................ PRIMAR ........... crt.................... INV...........................PROFILUL ELEVULUI: NUMELE.. continuturi.. Mare (+) Itelegerea numarului si a notatiei acestuia Numerele naturale de la 0 la 10 Ora suplimantara in afara programului scolar........... PROF... Rubrica aceasta se completeaza numai in cazul in care aveti la modalitati de recuperare „tutorat intre elevi” Scoala MATEMATICA INSUFICIENT ......... PRENUMELE ............. teme Modalitati de recuperare Grad de dificultate Adaptari Cadru didactic responsabil Elev responsabil Data/ ora Semnatura Nr.................................... Locatia Obs. Discipline de invatamant Rezultate Competente specifice vizate a fi formate prin activitatea de recuperare Unitati de invatare/ concepte-cheie....................................... CLASA....

continuturi.................... teme Modalitati de recuperare Grad de dificultate Adaptari Cadru didactic responsabil Elev responsabil Data/ ora Semnatura Nr................ Acesta este un model care merge completat pentru toate materiile si ciclurile de invatamant...........................PROFILUL ELEVULUI: NUMELE..... CLASA.... crt....... vedeti mai sus..... Locatia Obs... Din cele 5 anexe mi-a iesit ceea ce Succes tututor! ... Activitate Dificultate diferentiata medie in timpul orelor de curs Tutorat intre elevi Dificultate medie Nu e cazul Scoala Numele elevului tutore Studiu individual cu sprijinul familiei Dificultate medie Nu e cazul La domiciliul elevului Nota: Acest plan individualizat de invatare l-am adaptat dupa hartiile primite de la Inspectoratul Scolar (presupun ca au fost trimise in toate scolile)................. PRENUMELE ......................... ........... PRIMAR .. PROF............. Discipline de invatamant Rezultate Competente specifice vizate a fi formate prin activitatea de recuperare Unitati de invatare/ conceptecheie........................... INV...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful