You are on page 1of 1

TAHUN 1 7.30 8.

30 AM BAHASA MELAYU

TEMA : Hidup Bahagia TAJUK : Taman Kita STANDARD PEMBELAJARAN : 3.4.1, 2.2.2 OBJEKTIF : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat : 1) Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul AKTIVITI : 1. Murid diminta mengambil imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. 2. Murid diminta membaca perkataan yang dicetak dengan warna biru yang mengandungi digraph dan vokal berganding (Buku Teks m.s. 72). 3. Murid diminta melukis gambar taman dan menulis lima perkataan tentang taman 4. Murid Perdana diberikan aktiviti pengayaan manakala murid LINUS diberikan aktiviti pemulihan. ILMU / NILAI : P.K. P.S.V. dan D.S.T. / Bertanggungjawab, Kesopanan, Tolong-menolong, Kerjasama. KBT / EMK / SISTEM BAHASA : K.B.T. : Menjana Idea, Mengumpul dan Mengelaskan. B.C.B. : Mendengar dengan berkesan K.P. : Verbal-Linguistik, Naturalis, Interpersonal E.M.K. : T.M.K. Tatabahasa : Kata Tanya IMPAK :