noile unelte recunoscute de browser-ele din ultima generaţie sunt CSS (Cascading Style Sheets). Deşi HTML-ul clasic permite redactarea unor documente hypertext de un nivel foarte înalt şi elaborat. script-uri. Din acest motiv. JavaScript şi DOM (Document Object Model). Pentru a putea gestiona cât mai eficient stilurile. Extinderi ale limbajului HTML standard: HTML dinamic. ci un termen prin care sunt desemnate tehnicile utilizate pentru a face paginile web cât mai dinamice şi cât mai interactive.Iată un exemplu de folosire al controlului de tip select (apl028. Pe lângă HTML-ul propriu-zis. Acest limbaj este cunoscut sub numele de CSS (actualmente. pentru un document HTML. CSS (Cascading Style Sheets). culorile de fond şi ale literelor. Scopul acestei lucrări nu este studiul amănunţit al acestora. o dată cu evoluţia limbajelor de programare vizuale. Exisă o mulţime de atribute prin care se pot stabili font-urile. a fost pus la punct ceea ce numim DTHML (Dynamic HTML) – care nu este un limbaj în sine. vorbim de versiunea CSS2). de aceea le vom trece doar în revistă. forma elementului. folosind mici exemple comentate pentru fiecare dintre ele. a fost pus la dispoziţia programatorilor de pagini web un limbaj prin care se poate realiza acest lucru.html): <FORM action="nefunctional. caracteristicile de aliniere a textului. marginile.

. Sintaxa definiţiei este de felul următor: Se începe cu identificatorul elementului dorit a fi formatat (în cazul nostru P – tag-ul pentru paragraf. definirile lui P şi ale lui HR în cadrul lui STYLE au „predefinit” modul în care vor arăta toate paragrafele respectiv toate liniile orizontale ale documentului. color:blue. height = înălţimea.html): <HTML><HEAD> <TITLE>Utilizare STYLE in HEAD</TITLE> <STYLE> P { background:yellow. Cu toate acestea. pentru table este TABLE. dacă dorim ca.. În cazul de faţă.d. culoare albastră. respectiv HR) între acolade trecându-se specificatorii de format (aceştia ţin de limbajul CSS) doriţi a fi modificaţi. absolut toate paragrafele să fie scrise cu fontul Comic Sans MS. caractere de 14. putem face ca toate elementele de acelaşi fel din cadrul unui document să arate la fel. } HR { text-align:left.. pentru imagini este IMG. font-size:14pt. width = lăţimea. font-family:"Comic Sans MS". color:red. Spre exemplu. în cadrul paginii noastre. height:5px. font-familiy = numele font-ului.m. avem de-a face cu: background = culoarea de fundal. 42 color = culoarea scrisului.În cadrul tag-ului STYLE vom stabili modul în care dorim să arate elementele paginii. De exemplu. } </STYLE> </HEAD> <BODY> <P>Iata un paragraf formatat asa cum am anuntat</P> <HR> Acesta este un text care nu se afla in paragraf <HR> <P>Acest text este din nou in cadrul unui paragraf</P> </BODY></HTML> De remarcat faptul că ambele paragrafe. identificatorul CSS pentru paragrafe este P. Folosind aceşti identificatori în cadrul unui <STYLE>. este suficient să definim următorul STYLE (apl029. şi de asemenea ambele linii orizontale (HR) din cadrul lui BODY nu conţin nici un fel de referinţă de formatare. text-align = alinierea în cadrul unui text. pe fond galben. în loc de a scrie aceşti parametri la fiecare paragraf din document. Fiecare element al HTML-ului pe care l-am studiat este identificat. în cadrul CSS-ului de tag-ul care îl gestionează.a. Astfel suntem scutiţi de a scrie o grămadă de cod care s-ar repeta în cazul fiecărui element de acelaşi fel.</STYLE>. font-size = dimensiunea caracterelor. ş. width:50%.

în cadrul unui style putem defini proprii identificatori. Aplicarea ulterioară a lor asupra unui element. adică cea scrisă cu roşu închis): #alt_paragraf { color:green. şi anume culoarea fontului şi faptul că scrisul este bold. prin intermediul următorului tag: <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="fisier_stil. precedându-i de caracterul #. În loc de a defini stilurile în cadrul antetului (HEAD). <STYLE>. într-un fişier text cu extensia . font-weight:bold. exact în aceeaşi manieră în care le-am fi scris între cele două tag-uri prezentate. în cadrul lui P. care se pot aplica ulterior unui anumit paragraf. şi anume id=”identificator” unde identificator este cel propriu. definit în cadrul lui STYLE (cel precedat de #) Ex: dacă inserăm în codul de mai sus secvenţa următoare (tot în cadrul lui STYLE. Celelalte caracteristici (font-ul şi culoarea galbenă de fundal) au rămas cele definite tot în STYLE. În acest caz.css"> 43 . se face specificând un nou atribut.. după definiţia lui HR. } iar înainte de </BODY> mai inserăm următorul paragraf: <P id="alt_paragraf">Acesta este un paragraf personalizat</P> vom obţine următorul rezultat: Remarcaţi faptul că au fost aplicaţi doar cei doi specificatori de format definiţi în noul stil.O altă formă de utilizarea a CSS-ului constă în definirea stilurilor cu ajutorul unor identificatori proprii.css.</STYLE>.. ele pot fi scrise separat. aşa cum am arătat mai sus. Includerea efectivă a acestui fişier în cadrul HTML-ului se face tot în secţiunea <HEAD>.

} TD { border-style:ridge. border-width:2px. } După cum se observă. border-collapse:collapse. } #TR1 { background:#00ff00.html): <HTML> <HEAD> <TITLE>Utilizare css</TITLE> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="apl30stil.css"> </HEAD> <BODY> <TABLE> <TR><TH>Numar<TH>Nume <TR><TD>1<TD>Ion <TR><TD>2<TD>Pop <TR><TD>3<TD>Top <TR id="TR1"><TD>4<TD>Ivan </TABLE> </BODY> </HTML> Iată. padding:5px.css (apl030. în continuare. border-style:ridge. fără a specifica nici un fel de format în CSS: 44 . TR.css: TABLE { border-width:2px. am definit în cadrul său formatele implicite pentru un tabel. TH) precum şi un identificator propriu. TD. Iată şi fişierul HTML care va folosi acest . } TH { border-style:ridge. cum arată HTML-ul.Iată un exemplu: 1) Conţinutul fişierului css. padding:5px. iar în partea dreaptă cum ar fi arătat acelaşi HTML. #TR1. border-width:2px. în partea stângă. pe care l-am numit apl30stil. rândurile şi celulele sale (TABLE. background:#7fffff. datorită includerii acestui fişier CSS. } TR { background:#ffff7f.

Pentru a obtine citul intreg.2. se foloseşte şirul vid ("") //String-ul obtinut l-am atribuit variabilei v_text nr=parseInt(v_text). dacă nu dorim nici o valoare implicită. 45 . între JavaScript şi Java nu există nici o legătură.//am facut conversia de la variabila text //la un numar intreg s=0. din acest motiv un programator care cunoaşte C poate cu uşurinţă să înveţe JavaScript. În ciuda numelui şi a unor oarecare similarităţi în sintaxă. care nu folosesc DOM (pentru familiarizarea cu sintaxa). se va rula codul din tag-ul SCRIPT iar apoi va aparea cel de-al doilea HR--> <SCRIPT language="JavaScript"> v_text=prompt("Introdu un numar intreg cu maxim 9 cifre:". JavaScript este un limbaj de programare orientat pe obiecte.4. A se remarca faptul ca. în cadrul unor documente HTML. ci doar secvenţa efectivă a script-ului. de care ne vom ocupa în paragraful următor. Programatorii web pot îngloba în paginile HTML script-uri pentru diverse activităţi. Al doilea parametru //(şirul vid "") reprezintă valoarea care se va găsi implicit scrisă în fereastra //de dialog. Deşi acest limbaj are o plajă mai largă de extindere. sau crearea de meniuri ori de alte efecte animate. s+=r. convertita la string //cu ajutorul functiei String.2. Browser-ele reţin în memorie o reprezentare a paginii web sub forma unui arbore de obiecte. JavaScript. cum ar fi verificare datelor introduse de utilizatori. alert("Suma cifrelor este "+String(s)). care le poate citi şi manipula. vom da câteva exemple comentate de script-uri JavaScript. 1) Calculul sumei cifrelor unui număr natural (apl031. //functia prompt deschide o fereastra de dialog prin intermediul //careia utilizatorul poate sa introduca date de tip string. nr=parseInt(nr/10). A se remarca modul in care //am concatenat mesajul cu valoarea variabilei s.//in JavaScript impartirea NU mai respecta //regulile din C. deoarece operatorul / face impartire cu //zecimale.//in s calculam suma cifrelor lui nr do//procedam intocmai ca in limbajul C: { r=nr%10. //functia alert(mesaj_de_tip_string) produce afisarea unei ferestre //de dialog ce contine mesajul respectiv. Acest arbore de obiecte. JavaScript are o sintaxă apropiată de cea a C-ului. punând aceste obiecte la dispoziţia JavaScript-ului. cel mai des întâlnit este în scriptarea paginilor web.html): <HTML><HEAD> <TITLE>JavaScript</TITLE> </HEAD> <BODY><HR> <!--Vom scrie secventa de cod direct in cadrul paginii. poartă numele de DOM (Document Object Model). am facut conversia la //intreg cu acelasi parseInt }while(nr). </SCRIPT> <HR> </BODY></HTML> A se remarca locul în care am pus script-ul (în cadrul paginii). Pentru moment. Evident. va aparea mai intii primul HR.""). În exemplele următoare nu vom mai da tot codul.

split(" ").i<n-1.i++) s=s+String(x[i])+" ". </SCRIPT> 46 .} //si afisam sirul final.html): <SCRIPT language="JavaScript"> v_text=prompt("Introdu un sir de numere pe care le separi prin spatii:". sortat:\n".j++) if(x[i]>x[j]) { aux=x[i]. while(n!=1) { p=0."").//functia split.//obtinem acest numar in variabila n for(i=0. for(i=0. Acestea vor fi //x[0].. Numarul total de elemente din sirul x se obtine prin x.. f=2. //fiecare nou factor si putere obtinute le concatenam la stringul //care va fi in final afisat f++. In C acest lucru nu ar fi fost posibil.length n=x. aplicata lui v_text (cu parametrul " ") //va extrage substringurile din v_text care sunt separate de spatii si va crea //un sir de string-uri. alert(s). intreg pe care doresti sa-l descompui in factori primi:".i++) for(j=i+1. pentru ca la acest string //vom tot concatena noile date obtinute n=parseInt(v_text). s="Iata descompunerea in factori primi:\n". //pregatim string-ul in care vom afisa rezultatul final. formam tot mesajul de afisat intr-un string s="Iata sirul final. } if(p) s+="Factor="+String(f)+" putere="+String(p)+"\n".length.2) Sortarea unui şir de numere (apl032. </SCRIPT> 3) Descompunerea unui număr în factori primi (apl033. while(n%f==0) { n=parseInt(n/f). x=v_text.i++) x[i]=parseInt(x[i]).x[j]=aux."").j<n.x[i]=x[j]. Pentru asta. x[1].i<n. //acum sortam sirul obtinut: for(i=0. . pe care i-l atribuie variabilei x.html): <SCRIPT language="JavaScript"> v_text=prompt("Introdu nr.i<n.//in acest fel transformam toate componentele sirului //x din string-uri in intregi. p++. } alert(s).

de preferabil.) şi tratarea lor diferenţiată. şi obţinute una dintr-alta printr-un procedeu de genul negativ sau trecere la alb-negru. nu acelaşi lucru se poate spune şi despre funcţiile specifice de utilizat şi maniera de a parcurge documentul. DOM reprezintă o interfaţă independentă faţă de orice limbaj de programare şi platformă. structura sau stilurile unui document. Vom da în continuare. etc.3. Dacă limbajul de bază destinat manipulării documentelor web a fost repede standardizat în jurul lui JavaScript. click-uri. identice ca şi dimensiuni. care permite programelor informatice şi script-urilor să aibă acces sau să actualizeze conţinutul. care să fie. DOM permite interceptarea anumitor evenimente (poziţia mouse-ului. iar rezultatele acestor prelucrări pot fi reincorporate în document atunci când acesta este prezentat. În practică. acest lucru îl face tocmai prin intermediul DOM. Iată fişierele imagine pe care am testat script-ul următor: dog. Cele două mari browser-e care s-au impus (Netscape Navigator şi Internet Explorer) denumeau în moduri diferite o serie de componente. ei bine. Prima încercare de standardizare (DOM 1) a avut loc de-abia în 1998.jpg (negativul) 47 . în care operăm cu JavaScript + DOM. Ultimul nivel de standardizare (DOM 3) a avut loc în 2004. Ca şi în cazul programării vizuale. DOM (Document Object Model). 1) Schimbarea unei imagini atunci când trecem cu cursorul peste ea: Pentru aceasta aplicaţie avem nevoie de doua fişiere imagine.2. câteva exemple comentate. limbajul JavaScript reprezintă doar o unealtă de lucru (aţi remarcat în paragraful anterior similitudinea dintre acesta şi limbajul C). Documentul poate fi apoi prelucrat. Pentru ca limbajul JavaScript să acţioneze asupra conţinutului paginii. Din punct de vedere dinamizării paginilor web. Prin intermediul DOM putem accesa orice obiect al paginii web şi îl putem face să se comporte exact în felul în care dorim noi.jpg: dogneg. dacă dorea ca site-ul său să fie accesibil pentru cât mai multă lume.4. Înainte de standardizarea DOM-ului. acest lucru obliga programatorul să scrie cel puţin două versiuni ale fiecărui script. fiecare navigator dispunea de propriul său model.

apl034. Ne bazam ca este cuprins intre 0 si 255 c1=parseInt(numar/16).blue) {//aceasta functie genereaza constanta HTML de tip culoare plecind de la valorile lui //red.onmouseover (cind mouse-ul intra deasupra imaginii) se va apela functzia care schimba imaginea originala cu cea pe negativ .src="dogneg. c2=numar%16.green. // F=15) adunind la codul ASCII al lui A (65) diferenta corespunzatoare. insa //se foloseste alta imagine. return String(c1)+String(c2). programam ca elementul img sa reactioneze la cele doua evenimente: .getElementById("poza")."> </BODY> </HTML> 2) Schimbarea culorii de fundal a unui tabel. Conversia. //dupa care imaginea sursa a sa este schimbata. B=11.jpg".. dp. B (între 0 şi 255) pe care le scriem în nişte zone text. } function revine_normal() {//exact la fel ca functia precedenta.Ea se foloseste de functia de mai sus return "#"+toHex(red)+toHex(green)+toHex(blue). de la codul ASCII la caracter se face prin //String.html): <HTML><HEAD><TITLE>Exemplu de JavaScript</TITLE> <SCRIPT laguage="JavaScript"> function toHex(numar) {//aceasta functie converteste numarul parametru din zecimal //in hexazecimal. si //anume 'poza' dp=document. si anume cea initiala.fromCharCode(codul ascii al caracterului) if(c2>9) c2=String.src="dog.jpg" id="poza" onmouseover="schimba_negativ(). } function rgb(red. Cele 3 valori le vom valida (apl035. } </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <!--elementului img ii stabilim id-ul 'poza' pentru a-l putea folosi apoi in cadrul script-ului de asemenea. //folosind imaginea din fisierul dogneg.. numere cuprinse intre 0 shi 255. culoare pe care o compunem cu ajutorul a 3 valori pentru componentele R.jpg dp=document.fromCharCode(65+c2-10). G. . //daca c1 este mai mare decit 9. blue.jpg (cea negativa) dp.getElementById("poza"). } 48 . //dog.html: <HTML><HEAD> <TITLE>Schimbare de imagini</TITLE> <SCRIPT language="JavaScript"> function schimba_negativ() {//in momentul apelului. aceasta functie obtine //in variabila dp o referinta catre obiectul img //din pagina principala.jpg". gratie id-ului sau. green." onmouseout="revine_normal().onmouseout (cind mouse-ul iese de deasupra imaginii) se va apela functzia care pune la loc imaginea originala--> <IMG src="dog. //in c1 si c2 am obtinut cele 2 cifre hexazecimale if(c1>9) c1=String. o inlocuim cu litera corespunzatoare (A=10. in //JavaScript..fromCharCode(65+c1-10).

g si b sunt corecte // si putem. //In cazul nostru. //Pe baza variabilelor de tip obiect r. //La fel ca mai sus.}//si iesim fortat (ca in C) cu return //procedam analog pentru celelalte doua if(ng!=g. deoarece continutul lor il vom prelua cu ajutorul unui script JavaScript. getElementById ne intoarce o variabila prin intermediul //careia putem accesa obiectul cu id-ul respectiv tbl. Pentru intoarcerea culorii //in formatul recunoscut de HTML. Aceasta functie ne intoarce //o variabila prin intermediul careia putem accesa in continuare obiectul cu ID-ul //respectiv. deci dam un mesaj {alert("Valoarea lui r nu este corecta!").} //acum verificam sa fie cuprinse intre 0 si 255 if(nr<0||nr>255) { alert('Valoarea lui r nu este cuprinsa intre 0 si 255').return. mai jos. In cadrul acelui script ne vom folosi de aceste controale prin intermediul atributului id pe care l-am stabilit. si anume document. //stabilim culoarea de fundal a tabelului. return.value) {alert("Valoarea lui b nu este corecta!"). valorile lui r. In primul //rind testam daca valorile sunt intregi.return. In primul rind. b=document. g=document. pentru a-l putea mai usor accesa prin modelul DOM in cadrul codului JavaScript--> <TABLE width="50%" height="50%" id="tabel" border="1"> <TR><TD align="center" valign="middle">TEST AREA </TABLE> </BODY></HTML> 49 . b introdusa. g.} if(ng<0||ng>255) { alert('Valoarea lui g nu este cuprinsa intre 0 si 255').getElementById("rr"). tbl=document.getElementById("gg").value). gg si bb--> <TABLE border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <TR><TD>Rosu<TD> <INPUT type="text" id="rr" maxlength="3" size="3"> <TR><TD>Verde<TD> <INPUT type="text" id="gg" maxlength="3" size="3"> <TR><TD>Albastru<TD> <INPUT type="text" id="bb" maxlength="3" size="3"> </TABLE><BR> <!--Mai jos am folosit o componenta de tip BUTTON.value).function coloreaza() {//aceasta functie se apeleaza la apsarea butonului definit in cadrul lui BODY. prin intermediul variabilei intoarse.nb). inseamna ca nu este inteaga.">Testeaza</BUTTON> <BR><BR> <!--acestui tabel i-am utilizat atributul id.ng. si anume tbl.getElementById("tabel"). gg si bb definite in cadrul sectiunii <body>. g si b. Observati ca am folosit identificatorii dati la //atributul id pentru a extrage valorile din cimpurile text.style.return. obtinem variabilele r. //apoi.return. in fine. deci rr..ng=parseInt(g. Este posibil si asa ceva. g si b pe baza cimpurilor text cu ID-urile //rr. stabili culoarea de fundal a celuilalt tabel (caruia i-am dat //id-ul tabel) la cea pe care o obtinem din combinatia r.getElementById.} if(nb!=b. Aceastei componente i-am folosit atributul onclick. Acestui atribut ii specificam practic ce functie JavaScript trebuie apelata in momentul in care se da click pe buton --> <BUTTON onclick="coloreaza().value) {alert("Valoarea lui g nu este corecta!").return. if(nr!=r.} //in fine. mai sus } </SCRIPT> <BODY> Introdu componentele de culoare (numere intre 0 si 255):<BR><BR> <!--In tabelul de mai jos am folosit 3 input type="text" fara a ne afla intr-un form. pentru a //accesa obiectele de tip <input type="text" id=". daca am trecut de aceste filtre.value)//daca valoarea convertita la intreg nu coincide //cu cea neconvertita."> va trebui sa ne folosim de o //functie speciala DOM.. nb=parseInt(b.getElementById("bb").} if(nb<0||nb>255) { alert('Valoarea lui b nu este cuprinsa intre 0 si 255'). adica #RRGGBB apelam functia //rgb scrisa tot de noi. cimpul "value" ne va intoarce taman //valoarea scrisa in acestea r=document.value). nr=parseInt(r.backgroundColor=rgb(nr.

într-un element de tipul iframe. else d.contentWindow. Pe lângă codul sursă am pus şi o captură a ferestrei.3) În aplicaţia următoare.write('bgcolor="#7fffff">').document.write(String(k)). d. prin intermediul unui control de tip input type=”text” vom cere utilizatorului să introducă un număr x între 4 si 20. in cadrul sau.//si generam. for(j=1.//deschidem acest document pentru rescriere d.write('<TR>'). k=0.j++) { d. ++k. Acesta are id-ul "nn" --> <INPUT type="text" id="nn" size="2" maxlength="2"> <BR><BR> <!--prin intermediul metodei "onclick()" a butonului apelam functia care generaza codul HTML al tabelului in documentul din iframe--> <BUTTON onclick="genereaza().">Genereaza tabelul</BUTTON> <BR><BR> <IFRAME id="ifr" width="70%" height="500"> </IFRAME><HR></BODY></HTML> De reţinut din această ultimă parte. nr=parseInt(n. in urma rulării cu n=7 (apl036. codul HTML //care creeaza tabelul anuntat for(i=1. return.} d=document. d.i++) { d.close(). în care punem numerele de la 1 la x2 şi ale cărui celule le colorăm alternativ. nu sunt rulate pe server-ul HTML (de altfel. până în momentul de faţă am lucrat cu toate fişiere în mod local.getElementById("nn"). if((i+j)%2)//in functie de paritatea lui i+j //coloram intr-un fel sau intr-altlul fundalul celulei d. 50 . ele fiind deschise automat de către browser-ul de internet) ci ele sunt rulate de către browser pe calculatorul clientului care accesează pagina ce le conţine.write('bgcolor="#ffff7f">'). la fel ca pe o tablă de şah.getElementById("ifr"). un tabel cu x linii şi x coloane.write('<TABLE border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">'). if(nr!=n.write('<TD align="center" '). } </SCRIPT></HEAD><BODY> Introdu un numar natural cuprins intre 4 si 20: <!--prin intermediul input type="text" scriem o valoare care este apoi preluata de JavaScript. că script-urile.} else if(nr<4||nr>20)//verificam si daca este intre 4 si 20 {alert('Numarul trebuie sa fie intre 4 si 20').j<=nr. } } d.return. deşi reprezintă o automatizare şi dinamizare foarte importantă a unei pagini web. Pe baza acestui număr (pe care-l validăm) vom genera. //obtinem in variabila d referinta DOM catre documentul din iframe d.write('</TABLE>').value)//verificam daca in n este un numar intreg {alert('Numarul introdus nu este intreg').html): <HTML><HEAD><SCRIPT language="JavaScript"> function genereaza() { n=document. prin script.open().i<=nr.value).

până atunci PHP-ul fiind cunoscut ca „Personal Home Page tools”. LIMBAJUL PHP – FACILITĂŢI ALE ACESTUIA 3. dar proiectul open-source a început să ia amploare după ce Zeev Suraski şi Andi Gutmans au lansat o nouă versiune a interpretorului PHP în vara anului 1998. Limbajul a fost început în 1994 ca o extensie a limbajului server-side Perl. În prezent este utilizată versiunea 6 a acestui limbaj. în plus. ci pe serverul web). CGI nu se referă la un anumit limbaj de programare. utilizatorii pot acţiona liber asupra procesului de dezvoltare) şi server-side (codul sursă nu se rulează pe calculatorul celui care vizualizează pagina. aducând dinamică unei pagini web. Este unul dintre cele mai importante limbaje de programare web open-source (este gratuit şi. Tot ei au schimbat numele în acronimul recursiv amintit mai sus.0. Numele său este un acronim recursiv: „Php este un Hypertext Processor”.0. prin faptul că acesta se află pe server şi se rulează tot pe acesta. de către Rasmus Lerdorf. pentru ca apoi să întoarcă rezultatele acestei aplicaţii înapoi la utilizator. 51 . A evoluat apoi în PHP/FI 2. Prin CGI (Common Gateway Interface) se înţelege o interfaţă a unui server de web. Din acest motiv. Introducere – scurt istoric al apariţiei limbajului PHP. se foloseşte sub formă de secvenţe de cod inserate în cadrul unui document HTML. va primi direct HTML-ul generat de script. datele pot fi trimise de către o pagină web prin intermediul formularelor) şi de a executa o secvenţă de program în urma căreia va rezulta un cod HTML. pentru a genera un curriculum vitae şi pentru a urmări numărul de vizitatori ai unui site. mai ales în sensul în care structurile de programare au aceeaşi sintaxă şi aceeaşi funcţionalitate. PHP este un limbaj de programare destinat în primul rând Internetului. Rolurile de bază ale unui script PHP constau în aceea că scipt-ul poate prelua date trimise de către o pagină web de la un client (în general. Structura unui script PHP este foarte asemănătoare cu cea a unui cod scris în limbajul C. Clientul nu va avea acces la codul efectiv al script-ului. prezent în cadrul unui server HTTP.1. în marea majoritate a cazurilor. care extinde funcţionalităţile acestuia. mod de funcţionare. vom prefera termenul de „script PHP” celui de program PHP. Limbajul PHP. ci defineşte un modul standardizat. această versiune primind numele de PHP 3. şi apoi ca o serie de CGI-uri compilate.3. ci. cod pe care clientul îl va primi sub forma unei pagini web. Prin intermediul acestui modul se stabilesc regulile prin care server-ul va pasa datele primite de la un utilizator către o aplicaţie scrisă într-un anumit limbaj de programare.

şi un server de web. accesând primul link „Installer”. avem nevoie să instalăm.apachefriends. Cele care ne vor interesa pe noi sunt serverul Apache (pentru http). pachetul XAMPP va rula fără probleme. XP sau Vista. şi de a face legătura dintre cele două. ca în figura de mai jos: 52 . Cerinţele tehnice pentru rularea în bune condiţii sunt minimale: practic. pe orice calculator care este capabil să ruleze Windows 2000.org/en/xampp-windows. Acest lucru se poate face separat. vom folosi un pachet gratuit. spre exemplu) ci se foloseşte în simbioză în primul rând cu HTML. Acest pachet. pentru a face ca pe calculatorul nostru să poată rula fişiere php. însă sunt necesare o serie de setări foarte minuţioase şi greoaie.2. Adresa de unde poate fi descărcat pachetul gratuit este: http://www. Deşi instalarea sa poate fi făcută în mai multe feluri. conţine mai multe aplicaţii. Practic. un server de MySQL. PHP nu este un limbaj de programare de sine-stătător (cum ar fi C++. pentru testarea aplicaţiilor pe care le vom studia. După cum am văzut în capitolul precedent. Cerinţe tehnice pentru rularea limbajului PHP pe un sistem Windows. pe lângă limbajul PHP. foarte simplu de instalat.html 1. Detalii asupra instalării. Downloadaţi executabilul installer-ului: derulaţi pagina până când daţi de secţiunea „Download”. are nevoie neapărată de un server de web (http server). şi deci pentru a rula. disponibil pe Internet. şi suport pentru limbajul PHP. numit XAMPP.3. cel mai la îndemână este să folosim o versiune de tip „Installer” a sa. Din acest motiv.

Directorul rădăcină al documentelor web este c:\xampp\htdocs.html care o dată create pe discul local cu un editor de texte pot fi deschise imediat tot local. 4.6. În mod implicit. Structura unui fişier PHP. pentru a rula codul PHP este absolut necesar ca fişierele să fie puse în directorul în care rezidă documentele serverului web.7.3. în loc de a ne arăta ceea ce se găseşte în acest director.exe 2. la intrarea în directorul care îl conţine. scriind la adresă: http://localhost. Dacă instalarea a fost făcută cu succes. Numele index. Lansaţi în execuţie installer-ul.html respectiv index. În fereastra următoare vom bifa toate cele 3 căsuţe care ne propun instalarea server-elor Apache. server-ul de web este deja funcţional. 3. vom crea în acest director un alt subdirector phpapps.htm. şi le putem de asemenea gestiona. Testarea instalării. serverul web ne va arăta direct pagina conţinută de fişierul respectiv. putem testa existenţa sa deschizând browser-ul de internet în care scriem adresa: http://localhost/phpapps În browser trebuie să ne apară un director gol. direct în browser-ul de Internet. iar 53 .7-installer. În vederea testării aplicaţiilor PHP pe care le vom studia în continuare. La sfârşitul instalării. după care suntem duşi în pagina „HOME” a instalării făcute.6. 3. toate fişierele şi subdirectoarele pe care le punem în acesta vor fi vizibile prin intermediul server-ului de http. Vom alege instalarea în limba engleză. având inclus atât suport php cât şi baza de date MySQL. Spre deosebire de fişierele . ne apare o pagină din care suntem invitaţi să alegem limba de operare. Lăsăm nemodificat directorul propus pentru instalare (c:\xampp). index. Pentru a testa efectiv funcţionalitatea server-ului web. După ce l-am creat. Fişierul executabil al installer-ului acestei versiuni este xampp-win32-1. ultima versiune publică a XAMPP-ului este 1.php sunt rezervate: dacă denumim vreun fişier în acest mod. Prin intermediului panoului de control XAMPP putem vedea care este starea curentă a server-elor instalate. deschidem un browser de internet. Mysql respectiv Filezilla (acesta din urmă fiind de fapt un server de FTP) ca şi servicii.La momentul scrierii lucrării de faţă.

cel cuprins între ghilimele. Notepad++) creaţi următorul fişier. care este inserat între tag-urile colorate în roşu: „<?php” şi „?>”. Cu ajutorul unui editor de texte (de exemplu Notepad. Să creăm primul nostru script PHP. Vom descrie operaţiile necesare acestui lucru. deschideţi browser-ul de Internet. În mod implicit. toate scripturile pe care le vom crea le vom pune în directorul c:\xampp\htdocs\phpapps . Numele fişierelor aplicaţiilor continuă numărătoarea din capitolul precedent): Observaţi structura absolut identică celei a unui fişier HTML. Să vizualizăm acum pagina rezultată în urma acestui fişier. un fişier care conţine un script PHP trebuie să fie salvat cu extensia . pe care îl salvaţi în directorul de mai sus sub numele apl037. bazându-ne pe instalarea pachetului XAMPP descrisă în capitolul anterior. Noutatea este adusă de scriptul PHP. Instrucţiunea „echo” cuprinsă între acestea este o instrucţiune specifică limbajului PHP.php (codul de mai jos este preluat aşa cum apare vizualizat în editorul Notepad++. Dacă XAMPP a fost corect instalat. Pentru aceasta.vizualizarea lor să fie făcută prin intermediul acestuia.php. veţi obţine următoarea pagină: 54 . ea având rolul de a scrie în pagina web textul ce urmează după. Astfel. scriind următoarea adresă: http://localhost/phpapps.

Dacă totul este în regulă. ba chiar însuşi faptul că în această pagină ar exista vreun script. Mai mult.php. codul PHP. să analizăm codul sursă generat. pentru a-l vizualiza prin intermediul serverului web. În această pagină faceţi un click pe fişierul apl037. in afara scriptului</H2> Acest text este scris de catre script-ul PHP</BODY> </HTML> Aşa cum am anunţat. aşa cum este vizualizat prin intermediul serverului de web. nu sunt vizibile clientului. în cazul instrucţiunilor din cadrul scriptului: în afara faptului că variabila. cu următorul conţinut: Remarcaţi similitudinea dintre limbajul PHP şi C. executaţi comanda de vizualizare a sursei (în cazul lui Internet Explorer. înainte de a trece la detalierea limbajului de programare PHP. alegeţi din meniul View opţiunea Source).În pagină vă este arătat conţinutul directorului în care am creat fişierul apl037. Dacă se obţine altceva. care în C ar fi fost i. Pentru aceasta. ceea ce vedem este rezultatul instrucţiunii echo din PHP. aici este $i.php. În acelaşi director (c:\xampp\htdocs\phpapps) creaţi fişierul apl038. conţinutul afişat în browser trebuie să fie următorul: Remarcaţi că.php. Să mai scriem încă un exemplu. Va trebui să obţineţi următorul cod sursă: <HTML><HEAD> <TITLE>Primul HTML continind script PHP</TITLE> </HEAD> <BODY> <H2>Acesta este un titlu H2 scris normal. ci acesta vede doar rezultatul obţinut în urma rulării. înseamnă că instalarea nu s-a făcut în mod corect. în browser. instrucţiunea for are 55 .

nu deranjează. deoarece este scris „una-ntr-una”. Sintaxa lui echo este uşor de asimilat. atâta timp cât aspectul paginii vizualizate în browser are acelaşi aspect. oricâte treceri la rând nou dorim. este afişat tag-ul <br>. vizualizând codul primit de către browser. Iată rezultatul pe care trebuie să-l obţinem în browser: Din nou.aceeaşi sintaxă. 56 . Acestea se fac. pentru că se poate urmări mai uşor apariţia unei eventuale erori sau neconcordanţe. de asemenea. Remarcaţi. în mod normal. în cadrul unui echo putem folosi. Pentru acest lucru. fără Enter-uri. codul este dezordonat. Acest lucru. la fel ca şi în C. prin caracterul special ”\n”. pentru ca. în pagina vizualizată. în loc să mai fie separate de << sunt separate de virgule). o aliniere este binevenită în cazul depanării unui script. Observaţi că. că la fiecare afişare echo din cadrul repetitivei for. deci afişarea de ”\n”-uri o folosim în special pentru structurarea ordonată a acestuia. în cadrul vizualizării sursei obţinute. după fiecare linie să se treacă la rând nou. vom obţine următorul HTML: Remarcaţi din nou că. Enter-urile în cadrul unui text din codul HTML nu au efect. la afişare. După cum ştim din capitolul precedent. ceea ce ajunge la client este doar rezultatul execuţiei script-ului PHP. deşi tag-ul <BR> produce în browser trecerea la rând nou. Totuşi. prin analogie cu cout<< (entităţile de afişat.

57 . O ultimă observaţie care trebuie făcută este aceea că. fie că scriem for fie FOR. din exemplele prezentate.php este caracterul ”. va fi vorba de două variabile distincte. • la fel ca şi în C. vom remarca alinierea acestuia: De reţinut deci. Totuşi. • instrucţiunea PHP care produce output în pagina HTML este echo.php. fiind localizat în directorul în care rezidă documentele serverului web. că: • un fişier ce conţine script-uri PHP se salvează de regulă cu exensia . nu este case-sensitive (deci nu face diferenţa între literele mari şi cele mici) în ceea ce priveşte cuvintele rezervate ale limbajului (instrucţiunile) respectiv funcţiile (fie că e vorba de cele predefinite ale limbajului. spre deosebire de C.În cazul aplicaţiei de faţă (apl038. În schimb.”. separatorul dintre instrucţiunile unui script . dacă folosim identificatorii $a respectiv $A. fie că e vorba de cele definite de către utilizator). În schimb. Astfel. vizualizând codul sursă.php) să modificăm linia a 8-a a sa (afişarea cu echo) schimbând-o în următoarea: Aspectul său în browser rămâne absolut nemodificat. • rularea unei pagini care conţine script PHP se va face întotdeauna prin intermediul serverului de web. este case-sensitive în ceea ce priveşte numele de variabile. limbajul va recunoaşte instrucţiunea repetitivă cu contor. în mod implicit (deci fără a modifica setările de instalare) limbajul PHP. • orice script PHP este cuprins între tag-urile <?php şi ?>.

Totuşi. etc. în PHP nu se mai face diferenţa între un singur caracter şi un întreg şir de caractere din punct de vedere al constantelor. îşi pot schimba tipul în funcţie de valoarea pe care o reţin. • constante de tip caracter şi şir de caractere: ”a”.//iar aici o constanta de tip sir de caractere echo greeting."Buna ziua!").//iar aici pe cea numerica ?> Variabile În PHP identificatorii rezervaţi variabilelor încep cu caracterul ”$”. deci imediat după caracterul $ trebuie să fie o literă sau liniuţa de subliniere (”_”). -8. iar în rest pot fi folosite şi cifrele. rezultatul oricărei expresii relaţionale sau logice este de acest tip special de date. Operatori.php): <?php define("pi". Caracterele speciale sunt aceleaşi ca şi în C: \n. Spre deosebire de C. în cazul instrucţiunilor care necesită expresii relaţionale sau logice. Constante. Mai mult. Variabile. Exemplu de script (apl039. 58 . Spre deosebire de C.pi. rolul lor funcţional fiind puţin diferit – vom vedea acest lucru mai încolo. respectă aceleaşi specificaţii din C. Constante Constantele recunoscute de limbajul PHP sunt asemănătoare cu cele ale limbajului C: • constante numerice întregi şi reale: 14. variabilele nu se declară la început."<br>". ’Cici’. şi anume că orice valoare diferită de 0 este echivalentă cu true.14. ’Mimi’. se păstrează convenţia din C. de către limbaj) atunci când sunt folosite. -80. Definirea constantelor de către utilizator.314e-2).//aici am definit o constanta numerica reala define("greeting". Spre deosebire de C. iar orice valoare egală cu 0 este echivalentă cu false. etc. Afişarea datelor.//aici afisam constanta sir de caractere echo "Constanta pi. valoare). ”Ana are mere”. 1e+2. În continuare. Separatorii pot fi atât ghilimelele cât şi apostrofurile. aproximata cu 2 zecimale este ".4. \\. • constante de tip bool: false şi true. \’. 3. în sensul că prin anumiţi identificatori putem folosi valori constante. se face cu ajutorul funcţiei define.3. Forma generală a acesteia este: define(”nume constanta”. 314e-2. ci tipul lor este definit (implicit. \” şi altele.25. ”\n”.

php): <?php $a=4+5. $b="Ana are mere". In urma atribuirii este creata variabila $a.5<BR> Noua valoare din variabila a este: <B><FONT color="red">Ana are mere </FONT></B> Remarcaţi de asemenea şi faptul că valoarea atributului color (şi anume red) a trebuit a fi scrisă între ghilimele. instrucţiunea echo ar fi considerat că în acel loc se încheie stringul.//La fel ca si in C.php): <?php $a=5. 59 . echo "\n</FONT></B>". Textul din cadrul echo-ului în care am afişat acest atribut. //Rezultatul 9. a trebuit să folosim caracterul special \” pentru a face această afişare posibilă."<BR>\n".$x. iar din acest caz n-ar mai fi putut interpreta caracterele următoare. de tip real echo "Valoarea din variabila a este: ". Dacă am fi folosit. Acesta fiind de tip //string. //Acest lucru n-ar fi fost posibil in C echo "Noua valoare din variabila a este: <B><FONT color=\"red\">". putem afişa direct valoarea variabilei reţinută de string. folosind tag-urile //pentru scris bold si cel pentru caractere de culoare rosie ?> Analizaţi legătura dintre codul sursă de mai sus şi alinierea fişierului obţinut în browser (deci afişările de \n din cadrul instrucţiunilor echo) : Valoarea din variabila a este: 9.Exemplu de script (apl040. ceea ce s-ar fi terminat cu producerea unei erori. $x="a"."<BR>\n". de tip string $a=$b. Pentru aceasta se va folosi încă o dată caracterul $ (de forma $$x). Exemplu de script (apl041. dacă o variabilă conţine o expresie de tip string în care este reţinut numele unei variabile. se modifica si tipul variabilei $a. echo "Iata valoarea variabilei din stringul x: ".5 este real. pur şi simplu. Acest lucru înseamnă că.//Modificam variabila $a. am mai imbogatit afisarea. dindu-i continutul lui $b.$a. Acesta este motivul pentru care vom prezenta doar anumite particularităţi specifice limbajului PHP.5. echo "Iata stringul din variabila x: ".$$x. În PHP este posibilă şi adresarea indirectă. ghilimele obişnuite. fiind deja în interiorul unor ghilimele. de la real la string.//Se creeaza variabila $b. ?> Operatori Mulţi dintre operatorii limbajului PHP sunt cunoscuţi din C++. mai intii se evalueaza expresia din dreapta.$a.//in plus.

And . În PHP se pot folosi operatori de conversie explicită. && . cunoscuţi din C++."<BR>". operatorul C face impartire reala. iar (double) – conversie către real. 60 .//conversia se va face atita cit se poate.//la fel ca si in C. în ordine descrescătoare a priorităţilor lor: 1.$a.echo "<BR>". . >= . -. ?> Exemplu de script (apl043. ei se aplică prefixat.$e. / . adica //limbajul va converti mai intii cele doua stringuri la numere. (double) . > .//vom obtine true."<BR>".85copac".//ba mai mult. == . restul de caractere vor fi ignorate echo "variabila b are valoarea: ". * . Exemplu de script (apl042. /= . $d=19/5. de aceasta data. deoarece in urma conversiei. 4. verifica doar egalitatea ca valoare. !== . === . %= .25mere"+"3. != . se va face conversia explicita. += . care ne afiseaza tipul unei variabile //si valoarea sa.php): <?php $a=(int)8. ?: .85. *= . Xor . îi prezentăm. l-am delimitat prin //apostrofuri var_dump($a). 13. apoi va face adunarea echo "variabila c are valoarea: ". . < .//remarcati cum.. există: (int) – conversie către o valoare întreagă. ^ . facem conversia la int: $e=(int)(19/5). ! .$d. 8. ++ . chiar daca //operatorii sai sunt intregi echo "variabila d are valoarea: ". 6. Or . deoarece rezultatele unor comparatii in PHP //au o valoare de tipul bool (true sau false) ce nu poate fi afisata in mod direct $a=("3"==3). deci variabila //b va contine valoarea 3. //daca dorim impartire intreaga. & . -= . &= . $c="1. //vom folosi functia var_dump(variabila). 2. //operatorul == functioneaza ca si in C. ^= . % . echo "variabila e are valoarea: ".75pere".Pentru început. = . (string) – conversie către şir.//spre deosebire de C. 3."<BR>"."<BR>". 7. 10.$b. |= . Astfel. Ca şi în C++. se vor elimina zecimalele echo "variabila a are valoarea: ". cele 2 valori sunt egale echo 'Iata rezultatul comparatiei "3"==3 : '. pentru //ca stringul pe care dorim sa-l afisam contine ghilimele. $b=(double)"3. 5."<BR>". (int) . 12. <= .php): <?php echo "<TT>".$c. (string) .65. 11. Facem acest lucru. Limbajul PHP fiind ceva mai larg in ceea ce //priveste tipurile de date. 9.

php): <?php //Operatorul =.90 : '. //Este asadar permisa si atribuirea multipla: $a=$b=$c=5. Funcţionează ca şi echo.$b. b) datele afişate sunt scrise după echo. var_dump($c). pentru ca tipurile nu sunt egale echo 'Iata rezultatul comparatiei 3.//aceasta este true. de atribuire. var_dump($b).90). care poate fi sau nu pusă între paranteze. va întoarce valoarea true dacă afişarea a fost făcută cu succes. $a=("3"==3).//acesta este false. echo $a. $d=(3. Acest operator verifica egalitatea //atit ca valoare cit ca si tip.echo "<BR>". ?> Afişarea datelor După cum am văzut deja. ". ?> Exemplu de script (apl044. respectiv false în caz contrar. echo "Iata variabilele a. fără a fi grupate între paranteze şi separate prin virgule: echo ”Ana are ”. ". 1+2. pentru ca valorile sunt egale echo 'Iata rezultatul comparatiei "3"==3 : '.23. var_dump($a).echo "<BR>". var_dump($d).90 : '. initializate toate cu aceeasi valoare: ". O altă instrucţiune de afişare este print.//vom obtine false echo 'Iata rezultatul comparatiei "3"==3. $b=("3. După ea urmează o singură dată. //operatorul === reprezinta o noutate fata de C.$c.0===3 : '.$b=("3"==3.90"==3. ?> Exemplu de script (apl045.0===3). pentru ca. una dintre cele mai folosite instrucţiuni de afişare în PHP este echo. tipurile nu sunt echo 'Iata rezultatul comparatiei "3"===3 : '.echo "<BR>".".//vom obtine true echo 'Iata rezultatul comparatiei "3. var_dump($b).php): <?php echo "<TT>".echo "<BR>". desi valorile sunt egale. operatorul !== reprezinta negatia sa.echo "<BR>". Alte două instrucţiuni folosite în special pentru cazurile în care dorim să depanăm un program sunt: 61 .90"==3. în cazul în care folosim forma cu paranteze.". pentru ca expresiile sunt de acelasi tip echo 'Iata rezultatul comparatiei 1+2===3 : '.echo "<BR>".//acesta este true. $b=("3"===3).90). functioneaza la fel ca si in C. var_dump($b). b si c. în plus. $c=(1+2===3). ”mere”. Are două forme: a) data afişată se scrie între paranteze rotunde (această formă nu poate fi folosită pentru afişarea mai multor date): echo(”Ana are mere”).//aceasta este false. Evident.

echo "Ana are $a mere si $b mere<BR>". Instrucţiuni ale limbajului PHP. în schimb. • print_r(variabila) – în cazul unor variabile compuse (şiruri. Din acest motiv.//pe cind aici nu ?> 3.2.php): <?php $a=3. Exemplu de script (apl046. } 62 .5.• var_dump(expresie) – afişează tipul expresiei urmat de valoarea sa. Instrucţiunile PHP sunt asemănătoare cu cele din C.. Diferenţa este dată de faptul că. pe când în cazul apostrofurilor se va afişa numele variabilei ca atare. Nu putem folosi ghilimele incluse în cadrul altei perechi de ghilimele. Observaţii: După cum am văzut deja prin exemplele date. dacă şirul de caractere conţine numele unor variabile. Instrucţiunile se scriu între paranteze acolade: { . şi anume de a grupa mai multe instrucţiuni. deci se va afişa conţinutul lor. putem include ghilimele într-un şir delimitat de apostrofuri sau apostrofuri într-un şir delimitat de ghilimele. .$b=4. 3. şi nici apostrofuri incluse între alte perechi de apostrofuri. Instrucţiunea bloc (se mai numeşte şi compusă). acestea vor fi evaluate. Are aceeaşi sintaxă şi funcţionalitate ca în C..//aici se vor evalua atit $a cit si $b echo 'Ana are $a mere si $b mere<BR>'.. Exemplu: $x=$x*10+3. La fel ca şi în C++ se foloseşte în special pentru calcule şi atribuiri. în cazul folosirii ghilimelelor. în loc de ghilimele.1.5.5. astfel încât acestea să joace rolul sintactic al uneia singure. ne vom limita la o scurtă prezentare a lor şi la câteva exemple de utilizare. Instrucţiunea expresie. 3.. se pot folosi şi apostrofuri. obiecte) produce o afişare a tuturor componentelor ale acestora.

?> 3. Instrucţiunea while. daca acesta are exact 4 cifre. se va executa instrucţiune2. Instrucţiunea if."# ". Dacă este falsă (sau 0) iar ramura else este prezentă. Exemplu de script (apl047.//determinam ultima sa cifra in variabila $r $a=(int)($a/10). În caz contrar se termină execuţia repetitivei while. while($a)//deci cit timp valoarea din $a este nenula { $r=$a%10.5. se vor grupa într-un bloc.$a. //Program formeaza alte doua variabile $b si $c. Exemplu de script (apl048.3. Principiul de executare este următorul: Pasul P1: Se evaluează expresia. [else instrucţiune2. dacă expresia este evaluată ca fiind adevărată (sau diferită de 0) se execută instrucţiune1. in ordine inversa.php) care conţine un if: <?php //urmatorul script ia ca si parametru de intrare variabila a definita mai jos.$b. La fel ca şi în C. dupa //fiecare afisind caracterul #: $a=1425."<BR>". $c=$a%100. cu primele doua respectiv //ultimele doua cifre ale lui $a.$c.5. trecându-se la instrucţiunea următoare în codul sursă. dacă în loc de o singură instrucţiune sunt mai multe. echo 'Valoarea din variabila $a este : '. Are aceeaşi formă şi funcţionalitate ca şi în C: while(expresie) instrucţiune. echo "Ultimele doua cifre ale sale sunt : ". Are aceeaşi formă şi funcţionalitate ca şi în C: if(expresie) instrucţiune1. } else //iar in caz contrar afisam un mesaj corespunzator echo "Valoarea din variabila a NU are exact 4 cifre!<BR>".php) care conţine while: <?php //Programul afiseaza cifrele numarului intreg din variabila a. echo "Primele doua cifre ale sale sunt : ". după care se revine la Pasul P1.//inlocuim $a cu citul impartirii sale la 10."<BR>". obtinuta in variabila $r.3.//afisam cifra curenta.$a."<BR>". urmata de un # } ?> 63 . //Pentru ca inca nu am prezentat cum se face preluarea de date de catre PHP.4. Pasul P2: Dacă aceasta este adevărată (sau diferită de 0) se execută instrucţiunea subordonată. echo 'Valoarea din variabila $a este : '."<BR>". sau scrie un //mesaj corespunzator in caz contrar $a=1425.] Deci. ne //vom limita sa modificam manual variabila $a de mai jos. if($a>=1000&&$a<=9999)//deci verificam sa aiba exact 4 cifre {//in caz afirmativ se executa instructiunile din acest bloc $b=(int)($a/100). deci //"stergem" ultima sa cifra echo $r.

php) care conţine do.$a.while.//afisam cifra curenta.3."<BR>". datorită faptului că for-ul se poate transcrie în mod perfect echivalent prin următoarea secvenţă de program: expresieiniţializare."<BR>". Exemplu de script (apl049. expresieincrementare. Instrucţiunea do.expresiecontinuare.5. for($i=1. În cazul în care valoarea evaluată este false (sau 0)... echo 'Valoarea din variabila $n este : '.php) care conţine un for: <?php //Programul calculeaza suma primelor $n numere naturale in variabila $s: $n=10.5. dupa //fiecare afisind caracterul #: $a=1425. Principiul de executare este uşor de înţeles... cel mai utilizat scop al său este de a atribui unui contor. în limbajul C..6. ?> 64 . $s=0. obtinuta in variabila $r.$i++) $s+=$i. echo "Suma primelor $n numere naturale este $s<BR>". Pasul P2: Se evaluează expresia. rând pe rând. deci şi în PHP. executarea instrucţiunii do.expresieincrementare) instrucţiune.//inlocuim $a cu citul impartirii sale la 10. o instrucţiune mult mai generală decât în alte limbaje. Are aceeaşi formă şi funcţionalitate ca şi în C: for(expresieiniţializare. do { $r=$a%10. totuşi. echo 'Valoarea din variabila $a este : '. } Deşi for-ul este. urmata de un # }while($a).//deci repetam ciclarea cit timp valoarea din $a este nenula ?> 3. În cazul în care este adevărată (sau nenulă) se reia executarea pasului P1. Principiul de executare este următorul: Pasul P1: Se execută instrucţiunea subordonată (cea de după do).5.while se termină. deci //"stergem" ultima sa cifra echo $r."# ". Exemplu de script (apl050.//determinam ultima sa cifra in variabila $r $a=(int)($a/10). while(expresiecontinuare) { instrucţiune. in ordine inversa. Instrucţiunea for.$i<=$n.. valori (de regulă întregi) cuprinse între două limite.while: <?php //Programul afiseaza cifrele numarului intreg din variabila a. while(expresie).$n. Are aceeaşi formă şi funcţionalitate ca şi în C: do instrucţiune.

3. Semnificaţia acestuia este de a ignora mesajele de tip warning. În cazul în care un anumit câmp nu există... Tag-ul <input type=”submit”. Practic. în cazul nostru. Atributul name al acestuia specifică un identificator prin care PHP-ul va prelua valoarea din acesta. Formularele reprezintă un mecanism prin care se pot trimite date către serverul HTML..6. apăsarea pe acest buton permite trimiterea conţinutului întregului formular către server. în cererea URL. Atenţie la faptul că $_POST trebuie scris cu majuscule !. în momentul cererii $_POST[. de exemplu http://mypage. Aceste date pot fi preluate de către script-urile PHP şi în continuare folosite în cadrul programelor. 65 . în cadrul unui script PHP se face prin intermediul vectorului predefinit $_POST[’nume_câmp_din_formular’].html : <form action="apl052. acesta s-ar putea sa genereze un mesaj de tip atenţionare (warning) în funcţie de setări. Pentru a evita acest lucru.. Transmiterea datelor prin intermediul formularelor.html?a=13). De exemplu. În capitolul 2 am amintit de formulare şi de rolul pe care acestea îl joacă în dinamizarea paginilor web. Preluarea datelor trimise către server prin intermediul metodei POST..] din cadrul PHP-ului. în cadrul script-ului PHP asociat. Să nu uităm că formularele sunt elemente HTML. preluarea lor se face prin intermediul vectorului predefinit $_GET[’nume_câmp_formular]. Tag-ul <input type=”text”. Fie următorul unui formular.php" method="post"> Introdu o valoare numerica: <input type="text" name="a" maxlength="4"> <br><br> <input type="submit" value="Calculeaza patratul sau"> </form> Atributul action al tag-ului form se referă la numele fişierului PHP care se va ocupa de prelucrarea datelor iar atributul method de metoda prin care sunt trimise datele către server.> creează un buton de trimitere a datelor.> creează un câmp de date de tip text. putem recupera această valoare prin intermediul lui $_POST[’a’]. dacă datele ar fi trimise către server prin intermediul metodei GET (deci în mod vizibil... în faţa caracterului $ (de la $_POST[. Analog.]) punem caracterul @. pe care îl creăm în fişierul apl051..

php" method="post"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr><td align="right">Introdu o valoare numerica: <td align="center"> <input type="text" name="cta" maxlength="4" size="4"> <tr><td align="right">Introdu o alta valoare numerica: <td align="center"> <input type="text" name="ctb" maxlength="4" size="4"> <tr><td colspan="2" align="center"> <input type="submit" value="Calculeaza suma" name="operatia"> &nbsp. script care va trebui să se afle în acelaşi director cu apl051. Evident. echo "Iata valoarea preluata din formular: ". de tip hidden sau de tip textarea.Iată şi codul lui apl052. valoarea (care este de fapt textul scris pe buton) se poate prelua doar în cazul în care. in variabila $a preluam valoarea din cimpul cu //atributul name="a" al form-ului care a trimis datele."<br><br>". ?> Vom studia.//deci. În exact acelaşi mod se preiau datele dintr-un input de tip password.. este foarte important să ştim care dintre ele a fost apăsat. e destul de ilogic sa dorim sa vedem ce valoare are. în cadrul tagului <input type=”submit”. Scriptul preia valoarea câmpului text din form şi afişează atât valoarea recuperată cât şi pătratul său: <?php $a=$_POST['a']. <input type="submit" value="Calculeaza produsul" name="operatia"> </table> </form> apl054. scriptul PHP pe care l-am anunţat în atributul action al formularului apl051.în cazul unui input de tip submit. în cazul în care formularul are un singur control de tip submit. Iată mai jos un astfel de exemplu: apl053.&nbsp.&nbsp.$a*$a.html. pentru a vedea care dintre butoane a fost apasat $a=$_POST['cta'].//controlul cu numele 'operatia' este chiar butonul de submit //preluam valoarea sa in variabila $op.php: <?php $op=$_POST['operatia'].&nbsp. echo "Patratul sau este ".//din cimpurile text cu numele cta si ctb //le afisam: echo "S-au preluat valorile urmatoare: a=$a si b=$b<br>".php – primul fişier conţine un formular cu două câmpuri text.//preluam si cele doua valori numerice $b=$_POST['ctb'].html. al doilea fişier va prelua datele şi va calcula fie produsul fie suma celor două valori numerice: apl053. cărora vrem să le asignăm funcţii diferite. În funcţie de controlul submit pe care-l apăsăm.html: <form action="apl054. Totuşi. modul în care se preiau datele din toate tipurile de elemente care pot să apară într-un formular obişnuit: .. .html + apl054. în cazul în care un formular are două sau mai multe butoane de tip sumbit. în care introducem valori numerice.php. am văzut deja cum se face acest lucru.în cazul unui input de tip text.> apare şi atributul name. //in functie de valoarea lui "op" calculam suma sau produsul 66 .&nbsp. în continuare.$a.&nbsp.

html: <form action="apl056. ?> . //preluam valoarea sa in variabila $op.//din cimpurile text cu numele cta si ctb //le afisam: echo "S-au preluat valorile urmatoare: a=$a si b=$b<br>"..$a+$b.$a*$b. break..$a/$b. default: echo "citul celor doua este ".//preluam si cele doua valori numerice $b=$_POST['ctb']. instrucţiune pe care nu am prezentat-o. prin care vom identifica opţiunea aleasă.php.//controlul cu numele 'op' este grupul de butoane radio.în cazul unui control de tip radio. case 3: echo "Produsul celor doua este ". însă care are exact aceeaşi sintaxă şi funcţionalitate ca în C.php" method="post"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr><td align="right">Introdu o valoare numerica: <td align="center"> <input type="text" name="cta" maxlength="4" size="4"> <tr><td align="right">Introdu o alta valoare numerica: <td align="center"> <input type="text" name="ctb" maxlength="4" size="4"> <tr><td colspan="2"> Alege operatia pe care doresti<br> sa o faci cu cele doua:<br> <input type="radio" value="1" name="op" checked>Suma<br> <input type="radio" value="2" name="op">Diferenta<br> <input type="radio" value="3" name="op">Produsul<br> <input type="radio" value="4" name="op">Citul <tr><td colspan="2" align="center"> <input type="submit" value="Calculeaza"> </table> </form> apl056. else echo "Produsul celor doua este ".php: <?php $op=$_POST['op'].html + apl056.$a+$b.$a-$b. Iată un exemplu de utilizare al controlul de tip radio: apl055. pentru a vedea care optiuni a fost aleasa $a=$_POST['cta']. iar la atributul value valori diferite. Cu această ocazie vom folosi şi instrucţiunea switch a limbajului PHP. apl055. //in functie de valoarea lui "op" calculam suma sau produsul switch($op) { case 1: echo "Suma celor doua este ". să ne amintim mai întâi că toate tag-urile de tipul <input type=”radio”.$a*$b.> trebuie să aibă la atributul name acelaşi nume. } ?> 67 .if($op=="Calculeaza suma") echo "Suma celor doua este ". Această valoare va fi trimisă către PHP. break. case 2: echo "Diferenta celor doua este ". break.

.html cu deosebirea că..php" method="post"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr><td>Alege.în cazul unui control de tip select simplu.<br> limbile straine pe care le cunosti: <tr><td> <input type="checkbox" name="en">Engleza<br> <input type="checkbox" name="fr">Franceza<br> <input type="checkbox" name="ge">Germana<br> <input type="checkbox" name="it">Italiana<br> <input type="checkbox" name="es">Spaniola<br> <tr><td align="center"> <input type="submit" value="Trimite date"> </table> </form> apl058. valoarea trimisă către PHP va fi şirul de caractere „on”..} if($es=="on") {echo "Spaniola<br>". folosim caracterul @ în faţa cererii $_POST[. o alegem cu ajutorul controlului select. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple..php apl057. dacă nu este bifat. în loc de a alege operaţia dorită prin intermediul unui control radio.html + apl058.]. dam utilizatorului //un mesaj prin carae il informam ca nu a bifat nimic echo "Nu ai bifat nici una dintre limbile straine!". ?> .php: <?php $en=@$_POST['en']. Dacă este bifat.] sa genereze un warning (depinde şi de setările PHP-ului).html + apl060. indiferent de setări.$l=1. A se remarca faptul că fişierul care prelucrează datele (apl060.. PHP-ul va putea recupera valoarea cu ajutorul numelui stabilit în atributul name al tag-ului <select . valoarea trimisă fiind cea stabilită în atributul value al tag-urilor option înglobate în cadrul select-ului. să ne reamintim că fiecare control de acest tip are un nume separat. aşa cum am anunţat mai înainte.html.php) care reia ideea din apl055. dintre cele de mai jos. 68 . $l=0.} if($l==0)//daca flag-ul a ramas 0.php) a rămas identic cu cel care prelucra datele din apl055. Iată mai jos un exemplu: apl057. $fr=@$_POST['fr'].. pur şi simplu nu va trimite nimic.html: <form action="apl058.$l=1.$l=1.. $ge=@$_POST['ge']. $it=@$_POST['it'].în cazul unui control de tip checkbox.>. va trimite către PHP valoarea indicată în atributul value a tag-ului <input type=”checkbox”.> (ca şir de caractere).. În schimb.$l=1. Dacă acest atribut nu este prezent..//$l este un flag pe care-l facem 1 cind dam de o limba straina bifata echo "Iata limbile straine pe care le-ai bifat:<br>".} if($ge=="on") {echo "Germana<br>".} if($fr=="on") {echo "Franceza<br>". deci s-ar putea ca cererea $_POST[.} if($it=="on") {echo "Italiana<br>". if($en=="on") {echo "Engleza<br>". Iată mai jos un exemplu (apl059. $es=@$_POST['es'].$l=1.

break.html + apl062.$a-$b. case 2: echo "Diferenta celor doua este ".> să specifice faptul că se va trimite un şir.php: <?php $op=$_POST['op']. $b=@$_POST['ctb'].html: <form action="apl060. Acest şir va conţine pe post de elemente valorile stabilite prin atributul value ale opţiunilor selectate.în cazul unui control de tip select multiplu.$a/$b..$a*$b. Preluarea în PHP se face în mod normal... break.$a+$b.> (apl061. Acest lucru se face punând un set de paranteze pătrate după numele câmpului. default: echo "citul celor doua este ".. break. numărul său total de elemente fiind dat de funcţia count(nume_şir). prin @variabila=@$_POST[’nume_sir’] (remarcaţi faptul că nu se mai pun []).php) 69 . Este obligatoriu. totuşi.php" method="post"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr><td align="right">Introdu o valoare numerica: <td align="center"> <input type="text" name="cta" maxlength="4" size="4"> <tr><td align="right">Introdu o alta valoare numerica: <td align="center"> <input type="text" name="ctb" maxlength="4" size="4"> <tr><td colspan="2">Alege operatia pe care doresti<br> sa o faci cu cele doua: <select name="op"> <option value="1">Suma <option value="2">Diferenta <option value="3">Produsul <option value="4">Citul </select><tr><td colspan="2" align="center"> <input type="submit" value="Calculeaza"></table></form> apl060. case 3: echo "Produsul celor doua este ". switch($op) { case 1: echo "Suma celor doua este ". ca atributul name din cadrul tag-ului <select multiple . deci de forma name=”nume_sir[]”.apl059. } ?> . echo "S-au preluat valorile urmatoare: a=$a si b=$b<br>".//controlul cu numele 'op' este cel de tip option $a=@$_POST['cta']. form-ul va trimite către PHP un şir în care vom regăsi valorile selectate. Şirul va începe de la indicele 0. Iată un exemplu care exploatează o listă de tipul <select multiple.

php" method="post"> Introdu 4 valori numerice intregi:<br><br> prima valoare: <input type="text" name="a[1]"><br><br> valoarea a 2-a:<input type="text" name="a[2]"><br><br> valoarea a 3-a:<input type="text" name="a[3]"><br><br> valoarea a 4-a:<input type="text" name="a[4]"><br><br> <br> <input type="submit" value="Trimite valorile spre prelucrare"> </form> 70 .break. atributul name al controlului din form trebuie să specifice acel element din şir (sau matrice) care va primi valoarea sa.html + apl064.//recuperam sirul trimis de catre form prin cimpul lang $nl=count($lang). case "it":echo "Italiana<br>". case "ge":echo "Germana<br>". default:echo "Spaniola<br>". mai multe<br> daca tii apasata tasta Control in<br> timpul selectarii <tr><td> <select name="lang[]" multiple size="5"> <option value="en">Engleza <option value="fr">Franceza <option value="ge">Germana <option value="it">Italiana <option value="sp">Spaniola </select> <tr><td align="center"> <input type="submit" value="Trimite date"> </table> </form> apl062. de la 0 la $nl-1 switch($lang[$i])//si vedem ce valoare are fiecare element. ale căror valori vor fi preluate de către un şir cu 4 elemente (apl063.una dintre facilităţile transmiterii datelor prin intermediul formularelor constă în posibilitatea trimiterii rezultatului mai multor controale sub forma elementelor unui şir sau chiar matrice.php): apl063. in functie de { //care afisam: case "en":echo "Engleza<br>".html: <form action="apl064.$i<$nl. } } ?> .apl061. În acest caz. dintre cele de mai jos.<br> limbile straine pe care le cunosti. evident. for($i=0.html: <form action="apl062.break. case "fr":echo "Franceza<br>". else { echo "Ai selectat $nl limbi straine.php" method="post"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr><td>Alege.$i++)//parcurgem sirul pe un for. deci să fie de forma: name="nume_şir[indice]" respectiv name="nume_matrice[indice_linie][indice_coloană]".break.break. Acestea sunt:<br>".php: <?php $lang=$_POST['lang'].<br> Poti selecta.//apelam functia count pentru a vedea cite elemente are sirul if($nl==0) echo "Nu ai selectat nici o limba straina<br>". Iată un exemplu în care creăm un form cu 4 controale de tip input type="text".

În PHP se pot scrie funcţii într-un mod foarte similar faţă de ceea ce ştim din C/C++. Chiar dacă valoarea unui astfel de parametru este schimbată în cadrul funcţiei. în care se utilizează o funcţie care calculează şi întoarce suma unui număr întreg pe care îl primeşte ca parametru: apl065. omis. instrucţiunea return. echo '<br>Suma lor este: '.apl064. $n=(int)($n/10).$a[4].$s.php: <?php $a=$_POST['a']. ea rămâne 71 . El poate fi.'<br>'. în acelaşi mod în care se face şi în C++ : 1) Parametrii specificaţi în mod direct (folosind doar numele variabilei) sunt cei transmişi prin valoare. rezultatul întors de funcţie se specifică //prin intermediul instrucţiunii return } echo suma_c(13254). • Transmiterea parametrilor se poate face atât prin valoare cât şi prin referinţă.//ne reamintim că în PHP operatorul / calculează //câtul real (deci cu zecimale): din acest motiv folosim conversia //explicită către int } return $s.php: <?php function suma_c($n)//antetul funcţiei: se remarcă folosirea cuvântului cheie //„function” fără a se specifica vreun tip (nici măcar void) { $s=0.$i++) $s+=$a[$i]. $s=0. Forma sa generală este: return expresie.$a[2]. având ca efect ieşirea imediată din funcţie.' '.$i<=4. ?> 3. Să considerăm exemplul următor. while($n) { $s+=$n%10.$a[1].$a[3].' '. echo 'Cele 4 valori sunt: '. ?> Aşadar: • Pentru a întoarce un rezultat din corpul unei funcţii. cuvântul cheie function rămâne obligatoriu (fără a specifica nimic suplimentar) putând să apară oriunde în cadrul funcţiei cuvântul cheie return fără a mai fi urmat de vreo expresie. • În cazul unei funcţii care nu întoarce rezultat (deci echivalentul unei funcţii de tip void din C++).' '. ieşirea din funcţie producându-se în acest caz în mod natural (după executarea întregului său cod).7. de asemenea. Funcţii în PHP. for($i=1.//la fel ca şi în C++. aşa cum suntem deja obişnuiţi. se foloseşte.

?> 2) Parametrii pe care dorim să-i transmitem prin referinţă.$c. } $a=5.php: <?php function suma() { global $a.$b=6. echo $a. ea rămâne modificată şi după executarea acesteia. ?> • În funcţie de domeniul de vizibilitate. Atunci când apelăm funcţia.php): <?php function test($x) { $x=$x*2. valoarea variabilei după ce apelăm funcţia nu va mai fi cea anterioară (10) ci cea obţinută în urma modificării (20) – apl067. În acest fel. trebuie precedaţi de caracterul & (ampersand) în antetul funcţiei. } $a=10. le specificăm pe toate. test($a). suma(). pe poziţiile acestor parametrii e obligatoriu să specificăm variabile. } $a=10. $c=$a+$b. Evident.$b. pe poziţiile acestor parametri se pot transmite atât valori cât şi conţinutul unor variabile. atunci când apelăm funcţia. echo $c.totuşi neschimbată după executarea acesteia. ele nu pot fi adresate din corpul vreunei funcţii. punând un & (ampersand) în faţa parametrului $x. $b si $c //calculând în $c suma dintre $a si $b //daca nu am fi pus instructiunea “global”. echo $a. Script-ul următor afişează valoarea variabilei de dinainte de apelul funcţiei (10) chiar dacă în funcţie s-a încercat modificarea valorii transmise (apl066. Cele globale sunt cele definite în afara oricărei funcţii. Dacă valoarea unui astfel de parametru este modificată în cadrul funcţiei. Implicit. Totuşi.php: <?php function test(&$x) { $x=$x*2. //functia se bazeaza pe cele 3 variabile globale $a. exemplul nu ar fi functionat deoarece //cele 3 variabile nu ar fi fost recunoscute in functie. Puteţi observa acest mecanism în exemplu următor: apl068. şi în PHP variabilele se clasifică în variabile locale şi variabile globale. precedate de cuvântul cheie global. ?> 72 . Reluăm scriptul anterior. există o posibilitate de a face acest lucru: în cadrul funcţiei în care vrem să utilizăm variabile globale. test($a).

vom crea două fişiere: apl069.. Argumentul x trebuie specificat în radiani. .sin(x). Acest lucru se face cu ajutorul funcţiei predefinite PHP: require(”nume_fisier”).. y) – întoarce xy .//prin această funcţie includem codul existent în apl069.$i<=100. xn) – întoarce maximul (cel mai mare) dintre argumentele sale numerice.$i++) if(is_prime($i)) echo $i. Mecanismul includerii este unul asemănător cu cel din C/C++ (clauza #include. . . . tan(x) – sinusul.php: <?php //a se remarca folosirea tag-urilor specifice includerii unei secvenţe PHP function is_prime($x) {//$x este un parametru prin valoare for($i=2. .log10(x).&nbsp. ."&nbsp. x2. //o dovadă a comportamentului local al variabilei $i din cadrul funcţiei constă în faptul //că şi în codul principal (mai sus) folosim tot o variabilă $i..". 73 . pentru a nu putea fi vizualizat accidental prin intermediul server-ului http). putem îngloba toate definiţiile complete ale funcţiilor într-un singur fişier de tip text (preferabil cu extensia . putem include codul sursă al funcţiilor în orice loc dorim.. iar cele două nu se //încurcă între ele ?> • Limbajul PHP este înzestrat cu biblioteci care conţin numeroase alte funcţii. În exemplul de mai jos. ?>.php. şi un altul apl070.• Variabilele locale sunt variabilele create în corpul unei funcţii sau cele create prin transmiterea parametrilor formali (din antetul funcţiilor). . .php: apl069.exp(x) – întoarce ex . log(x) – întorc log10(x). folosind funcţia din apl069.max(x1.. ce conţine definiţia corectă a unei funcţii care verifică dacă un număr este prim. Ele nu sunt recunoscute în afara funcţiilor.php").php.) cu deosebirea că. ce afişează toate numerele prime dintre 1 şi n.php.&nbsp. if($x<=1) return 0. cosinusul şi tangenta unui unghi.$i<=sqrt($x).php: <?php require("apl069.abs(număr) – întoarce modulul numărului (valoarea absolută). cos(x).pow(x. Codul sursă al funcţiilor trebuie inclus şi el între tag-urile <?php . return 1. respectiv ln(x). Şi în PHP funcţiile pot fi recursive.php for($i=2. } ?> apl070. • Pentru a nu încărca foarte mult un anumit script.$i++)//variabila $i este locală if($x%$i==0) return 0. Iată câteva dintre funcţiile matematice predefinite: .

” (punctul).min(x1.$i++) echo '<td>'.sqrt(x) – calculează radicalul (rădăcina pătrată) a lui x. întreg care este mai mare sau egal cu x. ca în C++.. NU mai este valabilă marca sfârşitului de string prin caracterul de cod ASCII 0). În rest. Din punct de vedere structural. Spre deosebire de C/C++.pi() – întoarce o aproximaţie a numărului π. . . şirurile se memorează ca o succesiune de caractere ASCII.. . . în timpul concatenării. Observaţi în exemplu de mai jos cum se face acest lucru.ceil(x) – întoarce cel mai mic nr. în PHP şirurile de caractere nu mai respectă regulile din C/C++ (şi în special.v. • Funcţia strlen(şir) ne întoarce lungimea şirului (numărul său de caractere).php: Afişăm caracterele unui string.$a[$i].//valoarea finală a stringului este "Ana are 9 mere" 74 .p. echo '</table>'. .floor(x) – întoarce cel mai mic nr. în schimb."are ". echo $s. matematic).)-1. .8. echo '<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10"><tr>'.max) – întoarce o valoare întreagă aleatoare cuprinsă între valorile întregi min şi max (inclusiv). În PHP sunt permise atribuirile directe (prin operatorul =) între două şiruri de caractere. 3. for($i=0. la fel ca în C/C++. $s="Ana ". şi de asemenea faptul că.d.$i<strlen($a).$x. . valoarea numerică a fost convertită implicit către şir de caractere: $x=9. unde şirurile de caractere sunt privite ca pointeri. întreg mai mare sau egal cu x (partea întreagă d. limbajul ne pune la dispoziţie o serie de funcţii care fac foarte simplă prelucrarea şi manipularea stringurilor. Dacă dorim să parcurgem şirul de caractere. începând de la 0.. ?> • Concatenarea a două sau mai multe stringuri se face cu operatorul ”." mere". Putem adresa fiecare caracter al şirului prin indicele său. în PHP şirurile de caractere sunt privite mai degrabă ca nişte variabile de sine stătătoare. apl071.rand(min. de la 0 la strlen(. într-un tabel cu o singură linie: <?php $a="Iepurechin".. x2. Prelucrarea şirurilor de caractere. xn) – întoarce minimul (cel mai mic) dintre argumentele sale numerice. putem să-l parcurgem..

>. se întoarce şirul care începe în poziţia indice şi ţine până la sfârşitul şirului şir. else echo "Gasit la indicele ".4). echo strpos($s. În exemplul de mai jos se va afişa valoarea 3 (pentru că la indicele 3 este găsită secvenţa ”pu” în stringul dat): $s="computer". (sir1>sir2) . Acest procedeu se poate folosi şi pentru alte funcţii. în caz contrar. sir2. acesta este şi rostul unui astfel de operator. Exemplu: apl072.nulă (0). cât şi ca tip. echo $s1. $s2=substr($s. Valoarea întoarsă de funcţie este reţinută de variabila $gasit. Dacă subşirul este găsit. funcţia întoarce poziţia de început a acestuia iar dacă nu.//afiseaza "viziune". if($gasit===false) echo "Negasit". $gasit=strpos($s. dacă sir2 se găseşte lexicografic înainte de sir1. $s1=substr($s. [poz_start]) caută dacă sir2 este subşir al lui sir1 (eventual începând de la poziţia poz_start. • Funcţia strcmp(sir1.'<br>'. ==. În caz afirmativ. sir2) returnează din sir1 secvenţa de caractere din poziţia în care a fost găsită prima apariţie a lui sir2. întoarce false.pozitivă. >=. !=. (sir1<sir2) În PHP se pot folosi deopotrivă şi pentru stringuri operatorii relaţionali: <.1. echo $s2. dacă sir1 se găseşte lexicografic după sir2. sir2) compară lexicografic (alfabetic) sir1 cu sir2. Observaţie: Comparaţia face distincţie între literele mari şi cele mici (codul ASCII) ! • Funcţia substr(sir. De altfel. [lungime]) întoarce subşirul şirului şir. Dacă parametru lungime este absent. în sens lexicografic.php <?php $s="televiziune". întoarce poziţia de început a acestuia.negativă. dacă aceasta este specificată). Pentru a face distincţie între false şi 0.$gasit. valoarea lui false este. Funcţia se utilizează şi pentru a testa dacă un şir include sau nu un anumit subşir.• Funcţia strpos(sir1. care rezolvă corect problema: $s="ana are mere".//afiseaza "elev".4). ?> 75 . având ca rezultat true sau false. care le compară direct. care începe în poziţia indice şi are lungimea lungime."pu"). <=. de fapt. dacă sir2 este subşir pentru sir1 sau false. Valoarea întoarsă este: . dacă sir1 este identic egal cu sir2. altfel întoarce false. folosim operatorul ===. 0. (sir1==sir2) ."a"). Pentru a diferenţia cazurile în care subşirul nu apare deloc în şir sau apare chiar de la poziţia 0. care testează coincidenţa atât ca valoare. După cum ştim. indice. folosim operatorul ===. • Funcţia strstr(sir1.

echo "Stringul initial este:". funcţia să întoarcă 0.#..php <?php $s="Ana are mere". ?> 76 .3).$p.) este utilizată pentru extrage substringuri ale unui string."</b> are ". while($p!==false) { echo "cuvintul <b>".$p.” şi considerăm stringul cu separatori: ”. ?#")) echo "Cuvintul curent <b>".".# ").' litere<br>'. Funcţia va întoarce fie primul cuvânt obţinut prin separare. Modelul de aplicare: . care în acesta sunt delimitate de nişte caractere ce aparţin unui şir cu delimitatori. şir_cu_separatori). //înlocuieşte subşirul ”are” (care începe la //indicele 4 şi are 3 litere) cu subşirul ”poseda”. iar funcţia strtolower(sir) întoarce şirul rezultat prin conversia literelor mari la litere mici.'<br>Cuvintele sale sunt:<br><br>'. ci îl lasă intact. exact ca înainte de separare.strlen($p). • Funcţia strtok(. } //varianta 2: pe un for "mascat": echo '<br>Iata acelasi string. ind.. . [lung]) întoarce şirul rezultat prin înlocuirea în sir1. că funcţia strtok NU distruge stringul asupra căreia este aplicată.# "). //varianta 1: pe un while: $p=strtok($s.• Funcţia substr_replace(sir1. separat in acelasi mod.? #.$s.. deci dacă au fost separate toate cuvintele. ”Nu”. Aceasta va tot extrage câte un cuvânt nou obţinut prin separare. Este recomandat ca testarea valorii false întoarsă de funcţie să fie testată cu operatorul === deoarece. Dacă parametrul lung este absent. folosind o repetitiva'.” (este şi un caracter spaţiu printre ele) se vor separa şi obţine substringurile ”Ana”. Exemplu: apl074. echo ' de tip for:<br>'. iar acesta să fie interpretat ca şi false). ")..strlen($p). deci afişează ”Ana poseda mere” ?> • Funcţia strtoupper(sir) întoarce şirul rezultat prin conversia doar a acelor caractere sunt litere mici."</b> are ". la litere mari. ”tu”."poseda".4. sir2.$p=strtok(". a subşirului care începe în poziţia ind şi are lungimea lung."?." litere<br>". doar tu.apoi se apelează funcţia strtok(şir_cu_separatori). for($p=strtok($s. spre deosebire de limbajul C++. De exemplu. cu sir2. fie false dacă s-a ajuns deja la sfârşit. doar tu.iniţial se apelează funcţia strtok(string."?. dat. ”doar”. Exemplu: apl073. în caz contrar este posibil să apară erori din cauza conversiilor (de exemplu. cu şir2. fie false dacă acest lucru nu a fost posibil.$p!==false. dacă avem stringul ”Ana? Nu. echo substr_replace($s.. De remarcat.php <?php $s="Ana? Nu. $p=strtok("?. sir2 înlocuieşte subşirul care începe cu ind şi ţine până la sfârşitul şirului şir1.

" ".69.$j++) $a[$i][$j]=$k++. în PHP un şir nu se declară. pentru fiecare element.$x['Alune']. în PHP şirurile pot primi pe post de indici chiar şi şiruri de caractere.99.3.$i++) $x[$i]=$i. În PHP există mult mai puţine constrângeri decât în C/C++ atunci când lucrăm cu şiruri sau cu matrice.$i<=5.' '. ci există o instrucţiune specială de ciclare ce permite parcurgerea vectorului în ordinea în care elementele au fost create. Şiruri (masive) în PHP.9. În momentul în care dorim să creăm un şir (sau o matrice). Acest fel de tablou se numeşte tablou asociativ. echo '<br>'.' '. putem crea un şir în care să reţinem pe post de indici denumirile unor produse. Nu este obligatoriu să folosim indici consecutivi. numerică) nu se mai face după regulile clasice. } ?> Dacă unui element aflat la un anumit indice nu i-am atribuit nici o valoare. deci cărora le-am atribuit valori) ale vectorului. Ba mai mult. for($i=1.$i++) for($j=1.php: <?php $k=1.$j<=5.' '. 77 . acel element are valoarea NULL. În primul rând.$j++) echo $a[$i][$j]. for($i=1. • Funcţia count(vector) întoarce numărul total de elemente (folosite.21. $x['Vin']=5.$j<=5.$i++) echo $x[$i]. $x['Alune']=2. echo $x['Piine']. ?> sau apl076. în orice evaluare. iar pe post de indici preţurile acestora: apl077. ?> Evident. De exemplu. cu determinarea.php: <?php $x['Piine']=1.61.$i<=5.$x['Vin'].$i<=5.$i<=5.$i++) { for($j=1. a perechii indice. pur şi simplu atribuim valori elementelor: apl075.php: <?php for($i=1. $x['Ciocolata']=2. valoare: foreach(vector as indice=>valoare) instrucţiune.$x['Ciocolata'].' '. for($i=1. parcurgerea unui astfel de şir (variabila de ciclare printre indici nu mai respectă o regulă clasică.

$s.<br>"..întoarce indicele elementului curent al vectorului.99. } echo "<hr>Valoarea totala:".69. echo "Sirul are in total ". $s=$s+$valoare. • key(vector). while(($valoare=current($x))!==false) { echo key($x).<br>".php: <?php $x['Piine']=1. . . • end(vector)." in valoare de ". $x['Vin']=5. $x['Ciocolata']=2."<br>". • reset(vector). ?> Dacă în cadrul instrucţiunii foreach omitem partea cu ”indice=>” (deci lăsăm instrucţiunea în forma foreach(vector as valoare) . indicii fiind omişi.întoarce valoarea reţinută de elementul curent al vectorului..apl078. • prev(vector).. echo "Acestea sunt:<hr>". $s=0.php (care realizează exact acelaşi lucru ca şi aplicaţia precedentă) <?php $x['Piine']=1. Există şi alte funcţii care facilitează accesul la elementele vectorului. dacă pointerul a trecut de vreunul din capete. Acestea se bazează pe următoarea particularitate a implementării unui vector în PHP: fiecare vector are asociat un pointer intern. next($x).$s.deplasează pointerul pe elementul anterior al vectorului. foreach($x as $indice=>$valoare) { echo $indice." elemente. $x['Ciocolata']=2.$valoare. .deplasează pointerul pe elementul următor al vectorului.61. . $x['Alune']=2. echo "Sirul are in total ".21. Din cauză că valoarea 0 sau ”” pot fi valori valide pentru şir. $x['Alune']=2. } echo "<hr>Valoarea totala:".$valoare." in valoare de ". pointer care se află pe un anumit element al şirului (numit element curent): • current(vector). Ambele funcţii (current şi key). $x['Vin']=5. . trebuie utilizat operatorul === • next(vector). se vor parcurge doar valorile vectorului. echo "Acestea sunt:<hr>".deplasează pointerul pe ultimul element al vectorului. pentru a testa dacă funcţia a întors valoarea false. Exemplu: apl079." elemente.99.61.deplasează pointerul pe primul element al vectorului. $s=0."<br>".count($x). . sau dacă şirul este vid. $s=$s+$valoare.69. ?> 78 .count($x). întorc valoarea false.21.

69 Vin => 5. evident.99 Ciocolata => 2.61 • ksort(vector) : sortează crescător vectorul după valorile reţinute de indici. Piine => 1. • asort(vector) : sortează crescător vectorul după valorile reţinute de fiecare element.69 Alune => 2. respectiv descrescător. după ce am aplicat funcţia specifică de sortare. evident. Alune => 2. Valorile se vor interschimba.21 • sort(vector) şi rsort(vector) sortează crescător.99. Indicii se vor interschimba. în mod corespunzător. evident.61 1 => 2. afişăm şirul nou cu ajutorul următoarei secvenţe: foreach($x as $i=>$v) echo $i. înlocuindu-se cu indici numerici având valori cuprinse între 0 şi nr.21 Piine => 1.61 Alune => 2. Valorile se vor interschimba.21. Le vom exemplifica pe şirul din exemplul de mai sus ($x['Piine']=1.99 • arsort(vector) : sortează descrescător vectorul după valorile reţinute de fiecare element. evident.21 Ciocolata => 2. $x['Alune']=2. valorile elementelor vectorului.69 Piine => 1.69 Alune => 2.61.21 2 => 2.$v.61 Ciocolata => 2. $x['Ciocolata']=2.69. Indicii se vor interschimba. în mod corespunzător.99 • krsort(vector) : sortează crescător vectorul după valorile reţinute de indici.elemente-1. Vin => 5.) $x['Vin']=5. Şirul $x în urma unui sort($x): 0 => 1."<br>". în ideea că. Valorile indicilor se pierd. Vin => 5. în mod corespunzător.99 Piine => 1." => ". în mod corespunzător.69 3 => 5.99 79 .61 Vin => 5.21 Ciocolata => 2.Există de asemenea o serie de funcţii cu ajutorul cărora putem sorta elementele unui vector.

Ba mai mult. deci printr-un număr de la 0 la 255.3. care la utilizator va ajunge sub forma de fisier. /* aceasta instructiune creeaza o resursa de tip imagine. Pentru a face funcţional suportul grafic al limbajului.249. verde şi albastru. Programare grafică utilizând PHP. /* iar prin aceasta instructiune am desenat un dreptunghi plin. să vedem cum se poate crea în mod dinamic o imagine: vom crea un script PHP. informatii asupra faptului ca este vorba de un fisier imagine.$galben). de această dată.php <?php header("Content-type: image/png"). cu deosebirea faptului că. cele trei componente de culoare se specifică în baza 10. incluzând gif. culorile) au nevoie de nişte variabile numite „variabile resursă”. ce se intinde peste toata imaginea: (0. ci acestea trebuie să fie create manual. în browser. a cărui deschidere. întocmai ca la HTML. Practic am "umplut" toata imaginea cu un fundal galben */ 80 . /* prin aceasta instructiune am definit culoarea galben */ imagefilledrectangle($imagine.0). Aceasta informatie este esentiala pentru browser pentru a deschide fisierul ca si pe o imagine. */ $galben=imagecolorallocate($imagine. Imaginea va avea latimea de 400 de pixeli. deci va afisa o serie de caractere aparent fara nici un sens*/ $imagine=imagecreatetruecolor(400. jpg. de culoare galbena. Din păcate. nu există constante predefinite pentru culori. Script-ul conţine comentariile necesare înţelegerii codului său.399. va avea ca efect vizualizarea imaginii create de către acest script. constă în crearea şi manipularea imaginilor. Limbajul PHP nu este limitat doar la crearea de output HTML. png.255. si inaltimea de 250. textul.250).0. După prezentarea sa vom relua detaliat fiecare dintre funcţiile folosite. si anume de tip png. Una dintre cele mai spectaculoase componente ale multor limbaje de programare. PHP poate genera o imagine sub forma unui flux de date (deci fără a o înregistra efectiv sub forma unui fişier pe server) direct către browser. Puteti incerca ce se intimpla daca omiteti apelul acestei functii: browser-ul va primi datele sub forma de text. ci poate fi folosit şi pentru a crea respectiv a lucra cu diferite formate de imagini. pe 32 de biti (truecolor) ce va putea fi identificata in continuare prin variabila $imagine. În cazul pachetului XAMPP. specificând pentru fiecare componentele de roşu. apl080. În cazul altor distribuţii. este necesară utilizarea bibliotecii gd2. /*aceasta instructiune va atasa fluxului de date creat. Veţi remarca faptul că.0) respectiv (399. spre deosebire de o serie de alte limbaje de programare. Pentru început. din păcate lăsată de multe ori în umbră în majoritatea cursurilor de programare.10.249) sunt doua colturi diaginale ale dreptunghiului. aceasta este instalată şi activată în mod implicit.255.0. acest lucru trebuie făcut manual. o serie de elemente (imaginile.

Valorile posibile pentru x şi y sunt numere întregi. trimitind-o direct in browser*/ imagedestroy($imagine). în funcţie de tipul imaginii pe care o creăm.$rosu=imagecolorallocate($imagine.200. afisam imaginea respectiva in format png.înălţime-1 81 ..10. in fine. În cazul nostru. Rezultatul întors de această funcţie trebuie obligatoriu atribuit unei variabile.are ca efect trimiterea unui header HTTP.. Astfel.0.200.255. valorile pe care le putem da string-ului.389. prin intermediul căreia vom accesa în continuare imaginea. al lucrului cu imagini.lăţime-1.0). pentru a nu ocupa memorie inutila */ ?> Iată rezultatul obţinut prin încărcarea sa în browser: Iată câteva dintre cele mai importante funcţii care lucrează cu imagini: • header(string) .10. /* si desenam o linie de culoare rosie*/ imageellipse($imagine. de raza 100 */ imagepng($imagine).0) iar axa Oy este îndreptată în jos. respectiv 0. Imaginea este de fapt o matrice de pixeli. /* iar apoi desenam un cerc cu centrul in centrul imaginii. /* dezalocam resursa. • imagecreatetruecolor(lăţime.200.239.creează o resursă de tip imagine. cuprinse în intervalul 0.$rosu). Originea sistemului de coordonate se găseşte în coţul stânga-sus al imaginii (0. ne interesează să trimitem browser-ului informaţii despre mime-type-ul imaginii create. y). pot fi: “Content-type: image/png” – pentru imaginile de tip png “Content-type: image/jpeg” – pentru imaginile de tip jpg “Content-type: image/gif” – pentru imaginile de tip gif Este foarte important (în caz contrar se vor genera erori) ca această funcţie să fie apelată înainte de trimiterea oricărui alt output din cadrul script-ului în care apare.125. /* prin aceasta cream culoarea rosie */ imagesetthickness($imagine. /* prin aceasta stabilim grosimea implicita a liniilor desenate la 4 pixeli */ imageline($imagine. Orice punct din imagine se va putea referi prin coordonatele sale carteziene (x.$rosu). /*si. înălţime). respectiv înălţimea specificată.4). pe 32 de biţi (truecolor) având lăţimea.

• imagecolorallocate(resursă_imagine. în imaginea specificată de resursă_imagine.desenează un segment de dreaptă. trebuie ca imagesetthickness să seteze grosimea liniei la cel puţin 2 pixeli.x0. poligoane.resursă_culoare) .x0.y0. verde.y1.y1).y0) respectiv (x1. între punctele de coordonate (x0. Pentru ca segmentul punctat să fie vizibil.y1).x0.75).res_culoare) – desenează un dreptunghi având colţurile diagonal opuse în punctele de coordonate (x0.150) 299 y Am pus în evidenţă în cadrul imaginii de mai sus punctele de coordonate (200. iată o reprezentare schematică a imaginii definite prin: $imagine=imagecreatetruecolor(400.y0. albastru). cu culoarea dată de resursa res_culoare.la fel ca imageline.y0) şi (x1.diam_x.y1.150) respectiv (300. • imageline(resursă_imagine. • imagesetthickness(res_imag.x1.y0) şi diametrul orizontal dat de diam_x respectiv cel vertical dat de diam_y.diam_y. atunci când se desenează linii.y0. prin intermediul căreia vom accesa în continuare culoarea definită. având centrul în punctul de coordonate (x0.75) (200. thickness) .creează o resursă de tip culoare.x1.resursă_culoare) .desenează o elipsă cu axe paralele cu axele de coordonate. • imageellipse(resursă_imagine. 82 . doar că segmentul de dreaptă desenat este punctat.De exemplu.300).y0. asociată imaginii specificată prin resursa din primul parametru. O(0. Rezultatul întors de această funcţie trebuie atribuit unei variabile. • imagerectangle(res_imag.0) y1 = 75 y0 = 150 x0 = 200 x1= 300 399 x (300. roşu.y1.resursă_culoare) .x1.x0. dreptunghiuri.stabileşte grosimea liniilor la thickness pixeli. de culoarea specificată de resursă_culoare. • imagedashedline(resursă_imagine.

res_culoare) – afişează în imagine caracterul caracter.y0).255. imagepng($imagine). font poate fi unul dintre font-urile predefinite 1.0). 4.$magenta).2. imagestring($imagine. • imagestring(res_imag.• imagefilledrectangle(res_imag.y0) respectiv (x1.3.10.caracter.0.10.0. 2.imagedestroy($imagine).0).100. $magenta=imagecolorallocate($imagine.150).x0.40. //afisam 5 stringuri.diam_x. sau orice resursă de tip font încărcat prin imageloadfont().255).y1.'Text scris cu font-ul 3'. $orange=imagecolorallocate($imagine. $blue=imagecolorallocate($imagine.y0.y0.255. • imagechar(res_imag. de culoarea dată de resursa res_culoare.y0.255).$blue). $yellow=imagecolorallocate($imagine. • imagefilledellipse(res_imag. doar că elipsa desenată este plină.res_culoare) .y0).caracter. pentru a testa cum arata fiecare dintre cele //5 font-uri predefinite ale PHP-ului: imagestring($imagine.y1).10. 4.la fel ca imageellipse. 3. având culoarea dată de res_culoare. imagestring($imagine. schimbând culoarea acestuia şi a tuturor punctelor conectate (din aproape în aproape) care au aceeaşi culoare cu cea existentă iniţial la (x0.res_culoare) – afişează în imagine string-ul string. sau orice resursă de tip font încărcat prin imageloadfont(). ?> Rezultatul afişat în browser arata în felul următor: • imagefill(res_imag.4.0.php <?php header("Content-type: image/png"). imagestring($imagine.y0. $imagine=imagecreatetruecolor(250.font.5. $red=imagecolorallocate($imagine. 2. imagestring($imagine.diam_y.$red).10.0. 3.128. imagefilledrectangle($imagine. 5. în noua culoare dată de res_culoare.130. Exemplu: apl081.x0.font.0.255.$yellow).0. $green=imagecolorallocate($imagine.x0.x0.196. având culoarea dată de res_culoare.10.255.196).70.y0. începând de la coordonatele (x0.y0) în dreapta şi în jos. font poate fi unul dintre font-urile predefinite 1.$orange).149. pornind din punctul dat (x0.$green).'Text scris cu font-ul 2'.'Text scris cu font-ul 4'. având culoarea dată de res_culoare.'Text scris cu font-ul 1'.1.0.x1. începând de la coordonatele (x0.10.y0) în dreapta şi în jos.249.255. cu colţurile diagonal opuse în punctele de coordonate (x0. 83 .res_culoare) – desenează un dreptunghi plin.'Text scris cu font-ul 5'.0). 5.res_culoare) – umple prin algoritmul ”flood fill”.x0.

culoare_fundal) – roteşte imaginea din res_imag cu unghiul unghi (specificat în grade !).imag_sursa.imag_sursa.x0. • imagecreatefrompng(’nume_fişier’)respectiv imagecreatefromjpeg(’nume_fişier’) funcţionează analog. respectiv înălţimea. În funcţie de tipul imaginii (GIF. imagejpeg(res_imagine) – produc afişarea în browser (deci trimiterea fluxului de date către acesta) a imaginii specificată de res_imagine. pentru imagini de tip PNG respectiv JPG.height) – copiază din imag_sursa. widthdest. • imagesx(res_imag) – întoarce lăţimea imaginii (width). pornind din punctul dat (x0.xsrc. respectiv înălţimea.xsrc.width.xdest.widthsrc.ysrc. Centrul rotaţiei este centrul imaginii. redimensionând astfel încât noua lăţime respectiv înălţime să fie (widthdest.height)în imag_dest. porţiunea rectangulară care are colţul stânga-sus la coordonatele (xsrc.• imagefilltoborder(res_imag.heightsrc) în imag_dest. date de (widthsrc.heightdest.ydest).ydest.heightdest). • imagecopy(imag_dest. • imagegif(res_imagine). 84 . Porţiunile rămase neacoperite în urma rotaţiei. iar imaginea rotită este redimensionată la scară. în care este încărcată imaginea de tip GIF din fişierul specificat de ’nume-fişier’.ysrc. • imagecopyresized(imag_dest.ysrc) şi lungimea.xdest.heightsrc) – copiază din imag_sursa. schimbând culoarea tuturor punctelor conectate (indiferent ce culoare au) în noua culoare dată de res_culoare. până la întâlnirea culorii specificate prin parametrul culoare_border. • imagedestroy(res_imag) – produce dezalocarea întregii memorii asociate imaginii reprezentată de res_imag. • imagerotate(res_imag. • imagecreatefromgif(’nume_fişier’) – creează şi întoarce o resursă de tip imagine.ydest. date de (width.unghi. imagepng(res_imagine). începând de la coordonatele (xdest. res_culoare) – umple prin algoritmul ”flood fill”. astfel încât întreaga imagine rotită să încapă: marginile nu sunt decupate. • imagesy(res_imag) – întoarce înălţimea imaginii (height).ydest) în dreapta respectiv în jos. PNG sau JPG) folosim varianta convenabilă a acestei funcţii.culoare_border.y0. porţiunea rectangulară care are colţul stânga sus la coordonatele (xsrc.y0).ysrc) şi lungimea. se vor colora cu culoare_fundal. începând de la coordonatele (xdest.

În etapa următoare.. Care este principiul de funcţionare ? În primul rând. Prin acţiunea de upload. 3. cel care face operaţia având nevoie doar de câteva cunoştinţe minimale de utilizare a calculatorului. fişierul ales pentru upload va fi trimis către server. tot prin intermediul unui script (cel specificat în 85 . IMAGETYPE_PNG. fie pe butonul ”Browse” va permite alegerea unui fişier de pe disc pentru a fi încărcat.>. Rezolvarea a fost găsită atunci prin implementarea unui protocol de transferare de fişiere între două calculatoare care sunt legate între ele. Avantajul adus de upload-ul prin intermediul unei pagini web constă în faptul că este uşor de folosit de către orice utilizator al internetului.). Acestea se prezintă sub forma unor textbox-uri în dreapta cărora este prezent un buton ”Browse”. butonul de postare date. a transferului de fişiere.11.la indicele 2 se găseşte o constantă care ne indică tipul imaginii (posibile valori pentru acest element sunt: IMAGETYPE_GIF. trebuie conceput un form special..la indicele mime se găseşte un string ce conţine tipul MIME corespunzător imaginii. utilizatorul poate încărca. Cea mai frecventă acţiune de upload din parte unui utilizator obişnuit este întâlnită la ataşarea unui fişier la un e-mail. s-a pus desigur această problemă.la indicele 0 se găseşte lăţimea (width). un nume de utilizator şi o parolă. La începuturile dezvoltării internetului. IMAGETYPE_JPEG.. . tot în acel form.la indicele 3 se găseşte un string de forma height="yyy" width="xxx". etc. pentru a putea fi folosit direct într-un tag <IMG. Un click fie în interiorul textbox-ului.. un întreg fişier (indiferent că este un fişier binar sau un fişier text) pe server-ul pe care este stocată şi pagina respectivă. în care se vor insera unul sau mai multe elemente de tip <input type=”file”. este greoi de folosit de un utilizator nespecializat (necesită specificarea adresei calculatorului la care ne conectăm. . precum şi un program specializat). după ce utilizatorul apasă. care deşi este o metodă eficientă de transfer.. . prin intermediul unei pagini web.• getimagesize(’nume_fişier’) – întoarce un array (şir) ce conţine informaţii despre imaginea din fişierul ’nume_fişier’.la indicele 1 se găseşte înălţimea (height). ca în figura de mai sus. Upload de fişiere via PHP.> . Informaţiile se găsesc structurate astfel: . Este vorba de FTP (File Transfer Protocol).

după care mergeţi pe directorul temporar al instalării xampp (în mod implicit C:\xampp\tmp). ci daţi click dreapta pe el.. În cadrul acestuia sunt mai multe opţiuni printre care şi cea de mai sus). În acest tab. Atenţie ! Pentru ca upload-ul să funcţioneze. va trebui să le configuraţi manual. asiguraţi-vă că are drepturi de scriere în directorul tmp (bifaţi. Dacă ele nu sunt corect setate. Vă asiguraţi că opţiunea ”Use simple file sharing (Recommended)” NU este bifată (pentru a ajunge la această opţiune deschideţi din meniul Tools submeniul Folder Options şi apoi accesaţi tab-ul View. În cadrul script-ului PHP care se ocupă de preluarea fişierului încărcat. Treaba programatorului PHP este ca el să copieze fişierul la locaţia sa definitivă. Pentru directorul destinaţie. şi opţiunile Modify respectiv Write). scrieţi numele network. După ce l-aţi ales. • $_FILES[nume_input][‘size’] – ne întoarce dimensiunea (în octeţi) a fişierului upload-at • $_FILES[nume_input][‘error’] – ne întoarce codul de eroare al operaţiei de upload asupra fişierului dat de nume_input. cât şi directorul în care vom muta acest fişier trebuie să aibă drepturi de scriere pentru orice utilizator de pe Internet. În mod implicit. apoi tab-ul Security. Atenţie ! acest nume poate să fie complet diferit faţă de cel original.” al formularului) şi copiat într-o locaţie temporară. alegeţi ”Add”. directorul temporar al instalării XAMPP-ului are aceste drepturi stabilite de la instalarea întregului pachet. • $_FILES[nume_input][‘type’] – ne întoarce tipul mime al fişierului (un string.cadrul atributului ”action=. Voi exemplifica modul în care se face acest lucru pentru directorul tmp al instalării XAMPP. ne vom folosi de un masiv predefinit al limbajului. Dacă operaţia s-a încheiat cu succes. şi apoi alegeţi din lista ce vi se deschide utilizatorul network. deschideţi un Windows Explorer. • $_FILES[nume_input][‘tmp_name’] – ne întoarce numele complet (cu tot cu calea) fişierului temporar care s-a creat în urma upload-ului. 86 . şi anume (primul parametru al lui $_FILES este dat de numele input-ului de type=”file”): • $_FILES[nume_input][‘name’] – ne întoarce numele şi extensia fişierului pe care lam upload-at. atât directorul temporar în care este încărcat fişierul. În tot cazul. Astfel. şi anume $_FILES. pentru directorul în care veţi muta fişierul. de exemplu: application/octet-stream sau image/gif. va trebui obligatoriu să le configuraţi.. Valoarea sa nu poate fi garantată ca fiind corectă. NU intraţi în director. alegând opţiunea Properties. care ne va furniza date despre fişierul încărcat. în căsuţele de sub el. are valoarea 0. veţi proceda analog.

php <?php if($_FILES['fisier_incarcat']['error']!=0) echo 'Upload nereusit. //cu ajutorul functiei move_uploaded_file mutam fisierul de la locatia sa temporara la //locatia sa definitiva. Variabile cookie. in cazul nostru apl083.php" method="post"> <!—. in caz contrar nu va fi permisa upload-area de fisiere. care specifica numele scriptului care se va ocupa de preluarea fisierului upload-at --> <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000"> <!—. a unor informaţii sub forma unor mici fişiere text. ce conţine doar form-ul prin care se poate face uploadul fişierului. În PHP se poate lucra foarte uşor cu variabilele cookie.este obligatoriu sa specificati atributul enctype="multipart/form-data". a aparut o eroare'. numite uzual. Operaţia poate fi comandată de pe server şi tot de pe server se poate comanda citirea.cu ajutorul acestui input type=”file” putem defini cimpul de tip upload din form --> <input type="file" name="fisier_incarcat"><br><br> <!-. $_FILES['fisier_incarcat']['name']). care în cazul nostru este directorul curent. De asemenea. variabile cookie. • Pentru a crea o variabilă cookie se utilizează funcţia: setcookie(nume_variabilă. actualizarea sau ştergerea acestor mici fişier.12. Parametrii acestei //funcţii sunt sursa respectiv destinatia echo 'Fisierul a fost incarcat<br>'. Primul fişier reprezintă un HTML obişnuit. valoare.html <form enctype="multipart/form-data" action="apl083.$_FILES['fisier_incarcat']['size']. acest parametru poate fi usor pacalit din browser --> Alege un fisier pentru upload (sa aiba sub 30000 bytes):<br> <!—. prin abuz de limbaj. pe calculatorul vizitatorului unui anumit site. } ?> 3. Exemplu: în instrucţiunea de mai jos este creată o variabilă cookie numită limba_pref. iar al doilea fişier reprezintă script-ul PHP care preia fişierul upload-at şi îl mută în directorul curent: apl082. pentru a nu mai fi nevoit sa le specifice la fiecare intrare. Din pacate. Utilizarea lor a pornit din necesitatea păstrării anumitor setări (opţiuni) ale utilizatorului atunci când acesta intră pe un anumit site. Mecanismul care stă la baza acestei probleme se bazează pe memorarea. else { move_uploaded_file($_FILES['fisier_incarcat']['tmp_name'].php--> <input type="submit" value="Incarca fisierul"> </form> apl083. dată_expirare). echo 'Dimensiunea sa este de '. remarcati atributul action.de valoarea atributului sau ’name’.acest control de tip hidden permite stabilirea unei limite maxime a dimensiunii fisierului care urmeaza a fi uploadat.' octeti'. Variabila reţine valoarea ”romana” şi expiră într-o oră: 87 .Exemplu: Următoarele două script-uri realizează o aplicaţie prin care putem upload-a un fişier în acelaşi director în care se află şi sursele aplicaţiei. in cazul nostru ”fisier_incarcat” ne vom folosi pentru a-l manipula din cadrul codului PHP in care il vom prelua.

echo '<p align="right">'. al limbajului PHP. predefinit. verificam daca variabila cookie este deja creata $loc=@$HTTP_COOKIE_VARS['loc']. prima creată este ştearsă automat. echo '<input type="submit" value="Schimba localitatea"></p></form>'. time()-1). //cu valoarea careia trebuie sa cream variabila cookie if($loc!=NULL)//daca am primit setcookie("loc". Exemplu: instrucţiunea de mai sus afişează valoarea variabilei cookie creată prin exemplul anterior: echo $HTTP_COOKIE_VARS[”limba_pref”]. iar ca valoare. numit $HTTP_COOKIE_VARS[.php" method="post">'. echo 'Introdu localitatea<br><br>'. i se va afişa direct un mesaj: apl084. daca doreste echo '<form action="apl084. se cere tastarea localităţii în care se află cel care vizitează pagina.//testam mai intii daca am primit dintr-un form //postat tot din cadrul acestei pagini. echo '<input type="submit" value="Salveaza"></form>'. cream formularul care permite introducerea localitatii { echo '<form action="apl084.]. • Pentru a citi (recupera) valoarea unei variabile cookie.time()+3600).setcookie(limba_pref. se utilizează conţinutul unui masiv asociativ special. în loc ca utilizatorului să i se ceară din nou introducerea acesteia. } else//in caz contrar. daca nu am primit. //si ii permitem sa schimbe aceasta localitate. Fiecare componentă a sa are ca indice numele unei variabile cookie. acesta va identifica variabila cookie ”loc”.$loc. Apelat pentru prima dată. echo '<input type="text" name="loc"><br>'. echo '<input type="text" name="loc"><br><br>'. dar cu data de expirare înaintea celei curente (de exemplu.time()+24*3600). o variabila numita loc. 2) Pentru a şterge o variabilă cookie se creează o alta cu acelaşi nume. if($loc!=NULL)//deci daca este creata {//dam utilizatorului un mesaj: echo "Localitatea curenta este: ".//atunci setam variabila //cookie cu valoare primita. reapelând script-ul.php <?php $loc=@$_POST['loc'].$loc. } ?> 88 ..php" method="post">'. pentru o durata de 24 de ore else//pe cind. Observaţii ! 1) Nu pot exista mai mult de 20 de variabile cookie.//afişează ”romana” Exemplu: Script-ul care urmează exemplifică modul în care se pot reţine anumite informaţii pe care utilizatorul le-a tastat o dată. atunci când nu există variabila cookie numită ”loc”.”romana”. Dacă acel vizitator reintră pe acel site. Dacă se creează vreuna în plus. echo 'Schimba localitatea:'. reţine valoarea variabilei respective. va prelua direct localitatea memorată şi.

În subdirectorul BIN al acestuia se găsesc o serie de programe utilizare. comerţ electronic. ci el este implementat de o mulţime de SGBD-uri consacrate. a apărut SQL – Structured Query Language. este recomandat să adăugaţi calea spre el (C:\XAMPP\MYSQL\BIN) în variabila PATH a sistemului.2. apoi butonul Environment Variabies. De unde SQL ? În domeniul creării şi utilizării bazelor de date relaţionale s-a impus necesitatea existenţei unui limbaj standard care să permită efectuarea acestor operaţii. Acest lucru se face executând un click dreapta pe My Computer. cum ar fi: aplicaţii de contorizare. alegând apoi tab-ul Advanced. Limbajul a fost supervizat de comisia de standardizare ANSI (American National Standards Institute). 3. Din acest moment. Daţi dublu click pe ea (sau apăsaţi butonul Edit de dedesubt) şi. în cadrul pachetului XAMPP. vot electronic. Există o mulţime de aplicaţii. care permit configurarea şi operarea imediată cu serverul de baze de date. adăugaţi caracterul ”.1. motiv pentru care se mai numeşte şi ANSI SQL. care le utilizează. 3. În ultimii ani. Baza de date poate fi foarte lesne exploatată prin intermediul limbajului PHP. SQL nu este un limbaj de firmă. 89 .. Microsoft SQL Server şi. Introducere în MySQL. deodată cu limbajul PHP. MySQL. Exploatarea bazelor de date MySQL prin intermediul limbajului PHP. dar şi cu alte limbaje (de exemplu Java). Tot suportul software al bazei de date MySQL se găseşte în directorul C:\XAMPP\MYSQL. derulaţi în partea de jos (secţiunea System Variables) până întâlniţi variabila PATH. Utilitarul pe care o să-l utilizăm cel mai des este mysql.13.2. utilizarea bazelor de date pe Internet a luat o amploare deosebită. extrem de utile. bineînţeles. utilitarul mysql se poate rula din orice locaţie (de exemplu direct din Start + Run). Pentru a-l putea accesa din orice altă locaţie a calculatorului v-aţi afla. suportul MySQL a fost deja instalat. cum ar fi Microsoft Access.3.” urmat de calea ”C:\XAMPP\MYSQL\BIN”. Din fereastra care se deschide.13. Testarea instalării MySQL. După cum am anunţat în capitolul 3. la sfârşitul şirului de caractere deja existent acolo. aplicaţii de comunicare. MySQL este un limbaj specializat pentru gestiunea bazelor de date relaţionale pe Internet. Oracle.exe. având la bază limbajul SQL.13. Configurarea bazei de date. MySQL gestionează baze de date care se găsesc pe un server. Astfel.

lansaţi dintr-un Command Prompt sau din Start + Run următoarea comandă: mysql –u root –p Atunci când sunteţi invitaţi să introduceţi parola (prin Enter password:) trebuie să daţi Enter. iar apoi vom crea o bază de date în care vom lucra şi un utilizator cu drepturi de utilizare asupra acestei baze de date. Pentru a va conecta.Vom configura în continuare serverul de baze de date. de la parola vidă (pe care o avea de la instalare) cu noua parolă (evident. prin această comandă schimbăm parola utilizatorului root. şi are drepturi de lucru doar în baza de date ’lucru’ mysql>flush privileges.. lăsând utilizatorul root cu drepturi de conectare de pe maşina locală mysql>update user set password=password('parolanouă') where user='root'. vom şterge toţi utilizatorii predefiniţi. (pentru a vă deconecta de la server. În cazul în care conectarea a reuşit. şirul de caractere parolanouă îl înlocuiţi cu noua parolă) mysql>create database lucru. MySQL fiind un server de baze de date partajat. cu parola ’parola’ (evident.” după fiecare comandă executată. prin această comandă creăm utilizatorul cu numele ’utilizator’. este configurat doar utilizatorul root (cu drepturi depline asupra bazei de date) şi NU are parola. prin această comandă facem ca toate modificările efectuate până în momentul de faţă să devină efective şi operative. Din acest sunteţi conectaţi la baza de date. le veţi schimba după bunul plac) ce se poate conecta de pe maşina locală. Atenţie să nu uitaţi caracterul ”. prin această comandă intrăm în baza de date administrativă.* to 'utilizator'@'localhost' identified by 'parola'. mysql>quit.. prin această comandă ştergem toţi utilizatorii predefiniţi. baza de date asupra căreia vom lucra. prin această comandă creăm o bază de date cu numele ”lucru”. Pentru moment. De asemenea. după fiecare comandă daţi un Enter: mysql>use mysql. veţi primi un mesaj de întâmpinare. prin conectarea la serverul mysql cu noul utilizator creat (lansaţi această comandă fie din Command Prompt fie din Start+Run) : 90 . cu numele mysql mysql>delete from user where user!=’root’ or host!=’localhost’. În primul rând. În continuare vom da câteva comenzi pentru a configura serverul. în afară de root. în care vom lucra în continuare mysql>grant all on lucru. şi ieşim din monitorul mysql Putem testa imediat instalarea. accesul se face pe baza unui nume de utilizator (user) şi a unei parole (password). şi un utilizator pe care îl vom folosi pentru a lucra în mod curent (deoarece este complet nerecomandat să folosim utilizatorul root pentru a lucra în mod curent la baza de date). iar prompt-ul se va schimba în : mysql>. în dreptul acestui prompt trebuie să scrieţi comanda quit după care daţi Enter).

prin valorile pe care le memorează. se va refuza crearea uneia noi. însă are un număr nespecificat de rânduri. O tabelă are un număr specificat de coloane.13. iar atunci când ne referim la data din rând. într-un anumit director. folosim şi termenul de înregistrare. în fapt se va crea un subdirector cu acelaşi nume cu baza de date. introduceţi.3. Toate datele dintr-o coloană au acelaşi tip. pentru a stabili ca punct de lucru baza de date asociată acestui utilizator. În urma executării sale este creată baza de date cu numele indicat. evident.13. • Dacă dorim o listă a bazelor de date existente (sau. parola definită mai sus. Această operaţie nu poate fi făcută de către orice utilizator. când ne referim la un rând. se va da comanda următoare: use nume_bază_date. Crearea unei baze de date. Într-o tabelă coloanele sunt identificabile prin nume. Dacă există deja o bază de date cu numele specificat. 3. • Instrucţiunea prin care se poate crea o tabelă este prezentată mai jos. a bazelor de date la care avem acces) se utilizează comanda: show databases. veţi da comanda: mysql>use lucru. atribute sau bucăţi de instrucţiune care. Tabele.4. acest folder este C:\XAMPP\MYSQL\DATA. • Comanda pentru crearea unei baze de date este: create database nume_bază_date. • Dacă se doreşte lucrul cu o anumită bază de date. 3. în funcţie de utilizator. situată într-o anumită coloană. Uneori. ci doar de către root sau de anumiţi utilizatori cu drepturi speciale. iar rândurile. în fine. ceea ce este trecut între paranteze drepte reprezintă clauze.mysql –u utilizator –p În momentul în care vi se cere parola. • Pentru ştergerea unei baze de date se utilizează comanda: drop database nume_bază_date. din punct de vedere sintactic (în funcţie de fiecare caz) pot să nu apară: 91 . Din moment ce fiecare bază de date este stocată pe disc. după care veţi putea testa toate comenzile ce urmează să fie testate în paragrafele următoare. în subdirectorul data al folder-ului instalării MySQL (în cazul XAMPP. folosim şi termenul de câmp. După conectarea la MySQL.

• Pentru a afişa întreaga tabelă.valoare2..'Cluj'.... 92 . deoarece fie se poate greşi ordinea de introducere a datelor. • Adăugarea unui nou rând într-o tabelă se face prin instrucţiunea de mai jos. Exemplu: pentru a insera două linii în tabela creată în exemplul anterior: insert into judete values('CJ'.. numele judeţului (un şir de cel mult 30 de caractere) şi numărul său de locuitori (un număr întreg de cel mult 7 cifre) folosim următoarea comandă: create table judete (ind char(2). nume_coloană2 tip_date [specificatori].create table nume_tabelă ( nume_coloană1 tip_date [specificatori]. insert into judete(ind. însă în altă ordine decât cea în care le-am creat: insert into judete(nrloc. valori distincte.nrloc int(7)).. fie pe parcursul dezvoltării se inserează coloane noi între cele deja existente. în ordinea în care au fost declarate coloanele la crearea tabelei: insert into nume_tabelă values(valoare1...nume_coloanăk) values(valoare1. în alt paragraf.ind.. dacă printre valorile memorate în tabelă se poate găsi sau nu valoarea NULL..589028). în care vom reţine indicativul fiecărui judeţ (ca pe plăcuţele de la maşini). utilizăm comanda: select * from nume_tabelă.nume) values('CL'.. Exemplu: mai adăugăm două linii la tabela anterioară: una în care nu completăm numărul de locuitori şi alta în care trecem toate cele 3 valori. deşi este necesar să scriem mai mult: insert into nume_tabelă(nume_coloană1.nume_coloană2. În practica utilizării bazelor de date. instrucţiunea anterioară este considerată ca generatoare de erori. Specificatorii se referă la cheia primară. . nume_coloanăn tip_date [specificatori] ).'MM'. în care se introduc. insert into judete values('BV'. Se pot omite coloane (caz în care ele vor primi automat valori NULL) şi bineînţeles că putem scrie coloanele în orice ordine dorim.'Calarasi').valoaren).. autoincrementare. valori implicite.nume) values(510110. Toate acestea le vom trata separat.702755).'Maramures')..'Brasov'. Din acest motiv este preferată forma următoare a instrucţiunii.valoarek). Exemplu: pentru a crea o tabelă cu 3 coloane. iar efectul ar fi acela că tabela va conţine date eronate.nume char(30).valoare2. pe rând.. valori pentru toate câmpurile unei linii.

. în antetul (capul de tabel) său se trece numele coloanelor acesteia.. în loc de a scrie doar numele coloanei.. am putea scrie următoarea comandă: select ind as indicativ. vom scrie numele coloanei urmat de cuvântul cheie AS şi de numele care dorim să fie afişat în antet. Astfel. nume as "nume judet". Tipuri de date în MySQL. Dacă nu specificăm clauza [from nume_bază_date] se vor afişa toate tabelele din baza de date curentă (cea către care am dat use). nrloc as "numar de locuitori" from judete. atunci când afişăm tabela. prin cuvântul cheie ”AS”. Tipurile principale de date ale MySQL sunt: a) şiruri de caractere. Dacă dorim ca în antet să figureze alt nume pentru o coloană. în ordinea pe care o dorim. Se observă faptul că. atunci. folosim comanda următoare: show tables [from nume_bază_date].13.5. • Pentru a afişa o descriere detaliată a unei tabele (numele coloanelor.Exemplu: pe tabela creată anterior. vom prezenta fiecare tip de dată în parte: 93 . +-----------+------------+--------------------+ | indicativ | nume judet | numar de locuitori | +-----------+------------+--------------------+ | BV | Brasov | 589028 | | CJ | Cluj | 702755 | | CL | Calarasi | NULL | | MM | Maramures | 510110 | +-----------+------------+--------------------+ 4 rows in set (0. am definit alias-uri pentru numele coloanelor. b) numerice. tipurile lor) se foloseşte una dintre comenzile (ele fac acelaşi lucru): describe nume_tabelă.. 3. Exemplu: pentru tabela din exemplele anterioare. în instrucţiunea de mai sus. dacă executăm: select * from judete.nume_coloanak from tabelă.02 sec) • Dacă dorim să afişăm doar anumite coloane ale tabelei. c) dată. folosim forma de mai jos a instrucţiunii: select nume_coloana1. se va afişa în următorul format: +------+-----------+--------+ | ind | nume | nrloc | +------+-----------+--------+ | CJ | Cluj | 702755 | | BV | Brasov | 589028 | | CL | Calarasi | NULL | | MM | Maramures | 510110 | +------+-----------+--------+ 4 rows in set (0. show columns from nume_tabelă. oră În continuare.00 sec) Rezultatul constă în afişarea sub următorul format: • Pentru listarea numelor tuturor tabelelor din baza de date.

'muzica'). Exemplu (pentru tipul enum): creăm o tabelă în care trecem câţiva pictori şi curentele artistice pe care le reprezintă. Ocupă n octeţi. Ocupă n+2 octeţi. insert into pictori values('Auguste Renoir'. doar că un câmp de acest tip poate reţine unul sau mai multe şiruri de caractere din vectorul predefinit de către utilizator. dintre muzică.'sport. • text[(n)] – reţine un şir de cel mult 65535 caractere. Vezi exemplele de după. insert into pictori values('Tiziano Vecellio'.967.'suprarealism').'art nouveau'). A se remarca faptul că după executarea ultimei comenzi apare o avertizare (warning). însă în dreptul curentului său va fi trecut şirul vid: Exemplu (pentru tipul set): creăm o tabelă în care trecem numele câtorva persoane şi hobby-urile +------------------+------------------+ | nume | curent | +------------------+------------------+ | Gustave Klimt | art nouveau | | Vincent Van Gogh | postimpresionism | | Alphonse Mucha | art nouveau | | Auguste Renoir | impresionism | | Rene Magritte | suprarealism | | Tiziano Vecellio | | +------------------+------------------+ lor favorite.'muzica.'sport')).desen'). Ocupă n+1 octeţi. • mediumtext[(n)] – reţine un şir de cel mult 16.'sport. Acest lucru se întâmplă deoarece ultimul curent introdus. Ocupă n+4 octeţi. Vezi exemplele de după.fumat'). În caz că n nu este precizat.a) Şiruri de caractere: • char[(n)] – reţine un şir de caractere de lungime n (fixă). • tinytext[(n)] – este echivalent cu varchar[(n)]. tabela va memora vectorul de şiruri de caractere.'postimpresionism'). • longtext[(n)] – reţine un şir de cel mult 4. De altfel.'postimpresionism'.'art nouveau').777. insert into persoane values('Ion BETEA'.'desen'. iar în acest câmp se va reţine doar indicele elementului corespunzător din vector. insert into pictori values('Gustave Klimt'.294. insert into pictori values('Rene Magritte'. Ocupă n+3 octeţi. permise pentru acest câmp. sport şi desen.'renastere'). ’renastere’ nu apare printre stringurile din enum. insert into pictori values('Vincent Van Gogh'.'art nouveau')). insert into persoane values('Nina CHIRIAC'. Vom încerca şi de această dată să punem valori invalide. hobby set('muzica'. Efectul este asemănător celui de la enum: datele respective vor fi ignorate: create table persoane (nume text. curent enum('impresionism'. • varchar[(n)] – reţine un şir de cel mult 255 de caractere. în urma execuţiei sale. insert into pictori values('Alphonse Mucha'.295 caractere.215 caractere.'impresionism'). reţine un singur caracter. +--------------+--------------+ | nume | hobby | +--------------+--------------+ | Ion MARIN | muzica. pictorul cu numele ”Tiziano Vecellio” va fi trecut în tabelă. • enum – un câmp care poate reţine un singur şir de caractere dintr-un vector de şiruri de caractere predefinit de către utilizator la crearea tabelei. insert into persoane values('Ion MARIN'.desen | | Ion TIRIAC | desen. insert into persoane values('Ion TIRIAC'.sport | | Nina CHIRIAC | muzica | | Ion BETEA | sport | +--------------+--------------+ 94 .'suprarealism'.desen'). create table pictori(nume text. • set – la fel ca la enum. Totuşi.

Variabile.. • date – un câmp de acest tip reţine o anumită dată calendaristică.255. întregi cuprinse între -32768. Dacă este urmat de cuvântul unsigned reţine numere naturale cuprinse între 0. de forma ’hh:mm:ss’. întregi cuprinse între -2147843648. Reţine nr.18446744073709551615. • time – un câmp de acest tip reţine o anumită oră dintr-o zi. and 3. between. Se introduce sub forma unui şir de caractere.13. Reţine nr. întregi cuprinse între -9223372036854775808 şi 9223372036854775809. • int[(n)] – ocupă 4 octeţi. or.32767.4294967295. Se introduce sub forma unui şir de caractere. de forma ’yyyy-mm-dd’..... c) Tipuri pentru dată şi oră: • year – un câmp de acest tip reţine un an calendaristic. Reţine nr. • datetime – un câmp de acest tip reţine o anumită dată calendaristică şi o anumită oră.6. Reţine nr. Dacă este urmat de cuvântul unsigned reţine numere naturale cuprinse între 0.. Parametrul n reprezintă numărul de cifre nenule aflate înaintea virgulei (cu tot cu semnul ’–’ pentru numerele negative. • smallint[(n)] – ocupă 2 octeţi. • double – ocupă 8 octeţi – este echivalentul tipului cu acelaşi nume din C/C++. de forma ’yyyy-mm-dd hh:mm:ss’.8388607. else 95 .b) Tipuri de date numerice: • tinyint[(n)] – ocupă 1 octet. Dacă este urmat de cuvântul unsigned reţine numere naturale cuprinse între 0. • float – ocupă 4 octeţi – este echivalentul tipului cu acelaşi nume din C/C++. Operatori utilizaţi în MySQL. ||. Aceştia se introduc ca şi şir de caractere. Dacă este urmat de cuvântul unsigned reţine numere naturale cuprinse între 0.. case when.16777215. Se introduce sub forma unui şir de caractere. în ordinea crescătoare a priorităţii lor.. • mediumint[(n)] – ocupă 3 octeţi. • decimal(n.. întregi cuprinse între -128.127. Dacă este urmat de cuvântul unsigned reţine numere naturale cuprinse între 0. Voi prezenta mai întâi principalii operatori din MySQL. • bigint[(n)] – ocupă 8 octeţi. întregi cuprinse între -8388608. Utilitatea operatorilor şi funcţionalitatea acestora va fi prezentată în paragrafele următoare: 1.d) – numărul este stocat sub formă de şir de caractere.2147843647. &&. Reţine nr. then. dacă este cazul) iar d reprezintă numărul de zecimale. xor 2. 3.65535.

Şirurile de caractere se compară lexicografic şi nu se face distincţie între literele mari şi literele mici. in 5. • <= – mai mic sau egal (Ex: 3<=3 are ca rezultat valoarea 1). • < – mai mic (Ex: 2<3 are ca rezultat valoarea 1). • mod şi % – împărţire cu zecimale (Ex: 14 mod 4 sau 14%4 are ca rezultat valoarea 3). is. +. Operatorii se împart. Acestea sunt prezentate în continuare: a) Operatori aritmetici: Acţionează asupra tipurilor numerice şi furnizează o valoare de tip numeric: • + – adunare (Ex: 2+3 are ca rezultat valoarea 5). • * – înmulţire (Ex: 2*3 are ca rezultat valoarea 6). dacă daţi comanda select 5+7. în mai multe grupe. b) Operatori de comparare (sau relaţionali): Permite compararea a două valori numerice sau a două şiruri de caractere. se va afişa un rezultat ca în imaginea alăturată: Observaţie +-----+ | 5+7 | +-----+ | 12 | +-----+ importantă: În MySQL există o valoare specială numită Null. • . <>. mod 10. • / – împărţire cu zecimale (Ex: 5/4 are ca rezultat valoarea 1. %. ^ 11.25). rezultatul oricărei operaţii care se efectuează cu Null este Null. – (operatori unari) 12. – (operatori binari) 9. dacă Null este un operand al oricărei expresii. | 6. Rezultatul este 1 pentru adevărat şi 0 pentru fals. • > – mai mare (Ex: 2>3 are ca rezultat valoarea 0). • div – împărţire cu zecimale (Ex: 15 div 4 are ca rezultat valoarea 3). =. >. • . !=. *. like. >=. puteţi utiliza instrucţiunea select. !. <<.şi + – operatorii unari plus şi minus (Ex: --4 are ca rezultat valoarea 4). Semnificaţia ei este de ”valoare necunoscută”. <=.– scădere (Ex: 2-3 are ca rezultat valoarea -1).4. 96 . not Pentru a testa un anumit operator. la rândul lor. <. & 7. /. De exemplu. >> 8. Reţineţi faptul că. div. +.

TOT TIMPUL valoarea null. • | – sau-ul pe biţi. o astfel de comparare este tot una lexicografică. • not – negaţie (negaţia lui 0 este 1.4) are valoarea 0. fie nenuli. iar negaţia lui 1 este 0). • & – şi-ul pe biţi. f) Operatori specifici pentru MySQL: • is null. • in. not in – testează dacă o valoare aparţine sau nu unei mulţimi (ex: 1 in (1. indiferent că se compară null-ul tot cu null sau cu altă valoare). date. ’lola’) are valoarea 1). e) Operatori de deplasare pe biţi: Se aplică tuturor tipurilor întregi. ’mimi’. • >> – deplasare la dreapta: a>>b deplasează cu b poziţii la dreapta biţii lui a. Observaţie: se pot compara. • = – egalitate (Ex: 2=3 are ca rezultat valoarea 0). • ~ – negaţia pe biţi. • xor – sau-ul exclusiv (este 0 când ambii operanzi sunt fie nuli.2. is not null – testează dacă o valoare este sau nu null (sunt singurii operatori care testează acest lucru! Atenţie. • <> sau != – diferit (Ex: 2<>3 sau 2!=3 are ca rezultat valoarea 1). d) Operatori logici pe biţi: Se aplică tuturor tipurilor întregi şi acţionează asupra tuturor biţilor aflaţi pe poziţii corespondente. 5 in (1. cu aceşti operatori. ’cici’ in (’cici’.3.• >= – mai mare sau egal (Ex: 2>=3 are ca rezultat valoarea 0). • || sau or – sau-ul logic (este 0 doar când ambii operanzi sunt 0. c) Operatori logici: Analog limbajului C/C++.4) are valaorea 1. conform unei observaţii anterioare. de altfel. În fapt. în MySQL se consideră două valori logice: 0 joacă rolul lui false.3. în rest este 1). • && sau and – şi-ul logic (este 1 doar când ambii operanzi sunt nenuli. compararea cu null întoarce. deplasând biţii reprezentării binare: • << – deplasare la stânga: a<<b deplasează cu b poziţii la stânga biţii lui a. iar orice valoare diferită de 0 joacă rolul lui true.2. 97 . în rest este 0). • ^ – sau-ul exclusiv pe biţi. şi este 1 în rest). şi date de tipul time.

.. then . • case . Forma sub care se utilizează este string like şablon respectiv string not like sablon. ’mimi’ not like ’me_i’ – are valoarea 1). respectiv max. Dacă nici una nu este advărată.. when condn then valn else valn+1 end Se evaluează condiţiile în ordinea scrierii.. ’lola’ like ’la%’ – are valoarea 0. în care se folosesc următoarele caractere speciale: ’%’ pentru un număr neprecizat de caractere necunoscute. . respectiv ’_’ pentru un singur caracter neprecizat. when . vn se va întoarce valk corespunzătoare.. . • between min and max – testează dacă o valoare se găseşte în intervalul închis cu capetele min. when vn then valn else valn+1 end Se evaluează v. . (Ex: 1 between 0 and 4 – are valoarea 1).• like. iar dacă nu se va întoarce valn+1 . else . – are două forme sub care se poate aplica: . Şablon este tot un string. (ex: ’cici’ like ’ci%’ – are valoarea 1. Prima care este adevărată va întoarce valoarea valk corespunzătoare. not like – testează dacă un şir de caractere are o anumită formă: dacă este prefixat respectiv postfixat sau nu de un anumit subşir.forma 2: case when cond1 then val1 . şi dacă se produce vreuna dintre valorile v1 . dacă acesta conţine un anumit subşir.forma 1: case v when v1 then val1 . . se va întoarce valn+1 Exemple: 1) case cif when when when else end case when a<0 then ’valoare negativă’ when a=0 then ’valoare nulă’ else ’valoare strict pozitivă’ end 1 then ’unu’ 2 then ’doi’ 3 then ’trei’ ’nu stiu sa numar decit pina la 3’ 2) 98 .

lung) – întoarce subşirul de caractere din x care începe pe poziţia poz şi are lungimea lung. • ceil(x) – cel mai mic întreg mai mare sau egal cu x. valoarea 5 select @a. negativ. • rtrim(x) – întoarce şirul obţinut din x prin eliminarea spaţiilor inutile din dreapta.13. • round(x) – cel mai apropiat întreg de x (rotunjire la întreg). întoarce de la poziţia poz până la sfârşit. atribuie atât valoarea 4 variabilei @a. Atribuirea unei valori către o variabilă se face cu operatorul ':=' şi. care întoarce valoarea atribuită. • floor(x) – cel mai mare întreg mai mic sau egal cu x (partea întreagă matematică). număr pozitiv).. • pi() – π. atribuirea poate juca şi rolul unei expresii. variabilei @b cât şi valoarea 9 variabilei @c pentru verificare. • instr(x. afişăm apoi valorile celor trei variabile 3. • substring(x.y) – Caută dacă y este subşir al lui x. 1 pt. nr. 99 . 0 pt. la fel ca în C++.g) Variabile în MySQL: În MySQL variabilele se specifică prin @identificator.x) – logbx. Dacă este întoarce indicele de început (primul caracter având indicele 1) iar dacă nu este. • concat(x1. a) Câteva funcţii matematice: • abs(x) – modulul lui x. • exp(x) – ex.. • ln(x) – ln x.x2.. cifre şi '_' şi să nu înceapă cu o cifră).poz. • log(b. Funcţii predefinite în MySQL. select @b. Exemplu: select @c:=(@a:=4)+(@b:=5). Unghiul trebuie dat în radiani.7. Atenţie ! în MySQL NU există un operator de concatenare (ca în PHP. întoarce 0. cos(x) – sinusul şi cosinusul unghiului x. • sin(x).y) – xy. Dacă lung este omis. unde identificator respectă aceleaşi reguli sintactice ca şi în alte limbaje de programare (să fie format doar din litere. • sign(x) – semnul lui x (-1 pt. select @c. spre exemplu).) – concatenează şirurile de caractere pe care le primeşte ca parametri. • sqrt(x) – radicalul (rădăcina pătrată) lui x. de caractere) a şirului x. • pow(x. b) Câteva funcţii care lucrează asupra şirurilor de caractere: • length(x) – lungimea (nr. 0.

Ex: format(5. • month(d) – întoarce numărul lunii din data pe care o primeşte ca parametru. • day(d) – întoarce numărul zilei din data pe care o primeşte ca parametru. • date_add(x.interval nr tip) – analog. în zile. Parametrul tip poate avea una dintre valorile day. dintre datele x şi y.string) – întoarce indicele apariţiei şirului x în şirul de entităţi separate prin virgule din cadrul lui string.lola’) va întoarce valoarea 2.interval 18 day) va întoarce valoarea ’2009-02-01’. întorcând -1 dacă x<y. la ultima zecimală din string se face rotunjire. c) Câteva funcţii care lucrează asupra datei şi orei: • now() – întoarce data şi ora curentă sub forma yyyy-mm-dd hh:mm:ss. fie folosim funcţia pe care o prezentăm imediat în continuare.68’. • minute(d) – ca mai sus. month respectiv year. Acesta poate fi de tip date sau datetime. • second(d) – ca mai sus. • upper(x) – întoarce şirul obţinut prin convertirea tuturor literelor mici la litere mari. • date_sub(x.• ltrim(x) – întoarce şirul obţinut din x prin eliminarea spaţiilor inutile din stânga. Dacă se doreşte o scădere.y) – calculează diferenţa. întoarce minutul din parametrul său.’cici.interval nr tip) – adună la data x un număr nr de zile. • find_in_set(x. în funcţie de valoarea parametrului tip. Ex: find_in_set(’mimi’. 0 dacă x=y.y) – compară lexicografic şirurile de caractere x şi y. • trim(x) – întoarce şirul obţinut din x prin eliminarea spaţiilor inutile atât din dreapta cât şi din stânga. întoarce secunda din parametrul său. produce o scădere. fie folosim valori negative pentru x. • lower(x) – întoarce şirul obţinut prin convertirea tuturor literelor mari la litere mici. luni sau ani. • format(x. • datediff(x. • strcmp(x.mimi.2) va întoarce stringul ’5.d) – converteşte valoarea reală la un string cu d zecimale. 1 dacă x>y. 100 .678. Ex: date_add(’2009-01-14’. Nu face distincţie între literele mari şi cele mici. • time(d) – întoarce timpul (sub forma hh:mm:ss) extras din data+timpul pe care o primeşte ca parametru. • hour(d) – întoarce ora din parametrul său. Dacă este cazul. • year(d) – întoarce numărul anului din data pe care o primeşte ca parametru. Cuvântul ”interval” este un cuvânt rezervat. trebuind scris ca atare.interval -14 day) va întoarce valoarea ’2008-12-31’. date_add(’2009-01-14’.

adică informaţie care se poate deduce pe baza datelor deja existente.cost_u*cant as cost_tot from prod. De exemplu.exp3) – dacă exp1 este nenulă (adevărată) funcţia va întoarce exp2.4.cost_u. Sintaxa generală a comenzii este mult mai largă decât cele prezentate în paragraful 3. va fi convertită la întreg (prin eliminarea zecimalelor). În acest fel. în caz contrar întorcând exp3. costul unitar şi numărul de bucăţi din produsul respectiv. care. după am văzut.87. Ex: Într-o tabelă. Am prezentat ceva mai înainte comanda select. denumirea. creează de fapt un alias pentru acea coloană.’mimi’) – întoarce ’cici’. Dacă nu. având informaţii despre nişte produse dintr-un magazin. şi în care. Coloane calculate prin intermediul unei interogări. o întoarce chiar pe ea. dacă este 0. Pentru moment. cu ajutorul clauzei as. O regulă elementară în crearea şi exploatarea unei baze de date impune ca aceasta să nu conţină informaţie redundantă. avem reţinute. Acest lucru se realizează prin utilizarea unei expresii în cadrul comenzii select.exp2) – dacă exp1 este nenulă. Coloanele deja existente au numele ’den’.d) Funcţii specifice MySQL: • if(exp1.cant. o serie de funcţionalităţi ale sale. Vom învăţa să afişăm date (coloane) care rezultă prin calcule. una dintre valorile de tip şir de caractere. reţineţi faptul că operaţia de consultare a datelor unei tabele dintr-o bază de date (mai precis. 3. din această cauză. • ifnull(exp1.”pozitiv nestrict”. această comandă permite vizualizarea informaţiei dintr-o anumită tabelă a bazei de date. ’cost_u’ şi ’cant’.8. cu numele prod. pentru fiecare produs. Observaţie: Dacă exp1 este de tip real. Ex: ifnull(’cici’.13. prelucrările devin mai lente. Pentru a afişa pentru fiecare produs toate aceste date. pe baza celor deja existente.’mimi’) – întoarce ’mimi’. Dacă numele din antet nu ne convine.exp2. pe parcurs. ifnull(null. tot ceea ce realizează comanda select) se numeşte interogare. plus costul total.”negativ strict”) – va întoarce. Ex: if(a>=0. având ca antet expresia respectivă şi pe post de conţinut valoarea expresiei. vom folosi următoarea interogare: select den.cost_u. deci s-ar putea ca rezultatul să nu fie cel scontat. aplicată pentru fiecare dintre liniile tabelei. o întoarce pe exp2. 101 . am învăţat deja să-l schimbăm. interogarea va afişa o nouă coloană.13. după caz. se va converti la 0. Nerespectarea ei ar conduce la baze de date care ocupă mult spaţiu. Vom descoperi. După cum am văzut.

13. Valoarea NULL. 102 .9. în care punem două coloane numerice.virsta int not null. dacă într-o comandă insert omitem o valoare pentru o anumită coloană.0 dacă este de tip numeric. Exemplu: creăm o tabelă. . . Valori implicite pentru coloanele unei tabele. După cum am văzut în sintaxa comenzii care creează o tabelă.25 | 13.13. De exemplu. Acest specificator nu funcţionează decât în cazul câmpurilor cu lungime fixă. constatăm că s-au trecut următoarele date: +-----------+--------+-------+ | nume | virsta | greut | +-----------+--------+-------+ | Copaceanu | 0 | NULL | +-----------+--------+-------+ 3. se referă la faptul că în coloana respectivă pot să apară şi valori de tip null. si inserăm în această tabelă o linie în care specificăm doar numele. un câmp declarat char(10) poate lua o valoare civilă.primul element din şirul de stringuri. La analizarea valorilor existente prin-o interogare. dacă omitem valoarea acelei coloane.50 | 3 | 4. not null.10 | 10. În acest caz. în ea se va trece automat: . Astfel. după fiecare coloană a tabelei se pot trece nişte specificatori. insert into pers1(nume) values(’Copaceanu’). atunci când inserăm o nouă coloană la tabelă. acel câmp să fie automat cu o valoare implicită. NU permite valori null în acea coloană. Ne vom ocupa pentru moment de specificatorii null respectiv not null.Iată cum vi se va afişa rezultatul acestei interogări: +----------+--------+------+--------+----------+ | den | cost_u | cant | cost_u | cost_tot | +----------+--------+------+--------+----------+ | minge | 3. Un alt specificator pentru coloanele unei tabele. se asumă automat că acea coloană este de tip null). în cadrul comenzii de creare a tabelei este: default valoare_implicită Acesta permite ca. care este şi implicit (dacă nu-l trecem.10 | 5 | 2.mulţimea vidă. una în care permite valoarea null. alta în care nu. Al doilea specificator. la omiterea unei valori pentru un anumit câmp. dacă acea coloană este de tip set. pe când unul declarat text nu poate lua o astfel de valoare. . create table pers1(nume text.25 | 4 | 3.00 | | lopatica | 2.50 | | galetusa | 4.10.şirul vid dacă acea coloană este de tip şir de caractere.50 | 13.50 | +----------+--------+------+--------+----------+ 3. în acea coloană se va trece automat valoarea null. dacă este de tip enum.greut int). Primul.

Practic. accesul la acel rând (înregistrare) este imediat.21). De aici.11. la fel ca în exemplu de mai jos: create table elev(nr_matricol char(10) primary key. în care se trec valorile cheilor. atunci când dăm cheia. Tentativa de a adăuga în tabelă o înregistrare care are cheia primară identică cu altă înregistrare se soldează cu eroare iar adăugarea. virsta si starea civilă. în tabela invizibilă se poate identifica foarte rapid numărul de ordine (poziţia) al rândului cu acea cheie (se foloseşte căutarea binară). nu va mai avea loc. . evident. 103 . invizibilă pentru utilizator. pentru a avea două chei distincte este necesar ca acestea (cheile) să fie diferite pentru cel puţin o coloană dintre ele. Principalul rol al cheii primare este să asigure accesul foarte rapid la o anumită înregistrare. în ordine crescătoare.13.Exemplu: creăm o tabelă studenti în care trecem numele. un câmp este declarat cheie primară. Pentru a preciza faptul că o anumită coloană este cheie primară. insert into studenti(nume) values(’ANTON Costel’).virsta int default 19. Trebuie să precizăm că. folosim specificatorul primary key. În cazul în care cheia este alcătuită din mai multe câmpuri. Iată conţinutul tabelei în urma comenzilor de mai sus: +--------------+--------+-------------+ | nume | virsta | stare_civ | +--------------+--------+-------------+ | ANTON Costel | 19 | necasatorit | | POP Mihai | 21 | necasatorit | +--------------+--------+-------------+ 3. de exemplu.Câmpul (câmpurile) care alcătuieşte (alcătuiesc) cheia primară trebuie să aibă o lungime fixă. De exemplu. se construieşte o tabelă auxiliară.virsta) values(’POP Mihai’. Atunci când. Ultimelor două câmpuri le vom da valorile implicite 19 respectiv ’necasatorit’: create table studenti(nume text. • Cheia primară este constituită dintr-unul sau mai multe câmpuri şi trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos: . pornind de la o anumită cheie. nu putem avea o cheie primară de tip text (sau care să conţină un câmp de tip text).nume text). atunci când definim tabela. înregistrările unei tabele se reţin în ordinea introducerii lor. pentru fiecare cheie reţinându-se poziţia rândului (liniei) din tabelă. stare_civ char(20) default ’necasatorit’). insert into studenti(nume. Cheie primară şi cheie unică.Valorile reţinute de coloana care alcătuieşte cheia primară trebuie să fie distincte. care are acea cheie.

Exemplu: creăm o tabelă în care definim o coloană de tipul auto_increment şi o altă coloană în care trecem numele unor persoane: create insert insert insert table test(id int unique key auto_increment.. începând de la 1. adresa text. • Cheia unică este constituită dintr-un singur câmp. înainte de a închide paranteza finală de la comanda create table.coloana să fie formată doar din valori distincte. Se foloseşte atunci când.i_tata char(4). La fel ca şi la cheia primară. este utilă o coloană în care să putem avea doar valori numerice distincte.. restul numerotării se va face începând de la cea mai mare valoare pe care a atins-o vreodată acel câmp (chiar dacă între timp. cheie unică pentru o coloană de tip text).coloana să fie de un tip întreg. dorim să avem doar valori distincte.prenume. este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii: .12. atunci când definim tabela. Pentru a putea utiliza acest specificator. Acest lucru se poate rezolva prin specificatorul auto_increment pentru o anumită coloană. Specificatorul de cheie unică este unique key. valoarea respectivă a fost ştearsă) plus 1.cnp char(13) unique key). into test(nume) values(’cici’).i_tata)). De multe ori.13. ca în exemplu de mai jos: create table elev(nume char(20)..Pentru a preciza faptul că mai multe coloane participă la formarea cheii primare.prenume char(20). nume text. fie ea participantă la cheia primară.. cu o valoare care există deja în cazul unei coloane de tip cheie unică. spre exemplu. pentru acest câmp. se va semnala eroare şi inserarea nu va fi permisă. Dacă se încearcă inserarea unei linii în tabelă. într-o anumită coloană. into test(nume) values(’mimi’). Indiferent dacă utilizatorul specifică la un moment dat o valoare explicită (pe care o doreşte).primary key(nume.nume text). de preferabil cu valori numerice crescătoare. 104 . La ştergerea unei linii.coloanăk) după ce am terminat descrierea tuturor coloanelor. El se foloseşte ca în exemplul de mai jos: create table test(nr_matr char(10) primary key. folosim specificatorul primary key(coloană1. ci se continuă de la ultimul număr atribuit în tabelă. 3. . numerotarea nu se reia. în afara datelor deja existente într-o tabelă. Coloane cu valori de tip autoincrementare. putem avea cheie unică doar pentru coloanele de lungime fixă (deci nu putem avea. into test(nume) values(’lola’).

ordinea va fi dată de valorile din coloana ’nume’. sortate descrescător după coloana ’media’.Iată conţinutul tabelei după comenzile de mai sus: +----+------+ | id | nume | +----+------+ | 1 | cici | | 2 | mimi | | 3 | lola | +----+------+ 3.. coloana ’media’ are valori egale. • Indiferent de faptul că dorim o sortare sau nu. Exemple: select * from tabela order by nume. la sfârşitul comenzii.limit m. are aceeaşi valoare) se consideră mai departe expresie2. există posibilitatea ca o interogare select să afişeze doar anumite rânduri Pentru aceasta se foloseşte clauza limit (în cazul în care în comanda select apare şi un order by.13. Dacă nici expresie2 nu este suficientă. – se afişează toate datele din tabelă. 105 . Dacă la două linii alte tabelei.13. Sintaxa acesteia are una dintre următoarele două forme: . însă sortate după coloana nume select * from tabela order by media desc. clauza: order by expresie1[desc]. expresie2[desc].. clauza limit se va specifica după). Afişarea datelor într-o anumită ordine se face tot cu ajutorul interogărilor: într-o interogare ale căror date dorim să le sortăm.n – din ceea ce s-ar afişa în mod normal.. specificăm. se afişează doar primele n linii. se afişează doar începând de la a m+1-a linie (prima linie este numerotată cu 0) un număr de n linii. – se afişează toate datele din tabelă. Sortarea după mai multe expresii are următoare semnificaţie: dacă pentru două linii expresie1 nu este suficientă pentru a determina ordinea (deci pentru ambele. Sortarea datelor. şi aşa mai departe. .limit n – din ceea ce s-ar afişa în mod normal. se ia în considerare expresie3. specificatorul desc este folosit în cazul în care dorim ca sortarea să fie descrescătoare.nume.

În această situaţie.13.. 3.. doar acele linii pentru care numele începe cu litera a select * from tabela where nume like “a%” order by media desc.. trebuie specificată mai întâi clauza where. Actualizarea datelor..exprn) funcţionalitatea acestei instrucţiuni a fost deja prezentată.3.14. – se afişează 3 linii din tabelă începând de la linia a 2-a..3.nume_coloanăn)] select .. a) pentru actualizarea datelor: • pentru inserarea unei noi linii în tabelă. Se face tot cu ajutorul interogării ’select’: prin specificarea clauzei where condiţie se vor afişa doar acele linii ale tabelei pentru care condiţia este evaluată ca fiind adevărată. în ordinea descrescătoare a mediilor. Filtrarea datelor. – în urma sortării după coloana nume. select * from tabela limit 1...13. Prin actualizare a unei tabele înţelegem operaţia (operaţiile) prin care modificăm fie datele reţinute de aceasta... Exemple: select * from tabela order by nume limit 5. se foloseşte instrucţiunea: insert into nume_tabelă[(nume_coloană1. se afişează doar primele 5 linii.15. – afişează din tabelă. fie modificarea structurii.. şi abia apoi clauza order by.. • pentru inserarea de noi linii în tabelă. se poate realiza prin comanda: insert into [distinct] nume_tabelă[(nume_coloană1. linii care provin din datele altei tabele. doar acele linii pentru care numele începe cu litera a.nume_coloanăn)] values(expr1.. Clauza poate fi utilizată în acelaşi timp cu clauza precendetă (order by) care realizează sortarea. – afişează din tabelă. Iată mai jos câteva exemple: select * from tabela where nume like “a%”. fie modificarea numelui tabelei. specificatorul distinct se foloseşte pentru a insera doar datele distincte (care nu apar deja în tabela în care inserăm) din tabela sursă. 106 ..

f) pentru adăugarea (inserarea) unei coloane noi. se utilizează instrucţiunea: alter table nume_tabelă add nume_coloană_nouă tip_coloană nouă [after coloană_existentă]sau[first] dacă nu este prezentă vreuna dintre clauzele after sau first. este foarte adesea necesar să putem efectua calcule şi cu valorile (toate sau doar o parte) reţinute de o coloană. iar pentru exemplificare vom utiliza următoarea tabelă (cu numele "elevi"): +------------------+------+------+------+ | nume | mate | engl | info | +------------------+------+------+------+ | Aura Urziceanu | 8 | 10 | 7 | | Gica Petrescu | 6 | 4 | 9 | | Angela Similea | 10 | 10 | 10 | | Gabriel Cotabita | 8 | 5 | 4 | | Corina Chiriac | 7 | NULL | NULL | +------------------+------+------+------+ 107 .. 3. e) pentru ştergerea unei coloane. În cele ce urmează vom prezenta aceste funcţii. Funcţii agregate. Observaţie (!): în absenţa clauzei where vor fi şterse TOATE (!) liniile tabelei. Pentru astfel de calcule se utilizează aşa-numitele ”funcţii agregate”. Toate exemplele de până acum au avut ca operanzi doar câmpurile unui acelaşi rând... chiar dacă aceasta conţine date: alter table nume_tabelă drop column nume_coloană. cu un anumit tip de date.coloanăn=expn [where condiţie] În urma execuţiei sale. respectiv la început (înainte de toate celelalte coloane) dacă folosim clauza first. pentru fiecare rând din tabelă care îndeplineşte clauza where.13. se actualizează coloanele indicate de set cu expresiile corespunzătoare.. c) pentru ştergerea uneia sau a mai multor linii ale unei tabelă se utilizează instrucţiunea: delete from nume_tabelă where [conditie]. Observaţie (!): în absenţa clauzei where vor fi modificate toate rândurile tabelei.b) pentru modificarea datelor se utilizează următoarea instrucţiune: update nume_tabelă set coloană1=exp1. coloana cea nouă se va adăuga la sfârşit. d) pentru redenumirea unei tabele: rename table nume_vechi to nume_nou. atunci coloana cea nouă se va insera după coloana identificată de coloană_existentă dacă folosim clauza after.. Dacă este prezentă cel puţin vreuna. În practică.16.

–select count(engl) as nota10 from elevi where engl=10. Distingem următoarele două cazuri: a) Interogarea subordonată întoarce o singură valoare (deci o coloană cu un singur rând): Interogarea care întoarce valoarea se scrie inclusă între paranteze rotunde – din acest moment ea se comportă ca şi cum. în cazul nostru va fi 5. în cazul nostru va fi 4. pentru a efectua o nouă interogare. –select count(info) as numar_note_info from elevi. ignorând valorile care sunt egale cu null.17.13. – afişează numărul total de valori nenule din coloana info. Sub forma count(nume_coloană) numără câte dintre valorile de pe acea coloană nu sunt null. în cazul nostru va fi 7. 108 . am avea o singură valoare. să afişăm toţi elevii care au nota maximă la engleză. • avg(nume_coloană) – determină media aritmetică a tuturor valorilor din coloană. ignorând valorile care sunt egale cu null. care este nota maximă la engleză. iar pe baza valorii obţinute să filtrăm datele din tabela cu toţi elevii. – afişează media tuturor notelor nenule din coloana info. – afişează câte note de 10 sunt în coloana engl. • sum(nume_coloană) – determină suma tuturor valorilor din coloană. ignorând valorile care sunt egale cu null. va trebui să determinăm printr-o subinterogare.Iată o trecere în revistă a funcţiilor agregate: • count() – sub forma count(*) determină numărul total de linii ale tabelei. ignorând valorile care sunt egale cu null. din punct de vedere sintactic. Pentru o mai bună evidenţiere. Exemple: –select count(*) as numar_elevi from elevi. Subinterogări. • min(nume_coloană) – determină cea mai mică valoare din coloană. În primul rând. 3. în acel loc. – afişează numărul total de elevi din tabelă.50. am colorat cu verde subinterogarea care întoarce nota maximă de la engleză: select * from elevi where engl=(select max(engl) from elevi). Reprezintă mecanismul prin care rezultatul întors de o interogare poate fi folosi mai departe. Exemplu: pe tabela anterioară. –select avg(info) as medie_note_info from elevi. • max(nume_coloană) – determină cea mai mare valoare din coloană.

Sintaxa generală a comenzii select în cazul unei grupări este: select exp1.. Datele din tabela rezultată în urma grupării vor fi sortate după coloana care realizează gruparea. doar pentru elevii care au note completate la toate cele 3 materii. Prelucrările datelor din cadrul unui grup se pot face cu ajutorul funcţiilor agregate.nume respectiv medii. Acesta se specifică tot cu ajutorul clauzei as. am scrie interogarea următoare (ne reamintim că. în cadrul interogării pe care ne propunem s-o realizăm această tabelă va primi alias-ul medii. Exemplu: din tabela cu elevii.18.13. 3. iar coloanele sale pot fi accesate prin expresiile medii. aceste acţionând datelor din fiecare grup. dorim să afişăm.media desc. câmpurile interogării subordonate trebuie adresate prin numele alias-ului. from tabelă group by exp_gr1. toate valorile egale dintr-o anumită coloană vor forma un grup. urmat de caracterul ’. [having condiţie_filtrare]. having. Aceasta va juca rolul subinterogării. Trebuie de asemenea inclusă între paranteze rotunde.(mate+engl+info)/3 as media from elevi where mate+engl+info is not null) as medii order by medii.. cel puţin un termen este null.exp2. Astfel. atunci toată suma este null): select nume.. tabela returnată de interogarea subordonată trebuie să primească un nume (un alias). în ordine descrescătoare a mediilor. Gruparea efectivă se realizează cu clauza group by. o listă cu numele şi media celor 3 materii.. Gruparea datelor. Atunci când sunt folosite de către interogarea care o subordonează. În cazul în care dorim filtrarea interogării rezultate în urma unei grupări. Coloanele sale sunt nume respectiv media. Câmpurile tabelei întoarse de subinterogare au numele exact ca în antetul care s-ar afişa pentru această subinterogare.media: select * from (select nume. să manipulăm datele din această tabelă: În acest caz. aplicată de comenzii select.exp_gr2.. 109 . dacă într-o sumă..’ şi apoi de numele câmpului din subinterogare. Datele dintr-o tabelă pot fi grupate în funcţie de valorile dintr-o anumită coloană. nu se mai foloseşte clauza where (va genera eroare!) ci există o nouă clauză..b) Interogarea subordonată întoarce o tabelă şi dorim ca în continuare. Dacă am dori să afişăm o tabelă ce conţine numele şi media generală doar de la acei elevi care au trecute toate cele 3 note. Remarcaţi faptul că.(mate+engl+info)/3 as media from elevi where mate+engl+info is not null.

folosim * se va afişa prima linie din fiecare grup.Grupările se constituie ierarhic după exp_gr1. afişând pentru fiecare judeţ indicativul său.scoala. etc. grupurile mari sunt date de valorile egale pentru exp_gr1. exp_gr2. ..funcţii agregate: acestea vor acţiona asupra tuturor valorilor coloanei din grup asupra cărora sunt aplicate. În cadrul acestora. Exemple: Considerăm următoarea tabelă. – grupează după judeţ. asupra căreia vom aplica mai multe interogări de grupare: +------+------+--------+ | nume | jud | scoala | +------+------+--------+ | dora | bv | sc2 | | bebe | cj | sc2 | | bubu | cj | sc2 | | fifi | bv | sc3 | | lala | bv | sc2 | | gogu | cj | sc1 | | fefe | bv | sc2 | | gigi | bv | sc1 | | mimi | bv | sc2 | | dede | cj | sc1 | | lola | bv | sc1 | | coco | bv | sc3 | | calu | cj | sc1 | | cici | bv | sc1 | +------+------+--------+ select jud. etc.nume de câmpuri (sau expresii în funcţie de acestea): în acest caz se va folosi valoarea primei linii din fiecare grup. se fac subgrupurile după valorile egale ale lui exp_gr2. numită pers.scoala. .. Practic. în fiecare judeţ apoi după numele şcolii. Printre expresiile din select putem avea: .count(jud) as total_judet from pers group by jud. afişând pentru fiecare grup obţinut numele judeţului.exp2.dacă în loc de exp1. numele şcolii şi numărul de elevi din acea şcoală: +------+--------+--------------+ | jud | scoala | total_scoala | +------+--------+--------------+ | bv | sc1 | 3 | | bv | sc2 | 4 | | bv | sc3 | 2 | | cj | sc1 | 3 | | cj | sc2 | 2 | +------+--------+--------------+ 110 . respectiv numărul total de persoane provenind din acel judeţ: +------+-------------+ | jud | total_judet | +------+-------------+ | bv | 9 | | cj | 5 | +------+-------------+ select jud. – grupează după judeţ.count(scoala) as total_scoala from pers group by jud..

scoala. exp2.Dacă din interogarea de mai sus dorim să afişăm doar acele şcoli pentru care numărul de elevi este de cel puţin 3.. simplu. Evident.count(scoala) as total_scoala from pers group by jud.nume_coloană.. dacă nu există confuzii (coloane care au în ambele tabele acelaşi nume) sau numele alias-urilor urmate de punct şi de numele coloanelor în caz contrar.13. exp1. De cele mai multe ori. sub forma nume_tabelă as alias_nume. ..19. În absenţa clauzei where. în cadrul cărora aceeaşi tabelă poate avea alias-uri diferite. Comanda poate fi generalizată şi pentru mai mult de două tabele. a) Uniuni de tip produs cartezian: se realizează printr-un select în care se trec toate câmpurile pe care dorim să le obţinem.. Clauza where poate filtra doar acele perechi de linii (din ambele tabele) pe care le dorim. Sintaxa: select exp1.exp2 . Pentru tabelele care alcătuiesc uniunea se pot realiza alias-uri de nume. Ca şi la subinterogări. E recomandat să asigurăm nume scurte pentru alias-urile tabelelor (a. din cadrul ambelor tabele. from tabelă1 [as alias1].tabelă2 [as alias2] [where condiţie].scoala having total_scoala>=3. Uniunea este alcătuită din două sau mai multe tabele între care există o legătură. iar la clauza from se trec ambele tabele. cu linii din a doua tabelă. legătura este dată de valorile existente în câte o coloană a fiecărei tabelă din uniune. fiecare dintre ele putând avea definit şi un alias. pers. vor trebui să conţină numele coloanelor. Rezultatul afişat va fi următorul: +------+--------+--------------+ | jud | scoala | total_scoala | +------+--------+--------------+ | bv | sc1 | 3 | | bv | sc2 | 4 | | cj | sc1 | 3 | +------+--------+--------------+ 3. adăugăm clauza having interogării de mai sus: select jud.. b. introduse în clauza from. 111 .. se vor genera toate combinaţiile (produs cartezian) de linii din prima tabelă. adresarea unei coloane a unei tabele se va face sub forma nume_alias.. Un punct de maximă importanţă şi eficienţă în utilizarea bazelor de date este dat de uniunea de tabele. Alias-urile pot fi utilizate în orice parte a instrucţiunii select.). Uniuni de tabele. Un alt avantaj al alias-urilor este că putem realiza auto-uniuni. elev.

*. ) Rezultatul este următorul (observaţi cum se ia fiecare film cu fiecare actor): +-----------------+-----------+------+-----------------+ | titlu | cod_actor | cod | nume | +-----------------+-----------+------+-----------------+ | Tootsie | 105 | 101 | Tom Hanks | | Tootsie | 110 | 101 | Tom Hanks | | La vita e bella | 107 | 101 | Tom Hanks | | Tootsie | 105 | 105 | Dustin Hoffman | | Tootsie | 110 | 105 | Dustin Hoffman | | La vita e bella | 107 | 105 | Dustin Hoffman | | Tootsie | 105 | 107 | Roberto Benigni | | Tootsie | 110 | 107 | Roberto Benigni | | La vita e bella | 107 | 107 | Roberto Benigni | | Tootsie | 105 | 110 | Jessica Lange | | Tootsie | 110 | 110 | Jessica Lange | | La vita e bella | 107 | 110 | Jessica Lange | +-----------------+-----------+------+-----------------+ Dacă dorim să se afişeze doar datele care sunt în corespondeţă (acest lucru este făcut.* from filme as f.cod_actor. 2) sau şi mai simplu.* from filme as f.actori where cod_actor=cod.a. +------+-----------------+ | cod | nume | +------+-----------------+ | 101 | Tom Hanks | | 105 | Dustin Hoffman | | 107 | Roberto Benigni | | 110 | Jessica Lange | +------+-----------------+ mysql> select * from filme.a. (sau. în forma următoare: +-----------------+-----------+------+-----------------+ | titlu | cod_actor | cod | nume | +-----------------+-----------+------+-----------------+ | Tootsie | 105 | 105 | Dustin Hoffman | | La vita e bella | 107 | 107 | Roberto Benigni | | Tootsie | 110 | 110 | Jessica Lange | +-----------------+-----------+------+-----------------+ 112 . prin câmpurile numerice cod_actor.cod. fiecare actor având asociat un cod.nume from filme as f.titlu. conform aşteptărilor. (putem folosi şi următoarele forme: 1) folosim operatorul * pentru a specifica toate coloanele din fiecare tabelă: select f.*. evident. pentru că nu există coloane care să se confunde (toate au nume diferite): select * from filme. respectiv cod) folosim următoarea interogare: select f.actori as a.cod_actor=a. alta cu numele unor filme. una cu numele unor actori.f.actori as a where f.a. şi mai simplu: select * from filme.cod. +-----------------+-----------+ | titlu | cod_actor | +-----------------+-----------+ | Tootsie | 105 | | Tootsie | 110 | | La vita e bella | 107 | +-----------------+-----------+ Prin următoarea interogare realizăm un produs cartezian al celor două: select f.a.actori.) Rezultatul va fi.Exemplu: fie următoarele două tabele.actori as a. fiecare film având trecut în dreptul său codul actorilor care joacă în acel film: mysql> select * from actori.

o astfel de interogare în care prima tabelă este cea cu filme iar a doua cu actori. Exemplu: acelaşi lucru ca în exemplul anterior se poate realiza cu următoarea interogare: select * from filme as f inner join actori as a on f. iar din prima doar acele linii pentru care condiţia de la clauza on este îndeplinită. este vorba de un ”inner join”. (sau. se aplică atunci când uniunea se realizează între două tabele şi dorim ca din a doua tabelă să fie incluse absolut toate liniile. inserăm următoarea linie în tabela cu filme: insert into filme(titlu) values('Forest Gump'). Ca şi mai înainte. în dreptul câmpurilor acesteia din urmă se va trece valoarea null. În exemplu nostru.cod_actor=a.b) Uniuni de tip inner join: Se aplică atunci când uniunea se realizează doar între două tabele şi dorim ca din ambele tabele să fie afişate doar acele linii pentru care condiţia de legătură este satisfăcută. Sintaxa comenzii este: select exp1. vom folosi alias-uri. va afişa toate filmele..exp2.. inclusiv cele pentru care nu am trecut actorii corespondenţi în cea ce-a doua tabelă..) Obs: cuvântul cheie ”inner” poate fi omis: prin specificarea doar a clauzei join se subînţelege că.. prin analogie cu situaţia precedentă.exp2. from tabelă1 [as alias1] inner join tabelă2 [as alias2] on condiţie. mai simplu: select * from filme join actori on cod_actor=cod. Obs: Cuvântul ”outer” poate fi omis: prezenţa lui ”left” implică o uniune de tip outer. de fapt. Sintaxa comenzii: select exp1. La acele linii din a 113 . from tabelă1 [as alias1] left outer join tabelă2 [as alias2] on condiţie. După care lansăm următoarea interogare de tipul left outer join: select * from filme left outer join actori on cod_actor=cod. La acele linii din prima tabelă care nu au corespondent în a doua tabelă. c) Uniuni de tip left outer join: Se aplică atunci când uniunea se realizează între două tabele şi dorim ca din prima tabelă să fie incluse absolut toate liniile iar din a doua tabelă doar acele linii care îndeplinesc condiţia de la clauza on. Iată rezultatul: +-----------------+-----------+------+-----------------+ | titlu | cod_actor | cod | nume | +-----------------+-----------+------+-----------------+ | Tootsie | 105 | 105 | Dustin Hoffman | | Tootsie | 110 | 110 | Jessica Lange | | La vita e bella | 107 | 107 | Roberto Benigni | | Forest Gump | NULL | NULL | NULL | +-----------------+-----------+------+-----------------+ d) Uniuni de tip right outer join: După cum e de aşteptat. Pentru a face exemplul cât mai ilustrativ. dacă există coloane care se numesc la fel în ambele tabele..cod.

nume='Gustave Klimt'. e) Auto-uniuni: Se pot face uniuni în care ambele tabele sunt. from tabelă1 [as alias1] right outer join tabelă2 [as alias2] on condiţie.. 114 . inclusiv cei pe care nu i-am asociat la vreun film. în dreptul câmpurilor acesteia din urmă se va trece valoarea null. Exemplu: select * from filme right outer join actori on cod_actor=cod.curent='art nouveau' and a. o astfel de interogare în care prima tabelă este cea cu filme iar a doua cu actori. şi doar acele filme către care există legătură din tabela cu actori. Iată rezultatul: +-----------------+-----------+------+-----------------+ | titlu | cod_actor | cod | nume | +-----------------+-----------+------+-----------------+ | NULL | NULL | 101 | Tom Hanks | | Tootsie | 105 | 105 | Dustin Hoffman | | La vita e bella | 107 | 107 | Roberto Benigni | | Tootsie | 110 | 110 | Jessica Lange | +-----------------+-----------+------+-----------------+ Obs: Cuvântul ”outer” poate fi omis: prezenţa lui ”right” implică o uniune de tip outer.5: mysql> select * from pictori.exp2.. +------------------+------------------+ | nume | curent | +------------------+------------------+ | Gustave Klimt | art nouveau | | Vincent Van Gogh | postimpresionism | | Alphonse Mucha | art nouveau | | Auguste Renoir | impresionism | | Rene Magritte | suprarealism | | Tiziano Vecellio | | +------------------+------------------+ Pentru a afişa toţi pictorii care aparţin aceluiaşi curent căruia îi aparţine şi Gustav Klimt putem proceda în felul următor (! atenţie. va afişa toţi actorii.doua tabelă care nu au corespondent în prima tabelă. cu care am lucrat într-unul din exemplele paragrafului anterior 3.13. din punct de vedere practic NU se procedează în acest fel): select b.. de fapt. însă au alias-uri diferite şi se consideră unite printr-o coloană. Sintaxa comenzii este: select exp1. Exemplu: să considerăm următoarea tabelă.curent=b. unul şi acelaşi.curent where a.nume from pictori as a join pictori as b on a. În exemplu nostru. exemplu este doar didactic.

Pentru acest lucru. server-ul MySQL nu este pornit. vom asuma faptul că utilzatorul are numele ’utilizator’ iar parola sa este ’parola’ (aşa cum l-am creat în paragraful 3. server-ul se află pe calculatorul local. deci această adresă este ’localhost’). ”parola”). Exploatarea bazelor de date MySQL prin intermediul limbajului PHP. ne întorc codul (numărul) ultimei erori generate. din interiorul unui script PHP trebuie realizată conectarea la baza de date. în continuare. funcţia va întoarce o valoare diferită de 0. • Obţinerea datelor întoarse de interogare se face prin intermediul resursei întoarse de comanda mysql_query. în continuare. obţinerea rezultatului efectiv al interogării. • În primul rând. Aceasta întoarce o valoare diferită de 0 dacă selectarea a reuşit. este: mysql_select_db(nume_bază_date). întoarce valoarea 0. Pentru a face funcţional suportul de conectivitate a limbajului PHP către bazele de date MySQL. acest lucru trebuie făcut manual. În caz contrar.20. o dată ce conexiunea a fost creată. este necesară utilizarea bibliotecii mysql. ne vom putea referi la conexiunea creată. pentru a plasa comenzi în această bază de date.12). Iată funcţiile cele mai folosite: 115 . sau 0 în caz contrar.) variabila $resursă va avea valoarea null.3. În cazul altor distribuţii. În cazul oricărei erori. Variabila $resursă1 este cea care va permite. E preferabil să închidem conexiunile deschise prin mysql_connect la sfârşitul script-ului. avem nevoie de adresa IP a server-ului MySQL (în cazul nostru.3.13. aceasta este instalată şi activată în mod implicit. Variabila $resursă va fi cea prin care. ”utilizator”. • Selectarea unei baze de date. • Plasarea unei comenzi (interogări) asupra bazei de date selectate se face prin instrucţiunea: $resursă1=mysql_query(string_ce_conţine_comanda_MySQL). respectiv mysql_error(). etc. • Închiderea conexiunii către baza de date MySQL se face prin comanda: mysql_close(resursă_conexiune). Conectarea efectivă se face cu ajutorul instrucţiunii: $resursă=mysql_connect(”localhost”. perechea de funcţii mysql_errno(). Dacă interogarea (comanda) a funcţionat corect. În cazul nostru. Dacă aceasta nu reuşeşte din diferite motive (nume utilzator sau parola incorecte. În cazul pachetului XAMPP. deoarece utilizăm o configuraţie standard. respectiv mesajul asociat acesteia. numele unui utilizator şi parola cu care acest utilizator se conectează la baza de date.

mysql_field_name($r. $n=mysql_num_rows($r). . va întoarce fals. echo 'Nr. cât şi valori numerice cuprinse între 0 şi numărul de coloane minus 1.'<br>'.' are numele: <b>'.mysql_fetch_array(resursă) – întoarce rândul (linia) curentă.mysql_num_fields(resursa) – returnează numărul de câmpuri (coloane) ale tabelei rezultate în urma interogării. În şirul întors.'</b><br>'. mysql_select_db('lucru').} 116 .mysql_field_name(resursa.'utilizator'. $m=mysql_num_fields($r). Coloanele sunt numerotate de la 0.$j. mutând pointerul intern pe următoarea linie (rând) al interogării.'parola')..$n.. mysql_close($l). $r=mysql_query('select * from elevi')..$j++) echo 'Coloana de la indicele '.16. Dacă liniile interogării s-au terminat. for($j=0.prelucrăm elementele vectorului $a.$j)..$j<$m. lansând o interogare de afişare a tuturor datelor din tabela elevi. Modelul general de aplicare al acestei instrucţiuni este pe o repetitivă de tip while. echo 'Nr. din exemplul 3. putem folosi pe post de indici atât numele coloanelor.k) – returnează numele câmpului (coloanei) al k-lea al tabelei. care ne dau linia curentă a interogării. echo 'Numele coloanelor sunt urmatoarele:<br>'. ?> Iată rezultatul afişat de către script: .'<br>'.php: <?php $l=mysql_connect('localhost'. total de linii intoarse de interogare: '.$n. . Exemplu: următorul script PHP va realiza o conectare la baza de date MySQL. total de coloane intoarse de interogare: '. În urma acestei interogări va afişa datele obţinute cu ajutorul funcţiilor de mai sus: apl085. în care atribuim unui vector valoarea întoarsă de funcţia mysq_fetch_row direct în condiţia de ciclare a repetitivei: while($a=msql_fetch_row($resursa)) {.mysql_num_rows(resursa) – returnează numărul de linii (rânduri) ale tabelei rezultate în urma interogării.13.. sub forma unui şir (vector) din interogarea specificată de resursă.

$r=mysql_query('select * from elevi'). afişând inclusiv o linie de antet cu numele coloanelor tabelei: apl086.$j<$m.'. if($a[$j]) echo $a[$j].//în locul valorilor vide afişăm un spaţiu else echo '&nbsp. echo '<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">'.$j).//altfel. toate datele conţinute de tabela din exemplul anterior. //pregătim afişarea într-un tabel echo '<tr>'. for($j=0.php: <?php $l=mysql_connect('localhost'.'utilizator'. într-o formă prezentabilă.mysql_field_name($r. while($a=mysql_fetch_row($r)) { echo '<tr>'. for($j=0.$j++)//afişăm numele coloanelor în celule de tipul th echo '<th align="center">'. mysql_select_db('lucru').'parola').Iată modul în care putem obţine. $m=mysql_num_fields($r). mysql_close($l).$j++) { echo '<td>'. tabelul HTML va arăta urât } } echo '</table>'. ?> Iată rezultatul afişat de către script în browser: 117 .$j<$m.

sinonim. Conceptele necesare a fi cunoscute pentru lucrul cu acest limbaj sunt: tabelă. DESPRE LIMBAJ În 1974 a fost lansat proiectul System/R de către firma IBM. etc. rînd. Tot în acest an a apărut limbajul structurat de programare SEQUEL (Structured English as Query Language) autori fiind Chamberlin şi Boyce.13. Institutul Naţional pentru Standarde în anul 1982 a lansat un proiect de lucru pentru standardizarea limbajelor de interogare care a fost finalizat în 1986 apărând standardul ANSI SQL-86. index. Ulterior limbajul a fost perfecţionat fiind considerat cel mai răspândit limbaj de interogare a bazelor de date relaţionale. cheie primară. Prin revizuire acest limbaj apare în 1989 SQL-1 ca fiind limbajul fundamental al SGBD ralaţionale. viziune. Acesta defineşte comenzile de bază ale SQL. comanda. Tabela sau relaţia este un ansamblu format din n coloane (atribute/subansambluri) şi m rânduri (tupluri/linii) care respectă următoarele condiţii minime: nu conţine date la nivel agregat (valorile aflate la intersecţia liniilor cu coloanele să fie la un nivel elementar). blocul. CONCEPTE UTILIZATE SQL*PLUS este un limbaj neprocedural şi operează asupra datelor normalizate. cererea. liniile sunt distincte unele faţă de altele. În 1976 apare un nou limbaj SEQUEL 2 care a fost declarat limbajul de interogare al SGBD System/R.3. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE LIMBAJULUI SQL*PLUS 1. acesta este considerat un limbaj complet în vederea definirii şi gestiunii obiectelor complexe. 2. coloană. Cel mai recent standard este SQL-3 care a fost lansat în anul 1999. nu conţine coloane repetitive în descriere.21. Denumirea limbajului este schimbată de Chamberlin în SQL (Structured Query Language) în anul 1980. În 1992 apare versiunea SQL-2 care oferă noi facilităţi cum ar fi: joncţiune externă. Se consideră că prin publicarea standardului propus în acest an a fost depăşită bariera relaţionalului. cluster. bază de date relaţională. . modificarea schemei bazei de date. el fiind mult mai mult decât un instrument de consultare a bazelor de date.raportul etc. dar nu conţine partea de actualizare şi acordarea drepturilor de acces la o bază de date. implementarea restricţiei referenţiale.

Această grupare măreşte viteza de execuţie a unor operaţii consumatoare de timp. să conţină numai anumite caractere (A-Z. dintruna sau mai multe tabele. Numele unei baze de date. #. Coloana tabelei este formată din valorile pe care le ia atributul în liniile tabelei respective. @. Cu atît mai puţin. Viziunea este o tabela logică şi reprezintă o fereastră la date. Două sau mai multe atribute care pot fi chei primare se numesc chei candidate. se pot defini sinonime ale unor nume de tabele sau viziuni. fiecare linie se identifică printr-o valoare distinctă. în principiu. Un nume trebuie să înceapă cu o literă. coloane sau variabile utilizator trebuie să aibă lungimea între 1 şi 30 caractere. entităţile şi legăturile sunt transpuse în tabele. Pentru realizarea unor operaţii sau pentru a utiliza în cereri nume mai scurte. 0-9. Un cluster reprezintă o anumită modalitate de grupare a rândurilor uneia sau mai multor tabele. . grupate în jurul unui subiect. Cererea este o comanda SQL (SELECT) care regăseşte date din baza de date. Blocul reprezintă un grup de instrucţiuni SQL şi PL/SQL. Ele sunt prezentate în Anexa 1. să nu duplice numele unui alt obiect de acelaşi tip şi să difere de un cuvânt rezervat ORACLE. Rezultatul cererii îl formează datele regăsite din baza de date. Comanda este o instrucţiune emisă din SQL*Plus către o bază de date Oracle. Un index reprezintă o cheie pe una sau mai multe coloane. Cuvintele rezervate nu pot fi utilizate ca nume de tabele. se utilizează indexarea. Baza de date relaţională este un ansamblu de tabele normalizate. al unei tabele. Rândul/tuplul/linia este format din valorile coloanelor ce se referă la o entitate a tabelei. bine definit. Un nume nu poate conţine apostrofuri.Cheia primară este un atribut care are valori distincte. fără ca datele memorate sau aplicaţiile scrise să fie afectate. un nume utilizat într-o comandă nu va fi introdus între apostrofuri. Deci. coloane sau orice alte obiecte definite de utilizator. Indexarea este dinamică deoarece se pot adaugă sau şterge indecşi oricînd. $. Într-o bază de date relaţională. Pentru ca accesul la date sa se facă mai rapid. Raportul este rezultatul cererii formatat cu ajutorul comenzilor SQL*Plus. Literele mici şi mari sunt echivalente (nu se face distincţia între literele mici şi mari). -).

Arc cosinus ---------1.304692654 SELECT ATAN(. Tabela DUAL folosită în exemple. argument2. …) Funcţiile SQL sunt cu un singur rând sau scalare (returnează un singur rezultat pentru fiecare rând al cererii emise asupra unei tabele sau vederi) şi cu mai multe rânduri numite funcţii grup sau agregate (returnează un singur rezultat pentru un grup de rânduri regăsite dintr-o tabelă sau vedere).3. 1) Funcţiile numerice acceptă valori numerice şi returnează rezultate numerice şi sunt prezentate în tabelul 3. Rezultatul este exprimat în radiani. Alternativ pentru aceeaşi activitate se poate selecta o constantă.3)"Arc_Cosinus" FROM DUAL. pseudocoloană sau o expresie din orice tabelă. de conversie şi alte funcţii. Absolut ---------15 SELECT COS(. caracter. Din cauză că are un singur rând. este creată automat de către Oracle odată cu crearea dicţionarului de date şi se află în schema utilizatorului SYS. Funcţiile SQL cu un singur rând (funcţiile scalare) Acestea sunt funcţii: numerice. Exemple SELECT ABS(-15) "Absolut" FROM DUAL. .1. FUNCŢII SQL Funcţiile se apelează prin sintaxa: Nume_funcţie (argument1. A. Arc_Sinus ---------. constanta este returnată o singură dată. dar cu acest nume este accesibilă tuturor utilizatorilor unei baze de date Oracle. Selecţiile din tabela DUAL sunt utile pentru calcularea unor expresii constante cu comanda SQL SELECT. de tip DATE. Tabelul 3. ACOS(n) Arc cosinus de n.3) "Arc_Tangentă" FROM DUAL.3) "Arc_Sinus" FROM DUAL. ATAN Arc tangentă de n.26610367 SELECT ASIN(.1 Funcţiile numerice Funcţia ABS(n) Rolul funcţiei Returnează valoarea absolută a numărului n. Ea are o singură coloană numită DUMMY cu tipul de date VARCHAR2(1) şi un singur rând cu valoarea 'X'. ASIN(n) Arc sinus de n.

7) "Floor" FROM DUAL. FLOOR(n) LN(n) LOG(m.m) este identic cu ATAN2(n/m).(LOGmn) MOD(m. e la puterea 4 -----------------54.. Arc_Tangentă2 -----------. Logaritm natural de 95 ----------------4. Cosinus de 180 grade ---------------------1 SELECT COSH(0) "Cosinus hiperbolic de 0" FROM DUAL.55387689 SELECT LOG(10. EXP(n) Returnează o valoare egală cu e ridicat la puterea n.100) "Log în baza 10 de 100" FROM DUAL.n) Returnează logaritm în baza m de n. Deci ATAN2(n. Cosinus hiperbolic de 0 ---------------------1 SELECT EXP(4) "e la puterea 4" FROM DUAL. Returnează numărul cel mai mare care este mai mic sau egal cu n.291456794 SELECT ATAN2(. Log în baza 10 de 100 -----------------2 SELECT MOD(11.ATAN2 Arc tangentă de n şi m sau arc tangentă de n/m. Returează numărul întreg cel mai mic care este mai mare sau egal cu n. Returnează logaritmul natural de n.982793723 SELECT CEIL(15.2) Arc_Tangentă2" FROM DUAL.7) "NUMĂR" FROM DUAL.n) Returnează restul împărţirii Arc_Tangentă ---------.59815 SELECT FLOOR(15.4) "Modulo 4" . Floor ---------15 SELECT LN(95) "Logaritm natural de 95" FROM DUAL. unde n > 0.3. unde e = 2. NUMĂR ---------16 SELECT COS(180 * 3. CEIL(n) COS(n) COSH(n) Cosinus hiperbolic de n.71828183. Cosinus de n.14/180) "Cosinus de 180 grade" FROM DUAL.

193. SINH Returnează sinus hiperbolic . iar dacă este negativ se face rotunjirea numărului din dreapta virgulei zecimale. Modulo 4 ---------3 2.5 SELECT SINH(1) " Sinus hiperbolic de SIGN(n) SIN(n) Returnează semnul numărului n. Dacă n este 0 returnează valoarea m.2 SELECT ROUND(15.m) lui m la n. SELECT POWER(3.1) "Rotunjire" FROM DUAL. Returnează sinus de n în radiani. iar scala pozitivă înseamnă rotunjirea numărului din dreapta semnului zecimal la ordinul de mărime cât este scala.m]) Returnează n rotunjit la un număr de m yecimale. Având în vedere semnificaţia funcţiei MOD funcţia modulo clasică din matematică se poate exprima cu formula : m . Semn ----------1 SELECT SIN(30 * 3. după regula: m = -1 rotunjire la nivel de zeci. n>0 returnează valoarea +1. Rotunjire ---------15.2) "Putere" FROM DUAL.14159265359/180) "Sinus de 30 de grade" FROM DUAL.193. m = -2 rotunjire la nivel de sute şi aşa mai departe.-1) "Rotunjire " FROM DUAL. Dacă m este omis se elimină zecimalele. SELECT SIGN(-15) "Semn" FROM DUAL. Rotunjire ---------20 Aici rotunjirea s-a făcut la nivel de zeci. după regula: n<0 returnează valoarea -1.n * FLOOR(m/n) Returnează o valoare egală cu m la puterea n. Putere ---------9 SELECT ROUND(15. ROUND (n[.POWER (n. Această funcţie se comportă diferit faţă de funcţia modulo clasică din matematică. FROM DUAL. atunci când m este negativ. căci scala negativă înseamnă rotunjirea valorii din drepta semnului zecimal. Sinus de 30 de grade -----------------. n=0 returnează valoarea 0.

SQRT(n) Returnează rădăcină pătrată din n. TRUNC (n. iar în tabelul 3. Tangentă de 135 grade ----------------------1 SELECT TANH(. Sinus hiperbolic de 1 -------------------1. Dacă m este omis se elimină valorile zecimale. m= -2 rotunjire la nivel de sute şi aşa mai departe. Exemple SELECT CHR(67)||CHR(65)||CHR(84) "Caractere" FROM DUAL. TANH(n) Returnează tangentă hiperbolică de n.14/180) "Tangentă de 135 grade" FROM DUAL.17520119 SELECT SQRT(26) "Rădăcină pătrată" FROM DUAL.3 funcţiile caracter care returnează valori numerice. În tabelul 3. Caractere . Tangentă hiperbolic de 5 -----------------------. Rădăcină pătrată ----------5. Tabelul 3.2 sunt prezentate funcţiile caracter care returnează caractere. după regula: m = -1 rotunjire la nivel de zeci. TAN(n) Returnează tangentă de n.-1) "Trunc" FROM DUAL. 1" FROM DUAL.de n. Valorile caracter returnate sunt de tipul VARCHAR2 dacă nu se specifică altfel.09901951 SELECT TAN(135 * 3. Trunc ---------10 2) Funcţiile caracter acceptă la intrare valori caracter şi furnizează valori caracter sau numerice. iar dacă ia o valoare negativă trunchiere se aplică părţii din stânga virgulei zecimale.79.462117157 SELECT TRUNC(15.2 Funcţiile caracter care returnează caractere Funcţia CHR(n) Rolul funcţiei Returnează caracterul care are valoarea binară n.5) " Tangentă hiperbolic de 5" FROM DUAL.m) Returnează valoarea lui n trunchiată la un număr de zecimale egal cu m.

1 SELECT LTRIM('xyxXxyREST ŞIR'.') "LPAD exemplu" FROM DUAL.'c2']) 'c1' care a mai rămas după ce au fost înlăturate toate caracterele din stânga acestuia care se regăsesc în setul de caractere 'c2'. LPAD exemplu --------------*. -------------------bucureşti SELECT LPAD('Page.c2) Returnează o valoare formată din concatenarea caracterului c1 cu caracterul c2. Literă mică. pe lungime de n caractere. Dacă şirul 'c1' este mai lung decât valoarea n.'NLS_SORT=romanian' )< NLSSORT('O'. NUME ---------- .1'. Funcţie ----------------Popescu este PROGRAMATOR SELECT INITCAP('cuvânt1 cuvânt2') "Litere mari" FROM DUAL. NLSSORT Returneză un şir de caractere ('c1' folosite pentru sortarea [.'*. INITCAP ('şir') Returnează şirul de caractere 'şir' astfel încât fiecare cuvânt al şirului are prima literă în format literă mare.'NLS_SORT=romanian') ORDER BY nume.'nlsparams']) câmpurilor de tip caracter.*. astfel încât partea din stânga şirului până la lungimea de n caractere este umplută cu secvenţe de caractere egale cu 'c2'.n. în sensul că toate valorile dintr-un câmp care sunt mai mari sau mai mici decât acesta vor fi afişate sau nu prin folosirea --CAT SELECT CONCAT( CONCAT (nume. ' este '). atunci se returnează partea dreaptă a şirului pe lungime de n caractere.CONCAT (c1.'c2') Returnează şirul de caractere 'c1'. LOWER ('şir') LPAD ('c1'.'xy') "LTRIM exemplu" FROM DUAL. LTRIM ('c1' Returnează partea din şirul [. LTRIM exemplu -----------XxyREST ŞIR SELECT nume FROM tab1 WHERE NLSSORT(nume. funcţie) "Funcţie" FROM tab1 WHERE codfuncţie = 7000.*Pag. Litere mari --------Cuvânt1 Cuvânt2 SELECT LOWER('BUCUREŞTI') "Literă mică" FROM DUAL.10. Caracterul 'c1' defineşte un marcator de sortare. Returnează şirul de caractere 'şir' astfel încât toate literele şirului sunt de format literă mică.

Returnează porţiunea din şirul 'c1' care începe de la al m-lea caracter pe lungime de n caractere.-5. RTRIM exemplu ------------BUCUREŞTIyxX SELECT SUBSTR ('ABCDEFG'. astfel încât în şirul 'c1' toate valorile egale cu şirul de căutare 'c2' sunt înlocuite cu şirul de înlocuire 'c3'. Subşir1 ---CDEF SELECT SUBSTR('ABCDEFG'.'M'.1. Dacă şirul 'c1' este mai lung decât valoarea n. RPAD exemplu ----------------CLUJababab SUBSTR ('c1'.'c3') RPAD ('c1'.10. Parametrul 'nlsparams' defineste valoare lingvistică după care să se facă sortare şi se dă sub forma 'NLS_SORT = sort' în care sort defineşte limba după care dorim să se facă sortarea(germană. Returnează partea din şirul 'c1' care a mai rămas după ce au fost înlăturate toate caracterele din dreapta acestuia care se regăsesc în setul de caractere 'c2'.'c2') clauzei ORDER BY. Subşir2 ---CDEF . română etc). astfel încât partea din dreapta şirului până la lungimea de n caractere este umplută cu secvenţe de caractere egale cu 'c2'.n]) SELECT RTRIM('BUCUREŞTIyxXxy'.'c2'. pe lungime de n caractere.4) Subşir1" FROM DUAL. SELECT REPLACE ('MASĂ şi MUSCA'.n[. IONESCU MARINESCU POPESCU OLGA Notă: Numele care încep cu o literă mai mare decât 'O' nu se vor afişa.'ab') "RPAD exemplu" FROM DUAL. REPLACE -------------CASĂ şi CUŞCĂ SELECT RPAD('CLUJ'. Returnează şirul de caractere 'c1'.REPLACE ('c1'.'c2']) RTRIM ('c1'.m[. atunci se returnează partea stângă a şirului pe lungime de n caractere.'xy') "RTRIM exemplu" FROM DUAL.4) "Subşir2" FROM DUAL.3.'C') "REPLACE" FROM DUAL. Returnează şirul 'c1' translatat.

1.n[. TRANSLATE 1 -------9XXX999 SELECT TRANSLATE ('2KRW229'.m]]) LENGTH .TRANSLATE ('c1'.3 Funcţiile caracter care returnează valori numerice Funcţia ASCII ('c1') Rolul funcţiei Returnează valoarea zecimală a primului caracter din şirul 'c1'. 'OR'. Returnează lungimea în Exemple SELECT ASCII('Q') FROM DUAL. 2. '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWX'. ASCII('Q') ---------81 SELECT INSTR ('CORPORATE FLOOR'. TRANSLATE 2 ----------------2229 SELECT UPPER('Bucureşti') "LITERE MARI" FROM DUAL. Dacă şirul 'c2' este mai lung decât şirul 'c3' caracterele ce nu pot fi translatate sunt eliminate din şirul 'c1'. Dacă n este negativ căutarea se face invers de la sfârşitul şirului.'c2' [. Returnează şirul 'c1' cu toate caracterele transformate în caractere mari. Valorile asumate prin lipsă pentru n şi m sunt 1.'c2'. SELECT TRANSLATE ('2KRB229'. INSTR INVERS ----------------2 SELECT LENGTH('BUCUREŞTI') INSTR ('c1'. Dacă şirul 'c2' nu este găsit în şirul 'c1' se returnează valoarea 0. 2) "INSTR INVERS" FROM DUAL. INSTR ---------14 SELECT INSTR ('CORPORATE FLOOR'.'c3') 1.'OR'.Caută în şirul 'c1' începând cu al n-lea său caracter a m-a apariţie a şirului 'c2' şi returnează poziţia acestuia în şirul 'c1' relativ la începutul şirului. 3. Translatează şirul 'c1' prin intermediul şirului 'c2' la valorile din şirul 'c3' după regula: fiecare caracter din şirul c1 este căutat în şirul 'c2'. '0123456789') " TRANSLATE 2" FROM DUAL. '9999999999XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX') "TRANSLATE 1" FROM DUAL. dacă este găsit valoarea acestuia este înlocuită cu caracterul din şirul 'c3' a cărui poziţie corespunde cu poziţia caracterului din şirul 'c2'. 2. -3. LITERE MARI ----BUCUREŞTI UPPER('c1') Tabelul 3. '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUV'. 2) "INSTR" FROM DUAL.

SELECT SYSDATE.4. MONTHS_ BETWEEN (d1. Exemple Dacă în coloana data1 aferentă numelui 'POPESCU' din tabela tab1 avem data 17 septembrie2005 cu comanda de mai jos se va ob'ine data 17 octombrie 2005. mai puţin funcţia MONTH_BETWEEN care furnizează o valoare numerică. Tabelul 3. 5). Luna următoare ----------17-OCT-2005 Cu această funcţie se poate determina numărul zilelor rămase din luna curentă.7.'MM-DD-YYYY'). a şirului de 'c1' de tip "LUNGIME ŞIR" FROM DUAL.SYSDATE "ZILE RĂMASE" FROM DUAL. d2) Returnează numărul de luni dintre datele d1 .n) Rolul funcţiei Returnează data d plus un număr de luni egal cu n. 'DD-MON-YYYY') "Luna următoare" FROM tab1 WHERE nume = 'POPESCU'. Cinci luni ----------28-FEB-2006 SELECT MONTHS_BETWEEN (TO_DATE('02-09-2005'. TO_DATE('01-08-2005'. SELECT TO_CHAR (ADD_MONTHS(data1.LAST_DAY(SYSDATE) .caractere caractere CHAR.4 Funcţiile de tip DATE Funcţia ADD_MONTHS(d.'MM-DD-YYYY') ) LAST_DAY (d) Returnează data ultimei zile din lună. LAST_DAY(SYSDATE) "ULTIMA". Structurile formatului fmt de afişare a datelor pentru funcţiile de tip DATE sunt prezentate în tabelul 3. Toate funcţiile de tip DATE returnează valori de tip DATE.1). LUNGIME ŞIR -------------------9 3) Funcţiile de tip DATE operează cu tipuri de date de tip DATE şi sunt prezentate în tabelul 3. SYSDATE ULTIMA ZILE RĂMASE -------------------------23-SEP-05 30-SEP-05 7 SELECT TO_CHAR(ADD_MONTHS(LAST_DAY(data1). 'DD-MON-YYYY') "Cinci luni" FROM tab1 WHERE nume = 'POPESCU'.

"Luni" FROM DUAL.'YEAR') "Noul an" FROM DUAL.03225806 ROUND (d[. 'c1') şi d2.'DD-MON-YY'). Data şi timpul curent ------------------27-09-2005 20:27:11 SELECT TRUNC(TO_DATE ('27-SEP-05'. după data de 15 martie 1999. SELECT NEXT_DAY('15-MAR-05'. Returnează data primei zile a săptămânii după ziua definită de şirul 'c1' şi care este după data d.fmt]) În exemplul de mai jos se returnează data zilei care urmează zilei de Marţi. ZIUA URMĂTOARE --------22-MAR-05 SELECT ROUND (TO_DATE ('27-SEP05'). altfel Oracle calculează fracţiuni din lună bazat pe o lună cu 31 zile. iar dacă este absent se face trunchierea la ziua cea mai SELECT TO_CHAR(SYSDATE. Returnează data d rotunjită la unitatea de timp specificată de către formatul fmt. 'YEAR') "Anul nou" FROM DUAL. Luni ---------1. Noul an --------01-JAN-06 SYSDATE TRUNC (d. 'MM-DD-YYYY HH24:MI:SS') "Data şi timpul curent" FROM DUAL. Returnează data şi timpul curent.NEXT_DAY (d. conform specificaţiilor de la sfârşitul tabelului. Anul nou --------01-JAN-05 . Dacă d1 şi d2 sunt aceleşi zile din lună sau sunt ultimele zile din lună rezultatul este un număr întreg.[fmt]) Returnează data d fără timp trunchiată la o unitate specificată de formatul fmt.'TUESDAY') "ZIUA URMĂTOARE" FROM DUAL.

set_sursă] ) Semnificaţia Converteşte un şir de caractere de la un set de caractere la alt set de caractere. .apropiată. MONTH. YY. WE8HP. Conversie ---------Gross Seturile de caractere cele mai comune sunt: US7ASCII. HEXTOROW('c1') RAWTOHEX(raw) ROWIDTOCHAR (rowid) SELECT ROWID FROM tab1 WHERE ROWIDTOCHAR(ROWID) LIKE '%Br1AAB%'. [. YYYY. set_destinaţie. 4) Funcţiile de conversie convertesc o valoare de la un tip de dată la alt tip de dată. Converteşte digiţi hexazecimali de tip RAW la şirul 'c1'. INSERT INTO tab1 (raw_column) SELECT HEXTORAW('7D') FROM DUAL. Se rotunjeşte la nivelul 01 ianuarie a anului din data care YYY. Y se rotunjeşte. Rezultatul conversiei Exemple SELECT CONVERT('Groß'. WE8EBCDIC500 . WE8DEC.te la 01-jan-05. SYYYY. MM. WE8PC850. MON. iar set_destinaţie este setul de caractere în care se convertesc caracterele şirului 'c1'. F7DEC. Setul set_sursă este setul de caractere din care fac parte caracterele şirului 'c1'. Tabelul 3. SCC Se rotunjeşte la nivel de secol (primii doi digiţi ai anului exprimat pe patru digiţi + 1) Exemplu: 1898 se rotujeşte la 1998. YEAR SYEAR. 'WE8HP') "Conversie" FROM DUAL. Converteşte şirul 'c1' care conţine digiţi hexazecimali la tipul de date RAW. Aceste funcţii au formatul general de forma tip_de_dată TO tip_de_dată şi sunt prezentate în tabelul 3. 'US7ASCII'. Q Rotunjire la nivel de trimestru (Se routunjeşte în sus la a şasesprezecea zi a lunii a doua a trimestrului). RM Rotunjire la nivel de lună (Se routunjeşte în sus la a şasesprezecea zi a lunii).5 Funcţiile de conversie Funcţia CONVERT ('c1'.5. Converteşte valoarea ROWID la o valoare de tip VARCHAR". Formatul fmt utilizat de funcţiile ROUND şi TRUNC Formatul fmt Semnificaţia formatului fmt CC. Exemplu: 27-sep-05 se rotunje. WE8ISO8859P1 .

00SELECT nume FROM tab1 WHERE ROWID = CHARTOROWID ('AAAAfZAABAAACp8AAO'). Converteşte numărul n de tip NUMBER la o valoare de tip VARCHAR2.'. 'Month dd. are sintaxa: TO_CHAR (n [. fmt]) CHARTOROWID ('c1') Converteşte data d de tip DATE la o valoare de tip VARCHAR2 în formatul specificat. nume ---------POPESCU INSERT INTO tab1 (data1) SELECT TO_DATE( 'January 15.000. fmt ]) TO_NUMBER ('c1'. Converteşte şirul de caractere 'c1' de tip CHAR sau VARCHAR2 la o valoare numerică de tip NUMBER în conformitate cu formatul fmt. TO_CHAR pentru conversie de caractere.este tot impul un şir de 18 caractere.M.M. Forma acestui format este în tabelul 3. Tabelul 3.fmt ]) Converteşte şirul de caractere 'c1' de tip CHAR sau VARCHAR2 la o valoare de tip DATE în conformitate cu formatul fmt . UPDATE tab1 SET salariu = salariu + TO_NUMBER('100. '9G999D99') WHERE nume = 'ION'. are sintaxa: TO_CHAR (d [. HH:MI A.6. YYYY') "Format nou" FROM tab1 WHERE nume = 'ION'.'L99G999D99MI') "Cantitate" FROM DUAL. 2005. Formatul fmt pentru datele de tip DATE este prezentat în tabelul 3.') FROM DUAL.7. YYYY. fmt]) TO_CHAR pentru conversie de numere. 11:00 A. 'Month DD.[. ROWID -----------------AAAAZ6AABAAABr1AAB SELECT TO_CHAR (data1.6 Structurile formatului fmt pentru datele de tip NUMBER Elementul fmt 9 0 Exemple 9999 0999 9990 Semnificaţia elementului fmt Nr. Format nou -----------------May 01. semnificativ de digiţi care vor fi afişaţi Afişează 0 în faţa sau după digiţii semnificativi . Cantitate -------------$10. 2005 SELECT TO_CHAR(10000.00'. Converteşte o valoare de tip CHAR sau VARCHAR2 la o valoare de tip ROWID TO_DATE ('c1' [.

N. respectiv cu caractere mici(minuscule) Tabelul 3. .) Secolul = cu primii doi digiţi ai anului pe patru digiţi +1 Ziua din săptămână(de la 1 la 7) Numele zilei Ziua din lună(de la 1 la 31) Ziua din an(1 la 366) Ora din zi din intervalul 1 . 2. respectiv negative Afişează punctul zecimal în această poziţie Separator de grupuri Virgula se afişează în poziţiile indicate Afişează punctul zecimal în această poziţie Afişează cifre romane cu majuscule. RN sau rn $999 B999 999MI S999 99D99 99G999 99. Alte funcţii cu un singur rând sunt prezentate în tabelul 3.YY. RR sau RRRR SS SSSS WW W YYYY.Y Se specifică în TO-DATE Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da da Da Nu Nu Da Semnificaţia elementului fmt Punctuaţii pentru dată Text reprodus în rezultat Specificarea unui an din Era Noastră(E.M.99 RN sau rn Afişează semnul $ în faţa numărului Afişează valorile 0 ca blank-uri Afişează semnul “-“ după numerele negative Afişează semnul “+” sau “-“ în faţa numerelor pozitive.D./.: "text" AD sau A.) Specificarea unui an Înaintea Erei Noastre(Î. .99 999. BC sau B.E.999.YYY.7 Structurile formatului fmt pentru datele de tip DATE Elementul fmt .24 Ziua din calendarul Iulian cu valori începând cu 1 ianuarie 4712 BC..C. Minute (0 la 59) Luna (01 la 12) Numele prescurtat al lunii Numele întreg al lunii Indicator de meridian Rotunjirea anului pe doi digiţi sau patru digiţi Secundele în cadrul minutului(0 la 59) Secundele de la miezul nopţii în cadrul zilei(0 la 86399) Săptămâna din an (1 la 53) Săptămâna în cadrul lunii(1 la 5) Anul cu 4 .N.8.$ B MI S D G .12 Ora din zi din intervalul 1 . 3.. 1 digiţi. CC sau SCC D DAY DD DDD HH sau HH12 HH24 J MI MM MON MONTH PM sau P. Trebuie să fi întreg.

Tabelul 3.8 Alte funcţii cu un singur rând
Funcţia DUMP ('c1' [,return_format [,start_position [,length]]]) Rolul funcţiei Returnează o valoare de tip VARCHAR2 conţinând codul tipului de date, lungimea în baiţi şi reprezentarea internă a expresiei expr return_format este codul sistemului de numeraţie în care este reprezentată valoarea returnată de funcţie pentru şirul 'c1'; Dacă se furnizează ca o valoare egală cu codul sistemului de numeraţie + 1000 se returnează şi numele sistemului de numeraţie. start_position determină poziţia din şirul 'c1' de unde să înceapă DUMP-u length este lungimea DUMP-ului. Returnează un pointer sau locator care poate fi folosit pentru iniţializare unei variabile de tip LOB, într-un INSERT, într-un UPDATE pentru iniţializarea unei coloane de tip LOB sau ca atribut EMPTY, care înseamnă că LOB-ul a fost iniţializat dar nu a fost populat cu date. Returnează un pointer sau locator asociat cu un LOB de tipul unui fişier binar de pe server. director este numele directorului unde se află fişierul LOB de tip binar. nume_fişier este numele fişierului. Returnează valoarea cea mai mare dint-o listă de valori. Exemple SELECT DUMP('abc', 1016) FROM DUAL; DUMP('ABC',1016) ----------------------------------Typ=96 Len=3 CharacterSet=WE8DEC: 61,62,63 SELECT DUMP(nume, 8, 3, 2) "OCTAL" FROM tab1 WHERE nume = 'SCOTT'; OCTAL ---------------------------Type=1 Len=5: 117,124 Sistemele de numeraţie sunt: 8 = sistemul octal; 10 = sistemul zecimal; 16 = sistemul hexazecimal; 17 = rezultatul este returnat sub forma de caractere singulare. INSERT INTO lob_tab1 VALUES (EMPTY_BLOB()); UPDATE lob_tab1 SET clob_col = EMPTY_BLOB();

EMPTY_ [B|C]LOB()

BFILENAME ('director', 'nume_fişier')

INSERT INTO tab1 VALUES (BFILENAME('lob_dir1',foto1.gif')) ;

GREATEST (expr [,expr] ...)

SELECT GREATEST ('HARRY', 'HARRIOT', 'HAROLD') "Mare" FROM DUAL; Mare -----

LEAST (expr [,expr] ...)

Returnează valoarea cea mai mică dint-o listă de valori.

NVL (expr1, expr2)

UID USER

Dacă expr1 este NULL returnează expresia expr2, iar dacă expr1 nu este NULL returnează expr1. Argumentele expr1 şi expr2 pot avea orice tip de date. Dacă sunt de tipuri diferite Oracle converteşte expr2 la tipul expr1 înainte de a executa comparaţiile. Valoarea returnată este totdeauna de tipul expr1, execpţie făcând situaţia când expr1 este de tip caracter, caz în care rezultatul este VARCHAR2. Returneză un întreg care identifică în mod unic utilizatorul curent. Returnează identificatorul utilizatorului curent în format VARCHAR2. Returnează informaţii despre sesiune curentă.

HARRY SELECT LEAST('HARRY','HARRIOT','HAR OLD') "Mică" FROM DUAL; Mică -----HAROLD SELECT nume, NVL(TO_CHAR(comision), 'NOT APPLICABLE') "COMISION" FROM tab1 WHERE codepart = 30; NUME COMISION ---------- -----------------ALLEN 300 WARD 500 MARTIN 1400 TURNER 0 JAMES NOT APPLICABLE

USERENV (option)

VSIZE(expr)

Returnează lungimea în baiţi a expresiei expr.

SELECT USER, UID FROM DUAL; USER UID ---------------------------SCOTT 19 SELECT USERENV('LANGUAGE') "Limbajul" FROM DUAL; Limbajul ----------------------------------AMERICAN_AMERICA.WE8DEC SELECT nume, VSIZE (nume) "BYTES" FROM tab1 WHERE codepart = 10; NUME BYTES ---------------------------CLARK 5 KING 4 MILLER 6

B.Funcţiile cu mai multe randuri (de grup) Furnizează un rezultat bazat pe prelucrarea mai multor rânduri. Toate funcţiile de grup, mai puţin COUNT(*) ignoră valorile NULL. Majoritatea funcţiilor de grup acceptă opţiunile:DISTINCT (determină luarea în calcul numai a valorilor distincte ale rândurilor din cadrul grupului) şi ALL ( determină luarea în calcul a tuturor valorilor grupului de rânduri). Funcţiile de grup sunt prezentate în tabelul 3.9. Tabelul 3.9 Funcţiile de grup
Funcţia AVG([DISTINCT|ALL] n) Semnificaţia Returneză media celor n valori Exemple SELECT AVG(salariu) "Medie" FROM tab1; Media ---------2077343.21429 SELECT COUNT(*) "Total" FROM tab1; Total ---------18 SELECT COUNT(job) "Count" FROM tab1; Count ---------14 SELECT COUNT(DISTINCT job) "Jobs" FROM emp; Jobs ---------5 SELECT MAX(salariu) "Maximum" FROM tab1; Maximum ---------5000 SELECT MIN(data1) "Minim" FROM tab1; Minimum

COUNT ({* | [DISTINCT|ALL] expr})

Returnează toate rândurile cererii. Dacă avem argumentul = * se returnează toate rândurile indiferent de valoarea lor (NULL sau NOT NULL)

MAX([DISTINCT|ALL] expr)

Returnează maximul din expresia expr.

MIN([DISTINCT|ALL] expr)

START WITH. Există cinci forme de furnizarea a expresiilor pentru construirea instrucţiunilor SQL. Aceste funcţii pot fi folosite în comenzile SQL la fel ca şi cele standard. A. ORDER BY ŞI GROUP BY . clauza SET a comenzii UPDATE. constantă. clauzele CONNECT BY. Funcţiile utilizator nu pot fi folosite în clauzele CONSTRAINT sau DEFAULT ale comenzilor C REATE TABLE sau ALTER TABLE şi nici pentru actualizarea bazei de date. cei de aceeaşi importanţă fiind grupaţi între perechi de linii orizontale. operatori specifici în expresiile de cereri.SUM([DISTINCT|ALL] n) --------17-DEC-80 SELECT SUM(salariu) "Total" FROM tab1. În funcţiile utilizator nu este permisă utilizarea parametrilor OUT sau IN OUT. secvenţă sau NULL şi are sintaxa: nume_schemă. pseudocoloană. Total ---------29081 Utilizatorii pot să-şi scrie propriile funcţii în PL/SQL pentru a executa activităţi neacoperite de către funcţiile SQL. în ordinea descrescătoare a priorităţii. operatori aritmetici. funcţii SQL) care se evaluează la o singură valoare. Expresiile sunt folosite pentru construirea instrucţiunilor SQL şi a unor liste de expresii. Ei sunt prezentaţi în Anexa 2. literali. Operatorii sunt evaluaţi de la stînga spre dreapta. funcţiile utilizator pot fi folosite în: lista de selecţie a comenzii SELECT. operanzi (variabile. Operatorii utilizaţi în comenzile SQL sunt: operatori SQL*PLUS. condiţia din clauza WHERE. De exemplu. coloane. operatori SQL. operatori logici. coloană | pseudocoloană | ROWLABEL sau text | număr | nume_secvenţă | nume secvenţă. CURRVAL | NEXTVAL | NULL . O expresie are în general acelaşi tip de date ca şi componentele sale. clauza VALUES a comenzii INSERT. EXPRESII SQL Expresia este o combinaţie de unul sau mai mulţi operatori. 4.tabelă | vedere. 1) Forma I este formată din coloană.

… ) Exemple : LENGTH('BLAKE') ROUND(1234. Sintaxa este de forma: : variabilă_gazdă INDICATOR :variabilă_indicator Exemple: : nume_angajat INDICATOR :indicator_var_nume_angajat :nume_persoană 3) Forma III este folosită pentru apelul funcţiilor cu un singur rând şi are sintaxa: funcţie (DISTINCT | ALL expresie1. Pseudocoloană poate fi doar LEVEL.CURRVAL 2) Forma II este folosită pentru definirea unei variabile gazdă (host variable) cu sau fără indicator de variabilă. Expresiile din această formă se vor folosi doar în instrucţiunile SQL incluse în limbajele de programere gazdă sau în instrucţiunile prelucrate de programele OCI(Oracle Call Interface). expresie2. nu şi în cele de definire a datelor de tip DDL.Pentru nume_schemă se poate folosi pe lângă numele schemei utilizatorului şi valoarea "PUBLIC". calificare care este suportată doar în instrucţiunile SQL pentru manipularea datelor de tip (DDL).numecol_1 'acesta este un şir de caractere' 10 secventa1. ROWID sau ROWNUM. Exemple: Tab1. care califică sinonimele publice pentru o tabelă sau o vedere. nume_funcţie Exemple: aria_cercului(raza) calcul_rate(nume_angajat) . nume_pachet.567*43) SYSDATE 4) Forma IV este folosită pentru apelul funcţiilor de utilizator şi are sintaxa: nume_schemă .

O listă de expresii este o serie de expresii separate între ele prin virgulă şi închisă între paranteze rotunde şi poate conţine pînă la maximum 1000 de expresii. B. Astfel dacă valoarea expresiei cod_funcţie = 10 se furnizează funcţia programator.'DD-MMM-YY') Expresiile pentru decodificarea unor valori folosesc sintaxa specială de tip DECODE de forma: DECODE ( expr. Dacă valoarea expresiei este egală cu una din valorile de comparaţie se va furniza valoarea rezultat (rezultat1. .… . 'programator'.| PRIOR expresie | expresie1 * | / | . …) care corespunde valorii de comparaţie. 'vânzător'. 30 sau 40 se furnizează ca rezultat valoarea lipsă_funcţie. rezultat2. Dacă valoarea expresiei expr1 nu este egală cu nici una din valorule de comparaţie se furnizează valoarea valoare_asumată. val2. 30. Dacă valoarea asumată este omisă atunci se furnizează valoarea NULL. rezultat2.10. . Exemplu: DECODE (cod_funcţie. În caz că expresia cod_funcţie are a valoare care nu este egală cu nici una din valorile 10. 40. rezultat1. 'cercetător'.5) Forma V este o combinaţie de mai multe expresii şi are sintaxa: ( expresie ) | + | . 20. …. 'operatorr'. val2. val1.| || expresie2 Exemple: ('IONESCU' || ' PETRE') LENGTH('BUCURESTI') * 57 SQRT(144) + 72 funcţie_utilizator(TO_CHAR(sysdate. 20. 'lipsă_funcţie') Exemplul de mai sus decodifică valoarea expresiei cod_funcţie. dacă este = 20 se furnizează funcţia cercetător şi aşa mai departe. valoare_asumată) expr va fi evaluată şi apoi valoarea rezultată va fi comparată cu fiecarea dintre valorile val1. .

subcerere2. START WITH. 0) + NVL(comm. …. 20. Dacă sal sau comm sunt NULL se vor înlocui cu valoarea zero. 69) 5. 'TAYLOR') (LENGTH('MOOSE') * 57. 0) > 2500 adună valoarea sal cu comm şi evaluează rezultatul dacă este >= cu 2500000. …) | (subcerere1. Forma I este folosită pentru compararea unei expresii cu altă expresie sau cu o subcerere şi are sintaxa: expresie1 = | != | <> | > | < | >= | <= expresi2 | (subcerere) sau listă_de_expresii = | != | <> (subcerere) Forma II este folosită pentru compararea unei expresii sau a unei liste de expresii cu unul sau toţi membrii unei liste de xepresii sau ai unei subcereri şi are sintaxa: expresie1 = | != | <> | > | < | >= | <= ANY | SOME | ALL listă_de_expresii | (subcerere) sau listă_de_exp = | != | <> ANY | SOME | ALL (listă_expr1. ) Forma III este folosită pentru căutarea unei expresii sau a unei liste de expresii dacă figurează într-o listă de expresii sau într-o subcerere şi are sintaxa: expresie1 NOT IN listă_de_expresii | (subcerere) . SELECT şi UPDATE sau într-una din clauzele WHERE. Condiţiile se pot folosi în clauza WHERE a instrucţiunilor SQL DELETE. -SQRT(144) + 72. CONNECT BY sau HAVING ale instrucţiunii SELECT. Condiţiile au opt forme de prezentare. Exemple: 1) Expresia 1=1 este evaluată ca TRUE 2) Expresia NVL(sal. 40) ('SCOTT'. listă_expr2. CONDIŢIILE Condiţia este o combinaţie de una sau mai multe expresii şi operatori logici evaluată cu una din valorile TRUE. FALSE sau UNKNOWN.Exemplu: (10. 'BLAKE'.

Comanda are următoarele forme sintactice: SQLPLUS [nume-utilizator[/parolă] [@nume-bază-de-date] [@nume-fişier] . subcerere2. …. viziuni. O primă conectare se face atunci cînd se începe lucrul cu SQL*Plus. …) | (subcerere1.). clustere etc.sau listă_de_exp NOT IN ( listă_expr1. listă_expr2. cu un alt şir de caracter şi are sintaxa: şir_ caracter1 NOT LIKE şir_cacrater2 ESCAPE 'caracter_de_schimbare' Forma VIII este folosită pentru specificarea unei combinaţii de mai multe condiţii şi poate avea sintaxele: NOT condiţie sau condiţie1 NOT AND | OR condiţie2 6. La sfârşitul sau în timpul unei sesiuni SQL există posibilitatea deconectării de la baza de date. DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA UNEI SESIUNI DE LUCRU SQL*PLUS Pentru a avea acces la componentele unei baze de date (tabele. ) Forma IV este folosită pentru testarea existenţei sau inexistenţei expresiei între două limite şi are sintaxa: expresie1 NOT BETWEEN expr2 AND expr3 Forma V este folosită pentru testarea valorii NULL şi are sintaxa: expresie1 IS NOT NULL Forma VI este folosită pentru testarea existenţei unui rând înt-o subcerere şi are sintaxa: EXISTS ( subcerere ) Forma VII este folosită pentru testarea egalităţii unei şir de caractere cu un format anume. Efectul comenzii sau utilizării meniului sistem îl constituie deschiderea unei sesiuni de lucru sub SQL*Plus. utilizatorul trebuie mai întîi să se conecteze la ea.

Conectarea utilizatorului la o bază de date Dacă în timpul unei sesiuni de lucru SQL*PLUS se doreşte conectarea la o altă bază de date decât cea deschisă iniţial se poate folosi comanda CONNECT. Parola sau @nume-bază-dedate vor fi separate printr-un spaţiu de @nume-fişier. Sintaxa acestei comenzi este: CONN[ECT] [nume-utilizator[/parolă]] [@nume-bază-de-date]. Parola introdusă la mesajul sistemului va fi invizibilă.[-SILENT] SQLPLUS /NOLOG [-SILENT] SQLPLUS -? unde: nume-utilizator şi parolă: sunt numele şi parola unui utilizator cu drept de acces la baza de date. unde: nume-utilizator şi parolă: sunt numele unui utilizator cu drepturi de acces la baza de date şi parola unui astfel de utilizator. Chiar dacă nu se specifică parola (în linia de comandă este opţională). @nume-fişier: reprezintă numele unui fişier de comenzi SQL care va fi fi rulat de SQL*Plus. -?: are ca efect afişarea versiunii curente a componentei SQL*Plus. @nume-bază-de-date: se specifică în cazul lucrului în reţea. după care returnează controlul sistemului de operare Dacă în linia de comandă se specifică parola şi @nume-bază-dedate atunci între ele nu trebuie să existe spaţiu. de pe calculatorul la care se lucrează). cînd se doreşte conectarea la o altă bază de date decât cea aflată pe calculatorul la care se lucrează. SILENT: are ca efect inhibarea facilităţii de afişare a tuturor informaţiilor şi mesajelor furnizate de SQL*Plus /NOLOG: lansează în execuţie SQL*Plus dar nu face conectarea la o bază de date. . @nume-bază-de-date: este numele unei baze de date cu care se lucrează în reţea (este alt nume decât cel al bazei de date implicite. ea este cerută de sistem printrun mesaj explicit.

LOCNAST VARCHAR(20). Închiderea sesiunii de lucru SQL*Plus Închiderea sesiunii de lucru SQL*PLUS şi predarea controlului sistemului de operare al calculatorului gazdă se realizează cu una din comenzile: QUIT. SECTOR NUMBER(1). NUMAR_ACTIUNI NUMBER (6)) .De remarcat faptul că în timpul unei sesiuni de lucru cu SQL*Plus se poate realiza conectarea la o bază de date. fără a mai fi necesară închiderea sesiunii. NRSTR NUMBER(2). ANAST NUMBER(4). referitor la utilizarea comenzilor SQL*Plus. Furnizarea parametrilor nume-utilizator şi parolă asigură protecţia bazei de date împotriva accesului neautorizat. ELEMENTE DE LUCRU CU SQL*PLUS A. Sintaxa acestor comenzi este: QUIT. Încărcarea şi executarea comenzilor În exemplele ce se vor prezenta. SALARIU NUMBER(8). Deconectarea utilizatorului de la baza de date Deconectarea utilizatorului de la o bază de date se realizează prin comanda DISCONNECT. fără a închide sesiunea de lucru SQL*Plus. LUNAST NUMBER(2). NUME VARCHAR2(30). FUNCTIA VARCHAR(15). se va folosi tabela Oracle pers100 cu structura de mai jos: CREATE TABLE pers100 (CODPERS NUMBER(5). Sintaxa acestei comenzi este: DISC[ONNECT]. ZINAST NUMBER(2). EXIT: ^Z. STRADA VARCHAR2(40). 7. Comanda are ca efect deconectarea de la baza de date curentă. PRENUME VARCHAR2(30). EXIT sau ^Z.

7. / . ‘ionel’. iar cealaltă un slash(/).comentariu Terminarea unei comenzi SQL se face cu: punct şi virgulă (. ‘ion manolescu’. a treia formă nu.. este echivalentă cu: sql> select 2 * from 3 pers100. Primele două forme cer SQL*Plus să execute imediat comanda.).2. Comanda curentă poate fi rulată sau rerulată introducând comenzile RUN sau slash(/). La sfârşitul blocurilor PL/SQL se vor insera două linii una conţinând un punct. 10. ‘suceava’). 6. Exemplu: Comanda sql> select * from pers100. end loop. end.PCTFREE 5 PCTUSED 75. 10 loop insert into pers100 values (10. • Delimitatorii de comentariu din SQL /* … */ Exemplu: /* comentariu */ • comentariile tip PL/SQL prefixate cu ‘. Exemplu: declare x number := 100.1970. slash (/) sau blank. Introducerea comentariilor se poate realiza folosind: • Comanda REMARK din SQL*Plus Exemplu: REMARK comentariu Nu se vor introduce comentarii intre liniile aceleaşi comenzi SQL.-‘ Exemplu: -. Se pot introduce şi blocuri PL/SQL care să fie executate. Comenzile se pot introduce pe una sau mai multe linii. ‘marin’. begin for i in 1 .

Tabelul 3.SQL şi se execută cu comanda @nume. Controlul listării rapoartelor lungi se poate face utilizând tasata Cancel sau setând variabila PAUSE pe ON. B. în care se vor tasta instrucţiunile SQL dorite.10. rularea şi modificaea fişierelor de comenzi. Apare fereastra Editorului. regăsirea. Crearea.10. Editarea comenzilor SQL*Plus Editarea în mod linie se realizează prin comenzile din tabelul 3. Comenzile foarte lungi pot fi întrerupte şi continuate pe linia următoare. Exemplu: set pause ‘text de atenţionare’ set pause on Această setare va determina ca sistemul să oprească afişarea la fiecare pagină şi să afişeze textul text de atenţionare. Comenzile de editare a comenzilor SQL*Plus Comanda APPEND text CHANGE /old/new/ CHANGE /text CLEAR BUFFER DEL INPUT INPUT text LIST LIST n LIST * LIST LAST LIST m n Abreviaţia A text C /old/new/ C/text CL BUFF Fără abreviaţie I I text L L n sau n L* L LAST Lmn Funcţia Adaugă text la sfârşitul unei linii Schimbă un text cu altul Şterge textul unei linii Curăţă bufferul Şterge o linie Adaugă una sau mai multe linii Adaugă o linie formată dintr-un text Listează toate liniile din buffer Listează linia n Listează linia curentă Listează ultima linie Listează liniile de la m la n Editarea comenzilor cu editorul sistemului se realizează cu comanda EDIT. Se salvează fişierul cu nume.Zona (aria) în care SQL*Plus memorează comenzile curente se numeşte buffer-ul SQL. care pot fi abreviate şi la o literă. C. Întreruperea se marchează cu ‘-‘. Pe lângă comenzile SQL şi PL/SQL se pot introduce şi comenzi SQL*Plus. Cu SET PAUSE OFF se revine la starea anterioară. Crearea fişierelor de comenzi se pot realiza prin: . Exemplu: sql> select * from >pers100. Oracle automat afişează semnul > (prompter) după care se introduce restul comenzii.

Exemplu: În fişierul FILE2 introducem comenzile: START fiş1 START fiş2 START fiş3 Apoi cu una din comenzile START FILE2 sau @FILE2 vom activa aceste comenzi.• Salvarea conţinutului bufferului cu comanda SAVE. • Utilizarea comenzii INPUT în corelaţie cu SAVE Exemplu: sql> clear buffer sql> input select * from pers100 sql> save comand1.sql sql> @comand1 • Utilizarea editorului de sistem SQL> EDIT nume_fişier Regăsirea (citirea) fişierelor de comenzi se face cu comanda GET. Exemplu: SAVE nume_ fişier. Exemplu: SQL> GET edit3 SELECT * FROM PERS100.SQL Înainte de salvare se va lista bufferul cu comanda LIST pentru a verifica dacă instrucţiunile ce vor fi salvate sunt corecte. vom creea un fişier de comenzi conţinând comenzile START corespunzătoare. Rularea fişierelor de comenzi se execută folosind comenzile: START nume_fişier @nume_fişier Dacă avem mai multe fişiere de comenzi pe care vrem să le executăm secvenţial. Facilităţi pentru setarea fişierelor de comenzi Următoarele facilităţi fac posibilă setarea unor fişiere de comenzi care să permită utilizatorilor să-şi introducă propriile valori pentru controlul . Modificarea fişierelor de comenzi se poate realiza folosind comanda EDIT nume_fişier sau comanda GET urmată de SAVE nume_fişier REPLACE. după care pentru rulare vom activa acest ultim fişier. D.

substituirea valorilor în comenzi. min(salariu) minimum from pers100 group by funcţia order by min(salariu) desc. Variabilele ce se substituie pot exista la momentul substituirii dacă anterior au fost create explicit cu comanda DEFINE sau implicit prin prefixare cu &. folosirea comenzii START pentru furnizarea de valori în comenzi. ştergerea variabilelor de utilizator. substituirea variabilelor prefixate cu două ‘&’. În fraza SELECT de mai sus funcţia. ordonate descrescător. ACCEPT şi PAUSE a) Substituirea variabilelor prefixate cu un ‘&’. pentru calcul şi valorile max sau sum. Vom crea o procedură generalizată pentru calculul unor subgrupe statistice pe o coloană numerică. substituirea variabilelor folosind comenzile PROMPT. Exemplu: SQL> UNDEFINE varaiabila1 3) Substituirea variabilelor este o tehnică prin care putem creea proceduri de lucru astfel încât să folosim acelaşi script (grup de instrucţiuni) pentru efectuarea unor funcţii diferite pornind de la structura procedurii. 1) Definirea variabilelor de utilizator se face explicit cu comanda DEFINE sau implicit prin utilizarea prefixării variabilelor cu două ‘&’.SQL. select funcţia . salariu şi desc pot fi definite ca variabile. cu structura de mai jos: . substituirea variabilelor de tip &n cu ajutorul comenzii START. crearea unor prompteri pentru introducerea valorilor. listarea şi ştergerea unei variabile utilizator în mod explicit se fac cu comenzile: DEFINE nume_variabilă = “valoare variabila“ Exemplu: SQL > DEFINE variabila1 = “mihai” 2) Ştergerea variabilelor de utilizator se realizează prin utilizarea comenzii UNDEFINE nume_varaiabilă. Exemplu: Să se execute selecţia din baza de date a valorilor salariilor aparţinând aceleaşi funcţii. iar pentru ordonare vom putea folosi şi valoarea ascendent. Definirea. ceea ce va permite ca să putem utiliza pentru grupare şi altă coloană.execuţiei comenzilor: definirea variabilelor de utilizator. Există patru modalităţi de substituire a variabilelor: substituirea variabilelor prefixate cu un ‘&’. Pentru executarea acestei comenzi vom crea fişierul de comenzi CALC&. min. iar din aceste grupe afişarea celor care sunt cele mai mici din grupă.

.-.--------ionescu 3500000 petrescu 2500000 mihai 1500000 b) Substituirea variabilelor prefixate cu două ‘&’.--*/ /* &v1_col_grup = nume coloană din tabelă după valorile căreia se va face gruparea /* &v2_tip_calc = tipul calculului: min....................... pornind de la fişierul de comenzi CALC&.--*/ După apelul fişierului cu comanda @calc& sistemul ne va cere succesiv să furnizăm valorile dorite pentru variabilele definite astfel: Enter value for v1_col_grup: nume Enter value for v2_tip_calc: min Enter value for v3_col_calc: salariu Enter value for v4_nume_col_calculat: MINIMUM Enter value for v1_col_grup: nume Enter value for v2_tip_calc: min Enter value for v3_col_calc: salariu Enter value for v5_tip_sort: desc Iar rezultatul după executare comenzii va arăta ca mai jos: NUME MINIMUM -----------------------------... &v4_nume_col_calculată FROM pers100 GROUP BY &v1_col_grup ORDER BY &v2_tip_calc(&v3_col_calc......SQL........... fişierul de comenzi CALC&&. sum pentru un anumit grup de valori numerice /* &v3_col_calc = numele coloanei de tip numeric după care se va face calculul /*&v4_nume_col_calculat = numele coloanei... &v2_tip_calc(&v3_col_calc)... Pentru exemplificare vom crea..-............ /* . max.SQL în care variabilele vor fi prefixate cu doua caractere &.) &v5_tip_sort.... ca mai jos: .. pe care se vor afişa valorile calculate /* &v5_tip_sort = tipul ordonării(sortării)../* .. desc(descending) sau asc(ascending) SELECT &v1_col_grup......... în listă.............

/* ......-. .....-....SQL.-.. Orice execuţie ulterioară a unui fişier de comenzi în care apare una din variabilele create anterior (definite implicit ca variabile utilizator) se vor folosi aceste valori.-*/ /* &&v1_col_grup = nume coloană din tabelă după valorile căreia se va face gruparea /* &&v2_tip_calc = tipul calculului: min.. Exemplu: SQL> DEFINE DEFINE _EDITOR = “Notepad” (CHAR) DEFINE _RC = “1” (CHAR) DEFINE V1_COL_GRUP = “nume” (CHAR) DEFINE V2_TIP_CALC = “min” (CHAR) DEFINE V3_COL_CALC = “salariu” (CHAR) DEFINE V4_NUME_COL_CALCULAT = “minimum” (CHAR) DEFINE V5_TIP_SORT = “desc” (CHAR) Dacă vom dori rularea procedurii create anterior dar dând variabilelor alte valori.. desc(descending) sau asc(ascending) */ SELECT &&v1_col_grup.... Execuţia acestui fişier de comenzi va produce acelaşi rezultat ca şi execuţia fişierului CALC&... &&v4_nume_col_calculat FROM pers100 GROUP BY &&v1_col_grup ORDER BY &&v2_tip_calc(&&v3_col_calc). max.... &&v5_tip_sort /* ..... sum pentru un anumit grup de valori numerice /* &&v3_col_calc = numele coloanei de tip numeric după care se va face calculul /*&&v4_nume_col_calculat = numele coloanei.........-... va trebui întâi să ştergem aceste variabile cu comanda UNDEFINE...-*/ La momentul executării fişierului de comenzi CALC&&............SQL...... în listă. &&v2_tip_calc(&&v3_col_calc)........ Rulând comanda DEFINE vom găsi în sistem pe lângă alte variabile utilizator şi variabilele create prin execuţia fişierului CALC&&..........Sql sistemul va cere să introducem valorile dorite pentru variabilele definite la fel ca la apelul precedent cu deosebirea că valorile ce le vom furniza vor fi memorate de fiecare dată astfel că indiferent de câte ori apare o variabilă pentru ea se va furniza valoarea o singură dată....... pe care se vor afişa valorile calculate /* &&v5_tip_sort = tipul ordonării(sortării)..

Aceste comenzi se folosesc în conjuncţie cu INPUT şi SAVE. Exemplu: SQL> Clear buffer SQL> INPUT ....-.. /* .--/* &1 = nume coloană din tabelei după care se face gruparea /* &2 = tipul calculului: min.. sum pentru un anumit grup /* &3 = numele coloanei de tip numeric după care se va face calculul /* &4 = numele coloanei pe care se vor afişa valorile calculate /* &5 = tipul ordonării(sortării)... ACCEPT şi PAUSE. le putem defini pe acestea sub forma &n ........ Pentru a nu mai furniza interactiv valori pentru variabilele utilizator la momentul execuţiei.......... care să fie ulterior executat.. pentru a introduce valorile dorite cu comenzile de mai sus.. Astfel vom crea fişierul de comenzi CALCSTART.-..... descending sau ascending*/ select &1....-......c) Substituirea variabilelor de tip &n cu ajutorul comenzii START..-. max.-...SQL şi CALC&&.SQL cu comanda START în care vom furniza ca parametrii valorile dorite pentru cele 5 variabile de tip &n definite... &2(&3) &4 from pers100 group by &1 order by &2(&3) &5. ACCEPT permite preluarea (citirea) răspunsurilor de la utilizator.. PROMPT permite trimiterea (scrierea) de mesaje la utilizator...-*/ Pentru execuţie vom apela fişierul de comenzi CALCSTART...... PAUSE permite introducerea unui moment de pauză pentru ca utilizatorul să citească mesajul şi să-şi formuleze răspunsul... Deosebirea este că nu se mai creează variabilele utilizator astfel că putem executa în mod generalizat procedura CALCSTART dând variabilelor orice alte valori logic acceptabile.... care sunt de fapt operaţii de intrare/ieşire standard..SQL. în care n ia valori începând cu 1... şi respectiv pentru a le salva într-un fişier de comenzi...SQL de forma: /* .. d) Crearea unor modalităţi interactive de comunicare cu calculatorul se realizează cu comenzile PROMPT..-... Exemplu: SQL> START CALCSTART nume min salariu MINIMUM desc Această execuţie va produce acelaşi rezultat ca şi execuţiile fişierelor de comenzi CALC&.. iar valorile lor vor fi furnizate ca parametrii de apel ai instrucţiunii START.

nume şi prenume ---CODPERS NUME PRENUME -------------------------------------. e) Utilizarea comenzilor PROMPT şi ACCEPT în conjuncţie cu substituirea variabilelor În exemplele anterioare când s-au utilizat fişierele de comenzi CALC&. SQL> SAVE cmdprompt SQL> @cmdprompt Rezultatul este: Introduceţi un titlu format din maxim 30 caractere urmează introducerea titlului. Exemplu: SQL> Clear buffer SQL> INPUT PROMPT Introduceţi o valoare numerică pentru salariu PROMPT De exemplu: 1500000.---------1 petrescu ion 2 petrescu florea 3 ionescu ion 4 ionescu dumitru 5 mihai florea 6 mihai ion 6 rows selected. nume . nume şi prenume ---urmează comanda de centrare a titlului. apăsaţi RETURN SELECT codpers.PROMPT Introduceţi un titlu format din maxim 30 caractere PAUSE urmează introducerea titlului. 2500000 ACCEPT var_salariu NUMBER PROMPT ‘valoare salariu: ‘ . apăsaţi RETURN -----SELECTARE DIN BAZA DE DATE codpers.SQL s-a văzut că sistemul pentru fiecare variabilă a creat câte un prompter de forma: Enter value for nume_variabilă : Ca atare se poate înlocui prompter-ul sistemului cu propriu prompter utilizând pentru aceasta comenzile PROMPT şi ACCEPT în fişierul de comenzi unde vrem să introducem o variabilă pentru care vom construi alt prompter decât cel de sistem. prenume from pers100. apăsaţi RETURN TTITLE CENTER TITLUL_MEU SKIP 2 PAUSE urmează selectarea din baza de date. apăsaţi RETURN titlu:-----SELECTARE DIN BAZA DE DATE codpers.SQL şi CALC&&. apăsaţi RETURN ACCEPT TITLUL_MEU PROMPT ‘TITLUL: ‘ PAUSE urmează comanda de centrare a titlului. apăsaţi RETURN urmează selectarea din baza de date.

nume. se utilizează comanda BREAK."se poate executa doar o singură comandă BREAK. realizarea calculelor şi stabilirea diverselor opţiuni pentru poziţionarea unor arii de lucru pe ecran. BRE[AK]. Comanda BREAK are următoarele forme sintactice: BRE[AK] ON {expr | ROW | PAG[E] | REPORT} [SKI[P] n | [SKIP]PAGE] [NODUP[LICATES] | DUP[LICATES]]. Tratarea întreruperilor Întreruperea este un eveniment care se produce în timpul execuţiei unei comenzi SELECT. definirea coloanelor. Pentru a specifica evenimentele care determină o întrerupere şi acţiunea corespunzătoare SQL care se execută. . salariu from pers100 WHERE salariu = &var_salariu SQL> save cmd2prompt SQL> @cmd2prompt Rezultatul este: Introduceţi o valoare numerică pentru salariu De exemplu: 1500000. comenzi pentru definirea titlurilor. FORMATAREA REZULTATELOR Limbajul SQL*PLUS permite proiectarea şi formatarea diverselor situaţii de ieşire. A. de exemplu.--------4 ionescu 3500000 8. nume. salariu from pers100 WHERE salariu = 3500000 CODPERS NUME SALARIU -------------------------------------. nume. apariţia sfîrşitului de pagină sau schimbarea valorii unei expresii.SELECT codpers. La un moment dat. Aceste operaţii sunt posibile prin utilizarea unor comenzi pentru tratarea întreruperilor. Ea poate specifica mai multe evenimente care generează o întrerupere. salariu from pers100 WHERE salariu = &var_salariu new 1: SELECT codpers. Evenimentele sunt reţinute într-o ordine numită "ierarhie de întrerupere". cum ar fi. 2500000 valoare salariu: aaaa “aaaa” is not a valid number valoare salariu: 3500000 old 1: SELECT codpers.

unde: ON expr determină o întrerupere cînd se schimbă valoarea expresiei expr. ON PAGE determină o întrerupere la sfârşitul fiecărei pagini. aceasta fiind chiar ordinea în care sunt specificate expresiile. DUPLICATES determină tipărirea valoarii coloanei de întrerupere în fiecare rând selectat.CODD. Ordinea de apariţie a expresiilor expr în comanda BREAK ON trebuie să rte aceeaşi cu cea prezentă în SELECT.. ON REPORT determină o întrerupere la sfârşitul raportului sau cererii. Valoarea NODUPLICATES este implicită. expr este fie o expresie care implică una sau mai multe coloane dintr-o tabelă. NODUPLICATES determină tipărirea de spaţii cînd valorile de JJS coloana de întrerupere sunt identice. întrerupere care este reţinută la începutul ierarhiei de întrerupere. SKIP determină saltul peste n linii. PAGE sau SKIP PAGE determină saltul la o pagină nouă înainte de a tipări linia asociată respectivei întreruperi. Dacă ON expr apare de mai multe ori în comandă. VENS 3 FROM SALARIAŢI 4 ORDER BY FUNCT. Comanda BREAK fără clauze indică poziţia întreruperii curente. MARCANUME FUNCT 7000 ION ION DIRECTOR 2550 FRINCU ION SEF DEP 1000 COMAN RADU 2500 VLAD VASILE 4000 PAUL ŞTEFAN 3755 DORU DAN CODD 100000 160000 130000 160000 160000 130000 SALA 45000 36000 35000 36500 35000 36500 VENS 40000 37000 2500 1500 5600 5500 . Cînd se foloseşte ON expr.NUME..GRDER BY: ON ROW determină o întrerupere cînd se selectează un rând cu SELECT. trebuie utilizată şi clauza ORDER BY. pentru a ordona rândurile din "ierarhia de întrerupere*. La apariţia acestui eveniment să fie afişate două linii vide. fie o etichetă ataşată unei coloane declarată in comanda SELECT sau COLUMN. SQL> SELECT MARCA. Această întrerupere este reţinută la sfîrşitul ierarhiei de întrerupere. 2 SALA. înainte de a se tipări linia asociată întreruperii respective. SQL> BREAK ON FUNCT SKIP 2. atunci expresiile respectă "ierarhia de întrerupere". Exemple: 1) Să fie definită o întrerupere generată de schimbarea valorilor coloanei FUNCT.

În momentul realizării evenimentului să se realizeze salt la pagină nouă.. B.1111 1680 3700 2553 3760 3770 2554 3759 3500 2650 1222 AVRAM ION VINZATOR RADU ION MÂNU DAN AILENEI FLORIN SANDU ION CARMEN ANA DARIAN GEO ALEXE IOAN DAN ION VLAD ION BARBU DAN 100000 130000 160000 120000 130000 130000 120000 160000 160000 120000 120000 21200 20750 27500 25000 25600 26500 26000 25700 24500 25060 20750 1000 3000 2500 400 0 2000 350 3500 2000 2) Să fie definită o întrerupere la apariţia unei schimbări a valorii coloanei ODS din tabela SALARIAŢI. MARCA NUME 1111 AVRAM ION 2650 VLAP ION 1222 BARBU DAN MARCA NUME 2550 FRINCU ION 3500 DAN ION 1680 RADU ION FUNCT VINZATOR VINZATOR VINZATOR FUNCT SEF DEP VINZATOR VINZATOR CODD 100000 120000 120000 SALA 21200 25060 20750 VENS CODS 1000 1000 3500 2000 VENS CODS 37000 2500 350 3000 CODD SALA 160000 36000 160000 24500 130000 20750 MARCA NUME FUNCT CODD SALA VENS CODS VENS CODS 2553 AILENEI FLOR VINZATOR 120000 120000 250000 2000 2554 DARIAN GEO VINZATOR 260000 4000 MARCA NUME FUNCT CODD SALA VENS CODS 7000 ION ION DIRECTOR 100000 45000 40000 8000 9records selected. . Tipărirea titlurilor Pentru afişarea unui titlu la sfîrşitul sau la începutul fiecărei pagini se utilizează comanda BTITLE. SQL> SET PAGESIZE 11 SQL> BREAK ON CODS SKIP PAGE. SQL> SELECT * FROM SALARIAT 2 ORDER BY CODS.. respectiv TTITLE. Comanda BTITLE are următoarele sintaxe: BTI[TLE] [COL[UMN] n1 [SKlP [n]] [TAB n] [LEFT | RIGHT | CENTER] [FORMAT char] [char | var]..

Pentru specificarea titlurilor pot fi folosite constante (char) şi variabile (var). acest format se menţine până la întîlnirea unei alte clauze FORMAT sau până la sfârşitul comenzii. valorile vor fi tipărite cu formatul implicit. iar doi separatori pe acelaşi rând introduc o linie vidă. CENTER şi RIGHT folosesc valoarea returnată de comanda SET LINESIZE pentru a calcula poziţia următorului articol. Următoarele date sunt aliniate ca an grup. TAB n are a efect saltul a n coloane (prin coloană înţelegîndu-se nu o coloană de tabelă. BTI[TLE] unde: COL[UMN] n determină saltul la coloana n a liniei curente. Dacă n este omis. ele fiind poziţionate şi formatate aşa cum se specifică în clauzele comenzii. Existenţa unui separator indică începutul unor linii noi. de la începutul până la sfârşitul comenzii PRINŢ sau la următorul LEFT. Clauzele ON şi OFF au ca efect apariţia (ON) sau nu (OFF) a titlului. iar dacă n este zero. ci poziţia cursorului) înainte dacă n este pozitiv sau înapoi dacă n este negativ. Prin SKIP n se determină saltul Ia începutul liniei curente. atunci valorile sunt tipărite în conformitate cu formatul specificat în SET NUMFORMAT iar dacă SET UNFORMAT nu a fost utilizat. Exemple: . caracterul de separare este. SQL*PLUS interpretează comanda BTITLE îh forma nouă dacă primul cuvânt după numeie comenzii este numele unei clauze valide (LEFT.BTI[TLE] {OFF | ON}. CENTER. CENTER determină alinierea la stânga. De reţinut că doar un singur model de format poate fi activ la un moment dat.). Iniţial."!". Clauzele LEFT. se realizează întorcerea ia începutul liniei curente. RIGHT sau COLUMN. FORMAT char specifică un model de format pentru articolul de date care urmează. se sare o singură dată. BTI[TLE] text. SKIP. la dreapta respectiv afişarea centrata a datelor din linia curentă. COL etc. însă el poate fi schimbat cu SET HEADSEP. de n ori. RIGHT. Comanda BTITLE fără clauze specifică titlul curent. BTITLE text afişează centrat textul specificat. Dacă nici un format potrivit nu are efect.

începând din coloana 11. CODD CODP DENP 100000 166666 PLACAJ 2/2 100000 144444 SCAUN D4 100000 111111 MESE 15/20 100000 122222 FOTOLIU A3 100000 133333 CANAPEA A7 100000 155555 BIROU C6X4 OBSERVAŢII STOC DATACRT 100 12-JUL-05 36 12-JUL-05 7 27-JUN-05 12 01-JUL-05 6 18-JUL-05 9 29-JUL-05 UM MP BUC BUC BUC BUC BUC 3) Să se afişeze centrat. SQL> SET PAGESIZE 11 SQL> BTITLE LEFT Data: RIGHT Semnătura:.1) Să se afişeze la sfârşitul unui raport final cu privire la produsele din depozitul cu codul 100000. SQL> BTITLE COL 11 OBSERVAŢII. şirul de caractere "OBSERVATIT. SQL> BTITLE CENTER Depozitul_MOBILA/100000 SQL> SELECT CODD "Cod depozit". SQL> SELECT * FROM PRODUSE 2 WHERE CODD-100000. 2 DENP "Denumire". 3 CODP "Cod produs". CODD 100000 100000 100000 Data: CODP D4 A3 A7 DENP SCAUN FOTOLIU MASA STOC 36 27 23 DATA CRT UM 10-SEP-05 BUC 15-SEP-05 BUC 05-SEP-05 BUC Semnatura: 2) Să se afişeze la sfârşitul unui raport privind situaţia produselor din depozitul 100000. şirul de caractere"Depozitul_MOBILA/100000". în partea stângă şirul de caractere "Data:" iar în partea dreaptă "Semnătura:". 5 UM 6 FROM PRODUSE 7 WHERE CODD=100000. Cod dep Denumire Cod produs Stoc Data UM . la sfîrşitul unui raport privind produsele din depozitul cu codul 100000. SQL> SELECT • FROM PRODUSE 2 WHERE CODD=100000.DATACRT "Data". 4 STOC "Stoc".

CODP.100000 100000 100000 100000 100000 100000 PLACAJ 2/2 SCAUN D4 MESE 15/20 FOTOLIU A3 CANAPEA A7 BIROU C6X4 166666 144444 111111 122222 133333 155555 100 36 7 12 6 9 12-JUL-05 12-JUL-05 27-JUN-05 01-JUL-05 18-JUL-05 29-JUL-05 MP BUC BUC BUC BUC BUC Depozitul MOBILA/100000 4) Să se afişeze specificaţiile curente pentru BTITLE. SQL> SET PAGESIZE 11 SQL> SET LIN 45 SQL> COLUMN NRCOM FORMAT 99999999 SQL> COLUMN NRCOM JUSTIFY CENTER SQL> COLUMN CODP FORMAT 99999999 SQL> COLUMN CODP JUSTIFY CENTER SQL> COLUMN VALOARE FORMAT 99999999999 SQL> COLUMN VALOARE JUSTIFY CENTER SQL> SET SPACE 7 SQL> TTITLE 'SITUAŢIA COMENZILOR LA DATA DE 30-SEP-05" SQL> SELECT 2 NRCOM. Ultima comandă primită în sistem se prezintă astfel: SQL> BTITLE COL 40 Total RIGHT Semnătura. Clauzele comenzii TTITLE au aceeaşi semnificaţie ca la BTITLE. următoarele şiruri de caractere: "SITUAŢIA COMENZILOR" şi "LA DATA DE 30-SEP-05". Cele două şiruri se vor afişa centrat.CANT*PRET VALOARE . Exemplu: Să se afişeze la începutul unui raport privind comenzile cu date mai mică de 30 septembrie 2005. TTI[TLE]. Comanda TTITLE fără clauze determină afişarea titlului curent. pe două linii. btitle ON and is the following 28 characters: COL 40 Total RIGHT Semnătura Comanda TTITLE determină afişarea unui titlu la începutul paginii şi are următoarele sintaxe: TTI[TLE] [COL[UMN] n] [SKIP [1 | n] [TAB n] [LEFT | RIGHT | CENTER] [FORMAT char] [char | var] TTI[TLEI text. SQL> BTITLE.

3 FROM COMENZI 4 WHERE DATAL<='30- SEP-05;
SITUATIA COMENZILOR LA DATA DE 30- SEP-05 NRCOM 211111 255566 166666 27000 CODP 233333 133333 222222 375000 VALOARE 244444 144444 320000 282000

Anularea opţiunilor în vederea anulării opţiunilor se utilizează comanda: CL[EAR] option Este anulată opţiunea specificată prin option, după cum urmează: BRE[AKS] anulează întreruperea indicată prin comanda BREAK; BUFF[ER] determină ştergerea textului din buffer-ul curent; COL[UMNS] anulează opţiunile indicate în comanda COLUMN; COMP[UTES] anulează opţiunile indicate prin comanda COMPUTE; SCR[EEN] determină ştergerea ecranului, iar SQL determină ştergerea buffer-ului SQL; TIMI[NG] şterge toate zonele create cu comanda TIMING. Exemple: 1) Să se anuleze întreruperile. SQL> CLEAR BREAKS; 2) Să se anuleze definiţiile de coloană. SQL> CLEAR COLUMNS; Descrierea coloanelor Pentru specificarea modului de formare a unei coloane şi a capului de coloană într-o situaţie, se utilizează comanda COLUMN. Sintaxa ei este: COL[UMN] (col | expr) [ALI[AS] sinonim] CLE[AR] | DEF[AULT]] [COLOR {culoare| variabila-culoare}] [FORMAT] format] [HEA[DING] text [JUS[TIFY] {L[EFT | C[ENTER] | R[IGHT]] [LIKE {expr | etichetă}] [LINEAPP {LINE | MARK | BOTH}] [NEW_VALUE variabila] [NU[LL] char] [NOPRl[NT] | PRINT]] [OLD_VALUE variabila] [ON | OFF] [PATTERN {număr-de-model | variabila-model} [WRA[PPED]! WOR[D,... WRAPPED] | TRU[NCATED]] ...;

unde: col sau expr au rolul de a identifica coloana sau expresia la care se referă comanda. Comanda COLUMN trebuie să se refere la o coloană sau la o expresie utilizat-a în comanda SELECT. Dacă comanda COLUMN se referă la o expresie, aceasta trebuie să fie specificată în acelaşi mod în care a fost specificată în SELECT. De exemplu, dacă în SELECT expresia este 'A.+B', nu se poate folosi, în COLUMN, T+A'. Dacă sunt selectate din tabele diferite coloane cu acelaşi nume, atunci comanda COLUMN se va aplica tuturor tabelelor ce conţin acea coloană. Clauza ALIAS pune în corespondenţă numele coloanelor cu sinonimul specificat. Clauza CLEAR are ca efect ştergerea în totalitate a definiţiei coloanei. Clauza FORMAT specifică formatul de apariţie ai coloanei. Lăţimea implicită a coloanei este chiar lăţimea coloanei definite în baza de date. Ea poate fi schimbată cu valoarea n, folosind "FORMAT An". Lăţimea unei coloane numerice este implicit valoarea data de NUMWIDTH, ea putând fi schimbată cu ajutorul clauzei FORMAT. Clauza HEADING defineşte capul coloanei, care implicit este col sau expr. Dacă textul din definirea coloanei conţine spaţii sau semne de punctuaţie, acestea trebuie puse între ghilimele. Fiecare semn "I" din text are ca efect începerea unei linii noi. Clauza JUSTIFY aliniază capul coloanei. Implicit, alinierea se face la dreapta pentru o coloană numerică şi la stînga pentru alte tipuri de coloane. Clauza LIKE determină copierea specificaţiilor altei coloane sau expresii (specificaţii deja definite prin altă comandă COLUMN). Prin folosirea clauzei NEWLINE se trece la o linie nouă, înainte de a afişa valorile coloanei. Clauzele PRINT şi NOPRINT au ca efect tipărirea sau nu a coloanei. Dacă se utilizează clauza NULL, textul va fi afişat chiar dacă conţine o valoare nulă. Valoarea implicită este un şir de blancuri. Clauzele OFF sau ON determină folosirea, respectiv nefolosirea formatului specificaţiei de ieşire pentru o coloană, fără a-i afecta conţinutul. Clauza WRAPPED are ca efect scrierea pe linia următoare a caracterelor care nu au încăput pe prima linie. Clauza WORD_WRAPPED are efect asemănător cu cel al clauzei WRAPPED, cu deosebirea că determină scrierea întregului cuvânt pe linia următoare şi nu pe două rânduri ca la WRAPPED. Clauza TRUNC determină trunchierea valorii. Clauza COLOR specifică culoarea utilizată pentru afişarea valorilor coloanei, într-o reprezentare liniară sau prin benzi. Variabila CLR n (n=l,60)

se referă la valoarea curentă a culorii. Setarea se face prin comanda SET CLR n. Clauza LINEAPP stabileşte modul de subliniere a coloanei. Utilizând LINE dreapta apare continuă. Folosind MARK se schiţează doar puncte, iar BOTH realizează ambele modalităţi: linie şi puncte. Clauza PATTERN specifică modelul pe care-1 va avea dreptunghiul/banda într-un grafic de tip benzi sau sectorul într-un grafic de tip cerc. număr-demodel este cuprins între 1 şi 16 şi reprezintă un model. Variabila PAT n, unde ns[l,30] se referă la poziţia curentă a modelului. Semnificaţia valorilor din număr-de-model şi a valorilor PAT n sunt precizate în documentaţie. Numărul de comenzi COLUMN folosite indică faptul că se lucrează cu diverse coloane sau expresii utilizate în comanda SELECT. Pentru o coloană sau expresie pot exista mai multe comenzi COLUMN. În cazul în care mai multe comenzi COLUMN folosesc aceeaşi clauză pentru aceeaşi coloană, se va lua în considerare doar ultima comandă. Comanda COLUMN fără clauze are ca efect tipărirea definiţiilor coloanei curente. Dacă această comandă are doar clauzele col şi expr, efectul ei constă în indicarea definirii coloanei existente. Trebuie precizat că în prima comanda COLUMN, expresia trebuie să aibă aceeaşi formă ca şi în SELECT. În caz contrar, SQL*Plus nu va putea executa comanda COLUMN pentru coloana respectivă. Exemple: 1) Să se definească coloana NUME pe o lăţime de 25 de caractere iar capul de coloană să fie scris pe două rânduri, astfel: NUME PRODUS SQL> COLUMN NUME FORMAT A25 HEADING 'NUME PRODUS'; 5QL> SELECT DISTINCT(DENP) NUME 2 FROM PRODUSE;
NUME PRODUS MESE 15/20 FOTOLIU 2 records selected.

2) Să se afişeze sinonimul SALARIU pentru coloana definită de expresie aritmetică SALA+VENS. Coloana va fi scrisă cu formatul $99,999.99. SQL> COLUMN SALA+VENS ALIAS SALARIU SQL> COLUMN SALARIU FORMAT $99,999.99 SQL> SELECT SALA+VENS SALARIU, 2 MARCA, NUME 3 FROM SALARIAŢI;
SALARIU $22,200.00 $22,750.00 MARCA 1111 1222 NUME AVRAM ION BARBU DAN

2 records selected.

3) Să se definească coloana DENP de 16 caractere alfanumerice, pentru care se specifică sinonimul DENUMIRE . In capul de coloană se va afişa textul "Denumire produs". SQL> COLUMN DENP FORMAT A16 SQL> COLUMN DENP ALIAS DENUMIRE SQL> COLUMN DENUMIRE HEADING "Denumire produs" SQL> SELECT * FROM PRODUSE;
CODD CODP Denumire produs 100000 166666 PLACAJ 2/2 100000 122222 FOTOLIU A3 100000 133333 CANAPEA A7 100000 155555 BIROU C6X4 100000 144444 SCAUN D4 100000 111111 MESE 15/20 6 records selected. STOC 100 7 36 12 6 9 DATACRT 12-JUL-92 27-JUN-92 12-JUL-92 01-JUL-92 18-JUL-92 29-JUL-92 UM MP BUC BUC BUC BUC BUC

4) Să se definească coloana DENUM2 cu un format alfanumeric de trei caractere. Specificaţiile pentru această coloană sunt copiate pentru coloana DENP. SQL> COLUMN DENUM2 FORMAT A3 SQL> COLUMN DENP LME DENUM2 SQL> SELECT * FROM PRODUSE 2 WHERE CODP<138333;
CODD CODP DEN 100000 111111 MES STOC DATACRT 7 27-JUN-05 UM BUC

5) Să se definească coloana ADRESA pe 21 de caractere, utilizând clauza WRAPPED. SQL> COLUMN FORMAT A21 ADRESA WRAPPED SQL> SELECT STR11 '-' 11NR11 '-' 11 LOC ADRESA 2 FROM CLIENŢI;
ADRESA MOŞILOR- 104-BUCURESTI DOROBANŢI- 18-BUCURESTI GOLENTINA-221-BUCURESTI EMINESCU-44-BUCURESTI 4 records selected.

D.Realizarea de calcule SQL*Plus permite realizarea unor calcule cu rândurile selectate din tabele. Pentru aceasta se utilizează comanda COMPUTE, care are următoarea sintaxă: COMP[UTE] [AVG | COU[NT] | MAX[IMUM] | MIN[IMUM] NUMBER) ISDT | SUM | VAR[IANCE}] OF { expresiei etichetă),... ON [expresiei etichetă IPAGE1 REPORT! ROW]; Semnificaţia clauzelor este:
Clauza AVG COUNT MAXIMUM MINIMUM NUMBER STD SUM VARIANCE Semnificaţia Valoare medie Contorizare valori nule Valoare maximă Valoare minimă Contorizare rânduri Abatere standard Suma valorilor nenule Dispersia Tipul coloanei Tipuri de date Numeric Toate tipurile Numeric şi caracter Numeric şi caracter Toate tipurile Numeric Numeric Numeric

Dacă se specifică mai multe funcţii, nu trebuie separate între ele prin virgulă. OF precizează coloana sau expresia ale căror valori se vor supune calculului. Acestea trebuie să apară în comanda SELECT, altfel comanda COMPUTE le va ignora. Dacă se doreşte ca valoarea calculată să nu fie afişată pe ecran se va utiliza clauza NON PRINT ataşată coloanei respective cu comanda SELECT. ON specifică un element care va fi utilizat ca generator de întrerupere. El poate fi: expresie, etichetă, pagină (PAGE), raport (REPORT), linie (ROW). De câte ori se va schimba valoarea acestuia, se va declanşa automat recalcularea funcţiei definite de COMPUTE. În cazul în care se dă comanda fără nici o funcţie, se vor afişa specificaţiile de calcul definite. Secvenţa de instrucţiuni care se va utiliza, în general, va fi: SQL* BREAK ON expresiei SQL> COMPUTE clauza OF expresie2 ON expresiei; SQL> SELECT Exemple: 1) Să se editeze situaţia finală cu următorul format: SITUAŢIE SUM(SALA) FUNCŢIE SQL> SET PAGESIZE 22 SQL>RUN 1 SELECT SUM(SALA),FUNCT FROM SALARIAŢI

2* GROUP BY FUNCT
SITUAŢIE SUM(SALA) 45000 179000 268560 FUNCT DIRECTOR SEF DEP VINZATOR

2) Să se editeze o situaţie finală cu salariile grupate pe funcţii şi depozite. SQL> RUN 1 SELECT FUNCT, 2 SUM(DECODE(CODD,100000,SALA,0)) "DEP 10", 3 SUM(DECODE(CODD,130000,SALA,0)) "DEP 13", 4 SUM(DECODE(CODD,160000,SALA,0)) "DEP 16" 5 FROM SALARIAŢI 6 GROUP BY FUNCT;

SITUATIE FUNCT DIRECTOR SEF DEP VINZATOR Data: DEP 45000 0 21200 DEP 0 71500 72850 Semnătura: DEP 0 107500 77700

3) Să se afişeze o situaţie finală cu salariile grupate pe funcţii şi depozite. De asemenea, să se introducă o coloană cu suma salariilor pe fiecare funcţie. SQL>RUN 1 SELECT FUNCT, 2 SUM(DECODE(CODD,100000,SALA,0)) "DEP 10", 3 SUM(DECODE(CODD,130000,SALA,0)) "DEP 13", 4 SUM(DECODE(CODD,160000,SALA,0)) "DEP 16", 5 SUM(SALA) 6 FROM SALARIAŢI 7 GROUP BY FUNCT;
SITUATIE
FUNCT DIRECTOR SEF DEP VINZATOR DEP 10 45000 0 21200 DEP 13 0 71500 72850 DEP 16 0 107500 77700 SUM(SALA) 45000 179000 268500

SQL> COMPUTE SUM OF "DEP 100000" ON DUMMY.SALA. 3 SUM(DECODE(CODD. De asemenea.0)) "DEP 10". SQL> TTITLE CENTER "SITUAŢIA SALARATILOR" SKIP CENTER "PE DEPOZITE /FUNCŢII" SKIP CENTER " " SQL> RUN 1 SELECT FUNCT. 2 SUM(DECODE(CODB.130000. SQL> COMPUTE SUM OF "TOTAL" ON DUMMY.0)) "DEP 13".SALA. 5 SUM(SALA.160000. 4 SUM(DECODE(CODD. SQL> COMPUTE SUM OF "DEP 160000* ON DUMMY.lG0000îSALA. SQL> BREAK ON DUMMY. SQI> COLUMN DUMMY NOPRINT.) 6 SUM(0) DUMMY 7 FROM SALARIAŢI 8 GROUP BY FUNCT SITUATIA SALARIATILOR PE DEPOZITE / FUNCTII FUNCT DIRECTOR SEF DEP VINZATOR DEP 10 45000 0 21200 66200 DEP 13 0 71500 72850 144350 DEP 16 0 107500 77700 185200 SUM(SALA) 45000 179000 268500 Data: Semnătura: . SQI> COMPUTE SUM OF "DEP 130000" ON DUMMY.0)) "DEP 16".Data: Semnătura: 4) Să se afişeze o situaţie finală cu salariile grupate pe funcţii şi depozite. să se facă totalul salariilor pe fiecare depozit şi fiecare funcţie.

o persoană sau mai multe persoane. în funcţie de complexitatea şi mărimea unei baze de date.3. • Definirea modificărilor structurilor de date ale unei aplicaţii. • Crearea bazei de date şi a obiectelor acesteia (tabele. • Modificarea structurii bazei de date în funcţie de cerinţele dezvoltatorilor de aplicaţii. • Stabilirea măsurilor de securitate pentru aplicaţie. TIPURI DE UTILIZATORI AI BAZELOR DE DATE SQL În funcţie de volumul activităţilor implicate de administrarea unei baze de date SQL. sarcinile de administrare pot fi repartizate pe mai multe categorii de utilizatori ai bazei de date. CREAREA UNEI BAZE DE DATE PRIN COMENZI SQL 1. Dezvoltatorii de aplicaţii proiectează şi implementează aplicaţii cu baze de date SQL. Administratorul bazei de date (DBA) este. • Definirea utilizatorilor bazei de date şi întreţinerea sistemului de securitate. care să execute următoarele sarcini administrative: • Instalarea şi dezvoltarea sever-ului SQL. • Monitorizarea şi optimizarea performanţelor bazei de date. viziuni. indecşi). • Alocarea memoriei sistemului şi planificarea cerinţelor viitoare de memorie ale acestuia. . • Estimarea cerinţelor de memorie pentru aplicaţie. • Transmiterea tuturor informaţiilor despre activităţile de mai sus către administratorul bazei de date.22. • Arhivarea datelor. Administratorul de aplicaţii se ocupă cu administrarea unei aplicaţii. • Asigurarea legăturii cu firma pentru suportul tehnic şi licenţa de utilizare a produselor SQL. executând următoarele sarcini: • Proiectarea şi dezvoltarea unei aplicaţii. • Controlul şi monitorizarea accesului utilizatorilor la baza de date. • Definirea şi asigurarea politicii de salvarea sau copiere (backup) şi refacere (recovery) a bazei de date.13. precum şi a structurilor de date ale acesteia.

ARCHIVELOG şi RECOVER) şi contul OSDBA (care conţine toate privilegiile de sistem cu opţiunea ADMIN OPTION. cu comanda GRANT. care să-i permită să execute comenzile sistemului de operare. După aceasta utilizatorul SCOTT se va conecta la baza de date ca SYSDBA sau SYSOPER cu comanda CONNECT. precum şi rolul OSOPER). • Cont de administrator SQL definit de două conturi de utilizator (SYS şi SYSTEM cu parolele CHANGE_OF_INSTALL şi respectiv MANAGER). • Generarea unor rapoarte cu datele din baza de date. executând în special următoarele activităţi: • Adăugarea. Autentificarea folosind fişierul de parole permite definirea parolelor de acces pentru fiecare utilizator. ALTER DATABASE BACKUP. SHUTDOWN. • Rol de DBA. modificarea şi ştergerea datelor din baza de date în concordanţă cu drepturile de acces pe care le are. ALTER DATABASE OPEN/MOUNT. cât şi la nivelul sistemului de operare al serverului pe care se află baza de date. Datorită faptului că un administrator execută activităţi pe care un utilizator obişnuit nu le poate executa este necesar ca acesta să poată fi autentificat înainte de a executa activităţile de administrare. care este creat automat la momentul creării unei baze de date SQL. acestuia îi va fi atribuit unul din privilegiile SYSDBA sau SYSOPER.Utilizatorii finali ai bazei de date au acces la baza de date prin intermediul unei aplicaţii sau a instrumentelor SQL. Pentru a putea executa sarcinile de administrare a unei baze de date o persoană trebuie să aibă privilegii (drepturi) atât la nivelul bazei de date SQL. Administratorul de reţea este responsabil cu administrarea produselor SQL de reţea. După stabilirea unui utilizator ca administrator. Exemplu: GRANT SYSDBA TO scott . Acest rol conţine toate privilegiile bazei de date SQL. Prin urmare un administrator trebuie să aibă: • Cont de administrator pentru sistemul de operare. Autentificarea folosind sistemul de operare se face utilizând două conturi de administrator: OSOPER (sub care poate executa STARTUP. de exemplu utilizatorul SCOTT cu parola TIGER. Sub contul OSDBA se poate executa comanda CREATE DATABASE. Pentru autentificarea administratorului există două metode: autentificarea folosind sistemul de operare şi autentificarea folosind fişierul de parole.

Crearea fişierului cu parole se execută cu utilitarul ORAPWD.Valoarea NONE determină ca baza de date SQL să funcţioneze fără fişier de parole. PASSWORD şi ENTRIES. Se setează parametrul de iniţializare REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE cu valoarea EXCLUSIVE. Pentru a avea un grad mare de securitate pentru baza de date. Se porneşte o instanţă şi se creează o bază de date. Adăugarea de utilizatori în fişierul cu parole se face la momentul atribuirii privilegiilor SYSDBA sau SYSOPER unui anumit utilizator. iar valoare SHARED determină ca fişierul de parole să fie folosit de către mai multe baze de date. parola pentru utilizatorul SYS şi respectiv numărul de utilizatori care pot executa activităţi de administrator (DBA). Aceşti parametrii definesc numele fişierului cu parole. va trebui ca imediat după crearea fişierului cu parole parametrul de iniţializare REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE să fie setat pe valoarea EXCLUSIVE. Se creează utilizatorii care se doresc a fi administratori şi care să fie adăugaţi în fişierul cu parole. dacă este necesar. 2. care are trei parametrii: FILE. dintre care primii doi sunt obligatorii.GRANT SYSOPER TO scott CONNECT scott/tiger AS SYSDBA CONNECT scott/tiger AS SYSOPER Administrarea fişierului cu parole include operaţiile de definire a fişierului cu parole. sau se montează şi se deschide o bază de date existentă. folosind comanda CREATE USER user1 IDENTIFIED BY parola1 6. 5. EXCLUSIVE şi SHARED permite utilizarea fişierului cu parole. Se creează fişierul cu parole conform indicaţiilor de mai sus. iar ultimul este opţional. Se conectează utilizatorul SYS. Exemplu: 1. setarea parametrului de iniţializare a bazei de date REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE. adăugarea de utilizatori în acest fişier şi întreţinerea fişierului cu parole. Setarea parametrului de iniţializare REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE cu una din valorile NONE. valoarea EXCLUSIVE determină ca fişierul de parole să fie folosit exclusiv de către o singură bază de date. Se atribuie unul din privilegiile SYSDBA sau SYSOPER acestui utilizator cu una din comenzile: GRANT SYSDBA TO user1 sau GRANT SYSOPER TO user1 . 3. cu parola CHANGE_OF_INSTALL ca SYSDBA folosind comanda CONNECT SYS/change_of_install AS SYSDBA 4.

ştergere sau schimbare a stării acestui fişier. folosind una din comenzile: CONNECT USER1/parola1 AS SYSDBA sau CONNECT USER1/parola1 AS SYSOPER Listarea membrilor fişierului cu parole se face din viziunea $PWFILE_USERS folosind comanda SELECT * FROM V$PWFILE_USERS Întreţinerea fişierului cu parole se referă la executarea activităţilor de extindere. Pentru a crea o bază de date SQL trebuie să avem suficientă memorie pentru pornirea unei instanţe SQL şi pentru crearea tuturor obiectelor proiectate ale bazei de date. Utilizatorul USER1 este adăugat în fişierul cu parole şi se poate conecta acum ca SYSDBA sau SYSOPER cu acest nume de utilizator în loc de numele SYS. relocare. De asemenea această bază de date iniţială poate fi ştearsă şi în locul ei să se creeze o nouă bază de date. în concordanţă cu licenţa SQL. dacă nu ne mai interesează vechea bază de date. altfel putem migra această bază de date la noua versiune SQL. Dacă am folosit o versiune anterioară SQL se poate crea o bază de date nouă în întregime. toate obiectele bazei de date proiectate. • Editarea noului fişier cu parametrii. CREAREA. care constă în instalarea nucleului SQL pe server. Dacă la momentul instalării s-a creat şi o bază de date iniţială atunci aceasta poate fi dezvoltată astfel încât să cuprindă. în final. a tabelelor spaţiu şi a obiectelor bazei de date. a instrumentelor (tools-urilor) de aplicaţie pe staţii. • Salvarea bazei de date şi definirea utilizatorilor bazei de date. • Evaluarea resurselor fizice ale calculatorului pe care se va instala serverul SQL şi baza de date. PORNIREA ŞI OPRIREA UNEI BAZE DE DATE SQL Configurarea serverului SQL presupune următoarele activităţi: • Instalarea sistemului SQL. astfel încât parametrii acestuia să corespundă cerinţelor noii baze de date. 2. prin definirea segmentelor de revenire (rollback). • Implementarea bazei de date proiectate. Crearea unei baze de date se face în următorii paşi: • Salvarea completă a bazei de date existente. • Crearea şi deschiderea bazei de date. .7. • Crearea fişierului cu parametrii folosit la pornirea bazei de date. • Definirea structurii logice a bazei de date şi a strategiei de salvare (backup).

baza de date trebuie oprită complet şi repornită după ce s-au efectuat astfel de modificări. SEG2. Acesta este citit la momentul pornirii bazei de date de către serverul SQL. crearea tabelei spaţiu SYSTEM şi a segmentului rollback SYSTEM. • Pentru a introduce mai mulţi parametrii pe o linie aceştia se vor separa prin spaţiu: PROCESSES = 100 SAVEPOINTS = 5 OPEN_CURSORS = 10 • Unii parametrii. • Salvarea integrală a bazei de date. specifică setul de caractere care va fi folosit la memorarea datelor în baza de date. • Serverul SQL are valori asumate pentru fiecare parametru. • Parametrii pot fi specificaţi în orice ordine. montează şi deschide baza de date pentru utilizare.Controlul identificatorului instanţei SQL. • Semnul (#) marchează începutul unui comentariu. Specificarea parametrilor se realizează după următoarele reguli: • Toţi parametrii sunt opţionali. acestea putându-se specifica între paranteze şi separate prin virgulă. SEG3. crearea dicţionarului de date. • Pornirea utilitarul Entreprice Manager şi conectarea la SQL ca administrator. care trebuie să fie identic cu numele bazei de date setat în parametrul DB_NAME. crearea utilizatorilor SYS şi SYSTEM. Parametrii de iniţializare a bazei de date furnizează valorile necesare pentru funcţionarea acesteia sub o anumită instanţă SQL. numit fişierul cu parametrii de iniţializare. SEG4. • În fişierul cu parametrii se vor fi introduce numai parametrii şi comentarii. ambele sintaxe fiind valide. sau fără paranteze şi virgule. acceptă valori multiple. fişierelor de control (control files) şi a fişierelor de refacere (redo log) ale bazei de date. ca de exemplu ROLLBACK_SEGMENTS. prin intermediul căreia SQL execută: crearea fişierelor de date (data files). astfel: • ROLLBACK_SEGMENTS = (SEG1. restul liniei fiind ignorat. • Fişierul de parametrii nu este „case-sensitive” . • Crearea noii bazei de date folosind comanda SQL CREATE DATABASE. • Pornirea unei instanţe SQL (System Global Area şi procesele background) cu opţiunea Startup Nomount. Pentru a face eventuale modificări. Aceştia se personalizează prin intermediul unui fişier text. SEG5) . Mulţi parametrii de iniţializare se folosesc pentru ajustarea şi creşterea performanţelor bazei de date.

ORA IFILE = LOGPARMS. astfel: IFILE = DBPARMS.ORA. aceasta se editează în fişierul cu parametrii. atunci caracterul special trebuie precedat de caracterul de comutare (\) sau întreaga valoare este inclusă între caracterele (“ ”). astfel: IFILE = COMMON1. De asemenea. care la rândul său poate conţine un al treilea parametru IFILE pentru fişierul COMMON3.ORA IFILE = GCPARMS. Câţiva parametrii de iniţializare sunt dinamici.ORA Dacă valoarea unui parametru conţine caractere speciale.ORA poate conţine un al doilea parametru IFILE pentru fişierul COMMON2. în sensul că valorile acestora se pot modifica prin procedeul de mai sus sau în timp ce o instanţă rulează.ACME#. SEG5) • Parametrul IFILE se poate introduce într-un fişier cu parametrii alt fişier cu parametrii. după repornirea bazei de date se va utiliza iarăşi valoarea din fişierul cu parametrii. astfel: ROLLBACK_SEGMENTS = (SEG1.COM" Pentru schimbarea valorii unui parametru. SEG2.ORA. folosind comenzile SQL: ALTER SESSION. imediat fără nici un spaţiu în faţă. Când instanţa SQL este repornită aceasta va folosi noua valoare a parametrului.ACME\#. la nivelul întregului sistem.Caracterul (/) foloseşte pentru marcarea întreruperii scrierii unui parametru pe o linie şi continuarea lui pe linia următoare. • ROLLBACK_SEGMENTS = SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 . se pot utiliza mai mulţi parametrii IFILE în acelaşi fişier. Comanda ALTER SYSTEM modifică valoarea globală a parametrului. deci pentru toate sesiunile active. ALTER SYSTEM sau ALTER SYSTEM DEFERRED cu sintaxele: ALTER SESSION SET nume_parametru = valoare ALTER SYSTEM SET nume_parametru = valoare ALTER SYSTEM SET nume_parametru = valoare DEFERRED Comanda ALTER SESSION schimbă valoarea unui parametru numai la nivelul sesiunii care a lansat-o.ORA Se pot folosi trei niveluri de imbricare. \ SEG3.COM sau DB_DOMAIN = "JAPAN. ca în exemplul de mai jos: DB_DOMAIN = JAPAN. SEG4. În exemplu de mai sus fişierul COMMON1. după repornirea bazei de date se va utiliza iarăşi valoarea din fişierul cu parametrii.

• Parametrii statici sunt cei ale căror valori nu se pot modifica în timpul unei sesiuni sau cu baza de date pornită. astfel: • DB_NAME defineşte numele bazei de date. Exemplu: OPEN_CURSORS dacă i se dă valoarea 10 se vor putea deschide maxim 10 cursoare. Acesta se găseşte în fişierul cu parametrii furnizat o dată cu software-ul SQL. • Parametrii dinamici sunt cei ale căror valori se pot modifica. care vor fi active după repornirea bazei de date. În timpul creerii bazei de date numele acesteia este scris în fişierele de date.Comanda ALTER SYSTEM DEFERRED modifică valoarea globală a parametrului nu pentru sesiunile active. Parametrii de iniţializare se pot grupa în: • Parametrii derivaţi sunt cei ale căror valori se calculează pornind de la valorile altor parametrii. Dacă nu se furnizează. Exemplu: DB_BLOCK_BUFFERS care indică numărul ariilor de date (data buffers) din memoria principală sau DB_BLOCK_SIZE care indică mărimea unui bloc de date. Aşa cum s-a prezentat mai sus compania SQL furnizează un fişier iniţial cu parametrii cu ajutorul căruia putem să pornim o bază de date Pentru a personaliza baza de date conform cerinţelor beneficiarului. aşa cum sa arătat mai sus cu comenzile ALTER SESSION. Exemplu: DB_NAME = BAZA1 . • Parametrii globali prefixaţi cu GC sunt folosiţi pe sistemele care suportă SQL Parallel Server. • Parametrii de tip variabilă sunt cei ce pot lua anumite valori care să determine performanţele sistemului sau anumite limite de funcţionare. ALTER SYSTEM sau ALTER SYSTEM DEFERRED. iar DB_BLOCK_BUFFERS prin valorile pe care le va lua nu va impune anumite limite dar va modifica performanţele sistemului. de control şi de log. Listarea la imprimantă a parametrilor afişaţi se face cu comanda SPOOL. Se formează dintr-un şir de maximum opt caractere. afişarea făcându-se în ordinea alfabetică a parametrilor. ci pentru sesiunile viitoare. Afişarea valorilor curente ale parametrilor de iniţializare ai bazei de date se face cu comanda SHOW PARAMETERS. • Parametrii dependenţi de sistemul de operare sunt cei ale căror valori sunt dependente de specificul sistemului de operare gazdă. SQL atribuie bazei de date un nume standard. administratorul va trebui să seteze valori noi pentru anumiţi parametrii specificaţi mai jos. Normal valorile acestora nu trebuie modificate.

care să fie plasate pe două discuri diferite.diskb:cntrl2. nu se utilizează). caz în care singurii utilizatori ce pot executa activităţi de administrare sunt SYS şi SYSTEM. REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE specifică dacă se foloseşte sau nu fişierul cu parole pentru identificarea utilizatorilor ce pot executa activităţi de administrator. Este recomandat ca să se definească cel puţin două fişiere de control. Acest parametru mai poate lua şi valorile: TRUE (caz în care se forţează ca numele global al bazei de date să fie identic cu cel al bazei de date) sau FALSE (numele global nu are semnificaţie. SHARED se foloseşte un singur fişier cu parole pentru mai multe baze de date. Poate lua valorile: NONE nu se foloseşte fişierul de parole iar utilizatorul care va executa activităţi de administrare trebuie să fie autentificat de către sistemul de operare gazdă. EXCLUSIVE se foloseşte un singur fişier cu parole pentru o singură bază de date. atunci partea adresei de e-mail care urmează după caracterul ”@” este foarte bună pentru a fi folosită ca valoare pentru acest parametru.• • • • • • DB_DOMAIN este format dintr-un şir de caractere şi defineşte domeniul din reţea căruia aparţine baza de date. Exemplu: GLOBAL_NAMES =FALSE CONTROL_FILES defineşte numele fişierelor de control ce vor fi create pentru baza de date(se va furniza pentru fiecare fişier calea completă de acces la acesta).ora LOG_FILES specifică numărul maxim de grupuri de fişiere de log ce pot fi utilizate pentru o bază de date. În acest caz nu se pot adăuga alţi utilizatori în fişierul cu parole. Dacă se utilizează numele domeniului din Internet. Exemplu: DB_DOMAIN = BUC.ORG. Exemplu: CONTROL_FILES =diska:cntrl1. Ia valori de la 2 la 255.COM GLOBAL_NAMES defineşte numele global al bazei de date în cadrul reţelei de calculatoare şi este format din numele bazei de date şi numele domeniului separate prin punct. de obicei este definit de numele organizaţiei căreia aparţine baza de date. DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT defineşte numărul de blocuri citite simultan pentru accesarea unei tabele a bazei de date. Este folosit pentru optimizarea parcurgerii totale a unei tabele atunci când se caută o anumită valoare a unei coloane aferentă unui rând din aceasta. Pe lângă utilizatorii SYS şi SYSTEM şi alţi utilizatori pot executa sarcini de administrare.ora. Acest parametru specifică totodată şi numărul minim de fişiere de log ce pot fi deschise pentru o bază de date. .

Zona de memorie SGA (System Global Area) conţine următoarele structuri de memorie: database buffer cache. mărimea unui singur bloc de date. • LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT specifică timpul maxim dintre două puncte de control în secunde. rbseg4) • LICENSE_MAX_SESSIONS specifică numărul maxim de utilizatori concurenţiali ce pot fi admişi în timpul unei sesiuni. De fiecare dată când se modifică acest parametru baza de date se opreşte şi apoi se reporneşte. • AUDIT_TRAIL activează sau dezactivează scrierea rândurilor în fişierul de audit. Mărimea SGA este influenţată de valorile parametrilor următori: • DB_BLOCK_SIZE defineşte. Valoarea acestui parametru se dă sub forma unei liste de valori. Redo log buffer este zona în care se păstrează informaţii despre modificările efectuate în baza de date. Dicţionarul de date al bazei de date este citit în zonele library cache şi dictionary cache. Exemplu: ROLLBACK_SEGMENTS = (rbseg1. rbseg3. Database Buffer Cache este porţiunea din SGA ce conţine blocurile de date citite din fişierele de date ale bazei de date. • LICENSE_MAX_USERS specifică numărul maxim de utilizatori ce pot fi creaţi pentru o bază de date. Job Queue şi Parallel Query. rbseg2. • LOG_CHECKPOINT_INTERVAL specifică frecvenţa punctelor de control (checkpoites) . Dacă se depăşeşte. Valorile tipice pentru acest parametru sunt 2048 şi 4096.• DB_FILES specifică numărul maxim de fişiere de date ce pot fi deschise de către o bază de date. Shared pool este o zonă care conţine la rândul său trei structuri de memorie: library cache. iar acest număr trebuie să fie mai mare decât numărul total de procese background. LICENSE_MAX_SESSIONS şi LICENSE_MAX_USERS nu pot avea simultan valori diferite de zero. . Înregistrările de audit nu se scriu dacă parametrul are valoarea NONE sau lipseşte. • ROLLBACK_SEGMENTS defineşte toate segmentele rollback pe care o instanţă le poate acapara la momentul pornirii. se emite un mesaj de atenţionare. redo log buffer şi shared pool. deci unul din aceşti parametrii trebuie să fie setat pe zero. • LICENSE_SESSIONS_WARNING specifică numărul de utilizatori concurenţiali. dictionary cache şi control structures. în bytes. • TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT specifică numărul tranzacţiilor concurente permise pe un segment rollback. • PROCESSES specifică numărul maxim de utilizatori care se pot conecta simultan la baza de date.

Este bine ca acest număr să fie cît mai mare pentru a nu avea probleme cu rularea unei aplicaţii. 'diskc:log1. Acest parametru poate accepta valori numerice urmate de literele "K" sau "M". Exemple de creare a unei baze de date 1) CREATE DATABASE. a cărei mărime este egală cu DB_BLOCK_SIZE * DB_BLOCK_BUFFERS. iar baza de date este deschisă şi montată pentru utilizare normală. instanţa SQL poate fi lăsată să ruleze.log'. 'diskc:log2.dbf' AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED.log'. unde "K" înseamnă că numărul va fi multiplicat cu 1000. Pornirea şi oprirea bazei de date .dat' SIZE 2M DATAFILE 'disk1:datfile2. LOG_BUFFER determină mărimea în bytes a zonei redo log buffer SHARED_POOL_SIZE specifică mărimea în baiţi a ariei Shared pool. TRANSACTIONS specifică numărul maxim de tranzacţii concurente. GROUP 2 ('diskb:log2. OPEN_CURSORS specifică numărul maxim de cursoare pe care o sesiune le poate deschide simultan. 2) CREATE DATABASE baza1 LOGFILE GROUP 1 ('diskb:log1. iar "M" înseamnă că numărul va fi multiplicat cu 1000000.• • • • • DB_BLOCK_BUFFERS specifică numărul de buffere ale bazei de date disponibile în zona database buffer cache.dbf' AUTOEXTEND ON 'disk2:datfile3.log') SIZE 50K MAXLOGFILES 5 MAXLOGHISTORY 100 MAXDATAFILES 10 ARCHIVELOG CHARACTER SET US7ASCII DATAFILE 'diska:datfile1.log') SIZE 50K. O valoare mare a acestui parametru determină mărirea zonei de memorie SGA. Pentru opririle şi pornirile ulterioare se poate utiliza SQL Enterprise Manager. În acest caz se crează o bază de date SQL în care toţi parametrii comenzii CREATE DATABASE iau valorile standard. Valoarea asumată este de 50. După crearea unei baze de date.

blocarea temporară a accesului utilizatorilor obişnuiţi la baza de date. baza de date montată dar închisă. adăugarea. Pornirea instanţei şi montarea bazei de date. Montarea bazei de date se poate execută şi după pornirea unei instanţe fără bază de date montată. Această pornire se execută din fereastra de dialog Startup Database prin selectarea butonului radio Startup Mount. Pornirea în mod restricţionat se face din fereastra de dialog Startup Database prin selectarea butonului radio Restrict Deschiderea unei baze de date se poate face după ce instanţă a fost pornită. Transformarea modului de pornire normală a unei baze de date în modul restricţionat se poate face şi cu comanda SQL ALTER SYSTEM cu opţiunea ENABLE RESTRICTED SESSION . Activitatea se execută din fereastra de dialog Startup Database prin selectarea butonului radio Startup Nomount. iar revenirea la situaţia iniţială se face cu aceeaşi comandă dar cu opţiunea DISABLE RESTRICTED SESSION Exemplu: SQL> ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION. utilizatorilor cu privilegiile CREATE SESSION şi RESTRICTED SESSION). Exemplu: SQL> ALTER DATABASE baza1 OPEN.O bază de date şi instanţa SQL se poate porni cu utilitarul SQL Enterprise Manager folosind fereastra de dialog Startup Database. încărcarea datelor cu utilitarul SQL*Loader. cu ajutorul comenzii SQL ALTER DATABASE cu opţiunea MOUNT. ştergerea sau redenumirea fişierelor redo log. SQL> ALTER SYSTEM DISABLE RESTRICTED SESSION. recuperarea integrală a bazei de date. montarea bazei de date şi deschiderea acesteia se face în mod nerestricţionat (accesibilă tuturor utilizatorilor care au cu privilegiul CREATE SESSION) sau restricţionat (accesibilă doar utilizatorilor de tip DBA. O instanţă şi o bază de date asociată se pot porni în mai multe moduri. Pornirea în mod nerestricţionat se face din fereastra de dialog Startup Database prin selectarea butonului radio Startup Open. Exemplu: SQL> ALTER DATABASE baza1 MOUNT. cu ajutorul comenzii SQL ALTER DATABASE cu opţiunea OPEN. Pornirea instanţei fără montarea bazei de date se face atunci când dorim să creăm o bază de date. Pornirea instanţei. aceasta rămânând închisă se execută atunci când dorim să executăm anumite activităţi de întreţinere: redenumirea fişierelor de date. . În modul de pornire restricţionat se pot executa activităţi ca: recrearea indecşilor. exportul sau importul datelor bazei de date.

În anumite circumstanţe este posibil ca activităţile de pornire a bazei de date şi instanţei SQL să se execute altfel decât în mod uzual. Astfel putem avea: • pornirea forţată a unei instanţe, care se poate realiza atunci când instanţa curentă nu poate fi oprită cu succes prin folosirea butoanelor radio Normal sau Immediate din fereastra de dialog Startup. În acest caz se poate forţa pornirea unei noi instanţe SQL, care va determina oprirea instanţei anterioare aflată în situaţia de mai sus. • pornirea unei instanţe, montarea bazei de date şi pornirea procesului de recuperare a bazei de date, a tabelelor spaţiu sau a fişierelor de date, care se execută atunci când ştim că mediul bazei de date are nevoie de recuperare. • pornirea în modul exclusiv sau paralel, care se face atunci când avem un server SQL care permite accesul mai multor instanţe la aceeaşi bază de date. • pornirea automată a bazei de date la momentul pornirii sistemului de operare, se face dacă dorim acest lucru. • pornirea unei instanţe şi a unei baze de date la distanţă, se face atunci când serverul SQL este o parte a unui sistem de baze de date distribuite. Oprirea unei baze de date se poate face în două moduri: normal sau forţat. Modul normal, în care oprirea bazei de date se face ca revers al operaţiei de pornire normală, sens în care se execută închiderea bazei de date, demontarea bazei de date şi oprirea instanţei SQL. Activitatea se execută din fereastra de dialog Shutdown Database prin selectarea butonului radio Normal. Oprirea unei baze de date în condiţii normale presupune executarea de către SQL a următoarelor activităţi: oprirea conectărilor la baza de date; deconectarea tuturor utilizatorilor; la următoarea pornire a bazei de date nu se pornesc procedurile de recuperare. Modul forţată se poate execută în două moduri: imediat sau prin anularea instanţei. Oprirea imediată a bazei de date se execută în cazul unui incident iminent. În cadrul acestei opriri se execută instrucţiunea SQL aflată în lucru şi orice altă tranzacţie nefinalizată este anulată prin procesul de rollback; toţi utilizatorii conectaţi sunt deconectaţi imediat. Oprirea se face din fereastra de dialog Shutdown Database prin selectarea butonului Immediate.

Oprirea prin anularea instanţei se execută dacă baza de date sau una din aplicaţiile sale funcţionează anormal şi nici una din metodele de oprire anterioare nu funcţionează. Această oprire se execută din fereastra de dialog Shutdown prin setarea butonului radio Abort. În timpul acestei opriri se finalizează instrucţiunile SQL aflate în lucru, tranzacţiile nefinalizate nu mai sunt aduse la starea anterioară momentului începerii acestora (nu mai sunt anulate prin procesul de roll back), iar toţi utilizatorii sunt deconectaţi imediat. 3. CREAREA ŞI ACTUALIZAREA TABELELOR Comanda de creare a unei tabele, CREATE TABLE, realizează fie definirea unei tabele, urmând ca introducerea de date să se efectueze ulterior, fie definirea şi încărcarea cu date a unei tabele, chiar în momentul creerii ei, folosind sintaxele: CREATE TABLE nume-tabelă (spec-col [NOT NULL],...) SPACE definire-spaţiu [PCTFREE n] | CLUSTER nume-cluster (nume-col,...)]; CREATE TABLE nume-tabelă [(nume-col [NOT NULL],...)] [SPACE definire-spatiu [PCTFREE n] CLUSTER nume-cluster (nume-col,...)] [AS cerere] Unde: spec-col cuprinde nume-col, format, mărime. nume-col este numele coloanei din tabelă. format reprezintă formatul coloanei din tabelă.Formatele acceptate sunt specificate în tabelul următor: Tipul datelor Char Date Formatul CHAR( mărime) DATE Explicaţii Date alfanumerice. Marimea maximă a coloanei este de 240 caractere. Permit introducerea câmpurilor de tip dată. Exemplu: January 1, 4712 BC to December 31, 4712 AD

Long

LONG

LONG VARCHAR LONG ROW Numerice NUMBER NUMBER (mărime) NUMBER (întregi zecimali) NUMBER(*) DECIMAL FLOAT INTEGER INTEGER (mărime) RAW SMALLINT RAW(mărimea) LONGRAW

Date caracter de mărime variabilă, într-o tabelă trebuie să fie definită doar o coloană de tip LONG. La fel ca LONG. Date binare RAW. Date numerice de mărime implicită. Date numerice de mărime specificată. Date numerice în baza zece. La fel ca datele de tip NUMBER. La fel ca datele de tip NUMBER. Nu acceptă descrierea mărimii coloanei. La fel ca datele de tip NUMBER. Nu acceptă descrierea mărimii zecimalelor. La fel ca date de tip INTEGER Date binare RAW. Mărimea maximă este 240 octeţi. Date de tip LONG.

În cazul celei de-a doua sintaxe, tipul şi mărimea coloanelor vor fi copiate din rezultatul obţinut în urma specificării AS cerere. În ambele sintaxe se utilizează alte cuvinte cheie sau parametrii, care au următoarea semnificaţie: NULL sau NOT NULL se referă la câmpurile din coloane care pot avea sau nu valori nule. Clauzele nume-col [NOT NULL] se pot repeta pentru maximum 254 de coloane. SPACES desemnează modelul de alocare a spaţiului pentru tabela ce se crează. Modelul este creat în prealabil cu CREATE SPACES. Dacă parametrul SPACE este omis, pentru toţi parametrii de spaţiu vor fi utilizate valorile implicite din comanda CREATE SPACE. PCTFREE permite specificarea unei alte valori dectt cea implicită de 20% pentru spaţiul lăsat liber. Are aceeaşi funcţie ca şi în comanda CREATE SPACE. CLUSTER este parametrul care indică faptul câ tabela va fi inclusă în clusterul cu numele nume-cluster. Introducerea datelor în tabela va declanşa memorarea lor în ordinea indicelui de cluster. Nume-col se referă la numele coloanelor din tabelă care corespund coloanelor din cluster. Exemplu:

2). PRETURI SALARIATI. 6 CODD NUMBER(G) NOT NULL. DEPOZITE. CLIENŢI. 3 NUME CHAR(16). Table created. 3 DENC CHAR(11). 6 DATACRT DATE.2). 4 LOC CHAR(11). 4 FUNCT CHAR(7). 3 CODP NUMBER(5) NOT NULL. 5 STOC NUMBER(6). SQL> CREATE TABLE DEPOZITE 2 (CODD NUMBER(6) NOT NULL. 8 CODS NUMBER(4) NOT NULL). SQL> CREATE TABLE SALARIATI 2 (MARCA NUMBER(4) NOT NULL. 5 STR CHAR(16). 7 CONTNUMBER(11).Să se creeze tabelele: PRODUSE. 8 TEL NUMBER(8). 4 PRETMIN NUMBER(9.2) 7 VENS NUMBER(9.2). . 3 DEND NUMBER(6) NOT NULL. 6 DATASF DATE). 4 DENP CHAR(11). SQL> CREATE TABLE PRETURI 2 CODP NUMBER(5) NOT NULL. 6 DATAI DATE. 9 TFAX NUMBER(8)) Table created. Table created. SQL> CREATE TABLE PRODUSE 2 (CODD NUMBER(6) NOT NULL. 3 PRETMAX NUMBEB(9. 6 SALA NUMBER(9. COMENZI ce intră în componenţa bazei de date COMBAZA. SQL> CREATE TABLE COMENZI 2 (NRCOM NUMBER(6) NOT NULL. SQL> CREATE TABLE CLIENŢI 2 (CODC NUMBER(6) NOT NULL. 6 NRCHARC3). 4 NRSAL NUMBER(2)). Table created. 7 UM CHAR(3)). Table created.

2) Să se modifice atributele coloanei CANTDEP (respectiv mărirea acesteia cu două unităţi). spec-col reprezintă numele. prin actualizare. Unei coloane deja existente i se poate ataşa parametrul NOT NULL numai dacă aceasta conţine valori nenule.3 CODP NUMBER(5) NOT NULL. NULL se referă la faptul că valorile din coloană ce se adaugă/modifică sunt nule. . MODIFY schimbă definirea unei coloane existente. NOT NULL specifică faptul că o coloană nu poate avea valori nule (NOT NULL). aceste coloane se vor completa cu date. Sintaxa ei este: ALTER TABLE table {ADD | MODIFY} (spec-col [NULL | NOT NULL.. Table created. SQL> ALTER TABLE DEPOZITE ADD 2 (CANTDEP NUMBER(7)). 6 CANT NUMBER(7). 5 DATAL DATE. formatul şi mărimea coloanei ce se va adăuga sau se va modifica. Comanda care realizează aceste operaţii este ALTER TABLE.]) unde: ADD adaugă la sfârşitul tabelei noi coloane care iniţial au valori nule.. Modificarea tipului sau mărimii unei coloane presupune ca aceasta să conţină numai valori nule. Modificarea unei tabele presupune adăugarea de noi coloane la sfîrşitul acesteia sau modificarea tipurilor unor coloane deja existente. SQL> ALTER TABLE DEPOZITE MODIFY 2 (CANTDEP NUMBER(9)).. ulterior. Table altered. Exemple: 1) Să se adauge la tabela DEPOZITE o nouă coloană CANTDEP ce nu a fost prevăzută iniţial. 7 PREŢ NUMBER(9-2)). Table altered. 4 CODC NUMBEIK6) NOT NULL.

Comanda are ca efect crearea unui index la o tabelă. Table dropped. La ştergerea unei tabele.) [COMPRESS | NOCOMPRESS] [SYSSORT | NOSYSSORT] [ROWS =n][PCTFREE = {20 | n}]. Sintaxa comenzii CREATE INDEX este: CREATE [UNIQUE] INDEX nume-index ON nume-tabela (nume-col [ASC | DESC]. nu se pot şterge tabelele create de alţi utilizatori. Sintaxa ei este: RENAME nume-vechi TO nume-nou. CREAREA ŞI ACTUALIZAREA INDECŞILOR În vederea obţinerii de performanţe superioare privind accesul la tabelele unei baze de date se pot construi indecşi folosind comanda CREATE INDEX. viziunile şi sinonimele referitoare la tabela ştearsă. Exemplu: Să se steargă tabela DEPOZITE.Pentru ştergerea unei tabele într-o bază de date se utilizează comanda DROP TABLE. SQL> DROP TABLE DEPOZITE. însă.. fiu de către alţi utilizatori) şi privilegiile conferite în legătură cu ea. 4. index care va conţine câte o intrare pentru fiecare valoare care apare în coloana specificată pentru tabela respectivă. sau sinonimelor utilizând comanda RENAME. Rămân.. . unde: nume-vechi şi nume-nou sunt constante de tip şir de caractere (nu se scriu între ghilimele sau apostrofuri). Va trebui fie ca acestea să fie şterse. se şterg automat indecşii corespunzători (create fie de către proprietarul tabelei.. Se pot modifica numele atribuite tabelelor. Sintaxa ei este: DROP TABLE nume-tabelă: În general. fie să se definească sau să se redefinească tabela în aşa fel incât viziunile şi sinonimele să devină valide. care vor deveni invalide. nume-col [ASC | DESC]. Această coloană se numeşte coloana de index.

Dacă pe tabela respectivă a fost creat un singur index. Clauza nu are efect în SQL*Plus. ştergerile şi modificările în câmpul de valori ale coloanei index necesită un timp mai mare. în momentul creării indexu-lui. În momentul ştergerii acestor indecşi trebuie specificată tabela din care fac parte. tabela poate conţine oricâte asemenea rânduri care să aibă în coloana index aceeaşi valoare. PCTFREE specifică. NOSYSSORT este folosit pentru depanare. Comanda de validare a unui index este VALIDATE INDEX. unde: .unde: UNIQUE se referă la faptul că tabela nu va conţine două rânduri cu aceleaşi valori în coloanele index (deci nu vor exista dubluri în coloana index). Nu are efect asupra extensiilor alocate după crearea indexului. COMPRESS indică faptul că indecşii pot fi comprimaţi. ASC|DESC precizează ordinea în care va fi păstrat indexul: ascendentă sau descendentă. Dacă se omite. Această comandă verifică integritatea indexului specificat pentru o anumită tabelă. Comanda VALIDATE INDEX are sintaxa: VALIDATE INDEX nume-index [ON nume-tabelă] [WITH LIST]. Comprimarea nu permite găsirea într-un index a valorii unui anumit câmp fără să acceseze tabela. fără a citi întreaga tabelă. SYSSORT specifică faptul că procedura standard SQL de sortare este folosită pentru a crea un index. reducându-se în acest mod spaţiul necesar memorării acestora şi mărindu-se viteza operaţiilor care folosesc indecşii. In funcţie de necesităţi. Indecşii creaţi pentru o singură tabelă trebuie să aibă nume distincte. procentul din spaţiul pentru index ce trebuie să rămînă liber pentru actualizări. introducerile. Indexul creat permite creşterea vitezei de acces la datele unei tabele prin intermediul coloanei index datorită faptului că se vor căuta rândurile corespunzătoare valorilor coloanei index. se pot creea şi şterge în mod dinamic indecşi. Deoarece indexul şi tabela trebuie actualizate. al cărui nume va fi specificat în comandă. atunci numele tabelei poate fi omis. Acest număr este utilizat pentru a optimiza sortarea în SYSSORT. se recomandă crearea de maxim 3 indecşi pentru o tabelă. NOCOMPRESS suprimă comprimarea indecşilor. De aceea. Pentru tabele diferite pot fi creaţi indecşi cu acelaşi nume. ROWS specifică numărul aproximativ de rânduri ce urmează a fi indexate.

SQL> CREATE INDEX SUMAR 2 ON SALARIATI(FUNCT). SQL> VALIDATE INDEX MARCA ON SALARIAŢI. Se recomandă numai ştergerea indecşilor proprii. 3) Să se creeze un index cu numele MARCA din pentru coloana MARCA clia tabela SALARIAŢI cu suprimarea comprimării lui. nume-index este numele indexului ce urmează a fi validat. SQL> VALIDATE INDEX SUMAR. Exemple: 1) Să se creeze un index cu numele SUMAR pentru coloana FUNCT din tabela SALARIAŢI. 8) Să se şteargă indexul MARCA din tabela SALARIAŢI. Index dropped. 4) Să se verifice integritatea indexului SUMAR. comanda va afişa un mesaj corespunzător (Index validated). SQL> DROP INDEX MARCA ON SALARIAŢI. Dacă pe o anumită tabelă a fost creat un singur index. Dacă indexul este valid. 7) Să se şteargă indexul SUMAR. SQL> CREATE INDEX MARCA 2 ON SALARIAT(MARCA). În acest caz. Este posibil ca doi indecşi creaţi pe tabele diferite să aibă acelaşi nume. Index created. SQL> DROP INDEX SUMAR. cu sintaxa: DROP INDEX nume-index [ON nume-tabelă]. Index created 2) Să se creeze un index cu numele MARCA pentru coloana MARCA din tabela SALARIAŢI. 6) Să se verifice integritatea indexului MARCA pentru tabela SALARIAŢI. Index created. numele tabelei respective poate fi omis în linia de comandă. în linia de comandă vor apărea atît numele indexului cât şi al tabelei pentru care a fost creat. Obţinerea oricărui alt mesaj va determina ştergerea indexului şi recrearea lui.WITH LIST salvează informaţiile referitoare la index într-un fişier. Index validated. . SQL> CREATE INDEX MARCA 2 ON SALARIATI(MARCA) NOCOMPRESS. Index validated. Ştergerea unui index din baza de date se realizează cu ajutorul comenzii DROP INDEX.

colana2. • Se poate realiza o echilibrare a operaţiilor de I/O prin maparea partiţiilor pe discuri diferite. O dată definite partiţiile. …) şi VALUES LESS THAN (valoare1. Fiecare partiţie este memorată într-un segment propriu aflat în aceeaşi tabelă spaţiu sau în tabele spaţiu diferite. precum şi în utilitarele Import/Export şi SQL*Loader. CREAREA ŞI ACTUALIZAREA TABELELOR ŞI INDECŞILOR PARTIŢIONAŢI Partiţionarea este procesul de împărţire a tabelelor şi indecşilor foarte mari în mai multe tabele. 5. • Salvarea şi restaurarea partiţiilor se poate face independent unele faţă de altele. Plasarea partiţiilor în tabele spaţiu diferită prezintă următoarele avantaje semnificative: • Riscul pierderii datelor poate fi diminuat.Index dropped. Aria de cuprindere este definită prin clauzele: PARTITION BY RANGE ( coloana1. valoare2. De exemplu toate partiţiile unei tabele au aceleaşi coloane cu aceleaşi constrângeri de integritate ca şi tabela. Exemplu: ALTER TABLE tab10 DROP PARTITION part1. …) . • Referirea unei partiţii se face în context obligatoriu cu numele tabelei sau indexului din care provine. şi respectiv indecşi. Numele unei partiţii poate să apară în instrucţiuni DDL şi DML. mai mici numite partiţii pentru a le putea manipula mai uşor. care aparţin acesteia bazat pe valorile coloanele ce definesc partiţia. instrucţiunile SQL pot accesa şi manipula aceste partiţii în loc de a manipula întreaga tabelă sau întregul index din care au provenit. O partiţie este definită de următoarele: • Numele partiţiei identifică în mod unic partiţia în schema de obiecte a unui utilizator. iar partiţiile unui index sunt construite după aceeaşi coloană ca şi indexul din care au provenit. Toate partiţiile au aceleaşi atribute logice ca şi tabela sau indexul din care au provenit. • Aria de cuprindere a partiţiei este formată din rândurile tabelei sau indexului.

valoare1. Ca valoare în clauza LESS THAN a ultimei partiţii se poate specifica şi MAXVALUE. LONG RAW sau obiect. De la această regulă face excepţie prima partiţie care nu are limită inferioară. … formează lista valorilor coloanelor. coloana2. Specificarea explicită se face prin furnizarea acestora în clauza PARTITION. cu această valoare. Limitele partiţiei definesc mulţimea rândurilor tabelei sau indexului ce vor fi incluse în aceasta. Atributele fizice implicite pot fi ulterior modificate cu comanda ALTER TABLE MODIFY DEFAULT ATTRIBUTES. limita inferioară a cărei valoare este definită de valoarea LESS THAN din definirea partiţiei precedente şi care este inclusă în partiţie. Reguli de partiţionare a tabelelor si a indecşilor Partiţionarea tabelelor se face respectând câteva reguli esenţiale. iar numărul lor nu poate fi mai mare de cât 16. Aceste valori formează limita superioară a partiţiei. LONG. În funcţie ele se selectează rândurile pentru a fi incluse în partiţie. şi limita superioară este definită de valoarea LESS THAN din definirea partiţiei curente. Atributele fizice explicite pot fi ulterior modificate cu comenzile ALTER TABLE MODIFY PARTITION . Specificarea implicită se face prin furnizarea atributelor fizice pentru tabelă şi nespecificarea acestora pentru partiţie în clauza PARTITION. ROWID sau MISLABEL. valoare care nu este inclusă în partiţie. Partiţionarea nu se poate face după pseudocoloanele LEVEL. care reprezintă o valoare virtuală egală cu infinit. Specificarea unei valorii alta decât MAXVALUE pentru parametrul LESS THAN impune o constrângere implicită de tip CHECK la nivel de tabelă. În funcţie de valorile acestora se stabilesc rândurile din tabelă sau index care aparţin partiţiei. caz în care valorile atributelor fizice ale partiţiei vor suprascrie valorile atributelor fizice implicite ale tabelei. valoare2. … formează lista coloanelor. Coloanele după care se face partiţionarea nu trebuie să conţină valori de tip NULL. Cheia de partiţionare este un set de valori format din valorile coloanelor de partiţionare aferente unui rând al partiţiei. • O tabelă partiţionată sau nepartiţionată poate avea indecşi şi partiţionaţi şi/sau nepartiţionaţi. Orice partiţie are două limite. • Atributele fizice ale unei partiţii pot fi specificate iniţial prin comanda CREATE TABLE pentru crearea partiţiei implicit sau explicit. astfel: • O tabelă poate fi partiţionată dacă nu este inclusă într-un grup de tabele sau nu conţine tipurile de date LOB.unde coloana1.

La fel ca şi în cazul indexului local putem avea index global prefixat şi index global neprefixaţ. Dacă indexul INDEX10 este definit pe coloanele (COL1.sau ALTER TABLE MOVE PARTITION Partiţionarea indecşilor se face respectând câteva reguli: • Un index poate fi partiţionat dacă nu este inclus într-un grup de indecşi sau nu este definit pentru o tabelă inclusă într-un grup de tabele. De exemplu. care au fost partiţionaţi după coloanele COL1 şi CIOL2. Indexul local este prefixat dacă este definit pe un set de coloane dintre care cea mai din stânga este coloana după care a fost partiţionat atât indexul local. • Indecşii pot fi de patru categorii: locali prefixaţi. CO23) atunci indexul este local neprefixat. cât şi tabela pe care a fost creat acesta. presupunem că avem tabela TAB10 şi indexul său INDEX10. locali neprefixaţi. cu deosebirea că aici se folosesc pentru crearea unui index comenzile: CREATE INDEX sau ALTER TABLE SPLIT PARTITION. Un index este global dacă cheile dintr-o partiţie oarecare a acestuia referă rânduri aflate în mai multe partiţii ale tabelei pentru care a fost creat. Un index este local dacă cheile dintr-o partiţie oarecare a acestuia referă rânduri aflate într-o singură partiţie a tabelei pentru care a fost creat. iar pentru modificarea atributelor fizice comenzile SQL ALTER INDEX MODIFY PARTITION sau ALTER INDEX REBUILD PARTITION. Dacă indexul INDEX10 ar fi definit pe coloanele (COL1. atunci el este local prefixat pentru că în partea cea mai din stânga(prefix) a listei coloanelor de indexare se află coloanele COL1 şi COL2 după care s-a făcut partajarea tabelei şi a indexului său. Indecşii globali pot fi partiţionaţi sau nepartiţionaţi. COL2. Indexul global arată faptul că partiţionarea acestuia este definită de utilizator şi nu trebuie să fie echivalentă cu partiţionarea tabelei pentru care se creează. această clauză se aplică numai pentru indecşii globali. globali prefixaţi şi globali neprefixaţi. . COL3). Indecşii locali nu pot fi partiţionaţi cu clauza BY RANGE. • Definirea atributelor fizice ale indecşilor comportă aceleaşi reguli ca la definirea atributelor fizice ale partiţiilor unei tabele.

partiţia 2 date din anul 2001. zi NUMBER(2)) STORAGE (INITIAL 100K NEXT 50K) LOGGING PARTITION BY RANGE (an. an NUMBER(4). Tabela are printre alte coloane si coloanele AN. 13. zi. zi) (PARTITION p1_1999_2000 VALUES LESS THAN (2001. 2) Crearea unui index local prefixat pentru tabela de mai sus fără specificarea partiţiilor: CREATE INDEX index_loc_prefix ON facturi (an. luna NUMBER(2). PARTITION p1_2002 VALUES LESS THAN (2001. Crearea partiţiilor unei tabele se face cu comanda CREATE TABLE folosind şi clauza PARTITION.Crearea partiţiilor unei tabele şi ale unui index Crearea partiţiilor este similară cu cea a creării tabelelor sau indecşilor. luna. LUNA. luna. 32) TABLESPACE tabsp_2 NOLOGGING. 13. Cu comanda de mai jos vom crea cele 3 partiţii. ZI şi dorim să partiţionăm tabela în trei partiţii. PARTITION p1_2001 VALUES LESS THAN (2002. . 32) TABLESPACE tabsp_1 NOLOGGING. PARTITION p2 TABLESPACE tabsp1. 32) TABLESPACE tabsp_3 NOLOGGING). iar partiţia 3 date din anul 2001. număr_factură) LOCAL. Exemplu: Avem tabela FACTURI ce cuprinde documente din anii 1999 2002. PARTITION p3 TABLESPACE tabsp1). 13. zi. număr_factură) LOCAL (PARTITION p1 TABLESPACE tabsp1. nume_furnizor VARCHAR(25). astfel încât partiţia 1 să conţină date din anii 1999 şi 2000. astfel: CREATE TABLE facturi (numar_factura NUMBER (12). Crearea partiţiilor unui index se face cu comanda CREATE INDEX folosind şi clauza PARTITION. Activitatea comportă unele diferenţe de la un tip de index la altul. conform exemplelor de mai jos: Exemple: 1) Crearea unui index local prefixat pentru tabela de mai sus cu specificarea partiţiilor: CREATE INDEX index_loc_prefix ON facturi (an. luna.

PARTITION p3 TABLESPACE tabsp1). 13. 13) TABLESPACE tabsp_1 NOLOGGING. zi) (PARTITION p1_1999_2000 VALUES LESS THAN (2001. număr_factură) PARTITION BY RANGE (an. 32) TABLESPACE tabsp_1 NOLOGGING. luna. număr_factură) GLOBAL PARTITION BY RANGE (an. PARTITION VALUES LESS THAN (2002. PARTITION p1_2001 VALUES LESS THAN (2002. lună) (PARTITION p1_1999_2001 VALUES LESS THAN (2002. 13. 13. 32) TABLESPACE tabsp_3 NOLOGGING). 32) TABLESPACE tabsp_2 NOLOGGING. zi) (PARTITION VALUES LESS THAN (2001. 13.lună. lună. zi) LOCAL. număr_factură) GLOBAL PARTITION BY RANGE (an. 7) Crearea unui index global prefixat pentru tabela de mai sus cu specificarea numelui partiţiilor şi a parametrului GLOBAL. 6) Crearea unui index global prefixat pentru tabela de mai sus fără specificarea numelui partiţiilor şi a parametrului GLOBAL: CREATE INDEX index_loc_prefix ON facturi (an. 32) TABLESPACE tabsp_3 NOLOGGING). 4) Crearea unui index local neprefixat pentru tabela de mai sus fără specificarea partiţiilor: CREATE INDEX index_loc_prefix ON facturi (an. PARTITION p2 TABLESPACE tabsp1. cu un număr de partiţii diferit de cel al partiţiilor tabelei pe care se crează şi cu alte coloane de partiţionare decât cele după care s-a partiţionat tabela: CREATE INDEX index_loc_prefix ON facturi (an. zi. 13. 13. luna. PARTITION VALUES LESS THAN (2001. 5) Crearea unui index global prefixat pentru tabela de mai sus cu specificarea numelui partiţiilor şi a parametrului GLOBAL: CREATE INDEX index_loc_prefix ON facturi (an. luna. 32) TABLESPACE tabsp_1 NOLOGGING. 32) TABLESPACE tabsp_2 NOLOGGING. zi.3) Crearea unui index local neprefixat pentru tabela de mai sus cu specificarea partiţiilor: CREATE INDEX index_loc_prefix ON facturi LOCAL (PARTITION p1 TABLESPACE tabsp1. PARTITION p1_2002 VALUES LESS THAN (2001. luna. .

PARTITION p1_2001 VALUES LESS THAN (2003. dintre care cele de obţinere a unor performanţe în exploatarea sunt cele mai frecvente. atunci SQL creează automat o partiţie de index pentru noua partiţie adăugată. Mutarea partiţiei unei tabele care conţine date. Cu această comandă se pot modifica atributele fizice ale partiţiei sau ale partiţiei indexului aferent. precum şi schimbarea partiţiilor şi reconstruirea partiţiilor index. Distrugerea partiţiei unei tabele care conţine date şi a indexului global se poate face lăsând . şi respectiv ultima partiţie. trunchiere. Intreţinerea partiţiilor Întreţinere a partiţiilor se realizează prin executarea activităţilor de modificare. • Modificarea unei partiţii a unei tabele se face cu comanda ALTER TABLE cu clauza MODIFY PARTITION. splitare. distrugere. mutare. reunire a acestora. cu ajutorul comenzii ALTER TABLE cu opţiunea DROP PARTITION. Operaţia se execută cu comanda ALTER TABLE cu opţiunea MOVE PARTITION. Exemplu: ALTER TABLE tab10 MOVE PARTITION part1 TABLESPACE tabsp10 NOLOGGING. 13) TABLESPACE tabsp_2 NOLOGGING). O nouă partiţie poate fi adăugată doar după partiţia cu limita superioară cea mai mare. în cazul de faţă prima. adăugare. atunci acest lucru se poate realiza prin splitarea unei partiţii. Dacă dorim să adăugăm o partiţie la început. Exemplu: ALTER TABLE tab100 ADD PARTITION part1 VALUES LESS THAN (935). • Distrugerea partiţiilor unei tabele se face după anumite reguli funcţie de situaţiile în care se află partiţia. între partiţiile existente sau după ultima partiţie care are limita superioară egală cu valoarea MAXVALUE. Dacă pentru tabela partiţionată căreia îi adăugăm o nouă partiţie există un index local. Operaţia se execută cu comanda ALTER TABLE cu opţiunea ADD PARTITION. una adiacentă cu locul de inserare a noii partiţii. • Adăugarea unor noi partiţii se poate executa doar pentru o tabelă partiţionată sau un index local. • Mutarea partiţiilor unei tabele sau index se face pentru a schimba tabela spaţiu în care rezidă acestea din diverse considerente. determină necesitatea recreării tuturor indecşilor locali sau globali ataşaţi acesteia.

singură trunchiere posibilă este cea specificată mai sus. prin splitare toţi indecşii asociaţi devin inutilizabili şi ca atare aceştia trebuie recreaţi. cu ajutorul comenzii ALTER INDEX cu opţiunea DROP PARTITION. distrugând partiţia şi apoi reactivând constrângerile de integritate. Splitarea partiţiilor unei tabele sau ale unui index se face cu comanda ALTER TABLE/INDEX cu opţiunea SPLIT PARTITION. Fuzionarea sau reunirea partiţiilor unei tabele sau ale unui index se face cu ajutorul comenzilor ALTER TABLE/INDEX şi cu una din opţiunile DROP PARTITION sau EXCHANGE PARTITION. după care aceştia vor fi recreaţi sau ştergând toate rândurile partiţiei cu comanda DELETE după care distrugem partiţia. Distrugerea partiţiei unei tabele care conţine date şi a constrângerilor referenţiale de integritate se poate face dezactivând constrângerile de integritate. Presupunem că avem tabela TAB10 cu partiţiileP1. dacă există. ea se distruge implicit atunci când se distruge partiţia tabelei căreia îi corespunde.• • • • nealteraţi indecşii globali în timpul distrugerii partiţiei. O partiţie a unui index local nu poate fi distrusă. P3 şi P4 şi vrem . Fuzionarea unei partiţii a unei tabele se face totdeauna cu partiţia imediat superioară. O partiţie fără date a unui index global poate fi distrusă. atunci prin distrugerea acesteia partiţia următoare devine invalidă şi trebuie recreată. Partiţia unui index poate fi splitată numai dacă indexul este global şi nu conţine date. Partiţiile indecşilor nu pot fi trunchiate. Trunchierea partiţiilor unei tabele se face cu comanda ALTER TABLE cu opţiunea TRUNCATE PARTITION şi are ca efect ştergerea tuturor rândurilor de date din această partiţie şi a partiţiei corespunzătoare a indexului local asociat. P2. Ştergerea rândurilor partiţiei cu comanda DELETE. O partiţie a unei tabele ce conţine date. Trunchierea unei partiţii a unei tabele şi a indecşilor globali asociaţi şi/sau a constrângerilor de integritate referenţială se face după aceleaşi reguli ca şi operaţia de distrugere. O partiţie a unei tabele poate fi reunită cu altă partiţie numai dacă nu are indecşi globali sau constrângeri de integritate referenţiale asociate. Dacă o partiţie a unui index global conţine date. căci partiţia unui index local se splitează automat atunci când se splitează partiţia tabelei căreia îi corespunde. Numai partiţia fără date nu invalidează indecşii. pentru că o opţiune explicită de fuzionare nu există. Această comandă actualizează indecşii globali. Distrugerea partiţiilor unui index se face după anumite reguli funcţie de situaţiile în care se află partiţia. apoi distrugem partiţia.

• Fuzionarea sau reunirea partiţiilor unui index local se face implicit când se reunesc partiţiile corespunzătoare ale acestora. se vor exporta datele din tabele P2. funcţionalitatea unei viziuni depinde de privilegiile proprietarului acesteia. astfel: 1) CREATE VIEW v10 AS SELECT col1. col2. acordate privilegiile de acces la toate obiectele referite de către viziune. O viziune este tratată ca o tabelă şi se mai numeşte şi tabelă virtuală. De exemplu. . după care importăm datele exportate în partiţia P3. Utilizatorul care creează viziunea trebuie să aibă privilegiul CREATE VIEW sau CREATE ANY VIEW. care conţin date. Schimbarea partiţiilor realizează transformarea unei partiţii a unei tabele într-o tabelă nepartiţionată sau o tabelă nepartiţionată într-o partiţie a unei tabele partiţionate.col5 2) CREATE VIEW v11 AS SELECT col1. obţinută prin executarea unei cereri. CREAREA ŞI ACTUALIZAREA VEDERILOR O viziune (vedere sau tabelă virtuală) este o formă de prezentare a datelor din una sau mai multe tabele sau viziuni pentru un utilizator. ALTER INDEX index_global REBUILD PARTITION p3. se execută comanda ALTER TALE tab10 DROP PARTITION p2 . privilegii ce nu pot fi obţinute prin intermediul rolului. 6. De asemenea. col7 FROM tab2. iar fuzionarea a două partiţii P2 şi P3. ca un subset de date din tabela tab2. col4 FROM tab2 WHERE col1 = 20. tab3 WHERE tab2. cu coloanele col1. col2.col2. care are coloanele col1. Operaţia se execută cu comanda ALTER TABLE cu opţiunea EXCHANGE PARTITION.col3.col4. dacă proprietarul viziunii are privilegiul SELECT pentru tabela din care s-a creat viziunea (numită şi tabelă de bază). în mod explicit. ale unui index global. se poate face astfel: ALTER INDEX index_global DROP PARTITION p2.col1 = tab3. col4. Crearea unei viziuni v10. atunci acesta poate executa prin intermediul viziunii doar operaţii de SELECT din tabelă. Proprietarul viziunii trebuie să aibă.col1. Operaţia se execută cu comanda SQL CREATE VIEW.să reunim partiţia P2 cu P3. col2 şi col4.

Cu această opţiune o vedere poate fi creată chiar dacă tabela sau tabelele de bază nu există. CONNECT BY. deci va pute fi utilizată. cu condiţia obligatorie ca opţiunea SELECT de creare a vederii să nu conţină una din clauzele DISTINCT.Crearea viziunii v11ca reuniune a unor date din tabelele tab2 (col1. Prin intermediul unei astfel de vederi se pot actualiza date (UPDATE. Viziunea astfel creată va fi validă. col8. Vederea de tip reuniune (vedere join) este definită ca vederea care cumulează rânduri din mai multe tabele. DELETE sau INSERT) numai în tabela de baza care conţine cheia sau cheile rezervate. . UNION ALL. Inlocuirea unei vederi este operaţia de recrearea acesteia şi se execută prin distrugerea vederii şi recrearea acesteia si redefinirea vederii cu clauza OR REPLACE.col4. • Dacă în vedere înlocuită a existat clauza CHECK OPTION. Exemplu: CREATE OR REPLACE VIEW v10 AS SELECT col1. iar dacă se foloseşte opţiunea FORCE viziunea este totuşi creată cu starea INVALID. Cu ajutorul vederilor ALL_UPDATABLE_COLUMNS. iar în definiţia noii vederi nu mai este inclusă. GROUP BY. O tabelă se numeşte tabelă cu cheie rezervată dacă orice cheie a acesteia poate fi cheie în vederea tip reuniune a cărei tabelă de bază este. DBA_UPDATABLE_COLUMNS şi USER_UPDATABLE_COLUMNS din dicţionarul de date se pot obţine informaţii despre coloanele vederii de tip reuniune ce pot fi modificate. abia după ce se va crea tabela de bază.col3. Deci prin intermediul unei vederi de tip reuniune se pot modifica date numai asupra coloanelor care se mapează pe tabela de bază care conţine cheia sau cheile rezervate.col2. INTERSECT sau MINUS. • Toate vederile şi programele PL/SQL dependente de vedere înlocuită devin invalide. iar proprietarul viziunii va primi drepturile necesare de utilizare a acestora. Modificarea unei astfel de vederi se face respectându-se condiţia de cheie rezervată. col2 FROM tab2 WHERE col1 = 30. col9): Dacă în timpul creării unei viziuni SQL detectează anumite erori acestea sunt semnalate. ROWNUM şi nici o operaţie de setare de tip UNION. o tabelă cu cheie rezervată are cheile rezervate în cadrul vederii join. trebuie avute în vedere următoarele efecte: • Înlocuirea unei vederi determină înlocuirea definiţiei acesteia din dicţionarul de date. această clauză este distrusă.col5) şi tab3 (col1. START WITH. Altfel spus. Înainte de a înlocui o vedere.

CREAREA ŞI ACTUALIZAREA SECVENŢELOR Secvenţele sunt numere unice de identificare a coloanelor unei tabele şi pot fi utilizate la efectuarea diferitelor operaţii într-o aplicaţie. CREATE VIEW v10 AS SELECT * FROM t1 UNION ALL SELECT * FROM t2 UNION ALL SELECT * FROM t3. Crearea unei secvenţe se execută cu comanda CREATE SEQUENCE. . t2 şi t3 cu aceleaşi coloane. CREATE VIEW v10 AS SELECT * FROM t1 WHERE col1 between 0 and 1000 UNION ALL SELECT * FROM t2 WHERE col1 between 1000 and 10000 UNION ALL SELECT * FROM t3 WHERE col1 between 10000 and 100000). unde: INCREMENT BY arată valoare cu care se incrementează o secvenţă curentă pentru a se obţine secvenţa următoare. Exemplu: ALTER TABLE t1 ADD CONSTRAINT c1 CHECK (col1 between 0 and 1000). Cererile care folosesc anumite intervale de valori conforme cu cele folosite la crearea partiţiilor vor regăsi date numai din partiţiile aferente acestora. deci pot fi considerate partiţii ale unei tabele care la însumează. astfel: CREATE SEQUENCE secv_1 INCREMENT BY 1 START WITH 1 NOMAXVALUE CACHE 10.Distrugerea vederilor se execută cu comanda DROP VIEW . 7. ALTER TABLE t3 ADD CONSTRAINT c1 CHECK (col1 between 10000 and 100000). ALTER TABLE t2 ADD CONSTRAINT c1 CHECK (col1 between 1000 and 10000). Considerăm tabelele t1. Vederea partiţionată împarte o tabelă foarte mare în bucăţi mai mici numite partiţii şi le reuneşte pe acestea pentru a se obţine performanţe în administrare şi regăsirea datelor. O vedere partiţionată se creează folosind constrângerea de integritate CHECK sau clauza WHERE.

2 300). 300).CURRVAL. 1300). Sinonimul poate fi public sau privat. cu condiţia ca valoarea NEXTVAL să fi fost referită. 8. Valoarea NEXTVAL poate fi referită o singură dată. în care: NEXTVAL generează următoarea valoare a secvenţei. secvenţă. deci secvenţa curentă să fi fost creată. Referirea se face prin nume_secvenţă. Când această valoare se epuizează SQL încarcă în memorie următorul se de secvenţe. COL2) VALUES (secv1. CURRVAL defineşte valoarea curentă a secvenţei şi se referă prin nume_ 2) INSERT INTO tab10 (COL4.CURRVAL. procedură. funcţie sau pachet. CACHE defineşte numărul de secvenţe viitoare care se păstrează anticipat în memorie pentru obţinerea unor performanţe superioare. CREAREA ŞI ACTUALIZAREA SINONIMELOR Sinonimul este un alt nume (alias) pentru o tabelă. Exemple: 1) CREATE SEQUENCE secv1.START WITH este valoarea de pornire a secvenţei(prima valoare). Exemple: . Sinonimul public este inclus în schema unui grup de utilizatori numit PUBLIC şi este accesibil tuturor utilizatorilor. o vedere.NEXTVAL. iar cel privat aparţine numai unui anumit utilizator. Parametrul de iniţializare SEQUENCE_CACHE_ENTRIES determină numărul secvenţelor care pot fi ţinute în memorie de SQL. Distrugerea secvenţelor se face cu comanda SQL DROP SEQUENCE. INSERT INTO tab10 (COL4. COL5) VALUES (secv1. iar valoarea CURRVAL de mai multe ori. INSERT INTO tab1 (COL1.NEXTVAL. Modificarea unei secvenţe se face cu comanda SQL ALTER SEQUENCE şi poate opera asupra parametrilor iniţiali ai comenzii de creare a secvenţei. COL5) VALUES (secv1. Referirea secvenţelor se face cu pseudocoloanele NEXTVAL şi CURRVAL . NOMAXVALUE arată că nu avem o limită superioară până unde se pot genera secvenţe. Crearea sinonimului se face cu comanda CREATE SYNONYM şi se distruge cu comanda DROP SYNONYM.

Astfel dacă avem prea puţine rânduri pe o cheie de grup obţinem o pierdere a spaţiului de memorie şi performanţe neglijabile. Chiar dacă vom specifica aceşti parametrii la crearea unei tabele în cadrul grupului ei vor fi ignoraţi. Cea mai bună cheie de grup este aceea care are suficiente valori unice. Valoarea acestui parametru este specificată în bytes şi reprezintă spaţiul ce trebuie rezervat în cadrul blocului de date aferent grupului pentru memorarea valorii sau valorilor cheii de grup. Setarea parametrilor de memorie PCTFREE şi PCTUSED trebuie făcută cu mare grijă. 9. SQL determină numărul rândurilor de date ce încap . va duce la degradarea performanţelor. Crearea unui sinonim public: CREATE PUBLIC SYNONYM sin10 FOR tab10. căutare în mai multe blocuri de date. Valorile acestor parametrii folosite la definirea grupului sunt automat utilizate şi pentru tabelele ce vor fi grupate. DROP PUBLIC SYNONYM sin10. Coloanele care se aleg pentru a fi definite cheile de grup sunt cele folosite cel mai mult pentru a reuni tabelele atunci când se execută o anumită cerere. iar dacă avem prea multe timpul de căutare suplimentar. CREAREA ŞI ACTUALIZAREA GRUPURILOR DE TABELE ŞI A GRUPURILOR DE INDECŞI Grupul de tabele (cluster) este o metodă de memorare comprimată a unor tabele de date care au coloane comune şi care sunt foarte des folosite împreună. astfel încât să nu afectăm spaţiul utilizat pentru inserarea rândurilor şi nici pe cel ce va fi folosi pentru actualizarea datelor aferente rândurilor inserate în bloc. Cheia grupului se va specifica atunci când se creează acesta şi atunci când se creează tabelele ce vor fi incluse în grup. Specificarea spaţiului necesar pentru memorarea rândurilor aferente unei chei de grup se face prin intermediul clauzei SIZE a comenzii SQL CREATE CLUSTER. Distrugerea unui sinonim: DROP SYNONYM sin1.Crearea unui sinonim privat: CREATE SYNONYM sin1 FOR tab10. Prin intermediul acestuia. astfel încât rândurile care se grupează după aceasta să poată fi incluse într-un singur bloc de date. Cheia grupului (key cluster) este coloana sau grupul de coloane pe care tabelele grupate le au comune. Fiecare valoare a cheii de grup se va memora o singură în cadrul grupului de tabele sau al grupului de indecşi indiferent de câte ori apare aceasta în tabelele grupului.

unde col1 este cheia grupului. Crearea grupului de tabele (cluster) se face cu comand SQL CREATE CLUSTER. iar dacă un bloc de date nu poate cuprinde toate rândurile aferente unei chei de grup. col1 NUMBER (5) REFERENCE tab1(col1)) CLUSTER grup1 (col1). iar blocurile de date se înlănţuiesc de blocul în care se află cheia de grup. CREATE TABLE tab2 (col3 NUMBER(5) PRIMARY KEY. col4 NUMBER (10). Atributele fizice se furnizează o singură dată. atunci acesta poate să aparţină mai multor lanţuri de date. col2 NUMBER (10). Se va crea întâi grupul de tabele şi apoi grupul de indecşi asociat. Dacă SIZE este specificat astfel încât întrun bloc de date să încapă două chei de grup atunci spaţiul acestui bloc este folosit de ambele chei. Exemplu: CREATE CLUSTER grup1 (col1 NUMBER (5)) PCTUSED 75 PCTFREE 10 SIZE 600 TABLESPACE tabsp1 STORAGE (INITIAL 200k NEXT 290k MINEXTENTS 3 MAXEXTENTS 25 PCTINCREASE 30). Crearea grupului de indecşi (cluster) se face cu comand SQL CREATE INDEX cu clauza ON CLUSTER. Specificarea locului (tabelei spaţiu) în care să fie plasat grupul de tabele şi grupul index asociat este obligatorie la crearea acestor grupuri. Exemplu: CREATE INDEX index1 ON CLUSTER grup1 INITRANS 2 MAXTRANS 5 TABLESPACE tabsp2GR . doar pentru grup nu şi pentru tabele. CREATE TABLE tab1 (col1 NUMBER(5) PRIMARY KEY. …) CLUSTER grup1 (col1). …. Dacă într-un bloc de date încap mai multe chei de grup. cheia de grup se memorează o singură dată. Se va crea întâi grupul de tabele şi apoi tabelele ce vor face parte din grup.într-un bloc de date al grupului.

Modificarea grupurilor de tabele sau de indecşi se face cu comanda SQL ALTER CLUSTER.PCTFREE 10 STORAGE (INITIAL 50k NEXT 50k MINEXTENTS 3 MAXEXTENTS 25 PCTINCREASE 30). . Elementele ce pot face obiectul modificării sunt atributele fizice ale grupului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful