You are on page 1of 2

Hello World: B kim th hiu nng Rational

Tm hiu ngn ngun cc vn v hiu nng ca ng dng


Dennis Schultz, K s tip th, IBM Tm tt: Hng dn ny gii thiu cho bn bit b kim th hiu nng IBM Rational Performance Tester v nu bt cc c tnh c bn ca n. Cc bi tp thc hnh dy cho bn cch ghi li cc php kim th hiu nng t ng, cch s dng cc k thut hng d liu m bo tnh ngu nhin, php kim th lp li c, v cch nh gi cc bo co hiu nng thi gian thc. Sau khi hon thnh hng dn bn s c th s dng c B kim th hiu nng Rational (Rational Performance Tester) xc nh nguyn nhn gy ra cc vn v hiu nng trong cc ng dng ca bn. Xem thm bi trong lot bi ny Ngy: 20 05 2009 Mc : Trung bnh Hot ng: 9184 ln c im trung bnh (da trn 10 kin)

Trc khi bn bt u
V lot bi ny
Lot bi Hello World dnh cho ngi pht trin phn mm mi vo ngh mun c mt ci nhn thc hnh mc khi qut cao ca cc sn phm phn mm ca IBM. Mi bi hng dn trong lot bi ny cung cp cc bi tp n gin v cc ch dn tng bc bn lm quen vi cc thnh phn v cch s dng mt sn phm c th. Sau khi hon thnh mt bi hng dn trong lot bi Hello World bn s c kin thc v sn phm bt u khm ph v s dng n mt cch c lp. V u trang

V ti liu hng dn ny
Hng dn ny s dng cc bi tp thc hnh bn lm quen vi b kim th hiu nng Rational. Cc ch dn tng bc dy cho bn cch ghi li cc php kim th hiu nng t ng, nng cao php kim th bng cch s dng cc k thut hng d liu ci t sn, lp li php kim th nh l mt phn ca lch biu thc thi, v nh gi cc bo co thi gian thc nhm xc nh cn nguyn ca mt vn v hiu nng. Thi gian chy d tnh ti a i vi hng dn ny l ba gi. V u trang

Mc tiu
Sau khi hon thnh hng dn ny bn cn hiu c cc chc nng c bn ca b kim th hiu nng Rational v c th s dng n pht hin v phn tch cc vn v hiu nng trong cc ng dng ca bn. V u trang

Cc iu kin tin quyt


Hng dn ny dnh cho nhng kim th vin cn cha bit t ng ha kim th v cha lm quen vi b kim th hiu nng Rational. Khi hc theo hng dn ny, bn c th t thc hnh cc bc nu bn c quyn truy nhp vo mi trng m hng dn yu cu. Nu bn khng c quyn truy nhp vo mi trng ny, bn vn c th c c hng dn v xem cc trnh din hot hnh. Ch c iu l bn s khng th t mnh lm th cc bc. nh gi mt cch hiu qu b kim th hiu nng Rational, bn s cn mt ng dng mu trn nn Web hin thc kim th. Vic ci t v lp cu hnh ng dng ny s cn n mt s c gng. ci t mi trng hng dn trn my ring ca mnh, bn cn phi ci t B kim th hiu nng Rational, my ch ng dng WebSphere 6.0, v ng dng mu s c kim th cng nh lp cu hnh mi trng cho chnh bn. Lu rng ng dng mu cho hng dn ny khng

c trong bn WebSphere Application Server 6.1; bn phi c bn 6.0. Nu bn cn cha ci bn My ch ng dng WebSphere 6.0(WebSphere Application Server V6.0), xin ti v bn th nghim (tm cc phin bn trc y). Cc ch dn ci t chi tit hn c cung cp trong cc phn sau y ca ti liu hng dn ny. V u trang

Cc trnh din hot hnh


Nu y l ln tip xc u tin ca bn vi mt bi hng dn ca developerWorks c gm c cc trnh din hot hnh bn hn mun bit mt vi iu v chng: Cc trnh din l mt tu chn xem cc bc m t trong hng dn dnh cho bn. xem mt trnh din hot hnh, nhn vo ng link Trnh din (Show me) v trnh din s m ra trong mt ca s trnh duyt mi. Mi trnh din c mt thanh dn hng ti y ca mn hnh. S dng thanh dn hng tm dng, thot ra, tua ngc, hoc tua xui cc phn ca trnh din. Hnh trnh din c kch thc 800 x 600 pixel. Nu y l phn gii mn hnh cc i ca bn hoc nu phn gii mn hnh ca bn thp hn mc ny th bn s phi cun ln xem mt s vng ca trnh din. Bn phi bt cho php chy JavaScript trong trnh duyt ca bn v ci Macromedia Flash Player 6 hoc cao hn xem trnh din. 1 ca 11 | Trang sau V u trang