NORMATIV PRIVIND COMPORTAREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR

INDICATIV P130 1999
Elaborat de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR DIRECTOR GENERAL: Dr.ing. Rad Pa!" LA#ORATOR EVAL$AREA RI%C$L$I %EI%&IC 'I PREVENIREA DE(A%TRELOR DIRECTOR DEPARTA&ENT Pro).dr.ing. A g !tin Po*+e!" 'E, LA#ORATOR Ing. Olga %tan" RE%PON%A#IL DE L$CRARE Ing. Va!ile RadianoA-i.at de: DIREC/IA PROGRA&E DE CERCETARE 'I REGLE&ENT0RI TE1NICE &LPAT DIRECTOR Ing. O"ta-ian &+noi RE%PON%A#IL DE L$CRARE &LPAT Ing. Vlad Po*e!" COLECTIV DE %PECIALI'TI Ing. Va!ile RadianoPro).dr.ing. A g !tin Po*e!" Ing. Cornelia Po*e!" Ing. E2il%e-er George!" Ing. Dan To2e!" Ing. Daniela Dobre

CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE..............................................................................................133 2. TERMINOLOGIE.......................................................................................................1 33 3. URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR4.. 44444.............135 3.1. PREVEDERI PRIVIND $R&0RIREA C$RENT0 A CO&PORT0RII CON%TR$C/IILOR.............................................................................................. ........135 3.3. PREVEDERI PRIVIND IN%PECTAREA E6TIN%0 A $NEI CON%TR$C/II444444444444444444444444444444.13 9 4. URMĂRIREA SPECIALĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR...................................170 5. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR..................................................................................................... 178 8.1. O#LIGA/II 'I R0%P$NDERI ALE INVE%TITORILOR......................................178 8.3. O#LIGA/II 'I R0%P$NDERI ALE PROPRIETARILOR....................................178 8.3. O#LIGA/II 'I R0%P$NDERI ALE PROIECTAN/ILOR....................................175 8.7. O#LIGA/II 'I R0%P$NDERI ALE E6EC$TAN/ILOR.....................................175 8.8. O#LIGA/II 'I R0%P$NDERI ALE $TILI(ATORILOR 'I AD&INI%TRATORILOR44444444444444444444444444..17 9 8.:. O#LIGA/II 'I R0%P$NDERI ALE RE%PON%A#ILILOR C$ $R&0RIREA CO&PORT0RII CON%TR$C/IILOR.....................................................................179 8.5. O#LIGA/II 'I R0%P$NDERI ALE E6EC$TAN/ILOR $R&0RIRII CON%TR$C/IILOR............................................................................................. 179 8.9. ATRI#$/IILE IN%PEC/IEI DE %TAT ;N CON%TR$C/II< L$CR0RI P$#LICE< $R#ANI%& 'I A&ENA=AREA TERITORI$L$I......................................180 6. PREVEDERE INALĂ.............................................................................................181 !. ANE"A 1................................................................................................................183

..area "on!tr "?iilor< a*robat *rin 1GR nr........... 1...#.............. E)e"t area a"?i nilor de r2+rire a "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor !e eBe" t+ >n -ederea !ati!)a"erii *re-ederilor ....... 1........ent l nor2ati..........+< !e aleg *entr )ie"are "on!tr "?ie >n *arte< a!t)el >n"Ct " aG tor l nor "riterii de a*re"iere Ai al nor "ondi?ii de "alitate legate de de!tina?ia "on!tr "?iei< !+ *er2it+ a*re"ierea a*tit dinii ei *entr eB*loatare< re!*e"ti.............Pre.. ltate din ob!er-are Ai 2+! r+tori a! *ra nor )eno2ene Ai 2+ri2i "e "ara"teri..........+rii "alit+?ilor "are o )a" !+ "ore!* nd+ "erin?elor *ro*rietarilor Ai@!a tili............are !a alar2are< *re-enirea a-ariilor et".....ea......... Pro*riet+?ile de "o2*orta2ent< "a Ai )eno2enele Ai 2+ri2ile "e le "ara"teri.......atorilor...................di2in area *ag belor 2ateriale< de *ierderi de -ie?i Ai de degradare a 2edi l i Dnat ral< !o"ial< " lt ralE "Ct Ai ob?inerea de in)or2a?ii ne"e!are *er)e"?ion+rii a"ti-it+?ii >n "on!tr "?ii.ea...1.185 1......a reali.....+ *ro*riet+?ile "on!tr "?iilor >n *ro"e! l de intera"?i ne " 2edi l a2biant Ai teFnologi"..... ANE"A 3.......188 $.. %"o* l r2+ririi "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor e!te de a ob?ine in)or2a?ii >n -ederea a!ig r+rii a*tit dinii "on!tr "?iilor *entr o eB*loatare nor2al+< e-al area "ondi?iilor *entr *re-enirea in"identelor< a""identelor Ai a-ariilor< re!*e"ti... 5::@1995 Ai e!te o "o2*onent+ a !i!te2 l i "alit+?ii >n "on!tr "?ii................. PREVEDERI GENERALE 1...... 10@1998 *ri-ind "alitatea "on!tr "?iilor Ai ale reg la2ent l i *ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii >n eB*loatare< inter-en?iile >n ti2* Ai *o!t tili.............. ANE"A 2....3...........$r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor !e de!)+Aoar+ *e toat+ *erioada de -ia?+ a "on!tr "?iei >n"e*Cnd " eBe" ?ia ei Ai e!te o a"ti-itate !i!te2ati"+ de " legere Ai -alori)i"are D*rin r2+toarele 2odalit+?i: inter*retare< a-erti...........2......E a in)or2a?iilor re......*ri-ind a"ti-itatea de r2+rire a "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor r+!* nde *re-ederilor Legii nr..............

3< *ar. 4.*ri-ind 2en?inerea "erin?elor de re.1$$$ 2.i"+ a n i *rod !< a nei "on!tr "?ii< *+r?i !a ele2ent "o2*onent al a"e!teia< "a . 5!=N 6-( 1#.4. bE a-arii ne!tr "t rale< *rod !e >n ele2entele !a *+r?ile de "on!tr "?ii "are n )a" *arte din !tr "t ra de re.a nei gr *+ri de )a"tori Ai "riterii a!o"iate< "are *er2ite "on!iderarea .(/.7 P 138 1$$! E*):0')/ 6.7 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENA%ĂRII TERITORIULUI C& 0'6-(&* ('.ea. A"ti-itatea de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor !e a*li"+ t t ror "ategoriilor de "on!tr "?ii Ai -a )i a!ig rat+ de "+tre in-e!titori< *roie"tan?i< eBe" tan?i< ad2ini!tratori< tili.-.1(-23 ) 20(4/'&25-.i!ten?+< !tabilitate Ai d rabilitate ale "on!tr "?iilor "Ct Ai ale "elorlalte "erin?e e!en?iale. CARTEA TE@NICĂ A CONSTRUCŢIEI: an!a2bl l do" 2entelor teFni"e re)eritoare la *roie"tarea< eBe" ?ia< re"e*?ia< eB*loatarea Ai r2+rirea "o2*ort+rii >n eB*loatare a "on!tr "?iei< " *rin. CATEGORIE DE IMPORTANŢA A CONSTRUCŢIILOR : "ategorie !tabilit+ *e ba. AVARIE: ori"e degradare DdeteriorareE !a "on!e"in?+ d+ n+toare Dne)a-orabil+E *entr !tarea )i. N0/3 . 1.i"eE a "on!tr "?iei re!*e"ti-e Ai a e-ol ?iei a"e!teia >n ti2*.DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR A<'0:)/ 6. 1.i!ten?+ a nei "on!tr "?ii.+ < *re" 2 Ai 2etodologia de e)e"t are a a"e!tora !e !tabile!" de "+tre *roie"tant !a eB*ert< >n ) n"?ie de "ategoria de i2*ortan?+ a "on!tr "?iilor Ai !e "on!e2nea. APTITUDINEA DE UTILIZARE >E"PLOATARE E: "a*a"itatea n i *rod ! D!er-i"i < l "rare< "on!tr "?ieE de a >nde*lini ) n"?i nea de)init+ *entr "are a )o!t "on"e* t< >n "ondi?ii !*e"i)i"e.entate >n "a*itol l 8.Cnd toate datele< do" 2entele Ai e-iden?ele ne"e!are *entr identi)i"area Ai deter2inarea !t+rii teFni"e D)i. %e eB"e*tea.*0' "are -a )i *+!trat >n C)'/.9/.orii DLegea nr. $r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor e!te de do + "ategorii: $r2+rire " rent+H $r2+rire !*e"ial+ Categoria de r2+rire< *erioadele la "are !e reali.+ >n %&'()*&* E+.3E. 10@1998< art.atori< eB*er?i< !*e"ialiAti Ai re!*on!abili " r2+rirea "on!tr "?iilor a "+ror obliga?ii ! nt *re.i!ten?+.) T.5.at+ de n e-eni2ent. NORMATIV PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR I(6-2)/-+7 P 138 1$$$ Î(*02&-.(-.7 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE..?<*-2)/-+3: La "on!tr "?ii !e deo!ebe!" do + "ategorii *rin"i*ale de a-arii: aE a-arii !tr "t rale *rod !e >n ele2entele !a >2bin+rile !tr "t rii de re.8#. TERMINOLOGIE 1. 2.+ de la a"ea!t+ a"ti-itate "l+dirile *entr lo" in?e " *arter *l ! n etaG Ai aneBele go!*od+reAti !it ate >n 2edi l r ral Ai >n !atele "e a*ar?in oraAelor *re" 2 Ai "on!tr "?iile *ro-i. 3.

N0/.?<*-2)/-+. ltatelor " "erin?ele DeBigen?eleE !*e"i)i"ate< *entr a deter2ina "+ e!te reali. te treb ie !+ )ie l ate >n a"ord " "ir" 2!tan?ele 2o2ent l i. DE ECT: ne!ati!)a"erea nei "erin?e !a a nei "ondi?ii legate de o tili. 3E Treb ie )+" ta di!tin"?ia >ntre Ide)e"tI Ai Ine"on)or2itateI deoare"e a"e!te no?i ni a "a ba. t+< in"l !i-e "ele *ri-ind abaterea !a ineBi!ten?a neia !a a 2ai 2 ltor "ara"teri!ti"i de "alitate. . EC@IPAMENT DE MĂSURARE a*arat< di!*o. CONTROL: a"ti-itatea de e-al are Da "on)or2it+?iiE< *rin 2+! rare< eBa2inare< ob!er-are< >n"er"are !a tre"ere D-eri)i"areE *rin "alibre< a nei !a 2ai 2 ltor "ara"teri!ti"i ale nei entit+?i Ai "o2*ararea re. te< >n "a. 3E Co2*ortarea >n eB*loatare a n i *rod ! re)le"t+ d rabilitatea a"e!t ia< re!*e"ti.atE< !ing r !a >2*re n+ " alte 2iGloa"e< *entr e)e"t area de 2+! r+ri ale nei 2+ri2i date.are *re-+.are< >n " r! l d ratei !ale de !er-i"i .2en?inerea >n ti2* a *er)or2an?elor !ale.are Ai la >ntreg l "i"l de eBi!ten?+ al a"e!tora< >n ) n"?ie de "ara"teri!ti"ile Ai rela?iile lor " 2edi l 2an< !o"ioe"ono2i" Ai nat ral. 3E Categoriile de i2*ortan?+ a "on!tr "?iilor ! nt: aE "ategorii de i2*ortan?+ global+< den 2ire " rent I"ategorii de i2*ortan?+I< "are *ri-e!" "on!tr "?iile ! b toate a!*e"tele. l ne"on)or2it+?iiE.+ *rin "alitatea !a Dtotalitatea *ro*riet+?ilor Ai "ara"teri!ti"ile !aleE la "erin?ele !tabilite< *ri-ind a*tit dinea !a la tili.7 1E %tabilirea "ategoriei de i2*ortan?+ a "on!tr "?iilor e!te ne"e!ar+ *entr a*li"area di)eren?iat+< >n ) n"?ie de a"e!ta< a !i!te2 l i "alit+?ii Ai a t t ror "o2*onentelor !ale Ai >n !*e"ial a !i!te2 l i de "ond "ere Ai a!ig rare a "alit+?ii *re" 2 Ai a altor *re-ederi legale. $. N0/.are *re-+.?<*-2)/-+.Din!tr 2ent< 2iGlo"E de!tinat D tili. bE "ategorii de i2*ortan?+ !*e"i)i"+< den 2ite I"la!e de i2*ortan?+I< "are *ri-e!" "on!tr "?iile !a n 2ai *+r?i ale a"e!tora< dar n 2ai ! b an 2ite a!*e"te. Note eB*li"ati-e: 1E . 6.+ de "o2*ara?ie ele2ente di)erite D"ondi?iile de tili.di)eren?iat+ a "on!tr "?iilor de "+tre *arti"i*an?i la *ro"e! l de reali. A-Cnd >n -edere "onota?iile G ridi"e *ri-ind re!*on!abilitatea *rod "+tor l i< ter2en l Ide)e"tI treb ie )olo!it " *r den?+. l abord+rii de *er)or2an?+< "o2*ortarea >n eB*loatare a n i *rod !< !e a*re"ia.iti. l de)e"t l i Ai "erin?ele !*e"i)i"ate< >n "a. Note eB*li"ati-e: $n e"Fi*a2ent Din!tr 2ent< a*aratE de 2+! rare *oate )i tili. CLASA DE IMPORTANŢĂ: "ategorie !*e"i)i"+ de i2*ortan?+< "are *ri-eAte "on!tr "?ia !a n 2ai *+r?i ale a"e!teia< ! b an 2ite a!*e"te de)inite. 5. !. COMPORTAREA ÎN E"PLOATARE: 2ani)e!tare a 2od l i >n "are n *rod ! Dl "rare< "on!tr "?ieE rea"?ionea.n "a. #.+ *rin 2+! ra >n "are *er)or2an?ele a"e!t ia< r+!* nd "erin?elor !*e"i)i"ate.are *re-+.at+ "on)or2itatea *entr )ie"are din a"ele "ara"teri!ti"i< " "erin?ele DeBigen?eleE !*e"i)i"ate. .at !e*arat !a a!a2blat >n !i!te2e "o2*leBe "a: . 1E Condi?iile de tili.

1#.are< "are treb ie )olo!ite !a < >n li*!a a"e!tora< o de!"riere ! ""int+ a >n"er"+riiH dE ordinea >n "are treb ie !+ !e de!)+Aoare o*era?i nileH eE 2od l de *re.int+ re. 18. ltatele Ai e)e"tele a"e!tor e-eni2ente a! *ra a"elei "on!tr "?ii. 12.+ >ntrJ n an 2it do2eni .+< >n ordine "ronologi"+< toate e-eni2entele D)a*te< a"?i ni< a"ti-it+?i< inter-en?ii< "ontroale< eB*erti.i"+ !a G ridi"+ "are are dre*t l de *ro*rietate a! *ra n i b n< "are *o!ed+ o "on!tr "?ie< i2obil. %URNALUL EVENIMENTELOR7 do" 2ent al "+r?ii teFni"e a "on!tr "?iei< >n "are !e "on!e2nea. 13. N0/3 .n general n *rogra2 de >n"er"+ri treb ie !+ " *rind+ indi"a?ii *ri-ind: aE "ara"teri!ti"ile "e treb ie deter2inate *rin >n"er"+riH bE n 2+r l !a "antitatea *rod !elor a! *ra "+rora treb ie e)e"t ate >n"er"+rileH "E 2etodele de >n"er"are !tandardi. 1$.i"+ !a G ridi"+ "are *la!ea. INVESTITOR7 *er!oan+ )i. E"PERT7 *er!oan+ ate!tat+ de n organ de !tat *entr a )a"e o eB*erti. N0/3 .?<*-2)/-+3: Pentr de!e2narea a"e!t i do" 2ent< *ot )i tili.e< in!*e"?ii et"E< "are !e *rod " deJa l ng l *erioadei de eBi!ten?+ a "on!tr "?iei re!*e"ti-e< *re" 2 Ai re. ltatelor ?in te. RAPORT DE ÎNCERCARE7 do" 2ent "are *re. E"PERTIZA TE@NICĂ7 "er"etarea )+" t+ de n eB*ert teFni" ate!tat !a n in!tit t de !*e"ialitate< a! *ra nei !it a?ii !a *roble2e *ri-ind "alitatea n i *rod !< !er-i"i < *roie"t !a l "rare de "on!tr "?ii< *re" 2 Ai !tarea teFni"+ a nor "on!tr "?ii eBi!tente.a?i Ai al?i ter2eni "a: dare de !ea2+ a! *ra >n"er"+rii !a *ro"e! -erbal de >n"er"are. 28. 1!. 11. .+ "a*ital >n >ntre*rinderi< "on!tr "?ii " !"o* l ob?inerii de *ro)it ri. PROGRAM DE ÎNCERCĂRI: do" 2ent teFni" elaborat >n -ederea de)inirii obie"t l i Ai a an!a2bl l i de "ondi?ii Ai a"ti-it+?i "e treb ie >nde*linite *entr a !ati!)a"e "erin?ele !*e"i)i"ate ale nei >n"er"+ri.e o*era?ii de >n"er"are Ai 2+! rare< >n -ederea ob?inerii nor date *ri-ind "ara"teri!ti"ile n i *rod !.iti-e< *entr a eBe" ta o*era?ii de 2+! rare !*e"i)i"ateH bE E"Fi*a2ente de 2+! rare Ai >n"er"are< de!tinate !+ e)e"t e. 16. PREVEDEREA DE ECTELOR: a"ti-it+?i !a a"?i ni a-Cnd "a obie"t in-e!tigarea< e-itarea !a red "erea a*ari?iei Ai@!a re*et+rii n i de)e"t !a a nei ano2alii. METODĂ DE MĂSURARE: an!a2bl de o*era?ii teoreti"e Ai *ra"ti"e< >n ter2eni generali< a*li"ate *entr eBe" tarea 2+! rilor< d *+ n *rin"i*i dat. PROPRIETAR: *er!oan+ )i. E"AMINARE7 !t dierea Ai anali. INSPECŢIE7 a"ti-itatea de -eri)i"are< "ontrol !a ! *ra-egFere< "are !e eBer"it+ >n "adr l nei 2i!i ni date.entare a re. 15. ltatele nei >n"er"+ri Ai alte in)or2a?ii rele-ante *entr >n"er"are.?<*-2)/-+37 .aE %i!te2e de 2+! rare< "on!tit ind an!a2bl ri "o2*lete de in!tr 2ente de 2+! r+ Ai alte di!*o.area dire"t+ a nei entit+?i< *entr a ob?ine "on-ingerea "+ a"ea!ta e!te "on)or2+ " "erin?ele DeBigen?eleE !*e"i)i"ate. 14.

1. )iAe< di!"Fete de "al" lator et"EH ). l >n "are n are *er!onal " 2iGloa"e ne"e!are *entr a e)e"t a a"ea!t+ a"ti-itate< *oate "ontra"ta a"ti-itatea de r2+rire " rent+ " o )ir2+ abilitat+ >n a"ea!t+ a"ti-itate.2. 3.21.iti-e !i2*le de 2+! rareH b. al+ dire"t+ Ai da"+ e!te "a.iti-e a!a2blate *entr a eBe" ta o l "rare D2 n"+E de 2+! rare !*e"i)i"at+. 2od l de *rel "rare *ri2ar+H . rile >n "are ob!er-a?iile !a 2+! r+rile !e )a" >n a)ara *eriodi"it+?ii !tabiliteH e. ale !a " di!*o. *rogra2 l de 2+! r+tori< *rel "r+ri< inter*ret+ri< in"l !i. In!tr "?i nile de r2+rire " rent+ a "o2*ort+rii -or " *rinde< >n 2od obligatori < r2+toarele: a.3. 10@1998< art. $r2+rirea " rent+ e!te o a"ti-itate de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor "are "on!t+ din ob!er-area Ai >nregi!trarea nor a!*e"te< )eno2ene Ai *ara2etri "e *ot !e2nala 2odi)i"+ri ale "a*a"it+?ii "on!tr "?iei de a >nde*lini "erin?ele de re. URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR 3. " rent *er2anent !a te2*orare.onele de ob!er-a?ie Ai * n"tele de 2+! rareH ".1. )eno2ene r2+rite *rin ob!er-a?ii -i. 3.+E "on!tr "?iile< >n de" r! l tili.3E Ai are n "ara"ter *er2anent< d rata ei "oin"ide " d rata de eBi!ten?+ )i. 3.3< *ar. URMĂRIREA COMPORTĂRII >ÎN E"PLOATAREA A CONSTRUCŢIILOR : a"?i ne !i!te2ati"+ de ob!er-are< eBa2inare< in-e!tigare a 2od l i >n "are r+!* nd Drea"?ionea.4. $r2+rirea " rent+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor !e e)e"t ea. SISTEM DE MĂSURARE : an!a2bl "o2*let de in!tr 2ente de 2+! rare Ai alte di!*o. 3. 22.1.1."a.1. $r2+rirea " rent+ a "on!tr "?iilor !e a*li"+ t t ror "on!tr "?iilor de ori"e "ategorie !a "la!+ de i2*ortan?+ Ai )or2+ de *ro*rietate de *e teritori l Ro2Cniei< " eB"e*?ia "l+dirilor *entr lo" in?e " *arter Ai *arter *l ! n etaG Ai aneBele go!*od+reAti !it ate >n 2edi l r ral Ai >n !atele "e a*ar?in oraAelor< *re" 2 Ai "on!tr "?iilor *ro-i. .atorilor< "are o eBe" t+ " *er!onal Ai 2iGloa"e *ro*rii !a >n "a.5.i"+ a "on!tr "?iei re!*e"ti-e. PREVEDERI PRIVIND URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR 3.6.+rii lor< ! b in)l en?a a"?i nilor agen?ilor de 2edi < a "ondi?iilor de eB*loatare Ai a intera"?i nii "on!tr "?iilor " 2edi l >n"onG r+tor Ai " a"ti-itatea tili.1. l " 2iGloa"e de 2+! rare de .+ *rin eBa2inare -i.+ >n "on)or2itate " in!tr "?i nile de r2+rire " rent+ a "on!tr "?iilor *re-+.atorilor. 3.iti-ele de 2+! rare !a ob!er-a?ii DniAe< !"+ri de a""e!< bal !trade< *lat)or2e et"EH d.i!ten?+< !tabilitate Ai d rabilitate !tabilite *rin *roie"te.1. 2od l de >nregi!trare Ai *+!trare a datelor DeB. 3.area r2+ririi " rente a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor noi !a -e"Fi re-ine >n !ar"ina *ro*rietarilor Ai@!a a tili. $r2+rirea " rent+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor !e e)e"t ea.1.n "a. a2enaG+rile ne"e!are *entr di!*o. Organi. .orii DLegea nr. l "on!tr "?iilor -e"Fi "are n a in!tr "?i ni de r2+rire " rent+< a"e!tea *ot )i "o2andate nei )ir2e de !*e"ialitate. te >n *roie"tele de eBe" ?ie.

In!*e"?ia eBtin!+ are "a obie"t o eBa2inare detaliat+< din * n"t de -edere al re. In!*e"tarea eBtin!+ !e >n"Feie " n ra*ort !"ri! >n "are !e " *rind< !e*arat ob!er-a?iile *ri-ind degrad+rile "on!tatate Dti*< "a .!.i!ten?a< !tabilitatea Ai d rabilitatea "on!tr "?iei *ro*rietar l !a tili. 3.1.e< grad l Ai e)e"t l a"e!toraE< 2+! rile ne"e!are a )i l ate *entr >nl+t rarea e)e"telor a"e!tor degrad+ri< *re" 2 Ai< da"+ e!te "a. In "a.ea.. In!*e"tarea eBtin!+ a! *ra nei "on!tr "?ii !e -a e)e"t a de "+tre !*e"ialiAti ate!ta?i< " eB*erien?+ >n do2eni l "er"et+rii eB*eri2entale a "on!tr "?iilor.+ di!*o. 3.) T.(-.n "adr l r2+ririi " rente a "on!tr "?iilor< la a*ari?ia nor deterior+ri "e !e "on!ider+ "+ *ot a)e"ta re.2.+ teFni"+.6.5. deterior+ri !e2ni)i"ati-e !e2nalate >n "adr l a"ti-it+?ii de r2+rire " rent+H b.!.g.ii< al ne"+ri de teren et".2.n "adr l in!*e"t+rii eBtin!e !e tili.2. PREVEDERI PRIVIND INSPECTAREA E"TINSĂ A UNEI CONSTRUCŢII 3. l "on!tat+rii *o!ibilit+?ii !a i2inen?ei *rod "erii nei a-arii.4.2. ri !*e"iale a teren l i Ai . !"Fi2barea de!tina?iei !a a "ondi?iilor de eB*loatare a "on!tr "?iei re!*e"ti-e.2.iti-e< a*arat r+< in!tr 2ente< e"Fi*a2ente Ai 2etode de >n"er"are nedi!tr "ti-e Ai@!a *ar?ial di!tr "ti-e. d *+ e-eni2ente eB"e*?ionale a! *ra "on!tr "?iilor D" tre2 r< )o"< eB*lo. 3.1(-23 ) 20(4/'&25-. l >n "are !e "on!tat+ deterior+ri a-an!ate ale !tr "t rii "on!tr "?iei< bene)i"iar l -a !oli"ita >nto"2irea nei eB*erti. ri deo!ebite *ri-ind !ig ran?a Ai d rabilitatea "on!tr "?iilor " 2 ar )i: a.#.onelor adia"ente.+. 3. A"ea!t+ a"ti-itate !e e)e"t ea.ii< al ne"+ri de teren et". l< eBtinderea 2+! rilor " rente DanterioareE de r2+rire a "o2*ort+rii >n ti2*. 3.E 3.ii de inter-en?ieH i.1.e teFni"e.iiH F. .onelor re*arate Ai "on!olidate anterior< *re" 2 Ai >n "a.3.1.2.1(-23 ) 20(4/'&25-. .2.) T.$. te *rin in!tr "?i nile de r2+rire " rent+< dar n 2ai rar de o dat+ *e an Ai >n 2od obligatori d *+ *rod "erea de e-eni2ente deo!ebite D!ei!2< in nda?ii< in"endii< eB*lo. 3.+ tili. Per!onal l >n!+r"inat " e)e"t area a"ti-it+?ii de r2+rire " rent+< -a >nto"2i ra*oarte "e -or )i 2en?ionate >n %&'()*&* .2.re!*e"ti-e Ai !e -or l a toate 2+! rile *entr eBe" ?ia e-ent alelor inter-en?ii< re*ara?ii !a "on!olid+ri >n!"ri!e >n a"e!t ra*ort.area "on!tr "?iilor >n "ondi?ii de !ig ran?+H "..*0' Ai -or )i in"l !e >n C)'/. $r2+rirea " rent+ !e -a e)e"t a la inter-ale de ti2* *re-+. *ro"ed ra de aten?ionare Ai alar2are a *o* la?iei ! !"e*tibil+ de alertat+ >n "a. l de o eB*erti. Ra*ort l *ri-ind e)e"t area in!*e"t+rii eBtin!e !e in"l de >n C)'/. . 2odalit+?i de tran!2itere a datelor *entr inter*retarea Ai l area de de"i. .i!ten?ei< !tabilit+?ii Ai d rabilit+?ii< a t t ror ele2entelor !tr "t rale Ai ne!tr "t rale< a >2bin+rilor "on!tr "?iei< a .2. re!*on!abilitatea l +rii de de"i. 3.E Ai "are a)e"tea. 3.+ >n "a.(/.1.n -ederea a!ig r+rii *o!ibilit+?ii *ra"ti"e de e)e"t are a a"e!tei in!*e"t+ri eBtin!e< !e -or *re-edea "ondi?ii de a""e! la ele2entele !tr "t rale Ai ne!tr "t rale< >2bin+ri et". 3.-.ator l -a "o2anda o in!*e"tare eBtin!+ a! *ra "on!tr "?iei re!*e"ti-e r2at+ da"+ e!te "a.

$r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor !e in!tit ie la: aE "on!tr "?ii noi de i2*ortan?+ deo!ebit+ !a eB"e*?ional+ !tabilit+ *rin *roie"tH bE "on!tr "?ii >n eB*loatare " e-ol ?ie *eri" loa!+< re"o2andat+ de re. Organi.< >n "on)or2itate " *re-ederile *roie"t l i *rin "are a )o!t in!tit it+ r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor.ate< ada*tate obie"ti-elor !*e"i)i"e ale )ie"+r i "a.are !a a -alorilor li2it+ date de a*arat ra de 2+! r+ Ai "ontrolH dE -eri)i"area e)i"ien?ei t t ror 2+! rilor de inter-en?ie a*li"ateH eE -eri)i"area i2*a"t l i "on!tr "?iei a! *ra 2edi l i >n"onG r+torH )E a!ig rarea n i -ol 2 2are de date !ig re Ai *rel "rabile !tati!ti" Dban"+ de dateE ne"e!ar *entr : !tabilirea inter-alelor -alorilor "ore!* n. ltatele nei eB*erti!e teFni"e !a a nei in!*e"t+ri eBtin!eH "E "ererea *ro*rietar l i< a In!*e"?iei de %tat >n Con!tr "?ii< L "r+ri P bli"e< $rbani!2 Ai A2enaGarea Teritori l i !a a organi!2elor re" no!" te de a"e!ta *e do2enii de !*e"ialitate.4.6.1. Obie"ti-ele r2+ririi !*e"iale a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor ! nt: aE a!ig rarea !ig ran?ei Ai d rabilit+?ii "on!tr "?iei< *rin de*i!tarea la ti2* a )eno2enelor *eri" loa!e Ai a .i!ten?+< !tabilitate Ai d rabilitate !tabilite *rin *roie"te.4.5. >n *arte Ai ?inCnd !ea2a de *re-ederile regle2ent+rilor teFni"e >n -igoare< !tandarde< nor2ati-e< in!tr "?i ni teFni"e< gFid ri teFni"eE.areI Ai alar2are< *entr re!*e"ti-ii *ara2etriiH 2odi)i"+ri ale *roie"t l i de eBe" ?ie !a de inter-en?ii< >n "a. $r2+rirea !*e"ial+ e!te o a"ti-itate de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor "are "on!t+ din 2+! rarea< >nregi!trarea< *rel "rarea Ai inter*retarea !i!te2ati"+ a -alorilor *ara2etrilor "e de)ine!" 2+! ra >n "are "on!tr "?iile >Ai 2en?in "erin?ele de re. 4.ele de "al" lH -eri)i"area "o2*ort+rii >n "ondi?ii reale Ai "o2*leBe a nor noi ti* ri de 2aterialeH -eri)i"area eB*eri2ental+ a noilor 2etode de "al" l. 4. 4.3. A"e!te inter-ale de -alori ! nt ne"e!are *entr a a*re"ia -alabilitatea i*ote.+ " 2iGloa"e de ob!er-are Ai 2+! rare "o2*leBe Ai !*e"iali. In!tit irea r2+ririi !*e"iale a! *ra nei "on!tr "?ii !e "o2 ni"+ de "+tre in-e!titor< *ro*rietar !a tili. $r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor *oate )i de !" rt+ d rat+ !a de l ng+ d rat+.2.!.n 2o2ent l in!tit irii r2+ririi !*e"iale a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor a"ea!ta -a >ngloba Ai r2+rirea " rent+.area r2+ririi !*e"iale e!te !ar"ina *ro*rietar l i. 4. . .elor de "al" l Ai *entr !tabilirea inter-alelor -alorilor de Iaten?ieI< Ia-erti. la "a. A"ti-itatea de r2+rire !*e"ial+ are n "ara"ter *er2anent !a te2*orar< d rata ei !tabilind J!e de la "a. 4.ator< In!*e"?iei de %tat >n Con!tr "?ii< L "r+ri P bli"e< $rbani!2 Ai A2enaGarea Teritori l i. $r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor !e e)e"t ea. 4.#.+toare nei eB*loat+ri nor2ale Ai !ig re< >n toate !it a?iile *rin "are tre"e "on!tr "?ia< >n de" r! l -ie?ii !ale< atCt din * n"t de -edere al !oli"it+rilor "Ct Ai al in)l en?ei 2edi l i. l >n "are !it a?ia de *e teren n "ore!* nde " i*ote. 4.onelor nde a*arH bE ! *ra-egFerea e-ol ?iei nor )eno2ene *re-i.ibile< " *o!ibile e)e"te ne)a-orabile a! *ra a*tit dinii >n eB*loatareH "E !e2nalarea o*erati-+ a atingerii "riteriilor de a-erti. URMĂRIREA SPECIALĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR 4.

i. 4.go2ot Ai -ibra?ii et"E.ate ne"e!it+ n *er!onal !*e"iali.on+EH Al?i )a"tori "are in)l en?ea.4. l >n "are n an 2it ti* de "on!tr "?ie are r+!*Cndire 2areEH Cara"teri!ti"i ale in)ra!tr "t riiH Cara"teri!ti"i ale ! *ra!tr "t riiH .ii< di!tr geri datorate o*era?iilor 2ilitare< 2od l de ) n"?ionare a e"Fi*a2entelor de >ntre?inere Ai *rote"?ie< -ibra?ii Ai Ao" ri din ) n"?ionarea tilaGelor< -ibra?ii Ai Ao" ri din a"ti-itatea din .en?a degrad+rilor -i.+*ad+< a"?i nea -Cnt l iEH .are Ai alar2are< "alitatea !i!te2elor de li2itare a e)e"telor a""identelor< -entilarea "on!tr "?iilor ! bterane< e-a" area a*elor din in)iltra?ii< *ol area biologi"+< !i!te2e de e-a" are a oa2enilor Ai b n rilorEH .on+EH .$.onei "on!tr ite< !tarea !i!te2elor de a-erti. %ele"tarea "on!tr "?iilor ! * !e r2+ririi !*e"iale !e -a )a"e d *+ "riterii obie"ti-e< ?inCnd !ea2a de ri!" l *oten?ial *e "are "on!tr "?ia >l re*re.int+ atCt >n !ine< "Ct Ai *entr 2edi l >n"onG r+tor.eBterior< -alori ab!ol te eBtre2e ale te2*erat rii< >n"+r"+ri din .ibile< l "r+ri de re*ara?ie Ai >ntre?inere< "on!olid+ri< -Cr!ta "on!tr "?iei< n 2+r l !ei!2elor 2aGore ! *ortate< in"endii< eB*lo.a"tori de ri!" 2an< e"ologi"< e"ono2i" Dri!" *entr *o* la?ia din . $r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor e)e"t Cnd !e " 2iGloa"e "o2*leBe Ai !*e"iali.a"tori " in)l en?+ a! *ra grad l i de "on)ort Da!ig rarea "on)ort l i "li2ati"< *rote"?ie la .on+ Ai *entr o" *an?ii "on!tr "?iei< ri!" e"ologi" a! *ra 2edi l i< -aloarea e"ono2i"+ a "on!tr "?iei< -aloarea " lt ral+ Ai i!tori"+< -aloarea "on!tr "?iilor Ai in-e!ti?iilor din .entat de "on!tr "?ie Dgrad de a!ig rare la in"endii a "l+dirii Ai a .onaE !ei!2i"+ D"on)or2 P 100@93EH Grad l de a!ig rare !ei!2i"+H Re*etabilitatea "on!tr "?iei Dgrad l de ri!" )iind a2*li)i"at< >n "a.18.+ ri!" l *re.ate *e r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2*< *re. In a"e!t !en! !e -or l a >n "on!iderare r2+torii )a"tori: I2*ortan?a "on!tr "?ieiH Grad l D.at >n a!t)el de l "r+ri< !*e"ialiAtii >n do2eni l "er"et+rii eB*eri2entale a ele2entelor Ai !tr "t rilor de .a"tori de 2edi eBteriori D"alitatea teren l i de ) nda?ie< in)iltra?ii< agre!i-itatea a*elor ! bterane< 2iditatea ! bteran+< in nda?ii< 2edi "oro.a"tori de 2edi interiori D 2iditate interioar+< *ol area interioar+< -aria?ia te2*erat rii interioare< a"?i ni biologi"e Ai bio"Fi2i"eEH Calitatea Ai *arti" larit+?ile *roie"t+rii< re!*e"tarea regle2ent+rilor a"t ale >n !*e"ial *ri-ind *rote"?ia anti!ei!2i"+ *entr "on!tr "?iile >n eB*loatare< eBi!ten?a *roie"telor Ai "al" lelor *entr "on!tr "?iile >n eB*loatare< eBi!ten?a datelor a! *ra i!toriei "on!tr "?iei Ai e-ol ?iei degrad+rilor< eBi!ten?a detaliilor "on!tr "ti-e Ai ale in!tala?iilor< "alitatea 2aterialelor de "on!tr "?ie * !e >n o*er+H date *ri-ind 2od l de eBe" ?ie Dre!*e"tarea *roie"t l i de eBe" ?ie< ada*tarea la teren a *roie"t l i< "alitatea 2aterialelor< teFnologii de eBe" ?ie< >ntrer *eri de eBe" ?ie< eBer"itarea "ontrol l i >n ti2* l eBe" ?iei< re!*e"tarea *roie"t l i de r2+rire a "o2*ort+rii >n ti2* l eBe" ?iei< eBe" tarea >n"er"+rilor de *rob+ i2*ortanteEH Date *ri-ind 2od l de eB*loatare D!oli"it+ri >n eB*loatare< re!*e"tarea de!tina?iei< in)or2a?ii ba.

at *entr a"ea!t+ a"ti-itate de "+tre In!*e"?ia de %tat >n Con!tr "?ii< L "r+ri P bli"e< $rbani!2 Ai A2enaGarea Teritori l i< "on)or2 IIn!tr "?i nilor *ri-ind a tori.14.ator l -a "o2anda nei )ir2e !*e"iali.are Ai alar2are et"EH eE 2etode de 2+! rare@deter2inare Ai a*arat ra ne"e!ar+H )E !tabilirea "on"ret+ a * n"telor de 2+! r+< re!*e"ti. l "on!tr "?iilor >n eB*loatarea la "are !a Fot+rCt r2+rirea !*e"ial+ >n ba.i e2i!e de in-e!titor !a *ro*rietar.13. 4.n "a.area *roie"telor de r2+rire !*e"ial+ !e -a )a"e "on)or2 *re-ederilor legale >n -igoare " *rin!e >n Legea nr.+ *e ba.ele de eBe" ?ie !a eB*loatare< "Ct Ai 2+! rile re"o2andate< la a*ari?ia nor e-eni2ente legate de )a"tori de ri!"H gra)i"e de eAalonare a o*era?iilor de 2ontaG al a*aratelor< "orelat " gra)i" l general de eBe" ?ie al "on!tr "?iei.a nei in!*e"t+ri eBtin!e !a a nei eB*erti.n "a.11. l >n "are r2+rirea !*e"ial+ >n"e*e odat+ " eBe" ?ia "on!tr "?iei !a a "on!olid+rii< re!*on!abil l " r2+rirea !*e"ial+ a "on!tr "?iei re!*e"ti-e . $r2+rirea !*e"ial+ !e e)e"t ea. 4.itare a a*arat riiH FE !tabilirea 2od l i de arFi-are a datelor Dtabele ti*< *rogra2e "al" lator et".area re!*on!abililor " r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii >n eB*loatare a "on!tr "?iilorI< a*robate *rin Ordin l &LPAT 3l@N@1998. A"e!t *er!onal -a )i organi.a nei "o2en.ate *entr r2+rirea !*e"ial+ a "on!tr "?iilor.lo" l de 2ontaG al a*aratelor< *lan de a2*la!are " "otele de 2ontaGH gE "ondi?ii de re"e*?ie< -eri)i"are< de*o. A-i.i?ia Ai *rel "rarea a to2at+ a datelor.a n i *roie"t de r2+rire !*e"ial+ "are -a " *rinde r2+toarele: aE den 2irea Ai a2*la!area obie"t l i de "on!tr "?ieH bE 2oti-ele in!tit irii r2+ririi !*e"ialeH "E de!"rierea l "r+rii *e !" rt Dti* de "on!tr "?ie< "ara"teri!ti"i generale ale !tr "t rii< 2ateriale )olo!ite< di2en!i ni< "ara"teri!ti"i ale "ondi?iilor de ) nda?ie Ai ale 2edi l i et"EH dE obie"ti-ele r2+ririi !*e"iale D*ro*riet+?iE< )eno2ene< 2+ri2i< "riterii de a*re"iere< "ondi?ii de "alitate< li2ite de aten?ionare< a-erti. 10@1998< *ri-ind "alitatea >n "on!tr "?ii. 4.are< alar2areE "Ct Ai re!*on!abilit+?ile >n l area de de"i. riH GE *rogra2 l 2+! r+rilor< "orelat " )a. .ii >n a"e!te "a.e< *ro*rietar l !a tili.15.n "a. 4.+ri Ai *rel "rarea a to2at+ a datelor. .ator l i "are !e o" *+ " r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii "on!tr "?iei -a )i a tori. l "on!tr "?iilor noi elaborarea *roie"telor de r2+rire !*e"ial+ !e eBe" t+ "on"o2itent " *roie"t l de eBe" ?ie< de "+tre *roie"tant >n ba.ate elaborarea n i *roie"t de r2+rire !*e"ial+."on!tr "?ii< !*e"ialiAti >n di!*o.12. Re!*on!abil l din *artea in-e!titor l i< *ro*rietar l i !a al tili. .E a"ordCnd J!e 2are i2*ortan?+ *+!tr+rii Ai a""e!ibilit+?ii datelorH iE indi"area 2od l i de *rel "rare *ri2ar+ Ai de "o2*arare " -alori *re!tabile Dnor2ale< de aten?ie< a-erti. 4.iti-e Ai a*arat r+ de 2+! r+ Ai "ontrol "Ct Ai !*e"ialiAti >n a"Fi. Elaborarea *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+ !e -a eBe" ta de "+tre o )ir2+ de !*e"ialitate >n "olaborare " !*e"ialiAti >n do2eni l "er"et+rii eB*eri2entale a ele2entelor Ai !tr "t rilor de "on!tr "?ii< " !*e"ialiAti >n do2eni l a*arat rii de 2+! r+ Ai "ontrol "Ct Ai !*e"ialiAti >n a to2ati.at >n e"Fi*e !*e"iali.

ate.1#. .+ a )i ! * !+ r2+ririi !*e"iale< 2en?ionCnd a"ea!ta >n nota de "o2and+ Ai >n *roie"t l de eBe" ?ieH a!ig r+ )ond rile ne"e!are de!)+A r+rii a"e!tei a"ti-it+?iH bE a!ig r+ >nto"2irea *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+ Ai "o2 ni"+ >nto"2irea l i la In!*e"?ia de %tat >n Con!tr "?ii< L "r+ri P bli"e< $rbani!2 Ai A2enaGarea Teritori l iH "E "o2 ni"+ *ro*rietarilor Ai@!a tili.>2*re n+ " eBe" tat l -or l a toate 2+! rile *entr eBe" tarea *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+ *rin e"Fi*ele !*e"iali. ltatelor r2+ririi !*e"iale a "on!tr "?iilor !e )a"e de la "a. te de la a-i. 5. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR 5.at+ >n a"ea!t+ a"ti-itate< *e ba.E !a *rin )or?e *ro*rii.) T.+ a"ti-itatea de r2+rire " rent+ *rin 2iGloa"e Ai *er!onal *ro*ri !a *rin "ontra"t " o )ir2+ !*e"iali. l obliga?iile "e le re-in >n "adr l r2+ririi !*e"ialeH dE a!ig r+ >nto"2irea Ai *redarea "+tre *ro*rietari a C+r?ii teFni"e a "on!tr "?iei.1(-23 ) 20(4/'&25-. Valori)i"area re. t+ *rin *roie"tele de r2+rire< 2ontarea Ai "itirea de . la "a.area in-e!ti?iei >n "a. 4. eE a!ig r+ *ro" rarea a*arat rii de 2+! r+ Ai "ontrol *re-+. 4. l "on!tr "?iilor eBi!tente >n 2o2ent l Fot+rCrii in!tit irii r2+rii !*e"iale. Per!onal l >n!+r"inat " e)e"t area r2+ririi "o2*ort+rii !*e"iale a "on!tr "?iilor -a *re.a *roie"t l i de eBe" ?ie Ai a in!tr "?i nilor date de *roie"tantH "E "o2and+ *roie"t l de r2+rire !*e"ial+< a!ig r+ )ond rile ne"e!are a"ti-it+?ii de r2+rire !*e"ial+ Ai "o2and+ e)e"t area r2+ririi !*e"iale *rin )ir2e "o2*etenteH .1!.a re.2. 5. ltatele a"ti-it+?ii de r2+rire !*e"ial+ a "on!tr "?iei Ai -or >nAtiin?a in-e!titorii Ai@!a *ro*rietarii< >n !"ri!< a! *ra 2+! rilor "e !e i2* n.10.atorilor< "are *reia "on!tr "?iile obliga?iile "e le re-in >n "adr l r2+ririi " rente Ai da"+ e!te "a. Proie"tant l !a eB*ert l -or anali.16. l "on!tr "?iilor noi< iar >n "a.*rin griGa re!*on!abil l i "e !e o" *+ " r2+rirea !*e"ial+ a "on!tr "?iei re!*e"ti-e. 4. 4.ea. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE INVESTITORILOR7 aE !tabile!" >2*re n+ " *roie"tant l a"ele "on!tr "?ii a "+ror "o2*ortare r2ea.ate D*"t.ond rile *ri-ind e)e"t area r2+ririi !*e"iale -or )i *re-+.1. EBe" tant l -a a!ig ra 2ontarea 2iGloa"elor de ob!er-are Ai 2+! rare >n "on)or2itate " *roie"t l de r2+rire !*e"ial+< -a a!ig ra *rote"?ia Ai "on!er-area lor *e d rata eBe" ?iei "on!tr "?iei !a a "on!olid+rii< "Ct Ai e)e"t area 2+! r+torilor "on)or2 *rogra2 l i de 2+! rare *rin )or?e *ro*rii !a *rin e"Fi*e !*e"iali. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PROPRIETARILOR aE r+!* nde de a"ti-itatea *ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii "on!tr "?iilor ! b toate )or2eleH bE organi. ltatele a"e!tei a"ti-it+?i >n ra*oarte< la ter2enele !tabilite *rin *roie"tele de r2+rire !*e"ial+ "e !e -or in"l de >n C)'/..enta re. 7.ero.< >n "on)or2itate " *re-ederile *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+.1$.

+ *rogra2 l de r2+rire >n ti2* a "on!tr "?iei Ai in!tr "?i nile *ri-ind r2+rirea " rent+H bE !tabile!" >2*re n+ " in-e!titorii Ai@!a " *ro*rietarii a"ele "on!tr "?ii "are ! nt ! * !e r2+ririi !*e"ialeH "E elaborea.+ >n "ontra"t >ndatoririle "e de" rg " *ri-ire la r2+rirea "o2*ort+rii >n eB*loatare a a"e!toraH GE *arti"i*+< *e ba.iH dE r2+re!" a*li"area *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+ Ai introd " >n a"e!t *roie"t toate 2odi)i"+rile "e ! r-in datorit+ !it a?iilor de *e terenH eE *reda la re"e*?ia de la ter2inarea l "r+rilor< in-e!titor l i Ai@!a *ro*rietar l i *roie"t l de r2+rire !*e"ial+ a "on!tr "?iei " toate 2odi)i"+rile ! r-enite< *entr in"l derea >n Cartea teFni"+ a "on!tr "?ieiH )E a!ig r+ *rin *roie"t l de eBe" ?ie a""e! l la * n"tele de r2+rire " rent+ Ai !*e"ial+ Di2*li"it Ai *entr in!*e"tarea eBtin!+EH gE *arti"i*+ la re"e*?ia a*arat rii de 2+! rare Ai "ontrol !tabilit+ a )i 2ontat+ *rin *roie"t l de r2+rire !*e"ial+< >n "a.3.+ *er!oanele "are e)e"t ea.e teFni"e la "on!tr "?iile la "are !a de*+Ait d rata de !er-i"i < "+rora li !e !"Fi2b+ de!tina?ia !a "ondi?iile de eB*loatare< *re" 2 Ai la "ele la "are !e "on!tat+ de)i"ien?e !e2ni)i"ati-e >n "adr l r2+ririi " rente !a !*e"ialeH )E "o2 ni"+ in!tit irea r2+ririi !*e"iale la In!*e"?ia de %tat >n Con!tr "?ii< L "r+ri P bli"e< $rbani!2 Ai A2enaGarea Teritori l iH gE a!ig r+ *+!trarea C+r?ii teFni"e a "on!tr "?iei Ai ?ine la .+ *roie"tele de r2+rire !*e"ial+ *entr "on!tr "?iile noi "Ct Ai >n "a. l >n "are a"eAtia e)e"t ea.+ r2+rirea " rent+ Ai !*e"ial+< den 2i?i re!*on!abili " r2+rirea "o2*ort+rii "on!tr "?iilor< >n "a.a?i de "+tre In!*e"?ia de %tat >n Con!tr "?ii< L "r+ri P bli"e< $rbani!2 Ai A2enaGarea Teritori l i< "on)or2 In!tr "?i nilor *ri-ind a tori.ate de di-er!ele organe *entr " noaAterea nor a!*e"te *ri-ind "o2*ortarea "on!tr "?iilorH KE nor2ali. te >n *roie"t a"ord+ a!i!ten?+ teFni"+ la 2ontarea a*arat riiH .ea.a teFni"+ a "on!tr "?iei.ii< in nda?ii< al ne"+ri de teren et"EH eE "o2and+ eB*erti.i G rnal l e-eni2entelorH FE ia 2+! rile ne"e!are 2en?inerii a*tit dinii *entr eB*loatare a "on!tr "?iilor a)late >n *ro*rietate DeB*loatare ra?ional+< >ntre?inere Ai re*ara?ii la ti2*E Ai *re-enirii *rod "erii nor a""idente *e ba.area re!*on!abililor " r2+rirea !*e"ial+ a "o2*ort+rii >n eB*loatare a "on!tr "?iilorH lE a!ig r+ l area 2+! rilor de inter-en?ii *ro-i.e teFni"e la "on!tr "?ii >n "a. iE la >n!tr+inarea !a >n"Firierea "on!tr "?iilor< !ti* lea. l nor !it a?ii de a-erti.i!ten?a Ai !tabilitatea "on!tr "?iei re!*e"ti-e !a d *+ e-eni2ente eB"e*?ionale D" tre2 r< )o"< eB*lo.a datelor ) rni. l a*ari?iei nor deterior+ri "e !e "on!ider+ "+ *ot a)e"ta d rabilitatea< re. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PROIECTANŢILOR aE elaborea.ate de r2+rirea " rent+ Ai@!a !*e"ial+. 5.+ r2+rirea !*e"ial+ treb ie !+ )ie a tori.dE "o2and+ in!*e"tarea eBtin!+ !a eB*erti.orii< !tabilite de *roie"tant >n "a.are !a alar2are Ai "o2and+ eB*erti. rile *re-+.a nei "o2en.a datelor "e le de?in< la an"Fetele organi. l "on!tr "?iilor a)late >n eB*loatare< *e ba.

l >n "are eBe" t+ re*ara?ii !a "on!olid+ri >nto"2e!" Ai *reda in-e!titor l i Ai@!a *ro*rietar l i do" 2enta?ia ne"e!ar+ *entr Cartea teFni"+ a "on!tr "?iei. 5.ii de inter-en?ii >n "a. l >n "are !i!te2 l de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iei !e2nali.+ Ai "o2*letea. ltate *e ti2* l eBe" ?iei !*re a e)e"t a "ore"t rile ne"e!are >n do" 2enta?ia *entr Cartea teFni"+ a "on!tr "?ieiH dE >nto"2e!" Ai *reda in-e!titor l i Ai@!a *ro*rietar l i do" 2enta?ia ne"e!ar+ *entr Cartea teFni"+ a "on!tr "?ieiH eE a!ig r+ *+!trarea Ai *redarea "+tre tili.ea. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE UTILIZATORILOR ŞI ADMINISTRATORILOR aE r+!* nd de reali.Cnd !tarea Inor2al+I< *re" 2 Ai -alorile li2it+ de Iaten?ieI< Ia-erti.5.a 2+! r+torilor e)e"t ate *e o d rat+ 2ai l ng+ de ti2*< inter-alele -alorilor "ara"teri.+ la .+ *ro*rietar l i degrad+rile ! r-enite >n ti2* l eB*loat+rii "on!tr "?iei< *entr l area de "+tre a"e!ta a 2+! rilor de inter-en?ii ne"e!are *entr re*ara?ii !a "on!olid+ri.+ *e *roie"tant a! *ra ne"on"ordan?elor " *re-ederile *roie"tant l i de r2+rire !*e"ial+ re.l i *entr "are a )o!t a tori.a 2iGloa"ele de ob!er-are Ai 2+! rare >n "on)or2itate " *re-ederile *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+< a!ig rCnd *rote"?ia Ai ob!er-area lor *e ti2* l eBe" ?iei "on!tr "?iei< *Cn+ la ad2iterea re"e*?iei de la ter2inarea l "r+rilor< "Cnd le *red+ in-e!titor l i Ai@!a *ro*rietar l i " *ro"e! -erbalH "Eaten?ionea.are !a ad2ini!trareH dE !e2nalea.area obliga?iilor "ontra"t ale !tabilite " *ro*rietar l< *ri-ind a"ti-itatea de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor< ! b toate )or2eleH bE a!ig r+ >ntre?inerea " rent+ a "on!tr "?ieiH "E 2en?in >n !tare de eB*loatare nor2al+ 2iGloa"ele de ob!er-are Ai 2+! rare 2ontate *e "on!tr "?iile a)late >n tili.ator Ai@!a *ro*rietar a datelor 2+! r+torilor e)e"t ate >n *erioada de eBe" ?ie a "on!tr "?ieiH )E >n "a.4.+ r2+rirea " rent+ a "on!tr "?iilor *e "are le eBe" t+ *e d rata eBe" ?iei< da"+ e!te !ti* lat+ >n "ontra"tH bE2ontea.areI< !a de Ialar2areI *entr "on!tr "?ieH iE a!ig r+ l area nor de"i.ele de "on!tr "?ie Ai eB*loatareE >n !"o* l >2b n+t+?irii a"ti-it+?ii de *roie"tare. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE E"ECUTANŢILOR7 aEe)e"t ea.+ !it a?ii anor2ale< de"i. 5.FE !tabile!" >n ba.i = rnal l e-eni2entelorH "E *arti"i*+ la re"e*?ia Ai 2ontarea a*arat rii de 2+! rare Ai "ontrol "on)or2 in!tr "?i nilor !a *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+H .ie *e "are o "o2 ni"+ >n !"ri! in-e!titor l i !a *ro*rietar l iH GE *arti"i*+ la "erere Ai "o2and+ >nto"2irea nor b+n"i de date *ri-ind "o2*ortarea "on!tr "?iilor de di)erite ti* ri D>n )a.6. 5.a?iH bE " no!" >n detali Cartea teFni"+ a "on!tr "?ieiH >nto"2e!" Ai *+!trea. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE RESPONSABILILOR CU URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR aE " no!" >n detali "on?in t l in!tr "?i nilor !a a *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+ a "o2*ort+rii >n eB*loatare a obie"ti.

area "elor >n dre*t la a*ari?ia nor e-eni2ente !a de*+Airea -alorilor de "ontrol< *entr a l a 2+! rile "ore!* n. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE E"ECUTANŢILOR URMĂRIRII CONSTRUCŢIILOR aE *arti"i*+ la a-i.itarea a*arat rii de 2+! rare Ai "ontrolH )E " no!" 2etodele de 2+! rare !tabiliteH gE " no!" detaliile de 2ontaG *entr )ie"are * n"t de 2+! r+ Ai a*arat< *re" 2 Ai -eri)i"+rile ne"e!are >nainte Ai d *+ 2ontare Ai reali.e< a nei in!*e"t+ri eBtin!e !a a altor 2+! ri *rin )ir2e !a !*e"ialiAti a tori.int+ n *eri"ol *entr !ig ran?a Ai !tabilitatea "on!tr "?ieiH )E !oli"it+ e)e"t area nei eB*erti.+ re!*e"tarea "ondi?iilor " *rin!e >n in!tr "?i nile !a *roie"t l de r2+rire !*e"ial+ a "o2*ort+rii >n eB*loatare Ai a "elor *re-+.are Ai alar2are et".area *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+H bE " no!" >n detali "on?in t l in!tr "?i nilor de r2+rire " rent+ !a a *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+H "E " no!" "on!tr "?ia< "ara"teri!ti"ile generale ale !tr "t rii< 2aterialele )olo!ite< di2en!i nile< "ara"teri!ti"ile "ondi?iile de ) ndare Ai ale 2edi l i et".+*ad+< ! *ra>n"+r"are a""idental+ " 2ateriale< al ne"are de teren< in"endi < eB*lo.dE "ontrolea.E a"ord+ 2aBi2+ i2*ortan?+ *+!tr+rii Ai a""e!ibilit+?ii datelorH GE " no!" 2od l de *rel "rare *ri2ar+ Ai de "o2*arare " -alorile de "ontrol Dnor2ale< de aten?ie< a-erti.a.ele de eBe" ?ie !a eB*loatareH iE " no!" 2od l de >nregi!trare Ai de arFi-are a datelor Dtabele< )iAe< *rogra2e "al" lator< A.ie A.a?i< >n "a.area "elor >n dre*t la a*ari?ia nor e-eni2ente !a de*+Airea -alorilor de "ontrol< *entr a l a 2+! rile "ore!* n.!.+ 2ontarea a*arat riiH FE " no!" *rogra2 l 2+! r+torilor< "orelat " )a. 805@1995H bE -eri)i"+ eBi!ten?a in!tr "?i nilor de r2+rire " rent+ Ai@!a a *roie"t l i de r2+rire !*e"ial+ a "on!tr "?iilorH . ATRIBUŢII ALE INSPECŢIEI DE STAT ÎN CONSTRUCŢIIB LUCRĂRI PUBLICEB URBANISM ŞI AMENA%AREA TERITORIULUI aE in!*e"tea.#. te >n Cartea teFni"+ a "on!tr "?ieiH eE "ontrolea.+< *e Aantiere< da"+ !e re!*e"t+2 eBe" ?ie *re-ederile Legii nr.EH eE *arti"i*+ la "o2anda< re"e*?ia< -eri)i"area Ai de*o.+ a"e!te l "r+riH KE a!ig r+ !e!i.+toare.E !tarea teFni"+ a "on!tr "?iei< >n !"o* l * nerii >n e-iden?+ a a"elor ele2ente de "on!tr "?ii "are *rin !tarea de degradare !a *rin "ondi?iile de eB*loatare re*re.ea.a. te Ai i2ediat d *+ ori"e e-eni2ent deo!ebit< " tre2 r< in nda?ie< *loaie toren?ial+ "+dere 2a!i-+ de .ele de eBe" ?ie !a eB*loatareH iE a!ig r+ !e!i.+ Dla inter-alele *re-+. 5::@1995 >n "on)or2itate " 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr.H dE " no!" obie"ti-ele r2+ririi " rente !a !*e"iale D"ara"teri!ti"i< )eno2ene< 2+ri2i< "riterii de a*re"iere< "ondi?ii de "alitate< li2ite de aten?ionare< a-erti.+toareH 1E >nto"2e!" ra*oartele *ri-ind r2+rirea " rent+ !a !*e"ial+ a "on!tr "?iei. 5.are< alar2areE Ai e)e"t ea. l "on!tat+rii nor degrad+riH gE >nto"2e!" ra*oartele *ri-ind r2+rirea " rent+ a "on!tr "?iei Ai *arti"i*+ la >nto"2irea ra*oartelor *ri-ind r2+rirea !*e"ial+ a "on!tr "?ieiH FE " no!" *rogra2 l 2+! r+torilor "orelat " )a. 5.10@1998< ale 1ot+rCrii G -ern l i Ro2Cniei nr.

.a *re-ederilor *re.+ r2+rirea " rent+ a !t+rii "on!tr "?iilorH eE in!*e"tea. Veri)i"+ da"+ !a l at 2+! rile de inte-en?ii< re*ara?ii !a "on!olid+ri >n!"ri!e >n a"e!te ra*oarte.atorii de "on!tr "?ii< eBi!ten?a ra*oartelor *ri-ind r2+rirea " rent+< r2+rirea !*e"ial+ !a alte in!*e"t+rii eBtin!e.+ >n *erioada de tili. )E "on!tat+ abaterile de la *re-ederile legale Ai a*li"+ !an"?i nile *re-+.atori !a ad2ini!tratori a *re-ederilor elaborate >n a"e!t !"o*H dE in!*e"tea.atorii de "on!tr "?ii re!*e"tarea *re-ederilor legale re)eritoare la re"e*?ia< >nto"2irea< *+!trarea Ai "o2*letarea C+r?ii TeFni"e a "on!tr "?iei< a = rnal l i E-eni2entelor< *re" 2 Ai 2od l >n "are a"eAtia e)e"t ea.!e -or elabora in!tr "?i ni teFni"e Ai gFid ri teFni"e *ri-ind 2etodele< *ro"edeele< a*arat ra Ai e"Fi*a2entele re"o2andate *entr a"ti-itatea de r2+rire a "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor *e "ategorii de "on!tr "?ii.*ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor< !e an lea. Prin a*robarea no l i nor2ati. te de lege.are< la "on!tr "?iile *entr "are a )o!t !tabilit+< *rin nor2e< in!tr "?i ni Ai *roie"te< r2+rirea "o2*ort+rii >n eB*loatare< 2od l de re!*e"tare de "+tre in-e!titori< *ro*rietari< tili.+ la *ro*rietarii Ai tili.n ba. PREVEDERE INALĂ .l *ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii "on!tr "?iilor Indi"ati. Legea 10@1998 Legea *ri-ind "alitatea >n "on!tr "?ii.+ Nor2ati.ent l i nor2ati. !."E in!*e"tea.+ la *ro*rietarii Ai tili.PI30 1995< * bli"at >n # letin l Con!tr "?iilor< -ol 2 l 7@1999. ANE"A 1 REGLEMENTĂRI TE@NICE ROMCNEŞTI ÎN VIGOARE PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR 1. 6.

Cla!i)i"are Ai "ondi?ii teFni"e de "alitate. 17. 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr. %TA% ::85@399 Ele2ente *re)abri"ate din beton< beton ar2at Ai beton *re"o2*ri2at. :. In"er"+ri *e beton l >nt+rit.5::@1995. %TA% 133:90 Con!tr "?ii. Pre!"ri*?ii generale. 13. %TA% 1035390 L "r+ri de >2b n+t+?iri ) n"iare. 5. 13. 3. al al >2bin+rilor ! date *rin to*ire. %TA% 13:7399 Control l -i. 10.3. %TA% 988395 De)e"to!"o*ie ltra!oni"+.area "on!tr "?iilor. P 10093 . Reg la2ent de organi.353@1997. 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr.ii. Reg la2ent *ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii >n eB*loatare< inter-en?iile >n ti2* Ai *o!t tili. 30. Reg li Ai 2etode de -eri)i"are a "alit+?ii. %TA% 357890 Teren de ) ndare. 19. %TA% 393093 Pod ri de Ao!ea.1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr.5::@1995. % *ra-egFerea "o2*ort+rii >n ti2* a l "r+rilor de indig ire.are Ai ) n"?ionare a In!*e"?iei de %tat >n "on!tr "?ii< l "r+ri * bli"e< rbani!2 Ai a2enaGarea teritori l i Ai a in!*e"?iilor teritoriale din ! bordinea a"e!teia. 7. 18. 1:. Reg la2ent *ri-ind a!ig rarea a"ti-it+?ii 2etrologi"e >n "on!tr "?ii. 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr. 15. 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr.i!ten?elor 2e"ani"e. 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr. 8. %TA% 135899 In"er"+ri *e betoane. $r2+rirea ta!+rilor "on!tr "?iilor *rin 2etode to*ogra)i"e. % *ra-egFeri Ai re-i.353@1997. 19. 9. Reg la2ent *ri-ind !tabilirea "ategoriei de i2*ortan?+ a "on!tr "?iilor.5::@1995. %TA% ::0:@39: De)e"to!"o*ie " radia?ii *enetrante.353@1997. 9. %TA% 599390 Con!tr "?ii FidroteFni"e. Reg la2ent *ri-ind "ond "erea Ai a!ig rarea "alit+?ii >n "on!tr "?ii. EBa2inarea radiogra)i"+ a >2bin+rilor ! date *rin to*ire. 31. % *ra-egFerea "o2*ort+rii in ti2*.5::@1995. 11. Deter2inarea re. Reg la2ent de re"e*?ie a l "r+rilor de "on!tr "?ii Ai in!tala?ii a)erente a"e!tora. 33. Nor2e de >nto"2ire a "+r?ii teFni"e a "on!tr "?iei. %TA% 10000@058 Prin"i*ii generale de -eri)i"are a !ig ran?ei "on!tr "?iilor.805@1995. %TA% :1039: #etoane *entr "on!tr "?ii FidroteFni"e. 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr. In"er"area in !it a "on!tr "?iilor *rin >n"er"+ri !tati"e. 1ot+rCrea G -ern l i Ro2Cniei nr. Reg la2ent *ri-ind "ontrol l de !tat al "alit+?ii >n "on!tr "?ii. EBa2inarea >2bin+rilor ! date *rin to*ire.

38. 39. 37. 31. 33.*entr r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor CNE. 35. . PE 73393 Nor2ati. 33. 33. 3:. C 30091 In!tr "?i ni teFni"e *entr "ontrol l "alit+?ii beton l i la "on!tr "?ii >ngro*ate< *rin 2etoda "arotaG l i !oni".i!ten?ei beton l i. I 3853 In!tr "?i ni teFni"e *entr e)e"t area >n"er"+rilor Fidra li"e Ai *ne 2ati"e la re"i*ien?i. CD 11959 Nor2e de*arta2entale de r2+rire a "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor de Fidroa2eliora?ie. 30. 35. C 33:91 In!tr "?i ni teFni"e *ri-ind )olo!irea 2etodei !e2idi!tr "ti-e *rin !2 lgere< la deter2inarea re. PE 53399 Nor2e teFni"e *entr >nto"2irea in!tr "?i nilor Ai *roie"telor de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor din "adr l obie"ti-elor ter2oenergeti"e. AND 83397 In!tr "?i ni *entr !tabilirea !t+rii teFni"e a n i *od.ooteFni"e Ai ind !triale. 37.*entr >n"er"area beton l i *rin 2etode nedi!tr "ti-e. C 3:98 Nor2ati. C 7157 In!tr "?i ni teFni"e *entr deter2inarea ta!+rii "on!tr "?iilor de lo" in?e< !o"ial" lt rale Ai ind !triale *rin 2etode to*ogra)i"e.ard l i !ei!2i" >n a2*la!a2ent l "on!tr "?iilor i2*ortante DbaraGe< "entrale n "learoele"tri"eE. PE 53799 Nor2e teFni"e *entr >nto"2irea in!tr "?i nilor Ai *roie"telor de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor Fidroenergeti"e.Nor2ati. 38. CD 18:9: Nor2e de*arta2entale *entr r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor !*e"i)i"e ind !triei 2iniere. PE 57199 Nor2e teFni"e *entr >nto"2irea in!tr "?i nilor Ai *roie"telor de r2+rire a "o2*ort+rii "on!tr "?iilor de re?ele ele"tri"e. C 37793 Indr 2+tor *entr in!*e"tarea Ai diagno!ti"area *ri-ind d rabilitatea "on!tr "?iilor din beton ar2at Ai beton *re"o2*ri2at. 3:. PE 53993 In!tr "?i ni teFni"e *ri-ind eBe" tarea !t diilor *entr e-al area Fa. 39. C 30891 In!tr "?i ni teFni"e *ri-ind >n"er"area in !it *rin >n"er"+ri !tati"e< "on)or2 %TA% 133:90 a "on!tr "?iilor "i-ile Ai ind !triale.*entr *roie"tarea anti!ei!2i"+ a "on!tr "?iilor de lo" in?e< !o"ial" lt rale< agro.

CD 1:595 Nor2e de*arta2entale &IC& *entr r2+rirea >n ti2* la "l+diri Ai "on!tr "?ii !*e"iale *entr >ntre*rinderi din ind !tria de tilaG gre .39. CD 1:895 Nor2ati. 70.area re!*on!abililor " r2+rirea !*e"ial+ a "on!tr "?iilor # letin l Con!tr "?iilor nr. 73. 78. 77. CD 10999 Nor2e de*arta2entale *entr r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor din dotarea nit+?ilor ind !triei Aoare. Nor2e teFni"e ne"e!are *roie"tan?ilor *entr >nto"2irea in!tr "?i nilor !"ri!e *ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor< >n !*e"i)i" l ind !triei "on!tr "?iilor de 2aAini D*rel "r+ri la re"eE in"l !i. CD 10591 Nor2ati. ANE"A 2 CRITERII ORIENTATIVE PENTRU APRECIEREA STĂRII CONSTRUCŢIILOR . 5999 Nor2e de*arta2entale *entr r2+rirea >n ti2* a "on!tr "?iilor din ra2 ra o"rotirii !+n+t+?ii. 3l@N din 3.de*arta2ental *ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor din !*e"i)i" l ind !triei "Fi2i"e.! *ra-egFerea " rent+ a !t+rii teFni"e a a"e!tora. 7@199:.1998 " *ri-ire la In!tr "?i nile *ri-ind a tori. 39.de*arta2ental *ri-ind r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "on!tr "?iilor din nit+?i &AIA. 71.de*arta2ental &IC& *entr r2+rirea >n ti2* la "l+diri Ai "on!tr "?ii !*e"iale *entr >ntre*rinderi din ind !tria "on!tr "?iilor de 2aAini. #. 73. Ordin l &LPAT nr. CD 1:195 Nor2e de*arta2entale *entr r2+rirea "o2*ort+rii >n ti2* a "l+dirilor Ai "on!tr "?iilor !*e"i)i"e din dotarea &CInd. 7:. CD 11799 Nor2ati.10.

. %tr "t rale C. 1. %tabilitatea de )or2+ Ai *o.... %tarea de)e"telor Ai degrad+rilor A.. Con)ort !o"ial #. Con)ort antro*odina2i" #. Con)ort ol)a"ti. 1. Ela!ti"itatea A. Organi.i!ten?a la a"?i ni "Fi2i"e A.3..13. &entenabilitate C.3.i!ten?a la a"?i ni 2e"ani"e A.1. A. B.3. 1.3. Re. n"?ionale C.. Con)ort -i. Con)ort igieni" #..1. 1. CRITERII PRIVIND ALTE CERINŢE C. Re.Ai re!*irator #.8.area "ir" la?iei Ai tran!*ort l i A... EtanAeitatea< *er2eabilitatea A.3.iabilitate C. CRITERII PRIVIND CON ORTUL #.3. 1.3.:.3. 1.8. 1.A. Prote"?ia "ontra agre!i nilor A.i?ie A. ANE"A 3 LISTA ORIENTATIVĂ DE ENOMENE CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE ÎN . Organi.1.5.3. .1. Con)ort "li2ati" DFigroter2i"E #.9. Re.i!ten?a la a"?i ni ter2i"e A..9.1. 1.10. Re..3.. 1.7..11.3.7. 1. 1 %ig ran?a !tr "t ral+ A. Re.area !*a?iilor A. . 1.i!ten?a la radia?ii A. 1..3. D rabilitate C. C. CRITERII PRIVIND SIGURANŢA A.1.3.:.9.7.3. Con)ort ta"til #. %ig ran?a ) n"?ional+ A.5..l.3.. De)or2abilitatea< rigiditatea A. Con)ort a" !ti" #.3. al #.i!ten?a la a*?i ni biologi"e A. $. 1.3. C.

.i!ten?+ " i2*li"a?ii a! *ra !ig ran?ei obie"telor de "on!tr "?ieH )i! ri Ai "r+*+t ri< "oro.i?ia lor Dli)t ri< tilaGe A.irea ! *ra)e?elor< in)iltra?ii de a*+< a*ari?ia i.a.EH bE %"Fi2b+ri >n )or2a obie"telor de "on!tr "?ii 2ani)e!tate dire"t *rin de)or2a?ii -i.i ni et"H )la2baG l nor ele2ente "o2*onente "o2*ri2ate !a r *erea altora >ntin!eH !l+birea >2bin+rilor !a di!tr gerea lorH a) ieri la *ilele *od rilorH !"+*+ri de *e a*aratele de rea.H "E %"Fi2b+ri >n grad l de *rote"?ie Ai "on)ort o)erite de "on!tr "?ie ! b a!*e"t l etanAeit+?ii< al i.CURSUL URMĂRIRII CURENTE A. +0' &'.ontale Ai rotiri !a *rin e)e"te !e" ndare "a >n?e*enirea Ailor !a )ere!trelor< gre t+?i !a blo"are >n ) n"?ionarea tilaGelor< di!tor!ionarea tra!e l i "ond "telor de in!tala?ii !a teFnologi"e< >ndoirea barelor !a altor ele2ente "on!tr "ti-e< a*ari?ia nor de)e"te >n ) n"?ionarea >2bin+rilor "a )or)e"area !a !2 lgerea nit rilor Ai A r b rilor< )i! rarea ! d rilor< !l+birea leg+t rilor A.ibile Dori.onele de "ontin itate ale dr 2 rilor Ai *od rilor >n dre*t l ro!t l i tablierelor !a ele2entelor "+iiH de!"Fiderea !a >n"Fiderea ro!t rilor de di)erite ti* ri dintre ele2entele de "on!tr "?ie< tron!oane de "l+diri< *lot ri de baraGe< 2)larea !a "r+*area teren l i "a r2are a al ne"+rilor >n -er!an?ii di)eritelor a2enaG+ri< ra2blee< *e lCng+ "l+dirile Ai "on!tr "?iile !*e"ialeH obt rarea *rogre!i-+ a ori)i"iilor a)late >n dre*t l ni-el l i teren l i *rin !" ) ndarea obie"t l i de "on!tr "?ieH dereglarea !a blo"area ) n"?ion+rii nor tilaGe "ondi?ionate de *o.i?ia obie"telor de "on!tr "?ie >n ra*ort " 2edi l de i2*lantare al a"e!tora 2ani)e!tate dire"t< *rin de*la!+ri -i.er-oare< ba.i nea ele2entelor 2etali"e Ai a ar2+t rilor la "ele de beton ar2at Ai *re"o2*ri2at< de)e"te 2ani)e!tate *rin *ete< )i! ri< eB)olieri< ero.go2ot l i a! *ra oa2enilor Ai -ie? itoarelor 2ani)e!tate *rin !t+ri 2ergCnd *Cn+ la >2boln+-ire et"H dE De)e"te Ai degrad+ri " i2*li"a?ii a! *ra ) n"?ionabilit+?ii obie"telor de "on!tr "?ieH >n) ndarea !" rgerilor Db rlane< GgFeab ri< dren ri< "analeEH *oro.ine< "ond "teEH deregl+ri >n *o.ibile -erti"ale !a ori.ola?iilor )oni"e< ter2i"e< Fidro) ge< anti-ibratorii< anti)o"< antiradiante !a ! b a!*e"t e!teti"< 2ani)e!tate *rin 2e.ibile Dde!*rinderea trot arelor< !"+rilor< gFenelor Ai altor ele2ente aneB+< de !o"l l !a "or* l "l+dirilor Ai a*ari?ia de ro!t ri< "r+*+t ri< !2 lgeriEH a*ari?ia de )i! ri Ai "r+*+t ri >n . S.i?ia Ai !tabilitatea "+ilor de r lare ale 2iGloa"elor de "ir" la?ie< *e ro?i D"ale )erat+< linii tra2-ai Ai 2etro < *od ri r lanteEH deni-el+ri< Aan? ri< gro*i >n >2br+"+2intea dr 2 rilor< " r+?enia Ai 2obilitatea ele2entelor de re.ontale< -erti"ale !a >n"lin+riE !a *rin e)e"te !e" ndare -i.itate< )i! ri Ai "r+*+t ri >n ele2entele Ai "on!tr "?iile etanAe *rin de!tina?ie Dre.-oarelor >n -er!an?ii baraGelor Ai dig rilor< >n2 ierea 2aterialelor "on!tr "ti-e< li"Fe)ieri ale *+2Cnt l i d *+ " tre2 re< eB)olierea !a "r+*area !trat rilor de *rote"?ie< !"Fi2barea " lorii ! *ra)e?elor< a*ari?ia "onden! l i< "i *er"ilor< 2 "egai rilor ne*l+" te< e)e"tele no"i-e ale -ibra?iilor Ai .e2are ale *od rilor< de!"Fiderea ro!t rilor ) n"?ionale et"H eE De)e"te Ai degrad+ri >n !tr "t ra de re.3'-B 6&<3 2)D7 aE %"Fi2b+ri >n *o.e2H * tre.irea !a !l+birea ele2entelor din le2n !a din 2a!e *la!ti"e >n r2a ata" l i biologi" et".a.

i"< lei ri< a*e 2oi< degaG+ri 2ari de te2*erat r+ !a e2 l!ii de !ol ?ii )ierbin?i< 2etale to*ite< regi2 "riogeni" A.area eBterioar+< integritatea Ai etanAeitatea "ond "telor "e tran!*ort+ li"Fide de ori"e )el et"EH bE .ire a teren rilor de ) nda?ie loe!!oide din G r l obie"telor de "on!tr "?ie Ai t t ror 2+! rilor de >nde*+rtare a a*elor de la ) nda?ia obie"telor de "on!tr "?ie a2*la!ate >n teren ri loe!!oide D*ante !*re eBterior *e "el * ?in 10 2< etanAeitatea ro!t l i trot ar"l+dire< !" rgerea a*elor !*re "anali. .(5-. +) 6) )/.one de "on!tr "?ie ! * !e -aria?iilor de 2iditate !"+"i neH lo" ri >n "are !e *ot a" 2 la 2 rd+rie< a*+ !ol ?ii agre!i-e A.B. &'.3'-'.EH "E Ele2entele de "on!tr "?ie ! * !e nor !oli"it+ri deo!ebite din *artea )a"torilor de 2edi nat ral !a teFnologi"H tera!e >n!oriteH 2edi 2arinH "+i de r lare ) n"?ionCnd " *od ri r lante >n regi2 gre H .(/3 4.:-/37 aE Ori"+ror !e2ne de 2e.a.a. 2&'.n"+*erilor >n "are eBi!t+ "ondi?ii de 2edi deo!ebit de agre!i. 6.>n ra*ort " 2aterialele din "are ! nt al"+t ite "on!tr "?iile D 2iditate ridi"at+< 2edi a"id !a ba.6.04. Î( 2)6'&* )2/-+-/35-. dE &odi)i"+rilor >n a"?i nea )a"torilor de 2edi nat ral Ai teFnologi" "are *ot eB*ri2a "o2*ortarea "on!tr "?iilor r2+rite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful