BOSNE I HERCEGOVINE

1991 1995

UBIJENI I NESTALI HRVATI

Istra`iva~ko dokumentacioni centar Research and Documentation Center
Sarajevo

TISKANJE OVOGA BROJA POMOGLI SU Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Vlada Posavske županije Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK Dogradonačelnik Brčko Distrikta BiH N.N, Brčko Distrikt BiH Općina Kiseljak Općina Orašje HOLDINA d.o.o., Sarajevo Croatia Osiguranje d.d., Ljubuški FTM d.o.o., Novi Travnik Kristal d.o.o., Vitez Horizont d.o.o., Vitez Gudelj d.o.o., Vitez Ukras d.o.o., Vitez Sofa MM d.o.o., Vitez IGM d.o.o., Vitez Cromont d.o.o., Žepče Maxi d.o.o., Orašje Feroterm d.o.o., Dubrave-Brčko Lašva Komerc d.o.o., Nova Bila Građevinar d.o.o., Novi Travnik Komotin d.o.o., Jajce Buljan ceste d.o.o., Kreševo Dragan Džajić, Ljubuški Ferotom d.o.o., Kiseljak

Godina XXVI. • Posebni broj • Sarajevo, kolovoz 2008. Vlasnik: Franjevačka provincija Bosna Srebrena • Nakladnik: FMC Svjetlo riječi d.o.o. • Ravnatelj: Miljenko Petričević • Glavni urednik: Ivan Šarčević • Uredničko vijeće: Boris Divković, Ladislav Z. Fišić, Franjo Ninić, Miljenko Petričević, Darko Rubčić, Ivan Šarčević • Adresa uredništva: Zagrebačka 18, BiH–71000 Sarajevo • Telefoni: +387 (0)33 726 200; 726 204 (redakcija) • Fax: +387 (0)33 661 364 E–adresa: redakcija@svjetlorijeci.ba • http: //www.svjetlorijeci.ba • Grafičko oblikovanje: Branko R. Ilić • Tisak: Radin print culture, Zagreb • ISSN 1512–6986

Na okvirnim stranicama: Edvard Munch, Krik • Zlatko Keser, Ja sam vrata. Tko po meni uđe spasit će se – Iv 10,9a

Otvorenih očiju
U
suradnji s Istraživačko dokumentacionim centrom (IDC) iz Sarajeva koji je ustupio podatke Svjetlo riječi u ovom posebnom broju objavljuje imena ubijenih i nestalih Hrvata Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1991. do 1995. prema kriterijima koje donosi predsjednik IDC-a gosp. Tokača u tekstu koji slijedi. Nakana nam je višestruka. Iako je popisivanje ubijenih i nestalih vrlo osjetljiv posao, njime se trebalo započeti. Već su neki radili popise za pojedina mjesta i župe, a IDC nastoji dati cjelovitiji popis ubijenih i nestalih za cijelu BiH. Ovaj popis nije potpun ni apsolutno točan, pa zato molimo članove obitelji, prijatelje, poznanike stradalih da se jave kako bi se otklonili nedostaci i pogreške. Nije dovoljno konstatirati manjkavost, odgovorni smo da se to ispravi. Ovim se brojem također želi vratiti “ušutkano” pitanje “smisla” rata kao poništavanje ne samo ideje čovjeka i čovječanstva nego posve konkretnog čovjeka s imenom i prezimenom za kojega se veže bezbroj odnosa: s bližnjima, zavičajem, domovinom, svemirom. Rat, iznad svega stradanje nedužnih u njemu, pitanje je i o samome Bogu, a ako smo vjernici, i pitanje (vapaj) Bogu. Ne možemo se – na tradiciji biblijske vjere – bez posljedica izmaknuti najtežem pitanju: Zašto zlo i patnja? Ne možemo prebrzo ni rat ni nepravde svesti na ljudsku slobodu i ljudsko zlo. Ako Bog ima veze s čovjeih u manipulativno sredstvo političke moći ili materijalnog profitiranja na žrtvama. Objavljivanjem imena ubijenih i nestalih Hrvata u prošlom ratu želi se odati pijetet svima njima i iskazati solidarnost s njihovim bližnjima. Iznošenjem osnovnih podataka, dakle golih činjenica, želi se također potaknuti na razmišljanje i na argumentiranu raspravu o prošlosti i budućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini – budućnosti autohtonog naroda koji se našao pred demografskim i povijesnim ugasnućem u vlastitoj domovini. O tome govore prilozi S. M. Džaje, I. Bubala i I. Lovrenovića. Poraz, gubitak i patnja nisu mjesto lažnoga trijumfalizma kojim se od poraza pravi pobjeda, nisu ni mjesto mitskoga bijega u okrivljivanje samo drugih ili u naučenu frazu o povijesnoj zavjeri svih protiv nas Hrvata. Poraz, gubitak i patnja ne mogu biti ni pasivna lamentacija kako smo sami sebi krivi za sve, ili što se neki nisu dobro borili, ili jer su neki “manji” Hrvati, ili jer nismo jedinstveni, niti izlaz smije biti pobožnjački skok u vjeru u Boga koji jedini daje utjehu u ovom pokvarenom i bešćutnom svijetu. Bog, očito, tješi drugačije! Poraz, gubitak i patnja su povijesna prilika da iz činjenica, otvorenih očiju prema svojoj i tuđoj patnji, prema svojim i tuđim promašajima i zlima, gradimo svoj zavičaj, ovu zemlju i ovaj svijet, a što najprije podrazumijeva susret s vlastitom istinom, vlastitom

Iako je popisivanje ubijenih i nestalih vrlo osjetljiv posao, njime se trebalo započeti. Već su neki radili popise za pojedina mjesta i župe, a IDC nastoji dati cjelovitiji popis ubijenih i nestalih za cijelu BiH. Ovaj popis nije potpun ni apsolutno točan, pa zato molimo članove obitelji, prijatelje, poznanike stradalih da se jave kako bi se otklonili nedostaci i pogreške. Nije dovoljno konstatirati manjkavost, odgovorni smo da se to ispravi

kom ne možemo prebrzo ušutkati krik koji izlazi iz mraka ljudske patnje i pridružuje se Isusovu vapaju s križa zbog Božje odsutnosti i šutnje. Iznova, dakle, valja postaviti pitanje: Zašto i čemu smrt tolikih ljudi? Objavljivanjem imena ubijenih i nestalih Hrvata želi se također izmaknuti poluodgovorima, paušalnim ciničnim opravdanjima kako je to zato što je bio rat. Želi se spriječiti da se ljudi još jednom mirno i samorazumljivo žrtvuju za nejasne ciljeve, na nekom oltaru mitske domovine koju su im moćni nacrtali da sanjaju po principu čistoće teritorija i dominacije nad drugima. Njihova je povijest vezana za povijest živih, nas svih, osobito onih koji su prognani ili “humano” preseljeni. Njihova imena i povijest ulaze u katastrofalni demografski poraz Hrvata u Bosni i Hercegovini. Upravo zato treba pitanje usmjeriti u najbolnije mjesto čuvajući se jeftine sentimentalne ljubavi koja ne može podnijeti činjenični gubitak. Ili, što je još gore, sve ove pojedinačne patnje pretvoriti u samosažaljenje zatvorene budućnosti, ili što je najgore, pretvoriti

grešnošću i otkrivanjem zatomljenih potencijala dobra koje počiva u svakome od nas. Krajnji cilj ovoga posebnoga broja Svjetla riječi koji darujemo čitateljima jest pomirenje u istini i ljubavi. Za pomirenje treba temeljit zaokret, obraćenje, strpljivi i dug put solidarnosti kako sa svojim stvarno ugroženim sunarodnjacima tako i s pripadnicima drugih naroda u njihovoj patnji. U pomirenje se ne može sumnjati ako želimo budućnost u ovoj zemlji, a osobito ako se želi ostati dosljedan Isusovu evanđelju. Uredništvo Svjetla riječi zahvaljuje svima koji su pomogli objavljivanje ovoga broja. Na poseban način zahvalni smo Istraživačkom dokumentacionom centru i njegovom predsjedniku Mirsadu Tokači koji su svojim ozbiljnim radom na delikatnom popisu svih žrtava prošloga rata pokazali da je solidarnost s patnjom i žrtvama drugoga, drugih naroda i građana, rodno mjesto demokracije pluralnih država kakva je Bosna i Hercegovina, i istinski put humanosti. Urednik
kolovoz 2008. 3

Sjećanje uz činjenice i poštovanje
posvemašnjoj bosanskoj podijeljenosti može se činiti potpuno nevjerojatnim da se netko tko ne pripada hrvatskom nacionalnom korpusu želi pozabaviti žrtvama koje su obilježile jedan historijski/povijesni period toga naroda. Međutim, onoga časa kada sam odlučio baviti se problemima ljudskih gubitaka u Bosni i Hercegovini, prije nego sam sa suradnicima razriješio desetine tehničkih, organizacijskih, metodoloških i drugih problema, morali smo razriješiti, prije svega, jedno etičko pitanje. Radi se o tome može li istraživački projekt, koji pretendira na istinu, autentičnost i puni kredibilitet, žrtve rata diskriminirati na bilo koji način, bilo da se radi o njihovom socijalnom, etničkom, vjerskom, rasnom porijeklu ili ideološkoj i vojnoj pripadnosti. Prihvaćajući, dakle, bilo koji oblik diskriminacije ljudskih bića, naš napor bi automatski postao bespredmetan, a naše nastojanje da utvrdimo istinu neostvarivo. Činilo mi se da je jedina šansa za uspjeh u našim naporima sadržana u opredjeljenju da striktno poštujemo dva kriterija. Prvi je da su sve ubijene ili nestale osobe u periodu 91-95. državljani, odnosno građani Bosne i Hercegovine i drugi da se radi o ljudskim bićima čije je ubojstvo/pogibija uvijek i u svim okolnostima neprebolna tragedija za njihove obitelji i da se spram te činjenice moramo odnositi s doličnim poštovanjem. Stoga niti sam imao dileme, niti predrasuda; zapravo, bilo mi je potpuno prirodno, pa čak i obvezujuće pokušati dati osobni doprinos utvrđivanju istine o stradanjima bosanskih građana hrvatske etničke pripadnosti, kao što mi je to obveza i spram svakog drugog stradalog sugrađanina Bosne i Hercegovine. Jednostavno, pripadam onima koji odbacuju princip etničko-vjerske isključivosti i prava na “svoju etničku istinu”, a time uspostave, u osnovi suprotstavljenih i izoliranih “istina o svojem stradanju”. Duboko sam uvjeren da bi nas takav pristup držao u vječnoj ovisnosti i zarobljeništvu istina kreiranih i oblikovanih u uskim krugovima vlastitih etničko-političkih elita. Time bismo se stavili u poziciju vječne sumnjičavosti i suprotstavljenosti spram spoznavanja istine o stradanju onih “drugih”. Za sve nas koji dijelimo prostor zajedničke države bio bi to potencijalno novi izvor stalnih nesporazuma i konfrontacija, a nezaobilazni folklor balkanskih pretjerivanja i mitova dobio bi s protokom vremena neograničeni prostor. Činilo nam se da iskazujući ogoljeno, elementarno ljudsko poštovanje spram ubijenih i nestalih, otvaramo vrata međusobnom suosjećanju i dugoročnom razumijevanju tragičnih posljedica koje proizvodi rat kao izraz ljudske nesposobnosti da mirnim putem, dijalogom i međusobnim uvažavanjem razrješavaju i najkompleksnije probleme društva. Iskustvo kontakata s bezbrojnim “običnim” sugrađanima učvršćivalo me u uvjerenju da time tkamo potku povjerenja i za, dugoročno gledano, konačan smiraj i pomirenje. Naravno, pomirenje zasnovano, ne samo na oprostu, nego, prije svega, ne pravdi za žrtve i njihove obitelji. Na putu kojim smo krenuli bila su nam dostupna i iskustva ranijih perioda, a prije svega vremena nakon Drugog svjetskog rata, kada su žrtve postale predmetom ideoloških manipulacija, odnosno kada je ideološki predznak odlučivao o tome što je istina, a što nije, kada je političko-ideološko opredjeljenje određivalo što je isti-

U

na a što nije i time dugoročno definiralo sudbinu cijelih obitelji, bez obzira na njihovu ulogu u ratu, njihovu krivicu ili nevinost. Istina, sjećanje i pravda su tako postali politički monopol pobjednika, neupitni ideološki diktat pred koji se nije smjelo ispriječiti niti jedno pitanje ili sumnja. Na takvom diktatu je stvoreno plodno tlo na kojemu su onda, veoma uspješno, počeli rasti mitovi o broju ubijenih u ex-Jugoslaviji, Jasenovcu i drugim stratištima, a činjenice o zločinima “oslobodilaca” i smrti onih koji su bili na drugoj strani (tzv. “domaći izdajnici i kolaboracionisti”), postali su najbolje čuvane državne tajne. Saznanja o Bleiburgu, fojbama i drugim lokacijama na kojima su “oslobodioci” u pobjedničkom zanosu ubijali, vrlo često potpuno nevine ljude, žene i djecu, postale su, nakon gotovo šezdeset godina, novi prilozi za upotpunjavanje historije Drugog svjetskog rata. Bio je to trenutak kada se antifašizmom i partizanskom pobjedom i herojstvom, više nije mogao prikrivati i braniti očigledan zločin i lažna slika o razmjerima stradanja. Nažalost, nesposobnost da se do kraja iskreno i otvoreno suočimo s događajima koje je proizveo Drugi svjetski rat na ex-jugoslavenskim prostorima, velikim dijelom je poslužio pripremi sukoba tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća. Vođeni namjerom da spriječimo rađanje novih ideoloških manipulacija i mitova, odlučili smo se na rizičan pothvat kojim smo brojeve i procjene o stradanjima građana Bosne i Hercegovine u periodu 91-95, željeli pretvoriti u svima dostupne činjenice i identitet svake ubijene/poginule ili nestale osobe, duboko uvjereni da samo na taj način možemo utvrditi što približniju istinu o okolnostima stradanja, identitetu žrtava, njihovom statusu u ratu, mogućim počiniteljima zločina, a pogotovo da na taj način možemo sačuvati trajno sjećanje na događaje i njihove sudionike. Danas, kada je projekt okončan, ako ovakva vrsta posla uopće može definitivno biti okončana, imamo priliku građane upoznati s rezultatima našega rada i izložiti dodatnim provjerama i dopunama podatke do kojih smo došli, bez straha od suočavanja i s primjedbama i mogućim pogreškama koje smo napravili, ali koje uz vašu pomoć možemo popraviti. Poziv redakcije Svjetla riječi bio je izuzetno zadovoljstvo i prilika da u specijalnom izdanju časopisa, čitateljima kojima se oni obraćaju, a radi se ponajprije o bosanskim Hrvatima i katolicima, prezentiramo dio podataka kojima raspolažemo s namjerom da i oni ostvare uvid u naš rad, a pogotovo da im omogućimo izravno sudjelovanje u ispravljanju nedostataka. Potom, možemo zajedno s vama trajno sačuvati sjećanje zasnovano na činjenicama i ne dopustiti izvrtanje, manipulacije i revidiranje fakata s određene vremenske distance. Da bi sadržaj prezentiranih podataka bio potpuno razumljiv, dužni smo pojasniti nekoliko stvari. Prvo, predmet istraživanja bile su sve osobe koje su ubijene/poginule ili nestale kao rezultat direktnih vojnih djelovanja, odnosno kada je smrt nastupila kao posljedica bombardiranja, granatiranja, puščane paljbe i sl. ili je smrt nastupila kao posljedica nezakonitoga zatvaranja i mučenja. Dakle, istraživanje se u ovoj fazi nije bavilo drugim aspektima demografskih promjena (pad nataliteta, rast mortaliteta, raseljavanje i progon i sl.) kao ni indirektnim žrtvama rata (smrt zbog gladi, razne

4

kolovoz 2008.

nesreće u vezi s ratnim uvjetima života i sl.). Ovom problematikom IDC će se baviti u narednim mjesecima i godinama. Lista koju objavljujemo sadrži podatke o 7.762 osobe koje su ubijene ili nestale u periodu 1991-1995. bilo na teritoriju Bosne i Hercegovine ili izvan zemlje, a pripadale su hrvatskom nacionalnom korpusu. Kao što se može vidjeti iz grafikona 1 i 2, u bazi podataka se trenutno nalaze imena 96.749 građana. Od ukupnog broja osoba evidentiranih kao ubijenih/poginulih ili nestalih njih 65,86% su Bošnjaci, 25,63% Srbi, 8,02% Hrvati i 0,49% osobe ostalih nacionalnosti. Grafikon broj 3 ilustrira vremensku dinamiku stradanja građana Bosne i Hercegovine za svaku pojedinu godinu. Čak i površno promatranje potvrđuje tezu o najintenzivnijem stradanju u prvim mjesecima 1992. godine, dok je 1995. okončana stravičnim genocidom nad Bošnjacima Srebrenice. Prve grafikone nudimo vam kao dodatnu ilustraciju kako bi se razumio kontekst i omogućile usporedbe. U nastavku smo se fokusirani samo na analizu podataka koji se odnose na građane Bosne i Hercegovine hrvatske nacionalnosti. Kao što je vidljivo iz grafikona 4 i 5, najveći broj u odnosu na ukupan broj stradalih odnosi se na 1993. godinu 45,33%, potom 1992. godinu 41,67%, na 1994. godinu se odnosi 6,24% i, konačno, na 1995. godinu 4,59%. Za svega 1,49% osobe nismo mogli utvrditi točan datum stradanja, dok se 0,68% ukupnog broja stradalih odnosi na 1991. godinu. Grafikoni 6, 7 i 8 odnose se na status lica u ratu (civil ili vojnik) s tim da smo grafikonom 8 ponudili dodatno objašnjenje, jer osobe koje su ubijene/poginule kao vojnici ne moraju nužno stradati kao borci u borbenim aktivnostima. Naime, iz perspektive međunarodnog humanitarnog prava, vojnici u borbenim akcijama nisu

U grafikonima 19 i 20 predstavljena je starosna struktura stradalnika. Kao što je vidljivo, najveća koncentracija stradalnika je u rasponu od 18. do 45. godine i oni čine 62,49% ukupnog broja ubijenih/poginulih ili nestalih osoba. Nažalost, 171 ili 2,2% žrtava su djeca. Za 814 lica nismo uspjeli saznati točan datum rođenja. Kada je riječ o vojnim formacijama kojima su pripadale stradale osobe, od ukupno 5610 poginulih/ubijenih vojnika njih 91,57% su stradali kao pripadnici HV-HVO, 7,75% kao pripadnici ARBiH i 0,68% kao pripadnici JNA-VRS (grafikon 21 i 22). U grafikonima 23, 24 i 25 se može vidjeti prostorna distribucija stradanja s tim da grafikon 25 nudi dodatne informacije o odnosu civila i vojnika po regijama stradanja. Iz svega je vidljivo da je najveći broj stradanja u Centralnoj Bosni 38,57% i 21,97% Posavini. Interesantno je istaknuti da je samo u Sarajevu i Pounju broj ubijenih civila veći od broja poginulih/ubijenih vojnika. Da bismo što detaljnije ilustrirali prostornu distribuciju stradanja, u prilogu vam nudimo i dodatnu tablicu u kojoj su sadržani podaci o broju stradalih civila i vojnika u svakoj pojedinoj regiji i općini (Tabela na str. 10). Treba naglasiti da je gotovo zanemariva korelacija između mjesta stanovanja i mjesta stradanja (grafikon 26), odnosno da su stradanja uglavnom vezana za mjesto ili bližu regiju stanovanja (usporedi grafikon 23 i 26). Spolna struktura stradalih sadržana je u grafikonima 27 i 28. Od ukupnog broja stradalih žene čine 10,33%. Od ukupnog broja stradalih žena njih 93,27% je stradalo kao civili a 6,73% kao vojnici (grafikon 29 i 30). Od 802 stradale žene njih 80 je u kategoriji nestalih (grafikon 31 i 32). Podaci koje vam nudimo samo su dio sveobuhvatne dokumentacione osnove Istraživačko dokumentacionog centra. Raspoloživi prostor i forma časopisa nam ne dopuštaju da još opširnije i dublje ulazimo u niz detalja vezanih za način i okolnosti stradanja poje-

Činilo mi se da je jedina šansa za uspjeh u našim naporima sadržana u opredjeljenju da striktno poštujemo dva kriterija. Prvi je da su sve ubijene ili nestale lica u periodu 91-95. državljani, odnosno građani Bosne i Hercegovine i drugi da se radi o ljudskim bićima čije je ubojstvo/pogibija uvijek i u svim okolnostima neprebolna tragedija za njihove obitelji i da se spram te činjenice moramo odnositi s doličnim poštovanjem
zaštićene osobe, sve do trenutka dok su zarobljene ili ne sudjeluju u borbenim djelovanjima. To znači da smo u istraživanju vodili računa u kojim okolnostima je neki vojnik ubijen/poginuo. Kao što je vidljivo, 72,28% svih stradalih imali su vojni status s tim da je njih 65,82% poginulo u borbenim djelovanjima. Od ukupnog broja na civile otpada 27,72 % žrtava. Nužno je skrenuti pozornost da je najveći broj civila ubijen 1992. godine a da je najviše vojnika poginulo 1993. godine (grafikon 6). Iz grafikona 9 može se dodatno vidjeti dinamika stradanja civila i vojnika za svaki mjesec pojedinačno tijekom 1992. godine, a iz grafikona 10 je vidljivo da je od ukupnog broja stradalih u 1992. godini njih 36,30% civila a 63,70% vojnika. Na grafikonu 11 i 12 vidljiv je daljnji trend smanjenja broja civilnih žrtava tijekom 1993. godine, odnosno porast broja stradalih vojnika. Tendencija smanjenja civilnih i vojnih stradanja nastavljena je i u 1994. i 1995. godini što je vidljivo iz grafikona 13, 14, 15 i 16. Kada je riječ o odnosu između broja ubijenih i nestalih osoba, od ukupno 7.762 registrirane osobe njih 7.268 su smrtno stradali i njihov identitet je utvrđen, dok se za 494 osobe još uvijek traga, odnosno registrirane su kao nestale. Ovaj broj nestalih će se s vremenom mijenjati, jer će mnoga lica biti pronađena i identificirana. Nažalost, radi se uglavnom o osobama za koje je gotovo nemoguće pretpostaviti da su žive, odnosno još uvijek se traga za posmrtnim ostacima (grafikon 17 i 18). dinih osoba te niz drugih podataka vezanih za svaku osobu. Mi ćemo se problemima žrtava vraćati ponovno kroz različite forme, a prvenstveno tijesno surađujući s uredom tužitelja tijekom njihovih aktivnosti na pripremi pojedinih slučajeva za procesuiranje osumnjičenih počinitelja. Stoga ovom prilikom nudimo skraćeni prikazanalizu podataka kako bismo vam pored popisa s imenima ponudili i neke dodatne informacije kojima možete upotpuniti sliku o razmjerima stradanja. Zahvaljujući redakciji Svjetla riječi, mi vam nudimo listu koju nikako ne smatramo apsolutno točnom i konačnom, a osobito ne smatramo da nisu moguće promjene i dopune nedostajućih podataka. Dapače, koristimo priliku pozvati vas da nam svojim informacijama i svjedočenjima pomognete u upotpunjavanju svakog nedostajućeg podatka, uvijek imajući u vidu da ne samo na nama leži odgovornost traganja za što potpunijom istinom. Dio odgovornosti nose obitelji, rodbina i prijatelji stradalnika. Vjerujemo, i tu poruku želimo podijeliti s vama, da samo u mjeri u kojoj poštujemo žrtve, bilo da su to naši srodnici, poznanici ili čak neznanci, bit ćemo u stanju olakšati teret suočavanja prošlosti i razumjeti posljedice zastrašujućih događaja iz naše ne tako davne prošlosti. Sve one koji žele pomoći u dopuni podataka ili ispravcima eventualnih nenamjernih pogrešaka pozivamo da se jave u redakciju Svjetla riječi ili nama u Istraživačko dokumentacioni centar. Mirsad TOKAČA, predsjednik IDC-a
kolovoz 2008. 5

6

kolovoz 2008.

kolovoz 2008.

7

8

kolovoz 2008.

kolovoz 2008.

9

Hrvati / ubijeni i nestali po regijama i općinama
Regija / općina Centralna Bosna Breza Busovača Fojnica Kakanj Kiseljak Kladanj Kreševo Maglaj Novi Travnik Olovo Teslić Travnik Vareš Visoko Vitez Zavidovići Zenica Žepče Neretva Čapljina Čitluk Glamoč Grude Jablanica Konjic Livno Ljubuški Mostar Neum Nevesinje Posušje Prozor Stolac Široki Brijeg Tomislavgrad Trebinje Podrinje Bijeljina Foča Rogatica Šekovići Sokolac Srebrenica Ugljevik Višegrad Vlasenica Zvornik Posavina Banovići Bosanski Brod Bosanski Šamac Brčko Civil 436 2 30 19 30 24 2 2 12 43 2 8 66 23 6 83 14 53 17 344 4 5 2 1 41 78 8 4 88 1 13 – 39 20 5 3 32 16 – 3 2 – 1 2 – 3 1 4 416 – 43 39 69 Vojnik 2.092 4 174 89 101 132 – 69 102 142 1 52 446 86 7 349 114 125 99 1.071 68 27 – 31 47 168 63 38 396 5 1 19 78 21 46 46 17 7 1 – 1 1 – 1 1 1 – 1 1.289 2 190 117 116 Ukupno 2.528 6 204 108 131 156 2 71 114 185 3 60 512 109 13 432 128 178 116 1.415 72 32 2 32 88 246 71 42 484 6 14 19 117 41 51 49 49 23 1 3 3 1 1 3 1 4 1 5 1.705 2 233 156 185 Derventa Doboj Gračanica Gradačac Lopare Lukavac Modriča Odžak Orašje Srebrenik Tuzla Živinice Pounje Bihać Bosanska Dubica Bosanska Krupa Bosanski Novi Bosanski Petrovac Bosansko Grahovo Drvar Ključ Prijedor Sanski Most Velika Kladuša Sarajevo Hadžići Ilidža Ilijaš Sarajevo - Centar Sarajevo Grad Sarajevo - Stari Grad Sarajevo - Novi Grad Sarajevo - Novo Sarajevo Sarajevo - Vogošća Trnovo Vrbas Banja Luka Bosanska Gradiška Bugojno Čelinac Donji Vakuf Uskoplje/Gornji Vakuf Jajce Kotor Varoš Kupres Laktaši Mrkonjić Grad Prnjavor Šipovo Skender Vakuf Tešanj Nepoznato Ukupno 64 42 1 10 – – 26 59 57 1 5 – 265 10 4 2 4 2 1 2 5 166 69 – 436 9 31 4 51 146 7 98 81 8 1 230 21 1 95 1 6 6 20 44 6 1 8 2 1 3 15 9 2.152 251 68 1 74 1 3 66 76 217 4 85 18 115 85 2 – – – – – 2 14 8 4 309 3 33 7 43 17 9 115 79 3 – 700 12 1 224 – 2 102 143 89 53 – 3 2 – 1 68 27 5.610 315 110 2 84 1 3 92 135 274 5 90 18 380 95 6 2 4 2 1 2 7 180 77 4 745 12 64 11 94 163 16 213 160 11 1 930 33 2 319 1 8 108 163 133 59 1 11 4 1 4 83 36 7.762

POZIV ZA ISPRAVAK I NADOPUNU PODATAKA
Istraživačko dokumentacioni centar • Kupreška 17 ili Dubrovačka 2, Sarajevo • telefoni: + 387 (0)33 725 350, + 387 (0)33 258 771 • e-mail: centar@idc.org.ba

www.idc.org.ba
Svjetlo riječi • Zagrebačka 18, Sarajevo • telefon: + 387 (0)33 726 200 • e-mail: redakcija@svjetlorijeci.ba
10 kolovoz 2008.

kolovoz 2008.

11

Prezime (ime oca) ime Abramović (Đuro) Mijo Ačkar (Ivan) Ivica Ačkar (Jure) Zoran Aćimović (Zoran) Aleksandar Adamović (Božo) Ivan Adašević (Jozo) Ljudevit Adžaga (Pero) Anto Adžaga (Ivan) Pavo Adžaib (Ilija) Siniša Adžaip (Stanislav) Anto Adžaip (Niko) Josip Adžaip (Anto) Stipan Adžamić (Juro) Pero Adžić (Frano) Veljko Agatić (Anto) Goran Agatić (Anto) Ivan Agatić (Ivo) Pero Agostini (Franjo) Mario Agotić ( – ) Goran Agustinović (Rudo) Jozo Akrap (Ivo) Dragan Akrap (Lovro) Ivo Akrap (Mijo) Jozo Akrap (Rafail) Marijan Akrap (Luka) Željko Alaslan ( – ) Bahattin Alfirević (Mirko) Bratimir Alić ( – ) Ivan Alilović ( – ) Ante Alilović (Anto) Borislav Alilović (Drago) Darko Alilović (Jozo) Franjo Alilović (Marko) Franjo Alilović ( – ) Ilija Alilović ( – ) Kata Alilović ( – ) Krešo Alilović (Marko) Ljuban Alilović (Ivo) Marinko Alilović (Ivo) Marinko Alilović (Anto) Slavko Alilović (Drago) Stjepan Alpeza (Grgo) Franjo Alpeza (Frano) Grgo Alt ( – ) Franjo Alvir (Anto) Drago Alvir (Jerko) Marko Ambrozić (Marica) Marinko Ambrozić (Josip) Pero

Općina stanovanja Bosanski Šamac Derventa Derventa SA - Novi Grad SA-N. Sarajevo Vareš Tešanj Tešanj Travnik Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik Gradačac Žepče Travnik Bosanski Šamac Modriča Travnik Travnik Kreševo Busovača Busovača Busovača Busovača Busovača Orašje SA - Centar Mostar Prnjavor Vitez Konjic Busovača Vitez Vitez Vitez Prnjavor Vitez Busovača Vitez Vitez SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad Bugojno Uskoplje/G.Vakuf Odžak Odžak

Datum i općina rođenja 2.3.1968. Bos. Šamac 16.10.1970. Derventa 21.4.1970. Doboj 21.1.1966. SA - Centar 29.3.1933. Hrvatska 2.2.1943. Vareš 17.1.1976. Tešanj 27.9.1972. Tešanj 23.1.1968. Travnik 5.10.1949. Novi Travnik 18.3.1959. Novi Travnik 24.10.1940. Novi Travnik 7.3.1931. Gradačac 27.7.1970. Zavidovići 26.5.1973. Travnik 1951. Bosanski Šamac 5.1.1974. Modriča 31.8.1967. Travnik – Travnik 22.10.1967. Travnik 14.4.1961. Busovača 21.1.1973. Busovača 20.12.1964. Busovača 9.5.1959. Busovača 2.1.1963. Busovača – Orašje 12.3.1947. SA - Centar – Mostar – Prnjavor 5.8.1953. Vitez 23.5.1966. Konjic 7.10.1968. Busovača 4.10.1962. Vitez – Vitez – Vitez – Prnjavor 1.7.1967. Travnik 11.9.1967. Busovača 28.9.1965. Vitez 4.5.1961. Travnik 23.10.1973. SA - Novi Grad 1942. Grude 1964. Sarajevo Grad 14.12.1940. SA - Novi Grad 10.9.1951. Uskoplje/G.Vakuf 15.2.1947. Uskoplje/G.Vakuf 2.11.1970. Odžak 7.6.1965. Odžak

A

Datum i općina stradanja 19.8.1992. Bos. Šamac 16.6.1992. Derventa 6.7.1992. Derventa 23.12.1992. SA - Novi Grad 23.10.1992. SA-N. Sarajevo 13.11.1993. Vareš 20.2.1993. Tešanj 13.11.1992. Tešanj 16.6.1994. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik 10.10.1992. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik 14.8.1992. Gradačac 20.7.1993. Žepče 30.10.1993. Travnik 7.5.1992. Bosanski Šamac 1991. Modriča 20.7.1993. Novi Travnik 30.10.1993. Travnik 14.8.1993. Kreševo 21.9.1993. Busovača 12.1.1994. Vitez 9.6.1993. Busovača 28.8.1994. Neum 25.4.1993. Busovača 1991. Orašje 16.6.1993. SA - Centar 18.9.1993. Mostar 1991. Prnjavor 26.8.1995. Glamoč 4.12.1994. Glamoč 26.9.1993. Busovača 22.12.1993. Vitez 22.10.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 1991. Prnjavor 25.12.1993. Vitez 10.6.1993. Busovača 22.12.1993. Vitez 28.12.1993. Vitez 21.5.1993. SA - Centar 29.10.1992. SA - N. Sarajevo 29.9.1992. SA - N. Sarajevo 22.8.1993. SA - Novi Grad 23.7.1993. Bugojno 24.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 5.11.1993. Odžak 30.12.1992. Bos. Šamac

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Ančić (Mijo) Anto Ančić (Ivo) Franjo Ančić (Ivan) Nikola Ančić (Anto) Zoran Ančić (Drago) Željko Andrašić (Tomo) Stjepan Andričević (Ivan) Ante Andričić (Stipo) Anto Andričić (Andrija) Ivica Andričić (Ivo) Luce Andrić (Mato) Anto Andrić (Franjo) Didak Andrić (Nikola) Dominko Andrić ( – ) Dragan Andrić (Mate) Dragan Andrić (Anto) Ivan Andrić (Mato) Ivan Andrić (Pavo) Ivan Andrić ( – ) Ivica Andrić (Andrija) Ivica Andrić (Marko) Janko Andrić (Anto) Josip Andrić (Marko) Krešo Andrić ( – ) Kristina Andrić (Nikola) Marinko Andrić (Blaško) Marko Andrić (Ivica) Marko Andrić ( – ) Mato Andrić (Ivan) Milenko Andrić (Stjepan) Milijan Andrić (Ivo) Pero Andrić (August) Rudolf Andrić (Ivo) Tomislav Andrić (Ivica) Vlado Andrijanić (Franjo) Ivica Andrijašević (Mato) Srečko Anđelić ( – ) Anica Anđelić (Tadija) Ante Anđelić (Ivan) Anto Anđelić (Petar) Franjo Anđelić ( – ) Ilija Anđelić (Marko) Ivica Anđelić ( – ) Ivo Anđelić (Antun) Jure Anđelić ( – ) Juro Anđelić ( – ) Klara Anđelić ( – ) Majo Anđelić (Matan) Marinko

Općina stanovanja Travnik Vitez Tomislavgrad Vitez SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad Mostar Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Brčko Kakanj Travnik Jablanica Široki Brijeg Konjic Konjic Doboj Konjic Kotor Varoš Žepče SA - Novi Grad Travnik Brčko Konjic Vareš Žepče Brčko Živinice Tuzla Fojnica Mostar Tuzla SA - Centar Odžak Busovača Doboj Konjic Busovača Konjic Doboj SA - N. Sarajevo Odžak Konjic Odžak Odžak Odžak Kiseljak

Datum i općina rođenja 13.11.1960. Travnik 3.10.1945. Vitez 7.1.1973. Tomislavgrad 30.5.1967. Travnik 30.3.1956. SA - Centar 26.3.1958. Hrvatska 21.1.1943. Hrvatska – Kotor Varoš 7.10.1966. Kotor Varoš – Kotor Varoš 31.8.1949. Brčko 21.12.1975. Kakanj 10.8.1971. Travnik – Jablanica 12.1.1976. Široki Brijeg 31.1.1966. Konjic 25.10.1970. Konjic 26.12.1972. Hrvatska – Konjic 7.10.1966. Kotor Varoš 31.1.1959. Žepče 5.4.1964. SA - Novi Grad 14.2.1960. Travnik N.p. 14.5.1972. Konjic 21.6.1974. Vareš 3.4.1971. Maglaj 11.5.1992. N.p. 27.5.1955. Živinice 5.11.1956. Tuzla 23.8.1957. Fojnica 11.6.1943. Vareš 5.8.1965. Tuzla 5.10.1953. SA - Centar 11.9.1971. Odžak 14.2.1955. Busovača – Doboj 15.2.1972. Konjic 22.6.1953. Zenica 6.10.1960. Konjic – Doboj 5.1.1936. SA - N. Sarajevo 1937. Odžak 7.11.1926. Konjic – Odžak 1936. Odžak – Odžak 15.9.1941. Kiseljak

Datum i općina stradanja 25.12.1993. Vitez 13.7.1993. Vitez 12.4.1992. Glamoč 24.9.1993. Vitez 6.2.1993. SA - N. Sarajevo 3.9.1993. Mostar 2.8.1993. Mostar 25.7.1992. Kotor Varoš 25.7.1992. Kotor Varoš 25.7.1992. Kotor Varoš 30.11.1992. Brčko 21.10.1993. Vareš 8.6.1993. Travnik 20.4.1993. Jablanica 19.4.1993. Široki Brijeg 23.3.1993. Konjic 23.3.1993. Konjic 6.10.1992. Tešanj 25.3.1993. Konjic 25.7.1992. Kotor Varoš 29.6.1993. Žepče 17.10.1992. SA - Novi Grad 14.11.1993. Travnik 11.5.1992. Brčko 11.6.1993. Konjic 2.11.1993. Vareš 26.11.1992. Žepče 11.5.1992. Brčko 17.11.1993. Brčko 12.9.1992. Tuzla 14.7.1993. Fojnica 30.6.1993. Mostar 19.6.1992. Tuzla 19.8.1994. Breza 1.8.1992. Derventa 4.2.1993. Busovača 1.11.1992. Doboj 16.4.1993. Konjic 21.9.1993. Busovača 16.9.1993. Konjic 1.11.1992. Doboj 27.7.1993. Sarajevo Grad 15.7.1992. Odžak 16.4.1993. Konjic 1992. Odžak 15.7.1992. Odžak 1992. Odžak 12.7.1993. Kiseljak

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik

12

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Anđelić ( – ) Mato Anđelić (Marko) Mato Anđelić ( – ) Mijo Anđelić (Bosiljko) Mladen Anđelić (Jakov) Stanislav Anđelić (Ilija) Stjepan Anđelković (Matija) Mijo Anđić (Petar) Marko Aničić (Ante) Drago Aničić (Ivan) Franjo Aničić (Stipo) Marko Aničić (Ivan) Milenko Aničić ( – ) Tonka Aničić (Vinko) Željko Anić (Ivan) Božo Anić (Stanko) Damir Anić (Branko) Darko Anić (Stipe) Jozo Anić (Ivo) Juro Anić (Drago) Marinko Anić (Mijo) Marinko Anić (Ivica) Nikola Antičević (Marinko) Boris Antičević (Branko) Jozo Antičević (Stipo) Mladen Antičević (Pavo) Ružica Antić ( – ) Marin Antić (Mato) Slavko Antić (Anto) Vjekoslav Antolić (Filip) Josip Antolić (Josip) Željko Antolović (Marko) Bruno Antolović (Marko) Ivica Antolović (Marko) Ivo Antolović (Nikola) Ivo Antolović (Niko) Jozo Antolović (Nikola) Marijan Antolović (Ivo) Mirko Antolović (Anto) Pero Antolović (Janko) Zdenko Antonić ( – ) Darko Antonić ( – ) Vjekoslav Antukić (Ivan) Stipo Antunović (Vinko) Augustin Antunović (Ivo) Drago Antunović (Marko) Frano Antunović (Ivo) Ilija Antunović (Jerko) Ivica

Općina stanovanja Odžak Konjic Odžak Konjic Konjic Sarajevo Grad Brčko Brčko Mostar Mostar Kupres Mostar Sarajevo Grad Mostar Široki Brijeg Široki Brijeg Travnik Zenica Gradačac Mostar Kiseljak Kiseljak Vitez Kiseljak Travnik Vareš Čitluk Kiseljak Kiseljak SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Zavidovići Žepče Maglaj Maglaj Maglaj Maglaj Maglaj Zavidovići Zavidovići Brčko Sarajevo Grad Zavidovići Bugojno Zavidovići Livno Kotor Varoš Zavidovići

Datum i općina rođenja 1942. Odžak 1936. Konjic – Odžak 8.7.1959. Konjic 21.9.1943. Konjic 1927. – N.p. 26.8.1965. Brčko 5.10.1945. Brčko 26.10.1958. Mostar 25.12.1953. Mostar 16.10.1968. Kupres 12.7.1965. Mostar 1988. – N.p. 10.4.1972. Mostar 18.5.1972. Široki Brijeg 30.3.1966. Široki Brijeg 9.7.1957. Travnik 21.3.1956. Zenica 10.2.1968. Gradačac 30.10.1953. Široki Brijeg 23.3.1973. Kiseljak 27.10.1972. Busovača 3.8.1983. Travnik 5.7.1964. Kiseljak 11.5.1952. Travnik 2.1.1913. Vareš N.p. 2.9.1966. Kiseljak 30.1.1963. Kiseljak 9.11.1924. Hrvatska 4.2.1954. Sarajevo Grad 8.7.1959. Zavidovići 24.6.1970. Žepče 5.9.1955. Maglaj 14.6.1962. Maglaj 30.11.1934. Maglaj 7.9.1953. Maglaj 10.12.1962. Maglaj 27.10.1966. Zavidovići 8.3.1973. Zavidovići 1971. Brčko – Sarajevo Grad 17.1.1943. Zavidovići 3.3.1953. Bugojno 25.11.1965. Zavidovići 21.2.1963. Livno 2.9.1946. Kotor Varoš 4.5.1952. Zavidovići

Datum i općina stradanja 25.5.1992. Odžak 1993. Konjic 1992. Odžak 10.5.1993. Konjic 23.6.1992. Konjic 16.1.1993. Sarajevo Grad 7.10.1992. Brčko 29.11.1992. Brčko 12.9.1995. Šipovo 15.6.1992. Mostar 6.4.1992. Kupres 26.7.1992. Mostar 1992. Sarajevo Grad 30.6.1993. Mostar 13.7.1993. Mostar 15.9.1993. Mostar 3.6.1993. Travnik 18.4.1993. Zenica 22.6.1992. Gradačac 20.9.1993. Mostar 21.7.1993. Fojnica 17.9.1993. Kiseljak 10.6.1993. Vitez 22.8.1992. Kiseljak 19.10.1992. Novi Travnik 5.11.1993. Vareš 15.8.1992. – N.p. 27.11.1994. Kiseljak 5.10.1992. Kiseljak 16.6.1992. SA - N. Sarajevo 16.6.1992. SA - N. Sarajevo 4.7.1994. – N.p. 28.4.1993. Busovača 21.1.1994. Maglaj 8.7.1993. Žepče 13.6.1992. Maglaj 3.9.1992. Teslić 30.6.1993. Žepče 25.6.1993. Zavidovići 27.6.1993. Maglaj 17.6.1992. Brčko 16.5.1992. Sarajevo Grad 24.12.1992. Zavidovići 8.1.1993. Bugojno 30.9.1993. Maglaj 9.5.1992. Derventa 13.6.1992. Kotor Varoš 18.8.1993. Zavidovići

Status Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Antunović (Andrija) Ivo Antunović ( – ) Jozo Antunović (Marko) Jozo Antunović ( – ) Marinko Antunović (Nikola) Milosava Antunović ( – ) Nedjeljka Antunović ( – ) Olivera Antunović ( – ) Pero Antunović (Nedeljko) Vlado Antunović (Stjepan) Vlasta Anušić ( – ) Darko Anušić (Ivo) Drago Anušić (Mato) Drago Anušić ( – ) Jozo Anušić (Bogoljub) Marko Anušić (Ivan) Marko Anušić (Marko) Mirko Anušić ( – ) Zdravko Aračić (Mate) Anica Aračić (Grga) Iva Aračić (Ante) Jozo Aračić (Ivan) Jure Aračić (Mate) Mara Arambašić (Jure) Marko Arapović (Stanko) Berislav Arapović (Anto) Jure Arapović (Zoran) Ladislav Arapović ( – ) Marija Arapović (Ivan) Marko Arapović (Grgo) Perica Arapović (Mate) Robert Arapović (Ladislav) Zoran Arapović (Anto) Željko Arar (Nikola) Toni Araranković (Vjekoslav) Nikica Ararar ( – ) Bela Arlavi (Josip) Miljenko Arlović (Marko) Anto Arlović (Marko) Anto Arlović ( – ) Ivka Arlović (Đuro) Luka Arlović (Đuro) Marijan Arlović (Anto) Pero Arlović (Ivo) Željko Arsenović (Zoran) Josip Artmagić (Ilija) Ilija Aščić (Jeronim) Petar Aščić (Nikola) Srećko

Općina stanovanja Mostar Odžak Bosanski Šamac Jablanica Žepče Kiseljak Kiseljak Jablanica Prijedor Sarajevo Grad Brčko Kotor Varoš Kotor Varoš Banja Luka Kotor Varoš Doboj Brčko Kotor Varoš Derventa Derventa Derventa Derventa Derventa Derventa Mostar Busovača Sarajevo Grad Sarajevo Grad Mostar Mostar Čitluk SA - N. Sarajevo Busovača Čapljina Sarajevo Grad Konjic Bosanski Šamac Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Vitez Tešanj Jajce Jajce

Datum i općina rođenja 21.8.1953. Prozor 1934. Odžak 7.1.1960. Bosanski Šamac – Jablanica 29.2.1948. Hrvatska – Kiseljak – Kiseljak 1912. Prozor – Prijedor 14.12.1943. Hrvatska 1962. Hrvatska 21.2.1957. Kotor Varoš 1.12.1952. Kotor Varoš – Banja Luka 12.4.1954. Kotor Varoš 2.2.1933. Doboj 14.5.1968. Brčko – Kotor Varoš 1930. Derventa 1912. Derventa 20.11.1968. Derventa 25.10.1946. Derventa 1927. Derventa 9.3.1949. Derventa 1.8.1954. Mostar 14.12.1959. Busovača – Sarajevo Grad 1904. – N.p. 29.6.1961. Mostar 10.10.1965. Mostar 27.10.1973. Njemačka 6.7.1967. SA - Centar 19.9.1962. Busovača 10.10.1969. Čapljina 1947. Sarajevo Grad 1948. Konjic 17.7.1967. Hrvatska 22.10.1967. Orašje 27.4.1972. Orašje 1934. Orašje 31.8.1958. Orašje 5.10.1966. Orašje – Orašje 21.9.1975. Orašje 22.12.1961. Vitez 5.9.1962. Tešanj 15.9.1974. Jajce 1.5.1968. Jajce

Datum i općina stradanja 16.5.1992. Mostar 1992. Odžak 7.5.1992. Bosanski Šamac 28.7.1993. Jablanica 13.9.1993. Žepče 20.8.1994. Kiseljak 20.8.1994. Kiseljak 1993. Jablanica 1.7.1992. Prijedor 27.1.1993. SA - N. Sarajevo 16.6.1992. Brčko 1.7.1992. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 1.12.1992. Banja Luka 23.6.1992. Kotor Varoš 8.6.1992. Doboj 18.6.1993. Brčko 1.7.1992. Kotor Varoš 17.6.1992. Derventa 17.6.1992. Derventa 30.6.1992. Derventa 21.5.1992. Derventa 17.6.1992. Derventa 11.6.1992. Derventa 20.9.1993. Mostar 9.6.1993. Busovača 1991. Sarajevo Grad 1992. Sarajevo Grad 20.9.1993. Mostar 4.7.1992. Mostar 24.10.1993. Mostar 23.1.1993. SA - N. Sarajevo 16.4.1993. Vitez 13.5.1993. Mostar 29.1.1994. Sarajevo Grad 5.12.1993. Konjic 9.6.1995. Orašje 28.10.1992. Orašje 3.9.1992. Orašje 10.6.1995. Orašje 19.7.1992. Orašje 11.9.1992. Orašje 1991. Orašje 18.5.1995. Orašje 3.7.1993. Fojnica 18.2.1994. Tešanj 8.8.1993. Prozor 30.6.1992. Jajce

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Aščić (Juro) Vlado Atlija (Lovre) Ilija Atlija (Lovro) Ivica Atlija (Ivo) Jerko Atlija (Ilija) Joso Atlija (Jure) Marijan Atlija (Jerko) Marko Augustinović (Stipo) Ante Augustinović (Ljubo) Anto Augustinović (Zlatko) Berislav Augustinović (Ivica) Boris Augustinović (Mato) Ivan Augustinović (Ivo) Ivica Augustinović (Rutko) Jozo Augustinović (Zdravko) Narcis Augustinović (Ivo) Vilim

Općina stanovanja Jajce Prijedor Sanski Most Sanski Most Sanski Most Sanski Most Banja Luka Bugojno Travnik Travnik Novi Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik

Datum i općina rođenja 15.2.1971. Jajce 2.1.1929. Prijedor 7.5.1935. Sanski Most 1927. Sanski Most 16.6.1935. Sanski Most 12.3.1944. Sanski Most 16.8.1915. Prijedor 27.5.1971. Bugojno 15.10.1968. Travnik 19.1.1968. Travnik 5.9.1977. Sarajevo Grad 12.5.1946. Travnik 19.1.1952. Travnik 22.10.1967. Travnik 25.2.1971. Travnik 17.7.1961. Travnik

Datum i općina stradanja 3.7.1992. Jajce 24.7.1992. Prijedor 1994. Sanski Most 19.9.1995. Prijedor 24.7.1992. Sanski Most 24.7.1992. Sanski Most 7.5.1995. Banja Luka 20.7.1993. Bugojno 22.9.1993. Vitez 16.12.1992. Travnik 25.8.1993. Novi Travnik 3.9.1995. Glamoč 22.12.1993. Vitez 13.8.1993. Kreševo 9.6.1992. Travnik 19.4.1995. Kupres

Status Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Augustinović (Alojz) Vlado Avir ( – ) Drago Azinović (Ivan) Ante Azinović (Ivica) Antonio Azinović (Andrija) Antun Azinović ( – ) Apolonija Azinović (Ante) Drago Azinović (Jozo) Ilija Azinović (Ilija) Ivan Azinović (Stjepan) Mato Azinović (Ivan) Robert Azinović (Mirko) Vicko Azinović (Mirko) Zoran Azinović (Drago) Željko Aždajić (Ivan) Kazimir

Općina stanovanja Travnik Bugojno Mostar SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad Konjic Mostar Konjic Konjic Konjic Mostar Konjic Konjic Konjic Kakanj

Datum i općina rođenja 24.7.1952. Travnik – Bugojno 10.3.1934. Mostar 17.11.1970. SA - Centar 11.6.1944. Konjic 1926. Konjic 1.4.1961. Mostar 1964. Konjic 14.2.1966. Konjic 1942. Konjic 12.9.1970. Mostar 13.7.1969. Konjic 30.8.1956. Konjic 13.8.1965. Konjic 4.9.1934. Kakanj

Datum i općina stradanja 13.6.1993. Travnik 1.7.1993. Bugojno 20.5.1992. Mostar 20.4.1993. SA - N. Sarajevo 7.5.1992. SA - Novi Grad 18.4.1993. Konjic 11.12.1993. Mostar 1993. Konjic 5.5.1992. Konjic 19.4.1993. Konjic 18.4.1993. Jablanica 5.5.1992. Konjic 20.7.1993. Konjic 25.4.1993. Konjic 13.6.1993. Kakanj

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

13

Prezime (ime oca) ime Baban (Andrija) Jakov Baban (Franjo) Stjepan Baban (Pero) Stjepan Baban (Petar) Venceslav Babić ( – ) Anđelka Babić ( – ) Ante Babić (Mijo) Anto Babić (Niko) Anto Babić (Juro) Božo Babić (Ivan) Dragan Babić (Pero) Dragan Babić (Josip) Drago Babić (Mato) Drago Babić (Nikola) Dražen Babić (Ilija) Ilija Babić (Rafo) Ilija Babić (Jozo) Ivan Babić (Tadija) Ivan Babić (Drago) Ivica Babić (Josip) Ivo Babić (Jozo) Ivo Babić (Mijo) Ivo Babić (Niko) Ivo Babić (Branko) Jadranko Babić (Anđelko) Josip Babić (Mato) Josip Babić (Stipo) Josip Babić ( – ) Josipa Babić (Luka) Jozip

Općina stanovanja Ilidža Kreševo Kreševo Fojnica Fojnica N.p. Teslić Travnik Zenica SA - N. Sarajevo Travnik Kakanj Vitez Bosanski Brod Maglaj Vareš SA - N. Sarajevo Teslić Novi Travnik Kakanj Travnik Kakanj Travnik SA - Novi Grad Vitez Vitez Travnik Zenica Fojnica

Datum i općina rođenja 1956. Ilidža 22.2.1963. Kreševo 12.8.1952. Kreševo 1955. Fojnica – Fojnica N.p. 20.9.1959. Teslić 11.6.1962. Travnik 25.12.1961. Zenica 7.3.1962. SA - Centar 15.7.1967. Travnik 4.5.1967. Sarajevo Grad 3.1.1947. Vitez 11.8.1969. Hrvatska 30.5.1961. Maglaj 2.1.1959. Vareš 24.4.1945. Vareš 8.4.1954. Teslić 17.4.1958. Novi Travnik – Zenica 23.9.1947. Travnik 14.11.1936. Kakanj 6.6.1964. Travnik 19.2.1965. SA - Novi Grad 9.4.1964. Travnik 20.8.1976. Travnik 6.4.1978. Travnik – Zenica 18.8.1973. Fojnica

B
Datum i općina stradanja 7.10.1992. Ilidža 9.7.1993. Kreševo 20.6.1993. Kreševo 26.7.1993. Fojnica 1993. Fojnica 2.11.1991. Hrvatska 21.6.1992. Teslić 23.2.1994. Travnik 17.10.1995. Jajce 5.10.1993. SA - Novi Grad 20.4.1993. Vitez 12.6.1993. Kakanj 6.5.1993. Vitez 6.8.1992. Bosanski Brod 21.1.1994. Maglaj 10.11.1993. Vareš 13.7.1992. SA - N. Sarajevo 25.6.1993. Žepče 20.10.1992. Novi Travnik 13.6.1993. Kakanj 8.4.1993. Travnik 11.6.1993. Kakanj 17.7.1993. Vitez 10.2.1995. SA - Novi Grad 18.2.1994. Vitez 18.2.1994. Vitez 26.10.1992. Novi Travnik 1991. Zenica 31.7.1993. Fojnica Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Prezime (ime oca) ime Babić (Ivan) Jure Babić (Nikola) Krešo Babić ( – ) Luca Babić (Luka) Luka Babić (Mato) Luka Babić (Alojz) Mato Babić (Mateš) Mato Babić (Nikola) Mijo Babić (Dragan) Milenko Babić (Alojzije) Miroslav Babić (Pero) Slavko Babić (Luka) Viktor Babić (Jozo) Vinko Babić (Lazar) Vinko Babić (Jakov) Zdenko Babić (Jozo) Zdravko Bačić (Jovan) Luka Baća (Dinko) Miljenko Baćak (Vlatko) Martin Baćak (Ivan) Vinko Badim ( – ) Vinko Badrov (Josip) Antonio Badrov (Anto) Božidar Badrov (Niko) Fabijan Badrov (Pero) Niko Badrov (Anto) Pero Badrov (Pavo) Zdravko Bagara (Ilija) Vinko Bagarić (Dragun) Boško Općina stanovanja Derventa Bosanski Brod Fojnica Travnik Orašje Travnik Fojnica Mostar Bosanski Brod Vareš Travnik Travnik SA - Novi Grad Stolac Livno Kiseljak Bosanski Brod SA - Centar Tomislavgrad Tomislavgrad Zavidovići Visoko Vitez Vitez Vitez Banja Luka Busovača Maglaj Kupres Datum i općina rođenja 28.2.1926. Derventa 12.1.1973. Hrvatska – Fojnica 18.2.1956. Travnik 1950. Orašje 17.5.1972. Travnik – Fojnica 3.12.1968. Doboj 2.12.1962. Bosanski Brod 27.1.1969. Vareš 29.11.1954. Travnik 24.7.1956. Travnik 25.3.1943. Sarajevo Grad 10.9.1946. Stolac 15.5.1968. Livno 15.10.1963. Travnik 17.1.1968. Bosanski Brod 28.2.1929. Hrvatska 13.11.1968. Tomislavgrad 27.6.1957. Tomislavgrad 1968. Zavidovići 1.10.1969. Sarajevo Grad 10.12.1973. Vitez 8.11.1930. Vitez 4.5.1954. Vitez 17.8.1975. Banja Luka 28.12.1971. Busovača 30.5.1968. Maglaj 20.12.1950. Kupres

Datum i općina stradanja 1.6.1992. Derventa 6.8.1992. Bosanski Brod 24.12.1993. Fojnica 15.5.1992. Travnik 3.11.1992. Orašje 15.5.1992. Travnik 1993. Fojnica 11.6.1992. Mostar 28.2.1993. Brčko 2.11.1993. Vareš 15.5.1992. Travnik 6.7.1992. Travnik 12.12.1992. SA - N. Sarajevo 13.7.1993. Mostar 23.7.1995. – N.p. 24.10.1993. Kiseljak 18.8.1992. Bosanski Brod 11.1.1993. SA - Centar 28.9.1993. Jablanica 10.4.1992. Kupres 10.7.1993. Zavidovići 13.12.1994. Trnovo 15.5.1993. Vitez 2.2.1994. Vitez 18.2.1994. Vitez 6.11.1993. Vitez 26.4.1993. Busovača 15.11.1992. Maglaj 6.4.1992. Kupres

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

14

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Bagarić (Vice) Božo Bagarić (Drago) Dalibor Bagarić (Jure) Drago Bagarić (Vinko) Ivo Bagarić ( – ) Jela Bagarić (Ante Mihaljević) Lucija Bagarić (Pejo) Marijan Bagarić (Jozo) Mijo Bagarić (Ivica) Mirko Bagarić (Ivica) Mladen Bagarić (Fabijan) Nikola Bagarić (Dragutin) Pero Bagarić (Pero Mihaljević) Ružica Bagarić (Božo) Zdravko Bagarić (Pero) Zoran Bagarić ( – ) Željko Bagavac (Mijo) Branko Bagavac (Marko) Nikola Bagavac (Ivo) Stjepan Bagavac (Božo) Vitomir Bagić (Jovo) Rosa Bajalo ( – ) Mara Bajić (Ivo) Blaž Bajić (Josip) Josip Bajić (Ivan) Žarko Bajkuša (Ilija) Blaženka Bajkuša (Karlo) Nikola Bajo (Luca) Zoran Bajo (Tomo) Zoran Bajtal ( – ) Ivica Bakalar (Rudolf) Ilija Bakarić (Stipan) Željko Baketarić (Franjo) Dragan Baketarić (Ivan) Radovan Baković (Stipo) Ante Baković (Stipe) Ivica Baković (Dragutin) Josip Baković (Pero) Stipo Baković (Ivan) Zoran Bakula ( – ) Anto Bakula (Pero) Josip Bakula (Petar) Marko Bakula (Stipo) Miroslav Balaton (Ivan) Dragan Baldi ( – ) Anto Baldi ( – ) Mara Balen (Petar) Valter Balint (Franjo) Dragan

Općina stanovanja Ilidža Busovača Novi Travnik Jajce Odžak Kupres Doboj Kakanj Busovača Busovača Fojnica Kupres Kupres Ilidža Kupres Tomislavgrad Kakanj Kakanj Kakanj Kakanj Vitez SA - Novi Grad Modriča Modriča Tešanj Ilidža SA - N. Sarajevo Travnik Travnik Tuzla Čapljina Sanski Most Prozor Prozor Bihać Mostar Vitez Mrkonjic Grad Zenica Derventa Kiseljak Žepče Derventa SA - Novi Grad Doboj Doboj Bihać SA - Novi Grad

Datum i općina rođenja 2.1.1941. Sarajevo Grad 14.2.1974. Busovača 4.3.1948. Novi Travnik 6.7.1966. Jajce 1903. Odžak 1914. Kupres 3.11.1939. Doboj 31.3.1953. Kakanj 22.4.1973. Zenica 2.4.1965. Busovača 9.2.1973. Fojnica 29.6.1937. Kupres 30.1.1943. Kupres 6.4.1969. Sarajevo Grad 6.7.1965. Kupres – Tomislavgrad 7.1.1963. Kalinovik 7.10.1930. Kakanj 1955. Kakanj 26.8.1966. Kakanj 1955. Vitez – SA - Centar 3.2.1926. Modriča 1915. Modriča 2.1.1962. Doboj – Kakanj 6.12.1945. SA - Centar 12.4.1960. Travnik 21.1.1973. Travnik – Tuzla 7.3.1956. Čapljina 17.1.1960. Sanski Most 27.11.1970. Prozor 8.2.1965. Prozor 1974. Bihać 30.6.1955. Mostar 3.8.1965. Zenica 3.9.1942. Mrkonjic Grad 3.5.1960. Zenica – Derventa 20.6.1953. Kiseljak 11.5.1946. Žepče 12.3.1952. Posušje 26.7.1974. Sarajevo Grad N.p. N.p. 20.4.1966. Hrvatska 14.11.1957. SA - Novi Grad

Datum i općina stradanja 13.9.1992. Ilidža 12.9.1995. Glamoč 2.7.1993. Novi Travnik 18.9.1995. Jajce 1992. Odžak 6.4.1992. Kupres 17.6.1992. Derventa 4.7.1993. Fojnica 19.9.1993. Busovača 6.3.1993. Busovača 27.7.1993. Fojnica 6.4.1992. Kupres 6.4.1992. Kupres 13.9.1992. Ilidža 6.4.1992. Kupres 12.4.1992. Tomislavgrad 21.7.1993. Kakanj 16.7.1993. Kakanj 21.7.1993. Kakanj 11.6.1993. Kakanj 21.5.1993. Vitez 1992. SA - Novi Grad 26.6.1992. Modriča 11.6.1992. Modriča 22.11.1995. Tešanj 1992. Ilidža 11.9.1992. SA - N. Sarajevo 12.6.1993. Travnik 17.4.1993. Vitez 2.12.1992. Tuzla 14.6.1993. Stolac 22.4.1992. Bosanski Brod 12.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 3.10.1992. Prozor 4.11.1993. Bihać 19.7.1993. Mostar 22.12.1993. Vitez 15.9.1995. Donji Vakuf 23.2.1994. Vitez 18.4.1992. Derventa 5.7.1993. Kiseljak 7.8.1993. Maglaj 7.5.1992. Derventa 8.8.1992. SA - Novi Grad 1.6.1993. Doboj 1.6.1993. Doboj 14.1.1995. Bihać 24.6.1992. SA - Novi Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Balta (Franjo) Anto-Antara Balta (Mato) Filip Balta (Niko) Ivo Balta (Franjo) Jozo Balta (Mato) Luka Balta ( – ) Mara Balta (Trivo) Marijan Balta (Franjo) Nikica Balukčić (Domin) Goran Balvanović (Vinko) Otilija Bampa (Vjekoslav) Josip Ban (Mato) Branko Bandić (Šimo) Anto Bandić (Ilija) Dragan Bandić (Jure) Ilija Bandić ( – ) Ivica Bandić (Šimo) Ivo Bandić (Marko) Marinko Bandur (Franjo) Nedjeljko Banfi (Geza) Ivan Banović (Šćepo) Ante Banović (Ivan) Anto Banović (Anto) Drago Banović (Ivo) Franjo Banović (Ivo) Josip Banović (Niko) Karlo Banović (Blaž) Kata Banović (Jozo) Ljupko Banović (Niko) Mario Banović ( – ) Mate Banović (Ivo) Mato Banović ( – ) Milko Banović (Anto) Mirko Banović (Luka) Slobodan Banović (Jozo) Smiljko Banović ( – ) Stanko Banović (Anto) Stipo Banović ( – ) Šimun Baotić (Mato) Anto Baotić (Marijan) Ivica Baotić (Ilija) Marinko Baotić (Tomo) Martin Baotić (Joso) Mato Baotić (Pavo) Miroslav Baraban (Stipo) Mirko Baraban (Toma) Toma Barač (Zvonko) Bojan Barač (Niko) Goran

Općina stanovanja Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Tuzla Travnik Teslić SA - N. Sarajevo Doboj Kreševo Sanski Most Uskoplje/G.Vakuf Bugojno Žepče Zavidovići Zavidovići Ljubuški Mostar Konjic Konjic Maglaj Maglaj Sanski Most Maglaj Sanski Most Travnik Novi Travnik Trebinje Maglaj Tuzla Tuzla Fojnica Konjic Konjic Travnik Konjic Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Prozor Uskoplje/G.Vakuf Travnik Travnik

Datum i općina rođenja 10.9.1959. Travnik 6.9.1961. Travnik 14.3.1964. Travnik 17.8.1971. Travnik 2.10.1969. Travnik 1930. Travnik 9.11.1957. Tuzla 29.2.1968. Travnik 25.4.1972. Teslić 1928. Hrvatska 2.6.1956. Doboj 15.9.1959. Kreševo 29.3.1959. Sanski Most 2.11.1973. Uskoplje/G.Vakuf 16.11.1960. Uskoplje/G.Vakuf – Žepče 7.6.1966. Zavidovići 31.12.1964. Zavidovići 13.1.1963. Ljubuški 18.1.1954. Mostar 1.5.1949. Konjic 7.11.1954. Konjic 24.9.1967. Zavidovići 25.1.1951. Maglaj 14.10.1971. Sanski Most 8.12.1946. Maglaj 5.7.1925. Sanski Most 28.1.1963. Banovići 21.1.1973. Novi Travnik – Trebinje 26.8.1957. Maglaj 1957. Tuzla 21.10.1954. Tuzla 23.10.1974. Fojnica 17.11.1956. Konjic – Konjic 30.9.1945. Travnik 1966. Konjic 12.11.1960. Orašje 7.10.1963. Orašje 5.8.1975. Brčko 6.3.1958. Orašje 13.3.1965. Orašje 19.6.1964. Orašje 17.12.1964. Prozor 10.6.1968. Prozor 26.5.1971. Travnik – Travnik

Datum i općina stradanja 8.6.1993. Travnik 16.7.1993. Novi Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 21.7.1992. Tuzla 8.6.1993. Travnik 2.6.1992. Teslić 13.7.1992. SA - N. Sarajevo 22.10.1993. Doboj 21.8.1993. Kreševo 27.10.1992. Sanski Most 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 23.7.1993. Bugojno 16.8.1993. Žepče 27.6.1993. Zavidovići 26.6.1993. Zavidovići 23.5.1992. Mostar 20.9.1993. Mostar 27.5.1993. Konjic 7.5.1993. Konjic 24.1.1994. Maglaj 22.1.1994. Maglaj 2.11.1992. Sanski Most 27.8.1993. Maglaj 5.8.1992. Sanski Most 8.6.1993. Banovići 11.6.1993. Novi Travnik 15.9.1992. Trebinje 27.9.1993. Maglaj 1991. Tuzla 27.6.1992. Tuzla 3.7.1993. Fojnica 9.9.1993. Konjic 1993. Konjic 6.2.1994. Zavidovići 9.9.1993. Konjic 12.1.1993. Orašje 16.12.1992. Orašje 15.3.1993. Orašje 5.12.1992. Orašje 31.5.1995. Orašje 31.5.1995. Orašje 21.6.1993. Prozor 12.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

15

Prezime (ime oca) ime Barač (Anto) Ivan Barać (Mijat) Ana Barać (Ivan) Darko Barać (Zvonko) Davor Barać (Ivan) Ilija Barać (Šimun) Ilko Barać (Franjo) Jurica Barać (Slavko) Marijan Barać (Ivan) Žarko Barbarić (Ilija) Andrija Barbarić ( – ) Boris Barbarić (Žarko) Boro Barbarić (Ivan) Juro Barbarić ( – ) Luca Barbarić (Luka) Pero Barbarić (Stanko) Predrag Barbić (Ivo) Anđelko Barbić (Fabijan) Ivo Barbić ( – ) Luca Barbić (Ilija Visković) Luca Barbić (Nikola) Marijan Barbić (Niko) Marko Barbić (Vinko) Milenko Barbić (Ivo) Mirko Barbić (Drago) Miroslav Barbić (Josip) Snježana Barbić (Stjepan) Tomislav Barbić (Ferdo) Tomo Barbić (Živko) Zdenko Barešić (Ivo) Drago Barešić (Anto) Franjo Barešić (Mirko) Franjo Barešić (Ilija) Ivica Barešić (Marko) Mario Barešić (Anto) Marko Barešić (Ivica) Marko Barešić (Nikica) Mladen Barešić (Marko) Rajko Barešić ( – ) Ružica Barešić (Pero) Slavko Barešić (Drago) Vlatko Barić (Jozo) Dragan Barić (Stipo) Ivica Barić (Mato) Ivo Barić (Stipo) Ivo Barić (Mate) Josip Barić (Božo) Jozo Barić (Niko) Marijan

Općina stanovanja Travnik Sarajevo Grad SA - N. Sarajevo Travnik Čitluk Čitluk Travnik Livno Mostar Mostar Široki Brijeg Široki Brijeg Odžak Travnik Odžak Mostar Fojnica Travnik Fojnica Travnik Travnik Travnik Sarajevo Grad SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo Zenica SA - Centar Travnik Travnik Prozor Vitez Vitez Zenica Novi Travnik Vitez Kreševo Vitez Fojnica SA - Novi Grad Kreševo Kreševo Travnik Tešanj Kotor Varoš Jajce Travnik Živinice Travnik

Datum i općina rođenja 1927. Travnik 24.7.1924. Banja Luka 29.4.1965. SA - Centar 9.1.1976. Travnik 1.3.1961. Čitluk 28.12.1971. Ljubuški 23.4.1960. Travnik 20.7.1971. Livno 15.8.1969. Mostar 23.5.1936. Čitluk – Široki Brijeg 16.2.1959. Široki Brijeg 15.2.1960. Odžak 1923. Travnik 10.3.1959. Odžak 19.4.1960. Livno 7.11.1962. Fojnica 16.10.1940. Travnik 1909. Fojnica 20.3.1935. Travnik 31.10.1958. Travnik 1967. Travnik 18.8.1973. Sarajevo Grad 20.10.1950. Sarajevo Grad 6.6.1953. SA - Centar 12.6.1993. Zenica 23.12.1942. Sarajevo Grad 30.7.1962. Travnik 23.4.1973. Travnik 21.8.1964. Prozor 1957. Vitez 24.2.1970. Vitez 18.6.1972. Zenica 1974. Travnik 15.5.1957. Vitez 3.3.1956. Kreševo 13.1.1962. Vitez 20.4.1975. Fojnica 1954. SA - Novi Grad 21.10.1960. Kreševo 17.12.1967. Fojnica 1.9.1974. Travnik 15.7.1972. Tešanj 3.3.1952. Kotor Varoš 28.11.1949. Jajce 17.2.1946. Travnik 25.6.1969. Živinice 1953. Travnik

Datum i općina stradanja 8.6.1993. Travnik 24.4.1992. Sarajevo Grad 11.6.1992. SA - N. Sarajevo 8.6.1993. Travnik 9.6.1993. Mostar 2.7.1993. Mostar 1.7.1993. Travnik 30.11.1992. Livno 9.2.1994. Mostar 19.4.1992. Mostar 1.4.1993. Široki Brijeg 19.4.1993. Jablanica 29.6.1992. Modriča 8.6.1993. Travnik 8.7.1992. Odžak 18.5.1993. Mostar 26.7.1993. Fojnica 27.9.1993. Vitez 1993. Fojnica 8.6.1993. Travnik 11.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.9.1992. Jajce 4.2.1993. Busovača 21.6.1992. SA - N. Sarajevo 12.6.1993. Zenica 16.3.1994. SA - Centar 8.6.1993. Travnik 23.12.1993. Vitez 24.1.1994. Prozor 1993. Nepoznato 22.9.1993. Vitez 4.7.1993. Žepče 9.1.1994. Vitez 23.4.1993. Vitez 10.7.1993. Kreševo 10.6.1994. Vitez 16.9.1993. Prozor 9.6.1992. SA - Novi Grad 3.7.1993. Kreševo 3.7.1993. Kreševo 10.11.1993. Vitez 13.2.1993. Tešanj 11.6.1992. Bijeljina 19.8.1992. Jajce 27.5.1992. Travnik 13.4.1994. Živinice 8.6.1993. Travnik

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Barić (Niko) Marko Barić (Niko) Mato Barić (Juro) Mijo Barić (Pileša) Mijo Barić (Ivan) Nediljko Barić (Anto) Nikica Barić (Juro) Pero Barić (Mijo) Renato Barić (Jako) Tvrtko Barić (Luka) Viktorije Barić (Duško) Vinko Barišić (Ivica) Ana Barišić (Ivica) Anđelko Barišić (Niko) Anđelko Barišić (Stanko) Ante Barišić (Jozo) Anto Barišić (Ivan) Božo Barišić (Miroslav) Dario Barišić (Janko) Drago Barišić (Jozo) Franjo Barišić (Ivo) Goran Barišić (Marijan) Ilija Barišić (Ilja) Iva Barišić (Ante) Ivica Barišić (Dragutin) Ivica Barišić (Jozo) Ivica Barišić (Mato) Jadranko Barišić ( – ) Jela Barišić (Srećko) Joso Barišić (Branko) Juro Barišić (Ante) Karlo Barišić (Ivo Nikolić) Kata Barišić (Mijo) Luka Barišić (Marko Kasalo) Marija Barišić (Ivo) Marijana Barišić (Marko) Marijo Barišić (Vladimir) Mario Barišić (Jozo) Marko Barišić (Jozo) Mato Barišić ( – ) Mirjana Barišić (Juro) Pejo Barišić (Ivan) Stipo Barišić (Jozo) Stjepan Barišić (Josip) Svetislav Barišić (Luka) Šimo Barišić (Blaž) Vladimir Barišić (Ivica) Vladimir Barišić (Ivo) Zvonko

Općina stanovanja Kotor Varoš Travnik Ilidža Kotor Varoš Grude Jajce Ilijaš Kotor Varoš Jajce Travnik SA - Centar Bugojno Fojnica Bosanski Šamac Posušje Bosanski Brod Livno Bugojno Posušje Kreševo Bosanski Brod Brčko Kupres Bosanski Brod Sanski Most Kreševo Travnik Derventa Prijedor Jajce Mostar SA - N. Sarajevo Odžak Donji Vakuf Gradačac Travnik Travnik Modriča Derventa Gradačac Modriča Derventa Kreševo Prozor Bosanski Brod Sarajevo Grad Prijedor Derventa

Datum i općina rođenja 13.6.1974. Kotor Varoš 22.5.1965. Travnik 1940. Ilijaš 8.9.1950. Kotor Varoš 30.10.1963. Grude 14.11.1960. Jajce 1929. Ilijaš 1.11.1973. Kotor Varoš 27.3.1965. Jajce 24.7.1956. Travnik 1947. Grude 1.11.1921. Bugojno 21.10.1962. Livno 2.1.1968. Bosanski Šamac 1972. Posušje 2.2.1955. Bosanski Brod 6.1.1958. Livno 17.8.1993. Donji Vakuf 5.10.1969. Posušje 27.7.1940. Kreševo 18.8.1974. Hrvatska 13.10.1954. Brčko 29.1.1917. Kupres 17.9.1960. Bosanski Brod 7.7.1967. Sanski Most 15.11.1965. Kreševo 26.5.1973. Travnik – Derventa 12.2.1936. Sanski Most 5.11.1971. Jajce 14.1.1966. Mostar 27.9.1938. Vareš 18.3.1971. Odžak 28.4.1903. Bugojno 1980. Gradačac 15.8.1974. Travnik 11.5.1953. Travnik 26.2.1967. Modriča 15.7.1968. Derventa – Gradačac 31.7.1959. Modriča 11.8.1965. Derventa 8.3.1955. Kiseljak 1.9.1973. – N.p. 1.11.1947. Bosanski Brod N.p. – Sanski Most 11.10.1969. Uskoplje/G.Vakuf

Datum i općina stradanja 2.10.1992. Skender Vakuf 13.6.1993. Travnik 1992. Ilidža 16.8.1992. Kotor Varoš 27.12.1993. Grude 13.10.1992. Travnik 1991. Visoko 16.8.1992. Kotor Varoš 26.10.1995. Jajce 6.7.1992. Travnik 19.6.1992. SA - Centar 12.4.1994. Bugojno 20.12.1993. Fojnica 27.5.1992. Bos. Šamac 20.10.1995. – N.p. 8.8.1992. Bosanski Brod 23.4.1992. Livno 28.7.1993. Bugojno 3.2.1994. Uskoplje/G.Vakuf 10.7.1993. Kreševo 6.8.1992. Derventa 10.4.1994. Brčko 6.4.1992. Kupres 31.8.1992. Bosanski Brod 18.10.1992. Jajce 23.6.1993. Kreševo 25.7.1992. Banja Luka 1.6.1992. Derventa 25.6.1992. Prijedor 2.9.1992. Jajce 29.5.1992. Mostar 11.5.1992. SA - Centar 21.4.1992. Odžak 12.6.1992. Donji Vakuf 18.6.1992. Gradačac 9.1.1994. Vitez 21.5.1995. Novi Travnik 23.5.1992. Modriča 30.7.1992. Derventa 18.6.1992. Gradačac 11.4.1992. Orašje 2.7.1992. Derventa 27.6.1993. Kreševo 3.8.1992. Prozor 21.6.1992. Bosanski Brod 4.11.1991. Hrvatska 7.7.1992. Prijedor 27.9.1993. Derventa

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik

16

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Barišić (Martin) Zvonko Barišić (Bartol) Željko Barnjak (Jozo) Tomislav Barsović ( – ) Šimun Bartolec (Stjepan) Franjica Bartolić ( – ) Ivan Bartolović (Blaž) Ilija Bartolović (Niko) Ivo Bartula (Marijan) Pero Bartula (Jozo) Stjepan Bartulović (Fabijan) Dragutin Bartulović ( – ) Ivanka Bartulović (Dragutin) Marko Bartulović (Dragutin) Zdenko Bartulović ( – ) Zdravko Barukčić ( – ) Anto Barukčić ( – ) Ivica Barukčić ( – ) Ivica Barukčić ( – ) Jozo Barukčić ( – ) Jozo-Brljak Barukčić ( – ) Mato Barukčić (Marko) Mato Barukčić ( – ) Vinko Barušić (Ivica) Anka Barušić ( – ) Jovo Basista (Zvonimir) Karolina Bašić (Mirko Zajec) Boris Bašić (Niko) Luka Bašić (Jure) Mate Bašić (Stojan) Miljenko Bašić (Pero) Mirko Bašić (Mirko) Miroslav Bašić (Mijo) Petar Bašić (Ivan) Zvonimir Bašić (Ivo) Željko Baškarad (Anto) Dario Baškarad (Drago) Franjo Baškarić (Ilija) Niko Baštinac ( – ) Ankica Batalija (Ljubomir) Čedomir Batalija (Ivan) Miroslav Batarilo (Ilija) Drago Batarilo (Jozo) Ivica Batarilo (Marko) Jozo Batarilo (Franjo) Marinko Batarilo (Marijan) Vlado Baticeli (Andrija) Gordana Batina (Vide) Ante

Općina stanovanja Derventa Derventa Ilidža Konjic SA - Vogošća Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Kiseljak SA - Vogošća Bugojno Sarajevo Grad Bugojno Bugojno Bugojno Doboj Doboj Doboj Doboj Doboj Doboj Modriča Modriča Bugojno Banja Luka Ilidža SA - Centar Busovača Kupres Uskoplje/G.Vakuf Busovača SA - N. Sarajevo Tešanj Kupres Derventa Vitez Vitez Bosanski Šamac Sarajevo Grad Vitez Vitez Kiseljak Maglaj Kiseljak Maglaj Vitez SA - Novi Grad Trebinje

Datum i općina rođenja 6.5.1968. Derventa 6.8.1955. Derventa 22.5.1952. Ilidža – Konjic 16.4.1937. – N.p. – Bosanski Šamac 18.3.1969. Bos. Šamac 1925. Bosanski Šamac 17.11.1962. Kiseljak 31.5.1939. SA - Vogošća 30.4.1932. Bugojno 1921. – N.p. 26.7.1941. Bugojno 22.2.1968. Bugojno – Bugojno 1922. Doboj – Doboj 1973. Doboj 1952. Doboj – Doboj 1920. Doboj 10.7.1963. – N.p. – N.p. – Bugojno – Banja Luka 2.8.1981. Ilidža 12.2.1950. SA - Centar 29.10.1955. Busovača 7.11.1954. Posušje 26.10.1960. Posušje 22.10.1957. Busovača 11.9.1956. Sarajevo Grad 19.6.1952. Tešanj 24.4.1970. Posušje 22.1.1970. Derventa 1.2.1975. Kiseljak 3.10.1967. Vitez 1965. Bosanski Šamac 1939. – N.p. 18.1.1958. Vitez 26.5.1969. Vitez 30.1.1951. Kiseljak 13.10.1968. Maglaj 25.1.1942. Kreševo 21.1.1971. Maglaj 6.12.1960. Zenica 23.3.1949. SA - Novi Grad 2.1.1971. Trebinje

Datum i općina stradanja 12.5.1992. Derventa 23.5.1992. Derventa 15.9.1992. Ilidža 1993. Konjic 11.10.1992. SA - Vogošća 1.5.1992. Bosanski Šamac 28.4.1992. Bos. Šamac 9.6.1992. Bosanski Šamac 4.10.1993. Kreševo 1.6.1992. SA - Vogošća 20.7.1993. Bugojno 1992. Sarajevo Grad 27.7.1993. Donji Vakuf 20.7.1993. Bugojno 1993. Bugojno 1.6.1992. Doboj 1.5.1992. Doboj 2.6.1992. Doboj 1.5.1992. Doboj 1.2.1994. Doboj 1.2.1994. Doboj 1991. Modriča 1991. Modriča 12.4.1994. Bugojno 26.4.1993. Banja Luka 24.7.1992. Ilidža 8.6.1992. Sarajevo Grad 15.5.1993. Busovača 10.4.1992. Kupres 20.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 13.9.1993. Busovača 14.9.1992. Ilidža 17.11.1992. Tešanj 10.4.1992. Kupres 10.10.1993. Orašje 30.9.1993. Vitez 6.10.1993. Vitez 11.7.1992. Bos. Šamac 28.5.1992. Sarajevo Grad 10.8.1993. Vitez 16.9.1993. Vitez 4.1.1994. Kiseljak 25.6.1993. Maglaj 31.8.1993. Kiseljak 27.6.1993. Žepče 18.1.1994. Vitez 28.6.1995. SA - Novi Grad 8.7.1992. Trebinje

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Batinić (Ante) Ante Batinić (Nikola) Ante Batinić ( – ) Ante Mačak Batinić ( – ) Ante Ušćipak Batinić (Ivica) Branko Batinić (Mate) Franjo Batinić (Ante) Ivica Batinić (Ante) Ivo Batinić (Ivan-Vladimir) Mario Batinić (Mato) Tomko Batista (Luka) Ana Batista (Pero) Marinko Batista (Niko) Nikica Bavrka (Niko) Dominko Bavrka (Ivica) Dražen Bavrka (Stipo) Mato Bavrka (Ivo) Mladen Bavrka (Ivo) Niko Bazina (Mirko) Branko Bebek (Jure) Ilija Bebek ( – ) Kata Bebek (Bosiljko) Marinko Bebek (Rafo) Marko Bebek (Jozo) Martin Bebek (Ante) Pero Bebek (Vinko) Srećko Bebić (Drago) Krešimir Beblek (Ivan) Miroslav Beblek (Mato) Željko Bećaj (Anton) Zlatko Begić (Marko Sovil) Anđa Begić (Martin) Anto Begić (Joso) Dragan-Drago Begić (Ivo) Drago Begić (Mijat) Franjo Begić (Ivan) Gordana Begić (Stipo) Ilija Begić (Niko) Jozo Begić (Stipo) Marko Begić (Ilija) Mato Begić (Frano) Mladen Begić (Ivan) Perica Begović (Đuro Bjegović) Drenko Bejić (Petar) Ilija Bejić (Ivan) Zoran Bejo (Ante) Jakov Bekavac (Jozo) Marijan Bekić (Mato) Jozo

Općina stanovanja Trebinje Bugojno Orašje Orašje Uskoplje/G.Vakuf Busovača Uskoplje/G.Vakuf Jajce Vitez Uskoplje/G.Vakuf Busovača Busovača Busovača Travnik Novi Travnik Novi Travnik Travnik Novi Travnik Široki Brijeg Ljubuški Konjic Konjic Konjic Čapljina Ljubuški Konjic Hadžići Fojnica Fojnica Ilijaš Jajce Derventa Prijedor Novi Travnik Derventa Derventa Novi Travnik Derventa Novi Travnik Derventa Široki Brijeg Derventa SA - Novi Grad Doboj Tešanj Ljubuški Bugojno Derventa

Datum i općina rođenja 18.9.1945. Trebinje 26.11.1967. Uskoplje/G.Vakuf – Orašje – Bosna i Hercegovina 12.9.1956. Uskoplje/G.Vakuf 11.12.1943. Busovača 25.9.1971. Uskoplje/G.Vakuf 21.7.1973. Jajce 30.1.1983. Travnik 7.12.1935. Uskoplje/G.Vakuf 3.11.1929. Busovača 7.11.1962. Busovača 25.12.1959. Busovača 30.4.1971. Travnik 21.4.1973. Travnik 4.2.1934. Novi Travnik 22.11.1964. Travnik 8.6.1961. Novi Travnik 21.2.1962. Široki Brijeg 16.10.1967. Ljubuški – Konjic 25.1.1972. Konjic 28.10.1960. Konjic 7.5.1966. Čapljina 6.6.1958. Ljubuški 2.8.1955. Konjic – N.p. 25.12.1968. Fojnica 10.5.1965. Fojnica – Ilijaš 1940. Jajce 22.11.1946. Derventa – Prijedor 17.7.1950. Novi Travnik 7.2.1970. Derventa 17.3.1972. Derventa 7.9.1961. Novi Travnik 3.3.1961. Derventa 17.5.1957. Novi Travnik 4.11.1931. Derventa 12.5.1973. Široki Brijeg 17.2.1966. Derventa 1972. SA - Novi Grad – Doboj 15.7.1975. Doboj 30.7.1972. Hrvatska 17.12.1943. Bugojno 17.1.1954. Derventa

Datum i općina stradanja 8.7.1992. Trebinje 11.3.1993. Bugojno 1991. – N.p. 1991. – N.p. 13.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 28.1.1993. Busovača 29.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf 27.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf 5.3.1994. Vitez 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf 25.1.1993. Busovača 1993. Busovača 27.11.1993. Busovača 7.1.1994. Novi Travnik 25.5.1993. Busovača 7.1.1994. Novi Travnik 3.10.1993. Novi Travnik 29.6.1993. Novi Travnik 10.5.1993. Mostar 22.6.1994. Uskoplje/G.Vakuf 1993. Konjic 5.5.1992. Konjic 18.4.1993. Konjic 9.7.1992. Mostar 13.11.1992. Stolac 21.8.1993. Konjic 30.7.1992. Hadžići 10.8.1993. Fojnica 1.6.1993. Fojnica 11.6.1992. Ilijaš 30.10.1992. Jajce 26.6.1992. Derventa 4.6.1992. Prijedor 10.10.1992. Novi Travnik 25.6.1992. Derventa 4.8.1992. Derventa 9.6.1993. Novi Travnik 27.6.1992. Derventa 5.1.1994. Novi Travnik 8.5.1992. Derventa 18.6.1995. Livno 22.4.1992. Derventa 8.12.1992. SA - Novi Grad 2.8.1992. Doboj 3.7.1992. Tešanj 5.12.1993. Ljubuški 1.11.1993. Bugojno 23.8.1992. Derventa

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

17

Prezime (ime oca) ime Bekić (Jure) Stipo Bekonja (Rade) Nikola Belaić (Zoran) Vanja Belančić (Nikola) Božo Belić (Mate) Marko Belović (Miodrag) Sergej Beljan ( – ) Boro Beljan (Ivo) Miroslav Beljo (Stjepan) Ana Beljo (Mato) Anto Beljo (Marko) Jela Beljo (Dane) Marinko Beljo (Stjepan) Mato Beljo (Luka) Mirko Bencun (Niko) Željko Bencun (Tomislav) Željko Bender ( – ) Anica Bender ( – ) Cvija Bender ( – ) Ilija Bender ( – ) Tomislav Bender (Ilija) Tomislav-Tonći Bender (Cvjetko) Vladimir Bender (Martin) Zoran Bendra (Krunoslav) Ilija Benedeti (Vidoje) Vinka Beneš (Josip) Ivica Benić (Franjo) Marinko Benić (Mijo) Petar Benić (Jozo) Velimir Benić (Stjepan) Zdenko Benković (Pero) Goran Benković (Marko) Ilija Benković (Đuro) Nevenko Beno ( – ) Adolf Beno (Nikola) Franjo Beno (Vinko) Martin Benović (Anto) Stipo Beritić (Josip) Željko Berković (Slavko) Ivica Bernatović (Mato) Anto Bernik ( – ) Boris Beslav ( – ) Živko Bešlić (Petar) Blaž Bešlić (Smiljan) Kruno Bešlić (Antun) Ljuban Bešlić (Petar) Marinko Bešlić (Adam) Mate Bešlić (Ante) Mate

Općina stanovanja Derventa SA - N. Sarajevo SA - Centar Bosanski Brod Tomislavgrad Mostar Travnik Travnik Prozor Prozor Prozor Prozor Prozor Prozor Kiseljak Kiseljak Trebinje Trebinje Prozor Trebinje SA - N. Sarajevo Vitez SA - N. Sarajevo Jajce SA - Novi Grad Banja Luka Kakanj Kakanj Kakanj Kakanj Orašje Orašje Brčko Čapljina Mostar Mostar Travnik Sarajevo Grad Jajce Orašje SA - Novi Grad Bugojno Derventa Zavidovići Kreševo Posušje Kupres N.p.

Datum i općina rođenja 28.9.1943. Derventa 20.10.1949. Rudo 25.10.1974. Sarajevo Grad 6.6.1955. Bosanski Brod 28.6.1960. Tomislavgrad 16.1.1970. Mostar – Travnik 17.8.1964. Travnik 9.3.1987. Prozor 15.5.1950. Prozor 8.9.1949. Prozor 1965. Prozor 9.3.1987. Prozor 8.3.1961. Prozor 30.1.1963. Kiseljak 14.12.1967. Kiseljak – Trebinje – Trebinje – Prozor – Trebinje 27.9.1956. SA - Centar 6.3.1954. Travnik 11.8.1961. SA - Centar 2.10.1969. Jajce 31.7.1984. Hrvatska 12.6.1959. Banja Luka 10.2.1955. Kakanj 1.7.1947. Kakanj 13.8.1963. Kakanj 24.5.1964. Kakanj 19.5.1972. Brčko 1907. Orašje 4.11.1974. Brčko – Čapljina 10.1.1968. Čapljina 9.3.1964. Mostar 1.6.1930. Tomislavgrad 1963. Sarajevo Grad 21.6.1971. Jajce 3.8.1967. Orašje 1928. SA - Novi Grad – Bugojno – Derventa 20.7.1972. Zavidovići 10.11.1963. Kreševo 21.2.1969. Mostar 19.9.1952. Kupres 26.4.1954. Posušje

Datum i općina stradanja 30.9.1992. Bosanski Brod 26.2.1993. SA - N. Sarajevo 21.3.1993. SA - Centar 29.5.1995. Brčko 1.7.1993. Jablanica 16.12.1992. Mostar 1991. Travnik 31.7.1993. Vitez 29.9.1992. Prozor 28.6.1993. Konjic 29.9.1992. Prozor 8.5.1993. Konjic 29.9.1992. Prozor 12.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 28.6.1993. Kiseljak 28.11.1994. Kupres 14.5.1992. Trebinje 14.5.1992. Trebinje 16.9.1993. Prozor 1992. Trebinje 11.10.1993. SA - N. Sarajevo 8.6.1993. Vitez 23.7.1993. SA - N. Sarajevo 14.6.1993. Prozor 11.1.1994. SA - Centar 11.4.1992. Banja Luka 18.5.1993. Kakanj 12.6.1992. Kakanj 5.6.1993. Travnik 10.4.1993. Bugojno 9.12.1992. Orašje 20.7.1993. Orašje 9.11.1992. Bos. Šamac 10.6.1992. N.p. 10.4.1992. Čapljina 10.4.1992. Čapljina 25.9.1992. Travnik 5.7.1992. Sarajevo Grad 24.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 24.12.1992. Orašje 1993. SA - N. Sarajevo 1.7.1993. Bugojno 1.4.1992. Derventa 19.5.1992. Sarajevo Grad 23.6.1993. Kreševo 19.6.1993. Jablanica 10.4.1992. Kupres 10.4.1992. Kupres

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Bešlić ( – ) Mato Bešlić ( – ) Petar Bešlić (Ivan) Slobodan Bešlić (Ivan) Vlado Bevanda (Nikola) Davor Bevanda (Mirko) Dražen Bevanda (Davorin) Mario Bevanda (Ivan) Milan Bevanda (Pero) Miljenko Bevanda (Drago) Miroslav Bevanda (Jugo) Zdravko Bevanda (Rudolf) Zdravko Bevandić (Ivica) Jozo Bezek (Pavle) Ivan Bicvić (Mato) Nikola Bidović (Ivo) Stipo Bijader (Ivica) Frano Bijatović ( – ) Vlado Bijelić (Ivan Cvrlje) Ana Bijelić (Mato) Ivo Bijelić (Toma) Marko Bikić (Mato) Anto Bikić (Mato) Josip Bilafer (Đuro) Ivica Bilan (Josip) Kata Bilandžić (Stjepan) Zvonimir Bilandžija (Franjo) Anđelko Bilandžija (Ivo) Juro Bilandžija (Mato) Ljupko Bilandžija (Petar) Mirjana Bilandžija (Mijo) Ruža Bilanović ( – ) Anto Bilanović (Anto) Ivo Bilanović ( – ) Juro Bilanović (Marko) Marko Bilanović (Juro) Mato Bilavčić (Stipo) Dragan Bilenjki (Andrija) Vladimir Biletić (Ivica) Dragan Biletić (Mato) Ilija Biletić (Pero) Mijo-Miće Biletić (Niko) Vlatko Bilić (Boško) Dragan Bilić (Mirko) Dragan Bilić (Luka) Ivo Bilić ( – ) Jozo Bilić ( – ) Ljuba Bilić (Pero) Marko

Općina stanovanja Derventa Derventa Kupres Busovača Mostar Maglaj SA - Centar Mostar Široki Brijeg Mostar Mostar Mostar Zavidovići SA - N. Sarajevo Modriča Busovača Bugojno Prozor Vlasenica Orašje Brčko Travnik Uskoplje/G.Vakuf SA - Novi Grad Jajce SA - Novi Grad Jajce Jajce Jajce Mrkonjic Grad Mrkonjic Grad Kotor Varoš Travnik Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Busovača SA - Centar Kiseljak Prijedor Kiseljak Fojnica Trebinje Prozor SA - Novi Grad Doboj Brčko Mostar

Datum i općina rođenja – Derventa – Derventa 26.9.1959. Posušje 10.10.1972. Posušje 5.1.1960. Mostar 12.9.1970. Maglaj 27.2.1974. SA - Centar 22.9.1957. Mostar 7.1.1965. Široki Brijeg 17.9.1960. Mostar 8.3.1943. Čitluk 20.11.1956. Mostar 17.4.1966. Maglaj 14.1.1954. Sarajevo Grad 15.4.1935. Modriča 1939. Busovača 27.2.1957. Bugojno – Prozor 1946. Hrvatska 30.8.1957. Orašje 12.5.1937. Brčko 20.1.1961. Travnik 28.11.1965. Uskoplje/G.Vakuf 9.5.1957. SA - Novi Grad 17.3.1922. Jajce 5.1.1930. Tuzla 19.3.1968. Jajce 1.12.1967. Jajce 5.7.1961. Jajce 3.11.1985. Mrkonjic Grad 28.3.1952. Mrkonjic Grad – Kotor Varoš 1.2.1934. Travnik – Kotor Varoš – Kotor Varoš 28.8.1968. Kotor Varoš 11.10.1974. Travnik 19.3.1934. Prnjavor 28.11.1967. Ilidža 25.1.1954. Kakanj 7.5.1959. Kiseljak 14.11.1970. Kiseljak 12.3.1954. Mostar 20.2.1970. Prozor 6.4.1930. Hrvatska – Doboj – N.p. 2.1.1941. Mostar

Datum i općina stradanja 1992. Derventa 1.4.1992. Derventa 10.4.1992. Kupres 4.11.1994. Kupres 10.11.1993. Mostar 7.5.1994. Maglaj 6.4.1992. SA - Centar 30.6.1992. Mostar 10.11.1992. Mostar 30.6.1993. Mostar 15.7.1993. Mostar 6.12.1993. Mostar 24.1.1994. Maglaj 29.9.1992. SA - N. Sarajevo 27.6.1992. Modriča 1993. Busovača 23.7.1993. Bugojno 14.9.1993. Prozor 23.5.1992. Vlasenica 28.9.1992. Orašje 8.5.1992. Brčko 6.3.1994. Travnik 23.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 3.12.1992. SA - Novi Grad 1.10.1992. Jajce 13.9.1992. Sarajevo Grad 16.9.1993. Prozor 7.9.1992. Jajce 16.9.1993. Prozor 13.7.1992. Mrkonjic Grad 13.7.1992. Mrkonjic Grad 20.5.1992. Kotor Varoš 10.5.1993. Travnik 30.9.1993. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 25.4.1993. Busovača 28.5.1993. Busovača 30.1.1993. SA - Centar 19.4.1993. Kiseljak 10.7.1992. Prijedor 17.6.1993. Kiseljak 21.7.1993. Fojnica 10.6.1992. Mostar 31.7.1993. Prozor 19.5.1993. SA - N. Sarajevo 5.5.1992. Doboj 11.5.1992. Brčko 31.8.1993. – N.p.

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik

18

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Bilić (Mara) Miro Bilić (Marko) Miroslav Bilić (Nikola) Nenad Bilić (Stipo) Nikola Bilić (Stipo) Nikola Bilić (Ivan) Stjepan Bilić (Josip) Zlatko Bilić (Srećko) Željko Bilkanović ( – ) Drago Bilobrk (Radovan) Bare Bilobrk (Niko) Juraj Bilobrk (Branko) Miroslav Bilobrk (Juraj) Nikola Bilogrević (Mijo) Juro Bilonić (Jozo) Ilija Bilonić (Ilija) Mirela Biloš (Tadija) Mato Biloš (Ilija) Vicko Bilušić (Marko) Dragan Bilušić (Stipe) Dunko Bilušić (Ante) Mario Biljaka (Drago) Dalibor Biljaka (Marko) Ivo Biljaka (Pero) Mladen Biljecki ( – ) Petar Bilješko (Anto) Vinko Bilješković (Pero) Tvrtko Biokšić (Ante) Žarko Biošić (Anto) Jasmin Birger ( – ) Dragan Bistrović (Borislav) Danijel Bjekić (Juro) Milenko Bjelanović (Ivan) Jozo Bjelica (Miladin) Alan Bjelić (Marijan) Luka Bjelić (Vladimir) Mato Bjelkanović (Niko) Drago Bjelobrk (Stipo) Ilija Bjelobrk (Marko) Mato Bjelobrk (Sarajko) Stipo Bjelonjić ( – ) Marica Blagojević (Jovan) Ruža Blaškić (Pero) Ivo Blaško ( – ) Ivo Blaško ( – ) Ljubomir Blatančić (Zvonimir) Ana Blatančić ( – ) Ilija Blatančić (Stipo) Jozika

Općina stanovanja Derventa Trebinje Prozor Travnik Travnik Mostar Zenica Busovača Derventa Travnik Travnik Banja Luka Travnik Jajce Tešanj Tešanj Jablanica Mostar Maglaj Bugojno Mostar Travnik Vitez Travnik Derventa Travnik Novi Travnik Mostar Bosanski Brod Sarajevo Grad Zavidovići Prijedor Teslić Mostar Orašje Sarajevo Grad Banja Luka Travnik Kotor Varoš Travnik Sarajevo Grad Brčko Kiseljak Kakanj Kakanj Bugojno Bosanski Brod Bosanski Brod

Datum i općina rođenja 1.5.1971. Derventa 19.12.1965. Mostar 22.2.1964. Prozor 11.8.1943. Travnik 17.1.1967. Travnik 2.5.1932. Mostar 13.4.1954. Zenica 14.1.1971. Travnik – Derventa 3.10.1947. Travnik 13.10.1934. Travnik 15.2.1960. Banja Luka 13.10.1934. Travnik 17.12.1964. Jajce 28.8.1963. Tešanj 31.7.1979. Tešanj 27.10.1950. Prozor 1.11.1950. Mostar 21.11.1971. Bugojno 10.11.1946. Srbija 16.2.1972. Mostar 9.11.1971. Travnik 6.5.1933. Vitez 17.11.1974. Travnik – Derventa 10.2.1959. Travnik 23.11.1957. Jajce 20.5.1931. Mostar 15.3.1957. Hrvatska 1939. – N.p. 15.12.1968. Zavidovići 22.10.1963. Prijedor 5.4.1961. Teslić 3.11.1973. Francuska 1935. Orašje 10.2.1960. Sarajevo Grad 1.12.1948. Banja Luka 10.5.1968. Travnik 23.7.1946. Kotor Varoš 27.11.1942. Travnik 1931. – N.p. 1941. Brčko 21.3.1933. Kiseljak – Kakanj – Kakanj 5.6.1958. Tuzla – Bosanski Brod 2.10.1953. Bosanski Brod

Datum i općina stradanja 29.6.1992. Derventa 10.6.1992. Mostar 3.8.1993. Prozor 11.7.1993. Fojnica 10.5.1993. Travnik 26.9.1993. Mostar 29.7.1993. Zenica 14.6.1993. Busovača 12.5.1992. Derventa 8.11.1993. Travnik 27.1.1994. Vitez 27.7.1995. Srbija 27.1.1994. Vitez 12.8.1992. Jajce 23.11.1992. Tešanj 3.8.1993. Tešanj 28.7.1993. Jablanica 13.6.1993. Mostar 23.1.1994. Žepče 21.5.1994. Bugojno 23.9.1993. Mostar 12.6.1993. Travnik 25.6.1993. Vitez 27.10.1993. Vitez 27.5.1992. Derventa 3.10.1993. Novi Travnik 23.11.1993. Novi Travnik 8.6.1992. Mostar 16.6.1992. Hrvatska 1992. Sarajevo Grad 2.7.1992. Derventa 1.7.1992. Prijedor 21.6.1992. Teslić 8.7.1992. Mostar 1.5.1992. Orašje 4.8.1993. Sarajevo Grad 12.5.1992. Derventa 12.10.1993. Kiseljak 30.6.1992. Kotor Varoš 28.4.1992. Modriča 1992. Sarajevo Grad 1992. Brčko 12.11.1993. Fojnica 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 20.7.1993. Bugojno 1992. Bosanski Brod 17.3.1992. Bosanski Brod

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Blatančić ( – ) Jozo Blatančić (Drago) Tomislav Blavicki (Ivan) Vlado Blaz (Josip) Petar Blazan (Dragutin) Ivan Blažanović (Pejo) Ilija Blažanović (Marko) Juro Blažanović (Đuro) Luka Blažanović (Marko) Luka Blažanović (Mato) Zvonko Blažević (Andrija) Ante Blažević (Jakov) Anto Blažević (Ivo) Drago Blažević (Zvonko) Edita Blažević (Josip) Franjo Blažević (Mato) Franjo Blažević ( – ) Frida Blažević (Božo) Goran Blažević (Ilija) Ilija Blažević (Jakov) Ilija Blažević (Jozo) Ilija Blažević (Marijan) Iljo Blažević ( – ) Ivan Blažević (Anto) Ivica Blažević (Franjo) Josip Blažević (Tadija) Josip Blažević (Jozo) Jozo Blažević (Luka) Jozo Blažević ( – ) Jure Blažević (Ivan) Jure Blažević (Božo) Karlo Blažević ( – ) Kata Blažević (Ivan) Ljubomir Blažević ( – ) Mara Blažević ( – ) Marijan Blažević (Niko) Marijan Blažević (Slavko) Marijana Blažević (Blažan) Marinko Blažević (Niko) Marko Blažević (Luka) Mato Blažević (Frano) Mirko Blažević (Ivo) Mirko Blažević (Ivan) Miroslav Blažević (Mirko) Nikola Blažević (Pejo) Pavo Blažević (Stipe) Pejo Blažević (Vid) Pero Blažević ( – ) Stipe

Općina stanovanja Bosanski Brod Bugojno Derventa Banja Luka Prijedor Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Orašje Tešanj Derventa Jajce Novi Travnik Mostar Mostar Visoko Travnik Konjic Konjic Konjic Orašje Konjic Uskoplje/G.Vakuf Busovača Derventa Busovača Bosanski Brod Visoko Derventa Travnik Konjic Bosanski Brod Ilidža Konjic Brčko Konjic Busovača Vitez Bosanski Brod Tomislavgrad Novi Travnik Čapljina Travnik Sarajevo Grad Bosanski Brod Derventa Konjic

Datum i općina rođenja – Bosanski Brod 28.5.1954. Bugojno 13.9.1946. Derventa 18.10.1944. Srbija 5.8.1967. Banja Luka 9.12.1948. Bos. Šamac 16.4.1946. Bos. Šamac 26.9.1956. Bos. Šamac 29.5.1957. Bos. Šamac 20.2.1971. Brčko N.p. 20.9.1971. Derventa 18.11.1967. Jajce 2.5.1977. Travnik – Mostar 2.10.1957. Mostar 1943. Visoko 5.10.1972. Travnik 11.6.1944. Konjic 21.9.1943. Konjic 30.1.1968. Konjic 24.11.1968. Orašje – Konjic 23.7.1963. Uskoplje/G.Vakuf 18.9.1955. Busovača 27.4.1965. Derventa 30.10.1931. Busovača 24.8.1973. Bosanski Brod 1937. Visoko 28.7.1962. Derventa 27.2.1946. Travnik 1941. Konjic 2.1.1970. Hrvatska 1931. Ilidža – Konjic 29.4.1974. Brčko 22.2.1974. Konjic 1975. Busovača 22.11.1970. Travnik 12.3.1972. Bosanski Brod 12.8.1967. Tomislavgrad 14.2.1943. Novi Travnik 1.5.1961. Čapljina 31.8.1969. Travnik 5.9.1954. – N.p. 5.9.1957. Bosanski Brod 5.11.1967. Derventa – Konjic

Datum i općina stradanja 12.5.1992. Bosanski Brod 21.7.1993. Bugojno 7.6.1992. Derventa 27.5.1995. Doboj 5.12.1992. Prijedor 24.5.1992. Bos. Šamac 14.5.1992. Bos. Šamac 7.5.1992. Bosanski Šamac 7.5.1992. Bosanski Šamac 27.9.1992. Orašje 1991. – N.p. 2.5.1992. Derventa 16.9.1992. Jajce 22.12.1993. Novi Travnik 1.7.1993. Mostar 15.7.1993. Mostar 14.11.1993. Visoko 23.10.1992. Novi Travnik 2.6.1992. Konjic 23.6.1992. Konjic 16.4.1993. Konjic 23.6.1993. Orašje 1.9.1993. Konjic 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 19.4.1993. Busovača 15.4.1992. Derventa 25.8.1993. Busovača 6.10.1992. Bosanski Brod 14.11.1993. Visoko 27.7.1994. Bos. Šamac 28.4.1992. Modriča 6.7.1993. Jablanica 28.8.1992. Derventa 15.5.1993. Ilidža 1993. Konjic 8.3.1993. Brčko 13.11.1993. Konjic 26.5.1993. Busovača 20.4.1993. Vitez 25.6.1992. Doboj 10.8.1992. Kupres 28.2.1994. Novi Travnik 30.5.1993. Stolac 31.8.1993. Travnik 24.10.1992. SA - Centar 23.12.1991. Bosanski Brod 26.7.1992. Derventa 15.6.1992. Konjic

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

19

Prezime (ime oca) ime Blažević (Marijan) Stjepan Blažević (Vinko) Viktor Blažević (Jozo) Zlatan Blažević (Anto) Zlatko Blažević (Marko) Zlatko Blažević (Slavko) Željko Bliznac (Marko) Ivan Bliznac (Pejo) Stipo Bližnjaković (Duško) Jadrank Boban (Cvitan) Ante Bobaš ( – ) Vladimir Bobaš (Franjo) Dario Bobaš (Niko) Dragan Bobaš (Niko) Goran Bobaš (Jakov) Josip Bobaš (Niko) Ljuban Bobaš ( – ) Marijan Bobaš (Pero) Niko Bobaš (Mijo) Pero Bobaš (Fabijan) Slavko Bobaš (Franjo) Srećo Bobaš (Marko) Stjepan Bobonja (Mato) Blaž Bodnaruk (Stjepan) Ivica Bodružić (Branko) Zdravko Bodul (Krunoslav) Berislav Bodulica (Petar) Viktor Bodulić (Šimo) Živko Martin Bodulović (Nikola) Zvonimir Bogdan (Anto) Dragan Bogdan (Nedeljko) Nikola Bogdan ( – ) Toni Bogdan ( – ) Živak Bogdanić (Zvonko) Igor Bogeljić (Mihailo) Eduard Bogić (Stipo) Anto Bogić (Mijo) Jozo Bogojević (Aleksandar) Sandi Bogunović (Mate) Vladimir Bojanić (Matija) Tomislav Bojčić (Augustin) Leonardo Bojčić (Niko) Željko Bojić (Nikica) Zdravko Bojo (Ivo) Mihovil Bokšić (Branko) Željko Bokulić (Fabijan) Frano Bokulić ( – ) Ivica Bolfetić (Andrija) Zvonimir

Općina stanovanja Mostar Zenica Konjic Prijedor SA - Centar Konjic Jajce Jajce Zavidovići Konjic Vitez Vitez Vitez Travnik Travnik Vitez Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Jajce SA - N. Sarajevo Bugojno Travnik Tešanj N.p. SA - N. Sarajevo Travnik Neum Čapljina Konjic Mostar SA - Novi Grad Jajce Jajce Mostar SA - Centar Jajce Mostar Konjic Bugojno Kiseljak Derventa Travnik Zvornik Jajce

Datum i općina rođenja 17.2.1944. Mostar 29.11.1968. Zenica 23.2.1970. Konjic 3.12.1954. Prijedor 13.11.1954. Zenica 3.11.1965. Konjic 1953. Jajce 16.1.1952. Jajce 6.9.1968. Zavidovići 21.4.1935. Konjic 8.5.1963. Zenica 20.9.1966. Vitez 22.4.1961. Vitez 2.5.1972. Travnik 14.1.1973. Travnik 13.1.1954. Vitez – Travnik 8.7.1937. Travnik 28.9.1970. Travnik 5.7.1946. Travnik 23.2.1963. Travnik 1926. Travnik 4.2.1941. Jajce 9.8.1919. Bosanski Šamac 28.3.1971. Bugojno 21.11.1967. Travnik 15.4.1944. Tešanj 17.2.1960. Hrvatska 15.12.1930. Sarajevo Grad 6.7.1971. Travnik 10.8.1963. Neum – Čapljina – Konjic 6.12.1955. Mostar 28.6.1948. Vareš 18.4.1964. Jajce 17.2.1961. Jajce 6.9.1965. Mostar 4.3.1936. SA - Stari Grad 8.3.1978. Jajce 8.10.1969. Mostar 20.3.1957. Konjic 7.7.1951. Bugojno 13.1.1958. Kiseljak 6.4.1958. Derventa 25.1.1974. Travnik 23.5.1974. Hrvatska 15.11.1955. Hrvatska

Datum i općina stradanja 13.6.1992. Mostar 10.6.1993. Travnik 21.7.1993. Konjic 11.12.1992. Prijedor 8.9.1993. SA - Centar 16.4.1993. Konjic 29.10.1992. Jajce 16.9.1993. Prozor 14.8.1993. Zavidovići 17.6.1995. Mostar 15.9.1993. Vitez 4.7.1993. Vitez 18.9.1993. Vitez 8.6.1993. Travnik 4.8.1993. Donji Vakuf 18.9.1993. Vitez 1991. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 7.11.1992. Jajce 12.7.1993. SA - N. Sarajevo 22.7.1993. Bugojno 13.6.1993. Travnik 1.6.1992. Tešanj 9.8.1992. Mostar 14.6.1992. SA - N. Sarajevo 16.6.1993. – N.p. 19.4.1993. Stolac 1.10.1991. Hrvatska 22.7.1993. Konjic 24.1.1993. Busovača 17.6.1992. Ilidža 1.7.1993. Travnik 16.9.1993. Prozor 12.6.1992. Mostar 27.5.1992. SA - Centar 9.10.1993. Vitez 20.9.1993. Mostar 7.6.1995. Konjic 23.7.1993. Bugojno 28.1.1993. Busovača 24.6.1992. Derventa 23.10.1993. Vareš 21.10.1992. Zvornik 29.10.1992. Jajce

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Bombek (Jožef) Darko Bombek ( – ) Miroslav Bonić (Niko) Dragan Bonić (Grga) Joko Bonić (Ivo) Josip Bonić (Marko) Marko Bonić (Ivan) Niko Bonić (Šimo) Petar Boras (Franjo) Berislav Boras ( – ) Bosiljko Boras (Zlatko) Dinarko Boras (Stjepan) Franjo Boras (Pero) Ilko Boras (Zvonko) Marinko Boras (Gojko) Mario Boras (Anto) Marko Boras (Nikola) Petar Boras (Mirko) Renata Borojević (Stanko) Mitar Borovac (Safet) Žoržan Borovičkić (Stjepan) Anđelko Borovičkić (Filip) Dragan Borovičkić (Marijan) Vlado Boroz (Ivan) Fabijan Boroz (Ivan) Ilija Boroz (Anto) Perica Bošković (Mitar) Antun Bošković ( – ) Dane Bošković (Milan) Duško Bošković (Božo) Franjo Bošković ( – ) Vicko Bošnjak (Jerko) Alojz Bošnjak ( – ) Andrija Bošnjak (Andrija) Anto Bošnjak (Ivo) Anto Bošnjak (Niko) Anto Bošnjak (Juro) Bruno Bošnjak (Marijan) Dobroslav Bošnjak (Nikica) Dragan Bošnjak (Mato) Franjo Bošnjak (Ivan) Ivan Bošnjak (Marko) Ivan Bošnjak (Ivo) Ivica Bošnjak ( – ) Ivo Bošnjak ( – ) Janja Bošnjak (Ivica) Josip Bošnjak (Marko) Josip - File Bošnjak (Anto) Jozo

Općina stanovanja Maglaj SA - Novi Grad Vitez Brčko Žepče Zenica Maglaj Tešanj Konjic Konjic SA - Centar Sarajevo Grad Konjic Konjic Bosanski Brod Zavidovići Ljubuški SA - Novi Grad Bosanski Brod SA - N. Sarajevo Kakanj Kakanj Kakanj Maglaj Maglaj Bosanski Šamac Stolac Mostar Derventa Čapljina Čapljina Vitez Odžak Mostar Fojnica Busovača Fojnica Kiseljak Busovača Fojnica Zenica Fojnica Tešanj Kiseljak Odžak Fojnica Mostar Vitez

Datum i općina rođenja 19.9.1965. Slovenija 1935. SA - Novi Grad 17.11.1958. Vitez 15.5.1967. Brčko 6.11.1962. Žepče 28.7.1967. Zenica 6.10.1968. Zenica 1966. Tešanj 25.11.1963. Konjic – Konjic 1.12.1946. Hrvatska 1932. Sarajevo Grad 7.4.1953. Konjic 24.6.1957. Konjic 4.11.1963. Hrvatska 14.2.1960. Zavidovići 15.2.1942. Ljubuški 17.3.1973. – N.p. 17.9.1952. Hrvatska 6.6.1968. SA - N. Sarajevo 24.5.1955. Kakanj 5.1.1969. Kakanj 7.2.1964. Kakanj 22.10.1959. Maglaj 3.2.1966. Maglaj 8.3.1948. Maglaj 13.6.1937. Stolac 15.1.1941. Stolac 24.9.1953. Derventa 28.10.1965. Čapljina – Čapljina 27.9.1938. Vitez 1935. Odžak 1929. Čitluk 13.11.1938. Fojnica 4.8.1932. Busovača 5.3.1956. Fojnica 20.1.1946. Fojnica 1.4.1975. Busovača 13.4.1946. Fojnica 23.6.1974. Zenica 27.8.1961. Fojnica 13.3.1958. Tešanj 1923. Kiseljak 1930. Odžak 26.3.1963. Fojnica 20.5.1966. Mostar 11.12.1967. Vitez

Datum i općina stradanja 10.11.1992. Maglaj 7.2.1993. SA - Novi Grad 3.1.1994. Vitez 2.8.1993. Brčko 1.10.1993. Žepče 16.7.1992. Teslić 25.9.1992. Maglaj 18.2.1994. Tešanj 19.6.1993. Konjic 1.6.1993. Konjic 31.7.1992. SA - Centar 19.3.1993. Sarajevo Grad 6.4.1993. Konjic 5.6.1993. Konjic 13.8.1992. Derventa 27.6.1993. Zavidovići 13.8.1992. Bosanski Brod 21.5.1993. SA - Novi Grad 25.5.1992. Bosanski Brod 6.2.1994. SA - N. Sarajevo 3.10.1993. Novi Travnik 21.7.1993. Kakanj 27.6.1992. Kakanj 23.5.1993. Maglaj 26.6.1993. Maglaj 2.11.1994. Gradačac 27.9.1993. Stolac 25.6.1992. Mostar 15.6.1992. Doboj 13.7.1993. Stolac 15.5.1992. Čapljina 24.11.1993. Vitez 1992. Odžak 15.2.1994. Mostar 17.12.1993. Fojnica 8.6.1993. Busovača 16.6.1993. Kiseljak 16.5.1993. Kiseljak 29.6.1994. Busovača 4.9.1994. Kiseljak 8.8.1992. Zenica 31.1.1994. Fojnica 13.3.1993. Tešanj 23.4.1993. Kiseljak 1992. Odžak 8.5.1993. Fojnica 14.6.1992. Mostar 15.8.1992. Travnik

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik

20

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Bošnjak ( – ) Kata Bošnjak ( – ) Katica Bošnjak (Marko) Marinko Bošnjak (Niko) Marinko Bošnjak (Emil) Mario Bošnjak (Mato) Mario Bošnjak (Ilija) Markica Bošnjak (Anđelko) Marko Bošnjak ( – ) Mile Bošnjak (Ivo) Milica Bošnjak (Ilija) Milka Bošnjak (Mato) Miroslav Bošnjak (Niko) Mladen Bošnjak (Alojzija) Nenad Bošnjak ( – ) Nikola Bošnjak (Mirko) Slavko Bošnjak (Marijan) Stipo Bošnjak (Franjo) Viktor Bošnjak (Stanko) Viktor Bošnjak (Ivan) Vinko Bošnjak ( – ) Vjekoslav Bošnjak (Vladimir) Zlatko Bošnjak (Žarko) Zoran Bošnjak (Jozo) Zvonko Bošnjak (Jozo) Žarko Bošnjak (Marijan) Željko Bošnjak (Pero) Željko Bošnjaković (Marko) Mato Bošnjak-Šudić (Luka) Dragol Botić (Dane) Josipa Botić (Filip) Nikola Botić (Nikica) Srećko Božičević ( – ) Brada Božičević (Ivan) Branko Božičević (Mato) Ivan Božić ( – ) Andrija Božić (Fabijan) Anto Božić (Marijan) Anto Božić (Mato) Anto Božić (Mijo) Anto Božić (Boško) Danijel Božić (Pavo) Frano Božić ( – ) Franjo Božić (Marko) Ivica Božić (Pero) Josip Božić (Josip) Krešimir Božić (Franjo) Ljubica Božić (Kazimir) Ljubomir

Općina stanovanja Kiseljak Sarajevo Grad Fojnica Vitez Travnik Vitez Prozor Fojnica N.p. Vitez Doboj Fojnica Busovača Kiseljak Fojnica Fojnica Bugojno Fojnica Bosanski Brod Grude Sarajevo Grad SA - Novi Grad Mostar Novi Travnik Busovača Fojnica Široki Brijeg Brčko Prozor Vitez Vitez Vitez Brčko Brčko Brčko Odžak Travnik Bosanski Šamac Novi Travnik Travnik Vareš Bugojno Sarajevo Grad SA - N. Sarajevo Fojnica SA - N. Sarajevo Konjic Jablanica

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 1970. Kiseljak 23.4.1993. Kiseljak 1909. – N.p. 5.8.1992. SA - Centar 6.7.1964. Fojnica 15.6.1993. Kiseljak 5.7.1966. Vitez 27.10.1993. Vitez 21.4.1974. Travnik 13.6.1993. Travnik 20.10.1975. Travnik 18.2.1994. Vitez 28.10.1970. Prozor 14.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 17.9.1965. Fojnica 11.7.1993. Fojnica N.p. 1.10.1991. Hrvatska 1925. Vitez 7.9.1993. Vitez 1934. Doboj 17.6.1992. Doboj 1.2.1971. Fojnica 27.9.1993. Fojnica 26.11.1978. Busovača 18.4.1993. Busovača 18.8.1960. Kiseljak 9.10.1993. Kiseljak 1928. Fojnica 1993. Fojnica 24.4.1955. Fojnica 3.7.1993. Fojnica 7.6.1933. Uskoplje/G.Vakuf 1.8.1993. Bugojno 24.4.1970. Fojnica 12.11.1993. Fojnica 2.4.1964. Bosanski Brod 18.8.1992. Bosanski Brod 28.3.1969. Hrvatska 7.6.1992. Čapljina 1934. – N.p. 1992. Sarajevo Grad 17.3.1966. Sarajevo Grad 17.8.1992. SA - Centar 3.6.1968. Mostar 20.8.1993. Mostar 25.9.1968. Novi Travnik 12.6.1993. Novi Travnik 17.6.1973. Busovača 27.10.1993. Vitez 16.8.1970. Fojnica 22.7.1993. Fojnica 11.9.1965. Mostar 24.8.1993. Mostar 18.11.1950. Brčko 13.9.1992. Brčko 24.7.1954. Prozor 29.9.1992. Prozor 19.3.1936. Zenica 25.12.1993. Zenica 25.12.1938. Vitez 25.12.1993. Vitez 17.2.1969. Vitez 25.5.1993. Vitez – Hrvatska 16.6.1992. Brčko 15.1.1951. Brčko 17.6.1992. Brčko 30.1.1960. Hrvatska 16.6.1992. Brčko 1915. Odžak 1.6.1992. Odžak 6.1.1956. Travnik 6.2.1993. Hrvatska 10.2.1955. Bosanski Šamac 23.3.1993. Bosanski Šamac 6.3.1972. Travnik 9.1.1994. Vitez 17.1.1970. Travnik 24.11.1993. Novi Travnik 26.10.1975. Vareš 4.11.1993. Vareš 15.10.1961. Bugojno 20.7.1993. Bugojno 1942. – N.p. 9.6.1992. Sarajevo Grad 29.9.1959. Tuzla 4.6.1992. SA - N. Sarajevo 15.3.1961. Fojnica 28.12.1993. Fojnica 9.8.1932. SA - Centar 3.3.1993. SA - N. Sarajevo 25.3.1952. Konjic 23.3.1993. Konjic 14.11.1966. Jablanica 28.7.1993. Jablanica

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Božić (Kazimir) Marinko Božić (Marjan) Marjan Božić (Anto) Marko Božić (Vid) Marko Božić (Marko) Mato Božić (Jozo) Mladen Božić (Branko) Oliver Božić ( – ) Pejo Božić (Pero) Pero Božić (Mato) Robert Božić ( – ) Ruža Božić (Stanko) Slavko Božić ( – ) Toni Božić (Mato) Vesko Božić (Martin) Vjeko Božić (Ivo) Zdravko Božić (Slavko) Željko Božić (Marko) Živica Božinović (Ilija) Darko Božinović ( Anto) Hrvoje Božinović (Milan) Ilija Bradara (Marko) Anto Bradara ( – ) Mara Bradara (Petar) Nikola Bradara (Mijo) Pero Bradara (Pero) Vlado Bradarić (Ive) Anđa Bradarić (Ivan) Branko Bradarić (Augustin) Franjo Bradarić (Božo) Ivan Bradarić ( – ) Ivica Bradarić (Augustin) Janja Bradarić (Josip) Jozo Bradarić (Stipe) Jure Bradarić ( – ) Marijan Bradarić (Ante) Marko Bradarić (Pero) Mato Bradarić (Božo) Nenad Bradarić ( – ) Pepinko Bradarić (Franjo) Robert Bradarić (Marijan) Stipo Bradarić (Božo) Stjepan Bradarić (Milan) Vinko Bradonjić (Marko) Goran Bradvić (Franjo) Smiljana Brajić (Alija) Halid Brajić (Miško) Nikola Brajinović (Pero) Filip

Općina stanovanja Jablanica Gradačac Bosanski Šamac Sanski Most Modriča Bugojno Vareš Prozor Fojnica Vareš Modriča Travnik Mostar Travnik Kupres Bugojno Jablanica SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad Jajce SA - Novi Grad Ilidža Kiseljak Kiseljak Kiseljak Kiseljak Kakanj SA - Novi Grad Kakanj Kakanj Kakanj Kakanj Teslić Mostar Jablanica Kakanj Kakanj Kakanj Kakanj Kakanj Jablanica Kakanj Teslić SA - N. Sarajevo Doboj Modriča Trebinje Odžak

Datum i općina rođenja 2.9.1960. Jablanica 28.5.1945. Gradačac 13.9.1936. Bosanski Šamac 1.2.1958. Sanski Most 26.5.1955. Modriča 31.7.1971. Bugojno 23.9.1972. Vareš – Prozor 2.4.1931. Fojnica 20.7.1970. Vareš – Modriča 26.1.1960. Travnik 1968. Mostar 22.2.1962. Travnik 11.9.1965. Mostar 28.9.1956. Bugojno 2.12.1960. Jablanica 29.9.1959. SA - N. Sarajevo 21.12.1969. SA - Centar 13.8.1951. Jajce 16.9.1943. Jajce 16.1.1946. Kiseljak – Kiseljak 22.9.1971. Kiseljak 10.1.1940. Kiseljak 1966. Kiseljak 1947. Kakanj 9.6.1939. Sarajevo Grad 12.1.1948. Kakanj 1.9.1948. Kakanj 1959. Kakanj 1938. Kakanj 17.3.1953. Teslić 27.5.1959. Mostar – Jablanica 1930. Kakanj 1975. Kakanj 24.4.1968. Kakanj – Kakanj 3.1.1976. Kakanj 1958. Jablanica 18.2.1946. Kakanj 30.10.1969. Teslić 7.10.1961. Višegrad 27.11.1964. Tuzla 27.11.1954. Modriča 14.6.1934. Trebinje 1.7.1935. Odžak

Datum i općina stradanja 28.7.1993. Jablanica 10.8.1992. Gradačac 10.7.1992. Bosanski Šamac 30.11.1992. Sanski Most 8.5.1992. Modriča 10.7.1992. Bugojno 29.10.1993. Vareš 16.9.1993. Prozor 4.7.1993. Fojnica 24.12.1993. Pale 1.7.1992. Modriča 6.6.1993. Travnik 20.9.1993. Mostar 19.4.1994. Kiseljak 7.4.1992. Mostar 23.7.1993. Bugojno 28.7.1993. Jablanica 4.6.1992. SA - N. Sarajevo 17.6.1992. SA - Novi Grad 1.9.1992. Jajce 17.6.1992. SA - Novi Grad 13.9.1992. Ilidža 1993. Kiseljak 3.10.1993. Kreševo 22.4.1993. Kiseljak 12.9.1994. Čapljina 13.6.1993. Kakanj 8.10.1992. Ilidža 24.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 28.9.1992. Teslić 26.8.1993. Mostar 2.7.1993. Jablanica 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 28.7.1993. Jablanica 13.6.1993. Kakanj 16.7.1992. Teslić 26.2.1993. SA - N. Sarajevo 15.4.1992. Doboj 29.11.1992. Orašje 12.10.1991. Bileca 15.7.1992. Hrvatska

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

21

Prezime (ime oca) ime Brajko (Andrija) David Brajko (Ilija) Marko Brajković (Pavo) Gordan Brajković ( – ) Jure Brajković (Nedjeljko) Renato Brajković (Luka) Tomislav Brajković (Frano) Vinko Brajković (Aljo) Vinko Brajković (Krešimir) Željko Brajz (Juro) Vladimir Bralić (Stipo) Mario Bralo (Franjo) Ivica Bralo (Ilija) Ivica Bralo (Ivica) Marko Branda ( – ) Gabrijel Brandić (Mato) Anto-Anteša Brandić (Mato) Anto-Dikan Brandić (Anto) Đuro Brandić (Mato) Luka Brandić (Niko) Miroslav Brandić (Ivo) Niko Brandić ( – ) Tihomir Brankalioni (Zvonimir) Irenka Branšić (Pero) Miljan Bratić (Juro) Ivan Brčić (Stipo) Zvonko Brčina (Matija) Blaško Brčina (Mato) Marko Brčina (Ivo) Petar Brčinović (Zvonimir) Pero Brčinović (Anto) Petar Brčinović (Mijo) Vlado Brdar (Jozo) Ivan Brdar (Zdenko) Ljiljana Brdar (Blažo) Marko Brđanović (Ivo) Stanko Brečić (Stipe) Ilija Brekalo (Božo) Ivica Brekalo (Ivan) Josip Brekalo (Pero Culjak) Luca Brekalo (Ilija) Luka Brekalo (Stipo) Mijat Brekalo (Božo) Slavko Brekalo (Mijat) Stipo Brekšić ( – ) Ivan Brešić (Jozo) Milan Bristovski (Roko) Toma Briševac (Zvonko) Miroslav

Općina stanovanja Prozor Kupres Čapljina Čapljina Čapljina Mostar Bugojno Orašje Mostar Zavidovići Travnik Vitez Vitez Vitez Vitez Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Sarajevo Grad Zenica Orašje Tešanj Livno Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla Livno Novi Travnik Livno Fojnica Bugojno SA - Centar Mostar Mostar Derventa Doboj SA - Novi Grad Derventa Brčko Livno Busovača Bosanska Dubica

Datum i općina rođenja 14.2.1954. Prozor 6.5.1968. Prozor 1.8.1953. Čapljina – Čapljina 29.9.1964. Čapljina 6.4.1940. Mostar 17.11.1964. Bugojno – Orašje 7.5.1965. Mostar 30.11.1961. Zavidovići 23.2.1970. Travnik 11.3.1956. Vitez 17.3.1967. Vitez 5.5.1985. Vitez 1941. Vitez 5.4.1940. Bosanski Šamac 25.9.1946. Bosanski Šamac 31.1.1972. Bosanski Šamac 25.2.1951. Bosanski Šamac 19.8.1971. Gradačac 7.9.1959. Bosanski Šamac 1942. – N.p. 1952. Zenica 28.9.1968. Orašje 16.5.1975. Tešanj 29.5.1941. Livno 2.2.1974. Lopare 16.4.1970. Tuzla 5.10.1971. Lopare 10.4.1963. Tuzla 3.12.1963. Tuzla 16.9.1958. Tuzla 15.6.1968. Livno 1964. – N.p. 10.10.1962. Livno 7.5.1953. Fojnica 7.1.1934. Bugojno 25.2.1929. Doboj 29.6.1939. Mostar 1939. Mostar 14.4.1961. Derventa 1.9.1971. Doboj 24.10.1927. Doboj 1.9.1971. Derventa N.p. 30.7.1961. Livno 1950. Busovača 31.8.1972. Hrvatska

Datum i općina stradanja 19.8.1992. Prozor 19.8.1992. – N.p. 30.4.1994. Stolac 1.6.1993. Čapljina 15.11.1992. Stolac 26.9.1993. Mostar 24.7.1993. Bugojno 1991. Orašje 23.10.1992. Mostar 28.11.1992. Maglaj 1.4.1994. Novi Travnik 11.5.1993. Vitez 20.2.1994. Vitez 4.8.1993. Vitez 1995. Vitez 29.7.1992. Bosanski Šamac 7.5.1992. Bosanski Šamac 8.9.1992. Bosanski Šamac 27.5.1992. Bosanski Šamac 24.5.1992. Bosanski Šamac 7.5.1992. Bosanski Šamac 1992. Sarajevo Grad 5.3.1994. Zenica 15.5.1992. Orašje 5.8.1995. Glamoč 4.8.1992. Livno 23.6.1992. Lopare 22.6.1993. Lopare 23.6.1992. Lopare 25.8.1992. Tuzla 25.3.1994. Tuzla 5.7.1993. Tuzla 12.10.1991. Hrvatska 23.7.1993. Novi Travnik 23.4.1992. Livno 14.7.1993. Fojnica 18.7.1993. Bugojno 12.6.1992. SA - Centar 8.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 29.9.1992. Bosanski Brod 25.5.1992. Derventa 13.12.1992. Sarajevo Grad 1.6.1992. Derventa 11.5.1992. Brčko 7.5.1992. Livno 22.12.1993. Busovača 18.9.1995. Bosanska Dubica

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Briševac (Petar) Zvonko Brkan (Jako) Anto Brkan (Ivo) Branko Brkan (Anto) Ivica Brkan (Anto) Pero Brkanović (Ivo) Krasnodar Brkanović (Stipe) Pero Brkić (Marko) Alojzije Brkić (Marin) Andrija Brkić (Jozo) Anica Brkić (Ilija) Anto Brkić (Stjepan) Blaž Brkić (Franjo) Dragan Brkić (Srećko) Franjo Brkić (Ivo) Ilija Brkić (Franjo) Ivan Brkić (Jozo) Ivan Brkić (Franjo) Ivo Brkić (Stjepan) Ivo Brkić (Marijan) Jozo Brkić (Viktor) Kazimir Brkić (Lovro) Lovro Brkić (Anto) Mijat Brkić (Marko) Mijo Brkić (Marin) Pejo Brkić (Andro) Pero Brkić (Matija) Rudolf Brkić (Matija) Stipo Brkić (Niko) Vinko Brkljač (Vinko) Ranko Brković (Marko) Božo Brković (Anto) Ilija Brković (Juro) Kata Brković (Ivan) Zrinko Brnada (Ivica) Dario Brnada (Anto) Ivica Brnada (Vinko) Josip Brnada (Slavko) Jure Brnada (Pero) Pero Brnada (Ivica) Valerio Brnadić (Pejo) Drago Brnadić (Ivo) Ilija Brnadić (Ilija) Nikola Brnas (Jerko) Zlatko Brnić (Pero) Ivica Brnić (Mirko) Marijan Brnos (Stjepan) Dragan Brnjić (Ivo) Gabrijel

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Prijedor 20.8.1961. Prijedor Vitez 3.9.1926. Vitez Vitez 8.2.1966. Travnik Novi Travnik 2.4.1944. Novi Travnik Novi Travnik 18.6.1936. Novi Travnik Bugojno 27.12.1972. Bugojno Bugojno 1.12.1928. Bugojno Vareš 21.3.1938. Vareš Brčko 1946. Brčko Brčko 1920. Bijeljina Brčko 27.6.1951. Brčko Brčko 26.11.1938. Brčko Bosanski Šamac 16.11.1966. Bosanski Šamac Travnik 19.5.1970. Travnik Brčko 20.7.1935. Brčko SA - Novi Grad 6.7.1966. Ilidža Kotor Varoš 10.8.1972. Kotor Varoš Bosanski Šamac 2.1.1957. Bosanski Šamac Brčko 17.8.1946. Brčko Brčko 5.3.1943. Brčko Bosanski Brod 14.7.1952. Bosanski Brod Bosanski Šamac 29.7.1947. Bosanski Šamac Odžak 6.4.1973. Odžak Brčko 10.10.1962. Brčko Brčko 6.3.1955. Bijeljina Teslić 28.8.1961. Teslić Travnik 12.2.1943. Travnik Travnik 26.5.1937. Travnik Kreševo 22.7.1945. Kreševo Sarajevo Grad N.p. Prozor 4.5.1961. Prozor Tešanj 28.4.1971. Doboj Tešanj 31.10.1937. – N.p. Busovača 21.7.1968. Zenica Busovača 30.8.1972. Zenica Busovača 4.4.1952. Busovača Bugojno 16.7.1972. Jajce Busovača 22.4.1964. Busovača Busovača 22.4.1954. Busovača Busovača 11.6.1974. Zenica Derventa 21.8.1939. Derventa Derventa 18.7.1967. Derventa Derventa 27.10.1938. Derventa Bugojno 17.4.1959. Bugojno Uskoplje/G.Vakuf 5.6.1958. Uskoplje/G.Vakuf Livno 9.3.1966. Livno Kiseljak 28.9.1968. Kiseljak Busovača 12.7.1953. Busovača

Datum i općina stradanja 10.12.1992. Gradačac 20.9.1993. Vitez 18.9.1993. Vitez 24.6.1993. Novi Travnik 10.6.1993. Novi Travnik 21.7.1993. Bugojno 25.7.1993. Bugojno 2.11.1993. Vareš 20.6.1992. Bijeljina 20.6.1992. Bijeljina 8.3.1993. Brčko 8.3.1993. Brčko 30.9.1992. Bosanski Šamac 14.5.1993. Travnik 8.3.1993. Brčko 16.5.1992. SA - Novi Grad 25.9.1992. Kotor Varoš 11.7.1992. Bosanski Šamac 8.3.1993. Brčko 20.6.1992. Brčko 9.8.1992. Derventa 16.8.1994. Bosanski Šamac 6.7.1992. Odžak 29.5.1992. Brčko 20.6.1992. Bijeljina 25.6.1993. Žepče 22.12.1993. Vitez 21.8.1992. Travnik 7.8.1993. Kreševo 30.9.1993. SA - Stari Grad 16.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 15.7.1993. Tešanj 9.7.1992. Doboj 9.5.1993. Busovača 10.1.1994. Vitez 7.12.1993. Busovača 16.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 28.1.1993. Busovača 21.2.1994. Busovača 11.7.1993. Busovača 18.7.1992. Derventa 1.7.1992. Derventa 18.7.1992. Derventa 18.7.1993. Bugojno 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 23.4.1992. Livno 20.4.1993. Kiseljak 28.1.1993. Busovača

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

22

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Brnjić (Niko) Milenko Broz ( – ) Duško Brtan ( – ) Andrija Brtan (Anto) Branko Brtan (Stipo) Franjo Brtan (Anto) Ivo Brtan (Jozo) Marko Brtan (Mato) Tomislav Brtan (Jure) Vinko Brtan (Niko) Vinko Brvenik (Jozef) Jozef Brzica (Jozo) Petar Brzović (Dragomir) Josip Bubalo (Mato) Ante Bubalo (Marko) Ivan Bubalo (Jozo) Krešo Bubalović (Slavko) Jozo Bubić (Mijo) Miroslav Bucalo (Trifun) Zorka Bucić ( – ) Božo Buconjić (Franjo) Dario Bućan (Petar) Ivan Budalica (Stipo) Mario Budalica (Pero) Mato Budeš (Vinko) Jozo Budeš (Matija) Zoran Budim (Marko) Niko Budim (Ilija) Tado Budimir (Milan) Ante Budimir (Luka) Anto Budimir (Milko) Anto Budimir (Luka) Danko Budimir (Pero) Drago Budimir (Drago) Ivan Budimir (Fabijan) Josip Budimir (Ilija) Josip Budimir (Ilija) Matan Budimir (Ivan) Matko Budimir (Anto) Radoslav Budimir (Petar) Tomo Budimirović (Anto) Ivica Budišić (Mitar) Duško Budulica (Tomo) Stipo Budulović ( – ) Zvonimir Bugarski ( – ) Jozefina Bugić ( – ) Rosa Bugrinčić (Franjo) Franjo Buha (Blaž) Drago

Općina stanovanja Busovača Sarajevo Grad Mrkonjic Grad Jajce Jajce Jajce Prozor Jajce Jajce Jajce Konjic Derventa Tomislavgrad Derventa Derventa Čapljina Gradačac Vareš Zenica Odžak Kakanj Bosanski Novi Tešanj Tešanj Jajce Jajce Zavidovići Zavidovići Posušje Prozor Vitez Prozor Maglaj Vitez Bugojno Uskoplje/G.Vakuf Maglaj Uskoplje/G.Vakuf Vitez Kotor Varoš Zenica Bosanski Šamac Tešanj SA - N. Sarajevo Sarajevo Grad Busovača Brčko Sanski Most

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 7.11.1962. Busovača 14.5.1993. Busovača N.p. 27.5.1995. Sarajevo Grad – Mrkonjic Grad 15.6.1992. Mrkonjic Grad 25.8.1949. Jajce 21.10.1992. Jajce 25.8.1967. Jajce 28.9.1992. Jajce 1.2.1958. Jajce 3.9.1992. Jajce 14.9.1953. Jajce 16.9.1993. Prozor 12.9.1949. Jajce 30.10.1992. Jajce 19.4.1974. Jajce 28.7.1993. Prozor 7.5.1953. Jajce 12.8.1992. Jajce 13.3.1947. Srbija 7.5.1993. Konjic 15.11.1928. Grude 27.5.1992. Derventa 18.3.1974. Tomislavgrad 12.9.1993. Tomislavgrad 7.1.1923. Derventa 13.5.1992. Derventa 3.11.1939. Derventa 29.6.1992. Derventa 3.1.1943. Čapljina 13.7.1993. Mostar 27.11.1963. Gradačac 23.8.1992. Gradačac 21.2.1946. Vareš 16.12.1993. Vareš 1950. Maglaj 17.7.1993. Zenica 1940. Odžak 15.7.1992. Odžak 3.2.1969. Kakanj 13.2.1995. Stolac 26.11.1947. – N.p. 25.3.1992. Doboj 1974. Tešanj 18.5.1994. Tešanj 1950. Tešanj 12.4.1994. Tešanj 1.10.1959. Jajce 17.7.1992. Jajce 23.10.1964. Jajce 27.10.1992. Jajce 24.11.1968. Zavidovići 12.7.1993. Žepče 28.8.1963. Zavidovići 17.12.1992. Žepče 20.4.1975. Posušje 15.9.1995. Mrkonjic Grad 30.9.1969. Prozor 12.11.1993. Prozor 9.5.1970. Vitez 20.4.1993. Vitez 23.10.1971. Prozor 16.10.1992. Prozor 5.1.1974. Maglaj 23.1.1994. Žepče 18.8.1956. Vitez 29.9.1993. Vitez 20.1.1963. Uskoplje/G.Vakuf 23.1.1994. Žepče 31.7.1965. Uskoplje/G.Vakuf 7.6.1993. Uskoplje/G.Vakuf 15.1.1972. Maglaj 3.11.1993. Maglaj 23.12.1962. Uskoplje/G.Vakuf 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 25.7.1955. Vitez 18.7.1993. Vitez 14.11.1968. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 23.10.1972. Zenica 4.5.1992. Doboj 18.5.1955. Hrvatska 8.5.1995. Orašje 8.4.1943. Tešanj 16.11.1992. Tešanj 15.12.1930. SA - N. Sarajevo 14.7.1992. Sokolac 1908. – N.p. 22.7.1992. Sarajevo Grad – Busovača 1993. Busovača 5.6.1944. – N.p. 1991. – N.p. 24.9.1972. Sanski Most 21.9.1995. Sanski Most

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Buha (Blaž) Stjepan Buhač (Blago) Zdravko Buhić (Dragutin) Ivica Buhić (Dragutin) Marko Buhić (Dragutin) Zoran Buholc (Franc) Marija Buhovac ( – ) Monika Bujadilović (Ivo) Katarina Bujadilović (Pejo) Marko Bukvić (Luka) Ilinka Bulajić ( – ) Janja Bulajić (Niko) Jozo Bulajić (Ivo) Marinko Bulajić (Ivo) Pero Bulajić (Marko) Petar Bule (Drago) Josip Bule (Ante) Lenko Buleta (Pejo) Stipo Bulić (Marko Rnjak) Božica Bulić (Ante) Ivan Bulić (Vinko) Mario Buligović (Josip) Mario Bulum (Pavo) Mile Bulum (Rade) Vidoje Bulut (Matko) Nediljko Buljan (Zvonimir) Duško Buljan (Ivan) Mario Bundić (Nikola) Anto Bungić (Juro) Jozo Bungić (Marijan) Radovan Bungić (Drago) Vanja Bunoza (Andrija) Ivica Bunoza (Drago) Marinko Bunoza (Zdravko) Mate Buntić (Mirko) Antonio Buntić (Mirko) Vilim Burazer (Stjepan) Slaven Burazerović (Jozo) Franjo Burazerović ( – ) Mijo Burić (Jozo) Dragan Burić (Ivica) Dubravko Burić ( – ) Jela Burić ( – ) Pavle Bursać (Ilija) Dragica Bursić (Josip) Antun Burum ( – ) Dragan Burum ( – ) Marija Bušić (Ante) Stjepan

Općina stanovanja Sanski Most Mostar Vitez Vitez Zenica SA - N. Sarajevo Mostar Sanski Most Sanski Most Sarajevo Grad Žepče Žepče Žepče Žepče Žepče Doboj Mostar Sanski Most Drvar Čitluk Čitluk Travnik Čapljina Čapljina Kupres Derventa Derventa Breza Jajce Jajce Novi Travnik Čapljina SA - Novi Grad Grude Mostar Čapljina Derventa Vareš Prijedor Konjic Jajce Trebinje Sarajevo Grad SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad Novi Travnik Trebinje Mostar

Datum i općina rođenja 9.9.1966. Sanski Most 4.10.1956. Mostar 21.4.1966. Zenica 4.1.1957. Zenica 17.2.1957. Zenica 15.7.1952. SA - Centar 1979. Trebinje 28.11.1943. Prijedor 29.3.1941. Prijedor 1923. Sarajevo Grad – Žepče 19.2.1948. Žepče 18.8.1964. Žepče 24.8.1960. Žepče 5.8.1972. Žepče 1963. Doboj 31.8.1965. – N.p. 25.8.1960. Sanski Most 4.12.1939. – N.p. 15.5.1955. Čitluk 25.3.1966. Mostar 3.2.1972. Austrija 21.6.1954. Čapljina 27.11.1953. Čapljina 21.11.1965. Kupres 23.2.1964. Derventa 22.9.1960. Derventa 1.5.1932. Breza 8.7.1954. Jajce 15.3.1972. Jajce 1982. Novi Travnik 23.6.1969. Hrvatska 15.6.1968. SA - Novi Grad 12.7.1969. Hrvatska 11.6.1974. Mostar 28.9.1970. Čapljina 3.2.1973. Derventa 3.1.1962. Zavidovići – Prijedor 16.8.1964. Konjic 3.7.1967. Jajce – Trebinje 1924. – N.p. 1955. SA - Centar 9.4.1934. Hrvatska – Novi Travnik – Trebinje 9.2.1948. Čitluk

Datum i općina stradanja 19.9.1995. Sanski Most 12.6.1993. Mostar 27.8.1993. Vitez 9.1.1994. Vitez 8.6.1993. Travnik 8.9.1992. SA - N. Sarajevo 9.4.1992. Mostar 23.7.1992. Sanski Most 23.7.1992. Sanski Most 27.7.1993. Sarajevo Grad 16.8.1993. Žepče 25.6.1993. Žepče 3.7.1993. Žepče 5.7.1993. Žepče 13.8.1993. Zavidovići 13.7.1993. Čapljina 13.7.1993. Mostar 8.9.1992. Hrvatska 1991. – N.p. 2.3.1993. Mostar 23.11.1993. Mostar 9.1.1994. Travnik 13.9.1992. Stolac 13.9.1992. Stolac 6.4.1992. Kupres 18.4.1992. Derventa 19.7.1992. Derventa 30.7.1992. Breza 26.8.1992. Jajce 3.8.1992. Jajce 4.2.1994. Novi Travnik 2.10.1993. Stolac 9.6.1992. SA - Novi Grad 3.6.1992. Grude 7.10.1993. Mostar 10.11.1992. Stolac 13.5.1992. Derventa 4.5.1993. Brčko 1.6.1992. Prijedor 9.6.1993. Konjic 16.8.1992. Jajce 15.10.1991. Trebinje 1992. Sarajevo Grad 23.9.1992. Sarajevo Grad 11.7.1992. SA - Novi Grad 25.9.1993. Novi Travnik 1.6.1992. Trebinje 13.6.1992. Mostar

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Bušić (Mato) Zvonko Butigan ( – ) Ivica Butina (Slavko) Javor Butković ( – ) Julinka Buzak (Jakov) Zdenko Buzić (Žarko) Milenko Buzić (Žarko) Zoran Buzov (Tome) Tomo Buzuk (Franjo) Ivica Buzuk ( – ) Jelka Buzuk (Franjo) Jozo Buzuk ( – ) Kata Buzuk (Ivo) Marija

Općina stanovanja SA - Novi Grad N.p. SA - N. Sarajevo Prijedor Konjic Novi Travnik Travnik Višegrad Prijedor Jablanica Prijedor Prijedor Prijedor

Datum i općina rođenja 1.8.1961. Sarajevo Grad N.p. 28.5.1959. SA - Centar – Prijedor 28.9.1960. Konjic 18.6.1958. Novi Travnik 1.5.1962. Novi Travnik 1.4.1940. Višegrad 30.11.1931. Prijedor 1919. Konjic 5.4.1934. Prijedor – Prijedor 1.4.1929. Prijedor

Datum i općina stradanja 17.9.1992. SA - Novi Grad 25.11.1991. Hrvatska 24.9.1992. SA - N. Sarajevo 1995. Prijedor 12.6.1993. Konjic 22.5.1993. Vitez 18.7.1993. Vitez 27.2.1993. Višegrad 24.7.1992. Prijedor 6.7.1993. Jablanica 20.7.1992. Prijedor 1.6.1992. Prijedor 23.7.1992. Sanski Most

Status Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Buzuk (Franjo) Marko Buzuk ( – ) Mate Buzuk (Ante) Mato Buzuk (Vinko) Mato Buzuk (Marko) Milan Buzuk (Mate) Miro Buzuk (Mato) Miroslav Buzuk ( – ) Morga Buzuk (Franjo) Srećko Buzuk (Anto) Vinko Buzuk ( – ) Vlado Buzuk (Mato) Vlatko

Općina stanovanja Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Kiseljak Prijedor Prijedor

Datum i općina rođenja 5.4.1934. Prijedor 1932. Prijedor 19.6.1934. Prijedor 15.7.1930. Prijedor 12.4.1963. Prijedor – Prijedor 2.8.1960. Prijedor – Prijedor 26.5.1947. Prijedor 21.8.1955. Kiseljak – Prijedor 17.10.1965. Prijedor

Datum i općina stradanja 24.7.1992. Prijedor 27.7.1992. Prijedor 25.7.1992. Prijedor 23.7.1992. Sanski Most 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 11.10.1993. Kiseljak 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor

Status Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Crnjak (Marijan) Ana Crnjak (Drago) Branko Crnjak (Ivo) Marija Crnjak (Zvonimir) Perica Crvenković (Ivo) Ilija Cvitanović (Ante) Goran Cvitanović (Mato) Ilija Cvitanović (Gordan) Stela Cvitanović (Franjo) Željko Cvitić (Anto) Josip Cvitić (Ilija) Pejo Cvitković (Jure) Andrija Cvitković (Franjo) Darko Cvitković (Franjo) Dragan Cvitković ( – ) Jure Cvitković (Mladen) Marinko Cvitković ( – ) Mario Cvitković (Jure) Marko Cvitković (Jozo) Pejo Cvitkušić ( – ) Anđa Cvitkušić ( – ) Darinka Cvitkušić (Marjan) Ferdo Cvitkušić (Marko) Marko Cvjetkov (Miroslav) Mario Cvjetković (Franjo) Branko Cvjetković (Marko) Ivica Cvjetković (Josip) Ivo Cvjetković (Anto) Juro Cvjetković (Franjo) Marko Cvjetković (Juro) Mato Cvjetković (Jozo Bilopavlov) Mila Cvjetković (Juro) Tomislav

Općina stanovanja Bugojno Bugojno Livno Bugojno Tuzla Mostar Prozor Novi Travnik Novi Travnik Jajce Jajce Mostar Mostar Mostar Mostar Mostar Mostar Jablanica Bosanski Brod Modriča Sarajevo Grad Modriča Bosanski Šamac SA - Novi Grad Fojnica Fojnica Fojnica Kreševo Fojnica Fojnica SA - Novi Grad Fojnica

Datum i općina rođenja 26.2.1937. Bugojno 14.5.1960. Bugojno 15.5.1931. Livno 21.5.1958. Bugojno 25.10.1955. Tuzla 11.4.1969. Mostar 23.11.1972. Mostar 1977. Novi Travnik 12.2.1972. Travnik 18.2.1971. Jajce 2.11.1958. Jajce 25.9.1958. Mostar 16.7.1967. Mostar 14.7.1967. Mostar – N.p. 19.10.1968. Mostar – Mostar 3.11.1954. Jablanica 5.8.1953. Bosanski Brod – Modriča 1947. Sarajevo Grad 25.11.1955. Modriča 12.5.1937. Bosanski Šamac 2.12.1972. SA - Centar 14.6.1969. Fojnica 21.6.1956. Fojnica 2.1.1956. Fojnica 12.8.1963. Kreševo 25.4.1963. Fojnica 16.9.1954. Fojnica 25.9.1937. Hrvatska 11.4.1963. Fojnica

Datum i općina stradanja 20.7.1993. Bugojno 8.10.1993. Bugojno 4.8.1992. Livno 25.7.1993. Bugojno 28.9.1992. Tuzla 7.9.1992. Mostar 14.9.1993. Prozor 28.8.1993. Novi Travnik 22.9.1993. Novi Travnik 25.10.1992. Jajce 28.10.1992. Travnik 18.8.1993. Mostar 31.8.1993. Mostar 11.5.1993. Mostar 1.7.1992. Mostar 30.6.1993. Mostar 19.4.1992. – N.p. 28.7.1993. Jablanica 6.10.1992. Bosanski Brod 1.6.1992. Modriča 13.10.1992. Sarajevo Grad 12.4.1993. Orašje 28.4.1992. Bosanski Šamac 5.10.1992. SA - Novi Grad 1993. Fojnica 11.7.1993. Fojnica 20.7.1993. Fojnica 3.7.1993. Kreševo 9.7.1993. Fojnica 30.7.1993. Fojnica 23.7.1992. SA - Novi Grad 21.8.1993. Fojnica

Status Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

23

Prezime (ime oca) ime Cakalin (Žarko) Slobodan Cenčić (Josip) Ivan Cepun (Franjo) Franjo Cerikan ( – ) Jozo Cetić ( – ) Ivo Cetin (Stanislav) Vilim Cigelj (Niko) Drago Cigelj (Franjo Cingel) Marija Cigelj (Anto) Mijo Cigelj (Andrija) Slavica Cigić (Karlo) Ante Cigoja ( – ) Ivica Cimermanović (Josip) Krešimir Cindrić (Joso) Jure Coklja ( – ) Marijan Cota ( – ) Ivo Crepulja (Stjepan) Slavko Crljić (Marijan) Luka Crnčević (Nikola) Josip Crnković (Mato) Marko Crnogorac (Domin) Branko Crnoja (Pavo) Ivo Crnoja (Ivo) Niko Crnoja (Pejo) Pero Crnoja (Gabrijel) Vinko Crnov (Stojan) Franjo Crnov (Jozo) Slavko Crnjac (Radoslav) Ivan Crnjac (Blago) Mira Crnjac (Ante) Miroslav Crnjac (Ivan) Radoslav Crnjac (Radoslav) Radoslav Crnjac (Branko) Tihomir

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Travnik 21.3.1971. Travnik 30.9.1993. N.p. SA - N. Sarajevo 21.10.1946. SA - Centar 17.1.1993. Ilidža Sarajevo Grad 1940. N.p. 17.8.1992. Sarajevo Grad Bosanski Brod – Bosanski Brod 1.5.1992. Bosanski Brod Brčko – N.p. 11.5.1992. Brčko SA - Novi Grad 13.3.1945. Sarajevo Grad 19.3.1994. SA - Novi Grad Kreševo 22.2.1952. Kreševo 27.6.1993. Kreševo Sarajevo Grad 16.7.1904. Vareš 1.6.1993. Sarajevo Grad Kiseljak 31.3.1961. Kiseljak 28.6.1993. Kreševo Ilidža 11.12.1976. Ilidža 10.12.1992. Ilidža Mostar 11.8.1966. Mostar 9.1.1993. Mostar Doboj – N.p. 1.8.1992. Doboj Bosanski Brod 20.8.1971. Hrvatska 30.9.1992. Bosanski Brod Velika Kladuša 6.5.1935. Velika Kladuša 17.11.1994. Velika Kladuša Bugojno – Bugojno 1991. Bugojno Mrkonjic Grad – Mrkonjic Grad 15.6.1992. Mrkonjic Grad Kakanj 5.8.1956. Kakanj 17.12.1993. Fojnica Gradačac 21.6.1930. Gradačac 17.6.1992. Gradačac Bosanski Brod 15.5.1954. Hrvatska 3.8.1994. Orašje Prijedor 17.7.1966. Prijedor 2.9.1992. Prijedor Posušje 15.12.1968. Čitluk 19.6.1993. Jablanica Jajce 25.8.1962. Jajce 28.7.1993. Prozor Jajce 6.4.1967. Jajce 18.10.1992. Jajce Jajce 8.6.1972. Jajce 1.7.1995. Kupres Jajce 27.2.1970. Jajce 27.9.1992. Jajce Uskoplje/G.Vakuf 2.2.1943. Uskoplje/G.Vakuf 29.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 12.9.1961. Uskoplje/G.Vakuf 6.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf Mostar 15.5.1949. Mostar 27.9.1993. Mostar Mostar 23.8.1954. Mostar 11.8.1993. Mostar Mostar 20.5.1972. Mostar 4.11.1993. Mostar Bugojno 30.1.1942. Bugojno 18.7.1993. Bugojno Mostar 6.12.1954. Mostar 23.2.1993. Mostar Bugojno 4.1.1971. Bugojno 5.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf

C
Status Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

24

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Čabraja (Pejo) Andrija Čabraja (Ivo) Blažen Čabraja (Miroslav) Ivica Čabraja (Ante) Nikola Čabraja (Ivo) Roko Čabraja (Ivo) Stipo Čabraja (Ivo) Zlatko Čabraja (Anto) Zoran Čabrajić (Zdenko) Tvrtko Čabrajić (Tvrtko) Zrinko Čabro (Vlatko) Anto Čačić (Ilija) Dragan Čadovac (Stjepan) Štefica Čakarić (Mijo) Anto Čakarić (Jakov) Franjo Čakarić (Dujko) Ivo Čalaga (Petar) Marko Čale (Stjepan) Mario Čalić (Marijan) Franjo Čalić (Marjan) Josip Čalić (Anto) Jure Čalić (Vinko) Mirko Čalić (Ivo) Ružica Čalić (Ilija) Zlatan Čalić (Jure) Željko Čalušić (Ivan) Iva Čalušić (Marko) Željko Čamber (Mate) Božo Čamber (Marko) Tomislav Čampara (Milan) Mirjana Čančar (Petar) Anto Čančar (Stipo) Anto Čančar (Mato) Ilija Čančar (Marko) Luka Čančar (Marijan) Marijan Čančar (Jozo) Mijo Čančarević (Niko) Petar Čančić (Drago) Ivica Čapalak ( – ) Ana Čapalik (Pavao) Adolf Čapelj (Anto) Ivica Čapelj (Josip) Ivica Čapelj (Mato) Ivica Čarapina ( – ) Ivan Čarapina (Petar) Miroslav Čarapina (Marko) Petar Čarapina (Mate) Stojan Čarapović (Mijat) Marinko

Općina stanovanja Derventa Derventa Bosanski Brod Derventa Bosanski Brod Derventa Derventa Bosanski Brod SA - Vogošća SA - Vogošća Travnik Gradačac Sarajevo Grad Skender Vakuf Busovača Jajce Kreševo Mostar Tešanj Vitez Derventa Vitez Vitez Derventa Derventa Derventa Odžak Mostar Kupres SA - Novi Grad Odžak Doboj Teslić Teslić Doboj Teslić Brčko Bugojno SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Fojnica Kreševo Kiseljak Čitluk Mostar Mostar Mostar Derventa

Datum i općina rođenja 11.5.1962. Derventa 28.1.1954. Derventa 24.6.1957. Bosanski Brod 7.8.1972. Derventa 13.5.1955. Bosanski Brod 14.11.1952. Derventa 19.8.1957. Derventa 14.4.1974. Bosanski Brod – SA - Vogošća – SA - Vogošća 29.4.1970. Travnik 16.9.1953. Gradačac 29.12.1921. Sarajevo Grad 1912. Skender Vakuf 5.10.1964. Busovača 19.6.1940. Jajce 5.4.1952. Kreševo 24.1.1961. Mostar 26.9.1950. Tešanj 25.10.1958. Vitez 18.2.1938. Derventa 21.4.1960. Zenica 1943. Vitez 6.3.1968. Derventa 17.7.1966. Derventa 13.8.1913. Derventa 24.8.1954. Trebinje 16.1.1959. Posušje 28.4.1969. Posušje 25.1.1937. SA - Novi Grad 3.1.1972. Odžak 21.4.1956. Doboj 20.4.1971. Teslić 9.10.1973. Teslić 17.8.1965. Doboj 26.2.1963. Teslić 27.5.1974. Brčko 5.10.1967. Bugojno – SA - N. Sarajevo – SA - N. Sarajevo 16.7.1963. Kreševo 16.7.1969. Sarajevo Grad 31.1.1970. Kreševo – Čitluk 24.6.1955. Konjic 1.6.1929. Mostar 4.12.1957. Mostar 10.12.1964. Hrvatska

Č

Datum i općina stradanja 12.5.1992. Derventa 31.7.1992. Derventa 6.7.1992. Derventa 16.7.1992. Derventa 4.6.1992. Derventa 16.8.1992. Derventa 26.5.1992. Derventa 14.8.1992. Bosanski Brod 1991. SA - Vogošća 3.10.1992. N.p. 20.12.1993. Fojnica 13.8.1992. Gradačac 13.12.1992. Sarajevo Grad 28.10.1992. Skender Vakuf 4.2.1993. N.p. 28.10.1992. Travnik 7.10.1993. Kreševo 9.5.1993. Mostar 17.4.1994. Kreševo 22.12.1993. Vitez 7.5.1995. Hrvatska 22.12.1993. Vitez 1.4.1993. Vitez 18.6.1992. Doboj 18.3.1992. Derventa 10.6.1992. Doboj 5.11.1993. Odžak 8.7.1992. Mostar 10.4.1992. Kupres 1.5.1995. SA - Novi Grad 4.7.1992. Modriča 20.7.1992. Tešanj 19.7.1992. Teslić 14.8.1992. Teslić 29.5.1992. Tešanj 1.12.1992. Teslić 19.3.1993. Brčko 19.7.1993. Bugojno 1.6.1992. SA - N. Sarajevo 1.6.1992. SA - N. Sarajevo 29.1.1994. Fojnica 27.6.1993. Kreševo 27.6.1993. Kreševo 15.8.1992. Hrvatska 13.6.1992. Mostar 13.6.1992. Mostar 22.8.1992. Mostar 10.8.1992. Derventa

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Čarapović ( – ) Matija Časar (Bogumil) Miroslav Čato (Risto) Rade Čavar (Marko) Jadranko Čavar (Stipo) Juro Čavar (Ivan) Marijana Čavara ( – ) Ivka Čavara (Ivo) Jozo Čavara (Jozo) Marijan Čavara (Marko) Miro Čavara (Anto) Mladenko Čavara (Ivo) Pero Čavara (Lovro) Željka Čavić (Relja) Darko Čavlović (Vlado) Franjo Čavlović (Nedjeljko) Ivo Čavlović Florijan) Milka Čavlović (Florijan) Miroslav Čavlović (Srećo) Zdravko Čečura (Stipe) Draženko Čečura (Ivo) Josip Čečura (Ivica) Mato Čečura (Stjepan) Zdravko Čeferin (Zvonimir) Ernest Čekić (Juro) Ivo Čeko (Stipo) Ankica Čeko (Jozo) Blaženko Čeko (Vlado) Darijo Čeko (Ljubomir) Franjo Čeko (Lovro) Ivo Čeko (Ljubomir) Jako Čelan (Niko) Anto Čelan (Jozo) Luka Čelina (Niko) Stipo Čerkez (Ivo) Vinko Čevra (Vinko) Jozo Čiča (Anto) Ivica Čiča (Vinko) Miro Čiča (Vinko) Nikica Čičak (Jandro) Ante Čičak (Ilija) Anto Čičak (Jure) Ivan Čičak (Ivan) Janja Čičak (Ivan) Jela Čičak (Mate) Mirko Čičak (Jozo) Pejo Čičak (Filip) Stipo Čičak (Ivica) Zlatko

Općina stanovanja Derventa SA - Centar Vitez Jajce Jajce SA - Novi Grad Derventa Ilidža Busovača Busovača Busovača Busovača Derventa SA - N. Sarajevo Sanski Most Prijedor Sanski Most Sanski Most Prijedor Vitez Zenica Vitez Vitez SA - Novi Grad Brčko Novi Travnik Travnik Travnik Vitez Travnik Vitez Kreševo Bihać Bugojno Vitez Tomislavgrad Kreševo Kreševo Kreševo Kupres Derventa Derventa Breza Doboj Kupres Derventa Doboj Derventa

Datum i općina rođenja – Derventa 21.4.1951. Sarajevo Grad 1.3.1950. Vitez 16.1.1973. Jajce 26.5.1970. Jajce 4.11.1969. SA - Novi Grad 26.6.1926. Derventa 1.10.1941. Busovača 1.2.1936. Busovača 10.7.1954. Busovača 1972. Busovača 15.2.1968. Busovača 17.2.1957. Derventa 15.5.1941. Modriča 23.10.1964. Sanski Most 26.11.1967. Prijedor 5.10.1933. Sanski Most 3.10.1937. Sanski Most 31.3.1961. Prijedor 8.7.1978. Travnik 2.7.1971. Zenica 2.3.1960. Vitez 20.12.1969. Zenica 7.1.1973. Sarajevo Grad 2.5.1934. Brčko 1960. Novi Travnik 19.1.1972. Travnik 18.12.1974. Travnik 30.10.1958. Vitez 15.8.1958. Travnik 31.8.1972. Vitez 2.6.1960. Kreševo 27.4.1951. Bihać 10.2.1954. Bugojno 29.10.1926. Vitez 12.10.1971. Tomislavgrad 6.5.1964. Kreševo 23.12.1958. Kreševo 20.8.1952. Kreševo 12.9.1966. Kupres 20.9.1960. Derventa 28.2.1957. Derventa 1931. N.p. 1912. Derventa 3.1.1964. Kupres 9.5.1949. Derventa 21.1.1926. Doboj 7.4.1973. Derventa

Datum i općina stradanja 1992. Derventa 8.9.1993. SA - Centar 26.7.1993. Vitez 20.10.1992. Jajce 25.10.1992. Jajce 17.9.1992. Sarajevo Grad 28.8.1992. Derventa 1.4.1993. Ilidža 25.1.1993. Busovača 10.6.1993. Busovača 1993. N.p. 16.4.1993. Busovača 28.8.1992. Derventa 6.8.1992. SA - N. Sarajevo 19.9.1995. Sanski Most 1.4.1993. Prijedor 2.8.1992. Sanski Most 27.5.1992. Sanski Most 25.5.1992. Prijedor 10.6.1993. Vitez 9.10.1992. Jajce 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 12.7.1992. SA - Novi Grad 8.5.1992. Brčko 7.9.1993. Novi Travnik 26.11.1993. Travnik 20.9.1993. Travnik 6.11.1993. Vitez 24.5.1992. Travnik 6.11.1993. Vitez 10.7.1993. Kreševo 1991. Bihać 27.10.1992. Bugojno 18.9.1993. Vitez 10.4.1992. Kupres 7.10.1993. Kreševo 24.6.1993. Kreševo 17.6.1993. Kreševo 6.4.1992. Kupres 5.10.1992. Bosanski Brod 9.5.1992. Derventa 1.8.1994. Breza 17.6.1992. Doboj 6.4.1992. Kupres 25.6.1992. Derventa 1.6.1992. Doboj 25.6.1992. Derventa

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Čičković (Ivan) Mijo Čirak ( – ) Dragan Čivčija (Anto) Pavo Čobanac (Jure) Josip Čobić (Jerko) Ivo Čokara (Marko) Pero Čokljat (Ivo) Marija Čoko ( – ) Darko Čoko (Nikola) Vinko Čolić (Jozo) Čedomil Čolić (Marko) Ivan Čolić (Vlatko) Ivanka Čolić (Niko) Ivo Čolić (Frano) Marko Čolić (Nikola) Mato Čolić (Ivan) Mijo Čolić ( – ) Pavo Čolić (Ilija) Pero Čolić ( – ) Ruža Čolić ( – ) Stipe Čolić (Stjepan) Zoran Čolić (Anto) Zvonko Čolić (Nikola) Željko Čolo (Katica) Anto Čolo (Mato) Predrag Čonda (Nikola) Ivo Čonda (Franjo) Pero Čondrić (Filip) Andrija Čondrić (Anto) Ivo Čondrić (Božo) Pejo Čopac ( – ) Marin Čorapović (Pavo) Jozo Čorić (Augustin) Dragan Čorić (Stipo) Dragutin Čorić (Jure) Jozo Čorić (Stjepan) Mijo Čorić (Ilija) Pero Čorić (Jure) Željko Čota (Petar) Mato Čović (Vladimir) Adam Čović (Stjepan) Alojzije Čović (Ilija) Ante Čović (Mladen) Ivan

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Status Sarajevo Grad 1943. N.p. 7.4.1992. Sarajevo Grad Civil Zvornik – Zvornik 1.6.1992. Zvornik Civil Uskoplje/G.Vakuf 8.2.1969. Uskoplje/G.Vakuf 5.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik Novi Travnik 10.6.1968. Novi Travnik 16.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik Sanski Most 29.8.1931. Sanski Most 1994. Sanski Most Civil Kakanj 28.8.1950. Kakanj 3.11.1993. Vareš Vojnik Bugojno 3.9.1929. Trebinje 9.8.1993. Bugojno Civil Čitluk – Čitluk 29.11.1993. Donji Vakuf Vojnik Stolac 16.5.1938. Stolac 19.7.1992. Stolac Vojnik Ilidža 16.4.1927. Vareš 20.8.1992. Ilidža Civil Kotor Varoš 11.10.1971. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš Vojnik Kupres 10.10.1960. Kupres 7.4.1992. Kupres Vojnik Kotor Varoš 13.4.1969. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš Vojnik Kupres 12.9.1958. Kupres 4.4.1992. Kupres Vojnik Kotor Varoš 18.10.1939. Kotor Varoš 2.10.1992. Kotor Varoš Vojnik Tešanj 21.8.1965. Tešanj 23.11.1992. Tešanj Vojnik Bosanski Šamac – Bosanski Šamac 1.6.1992. Gradačac Civil Kotor Varoš 27.2.1975. Kotor Varoš 2.9.1992. Kotor Varoš Vojnik Jablanica 1921. Jablanica 28.7.1993. Jablanica Civil Kotor Varoš – Kotor Varoš 1.7.1992. Kotor Varoš Vojnik SA - Novi Grad 22.3.1961. Tuzla 1.9.1992. SA - Novi Grad Civil Kotor Varoš 31.5.1966. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš Vojnik SA - N. Sarajevo 28.12.1958. SA - N. Sarajevo 24.11.1992. SA - N. Sarajevo Civil SA - Novi Grad 4.8.1958. SA - Novi Grad 9.7.1995. Trnovo Vojnik Ilidža 7.7.1977. Ilidža 10.7.1992. Ilidža Vojnik Novi Travnik 7.3.1973. Novi Travnik 10.6.1993. Novi Travnik Vojnik Novi Travnik 26.8.1937. Novi Travnik 22.4.1993. Novi Travnik Vojnik Derventa 19.9.1949. Derventa 9.4.1992. Derventa Vojnik Bosanski Brod 20.10.1947. Bosanski Brod 12.7.1992. Derventa Vojnik Derventa 11.9.1962. Derventa 2.5.1992. Derventa Vojnik SA - N. Sarajevo – SA - N. Sarajevo 26.3.1993. SA - N. Sarajevo Civil Odžak 2.2.1970. Odžak 26.2.1993. Orašje Vojnik Novi Travnik 17.8.1967. Travnik 19.10.1992. Novi Travnik Vojnik Novi Travnik 9.1.1944. Novi Travnik 20.10.1993. Novi Travnik Vojnik Novi Travnik 5.1.1971. Novi Travnik 20.10.1992. Novi Travnik Vojnik Kakanj 28.2.1959. Kakanj 18.6.1993. Kakanj Vojnik Travnik 25.5.1965. Travnik 23.7.1993. Travnik Vojnik Novi Travnik 6.5.1962. Novi Travnik 25.10.1993. Novi Travnik Vojnik Busovača 17.2.1931. Busovača 16.6.1993. Busovača Vojnik Travnik 11.4.1963. Travnik 18.2.1994. Travnik Vojnik Vareš 4.1.1938. Vareš 4.11.1993. Vareš Vojnik Tešanj 18.8.1975. Široki Brijeg 29.6.1995. Bos. Grahovo Vojnik Široki Brijeg 5.11.1969. Široki Brijeg 13.7.1993. Široki Brijeg Vojnik

Prezime (ime oca) ime Čović ( – ) Jozo Čović (Dragan) Jozo Čović (Marko) Mato Čović ( – ) Mijo Čović (Ivo) Pavo Čović (Luka) Stipo Čuić (Niko) Matan Čujić (Mijo)Ivan Čujić (Josip) Ivo Čukić (Mato) Marinko Čule (Mladen) Dragan Čule (Mate) Mladen Čuljak ( – ) Ante Čuljak (Krešimir) Branko Čuljak (Mirko) Darko Čuljak (Darinko) Gordan Čuljak (Jure) Ivan Čuljak (Nikola) Jozo Čuljak (Adam) Karlo Čuljak (Tomo) Marko Čuljak (Andrija Zadro) Matija Čuljak (Mijat) Pero Čuljak (Vilim) Stjepan Čuljak (Jakov) Štefa Čuljak (Nikola) Vlado Čuljak (Franjo) Zdenko Čuljak (Stojko) Zdravko Čurak (Blaž) Dragan Čurak (Ivica) Dragan Čurak (Ivo) Mladen Čurčić ( – ) Mladen Čurčić (Mato) Stipo Čustonja (Šimo) Jozo Čutura (Jakov) Jozo Čutura (Martina) Jure Čutura (Ilija) Stipo Čutura (Leonardo) Željko Čuturić ( – ) Ana Čuturić ( – ) Dragan Čuturić (Dragan) Stipo Čuturić (Pero) Stipo Čuvalo (Mile) Franjo Čuvalo (Nikola) Zvonimir

Općina stanovanja Brčko Bugojno Kakanj Kakanj Bosanski Šamac Bugojno Busovača SA - Novi Grad Modriča Odžak Mostar Mostar Mostar SA - Novi Grad Bugojno Ljubuški Mostar Mostar Nevesinje Mostar Mostar Jablanica Kiseljak Mostar Mostar Sarajevo Grad Mostar Travnik SA - N. Sarajevo Novi Travnik Busovača Zenica Kakanj Teslić Kupres Teslić Posušje Travnik Zenica Fojnica Fojnica Ljubuški Ljubuški

Datum i općina rođenja – N.p. 28.8.1970. Bugojno 18.6.1933. Kakanj – Kakanj 22.9.1933. Bosanski Šamac 3.4.1932. Bugojno 29.8.1962. Busovača 10.1.1957. SA - Novi Grad 11.6.1972. Modriča 1.6.1972. Odžak 5.1.1965. Mostar 11.1.1938. Mostar – Mostar 14.2.1970. Ilidža 5.5.1965. Bugojno 22.5.1973. Ljubuški 8.2.1907. Mostar 12.2.1969. Jablanica 25.1.1917. Nevesinje 26.3.1954. Široki Brijeg 17.5.1917. Jablanica 15.11.1913. Jablanica 13.4.1970. Kiseljak 14.3.1932. Mostar 18.7.1954. Mostar 20.9.1951. Sarajevo Grad 12.5.1951. Mostar 16.3.1970. Travnik 2.10.1952. Sarajevo Grad 19.8.1958. Novi Travnik – Busovača 18.12.1966. Zenica 16.10.1966. Kakanj 10.1.1948. Teslić 3.4.1953. Posušje 17.9.1970. Teslić 31.10.1965. Hrvatska 1927. Travnik – Zenica 1929. Fojnica 9.9.1970. Fojnica 9.4.1955. Ljubuški 25.4.1955. Ljubuški

Datum i općina stradanja 11.5.1992. Brčko 9.5.1993. Bugojno 13.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 11.7.1992. Bosanski Šamac 27.10.1992. Bugojno 20.4.1993. Busovača 3.1.1994. Ilidža 5.5.1992. Modriča 7.6.1992. Odžak 9.5.1993. Mostar 9.5.1992. Mostar 1.4.1993. Mostar 3.12.1992. Ilidža 19.7.1993. Bugojno 9.8.1992. Mostar 20.5.1992. Mostar 19.5.1992. Mostar 22.6.1992. Nevesinje 8.7.1992. Mostar 9.9.1993. Jablanica 8.9.1993. Jablanica 14.6.1993. Kiseljak 16.6.1992. Mostar 14.10.1993. Mostar 10.2.1994. Sarajevo Grad 3.7.1992. Mostar 14.6.1993. Travnik 25.9.1992. SA - N. Sarajevo 14.7.1993. Novi Travnik 4.4.1993. Busovača 29.9.1993. Vitez 11.6.1993. Kakanj 6.6.1992. Teslić 10.4.1992. Kupres 6.10.1992. Teslić 10.4.1992. Kupres 8.6.1993. Travnik 1991. Zenica 14.7.1993. Fojnica 14.7.1993. Fojnica 1.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 11.5.1993. Mostar

Status Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

25

26

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Ćaleta (Mirko) Ivo Ćališ (Mijat) Anto Ćaran (Dragutin) Anđelko Ćatić (Ilija) Marko Ćatić ( – ) Pavo Ćavar (Tomo) Marko Ćavar (Mijo) Stipe Ćelerin (Zvonimir) Ernest Ćoja (Stjepan) Ivan Ćorić (Anto) Andrija Ćorić ( – ) Anđa Ćorić (Niko) Anto Ćorić (Mijo) Ilija Ćorić (Petar) Ivica Ćorić ( – ) Kata Ćorić (Marijan) Luka Ćorić ( – ) Mara Ćorić (Ivan) Marinko Ćorić (Lovro) Mile Ćorić ( – ) Milenko Ćorić (Andrija) Mirko Ćorić (Ilija) Mirko Ćorluka (Mijat) Ivica Ćorluka (Ferdo) Mate Ćorluka (Ilija) Nikica Ćorluka (Sipo) Slavko Ćorluka (Ivan) Štefo Ćorluka ( – ) Venka Ćoruša (Marko) Niko Ćosić (Ilija) Anto Ćosić (Ivo) Anto Ćosić (Stipo) Anto Ćosić (August) August Ćosić (Marijan) Domagoj Ćosić (Luka) Ilija

Općina stanovanja Kupres Prozor Livno Bosanski Šamac Bosanski Šamac Kupres Tomislavgrad SA - Novi Grad Konjic Modriča Novi Travnik Fojnica Novi Travnik Kreševo Široki Brijeg Kakanj Široki Brijeg Mostar Mostar Mostar Modriča Novi Travnik Derventa Čapljina Derventa Doboj Derventa Grude Žepče Bosanski Brod Jajce Novi Travnik Novi Travnik Tomislavgrad SA - Centar

Datum i općina rođenja 20.9.1958. Kupres 21.9.1970. Prozor 28.8.1952. Livno 10.8.1959. Bosanski Šamac – Bosanski Šamac 13.9.1973. Tomislavgrad 8.3.1959. Tomislavgrad 1974. Sarajevo Grad 4.11.1962. Konjic 10.9.1932. Modriča 1925. Novi Travnik 18.11.1938. Fojnica 1913. Novi Travnik 8.12.1956. Kreševo 1913. Široki Brijeg 4.7.1942. Kakanj – Široki Brijeg 1.11.1953. Mostar 4.5.1955. Mostar – Mostar 28.1.1972. Gradačac 1971. – N.p. 15.11.1969. Derventa 25.8.1971. Ljubuški 1.3.1962. Derventa 29.3.1968. Doboj 8.10.1972. Derventa – Grude 25.2.1971. Žepče 15.6.1967. Bosanski Brod 1.2.1951. Jajce 11.9.1965. Novi Travnik 2.10.1942. Novi Travnik 23.10.1976. Tomislavgrad 9.11.1959. Sarajevo Grad

Ć

Datum i općina stradanja 5.4.1992. Kupres 31.7.1993. Prozor 6.5.1992. Livno 9.3.1995. Bosanski Šamac 15.5.1992. Bosanski Šamac 20.5.1995. Drvar 13.9.1993. Jablanica 12.7.1992. SA - Novi Grad 16.9.1993. Mostar 26.6.1992. Modriča 30.9.1993. Novi Travnik 24.11.1993. Fojnica 24.6.1993. Novi Travnik 12.11.1993. Kreševo 6.5.1992. Mostar 21.6.1993. Kakanj 2.7.1992. Mostar 8.7.1992. Mostar 12.10.1992. Mostar 12.10.1992. – N.p. 30.6.1992. Modriča 25.10.1993. Novi Travnik 8.6.1992. Derventa 7.6.1992. Čapljina 22.6.1992. Derventa 8.6.1992. Derventa 8.6.1992. Derventa 8.5.1992. Grude 5.6.1992. Maglaj 31.7.1992. Derventa 20.8.1992. Jajce 1.7.1993. Novi Travnik 9.10.1993. Novi Travnik 19.3.1994. Tomislavgrad 20.6.1992. SA - Centar

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Ćosić (P) Ivica Ćosić (Anto) Josip Ćosić (Niko) Jozo Ćosić ( – ) Ljubomir Ćosić (Petar) Ljubomir Ćosić (Jure) Mato Ćosić (Nikica) Milenko Ćosić (Vlado) Mirko Ćosić (Pavo) Pejo Ćosić (Mijo) Vinko Ćosić (Ljubomir) Željko Ćujić (Niko) Matan Ćuk ( – ) Rina Ćulanić (Ivan) Stanko Ćulap (Jure) Marko Ćuljak ( – ) Danica Ćurić (Anto) Branko Ćurić (Pero) Ivan Ćurić (Pero) Josip Ćurić (Mijat) Luka Ćurić (Rade) Mato Ćurić (Martin) Miroslav Ćurić (Jozo) Nikola Ćurić (Vjekoslav) Šimo Ćurić (Anto) Zvonko Ćurić (Marijan) Zvonko Ćurković (Ivo) Anto Ćurković (Ante) Petar Ćurković (Josip) Predrag Ćuro (Ivo) Franjo Ćuro (Ivo) Marko Ćutuk (Gojko) Ivica Ćutura (Jerko) Marinko Ćuturić ( – ) Stipo Ćuturić ( – ) Šimun

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Busovača 1930. Busovača Busovača 6.9.1975. Busovača Busovača 31.10.1919. Busovača SA - N. Sarajevo 1930. SA - N. Sarajevo Jajce 30.10.1953. Jajce Derventa 6.11.1954. Derventa Busovača 19.8.1973. Zenica Kupres 22.8.1946. Kupres Teslić 16.8.1951. Teslić Busovača 16.7.1954. Busovača SA - N. Sarajevo 16.2.1966. SA - N. Sarajevo Busovača 1962. Busovača Sarajevo Grad 1929. N.p. Tomislavgrad 18.5.1970. Tomislavgrad Odžak 20.10.1966. Odžak Mostar 1915. Mostar Tomislavgrad 13.3.1962. Tomislavgrad Bihać 10.10.1968. Bihać Uskoplje/G.Vakuf 19.3.1940. Uskoplje/G.Vakuf Derventa 2.11.1954. Derventa Bihać 1.8.1967. Bihać Derventa 14.9.1961. Derventa Bosanski Brod 30.8.1935. Bosanski Brod Bihać 21.10.1956. Bihać Bihać 12.3.1961. Bihać Derventa 23.3.1960. Derventa Jajce 4.12.1969. Jajce Tomislavgrad 1969. Tomislavgrad Mostar 13.2.1953. Lukavac Maglaj 29.9.1957. Maglaj Maglaj 26.6.1963. Maglaj Ljubuški 25.3.1968. Ljubuški Derventa 15.8.1955. Derventa Travnik 1928. Travnik Travnik 1903. Travnik

Datum i općina stradanja 1992. Busovača 25.4.1993. Busovača 15.5.1993. Busovača 1.10.1992. SA - N. Sarajevo 1.7.1992. Jajce 11.7.1992. Doboj 22.6.1993. Busovača 6.4.1992. Kupres 8.8.1995. Bosanski Novi 20.4.1993. Busovača 14.9.1992. Ilidža 1993. – N.p. 1992. Sarajevo Grad 29.5.1995. Kupres 30.12.1992. Bosanski Šamac 19.5.1992. Mostar 13.8.1992. Kalesija 20.11.1994. Bihać 28.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 4.7.1992. Derventa 15.3.1994. Bihać 2.7.1992. Derventa 1.10.1992. Bosanski Brod 26.1.1995. Bihać 28.8.1992. Bihać 19.6.1992. Derventa 7.8.1992. Jajce 9.4.1992. Kupres 12.5.1993. Mostar 26.6.1993. Tešanj 20.10.1993. Maglaj 12.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 29.4.1992. Derventa 8.6.1993. Travnik 1.6.1993. Travnik

Status Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

kolovoz 2008.

27

Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Dabić (Tunjo) Marijan Orašje 1.4.1947. Orašje 20.8.1992. Orašje Dabić (Ilija) Marko Orašje 7.7.1969. Orašje 6.10.1992. Orašje Dadić (Radomir) Mario Bugojno 22.12.1971. Jajce 5.7.1993. Bugojno Dadić (Radomir) Mladen Bugojno 12.11.1973. Travnik 20.7.1993. Bugojno Dadić (Ilija) Stipan Derventa 26.12.1974. Derventa 15.8.1992. Derventa Dadik ( – ) Luka Vareš – Vareš 1.11.1993. Vareš Daić (Ante) Mara SA - Novi Grad 1942. SA - Novi Grad 16.5.1992. SA - Novi Grad Daković (Josip) Antun Brčko 17.6.1942. Brčko 31.8.1994. Banja Luka Dalić ( – ) Zlatko Derventa – Derventa 19.4.1992. Derventa Dalmatin ( – ) Pavo Čapljina – Čapljina 1.11.1992. Mostar Dalmatin (Nikola) Pero Čapljina 29.11.1956. Čapljina 1992. Stolac Damjanović (Mirko) Magdalena Vitez 17.7.1976. Travnik 1.8.1993. Vitez Damjanović (Marko) Marijan Orašje 1945. Orašje 1.5.1992. Orašje Damjanović (Marko) Mato Orašje 4.4.1960. Orašje 15.7.1992. Odžak Dankić (Petar) Anto Derventa 13.9.1959. Derventa 15.7.1992. Derventa Dankić (Stipo) Marko Derventa 6.10.1956. Derventa 28.2.1993. Orašje Dankić (Luka) Žejko Derventa 11.2.1970. Derventa 1.9.1992. Hrvatska Davidović (Jako) Karlo Novi Travnik 23.2.1963. Novi Travnik 25.10.1993. Novi Travnik Davidović (Jako) Žarko Novi Travnik 12.2.1966. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik Deanović (Petar) Silvio Vareš 8.1.1970. Vareš 17.10.1993. Vareš Debeljak (Jozo) Milka Vitez 15.9.1935. Vitez 30.12.1993. Vitez Debeljak (Anto) Pavao Uskoplje/G.Vakuf 17.4.1942. Uskoplje/G.Vakuf 24.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Debeljaković (Mišo) Zvonko Skender Vakuf 24.3.1954. Banja Luka 23.9.1995. Skender Vakuf Dedović (Nikša) Nina SA - Centar 15.7.1981. SA - Centar 9.5.1992. SA - Centar Dejanović (Ante) Ivica Prijedor 5.5.1972. Prijedor 25.11.1993. Novi Travnik Dejanović (Pavo) Jozo Bihać 4.1.1960. Konjic 19.3.1994. Bihać Dejanović ( – )Mile Bihać – Bihać 14.6.1992. Bihać Delić (Ivica) Adam-Dado Sanski Most 9.4.1964. Prijedor 7.7.1992. Sanski Most Delić (Marko) Anto Tuzla 17.6.1955. Tuzla 7.12.1995. Tuzla Delić ( – ) Boris Sarajevo Grad N.p. 23.4.1993. Sarajevo Grad Delić (Anto) Milko Vitez 13.11.1965. Travnik 8.5.1993. Vitez Delić (Jozo) Pero Mostar 10.4.1973. Njemačka 24.2.1995. Livno Delija (Anto) Stipo Travnik 28.5.1963. Travnik 22.12.1993. Vitez Delija (Pero) Živko Vitez 14.8.1969. Travnik 22.12.1993. Vitez Delipetar (Ivan) Dane Bihać 22.11.1933. Hrvatska 19.9.1992. Bihać Deljak ( – ) Stipo Vitez – Vitez 22.12.1993. Vitez Deronja (Ilija) Franko Doboj 2.6.1963. Doboj 22.9.1992. Bosanski Brod Deronjić (Drago) Zoran Doboj 7.10.1971. Njemačka 8.6.1992. Doboj Dežić (Marko) Ivo Brčko 16.2.1969. Srebrenik 28.8.1992. Srebrenik Didak (Mirko) Marko Travnik 12.3.1948. Travnik 4.6.1993. Travnik Didak (Matija) Mato Travnik 5.7.1935. Travnik 24.8.1992. Travnik Didak (Juro) Slavko Travnik 23.9.1963. Travnik 15.5.1992. Travnik Didović (Ivan) Anton Grude 20.10.1952. Prijedor 14.12.1993. Mostar Dijaković ( – ) Kruno Vareš – Vareš 1.11.1993. Vareš Dilaver (Hadžo) Hadžo Tomislavgrad 15.9.1953. Tomislavgrad 10.8.1992. Kupres Dilber (Nikica) Anto Bugojno 6.4.1945. Bugojno 1.7.1993. Bugojno Dilber (Marko) Mario Visoko 25.4.1972. Visoko 13.8.1993. Kiseljak Dilber (Dobro) Mato Kreševo 19.9.1967. Kiseljak 1.10.1993. Kreševo

D

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Dilber ( – ) Mićo Dilber (Josip) Miroslav Dilber (Marko) Nikica Čiko Dilber (Mato) Veseljko Dilberović (Jozo) Daniel Dimač (Juro) Pero Dimač (Ivan) Stipo Dimitrijević (Vlado) Vladimir Dimovski (Nikola) Lino Dinkoć ( – ) Zdenko Dite (Karlo) Josip Ditkun (Nikola) Mario Divković (Niko) Ferdo Divković (Mato) Rado Divković (Jozo) Tomo Divković (Drago) Zoran Divković (Anto) Željko Djak (Anto) Juro Dlouhi (Josip) Dario Dlouhi (Karlo) Ivica Dlouhi (Karlo) Josip Dobojčić (Refik) Dino Dobran (Petar) Franko Dobrina (Radomir) Jadranko Dobrojević (Ivo) Ivo Dočkal (Adolf) Zdravko Dodig (Rafo) Jozo Dodig (Bernardo) Manda Dodig ( – ) Mate Dodik (Mato) Andrija Dodik (Mihovil) Igor Dodik (Mihovil) Josip Dodik (Jozo) Luka Dodik (Slavko) Mladen Dodik (David) Željko Dogan (Ivan) Mato Dojmi (Fridrih) Pero Dokić (Dragan) Marijo Dokić (Ivan) Tomica Doknjaš (Bono) Pejo Doknjaš (Vidan) Ruža Doko ( – ) Danica Doko ( – ) Drago Dolibašić (Mijat) Anto Dolibašić (Anto) Marinko Dolibašić ( – ) Pera Dolić (Ivo) Ante Dolić (Ivan) Danica

Općina stanovanja Bugojno Bugojno Bugojno Visoko Brčko Prijedor Prijedor Mostar Mostar Mostar Bihać Maglaj Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla Travnik SA - Centar SA - Centar SA - Stari Grad Bosanski Brod SA - Centar SA - Centar Sarajevo Grad SA - N. Sarajevo Sarajevo Grad Sarajevo Grad Čapljina Vareš Vareš Vareš Vareš Vareš Vareš Jablanica Zavidovići SA - Vogošća Bosanski Brod Orašje Orašje Mostar Mostar Derventa Derventa Derventa Prijedor Prijedor

Datum i općina rođenja – Bugojno 17.1.1964. Bugojno 17.1.1973. Bugojno 22.5.1966. Visoko 16.10.1973. Austrija 2.12.1927. Prijedor 1.6.1911. Prijedor – Mostar 14.6.1968. Mostar – Mostar 17.7.1937. Bihać 23.7.1963. Maglaj 6.12.1956. Tuzla 28.4.1951. Tuzla 1953. Tuzla 15.4.1960. Tuzla 10.5.1960. Tuzla 23.4.1966. Travnik 1981. SA - Centar 1940. SA - Centar 8.7.1951. Sarajevo Grad 13.7.1973. Hrvatska 7.11.1941. Hrvatska 11.8.1960. Sarajevo Grad 1932. – N.p. 18.8.1934. SA - Centar N.p. 1938. Sarajevo Grad – Čapljina 9.8.1971. Vareš 11.3.1974. Vareš 7.7.1968. Sarajevo Grad 15.6.1963. Vareš 15.9.1959. Vareš 17.6.1957. Vareš 7.3.1961. Mostar 28.1.1935. Zavidovići 10.10.1966. Sarajevo Grad 30.8.1957. Bosanski Brod 28.8.1953. Orašje 7.3.1929. Orašje N.p. N.p. 1942. Derventa 1972. Derventa 1947. Derventa – Prijedor 2.3.1947. Prijedor

Datum i općina stradanja 1.7.1993. Bugojno 27.7.1993. Bugojno 13.8.1992. Bugojno 29.11.1993. Kiseljak 20.3.1993. Brčko 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 18.7.1993. Mostar 19.8.1992. Ilidža 1.6.1993. Mostar 1991. Bihać 23.2.1994. Maglaj 27.7.1993. Tuzla 8.5.1994. Tuzla 3.8.1992. Tuzla 5.11.1993. Tuzla 4.2.1993. Brčko 6.6.1993. Travnik 28.8.1995. SA - Stari Grad 17.5.1995. SA - Centar 13.6.1992. SA - Centar 28.8.1992. Bosanski Brod 13.6.1992. SA - Centar 25.12.1992. SA - Centar 30.6.1995. Sarajevo Grad 1.8.1992. SA - N. Sarajevo 3.12.1992. Sarajevo Grad 25.6.1995. Sarajevo Grad 1.6.1993. Čapljina 2.11.1993. Vareš 2.11.1993. Vareš 8.11.1993. Vareš 2.11.1993. Vareš 9.11.1993. Vareš 10.11.1993. Vareš 28.7.1993. Jablanica 2.7.1994. Zavidovići 24.6.1992. SA - Vogošća 14.7.1992. Bosanski Brod 1.5.1992. Orašje 1.5.1992. Orašje 10.5.1992. Mostar 10.5.1992. Mostar 3.5.1992. Derventa 3.5.1992. Derventa 3.5.1992. Derventa 23.7.1992. Prijedor 23.7.1992. Prijedor

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil

28

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Dolić (Anto) Dario Dolić ( – ) Marko Dolić (Ivo) Stipo Dolić (Stipo) Vjekoslav Domazet (Ivo) Anto Domazet (Ivan) Pavo Domić (Đuro) Franjo Domić (Anto) Ilija Domić (Ivan Dodik) Margareta Domić (Anto) Mijo Domić (Niko) Perica Domić () Pero Domić (Marko) Zoran Dominković (Ljubomir) Damir Dominković (Tunjo) Ivica Dominković (Marijan) Kruno Dominković (Ivo) Pavo Dominković (Anto) Pejo Dominović (Ivo) Anto Dominović (Ivo) Drago Dominović (Ilija) Ilija Dominović (Jozo) Tihomir Domislić (Marko) Darko Domislić (Anto) Marinko Domišlić (Ivo) Mato Domlija (Mile) Željko Doršner (Zoran) Jan Došen (Luka) Joso Došen (Mato) Luka Došen (Mijo) Luka Došen (Karlo) Mato Došlijevski (Goce) Zoran Dovođa (Jozo) Božo Dovođa (Tomo) Frano Dovođa (Tadija) Ivo Dovođa (Marko) Vinko Dragičević (Pavo) Pavo Dragičević (Vidak) Rade Dragičević (Blago) Stipe Dragić (Mihovil) Ivan Dragić ( – ) Ivanka Draginović (Ivan Jeličić) Ivanka Dragoje ( – ) Martin Dragoje (Nikola) Stojan Dragoje (Tomo) Toni Dragoje (Ante) Zdravko Draguljić ( – ) Anto Draguljić (Franjo) Grgo

Općina stanovanja Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Modriča Tešanj Bosanski Brod Travnik SA - Novi Grad Travnik Travnik Bosanski Šamac Travnik Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Vareš Vitez Tešanj Novi Travnik Odžak Odžak Odžak Bosanski Brod SA - Centar Ključ Ključ Sanski Most Ključ Sarajevo Grad Travnik Travnik Travnik Travnik Bosanski Šamac Ljubuški Čapljina Konjic Konjic Bugojno Mostar Mostar Mostar Mostar Kotor Varoš Kotor Varoš

Datum i općina rođenja 20.12.1971. Prijedor – Prijedor 5.6.1938. Prijedor 21.5.1975. Prijedor 5.10.1956. Modriča N.p. 1912. Bosanski Brod 30.4.1977. Travnik 30.4.1942. SA - Novi Grad 7.5.1956. Travnik 21.7.1955. Travnik – Bosanski Šamac 5.6.1960. Travnik 17.7.1977. Brčko 1974. Orašje 16.10.1968. Orašje 1956. Orašje 29.6.1955. Orašje 20.6.1969. Vareš 1.11.1932. Vitez 25.10.1948. Tešanj 10.9.1962. Novi Travnik 20.9.1969. Odžak 30.3.1969. Odžak 14.3.1934. – N.p. 1.3.1958. Hrvatska 25.10.1969. Sarajevo Grad 6.4.1958. Ključ 29.6.1928. Ključ 16.10.1920. Sanski Most 23.2.1933. Ključ 27.4.1970. Ilidža 15.12.1971. Travnik 20.4.1965. Travnik 8.4.1968. Travnik 27.11.1943. Travnik 5.1.1973. Bosanski Šamac 26.9.1961. Ljubuški 6.10.1957. Čapljina 22.9.1961. Konjic – Konjic 25.8.1966. Hrvatska – Mostar 20.3.1936. Mostar 28.7.1975. Mostar 30.7.1963. Mostar – Kotor Varoš 30.8.1938. Kotor Varoš

Datum i općina stradanja 23.7.1992. Prijedor 6.11.1992. Sarajevo Grad 23.7.1992. Prijedor 23.7.1992. Prijedor 6.7.1992. Modriča 1991. – N.p. 1.6.1993. Bosanski Brod 18.11.1992. Travnik 9.10.1992. SA - Novi Grad 11.6.1993. Travnik 27.10.1992. Jajce 1992. Bosanski Šamac 15.5.1992. Travnik 7.8.1995. Orašje 4.3.1993. Orašje 27.7.1992. Orašje 5.8.1992. Orašje 23.5.1995. Orašje 27.7.1993. Vareš 29.11.1993. Vitez 23.1.1993. Tešanj 6.11.1993. Vitez 9.7.1992. Odžak 13.5.1992. Odžak 1991. – N.p. 4.10.1992. Bosanski Brod 2.12.1992. Ilidža 17.8.1992. Ključ 31.5.1992. Ključ 23.7.1992. Sanski Most 1.6.1992. Ključ 31.10.1992. Ilidža 21.8.1992. Travnik 10.10.1995. Travnik 14.9.1992. Travnik 18.11.1992. Travnik 24.8.1992. Bosanski Šamac 23.8.1992. Mostar 10.10.1993. Čapljina 19.5.1993. Konjic 1993. Konjic 1.8.1994. Bugojno 15.6.1992. Mostar 15.6.1992. – N.p. 18.10.1995. Mrkonjic Grad 12.5.1992. Mostar 19.9.1992. Kotor Varoš 18.8.1992. Kotor Varoš

Status Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Draguljić ( – ) Ilija Draguljić (Marko) Ilija Draguljić ( – ) Katica Draguljić (Grgo) Marko Draguljić (Grgo) Stipo Dragun (Marko) Mato Dramac (Jako) Ivić Dramac (Vinko) Ljupko Dražetić (Franjo) Marko Dražetić (Jeroslav) Pejo Drežnjak (Tomo) Andrija Drežnjak (Andrija) Dragica Drežnjak ( – ) Ljuba Drežnjak (Nikola) Mara Drežnjak (Luka) Stanko Drežnjak (Vinko) Vjekoslav Drežnjak (Ilija) Željko Drežnjak (Ilija) Željko Drežnjak (Blaž) Živko Drinovac (Stojan) Žarko Drlje (Ivan) Zlatko Drljo (Ilija) Andrija Drljo (Jozo) Ante–Tunjo Drljo (Mato) Anto Drljo (Anto) Dragan Drljo (Ilija) Franjo Drljo ( – ) Ilija Drljo (Andrija) Ivan Drljo (Petar) Ivan Drljo (Ivan) Kata Drljo (Mijo) Kata Drljo (Tadija) Mato Drljo (Andrija) Tomo Drljo (Ivan) Vinko Drljo (Ivan) Zdravko Drmač (Ivica) Anđelko Drmač (Miroslav) Goran Drmać (Mijo) Blaženko Drmać (Ivan) Pero Drmać (Ilija) Stjepan Drmać (Albert) Zoran Drmić (Jozo) Ilija Drmić (Marko) Ilija Drmić (Ilija) Marko Drmić (Ante) Niko Drmić (Ljubica) Stipo Drmić (Ivan) Zoran Drndelić (Ilija) Damir

Općina stanovanja Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Kakanj Jajce Travnik Jajce Skender Vakuf Jablanica Jablanica Jablanica Jablanica Mostar Bugojno Mostar Mostar Jablanica Mostar Mostar Konjic Konjic Konjic Sarajevo Grad Konjic Konjic Konjic Konjic Konjic Konjic Konjic Konjic Kreševo Konjic SA - Centar Kiseljak Kreševo Mostar Kreševo Mostar Vitez Vitez Novi Travnik Vitez Travnik Livno Bihać

Datum i općina rođenja – Kotor Varoš 25.2.1959. Kotor Varoš – Kotor Varoš 6.2.1924. Kotor Varoš 15.4.1928. Kotor Varoš 15.1.1975. Kakanj 6.2.1926. Jajce 13.9.1959. Jajce 6.8.1960. Jajce 30.4.1946. Skender Vakuf 13.2.1921. Jablanica 25.11.1953. Jablanica 15.5.1932. Jablanica 1921. Mostar 7.7.1964. Mostar 27.3.1974. Bugojno 29.11.1970. Mostar 28.2.1970. Mostar 29.8.1933. Jablanica 18.9.1935. Mostar 25.12.1962. Mostar 5.9.1947. Konjic 20.8.1936. Konjic 24.8.1974. Konjic 25.10.1973. Sarajevo Grad 5.3.1942. Konjic 1947. Konjic 18.10.1971. Konjic 17.9.1933. Konjic 15.4.1932. Konjic 11.9.1918. Konjic 8.2.1942. Konjic 26.3.1926. Konjic 26.9.1961. Kiseljak 8.8.1962. Sarajevo Grad 3.2.1956. Kreševo 5.5.1979. Kiseljak 18.7.1968. Kreševo 13.11.1949. Mostar 24.2.1966. Kreševo 14.2.1968. Mostar 30.10.1967. Vitez 5.4.1952. Vitez 1977. Novi Travnik 1.3.1960. Vitez 30.8.1964. Travnik 17.5.1974. Livno 13.11.1969. Bihać

Datum i općina stradanja 12.6.1992. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 12.6.1992. Kotor Varoš 18.8.1992. Kotor Varoš 18.8.1992. Kotor Varoš 12.5.1995. Stolac 1992. Jajce 5.6.1993. Travnik 7.7.1993. Travnik 23.5.1993. Vitez 9.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 26.6.1992. Mostar 27.7.1993. Bugojno 17.9.1992. Mostar 26.6.1992. Mostar 9.9.1993. Jablanica 26.9.1993. Mostar 7.5.1992. Mostar 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 31.5.1993. Kiseljak 15.5.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Kupres 16.9.1993. Zenica 16.4.1993. Konjic 3.7.1993. Kreševo 16.4.1993. Konjic 23.6.1993. SA - Centar 19.4.1993. Kiseljak 8.8.1993. Kreševo 20.9.1993. Mostar 10.7.1993. Kreševo 21.4.1993. Mostar 7.9.1993. Vitez 10.9.1993. Novi Travnik 10.9.1993. Novi Travnik 2.6.1993. Vitez 31.10.1993. Vitez 11.9.1995. Hrvatska 19.3.1994. Bihać

Status Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Drndelić (Arsen Navratil) Zoran SA - Novi Grad 22.8.1949. SA - Novi Grad 20.9.1992. SA - Novi Grad Drobnjaković (Petar) Željko Doboj 25.2.1967. Doboj 5.5.1992. Doboj Dronjić (Ivo) Goran Livno 6.12.1966. Livno 21.7.1993. Livno Dropulić (Jure) Boriša SA - Centar 11.7.1960. SA - Centar 17.6.1993. SA - Centar Družetić ( – ) Nikola Travnik 1907. Travnik 5.6.1993. Travnik Drvar (Đuro) Đuro SA - Centar 1933. – N.p. 16.3.1993. SA - Centar Dubelj ( – ) Mara Trebinje 1906. Trebinje 13.11.1991. Trebinje Dubravac (Pejo) Anto Modriča 9.3.1966. Modriča 4.5.1992. Odžak Dubravac (Đuro) Ivo Bosanski Šamac 22.8.1961. Bosanski Šamac 6.6.1992. Bosanski Šamac Dubravac ( – ) Marija Modriča – Modriča 4.5.1992. Modriča Dubravac (Ilija) Nikola Bosanski Šamac 18.6.1968. Gradačac 7.5.1992. Bosanski Šamac Dubravac (Ivo) Pero Gradačac 18.7.1932. Gradačac 14.8.1992. Gradačac Dubravac (Tomo) Pero Gradačac 11.9.1933. Gradačac 14.8.1992. Gradačac Dudić (Zvonko Jambrošić) Duško SA - Centar 24.11.1952. Prnjavor 29.5.1992. SA - Centar Dugandžić (Zlatko) Nenad SA - N. Sarajevo 30.9.1969. SA - Centar 22.2.1993. SA - N. Sarajevo Dugandžić (Mirko) Vjekoslav Ilidža 30.1.1952. – N.p. 10.7.1992. SA - Novi Grad Dugonjić (Blaško) Ilija Vareš 21.11.1936. Vareš 17.12.1993. Vareš Dugonjić (Mijo) Ivica Tuzla 7.6.1963. Tuzla 23.6.1994. Tuzla Dugonjić (Andrija) Ivo Odžak 14.9.1966. Odžak 2.9.1992. Derventa Duilović (Mihajlo) Mirjana SA - Centar 4.2.1933. Srbija 21.5.1992. SA - Centar Dujak (Jozo) Andrija Odžak 28.1.1957. Odžak 10.7.1992. Odžak Dujak (Ivan) Anto Bosanski Brod 31.12.1962. Bosanski Brod 1.5.1992. Bosanski Brod Dujak (Marko) Anto Bosanski Brod 17.5.1969. Bosanski Brod 8.8.1992. Hrvatska Dujaković (Mato) Tihomir Odžak 19.12.1965. Odžak 14.3.1992. Odžak Dujić ( – ) Andrija Mrkonjic Grad – Mrkonjic Grad 15.6.1992. Mrkonjic Grad Dujić (Jozo) Anto Zenica 24.5.1956. Zenica 23.8.1993. Zenica Dujić (Nenad) Predrag Travnik 15.8.1965. Travnik 11.5.1993. Uskoplje/G.Vakuf Dujić (Franjo) Zdravko Travnik 19.5.1970. Travnik 11.9.1993. Novi Travnik Dujić (Ivan) Željko Tešanj 5.3.1974. Tešanj 19.2.1993. Tešanj Dujković ( – ) Tihomir Odžak – Odžak 1.3.1992. Odžak Dujmić (Alojz) Mirko Bosanski Brod 11.8.1957. Bosanski Brod 24.6.1992. Derventa Dujmić (Marko) Nikola Bosanski Brod 9.10.1969. Bosanski Brod 20.3.1993. Orašje Dujmić (Pero) Petar Bosanski Brod 22.2.1962. Bosanski Brod 18.8.1992. Bosanski Brod Dujmović (Andrija) Ilija Uskoplje/G.Vakuf 19.7.1962. Uskoplje/G.Vakuf 26.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf Dujmović (Petar) Ivica Bihać 25.4.1957. Bihać 23.11.1992. Bihać Dujmović (Petar) Josip Bihać 22.7.1968. Bihać 14.1.1995. Bihać Dujmović ( – ) Jozo Mostar – Mostar 8.5.1992. Mostar Dujmović ( – ) Kata Sarajevo Grad 1917. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Dujmović ( – ) Ljuba Bugojno – Bugojno 1.7.1993. Bugojno Dujmović ( – ) Marija Sarajevo Grad 1934. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Dujmović (Ivan) Marjan Derventa 25.10.1960. Derventa 1991. – N.p. Dujmović ( – ) Marta Mostar – Mostar 8.5.1992. Mostar Dujmović (Franjo) Mate Mostar 8.2.1935. Mostar 19.6.1995. Mostar Dujmović (Roko) Milan Bihać 4.3.1951. Bihać 16.6.1992. Bihać Dujmović (Ante) Miodrag Bihać 10.8.1973. Bihać 3.3.1993. Bihać Dujmović (Mato) Miroslav Bihać 7.6.1972. Bihać 9.2.1995. Bihać Dujmović (Tomislav) Pavle Bihać 21.3.1953. Bihać 6.3.1995. Bihać

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Dujmović (Ivica) Pero Dujmović (Slavko) Predrag Dujmović (Niko) Ranko Dujmović (Anto) Vinko Dujmović (Fabijan) Zdravko Dujmušić (Ivica) Goran Dujmušić (Danijel) Mirko Dujmušić (Vlatko) Olivera Dujo (Ivica) Franjo Dujo (Anto) Ivo Dukić (Ante) Marko Dulović ( – ) Zvonko Dumančić (Mato) Delfa Dumančić ( – ) Filip Dumančić (Marko) Ivo Dumančić (Mijo) Marko Dumančić (Vinko) Mirko Dunđer (Niko) Anto Dunđer (Andrija) Ilija Duno (Pero) Dragan Duno (Jozo) Marinko Duplišek (Antun) Rudolf Durmiš (Stipo) Niko Duspara (Ilija) Anto Duspara (Milka) Drago Duspara (Mijo) Ilija Duspara (Anica) Marinko Duspara ( – ) Matko Duspara ( – ) Niko Duspara (Zlatko) Veselko Duspara ( – ) Željo Dusper (Anto) Franjo Dusper (Ilija) Jure Dusper (Petar) Nikola Duvančić (Ivica) Josip Duvančić (Tadija) Josip Duvnjak (Jozo) Ivan Duvnjak (Jozo) Ivica Duvnjak ( – ) Jelenko Duvnjak (Mato) Jelenko Duvnjak (Ivo) Marko Duvnjak (Anto) Niko Duvnjak (Tomo) Ružica Duvnjak (Petar) Stipo Duvnjak (Ivo) Stjepan Duvnjak (Mato) Željko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Bihać 25.7.1985. Bihać 25.8.1992. Bihać Travnik 26.2.1972. Travnik 18.8.1993. Travnik Uskoplje/G.Vakuf 23.10.1967. Uskoplje/G.Vakuf 21.6.1993. Uskoplje/G.Vakuf Sarajevo Grad 1945. – N.p. 24.7.1992. Sarajevo Grad Uskoplje/G.Vakuf 2.1.1957. Uskoplje/G.Vakuf 1993. Uskoplje/G.Vakuf Travnik 13.11.1960. Travnik 6.11.1993. Vitez Travnik 7.3.1944. Travnik 7.6.1993. Travnik SA - N. Sarajevo 18.7.1969. Sarajevo Grad 22.7.1993. SA - N. Sarajevo Travnik 11.7.1974. Travnik 29.6.1993. Novi Travnik Novi Travnik 4.1.1962. Novi Travnik 31.8.1995. Glamoč Vitez 24.8.1950. Travnik 14.5.1993. Vitez Rogatica N.p. 1.10.1992. Rogatica Bugojno 9.9.1938. Uskoplje/G.Vakuf 28.8.1993. Bugojno Sarajevo Grad N.p. 1992. Sarajevo Grad Vitez 11.4.1948. Novi Travnik 31.7.1993. Vitez Vitez 24.4.1934. Vitez 27.5.1993. Vitez Bugojno 8.2.1968. Bugojno 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Žepče 11.8.1945. Žepče 27.7.1993. Žepče Maglaj 24.7.1964. Maglaj 24.1.1994. Maglaj Kiseljak 3.10.1958. Kiseljak 14.6.1993. Kiseljak Kreševo 19.4.1958. Kiseljak 17.10.1993. Kreševo Bugojno 1.4.1954. Bugojno 5.7.1993. Bugojno Derventa 13.9.1935. Derventa 12.5.1992. Derventa Modriča 25.3.1928. Derventa 26.5.1992. Modriča Derventa 7.12.1958. Derventa 20.4.1992. Derventa Bosanski Brod 16.10.1954. Bosanski Brod 26.3.1992. Bosanski Brod Derventa 2.4.1970. Derventa 28.6.1992. Derventa Derventa – Derventa 18.4.1992. Derventa Bosanski Brod 1942. Bosanski Brod 25.3.1992. Bosanski Brod Posušje 21.5.1967. Posušje 11.6.1993. Jablanica Derventa – Derventa 20.4.1992. Derventa Vareš 27.10.1947. Vareš 2.11.1993. Vareš Bugojno 6.9.1936. Bugojno 1.11.1993. Bugojno Zavidovići 23.9.1952. Vareš 25.6.1993. Zavidovići Zavidovići 25.10.1964. Zavidovići 8.8.1992. Teslić Zavidovići 22.7.1961. Zavidovići 27.2.1994. Zavidovići Livno 8.10.1955. Livno 17.6.1995. Livno Tešanj 2.3.1970. Tešanj 13.11.1992. Tešanj Kakanj 1974. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Kakanj 4.10.1965. Kakanj 10.6.1993. Kakanj Gradačac 2.5.1972. Gradačac 22.6.1992. Gradačac Tešanj 27.8.1947. Tešanj 8.4.1994. Tešanj Bugojno 27.4.1939. Livno 7.7.1992. Bugojno Tešanj 15.5.1961. Doboj 5.5.1992. Tešanj Gradačac 28.9.1972. Gradačac 14.8.1992. Gradačac Tešanj 20.2.1973. Tešanj 14.6.1992. Tešanj

Status Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

29

30

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Džaja (Branko) Niko Džakula (–) Marija Džalto (Pero) Emil Džalto (–) Jela Džalto (Jozo) Ljuban Džalto (Marko) Mirko Džalto (Ivan) Nikola Džambas (Stipo) Marko Džambo (Marko) Andrija Džambo (Marko) Anto Džeba (Andrija) Nikola Džebić (Ilija) Dragan Džebić (Ivo) Slavko Džepina (Marjan) Anto Džepina (Mato) Anto Džepina (Ivo) Branko Dževlan (Ilija) Dragan Džidić (Božo) Davorin

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Bugojno 1959. Bugojno 25.7.1993. Bugojno Sarajevo Grad 1923. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Prozor 4.12.1970. Prozor 20.4.1993. Prozor Prozor 5.6.1950. Prozor 14.9.1993. Prozor Uskoplje/G.Vakuf 29.4.1953. Uskoplje/G.Vakuf 12.8.1993. Hrvatska Prozor 15.10.1968. Prozor 20.4.1993. Prozor Prozor 24.4.1965. Prozor 2.8.1991. Hrvatska Novi Travnik 22.9.1965. Novi Travnik 21.4.1993. Vitez Maglaj 24.5.1958. Maglaj 26.7.1993. Maglaj Maglaj 11.5.1955. Maglaj 19.3.1993. Teslić Mostar 26.1.1958. Mostar 15.6.1992. Mostar Bosanski Šamac 14.3.1969. Bosanski Šamac 28.7.1992. Bosanski Šamac Bosanski Šamac 20.1.1965. Bosanski Šamac 17.4.1992. Bosanski Šamac Travnik 3.3.1946. Travnik 25.7.1992. Travnik Travnik 28.2.1960. Travnik 27.3.1993. Travnik Travnik 18.5.1961. Travnik 27.12.1993. Travnik Ljubuški 16.1.1968. Ljubuški 20.6.1992. Stolac Mostar 27.6.1954. Mostar 23.2.1993. Mostar

Status Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Džidić (–) Delfa Džidić (Ante) Marijan Džidić (Božo) Zdenko Džido (Anto) Jozo Džijan (Joso) Anto Džijan (Joso) Ivo Džoić (Marko) Dragutin Džoić (Ilija) Ivo Džoić (Pavo) Mika Džoja (Marijan) Igor Džoja (Ljubomir) Stjepan Džojić (Đuro) Marija Džojić (Marko) Pejo Džolan (Ivan) Ante Džolan (Božo) Mijo Džolan (Tadija) Nikola Džomba (Juro) Mato

Općina stanovanja Mostar Konjic Mostar Tešanj Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Modriča Vareš Orašje Orašje Prozor SA - Centar Ilidža Kotor Varoš

Datum i općina rođenja – Mostar 23.1.1933. Sarajevo Grad 21.7.1960. Mostar 28.2.1955. Tešanj 23.10.1959. Orašje 14.3.1948. Orašje 18.2.1955. Orašje 5.3.1961. Orašje 12.3.1961. Orašje 30.9.1971. Gradačac 28.1.1959. Vareš 1959. Orašje 5.2.1970. Orašje 18.5.1957. Prozor 13.10.1929. Prozor 31.5.1948. Prozor 20.1.1957. Kotor Varoš

Datum i općina stradanja 29.4.1992. Mostar 5.4.1993. Konjic 26.6.1992. Mostar 2.6.1992. Tešanj 27.6.1992. Orašje 13.2.1993. Orašje 26.6.1992. Orašje 25.11.1992. Orašje 23.10.1992. Orašje 16.9.1992. Bosanski Brod 12.11.1993. Vareš 6.9.1992. Orašje 31.10.1992. Orašje 24.10.1992. Prozor 23.7.1993. SA - Centar 19.3.1994. Ilidža 1.5.1995. Kotor Varoš

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Đaković (Ivan) Blažan Đaković (Anto) Božo Đaković (Dragutin) Rudolf Đaković (Zvonko) Zoran Đaković (Rudo) Željko Đalić (Momčilo) Zlatko Đandra (Ivo) Zoran Đebro (Ivo) Jozo Đenadić ( – ) Marija Đepić (Mato) Pero Đerek ( – ) Ana Đerek (Nikola) Zdravko Đevenica (Petar) Ivica Đinkić (Stjepan) Zdenko Đogaš (Andrija) Anto Đogaš ( – ) Bariša Đogaš (Mato) Ivo Đogo (Ivan) Anto Đojić (Ivo) Mijo Đojić (Ivo) Nikola Đolto (Anto) Mara Đolto-Čeko (Stipo) Jadranka

Općina stanovanja Bosanski Brod Travnik Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Derventa Travnik Bugojno Sarajevo Grad Fojnica Žepče Žepče Mostar Mostar Odžak Odžak Jajce Ilijaš Odžak Odžak Vitez Vitez

Datum i općina rođenja 19.4.1964. Bosanski Brod 11.12.1965. Travnik 12.2.1962. Bosanski Brod 9.3.1963. Hrvatska 16.11.1967. Bosanski Brod 13.6.1955. Derventa 15.3.1971. Travnik 30.12.1967. Banja Luka 1934. – N.p. 14.6.1948. Fojnica – Žepče 26.11.1960. Žepče 16.12.1965. Mostar 30.10.1960. Mostar 8.7.1958. Bosanski Brod 1926. Odžak 25.5.1955. Jajce 3.6.1964. Ilijaš 23.7.1945. Odžak 18.9.1957. Odžak 15.7.1935. Travnik 28.8.1974. Travnik

Ž,
Datum i općina stradanja 15.7.1992. Bosanski Brod 8.6.1993. Travnik 10.7.1992. Derventa 10.5.1992. Bosanski Brod 21.9.1992. Derventa 20.4.1992. Derventa 18.7.1993. Travnik 24.7.1993. Bugojno 1992. Sarajevo Grad 28.11.1993. Fojnica 1991. Žepče 21.9.1992. Derventa 11.7.1993. Mostar 28.6.1993. Mostar 26.8.1992. Derventa 1992. Odžak 14.9.1992. Jajce 6.7.1993. Kiseljak 18.8.1992. Derventa 1.12.1992. Bosanski Šamac 8.1.1994. Vitez 19.7.1993. Vitez Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Prezime (ime oca) ime Đondraš (Stjepan) Jozo Đopa (Stjepan) Mijo Đopa (Stjepan) Miro Đopa (Pero) Zvonimir Đopo ( – ) Mirko Đopo ( – ) Stjepan Đopo ( – ) Zvonko Đotlo (Pero) Anto Đotlo (Stipo) Anto Đotlo (Fabijan) Jako Đotlo (Jozo) Marko Đukić (Ivo) Marko Đulabić (Šimo) Božo Đulabić (Ivo) Mladen Đurica ( – ) Milan Đurić (Ivica) Biljana Đurić (Anto) Darko Đurić (Đuro) Ivo Đurić (Pero) Marko Đurić (Marko) Stipo Đurović ( – ) Dragutin Općina stanovanja Kakanj Konjic Konjic Konjic N.p. Konjic N.p. Vitez Vitez Vitez Vitez Brčko Tuzla Živinice Zenica Brčko Tuzla Orašje SA - Novi Grad Derventa Sarajevo Grad Datum i općina rođenja 19.8.1963. Visoko 1.12.1963. Konjic 28.7.1966. Konjic 30.10.1971. Konjic 1969. N.p. – Konjic 1966. – N.p. 22.1.1959. Vitez 4.5.1962. Vitez 15.9.1959. Vitez 23.7.1947. Vitez 4.7.1943. Brčko 27.6.1956. Tuzla 12.8.1971. Tuzla 1928. Zenica – Brčko 20.2.1963. Tuzla 1936. Orašje 23.1.1951. SA - Novi Grad 13.8.1954. Derventa 1933. – N.p.

Datum i općina stradanja 25.11.1995. Kakanj 26.6.1993. Konjic 23.3.1993. Konjic 24.3.1993. Konjic 23.3.1993. – N.p. 1993. Konjic 23.3.1993. N.p. 16.12.1993. Vitez 21.1.1994. Vitez 23.1.1994. Vitez 18.10.1993. Vitez 25.1.1993. Brčko 9.11.1994. Tuzla 2.1.1993. Brčko 18.10.1993. Zenica 11.7.1992. Brčko 1.11.1993. Tuzla 22.7.1993. Orašje 1.9.1992. SA - Novi Grad 1.7.1992. Derventa 1992. Sarajevo Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Ećimović (Jozo Jakara) Cecilija Ećimović (Josip Tolic) Katarina Ećimović (Nikola) Marija Ećimović (Tomislav) Nikola Ećimović (Tomislav) Slavko Ećimović (Mijo) Tomislav Efendić (Stjepan) Marija Eiller (Ivan) Willy Eldić (Drago) Berislav Elez (Stipan) Dragutin Elez (Stipan) Josip Elpez (Ivica) Oliver Emeršić (Janoš) Kalman Erceg (Juro) Juro Erceg (Marko) Silvio Erdeljan (Joži) Danijel Erdeljan (Barbara) Joži

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Prijedor 22.7.1953. Prijedor 13.6.1992. Prijedor Prijedor 17.5.1959. Prijedor 13.6.1992. Prijedor Prijedor 10.5.1933. Prijedor 13.6.1992. Prijedor Prijedor 3.2.1957. Prijedor 13.6.1992. Prijedor Prijedor 29.4.1955. Prijedor 20.7.1992. Prijedor Prijedor 17.4.1930. Prijedor 13.6.1992. Prijedor Zvornik – Hrvatska 3.6.1992. Zvornik SA - Centar 18.12.1952. – N.p. 14.4.1994. Vareš Travnik 12.11.1966. Travnik 1.8.1993. Fojnica Uskoplje/G.Vakuf 7.12.1960. Uskoplje/G.Vakuf 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 5.10.1964. Uskoplje/G.Vakuf 4.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Ilidža 15.8.1970. Ilidža 17.12.1992. Ilidža SA - Vogošća 2.2.1931. Srbija 9.8.1994. SA - Vogošća Tešanj 28.3.1962. Tešanj 19.12.1992. Maglaj Tešanj 18.12.1972. Njemačka 25.12.1995. Tešanj Novi Travnik 1979. Novi Travnik 25.6.1993. Novi Travnik Novi Travnik 1947. Novi Travnik 1.11.1993. Novi Travnik

Status Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Ereiz (Ilija) Juro Ereš (Rade) Željko Erić (Ivo) Drago Erjauc ( – ) Eugen Erkapić (Vlado) Dragan Ešegović (Anto) Jure Ešegović (Stipo) Mijat Ević (Ilija) Ilija Ević (Ilija) Marijan Ević (Anto) Marko Ević (Luka) Marko Ević (Marijan) Marko Ević (Luka) Mato Ević (Pavo) Mato Ević (Ilija) Mirko Ević (Marijan) Mirko

Općina stanovanja Teslić Ljubuški Travnik Konjic Bugojno Doboj Doboj Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Orašje Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Orašje

Datum i općina rođenja 3.1.1935. Teslić 21.9.1956. Ljubuški 31.10.1958. Travnik – Konjic 12.7.1956. Bugojno 2.4.1958. Doboj 18.10.1968. Doboj 13.12.1962. Bosanski Šamac 23.1.1951. Bosanski Šamac 19.7.1949. Bosanski Šamac 7.5.1958. Bosanski Šamac 10.12.1966. Orašje 21.3.1962. Bosanski Šamac 26.3.1962. Bosanski Šamac 16.7.1966. Bosanski Šamac 8.8.1969. Orašje

Datum i općina stradanja 10.8.1992. Teslić 10.7.1993. Stolac 8.6.1993. Travnik 23.5.1992. Konjic 25.7.1993. Bugojno 14.6.1992. Doboj 14.6.1992. Doboj 9.6.1992. Bosanski Šamac 10.7.1992. Bosanski Šamac 7.6.1992. Bosanski Šamac 13.6.1992. Bosanski Šamac 23.10.1992. Orašje 13.6.1992. Bosanski Šamac 13.6.1992. Bosanski Šamac 17.5.1992. Bosanski Šamac 13.5.1995. Orašje

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

31

Prezime (ime oca) ime Fabijanč (Josip) Zdenko Fabijani (Mihajlo) Zlatko Fabrični (Anto) Jozo Fabulić (Ante) Miroslav Farkaš (Luka) Zoran Federici (Ante) Damir Ferlan (Josip) Tonči Filić (Filip) Mika Filipaj (Mirko) Mile Filipčić ( – ) Petar Filipović (Mario) Andrija Filipović (Ivica) Damir Filipović (Stipo) Danijela Filipović (Vinko) Dario Filipović (Ilija) Davor Filipović (Rudolf) Davorin Filipović (Filip) Ika Filipović ( – ) Ilija Filipović (Anto) Ilija Filipović (Đuro) Ilija Filipović (Tomo) Jela Filipović (Anto) Josip Filipović (Ivan) Josip Filipović (Ivo) Josip Filipović (Šimo) Josip Filipović (Šimo) Ljuban Filipović (Ive) Marijan Filipović ( – ) Marko

E,F
Datum i općina rođenja 18.10.1929. SA - Stari Grad 20.5.1972. SA - N. Sarajevo 30.7.1948. Derventa 27.7.1944. Hrvatska 26.3.1952. Tuzla 1950. Mostar 15.8.1952. SA - Centar 7.11.1956. Srbija – Modriča – Orašje 5.9.1972. Mostar 28.10.1971. Banja Luka 1988. Novi Travnik 12.1.1969. Vitez 24.5.1962. Mostar 13.4.1957. Sarajevo Grad – Brčko N.p. 21.11.1974. Zavidovići 28.6.1947. Orašje – Brčko 17.8.1962. Travnik 18.6.1965. Brčko 3.6.1935. Modriča 13.7.1967. Kakanj 24.11.1972. Kakanj 13.10.1970. Brčko 1968. Kakanj Datum i općina stradanja 21.12.1992. SA - N. Sarajevo 4.8.1995. Sarajevo Grad 8.4.1992. Derventa 8.11.1994. Kupres 26.6.1993. Sokolac 16.5.1993. Mostar 21.2.1993. SA - N. Sarajevo 2.11.1993. Vareš 1992. Modriča 1994. Orašje 18.12.1993. Mostar 18.7.1992. Doboj 31.8.1993. Novi Travnik 9.7.1993. Vitez 17.4.1992. Mostar 7.3.1993. Sarajevo Grad 8.5.1992. Brčko 11.5.1992. Brčko 16.9.1993. Žepče 12.2.1993. Orašje 8.5.1992. Brčko 6.10.1993. Novi Travnik 8.5.1992. Brčko 28.6.1992. Modriča 10.11.1993. Fojnica 9.6.1993. Kakanj 19.12.1992. Orašje 14.6.1993. Kakanj Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Prezime (ime oca) ime Filipović (Davorije) Marko Filipović (Ilija) Marko Filipović (Ivo) Mato Filipović ( – ) Matuška Filipović (Ivo) Mijo Filipović (Tunjo) Mika Filipović (Mijo) Miro Filipović (Marijan) Miroslav Filipović (Luka) Nikica Filipović ( – ) Niko Filipović (Jakov) Petar Filipović (Grga) Piljo Filipović (Andrija) Slađan Filipović (Ivo) Smiljan Filipović (Anto) Zdravko Filipović (Franjo) Zoran Filipović ( – ) Željko Filipović (Anto) Željko Filipović (Marko) Željko Findrik (Ivan) Joso Findrik (Nikola) Slavko Fink (Dragutin) Jadranko Fišer ( – ) Kata Fišić (Slavko) Dragan Fišić (Pero) Jozo Fišić (Vinko) Slavko Fištrić (Šimun) Rudi Fofić (Franjo) Šimun Općina stanovanja Kakanj Lopare Brčko Brčko Brčko Orašje Travnik Orašje Čapljina Brčko Bosanski Brod Tuzla Tuzla Kakanj Travnik Kakanj Bosanski Brod SA - Centar Travnik Mostar Bihać Mostar Doboj Travnik Novi Travnik Novi Travnik Bosanska Dubica Prozor Datum i općina rođenja 25.4.1948. Kakanj 20.9.1967. Lopare 14.8.1932. Brčko N.p. 24.9.1967. Brčko 10.6.1948. Orašje 31.7.1955. Travnik 25.5.1971. Njemačka 5.10.1957. Čapljina N.p. 16.3.1924. Bosanski Brod 7.3.1958. Tuzla 11.10.1971. Brčko 8.8.1969. Kakanj 7.12.1938. Travnik 31.5.1969. Kakanj – Bosanski Brod 7.9.1958. Derventa 8.12.1959. Travnik 25.5.1965. Bihać – Bihać 6.5.1952. Mostar 1943. Doboj 20.8.1966. Travnik 27.12.1929. Novi Travnik 4.6.1954. Novi Travnik 15.6.1965. – N.p. 24.8.1969. Prozor

Općina stanovanja SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Derventa Bugojno SA - Vogošća Mostar SA - N. Sarajevo Vareš Modriča Orašje Mostar Doboj Novi Travnik Vitez Mostar SA - Centar Brčko Brčko Zavidovići Orašje Brčko Novi Travnik Brčko Modriča Kakanj Kakanj Orašje Kakanj

Datum i općina stradanja 11.6.1993. Kakanj 28.9.1992. Lopare 8.5.1992. Brčko 11.5.1992. Brčko 9.7.1992. Brčko 4.12.1992. Orašje 6.6.1993. Travnik 23.6.1992. Bosanski Šamac 13.5.1992. – N.p. 11.5.1992. Brčko 5.10.1992. Bosanski Brod 27.10.1992. Tuzla 26.8.1992. Tuzla 10.6.1993. Kakanj 20.6.1993. Travnik 23.10.1993. Vareš 1.9.1992. Bosanski Brod 12.10.1992. SA - Centar 2.6.1993. Vitez 2.6.1993. Mostar 11.6.1992. Bihać 30.7.1993. Mostar 19.8.1992. Doboj 16.12.1993. Novi Travnik 18.11.1993. Novi Travnik 13.6.1993. Novi Travnik 18.9.1995. Bosanska Dubica 7.7.1992. Prozor

Status Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

32

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Fontana (Ervin) Zvonimir Frančešević (Ivo) Jozo Frank (Antun) Anton Frankić (Vinko) Ranko Franković (Marko) Bruno Franković (Ante) Ivan Franković (Martin) Josip Franjičević (Jozo) Jagoda Franjić (Ivana) Andrija Franjić (Ivo) Anto Franjić (Milko) Anto Franjić (Ivan) Antonija Franjić (Ivo) Blaško Franjić (Josip) Boško Franjić (Anto) Dragan Franjić (Mato) Dragutin Franjić (Dominko) Franjo Franjić (Mirko) Franjo Franjić (Božo) Ivan Franjić (Nikola) Ivan Franjić ( – ) Ivo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Uskoplje/G.Vakuf 28.12.1942. Sarajevo Grad 6.6.1992. Uskoplje/G.Vakuf Brčko 6.9.1973. Brčko 8.3.1993. Brčko Bugojno 16.9.1950. Bugojno 1.3.1994. Bugojno SA - N. Sarajevo 24.12.1952. Kakanj 9.11.1993. SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo 21.4.1938. SA - Centar 7.4.1993. SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad 21.12.1949. Sarajevo Grad 4.5.1995. SA - Novi Grad Kiseljak 5.1.1974. Kiseljak 15.12.1993. Fojnica Kakanj 4.7.1926. – N.p. 13.6.1993. – N.p. Brčko – Brčko 1991. Brčko Brčko 28.5.1946. Brčko 8.5.1992. Brčko Vitez 2.12.1968. Vitez 16.4.1993. Vitez Brčko 28.11.1946. Brčko 1991. Brčko Kakanj 29.4.1953. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Vareš 25.12.1968. Vareš 14.11.1993. Vareš Vareš 26.9.1975. Vareš 21.10.1993. Vareš Bugojno 2.8.1939. Bugojno 19.7.1993. Bugojno Bugojno 17.7.1964. Donji Vakuf 25.10.1992. Bugojno Vitez 24.2.1970. Vitez 22.9.1993. Vitez Uskoplje/G.Vakuf 23.4.1967. Uskoplje/G.Vakuf 18.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf Prozor 24.6.1963. Prozor 28.5.1992. Prozor Brčko N.p. 11.5.1992. Brčko

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Franjić (Juro) Marinko Franjić (Pero) Marko Franjić (Mato) Miško Franjić (Ilija) Nikica Franjić (Mijo) Slavica Franjić (Janko Franjić) Slavko Franjić (Ilija) Šimun Franjić (Petar) Tadija Franjkić (Frano) Ante Franjkić (Ilija) Nikica Franjkić (Marko) Stjepo Frelih (Jakov) Ivica Frko ( – ) Nada Frljić (Ivo) Anto Frljić ( – ) Dražen Frljić (Matija) Jozo Frljić (Ivo) Mirko Frljić (Matija) Zoran Fuks (Sreten Fuks) Dejan Furac (Ivan) Marijan Furunđija (Anto) Ivo

Općina stanovanja Vareš Visoko Prozor Vareš Brčko SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo Brčko Kupres Vareš Vareš Travnik Mostar Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Zavidovići Bihać Vitez

Datum i općina rođenja 1.5.1958. Visoko 9.12.1954. Visoko 9.9.1968. Prozor 6.5.1953. Vareš 9.2.1950. Brčko 1938. SA - Novi Grad 17.5.1964. SA - Centar 20.3.1974. Brčko 4.5.1959. Kupres 6.5.1953. Vareš 1911. Vareš 30.1.1962. Travnik – Mostar 6.3.1965. Vitez – Vitez 9.6.1971. Vitez 8.9.1948. Vitez 5.7.1966. Vitez – Zavidovići 25.2.1958. – N.p. 9.6.1939. Vitez

Datum i općina stradanja 2.11.1993. Vareš 10.10.1992. Kiseljak 24.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 2.11.1993. Vareš 1991. Brčko 9.9.1995. Ilidža 10.10.1992. SA - N. Sarajevo 16.6.1992. Brčko 4.4.1992. Kupres 2.11.1993. – N.p. 4.7.1995. Vareš 25.7.1993. Novi Travnik 1.8.1993. Mostar 21.4.1993. Vitez 20.6.1993. Vitez 1994. Vitez 21.5.1993. Vitez 8.8.1993. Vitez 10.11.1993. Hadžići 11.9.1995. Hrvatska 16.9.1993. Vitez

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Gabrić ( – ) Pero Gabrijel (Johan) Albert Gačnik (Slavko) Josip Gadža (Božo) Robert Gadže (Mijo) Dinko Gadžić (Ivan) Dragan Gadžić (Mijo) Jozo Gadžić (Danica) Marko Gagić (Stipo) Ivo Gagro (Gojko) Marinko Gagro (Pero) Milenko Gagro (Pero) Pavo Gagulić (Pavo) Anto Gagulić (Jozo) Bonica Gagulić ( – ) Jozo Gagulić ( – ) Marko Gagulić (Pero) Pavo Gagulić (Ivo) Perica Gagulić ( – ) Tomo Gagulić (Mato) Vlado Galešić (Mijo) Jagoda Galešić (Anto) Joso Galić (Franjo) Anto Galić (Ivan) Anto

Općina stanovanja Mostar Vitez SA - Centar Bugojno Mostar Tešanj Novi Travnik Novi Travnik Vitez Čitluk Jablanica Mostar Modriča Gradačac Modriča Modriča Modriča Gradačac Modriča Gradačac Ilidža Sanski Most Derventa Modriča

Datum i općina rođenja – Mostar 12.10.1960. Travnik 14.6.1952. Zenica 24.10.1965. Bugojno 14.4.1967. Mostar 30.8.1970. Tešanj 5.8.1968. Novi Travnik 20.6.1952. Novi Travnik 1933. Vitez 12.3.1964. Čitluk 27.7.1955. Jablanica 20.3.1928. Mostar 5.10.1970. Francuska 1964. Gradačac – Modriča – Modriča 8.11.1941. Modriča 30.11.1972. Gradačac – Modriča 2.10.1954. Gradačac 7.11.1953. Hrvatska 16.7.1939. Sanski Most 20.8.1965. Derventa 8.6.1953. Modriča

G
Datum i općina stradanja Status 17.6.1992. Mostar Vojnik 5.9.1993. Vitez Vojnik 7.12.1992. SA - Centar Vojnik 23.7.1993. Bugojno Vojnik 1.2.1993. Stolac Vojnik 4.10.1993. Tešanj Vojnik 5.8.1993. Novi Travnik Vojnik 21.9.1993. Novi Travnik Vojnik 9.6.1993. Vitez Civil 2.7.1993. Mostar Vojnik 28.7.1993. Jablanica Vojnik 11.4.1992. Mostar Vojnik 10.5.1992. Modriča Vojnik 7.8.1992. Gradačac Vojnik 1.6.1992. Modriča Civil 1.6.1992. Modriča Civil 27.6.1992. Modriča Vojnik 9.8.1992. Gradačac Vojnik 1.6.1992. Modriča Civil 20.8.1992. Gradačac Vojnik 15.5.1992. Ilidža Vojnik 7.10.1992. Sanski Most Civil 28.11.1992. Bosanski Šamac Vojnik 10.5.1992. Modriča Vojnik Prezime (ime oca) ime Galić (Petar) Antonija Galić (Jure) Gojko Galić (Vinko) Ivan Galić (Franjo) Ivica Galić (Mate) Ivica Galić (Pero) Ivica Galić ( – ) Ivo Galić (Karlo) Ivo Galić (Marko) Ivo Galić (Ilija) Jakov Galić (Franjo) Josip Galić (Stanko) Krasnodar Galić (Ante) Ljubo Galić ( – ) Marica Galić (Stanko) Mile Galić (Marijan) Pero Galić (Ivan) Petar Galić (Mijo) Siniša Galić (Anđelko) Slobodan Galić (Drago) Zoran Galić ( – ) Zorica Galir (Ivan) Vladimir Galonja (Mato) Slavko Galović ( – ) Anđa Općina stanovanja Sarajevo Grad Čapljina Mostar Žepče Posušje Bosanski Brod Travnik Žepče Odžak Derventa Žepče Mostar Grude Mostar Mostar Bosanski Šamac Žepče Kiseljak Mostar Bugojno Kiseljak Tomislavgrad Prijedor Sarajevo Grad Datum i općina rođenja 1928. Konjic 26.8.1962. Čapljina 19.2.1971. Mostar 7.1.1973. Žepče 14.1.1974. Široki Brijeg 3.9.1954. Bosanski Brod 1938. Travnik 27.8.1966. Žepče 7.7.1938. Odžak – Doboj 2.10.1974. Žepče 5.3.1968. Mostar 24.9.1953. Široki Brijeg – Mostar 1.4.1955. Široki Brijeg – Bosanski Šamac 18.6.1947. Žepče 12.4.1971. Kiseljak 26.1.1966. Mostar 25.7.1955. Kupres 23.3.1969. Kiseljak 17.4.1974. Tomislavgrad 30.4.1968. Prijedor 1930. – N.p.

Datum i općina stradanja 1.5.1992. SA - Centar 13.7.1993. Mostar 11.6.1992. Mostar 22.12.1993. Žepče 4.4.1993. Posušje 11.9.1991. Bosanski Brod 8.6.1993. Travnik 28.6.1992. Zavidovići 10.7.1992. Odžak 12.7.1992. Doboj 5.7.1993. Žepče 25.1.1993. Busovača 3.10.1992. Grude 30.9.1992. Mostar 20.9.1993. Mostar 19.4.1992. Bosanski Šamac 29.6.1993. Žepče 5.7.1993. Kiseljak 12.5.1992. Mostar 25.7.1993. Bugojno 18.4.1993. Kiseljak 12.2.1994. Uskoplje/G.Vakuf 24.1.1994. Teslić 1992. Sarajevo Grad

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

33

Prezime (ime oca) ime Galović (Anto) Josip Garić (Ljuban) Anto Garić (Marko) Anto Garić ( – ) Dano Garić (Anto) Franjo Garić (Ivo) Ivan Garić (Franjo) Ivana Garić ( – ) Ivanka Garić ( – ) Ivka Garić (Pavo) Juro Garić (Ivo) Lovro Garić (Milko) Milan Garić (Milko) Sanja Garić (Jozo) Tvrtko Garić (Marko) Tvrtko Garić (Ivo) Vinko Gašić (Lovro Vrcan) Ana Gašić (Pero) Ivo Gašić (Anto) Mato Gašić (Petar) Oliver Gašić (Antonije) Petar Gašić (Mato) Ruža Gašić (Ivan) Vinko Gašljević (Ivan) Slavko Gašo ( – ) Danica Gašpar (Stipo) Jakov Gašpar (Mato) Jozo Gašparević (Ivo) Pavo Gašparević (Tunjo) Vjekoslav Gašper ( – ) Marko Gatalo (Marko) Mila Gavić (Ivica) Anto Gavran (Jozo) Alojz Gavran ( – ) Ante Gavran (Ivan) Anto Gavran (Ilija) Josip Gavran (Franjo) Jozo Gavran ( – ) Marija Gavran (Jakov) Mato Gavran (Anto) Mijo Gavran (Anto) Stipo Gavran (Ljubomir) Valentin Gavran (Pero) Željko Gavranić (Tomo) Mijo Gavranić (Pile) Željko Gavranović (Ivo) Ante Gavranović (Marijan) Ante Gavranović (Marijan) Emil

Općina stanovanja SA - Novi Grad Vitez Travnik Sarajevo Grad Vitez Bosanski Brod Vitez Vitez Bosanski Brod Odžak Vitez Vitez Vitez Travnik Travnik Vitez Modriča Kladanj Doboj SA - Novi Grad SA - Novi Grad Modriča Zavidovići Bihać Travnik Bugojno Derventa Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bugojno Mostar Maglaj Derventa SA - N. Sarajevo Derventa Derventa Kreševo Doboj Fojnica Derventa Derventa Vareš Kreševo Derventa Jajce Prijedor Sanski Most Ilidža

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Status 16.4.1932. SA - Novi Grad 1.11.1992. SA - Novi Grad Civil 28.5.1993. Vitez 28.9.1993. Vitez Civil 31.5.1968. Travnik 1.6.1992. Travnik Vojnik – Sarajevo Grad 23.8.1992. Sarajevo Grad Civil 4.3.1935. Vitez 18.9.1993. Vitez Vojnik 14.4.1972. Hrvatska 25.8.1992. Bosanski Brod Vojnik 25.6.1977. Vitez 18.9.1993. Vitez Civil – Vitez 28.11.1993. Vitez Civil 1917. Bosanski Brod 4.6.1992. Bosanski Brod Civil 11.12.1970. Odžak 2.8.1993. Bosanski Šamac Vojnik 7.6.1929. Vitez 5.12.1993. Vitez Civil 25.10.1981. Vitez 10.6.1993. Vitez Civil 10.10.1975. Travnik 10.6.1993. Vitez Civil 24.10.1973. Travnik 6.6.1993. Travnik Vojnik 16.11.1973. Travnik 16.9.1993. Vitez Vojnik 26.9.1956. Vitez 16.10.1993. Vitez Vojnik 1.9.1927. N.p. 1991. – N.p. Civil – Kladanj 1992. Modriča Civil 12.10.1963. Doboj 10.8.1992. Tešanj Vojnik 20.9.1971. SA - Novi Grad 18.6.1992. SA - Novi Grad Civil 24.7.1948. Prnjavor 18.6.1992. SA - Novi Grad Civil – Modriča 5.5.1992. Modriča Civil 25.2.1957. Zavidovići 28.7.1993. Zavidovići Vojnik 10.5.1942. Bihać 16.11.1994. Bihać Vojnik – Travnik 19.4.1993. Travnik Civil 1.12.1949. Bugojno 19.7.1993. Bugojno Vojnik 8.3.1930. Derventa 18.9.1992. Bosanski Brod Vojnik 25.7.1966. Bosanski Šamac 24.10.1992. Bosanski Šamac Vojnik 25.3.1975. Bosanski Šamac 21.5.1995. Bosanski Šamac Vojnik – Bugojno 19.7.1993. Bugojno Civil 24.2.1931. Grude 11.9.1992. Nevesinje Civil 24.5.1961. Doboj 9.7.1993. Maglaj Vojnik 15.12.1939. Bosanski Brod 27.5.1992. Derventa Vojnik – SA - N. Sarajevo 27.5.1993. SA - N. Sarajevo Civil 7.6.1965. Derventa 13.6.1992. Derventa Vojnik 3.3.1942. Derventa 8.5.1992. Derventa Vojnik 12.9.1955. Kiseljak 3.7.1993. Kreševo Vojnik 1927. Doboj 1.8.1993. Doboj Civil 6.2.1951. Fojnica 5.7.1993. Fojnica Vojnik 7.10.1951. Derventa 23.9.1992. Hrvatska Vojnik 9.12.1974. Derventa 14.7.1992. Derventa Vojnik 22.12.1970. Vareš 16.8.1995. – N.p. Vojnik 9.12.1971. Kreševo 4.7.1993. Kreševo Vojnik 3.3.1965. Derventa 22.7.1992. Hrvatska Vojnik 9.3.1968. Jajce 16.4.1993. Busovača Vojnik 8.7.1956. Prijedor 5.8.1992. Prijedor Civil 19.7.1923. Sanski Most 9.9.1995. Sanski Most Civil 3.11.1968. Ilidža 17.2.1993. SA - Centar Vojnik

Prezime (ime oca) ime Gavranović (Augustin) Ivan Gavranović ( – ) Ivo Gavranović (Ivo) Juro-Buga Gavranović (Anto) Lenka Gavranović ( – ) Ljupko Gavranović (Pejo) Manda Gavranović ( – ) Pavo Gavranović (Ivo) Vlado Gavranović (Stipo) Zdenko Gavranović (Stjepan) Zvonko Gavranović (Pile) Željko Gavrić (Tuno) Josip Gavrić (Petar) Katica Gavrić (Jure) Niko Gavrić (Ivo) Pero Gavrić (Stojan) Pero Gavrić (Obren) Zoran Gazibarić (Marko) Dragan Gazibarić (Marko) Goran Gazibarić ( – ) Mara Gazibarić (Šimun) Stanimir Gazilj (Mato) Mato Gdješicki ( – ) Ana Gebert ( – ) Slavko Geimer (Mišail) Fran Geld (Josip) Franjo Geljić (Filip) Juro Germek (Jozo) Zdravko Gilja (Jozo) Božo Gilja ( – ) Franjo Glancer (Franjo) Viktor Glavan (Igor) Ana Glavaš (Stipo) Ivanko Glavaš (Nikola) Josip Glavaš (Nedeljko) Jozo Glavaš (Matija) Jure Glavaš (Ilija) Jurica Glavaš (Ferdo) Mate Glavaš (Jozo) Pero Glavaš ( – ) Vedrana Glavaš (Marko) Vladimir Glavić (Petar) Marko Glavić (Jozo) Stipo Glavina (Ilija) Nikola Glavina (Nikola Krtalić) Tonka Glavinić (Tomislav) Jozo Glavočević (Vladimir) Edo Glavočević (Niko) Pero

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Zenica 29.7.1940. Zenica Prijedor 1925. Prijedor Prijedor 1965. Prijedor SA - Centar 20.10.1912. Travnik Bugojno – Bugojno Prijedor 3.9.1927. Prijedor Bugojno – Bugojno Bugojno 26.10.1964. Bugojno Sanski Most 4.4.1952. Sanski Most Prijedor 7.7.1969. Prijedor Busovača 1968. Busovača Teslić 8.2.1968. Teslić Tešanj 1957. Tešanj Teslić 21.2.1949. Teslić Vareš 14.4.1969. Vareš Bugojno 4.6.1958. Novi Travnik Rogatica 23.5.1945. Visoko Travnik 30.9.1971. Travnik Travnik 30.9.1971. Travnik Travnik 1976. Travnik Travnik 28.9.1972. Travnik Uskoplje/G.Vakuf 21.10.1959. Uskoplje/G.Vakuf SA - Centar 1908. – N.p. Sarajevo Grad 1928. – N.p. Bosanska Krupa 18.5.1929. Njemačka SA - Centar 5.7.1933. Hrvatska Brčko 24.4.1963. Brčko Nevesinje 1923. Nevesinje Mostar 19.11.1954. Široki Brijeg N.p. N.p. Teslić 7.12.1937. Teslić SA - Novi Grad 12.12.1957. SA - Novi Grad Bugojno 1.4.1956. Bugojno Travnik 14.9.1967. Travnik Tešanj 20.4.1973. Tešanj Busovača 1.8.1937. Jajce Derventa 21.3.1973. Derventa Grude 10.10.1965. Grude Bugojno 10.10.1969. Bugojno SA - Novi Grad 13.2.1989. Sarajevo Grad Bugojno 4.10.1970. Bugojno Bosanski Brod 1.9.1964. Bosanski Brod Bosanski Brod 2.3.1953. Bosanski Brod Mostar 29.7.1949. Mostar Mostar 14.11.1940. Mostar Neum 19.3.1957. – N.p. SA - Novi Grad 16.3.1972. SA - Centar Fojnica 22.9.1941. Fojnica

Datum i općina stradanja 17.4.1993. Zenica 1.6.1992. Prijedor 9.7.1992. Prijedor 27.6.1992. SA - Centar 1.7.1993. Bugojno 23.4.1993. Prijedor 1.7.1993. Bugojno 6.6.1992. Uskoplje/G.Vakuf 24.7.1992. Sanski Most 11.9.1992. Sanski Most 1993. Bosna i Hercegovina 21.6.1992. Teslić 5.3.1993. Tešanj 16.7.1992. Teslić 2.11.1993. Vareš 30.7.1993. Bugojno 1.5.1992. Rogatica 8.6.1993. Travnik 30.12.1993. Vitez 8.6.1993. Travnik 12.6.1993. Travnik 14.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 28.8.1992. SA - Centar 1992. Sarajevo Grad 14.7.1994. Bosanska Krupa 13.9.1992. SA - Centar 2.8.1994. Vareš 21.6.1992. Nevesinje 12.5.1992. Mostar 1.8.1991. Hrvatska 4.6.1992. Teslić 30.1.1993. SA - Novi Grad 15.8.1992. Bugojno 6.6.1993. Travnik 25.12.1995. Tešanj 15.6.1993. Busovača 23.6.1992. Derventa 7.6.1992. Čapljina 12.9.1992. Bugojno 1.8.1992. SA - Novi Grad 11.6.1993. Konjic 23.4.1992. Bosanski Brod 6.10.1992. Hrvatska 14.6.1992. Mostar 15.6.1992. Mostar 1.12.1991. Hrvatska 18.12.1992. SA - Novi Grad 18.7.1993. Fojnica

Status Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

34

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Glavočević (Nikola) Stipo Glavota (Ivan) Ivica Glazer ( – ) Anka Glibo (Božo) Josip Glibo (Petar) Zoran Glibo ( – ) Zorka Gligorić (Drago) Nedeljko Gluhanković (Tunjo) Luka Glušac (Mileta) Ivica Gluvaković ( – ) Božica Gogala ( – ) Josip Gogić (Mirko) Adam Gogić (Mijat) Bariša Gogić (Mato) Pero Gojanović ( – ) Finka Gojsilović (Marko) Janko Golemac (Ivan) Božo Golemac (Blago) Mirko Golub (Stijepan) Marinko Golub (Ilija) Smiljan Golubović (Zvonko) Željko Goluža (Mate) Nevenka Goreta (Dragan) Zdeslav Gospavić ( – ) Petar Gošić (Aleksandar) Borislav Gotovac ( – ) Stjepan Grabovac ( – ) Ankica Grabovac ( – ) Anto Grabovac ( – ) Danijel Grabovac (Franjo) Dragan Grabovac (Jozan) Dragan Grabovac (Drago) Dragica Grabovac (Anto) Drago Grabovac (Stipo) Fabijan Grabovac (Anto) Ivica Grabovac (Ante) Ivo Grabovac (Ilija) Ivo Grabovac (Tomo) Ivo Grabovac (Jozo) Janjko Grabovac (Josip) Karlo Grabovac (Jozo) Marko Grabovac (Anđelko) Mijo Grabovac ( – ) Nedjeljko Grabovac (Ivo) Niko Grabovac (Mato) Niko Grabovac (Pero) Niko Grabovac ( – ) Stipo Grabovac (Anđelko) Vinko

Općina stanovanja Brčko SA - N. Sarajevo Sarajevo Grad Prozor Mostar Prozor Bugojno Brčko Kiseljak Brčko SA - N. Sarajevo Zenica Doboj Doboj Travnik Kreševo Mostar Mostar Kiseljak Fojnica Prozor SA - Novi Grad Bugojno Sarajevo Grad Busovača Konjic Vitez Vitez Vitez Bugojno Bugojno Vitez Vitez Prozor Kiseljak Bugojno Bugojno Kiseljak Kiseljak Vitez Travnik Kiseljak Vitez Bugojno Kiseljak Bugojno SA - Novi Grad Kiseljak

Datum i općina rođenja 22.9.1939. Fojnica 9.10.1951. SA - Centar N.p. 5.3.1947. Prozor 12.2.1962. Mostar 10.10.1938. Prozor 10.3.1968. Bugojno 15.6.1961. Brčko 15.4.1974. Kiseljak 24.12.1940. Brčko 1940. Sarajevo Grad 28.9.1968. Zenica 6.8.1931. Doboj 10.12.1973. Doboj – Travnik 21.12.1974. Sarajevo Grad 5.8.1945. Mostar 13.4.1935. Mostar 1.8.1954. Kiseljak 4.11.1965. Fojnica 28.8.1958. Jajce 20.4.1936. Hrvatska 28.4.1953. Bugojno 1933. – N.p. 14.7.1961. Sarajevo Grad – Konjic – Vitez 1959. Vitez – Vitez 2.3.1969. Bugojno 8.1.1957. Bugojno 1943. Vitez 28.10.1950. Doboj 8.12.1968. Donji Vakuf 8.8.1966. Kiseljak 13.9.1929. Bugojno 29.11.1940. Bugojno 21.7.1974. Kiseljak 4.11.1972. Kiseljak 3.1.1960.Vitez 10.9.1968. Travnik 8.1.1970. Kiseljak 1966. Vitez 12.12.1947. Bugojno 8.9.1967. Kiseljak 17.4.1940. Donji Vakuf 1909. Bugojno 12.4.1964. Kiseljak

Datum i općina stradanja 9.5.1992. Brčko 15.7.1993. SA - N. Sarajevo 1992. Sarajevo Grad 24.10.1992. Prozor 19.10.1993. Mostar 14.9.1993. Prozor 5.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 28.12.1992. Brčko 23.11.1993. Kiseljak 5.5.1992. Brčko 17.12.1992. SA - N. Sarajevo 12.11.1993. Vareš 14.6.1992. Doboj 25.6.1992. Derventa 6.6.1993. Travnik 19.9.1992. Konjic 1.7.1993. Mostar 5.8.1993. Mostar 3.2.1994. Fojnica 6.7.1993. Fojnica 16.9.1993. Prozor 4.5.1992. SA - Novi Grad 29.7.1993. Bugojno 1992. Sarajevo Grad 4.5.1993. Busovača 1993. Konjic 9.1.1994. Vitez 22.12.1993. Vitez 9.1.1994. Vitez 12.2.1993. Hrvatska 28.7.1993. Bugojno 19.8.1993. Vitez 9.1.1994. Vitez 14.9.1993. Prozor 20.4.1993. Kiseljak 7.9.1993. Bugojno 6.4.1994. Novi Travnik 10.5.1993. Kiseljak 16.5.1993. Kiseljak 8.6.1993. Vitez 11.8.1993. Vitez 30.1.1994. Kiseljak 22.12.1993. Vitez 27.10.1992. Bugojno 4.6.1994. Glamoč 23.7.1993. Bugojno 21.8.1993. SA - Novi Grad 11.1.1994. Kiseljak

Status Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Datum i općina rođenja Grabovac (Ivan) Zdravko Derventa 16.1.1962. Derventa Grahovac ( – ) Ivo Bugojno – Bugojno Grane (Pero) Zlatan Ljubuški 28.2.1971. – N.p. Granić (Vlado) Goran Ljubuški 4.12.1964. Ljubuški Granić (Ante) Ivan Ljubuški 15.11.1973. Ljubuški Granić (Stanko) Krešo Ljubuški 7.6.1941. Ljubuški Grbavac (Zdravko) Ankica Vitez 6.7.1971. Zenica Grbavac (Marko) Anto Zenica 21.7.1952. Zenica Grbavac (Tadija) Anto Zenica 17.1.1959. Zenica Grbavac (Anto) Danijel Vitez 16.2.1992. Zenica Grbavac (Marko) Ilija Novi Travnik 1.12.1964. Zenica Grbavac (Vinko) Josip Uskoplje/G. Vakuf 3.4.1974. Uskoplje/G. Vakuf Grbavac (Marko) Nedeljko Vitez 31.1.1966.Zenica Grbavac (Vinko) Stipo Uskoplje/G. Vakuf 22.3.1976. Uskoplje/G. Vakuf Grbavac (Marijan) Zdravko Zenica 25.6.1967. Zenica Grbes (Ivan) Marko Prozor 6.1.1989. Prozor Grbeša (Tomo) Nikola Travnik 13.9.1957. Hrvatska Grbešić (Đuro) Drago Orašje – Orašje Grbešić (Đuka) Joso Orašje 17.5.1959. Orašje Grbić ( – ) Ilija Bihać 1955. Bihać Grbić (Ilija) Niko Srebrenik 25.10.1972. Srebrenik Grcić (Vjekoslav) Ante Sarajevo Grad N.p. Grebenar (Anto) Anto Vitez 9.8.1957. Vitez Grebenar (Pero) Augustina Vitez 1.12.1984. Travnik Grebenar (Anto) Ivo Vitez 27.7.1960. Vitez Grebenar (Marko) Robert Vitez 18.12.1973. Vitez Grebenar (Pero) Velimir Vitez 4.3.1981. Travnik Grebenarević (Tonči) Vjekoslav Odžak 16.6.1973. Gradačac Gregurević (Marko) Luka Bosanski Šamac 18.1.1955. Bosanski Šamac Gregurević (Pavo) Marijan Orašje 6.5.1953. Orašje Grejić (Enes Mesić) Dragutin Sokolac 23.4.1957. Hrvatska Grejić (Tade) Jozo Modriča 19.3.1957. Modriča Grganović (Anto) Franjo Travnik 31.1.1959. Travnik Grganović (Niko) Stipan Travnik 12.6.1941. Travnik Grgić ( – ) Ana Bihać 1940. Bihać Grgić ( – ) Ana Visoko 1919. – N.p. Grgić (Danko) Anto SA - N. Sarajevo 14.8.1947. Sarajevo Grad Grgić (Mato) Anto Odžak 5.5.1974. Odžak Grgić (Nikola) Anto Bosanski Brod 4.9.1967. Bosanski Brod Grgić (Pejo) Anto Maglaj 25.9.1934. Maglaj Grgić (Anto) Blaž Zenica 25.1.1933. Odžak Grgić (Pero) Branko Čapljina 15.9.1959. Čapljina Grgić (Stjepan) Darko Bihać 21.1.1970. Bihać Grgić ( – ) Delfa Brčko 1908. Brčko Grgić (Anto) Dragan Busovača 25.9.1973. Busovača Grgić (Ivo) Drago Vitez 17.3.1945. Busovača Grgić (Marko) Đuro Orašje 8.12.1969. Orašje Grgić (Ilija) Frano Kupres 24.8.1931. Kupres

Datum i općina stradanja 29.9.1992. Bosanski Brod 1991. Bugojno 1.3.1994. – N.p. 29.8.1992. Stolac 9.8.1992. Mostar 8.5.1992. Ljubuški 9.1.1994. Vitez 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 9.1.1994. Vitez 2.7.1993. Vitez 16.8.1994. Uskoplje/G. Vakuf 22.12.1993. Vitez 13.4.1993. Uskoplje/G. Vakuf 18.7.1993. Vitez 28.5.1993. Prozor 18.11.1992. Travnik 1994. Orašje 28.11.1992. Orašje 31.1.1992. Bihać 10.11.1991. Hrvatska 1991. – N.p. 22.12.1993. Vitez 10.6.1993. Vitez 24.7.1993. Vitez 20.12.1993. Vitez 10.6.1993. Vitez 5.11.1993. Odžak 7.5.1992. Bosanski Šamac 14.5.1995. Orašje 14.2.1993. Sokolac 24.5.1992. Modriča 12.6.1993. Travnik 9.5.1993. Travnik 31.5.1992. Bihać 14.11.1993. Visoko 22.4.1993. SA - N. Sarajevo 30.12.1992. Bosanski Šamac 7.7.1992. Derventa 29.9.1993. Vitez 7.10.1993. Zenica 27.8.1993. Mostar 7.4.1995. Bihać 1.7.1992. Brčko 7.7.1992. Travnik 17.5.1993. Vitez 19.7.1992. Orašje 6.4.1992. Kupres

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

35

Prezime (ime oca) ime Grgić (Bariša) Ilija Grgić (Jozo) Ivan Grgić (Ante) Ivica Grgić (Anto) Ivica Grgić (Marko) Ivica Grgić (Mato) Ivo Grgić (Mijat) Ivo Grgić (Stipe) Ivo Grgić (Stipo) Ivo Grgić (Stipo) Ivo Grgić (Marko) Jakov Grgić ( – ) Jela Grgić ( – ) Josip Grgić (Pejo) Josip Grgić (Ante) Joso Grgić ( – ) Jozo Grgić (Tomo) Jure Grgić (Ivo) Juro Grgić (Mara) Juro Grgić (Luka) Karlo Grgić (Bariša) Luka Grgić (Jozo) Luka Grgić (Mijo) Ljubomir Grgić (Rino) Marija Grgić (Mato) Marijan Grgić ( – ) Marko Grgić (Ilija) Marko Grgić (Jakov) Marko Grgić (Marko) Marko Grgić (Petar) Marko Grgić (Stijepo) Marko Grgić (Mijat) Mijat Grgić (Frano) Mirko Grgić (Jakov) Miro Grgić (Ivan) Miroslav Grgić (Božo) Mladen Grgić (Rafael) Mladen Grgić (Ivo) Niko Grgić (Pero) Nikola Grgić (Ivo) Pejo Grgić (Nikola) Pero Grgić ( – ) Petar Grgić (Ivo) Petar Grgić (Milan) Petar Grgić (Ivo) Ratko Grgić (Pero) Rina Grgić (Grga Matijević) Ruža Grgić (Ilija) Slavko

Općina stanovanja Kotor Varoš Bosanski Brod Banja Luka Kotor Varoš Odžak Jajce Kotor Varoš Vitez Sanski Most Kotor Varoš Kotor Varoš Brčko Bihać Jajce Bihać Kotor Varoš Bihać Brčko Prijedor Doboj Kotor Varoš Brčko Kakanj SA - Novi Grad Teslić Doboj Kotor Varoš Kotor Varoš Tešanj Bihać Gradačac Kotor Varoš Kupres Kotor Varoš Kotor Varoš Zavidovići Jajce Gradačac Sarajevo Grad Jajce SA - Novi Grad Zenica Vitez Konjic Vareš SA - Novi Grad Sanski Most SA - Novi Grad

Datum i općina rođenja 9.9.1964. Kotor Varoš 29.6.1953. Bosanski Brod 19.9.1959. Banja Luka 20.9.1962. Kotor Varoš 17.8.1972. Doboj 7.2.1963. Jajce 29.12.1969. Kotor Varoš 18.9.1933. Vitez 22.6.1951. Sanski Most 1960. Kotor Varoš 1.7.1955. Kotor Varoš 1929. Brčko – Bihać 1.8.1963. Jajce 7.5.1949. Bihać – Kotor Varoš 13.1.1951. Bihać 22.4.1961. Brčko 20.4.1957. Prijedor 10.7.1944. Doboj 6.4.1958. Kotor Varoš 24.1.1965. Brčko 1962. Kakanj 2.2.1944. SA - Novi Grad 2.2.1935. Teslić 1964. Doboj 28.5.1965. Kotor Varoš 2.1.1951. Kotor Varoš 4.4.1961. Tešanj 1.4.1971. Bihać 8.5.1970. Gradačac – Kotor Varoš 20.12.1958. Kupres 1.4.1957. Kotor Varoš 22.1.1964. Kotor Varoš 16.8.1970. Zavidovići 4.6.1973. Jajce 10.2.1953. Gradačac 1962. – N.p. 31.10.1951. Jajce 3.9.1924. SA - Novi Grad 1934. Busovača 3.3.1942. Vitez 17.7.1947. Konjic 25.5.1944. Vareš 2.2.1944. SA - Novi Grad 6.3.1958. Prijedor 19.2.1948. SA - Centar

Datum i općina stradanja 25.9.1992. Kotor Varoš 25.8.1992. Derventa 5.12.1994. – N.p. 13.8.1992. Kotor Varoš 10.7.1992. Odžak 25.6.1992. Jajce 6.7.1992. Kotor Varoš 10.6.1994. Vitez 19.9.1995. Sanski Most 26.3.1993. Bijeljina 20.9.1992. Kotor Varoš 1.6.1992. Brčko 30.6.1992. Bihać 31.5.1993. Prozor 12.9.1992. Bihać 21.8.1992. Kotor Varoš 15.10.1992. Bihać 31.1.1993. Brčko 10.7.1992. Prijedor 24.5.1992. Doboj 23.6.1993. Bijeljina 14.4.1994. Brčko 6.2.1994. Fojnica 24.8.1992. SA - Novi Grad 10.8.1992. Teslić 5.5.1992. Doboj 28.8.1992. Kotor Varoš 8.10.1992. Skender Vakuf 18.2.1994. Tešanj 8.12.1994. Bihać 16.8.1992. Gradačac 6.7.1992. Kotor Varoš 6.4.1992. Kupres 1.8.1992. Kotor Varoš 24.7.1992. Skender Vakuf 26.1.1994. Vitez 9.1.1993. Vitez 28.8.1992. Gradačac 23.7.1992. Sarajevo Grad 6.7.1992. Jajce 23.7.1992. SA - Centar 19.4.1993. Zenica 28.4.1993. Vitez 18.4.1993. Konjic 16.6.1992. Vareš 1991. SA - Novi Grad 5.5.1992. Doboj 24.8.1992. SA - Novi Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Grgić (Ivan) Slavko Grgić (Marijan) Slavko Grgić (Aleksandar) Stanko Grgić (Ivo) Stipo Grgić (Ilija) Šimo Grgić ( – ) Tadija Grgić (Blaž) Tomo Grgić (Pero) Tvrtko Grgić ( – ) Veselko Grgić (Luka) Vinko Grgić (Anto) Vjekoslav Grgić (Ante) Vjenceslav Grgić (Rudolf) Vladimir Grgić (Jozo) Zdravko Grgić (Mijat) Zdravko Grgić (Mato) Zlatko Grgić (Frano) Zvonko Grgić (Pavo) Željko Grgović ( – ) Slavko Grizelj ( – ) Ivica Grlić (Franjo) Ivica Grlić (Stjepan) Marko Grlić ( – ) Nikica Grlić (Ivica) Nine Grlić (Anto) Tadija Grmača (Ilija) Matan Groznica (Jure) Andrija Grubeša ( – ) Mara Grubešić (Drago) Anđa Grubešić (Ivo) Anđa Grubešić (Petar) Ivica Grubešić (Marko) Mijo Grubešić ( – ) Miro Grubešić (Jozo) Slavko Grubešić (Zdravko) Vinko Grubešić (Pero) Zdravko Grubišić ( – ) Anđa Grubišić (Marko) Anto Grubišić (Mato) Mario Grubišić ( – ) Mijo Grubišić (Mato) Mladen Grubišić (Ilija) Pejo Grubišić (Mato) Petar Grubišić ( – ) Vinko Grubišić (Jerko) Vlado Grubor (Nikola) Simeun Grujić (Ilija) Zvonko Grujo (Mijo) Miroslav

Općina stanovanja Ljubuški Vitez Kupres Vitez Bosanski Brod Doboj Prijedor Kotor Varoš Jajce Jajce SA - Novi Grad Doboj Olovo Livno Kotor Varoš Gradačac Kupres Kupres Vitez N.p. Zavidovići Maglaj Bugojno Bugojno Maglaj Kakanj Jablanica Prozor Busovača Busovača Novi Travnik Busovača Busovača Fojnica Mostar Busovača Busovača Derventa Derventa Busovača Hadžići Derventa Mostar Mostar Mostar SA - N. Sarajevo Doboj Tešanj

Datum i općina rođenja 26.1.1972. Ljubuški 21.10.1970. Vitez 17.1.1957. Kupres 19.2.1963. Vitez 16.5.1942. Bosanski Brod 1928. Doboj 8.1.1945. Prijedor 31.12.1919. Kotor Varoš 1915. Jajce 5.8.1964. Jajce 17.8.1942. Sarajevo Grad 27.9.1964. Doboj 26.6.1961. Olovo 26.8.1960. Livno 1963. Kotor Varoš 8.10.1972. Gradačac 30.4.1963. Kupres 30.10.1967. Kupres 1970. Vitez 1970. – N.p. 29.1.1969. Zavidovići 3.11.1960. Maglaj 1952. Bugojno 14.4.1944. Bugojno 27.8.1974. Maglaj 7.3.1972. Kakanj 22.9.1972. Jablanica 1.5.1943. Prozor 6.3.1944. Busovača 20.9.1935. Busovača 30.10.1961. Novi Travnik 28.6.1934. Busovača – Busovača 6.1.1933. Fojnica 22.11.1966. Mostar 18.7.1969. Zenica 1914. Busovača 22.5.1926. Derventa 26.12.1966. Derventa 1917. Busovača 7.9.1962. Sarajevo Grad 1945. Derventa 1.12.1930. Posušje – Mostar 14.3.1960. Posušje 2.11.1935. Drvar 10.5.1935. Doboj 1.9.1973. Tešanj

Datum i općina stradanja 19.6.1995. Livno 15.6.1993. Busovača 2.6.1993. Prozor 17.4.1993. Vitez 13.9.1992. Bosanski Brod 5.5.1992. Doboj 10.7.1992. Prijedor 6.8.1992. Kotor Varoš 6.12.1992. Jajce 2.8.1992. Jajce 6.10.1993. SA - Novi Grad 13.11.1992. Bihać 25.9.1992. Olovo 18.9.1993. Mostar 6.7.1992. Kotor Varoš 10.5.1995. Orašje 6.4.1992. Kupres 4.4.1992. Kupres 1993. Vitez 1995. – N.p. 25.6.1993. Zavidovići 9.8.1992. Teslić 23.7.1993. Bugojno 23.7.1993. Bugojno 20.7.1993. Žepče 12.6.1993. Kakanj 28.7.1993. Jablanica 14.9.1993. Prozor 5.11.1993. Busovača 25.1.1993. Busovača 12.10.1993. Busovača 25.1.1993. Busovača 24.1.1993. Busovača 19.8.1993. Fojnica 30.6.1993. Mostar 21.9.1993. Busovača 29.1.1993. Busovača 25.5.1992. Derventa 26.6.1992. Derventa 29.1.1993. Busovača 25.5.1992. Sarajevo Grad 28.6.1992. Derventa 20.9.1993. Mostar 1.6.1993. Mostar 26.6.1992. Mostar 22.9.1992. SA - N. Sarajevo 1.7.1992. Doboj 1.8.1995. Tešanj

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik

36

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Grušecki ( – ) Marija Gržeta ( – ) Želimir Guberović (Pavao) Marijo Gučanin (Karlo) Nikola Gučanin (Božo) Zoran Gudelj (Franjo) Dragan Gudelj (Stipo) Franjo Gudelj (Franjo) Tomislav Gudeljević (Petar) Franjo Gudeljević (Jozo) Mijo Gujić (Ivo) Tomislav Gulan (Milan) Davor

Općina stanovanja Sarajevo Grad Sarajevo Grad SA - Novi Grad Travnik Travnik Vitez Travnik Vitez Srebrenik Brčko Fojnica Bosanski Brod

Datum i općina rođenja 1928. – N.p. 1930. – N.p. 24.6.1971. SA - Novi Grad 2.12.1969. Travnik 1.12.1969. Travnik 10.4.1957. Vitez 2.10.1973. Travnik 28.9.1961. Vitez 23.10.1965. Srebrenik 10.3.1963. Srebrenik 14.11.1961. Fojnica 8.7.1962. Bosanski Brod

Datum i općina stradanja 1992. Sarajevo Grad 1992. Sarajevo Grad 4.9.1995. – N.p. 12.6.1993. Banovići 29.1.1994. Travnik 22.12.1993. Vitez 7.10.1993. Vitez 24.7.1993. Vitez 27.5.1992. Modriča 29.8.1992. Srebrenik 26.7.1993. Fojnica 10.7.1992. Doboj

Status Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Gunjača (Dragan) Ivo Gusak (Mijat) Nenad Gušo (Mijo Horvat) Cecilija Gutić (Anto) Davor Gutić (Stijepan) Marijan Guzej (Mitar Radanović) Zvonko Gvozden (Pero) Jadranko Gvozden ( – ) Josip Gvozden (Stipo) Lucija Gvozden (Ivo) Stipo Gvozdenović (Ivo) Franjo

Općina stanovanja Bugojno Bosanski Brod Sarajevo Grad SA - Novi Grad Brčko Bosanski Brod Bugojno Bugojno SA - Novi Grad Bugojno Vareš

Datum i općina rođenja 13.11.1955. Bugojno 18.8.1970. Hrvatska 1929. Sarajevo Grad 13.12.1965. SA - Centar 14.4.1968. Brčko 1933. Bosanski Brod 29.11.1957. Bugojno – Bugojno 30.9.1930. SA - Novi Grad 17.12.1964. Jajce 10.12.1961. Vareš

Datum i općina stradanja 24.7.1993. Bugojno 29.7.1992. Hrvatska 6.11.1992. Sarajevo Grad 31.7.1992. SA - Vogošća 8.10.1992. Brčko 1993. Bosanski Brod 25.7.1993. Bugojno 1.7.1993. Bugojno 27.6.1995. SA - Novi Grad 16.7.1993. Bugojno 2.11.1993. Vareš

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Habenšus (Slavko) Vladko SA - Novi Grad Hadžić (Veseljko) Dragan Derventa Hadžić (Mate Erceg) Milica SA - N. Sarajevo Halepović (Fahir) Nedžad Bosanski Brod Hamulka (Ivan) Aneto Bihać Han (Albert) Adolf Žepče Hapan ( – ) Mara Trebinje Harambašić ( – ) Anica Sarajevo Grad Harambašić (Jozo) Fanika Bugojno Harambašić (Andrija) Ilija Travnik Harca (Ivica) Miroslav Prijedor Hatan ( – ) Mara Trebinje Havranek (Stanislav) Mladen Bugojno Herceg ( – ) Jakov Travnik Herceg (Dragutin) Karlo Kupres Hinić (Josip Medimorac) Marija Sarajevo Grad Hlatković ( – )Goran N.p. Hlubna ( – ) Dragan Sarajevo Grad Hnatjuk (Ilija) Perica Derventa Hodak (Ivan) Ivan Bosanski Brod Hodak (Ivan) Željko Bihać Hodak (Ivo) Željko Bosanski Brod Hold ( – ) Zlatko Sarajevo Grad Homa (Miroslav) Zoran Travnik Horst ( – ) Vinč Ključ Horvat (Bela) Bela Bosanski Brod Horvat (August) Božidar Hadžići Horvat (Dragec) Branko N.p. Horvat (Ivan) Dražen N.p. Horvat (Mirko) Ivan SA - Novi Grad Horvat (Martin) Marijan Mostar Horvat ( – ) Rudolf Višegrad

Datum i općina rođenja 22.8.1941. – N.p. 22.4.1966. Derventa 5.10.1932. Livno 11.9.1962. Bosanski Brod 24.9.1968. Bihać 5.5.1953. Žepče – Trebinje 1914. – N.p. 21.12.1917. Bugojno 13.9.1956. Travnik 1.7.1975. Hrvatska 1925. Trebinje 13.3.1968. Bugojno – Travnik 19.2.1968. Kupres 9.6.1949. – N.p. 29.4.1973. Slovenija 19.1.1944. Mostar 14.12.1951. Derventa 25.1.1932. Hrvatska 7.8.1969. Bihać 7.11.1960. Hrvatska 1949. – N.p. 17.3.1972. Travnik 1917. Ključ 4.4.1950. – N.p. 4.6.1956. Hrvatska 2.1.1955. Hrvatska 23.8.1965. Hrvatska 10.11.1986. SA - Novi Grad 22.8.1956. Hrvatska – Višegrad

H
Datum i općina stradanja Status 20.10.1992. SA - Novi Grad Civil 1.6.1992. Derventa Vojnik 14.12.1993. SA - N. Sarajevo Civil 23.4.1992. Bosanski Brod Vojnik 24.7.1995. Bihać Vojnik 26.6.1993. Žepče Vojnik 13.11.1991. Trebinje Civil 1992. Sarajevo Grad Civil 2.8.1993. Bugojno Civil 28.6.1993. Travnik Vojnik 6.6.1992. Prijedor Civil 13.11.1991. Trebinje Civil 5.8.1993. Bugojno Vojnik 1.6.1993. Travnik Civil 6.4.1992. Kupres Vojnik 1.10.1993. Sarajevo Grad Civil 20.11.1992. Bosanski Šamac Vojnik 17.7.1995. Sarajevo Grad Civil 19.4.1992. Derventa Vojnik 22.2.1993. Orašje Vojnik 19.11.1994. Bihać Vojnik 17.9.1992. Bosanski Brod Vojnik 21.8.1992. Sarajevo Grad Civil 10.10.1993. Vitez Vojnik 26.6.1992. Ključ Civil 1991. – N.p. Civil 10.5.1992. Hadžići Civil 12.10.1992. Bosanski Šamac Vojnik 18.9.1995. Bosanska Dubica Vojnik 1.9.1992. SA - Novi Grad Civil 16.9.1993. Mostar Vojnik 5.5.1992. Višegrad Civil Prezime (ime oca) ime Horvat ( – ) Šimo Horvat (Stjepan) Zlatko Horvat (Stjepan) Želimir Horvatinović (Antun) Josip Hrastov (Ivan) Ivan Hrbaček (Ivan) Slavko Hren (Aleksandar) Ivan Hren (Aleksandar) Rudolf Hrgić ( – ) Ante Hrgić (Ilija) Franjo Hrgić (Josip Čičak) Mira Hrgić (Ivan) Miroslav Hrgić (Anto) Vlado Hrkač (Petar) Drago Hrkač ( – ) Josip Hrkač (Vladislav) Jozo Hrkač (Petar) Petar Hrkač (Grgo) Rajko Hrkač (Marijan) Stipo Hrkać (Vinko) Mario Hrkać (Grgo) Mladen Hrskanović (Marko) Mato Hrskanović (Mato) Mladen Hrsto (Jozo) Niko Hrvat (Ivo) Juro Hrvat ( – ) Milka Hudik ( – ) Nenad Hujević (Nenad) Dubravka Hunčak (Petar) Ilija Husarkić (Pero) Kata Husić (Smajo) Smajo Općina stanovanja Odžak Gradačac Bijeljina Tuzla Zenica SA - Centar Srebrenica Srebrenica Vitez Busovača SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Travnik Mostar Široki Brijeg Široki Brijeg Mostar Široki Brijeg Žepče Mostar Široki Brijeg Bosanski Šamac Bosanski Šamac Livno Prijedor Prijedor Prijedor Bosanski Brod Derventa Konjic Modriča

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 1930. Odžak 1.6.1992. Odžak 14.12.1962. Gradačac 30.6.1992. Gradačac 18.7.1943. Bijeljina 29.8.1992. Hrvatska 17.11.1941. Tuzla 1991. Tuzla 30.5.1959. Zenica 7.5.1995. Teslić 23.2.1929. Makedonija 7.8.1992. SA - Centar 19.12.1972. Srebrenica 13.10.1992. Srebrenica 5.7.1960. Srbija 14.7.1995. Vlasenica 1953. Vitez 22.12.1993. Vitez 27.9.1956. Zenica 3.9.1993. Busovača 5.2.1932. Kupres 13.12.1992. SA - N. Sarajevo 29.12.1930. Sarajevo Grad 15.7.1992. SA - N. Sarajevo 21.7.1953. Travnik 22.12.1993. Vitez 15.7.1929. Mostar 31.5.1992. Bileća 1978. Široki Brijeg 7.4.1992. Široki Brijeg 30.9.1968. Široki Brijeg 7.4.1992. Široki Brijeg 23.9.1918. Mostar 25.6.1992. Bileca 23.10.1968. Široki Brijeg 7.4.1992. Široki Brijeg 23.8.1936. Žepče 29.9.1993. Žepče 18.12.1971. Mostar 20.4.1993. Mostar 29.9.1972. Široki Brijeg 7.4.1992. Široki Brijeg 14.2.1970. Bosanski Šamac 11.8.1992. Bosanski Šamac 16.7.1965. Bosanski Šamac 19.1.1993. Bosanski Šamac 26.1.1972. Livno 15.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 1.10.1937. Prijedor 1.9.1992. Prijedor 1948. Prijedor 1.9.1992. Prijedor – Prijedor 25.5.1992. Prijedor 27.8.1957. Hrvatska 11.7.1992. Bosanski Brod 21.7.1973. Derventa 13.5.1992. Derventa 6.3.1922. Konjic 29.5.1992. SA - N. Sarajevo 19.3.1955. Modriča 24.5.1992. Modriča

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik

kolovoz 2008.

37

Prezime (ime oca) ime Idžaković (Rudo) Rudolf Idžaković (Drago) Zvonko Ikač (Marko) Jakov Ikić ( – ) Duško Ikić (Alojzije) Nedeljko Ilak (Pavo) Jozo Ilak ( – ) Pavo Iličević ( – ) Mara Iličić (Božo) Ivica Ilić (Ljubomir) Božo Ilić (Vinko) Davor Ilić (Pero) Drago Ilić (Anto) Ilija Ilić (Mirko) Ivan Ilić (Pavo) Ivan Ilić (Luka) Ivica Ilić (Ilija) Ivo Ilić (Luka) Ivo Ilić (Stipo) Ivo Ilić (Anto) Josip Ilić ( – ) Kata Ilić ( – ) Mara Ilić ( – ) Marinko Ilić ( – ) Mija Ilić (Šimo) Nikola Ilić (Pejo) Pero Ilić (Ivan) Slavko Ilić (Luka) Slavko Ilić (Jozo) Šimo Ilić (Anto) Valerin Ilijašević (Ilija) Marinko Ilišević (Ivo) Zvonko Ilišinović (Petar) Nedeljko Ilović (Mate) Dragi Injić (Stipo) Ivanko Injić (Luka) Niko Injić (Blažo) Ruža Injić (Mato) Stipo Isaković (Hasan) Nesiha Ištuk (Ante) Jozo Itrić (Mijo) Stjepan Ivačić ( – ) Vinko Ivaković (Andrija) Ivo Ivaković (Andrija) Toma Ivančić ( – ) Anto Ivančić (Ante) Bruno Ivančić (Mirko) Mate Ivančić (Pavao) Mile

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Vareš 22.2.1948. Vareš Ilidža 29.12.1945. Sarajevo Grad Modriča 15.11.1970. Modriča Travnik – Travnik Brčko 12.2.1967. Brčko Odžak 17.4.1966. Odžak Odžak – Odžak Odžak – Odžak Živinice 10.5.1964. Živinice Vareš 11.9.1964. Vareš Jablanica 19.11.1964. Sarajevo Grad Visoko 10.9.1962. Visoko Konjic 2.1.1912. Konjic Odžak 5.10.1956. Odžak SA - Novi Grad 24.2.1942. SA - Centar Teslić 27.5.1963. Teslić Brčko 3.1.1969. Brčko Teslić 1947. Teslić Ilidža 7.11.1968. Ilidža Vareš 6.11.1970. Vareš Brčko 1912. Brčko Ilidža – Ilidža Kakanj – Kakanj Konjic – Konjic Zavidovići 17.10.1931. Zavidovići Jajce 11.3.1940. Jajce Teslić 13.8.1966. Teslić Teslić 3.12.1973. Teslić Zavidovići 27.7.1941. Zavidovići Ilijaš 12.7.1972. Sarajevo-Vogošća Odžak 13.8.1973. Gradačac Orašje 31.10.1972. Brčko Prijedor 14.7.1941. Prijedor Bosansko Grahovo 16.4.1948. Hrvatska Travnik 6.7.1953. Travnik Travnik 11.10.1967. Travnik Novi Travnik 1940. Novi Travnik Travnik 19.8.1930. Travnik Bosanska Krupa 1972. Velika Kladuša Jablanica 16.4.1930. Jablanica Brčko 3.1.1951. Brčko Derventa – Derventa Brčko 12.4.1951. Brčko Brčko 22.9.1970. Brčko Odžak – Odžak Tomislavgrad 12.9.1971. Tomislavgrad Foča 4.1.1959. Foča Bihać 6.5.1953. Bihać

Datum i općina stradanja 2.11.1993. Vareš 28.4.1995. Ilidža 13.6.1992. Modriča 5.9.1993. Vitez 14.9.1992. Brčko 2.1.1994. – N.p. 1992. Odžak 4.7.1992. Odžak 25.4.1993. Šekovići 2.11.1993. Vareš 13.5.1993. Konjic 22.12.1993. Ilijaš 1.5.1993. Konjic 4.9.1992. Derventa 9.12.1993. Sarajevo Grad 21.6.1992. Teslić 3.6.1993. Brčko 3.8.1992. Teslić 26.9.1992. Sarajevo Grad 15.8.1992. Vareš 1992. Brčko 11.6.1992. Ilidža 13.6.1993. Kakanj 1.5.1993. Konjic 8.8.1993. Zavidovići 6.6.1992. Jajce 2.7.1993. Novi Travnik 21.6.1992. Teslić 25.6.1993. Zavidovići 19.6.1993. Kiseljak 8.7.1992. Odžak 5.12.1992. Orašje 28.7.1992. Prijedor 13.8.1995. Bos. Grahovo 4.6.1993. Travnik 12.12.1992. Travnik 5.7.1993. Novi Travnik 5.6.1993. Travnik 4.7.1995. Bosanska Krupa 9.9.1993. Jablanica 12.5.1992. Brčko 1992. Derventa 21.9.1992. Brčko 19.8.1992. Brčko 1.7.1992. Odžak 12.4.1992. Kupres 1.5.1992. Foča 1.6.1992. Bihać

I

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Ivandić (Marko) Danica Ivandić (Srećko) Darko Ivandić (Franjo) Franjo Ivandić (Jozo) Goran Ivandić (Mato) Jerko Ivandić (Tomislav) Karlo Ivandić (Jozo) Lovro Ivandić (Danica) Lucija Ivandić (Marko) Mara Ivandić (Drago) Marinko Ivandić (Jozo) Mato Ivandić (Ivo) Milan Ivandić (Srećko) Miro Ivandić (Ivo) Pejo Ivandić (Marko) Srećko Ivandić (Ivo) Stipo Ivandić (Marko) Stipo Ivandić (Ilija) Vinko Ivanić (Marko) Ljubica Ivanić ( – ) Marko Ivanić (Pero) Silvio Ivanić (Mate) Vjekoslav Ivankić (Marko) Ivan Ivankić (Marko) Mile Ivankić (Ante) Željko Ivanković (Jure) Anđa Ivanković (Nikola) Anđelko Ivanković (Blaško) Ante Ivanković (Ilija) Dragan Ivanković (Ivan) Dragan Ivanković (Antun) Ilija Ivanković ( – ) Ivan Ivanković (Mato) Ivan Ivanković (Boško) Jure Ivanković (Grgo) Jure Ivanković (Ante) Mile Ivanković (Ilija) Milenko Ivanković (Mate) Milenko Ivanković (Dragan) Milka Ivanković (Ante) Mirko Ivanković (Stipo) Miro Ivanković (Simo) Persa Ivanković (Jandro) Petar Ivanković (Jure) Plamenko Ivanković (Anto) Vinko Ivanković (Filip) Vinko Ivanković (Ivo) Vlado Ivanković ( – ) Zlatko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Prijedor 23.7.1936. Prijedor Prijedor 18.10.1972. Prijedor Bugojno 30.7.1971. Bugojno Maglaj 11.4.1966. Maglaj Prijedor 13.3.1957. Prijedor SA - Novi Grad 1.12.1973. SA - Novi Grad Bosanski Brod 29.11.1970. Bosanski Brod Prijedor 27.8.1957. Prijedor Prijedor 10.4.1933. Prijedor Maglaj 26.6.1970. Maglaj SA - Novi Grad 19.6.1935. Prozor Prijedor 18.4.1963. Prijedor Prijedor 28.5.1967. Prijedor Prijedor 18.9.1954. Prijedor Prijedor 2.2.1936. Prijedor Prijedor 30.5.1959. Prijedor Prijedor 7.5.1931. Prijedor Maglaj 4.2.1942. Maglaj Ilijaš 1935. Ilijaš Ilijaš 1948. Ilijaš Ilijaš 18.6.1972. SA - Centar Vareš N.p. Bihać 17.2.1965. Bihać Bihać 26.7.1960. Bihać Bihać 27.1.1960. Bihać Konjic 22.8.1936. Konjic Čitluk 10.12.1965. Čitluk Uskoplje/G.Vakuf 10.9.1950. Uskoplje/G.Vakuf Derventa 20.2.1961. Derventa Mostar 24.8.1970. Mostar Konjic 11.2.1927. Konjic Derventa – Derventa Sanski Most 12.2.1952. Sanski Most Čapljina 9.7.1972. Čapljina Derventa 8.10.1942. Derventa Sanski Most 2.7.1977. Sanski Most Konjic 11.9.1956. Konjic Mostar 18.11.1948. Mostar Sanski Most 5.9.1927. Sanski Most Konjic 12.1.1935. Konjic Uskoplje/G.Vakuf 18.11.1964. Uskoplje/G.Vakuf Maglaj 6.5.1940. Maglaj Sanski Most 25.6.1925. Sanski Most Derventa 23.2.1967. Derventa Zenica 21.2.1960. Zenica Mostar 7.2.1953. Čitluk Vitez 12.9.1960. Vitez Vitez – Vitez

Datum i općina stradanja 24.7.1992. Prijedor 25.7.1992. Prijedor 1.8.1993. Bugojno 25.6.1993. Zavidovići 24.7.1992. Prijedor 4.12.1992. Ilidža 18.7.1992. Derventa 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 26.6.1993. Maglaj 21.8.1992. SA - Novi Grad 24.7.1992. Prijedor 25.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 31.5.1994. Maglaj 15.2.1993. Breza 1992. Ilijaš 4.8.1992. Ilidža 2.11.1993. Vareš 27.12.1993. Bihać 21.1.1995. Bihać 23.11.1994. Bihać 16.4.1993. Konjic 14.7.1993. Mostar 3.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 27.5.1992. Derventa 18.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 16.4.1993. Konjic 27.5.1992. Derventa 6.2.1993. Zvornik 12.9.1993. Čapljina 5.11.1992. Bosanski Šamac 7.2.1993. Sanski Most 11.6.1993. Konjic 1.7.1993. Mostar 20.8.1992. Sanski Most 20.4.1993. Konjic 18.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 1.9.1993. Maglaj 20.8.1992. Sanski Most 27.6.1992. Derventa 2.11.1993. Vitez 20.9.1993. Mostar 18.7.1993. Vitez 16.4.1993. Vitez

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

38

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Ivanković (Ilija) Zlatko Ivanković (Ilija) Zoran Ivanković (Marijan) Željko Ivanović (Frano Ivandić) Frano Ivanović (Antun) Ivica Ivanović (Anto) Jure Ivanović (Mijo) Niko Ivanović (Niko) Pavo Ivanović (Jure) Slavko Ivanović (Marijan) Slobodan Ivanović (Stjepo) Tunjo Ivešić (Jozo) Anto Ivešić (Marko) Anto Ivešić (Niko) Anto Ivešić (Mato) Franjo Ivešić (Ivo) Mato Ivić (Blaž) Blaž Ivić (Šimo) Bruno Ivić (Anto) Ile Ivić (Ilija) Ivo Ivić (Marko) Jakob Ivić (Jozo) Pavle Ivić (Ivo) Slađan Ivić (Pero) Vatroslav Iviš (Slavko) Igor

Općina stanovanja Vitez Derventa Grude Bugojno SA - Centar Busovača Tuzla Busovača Vitez Prijedor Orašje Maglaj Zavidovići Maglaj Zavidovići Zavidovići Bugojno Derventa Jajce Bosanski Šamac Orašje Doboj Vareš SA - N. Sarajevo Fojnica

Datum i općina rođenja 10.8.1971. Vitez 17.5.1965. Derventa 19.4.1970. Gradačac – Bugojno 17.12.1927. Livno 7.5.1938. Busovača 29.3.1965. Lukavac 20.6.1960. Busovača 16.1.1959. Vitez 12.6.1963. Prijedor 1.5.1951. Orašje 13.5.1970. Maglaj 28.8.1962. Zavidovići 6.11.1964. Maglaj 24.8.1959. Zavidovići 22.11.1929. Zavidovići 10.9.1939. Kupres 14.9.1966. Derventa 22.11.1952. Jajce 2.7.1965. Bosanski Šamac 1.6.1958. Orašje 1.9.1956. Doboj 9.3.1969. Ilijaš 21.1.1952. Sarajevo Grad 6.1.1973. Fojnica

Datum i općina stradanja 16.4.1993. Vitez 27.5.1992. Derventa 16.7.1992. Gradačac 1991. Gračanica 3.2.1994. SA - Centar 14.6.1993. Busovača 26.10.1992. Tuzla 20.9.1993. Vitez 18.9.1993. Vitez 25.7.1992. Prijedor 31.10.1993. Orašje 1.10.1992. Maglaj 28.6.1993. Zavidovići 19.7.1993. Žepče 14.7.1992. Zavidovići 26.6.1993. Zavidovići 1.11.1993. Bugojno 1.6.1992. Derventa 7.9.1993. Travnik 26.9.1992. Bosanski Šamac 30.7.1993. Orašje 10.6.1992. Doboj 2.11.1993. Vareš 30.7.1993. SA - N. Sarajevo 17.10.1992. Jajce

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Iviš (Marko) Ivan Ivišić (Milko) Ivo Ivišić (Stipo) Marinko Ivišić (Anto) Mato Ivišić (Milko) Stipo Ivkić (Anto) Đuro Ivkić (Andrija) Ilija Ivkić (Ivo) Jure Ivkić (Andrija) Mato Ivkić (Marko) Nikica Ivkić (Pejo) Pavo Ivkić (Pavo) Ruška Ivkić (Roko) Zvonko Ivković (Lucijan) Ilija Ivković (Ivo) Leonardo Ivković (Božo) Tomislav Ivković (Božo) Vinko Ivorek (Franjo) Marijan Ivoš (Luca) Anto Ivoš (Adolf) Ivo Ivoš (Ivo) Ivo Ivoš (Petar) Pavo Ivušić (Pejo) Ilica Ivušić (Luka) Željko

Općina stanovanja Fojnica Zenica Vitez Vitez Vitez Orašje Visoko SA - Novi Grad Vareš Bosanski Šamac Orašje Orašje Orašje Livno Livno Bugojno Bugojno Brčko Novi Travnik Novi Travnik Jajce Novi Travnik Derventa Bihać

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 1985. Fojnica 3.7.1993. Fojnica 6.4.1965. Zenica 2.11.1993. Vitez 1.2.1971. Vitez 20.6.1993. Vitez 27.9.1936. Vitez 21.5.1993. Vitez 23.11.1960. Vitez 8.9.1993. Vitez 1.3.1940. Orašje 1.5.1992. Orašje 26.6.1941. Vareš 2.11.1993. Vareš 23.5.1947. Gradačac 26.6.1992. SA - Novi Grad 1935. Vareš 5.11.1993. Vareš 26.7.1969. Bosanski Šamac 27.5.1992. Bosanski Šamac 1.6.1950. Orašje 21.11.1992. Orašje 1915. Orašje 1.5.1992. Orašje 9.12.1963. Orašje 19.7.1992. Orašje 23.2.1971. Livno 17.7.1992. Livno 6.10.1969. Livno 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 17.2.1970. Bugojno 20.7.1993. Bugojno 5.11.1960. Tomislavgrad 25.7.1993. Bugojno 7.3.1953. Brčko 1991. Brčko 17.1.1954. Novi Travnik 1.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 8.8.1975. Novi Travnik 2.7.1993. Novi Travnik 22.8.1970. Jajce 5.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 30.10.1972. Novi Travnik 16.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 13.7.1967. Derventa 10.7.1992. Derventa 24.10.1962. Bihać 10.10.1993. Bihać

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Jakara (Anto) Jozo Jakešević (Filip) Jozo Jakešević (Pejo) Željko Jakić (Alojz) Antun Jakić (Antun) Filip Jakić (Andrija) Franjo Jakić (Juraj) Goran Jakić (Ivo) Jako Jakić (Nikola) Josip Jakić (Jozo) Jozo Jakić (Božo) Juro Jakić (Tunjo) Piljo Jakiša (Vladan) Gordana Jakiša (Ilija) Ivo Jakobović (Mato) Marko Jaković (Martin) Marijan Jakovljević (Dragun) Anto Jakovljević (Jozo) Franjo Jakovljević (Jure) Ilija Jakovljević (Marko) Ilija

Općina stanovanja Prijedor Vitez Jajce Maglaj Brčko Travnik SA - N. Sarajevo Jajce Derventa Mostar Banovići Brčko SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Bosanski Šamac Kakanj Novi Travnik Prozor Maglaj Jajce

Datum i općina rođenja 6.8.1927. Prijedor 8.9.1969. Vitez 16.6.1970. Jajce 8.11.1973. Maglaj 29.5.1959. Brčko 23.8.1924. Travnik 15.3.1970. SA - Centar 16.5.1969. Jajce 4.8.1962. Derventa 27.6.1938. – N.p. 15.8.1954. Živinice 1959. Brčko 1952. – N.p. 1951. – N.p. 4.1.1963. Bosanski Šamac 5.10.1950. Kakanj 9.10.1940. Novi Travnik 17.4.1969. Prozor 4.1.1948. Maglaj 12.10.1962. Jajce

Datum i općina stradanja Status 24.7.1992. Prijedor Civil 22.12.1993. Vitez Vojnik 16.9.1993. Prozor Vojnik 20.5.1993. Maglaj Vojnik 2.7.1992. Brčko Vojnik 8.6.1993. Travnik Vojnik 15.12.1992. SA - N. Sarajevo Vojnik 27.8.1992. Jajce Vojnik 12.6.1992. Doboj Vojnik 17.5.1992. Mostar Vojnik 29.11.1992. Banovići Vojnik 2.7.1992. Brčko Vojnik 11.5.1992. SA - N. Sarajevo Civil 11.5.1992. SA - N. Sarajevo Civil 30.12.1992. Bosanski Šamac Vojnik 26.10.1993. Vareš Vojnik 29.10.1993. Novi Travnik Vojnik 27.4.1993. Prozor Vojnik 10.2.1994. Hadžići Vojnik 16.9.1993. Prozor Vojnik

J
Prezime (ime oca) ime Jakovljević (Milan) Ivica Jakovljević (Marko) Juro Jakovljević ( – ) Matijas Jakovljević (Mirko) Mato Jakovljević (Ilija) Miro Jakovljević (Ivan) Vinko Jakovljević (Ilija) Žarko Jaman (Dragan) Danko Jandrić (Tomo) Luka Jandrić (Vladislav) Ljubko Jandrić (Stipo) Vinko Jandrijević (Dragoje) Dalibor Janek (Marijan) Željko Janković (Stipo) Dalibor Janković ( – ) Ivica Janković (Mate) Marko Janković (Jozo) Miroslav Janković (Pero) Nikola Janković (Lajoš) Pavao Janković (Stjepan) Slavko Općina stanovanja Banja Luka Kotor Varoš Jajce SA - Novi Grad Prozor Mostar Prozor Bosanski Brod Travnik Zenica Zenica Livno Brčko Travnik Brčko Bihać Travnik Travnik Bugojno Travnik Datum i općina rođenja 13.6.1949. Banja Luka 22.12.1972. Kotor Varoš 1968. Travnik 16.11.1957. Banja Luka 23.11.1969. Prozor 13.9.1925. Mostar 4.1.1962. Prozor 24.11.1969. – N.p. 10.10.1935. Travnik 24.8.1961. Zenica 11.8.1944. Zenica 9.1.1973. Livno 11.1.1963. Hrvatska 30.4.1973. Travnik – Brčko 13.7.1955. Bihać 27.5.1964. Travnik 1.9.1932. Travnik 11.10.1940. Višegrad 5.3.1964. Travnik

Datum i općina stradanja 8.9.1995. Glamoč 8.9.1992. Kotor Varoš 8.11.1993. Novi Travnik 2.12.1992. SA - Novi Grad 15.1.1994. Prozor 8.6.1992. Mostar 13.9.1993. Prozor 1991. – N.p. 15.1.1993. Travnik 28.10.1993. Vitez 10.12.1993. Vitez 18.7.1993. Mostar 13.5.1992. Brčko 8.6.1993. Travnik 1.9.1992. Brčko 16.8.1993. Bihać 18.7.1993. Vitez 9.1.1994. Vitez 23.7.1993. Bugojno 18.7.1993. Vitez

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

39

Prezime (ime oca) ime Janković ( – ) Srđan Janković (Marko) Stipe Janković (Franjo) Stipo Janković (Marko) Vinko Janota (Stjepan) Anto Janota ( – ) Stjepan Janjić (Martin) Anđa Janjić (Martin) Dragutin Janjić (Luka) Ivo Janjić (Mato) Josip Janjić (Martin) Manda Janjić (Pavo) Mijo Janjić (Simo) Milivoj Janjić (Stjepan) Srećko Janjić (Jozo) Stjepan Janjić (Ilija) Zoran Jarak (Mate Merdzan) Janja Jarak (Boško) Jozo Jarak (Stojan) Marijan Jarčević (Franjo) Branko Jarić (Marko) Anto Jarpun (Ante) Stipo Jasak (Jozo) Šimun Jašović (Ivan) Ruža Jazić (Jovo) Svetislav Jazvić (Marko) Ilija Jazvić (Stipo) Mara Jazvić (Ivan) Toni Jekić (Niko) Luka Jelaš (Stijepan) Ivica Jelaš (Marko) Juro Jelavić ( – )Ante Jelavić (Mijat Ćorluka) Iva Jelavić (Anto) Ivan Jelavić ( – ) Ivka Jelavić ( – ) Marija Jelavić ( – ) Marko Jelavić (Ilija) Nikola Jelčić ( – ) Ivica-Čarls Jelčić-Jagić (Šimun) Cvitan Jeleč (Petar) Božo Jeleč (Ivan) Ilija Jeleč (Stipo) Ilija Jeleč (Marko) Jozo Jeleč ( – ) Marko Jeleč (Marijan) Zoran Jelečević (Joso) Anđelko Jelen (Jozo) Stanislava

Općina stanovanja Orašje Bihać Travnik Travnik Derventa Derventa Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Travnik Brčko Ilidža Mostar Mostar Nevesinje Mostar Vareš Odžak Bugojno SA - N. Sarajevo Novi Travnik Vareš Odžak Bugojno Novi Travnik Orašje Kiseljak Modriča Derventa Derventa Derventa Doboj Derventa Bosanski Brod Derventa Ljubuški Čapljina Derventa Derventa Derventa Tešanj Tešanj Tešanj Bosanski Šamac Donji Vakuf

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Status 1984. Orašje 1.4.1994. Orašje Civil 1959. Bihać 21.6.1993. Hrvatska Vojnik 2.3.1949. Travnik 8.6.1993. Travnik Vojnik 1932. Travnik 8.6.1993. Travnik Civil 20.6.1944. Prnjavor 24.6.1992. Derventa Vojnik – Derventa 24.6.1992. Derventa Civil 1913. Orašje 1.5.1992. Orašje Civil 10.9.1933. Orašje 1.5.1992. Orašje Vojnik 20.2.1956. Orašje 1.5.1992. Orašje Vojnik 18.3.1972. Orašje 28.6.1995. Orašje Vojnik 1942. Orašje 1.5.1992. Orašje Civil 29.9.1936. Orašje 1.5.1992. Orašje Vojnik 28.11.1958. Travnik 22.7.1993. Novi Travnik Vojnik 7.10.1964. Brčko 1.5.1992. Brčko Civil 9.5.1945. Posušje 20.12.1992. Ilidža Vojnik 16.2.1967. Sarajevo Grad 26.6.1992. Mostar Vojnik 16.4.1941. Čapljina 13.6.1992. Mostar Civil 2.1.1933. Nevesinje 15.6.1992. Nevesinje Vojnik 18.8.1937. Mostar 13.9.1992. Mostar Vojnik 1.9.1945. Vareš 2.11.1993. Vareš Vojnik 14.11.1959. Odžak 4.9.1992. Derventa Vojnik 4.10.1958. Bugojno 4.7.1992. Bugojno Vojnik 1938. SA - N. Sarajevo 10.7.1992. Sarajevo Grad Civil 1924. Novi Travnik 2.10.1993. Novi Travnik Civil 15.3.1912. – N.p. 5.11.1993. Vareš Civil 29.11.1969. Odžak 30.12.1992. Bosanski Šamac Vojnik 8.7.1934. Bugojno 1.8.1993. Bugojno Civil 19.6.1975. Travnik 9.1.1994. Vitez Vojnik 10.3.1974. Kotor Varoš 12.8.1995. Orašje Vojnik 17.4.1961. Kiseljak 17.6.1993. Kiseljak Vojnik 23.4.1966. Modriča 21.12.1992. Orašje Vojnik – Derventa 1992. Derventa Civil 12.4.1930. Derventa 17.6.1992. Derventa Vojnik 17.11.1965. Derventa 7.5.1992. Derventa Vojnik 1902. Derventa 17.6.1992. Doboj Civil – Derventa 1992. Derventa Civil – Bosanski Brod 14.11.1992. Bosanski Brod Civil 14.12.1967. Derventa 17.6.1992. Derventa Vojnik 21.5.1966. Široki Brijeg 31.5.1992. Široki Brijeg Vojnik 22.7.1947. Čapljina 23.5.1992. Čapljina Vojnik 15.9.1919. Derventa 1.7.1992. Derventa Vojnik 24.5.1960. Derventa 1.7.1992. Derventa Vojnik 7.1.1945. Derventa 14.6.1992. Doboj Vojnik 8.4.1963. Tešanj 1.6.1992. Tešanj Vojnik 1968. Tešanj 1.5.1992. Tešanj Vojnik 23.6.1974. Tešanj 20.3.1993. Tešanj Vojnik 13.7.1966. Bosanski Šamac 8.9.1992. Bosanski Šamac Vojnik 16.7.1933. Bugojno 8.2.1993. Donji Vakuf Civil

Prezime (ime oca) ime Jelica (Pavo) Ivo Jelica (Nikola) Slavko Jelica (Nikola) Tvrtko Jeličić (Jure) Goran Jelić ( – ) Anica Jelić (Pero) Bruno Jelić (Juro) Ivo Jelić (Andro) Jozo Jelić (Mato) Kaja Jelić (Niko) Luka Jelić ( – ) Sonja Jelić (Marko) Šimo Jelić (Ilija) Tuno Jelić (Frano) Zdravko Jelić (Rade) Zdravko Jelinić (Franjo) Anto Jelinić (Marko) Anto Jelinić ( – ) Ivan Jelinić (Ivo) Marko Jelinić (Ivan) Velimir Jelinić (Franjo) Vjeko Jelinić (Stipo) Zoran Jelkić (Ilija) Anto Jelkić (Ilija) Marko Jelonjić (Jozo) Nikola Jelović (Pero) Stipo Jelušić (Pero) Bono Jelušić (Ivo) Fabijan Jelušić (Jure) Ivan Jelušić (Dragutin) Ivkan Jelušić (Juro) Ivo Jelušić (Juro) Marko Jelušić (Mijo) Mladen Jelušić ( – ) Stipo Jelušić (Pero) Tomo Jerkić (Mato) Leonko Jerkić (Marko) Stipo Jerkić (Karlo) Vice Jerkić ( – ) Željko Jerković (Jakov) Ante Jerković (Zlatko) Boris Jerković ( – ) Borka Jerković (Ilija) Božo Jerković (Pero) Božo Jerković (Tomislav) Bruno Jerković ( – ) Ivan Jerković (Marko) Ivan Jerković ( – ) Ivka

Općina stanovanja Jajce Jajce Jajce SA - Centar SA - Novi Grad Vitez Vareš Doboj Tešanj Bosanski Brod Sarajevo Grad Bosanski Brod Teslić Čapljina SA - N. Sarajevo Doboj Bosanski Brod N.p. Modriča Mostar Zavidovići Bosanski Brod Odžak Odžak Travnik Travnik Odžak Novi Travnik Novi Travnik Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Odžak Kotor Varoš Travnik Busovača Travnik Mostar N.p. Bihać SA - Novi Grad Banja Luka Novi Travnik Vitez Novi Travnik Bosanski Brod Derventa Sarajevo Grad

Datum i općina rođenja 24.1.1964. Jajce 19.1.1937. Jajce 29.11.1942. Jajce 27.2.1971. SA - Centar 1939. Grude 14.5.1980. Vitez 21.10.1938. Vareš 26.9.1969. Doboj 14.9.1965. Tešanj 17.9.1957. Bosanski Brod 1933. – N.p. 17.4.1946. Bosanski Brod 1.9.1930. Teslić 19.12.1963. Sarajevo Grad 8.3.1953. SA - Centar 14.7.1940. Doboj 1.7.1955. Hrvatska N.p. 24.4.1940. Modriča 1.8.1939. Hrvatska 3.10.1961. Zavidovići 28.12.1966. Hrvatska 1.3.1950. Odžak 18.1.1957. Odžak 29.9.1954. Travnik 2.7.1962. Travnik 1961. Odžak 8.12.1944. Novi Travnik 2.7.1953. Novi Travnik 8.3.1953. Kotor Varoš 5.10.1969. Kotor Varoš 22.4.1967. Kotor Varoš 12.8.1969. Gradačac – Kotor Varoš 26.5.1973. Travnik 3.11.1957. Zenica 22.1.1962. Travnik 21.5.1937. Čitluk 1963. Mostar 16.6.1966. Bihać 14.7.1975. SA - Novi Grad – Banja Luka 31.12.1964. Novi Travnik 1920. Zenica 24.8.1972. Zenica 1945. Bosanski Brod 2.9.1945. Derventa N.p.

Datum i općina stradanja 4.10.1993. Prozor 13.8.1992. Jajce 28.8.1992. Jajce 24.7.1993. SA - Novi Grad 2.11.1993. SA - Centar 6.9.1994. Vitez 1.11.1993. Vitez 13.11.1992. Tešanj 24.8.1993. Tešanj 16.4.1992. Bosanski Brod 1992. Sarajevo Grad 25.7.1992. Bosanski Brod 26.6.1992. Teslić 13.7.1993. Mostar 22.7.1993. SA - N. Sarajevo 18.6.1992. Derventa 25.7.1992. Bosanski Brod 23.5.1992. – N.p. 20.5.1992. Modriča 3.6.1992. Mostar 30.6.1993. Zavidovići 25.6.1992. Doboj 13.7.1992. Odžak 30.11.1992. Orašje 5.6.1993. Travnik 11.6.1993. Travnik 5.11.1993. Odžak 16.10.1993. Novi Travnik 14.6.1993. Novi Travnik 11.6.1992. Kotor Varoš 23.6.1992. Kotor Varoš 25.7.1992. Kotor Varoš 5.11.1993. Odžak 23.6.1992. Kotor Varoš 11.6.1993. Novi Travnik 24.2.1994. Busovača 15.5.1992. Travnik 25.6.1992. Mostar 24.8.1992. – N.p. 20.11.1994. Bihać 10.10.1992. SA - Novi Grad 15.12.1992. Banja Luka 16.9.1993. Prozor 12.12.1993. Zenica 22.7.1993. Novi Travnik 1.5.1992. Bosanski Brod 13.6.1992. Derventa 23.8.1992. Sarajevo Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil

40

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Jerković ( – ) Jakov Jerković ( – ) Marko Jerković (Stipo) Nikica Jerković (Jozo) Perica Jerković (Franjo) Vlado Jerković (Jozo) Zoran Jerković (Jozo) Zvonimir Jerlagić ( – ) Marija Jezeraškić (Branko) Ivan Jezerčić (Mato) Drago Jezerčić (Mato) Marko Jezidžić (Nikola) Anto Jezidžić (Pero) Davor Jezidžić (Dragutin) Frano Jezidžić (Stipo) Ivica Jezvić ( – ) Toni Jokić (Janko) Frano Joksimović (Paško Akšam) Zdravka Jolić (Ivan) Draško Jolić (Stipan) Pere Jonjić (Jakov) Dragutin Jonjić (Stjepan) Franjo Jonjić (Mato) Marijan Jonjić (Jozo) Marko Jordan (Janko) Marinko Josić (Božo) Jurica Josić (Matija) Marinko Josić (Mato) Pavo Josipović ( – ) Anto Josipović (Ivo) Anto Josipović (Tomo) Drago Josipović (Ivo) Ilija Josipović (Martin) Marko Josipović (Pero) Marko Josipović ( – ) Nikola Josipović (Jozo) Zdravko Josipović (Ivo) Zoran Josipović (Anto) Zvonko Josipović (Ivo) Željko Jovanović (Mato) Anto Jovanović (Ivan) Branko Jovanović ( – ) Mate Jovanović (Marko) Zdenko Jović (Herman) Danijel Jović ( – ) Marko Jovušić (Stjepan) Marko Jozak ( – ) Ante Jozak (Anto) Ivo

Općina stanovanja Bosanski Brod Banja Luka Zenica Derventa Novi Travnik Busovača SA - Novi Grad Sarajevo Grad Vitez Prozor Jajce Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Vitez Tuzla SA - N. Sarajevo Livno Tomislavgrad Zenica Kakanj Zenica Kakanj Prijedor Tuzla Tuzla Brčko Banja Luka Travnik Travnik Vareš Gradačac Travnik Sarajevo Grad Živinice Vitez Modriča Tuzla SA - Centar Mostar SA - Centar Mostar Mostar Brčko Odžak Travnik Travnik

Datum i općina rođenja – Bosanski Brod – Banja Luka 3.8.1972. Zenica 29.4.1961. Derventa 11.4.1963. Novi Travnik 5.5.1962. Zenica 12.1.1948. SA - Novi Grad 1945. N.p. 12.5.1974. Vitez 23.2.1971. Jajce 6.8.1969. Jajce 29.11.1972. Tomislavgrad 9.11.1969. Bugojno 26.8.1954. Bugojno 28.8.1948. Bugojno – Vitez 4.1.1961. Tuzla 10.8.1931. Mostar 10.11.1969. Livno 17.10.1961. Tomislavgrad 11.9.1937. Zenica 11.10.1968. Zenica 9.2.1961. Zenica 11.10.1968. Kakanj 14.2.1962. Prijedor 24.12.1973. Tuzla 1966. Tuzla 2.6.1960. Brčko – Banja Luka 1.7.1960. Travnik 10.10.1958. Travnik 1.6.1939. Vareš 6.9.1941. Gradačac 31.8.1934. Travnik 1941. – N.p. 31.8.1959. Živinice 11.2.1966. Vitez 27.1.1957. Modriča 22.10.1966. Tuzla 1.11.1966. Sarajevo Grad 2.2.1952. Mostar 11.1.1966. Sarajevo Grad 20.11.1942. Sarajevo Grad 23.4.1969. Mostar N.p. 1945. Odžak – Travnik 23.9.1942. Travnik

Datum i općina stradanja 8.6.1992. Bosanski Brod 15.12.1992. Banja Luka 5.9.1993. Vitez 18.6.1992. Derventa 2.7.1993. Novi Travnik 13.8.1993. Busovača 6.8.1993. SA - Novi Grad 7.8.1992. Sarajevo Grad 25.5.1993. Vitez 16.9.1993. Prozor 23.9.1992. Jajce 3.8.1995. Kupres 16.9.1993. Uskoplje/G. Vakuf 18.7.1993. Bugojno 14.8.1993. Bugojno 9.1.1994. Vitez 17.9.1992. Tuzla 5.10.1992. Sarajevo Grad 4.9.1993. Uskoplje/G. Vakuf 10.4.1992. Kupres 9.11.1993. Zenica 10.6.1993. Kakanj 30.6.1995. Livno 29.4.1994. Čapljina 1.5.1992. Prijedor 19.7.1994. Tuzla 29.8.1992. Tuzla 9.11.1992. Brčko 26.4.1993. Banja Luka 13.6.1993. Vitez 25.10.1993. Novi Travnik 25.10.1993. Vareš 2.12.1992. Gradačac 8.6.1993. Travnik 1992. Sarajevo Grad 2.12.1992. Gradačac 19.3.1995. Vitez 23.5.1992. Modriča 5.7.1993. Brčko 31.7.1992. SA - Centar 1.10.1994. Mostar 1991. Sarajevo Grad 18.9.1993. Mostar 20.9.1993. Mostar 11.5.1992. Brčko 1.7.1992. Odžak 1993. Travnik 30.10.1993. Travnik

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Jozić (Pero) Borislav Jozić (Branko) Damir Jozić (Ljubomir) Drago Jozić (Pejo) Ilija Jozić (Marko) Ivan Jozić (Nikola) Ivica Jozić (Marko) Juro Jozić (Branko) Luka Jozić ( – ) Marica Jozić (Mile) Mario Jozić (Pejo) Marko Jozić (Pero) Pavo Jozić (Božo) Pejo Jozić (Ivo) Pero Jozić (Jure) Petar Jozić (Ivica) Slaven Jozić ( – ) Tomislav Jozinović (Ivo) Anto Jozinović (Ilija) Marko Jozinović (Ivica) Niko Jozipović (Ivan) Tomislav Jozukić (Ivo) Anka Judenić (Ivan) Aleksandar Judi (Stjepan) Josip Jugović (Luka) Jure Jugović ( – ) Pava Juka (Stanko) Milenko Jukičić (Ivo) Jozo Jukić (Anto) Ana Jukić (Pero) Anto Jukić (Pero) Anto Jukić (Franjo) Biljana Jukić (Ivan) Cmiljko Jukić (Ante) Dominko Jukić (Nikola) Dragan Jukić ( – ) Franjo Jukić (Marko) Franjo Jukić (Vinko) Ilija Jukić (Branko) Ivica Jukić (Ilija) Ivica Jukić (Stipo) Ivica Jukić (Ilija) Ivka Jukić (Franjo) Ivo Jukić (Marijan) Ivo Jukić (Vid) Jeronim Jukić (Ivica) Josip Jukić (Mato) Josip Jukić (Petar) Jozo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Travnik 3.1.1951. Travnik 21.8.1993. Vitez Konjic 15.12.1970. Konjic 12.5.1993. Konjic Uskoplje/G. Vakuf 4.5.1956. Uskoplje/G. Vakuf 21.10.1993. Uskoplje/G. Vakuf Bosanski Brod 25.7.1951. Bosanski Brod 6.4.1992. Bosanski Brod Tešanj 1975. Prozor 3.8.1995. Kupres Maglaj 13.12.1969. Doboj 13.9.1993. Maglaj Zavidovići 23.4.1952. Zavidovići 23.1.1994. Žepče Livno 18.6.1974. Livno 16.5.1993. Mostar Sarajevo Grad 1927. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Tešanj 1978. Tešanj 4.4.1994. Tešanj Bosanski Brod 8.3.1975. Hrvatska 28.7.1992. Derventa Sarajevo Grad 1921. – N.p. 20.5.1992. Sarajevo Grad Jajce 11.8.1962. Jajce 16.9.1993. Prozor Jajce 29.6.1971. Jajce 18.7.1993. Mostar Konjic 15.2.1938. Konjic 4.8.1993. Konjic Mostar 10.4.1974. Mostar 16.5.1993. Mostar Visoko 7.8.1953. Visoko 1991. – N.p. Žepče 6.9.1975. Žepče 25.12.1993. Banja Luka Zavidovići 1.3.1968. Zavidovići 26.9.1993. Zavidovići Žepče 25.6.1963. Žepče 18.12.1992. Maglaj Jablanica 3.9.1974. Jablanica 8.10.1993. Jablanica Bugojno 1925. Bugojno 12.7.1993. Bugojno SA - N. Sarajevo 18.5.1935. Sarajevo Grad 27.5.1992. SA - N. Sarajevo Kreševo 18.10.1953. Srbija 20.6.1993. Kreševo Derventa 2.4.1961. Derventa 13.9.1992. Bosanski Brod Maglaj 1947. Maglaj 4.9.1993. Maglaj Čitluk 20.3.1957. Čitluk 18.8.1993. Mostar Bosanski Brod 28.1.1949. Bosanski Brod 26.8.1992. Bosanski Brod Konjic 25.9.1920. Konjic 19.4.1993. Konjic Zavidovići 3.4.1947. Zavidovići 16.7.1993. Zavidovići Maglaj 28.7.1965. Maglaj 29.6.1993. Žepče Fojnica 31.1.1969. Fojnica 30.7.1993. Fojnica Konjic 2.12.1960. Konjic 22.4.1993. Konjic Bugojno 6.1.1941. Bugojno 23.7.1993. Bugojno Derventa 20.9.1972. Derventa 28.4.1992. Derventa Zenica – Zenica 13.6.1993. Zenica Derventa 4.10.1971. Derventa 2.2.1993. Bosanski Šamac Bugojno 29.9.1971. Bugojno 29.7.1993. Bugojno Zavidovići 20.5.1972. Zavidovići 24.7.1993. Zavidovići Kotor Varoš 12.6.1971. Kotor Varoš 31.10.1992. Kotor Varoš Vitez 24.6.1968. Vitez 22.12.1993. Vitez Livno 15.12.1915. Livno 27.2.1992. Livno Konjic 7.8.1941. Konjic 30.4.1995. Hrvatska Žepče 22.12.1969. Žepče 11.8.1993. Žepče SA - N. Sarajevo 2.1.1943. SA - N. Sarajevo 9.12.1993. SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo 19.2.1961. Sarajevo Grad 6.6.1992. SA - N. Sarajevo Kreševo 25.7.1964. Kreševo 23.6.1993. Kreševo Derventa 4.2.1955. Derventa 9.5.1992. Derventa

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

41

Prezime (ime oca) ime Jukić ( – ) Jure Jukić (Stijepo) Kata Jukić (Marijan) Mario Jukić (Tomo) Mario Jukić (Marijan) Marko Jukić (Marko) Milan Jukić (Pero) Niko Jukić (Jure) Nikola Jukić (Ivan) Smiljko Jukić (Dane) Stjepan Jukić (Jozo) Tihomir Jukić (Ivan) Tomislav Jukić (Marko) Vida Jukić (Marko) Žarko Jukić (Franjo) Željko Jukić (Marinko) Željko Juko (Jozo) Ljuban Juko (Marijan) Miroslav Juko (Mato) Vitomir Julardžija (Berislav) Tomislav Jularić (Ilija) Anto Jularić (Marko) Bruno Jularić (Anto) Franjo Jularić (Jerko) Nikola Junčić ( – ) Zdravko Jupić (Ibrahim) Amir Jurak ( – ) Franjo Jurak ( – ) Ivan Jurak (Niko) Ivo Jurak ( – ) Marta Jurak ( –) Mato Jurakić (Jozo) Anto Jurakić (Nikola) Josip Jurakić (Jozo) Marijan Jurakić ( – ) Mirko Juraković (Anto) Dragan Juralčić (Jozo) Ante Juranović (Niko) Ivo Jurčević (Vlado) Andreana Jurčević (Božo) Anto Jurčević (Jozo) Anto Jurčević ( – ) Danijela Jurčević (Niko) Dragan Jurčević (Pero) Drago Jurčević (Pero) Franjo Jurčević (Ilije) Jozo Jurčević (Jozo) Ljuban Jurčević (Stipo) Marko

Općina stanovanja Ilidža Odžak Novi Travnik Derventa Novi Travnik Vitez Zavidovići Velika Kladuša Ilidža Konjic Travnik Posušje SA - N. Sarajevo Bugojno Travnik Posušje Kakanj Kakanj Kakanj Kotor Varoš Derventa Bosanski Brod Modriča Derventa Bugojno Odžak Fojnica Fojnica Fojnica Fojnica Fojnica Derventa Derventa Derventa Derventa Zavidovići Derventa Zavidovići Novi Travnik Vitez Vitez Novi Travnik Travnik Vitez Vitez Vitez Vitez Žepče

Datum i općina rođenja 1947. Ilidža 1935. Odžak 1974. Novi Travnik 26.4.1960. Derventa 27.9.1968. Travnik 23.9.1955. Vitez 1.7.1971. Zavidovići 8.8.1974. Velika Kladuša 2.12.1958. Konjic 1924. Konjic 15.11.1963. Travnik 29.11.1973. Posušje 4.7.1928. SA - N. Sarajevo 17.1.1968. Bugojno 30.7.1966. Travnik 4.4.1957. Posušje 12.5.1941. Kakanj 28.3.1964. Kakanj 27.10.1964. Kakanj 15.10.1955. Kotor Varoš 5.1.1966. Derventa 8.4.1959. Bosanski Brod 4.6.1943. Modriča 21.1.1962. Derventa – Bugojno 5.2.1964. Odžak 1930. N.p. N.p. 26.4.1953. Fojnica 1929. Fojnica 1906. Fojnica 11.5.1939. Derventa 24.2.1960. Derventa 24.8.1945. Derventa – Derventa 30.10.1971. Zavidovići 1940. Derventa 16.4.1957. Zavidovići 4.9.1993. Novi Travnik 5.8.1967. Vitez 1973. Vitez – Novi Travnik 10.8.1970. Travnik 27.1.1953. Vitez 1953. Vitez 10.3.1937. Vitez 17.10.1966. Vitez 7.5.1949. Žepče

Datum i općina stradanja 26.6.1992. SA - Novi Grad 1.7.1992. Odžak 24.11.1993. Novi Travnik 15.7.1992. Derventa 5.7.1993. Busovača 16.2.1994. Vitez 24.7.1993. Zavidovići 3.7.1995. Hrvatska 22.4.1993. Konjic 17.4.1993. Konjic 15.10.1993. Travnik 11.6.1993. Jablanica 9.12.1993. SA - N. Sarajevo 19.7.1993. Bugojno 11.6.1993. Travnik 7.6.1995. Kupres 13.6.1993. Kakanj 21.1.1994. Uskoplje/G. Vakuf 23.5.1992. Derventa 21.10.1992. Kotor Varoš 15.4.1992. Derventa 13.7.1992. Bosanski Brod 8.7.1992. Modriča 20.8.1992. Derventa 1.7.1993. Bugojno 26.6.1992. Modriča 1.7.1994. Fojnica 1991. Fojnica 21.7.1993. Fojnica 1.7.1994. Fojnica 1.7.1994. Fojnica 28.6.1992. Derventa 6.10.1992. Bosanski Brod 2.7.1992. Derventa 29.9.1992. Derventa 29.6.1993. Zavidovići 1.5.1992. Derventa 23.1.1994. Žepče 4.9.1993. Novi Travnik 24.9.1993. Vitez 1991. Hrvatska 4.9.1993. Novi Travnik 8.6.1993. Travnik 16.6.1993. Vitez 1993. Vitez 13.5.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 29.6.1993. Žepče

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Jurčević (Božo) Mirko Jurčević (Stipo) Pavle Jurčević (Rudolf) Ranko Jurčević (Jozo) Stipica Jurčević ( – ) Stipo Jurčević (Marko) Stipo Jurčević (Slavko) Zoran Jurčević (Slavko) Željko Jurčić ( – ) Branko Jurenić (Jerolim) Danijel Jurešić (Marijan) Jelenko Jurešić (Drago) Krunoslav Jurešić (Franjo) Nikola Jurešić (Ivo) Stanislav Jurešić ( – ) Vinko Jureta (Mijo) Ivan Juričević (Ivan) Josip Juričević (Pero) Marko Juričević (Fabijan) Stipo Juričić (Ante) Branko Juričić ( – ) Cvitan Juričić (Zvonko) Dario Juričić ( – ) Jozo Juričić (Pero) Krešimir Juričić (Matko) Zdravko Jurić (Franjo) Ana Jurić (Marko) Ana Jurić (Franjo) Anđa Jurić ( – ) Anica Jurić ( – ) Anica Jurić ( – ) Ante Jurić (Jure) Anto Jurić (Juro) Anto Jurić (Mirko) Anto Jurić (Pile) Anto Jurić (Bariša) Cvitan Jurić (Mirko) Danica Jurić (Stojan) Danica Jurić (Ilija) Darko Jurić (Ivan) Davor Jurić ( – ) Delfa Jurić (Ćirilo) Dragan Jurić (Jure) Dragan Jurić (Juro) Dragan Jurić (Marko) Dragan Jurić (Stjepan) Dragan Jurić ( – ) Dragica Jurić (Nikola) Drago

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Vitez 30.11.1960. Vitez 10.10.1993. Vitez Žepče 15.6.1950. Žepče 26.4.1993. Žepče Travnik 31.8.1964. Travnik 11.6.1993. Travnik Vitez 28.2.1969. Vitez 22.12.1993. Vitez Konjic – Konjic 21.11.1993. Konjic Kupres 1968. Kupres 6.4.1992. Kupres Vitez 15.10.1956. Vitez 29.9.1993. Vitez Vitez 12.11.1969. Vitez 20.11.1993. Vitez Bugojno – Bugojno 1991. Bugojno SA - Novi Grad 27.3.1983. SA - Novi Grad 22.1.1994. SA - Novi Grad Kakanj 20.3.1975. Kakanj 14.6.1993. Kakanj Zenica 26.12.1972. Zenica 2.7.1993. Uskoplje/G. Vakuf Vitez 27.2.1964. Zenica 18.12.1993. Vitez Zenica 1.4.1948. Zenica 30.8.1992. Teslić Vitez – Vitez 22.12.1993. Vitez Livno 18.8.1925. Livno 23.4.1992. Livno Bugojno 14.7.1976. Bugojno 16.4.1993. Bugojno Bugojno 19.3.1971. Bugojno 20.1.1993. Uskoplje/G. Vakuf Uskoplje/G. Vakuf 17.11.1968. Uskoplje/G. Vakuf 24.11.1993. Uskoplje/G. Vakuf Bugojno 26.1.1956. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Mostar N.p. 1.12.1993. Mostar SA - Novi Grad 15.6.1974. Sarajevo Grad 5.7.1993. SA - Novi Grad Prozor – Prozor 25.10.1992. Prozor Mostar 24.4.1930. Čitluk 5.7.1992. Mostar Bugojno 16.11.1937. Bugojno 25.7.1993. Bugojno Travnik 4.4.1939. Travnik 7.6.1992. Travnik Kupres 29.7.1920. Kupres 8.4.1992. Kupres Prijedor 3.11.1928. Prijedor 25.7.1992. Prijedor Prozor 1905. Prozor 18.6.1993. Prozor Jablanica – Jablanica 28.7.1993. Jablanica Ljubuški – Ljubuški 1.8.1993. Ljubuški Gradačac 8.4.1973. Gradačac 4.1.1993. Gradačac Teslić 2.5.1956. Teslić 1.10.1993. Žepče Prijedor 23.10.1958. Prijedor 23.7.1992. Prijedor Jajce 16.9.1970. Jajce 13.6.1992. Jajce Mostar 26.2.1927. Konjic 1.12.1993. Mostar Prijedor 27.8.1936. Prijedor 12.9.1992. Prijedor Mostar 9.2.1949. Mostar 13.6.1992. Mostar Konjic 10.12.1968. Konjic 20.4.1993. Konjic Mostar 15.10.1969. Mostar 13.8.1993. Mostar Konjic – Konjic 1993. Konjic Travnik 12.1.1972. Travnik 22.12.1992. Travnik Kakanj 1963. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Kakanj 12.12.1973. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Bihać 26.9.1960. Bihać 2.10.1994. Bihać Zavidovići 21.2.1971. Zavidovići 25.6.1993. Zavidovići Konjic 1949. Konjic 21.7.1992. Konjic Mostar 2.5.1940. Ljubuški 9.5.1993. Mostar

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

42

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Jurić ( – ) Ilija Jurić (Marko) Ilija Jurić (Marko) Ivan Jurić (Mirko) Ivan Jurić (Stipo) Ivica Jurić ( – ) Ivka Jurić (Ivo) Ivo Jurić (Jozo) Jagoda Jurić (Drago) Jakov Jurić (Pero) Jelka Jurić (Juro) Jerko Jurić (Grgur) Josip Jurić (Marijan) Josip Jurić (Martin) Joso Jurić (Bariša) Jozo Jurić (Ilija) Jozo Jurić (Marko) Jozo Jurić (Nikola) Jozo Jurić (Luka) Juro Jurić (Stjepan) Juro Jurić (Marica) Kata Jurić (Bosiljko) Kornelija Jurić (Nine Juric) Lucija Jurić (Marko) Ljubo Jurić (Juro) Ljubomir Jurić (Jako) Ljupko Jurić (Ante) Marija Jurić (Pavo) Marinko Jurić (Vinko) Mario Jurić (Ivo) Marko Jurić (Mato) Marko Jurić (Mijo) Marko Jurić ( – ) Matea Jurić ( – ) Mato Jurić (Ilija) Mato Jurić (Ivo) Mijo Jurić (Ante) Mile Jurić (Lovro) Mirko Jurić (Luka) Miroslav Jurić (Vlado) Mladen-Špeda Jurić (Josip) Nataša Jurić (Ilija) Niko Jurić (Ilija) Niko Jurić (Pavo) Niko Jurić ( – ) Novka Jurić (Luka) Pavo Jurić (Niko) Pavo Jurić (Mato) Slavko

Općina stanovanja Prijedor Prijedor Prijedor Bihać Busovača Gradačac Travnik Kakanj Kakanj Mostar Teslić Busovača Gradačac Orašje Tomislavgrad Konjic Teslić Mostar Brčko Kakanj Prijedor SA - N. Sarajevo Kupres Busovača Kakanj Jajce Sanski Most Kakanj Mostar Odžak Derventa Kakanj Zenica Derventa Gradačac Tuzla Sanski Most Prijedor Bihać Konjic Novi Travnik Travnik Žepče Bosanski Šamac Vitez Bosanski Šamac Bosanski Šamac Konjic

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja – Prijedor 23.7.1992. Prijedor 13.9.1922. Prijedor 23.4.1993. Prijedor 4.2.1943. Prijedor 1.6.1992. Prijedor 9.3.1951. Bihać 12.11.1994. Bihać 2.1.1958. Busovača 16.5.1993. Busovača – Gradačac 18.6.1992. Gradačac 31.3.1974. Travnik 17.3.1993. Travnik 1952. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 24.7.1969. Kakanj 24.6.1994. Čapljina 8.12.1940. Mostar 14.6.1992. Mostar 14.5.1962. Teslić 4.5.1992. Bosanski Brod 30.8.1965. Busovača 7.1.1994. Busovača 4.3.1969. Gradačac 19.12.1992. Gradačac 1942. Orašje 28.5.1994. Orašje 22.9.1967. Tomislavgrad 25.10.1992. Prozor 19.3.1937. Konjic 12.6.1993. Konjic 3.3.1954. Teslić 5.8.1992. Teslić 2.8.1972. Mostar 14.6.1995. Bos. Grahovo 26.4.1944. Brčko 3.8.1992. Brčko 27.3.1941. Kakanj 13.6.1993. Kakanj – Prijedor 10.7.1992. Prijedor 23.9.1972. SA - Centar 10.10.1992. SA - N. Sarajevo 15.12.1923. Kupres 8.4.1992. Kupres 25.8.1966. Busovača 16.5.1993. Busovača 20.9.1972. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 10.8.1952. Jajce 29.9.1992. Jajce 9.11.1926. Sanski Most 7.2.1993. Sanski Most 19.12.1974. Kakanj 13.6.1993 Kakanj 21.3.1968. Mostar 13.6.1992. Mostar 17.11.1967. Bugojno 6.6.1992. Bugojno 14.12.1947. Derventa 1.7.1992. Derventa 19.4.1969. Kakanj 11.6.1993. Kakanj 1990. Zenica 12.5.1992. Zenica – Derventa 18.4.1992. Derventa 19.10.1961. Gradačac 27.6.1992. Gradačac 8.2.1965. Tuzla 7.7.1994. Tuzla 1977. Sanski Most 1.6.1992. Sanski Most 24.9.1936. Prijedor 12.9.1992. Prijedor 4.7.1964. Bihać 25.11.1994. Bihać 27.3.1952. Konjic 24.4.1993. Konjic 1978. Novi Travnik 7.10.1993. Novi Travnik 9.6.1969. Travnik 9.1.1994. Travnik 19.5.1943. Žepče 25.7.1993. Žepče 1971. Bosanski Šamac 5.8.1992. Bosanski Šamac – Vitez 9.1.1994. Vitez 15.5.1945. Bosanski Šamac 11.7.1992. Bosanski Šamac 3.11.1971. Bosanski Šamac 2.8.1992 Tuzla 14.9.1960. Konjic 31.7.1993. Prozor

Status Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Jurić (Mijo) Slavko Jurić (Jure) Spomenko Jurić (Joso) Stipo Jurić ( – ) Stjepan Jurić (Juro) Stjepan Jurić (Martin) Stjepan Jurić (Marko) Tadija Jurić (Ivo) Vjekoslav Jurić (Bono) Vladimir Jurić (Stipe) Vladimir Jurić (Ilija) Zoran Jurić (Zlatan) Zoran Jurić (Stipe) Zrinko Jurilj ( – )Anđa Jurilj ( – ) Anto Jurilj (Martin) Anto Jurilj (Stanko) Marinko Jurina (Stipan) Andjelko Jurinović (Juro) Mato Jurišić (Marko) Anto Jurišić (Mato) Anto Jurišić (Anto) Anton Jurišić (Nikola) Berislav Jurišić (Vinko) Danijel Jurišić (Jozo) Darko Jurišić (Anto) Dragan Jurišić (Milan) Dragica Jurišić (Nikola) Ilija Jurišić (Stipo) Ilija Jurišić (Zdravko) Ilija Jurišić (Ilija) Ivica Jurišić (Jerko) Ivo Jurišić (Pero) Ivo Jurišić ( – ) Jakov Jurišić ( – ) Jelenko Jurišić (Ivo) Josip Jurišić (Luka) Jozo Jurišić (Jozo) Marko Jurišić (Marijan) Marko Jurišić (Marko) Marko Jurišić (Jakov) Mato Jurišić (Vinko) Mijo Jurišić (Anto) Mirko Jurišić (Marijan) Mirko Jurišić (Marko) Niko Jurišić (Stjepan) Saša Jurišić (Slavko) Siniša Jurišić (Anto) Vinko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Travnik 6.1.1958. Travnik 25.5.1993. Travnik Konjic 25.10.1975. Konjic 18.4.1993. Konjic Bihać 2.1.1965. Bihać 25.11.1994. Bihać Bihać – Bihać 30.6.1992. Bihać Kakanj 12.12.1968. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Brčko 31.8.1937. Brčko 18.10.1992. Brčko Gradačac 29.3.1935. Gradačac 7.8.1992. Gradačac Žepče 29.4.1958. Žepče 1.7.1993. Žepče Bihać 9.2.1936. Bihać 20.3.1995. Bihać Bihać 3.10.1963. Bihać 13.2.1993. Bihać Žepče 13.11.1973. Žepče 29.7.1993. Žepče Konjic 30.9.1969. Konjic 18.4.1993. Konjic Bihać 7.6.1971. Bihać 16.6.1992. Bihać Bosanski Brod 1909. Bosanski Brod 11.5.1992. Bosanski Brod Bosanski Brod 1910. Bosanski Brod 11.5.1992. Bosanski Brod Bosanski Brod 13.1.1941. Bosanski Brod 13.5.1992. Bosanski Brod Široki Brijeg 11.12.1952. Široki Brijeg 3.12.1993. Mostar Uskoplje/G. Vakuf 9.9.1956. Uskoplje/G. Vakuf 10.3.1994. Hrvatska Kotor Varoš 21.2.1952. Kotor Varoš 15.8.1992. Kotor Varoš Maglaj 11.1.1965. Maglaj 26.6.1993. Maglaj Gradačac 7.2.1937. Gradačac 10.3.1994. Gradačac Ilidža 19.7.1951. Ilidža 31.8.1992. Ilidža Travnik 10.11.1963. Travnik 16.1.1993. Travnik Bugojno 31.8.1983. Bugojno 4.12.1992. Bugojno Tuzla 8.12.1950. Tuzla 10.2.1994. Brčko Travnik 21.7.1957. Travnik 3.10.1993. Novi Travnik Ilidža – Sarajevo Grad 31.12.1995. Ilidža Jajce 19.7.1972. Jajce 22.12.1993. Uskoplje/G. Vakuf Bosanski Brod 13.5.1958. Bosanski Brod 24.4.1992. Bosanski Brod Novi Travnik 27.4.1972. Novi Travnik 15.7.1992. Novi Travnik Maglaj 28.8.1970. Maglaj 17.12.1992. Žepče Odžak 20.5.1960. Odžak 15.7.1992. Hrvatska Kiseljak 9.4.1941. Kiseljak 23.4.1993. Kiseljak SA - N. Sarajevo 1948. Derventa 1.10.1992. N.p. Kakanj 1974. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Novi Travnik 9.2.1938. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik Odžak 27.10.1940. Odžak 23.9.1995. Brčko Modriča 1.4.1966. Modriča 19.5.1992. Modriča Kiseljak 7.3.1960. Kiseljak 8.6.1992. Kiseljak Ilidža 22.8.1945. Sarajevo Grad 31.8.1992. Ilidža Novi Travnik 4.6.1946. Novi Travnik 15.6.1992. Novi Travnik Bugojno 6.8.1973. Bugojno 19.7.1993. Bugojno Novi Travnik 31.8.1958. Novi Travnik 17.10.1993. Novi Travnik Maglaj 15.3.1965. Maglaj 23.1.1994. Žepče Bugojno 10.9.1930. Bugojno 20.6.1993. Bugojno Travnik 18.1.1970. Travnik 14.2.1993. Vitez Mostar 11.5.1969. Travnik 10.6.1994. Travnik Bugojno 26.1.1942. Bugojno 11.7.1993. Bugojno

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Jurišić (Ivo) Vinko Jurišić (Marko) Vlado Jurišić (Ilija) Zdravko Jurišić (Josip) Zdravko Jurišić (Petar) Zoran Jurjević (Nikola) Josip Jurkić (Petar) Andrija Jurkić (Niko) Frano Jurkić (Tunjo) Ilija Jurkić (Mijo) Marko Jurkić (Juro) Mika Jurkić ( – ) Vinko

Općina stanovanja Jajce Ilidža Novi Travnik Novi Travnik Vitez SA - N. Sarajevo Odžak Tuzla Bosanski Brod Odžak Odžak Zavidovići

Datum i općina rođenja 17.8.1951. Jajce – Travnik 27.4.1972. Novi Travnik 27.8.1966. Novi Travnik 10.11.1976. Vitez 12.10.1934. Srbija 26.5.1969. Odžak 2.7.1971. Tuzla 31.5.1969. Hrvatska 8.9.1966. Doboj 25.4.1967. Odžak 1962. Zavidovići

Datum i općina stradanja 22.12.1993. Vitez 31.12.1995. Ilidža 15.7.1992. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik 30.12.1993. Zenica 29.9.1992. SA - N. Sarajevo 26.3.1993. Bosanski Šamac 24.3.1995. Tuzla 9.5.1992. Bosanski Brod 5.11.1993. Odžak 15.7.1992. Bosanski Brod 1.8.1995. Zavidovići

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Jurkić (Marko) Zoran Jurkić (Mijo) Zvonko Jurković (Boško) Goran Jurković (Vinko) Marija Jurković (Božo) Marko Jurković (Gabrijel) Nikica Jurković (Franjo) Ruža Justin (Drago) Josip Justinić (Dragan) Igor Jusufović (Jusuf) Davor Jutanda ( – ) Dražena

Općina stanovanja Novi Travnik Odžak Mostar Bosanska Dubica Bihać Čapljina Brčko SA - Centar SA - Novi Grad Jajce Vitez

Datum i općina rođenja 16.12.1962. Novi Travnik 1967. Odžak 30.4.1958. Crna Gora 1935. Hrvatska 25.5.1962. Bihać 9.2.1968. Čapljina 1940. Brčko 18.7.1948. Hrvatska 14.9.1974. Sarajevo Grad 9.4.1972. – N.p. – Vitez

Datum i općina stradanja Status 11.9.1993. Novi Travnik Vojnik 30.12.1992. Bosanski Šamac Vojnik 7.10.1993. Mostar Vojnik 2.7.1993. Bosanska Dubica Civil 30.11.1994. Bihać Vojnik 14.4.1992. Čapljina Vojnik 1992. Brčko Civil 21.11.1993. SA - Novi Grad Vojnik 4.8.1992. SA - Novi Grad Vojnik 13.11.1992. Jajce Civil 9.1.1994. Vitez Civil

kolovoz 2008.

43

Prezime (ime oca) ime Kadić ( – ) Mara Kafadar (Drago) Agica Kafadar (Stipo) Anto Kafadar (Mijo) Goran Kafadar (Ivo) Ilija Kafadar (Drago) Niko Kafadar (Drago) Olga Kafadar ( – ) Stipo Kafadar (Franjo) Stipo Kafandar ( – ) Goran Kafandar ( – ) Stipo Kahrimanović (Franjo) Katica Kahvić (Sumajstorić) Ljerka Kaič ( – ) Goran Kaina (Mijat) Ivo Kajić (Mijo) Anto Kajić ( – ) Damir Kajić ( – ) Ivo Kajić (Anto) Marijan Kajić (Mirko) Mladen Kajić (Marijan) Niko Kajić (Dragan) Stipo Kajić (Pero) Tomislav Kajinić (Pero) Drago Kajinić (Pejo) Ivica Kajinić (Luka) Milenko Kalajdžić (Ivica) Dragan Kalajica (Ivo) Dominko Kalaš (Ivan) Marijan Kaleb ( – ) Kata Kalem (Marko) Ante Kalem (Andrija) Franjo Kalem ( – ) Stjepan

Općina stanovanja Bosanski Novi Novi Travnik Travnik Travnik Zavidovići Travnik Novi Travnik Zenica Travnik Vitez Travnik Mostar Sarajevo Grad Doboj Tešanj Novi Travnik Žepče Zvornik Zavidovići Zavidovići Zavidovići Bugojno Zavidovići Modriča Tešanj Živinice Travnik Bugojno Bugojno Konjic Doboj Tešanj Ilidža

Datum i općina rođenja – Bosanski Novi N.p. 8.4.1964. Travnik 18.6.1972. Travnik 6.12.1942. Travnik 15.9.1947. Travnik 1973. Novi Travnik 1915. Zenica 20.7.1948. Travnik 1972. Travnik 1948. Travnik 15.2.1950. Mostar 1948. – N.p. – Doboj 1941. N.p. 8.1.1960. Novi Travnik – Žepče – Zvornik 16.5.1971. Zavidovići 9.1.1968. Zavidovići 1940. Zavidovići 22.1.1960. Bugojno 20.9.1940. Zavidovići 6.1.1960. Modriča 22.1.1966. Doboj 17.11.1966. Živinice 30.10.1970. Travnik 16.7.1961. Bugojno 19.5.1964. Bugojno 1910. Konjic – Doboj 19.9.1971. Tešanj 1935. Ilidža

K
Datum i općina stradanja 25.9.1995. Bosanski Novi 26.10.1993. Novi Travnik 11.7.1993. Fojnica 9.1.1994. Vitez 30.7.1993. Zavidovići 14.6.1993. Travnik 26.10.1993. Novi Travnik 1991. Zenica 8.6.1993. Travnik 9.1.1994. Vitez 8.6.1993. Travnik 8.9.1993. Mostar 1992. Sarajevo Grad 28.7.1992. – N.p. 1991. Tešanj 9.6.1993. Novi Travnik 16.8.1993. Žepče 9.4.1992. Zvornik 15.8.1993. Žepče 26.6.1993. Maglaj 1993. Zavidovići 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 7.7.1993. Zavidovići 26.6.1992. Modriča 30.5.1995. Tešanj 22.3.1994. Živinice 16.12.1993. Vitez 11.8.1992. Bugojno 29.7.1993. Bugojno 22.4.1993. Konjic 12.7.1992. Doboj 30.8.1993. Tešanj 1992. Ilidža Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Prezime (ime oca) ime Kalemušić (Ivo) Anto Kalenderović (Naim) Drago Kalfić (Stjepo) Mario Kalvarešin (Frano) Rozinka Kamenjaš (Ivo) Ilija Kamenjaš (Ilija) Ivo Kamšigovski (Hristo) Edvard Kantor (Mihalja) Franc Kapčević (Anto) Ilija Kapetan ( – ) Ljubica Kapetan (Niko) Marijan Kapetan (Ljudevit) Željko Kapetanović (Juro) Ana Kapetanović (Stijepan) Davor Kapetanović (Marijan) Ilija Kapetanović (Juro) Miodrag Kapetanović (Juka) Miro Kapetanović (Ante) Vlatko Kapular (Anto) Ilija Karačić (Petar) Bruno Karačić (Stanko) Mile Karačić (Tadija) Petar Karagić ( – ) Saša Karalaić (Anto) Mato Karalić (Đuro) Franjo Karalić (Tado) Ivo Karamatić ( – ) Jozo Karamatić (Ilija) Jure Karamatić (Ivan) Mijo Karamatić (Stipe) Stipe Karamatić (Damjan) Vlatko Karamatić (Ivan) Zdenko Karan ( – ) Dušan Općina stanovanja Fojnica Bosanski Brod Zavidovići Tešanj Orašje Orašje Bugojno Tuzla Prozor Novi Travnik Travnik Travnik SA - Vogošća Kiseljak Fojnica Fojnica Bugojno Bugojno Maglaj SA - N. Sarajevo Mostar SA - N. Sarajevo Prijedor Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Nevesinje Doboj Derventa Doboj Čapljina Doboj SA - N. Sarajevo Datum i općina rođenja 1.12.1952. Fojnica 8.8.1963. Hrvatska 31.8.1969. Zavidovići 1942. Tešanj 5.1.1972. Orašje – Orašje 1.3.1970. Bugojno 25.4.1971. Tuzla 23.3.1968. Prozor 1926. Novi Travnik 9.11.1937. Travnik 5.3.1957. Travnik 1935. Ilijaš 16.4.1970. Kiseljak – Fojnica 30.7.1957. Fojnica 19.10.1938. Bugojno 30.8.1973. Bugojno 21.2.1966. Maglaj 16.12.1960. SA - N. Sarajevo 3.3.1966. Tomislavgrad 6.8.1913. Čitluk – Prijedor – Bosanski Šamac 12.11.1941. Bosanski Šamac 25.8.1950. Bosanski Šamac 1935. Nevesinje 29.4.1935. Doboj 1.10.1966. Doboj 28.9.1936. Doboj 20.1.1961. Crna Gora 22.1.1968. Doboj 1924. SA - N. Sarajevo

Datum i općina stradanja 3.7.1993. Fojnica 18.8.1992. Derventa 4.7.1993. Zavidovići 2.12.1993. Tešanj 29.4.1992. Orašje 1991. Orašje 19.7.1993. Bugojno 25.5.1995. Tuzla 26.4.1992. Prozor 17.11.1993. Novi Travnik 4.8.1993. Vitez 4.6.1993. Novi Travnik 1995. SA - Vogošća 30.5.1993. Kiseljak 20.12.1993. Fojnica 30.7.1993. Fojnica 21.9.1991. Hrvatska 26.7.1993. Bugojno 3.7.1993. Žepče 14.5.1992. SA - N. Sarajevo 11.2.1993. Mostar 3.11.1992. SA - Centar 1.7.1992. Prijedor 19.4.1992. Bosanski Šamac 20.4.1992. Bosanski Šamac 24.5.1992. Bosanski Šamac 20.6.1992. Nevesinje 17.6.1992. Doboj 14.6.1992. Derventa 17.6.1992. Doboj 31.5.1992. Čapljina 14.6.1992. Derventa 7.1.1994. SA - N. Sarajevo

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

44

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Karatović (Ivan) Jozo Karaula (Silvester) Branko Karaula (Nikola) Perica Karešin (Petar) Edvard Karimović (Mato) Josip Karimović (Petar) Josip Karimović (Juro) Juro Karin (Mijo) Franjo Karlović (Slavko) Damir Karlović (Marko) Ivica Karlović (Stjepan) Jozo Karlović (Vlado) Nino Karlušić (Boško) Mladen Karlušić (Mile) Tomo Kasalo (Mladen) Jozo Kasalo (Miroslav) Mario Kasalo (Božo) Mirko Kasalo (Ivo) Mirko Kasalo (Božo) Miro Kasalo ( – )Miro Brice Kasalo (Marko) Mladen Kasalo (Ante) Stipo Kasalo (Ivo) Vinko Kaselj (Anto) Ivica Kaselj (Nikola) Ljiljana Kasić (Pero) Ivan Kastela (Juraj) Ivan Kasun (Mato) Matija Kašćel (Anto) Marinko Kašić ( – ) Roza Katalinski (Mato) Anđa Katalinski (Josip) Željko Katana (Mijo) Anto Katana (Mato) Ilija Katana (Vinko) Slaven Katava (Ivica) Anto Katava (Jozo) Anto Katava (Jozo) Ivo Katava (Marko) Mile Katava (Mijo) Milka Katavić (Nikola) Ante Katavić ( – ) Ivica Katavić (Marko) Ivica Katavić (Mara) Josip Katavić ( – ) Jozo Katavić (Jozo) Kata Katavić (Mijat) Marko Katavić (Bariša) Mato

Općina stanovanja Maglaj Livno Mostar SA - Novi Grad Maglaj Maglaj Maglaj SA - N. Sarajevo Konjic Konjic Konjic SA - N. Sarajevo Konjic Konjic Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Orašje Novi Travnik Bugojno Bugojno Ilidža SA - Centar Konjic SA - N. Sarajevo Maglaj Novi Travnik Sarajevo Grad Ilidža Ilidža Kiseljak Visoko Kiseljak Kiseljak Busovača Kiseljak Maglaj Busovača Bosanski Brod Doboj Doboj Bosanski Brod Derventa Bosanski Brod Doboj Doboj

Datum i općina rođenja 1.7.1954. Maglaj 7.10.1957. Livno 7.12.1962. Mostar 24.4.1944. Hrvatska 23.3.1968. Maglaj 22.10.1973. Maglaj 5.9.1970. Maglaj 21.6.1917. Busovača 9.4.1971. Konjic 16.1.1955. Konjic 13.8.1959. Konjic 2.1.1971. SA - Centar 10.1.1968. Konjic 2.1.1964. Konjic 23.7.1970. Bugojno 5.3.1978. Bugojno 24.1.1953. Bugojno 18.4.1973. Bugojno 26.1.1953. Bugojno – Orašje 28.12.1957. Novi Travnik 15.6.1938. Bugojno 11.7.1973. Bugojno 30.10.1947. Sarajevo Grad 15.3.1946. Ilidža 3.2.1966. Konjic N.p. 22.2.1940. Maglaj 1.10.1972. Novi Travnik 1914. – N.p. 21.2.1941. Kiseljak 22.2.1940. Ilidža 17.1.1936. Kiseljak 7.12.1958. Visoko 3.10.1971. Kiseljak 9.9.1965. Kiseljak 30.11.1970. Busovača 10.7.1936. Kiseljak 30.4.1968. Maglaj 27.6.1943. Busovača 1911. Bosanski Brod – Doboj 1.4.1961. Doboj 3.9.1955. Bosanski Brod 1955. Derventa 1913. Bosanski Brod 20.2.1930. Doboj 5.3.1930. Doboj

Datum i općina stradanja 21.1.1994. Maglaj 18.6.1992. Livno 2.5.1992. Mostar 16.2.1993. Ilidža 30.1.1994. Maglaj 7.12.1992. Teslić 21.2.1993. Maglaj 4.1.1994. SA - Centar 18.4.1993. Konjic 7.5.1992. Konjic 1.11.1992. Konjic 20.9.1992. SA - N. Sarajevo 28.6.1993. Konjic 18.8.1993. Mostar 10.5.1993. Bugojno 18.6.1993. Bugojno 12.3.1993. Bugojno 17.4.1993. Bugojno 11.3.1993. Bugojno 1991. Orašje 23.12.1993. Novi Travnik 11.3.1993. Bugojno 27.2.1993. Bugojno 14.5.1992. Ilidža 31.10.1992. SA - Centar 8.5.1993. Konjic 1992. Sarajevo Grad 31.10.1992. Maglaj 3.8.1995. Kupres 1992. Sarajevo Grad 26.6.1992. Ilidža 26.6.1992. Ilidža 18.5.1993. Kiseljak 24.12.1993. Kiseljak 24.7.1993. Kiseljak 21.11.1992. Travnik 5.7.1993. Busovača 28.8.1993. Kiseljak 28.10.1992. Teslić 18.4.1993. Busovača 16.4.1992. Bosanski Brod 15.3.1992. Bosanski Brod 4.4.1992. Prnjavor 9.5.1992. Bosanski Brod 1992. Derventa 16.4.1992. Bosanski Brod 7.4.1992. Derventa 19.4.1992. Doboj

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Katavić (Nikola) Nikica Katavić (Luka) Pejo Katavić ( – ) Slavko Katavić ( – ) Stipo Katičić (Avgustin) Florijan Katić (Mijo) Boro Katić (Marijan) Ilija Katić (Nikola) Ivica Katić (Andrija) Ivo Katić (Ivan) Kaja Katić (Ivan) Kata Katić (Ivan) Marko Katić (Stipo) Marko Katić (Nedjeljko) Mato Katić (Marko) Pejo Katić (Mile) Pero Katić (Miloš) Pero Katić (Luco) Zvonko Katinić ( – ) Anica Katinić (Nikola) Goran Katinić (Jozo) Ivan Katinić (Mijat) Ivan Katinić (Šimo) Luka Katinić (Petar) Marko Katinić (Ivan) Miro Katinić (Jozo) Šimo Katinić (Jakov) Tomislav Katinić (Ivo) Željko Katović (Ivica) Branko Katović (Mato) Jozo Katović (Mato) Miroslav Katović (Mato) Tomislav Katušić (Ivica) Mato Katušić (Pero) Pero Kaurin (Ante) Josip Kaurin ( – ) Marko Kaurinović (Pavo) Ivica Kaurinović (Ivo) Marko Kaurinović (Stjepan) Pejo Kaurinović (Ivan) Vinko Kefelja (Tomo) Anđelko Kegelj (Mijo) Branko Kegelj (Jozo) Dražen Kegelj ( – ) Jozo Kegelj (Ivo) Marko Kegelj (Jozo) Mladen Kegelj (Jozo) Mladenko Kegelj (Mato) Niko

Općina stanovanja Bosanski Brod Doboj Fojnica Sarajevo Grad Doboj Tešanj Tešanj Žepče Žepče Zavidovići Žepče Odžak Tešanj Odžak Tešanj Velika Kladuša Odžak Teslić Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Sanski Most Derventa Modriča Modriča Odžak Odžak Ugljevik Busovača Busovača Zenica Fojnica Busovača Zenica Zenica

Datum i općina rođenja 1927. Bosanski Brod 26.5.1961. Doboj – Kiseljak 1927. – N.p. 30.9.1958. Vareš 8.7.1966. Tešanj 8.7.1950. Tešanj 2.8.1953. Žepče 8.2.1942. Žepče 19.8.1954. – N.p. 1954. Žepče 23.9.1962. Odžak 23.10.1967. Tešanj 31.7.1970. Odžak 15.1.1964. Tešanj 12.10.1967. Velika Kladuša 22.5.1956. Prnjavor 14.10.1955. Teslić 1925. Bosanski Brod 2.4.1971. Hrvatska 5.4.1936. Bosanski Brod 5.1.1967. Bosanski Brod 16.8.1964. Bosanski Brod 13.2.1946. Bosanski Brod 8.6.1967. Bosanski Brod 20.7.1950. Bosanski Brod 9.9.1956. Bosanski Brod 18.9.1977. Hrvatska 23.11.1965. Uskoplje/G.Vakuf 17.8.1970. Uskoplje/G.Vakuf 17.2.1968. Uskoplje/G.Vakuf 1.7.1972. Uskoplje/G.Vakuf 11.8.1932. Uskoplje/G.Vakuf 7.12.1962. Uskoplje/G.Vakuf 6.1.1972. Sanski Most – Derventa 9.7.1961. Modriča 15.6.1966. Modriča 30.10.1973. Odžak 10.8.1970. Odžak 15.3.1974. Hrvatska 30.9.1960. Busovača 13.8.1973. Zenica N.p. 9.11.1939. Fojnica 1973. Busovača 20.11.1969. Zenica 29.11.1938. Zenica

Datum i općina stradanja 16.4.1992. Bosanski Brod 6.9.1992. Derventa 5.7.1993. Fojnica 12.12.1992. Sarajevo Grad 24.7.1995. Doboj 30.8.1995. Tešanj 26.2.1994. Tešanj 10.7.1993. Žepče 20.7.1993. Žepče 17.10.1994. Tešanj 16.8.1993. Žepče 5.11.1993. Odžak 18.2.1993. Tešanj 15.7.1992. Hrvatska 18.2.1994. Tešanj 3.7.1995. Hrvatska 21.10.1995. Bosanski Šamac 10.8.1992. Teslić 1992. Bosanski Brod 25.6.1992. Bosanski Brod 6.10.1992. Bosanski Brod 26.7.1992. Derventa 7.2.1992. Bosanski Brod 1.4.1992. Bosanski Brod 23.6.1992. Derventa 5.10.1992. Bosanski Brod 14.9.1992. Bosanski Brod 21.7.1993. Orašje 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 13.1.1994. Uskoplje/G.Vakuf 4.7.1993. Konjic 5.2.1994. Uskoplje/G.Vakuf 23.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 2.9.1992. Travnik 1992. Derventa 10.9.1992. Bosanski Brod 24.5.1992. Modriča 13.7.1992. Odžak 9.1.1993. Bosanski Šamac 14.5.1994. Ugljevik 17.4.1995. Busovača 26.1.1993. Zenica 26.1.1993. Zenica 3.7.1993. Fojnica 26.1.1993. Busovača 26.1.1993. Zenica 26.1.1993. Zenica

Status Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

45

Prezime (ime oca) ime Kegelj (Ivo) Predrag Kegelj (Mato) Stipo Kegelj (Mato) Vinko Kelava ( – ) Alojz Kelava (Ilija) Ivica Kelava (Stipe) Zoran Kelava (Franjo) Zorka Kelentić (Anto) Tadija Kepić (Niko) Damir Kerošević (Ivo) Božo Kerošević (Mijo) Drago Kesić (Luka) Mato Kesić (Mato) Pejo Kesten (Niko) Josip Kesten (Niko) Zoran Kesten (Ivo) Željko Kešinac (Đuro) Marjan Keškić (Ivo) Franjo Keškić (Niko) Ilija Keškić ( – ) Ivan Keškić (Niko) Marko Keškić (Stipo) Zdravko Keško ( – ) Jure Kevo (Ivan Puljić) Anđa Kevo (Marko Puljić) Fila Kezić ( – ) Adolf Kezić (Kruno) Slaven Kezija (Mato) Milan Kifer (Antun) Andrija Kikić (Tomislav) Anto Kikić (Marjan) Blaško Kikić ( – ) Marko Kilinčar (Ivica) Željko Kirin (Franjo) Franjo Kisić (Ivan) Željko Kiš (Lajoš) Jani Kitanović ( – ) Marko Klaić (Antun) Đuro Klaić (Bartol) Đuro Klaić (Tunjo) Đuro Klaić (Tunjo) Ivo Klaić (Anđa) Joso Klaić (Marko) Marijan Klaić (Đuro) Mika Klaić (Ilija) Mirko Klaić (Ivo) Pavo Klarić ( – ) Anto Klarić (Franjo) Anto

Općina stanovanja Sarajevo Grad Zenica Zenica Glamoč Uskoplje/G.Vakuf Prijedor Bugojno Gradačac Travnik Tuzla Tuzla Bosanski Šamac Bosanski Šamac Travnik Travnik Travnik Hadžići Bugojno Bugojno Bugojno Žepče Bugojno Zenica Stolac Stolac Banja Luka SA - N. Sarajevo Kreševo Brčko Travnik Tuzla Odžak Tuzla Bugojno Derventa Travnik Odžak Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Travnik Žepče

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 4.2.1968. Sarajevo Grad 11.7.1993. Fojnica 14.1.1931. Zenica 26.1.1993. Zenica 3.12.1940. Zenica 26.1.1993. Zenica – Glamoč 14.2.1992. Glamoč 6.2.1968. Uskoplje/G.Vakuf 16.8.1994. Uskoplje/G.Vakuf 7.3.1960. Tomislavgrad 10.8.1992. Kupres 28.8.1938. Livno 14.8.1992. Bugojno 22.11.1928. Gradačac 22.10.1992. Gradačac 10.6.1962. Travnik 5.6.1993. Travnik 23.9.1973. Tuzla 2.1.1994. Brčko 1.10.1950. Tuzla 21.4.1995. Brčko 1.6.1962. Bosanski Šamac 19.4.1992. Bosanski Šamac 7.9.1954. Bosanski Šamac 30.8.1992. Bosanski Šamac 22.2.1970. Travnik 6.6.1993. Travnik 17.7.1965. Travnik 15.12.1992. Travnik 9.11.1958. Travnik 2.7.1993. Novi Travnik 9.9.1961. Bosanski Šamac 1.5.1993. Hadžići 27.7.1954. Bugojno 23.7.1993. Bugojno 21.9.1906. Odžak 19.7.1993. Bugojno N.p. 1991. Bugojno 6.3.1962. Žepče 13.10.1992. Maglaj 31.7.1959. Bugojno 20.7.1993. Bugojno 1906. Zenica 18.4.1993. Zenica 13.2.1913. Stolac 13.6.1992. Stolac 12.4.1907. Stolac 13.6.1992. Stolac – Banja Luka 26.4.1993. Banja Luka 27.2.1946. Hrvatska 17.6.1992. SA - N. Sarajevo 15.3.1954. Hadžići 24.6.1993. Kreševo 17.9.1911. Brčko 4.5.1992. Brčko 8.5.1966. Travnik 25.8.1993. Travnik 3.2.1973. Lopare 26.4.1993. Lopare 1957. Odžak 1.6.1992. Odžak 22.8.1955. Tuzla 23.9.1995. Tuzla 26.5.1907. Bugojno 12.8.1993. Bugojno 16.5.1966. Derventa 12.5.1992. Derventa 13.4.1972. Travnik 31.10.1992. Travnik – Odžak 1991. Doboj 3.2.1960. Orašje 3.12.1992. Orašje 25.12.1965. Orašje 23.10.1992. Orašje 24.9.1948. Orašje 12.8.1993. Orašje 20.2.1964. Orašje 9.12.1992. Orašje 1970. Orašje 1.12.1992. Orašje 11.12.1972. Orašje 11.12.1992. Orašje 30.4.1963. Orašje 25.11.1992. Orašje 29.11.1969. Orašje 15.1.1993. Orašje 25.7.1964. Orašje 10.9.1992. Orašje 1946. Travnik 8.6.1993. Travnik 29.1.1970. Žepče 5.7.1993. Žepče

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Klarić (Marko) Anto Klarić (Ivo) Davor Klarić (Stojan) Dragan Klarić (Ivo) Dražen Klarić (Branko) Goran Klarić (Jakov) Ilija Klarić (Blaž) Ivan Klarić (Andrija) Ivka Klarić (Niko) Josip Klarić (Pejo) Josip Klarić (Niko) Jozo Klarić (Ivan) Juro Klarić ( – ) Luca Klarić (Jozo) Luka Klarić (Jozo) Marko Klarić (Franjo) Zorka Klemo (Ivan) Marinko Klepić (Mate) Stipo Klepić (Ivo) Vinko Klepić (Tomo) Vinko Klišanin (Stipo) Ivan Kljajić (Martin) Bartol Kljajić ( – ) Boško Kljajić (Mara) Drago Kljajić (Anto) Ilija Kljajić (Marko) Ilija Kljajić (Marko) Ilija Kljajić (Stipo) Ilija Kljajić (Ilija) Ivan Kljajić (Ivo) Ivo Kljajić (Marko) Ivo Kljajić (Mijo) Josip Kljajić (Trivun) Josip Kljajić (Josip) Marko Kljajić (Luka) Marko Kljajić (Šimo) Mato Kljajić ( – ) Mica Kljajić (Stipo) Mijo Kljajić (Marija) Slavko Kljajić (Stipo) Šimo Kljajo (Ilija) Ante Kljenak ( – ) Anton Kljenak (Luka) Darko Ključević (Marko) Boris Ključević (Marinko) Ivan Ključević (Stojko) Ivan Ključević (Mirko) Ivica Ključević (Nikola) Marko

Općina stanovanja Žepče Bugojno Bugojno Bugojno Vareš Gradačac Brčko Modriča Žepče Jajce Bugojno Teslić Travnik Bihać Modriča Travnik SA - N. Sarajevo Kupres Bugojno Bihać Šekovići Bosanski Šamac Sarajevo Grad Derventa Bosanski Šamac Odžak Kotor Varoš Kotor Varoš Derventa Kotor Varoš Kotor Varoš Bosanski Šamac Derventa Kotor Varoš Bosanski Brod Bosanski Brod Kotor Varoš Ključ Bosanski Brod Bosanski Brod SA - Centar Sarajevo Grad SA - Novi Grad Bosanski Brod Bosanski Brod Doboj Doboj Bosanski Brod

Datum i općina rođenja 13.1.1940. Žepče 24.1.1975. Bugojno 8.12.1950. Bugojno 28.1.1980. Bugojno 18.11.1960. Vareš 10.9.1931. Gradačac 23.2.1973. Brčko 1910. Modriča 8.11.1962. Žepče 15.11.1969. Jajce 1.8.1929. Bugojno 10.12.1967. Teslić 1918. Travnik 25.5.1969. Bihać 6.10.1956. Modriča 9.9.1939. Travnik 29.1.1962. SA - Centar 8.9.1953. Kupres 7.2.1928. Bugojno 8.4.1959. Bihać 3.1.1968. Livno 15.9.1950. Bosanski Šamac 1933. – N.p. 31.3.1962. Derventa 31.8.1953. Bosanski Šamac 7.1.1962. Odžak 2.4.1969. Kotor Varoš 14.3.1972. Kotor Varoš 9.10.1955. Derventa – Kotor Varoš 16.9.1954. Kotor Varoš 11.10.1945. Hrvatska 18.3.1970. Austrija 16.7.1961. Kotor Varoš 6.3.1939. Bosanski Brod 23.9.1946. Bosanski Brod – Kotor Varoš 16.7.1971. Ključ 18.9.1962. Bosanski Brod 19.8.1965. Bosanski Brod 7.5.1941. Mostar 1937. – N.p. 18.4.1967. SA - Centar 13.2.1956. Bosanski Brod – Bosanski Brod 22.10.1944. Doboj 28.8.1973. Doboj 7.5.1963. Bosanski Brod

Datum i općina stradanja 28.7.1993. Žepče 14.8.1992. Bugojno 10.8.1993. Bugojno 14.8.1992. Bugojno 8.11.1993. Vareš 17.6.1992. Gradačac 3.6.1993. Brčko 1.5.1992. Modriča 25.6.1993. Žepče 1.6.1992. Travnik 25.7.1993. Bugojno 7.8.1992. Teslić 1991. Travnik 20.11.1994. Bihać 20.6.1992. Doboj 3.6.1995. Travnik 18.7.1993. SA - N. Sarajevo 6.4.1992. Kupres 27.7.1993. Bugojno 3.12.1994. Bihać 27.9.1995. Mrkonjic Grad 7.6.1992. Bosanski Šamac 1992. Sarajevo Grad 1.7.1992. Derventa 28.5.1992. Bosanski Šamac 5.7.1992. Modriča 25.7.1992. Kotor Varoš 2.10.1992. Skender Vakuf 29.4.1992. Derventa 25.7.1992. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 14.7.1992. Bosanski Šamac 1.7.1992. Derventa 16.8.1992. Kotor Varoš 26.4.1992. Bosanski Brod 8.5.1992. Bosanski Brod 1.6.1992. Kotor Varoš 28.7.1992. Ključ 18.6.1992. Doboj 4.5.1992. Bosanski Brod 28.6.1993. SA - Centar 7.6.1992. Sarajevo Grad 13.12.1992. SA - Novi Grad 10.7.1992. Derventa 1992. Bosanski Brod 16.6.1992. Doboj 17.6.1992. Derventa 2.5.1992. Bosanski Brod

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

46

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Kljukijević (Franjo) Miroslav Knajdl (Franjo) Josip Knehtl (Štefan) Darko Knehtl (Jože) Štefan Knehtl (Dragutin Vrsalo) Vinka Knez (Pero) Nikola Knezović (Ivan) Dinko Knezović ( – ) Mato Knežević ( – ) Anica Knežević (Danijel) Anto Knežević (Niko) Anto Knežević (Mato) Bartol Knežević (Blaž) Cvitan Knežević (Ivan) Filip Knežević (Janko) Floriana Knežević (Niko) Ivan Knežević (Ilija) Ivica Knežević (Franjo) Ivica- Samu Knežević (Đuro) Ivo Knežević (Mato) Joso Knežević (Marko) Jozo Knežević (Mate) Jozo Knežević ( – ) Kata Knežević (Vidan) Luca Knežević (Ivo) Marica Knežević ( – ) Marina Knežević (Ivo) Marko Knežević (Tadija) Marko Knežević (Marijan) Mato Knežević (Jozo) Mijo Knežević (Ilija) Mirko Knežević (Petar) Miroslav Knežević ( – ) Miško Knežević (Anto) Niko Knežević (Ivo) Niko Knežević (Cvija) Novica Knežević (Marijan) Pavo Knežević (Ivo) Pero Knežević (Jozo) Petar Knežević (Karlo) Rudolf Knežević (Mijo) Rudolf Knežević ( – ) Ruža Knežević (Janko) Sanja Knežević (Tunjo) Severin Knežević (Marko) Tadija Knežević (Ilija) Vinko Knežević (Stipo) Vlado Knjeginić (Marko) Stipo

Općina stanovanja Brčko SA - N. Sarajevo SA - Centar Sarajevo Grad SA - Novi Grad Livno Široki Brijeg Zavidovići Odžak Kiseljak Zavidovići Orašje Konjic Doboj Konjic Vitez Zavidovići Bihać Gradačac Orašje Breza Bihać Brčko Orašje SA - Centar Prozor Bosanski Šamac Brčko Bosanski Šamac Kiseljak Tešanj Kiseljak N.p. Zavidovići Vitez Mostar Orašje Vitez Brčko SA - Novi Grad Zenica Brčko Konjic Orašje Modriča SA - Vogošća Kiseljak Sanski Most

Datum i općina rođenja 9.1.1942. Brčko 4.5.1942. Sarajevo Grad 3.5.1960. SA - Centar 1925. – N.p. 22.4.1932. Hrvatska 21.9.1955. Livno 22.2.1956. Široki Brijeg N.p. – Odžak 12.4.1970. Kiseljak 12.10.1959. Zavidovići 9.11.1972. Orašje 28.3.1942. Konjic 26.3.1958. Doboj 22.12.1978. Konjic 23.9.1971. Vitez 12.3.1966. Zavidovići 21.2.1967. Bihać 24.1.1950. Gradačac 12.4.1952. Orašje 17.6.1953. Vareš 26.11.1956. Bihać – Brčko 1929. Orašje 23.9.1923. Travnik 1979. Prozor 20.4.1946. Bosanski Šamac 26.7.1942. Brčko 19.5.1945. Bosanski Šamac 29.4.1949. Kiseljak 17.8.1959. Tešanj 10.11.1971. Kiseljak 14.11.1949. N.p. 15.8.1947. Zavidovići 28.9.1951. Vitez 22.2.1956. Nevesinje 1934. Orašje 1.11.1949. Vitez 23.6.1967. Brčko 7.11.1951. Sarajevo Grad 13.7.1948. Zenica – Brčko 17.9.1958. Konjic 1983. Orašje 30.9.1958. Modriča 21.10.1935. SA - Vogošća 29.5.1964. Kiseljak 20.7.1944. Sanski Most

Datum i općina stradanja 4.5.1992. Brčko 20.2.1993. SA - N. Sarajevo 28.4.1992. SA - Novi Grad 21.6.1995. SA - Novi Grad 12.7.1993. SA - Novi Grad 13.4.1992. Livno 28.11.1993. Mostar 10.9.1993. Zavidovići 1992. Odžak 16.5.1993. Kiseljak 1.10.1993. Zavidovići 14.5.1995. Orašje 1.5.1993. Konjic 5.5.1992. Doboj 23.1.1994. Konjic 22.12.1993. Vitez 26.9.1993. Zavidovići 19.3.1994. Bihać 6.8.1992. Gradačac 4.5.1992. Orašje 14.8.1994. Breza 9.2.1995. Bihać 1992. Brčko 1.5.1992. Orašje 12.7.1992. SA - Centar 24.6.1993. Prozor 4.5.1992. Bosanski Šamac 17.9.1992. Brčko 4.5.1992. Bosanski Šamac 17.2.1994. Kiseljak 22.11.1992. Tešanj 15.9.1995. Glamoč 30.3.1994. N.p. 4.11.1993. Zavidovići 22.12.1993. Vitez 24.9.1993. Mostar 1992. Orašje 22.9.1993. Vitez 27.4.1993. Brčko 7.12.1992. SA - N. Sarajevo 18.12.1992. Zenica 1.5.1992. Brčko 23.1.1994. Konjic 2.12.1992. Orašje 10.5.1992. Modriča 11.6.1993. Kakanj 2.10.1995. Mrkonjic Grad 19.9.1995. Sanski Most

Status Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Knježević (Ante) Josip Kobaš (Marko) Joso Kobaš (Mijo) Joso Kobaš (Mijo) Krunoslav Kobaš (Ivo) Marko Kobaš (Ivo) Pejo Kobaš (Mato) Slavko Kodro ( – ) Branko Kohler (Karlo) Goran Kojić (Ivan) Dražen Kojić ( – ) Marjan Kokalović (Ilija) Marko Kokić (Stipo) Goran Kokić (Petar) Nikola Kokić (Mato) Vinko Kokorović (Alojzije Dragan Kokorović (Božo) Gabrijel Kokorović (Pero) Ivica Kokotović (Petar) Zvonimir Kokotović (Stjepan) Željko Kolak (Branko) Ante Kolak (Ante ) Darko Kolak (Jure) Drago Kolak (Jago) Goran Kolak (Marko) Lovro Kolak (Ivo) Ljupko Kolak ( – ) Marinko Kolak (Ljubo) Miro Kolak (Vinko) Niko Kolak ( – ) Nikola Kolak (Jago) Zoran Kolaković (Mijo) Dražan Kolakušić (Pavo) Ivan Kolar (Franjo) Andrija-Čkalja Kolar ( – ) Damir Kolar ( – ) Ivan Kolar (Vinko) Slaven Kolar (Anto) Vere Kolenc (Drago) Josip Kolenda ( – ) Kazimir Kolenda ( – ) Miroslav Kolenda (Ivica) Pero Kolenda (Ivo) Petar Količić (Mujo) Džemal Kolobara (Ilija) Ivan Kolobara (Ilija) Slavko Kolobara (Šćepo) Stojan Kolobara (Stojan) Zdenko

Općina stanovanja Prozor Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Orašje Orašje Bosanski Šamac Mostar Zavidovići Travnik Zavidovići Jajce Zenica Mostar Zenica Vareš Vareš Vareš Orašje Mostar Uskoplje/G.Vakuf Grude Vitez Zenica Vitez Zenica Zenica Grude Uskoplje/G.Vakuf Zenica Zenica Kakanj Prozor Brčko Brčko Novi Travnik Konjic Novi Travnik Travnik Travnik Travnik Zenica Travnik Mostar Mostar Mostar Mostar Mostar

Datum i općina rođenja 6.9.1976. Prozor 11.10.1944. Bosanski Šamac 1.6.1965. Bosanski Šamac 23.10.1975. Bosanski Šamac 14.8.1966. Orašje 22.3.1950. Orašje 5.9.1954. Bosanski Šamac N.p. 18.8.1967. Zavidovići 2.2.1965. Travnik – Zavidovići 20.4.1969. Jajce 8.6.1974. Zenica 7.3.1967. Zenica 21.2.1942. Zenica 13.12.1959. Vareš 21.6.1954. Olovo 29.10.1946. Olovo 27.2.1962. Brčko 18.9.1968. Mostar 26.10.1969. Uskoplje/G.Vakuf 20.7.1973. Ljubuški 24.4.1952. Vitez 1963. Zenica 11.12.1967. Vitez 29.9.1958. Zenica – Zenica 16.11.1959. Grude 22.9.1964. Uskoplje/G.Vakuf – Zenica 5.12.1969. Zenica 11.9.1962. Kakanj 4.11.1976. Prozor 15.11.1946. Makedonija 23.5.1972. Brčko 1984. Novi Travnik 13.8.1968. Konjic 1940. Novi Travnik 15.12.1955. Travnik 1967. Travnik 1967. Travnik 1964. Travnik 26.6.1971. Travnik 16.2.1961. Mostar 6.3.1959. Mostar 23.9.1956. Mostar 9.2.1932. Mostar 26.7.1966. Mostar

Datum i općina stradanja 18.6.1993. Prozor 13.1.1993. Bosanski Šamac 19.8.1992. Bosanski Šamac 10.5.1992. Bosanski Šamac 7.11.1992. Bosanski Šamac 6.8.1995. Orašje 19.4.1992. Bosanski Šamac 4.8.1993. Mostar 17.1.1994. Zavidovići 15.6.1993. Travnik 15.8.1993. Žepče 29.9.1992. Jajce 13.2.1995. Vitez 26.8.1995. Glamoč 11.10.1993. Zenica 2.11.1993. Vareš 26.4.1992. Derventa 1.11.1993. Vareš 4.5.1992 Orašje 13.6.1992. Mostar 4.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf 22.8.1995. Glamoč 26.11.1993. Vitez 11.6.1993. Zenica 16.4.1993. Vitez 30.6.1995. Livno 8.6.1993. Zenica 15.6.1992. Stolac 13.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf 8.6.1993. Zenica 8.6.1993. Zenica 13.6.1993. Kakanj 1994. Kupres 9.5.1992. Brčko 17.7.1992. Brčko 30.7.1993. Novi Travnik 14.5.1993. Konjic 17.7.1993. Novi Travnik 5.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Zenica 8.6.1993. Travnik 8.2.1993. Mostar 30.6.1993. Mostar 6.8.1993. Mostar 19.5.1992. Mostar 10.5.1993. Mostar

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

47

Prezime (ime oca) ime Kolobarić (Pero) Dražen Kolobarić (Ivan) Nela Kolobarić (Tomo) Zdenko Kolobrat ( – ) Mirko Kolovrat (Ivo) Igor Kolovrat (Ivan) Ivica Kolovrat (Stojko) Ivo Kolovrat (Alojzije) Miro Kolovrat (Fabijan) Pero Komadina (Drago) Boris Komadina (Gedeon) Borivoj Komadina (Mirko) Dražan Komadina (Blaž) Franjo Komadina (Andrija) Milenko Komarac (Marko) Ivo Komarac (Ivo) Josip Komarac (Frano) Pero Komarnicki (Ivan) Jozo Komljen (Luka) Ante Komljen (Luka) Ivo Komljen (Cvitko) Jozo Komljen (Marko) Karlo Komljen (Mato) Kata Komljen (Željko) Kata Komljen (Ivo) Luka Komljenac (Mato Gundulić) Katica Komljenac (Ilija) Marina Komljenović (Niko) Božo Komljenović (Ivo) Dragomir Komljenović (Nedeljko) Josip Komljenović (Stefo) Nedeljko Komljenović (Ivo) Zlatko Komšić (Antonije) Aco Komšić (Marko) Anto Komšić (Andrija) Antonije Komšić (Ivo) Drago Komšić (Tomisla) Ladislav Komšić (Mato) Ludvig Komšić (Janko) Ljubo Komšić (Anto) Pero Komšić (Vinko) Pero Komšić (Mirko) Predrag Komšić (Vinko) Stipo Komšić (Mato) Vinko Komšić (Pero) Vjenceslav Komšić (Pero) Zlatko Komšo ( – ) Marko Komšo ( – ) Mijo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Mostar 18.6.1969. Mostar 14.6.1992. Mostar Mostar 15.7.1984. Mostar 1993. Mostar Mostar 14.11.1969. Jablanica 29.7.1993. Jablanica Bugojno ( – ) Bugojno 1991. Bugojno Bugojno 18.1.1975. Bugojno 25.7.1993. Bugojno SA - N. Sarajevo 14.11.1927. SA - N. Sarajevo 19.5.1992. SA - N. Sarajevo Bugojno 7.11.1949. Bugojno 25.7.1993 Bugojno Bugojno 8.9.1945. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Konjic 28.7.1961. Konjic 10.5.1993. Konjic Mostar 17.8.1973. Mostar 1.9.1993. Mostar Zenica 16.5.1963. Zenica 23.9.1993. Vitez Mostar 6.4.1971. Mostar 9.5.1993. Mostar Mostar 26.8.1946. Mostar 20.3.1994. Mostar Mostar 12.11.1951. Mostar 19.8.1994. Mostar Uskoplje/G.Vakuf 19.6.1938. Uskoplje/G.Vakuf 9.3.1994. Prozor Uskoplje/G.Vakuf 7.2.1963. Uskoplje/G.Vakuf 9.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 28.7.1964. Uskoplje/G.Vakuf 18.9.1995. Jajce Prijedor 1952. Prijedor 1992. Prijedor Prijedor 26.11.1956. Prijedor 24.7.1992. Prijedor Prijedor 18.4.1954. Prijedor 24.7.1992. Prijedor Prijedor 1.11.1925. Prijedor 9.10.1995. Prijedor Sanski Most 26.12.1971. Sanski Most 21.9.1995. Sanski Most Prijedor 24.9.1930. Prijedor 24.7.1992. Prijedor Prijedor 9.9.1960. Prijedor 24.7.1992. Prijedor Prijedor 17.1.1926. Prijedor 24.7.1992. Prijedor SA - N. Sarajevo 29.9.1937. Hrvatska 9.1.1994. SA - N. Sarajevo SA - Stari Grad 8.9.1926. Fojnica 26.6.1993. SA - Stari Grad Prijedor 6.8.1965. Prijedor 10.12.1992. Prijedor Prijedor 6.11.1969. Prijedor 25.3.1993. Bijeljina Travnik 17.3.1963. Travnik 24.10.1993. Vitez Prijedor 5.4.1970. Prijedor 2.6.1992. Prijedor Prijedor 8.1.1962. Prijedor 26.5.1992. Prijedor Prijedor – Prijedor 21.7.1992. Prijedor Busovača 17.11.1953. Busovača 20.4.1993. Busovača Prijedor 11.5.1932. Prijedor 21.7.1992. Prijedor Busovača 23.9.1959. Busovača 11.7.1993. Busovača Kiseljak 30.9.1971. Kiseljak 20.4.1993. Kiseljak Busovača 2.8.1950. Busovača 12.10.1993. Busovača Kiseljak 6.10.1967. Kiseljak 14.6.1993. Kiseljak Kiseljak 5.11.1972. Kiseljak 3.7.1993. Kiseljak Kiseljak 24.11.1960. Kiseljak 5.10.1993. Kiseljak Kiseljak 6.3.1971. Kiseljak 21.11.1992. Travnik Kiseljak 11.6.1971. Kiseljak 10.12.1993. Fojnica Kiseljak 18.11.1970. Kiseljak 21.1.1994. Kiseljak Kiseljak 27.9.1941. Kiseljak 13.11.1993. Fojnica Kiseljak 1.4.1959. Kiseljak 28.5.1993. Kiseljak Kakanj – Kakanj 13.6.1993. Kakanj Kakanj – Kakanj 9.6.1993. Kakanj

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Komšo (Anto) Zoran Komšo (Mijo) Zoran Komušanac ( – ) Kata Konta (Ivo) Ivka Konjetić (Jozo) Mato Konjetić (Pejo) Mijo Konjevod (Đuro) Nikola Kopač (Stipo) Anto Kopačević (Luka) Anto Kopačević (Luka) Božo Kopčić (Mijo) Ivica Kopčić (Mile) Mato Kopčić (Jakov) Pejo Kopić (Tunjo) Anto Kopić (Marijan) Dubravko Kopić (Pejo) Ilija Kopić (Marko) Josip Kopić ( – ) Ljuba Kopić (Đuro) Marko Kopić (Ivo) Mato Kopić (Marko) Mirko Kopić ( – ) Roko Kopić (Andrija) Stipo Kopić (Pejo) Tunjo Kopljar (Ilija) Ivan Kordić (Vlaho) Filip Kordić (Ljubo) Ilija Kordić (Jure) Ivan Kordić (Vlaho) Mijo Kordić (Ilija) Nedjeljko Kordžik ( – ) Marijan Korovija ( – ) Rudo Kos ( – ) Mara Kos (Mirko) Zdravko Kosić (Ivo) Đuro Kosić (Anto) Miroslav Kosić (Pavo) Pejo Kosir (Ivan) Pero Kostić ( – ) Anđa Kostić (Mihajlo) Branko Kostić (Tade) Branko Kostić ( – ) Ivan Kostić ( – ) Janja Kostić ( – ) Petko Koščak ( – ) Anđela Koščak ( – ) Ivica Koščak (Ivica) Mladen Koštro ( – ) Iva

Općina stanovanja Kakanj Kakanj Tešanj Bugojno Bosanski Brod Bosanski Brod Neum Uskoplje/G.Vakuf Odžak Odžak Derventa Tešanj Tešanj Orašje Orašje Orašje Orašje Brčko Orašje Brčko Orašje Odžak Odžak Orašje Derventa Mostar Mostar Mostar Mostar Mostar SA - Centar Vitez SA - Novi Grad Zenica Orašje Orašje Orašje Mostar Konjic SA - Centar Konjic Konjic Konjic Kiseljak Bosanska Dubica Bosanska Dubica Bosanska Dubica Mostar

Datum i općina rođenja 29.3.1974. Kakanj 18.8.1974. Kakanj 1915. Tešanj 6.2.1928. Bugojno 21.3.1972. Hrvatska 7.5.1958. Bosanski Brod 8.3.1965. Neum 1938. Uskoplje/G.Vakuf 18.1.1966. Odžak 10.1.1965. Odžak 8.6.1956. Derventa 21.4.1923. N.p. 12.5.1962. Doboj 21.2.1970. Orašje 6.6.1973. Njemačka 7.6.1969. Orašje 1981. Orašje – Brčko 24.11.1968. Orašje 11.5.1958. Brčko 5.7.1967. Orašje 1910. Odžak 2.5.1935. Odžak 1934. Orašje 3.1.1937. Derventa 13.6.1938. Mostar 11.5.1962. Mostar 9.5.1936. Mostar 2.11.1952. Mostar 12.9.1948. Mostar 1948. SA - Centar – Vitez 1948. SA - Novi Grad 1949. Zenica 3.7.1954. Orašje 22.4.1973. Orašje 17.4.1956. Orašje 25.10.1961. Široki Brijeg 1923. Konjic 1956. Konjic 23.6.1937. Konjic 3.6.1907. Konjic 23.12.1913. Konjic – Kiseljak – Bosanska Dubica – Bosanska Dubica – Bosanska Dubica – Mostar

Datum i općina stradanja 11.6.1993. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 4.9.1992. Tešanj 4.9.1993. Bugojno 23.5.1992. Bosanski Brod 14.6.1992. Doboj 14.5.1993. Čapljina 1.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 9.7.1992. Odžak 9.7.1992. Odžak 26.5.1992. Derventa 9.7.1992. Doboj 5.5.1992. Tešanj 16.6.1992. Orašje 19.11.1992. Orašje 27.10.1994. Orašje 2.12.1992. Orašje 8.5.1992. Brčko 13.7.1993. Orašje 5.5.1992. Brčko 19.7.1992. Orašje 1992. Odžak 1.6.1992. Odžak 19.9.1992. Orašje 23.9.1992. Bosanski Brod 3.9.1992. Mostar 19.5.1992. Mostar 19.5.1992. Mostar 20.5.1992. Mostar 27.7.1995. Livno 10.4.1993. SA - Centar 28.8.1993. Vitez 1995. – N.p. 22.6.1993. Zenica 4.12.1992. Orašje 17.11.1992. Orašje 23.4.1993. Hrvatska 20.9.1993. Mostar 23.3.1993. Konjic 23.3.1993. Konjic 25.3.1993. Konjic 25.3.1993. Konjic 25.3.1993. Konjic 14.10.1992. Kiseljak 1.8.1992. Bosanska Dubica 1.8.1992. Bosanska Dubica 1.8.1992. Bosanska Dubica 20.9.1993. Mostar

Status Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil

48

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Kotromanović (Srećko) Grgur Kotromanović (Stipo) Mato Koturić (Ivo) Mladen Koturić (Stjepan) Ranko Kovač (Stipo) Anto Kovač ( – ) Batan Kovač ( – ) Blaž Kovač (Vinko) Branko Kovač (Ivica) Damir Kovač ( – ) Drago Kovač (Jozo) Drago Kovač (Franjo) Fabijan Kovač (Marko) Franjo Kovač (Ilija) Mario Kovač (Niko) Mario Kovač (Anto) Mijo Kovač (Marko) Mirko Kovač (Srećko) Neven Kovač (Anto) Perica Kovač (Niko) Pero Kovač ( – ) Radomir Kovač (Niko) Slavo Kovačević (Ivan) Anto Kovačević (Ivan) Bernard Kovačević ( – ) Božo Kovačević (Damin) Domin Kovačević (Jure) Ilija Kovačević (Anto) Ivan Kovačević (Marko) Ivo Kovačević (Ivan) Jakov Kovačević ( – ) Jela Kovačević (Ivica) Jozo Kovačević (Juro) Jozo Kovačević (Mato) Jozo Kovačević (Marijan) Kata Kovačević (Marija) Ljubomir Kovačević (Marijan) Marija Kovačević ( – ) Marko Kovačević (Marijan) Marko Kovačević (Ilija) Mato Kovačević (Juro) Milenko Kovačević (Matko) Mladen Kovačević ( – ) Nenad Kovačević (Jozo) Nikica Kovačević (Josip) Perica Kovačević (Ljupko) Perica Kovačević (Radmilo) Snježan Kovačević (Matko) Tvrtko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Mrkonjic Grad 10.10.1936. Mrkonjic Grad Mrkonjic Grad 19.2.1938. Mrkonjic Grad Bosanski Šamac 29.5.1968. Bosanski Šamac Bosanski Šamac 4.7.1962. Bosanski Šamac Travnik 16.6.1965. Travnik Derventa – Derventa Odžak – Odžak Kupres 7.11.1969. Posušje Travnik 1.6.1973. Travnik Zenica – Zenica Kakanj 21.7.1963. Kakanj Novi Travnik 29.6.1964. Novi Travnik Novi Travnik 17.2.1929. Novi Travnik Konjic 27.5.1975. Mostar Vitez 22.2.1970. Travnik Travnik 29.9.1973. Travnik Novi Travnik 13.10.1932. Novi Travnik Vitez 16.6.1960. Vitez Travnik 3.3.1972. Travnik Novi Travnik 29.6.1942. Novi Travnik Derventa – Derventa Travnik 18.7.1965. Travnik Bosanski Brod 21.6.1946. Odžak Zenica 3.10.1966. Zenica Brčko N.p. Gradačac 2.8.1952. Gradačac Derventa 11.6.1967. Derventa Modriča 2.2.1964. Modriča SA - Novi Grad 13.7.1946. Banja Luka Bosanski Brod 11.5.1938. Bosanski Brod Odžak 1932. Odžak Derventa 1.5.1951. Derventa Odžak 13.3.1967. Odžak Gradačac 19.3.1964. Gradačac Gradačac N.p. Bosanski Brod 24.1.1971. Njemačka Gradačac 9.4.1936. Gradačac Odžak 1924. Odžak Kakanj 15.12.1964. Kakanj Odžak 1.2.1958. Odžak N.p. 5.11.1935. Mostar Uskoplje/G.Vakuf 2.1.1946. Uskoplje/G.Vakuf Odžak 1923. Odžak Bosanski Brod 4.6.1971. Hrvatska Travnik – Travnik Bugojno 16.11.1952. Bugojno Vitez 20.12.1961. Bugojno Uskoplje/G.Vakuf 19.1.1931. Uskoplje/G.Vakuf

Datum i općina stradanja Status 15.9.1995. Donji Vakuf Vojnik 15.9.1995. Donji Vakuf Vojnik 19.8.1992. Bosanski Šamac Vojnik 16.12.1992. Bosanski Šamac Vojnik 12.6.1993. Travnik Vojnik 1992. Derventa Civil 1992. Odžak Civil 10.4.1992. Kupres Vojnik 23.10.1993. Kreševo Vojnik 16.3.1993. Zenica Vojnik 9.6.1993. Kakanj Vojnik 25.10.1993. Novi Travnik Vojnik 9.11.1993. Novi Travnik Vojnik 1.5.1993. Konjic Vojnik 1.7.1993. Travnik Vojnik 29.1.1994. Kiseljak Vojnik 21.7.1993. Novi Travnik Vojnik 18.7.1993. Vitez Vojnik 12.10.1993. Kiseljak Vojnik 25.10.1993. Novi Travnik Vojnik 1.5.1992. Derventa Civil 6.1.1993. Travnik Vojnik 10.7.1992. Bosanski Brod Vojnik 28.3.1993. Zenica Vojnik 11.5.1992. Brčko Civil 22.10.1994. Gradačac Vojnik 30.9.1992. Bosanski Brod Civil 9.8.1992. Derventa Vojnik 23.4.1993. SA - Centar Vojnik 5.6.1994. Hrvatska Vojnik 1992. Odžak Civil 20.8.1992. Derventa Vojnik 1.12.1992. Bosanski Šamac Vojnik 13.8.1992. Gradačac Vojnik 12.10.1992. Gradačac Vojnik 21.6.1992. Bosanski Brod Vojnik 13.10.1992. Gradačac Vojnik 1.6.1992. Odžak Civil 13.6.1993. Kakanj Vojnik 4.6.1992. Odžak Vojnik 1.5.1992. Mostar Civil 4.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik 15.7.1992. Odžak Civil 24.9.1992. Hrvatska Vojnik 8.6.1993. Novi Travnik Vojnik 25.7.1993. Bugojno Vojnik 22.12.1993. Vitez Vojnik 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik

Prezime (ime oca) ime Kovačević (Savo) Vinko Kovačević ( – ) Vlado Kovačić ( – ) Pero Kovačić (Josip) Stanislav Kovačlija ( – ) Pero Kovčalija (Slavko) Pero Kovčo (Mate) Kažimir Kovčo ( – ) Tomislav Kozarić (Blaž) Anđelko Kozarić ( – ) Blaž Kozarić (Marija) Josip Kozarić ( – ) Josipa Kozarić ( – ) Mara Kozarić (Mehmed) Samir Kozina ( – ) Anto-Toni Kozina ( – ) Berta Kozina ( – ) Dražen Kozina (Martin) Josip Kozina (Martin) Kazimir Kozina (Jure) Kristijan Kozina (Stipo) Miroslav Kozina (Ivo) Pero Kozina (Milko) Zdravko Kozomara (Ratko) Slobodan Kožik (Josip) Marijan Kožul ( – ) Ana Kožul (Nikola) Božo Kožul (Andrija) Branko Kožul (Karlo) Danko Kožul (Anto) Franjo Kožul (Anto) Ilija Kožul (Filip) Ivan Kožul (Juro) Ivica Kožul (Anto) Ivo Kožul (Jozo) Mato Kožul (Mato) Mihajlo Kožul ( – ) Stoja Kožul (Marko) Vice Kožul (Ivan) Zdravko Kožul (Ante) Zoran Kožulović (Anto) Josip Kožulović (Mato) Niko Krainović (Marko) Marinko Krajina (Franjo) Anica Krajina (Stipe) Ante Krajina (Jakov Lukic) Doma Krajina (Stipo) Drago Krajina (Anto) Franjo

Općina stanovanja SA - Novi Grad Brčko Bugojno Bihać Prozor Prozor Tomislavgrad Kupres Prozor Konjic Konjic Konjic Konjic Tomislavgrad SA - Novi Grad Travnik Trebinje Derventa Travnik SA - Centar Travnik Travnik Vitez Mostar SA - Novi Grad Konjic Široki Brijeg Mostar Mostar Kreševo Maglaj Mostar Kreševo Maglaj Kreševo Kreševo Konjic Široki Brijeg Široki Brijeg Široki Brijeg Maglaj Maglaj N.p. Doboj Tešanj Doboj Fojnica Tešanj

Datum i općina rođenja 28.9.1949. Derventa N.p. – Bugojno 7.1.1944. Bihać 1957. Prozor 23.3.1967. Prozor 3.8.1961. Tomislavgrad – Kupres 2.1.1950. Konjic 1903. Konjic 21.7.1947. Konjic – Konjic – Konjic 5.5.1969. Tomislavgrad 2.8.1938. SA - Novi Grad 1933. Travnik – Trebinje 27.9.1971. Derventa 1967. Travnik 1.7.1974. SA - Centar 1967. Travnik 30.11.1955. Travnik 8.1.1962. Vitez 30.6.1974. Mostar 1949. Banja Luka 1929. Konjic 7.7.1960. Široki Brijeg 16.2.1963. Mostar 30.4.1968. Mostar 4.10.1947. Kreševo 29.6.1973. Maglaj 15.8.1954. Mostar 12.11.1963. Sarajevo Grad 19.9.1965. Maglaj 16.1.1940. Kreševo 26.8.1957. Kreševo 1935. Konjic 10.10.1964. Široki Brijeg 3.9.1972. Njemačka 15.10.1964. Široki Brijeg 21.10.1968. Maglaj 2.1.1971. Maglaj 31.10.1965. Kiseljak 5.7.1920. Doboj 4.7.1933. – N.p. 17.5.1907. Tešanj 6.4.1937. Fojnica 24.10.1931. – N.p.

Datum i općina stradanja 2.7.1992. SA - Novi Grad 11.5.1992. Brčko 1.7.1993. Bugojno 1995. Bihać 14.9.1993. Prozor 14.9.1993. Prozor 10.4.1992. Tomislavgrad 6.4.1992. Kupres 14.9.1993. Prozor 14.9.1993. Konjic 23.3.1993. Konjic 23.3.1993. Konjic 1993. Konjic 19.5.1992. Tomislavgrad 24.4.1992. SA - Novi Grad 8.6.1993. Travnik 23.6.1992. Trebinje 7.7.1992. Derventa 8.6.1993. Travnik 6.10.1995. SA - Centar 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Zenica 22.12.1993. Vitez 21.8.1992. Mostar 11.4.1993. SA - Novi Grad 22.4.1993. Konjic 17.6.1994. Stolac 23.8.1993. Mostar 14.7.1992. Mostar 17.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 31.8.1992. Teslić 3.4.1992. Mostar 20.6.1993. Kreševo 25.6.1993. Maglaj 27.6.1993. Kreševo 23.6.1993. Kreševo 22.4.1993. Konjic 26.5.1992. Mostar 17.4.1992. Čapljina 26.5.1992. Mostar 17.8.1992. Teslić 27.8.1992. Teslić 28.10.1992. Sokolac 13.7.1992. Doboj 25.7.1992. Doboj 13.7.1992. Doboj 2.7.1993. Fojnica 9.7.1992. Doboj

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil

kolovoz 2008.

49

Prezime (ime oca) ime Krajina ( – ) Ivka Krajina (Nikola) Katica Krajina (Nikola) Marica Krajina (Martin) Marijan Krajina (Mato) Marko Krajina (Anto) Mato Krajina (Dragutin) Pero Krajina (Ivan) Zdravko Krajina (Jozo) Zvonko Krajina (Vladimir) Željko Krajinović ( – ) Ante Krajinović (Stipo) Anto Krajinović (Anto) Finka Krajinović (Tomo) Jedinko Krajinović ( – ) Jela Krajinović (Niko) Josip Krajinović (Stipo) Niko Krajinović (Jure) Perica Krajinović (Anto) Pero Krajinović (Ante) Stipo Krajnović (Pavo) Drago Krajnović ( – ) Jedinko Krajšumović (Novak) Dragan Kraljek (Juraj) Mirjana Kraljević (Nikola) Blaž Kraljević (Niko) Dragan Kraljević ( – ) Filip Kraljević ( – ) Ivana Kraljević (Pejo) Niko Kraljević (Tadija) Srećko Kraljević (Gojko) Stanislav Kraljević (Nikola) Stanko Kraljević (Vinko) Stjepan Kramar (Ivo) Mato Kramar ( – ) Mirko Kramar (Mijo) Slavko Kramar (Mato) Tonka Kramer (Drago) Drago Kranjc (Franjo) Dražen Krčmar (Stjepan) Boro Kremenjaš (Vladimir) Vjeko Kresić (Nikola) Miljenko Kreševljak (Zrino) Ivan Krešić (Nikola) Ilija Krešić (Jozo) Ivan Krešić (Marijan) Ivan Krešić (Anto) Juro Krešić (Miljenko) Manuela

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Tešanj 28.3.1940. N.p. 9.7.1992. Doboj Doboj 13.10.1935. Doboj 13.7.1992. Doboj Doboj 4.7.1934. Doboj 13.7.1992. Doboj Tešanj 2.1.1951. Tešanj 12.7.1992. Tešanj Bugojno 3.1.1935. Uskoplje/G.Vakuf 29.7.1993. Bugojno Doboj 6.11.1927. Doboj 5.5.1992. Doboj Bugojno 19.5.1971. Bugojno 12.10.1993. Uskoplje/G.Vakuf Tešanj 2.1.1962. Doboj 12.7.1992. Doboj Uskoplje/G.Vakuf 14.9.1969. Uskoplje/G.Vakuf 20.6.1992. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 21.2.1973. Uskoplje/G.Vakuf 28.10.1992. Uskoplje/G.Vakuf Bosanski Šamac – Bosanski Šamac 24.6.1992. Bosanski Šamac Fojnica 14.1.1960. Fojnica 26.7.1993. Fojnica Kiseljak 5.6.1929. N.p. 1991. – N.p. Zenica 3.4.1959. Zenica 18.4.1993. Zenica Derventa – Derventa 1992. Derventa Derventa 24.9.1963. Derventa 16.9.1992. Bosanski Brod Fojnica 30.5.1957. Fojnica 6.7.1993. Fojnica Derventa 25.9.1965. Derventa 28.6.1992. Derventa Derventa 25.1.1961. Derventa 8.6.1992. Derventa Derventa 10.4.1972. Derventa 28.8.1992. Bosanski Brod Derventa 29.4.1968. Derventa 18.5.1992. Derventa Zenica – Zenica 21.4.1993. Zenica Ilijaš 16.5.1970. Sarajevo Grad 11.8.1992. Ilijaš SA - Centar 17.8.1926. SA - Centar 20.7.1992. SA - Centar Ljubuški 19.9.1947. Ljubuški 9.8.1992. Mostar Kreševo 18.12.1957. Kiseljak 21.8.1993. Kreševo Ljubuški – Ljubuški 3.5.1992. Ljubuški Ljubuški – Ljubuški 3.5.1992. Ljubuški Brčko 20.2.1961. Brčko 3.4.1993. Gradačac Čapljina 2.6.1969. Čapljina 7.6.1992. Čapljina Široki Brijeg 13.11.1970. Široki Brijeg 11.6.1992. Mostar Široki Brijeg 1.10.1973. Njemačka 17.11.1993. Široki Brijeg Posušje 18.9.1968. Njemačka 19.6.1993. Jablanica Travnik 6.8.1937. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik – Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 9.6.1967. Travnik 8.6.1993. Travnik SA - Novi Grad 23.3.1962. Vareš 2.2.1993. SA - Novi Grad Maglaj 30.8.1962. Maglaj 21.1.1994. Maglaj Bihać 6.6.1975. Bihać 30.11.1994. Bihać SA - Novi Grad 14.5.1960. Hrvatska 27.9.1992. SA - Novi Grad Zavidovići 5.3.1962. Zavidovići 19.12.1993. Zavidovići Čapljina 19.7.1929. Čapljina 16.6.1992. SA - N. Sarajevo Travnik 14.2.1975. Travnik 9.1.1994. Vitez Čapljina 8.12.1957. Čapljina 13.7.1993. Čapljina Stolac 24.1.1929. Stolac 16.6.1992. Stolac Mostar 31.5.1966. Mostar 9.7.1992. Mostar Tuzla 9.7.1949. Tuzla 30.1.1993. Tuzla SA - N. Sarajevo 25.8.1961. SA - N. Sarajevo 16.6.1992. SA - N. Sarajevo

Status Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Krešić (Tadija) Melita Krešić (Marinko) Mirko Krešić (Jozo) Miro Krešić (Jure) Nikola Krešić (Petar) Romeo Krešić (Vinko) Zoran Krešimir (Stjepan) Marina Krešo (Niko) Anto Krešo (Andrija) Bosiljko Krešo ( – ) Smiljko Krešo (Tadija) Davor Krešo (Jure) Dragan Krešo (Jure) Ivica Krešo (Ivo) Marinko Krešo (Marko) Nedeljko Krešo (Smiljko) Pero Krešo (Stipo) Silvije Krešo (Mirko) Smiljko Krešo (Andrija) Velimir Krešo (Marijan) Zdenko Krezić (Nikola) Bruno Krezić (Franjo) Florijan Krezić (Ivo) Franjo Krezić ( – ) Kata Krezić (Ante) Marinko Krezić (Slavko) Tihomir Krezić (Anto) Velimir Kričančić (Omer) Robert Krijan (Adam) Franjo Krijan (Luka) Ivan Krijan ( – ) Jozo Krijan (Ilija) Jozo Kriličević (Suljo) Nedžad Kristić (Niko) Andrija Kristić (Tadija) Andrija Kristić (Ivo) Dragan Kristić (Franjo) Ljubomir Kristić (Ivica) Mato Kristić ( – ) Stjepan Kristić ( – ) Viktorija Krištić (Jakob) Anđelko Krištić (Marko) Grgo Krištić (Ivo) Pavo Krištić (Peta)r Petar Krištić (Ilija) Tadija Krištić (Đuro) Tunjo Krišto (Mijo) Alojzije Krišto ( – ) Anđelka

Općina stanovanja SA - N. Sarajevo Bosanski Brod Mostar Mostar Mostar Mostar Bugojno Konjic Konjic Konjic Konjic SA - Novi Grad Konjic Livno Konjic Konjic Livno Konjic Konjic Livno Mostar Žepče Žepče Žepče Konjic Mostar Vitez SA - Novi Grad Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Tešanj Gradačac Vareš Kakanj Kakanj Kreševo Sarajevo Grad SA - Novi Grad Orašje Livno Orašje Tešanj Derventa Orašje Livno Vitez

Datum i općina rođenja 4.3.1937. SA - N. Sarajevo 19.3.1960. Bosanski Brod 19.2.1959. Mostar 2.1.1955. Mostar 31.8.1973. Mostar 5.2.1962. Mostar 29.1.1973. Bugojno 15.2.1935. Konjic 22.2.1958. Konjic 1940. Konjic 14.10.1974. Konjic 3.5.1956. SA - Novi Grad 17.9.1935. Konjic 21.5.1969. Livno 12.11.1953. Konjic 14.9.1961. Konjic 30.9.1970. Livno 28.12.1940. Konjic 29.1.1934. Konjic 24.5.1967. Livno 14.9.1958. Mostar 27.2.1963. Žepče 2.2.1934. Žepče 1933. Žepče 1946. Konjic 19.6.1962. Mostar 4.3.1969. Vitez 12.3.1968. Sarajevo Grad 11.2.1970. Bosanski Brod 12.5.1959. Bosanski Brod 1927. Bosanski Brod 1955. Bosanski Brod 29.10.1972. Doboj 4.8.1946. Gradačac 30.11.1961. Sarajevo Grad 14.7.1968. Kakanj 3.2.1971. Kakanj 7.2.1950. Sarajevo Grad 1926. N.p. 1928. SA - Novi Grad 19.9.1973. Austrija 25.1.1973. Livno 9.1.1947. Orašje 2.10.1962. Tešanj 18.9.1955. Derventa 18.8.1951. Orašje 3.1.1957. Livno – Vitez

Datum i općina stradanja 16.6.1992. SA - N. Sarajevo 16.4.1992. Bosanski Brod 20.9.1993. Mostar 22.8.1993. Mostar 12.9.1995. Šipovo 26.6.1992. Mostar 4.7.1992 Bugojno 24.3.1993. Konjic 11.6.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 11.6.1993. Konjic 26.10.1992. SA - Novi Grad 16.4.1993. Konjic 22.9.1993. N.p. 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 25.10.1992. Jajce 16.4.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 17.9.1993. Mostar 12.5.1993. Mostar 16.8.1993. Žepče 16.8.1993. Žepče 16.8.1993. Žepče 19.5.1993. Konjic 12.5.1992. Mostar 18.4.1993. Vitez 25.8.1993. SA - Novi Grad 14.6.1992. Derventa 8.8.1992. Bosanski Brod 18.9.1992. Bosanski Brod 4.7.1992. Bosanski Brod 9.9.1992. Doboj 13.8.1992. Gradačac 19.10.1995. Jajce 10.11.1993. Fojnica 13.6.1993. Kakanj 23.6.1993. Kreševo 1992. Sarajevo Grad 26.10.1993. SA - Novi Grad 14.5.1995. Orašje 24.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 24.7.1992. Orašje 5.3.1994. Tešanj 9.5.1992. Bosanski Brod 19.7.1992. Orašje 30.7.1992. Livno 23.9.1993. Vitez

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

50

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Krišto (Pero) Anto Krišto (Stipo) Anto Krišto (Mato) Dražen Krišto (Nikola) Frano Krišto (Marko) Goran Krišto (Stipo) Ivo Krišto (Jozo) Josip Krišto (Mirko) Josip Krišto (Luka) Jozo Krišto (Vinko) Jozo Krišto (Mato) Ljuban Krišto (Jerko) Marinko Krišto (Luka) Niko Krišto (Ivica) Stipo Krišto (Tomo) Stojan Krišto (Anto) Vlado Krišto (Franjo) Žarko Krivić (Tomislav) Stipan Krivić ( – ) Stipo Krivić (Stipo) Tomislav Krizmanić (Anton) eljko Križan (Martin) Stipe Križanac (Jozo) Andrija Križanac (Ivo) Anto Križanac (Jako) Anto Križanac (Anto) Darko Križanac (Anto) Dragan Križanac (Niko) Dragan Križanac (Nikola) Dragan Križanac (Ilija) Franjo Križanac (Stipo) Ivan Križanac (Anto) Ivica Križanac (Stipo) Jako Križanac (Ivica) Josip Križanac (Andrija) Jozo Križanac (Franjo) Mario Križanac (Franjo) Miro Križanac (Ivo) Miro Križanac (Niko) Nikica Križanac (Stipo) Ranko Križanac (Rudolf) Rudo Križanac (Jozo) Tomo Križanac (Jakov) Vlado Križanac (Nikola) Željko Križanić ( – ) Ramzo Križanović (Vlado) Bono Križanović (Stipo) Frano Križanović (Pero) Ilija

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Busovača 1.8.1938. Busovača 4.11.1995. Busovača Vitez 22.12.1929. Vitez 16.4.1993. Vitez Livno 1.10.1974. Sarajevo Grad 15.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf Tomislavgrad 2.1.1962. Tomislavgrad 10.9.1993. Prozor Busovača 6.11.1970. Travnik 16.6.1993. Busovača Busovača 24.6.1961. Zenica 1.12.1993. Busovača Uskoplje/G.Vakuf 14.9.1970. Uskoplje/G.Vakuf 3.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf Busovača 24.11.1968. Busovača 28.8.1993. Busovača Busovača 13.10.1930. Busovača 20.4.1993. Busovača Busovača 22.10.1926. Busovača 24.4.1993. Zenica Uskoplje/G.Vakuf 16.6.1958. Uskoplje/G.Vakuf 4.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Busovača 10.8.1968. Busovača 12.6.1993. Busovača Busovača 14.7.1927. Busovača 25.1.1993. Busovača Busovača 7.2.1969. Busovača 4.3.1993. Travnik Tomislavgrad 13.12.1954. Tomislavgrad 12.4.1992. Tomislavgrad Vitez 17.5.1956. Vitez 5.9.1993. Vitez Busovača 14.8.1958. Busovača 25.5.1993. Vitez Tomislavgrad 22.12.1956. Tomislavgrad 10.4.1992. Kupres Derventa – Derventa 27.5.1992. Derventa Derventa 20.5.1939. Hrvatska 27.5.1992. Derventa Orašje 9.1.1968. Hrvatska 30.8.1992. Orašje Livno 3.7.1968. Livno 27.3.1992. Livno Travnik 14.9.1967. Travnik 18.7.1993. Vitez Jajce 14.7.1904. Jajce 1.11.1992. Jajce Vitez 14.8.1942. Vitez 22.11.1993. Vitez Travnik 1974. Travnik 5.6.1993. Travnik Vitez 23.7.1956. Vitez 18.5.1995. Vitez Vitez 12.2.1945. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 25.6.1960. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 22.11.1928. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 14.9.1940. Vitez 1.11.1993. Vitez Vitez 15.1.1959. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 15.8.1946. Vitez 1.8.1993. Vitez Travnik 15.5.1974. Travnik 18.9.1993. Vitez Vitez 1.3.1938. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 29.4.1974. Vitez 29.10.1993. Vitez Vitez 4.10.1967. Vitez 9.7.1993. Vitez Travnik 7.10.1966. Travnik 5.12.1995. Kiseljak Vitez 26.9.1955. Vitez 21.7.1995. Vitez Travnik 16.4.1965. Travnik 22.12.1993. Vitez Travnik 2.6.1958. Travnik 8.2.1994. Vitez Vitez 19.9.1969. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 5.9.1956. Vitez 28.9.1993. Vitez Vitez 5.3.1958. Vitez 18.9.1993. Vitez Vitez – Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 17.8.1960. Travnik 22.12.1993. Vitez Bugojno 13.1.1947. Bugojno 20.7.1993. Bugojno Vitez 24.7.1950. Vitez 28.7.1993. Vitez

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Križanović (Marko) Ivo Križanović (Nikola) Josip Križanović (Anto) Mijo Križanović (Mirko) Sanja Križanović (Pero) Srećko Križanović (Mirko) Viktor Križanović (Pero) Vlado Križanović (Smiljan) Zvonko Križanović (Zlatan) Željko Križić ( – ) Iva Križić (Mato) Josip Križić (Marko) Jure Križić (Andrija) Luka Križić (Petar) Nikola Krkić ( – ) Bosa Krkić ( – ) Božica Krkić ( – ) Ivana Krkić ( – ) Manda Krkić ( – ) Mara Krkić ( – ) Miho Krkić ( – ) Peno Krkić ( – ) Saša Krmek (Jozo) Nikola Krnjić ( – ) Iva Krnjić (Anto) Pejo Krnjić (Anto) Pejo Krnjić (Mato) Željko Krolo (Zdravko) Toni Krstanović (Nikola) Ilija Krstanović (Zvonimir) Ivan Krstanović (Jure) Josip Krstić ( – ) Ljuban Krščo (Rafael) Marinko Krtalić (Blaž) Alen Krtalić (Ivan) Stojan Krunić (Marija) Sani Krušić (Emil) Saša Kubinek (Zvonimir) Denis Kuburić (Salim) Ahmet Kučara (Anto) Miroslav Kučera (Ante) Miroslav Kudić (Marko) Josip Kuhlavi (Josip) Josip Kujundžić (Franjo Marko Kujundžić (Mate) Mirko Kukavica (Stipo) Drago Kukavica (Fabo) Ivo Kukavica (Anto) Mara

Općina stanovanja Vitez Tešanj Bugojno Vitez Vitez Čapljina Zavidovići SA - N. Sarajevo SA - Centar Doboj Doboj Doboj Doboj Ilidža Trebinje Trebinje Trebinje Trebinje Trebinje Trebinje Prijedor Prijedor Čapljina Doboj Brčko Brčko Orašje Derventa Tomislavgrad Kupres Bugojno Kakanj Kiseljak Mostar Mostar SA - Centar SA - Centar Tuzla Modriča SA - Stari Grad Ilidža Prozor SA - Centar Bugojno Bugojno Prijedor Prijedor Prijedor

Datum i općina rođenja 8.5.1946. Vitez 19.11.1971. Tešanj 10.4.1925. Bugojno 4.7.1978. Travnik 25.9.1959. Vitez 28.4.1943. Čapljina 3.4.1963. N.p. 10.10.1966. Konjic 16.5.1962. SA - Centar – Doboj 25.3.1957. Doboj 21.4.1950. Doboj 30.7.1953. Doboj 29.10.1943. Ilidža 1919. Trebinje 1916. Trebinje 1927. Trebinje 1932. Trebinje 1924. Trebinje 1933. Trebinje – Prijedor – Prijedor 12.12.1950. Čapljina – Derventa 14.3.1969. Brčko 2.1.1966. Brčko 1981. Orašje 5.8.1971. Derventa 20.11.1958. Tomislavgrad 27.10.1975. Kupres 16.3.1928. Bugojno – Kakanj 14.4.1966. Kiseljak 12.11.1970. Njemačka 28.8.1930. N.p. 11.2.1965. SA - Centar 7.1.1974. SA - Centar 24.10.1966. Srbija 3.5.1961. Modriča 1954. Sarajevo Grad 21.9.1954. Ilidža 5.11.1966. Prozor 5.3.1942. Hrvatska 14.12.1937. Bugojno 6.5.1942. Bugojno 5.2.1953. Prijedor 1.5.1932. Prijedor 11.9.1939. Prijedor

Datum i općina stradanja 1.7.1993. Vitez 3.4.1994. Tešanj 27.7.1993. Bugojno 10.6.1993. Vitez 28.7.1993. Vitez 12.9.1993. Čapljina 8.6.1992. – N.p. 16.11.1992. SA - N. Sarajevo 10.3.1993. SA - Centar 28.4.1992. Doboj 8.6.1992. Derventa 8.6.1992. Doboj 9.6.1992. Doboj 12.6.1992. Ilidža 13.11.1991. Trebinje 13.11.1991. Trebinje 13.11.1991. Trebinje 13.11.1991. Trebinje 13.11.1991. Trebinje 13.11.1991. Trebinje 25.7.1992. Prijedor 25.7.1992. Prijedor 13.7.1993. Čapljina 1.10.1992. Doboj 8.3.1993. Brčko 20.4.1995. Brčko 2.12.1992. Orašje 12.5.1992. Derventa 10.4.1992. Kupres 4.7.1995. Kupres 17.11.1993. Bugojno 13.6.1993. Kakanj 15.6.1993. Kiseljak 18.7.1993. Mostar 10.5.1992. Bileca 25.7.1992. SA - Centar 8.6.1992. SA - Centar 4.2.1993. Brčko 20.10.1992. Bosanski Šamac 4.12.1992. Ilidža 4.12.1992. Ilidža 24.1.1994. Uskoplje/G.Vakuf 9.8.1993. SA - Centar 2.10.1992. Bugojno 15.5.1992. Bugojno 17.7.1992. Prijedor 25.7.1992. Prijedor 25.7.1992. Prijedor

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Kukavica ( – ) Stipo Kukić (Andrija) Bernard Kukić (Nikola) Blaž Kukolj (Petar) Luka Kukolj (Petar) Mato Kukrić (Mladen) Josip Kukrika (Mate) Željko Kulaš (Ivan) Drago Kulaš ( – ) Fero Kulaš ( – ) Miljenko Kulaš (Ivan) Pero Kulaš (Ivan) Slavko Kulić (Pero) Goran Kulić (Zvonimir) Zoran Kuliš (Ivan) Mario Kuliš (Drago) Mladen Kulušić ( – ) Tomo Kumić (Josip) Željko Kuna (Pero) Anto Kuna (Marko) Franjo Kuna (Mate) Ružica Kunkić ( – ) Jozo Kunkić (Niko) Miroslav Kunoš (Zvonimir) Željko Kuprešak (Luka) Ilija Kuprešak (Jozo) Ivo Kuprešak (Ilija) Marija Kuprešak (Pavo) Pejo Kuprešanin (Zvonimir) Dario Kupreškić ( – ) Anto Kupreškić ( – ) Franjo Kurdija (Marko) Ivan Kurdžić ( – ) Marijan Kurevija (Ivo) Josip Kurevija ( – ) Marica Kurevija (Ivica) Rudo Kurevija (Jure) Stipo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Prijedor 1937. Prijedor 1.6.1992. Prijedor Mostar 8.2.1958. Mostar 6.6.1992. Mostar Mostar 8.6.1945. Mostar 8.7.1992. Mostar Teslić 21.3.1963. Teslić 20.8.1992. Teslić Teslić 21.4.1968. Teslić 14.8.1992. Teslić SA - N. Sarajevo 3.8.1975. SA - Centar 21.1.1994. SA - Stari Grad Mostar 13.2.1971. Njemačka 17.12.1992. Mostar Stolac 23.5.1940. Stolac 19.7.1992. Stolac Čapljina – Čapljina 22.8.1992. Čapljina Trebinje – Trebinje 1992. Trebinje Stolac 18.9.1947. Stolac 22.8.1992. Stolac Mostar 2.9.1935. Stolac 13.7.1993. Mostar Živinice 10.1.1972. Tuzla 22.7.1995. Brčko Vitez 22.3.1966. Travnik 26.11.1993. Vitez Livno 20.5.1973. Livno 23.4.1992. Livno Ilidža 28.1.1975. Ilidža 14.5.1992. Ilidža Mostar – Mostar 7.8.1993. Mostar SA - Stari Grad 26.12.1960. SA - Vogošća 7.12.1992. SA - Stari Grad Busovača 10.2.1966. Busovača 18.4.1993. Busovača SA - N. Sarajevo – SA - N. Sarajevo 1.8.1992. SA - N. Sarajevo Bugojno 2.10.1919. Bugojno 26.6.1993. Bugojno Modriča – Modriča 1.5.1992. Modriča Uskoplje/G.Vakuf 18.10.1965. Uskoplje/G.Vakuf 21.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf Sarajevo Grad 18.6.1974. Fojnica 2.7.1993. Sarajevo Grad Derventa 7.3.1973. Derventa 3.6.1992. Derventa Bosanski Šamac 15.11.1972. Bosanski Šamac 16.11.1992. Orašje Derventa 1920. Derventa 17.6.1992. Derventa Derventa 1.11.1968. Derventa 15.8.1992. Derventa Livno 22.11.1974. Livno 17.9.1993. Mostar Vitez 1936. Vitez 1993. Vitez Vitez 1932. Vitez 1995. Vitez Bosanski Brod 24.7.1958. Bosanski Brod 4.10.1992. Bosanski Brod SA - Novi Grad 9.9.1948. N.p. 6.4.1993. SA - Novi Grad Vitez 24.4.1961. Vitez 10.5.1992. Travnik Zenica 1966. Zenica 18.4.1993. Zenica Vitez 30.1.1952. Vitez 27.8.1993. Vitez Zenica 7.2.1951. Zenica 6.12.1993. Novi Travnik

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Kurre (Tomislav) Alan Kurt (Petar) Jadranko Kurtić (Vladimir) Josip Kurtinović (Mirko) Nedeljko Kurtović (Mato Konjicija) Anđa Kurtušić (Ivan) Pejo Kusić (Vinko) Dragan Kustura (Nikola) Dominko Kustura (Ivo) Dragija Kustura ( – ) Ivo Kustura (Ivica) Jerko Kustura ( – ) Jozo Kustura (Božo) Stanko Kušec (Ivan) Krunoslav Kutleša (Ante) Niko Kutleša (Jozo) Perica Kutlić (Andrija) Jozo Kutlić (Ilija) Mato Kuzek (Leopold) Miroslav Kuzma (Ivan) Rudica Kuzmanić ( – ) Milan Kuzmanić ( – ) Roza Kvasina ( – ) Branko Kvasina (Ivan) Ivo Kvasina (Mato) Jozo Kvasina ( – ) Kata Kvasina (Vlado) Milica Kvasina ( – ) Ruža Kvasina ( – ) Šimo Kvesić (Anto Lučić) Ana Kvesić ( – ) Andrija Kvesić (Jozo) Ivica Kvesić (Ilija) Ivo Kvesić ( – ) Josip Kvesić (Ivan) Jozo Kvesić ( – ) Miljenko Kvesić (Ivan) Vinko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja SA - Novi Grad 14.3.1973. SA - Centar Travnik 3.10.1973. Travnik Gradačac 19.3.1971. Gradačac Zenica 29.7.1965. Zenica SA - Novi Grad 17.6.1946. Sarajevo Grad Doboj 29.4.1940. Doboj Kupres 14.9.1971. Kupres Uskoplje/G.Vakuf 8.9.1966. Uskoplje/G.Vakuf Bugojno 21.7.1930. Bugojno Zenica 1912. Zenica Uskoplje/G.Vakuf 28.4.1939. Uskoplje/G.Vakuf Zenica – Zenica Uskoplje/G.Vakuf 4.11.1966. Uskoplje/G.Vakuf SA - N. Sarajevo – Hrvatska Tomislavgrad 17.9.1965. Tomislavgrad Livno 14.9.1966. Livno Derventa – Derventa Tešanj 1966. Tešanj SA - Novi Grad 14.7.1944. SA - Novi Grad Bosanski Brod 24.4.1947. Hrvatska Vitez – Vitez Mostar – Mostar N.p. 1944. N.p. Odžak 1934. Odžak Kreševo 6.7.1953. Kiseljak Odžak 1935. Odžak SA - N. Sarajevo 11.12.1986. Travnik Uskoplje/G.Vakuf – Uskoplje/G.Vakuf Kiseljak 1939. Kiseljak Hadžići 30.11.1939. SA - Novi Grad Čapljina – Čapljina Kreševo 7.8.1960. Kreševo Ilidža 14.11.1953. Kreševo N.p. N.p. SA - Stari Grad 16.8.1940. Široki Brijeg Široki Brijeg – Široki Brijeg Sarajevo Grad 1952. – N.p.

Datum i općina stradanja 28.9.1994. Ilidža 3.6.1993. Travnik 17.11.1992. Gradačac 5.7.1995. Zenica 15.10.1992. SA - Novi Grad 14.6.1992. Doboj 6.4.1992. Kupres 22.6.1992. Uskoplje/G.Vakuf 21.7.1993. Bugojno 23.4.1993. Zenica 27.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf 18.4.1993. Zenica 19.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 10.6.1992. SA - N. Sarajevo 24.7.1995. Kupres 13.11.1993. Jablanica 13.4.1993. N.p. 1.12.1992. Tešanj 24.4.1993. Ilidža 17.3.1992. Bosanski Brod 1994. Vitez 10.5.1992. Mostar 30.8.1995. N.p. 1.6.1992. Odžak 26.6.1993. Kreševo 1.6.1992. Odžak 3.6.1992. SA - Novi Grad 17.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 23.11.1993. Kiseljak 19.7.1993. Hadžići 1.9.1991. Čapljina 27.6.1993. Kreševo 29.8.1995. SA - N. Sarajevo 7.10.1991. Hrvatska 5.2.1994. SA - Stari Grad 1993. Široki Brijeg 10.4.1992. Sarajevo Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

51

52

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Lacić (Martin) Anica Lacić (Martin) Ivan Lacić (Stipo) Pavo Lacić (Augustin) Zdenko Lacković (Đuro) Branko Lacković (Đuro) Zlatko Laco (Sarafin) Stjepan Laco (Niko) Zdenko Ladan (Tomo) Frano Ladan (Pejo) Ivo Ladan (Ivan) Jozo Ladan (Mijo) Juro Ladan (Ivo) Karlo Ladan (Slavko) Karlo Ladan (Mato) Marijan Ladan (Anto) Mirko Ladan (Franjo) Nikola Ladan (Ivo) Pile Lajner (Tomislav) Josip Lajsner (Dragutin) Matija Lalić ( – ) Branislav Lalić ( – ) Mato Lamešić (Franjo) Ilija Lamešić ( – ) Ivan Lamešić (Ivo) Josip Landek (Vladimir) Dražen Lasica ( – ) Jozefina Lasić (Jozo) Antonio Lasić (Mirko) Blago Lasić (Petar) Dragan Lasić (Jure) Ivan Lasić (Tomo) Ivan Lasić (Ivo) Jozo Lasić (Ivan) Mario Lasić (Pero) Marko Lasić (Ivica) Mato Lasić ( – ) Miro Lasić ( – ) Ruža Lasić (Ivan) Tomislav Lasić (Gojko) Vincel Lasta (Pero) Božo Lasta ( – ) Ivan Lašić ( – ) Boro Laštro (Mirko) Darko Laštro (Ludvig) Ivo Laštro (Petar) Ivo Laštro (Marko) Marijan Laštro (Marko) Mirjana

Općina stanovanja Brčko Brčko Jajce Jajce SA - Novi Grad Bosanski Brod Kiseljak Kiseljak Jajce Jajce Prozor Jajce Jajce Prozor Jajce Jajce Jajce Jajce Ilijaš Jajce SA - Centar Fojnica Tuzla Bosanski Brod Tuzla Bosanski Brod Sarajevo Grad Jablanica Mostar Široki Brijeg Široki Brijeg Mostar Ilidža Široki Brijeg Mostar Gradačac N.p. Široki Brijeg Mostar Široki Brijeg Čapljina Mostar Travnik Livno Busovača Busovača Busovača Busovača

Datum i općina rođenja 1953. Brčko 21.4.1956. Hrvatska 13.9.1928. Jajce 28.6.1953. Jajce 24.7.1938. Hrvatska 14.3.1970. Hrvatska 5.10.1970. Kiseljak 1.7.1971. Kiseljak 16.5.1954. Jajce 11.1.1955. Jajce 24.8.1968. Jajce 18.10.1964. Jajce 29.8.1955. Jajce 26.1.1965. Jajce 7.4.1972. Jajce 3.1.1958. Jajce 13.10.1961. Jajce 7.9.1951. Jajce – Ilijaš – Jajce 1925. Sarajevo Grad 1924. Fojnica 7.2.1948. Tuzla 1937. Bosanski Brod 23.1.1968. Tuzla 17.1.1968. Hrvatska 1910. – N.p. 22.6.1968. Mostar 11.2.1952. Mostar 30.8.1959. Široki Brijeg 3.4.1938. Široki Brijeg 28.4.1937. Široki Brijeg 2.1.1952. Ilidža 15.11.1969. Široki Brijeg 8.5.1945. Mostar 25.5.1943. Gradačac N.p. – Široki Brijeg 19.3.1968. Mostar 8.8.1960. Široki Brijeg 14.12.1939. Čapljina – Mostar – Travnik 10.3.1969. Livno 24.7.1941. Busovača 5.5.1950. Busovača 1976. Busovača 16.8.1976. Busovača

Datum i općina stradanja 8.5.1992. Brčko 8.5.1992. Brčko 18.8.1992. Jajce 22.11.1993. Vitez 19.5.1992. SA - Novi Grad 2.8.1992. Bosanski Brod 12.10.1992. Kiseljak 28.4.1993. Kiseljak 7.4.1992. Jajce 16.9.1992. Jajce 16.9.1993. Prozor 8.9.1992. Jajce 23.12.1993. Busovača 16.9.1993. Prozor 8.10.1992. Jajce 16.9.1992. Jajce 25.8.1992. Jajce 2.9.1992. Jajce 15.6.1992. Ilijaš 19.7.1992. Jajce 2.7.1992. SA - Centar 24.12.1993. Fojnica 12.10.1992. Tuzla 30.8.1992. Bosanski Brod 20.7.1994. Tuzla 26.5.1992. Derventa 1992. Sarajevo Grad 31.7.1993. Jablanica 16.5.1993. Mostar 21.9.1993. Mostar 24.8.1993. Mostar 29.7.1993. Mostar 15.6.1993. Kiseljak 22.9.1993. Mostar 12.5.1992. Mostar 18.6.1994. Gradačac 1991. – N.p. 1.5.1992. Mostar 20.9.1993. Mostar 19.9.1993. Mostar 6.3.1992. Čapljina 25.5.1992. Mostar 1991. Travnik 25.10.1992. Prozor 15.6.1993. Busovača 4.12.1995. Hrvatska 1993. Bosna i Hercegovina 26.4.1992. Busovača

L

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Laštro (Anto) Željko Latić ( – ) Mirko Lauc (Ante) Gojko Lauc (Milan) Vinko Lauš ( – ) Drago Lauš (Ivo) Dragun Lauš (Ivo) Fabjan Lauš (Fabijan) Ivica Lauš (Dragun) Ivo Lauš (Niko) Ivo Lauš ( – ) Mara Lauš ( – ) Markeša Lauš (Ivo) Miroslav Lauš ( – ) Sarafina Lauš-Pjanić (Anto) Jakov Lavčug ( – ) Boris Lavriv (Sciban Mihajlo) Ana Lazić (Milomir) Dragan Lebo (Jure) Franjo Lebo (Nediljko) Igor Ledušić (Ante) Petar Legenović (Milivoj) Branislav Legradi (Antun) Zvonko Lekić (Franjo) Dragan Lekić (Pero) Goran Lekić (Marko) Mirko Lekić (Marko) Miroslav Lekić (Jozo) Nevenka Lekić (Mato) Valentin Leko (Ivan) Ivan Leko (Ivan) Ivan Leko (Mirko) Mario Leko (Tadija) Marko Leko ( – ) Šćepo Lenić (Đuro) Mato Leovac (Ivo) Brane Leovac (Jozo) Ivica Leovac (Ilija) Ivo Leovac (Mijo) Jozo Leovac (Niko) Šimo Leovac (Ivo) Tomislav Leovac (Ivo) Vinko Lepan (Jure) Drago Lepan (Jozo) Ivo Lepan (Mato) Niko Lepan (Tadija) Petar Lepčin (Rudolf) Stjepan Lešić (Drago) Anđelko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Busovača 1.11.1964. Zenica 8.10.1993. Busovača Zenica – Zenica 27.4.1993. Zenica Bosanski Brod 11.6.1957. Srbija 6.4.1992. Bosanski Brod Ljubuški 15.4.1962. Ljubuški 1.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Travnik 1958. Travnik 9.6.1993. Travnik Travnik 18.10.1959. Travnik 10.6.1993. Travnik Travnik 5.2.1961. Travnik 8.6.1993. Zenica Travnik 1942. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 16.9.1939. Travnik 8.6.1993. Travnik Zenica 5.6.1967. Zenica 28.3.1993. Zenica Travnik – Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik – Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 27.7.1970. Travnik 10.6.1993. Travnik Travnik – Travnik 8.6.1993. Travnik SA - Novi Grad 31.8.1945. Ilidža 27.10.1992. SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo – SA - N. Sarajevo 1.8.1992. SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad 16.12.1942. Prnjavor 1.12.1993. Sarajevo Grad Mostar – Srbija 23.2.1993. Mostar Uskoplje/G.Vakuf 26.9.1931. Uskoplje/G.Vakuf 1.11.1993. Bugojno Jablanica 27.8.1977. Mostar 28.7.1993. Jablanica Tomislavgrad 10.10.1972. Tomislavgrad 10.4.1992. Kupres Travnik 18.6.1963. Travnik 10.1.1994. Novi Travnik Bosanski Brod 11.8.1960. Hrvatska 1.5.1992. Bosanski Brod Fojnica 16.5.1959. Fojnica 2.7.1993. Fojnica Vareš 14.10.1959. Vareš 29.10.1993. Vareš Vitez 8.7.1953. Vitez 16.6.1993. Vitez Vitez 18.7.1953. Vitez 16.6.1993. Vitez Novi Travnik 11.1.1961. Novi Travnik 26.10.1993. Novi Travnik Zenica 13.10.1963. Zenica 30.6.1995. Livno Derventa 16.2.1972. Derventa 4.8.1992. Derventa Derventa 11.10.1945. Derventa 20.4.1992. Derventa SA - Novi Grad 11.2.1961. SA - Centar 9.6.1992. SA - Novi Grad Mostar 26.6.1950. Mostar 30.6.1993. Mostar Mostar 1914. Mostar 19.5.1992. Mostar Bosanski Šamac 11.2.1972. Hrvatska 23.4.1992. Bosanski Šamac Jajce 17.12.1972. Jajce 25.8.1992. Jajce Jajce 21.6.1970. Jajce 1.10.1992. Jajce Bosanski Šamac 4.4.1968. Bosanski Šamac 19.4.1992. Bosanski Šamac Odžak 22.5.1970. Odžak 6.7.1992. Odžak Jajce 19.3.1939. Jajce 20.8.1992. Jajce Jajce 12.8.1957. Jajce 9.6.1992. Jajce Jajce 5.6.1955. Jajce 24.10.1992. Jajce Bosanski Brod 4.4.1952. Bosanski Brod 9.5.1992. Bosanski Brod Bosanski Brod 7.10.1953. Bosanski Brod 21.9.1992. Derventa Fojnica 5.4.1964. Sarajevo Grad 3.2.1994. Fojnica Bosanski Brod 26.1.1950. Bosanski Brod 4.7.1992. Doboj Orašje 6.4.1955. Hrvatska 6.5.1992. Orašje Novi Travnik 18.7.1962. Novi Travnik 15.12.1993. Novi Travnik

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

53

Prezime (ime oca) ime Lešić ( – ) Bero Lešić (Niko) Boro Lešić (Ivo) Drago Lešić (Pero) Goran Lešić ( – ) Nevenka Lešić (Josip) Valentin Lešić (Niko) Vlado Letić ( – ) Marko Letić ( – ) Mira Letić (Lucija) Mirko Letić ( – ) Nikola Letić (Jakov) Željko Leto (Ante) Davor Lijović (Boško) Josip Lijović (Jure) Miran Likosar (Ladislav Cerić) Lidija Likosar ( – ) Zlatan Limbocki (Karlo) Petar Limov (Mile) Nikola Lipovac (Stjepan) Zlatko Livaja (Mijo) Ivan Livaja (Ilija) Kata Livaja (Marko) Ljubo Livaja (Stjepan) Milenko Livaja (Ivan) Pero Livaja (Frano) Predrag Livaja (Stipo) Željko Livak ( – ) Ilija Livančić (Anto) Igor Livančić (Jozo) Ivica Livančić (Franjo) Jure Livančić (Marko) Marin Livančić (Anto) Mirko Livančić (Stipo) Miroslav Livančić (Ivo) Nikica Livančić (Franjo) Nikola Livančić (Ivo) Stipo Livančić (Jozo) Željko Logara (Ivan Danimir Lolić (Šimo) Alen Lončar (Ivan) Branko Lončar (Ivan) Dražan Lončar (Jure) Ilija Lončar (Mirko) Ilija Lončar (Anto) Josip Lončar (Žarko) Jozo Lončar (Frano) Pero Lončar (Radoslav) Tadija

Općina stanovanja Travnik Travnik Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik Sarajevo Grad Vitez Zenica Travnik Zenica Travnik Zenica Mostar Livno Livno Olovo Olovo SA - Novi Grad Čapljina Bosanski Brod SA - Centar Konjic Busovača Konjic SA - N. Sarajevo Konjic Mostar Kotor Varoš Vitez Travnik Vitez Vitez Vitez Vitez Busovača Vitez Vitez Vitez Grude SA - Centar Orašje Mostar Derventa Žepče Žepče Kiseljak Široki Brijeg Tomislavgrad

Datum i općina rođenja 1967. Travnik 28.11.1966. Travnik 27.5.1941. Novi Travnik 15.4.1974. Novi Travnik 1961. Novi Travnik – Sarajevo Grad 18.5.1958. Travnik – Zenica N.p. 20.6.1949. Zenica N.p. 14.3.1966. Zenica 15.2.1972. Mostar 1.6.1964. Livno 1.3.1954. Livno 1930. Olovo 1930. Olovo 12.7.1967. SA - Novi Grad 10.3.1959. Srbija 20.4.1950. Bosanski Brod 24.12.1953. SA - Centar 19.12.1939. Konjic 24.7.1967. Busovača 24.1.1965. Konjic 15.1.1962. Konjic 5.3.1966. Konjic 21.11.1964. Mostar – Kotor Varoš 18.4.1976. Travnik 26.1.1960. Travnik 22.4.1950. Vitez 1969. Travnik 19.10.1958. Vitez 17.8.1971. Vitez 20.6.1937. Busovača 19.6.1964. Vitez 5.9.1968. Travnik 12.4.1965. Travnik 24.10.1959. Grude 4.4.1977. Hrvatska 25.7.1964. Hrvatska 16.12.1974. Mostar 6.2.1962. Derventa 10.8.1963. Žepče 2.4.1958. Žepče 15.2.1959. Kiseljak 4.5.1954. Široki Brijeg 22.1.1977. Tomislavgrad

Datum i općina stradanja 1.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 25.10.1993. Novi Travnik 25.10.1993. Novi Travnik 26.10.1993. Novi Travnik 18.5.1992. Sarajevo Grad 22.12.1993. Vitez 20.4.1993. Zenica 24.5.1992. Travnik 24.4.1993. Zenica 24.5.1992. Travnik 17.4.1993. Zenica 9.8.1993. Mostar 31.12.1992. Livno 12.5.1992. Livno 15.7.1992. Olovo 15.7.1992. Olovo 4.12.1992. Ilidža 19.4.1993. Stolac 31.5.1992. Doboj 1.7.1995. SA - Centar 5.7.1993. Konjic 30.4.1993. Busovača 19.7.1993. Konjic 22.10.1993. SA - N. Sarajevo 9.5.1993. Konjic 15.1.1995. Bos. Grahovo 11.6.1992. Kotor Varoš 10.10.1993. Vitez 6.6.1993. Travnik 23.9.1993. Vitez 19.9.1993. Vitez 17.4.1993. Vitez 24.12.1993. Vitez 28.1.1993. Busovača 13.8.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 18.4.1993. Vitez 4.10.1993. Mostar 18.8.1992. SA - Centar 5.12.1992. Orašje 3.11.1994. Kupres 8.6.1992. Derventa 13.10.1992. Žepče 30.6.1993. Žepče 7.2.1994. Kiseljak 28.1.1995. Mostar 22.2.1995. upres

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Lončar (Mato) Vinko Lončar (Stjepan) Zoran Lončarević (Simeun) Dragutin Lončarević (Šimun) Rudolf Lončarić (Šimun) Dragutin Lončarić (Ivan) Ljerka Lončarić (Ivica) Vlatko Lorenc (– ) Ignac Lovreković (Andrija) Željko Lovren (Mladen) Miroslav Lovrenović (Vinko) Branimir Lovrenović (Marko) Ferdo Lovrenović (Anto) Ivica Lovrić (Anto) Anđelko Lovrić (Ivan) Ante Lovrić (Jozo) Anto Lovrić (Ote) Anto Lovrić (Ivica) Berislav Lovrić (Tadija) Cvitan Lovrić (Jure) Franjo Lovrić (Martin) Igor Lovrić (Jakov) Ilija Lovrić (Pero) Ivan Lovrić (Slavko) Ivan Lovrić (Ivo) Ivica Lovrić (Pero) Ivica Lovrić (Anto) Ivo Lovrić (Joso) Ivo Lovrić (Niko) Ivo Lovrić (Marko Marić) Jela Lovrić (Niko) Jerko Lovrić (Anto) Josip Lovrić (Anđelko) Jozo Lovrić (Ivan) Marijan Lovrić (Ljupko) Marinko Lovrić (Mile) Marko Lovrić (Jozo) Mate Lovrić (Ivo) Milan Lovrić (Stipo) Mirko Lovrić (Jozo) Niko Lovrić (Ilija) Nikola Lovrić (Anto) Pero Lovrić (Vinko) Ronaldo Lovrić (Ilija) Slavko Lovrić (Mirko) Vito Lovrić (Filip) Zdravko Lovrić (Anto) Zoran Lovrić (Franjo) Zoran

Općina stanovanja SA - Novi Grad Derventa Višegrad Višegrad SA - N. Sarajevo SA - Centar Brčko Sarajevo Grad Bosanski Brod Sanski Most Vareš Vareš Travnik Teslić Mostar Busovača Prijedor Bugojno Mostar Busovača SA - Novi Grad Mostar Brčko Mostar Bosanski Brod Bosanski Brod Vitez Prijedor Fojnica Mostar Prijedor Vitez Prijedor Derventa Prijedor Široki Brijeg Derventa Prozor SA - N. Sarajevo Fojnica Žepče Vitez SA - Centar SA - Novi Grad Fojnica Brčko SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad

Datum i općina rođenja 12.1.1928. SA - Novi Grad 15.4.1961. Derventa 12.11.1943. Višegrad – Višegrad 12.11.1943. Sarajevo Grad 6.7.1965. SA - Centar 4.7.1966. Hrvatska 1926. Sarajevo Grad 19.1.1955. Hrvatska 28.12.1975. Sanski Most 7.7.1963. Vareš 16.3.1930. Vareš 1.7.1967. Travnik 13.1.1973. Maglaj 7.10.1940. Mostar 3.6.1955. Busovača 16.3.1943. Prijedor 16.10.1953. Bugojno 11.6.1936. Mostar 12.3.1956. Busovača 19.10.1967. Kreševo 31.7.1937. Mostar 20.2.1968. Brčko 8.1.1963. Mostar 7.4.1967. Bosanski Brod 27.8.1964. Hrvatska 30.10.1963. Travnik 27.8.1934. Prijedor 10.6.1938. Fojnica 20.2.1940. Mostar 17.3.1931. Prijedor 13.5.1970. Vitez 29.9.1957. Prijedor 17.10.1964. Derventa – Prijedor 24.11.1968. Široki Brijeg 1.5.1957. Derventa 6.1.1965. Konjic 4.1.1959. Glamoč 2.5.1955. Fojnica 13.11.1975. Žepče 11.4.1969. Vitez 19.6.1974. SA - Centar 17.4.1947. Fojnica 26.9.1961. Fojnica 28.5.1966. Brčko 27.11.1949. SA - Centar 24.12.1955. Sarajevo Grad

Datum i općina stradanja 10.11.1993. SA - Novi Grad 3.5.1992. Derventa 5.10.1993. Višegrad 13.6.1992. Višegrad 5.10.1993. SA - N. Sarajevo 27.5.1992. SA - Centar 13.6.1992. Brčko 24.6.1992. SA - Centar 30.6.1992. Bosanski Brod 5.8.1995. Hrvatska 18.10.1993. Vareš 4.11.1993. Vareš 9.1.1994. Vitez 16.8.1992. Teslić 20.8.1993. Mostar 25.4.1993. Busovača 1.9.1992. Sanski Most 5.7.1993. Bugojno 9.9.1993. Mostar 17.4.1993. Busovača 11.6.1992. SA - Novi Grad 12.5.1992. Mostar 9.10.1992. Brčko 16.6.1993. Mostar 23.5.1992. Derventa 6.4.1992. Bosanski Brod 20.9.1993. Vitez 25.7.1992. Prijedor 2.7.1993. Fojnica 9.9.1993. Mostar 29.8.1995. Prijedor 26.7.1993. Vitez 24.7.1992. Prijedor 15.8.1992. Derventa 1991. Prijedor 8.11.1992. Mostar 5.6.1995. Derventa 24.4.1993. Prozor 1.6.1995. SA - N. Sarajevo 6.2.1994. Fojnica 1993. Žepče 3.1.1993. Vitez 28.12.1992. SA - Vogošća 28.6.1995. SA - Novi Grad 11.7.1993. Fojnica 21.8.1992. Gradačac 28.10.1993. SA - N. Sarajevo 28.10.1993. SA - Novi Grad

Status Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

54

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Lovrić (Dragica) Željko Lovrić (Franjo) Željko Lovrić (Mato) Željko Lovrinović (Ivo) Jozo Lovrinović (Ivo) Kazimir Lovrinović (Frano) Marko Lovrinović (Niko) Tončo Lovrinović (Mato) Vlado Lovrinović (Slavko) Vlado Lovrinović (Drago) Željko Lozančić (Pavle) Anto Lozančić (Mirko) Dario Lozančić (Jozo) Darko Lozančić (Vinko) Dragan Lozančić (Ilija) Drago Lozančić (Juro) Ivan Lozančić (Pero) Marko Lozančić (Mato) Stipo Lozančić (Mijo) Svjetlan Lozančić (Ivo) Tomislav Lozančić (Mato) Zdravko Lozančić (Drago) Zlatko Lozić (Ivo) Ana Lozić (Pero) Mladen Lozić (Joze) Stipo Lozić (Mato) Vlatko Lozić-Dole (Ilija) Ivan Lozo (– ) Antonija - Tonka Lubar (Niko) Stipo Lubina (– ) Kata Lubina (Jozo) Mijo Luburić (Mato) Dragan Luburić (– ) Mila Lucić (Ilija) Ivan Lucić (Đuro) Marko Lucić (Božo) Miroslav Lucić (Anto) Stjepan Lucić (Marko) Tomislav Lucić (Marko) Željko Lučić (Jozo) Ante Lučić (Jozo) Ante Lučić (Niko) Antun Lučić (– ) Cvijeta Lučić (Franjo) Davor Lučić (Frano) Dominko Lučić (Niko) Dragan Lučić (Anto) Ivanko Lučić (– ) Ivo

Općina stanovanja Travnik SA - Novi Grad Fojnica Vitez Travnik Travnik Travnik Vitez Zenica Travnik Žepče Novi Travnik Kupres Kupres Novi Travnik Žepče Novi Travnik Novi Travnik Kakanj Kupres Novi Travnik Travnik Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Sarajevo Grad Bugojno Bosanski Šamac Bosanski Šamac Čapljina Mostar Derventa Bosanski Šamac Brčko Ilidža Bosanski Šamac Doboj Bugojno Bugojno Kreševo Trebinje Zenica Bugojno Bugojno Derventa Brčko

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Status 11.10.1967. Travnik 5.9.1993. Vitez Vojnik 28.10.1946. Sarajevo Grad 20.9.1992. SA - Novi Grad Vojnik 30.12.1975. Fojnica 23.11.1995. Kiseljak Vojnik 19.3.1938. Vitez 6.5.1993. Vitez Vojnik 20.6.1958. Travnik 1.11.1993. Vitez Vojnik 15.5.1945. Travnik 11.6.1993. Travnik Vojnik 10.4.1956. Travnik 16.6.1993. Travnik Vojnik 19.3.1967. Travnik 19.9.1993. Vitez Vojnik 18.5.1963. Zenica 18.4.1993. Zenica Vojnik 19.9.1969. Travnik 13.11.1993. Travnik Vojnik 3.9.1970. Žepče 16.7.1992. Teslić Vojnik 17.2.1976. Novi Travnik 3.10.1993. Novi Travnik Vojnik 18.4.1970. Kupres 6.4.1992. Kupres Vojnik 3.12.1955. Kupres 23.11.1993. Livno Vojnik 13.11.1948. Novi Travnik 15.6.1993. Novi Travnik Vojnik 28.4.1939. Žepče 2.1.1993. Žepče Vojnik 14.4.1954. Novi Travnik 25.10.1993. Novi Travnik Vojnik 1968. Novi Travnik 13.5.1993. Hrvatska Vojnik 31.8.1968. Kakanj 9.6.1993. Kakanj Vojnik 6.5.1972. Kupres 6.4.1992. Kupres Vojnik 15.6.1965. Novi Travnik 3.10.1993. Novi Travnik Vojnik 28.11.1972. Travnik 21.1.1994. Vitez Vojnik 21.6.1927. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Civil 15.11.1960. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Vojnik 9.2.1938. Bugojno 21.8.1993. Bugojno Civil 20.2.1974. Bugojno 15.8.1992. Bugojno Vojnik 14.9.1940. Bugojno 8.7.1992. Bugojno Civil 1916. – N.p. 19.4.1992. Sarajevo Grad Civil 25.9.1949. Bugojno 20.7.1993. Bugojno Vojnik 1919. Bosanski Šamac 26.4.1992. Bosanski Šamac Civil 1945. Bosanski Šamac 19.4.1992. Bosanski Šamac Civil 31.1.1962. Čitluk 7.6.1992. Čapljina Vojnik – Mostar 20.6.1992. Mostar Civil 27.11.1943. Derventa 25.9.1992. Doboj Vojnik 11.3.1940. Bosanski Šamac 29.12.1993. Bosanski Šamac Vojnik 10.1.1971. Brčko 8.5.1992. Brčko Vojnik 8.12.1967. Ilidža 16.7.1992. Ilidža Vojnik 20.1.1968. Bosanski Šamac 1992. Bosanski Šamac Vojnik 13.12.1975. Doboj 7.4.1992. Doboj Vojnik 4.1.1937. Bugojno 22.7.1993. Bugojno Vojnik 21.8.1959. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Vojnik 24.9.1964. Kreševo 17.6.1993. Kreševo Vojnik – Trebinje 7.10.1991. Trebinje Civil 11.12.1973. Zenica 9.10.1995. Jajce Vojnik 26.10.1923. Bugojno 1.11.1993. Bugojno Vojnik 6.9.1966. Bugojno 25.5.1992. Bugojno Vojnik 17.10.1954. Derventa 8.5.1992. Derventa Vojnik 1921. Brčko 10.10.1992. Brčko Civil

Prezime (ime oca) ime Lučić (Frano) Ivo Lučić (Marko) Ivo Lučić (Mato) Ivo Lučić (Filip) Jerko Lučić (Stipica) Josip Lučić (Florijan) Josip - Pepa Lučić (Pero) Jozo Lučić (– ) Kata Lučić (Ivan) Mara Lučić (Anto) Marko Lučić (Marijan) Mato Lučić (Marko) Mato Lučić (Ivo) Mijo Lučić (Anto) Mirko Lučić (Ivo) Mirko Lučić (Pero) Mladen Lučić (Anto) Momčilo Lučić (Augustin) Nikica Lučić (Jozo) Niko Lučić (Ante) Pero Lučić (Anto) Pero Lučić (Ivo) Pero Lučić (Mijo) Spomenko Lučić (Marko) Tadija Lučić (Antun) Tado Lučić (Ilija) Vjekoslav Lugonja (Karlo) Ivan Lujačić (– ) Ivo Lujić (Stipo) Mato Lujić (Mato) Stipe Lukač (Ivica) Ivica Lukač (Ivo) Ivo Lukač (Jozo) Ivo Lukač (Ivo) Nikola Lukač (– ) Slavko Lukač (Mato) Šimo Lukač (Pero) Zvonimir Lukačević (Mato) Marija Lukačević (Marko) Mato Lukačević (Ivo) Mladen Lukanović (Jozo) Fabijan Lukanović (Toma) Ružica Lukas (– ) Ivica Lukes (Anto) Vinko Lukeš (– ) Ivica Luketić (Marko) Ivica Lukić (– ) Anto Lukić (Mijat) Antun

Općina stanovanja Bugojno Travnik Travnik Bugojno Bugojno Brčko Bugojno Brčko Bugojno Tuzla Kiseljak Travnik Živinice Travnik Brčko Bugojno Zavidovići Bugojno Travnik Bugojno Travnik Bugojno Kiseljak Gradačac Maglaj Kiseljak Mostar Odžak Livno Livno Bosanski Šamac Bosanski Šamac Odžak Jablanica Sarajevo Grad Bosanski Šamac Modriča Orašje Orašje Orašje Gradačac Modriča Žepče Žepče Žepče SA - Novi Grad Brčko Bosanski Brod

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 13.8.1943. Bugojno 25.7.1993. Bugojno 27.2.1967. Travnik 14.9.1992. Travnik 9.8.1946. Travnik 8.2.1994. Travnik 22.9.1935. Bugojno 23.7.1993. Bugojno 8.12.1920. Bugojno 22.7.1993. Bugojno 25.10.1962. Brčko 5.5.1992. Brčko 21.4.1974. Bugojno 23.7.1993. Bugojno 1927. Brčko 10.10.1992. Brčko 1.4.1939. Bugojno 22.7.1993. Bugojno 27.8.1968. Lopare 31.7.1992. Lopare 15.10.1962. Kiseljak 10.5.1993. Kiseljak 16.12.1970. Travnik 8.11.1995. Travnik 11.1.1965. Živinice 26.12.1995. Brčko 4.10.1957. Travnik 25.6.1993. Travnik 1969. Brčko 8.5.1992. Brčko 8.6.1974. Bugojno 5.6.1995. Kupres 20.9.1973. Zavidovići 4.11.1993. Zavidovići 28.2.1961. Bugojno 24.7.1993. Bugojno 14.11.1966. Travnik 6.11.1992. Travnik 21.6.1962. Bugojno 14.9.1993. Prozor 30.4.1967. Travnik 16.4.1993. Vitez 14.2.1964. Bugojno 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 22.10.1979. Kiseljak 17.6.1993. Kiseljak 18.10.1936. Gradačac 14.8.1992. Gradačac 20.2.1946. Maglaj 12.9.1993. Zavidovići 9.4.1952. Kiseljak 5.7.1993. Kreševo 6.10.1951. Široki Brijeg 10.5.1993. Mostar – Odžak 17.7.1992. Odžak 22.5.1928. Livno 17.5.1992. Livno 8.9.1961. Livno 17.5.1992. Livno 23.3.1956. Bosanski Šamac 10.4.1993. Bosanski Šamac 23.10.1963. Bosanski Šamac 9.6.1992. Bosanski Šamac 26.6.1970. Odžak 1.12.1992. Bosanski Šamac 17.12.1936. Bosanski Šamac 12.8.1992. Jablanica 1937. – N.p. 5.10.1992. Sarajevo Grad 19.8.1940. Bosanski Šamac 3.5.1995. Bosanski Šamac 3.4.1949. Modriča 27.6.1992. Modriča 1934. Orašje 1.5.1992. Orašje 1938. Orašje 1.5.1992. Orašje 16.3.1963. Orašje 24.12.1992. Orašje 28.3.1972. Gradačac 8.8.1992. Gradačac 1937. – N.p. 1991. – N.p. – Žepče 16.8.1993. Žepče 5.7.1973. Zenica 22.12.1993. Žepče – Žepče 1991. Žepče 10.8.1948. Brčko 23.1.1993. SA - Novi Grad N.p. 11.5.1992. Brčko 8.4.1973. Bosanski Brod 9.7.1992. Derventa

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Lukić (Jozo) Augustin Lukić (Tome) Bosiljko Lukić (Matija) Đurđica Lukić (Grgo) Franjo Lukić (Čedomir) Jasenko Lukić (Marko) Jozo Lukić (Stanko) Luka Lukić (Mijo) Mara Lukić (Jozo) Marija Lukić (Miroslav) Marko Lukić (Kata) Mato Lukić (Nikola) Miroslav Lukić (Franjo) Perica Lukić (Ivo) Pero

Općina stanovanja Travnik Sarajevo Grad Maglaj Maglaj Vareš Kotor Varoš Konjic Zavidovići Vitez SA - Centar Vareš SA - Centar Travnik Kreševo

Datum i općina rođenja 21.4.1975. Travnik 24.11.1936. Sarajevo Grad 6.3.1943. Maglaj 10.9.1972. Maglaj 2.1.1960. Vareš – Kotor Varoš 10.3.1963. Konjic 28.6.1956. Zavidovići 24.2.1925. Zenica 6.9.1984. SA - Centar 8.8.1948. Vareš 14.5.1958. SA - Centar 25.9.1965. Travnik 1.7.1946. Kreševo

Datum i općina stradanja 28.4.1993. Busovača 16.3.1994. Sarajevo Grad 10.3.1994. Maglaj 1.8.1993. Žepče 8.11.1993. Vareš 1.6.1992. Kotor Varoš 19.7.1993. Konjic 7.9.1993. Zavidovići 20.4.1993. Zenica 26.7.1995. SA - Centar 13.11.1993. Vareš 1.10.1992. SA - Centar 15.5.1992. Travnik 3.12.1995. Hrvatska

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Lukić (Juro) Pero Lukić (Marko) Slavko Lukić (Filip) Šimo Lukin (Ivo) Anto Lukin (Vladimir) Ivica Lukin (Franjo) Ivo Lukin (Mirko) Josip Lukin (Ivo) Marko Luković (Vasilije) Vladimir Lulić (Anton) Slavenko Lupić (Ivo) Franjo Lupić (Jozo) Novo Luščić (Ilija) Jakov Lušić (Marko) Anto

Općina stanovanja Brčko Konjic Brčko Busovača Busovača Busovača Busovača Busovača SA - N. Sarajevo Bihać Žepče Žepče Ilidža Bosanski Šamac

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 2.11.1966. Brčko 21.4.1995. Brčko 11.12.1939. Konjic 13.11.1992. Konjic 1929. Brčko 1.5.1992. Brčko 8.7.1941. Busovača 15.6.1993. Busovača 1.10.1961. Busovača 6.3.1993. Busovača 18.10.1972. Vitez 20.4.1993. Busovača 21.4.1972. Busovača 20.9.1993. Vitez 17.7.1944. Busovača 15.6.1993. Busovača 24.8.1968. Hrvatska 7.12.1992. SA - N. Sarajevo 27.7.1962. Bihać 3.11.1992. Bihać 5.9.1942. Žepče 10.7.1993. Žepče 13.7.1972. Zavidovići 3.8.1995. Kupres 29.11.1940. Bosanski Brod 2.3.1995. Ilidža 20.10.1944. Bosanski Šamac 1.9.1992. Bosanski Šamac

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Ljeljo ( – ) Drago Ljevar (Marko) Ivica Ljevar (Ivo) Josip Ljevar (Luka) Josip Ljevar (Luka) Niko Ljolje (Danijel) Marijo Ljoljić (Ljuban) Drago Ljoljić (Ivan) Mato Ljoljo (Ivan) Dragan Ljoljo (Ante) Dragutin Ljubar ( – ) Stipo Ljubas (Jozo) Ankica Ljubas (Vinko) Darko Ljubas (Grgo) Drago Ljubas (Ilko) Franjo Ljubas (Katica) Henrik Ljubas (Jozo) Ivica Ljubas (Pero) Jozo Ljubas (Marko) Mara

Općina stanovanja Kiseljak Banja Luka Sanski Most Brčko Sanski Most Mostar Kakanj Vareš Fojnica Kiseljak Bugojno SA - Novi Grad Bugojno Derventa Travnik Travnik Derventa Ilidža Bugojno

Datum i općina rođenja – Kiseljak 2.11.1960. Banja Luka 17.8.1954. Sanski Most 13.3.1967. Sanski Most 21.2.1929. Sanski Most 29.8.1959. Mostar 6.11.1959. Kakanj 19.8.1942. Zenica 12.11.1958. Fojnica 9.6.1931. Kiseljak – Bugojno 1970. Sarajevo Grad 3.2.1960. Bugojno 18.4.1965. Derventa 29.8.1966. Travnik 9.9.1966. Travnik 1.10.1967. Derventa 28.7.1930. Ilidža 7.8.1938. Bugojno

Datum i općina stradanja 23.4.1993. Kiseljak 5.12.1994. – N.p. 19.9.1995. Sanski Most 7.10.1992. Brčko 22.6.1993. Banja Luka 3.6.1992. Mostar 14.6.1993. Kakanj 2.11.1993. Vareš 7.12.1993. Fojnica 18.5.1993. Kiseljak 19.7.1993. Bugojno 23.10.1992. Sarajevo Grad 21.6.1993. Uskoplje/G.Vakuf 2.7.1992. Derventa 12.6.1993. Novi Travnik 23.8.1993. Kiseljak 26.6.1992. Derventa 20.4.1995. Ilidža 13.1.1994. Bugojno

Status Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Ljubas (Niko) Srećko Ljubas (Ile) Uberko Ljubičić (Pero) Drago Ljubičić (Anto) Kata Ljubičić (Jozo) Ljuba Ljubičić (Ilija) Šimun Ljubičić (Nedeljko) Tomislav Ljubičić (Marko) Vinko Ljubičić (Jozo) Željko Ljubić (Franjo) Kata Ljubić ( – ) Ljuba Ljubić (Franjo) Marko Ljubić (Vinko) Marko Ljubić ( – ) Mato Ljubić (Pavo) Stipo Ljubić (Stipo) Tihomir Ljubićić (Mijo) Pero Ljubos (Stipo) Ivo Ljubuš ( – ) Mario

Općina stanovanja Travnik Bugojno Tomislavgrad Derventa Busovača Kupres Bosanski Šamac Orašje Bugojno Prozor Busovača Široki Brijeg Zenica Prozor Konjic Zenica Busovača Busovača Zenica

Datum i općina rođenja 1.10.1948. Travnik 25.8.1960. Bugojno 9.10.1958. Tomislavgrad 11.1.1943. Derventa 7.3.1936. Busovača 11.9.1958. Tomislavgrad 3.5.1974. Njemačka 1.5.1960. Busovača 5.8.1957. Bugojno 10.9.1948. Prozor – Bosna i Hercegovina 28.2.1959. Široki Brijeg 27.11.1972. Zenica 6.11.1923. Prozor 10.10.1961. Konjic 16.11.1970. Zenica 14.7.1922. Zenica 1.6.1935. Busovača – Zenica

Datum i općina stradanja 11.6.1993. Travnik 15.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf 4.11.1994. Kupres 13.5.1992. Derventa 25.1.1993. Busovača 10.8.1992. Tomislavgrad 15.6.1992. Bosanski Šamac 15.10.1995. Orašje 28.5.1992. Bugojno 14.9.1993. Prozor 25.1.1993. Busovača 2.8.1993. Jablanica 15.4.1993. Zenica 14.9.1993. Prozor 16.4.1993. Konjic 15.4.1993. Zenica 26.1.1993. Zenica 15.6.1993. Busovača 2.5.1993. Zenica

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

55

LJ

56

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Macan (Marijan) Goran Macan (Mirko) Slavko Macečević (Petar) Viktor Mačinković (Jure) Josip Mačorović (Duško) Silvijo Maduna (Petar) Branko Madura (Ivan) Radislav Madura (Ivan) Vladimir Madžarević (Đuro) Đuro Madžarević (Filip) Joso Madžarević (Marko) Marko Mađarević (Marko) Damir Mađura (Pero) Jela Mađura (Ivica) Radoslav Mađura (Ivica) Vladimir Maglica (Stjepan) Dragan Maglica (Marko) Ilija Maglica (Ivo) Ljiljana Maglica (Božo) Mirko Maglica (Stipo) Zoran Mahić (Sabit) Nedžad Mahmutović (Smail) Smajo Majer (Vladislav) Branimir Majić (Jakov) Branko Majić (Marko) Goran Majić (Stjepan) Ilija Majić ( – ) Ivan Majić ( – ) Ivo Majić ( – ) Jakob Majić (Ivan) Jozo Majić (Franjo) Marijan Majić (Josip) Miroslav Majić ( – ) Rajko Majić (Ljuban) Slavko Majić ( – ) Tomislav Majstorević (Nikola) Ivan Majstorović ( – ) Anđa Majstorović ( – ) Ivica Majstorović (Anto) Ivo Majstorović (Slavko) Mate Majstorović (Tomislav) Mate Majstorović (Tomo) Mato Majstorović ( – ) Tvrtko Majstorović (Marin) Vito Majstorović (Ante) Željko Makijević ( – ) Ivica Makijević ( – ) Rudolf Makon ( – ) Antonija

Općina stanovanja Lukavac Ljubuški Banja Luka Prnjavor SA - Novi Grad Kupres Ilidža Ilidža Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Kakanj SA - Novi Grad Ilidža Ilidža Modriča Maglaj Maglaj SA - N. Sarajevo Maglaj Mostar Teslić SA - Novi Grad Konjic Bosanski Brod Odžak Sanski Most Odžak Odžak Derventa Modriča Konjic Konjic Konjic Jablanica Derventa Bosanski Šamac Derventa Kotor Varoš Bihać Bihać Bosanski Šamac Bosanski Šamac SA - Novi Grad Kupres Kotor Varoš Kotor Varoš Sarajevo Grad

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 4.9.1965. Tuzla 28.8.1992. Lukavac 3.10.1967. Ljubuški 23.5.1992. Mostar 1.9.1936. – N.p. 1.2.1992. Banja Luka 10.10.1974. Prnjavor 27.5.1995. Doboj 29.4.1949. SA - Centar 10.11.1993. SA - N. Sarajevo 27.8.1968. Grude 10.4.1992. Grude 11.6.1954. Sarajevo Grad 11.9.1992. Ilidža 30.3.1953. Sarajevo Grad 11.9.1992. Ilidža 23.4.1968. Bosanski Šamac 11.6.1992. Bosanski Šamac 5.5.1968. Bosanski Šamac 3.1.1994. Bosanski Šamac 1.4.1952. Bosanski Šamac 12.6.1992. Bosanski Šamac 6.3.1976. Kakanj 24.10.1995. Kiseljak 11.2.1953. Sarajevo Grad 4.7.1993. SA - Novi Grad 11.6.1954. Sarajevo Grad 13.9.1992. Ilidža 30.3.1953. Sarajevo Grad 12.9.1992. Ilidža 28.7.1971. Bosanski Šamac 24.5.1994. Bosanski Brod 16.10.1971. Doboj 21.9.1993. Žepče 5.5.1976. Maglaj 26.6.1993. Maglaj 18.8.1934. Livno 12.7.1992. SA - N. Sarajevo 16.8.1971. Doboj 24.6.1993. Maglaj 3.2.1957. Mostar 30.5.1992. Mostar 13.1.1955. Teslić 12.8.1992. Bosanski Brod 20.3.1942. Sarajevo Grad 1.10.1992. SA - Novi Grad 3.1.1963. Konjic 14.4.1993. Konjic 24.5.1974. Hrvatska 9.1.1995. Livno 20.5.1967. Odžak 7.11.1993. Odžak 26.2.1944. Sanski Most 28.5.1992. Sanski Most – Odžak 1992. Odžak – Odžak 1992. Odžak 9.4.1943. Derventa 18.5.1992. Derventa 9.3.1963. Modriča 25.6.1992. Modriča 23.9.1968. Konjic 14.4.1993. Konjic – Konjic 14.4.1993. Konjic 28.11.1959. Konjic 14.4.1993. Konjic – Jablanica 24.4.1993. Jablanica 27.12.1932. Derventa 12.5.1992. Derventa – Bosanski Šamac 1992. Bosanski Šamac – Derventa 1992. Derventa 25.9.1966. Kotor Varoš 23.6.1992. Kotor Varoš 6.4.1959. Bihać 27.7.1992. Bihać 4.6.1972. Bihać 2.12.1994. Bihać 31.1.1959. Bosanski Šamac 10.5.1992. Modriča – Bosanski Šamac 1992. Bosanski Šamac 1.9.1959. Sarajevo Grad 27.7.1993. SA - Novi Grad 12.5.1971. Grude 10.4.1992. Grude – Kotor Varoš 12.6.1992. Kotor Varoš – Kotor Varoš 12.6.1992. Kotor Varoš 1924. – N.p. 1992. Sarajevo Grad

M

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Maksić (Ibro) Osman Malbašić (Stipo) Ilija Malbašić (Stipo) Petar Malekinušić (Ante) Mile Malenica (Stipo) Marko Malenica (Marko) Žarko Maleničić (Marjan) Željko Malić ( – ) Miroslav Malinjak (Josip) Viktor Mališ (Ivan) Jurica Malkić ( – ) Jurek Maltar (Franjo) Josip Mamić (Anto) Drago Mamić (Ante) Mate Mamić (Marko) Vinko Mamuzić (Jure) Antun Mamuzić (Mirko) Tomislav Mandarić ( – ) Ljubo Mandarić (Ivan) Miroslav Mandić (Petar) Alojz Mandić (Ilija) Berislav Mandić (Josip) Branko Mandić (Vladimir) Dinko Mandić (Juro) Drago Mandić (Zvonko) Frano Mandić ( – ) Franjo Mandić (Tomo) Ilija Mandić (Tomo) Ilija Mandić (Marko) Ivan Mandić (Jako) Ivica Mandić (Pile) Ivica Mandić (Tomo) Ivica Mandić (Vinko) Ivica Mandić (Mato) Jurica Mandić (Šćepo) Mara Mandić (Mladen) Mario Mandić (Andrija) Marjan Mandić (Tomo) Mato Mandić (Marijan) Mijat Mandić (Stipo) Milenko Mandić (Mate) Nedeljko Mandić (Grge) Pero Mandić (Ferdinand) Sanda Mandić (Andrija) Stipo Mandić ( – ) Tomo Mandić (Stipo Čuturić) Zora Mandneš ( – ) Slavko Mandura (Mato) Anđelko

Općina stanovanja Ljubuški Banja Luka Banja Luka Prozor Travnik Zenica Brčko Banja Luka Sarajevo Grad SA - Novi Grad Donji Vakuf SA - N. Sarajevo Zenica Tomislavgrad Maglaj Bosanski Šamac SA - Novi Grad Mostar Mostar Bosanski Brod Kreševo Fojnica Mostar Tešanj Mostar Mostar Tešanj Ključ Jablanica Kotor Varoš Kotor Varoš Zenica Bugojno Derventa Jablanica Široki Brijeg Bosanski Brod Kotor Varoš Doboj Konjic Mostar Bosanski Šamac Sarajevo Grad Prozor Kotor Varoš Travnik Prozor Maglaj

Datum i općina rođenja 1.5.1966. Ljubuški 2.5.1959. Banja Luka 17.8.1960. Banja Luka 17.10.1972. Prozor 28.3.1956. Travnik 14.10.1961. Busovača 21.5.1966. Hrvatska – Banja Luka 1915. – N.p. – SA - Novi Grad – Donji Vakuf 1931. – N.p. 14.4.1973. Maglaj 30.10.1968. Tomislavgrad 7.9.1972. Maglaj 13.1.1931. Bosanski Šamac 3.7.1961. SA - Centar 1936. Mostar 10.8.1952. Mostar 21.4.1959. Bosanski Brod 13.3.1942. Travnik 10.4.1954. Fojnica 25.6.1963. Mostar 9.2.1965. Tešanj 27.9.1967. Mostar 19.4.1946. Mostar 11.4.1966. Tešanj 15.4.1915. Ključ 15.6.1935. Jablanica 18.4.1971. Banja Luka 16.2.1967. Kotor Varoš 25.9.1960. Zenica 19.11.1971. Bugojno 5.3.1960. Derventa 1912. Mostar 18.11.1969. – N.p. 6.1.1921. Bosanski Brod 7.7.1961. Kotor Varoš 24.1.1935. Doboj 1.8.1961. Prozor 31.5.1964. Mostar 8.8.1964. Bosanski Šamac 24.9.1955. Sarajevo Grad 23.6.1930. Prozor – Kotor Varoš 4.6.1954. Travnik 1954. Prozor 8.10.1974. Maglaj

Datum i općina stradanja 9.8.1992. Mostar 6.12.1994. Banja Luka 1.8.1995. Donji Vakuf 16.1.1993. Konjic 11.6.1993. Travnik 23.6.1993. Vitez 23.4.1992. Brčko 7.10.1992. Banja Luka 16.6.1992. Sarajevo Grad 17.6.1992. SA - Novi Grad 1.11.1992. Donji Vakuf 1991. – N.p. 19.10.1992. Teslić 10.5.1992. Konjic 7.12.1992. Maglaj 10.5.1992. Bosanski Šamac 14.9.1992. SA - Novi Grad 30.6.1992. Mostar 13.7.1993. Mostar 9.5.1992. Bosanski Brod 27.6.1993. Kreševo 21.8.1993. Fojnica 22.8.1992. Mostar 23.11.1992. Tešanj 15.6.1992. Mostar 7.5.1992. Mostar 23.11.1992. Tešanj 19.9.1995. Ključ 9.9.1993. Jablanica 9.10.1992. Kotor Varoš 14.7.1992. Kotor Varoš 12.6.1993. Vitez 18.10.1991. Srbija 19.7.1992. Bosanski Brod 10.9.1993. Jablanica 1.11.1991. Hrvatska 1.7.1992. Bosanski Brod 23.6.1992. Kotor Varoš 16.6.1992. Doboj 16.4.1993. Konjic 16.9.1995. Jajce 11.7.1992. Bosanski Šamac 1.9.1992. Sarajevo Grad 16.4.1993. Konjic 23.6.1992. Kotor Varoš 3.6.1993. Zenica 1991. Prozor 20.8.1993. Žepče

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik

kolovoz 2008.

57

Prezime (ime oca) ime Mandura (Marko) Zoran Mandurić (Jure) Borislav Mandurić (Anto) Ivo Mandurić (Ante) Ljubo Maračić (Stjepan) Jozo Maračić (Šimo) Jozo Maračić (Marko) Ljuban Maračić (Augustin) Vlado Maranović ( – ) Mato Maras (Pejo) Marko Maras (Cvitan) Robert Maras ( – ) Stipe Maras (Jozo) Željko Marazović ( – ) Pero Marazović (Marko) Stipo Marčeta (Dominik) Ivan Marčetić (Marijan) Augustin Marčetić (Marijan) Ivo Marčić (Mijo) Anto Marčić (Antun) Davor Marčinko ( – ) Mato Marčinković (Ivo) Ivica Marčinković (Mato) Marko Marčinković (Mato) Pero Marelja (Ivo) Bruno Marelja (Josip) Ilija Marenić ( – ) Ivica Marešić (Marko) Ivica Margeta (Josip) Berislav Margeta (Vlado) Niko Maričić ( – ) Jozo Maričić ( – ) Ljuban Maričić (Ilija) Mile Marić ( – ) Ana Marić (Petar) Anđelko Marić ( – ) Ankica Marić ( – ) Anto Marić (Franjo) Anto Marić (Mijo) Anto Marić (Vidoje) Božica Marić (Mirko) Božo Marić ( – ) Damir Marić (Pero) Davor Marić (Ante) Dragan Marić (Nikola) Dragan Marić ( – ) Dragica Marić (Drago) Dražen Marić ( – ) Finka

Općina stanovanja Maglaj Žepče Žepče Mostar Kakanj Prijedor Kakanj Kakanj Kotor Varoš Derventa Posušje Derventa Derventa Šipovo Travnik Jajce Brčko Brčko Kakanj SA - Novi Grad Neum Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Travnik Doboj Sarajevo Grad Teslić Travnik Čitluk Zenica Kakanj Sanski Most Bosanski Šamac Jablanica Bosanski Brod Odžak Vitez Odžak Stolac Doboj Kupres Jablanica Mostar Mostar Jablanica Mostar Kakanj

Datum i općina rođenja 18.5.1960. Maglaj 8.1.1961. Žepče 15.6.1969. Žepče 15.9.1936. Posušje 7.1.1956. Kakanj 26.1.1951. Kakanj 5.1.1958. Kakanj 21.4.1972. Kakanj – Kotor Varoš 11.10.1938. Derventa 10.10.1971. Posušje 1921. Derventa 7.7.1969. Derventa – Šipovo 29.4.1962. Travnik 2.6.1971. Jajce 29.5.1974. Brčko 1.7.1971. Brčko 2.1.1954. Kakanj 8.12.1964. SA - Centar – Neum 16.5.1972. Kotor Varoš 30.8.1966. Kotor Varoš 30.10.1966. Kotor Varoš 16.7.1966. Travnik 18.6.1962. Doboj 1936. – N.p. 17.9.1971. Teslić 24.3.1970. Travnik 28.8.1962. Mostar – Zenica – Kakanj 25.4.1952. Sanski Most – Bosanski Šamac 8.1.1964. Hrvatska N.p. – Odžak 15.2.1948. Vitez 1932. – N.p. 1932. Stolac 11.7.1968. Doboj – Kupres 7.9.1974. Mostar 18.3.1955. Mostar 6.1.1964. Mostar 21.9.1914. Jablanica 15.10.1969. Mostar – Kakanj

Datum i općina stradanja 21.8.1992. Teslić 27.5.1992. Derventa 16.8.1993. Žepče 13.6.1992. Mostar 19.6.1993. Zenica 1.5.1992. Prijedor 9.6.1993. Kakanj 3.8.1995. Kupres 15.6.1992. Kotor Varoš 24.5.1992. Derventa 10.4.1992. Kupres 20.4.1992. SA - Centar 8.7.1992. Bosanski Brod 1991. Šipovo 5.6.1993. Travnik 3.8.1992. Jajce 20.4.1994. Brčko 20.4.1994. Brčko 9.6.1993. Kakanj 15.11.1992. SA - Novi Grad 26.4.1992. Neum 23.6.1992. Kotor Varoš 12.8.1992. Kotor Varoš 23.6.1992. Kotor Varoš 14.6.1993. Travnik 12.7.1992. Tešanj 1992. Sarajevo Grad 12.11.1992. Teslić 9.10.1993. Vitez 8.5.1992. Čitluk 1993. Zenica 13.6.1993. Kakanj 10.10.1995. Sanski Most 1992. Bosanski Šamac 28.7.1993. Jablanica 16.4.1992. Bosanski Brod 1992. Odžak 18.9.1993. Vitez 1991. – N.p. 13.6.1992. Stolac 18.6.1992. Doboj 6.4.1995. Kupres 28.7.1993. Jablanica 18.7.1992. Mostar 19.8.1993. Mostar 9.9.1993. Jablanica 26.6.1992. Mostar 13.6.1993. Kakanj

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Marić (Mijo) Ilija Marić (Mate Raić) Ilka Marić (Franjo) Ivan Marić (Marko) Ivan Marić (Ilija) Ivica Marić (Jure) Ivica Marić (Ivo) Ivo Marić (Vide) Janja Marić ( – ) Jela Marić (Branko) Josip Marić (Niko) Josip Marić (Slavko) Josip Marić (Andrija) Jozo Marić (Ivica) Jozo Marić (Frano) Karlo Marić (Ivan Raić) Lucija Marić (Jako) Manda Marić (Marijan) Marijan Marić (Ilija) Marin Marić (Karlo) Marin Marić (Martin) Marinko Marić (Marko) Mario Marić (Stipo) Marjan Marić (Ante) Marko Marić (Marijan) Marko Marić (Marijan) Marko Marić (Marko) Marko Marić (Marko) Marko Marić (Mate) Marko Marić (Mate) Marko Marić (Blaž) Martin Marić (Ilija) Mate Marić (Nikola) Mate Marić ( – ) Matija Marić ( – ) Mijo Marić (Ivan) Milenko Marić (Martin) Milenko Marić (Pero) Milenko Marić (Marko) Miro Marić ( – ) Miroslav Marić (Anto) Niko Marić (Josip) Nikola Marić (Đuro) Pavao Marić (Ilija) Pero Marić (Marko) Pero Marić (Vido) Pero Marić (Stijepan) Petar Marić (Stevo) Predrag

Općina stanovanja Bosanski Šamac Jablanica Tešanj Bosanski Brod Doboj Doboj Bosanski Šamac Stolac Odžak Prozor Mostar Banja Luka Mostar Kreševo Mostar Jablanica Busovača Ilidža Brčko Mostar Jablanica Žepče Kotor Varoš Mostar Bosanski Šamac Zavidovići Prnjavor Bosanski Brod Doboj Mostar Jablanica Mostar Mostar Jablanica Mostar Mostar Mostar Mostar Mostar Banja Luka Bosanski Šamac SA - Novi Grad Stolac Jablanica Gradačac Konjic Mostar Busovača

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Status 22.7.1956. Bosanski Šamac 19.8.1992. Bosanski Šamac Vojnik 20.1.1921. Jablanica 10.9.1993. Jablanica Civil 5.9.1953. Tešanj 31.7.1992. Tešanj Vojnik 13.1.1928. – N.p. 16.4.1992. Bosanski Brod Vojnik 4.3.1965. Doboj 3.6.1992. Doboj Vojnik 15.5.1973. Doboj 16.3.1993. Bosanski Šamac Vojnik 27.12.1968. Gradačac 29.9.1992. Bosanski Šamac Vojnik 27.10.1920. Trebinje 25.12.1992. Stolac Civil – Odžak 1992. Odžak Civil 6.10.1970. Prozor 14.9.1993. Prozor Vojnik 16.3.1957. Mostar 13.9.1992. Mostar Vojnik 18.3.1966. Banja Luka 26.3.1993. Bijeljina Civil 7.11.1964. Mostar 14.9.1993. Mostar Vojnik 1.2.1958. Kreševo 24.6.1993. Kreševo Vojnik 1946. Mostar 9.9.1993. Mostar Vojnik 25.11.1944. Mostar 9.9.1993. Jablanica Civil 3.8.1955. Busovača 1.11.1993. Busovača Civil 3.4.1931. Stolac 12.9.1992. Ilidža Civil 3.2.1965. Brčko 21.7.1993. Brčko Vojnik 3.2.1969. Mostar 9.5.1993. Mostar Vojnik 8.11.1941. Jablanica 9.9.1993. Jablanica Civil 29.12.1975. Žepče 8.4.1994. Žepče Vojnik 18.4.1971. Kotor Varoš 21.9.1992. Kotor Varoš Vojnik 28.2.1906. Mostar 3.9.1993. Mostar Civil 21.5.1975. Austrija 19.10.1992. Bosanski Šamac Vojnik 6.1.1951. Maglaj 24.7.1993. Zavidovići Vojnik 27.6.1946. Zavidovići 10.9.1995. Banovići Vojnik 13.5.1949. Bosanski Brod 22.9.1991. Bosanski Brod Vojnik 19.7.1945. Doboj 17.6.1992. Doboj Vojnik 12.1.1920. Mostar 16.5.1993. Konjic Vojnik 7.8.1911. Jablanica 8.9.1993. Jablanica Civil 24.4.1958. Mostar 4.10.1993. Mostar Vojnik 2.1.1967. Doboj 1.9.1993. Tešanj Vojnik 14.11.1907. Jablanica 10.9.1993. Jablanica Civil N.p. 3.4.1992. Mostar Civil 17.2.1957. Mostar 28.5.1993. Mostar Vojnik 1960. Mostar 11.5.1993. Mostar Vojnik 29.9.1940. Mostar 3.4.1992. Mostar Vojnik 7.12.1963. Mostar 23.9.1993. Mostar Vojnik – Banja Luka 26.4.1993. Banja Luka Civil 2.4.1957. Bosanski Šamac 20.6.1995. Bosanski Šamac Vojnik 18.3.1950. Mostar 20.7.1992. SA - Novi Grad Vojnik 12.12.1920. Stolac 25.12.1992. Stolac Civil 27.9.1914. Jablanica 9.9.1993. Jablanica Civil 22.1.1950. Gradačac 14.8.1992. Gradačac Vojnik 27.9.1941. Konjic 11.6.1993. Konjic Vojnik 1.4.1965. Mostar 14.9.1993. Mostar Vojnik 5.3.1964. Busovača 4.12.1993. Busovača Vojnik

58

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Marić (Ivan) Robert Marić (Mijo) Ruža Marić (Šimun) Ruža Marić (Juro) Slavko Marić (Simeon) Stanko Marić (Ivo) Stipo Marić (Dragutin) Tomislav Marić (Tomo) Tomislav Marić ( – ) Toni Marić ( – ) Vinko Marić ( – ) Vito Marić (Andrija) Vjekoslav Marić (Ilija) Žarko Marić (Milica) Željko Marijan (Joso) Drago Marijan (Jozo) Franjo Marijan ( – ) Juro Marijan (Joso) Lucija Marijan (Lovro) Mara Marijan ( – ) Milka Marijan (Jozo) Zvonko Marijanović ( – ) Berislav Marijanović (Andrija Pazin) Cvija Marijanović (Ilija) Gojko Marijanović (Ivan) Gordan Marijanović (Filip) Ivo Marijanović (Vidan) Janja Marijanović (Anto) Juro Marijanović ( – ) Srećko Marijanović ( – ) Šime Marijanović (Niko) Zdenko Marijanović ( – ) Zlatko Marijanović ( – ) Zoran Marijanović (Petar) Željko Marijić (Ivan) Ante Marijić (Ivan) Jure Marin (Mijo) Miroslav Marina (Stipo) Krešimir Marina (Stipe) Marica Marina (Ratko) Vlatko Marinčić (Stipo) Anto Marinčić (Niko) Drago Marinčić (Ljudevit) Ivan Marinčić (Vidak) Ivo Marinčić (Drago) Josip Marinčić (Marko) Ljuban Marinčić (Niko) Martin Marinčić (Mijo) Perica

Općina stanovanja Prozor Mostar Jablanica Tuzla Čapljina Kotor Varoš Mostar Kotor Varoš Kotor Varoš Mostar Teslić Mostar Mostar Bosanski Brod Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Travnik Stolac Mostar Mostar Orašje Stolac Bosanski Šamac Travnik Gradačac Kiseljak Travnik Prozor Derventa Derventa Derventa Vitez Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Novi Travnik Mostar Mostar Žepče Uskoplje/G.Vakuf Novi Travnik Bugojno

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 13.11.1973. Mostar 18.6.1993. Prozor 13.4.1935. Mostar 9.9.1993. Mostar 17.2.1956. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 16.7.1974. Tuzla 1.8.1992. Tuzla 1952. Čapljina 2.5.1992. Čapljina 11.8.1964. Kotor Varoš 25.7.1992. Kotor Varoš 27.10.1971. Njemačka 22.6.1992. Stolac 6.5.1948. Kotor Varoš 28.6.1992. Kotor Varoš – Kotor Varoš 1991. SA - Centar – Mostar 1.9.1993. Mostar – Teslić 16.6.1992. Hadžići 29.9.1946. Mostar 23.2.1993. Mostar 19.4.1960. Mostar 9.5.1993. Mostar 12.2.1962. Hrvatska 8.6.1992. Doboj 12.4.1948. Prijedor 25.7.1992. Prijedor 3.10.1927. Prijedor 24.7.1992. Prijedor – Prijedor 24.7.1992. Prijedor 23.6.1944. Prijedor 25.7.1992. Prijedor 15.5.1936. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 28.4.1922. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 8.3.1952. Prijedor 24.7.1992. Prijedor – Travnik 1991. Travnik 18.9.1921. Stolac 22.6.1992. Stolac 1930. Mostar 9.11.1992. Mostar 1.6.1956. Mostar 8.7.1993. Mostar – Orašje 1991. – N.p. 1924. Stolac 22.6.1992. Stolac 16.7.1959. Bosanski Šamac 11.7.1992. Bosanski Šamac 1979. Travnik 8.6.1993. Travnik – Gradačac 15.4.1992. Gradačac 16.10.1964. Kiseljak 10.6.1994. Kiseljak 1955. Travnik 8.6.1993. Travnik – Prozor 16.9.1993. Prozor 7.12.1958. Hrvatska 8.7.1992. Derventa 13.12.1939. Derventa 10.7.1992. Derventa 13.7.1929. Derventa 10.7.1992. Derventa 14.12.1957. Vitez 14.6.1993. Vitez 29.1.1973. Bugojno 4.7.1992. Bugojno 24.4.1945. Bugojno 19.7.1993. Bugojno 11.7.1963. Bugojno 18.7.1993. Bugojno 5.10.1938. Bugojno 22.3.1993. Bugojno 20.2.1957. Novi Travnik 13.6.1993. Novi Travnik 1.2.1959. Mostar 10.5.1993. Mostar 1.4.1970. Sarajevo Grad 11.2.1993. Mostar 12.2.1973. Žepče 16.9.1993. Žepče 5.1.1948. Uskoplje/G.Vakuf 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf 2.11.1962. Novi Travnik 29.6.1993. Novi Travnik 24.3.1951. Bugojno 1991. – N.p.

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Marinčić (Ivo) Stipo Marinčić (Mato) Tomislav Marinić (Petar) Ivan Marinić (Alojze) Mario Marinić (Mijo) Miro Marinković (Andro) Ivan Marinković (Ivan) Marinko Marinković ( – ) Rudo Marinović (Anto) Ana Marinović (Anto) Andrija Marinović (Franjo) Anto Marinović (Franjo) Ivica Marinović (Pero) Krunoslav Marinović (Andrija) Marijan Marinović (Slavko) Marinko Marinović (Petar) Mate Marinović (Ivan) Pejo Marinović (Franjo) Pera Marinović (Karlo) Pero Marinović ( – ) Vesna Marinović (Stanko) Vinko Marinović (Anto) Željko Marjanović (Ivo) Anto Marjanović (Dragutin) Antun Marjanović (Stjepan) Drago Marjanović (Marko) Dragun Marjanović (Niko) Franjo Marjanović (Ivo) Ilija Marjanović (Ivo) Ilija Marjanović (Mirko) Ivo Marjanović (Pejo) Josip Marjanović (Drago) Jozo Marjanović (Marko) Luka Marjanović (Pero) Mario Marjanović (Franjo) Mijo Marjanović (Franjo) Nikola Marjanović (Ivo) Pero Marjanović (Tadija) Pero Marjanović (Stipo) Slobodan Marjanović (Stipo) Srećo Marjanović ( – ) Stjepo Marjanović (Šimun) Tadija Marjanović (Mijo) Tomo Marjanović (Ivo) Vlado Marjanović (Mile) Zdenko Marjanović (Ilija) Zlatko Marjanović (Anto) Zoran Markanović (Pero) Anto

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Bugojno 20.1.1959. Bugojno Uskoplje/G.Vakuf 3.12.1952. Uskoplje/G.Vakuf Derventa 9.9.1954. Derventa Busovača 1.3.1971. Busovača Derventa 29.9.1958. Derventa Bosanski Šamac 6.6.1955. Teslić Teslić 23.7.1970. Teslić Travnik – Travnik SA - Novi Grad 19.12.1940. Kiseljak Tuzla 31.8.1959. Tuzla Zavidovići 30.4.1953. Zenica Zavidovići 26.5.1969. Zavidovići Foča 6.4.1946. Foča Žepče 25.6.1967. Žepče Mostar 6.6.1962. Mostar Grude 22.6.1950. Grude Odžak 1911. – N.p. Tuzla 22.3.1958. – N.p. Maglaj 22.9.1958. Maglaj Tomislavgrad – Tomislavgrad Mostar 8.5.1959. Mostar SA - Centar 2.3.1949. SA - Centar Novi Travnik 1.2.1963. Novi Travnik Žepče 3.8.1973. Zenica Kakanj 11.3.1961. Visoko Travnik 1921. Travnik Travnik 30.5.1968. Travnik Jajce 29.11.1944. Jajce Novi Travnik 3.1.1965. Novi Travnik Novi Travnik 3.12.1962. Novi Travnik Jajce 30.12.1965. Jajce Travnik 28.7.1954. Travnik Kiseljak 18.2.1946. Kiseljak Kreševo 15.8.1971. Sarajevo Grad Tuzla 20.6.1958. Tuzla Gradačac 1.11.1930. Gradačac Bugojno 22.7.1964. Bugojno Sarajevo Grad 4.12.1939. Kreševo Jajce 5.3.1961. Jajce Travnik 23.12.1976. Travnik N.p. N.p. Travnik 6.2.1970. Travnik Jajce 5.10.1952. Jajce Bugojno 22.9.1968. Bugojno Travnik 11.7.1971. Travnik Travnik 13.7.1963. Travnik Jajce 20.3.1972. Jajce Maglaj 6.10.1968. Maglaj

Datum i općina stradanja 19.7.1993. Bugojno 20.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 18.7.1992. Derventa 16.4.1993. Busovača 1.8.1992. Bosanski Brod 3.12.1992. Bosanski Šamac 28.9.1993. Žepče 8.6.1993. Travnik 16.6.1992. SA - Novi Grad 26.10.1992. Tuzla 18.11.1993. Zavidovići 2.12.1995. Mrkonjic Grad 1.5.1992. Foča 5.6.1992. Maglaj 6.6.1992. Mostar 18.4.1995. Mostar 1991. – N.p. 25.5.1995. Tuzla 30.7.1993. Žepče 5.6.1992. Tomislavgrad 10.3.1993. Mostar 15.11.1992. SA - Centar 22.10.1992. Novi Travnik 1.12.1992. Žepče 22.2.1994. Fojnica 8.6.1993. Travnik 12.10.1993. Kreševo 8.7.1992. Jajce 20.10.1992. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik 24.8.1992. Jajce 5.9.1993. Vitez 26.6.1993. Kreševo 18.7.1993. Kreševo 15.9.1995. Brčko 22.10.1992. Gradačac 13.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 14.6.1992. Ilidža 13.8.1992. Jajce 8.6.1993. Travnik 1991. – N.p. 15.5.1992. Travnik 2.9.1992. Jajce 7.5.1993. Uskoplje/G.Vakuf 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 16.9.1993. Prozor 26.6.1993. Maglaj

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

59

Prezime (ime oca) ime Markanović (Petar) Ivica Markanović (Franjo) Ivo Markanović (Ivo) Jozo Markanović (Mirko) Niko Markeša ( – ) Brko Markešić (Ivo) Slaven Markić (Nikola) Ivo Markić (Ante) Josip Markić (Mirko) Josip Markić (Marijan) Mate Markić (Marijan) Milenko Markić (Ilija) Slavko Markić (Ante) Zvonimir Markotić (Zvonko) Mario Markotić ( – ) Marko Markotić (Marko) Marta Markotić ( – ) Mile Markotić (Ante) Nikica Marković ( – ) Alfonzije Marković ( – ) Andrija Marković (Dominik) Anto Marković (Dragutin) Anto Marković (Natan) Anto Marković (Filip) Blaž Marković (Marko) Boran Marković (Stipo) Borislav Marković (Todor) Božo Marković ( – ) Danica Marković (Tihomir) Danijela Marković (Aleksandar) Dragan Marković (Ivan) Drago Marković (Ivan) Drago Marković (Pavle) Drago Marković (Pero) Drago Marković (Stipo) Duško Marković (Milan) Đorđe Marković (Anto) Goran Marković (Pejo) Goran Marković ( – ) Ilija Marković (Zorko) Ilija Marković (Ivo) Iljo Marković ( – ) Ivan Marković (Jozo) Ivan Marković (Tunjo) Ivan Marković (Ilija) Ivica Marković (Tomo) Ivica Marković ( – ) Ivo Marković (Jure) Ivo

Općina stanovanja Zavidovići Kakanj Zavidovići Maglaj Zenica SA - Stari Grad Mostar Bugojno Bugojno Mostar Mostar Fojnica SA - N. Sarajevo Mostar Bosanski Šamac Bosanski Šamac Mostar Mostar Zenica Mostar Gradačac Travnik Zenica Bosanski Šamac Travnik Busovača Orašje Kiseljak SA - Novi Grad Mostar Doboj Teslić Zenica Zavidovići Modriča Tešanj Kotor Varoš Tuzla Travnik Zenica Orašje Sarajevo Grad Kiseljak Orašje Orašje Kotor Varoš Busovača Vitez

Datum i općina rođenja 3.10.1974. Zavidovići 21.4.1952. Kakanj 22.4.1948. Zavidovići 25.3.1973. Maglaj 1938. Zenica 15.5.1965. Sarajevo Grad 29.6.1923. Mostar 14.4.1933. Bugojno 9.12.1972. Bugojno 16.11.1967. Mostar 2.7.1966. Mostar 15.5.1963. Konjic 1926. Sarajevo Grad 15.8.1958. Mostar – Bosanski Šamac 1930. Bosanski Šamac – Mostar 21.6.1950. Mostar – Zenica N.p. 15.6.1911. Gradačac 1933. Travnik 1926. Zenica 8.2.1961. Bosanski Šamac 10.9.1968. Travnik 1.3.1974. Busovača 24.4.1937. Doboj 1939. Kiseljak 25.8.1969. Sarajevo Grad 7.12.1954. Mostar 7.4.1972. Doboj 15.4.1963. Teslić 1933. Zenica 13.5.1958. Zavidovići 24.5.1969. Gradačac 30.6.1947. Tešanj 11.1.1965. Kotor Varoš 3.1.1968. Tuzla – Travnik 19.7.1962. Zenica 8.1.1970. Orašje 1929. Sarajevo Grad 18.12.1940. Kiseljak 23.6.1922. Orašje 2.6.1978. Hrvatska 3.10.1963. Kotor Varoš – Busovača 12.7.1935. Vitez

Datum i općina stradanja Status 13.7.1993. Žepče Vojnik 13.6.1993. Kakanj Vojnik 25.6.1993. Zavidovići Vojnik 23.10.1992. Teslić Vojnik 1991. Zenica Civil 26.10.1993. SA - Stari Grad Vojnik 19.5.1992. Mostar Vojnik 30.10.1993. Bugojno Vojnik 3.8.1995. Hrvatska Vojnik 19.4.1993. Jablanica Vojnik 28.7.1995. Glamoč Vojnik 3.7.1993. Fojnica Vojnik 7.7.1992. SA - N. Sarajevo Civil 24.7.1993. Mostar Vojnik 1992. Bosanski Šamac Civil 24.6.1992. Bosanski Šamac Civil 4.6.1992. Mostar Civil 20.11.1993. Mostar Vojnik 1991. Zenica Civil 8.6.1992. Mostar Civil 23.5.1992. Gradačac Vojnik 18.6.1993. Travnik Civil 8.6.1993. Zenica Civil 21.10.1992. Bosanski Šamac Vojnik 7.6.1993. Travnik Vojnik 22.10.1994. Busovača Vojnik 27.6.1992. Orašje Vojnik 17.6.1993. Kiseljak Civil 17.5.1992. SA - Novi Grad Civil 6.6.1992. Mostar Vojnik 8.2.1994. Tešanj Vojnik 3.8.1992. Teslić Vojnik 8.6.1993. Zenica Civil 24.7.1993. Zavidovići Vojnik 13.6.1992. Modriča Vojnik 12.11.1992. Tešanj Vojnik 15.8.1992. Kotor Varoš Vojnik 8.1.1993. Brčko Vojnik 8.6.1993. Travnik Civil 8.6.1993. Zenica Vojnik 25.12.1992. Orašje Vojnik 8.5.1992. Sarajevo Grad Civil 17.6.1993. Kiseljak Vojnik 6.5.1992. Orašje Vojnik 7.8.1995. Orašje Vojnik 26.3.1993. Bijeljina Vojnik 1993. Busovača Civil 12.6.1993. Vitez Vojnik

Prezime (ime oca) ime Marković (Anto) Jago Marković (Luka) Jakob Marković (Božidar) Janko Marković (Ivica) Janko Marković (Božo) Janja Marković (Marijan) Josip Marković ( – ) Jozefina Marković (Ivan) Juro Marković (Marko) Juro Marković (Marka) Katarina Marković (Marko Čingel) Katarina Marković (Stipe) Kazimir Marković (Mato) Luka Marković (Marko) Ljubo Marković (Stanislav) Ljubomir Marković (Anto) Marijan Marković (Ilija) Marinko Marković (Anto) Marko Marković (Mladen) Martin Marković (Ivo) Mato Marković (Pero) Mato Marković (Anto) Mijo Marković (Niko) Mijo Marković ( – ) Milenko Marković (Marjan) Miroslav Marković (Marjan) Nikola Marković (Marijan) Pejo Marković (Stijepan) Pero Marković (Stipo) Pero Marković (Marko) Petar Marković (M.Mira) Rade Marković (Zorko) Rudo Marković (Ilija) Slaven Marković (Mato) Slavko Marković (Pavao) Stanislav Marković (Pavle) Stanko Marković (Ilija) Stjepan Marković (Nikola) Stjepan Marković (Ljubomir) Tihomir Marković (Željko) Tomislav Marković (Ivo) Vladislav Marković (Ljubo) Vladko Marković (Bartol) Vlado Marković ( – ) Zdenko Marković (August) Zdenko Marković ( – ) Zoran Marković (Jozo) Zoran Marković (Vinko) Zoran

Općina stanovanja Teslić Derventa Kreševo Zavidovići Sarajevo Grad Zavidovići Zenica Jajce Kotor Varoš Zenica SA - Novi Grad Zenica Kotor Varoš Kiseljak Zenica Kakanj Tuzla Travnik Mostar Kotor Varoš Modriča Kotor Varoš Tuzla Vitez Orašje Zenica Orašje Kiseljak Zavidovići Orašje Mostar Zenica Orašje Orašje Zenica Travnik Vareš SA - Novi Grad Travnik Konjic Travnik Kiseljak Zenica Mostar Ilidža Mostar Zenica Žepče

Datum i općina rođenja 10.10.1971. Teslić 8.4.1962. Hrvatska 28.11.1963. Kiseljak 27.7.1973. Zavidovići 1948. – N.p. 2.7.1971. Maglaj – Zenica 8.11.1965. Jajce 3.2.1973. Kotor Varoš 1989. Zenica 30.11.1941. Vareš 24.2.1931. Zenica 20.2.1961. Kotor Varoš 13.4.1929. Kiseljak 27.4.1958. Zenica 26.7.1964. Kakanj 22.1.1967. Tuzla 27.12.1970. Zenica 8.2.1970. Mostar 18.8.1967. Kotor Varoš 19.9.1968. Modriča 10.6.1968. Kotor Varoš 7.11.1960. Tuzla – Vitez 14.1.1969. Orašje 1930. Bosanski Šamac 28.3.1979. Austrija 21.8.1933. Kiseljak 7.2.1955. Zavidovići 1966. Orašje 1963. Mostar 30.10.1951. Zenica 9.6.1977. Brčko 18.5.1963. Orašje 4.6.1931. Zenica 1956. Travnik 27.5.1938. Vareš 1939. Kiseljak 11.7.1962. Travnik 12.3.1960. Sarajevo Grad 21.10.1962. Travnik 3.3.1960. Kiseljak 11.4.1922. Zenica – Mostar 25.11.1953. Kreševo 1959. Mostar 6.2.1956. Zenica 24.8.1971. Zenica

Datum i općina stradanja 3.8.1992. Teslić 30.6.1992. Derventa 10.7.1993. Kreševo 19.8.1993. Zavidovići 18.9.1992. Sarajevo Grad 26.5.1993. Maglaj 24.12.1993. Zenica 30.6.1992. Jajce 26.3.1993. Bijeljina 25.2.1994. Zenica 28.10.1992. SA - Novi Grad 8.6.1993. Zenica 12.7.1992. Kotor Varoš 17.6.1993. Kiseljak 17.6.1993. Travnik 25.10.1992. Kakanj 9.12.1994. Tuzla 11.6.1993. Travnik 2.10.1993. Stolac 26.9.1992. Skender Vakuf 12.6.1992. Modriča 23.6.1992. Kotor Varoš 27.8.1992. Tuzla 18.6.1993. Vitez 28.11.1992. Orašje 24.12.1993. Zenica 7.8.1995. Orašje 17.6.1993. Kiseljak 7.7.1993. Zavidovići 13.12.1992. Orašje 11.6.1992. Mostar 8.6.1993. Zenica 7.8.1995. Orašje 4.12.1992. Orašje 8.6.1993. Zenica 8.6.1993. Zenica 2.11.1993. Vareš 3.8.1993. SA - Novi Grad 4.6.1993. Travnik 8.5.1992. Konjic 18.7.1993. Vitez 29.7.1993. Kiseljak 8.6.1993. Zenica 8.6.1992. Mostar 8.7.1992. Ilidža 1993. Mostar 8.6.1993. Zenica 27.6.1993. Žepče

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

60

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Markulj (Pavo) Ante Markulj (Ljubomir) Zdenko Marlović (Dragutin) Marin Marojević ( – ) Dragan Marojević (Petar) Šimo Marojević (Ante) Zdravko Maros (Ivo) Dragan Maros (Mirko) Goran Maros (Marko) Ivica Maros (Marko) Jako Maros (Jozo) Marijan Maros ( – ) Marko Maros (Frane) Pavka Maros (Tonko) Ratko Maros (Jako) Slavko Maros (Frano) Stipo Maros (Ivo) Vinko Maros (Josip) Zoran Maros ( – ) Živko Maroš (Stjepan) Marijan Maroš ( – ) Stanko Marošević (Ivo) Grga Marošević ( – ) Luka Marošević (Marko) Marijan Marošević (Kata) Marko Maršić (Pejo) Ana Maršić (Matija) Anto Maršić (Ilija) Pavo Maršić (Alfons) Tomislav Martelo (Kristo) Miro Martić (Luka) Anto Martić (Vinko) Anto Martić ( – ) Damir Martić (Mato) Dragan Martić (Frano) Ilija Martić (Petar) Ilija Martić (Mijo) Ivan Martić (Ivan Bakula) Janja Martić (Fabijan) Josip Martić (Jakov) Jozo Martić (Marko) Marijan Martić (Pero) Marijan Martić (Mato) Petar Martić (Fabijan) Ružica Martić (Jozo) Viktor Martidubravac ( – ) Perica Martinić (Paško Kačić) Vesela Martinković (Stjepan) Stjepan

Općina stanovanja Bugojno SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Mostar Gradačac Mostar Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Bugojno Bugojno Vitez Bugojno Vitez Bugojno Vitez Kakanj Travnik Bosanski Šamac Orašje Bosanski Šamac Bosanski Šamac Orašje Orašje Orašje Orašje N.p. Derventa Zavidovići Donji Vakuf Zenica Zenica Doboj Zavidovići Derventa Travnik Teslić Zavidovići Gradačac Derventa Novi Travnik Zavidovići Gradačac SA - Stari Grad Bosanski Šamac

Datum i općina rođenja 15.6.1963. Bugojno 28.11.1973. SA - Centar 30.10.1954. SA - Centar N.p. 26.9.1940. Gradačac 22.3.1955. Mostar 2.1.1962. Vitez 26.4.1963. Vitez 26.2.1950. Vitez 5.1.1943. Vitez 11.3.1959. Vitez 1948. Vitez 1934. Bugojno 23.4.1941. Bugojno 4.7.1948. Vitez 11.12.1932. Bugojno 30.6.1955. Vitez 8.4.1966. Bugojno – Vitez 22.3.1968. Kakanj – Travnik 27.3.1958. Bosanski Šamac 1921. Orašje 11.1.1964. Bosanski Šamac 13.4.1968. Bosanski Šamac 1924. Orašje 12.6.1967. Orašje 3.8.1969. Orašje 20.6.1969. Orašje 26.10.1966. – N.p. 8.10.1936. Derventa 11.8.1967. Zavidovići 11.4.1968. Posušje 16.2.1969. Zenica 17.5.1968. Zenica 22.7.1970. Doboj 8.2.1935. Zavidovići 1906. Posušje 7.6.1971. – N.p. 19.9.1932. Teslić 26.7.1976. Zavidovići 22.8.1943. Gradačac 1913. Doboj 1969. Kiseljak 23.4.1962. Zavidovići – Gradačac 29.11.1921. – N.p. 19.11.1945. Bosanski Šamac

Datum i općina stradanja Status 25.7.1993. Bugojno Vojnik 5.10.1992. Sarajevo Grad Vojnik 15.7.1993. SA - N. Sarajevo Vojnik 27.6.1992. Mostar Vojnik 19.6.1992. Gradačac Vojnik 28.6.1992. Mostar Vojnik 22.12.1993. Vitez Vojnik 22.12.1993. Vitez Vojnik 22.12.1993. Vitez Vojnik 22.12.1993. Vitez Vojnik 22.12.1993. Vitez Vojnik 22.12.1993. Vitez Civil 29.7.1993. Bugojno Civil 20.7.1993. Bugojno Vojnik 22.12.1993. Vitez Vojnik 20.7.1993. Bugojno Vojnik 17.6.1993. Travnik Vojnik 27.11.1992. Bugojno Vojnik 22.12.1993. Vitez Civil 10.7.1994. Čapljina Vojnik 1991. Travnik Civil 21.8.1992. Bosanski Šamac Vojnik 1992. Orašje Civil 29.12.1992. Bosanski Šamac Vojnik 7.11.1994. Bosanski Šamac Vojnik 13.8.1992. Orašje Civil 29.4.1992. Orašje Vojnik 30.6.1992. Orašje Vojnik 17.6.1992. Orašje Vojnik 18.9.1995. Bosanska Dubica Vojnik 28.4.1992. Derventa Vojnik 31.8.1993. Zavidovići Vojnik 6.4.1992. Donji Vakuf Vojnik 8.6.1993. Zenica Vojnik 8.6.1993. Zenica Vojnik 4.4.1992. Bosanski Brod Vojnik 14.9.1995. Žepče Vojnik 1.5.1992. Derventa Civil 21.9.1993. Travnik Vojnik 10.8.1992. Teslić Vojnik 20.7.1993. Žepče Vojnik 21.8.1992. Gradačac Vojnik 17.6.1992. Doboj Civil 5.9.1993. Novi Travnik Civil 23.1.1994. Žepče Vojnik 1992. Gradačac Civil 1.11.1992. SA - Stari Grad Civil 23.11.1992. Bosanski Šamac Vojnik

Prezime (ime oca) ime Martinović (Nikola) Ilija Martinović ( – ) Ana Martinović ( – ) Andrija Martinović (Branko) Anđelko Martinović (Augustin) Ante Martinović (Marijan) Dragan Martinović ( – ) Drago Martinović (Marijan) Drago Martinović (Pero) Drago Martinović (Ivo) Eugen Martinović (Jozo) Franjo Martinović (Mijo) Franjo Martinović (Niko) Franjo Martinović (Niko) Ivan Martinović (Anto) Ivanka Martinović ( – ) Ivica Martinović (Ferdinand) Ivica Martinović (Stipo) Ivo Martinović (Adam) Josip Martinović (Franjo) Josip Martinović (Marjan) Josip Martinović (Mato) Joso Martinović (Franjo) Marija Martinović (Andrija) Marko Martinović (Đuro) Marko Martinović (Jozo) Mato Martinović ( – ) Miro Martinović (Drago) Miro Martinović (Franjo) Miroslav Martinović (Niko) Nikola Martinović (Ljubomir) Pero Martinović (Pero) Zorica Marunović (Niko) Mato Marušić (Dragutin) Ivan Marušić (Franjo) Ivan Marušić (Rudolf) Marinko Marušić (Anto) Marko Masal ( – ) Željko Maskaljević (Franjo) Ilija Maskaljević (Joso) Ivo Maslać (Božo) Božica Maslać (Boško Puljić) Mara Maslać (Nikola Puljić) Mara Maslać (Grgo) Pero Maslać (Pero) Spasoje Matanović (Joso) Ante Matanović (Pejo) Ante Matanović (Nikola) Anto

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Bosanski Brod 25.5.1947. Bosanski Brod 28.3.1992. Bosanski Brod Konjic 1986. Konjic 1993. Konjic Mostar N.p. 27.7.1992. Mostar Jajce 15.2.1970. Jajce 3.9.1992. Jajce Uskoplje/G.Vakuf 18.8.1959. Uskoplje/G.Vakuf 21.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Kakanj 28.11.1960. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Kakanj – Kakanj 13.6.1993. Kakanj Doboj 21.7.1948. Tešanj 11.6.1992. Doboj Ilijaš 1955. Ilijaš 1.6.1994. Ilijaš Vareš 16.10.1949. Vareš 2.11.1993. Vareš Tešanj 1935. Tešanj 12.12.1992. Tešanj Vareš 1918. Vareš 4.11.1993. Vareš Travnik 28.5.1960. Travnik 8.6.1993. Šipovo Brčko 1.8.1963. Brčko 19.8.1992. Brčko SA - N. Sarajevo 1926. Sarajevo Grad 7.8.1992. Sarajevo Grad Ilidža 26.2.1919. Ilidža 25.2.1993. SA - Centar Travnik 12.3.1971. Travnik 8.11.1993. Novi Travnik Travnik 12.11.1960. Travnik 15.5.1992. Travnik Uskoplje/G.Vakuf 18.5.1935. Uskoplje/G.Vakuf 5.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Tešanj N.p. 20.8.1993. Tešanj Travnik 27.6.1973. Travnik 12.6.1993. Travnik Orašje 12.1.1957. Orašje 3.9.1992. Orašje Tešanj 1957. – N.p. 20.8.1993. Tešanj Mostar 17.8.1974. Mostar 24.2.1995. Livno Orašje 15.8.1957. Orašje 1.9.1992. Orašje Zavidovići 1937. Zavidovići 1993. Zavidovići Vitez 1956. Vitez 22.12.1993. Vitez Mostar 18.1.1972. Mostar 14.6.1995. Livno Vitez 25.2.1957. Vitez 22.12.1993. Vitez Maglaj 17.10.1966. Maglaj 11.3.1993. Maglaj Vareš 24.10.1954. Vareš 2.11.1993. Vareš Konjic 20.2.1951. Konjic 15.12.1993. Konjic Kotor Varoš 28.9.1945. Kotor Varoš 5.7.1995. Kotor Varoš Mostar 26.9.1958. Mostar 9.10.1993. Mostar Jajce 10.6.1956. Jajce 27.9.1992. Jajce Mostar 7.8.1942. Mostar 28.7.1993. Jablanica Jajce 27.4.1974. Jajce 29.9.1992. Jajce Sarajevo Grad 1992. SA - Centar 1992. Sarajevo Grad Brčko 27.4.1947. Brčko 9.6.1993. Brčko Orašje 25.6.1961. Orašje 8.10.1992. Orašje Stolac 17.4.1926. Stolac 22.6.1992. Stolac Stolac 17.10.1952. Stolac 22.6.1992. Stolac Stolac 1942. Mostar 1.4.1992. Stolac Stolac 7.6.1912. Stolac 22.6.1992. Stolac Stolac 1950. Stolac 22.6.1992. Stolac Sanski Most 23.3.1935. Sanski Most 23.7.1992. Sanski Most Prijedor 25.8.1946. Prijedor 23.7.1992. Prijedor Bosanski Brod 14.2.1963. Bosanski Brod 31.7.1992. Bosanski Brod

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik

kolovoz 2008.

61

Prezime (ime oca) ime Matanović (Predrag) Bato Matanović (Franjo) Božana Matanović (Nikola) Drago Matanović (Mladen) Ervin Matanović (Pejo) Fabijan Matanović (Ivo) Franjo Matanović (Jure) Franjo Matanović (Ruža) Franjo Matanović (Ante) Goran Matanović (Stipo) Goran Matanović (Jozo) Ivan Matanović ( – ) Ivo Matanović (Ilija) Ivo Matanović (Ante) Jakob Matanović (Mladen) Johan Matanović (Mato) Josip Matanović (Ilija) Jovanka Matanović ( – ) Jozo Matanović (Ivo) Jure Matanović (Dragutin) Luka Matanović (Nedeljko) Mara Matanović (Vidan) Marijan Matanović (Mato) Marko Matanović ( – ) Marta Matanović (Franjo) Mato Matanović (Luka) Mato Matanović (Marko) Mijo Matanović (Pejo) Mladen Matanović (Luka) Nedeljko Matanović ( – ) Niko Matanović (Petar) Predrag Matanović (Mato) Rudo Matanović ( – ) Stjepan Matanović (Josip) Tomislav Matanović (Ante) Vinko Matanović (Anto) Zdravko Matanović (Srećko) Zlatko Matanović (Anto) Zoran Matekalo (Anto) Stjepan Matešić (Ilija) Anto Matičević (Stijepo) Mladenko Matić (Pejo) Adam Matić (Ivan) Anica Matić (Jozo Ljubas) Ankica Matić (Mijo) Anto Matić ( – ) Branka Matić (Niko) Branka Matić (Silvester Rold) Brankica

Općina stanovanja Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Bosanski Brod Prijedor Banja Luka Sanski Most Prijedor Bosanski Brod Kakanj Bosanski Brod Orašje Prijedor Prijedor Sanski Most Doboj Prijedor Orašje Prijedor Orašje Orašje Odžak Odžak Orašje Vareš Prijedor Bosanski Brod Odžak Prijedor Bosanski Brod Odžak Prijedor Sanski Most Prijedor Prijedor Sanski Most Jajce Mostar Vareš Bosanski Šamac Doboj SA - Novi Grad Travnik Sarajevo Grad Vitez SA - Centar

Datum i općina rođenja – Prijedor 12.8.1922. Prijedor 9.11.1971. Prijedor 29.3.1976. Njemačka 30.10.1952. Prijedor 10.8.1957. Bosanski Brod 18.7.1943. Prijedor 17.6.1945. Banja Luka 19.10.1973. Sanski Most 11.8.1977. Prijedor 5.10.1955. Bosanski Brod – Kakanj 13.3.1965. Bosanski Brod 2.3.1974. Brčko 27.4.1974. Njemačka 1.3.1923. Prijedor 1930. Sanski Most – Doboj 19.8.1952. Prijedor 18.10.1959. Orašje 3.12.1943. Prijedor 3.10.1970. Orašje 24.9.1957. Orašje – Odžak 1929. Odžak 3.9.1972. Orašje 14.3.1963. Vareš 1937. Prijedor 6.9.1959. Bosanski Brod – Odžak 18.8.1974. Prijedor 28.7.1966. Bosanski Brod 1936. Odžak 15.1.1962. Prijedor 1964. Sanski Most 27.8.1962. Prijedor 28.8.1951. Prijedor 25.4.1975. Sanski Most 6.1.1968. Jajce 1.5.1934. Prozor 10.3.1969. Olovo 27.3.1959. Bosanski Šamac 26.6.1915. Doboj 5.12.1970. SA - Novi Grad 20.1.1956. Travnik 1949. – N.p. 12.2.1975. Travnik 7.3.1949. Zenica

Datum i općina stradanja 1.7.1992. Prijedor 19.9.1995. Prijedor 1.6.1992. Prijedor 23.7.1992. Prijedor 23.7.1992. Prijedor 25.3.1992. Bosanski Brod 15.5.1992. Prijedor 1.8.1992. Derventa 1.6.1992. Sanski Most 25.7.1992. Prijedor 29.9.1992. Bosanski Brod 13.6.1993. Kakanj 16.4.1992. Bosanski Brod 13.5.1995. Orašje 23.7.1992. Prijedor 19.9.1995. Prijedor 2.8.1992. Sanski Most 24.5.1992. Doboj 25.7.1992. Prijedor 1.5.1992. Orašje 25.7.1992. Prijedor 13.5.1995. Orašje 29.4.1992. Orašje 1992. Odžak 15.7.1992. Odžak 15.3.1993. Hrvatska 8.11.1993. Vareš 23.7.1992. Sanski Most 9.8.1992. Derventa 1992. Odžak 23.7.1992. Prijedor 14.6.1992. Modriča 15.7.1992. Odžak 19.9.1995. Prijedor 7.7.1992. Sanski Most 23.7.1992. Prijedor 15.7.1992. Prijedor 23.7.1992. Sanski Most 25.8.1992. Jajce 22.8.1992. Mostar 1993. Vareš 20.5.1995. Bosanski Šamac 10.8.1992. Doboj 23.10.1992. SA - Centar 8.6.1993. Travnik 29.11.1992. Sarajevo Grad 25.12.1993. Vitez 29.11.1992. SA - Centar

Status Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Matić (Jure) Branko Matić (Ilija) Darko Matić ( – ) Filip Matić (Anto) Franjo Matić ( – ) Ilija Matić (Franjo) Ivica Matić (Mato) Ivo Matić (Vlatko) Ivo Matić (Jela) Josip Matić (Jakov) Jozo Matić ( – ) Kata Matić (Drago Matić) Ljiljana Matić (Vidoje) Mario Matić (Miho) Marko Matić (Stijepan) Marko Matić (Božo) Martin Matić (Drago) Milenko Matić (Franjo) Nenad Matić (Ivan) Pero Matić (Jure) Stojan Matić ( – ) Tomislav Matić (Josip) Tomislav Matić (Franjo) Vilim Matijanić (Niko) Ivan Matijašević (Tunjo) Roka Matijević (Franjo) Alen Matijević (Pavo) Ivica Matijević ( – ) Ivo Matijević (Marijan) Ivo Matijević (Martin) Mirko Matijević (Mato) Pero Matijević (Pavo) Rudolf Matijević (Mate) Velimir Matijević (Dragutin) Zaharije Matijević (Juro) Zdenko Matijić ( – ) Ivan Matijić ( – ) Stana Matkić (Ivo) Anto Matković (Jozo) Alfonz Matković (Marko) Luka Matković (Franjo) Nikola Matković (Matija) Pero Matković (Ilija) Stipo Matković ( – ) Škuco Matković (Mijo) Zoran Matković (Anto) Željko Matković (Nedeljko) Željko Matolić (Pejo) Ana

Općina stanovanja Vitez Konjic Travnik Gradačac Bosanski Šamac Maglaj Gradačac Sarajevo Grad Prijedor Doboj Odžak SA - Novi Grad Čapljina Mostar Kiseljak Kiseljak Ljubuški Bihać Breza Ljubuški Travnik Travnik Travnik Vitez Brčko Maglaj Kotor Varoš Banja Luka Zavidovići Derventa Maglaj Kotor Varoš Sanski Most Kotor Varoš Modriča Trebinje Trebinje Orašje Travnik Konjic Vitez Travnik Travnik Travnik Bosanski Brod Vitez Bosanski Brod Orašje

Datum i općina rođenja 15.6.1973. Vitez 14.4.1967. Konjic – Travnik 8.10.1962. Gradačac – Bosanski Šamac 16.6.1970. Maglaj 30.8.1965. Gradačac 7.11.1972. Sarajevo Grad 28.11.1968. Prijedor 11.3.1963. Doboj – Odžak 17.1.1972. Hrvatska 20.3.1972. Čapljina 9.9.1961. Mostar 21.1.1950. Kiseljak 15.6.1962. Kiseljak 5.5.1959. Ljubuški 13.2.1961. Bihać 10.1.1949. Breza 3.3.1953. Ljubuški 1936. Travnik 28.1.1969. Travnik 4.6.1957. Travnik 17.4.1966. Travnik 9.9.1970. Brčko 8.9.1974. Doboj 1.8.1965. Kotor Varoš – Banja Luka 23.7.1970. Zavidovići 30.9.1963. Derventa 3.1.1956. Maglaj 5.3.1971. Kotor Varoš 25.1.1967. Sanski Most 23.3.1972. Kotor Varoš 30.5.1970. Gradačac – Trebinje – Trebinje 15.9.1963. Orašje 1933. Travnik 10.10.1928. Konjic 20.1.1972. Travnik 14.4.1968. Travnik 14.8.1960. Travnik – Travnik 17.5.1971. Bosanski Brod 17.5.1947. Vitez 15.1.1972. Hrvatska 24.6.1957. Orašje

Datum i općina stradanja 22.12.1993. Vitez 17.4.1993. Konjic 10.6.1993. Travnik 13.8.1992. Gradačac 7.5.1992. Bosanski Šamac 20.7.1993. Žepče 30.6.1992. Gradačac 4.2.1994. Čitluk 30.10.1992. Prijedor 11.6.1992. Doboj 1992. Odžak 12.7.1993. SA - Novi Grad 9.5.1993. Mostar 13.6.1993. Mostar 12.8.1993. Kiseljak 26.4.1993. Kiseljak 9.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 26.7.1992. Bihać 16.10.1994. Olovo 26.12.1994. Stolac 1992. Travnik 19.8.1992. Travnik 4.6.1993. Travnik 3.7.1993. Vitez 13.11.1992. Brčko 24.1.1994. Maglaj 25.6.1992. Kotor Varoš 1991. Banja Luka 30.9.1993. Maglaj 17.4.1992. Derventa 24.1.1994. Maglaj 25.6.1992. Kotor Varoš 21.10.1992. Hrvatska 26.3.1993. Bijeljina 5.5.1992. Modriča 20.10.1991. Trebinje 15.10.1991. Trebinje 4.5.1992. Orašje 8.6.1993. Travnik 25.4.1993. Konjic 10.10.1993. Vitez 8.6.1993. Travnik 9.9.1993. Vitez 8.6.1993. Travnik 6.8.1992. Derventa 11.1.1994. Vitez 7.4.1992. Bosanski Brod 4.8.1995. Orašje

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

62

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Matolić (Ivo) Marko Matoničkin (Josip) Dražen Matos (Ivo) Franjo Matoš (Ivan) Goran Matoš (Josip) Manda Matoš (Jerko) Mato Matoš (Florijan) Milka Matoš (Mato) Ratko Matošević (Drago) Goran Matošević (Stipo) Ivo Matošević (Pero) Luka Matošević (Marko) Marinko Matošević (Josip) Predrag Matošević (Fabijan) Ratko Matošević (Jozo) Zoran Matošević (Veseljko) Zoran Matošević (Pero) Živko Matovinović (Andrija) Đorđe Matuka (Niko) Robert Matuzović ( – ) Pero Maunoga (Mihael) Josip Mauzner (Drago) Ventislav Mavrak ( – ) Dragan Mažar (Stipe) Željko Medić (Niko Pejaković) Ana Medić (Drago) Boro Medić (Lovro) Josip Medić (Anto) Ljubo Medić (Mate) Mario Medić (Anto) Pero Medović (Mato) Miro Medžiković (Sejdo) Hariz Međugorac (Ivan) Goran Međugorac (Ivan) Slavko Mehičić (Alojz) Davor Meljanac (Jozo) Vlado Meljančić (Marko) Dario Meljančić (Niko) Dragan Meljančić (Juro) Žarko Memić (Ante Vrdoljak) Željka Mendeš (Pavao) Slavko Mendeš (Tunjo) Zvonko Merdžo (Vinko) Davor Merdžo (Lazar) Martin Merdžo ( – ) Šima Meštrović (Jure) Kata Meštrović (Jure) Marko Meštrović (Jozo) Toma

Općina stanovanja Orašje Bihać Zenica Konjic Sanski Most Sanski Most Sanski Most Sanski Most Vitez Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Vitez Travnik Travnik Novi Travnik Travnik Brčko Živinice Sanski Most Derventa Bihać Kiseljak Novi Travnik Kreševo Kiseljak Ljubuški Kiseljak Teslić Odžak Zenica Zenica Bosanski Brod Travnik Travnik Vitez Travnik Sarajevo Grad Prozor Brčko Mostar Mostar Konjic Bosanski Petrovac Sarajevo Grad Prozor

Datum i općina rođenja 22.9.1950. Orašje 27.1.1960. Bihać 1953. Zenica 6.2.1976. Konjic 1924. Sanski Most 4.9.1924. Sanski Most 5.10.1933. Sanski Most 11.8.1932. Sanski Most 8.8.1970. Vitez – Travnik 17.12.1942. Travnik 20.3.1970. Travnik 11.4.1966. Travnik 13.6.1965. Travnik 9.4.1964. Travnik 4.10.1967. Travnik 15.8.1969. Travnik 28.2.1949. Travnik 28.9.1975. Travnik 1957. Brčko 30.1.1966. Zenica 23.9.1957. Sanski Most – Derventa 2.1.1964. Bihać 1.4.1954. Orašje 25.5.1964. Novi Travnik 1.5.1962. Kreševo 26.3.1966. Kiseljak 5.10.1966. Ljubuški 2.1.1960. Kiseljak 16.4.1964. Teslić 1968. Odžak 9.9.1968. Zenica 16.2.1971. Zenica 15.8.1962. Hrvatska 5.11.1962. Travnik 2.8.1971. Travnik 19.9.1970. Vitez 25.8.1963. Travnik 1945. – N.p. 18.5.1945. Prozor 1953. Brčko 29.11.1970. Mostar 2.3.1922. – N.p. – Jablanica 1962. Bosanski Petrovac 1932. – N.p. 19.8.1960. Prozor

Datum i općina stradanja 4.8.1995. Orašje 15.9.1992. Bihać 22.4.1993. Zenica 25.4.1993. Glamoč 5.12.1992. Sanski Most 5.12.1992. Sanski Most 2.8.1992. Sanski Most 9.9.1995. Sanski Most 31.12.1993. Vitez 17.6.1993. Travnik 22.12.1993. Novi Travnik 11.6.1993. Travnik 14.11.1993. Travnik 7.7.1993. Travnik 11.6.1993. Vitez 16.3.1993. Travnik 22.12.1993. Vitez 3.10.1993. Novi Travnik 23.12.1993. Novi Travnik 8.5.1992. Brčko 20.4.1995. Brčko 7.7.1992. Banja Luka 15.6.1992. Mostar 1.12.1994. Bihać 10.11.1993. Kiseljak 12.6.1993. Novi Travnik 9.4.1994. Kreševo 18.8.1993. Kiseljak 9.8.1992. Mostar 11.5.1992. Hadžići 7.6.1992. Teslić 15.7.1992. Hrvatska 29.11.1993. Zenica 18.12.1992. Zenica 8.5.1992. Bosanski Brod 4.10.1992. Travnik 7.4.1993. Travnik 4.11.1993. Vitez 15.5.1992. Travnik 27.8.1992. Sarajevo Grad 14.9.1993. Prozor 14.4.1994. Brčko 2.7.1993. Mostar 1991. – N.p. 6.7.1993. Jablanica 1991. Bosanski Petrovac 1.11.1992. SA - N. Sarajevo 13.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Metičević ( – ) Štefko Mićanović (Ilija) Ivo Migić ( – ) Fra Mato Migić ( Niko ) Leon Mihaliček (Stipan) Marija Mihalić (Ivan) Pavao Mihalj (Jure) Ivica Mihalj (Stipe) Marijan Mihalj (Nikola) Mario Mihalj (Blaž) Marko Mihalj (Ivan) Pero Mihalj (Ante) Slavko Mihalj (Jure) Slavko Mihalj (Ivan) Stjepan Mihalj (Niko) Toma Mihalj (Marko) Zdravko Mihaljević (Mijo) Ivica Mihaljević (Stipo) Jure Mihaljević (Stjepan) Krunoslav Mihaljević (Jozo) Marko Mihaljević (Anto) Perica Mihaljević (Željko) Slađan Mihaljević (Anto) Zlatko Mihić (Ivan) Cvjetko Mihić (Jozo) Josip Mijačević ( – ) Jagoda Mijać (Anto) Zdenko Mijan (Ante) Dubravko Mijatović (Ilija) Antun Mijatović (Ivo) Marko Mijatović (Petar) Marko Mijatović (Tomo) Petar Mijatović (Luka) Stanislav Mijatović (Ivo) Vinko Mijatović (Ljubo) Vjeran Mijatović (Stipo) Vlado Mijić (Anto) Anto Mijić (Pero) Drago Mijić (Tadija) Drago Mijić ( – ) Emilija Mijić ( – ) Janko Mijić (Andrija) Josip Mijić (Mato) Josip Mijić (Jure) Jure Mijić (Ivo) Luka Mijić (Pero) Marinko Mijić (Ivo) Martin Mijić (Mijo) Miroslav

Općina stanovanja Sarajevo Grad Brčko Fojnica Fojnica SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo Mostar Mostar Mostar Mostar Mostar Livno Konjic Mostar Bosanski Šamac Mostar Kupres Livno Bosanski Šamac Kupres Maglaj Kupres Travnik Bihać Bihać Kakanj Zenica Mostar Brčko Kiseljak Brčko Gradačac Bugojno Žepče Vareš Bugojno Novi Travnik Gradačac Žepče Konjic Konjic SA - N. Sarajevo Fojnica Konjic Bosanski Šamac Gradačac Kakanj Fojnica

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja N.p. 30.7.1995. Sarajevo Grad 8.9.1958. Brčko 8.3.1993. Brčko – Fojnica 13.11.1993. Fojnica 23.11.1937. Fojnica 13.11.1993. Fojnica 21.5.1941. Srbija 6.12.1993. SA - Centar 22.6.1944. Sarajevo Grad 20.1.1993. Sarajevo Grad 2.1.1958. Konjic 19.5.1992. Mostar 10.5.1949. Konjic 30.6.1993. Mostar 11.9.1974. Mostar 18.6.1995. Livno 11.3.1929. Mostar 13.6.1992. Mostar 22.6.1942. Konjic 19.5.1992. Mostar 11.1.1965. Posušje 12.5.1992. Livno 4.11.1959. Konjic 19.5.1992. Mostar 1925. Mostar 13.6.1992. Mostar 1973. Hrvatska 14.7.1992. Bosanski Šamac 23.9.1957. Mostar 30.6.1993. Mostar 28.1.1973. Kupres 4.4.1992. Kupres 14.1.1947. Livno 14.1.1996. Hrvatska 19.2.1972. Hrvatska 31.12.1992. Bosanski Šamac 29.9.1940. Kupres 6.4.1992. Kupres 3.1.1969. Maglaj 7.12.1992. Teslić 1.11.1975. Livno 6.4.1992. Kupres 8.5.1955. Travnik 29.5.1994. Travnik 8.9.1968. Bihać 20.11.1994. Bihać 24.2.1966. Bihać 8.12.1994. Bihać – Kakanj 13.6.1993. Kakanj 17.4.1967. Zenica 11.12.1993. Vitez 23.4.1974. Mostar 26.1.1994. Mostar 16.1.1948. Brčko 16.10.1993. Brčko 16.11.1954. Kiseljak 12.7.1994. Kiseljak 1.6.1958. Brčko 10.4.1993. Brčko 2.1.1974. Gradačac 16.8.1992. Gradačac 20.8.1965. Bugojno 22.7.1993. Bugojno 17.2.1967. Žepče 22.12.1993. Žepče 14.11.1957. Vareš 18.11.1993. Vareš 4.4.1966. Bugojno 14.9.1993. Prozor 7.6.1960. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik 30.10.1966. Gradačac 28.1.1994. Gradačac 22.11.1967. Žepče 14.10.1993. Maglaj – Konjic 6.7.1993. Jablanica – Konjic 14.4.1993. Konjic 18.3.1946. SA - N. Sarajevo 17.6.1993. SA - N. Sarajevo 17.4.1963. Fojnica 2.7.1993. Fojnica 8.4.1939. Konjic 14.5.1992. Sarajevo Grad 1956. Bosanski Šamac 19.8.1992. Bosanski Šamac 4.2.1969. Gradačac 3.8.1992. Gradačac 3.5.1960. Visoko 28.7.1993. Visoko 26.6.1966. Fojnica 25.1.1994. Fojnica

Status Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

63

Prezime (ime oca) ime Mijić (Janko) Slavko Mijić (Mijat) Stipo Mijić (Mato) Velimir Mijoč (Mirko) Ante-Ivan Mijočević (Mato) Mijo Mikanović (Stjepan) Mato Mikanović (Ruža) Niko Mikanović (Stjepan) Slavko Mikenac (Marijan) Mato Miketek (Slavko) Josip Mikić (Marko) Anto Mikić (Vidan) Ivo Mikić (Ilija) Joso Mikić (Ilija) Marinko Mikić (Joso) Marko Mikić (Ivo) Mato Mikić (Pavo) Mladen Mikić (Nikifor) Pejo Mikić (Ivo) Saša Mikić (Mato) Zdravko Mikić (Đuro) Zlatko Mikić (Anto) Zvonko Mikić (Ante) Željko Mikovčić ( – ) Zlatko Mikšić ( – ) Željko Mikulić (Šimun) Ante Mikulić (Jerko) Božo Mikulić (Ivica) Davor Mikulić (Mato) Dragica Mikulić (Andrija) Luka Mikulić (Filip) Ljubo Mikulić ( – ) Marin Mikulić (Stanko) Marko Mikulić ( – ) Martin Mikulić (Jure) Milan Mikulić ( – ) Mirko Mikulić (Vlado) Mladen Mikulić (Luka) Nikola Mikulić (Jozo) Rudolf Mikulić (Filip) Tomislav Mikulić (Mate) Vinko Mikulić (Filip) Zvonimir Mikuš (Luka Ilić) Ivka Milanković (Slavko) Predrag Milanović (Niko) Dalibor Milanović (Boško) Ivo Milanović (Pero) Jako Milanović (Pile) Marko

Općina stanovanja Konjic Bosanski Brod Travnik Livno Kakanj Brčko Brčko Brčko Orašje Mostar Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Bihać Bihać Rogatica Mostar Mostar Grude Travnik Mostar Zenica Mostar Brčko Mostar Brčko Mostar Mostar Grude Donji Vakuf Travnik Mostar Bugojno Mostar SA - Centar Bosanski Brod Kiseljak Stolac Novi Travnik Livno

Datum i općina rođenja 17.3.1963. Konjic 26.12.1937. Bosanski Brod 19.9.1967. Travnik 23.10.1974. Livno 31.7.1930. Kakanj 4.3.1969. Brčko 25.7.1970. Brčko 16.8.1966. Brčko 16.8.1969. Orašje 11.4.1946. Hrvatska 16.9.1960. Orašje 14.2.1967. Orašje 4.4.1937. Orašje 30.4.1976. Austrija 1938. Orašje 2.1.1972. Orašje 28.1.1964. Orašje 7.2.1979. Orašje 15.7.1975. Orašje 1.6.1965. Brčko 27.8.1962. Orašje 6.10.1956. Bihać 15.6.1960. Bihać 1.2.1930. – N.p. – Mostar 16.1.1950. Mostar 7.4.1956. Grude 30.12.1972. Travnik 26.6.1938. Mostar 18.10.1936. Zenica 11.8.1941. Mostar N.p. 8.1.1954. Mostar – Brčko 15.9.1965. Posušje – Mostar 4.1.1962. Grude 26.5.1935. Bugojno 10.3.1930. Travnik 24.7.1938. Mostar 16.1.1970. Bugojno 28.8.1936. Mostar – Hrvatska 16.10.1970. Bosanski Brod 26.5.1975. Kiseljak 13.10.1958. Stolac 26.9.1939. Novi Travnik 31.3.1955. Jajce

Datum i općina stradanja 8.5.1993. Konjic 6.10.1992. Bosanski Brod 11.7.1993. Fojnica 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 10.6.1993. Kakanj 9.9.1992. Brčko 3.6.1993. Brčko 24.4.1995. Brčko 25.11.1992. Orašje 10.8.1993. Mostar 1.5.1992. Hrvatska 29.4.1992. Orašje 1.5.1994. Hrvatska 18.6.1995. Orašje 29.4.1992. Orašje 13.8.1993. Orašje 16.3.1994. Orašje 7.8.1995. Orašje 14.5.1995. Orašje 18.7.1992. Orašje 8.10.1992. Orašje 4.6.1993. Travnik 20.11.1994. Bihać 1991. – N.p. 1.7.1993. Mostar 18.9.1993. Mostar 10.4.1992. Kupres 26.12.1993. Kiseljak 16.6.1992. Mostar 1993. Zenica 18.5.1992. Mostar 11.5.1992. Brčko 5.7.1993. Mostar 11.5.1992. Brčko 17.9.1993. Mostar 29.8.1992. Mostar 10.4.1992. Kupres 22.5.1992. Donji Vakuf 3.6.1993. Travnik 24.5.1992. Mostar 18.8.1992. Donji Vakuf 18.5.1992. Mostar 5.8.1992. SA - Centar 10.7.1992. Bosanski Brod 11.5.1993. Kiseljak 26.6.1992. Čapljina 25.10.1993. Novi Travnik 16.3.1993. Livno

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Milanović (Boško) Stanko Milardić (Luka) Jozo Milardić ( – ) Ljubica Milardić (Mate) Milica Milardić (Marijan) Nikola Milardović (Ilija) Stjepan Milas (Zvonimir) Vedran Milas (Ivan) Zoran Miler (Franjo) Jozo Miletić (Stipe) Biserka Miletić (Slavko) Dragomir Miletić (Mirko) Hrvoje Miletić (Pero) Ilija Miletić (Ilija) Ilka Miletić (Josip) Ivan Miletić (Ivan) Ivica Miletić (Luka) Ivo Miletić ( – ) Jesenka Miletić (Anto) Josip Miletić (Marijo) Josip Miletić (Martin) Jozo Miletić (Anto) Pero Miletić (Sime) Ružica Miletović (Mato) Alfonzo Miletović (Štefanija) Ivica Miletović (Anto) Mladenko Miličević (Ivan) Andrija Miličević (Marko) Anto Miličević (Stjepan) Blago Miličević (Anto) Blaško Miličević (Stipan) Branko Miličević (Ivan) Dalibor Miličević (Vlatko) Damir Miličević (Jozo) Dragan Miličević (Vlatko) Dragan Miličević (Frano) Drago Miličević (Ivica) Gabrijel Miličević (Ivan) Goran Miličević (Frano) Gordan Miličević (Frano) Ivan Miličević (Ivo) Ivan Miličević (Jakov) Ivan Miličević (Jozo) Ivan Miličević (Mato) Ivan Miličević (Stipo) Jedinko Miličević (Stipo) Jerko Miličević (Marko) Josip Miličević ( – ) Jozo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Stolac 12.2.1956. Stolac 26.6.1992. Čapljina Bugojno 24.1.1914. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Bugojno – Bugojno 21.7.1993. Bugojno Bugojno 12.8.1925. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Bugojno 22.3.1964. Bugojno 23.7.1993. Bugojno Modriča 8.9.1944. Modriča 22.5.1992. Modriča SA - Centar 2.11.1979. SA - Centar 27.4.1993. SA - Centar Konjic 19.2.1969. Konjic 15.9.1993. Jablanica SA - Novi Grad 25.2.1951. – N.p. 29.6.1995. SA - Novi Grad Mostar 2.2.1942. – N.p. 20.9.1993. – N.p. Mostar 6.9.1957. Doboj 7.7.1993. Mostar Mostar 7.12.1971. Mostar 7.9.1993. Mostar Mostar 10.3.1945. Mostar 13.6.1992. Mostar Jablanica 20.1.1926. Jablanica 9.9.1993. Jablanica Sarajevo Grad 1929. – N.p. 24.5.1995. Sarajevo Grad SA - Novi Grad 6.8.1926. Pale 1.10.1992. Ilidža Fojnica 10.8.1953. Fojnica 7.1.1994. Fojnica Mostar 1955. Mostar 13.9.1993. Mostar Kiseljak 3.12.1965. Kiseljak 27.10.1993. Kiseljak Čitluk 23.2.1936. Čitluk 26.6.1992. Čitluk Ilidža 27.11.1937. Kreševo 26.6.1992. Ilidža Ilidža 1952. Ilidža 25.4.1992. Ilidža Drvar 1935. – N.p. 1991. – N.p. Vareš 2.2.1929. Vareš 2.11.1993. Vareš SA - N. Sarajevo 21.2.1956. Vareš 30.7.1993. SA - Novi Grad Vareš 23.3.1963. Vareš 7.11.1993. Vareš Jablanica 14.2.1948. Jablanica 28.7.1993. Jablanica Bosanski Šamac 4.5.1964. Bosanski Šamac 11.7.1992. Bosanski Šamac Bugojno 24.3.1942. Bugojno 22.6.1993. Bugojno Fojnica 8.10.1954. Fojnica 3.7.1993. Fojnica Uskoplje/G.Vakuf 7.11.1954. Uskoplje/G.Vakuf 6.2.1994. Uskoplje/G.Vakuf Mostar 1970. Njemačka 13.8.1993. Mostar Čapljina 26.3.1961. Srbija 10.6.1995. Livno Bugojno 8.1.1966. Bugojno 25.7.1993. Bugojno Čapljina 10.9.1965. Čapljina 13.7.1993. Mostar Novi Travnik 13.10.1949. Novi Travnik 10.7.1993. Novi Travnik Vitez 10.6.1965. Busovača 25.10.1993. Vitez Jajce 13.1.1956. Jajce 28.10.1992. Jajce Grude 16.10.1970. Hrvatska 4.10.1993. Grude Bugojno 19.3.1961. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Jajce 11.12.1921. Jajce 1.11.1992. Jajce Čitluk 31.12.1969. Čitluk 4.8.1993. Mostar Čitluk 1967. Čitluk 14.5.1993. Mostar Mostar 6.10.1969. Mostar 3.11.1994. Kupres Fojnica 12.7.1956. Fojnica 5.7.1993. Fojnica Vitez 7.9.1937. Vitez 22.12.1993. Vitez Uskoplje/G.Vakuf 29.3.1962. Uskoplje/G.Vakuf 7.2.1993. Hrvatska Jablanica 1929. Jablanica 19.2.1994. Jablanica

Status Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

64

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Miličević (Stipo) Luka Miličević (Petar) Marica Miličević (Dominik) Miroslav Miličević (Mato) Miroslav Miličević (Vinko) Mladen Miličević (Nikola) Nedeljko Miličević ( Mato ) Nikica Miličević (Luka) Pero Miličević (Jure) Slavko Miličević (Ivan) Stanko Miličević (Luka) Vladimir Miličević (Stojan) Žarko Miličić (Dane Matovinović) Ana Miličić (Luka) Jela Miličić ( – ) Ruža Milić (Anto) Franjo Milić (Marko) Ivica Milić (Rudolf) Marinko Milić (Jerko) Mijo Milić (Nikola) Nikola Milić (Braco) Predrag Milić (Grujo) Predrag Milić (Ivica Toljušić ) Ranko Milićević (Marko) Branko Milinković (Mato Beblek) Kata Milinković (Zvonimir) Klementin Milinković (Branko) Vedran Milinović (Ivan) Anđelka Milinović (Anto) Jozo Milinović (Anto) Mladen Milinović (Marko) Žarko Milišić ( – ) Ivan Milišić ( – ) Kata Milišić (Maks) Margareta Milišić (Nikola) Rajko Milišić ( – ) Vinko Milobara (Pavle) Boja Milobara (Pavle) Dragica Miloslavić (Nikola) Luka Miloš (Pero) Davor Miloš (Ivica) Draško Miloš ( – ) Fabo Miloš (Jerko) Ivan Miloš (Ante) Ivica Miloš (Niko) Ivo Miloš (Marko) Mato Miloš (Ivica) Mladen Miloš (Dragutin) Nikica

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Maglaj 22.8.1931. Maglaj 16.7.1993. Maglaj Sarajevo Grad 1918. – N.p. 11.6.1992. Sarajevo Grad Bugojno 4.9.1963. Bugojno 23.7.1993. Bugojno Fojnica 30.11.1973. Fojnica 22.7.1993. Fojnica Bugojno 11.1.1966. Bugojno 13.8.1992. Bugojno Kiseljak 24.7.1966. Kiseljak 1.6.1993. Kiseljak Fojnica 18.9.1957. Fojnica 13.11.1993. Fojnica Fojnica 4.3.1939. Fojnica 14.7.1993. Fojnica Jablanica 25.7.1955. Jablanica 28.7.1993. Jablanica Grude 28.9.1957. Ljubuški 23.9.1992. Kupres Maglaj 3.6.1972. Doboj 23.8.1992. Zenica Ljubuški 28.1.1969. Ljubuški 23.5.1992. Mostar SA - Centar 7.3.1946. Srbija 19.6.1992. SA - Centar Orašje 1933. Orašje 19.7.1992. Orašje Orašje 1933. Orašje 22.7.1993. Orašje Busovača 14.6.1964. Busovača 8.7.1993. Busovača Uskoplje/G.Vakuf 1958. Uskoplje/G.Vakuf 13.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf Busovača 5.7.1969. Busovača 10.10.1992. Busovača Uskoplje/G.Vakuf 10.1.1962. Uskoplje/G.Vakuf 2.6.1993. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 4.5.1970. Uskoplje/G.Vakuf 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Busovača 1966. Busovača 1993. – N.p. Vitez 6.5.1967. Vitez 15.6.1993. Busovača Vitez 11.4.1975. Travnik 30.10.1993. Vitez Kreševo 25.11.1968. Kreševo 3.2.1994. Fojnica Prijedor 7.4.1951. Prijedor 25.8.1992. Prijedor Zenica 9.4.1963. Zenica 5.3.1994. Zenica SA - Novi Grad 28.10.1965. SA - Centar 5.7.1993. SA - Novi Grad Busovača 9.9.1969. Busovača 25.7.1992. Busovača Busovača 25.9.1965. Busovača 30.7.1993. Busovača Busovača 23.11.1961. Busovača 28.1.1993. Busovača Busovača 25.1.1958. Busovača 15.6.1993. Busovača Fojnica – Fojnica 3.7.1993. Fojnica Fojnica – Fojnica 3.7.1993. Fojnica Sarajevo Grad N.p. 28.1.1994. Sarajevo Grad Ilidža 13.4.1939. Ilidža 7.11.1992. SA - Novi Grad N.p. N.p. 1991. – N.p. Sanski Most 13.7.1937. Sanski Most 8.5.1992. Sanski Most Sanski Most 8.5.1941. Sanski Most 7.5.1992. Sanski Most SA - N. Sarajevo 5.5.1932. Hrvatska 14.5.1992. Sarajevo Grad Mostar 1.2.1945. Mostar 4.6.1993. Mostar Bugojno 27.1.1958. Bugojno 22.7.1993. Bugojno Bugojno – Bugojno 1991. Bugojno Grude 24.6.1965. Grude 27.12.1995. Grude Bugojno 20.4.1930. Bugojno 22.7.1993. Bugojno Bugojno 29.9.1971. Bugojno 24.7.1993. Bugojno Ilidža 30.6.1960. Ilidža 1.4.1993. Kiseljak Bugojno 26.10.1962. Bugojno 22.7.1993. Bugojno Bugojno 27.10.1967. Bugojno 25.7.1993. Bugojno

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Miloš (Jozo) Nikica Miloš (Ilija) Niko Miloš (Franjo) Pavo Miloš (Marko) Slobodan Miloš (Ivo) Tomislav Miloš (Mate) Tomislav Miloš ( – ) Tvrtko Miloš ( – ) Umberto Miloš (Nino) Vlado Miloš ( – ) Zoran Miloš (Petar) Zoran Miloš (Marko) Željko Milošević ( – ) Rudolf Milošević (Mladen) Slavko Milovanović (Luka) Zlatko Milović (Stanko Susak) Ivica Milović (Ljuboja) Marjan Milović (Jadranko) Željko Milušić (Marijan) Anto Miljak (Niko) Ivica Miljak (Radoslav) Josip Miljak (Mijat) Mara Miljak (Anto) Marko Miljak (Dragutin) Miroslav Miljas (Tomo) Tomislav Miljko (Stanko) Marko Miljko (Ivan) Robert Mioč (Ilija) Josip Mioč (Petar) Marica Miočević (Pero) Krešimir Miočević (Ljupko) Mario Mioč-Marinčić ( – ) Izabel Mirković (Ilija) Anđelko Mirković (Gojko) Milenko Mišanović (Nikola) Jakov Mišanović (Jozo) Marko Mišić (Nikola) Anto Mišić ( – ) Ilija Mišić (Stjepan) Ivica Mišić ( – ) Marko Mišić (Ratko) Mijo Mišić (Marko) Stipe Mišić (Mladen) Tihomir Mišić (Pero) Tomo Mišić-Bilanović (Marko) Ljubo Miškić (Pero) Tomislav Miškić (Ivan) Željko Miškovič ( – ) Janja

Općina stanovanja Bugojno Bugojno Bugojno Grude Jajce Bugojno Mostar Bugojno Bugojno Konjic Kakanj Bugojno Sarajevo Grad Vitez Zenica Sarajevo Grad SA - Centar Fojnica Fojnica Bugojno Bugojno Bosanski Brod Bosanski Brod Bugojno Mostar Mostar Mostar Tomislavgrad Zenica Vareš Vareš Sarajevo Grad Jajce Vitez Kreševo Kreševo SA - Novi Grad Kotor Varoš Tuzla Kotor Varoš Živinice Derventa Mostar Ilidža Kotor Varoš Zenica Jablanica Orašje

Datum i općina rođenja 2.10.1947. Bugojno 7.2.1928. Bugojno 23.4.1949. Bugojno 1.9.1968. Grude 1971. Jajce 8.10.1971. Bugojno – Mostar – Bugojno 25.1.1966. Bugojno – Jablanica 16.12.1965. Kakanj 10.7.1969. Bugojno 1922. – N.p. 11.1.1956. Travnik 9.5.1966. Zenica 26.9.1950. Široki Brijeg 19.11.1939. Goražde 18.6.1974. Sarajevo Grad 18.1.1973. Fojnica 8.4.1974. Bugojno 14.10.1965. Bugojno 6.1.1939. Bosanski Brod 16.5.1967. Hrvatska 3.7.1960. Bugojno 17.5.1956. Mostar 2.1.1951. Mostar 3.3.1970. Mostar 20.3.1964. Tomislavgrad 1915. Zenica 25.8.1959. Vareš 24.11.1972. Vareš N.p. 24.9.1969. Jajce 8.10.1970. Novi Travnik 15.9.1958. Kreševo 1928. Kreševo 23.6.1956. Sarajevo Grad – Kotor Varoš 2.7.1957. Tuzla – Kotor Varoš 8.11.1971. Živinice 16.8.1959. Derventa 25.6.1958. Mostar 12.5.1958. Sarajevo Grad 24.6.1972. Kotor Varoš 29.1.1958. Zenica 23.3.1968. Jablanica – Orašje

Datum i općina stradanja 19.10.1993. Bugojno 25.7.1993. Bugojno 22.7.1993. Bugojno 10.4.1992. Kupres 5.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 4.7.1992. Bugojno 26.6.1992. Mostar 1993. Bugojno 15.9.1993. Prozor 20.9.1993. Jablanica 29.11.1995. Drvar 20.7.1993. Bugojno 1992. Sarajevo Grad 18.9.1993. Vitez 20.5.1993. Zenica 1.6.1992. Sarajevo Grad 20.11.1992. SA - Centar 2.7.1993. Fojnica 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 24.7.1993. Bugojno 7.5.1993. Uskoplje/G.Vakuf 6.10.1992. Bosanski Brod 9.5.1992. Derventa 19.7.1993. Bugojno 6.6.1992. Mostar 28.7.1993. Mostar 9.5.1993. Mostar 24.4.1993. Jablanica 13.10.1993. Zenica 25.12.1993. Vareš 1.6.1993. Vareš 22.3.1993. Sarajevo Grad 27.6.1993. Prozor 18.6.1993. Vitez 20.6.1993. Kreševo 20.6.1993. Kreševo 14.2.1993. Ilidža 15.6.1992. Kotor Varoš 14.12.1992. Brčko 7.7.1992. Kotor Varoš 25.7.1992. Gradačac 25.6.1992. Derventa 16.5.1992. Mostar 30.8.1992. Ilidža 1.4.1992. Banja Luka 24.11.1992. Travnik 28.7.1993. Jablanica 2.12.1992. Orašje

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

65

Prezime (ime oca) ime Mišković (Franjo) Andrija Mišković (Anto) Anto Mišković (Ivo) Anto Mišković (Ivo) Anto Mišković (Simo) Dušan Mišković ( – ) Finka Mišković (Tunjo) Ilija Mišković (Marko) Ivo Mišković (Pero) Ivo Mišković (Mato) Janja Mišković (Anto) Josip Mišković (Pero) Josip Mišković (Marijan) Katica Mišković ( – ) Mara Mišković (Đuro) Marko Mišković (Frano) Marko Mišković (Martin) Mihael Mišković (Andrija) Mika Mišković (Pavle) Milko Mišković (Antun) Mirko Mišković (Anto) Nikica Mišković (Marko Rajić) Draga Mišković ( – ) Ružica Mišković (Jozo) Srećko Mišković (Jakov) Vinko Mišković (Marko) Zlatko Mišukić (Ilija) Mario Mišukić (Ilija) Marko Mitrović (Ivo) Ivan Mitrović (Vinko) Ivica Mitrović (Ivan) Mario Mlakić (Ilija) Jozo Mlakić (Slavko) Nikola Mlakić (Anto) Zorislav Mlikota (Andrija) Branko Mlikota ( – ) Marko Mlikota (Mijo) Zvonimir Mlinar (Ivo) Ivica Mlinar (Luka) Ivica Mlinar (Mato) Josip Mlinar (Ante) Luka Mlinar (Mate) Luka Mlinar (Pejo) Mara Mlinar (Joso) Slavko Mlinarić (Stjepan) Jure Molnar (Filip) Zvonimir Montibeler (Petar) Jozef Montijani (Pavle) Marija

Općina stanovanja Orašje Vitez Busovača Vitez Zenica Orašje Brčko Orašje Vitez Orašje Travnik Orašje Orašje Orašje Orašje Vitez Gradačac Orašje Vitez Brčko Vitez Vitez Vitez Vitez Livno Orašje Gradačac Odžak Zenica Bugojno Zenica Vitez Vitez Vitez Konjic Konjic Sarajevo Grad Prijedor Sanski Most Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Bihać Bosanski Brod Bosanski Brod SA - Centar

Datum i općina rođenja 14.6.1942. Orašje 10.2.1961. Vitez 10.2.1961. Busovača 16.4.1935. Vitez 30.7.1968. Zenica – Orašje 22.2.1969. Brčko 12.8.1959. Orašje 3.4.1962. Vitez 1930. Orašje 14.8.1972. Travnik 1984. Orašje 1974. Orašje – Orašje 11.9.1972. Orašje 23.9.1967. Vitez 9.12.1958. Gradačac 24.6.1962. Orašje 27.9.1956. Vitez 26.3.1961. Brčko 15.4.1948. Vitez 29.1.1964. Travnik 1952. Vitez 5.5.1948. Travnik 10.10.1954. Livno 16.2.1969. Orašje 21.2.1975. Gradačac 3.5.1964. Odžak 10.6.1956. Zenica 8.4.1960. Bugojno 15.7.1988. Zenica 16.3.1967. Vitez 9.5.1963. Travnik 2.7.1950. Vitez 30.7.1925. Konjic – Konjic 1947. – N.p. 5.5.1930. Prijedor 17.4.1966. Sanski Most 1.12.1951. Sanski Most 3.7.1943. Prijedor 21.9.1976. Prijedor 13.1.1916. Prijedor 12.4.1931. Prijedor 27.11.1937. Bihać 10.4.1957. Hrvatska 23.1.1963. Bosanski Brod 7.6.1926. Sarajevo Grad

Datum i općina stradanja 1.5.1992. Orašje 5.7.1993. Busovača 5.7.1993. Busovača 13.10.1994. Vitez 8.12.1994. Zenica 1992. Orašje 8.5.1992. Brčko 1992. Orašje 17.4.1993. Vitez 2.12.1992. Orašje 24.2.1994. Vitez 14.12.1992. Orašje 30.11.1992. Orašje 1.4.1992. Orašje 14.12.1994. Orašje 17.4.1993. Vitez 4.12.1992. Bosanski Šamac 13.5.1995. Orašje 26.7.1993. Vitez 3.1.1993. Brčko 6.10.1993. Vitez 17.2.1994. Vitez 1995. Vitez 10.9.1993. Vitez 6.8.1995. Hrvatska 17.8.1992. Orašje 2.8.1993. Bosanski Šamac 10.7.1992. Odžak 17.10.1993. Busovača 4.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 17.10.1993. Busovača 8.5.1993. Vitez 5.6.1993. Travnik 18.9.1993. Vitez 16.4.1993. Konjic 1993. Konjic 18.5.1993. Sarajevo Grad 24.7.1992. Prijedor 30.9.1992. Hrvatska 7.7.1992. Sanski Most 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 30.6.1992. Prijedor 1991. Bihać 17.4.1992. Bosanski Brod 25.5.1992. Bosanski Brod 22.8.1992. Sarajevo Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Moric (Anton) Radislav Morić (Hilmo) Sandro Morić (Vilim) Zdravko Moro (Filip) Drago Mosković (Vlado) Zoran Mosoči (Albin) Vladimir Mostarac (Frano) Ilija Mostarac (Mijat) Mato Motika (Milko) Anđelko Mravak (Mirko) Dragan Mrkalj (Marko) Ivan Mrkonja (Niko) Anđelko Mrkonja ( – ) Branko Mrkonja (Anđelko) Kažimir Mrkonjić (Dominik) Anto Mrkonjić ( – ) Dalija Mrkonjić (Ivica) Drago Mrkonjić (Anto) Marko Mrkulj (Pavo) Ante Mrnjavac (Mijo) Anto Mrnjavac ( – ) Kata Mrnjavac (Marko) Mladen Mršić (Jozo) Branimir Mršić (Anto) Ljubomir Mršo (Anto Turalija) Jela Mršo (Mirko) Slavko Mršo (Zvonimir) Tereza Mrvelj (Blaž) Anto Mrvelj (Ivan) Anto Mrvelj (Anto) Luka Mrvelj (Luka) Željko Mudrinić (Marijo) Ninoslav Muharemović (Ćazim) Envar Mujkanović (Muharem) Svemir Munetić (Slavko) Mario Muntijan (Ante) Ivan Muravec (Alojz) Franc Murgić (Ante) Ante Murgić (Franjo) Branko Murgić (Ante) Zoran Muroja ( – ) Ante Muroja ( – ) Zoran Musa ( – ) Ana Musa (Petar) Ivan Musa (Živko) Mijo Musa (Nikola) Mile Musa (Nikica) Rudolf Musa (Ferdinand) Zoran

Općina stanovanja Bosanski Brod Bosanski Brod SA - N. Sarajevo Stolac Tuzla SA - Novi Grad Bugojno Brčko Sarajevo Grad Mostar Bosanski Brod Travnik Travnik Travnik Gradačac Orašje Žepče Tuzla Bugojno Kiseljak Kiseljak Kiseljak Teslić Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Odžak Derventa Derventa Derventa Travnik Bihać Mostar Travnik Prijedor Mostar Prijedor Bihać Prijedor Prijedor Prijedor Fojnica SA - Novi Grad Kiseljak Čitluk Kiseljak Mostar

Datum i općina rođenja 29.6.1947. Srbija 11.2.1967. Hrvatska 5.4.1954. SA - Centar 10.3.1960. Stolac 1.12.1965. Tuzla 2.9.1951. Sarajevo Grad 26.8.1952. Bugojno 8.1.1959. Brčko 1960. – N.p. 12.3.1970. Derventa 13.9.1955. Bosanski Brod 19.9.1959. Travnik 1967. Travnik 19.9.1954. Travnik 15.6.1953. Tuzla 1975. Orašje 14.7.1974. Žepče 17.4.1961. Tuzla 15.6.1963. Bugojno 27.7.1938. Kiseljak – Kiseljak 11.5.1967. Kiseljak 11.9.1972. Teslić 25.7.1920. Hrvatska 10.6.1910. Bugojno 8.3.1934. Bugojno 14.6.1941. Vareš 11.5.1968. Odžak 3.1.1945. Derventa 12.12.1952. Derventa 28.3.1972. Derventa 27.3.1974. Travnik 21.12.1963. Derventa 9.8.1958. Hrvatska 16.5.1975. Travnik 2.8.1942. Prijedor 9.12.1947. Mostar 10.4.1935. Srbija 19.6.1965. Bihać 26.6.1969. Prijedor – Prijedor – Prijedor 1934. Fojnica 12.1.1941. Sarajevo Grad 4.12.1970. Kiseljak 12.8.1948. Čitluk 16.7.1943. Kiseljak 9.9.1960. Bosanski Šamac

Datum i općina stradanja 13.4.1992. Banovići 2.8.1992. Bosanski Brod 15.3.1993. SA - N. Sarajevo 14.4.1992. Stolac 20.4.1995. Brčko 27.1.1993. SA - Novi Grad 25.7.1993. Bugojno 10.11.1992. Brčko 3.4.1992. Sarajevo Grad 15.6.1992. Mostar 16.9.1992. Bosanski Brod 12.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 6.5.1993. Travnik 24.5.1992. Modriča 1995. Orašje 24.6.1993. Žepče 20.8.1993. Tuzla 1.7.1993. Bugojno 25.11.1995. Kiseljak 21.10.1993. Kiseljak 17.6.1993. Kreševo 30.9.1993. Zavidovići 6.7.1992. Bugojno 23.7.1993. Bugojno 23.7.1993. Bugojno 23.7.1993. Bugojno 11.7.1992. Odžak 29.6.1992. Derventa 10.2.1993. Bosanski Šamac 4.10.1992. Bosanski Brod 6.7.1993. Busovača 16.12.1992. Bihać 6.2.1994. Mostar 4.6.1993. Travnik 8.6.1992. Prijedor 11.9.1995. Šipovo 18.7.1992. Prijedor 10.11.1994. Bihać 18.7.1992. Prijedor 1.7.1992. Prijedor 1.7.1992. Prijedor 24.12.1993. Fojnica 22.9.1992. Ilidža 21.1.1993. Busovača 8.7.1992. Mostar 25.4.1994. Kiseljak 8.7.1992. Mostar

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

N,NJ
Datum i općina rođenja – Gradačac – Gradačac 13.11.1970. Gradačac 22.3.1959. Vitez 15.7.1954. Travnik 13.8.1955. Tuzla 13.12.1967. Orašje 5.3.1967. Orašje – Bosanski Šamac 1937. Orašje 23.11.1954. Teslić 24.2.1972. Njemačka 1950. Travnik 10.10.1963. Prijedor 9.9.1934. Hrvatska N.p. 8.6.1971. SA - Centar 1930. Sarajevo Grad 9.11.1963. Hrvatska 1924. Orašje 1919. Orašje 1952. Visoko 20.2.1959. Doboj 12.6.1960. Travnik 20.12.1965. Travnik 30.10.1960. Zenica 25.7.1959. Lukavac 27.6.1965. Derventa 8.5.1956. Brčko 21.2.1942. Derventa 9.4.1970. Kotor Varoš 9.9.1954. Sanski Most 18.8.1972. Derventa 13.8.1965. Doboj – Travnik 28.1.1958. Sanski Most 22.7.1962. Derventa Datum i općina stradanja 1.8.1992. Gradačac 1.8.1992. Gradačac 24.2.1993. Bosanski Šamac 1993. Vitez 18.7.1993. Vitez 1991. Tuzla 24.2.1993. Orašje 8.10.1992. Orašje 19.4.1992. Bosanski Šamac 1995. Orašje 27.12.1993. Vitez 14.5.1995. Orašje 3.8.1992. Brčko 9.7.1992. Prijedor 9.7.1992. Prijedor 19.7.1995. Sarajevo Grad 19.8.1994. Breza 11.12.1992. Sarajevo Grad 21.6.1993. Jablanica 15.11.1992. Orašje 10.5.1995. Orašje 14.10.1992. Visoko 30.1.1993. SA - Centar 2.7.1993. Travnik 30.7.1993. Travnik 19.6.1993. Busovača 28.8.1992. Lukavac 15.6.1992. Derventa 2.5.1992. Brčko 13.6.1992. Derventa 2.10.1992. Skender Vakuf 2.11.1992. Sanski Most 5.10.1992. Bosanski Brod 5.5.1992. Doboj 18.7.1993. Vitez 2.11.1992. Sanski Most 29.6.1992. Derventa Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Prezime (ime oca) ime Nikolaš (Franjo) Dragan Nikolaš (Jozo) Iko Nikolaš ( – ) Jozo Nikolić (Filip) Anto Nikolić (Stipo) Anto Nikolić ( – ) Brane Nikolić (Ivan) Branislav Nikolić (Ivan) Ivan Nikolić (Stipo) Ivan Nikolić ( – ) Janja Nikolić (Vlado) Krešimir Nikolić (Josip Kail) Ljiljana Nikolić (Ivo) Marijan Nikolić (Ivo) Marin Nikolić ( – ) Marko Nikolić (Karlo) Pavo Nikolić (Pavo) Perica Nikolić (Ivan) Pero Nikolić (Ivo) Slavko Nikolić (Franjo) Zoran Nikolić-Datić ( – ) Janja Niković (Danijel) Mladen Nikšić (Marko) Marijan Nikšić (Šćepo) Mirko Nikšić (Marko Anušić) Zora Nikšić (Marko) Zoran Nimac (Marijan) Damir Ninković (Marijan) Anđa Ninković (Stanko) Mirko Ninković ( – ) Sreten Nižić (Vladimir) Zdravko Nosić (Ivan) Marijan Nosić (Zdravko) Robert Nosić (Mato) Vinko Novak ( – ) Ankica Novak (Franjo) Marijo Novak (Franjo) Vilim Općina stanovanja Gradačac Derventa Derventa Brčko Uskoplje/G.Vakuf Vitez Vitez Konjic Konjic Kiseljak Vareš Ilidža Brčko Brčko Mostar Vareš Mostar SA - Novi Grad Travnik SA - Novi Grad Kiseljak Novi Travnik Bihać Konjic Bihać Konjic Bosanski Brod Bugojno Maglaj SA - N. Sarajevo Jablanica Bugojno Ljubuški Bugojno Sarajevo Grad Mostar Banja Luka Datum i općina rođenja 11.5.1970. Gradačac 20.10.1966. Derventa 1933. Derventa 20.1.1970. Brčko 17.9.1966. Prozor – Vitez 30.8.1955. Vitez 3.1.1959. Konjic 8.12.1957. Konjic 1938. Kiseljak 27.4.1952. Vareš 29.5.1931. Ilidža 17.2.1947. Brčko 1941. Brčko – Mostar 4.5.1956. Vareš 26.1.1958. Mostar 18.3.1942. Čitluk 1.7.1955. Travnik 10.2.1958. Ilidža – Kiseljak 14.11.1962. Travnik 12.7.1954. Bihać 17.3.1949. Konjic 15.10.1940. Bihać 11.9.1953. Konjic 20.1.1969. N.p. 11.12.1936. Bugojno 1953. Maglaj – Sarajevo Grad 15.7.1940. Čapljina 7.7.1943. Bugojno 26.1.1970. Ljubuški 7.5.1930. Bugojno 1913. – N.p. 20.11.1948. Mostar 28.10.1949. Banja Luka Datum i općina stradanja 22.10.1992. Gradačac 23.6.1992. Derventa 28.8.1992. – N.p. 3.6.1993. Brčko 12.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 1.5.1993. Konjic 3.6.1993. Konjic 17.6.1993. Kiseljak 2.11.1993. Vareš 6.12.1993. SA - Centar 8.5.1992. Brčko 17.11.1992. Brčko 18.6.1993. Mostar 8.11.1993. Vareš 15.10.1993.Mostar 12.5.1992. Ilidža 7.10.1993. Travnik 17.9.1992. SA - Novi Grad 17.6.1993. Kiseljak 3.10.1993. Novi Travnik 21.12.1994. Drvar 18.4.1993. Konjic 25.8.1992. Bihać 4.12.1994. Kupres 1991. – N.p. 1.7.1993. Bugojno 12.4.1992. Maglaj 11.12.1992. SA - N. Sarajevo 6.10.1993. Jablanica 30.10.1993. Bugojno 24.11.1993. Mostar 17.8.1992. Posušje 9.3.1993. Sarajevo Grad 1.9.1993. Mostar 14.10.1992. Bosanski Šamac Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

66

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Musa (Eugen) Željko Musi (Rudolf) Vojko Mustač (Nikola Bakrač) Anika Mustanica ( – ) Ante Mustanica ( – ) Ervin Mustanica ( – ) Fabijan Mustanica ( – ) Goran Mustanica ( – ) Johan Mustanica ( – ) Mladen

Općina stanovanja SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad SA - Novi Grad Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor Prijedor

Datum i općina rođenja 4.12.1960. Kiseljak 7.9.1947. – N.p. N.p. – Prijedor – Prijedor – Prijedor – Prijedor – Prijedor – Prijedor

Datum i općina stradanja 24.7.1993. SA - Novi Grad 1.6.1992. SA - Novi Grad 25.10.1994. SA - Novi Grad 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor

Status Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Mustanica ( – ) Predrag Mustanica ( – ) Zdravko Mustanica ( – ) Zoran Mustapić ( – ) Mara Mustapić ( – ) Nikola Mušić (Jusuf) Esad Mutabdžija (Živko) Dalibor Mutić (Anto) Boris Muzika (Vladimir) Miroslav

Općina stanovanja Prijedor Prijedor Prijedor Mostar Čapljina Mostar SA - N. Sarajevo Vareš SA - N. Sarajevo

Datum i općina rođenja – Prijedor – Prijedor – Prijedor – Mostar – Čapljina 14.9.1970. Mostar 26.7.1975. SA - N. Sarajevo 9.3.1963. Vareš 27.1.1950. Sarajevo Grad

Datum i općina stradanja 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 24.7.1992. Prijedor 31.5.1992. Mostar 13.4.1992. Čapljina 6.6.1992. Mostar 27.7.1993. SA - Novi Grad 17.10.1993. Vareš 7.12.1992. SA - Centar

Status Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Nadarević ( – ) Anto Nadarević ( – ) Ilija Nadrević (Marko) Ivo Nakić (Mato) Stipo Nakić (Vesko) Zlatko Nastić (Viktor) Nikola Nedić (Petar) Anto Nedić (Marijan) Joso Nedić (Marko) Joso Nedić ( – ) Mara Nedić (Lazar) Milovan Nedić (Ivo) Vlado Neimarević ( – ) Ivo Nekić (Šimo) Mirko Nekić (Mato) Šimo Nemec (Ivan) Eduard Nemet (Krunoslav) Berislav Nenadić ( – ) Ante Nenadić (Nediljko) Miljenko Neretljak ( – ) Iljo Neretljak ( – ) Kaja Nestorović ( – ) Gordana Nešković (Zdravko) Jadranko Nevjestić (Ivica) Anto Nevjestić (Tadija) Božo Nevjestić (Mato) Josip Nikić (Ivan) Dragan Nikić (Pavo) Ilija Nikić (Marko) Ivica Nikić (Ilija) Marko Nikić (Jozo) Milan Nikić (Nikola) Petar Nikić (Marko) Stipo Nikić (Mato) Vinko Nikić ( – ) Zlatko Nikić (Martin) Žarko Nikolaš (Stipe) Dinko

Općina stanovanja Gradačac Gradačac Gradačac Vitez Vitez Tuzla Orašje Orašje Bosanski Šamac Orašje Vitez Orašje Brčko Prijedor Prijedor Sarajevo Grad SA - N. Sarajevo Sarajevo Grad Posušje Orašje Orašje Visoko SA - Novi Grad Travnik Travnik Zenica Lukavac Derventa Brčko Derventa Kotor Varoš Sanski Most Derventa Doboj Vitez Sanski Most Derventa

Prezime (ime oca) ime Novak (Vladimir) Zlatko Novaković (David) Drago Novaković (Milan) Ljubomir Novaković (Niko) Petar Novković (Vaso) Rajko Novosel (Jozo) Agnes Novosel (Zdravko) Dražen

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja SA - N. Sarajevo 26.10.1944. Sarajevo Grad 7.12.1992. SA - N. Sarajevo Uskoplje/G.Vakuf 26.8.1971. Uskoplje/G.Vakuf 23.6.1992. Uskoplje/G.Vakuf Banja Luka 26.8.1954. – N.p. 5.8.1995. Banja Luka Uskoplje/G.Vakuf 14.9.1964. Uskoplje/G.Vakuf 15.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Busovača 19.12.1934. Banja Luka 27.4.1993. Busovača Zavidovići 10.4.1974. Doboj 21.12.1993. Zavidovići Trebinje 26.9.1969. Hrvatska 12.6.1992. Trebinje

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Novoselac (Marko) Dragutin Nuić (Josip) Marin Nuić ( – ) Petar Nujić (Niko) Jozo Nujić (Mate) Jure Nujić (Mato) Slavko Njivojda ( – ) Lucija

Općina stanovanja SA - Novi Grad SA - Novi Grad Sarajevo Grad Derventa Derventa Derventa Odžak

Datum i općina rođenja 10.2.1940. Srbija 3.9.1965. Sarajevo Grad 1938. – N.p. 1973. Derventa 25.8.1969. Derventa 20.1.1959. Derventa 1914. Odžak

Datum i općina stradanja 23.1.1993. SA - Centar 12.1.1994. SA - Vogošća 1992. Sarajevo Grad 4.7.1992. Derventa 30.6.1992. Derventa 25.6.1992. Derventa 15.7.1992. Odžak

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Oberan (Mato) Vide Obradović (Marko) Đuro Obradović (Spasoje) Pavo Odak ( – ) Anton Odak (Božo) Anton Odak ( – ) Mijo Odobašić (Ivica) Niko Odović ( – ) Božana Okadar (Frano) Finka Okadar (Danko) Frano Okadar (Frano) Ilija Okadar (Frano) Pavka Okić (Marko) Ivica Okretić (Joža) Joža Olah (Ferdo) Mario Olbriht (Anto) Ivica Olujić (Nikola) Mijo Oljačić (Petar) Marko Omazić (Anto) Ilija Omazić (Ilija) Ilija Omazić (Anto) Marko Omeragić (Abid) Vlatka Opačak (Luka) Anto Opačak (Zlatko) Mladen Opačak (Ivan) Pavo Opačić (Stevan) Jovan Operhal (Josip) Željko Opić (Boris) Oliver Oprhal (Zdravko) Anton Oreč (Ante) Mato Orešković ( – ) Marko Orkić (Marko) Ilija Orkić (Blaž) Iljo

Općina stanovanja SA - N. Sarajevo Stolac Stolac Prozor Čitluk Čitluk Bosanski Brod SA - Stari Grad Bugojno Bugojno Bugojno Bugojno Fojnica Bihać Laktaši Bosanski Brod Brčko Banja Luka Vitez Modriča Modriča Vitez Bosanski Brod Derventa Bosanski Brod Novi Travnik SA - N. Sarajevo SA - Centar Kiseljak Sarajevo Grad Derventa Orašje Orašje

Datum i općina rođenja 28.3.1923. Trebinje 15.8.1941. Stolac 18.8.1933. Stolac – Prozor 1975. Čitluk 1917. Čitluk 14.7.1938. Bosanski Brod 1931. N.p. 29.11.1932. Bugojno 1907. Bugojno 25.6.1930. Bugojno 24.11.1939. Bugojno 6.3.1966. Fojnica 29.6.1914. Slovenija 28.11.1969. Laktaši 6.4.1973. Hrvatska 6.8.1961. Derventa 3.10.1972. Banja Luka 26.1.1953. Vitez 11.12.1946. Modriča 12.2.1956. Modriča 22.12.1977. Hrvatska 28.2.1944. Bosanski Brod 23.10.1970. Derventa 8.2.1974. Bosanski Brod 1924. Novi Travnik 14.7.1961. SA - Centar 15.4.1974. Mostar 23.5.1958. Sarajevo Grad 1929. Sarajevo Grad 1948. Derventa 2.1.1945. Orašje 12.4.1980. Brčko

Datum i općina stradanja 26.9.1992. Sarajevo Grad 12.6.1992. Stolac 27.7.1992. Stolac 16.9.1993. Prozor 28.6.1993. Konjic 24.5.1992. Mostar 20.8.1992. Bosanski Brod 5.11.1992. Sarajevo Grad 21.2.1993. Bugojno 21.2.1993. Bugojno 7.2.1993. Bugojno 7.2.1993. Bugojno 6.2.1994. Fojnica 3.8.1992. Bihać 27.4.1993. Laktaši 8.11.1993. Orašje 17.5.1995. Brčko 5.12.1994. – N.p. 18.9.1993. Vitez 27.6.1992. Modriča 26.6.1992. Modriča 14.1.1994. Zenica 26.12.1992. Bosanski Brod 29.9.1992. Bosanski Brod 5.6.1992. Bosanski Brod 15.12.1993. Novi Travnik 19.10.1993. SA - N. Sarajevo 5.5.1992. SA - Centar 13.8.1993. Kiseljak 11.9.1992. Sarajevo Grad 1.6.1992. Derventa 20.8.1992. Orašje 7.8.1995. .Orašje

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Orkić (Joso) Janja Orkić (Đuro) Josip Orkić (Mijo) Stjepan Orkić (Marko) Tunjo Oroz (Ivan) Pejo Oroz (Ilija) Petar Oroz (Franjo) Vlado Oroz (Ivica) Željko Oršolić (Pavo) Anto Oršolić (Marko) Đuro Oršolić (Pavo) Đuro Oršolić (Marko) Franjo Oršolić (Mirko) Ivan Oršolić (Mato) Ivica Oršolić (Pejo) Josip Oršolić (Ilija) Joso Oršolić (Marko) Kata Oršolić (Pavo) Luka Oršolić ( – ) Mara Oršolić (Bogdan) Mara Oršolić (Mato) Marijan Oršolić (Joso) Marko Oršolić (Đuro) Mato Oršolić (Niko) Niko Oršolić (Mato) Vladimir Oršulić (Jozo) Dragutin Oršulić (Pero) Sredo Osadčij (Anton) Dragan Osadčij (Anton) Mario Ostojić (Marko) Dragan Ostojić (Jakov) Gordan Ostojić (Ivan) Jordan Ozmo ( – ) Gordana

Općina stanovanja Orašje Orašje Orašje Orašje Brčko Kiseljak Konjic Kreševo Orašje Bosanski Šamac Orašje Orašje Orašje Orašje Bosanski Šamac Orašje Jajce Orašje Orašje Kotor Varoš Orašje Orašje Orašje Kotor Varoš Orašje Kotor Varoš Kotor Varoš SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo Fojnica Mostar Mostar Zenica

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 1958. Orašje 12.11.1992 Orašje 14.12.1968. Orašje 29.10.1994. Orašje 16.6.1969. Orašje 28.4.1992. Orašje 29.4.1972. Orašje 25.4.1994. Orašje 7.12.1946. Brčko 8.5.1992. Brčko 13.2.1956. Kiseljak 10.11.1993. Kiseljak 23.12.1964. Sarajevo Grad 18.4.1993. Konjic 29.7.1968. Fojnica 2.10.1993. Kreševo 23.8.1965. Orašje 19.7.1992. Orašje 28.10.1963. Bosanski Šamac 18.9.1992. Bosanski Šamac 29.8.1975. Orašje 19.2.1993. Orašje 8.4.1962. Orašje 31.12.1992. Orašje 1990. Orašje 20.5.1992. Orašje 10.7.1973. Orašje 14.5.1995. Orašje 3.9.1948. Bosanski Šamac 7.5.1992. Bosanski Šamac 13.5.1962. Orašje 10.6.1995. Orašje 17.12.1931. Jajce 1.7.1992. Jajce 9.5.1970. Orašje 5.9.1995. Orašje 1923. Orašje 1994. Orašje – Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 15.12.1958. Orašje 12.12.1992. Orašje 19.9.1961. Orašje 7.11.1992. Bosanski Šamac 27.4.1952. Orašje 10.10.1992. Orašje – Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 2.1.1973. Orašje 14.5.1995. Orašje 15.6.1946. Kotor Varoš 7.10.1992. Kotor Varoš 25.10.1970. Kotor Varoš 26.3.1993. Kotor Varoš 2.9.1966. SA - N. Sarajevo 1.6.1993. SA - Novi Grad 4.10.1975. SA - Centar 14.9.1992. SA - Novi Grad 25.10.1969. Sarajevo Grad 25.11.1993. Fojnica 6.4.1963. Mostar 30.6.1993. Mostar 6.7.1970. Zenica 20.9.1993. Mostar 1951. Zenica 11.10.1993. Zenica

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

67

O

68

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Pačak (Anto) Grga Pačar (Mijo) Ivan Paestka (Kruno) Zdenko Pahor (Drago) Branko Pajsar (Marjan) Stjepan Pajtak (Josip) Marko Palameta ( – ) Božica Palandžić (Anton) Gorjan Palavra (Dragutin) Anto Palavra (Daminko) Branko Palavra (Nikola) Mirko Palavra (Nikola) Perica Palinić (Ivo) Ljuba Palinić (Frano) Pero Palinić (Ivo) Vinko Palošek (Drago) Milorad Paljić ( – ) Damljan Pandurević (Marko) Ante Pandurević (Ilija) Mato Pandža ( – ) Anica Pandža ( – ) Drago Pandža (Zvonimir) Dražen Pandža (Marijan) Marijan Pandža ( – ) Marinko Pandža (Ljubomir) Predrag Pandža (Ilija) Stjepan Pandža (Zdravko) Vjekoslav Pandža (Ivan) Željko Pandžić (Ante) Ivan Pandžić (Ljubo) Vladislav Pantić ( – ) Krešo Pap (Leo) Đuro Pap (Albert) Ivica Papac (Andrija) Mirko Papac (Jozo) Zvonko Papić ( – ) Anđa Papić (Ivan) Boško Papić (Filip) Ilija Papić (Anto) Ivan Papić (Marko) Ivica Papić (Anto) Josip Papić (Pero) Pero Papić (Tomo) Pero Papić (Ivo) Slavko Papić (Vlatko) Smiljan Paradžik (Juro) Ivan Paradžik (Ivo) Mićo Paradžik ( – ) Miro

Općina stanovanja Odžak Tomislavgrad N.p. Bugojno N.p. SA - Novi Grad Stolac SA - Novi Grad Zenica Zenica Derventa Vitez Bugojno Bugojno Bugojno Vareš Stolac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Trebinje Prijedor Konjic Konjic Konjic Zenica Konjic Zenica Breza Mostar Grude Vareš Ljubuški Maglaj Stolac Stolac Vitez Tomislavgrad Livno Tuzla Vitez Novi Travnik Vitez Novi Travnik Vitez Travnik SA - N. Sarajevo Modriča Mostar

Datum i općina rođenja 3.8.1968. Gradačac 27.7.1964. Tomislavgrad 18.9.1969. N.p. 6.1.1963. Bugojno 5.9.1962. N.p. 3.6.1961. SA - Centar – Stolac 4.3.1949. Sarajevo Grad 25.6.1962. Zenica 9.5.1965. Zenica 22.7.1964.Vlasenica 4.12.1959. Zenica 28.11.1934. Bugojno 13.6.1933. Bugojno 17.5.1934. Bugojno 9.10.1947. Bosanska Dubica – Stolac 31.3.1964. Bosanski Šamac 6.7.1967. Bosanski Šamac – Trebinje – Prijedor 21.11.1966. Konjic 24.11.1943. Konjic 1943. Konjic 8.10.1965. Zenica 4.12.1942. Konjic 2.5.1974. Zenica 14.2.1971. Vareš 3.2.1946. Grude 8.9.1963. Grude – Vareš 12.3.1965. Srbija 8.1.1925. Maglaj 3.1.1934. Stolac 12.2.1965. Stolac 1912. Vitez 12.5.1965. Tomislavgrad 25.10.1973. Livno 16.3.1951. Tuzla 3.12.1972. Vitez 1985. Novi Travnik 19.8.1960. Vitez 20.3.1961. Novi Travnik 3.9.1954. Vitez 17.12.1969. Travnik 27.4.1940. Modriča 14.12.1959. Modriča N.p.

P

Datum i općina stradanja Status 10.7.1992. Odžak Vojnik 10.4.1992. Kupres Vojnik 18.9.1995. Bosanska Dubica Vojnik 5.7.1993. Bugojno Civil 18.9.1995. Bosanska Dubica Vojnik 6.1.1993. Hadžići Vojnik 11.6.1992. Stolac Civil 4.1.1995. Trnovo Vojnik 1.6.1994. Zavidovići Vojnik 24.11.1992. Travnik Vojnik 20.4.1992. Derventa Civil 16.7.1993. Vitez Vojnik 25.11.1993. Bugojno Civil 25.11.1993. Bugojno Civil 25.11.1993. Bugojno Vojnik 26.10.1993. Vareš Vojnik 1993. Stolac Vojnik 28.10.1992. Bosanski Šamac Vojnik 26.9.1992. Bosanski Šamac Vojnik 1992. Trebinje Civil 23.7.1992. Prijedor Civil 12.7.1992. Konjic Vojnik 25.4.1993. Konjic Vojnik 1993. Konjic Vojnik 24.11.1992. Travnik Vojnik 25.4.1993. Konjic Vojnik 10.5.1993. Zenica Civil 25.7.1992. Breza Vojnik 3.7.1993. Mostar Vojnik 7.6.1992. Čapljina Vojnik 1.11.1993. Vareš Civil 9.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik 21.9.1992. Maglaj Civil 17.8.1992. Stolac Vojnik 15.8.1992. Stolac Vojnik 21.4.1993. Vitez Civil 10.4.1992. Kupres Vojnik 20.4.1992. Livno Vojnik 14.12.1992. Tuzla Vojnik 15.9.1993. Vitez Vojnik 28.12.1993. Novi Travnik Civil 24.4.1993. Vitez Vojnik 17.6.1993. Novi Travnik Vojnik 25.5.1993. Vitez Vojnik 9.1.1994. Vitez Vojnik 16.6.1993. SA - N. Sarajevo Vojnik 3.5.1992. Modriča Vojnik 22.12.1992. Hrvatska Vojnik

Prezime (ime oca) ime Paradžik (Jerko) Vice Paraganlija (Dragutin Paar) Ramiz Parić (Jerko) Ivan Parić (Mato) Marko Parić (Božidar) Milovan Pasječnik (Mihajlo) Jaroslav Pastuhović (Ivan) Borislav Pastuhović (Ivica) Davor Pašalić (Anto) Vlado Pašović (Karlo) Robert Paštelek (Jozo) Franjo Patković (Anto) Katica Patković ( – ) Spomenko Patljak (Mato) Anto Patljak (Pero) Mićo Patljak (Stjepan) Šimo Paulić (Ilija) Vladimir Paurević (Tuno) Andrija Paurević (Luka) Tadija Paušić (Ivan) Željko Pavelić (Božo) Vladimir Pavičević (Danilo) Dragan Pavičić (Jozo) Ivan Pavičić (Fabijan) Ivo Pavičić (Ambrozije) Mile Pavičić (Mile) Petar Pavić (Luka) Bartol Pavić (Jozo) Božo Pavić (Marjan) Božo Pavić (Marko) Božo Pavić (Marijo) Ivica Pavić ( – ) Jagoda Pavić ( – ) Jozo Pavić (Ivo) Ljubomir Pavić ( – ) Marijan Pavić (Ivan) Matija Pavić (Andrija) Mato Pavić ( – ) Miljan Pavić (Božo) Šiman Pavić (Niko) Šimo Pavić (Ante) Vladimir Pavić ( – ) Željko Pavković (Ivo) Anto Pavković (Ivo) Drago Pavković (Tadija) Dražen Pavković (Marko) Franjo Pavković (Marko) Josip Pavković (Mato) Jozo

Općina stanovanja Grude SA - N. Sarajevo Kotor Varoš Vareš Travnik Derventa Teslić Jajce Travnik SA - Novi Grad Mostar Vitez Travnik Modriča Modriča Kladanj Bosanski Brod Teslić Bugojno Banja Luka SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo Jajce Živinice Sanski Most Sanski Most Bosanski Šamac Živinice Tuzla Odžak Bosanski Šamac Kakanj Vareš Vareš Bosanski Brod Živinice Brčko Živinice Živinice Tuzla Mostar Prijedor Žepče Žepče Široki Brijeg Žepče Žepče Žepče

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 5.9.1959. Grude 4.10.1993. Mostar 18.4.1917. SA - N. Sarajevo 3.5.1992. SA - N. Sarajevo 15.8.1953. Kotor Varoš 28.4.1992. Doboj 4.9.1932. Vareš 2.11.1993. Vareš 8.6.1974. Travnik 12.6.1993. Travnik 30.5.1956. Derventa 20.4.1992. Derventa 14.6.1939. Hrvatska 4.6.1992. Teslić 21.1.1972. Jajce 16.5.1993. Vitez 2.2.1952. Travnik 18.6.1993. Travnik 21.3.1973. SA - Novi Grad 14.2.1993. SA - Novi Grad 18.2.1967. Mostar 9.11.1992. Mostar 22.3.1964. Travnik 29.1.1994. Vitez 20.5.1967 Travnik 30.10.1993. Travnik 28.5.1959. Modriča 2.5.1992. Modriča 14.10.1956. Modriča 3.5.1992. Modriča – Kladanj 9.5.1992. Modriča 21.12.1973. Hrvatska 26.5.1992. Derventa 1954.Teslić 12.11.1992. Teslić 10.7.1937. Teslić 22.7.1993. Bugojno 3.4.1959. Srbija 15.7.1992. Banja Luka 4.2.1965. SA - Centar 18.8.1994. Vareš 1.11.1955. SA - Centar 12.8.1992. SA - Novi Grad 22.6.1970. Jajce 20.5.1993. Konjic 26.10.1971. Živinice 19.5.1994. Kladanj 15.9.1952. Sanski Most 24.12.1992. Sanski Most 7.7.1952. Sanski Most 17.10.1992. Sanski Most 9.8.1969. Bosanski Šamac 12.9.1992. Bosanski Šamac 15.2.1959. Živinice 8.5.1994. Živinice 7.10.1970. Brčko 8.5.1994. Brčko 27.9.1956. Bosanski Brod 22.4.1992. Odžak 10.10.1971. Bosanski Šamac 1992. Bosanski Šamac – Kakanj 13.6.1993. Kakanj – Vareš 1991. Vareš 13.9.1962. – N.p. 1992. – N.p. 1911. Bosanski Brod 16.4.1992. Bosanski Brod 18.2.1962. Tuzla 3.9.1992. Gradačac 23.2.1961. Srebrenik 14.8.1992. Srebrenik 24.4.1965. Živinice 20.4.1995. Živinice 24.4.1965. Živinice 20.4.1995. Brčko 2.10.1968. Tuzla 8.1.1993. Brčko 8.8.1950. Mostar 21.2.1993. Mostar – Prijedor 1.6.1992. Prijedor 22.7.1956. Žepče 26.6.1993. Žepče 9.4.1965. Žepče 27.6.1993. Žepče 1.3.1971. Široki Brijeg 28.7.1993. Jablanica 29.12.1932. Žepče 30.6.1993. Žepče 15.2.1967. Žepče 15.10.1993. Žepče 19.8.1963. Žepče 24.6.1993. Žepče

Status Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

69

Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Pavković (Mato) Marko Žepče 25.4.1965. Žepče 26.6.1993. Žepče Pavković (Mijo) Tomislav Uskoplje/G.Vakuf 14.10.1974. Uskoplje/G.Vakuf 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf Pavlek (Franjo) Vladimir Orašje 1964. Hrvatska 12.7.1992. Orašje Pavlić (Franjo) Igor Tuzla 26.7.1972. Tuzla 1.8.1993. Brčko Pavlić ( – ) Mišo Prijedor – Prijedor 28.5.1992. Prijedor Pavlović (Slavko) Damir Mostar 27.7.1973. Mostar 12.2.1994. Uskoplje/G.Vakuf Pavlović (Drago) Danko Konjic 9.2.1972. Konjic 21.7.1993. Konjic Pavlović (Mladen) Darko SA - Novi Grad 22.4.1967. Sarajevo Grad 8.6.1992. SA - Novi Grad Pavlović (Stipo) Fabijan Kiseljak 8.12.1931. Kiseljak 5.7.1993. Kiseljak Pavlović (Mijo) Franjo Travnik 12.5.1960. Travnik 24.4.1993. Travnik Pavlović (Neđeljko) Franjo Prijedor 8.1.1962. Sanski Most 17.7.1992. Prijedor Pavlović (Viktor) Franjo Mostar 10.4.1934. Mostar 7.10.1993. Mostar Pavlović (Dragan) Igor SA - Novi Grad 2.12.1969. SA - Centar 24.12.1993. Vitez Pavlović ( – ) Iva Jablanica 1930. Jablanica 28.7.1993. Jablanica Pavlović (Anto) Ivica Maglaj 6.12.1961. Maglaj 25.6.1993. Maglaj Pavlović (Pero) Ivica Kreševo 8.6.1958. Kreševo 21.10.1993. Kreševo Pavlović (Niko) Ivo Brčko – Brčko 8.5.1992. Brčko Pavlović (Roko) Ivo Kotor Varoš 23.6.1964. Kotor Varoš 28.8.1992. Kotor Varoš Pavlović (Nikola) Janja Nevesinje 15.10.1912. Nevesinje 8.6.1992. Nevesinje Pavlović ( – ) Josip Čapljina – Čapljina 15.9.1992. Čapljina Pavlović ( – ) Luca Travnik – Travnik 25.4.1993. Travnik Pavlović (Slavko) Ludvig Ljubuški 9.4.1951. Ljubuški 18.9.1991. Posušje Pavlović (Ivo) Marko Kotor Varoš 21.5.1964. Kotor Varoš 20.8.1992. Kotor Varoš Pavlović (Stipo) Marko Vitez 16.6.1947. Vitez 11.2.1994. Vitez Pavlović ( – ) Mićo Prijedor – Prijedor 31.5.1992. Prijedor Pavlović (Franjo) Mirko Bugojno 15.8.1933. Bugojno 1.9.1992. Bugojno Pavlović (Jozo) Perica Vitez 18.11.1953. Vitez 24.10.1993. Vitez Pavlović (Marko) Pero Zavidovići 10.8.1961. Zavidovići 31.3.1993. Maglaj Pavlović (Miroslav Pavlov) Renata SA - N. Sarajevo 20.11.1976. SA - N. Sarajevo 30.1.1993. SA - N. Sarajevo Pavlović (Tomo) Rudo Stolac 4.7.1954. Stolac 12.9.1993. Stolac Pavlović (Jozo) Stipo Travnik 31.8.1934. Travnik 24.4.1993. Travnik Pavlović (Andrija) Šimo Živinice 19.4.1972. Tuzla 19.5.1994. Kladanj Pavlović (Srećko) Tihomir Travnik 28.1.1973. Travnik 25.4.1993. Travnik Pavlović ( – ) Toni Čapljina – Čapljina 25.3.1992. Hrvatska Pavlović (Franjo) Tonka Prijedor 15.1.1959. Prijedor 31.5.1992. Prijedor Pavlović (Ljubomir) Vladimir Vitez 24.7.1975. Travnik 7.1.1994. Vitez Pavlović (Zorko) Vlado Travnik 10.10.1973. Travnik 22.4.1993. Travnik Pavljašević (Marko) Ilija Tuzla 19.7.1949. Tuzla 29.7.1993. Tuzla Pavljašević (Grga) Pejo Tuzla 13.1.1961. Tuzla 13.1.1993. Tuzla Pazin ( – ) Miljenko Čapljina – Čapljina 1.5.1993. Čapljina Pazin (Mato) Slavko Stolac 15.2.1927. Stolac 22.6.1992. Stolac Pažin (Stojan Puljić) Anđa Stolac 1915. Stolac 22.6.1992. Stolac Pažin (Vinko) Dragan Mostar 6.3.1966. Stolac 8.11.1992. Mostar Pažin (Andrija) Ivan Stolac 1917. Stolac 22.6.1992. Stolac Pažin (Ljubo) Miljenko Čapljina 18.12.1971. Čapljina 16.5.1993. Mostar Peanović (Marko) Luka Odžak 1938. Odžak 1992. Odžak Pecirep ( – ) Ivanka Sarajevo Grad 1928. N.p. 1992. Sarajevo Grad Pecirep (Mirko) Slavko Kiseljak 30.4.1964. Kiseljak 18.4.1993. Kiseljak

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Pečen ( – ) Mira Pečen ( – ) Toni Pehar (Boško) Ante Pehar (Frano) Antonio Pehar (Nikola) Dinko Pehar (Marko) Ivica Pehar (Ilija) Jozo Pehar ( – ) Kata Pehar (Stanko) Miro Pehar (Martin) Željko Pejak (Niko) Hrvoje Pejak (Ivo) Pero Pejaković (Mato) Drago Pejaković (Juro) Marjan Pejaković (Niko) Pejo Pejaković (Ivo) Zvjezdan Pejazić (Franjo) Jozo Pejčin (Petar) Jozo Pejčinović (August) Anto Pejčinović (Blaško) Ivo Pejičić (Đuro) Eugen Pejičić ( – ) Jozo Pejičić (Đuro) Stanko Pejičić (Ilija) Stanko Pejičić (Barto)l Tomislav Pejić (Alojzije) Ante Pejić (Ivo) Anto Pejić (Jozo) Anto Pejić (Marijan) Anto Pejić (Tunjo) Đuro Pejić (Pejo) Ivo Pejić (Jozo) Joško Pejić (Ivo) Juro Pejić (Mijo) Kaja Pejić (Marijan) Luka Pejić (Filip) Marijan Pejić (Marko) Marijan Pejić (Tadija) Marijan Pejić (Marko) Marko Pejić (Stjepo) Marko Pejić (Marko) Mato Pejić (Mato) Mato Pejić (Franjo) Miro Pejić (Šimo) Miroslav Pejić (Đuro) Mladen Pejić (Anto) Niko Pejić (Ivo) Pejo Pejić (Zvonko) Pejo

Općina stanovanja Tuzla Tuzla Mostar Mostar Konjic Konjic Mostar Mostar Mostar Čitluk Kreševo Kreševo Travnik Gradačac Odžak Gradačac Skender Vakuf Jajce Vareš Vareš Orašje Odžak Orašje Orašje Orašje Grude Orašje Teslić Bosanski Šamac Orašje Derventa Teslić Teslić Orašje Orašje Bosanski Šamac Orašje Bosanski Šamac Derventa Orašje Orašje Orašje Teslić Tuzla Bosanski Šamac Maglaj Derventa Orašje

Datum i općina rođenja – Tuzla – Tuzla 8.7.1942. Čitluk 13.6.1973. Mostar 7.1.1962. Konjic 8.11.1964. Konjic 30.8.1953. Mostar 1928. Mostar 21.11.1974. Mostar 11.10.1962. Mostar 28.7.1972. Sarajevo Grad 9.5.1938. Kreševo 15.7.1938. Travnik 23.12.1964. Gradačac 27.2.1958. Odžak 21.9.1975. Gradačac 1922. Skender Vakuf 19.3.1942. Jajce 17.2.1947. Vareš 24.1.1910. Vareš 18.10.1961. Orašje 1947. Odžak 17.5.1967. Orašje 24.8.1961. Brčko 15.9.1976. Brčko 3.8.1970. Njemačka 16.1.1971. Orašje 30.8.1956. Teslić 2.1.1967. Bosanski Šamac 24.5.1970. Orašje 9.6.1928. Derventa N.p. – Teslić 1943. Orašje 4.8.1972. Orašje 7.4.1962. Modriča 4.1.1971. Orašje 1952. Bosanski Šamac 8.1.1934. Derventa 23.5.1969. Orašje 29.9.1972. Orašje 25.5.1955. Orašje 6.3.1966. Teslić 10.10.1973. Tuzla 13.6.1969. Bosanski Šamac 9.2.1968. Maglaj 1.8.1958. Derventa 27.1.1968. Orašje

Datum i općina stradanja 1.7.1992. uzla 1.5.1992. Tuzla 18.1.1995. Mostar 23.9.1993. Mostar 7.1.1992. Konjic 3.9.1993. Konjic 22.3.1995. Mostar 3.9.1993. Mostar 4.12.1994. Kupres 23.11.1993. Mostar 28.7.1995. Bos. Grahovo 2.10.1993. Kreševo 5.6.1993. Travnik 7.8.1992. Gradačac 9.9.1993. Bosanski Šamac 30.8.1993. Orašje 4.12.1992. Skender Vakuf 9.9.1992. Jajce 29.10.1993. Vareš 4.11.1993. Vareš 23.1.1993. Orašje 15.7.1992. Odžak 28.11.1992. Orašje 29.11.1992. Orašje 7.8.1995. Orašje 10.4.1992. Kupres 28.9.1993. Orašje 29.5.1992. Teslić 30.8.1992. Bosanski Šamac 27.11.1992. Orašje 15.4.1992. Derventa 4.6.1992. Teslić 1.7.1992. Teslić 21.5.1995. Orašje 3.3.1995. Orašje 18.5.1992. Modriča 29.9.1992. Orašje 1.6.1992. Bosanski Šamac 5.6.1992. Hrvatska 28.11.1992. Orašje 19.9.1992. Orašje 10.10.1992. Orašje 25.6.1993. Žepče 26.6.1993. Lopare 9.6.1992. Bosanski Šamac 21.7.1993. Žepče 15.4.1992. Derventa 22.8.1992. Orašje

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

70

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Pejić (Vaso) Pero Pejić (Mato) Petar Pejić (Martin) Petrica Pejić (Ivan) Srećo Pejić (Mato) Stjepan Pejić (Ivo Zlatko Pejić (Blaž Zoran Pejić (Ivo) Zvonko Pejić (Mirko) Žarko Pejinović (Ivo) Tado Pejkunović (Mijo) Mato Pekez (Stipo) Anto Pekez (Stevo) Tina Pekez (Pero) Zoran Pekić (Mara) Dragan Pelivan (Vinko) Josip Pelizić ( – ) Muzafer Pelušić (Ante) Zvonimir Penava (Ivo) Bruno Penava (Ivan) Ivanko Penava (Anto) Stipo Penava (Ivan) Vinko Penavić (Slavko) Damir Penavić (Jozo) Mario Pendeš (Ivo) Anto Pendeš (Mirko) Slavko Pendeš (Ivo) Stipo Pendić (Ilija) Jozo Pendić (Ilija) Stjepan Penezić (Vladimir) Zdravko Pentić (Ivo) Krešimir Penzeš ( – ) Marko Penžeš (Matig) Martin Pepić (Jakov) Adam Pepić ( – ) Ivo-Troska Pepunić (Drago) Branko Peraica (Niko) Ilija Perak (Franjo) Anto Perak (Ilija) Mato Peran (Mato) Ivan Perčinlić ( – ) Vedrana Peretin (Stjepan) Ivica Perić (Jozo) Ana Perić (Ivan) Anto Perić (Zdenko) Davor Perić (Ante) Dragan Perić (Ivo) Goran Perić ( – ) Grgo

Općina stanovanja Novi Travnik Tuzla Mostar Teslić Orašje Bosanski Šamac Lukavac Orašje Posušje Žepče Tuzla Doboj SA - N. Sarajevo Derventa Konjic Livno Modriča Uskoplje/G.Vakuf Žepče Bugojno Žepče Mostar Mostar Mostar Travnik Travnik Travnik Vareš Zavidovići Kiseljak Vareš Sarajevo Grad SA - Novi Grad Gradačac Bosanski Šamac Zenica Livno Jajce Busovača Uskoplje/G.Vakuf Travnik Prijedor Kiseljak Livno Mostar Tomislavgrad Bosanski Šamac Mostar

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 7.6.1956. Novi Travnik 3.10.1993. Novi Travnik 8.6.1970. Tuzla 8.1.1993. Brčko 2.2.1938. Hrvatska 1.8.1992. Mostar 11.12.1968. Teslić 15.7.1992. Teslić 1.11.1963. Orašje 30.11.1992. Orašje 27.6.1971. Bosanski Šamac 26.5.1992. Bosanski Šamac 19.7.1969. Tuzla 20.11.1992. Brčko 26.1.1965. Orašje 3.12.1992. Orašje 2.9.1959. Mostar 19.6.1993. Jablanica 10.2.1974. Žepče 6.7.1993. Žepče 22.2.1966. Tuzla 8.1.1993. Brčko 7.9.1944. Derventa 10.9.1994. Doboj 19.5.1981. Sarajevo Grad 1.9.1992. Sarajevo Grad 3.1.1962. Derventa 12.8.1993. Bosanski Šamac 13.3.1952. Konjic 22.7.1993. Konjic 19.3.1972. Livno 15.9.1995. Mrkonjic Grad 3.3.1943. Modriča 1.6.1992. Modriča 9.4.1950. Uskoplje/G.Vakuf 26.6.1993. Uskoplje/G.Vakuf 16.1.1968. Žepče 24.6.1993. Žepče 9.9.1973. Bugojno 19.7.1993. Bugojno 11.2.1968. Žepče 27.9.1992. – N.p. 29.8.1952. Posušje 1.10.1993. Mostar 7.9.1971. Mostar 20.9.1993. Mostar 7.3.1973. Mostar 11.5.1993. Mostar 11.3.1954. Travnik 6.6.1993. Travnik 8.6.1961. Travnik 15.5.1992. Travnik 1953. Travnik 5.6.1993. Travnik 25.2.1968. Zavidovići 4.5.1993. Olovo 25.1.1954. Zavidovići 26.1.1994. Olovo 16.2.1975. Kiseljak 16.5.1993. Fojnica 10.12.1952. Vareš 2.11.1993. Vareš 1921. – N.p. 22.5.1992. Sarajevo Grad – Srbija 22.5.1992. SA - Novi Grad 22.8.1967. Gradačac 14.12.1992. Gradačac – Bosanski Šamac 1.9.1992. Bosanski Šamac 1961. Zenica 27.4.1993. Zenica 30.12.1970. Livno 25.8.1991. Hrvatska 4.6.1964. Jajce 13.8.1992. Jajce 26.10.1972. Jajce 10.5.1993. Busovača 9.5.1969. Prozor 22.10.1993. Uskoplje/G.Vakuf – Travnik 5.6.1993. Travnik 23.10.1953. Prijedor 2.9.1992. Prijedor 30.11.1928. Kiseljak 14.11.1993. Kiseljak 22.6.1975. Livno 18.2.1994. Uskoplje/G.Vakuf 26.6.1971. Mostar 11.9.1992. Mostar 21.10.1970. Tomislavgrad 10.10.1995. Mrkonjic Grad 29.10.1970. Gradačac 9.6.1992. Bosanski Šamac – Mostar 2.7.1992. Mostar

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Perić (Tomo) Ilija Perić (Božo) Ivan Perić (Marko) Ivan Perić (Martin) Ivan Perić (Niko) Ivo Perić (Anto) Josip Perić (Miljenko) Mario Perić (Anto) Marko Perić (Blaž) Marko Perić (Ivan) Marko Perić (Anđelko) Mladen Perić (Jozo) Mladen Perić (Ilija) Niko Perić (Mato) Niko Perić (Anto) Slavko Perić (Ivan) Stipo Perić (Marko) Stipo Perić (Boško) Verka Perić (Mate) Vinko Perić (Niko) Vinko Perić (Pavao) Vinko Perić (Mato) Vladimir Perić (Marko) Željko Perija (Ivan) Rade Perikić ( – ) Mijo Perikić (Mijo) Roka Perišić (Radmil) Sanjina Perka ( – ) Veronika Perković (Pero) Alen Perković (Jozo) Andrija Perković (Jozo) Dalibor Perković (Niko) Dragan Perković (Jozo) Drago Perković (Dragutin) Goran Perković ( – ) Ivo Perković (Anto) Ivo Perković (Anto) Ivo Perković (Ivo) Jozo Perković ( – ) Kata Perković (Jozo) Luka Perković (Miko) Mario Perković (Franjo) Niko Perković (Stjepan) Petar Perković (Mirko) Slobodan Perković (Mato) Vjekoslav Perušić (Anto) Ivan Perutina (Ratko) Davor Perutina (Mato) Jozo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Status Prozor 22.6.1960. Prozor 25.10.1993. Prozor Vojnik SA - Centar 1920. Tomislavgrad 9.12.1993. SA - Centar Civil Mostar 17.2.1926. Mostar 30.6.1993. Mostar Civil Mostar 12.9.1958. Stolac 19.7.1992. Mostar Vojnik Kiseljak 15.7.1928. Kiseljak 21.2.1994. Kiseljak Vojnik Ilidža 29.9.1954. Kiseljak 19.1.1993. Ilidža Vojnik Ljubuški 10.9.1964. Ljubuški 16.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik Derventa 21.8.1948. Derventa 30.6.1992. Derventa Vojnik Konjic 6.7.1947. Konjic 28.6.1993. Konjic Vojnik Derventa 15.3.1962. Derventa 17.6.1992. Derventa Vojnik Mostar 23.10.1963. Neum 10.5.1993. Mostar Vojnik Modriča 6.7.1973. Modriča 25.5.1992. Modriča Vojnik Modriča 13.5.1946. Modriča 22.5.1992. Modriča Vojnik Travnik 13.3.1951. Travnik 20.2.1994. Travnik Vojnik Tešanj 22.4.1956. – N.p. 9.8.1992. – N.p. Civil Doboj 6.7.1960. Doboj 12.7.1992. Tešanj Vojnik Uskoplje/G.Vakuf 21.11.1965. Uskoplje/G.Vakuf 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik Mostar 11.4.1931. Mostar 30.6.1993. Mostar Civil Mostar 11.7.1940. Mostar 17.9.1993. Mostar Vojnik Bugojno 10.5.1929. Bugojno 19.7.1993. Bugojno Vojnik Mostar 9.12.1956. Jablanica 2.7.1993. Mostar Vojnik Gradačac 15.5.1960. Gradačac 14.12.1992. Gradačac Vojnik Uskoplje/G.Vakuf 19.9.1970. Uskoplje/G.Vakuf 5.10.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vojnik SA - Novi Grad 17.12.1985. Hrvatska 7.9.1994. SA - Novi Grad Civil Brčko 1911. Brčko 8.5.1992. Brčko Civil Brčko 24.9.1947. Brčko 20.5.1992. Brčko Vojnik SA - Novi Grad 17.4.1970. Sarajevo Grad 24.8.1992. SA - Novi Grad Vojnik Sarajevo Grad N.p. 1992. Sarajevo Grad Civil Modriča 18.10.1973. Gradačac 25.6.1992. Modriča Vojnik Jablanica 6.5.1967. Jablanica 5.7.1993. Jablanica Vojnik Livno 3.11.1963. Livno 17.9.1993. Mostar Vojnik Vitez 31.3.1960. Vitez 17.4.1993. Vitez Vojnik Maglaj 3.10.1969. Maglaj 25.11.1992. Žepče Vojnik Bosanski Brod 26.7.1972. Bosanski Brod 25.9.1991. Bosanski Brod Vojnik Vitez 8.9.1956. Vitez 24.12.1993. Vitez Civil Modriča 20.1.1950. Modriča 27.6.1992. Modriča Vojnik Maglaj 16.7.1962. Maglaj 3.10.1993. Žepče Vojnik Modriča 10.5.1940. Modriča 29.7.1992. Modriča Civil Prozor 24.11.1923. Prozor 14.9.1993. Prozor Civil Modriča 19.2.1954. Modriča 20.10.1992. Orašje Vojnik Bihać 10.4.1967. Bihać 14.1.1994. Bihać Vojnik Maglaj 23.2.1974. Maglaj 20.11.1992. Teslić Vojnik Vitez 6.6.1940. Vitez 9.1.1994. Vitez Vojnik Bosanski Brod 13.12.1967. Hrvatska 19.8.1992. Bosanski Brod Vojnik Sarajevo Grad 1915. – N.p. 7.6.1992. Sarajevo Grad Civil Kotor Varoš 12.2.1972. Kotor Varoš 12.9.1992. Kotor Varoš Vojnik Mostar 28.4.1974. Mostar 12.12.1993. Mostar Vojnik Stolac 15.4.1926. Stolac 9.6.1992. Stolac Vojnik

kolovoz 2008.

71

Prezime (ime oca) ime Pervan (Ivo) Dario Pervan (Martin) Janjko Pervan (Marko) Marinko Pervan (Marko) Mirko Pervan (Marko) Miroslav Pervan (Mirka) Tvrtko Pervan (Mirko) Zvonimir Peša (Jako) Ankica Peša ( – ) Franjo Peša ( – ) Jako Peša ( – ) Luka Peša (Ivo) Ljubomir Peša ( – ) Manda Peša (Ivo) Marijana Peša (Ivo) Mato Peša (Drago) Tihomir Peštić (Ljubomir) Mato Petković (Vlastimir) Zario Petković (Sretko) Zoran Petonjić (Ivo) Vjekoslav Petonjić (Pejo) Zoran Petraš (Tomislav) Branislav Petraš ( – ) Branko Petraš (Dragutin) Niko Petraš (Dragutin) Tomislav Petričević (Tomo) Branko Petričević (Mato) Mato Petričević ( – ) Mila Petričević (Mato) Milenko Petričević (Pero) Niko Petričević ( – ) Pero Petričušić (Jerko) Toni Petrić (Franjo) Anto Petrić ( – ) Jozo Petrov (Mihael) Aleksandar Petrov (Albin) Vjekoslav Petrović (Dragutin) Anđelko Petrović (Franjo) Anto Petrović (Stipo) Anto Petrović (Božo) Anuša Petrović (Anto) Bono Petrović (Viktor) Danica Petrović (Đorđe) Dragica Petrović (Boro) Drago Petrović (Franjo) Drago Petrović (Marko) Drago Petrović (Vilim) Drago Petrović ( – ) Draženko

Općina stanovanja Zenica Žepče Žepče Žepče Žepče SA - Novi Grad SA - Novi Grad Vitez Travnik Travnik Travnik Zenica Travnik Vitez Travnik Travnik SA - N. Sarajevo Čapljina Zavidovići Jajce Jajce Vitez Travnik Vitez Vitez Prozor Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Bosanski Šamac Posušje Bosanski Šamac Odžak Zavidovići Zavidovići Busovača Jajce Travnik Konjic Vitez Novi Travnik Vitez Živinice Tešanj Doboj Prijedor Vitez

Datum i općina rođenja 24.3.1975. Zenica 8.4.1971. Žepče 2.2.1969. Žepče 17.3.1971. Žepče 6.9.1967. Maglaj 20.8.1960. SA - Novi Grad 23.7.1967. SA - Novi Grad 1974. Vitez – Travnik 1926. Travnik – Travnik 25.6.1974. Zenica 1920. Travnik 15.6.1973. Vitez 2.8.1966. Travnik 14.9.1976. Travnik 1.9.1959. Vareš 20.8.1969. Sarajevo Grad 10.8.1962. Zavidovići 20.11.1964. Jajce 7.2.1973. Jajce 12.4.1963. Vitez – Travnik 10.9.1948. Vitez 20.8.1938. Vitez 22.7.1971. Prozor 22.9.1956. Bosanski Šamac 1945. Bosanski Šamac 9.10.1966. Hrvatska 16.2.1958. Bosanski Šamac 1943. Bosanski Šamac 2.6.1972. Široki Brijeg 15.6.1963. Bosanski Šamac – Odžak 24.5.1964. Srbija 7.10.1974. Zavidovići 13.5.1968. Busovača 17.3.1910. Jajce 3.9.1937. Travnik 21.1.1954. Konjic 8.10.1947. Vitez 1923. N.p. 14.10.1957. Vitez 22.5.1962. Živinice 22.11.1960. Doboj 1.6.1964. Doboj – Prijedor – Vitez

Datum i općina stradanja 20.9.1993. Busovača 16.7.1992. Teslić 30.7.1993. Žepče 22.1.1994. Maglaj 27.9.1992. Žepče 1991. – N.p. 12.6.1992. – N.p. 25.12.1993. Vitez 1991. Travnik 8.6.1993. Travnik 1991. Travnik 4.9.1993. Novi Travnik 8.6.1993. Travnik 25.12.1993. Vitez 19.10.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 14.9.1992. SA - N. Sarajevo 12.9.1993. Čapljina 7.7.1993. Zavidovići 7.10.1992. Hrvatska 3.8.1992. Jajce 5.9.1993. Vitez 5.9.1993. Travnik 5.9.1993. Vitez 5.9.1993. Vitez 18.4.1993. Jablanica 13.8.1992. Bosanski Šamac 19.4.1992. Bosanski Šamac 2.7.1992. Bosanski Šamac 19.4.1992. Bosanski Šamac 19.4.1992. Bosanski Šamac 20.6.1993. Jablanica 5.7.1992. Bosanski Šamac 1992. Odžak 26.6.1993. Zavidovići 21.12.1993. Zavidovići 30.1.1993. Busovača 1.7.1992. Jajce 24.4.1993. Travnik 28.6.1993. Konjic 8.2.1994. Vitez 4.10.1993. Novi Travnik 1.9.1994. Vitez 22.7.1995. Brčko 7.10.1992. Tešanj 6.3.1994. Mostar 9.7.1992. Prijedor 9.1.1994. Vitez

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Petrović (Franjo) Franjo Petrović (Jakov) Franjo Petrović (Anto) Ilija Petrović (Mirko) Ivan Petrović (Anto) Ivica Petrović (Niko) Ivica Petrović (Stipo) Ivo Petrović (Marko) Josip Petrović (Sarafin) Josip Petrović ( – ) Jozo Petrović (Mijo) Kata Petrović (Filip) Mara Petrović ( – ) Marija Petrović (Pero) Mario Petrović (Ivan) Mile Petrović (Mladen) Miroslav Petrović (Vladimir) Miroslav Petrović (Ivo) Pero Petrović (Luka) Petar Petrović (Dušan) Ranko Petrović (Franjo) Ratko Petrović ( – ) Simo Petrović (Ivo) Stipo Petrović (Jozo) Stipo Petrović (Petar) Stjepan Petrović (Ilija) Šimo Petrović (Anto) Vesko Petrović ( – ) Vjekoslav Petrović (Stjepan) Zdravko Petrović (Marko) Zlatko Petrović (Fabijan) Zoran Petrović (Anto) Žani Petrović (Anto) Željko Petrušić (Branko) Anđelko Petrušić (Rudolf) Anto Petrušić ( – ) Drago Petrušić (Matija) Dragutin Petrušić (Šimo) Ilija Petrušić (Anto) Ljubo Petrušić ( – ) Petar Petrušić (Ivan) Rudolf Petrušić (Marko) Slaven Picek (Ivan) Zoran Pijak (Štefan) Karlo Pijak (Stjepan) Štefan Pijetlović (Marko) Silvijo Piličić (Ilija) Mato Piličić ( – ) Nedjeljko

Općina stanovanja Doboj Tuzla Vitez Posušje Živinice Busovača Jajce Vareš Konjic Vareš Jajce Doboj Sarajevo Grad Vitez Prozor Donji Vakuf Busovača Busovača Derventa Kreševo Busovača Prozor Jajce Vitez Bihać Jajce Vitez Tuzla SA - Vogošća Teslić Vitez SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Jajce Ljubuški Travnik Travnik Kotor Varoš Travnik Kotor Varoš Travnik Kotor Varoš Tuzla Prijedor Prijedor Derventa Kotor Varoš Kotor Varoš

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 8.4.1963. Doboj 18.9.1992. Doboj 1.5.1962. Tuzla 7.9.1992. Tuzla 20.9.1967. Vitez 10.5.1992. Vitez 18.11.1961. Tomislavgrad 16.12.1993. Jablanica 14.11.1965. Tuzla 12.3.1993. Živinice 18.3.1955. Busovača 24.1.1993. Busovača 6.4.1972. Jajce 9.7.1993. Livno 10.3.1939. Vareš 4.11.1993. Vareš 1976. Konjic 25.6.1993. Konjic 1939. Vareš 4.11.1993. Vareš 21.11.1910. Jajce 1.7.1992. Jajce 1941. Doboj 13.2.1993. Tešanj 1915. – N.p. 1992. Sarajevo Grad 28.8.1968. Vitez 24.7.1993. Vitez 9.4.1958. Prozor 5.8.1992. Prozor 6.5.1969. Jajce 19.7.1993. Bugojno 22.4.1964. Busovača 16.4.1993. Busovača 25.4.1974. Busovača 19.9.1993. Vitez 17.12.1973. Derventa 1.4.1992. SA - Novi Grad 19.3.1944. Sarajevo Grad 17.6.1993. Kreševo 2.1.1953. Busovača 22.5.1993. Busovača – Prozor 16.9.1993. Prozor 6.3.1940. Jajce 1.7.1992. Jajce 11.7.1938. Vitez 28.1.1994. Vitez 8.7.1959. Bihać 22.9.1992. Bihać 8.7.1966. Jajce 16.9.1993. Prozor 17.10.1960. Vitez 6.11.1993. Vitez – Tuzla 1993. Prijedor 28.2.1966. SA - Vogošća 1993. SA - Vogošća 14.9.1968. Teslić 16.6.1992. Teslić 11.5.1971. Vitez 12.10.1993. Vitez 20.1.1957. SA - N. Sarajevo 17.2.1993. SA - N. Sarajevo 17.10.1954. SA - N. Sarajevo 18.12.1992. SA - N. Sarajevo 27.3.1975. Jajce 9.7.1992. Jajce 13.6.1965. Ljubuški 18.9.1995. Bosanska Dubica – Travnik 6.8.1993. Travnik 1.11.1935. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.8.1970. Kotor Varoš 15.6.1992. Kotor Varoš 27.10.1932. Travnik 8.6.1993. Travnik – Kotor Varoš 13.7.1992. Kotor Varoš 28.12.1933. Travnik 8.6.1993. Travnik 14.9.1971. Kotor Varoš 1.9.1992. Kotor Varoš 17.10.1971. Tuzla 22.4.1995. Brčko 23.2.1950. Prijedor 8.6.1992. Prijedor 18.5.1923. Prijedor 8.6.1992. Prijedor 24.11.1972. Derventa 2.9.1992. Derventa 15.10.1955. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš – Kotor Varoš 25.7.1992. Kotor Varoš

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil

72

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Piličić (Anto) Ruža Pilić (Ana) Ivo Pilić (Stanko) Mario Pilipović (Jure) Damir Pilipović (Jure) Goran Pilipović (Ivo) Luka Pilipović ( – ) Marijana Pilipović (Ivan) Pejo Pilipović ( – ) Pero Pilipović (Abraham) Petar Pilipović (Jakov) Petar Pilipović (Jakov) Željko Piliškić (Vladimir) Stjepan Piljić (Pejo) Stjepan Pinčić (Marin) Ivica Pinek (Ivan) ) Stevan Pintarić (Konrad) Krešimir Pinjuh ( – ) Snježana Pinjušić ( – ) Smiljko Pinjušić (Čedomil) Zdravko Pinjušić (Bosiljko) Zvonko Pipan ( – ) Marija Piplica (Šimun) Mato Piplica (Jure) Stipo Piplica (Mato) Zoran Pisarić (Milenko) Slavko Pisković (Ilija) Tadija Pišković (Ilija) Tadija Planinić (Anđelko) Zoran Planjar (Anto) Romeo Plavčić (Jago) Anto Plavčić (Drago) Blaž Plavčić (Drago) Ivanka Plavčić (Anto) Ivo Plavčić (Niko) Ivo Plavčić (Pero) Ivo Plavčić (Ivan) Jozo Plavčić (Pero) Jozo Plavčić (Drago) Marinko Plavčić (Niko) Nikica Plavčić (Anto) Niko Plavčić (Jago) Vinko Plavšić (Vasilj) Darko Plećko (Slavko) Franjo Pleh (Stejica) Alen Plehel (Stjepan) Miroslav Plejić (Pejo) Ivan Pleša (Franjo) Miroslav

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Kotor Varoš – Kotor Varoš Kotor Varoš 16.11.1976. Kotor Varoš Uskoplje/G.Vakuf 6.11.1972. Uskoplje/G.Vakuf Bosanski Brod 5.2.1966. Bosanski Brod Bosanski Brod 11.6.1964. Bosanski Brod Bosanski Brod 11.7.1971. Bosanski Brod Derventa – Derventa Bosanski Brod 29.9.1962. Bosanski Brod Derventa – Derventa Bosanski Brod 8.5.1964. Bosanski Brod Bosanski Brod 10.3.1924. Bosanski Brod Bosanski Brod 7.5.1969. Bosanski Brod Travnik 18.5.1968. Travnik Bosanski Šamac 1.10.1969. Bosanski Šamac Konjic 28.1.1954. Sarajevo Grad SA - Novi Grad 11.5.1959. Srbija SA - Centar 1.11.1947. Bugojno Mostar – Mostar Konjic – Konjic Mostar 25.5.1954. Konjic Jablanica 28.5.1967. Jablanica Sarajevo Grad 1935. Sarajevo Grad Konjic 1.6.1951. Konjic Konjic 3.8.1949. Konjic Konjic 10.11.1972. Konjic Bugojno 6.3.1957. Bugojno Bosanski Brod 28.11.1960. Hrvatska Bosanski Brod 28.11.1960. Hrvatska Čitluk 1.6.1971. Mostar Gračanica 17.8.1963. Sarajevo Grad Busovača 3.1.1954. Busovača Vitez 5.6.1970. Vitez Vitez 17.6.1972. Travnik Busovača 16.2.1946. Busovača Vitez 5.1.1965. Vitez Vitez 26.10.1959. Vitez Vitez 27.8.1946. Vitez Vitez 30.3.1968. Vitez Vitez 27.12.1961. Vitez Vitez 24.3.1957. Vitez Busovača 1.2.1941. Busovača Zenica 1955. Zenica Bosanski Brod 2.5.1971. Hrvatska SA - N. Sarajevo 14.8.1942. Hrvatska Ilidža N.p. Zenica 15.12.1974. Zenica Doboj 17.1.1952. Doboj Bihać 9.7.1965. Bihać

Datum i općina stradanja 1.6.1992. Kotor Varoš 23.6.1992. Kotor Varoš 14.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf 1.8.1992. Bosanski Brod 27.3.1992. Bosanski Brod 2.8.1992. Bosanski Brod 3.7.1992. Derventa 30.7.1992. Bosanski Brod 3.7.1992. Derventa 6.8.1992. Bosanski Brod 5.10.1992. Bosanski Brod 17.7.1992. Bosanski Brod 8.6.1993. Travnik 9.11.1992. Bosanski Šamac 28.12.1993. Konjic 10.7.1992. SA - N. Sarajevo 21.10.1992. SA - Vogošća 15.9.1992. Mostar 14.4.1993. Konjic 5.7.1993. Mostar 28.7.1993. Jablanica 21.6.1992. Sarajevo Grad 17.4.1993. Konjic 19.12.1992. Konjic 11.6.1993. Konjic 14.9.1995. Donji Vakuf 15.7.1992. Bosanski Brod 15.7.1992. Bosanski Brod 12.8.1993. Mostar 12.8.1994. Gračanica 17.4.1993. Busovača 22.10.1992. Novi Travnik 15.9.1993. Vitez 14.4.1993. Busovača 28.4.1993. Vitez 10.9.1992. Vitez 26.4.1993. Vitez 14.2.1994. Vitez 18.7.1993. Vitez 8.5.1993. Vitez 19.4.1993. Busovača 19.4.1993. Zenica 6.7.1992. Bosanski Brod 26.8.1992. SA - N. Sarajevo 1.12.1992. Ilidža 3.8.1993. Zenica 9.6.1992. Doboj 30.8.1992. Bihać

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Pleša (Franjo) Tomislav Pletikosa (Mirko) Branko Pletikosa (Jozo) Damir Pliškić ( – ) Frano Plišo (Ivo) Miro Pobrić ( – ) Augustina Pocrnić ( – ) Ivan Pocrnja (Marko) Ivan Pocrnja (Ivo) Ivica Pocrnja (Marko) Ivo Pocrnja (Dragan) Josip Pocrnja (Niko) Josip Pocrnja (Ivo) Mario Pocrnja (Ilija) Željko Pocrnjić (Sretko) Ivo Pocza (Tomislav) Ana Marija Podnar (Kazimir) Mirko Podrug (Jozo) Perica Pogarčić (Alojzije) Ivan Pole (Jure) Milan Polić ( – ) Hrvoje Polić (Jozo) Stipan Polunić (Zvonko) Darko Polunić (Jozo) Marko Poljanica (Ivica) Željko Popić (Luka) Filip Popović (Petar) Emil Popović (Pavo) Ivo Popović (Mijo) Marinko Popović (Mirko) Mario Popović (Anto) Milko Popović (Franjo) Mirko Popović (Marko) Šimun Popović (Anton) Željko Porobić (Joso) Ivica Porobić (Marijan) Marko Porobić (Ruža) Marko Posavac (Ivo) Pavo Posavec ( – ) Stanko Potalec (Josip) Tomo Pranješ (Drago) Ana Pranješ ( – ) Zdravko Pranjeta (Mato) Vinko Pranjić (Jozo Brekalo) Anica Pranjić (Ivan) Ante Pranjić ( – ) Anto Pranjić (Božo) Anto Pranjić (Pero) Anto

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Bihać 24.1.1965. Bihać 3.2.1995. Bihać SA - N. Sarajevo 14.1.1944. SA - N. Sarajevo 22.7.1992. SA - Novi Grad Banja Luka 18.1.1968. Banja Luka 3.8.1995. Banja Luka Travnik – Travnik 30.4.1993. Travnik Novi Travnik 23.9.1970. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik Sarajevo Grad 1928. – N.p. 1992. Sarajevo Grad SA - Centar 1960. – N.p. 24.9.1992. Sarajevo Grad Bugojno 20.11.1972. Bugojno 23.12.1993. Derventa Vitez 10.10.1966. Travnik 25.6.1992. Vitez Bugojno 23.11.1939. Bugojno 27.7.1993. Bugojno Bugojno 12.5.1974. Bugojno 14.8.1992. Bugojno Bugojno 30.10.1936. Bugojno 2.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vitez 9.11.1971. Travnik 24.12.1993. Vitez Bugojno 25.10.1972. Jajce 30.9.1992. Bugojno SA - Novi Grad 7.10.1961. SA - Centar 24.9.1992. Ilidža Derventa 4.3.1971. Njemačka 30.9.1992. Derventa Doboj 21.4.1930. Doboj 3.6.1995. Orašje Livno 12.11.1960. Livno 23.4.1992. Livno Vareš 2.1.1955. Vareš 2.11.1993. Vareš Jablanica 23.3.1972. Jablanica 28.7.1993. Jablanica Sarajevo Grad 1938. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Posušje 23.9.1966. Posušje 19.6.1993. Jablanica SA - Novi Grad 17.1.1967. SA - Centar 13.6.1992. SA - Centar Derventa 1.9.1939. Derventa 8.4.1992. Derventa Travnik 28.11.1963. Travnik 26.1.1994. Kiseljak Derventa 21.3.1925. Derventa 18.5.1992. Derventa Novi Travnik 9.7.1959. Hrvatska 25.10.1993. Novi Travnik Busovača 10.12.1962. Busovača 30.1.1993. Busovača Busovača 17.8.1964. Busovača 15.6.1993. Busovača Busovača 23.10.1977. Busovača 7.10.1993. Busovača Novi Travnik 21.7.1946. Travnik 14.8.1993. Vitez Busovača 20.6.1948. Busovača 20.4.1993. Busovača Busovača 18.10.1952. Busovača 30.1.1993. Busovača SA - N. Sarajevo 21.9.1951. Hrvatska 4.12.1992. Ilidža Orašje 19.6.1960. Orašje 18.8.1992. Orašje Orašje 12.5.1968. Orašje 26.9.1992. Orašje Orašje 8.12.1950. Orašje 20.4.1992. Orašje Uskoplje/G.Vakuf 31.10.1960. Uskoplje/G.Vakuf 15.9.1993 .Uskoplje/G.Vakuf N.p. N.p. 18.1.1993. – N.p. Sanski Most 13.12.1950. Hrvatska 2.11.1992. Sanski Most Travnik 27.9.1973. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 1962. Travnik 6.8.1993. Travnik Travnik 16.11.1939. Travnik 4.6.1993. Travnik Jablanica 7.2.1914. Doboj 9.9.1993. Jablanica Tomislavgrad 29.10.1972. Njemačka 10.4.1992. Kupres Brčko – Brčko 1992. Brčko Srebrenik 22.6.1961. Srebrenik 3.10.1992. Kladanj Mostar 10.10.1961. Zavidovići 23.2.1993. Mostar

Status Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

73

Prezime (ime oca) ime Pranjić ( – ) Doma Pranjić ( – ) Fabijan Pranjić ( – ) Ilija Pranjić (Ivan) Ilija Pranjić (Joso) Ilija Pranjić (Drago) Ivan Pranjić (Petar) Jozo Pranjić ( – ) Luka Pranjić (Mato) Marko Pranjić (Pero) Marko Pranjić (Anto) Mato Pranjić (Anto) Miro Pranjić ( – ) Pejo Pranjić (Ilija) Slavko Pranjić (Marko) Stipo Pranjić (Anto) Vlado Pranjić (Niko) Zdenko Pranjko (Jozo) Marija Pranjko ( – ) Nikola Pranjković (Mato) Anto Pranjković (Ivo) Josip Pranjković (Slavko) Krunoslav Pranjković (Franjo) Matilda Pranjković (Stipo) Miran Pranjković (Jozo) Mirko Pranjković (Jozo) Niko Pranjković (Anto) Vlado Pranjković (Stipoi) Zoran Pranjković (Jako) Željko Pratljačić (Jozo) Drago Pratljačić (Ivo) Tune Pravdić ( – ) Bernardica Pravdić (Marko) Franjo Pravdić (Stjepan) Ilija Pravdić (Josip) Ivan Pravdić (Jozo) Ivo Pravdić ( – ) Jakov Pravdić (Antun) Kata Pravdić (Ivo) Mate Pravdić (Mato) Mladen Pravdić (Ivan) Slavko Pravdić ( – ) Stipo Pravdić (Marijan) Vitomir Pravdić (Fabijan) Željko Prazina (Ivan) Nedeljko Prce (Vidoje) Krešimir Prce (Ivan) Mato Prce (Vlado) Stanko

Općina stanovanja Doboj Gradačac Odžak Tešanj Orašje Žepče Kotor Varoš Doboj Tuzla Zavidovići Derventa Tuzla Doboj Teslić Kotor Varoš Tuzla Tuzla Jajce Jajce Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Travnik Teslić Teslić Fojnica Kiseljak Kiseljak Žepče Kiseljak Kakanj Busovača Livno Kiseljak Kiseljak Busovača Kiseljak Busovača SA - Novi Grad SA - Novi Grad Mostar Čapljina

Datum i općina rođenja 1922. Doboj – Gradačac – Odžak 14.2.1969. Tešanj 2.8.1946. Orašje 8.7.1970. Žepče 12.10.1962. Kotor Varoš – Doboj 27.10.1965. Tuzla 30.5.1964. Zavidovići 25.9.1942. Derventa 2.9.1953. Tuzla – Doboj 27.9.1974. Teslić 20.2.1972. Kotor Varoš 5.4.1969. Tuzla 13.8.1964. Tuzla 28.11.1937. Bugojno – Jajce 19.9.1937. Vitez 29.5.1971. Vitez 1964. Vitez 11.3.1943. Vitez 5.9.1962. Vitez 7.4.1943. Vitez 6.12.1930. Vitez 21.11.1953. Travnik 5.9.1962. Travnik 9.9.1967. Travnik 17.9.1974. Teslić 3.1.1967. Teslić – Fojnica 1.10.1960. Kiseljak 26.11.1940. Kiseljak 20.12.1961. Žepče 9.3.1947. Kiseljak – Kakanj 7.2.1924. Busovača 23.7.1951. Livno 21.5.1973. Kiseljak 20.10.1974. Kiseljak 1954. Busovača 16.8.1972. Kiseljak 2.8.1972. Busovača 14.8.1949. Sarajevo Grad 3.1.1938. Čapljina 17.5.1964. Mostar 6.5.1962. Čapljina

Datum i općina stradanja 15.7.1992. Doboj 18.6.1992. Gradačac 1.7.1992. Odžak 14.12.1993. Tešanj 3.5.1994. Orašje 28.9.1992. Maglaj 21.10.1992. Kotor Varoš 2.11.1992. Doboj 1991. Tuzla 19.8.1992. Teslić 12.9.1992. Derventa 30.5.1993. Tuzla 1991. Doboj 16.7.1992. Teslić 6.9.1992. Kotor Varoš 27.6.1992. Tuzla 5.7.1993. Brčko 29.10.1992. Jajce 29.10.1992. Jajce 19.5.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 20.8.1993. Vitez 12.10.1993. Vitez 3.11.1993. Vitez 17.4.1993. Vitez 20.8.1993. Vitez 15.6.1993. Vitez 15.7.1992. Teslić 28.10.1992. Teslić 15.11.1993. Fojnica 24.10.1993. Kiseljak 18.4.1993. Kiseljak 8.8.1993. Žepče 21.11.1992. Travnik 11.6.1993. Kakanj 4.6.1993. Busovača 28.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 18.4.1993. Kiseljak 20.4.1993. Kiseljak 16.6.1993. Zenica 24.12.1993. Kiseljak 29.1.1994. Kiseljak 29.1.1993. Ilidža 27.9.1992. SA - Centar 4.7.1992. Mostar 12.9.1993. Čapljina

Status Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Prce (Boško) Vladimir Prčinlić ( – ) Vedrana Pregun (Marija) Mihajlo Previšić (Jozo) Ilinka Previšić (Stojan) Kata Previšić (Vid) Slavko Prgić (Alojz) Alen Prgić (Marijan) Mato Prgić (Nikola) Željko Prgomet (Franjo) Ivica Prgomet (Mijo) Mato Prgomet (Ivan) Mladen Primorac (Tadija) Ante Primorac (Pero) Dragan Primorac (Pero) Ilija Primorac (Nikola) Julio Primorac (Blaž) Milan Primorac (Ivan) Ranko Primorac (Blaž) Srećko Primorac (Blago) Vinko Primorac (Vladimir) Zdenko Princip (Ivan) Filip Princip ( – ) Ivan Princip (Ivan) Pejo Princip ( – ) Pero Prkačin ( – ) Boža Prkačin (Vidoje) Dragica Prkačin ( – ) Ivan Prkačin (Dragica) Vlado Prkić (Mato) Berko Prkić ( – ) Vlado Prlić (Ivica) Drago Prlić (Ivan) Josip Prljić ( – ) Josip Prokša ( – ) Blaž Propadalo (Marko) Gevor Propadalo (Marko) Jozo Protrkić (Marija) Marko Protuđer (Pero) Mato Protuđer (Pero) Miro Protuđer (Stipo) Niko Protuđer (Niko) Žarko Prskalo (Pero) Ivan Prskalo (Bariša) Mladen Prskalo (Šimun) Niko Prskalo (Ivan) Pero Prskalo (Nikica) Slavko Prša (Stipo) Joso

Općina stanovanja Čapljina Tomislavgrad Doboj Stolac Stolac Neum Orašje Orašje N.p. Derventa Bosanski Šamac SA - Novi Grad Čitluk Široki Brijeg Široki Brijeg Mostar Čitluk SA - Centar SA - N. Sarajevo Ljubuški SA - N. Sarajevo Derventa Derventa Derventa Derventa Trebinje Vitez Trebinje Vitez Travnik Vitez Žepče Mostar Derventa SA - Novi Grad Livno Novi Travnik Odžak Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf Mostar Mostar Uskoplje/G.Vakuf Mostar Fojnica Bihać

Datum i općina rođenja 17.8.1928. Čapljina – Travnik 28.3.1945. Doboj 17.6.1938. Stolac 15.4.1902. Stolac 16.7.1960. Neum 29.3.1972. Orašje 12.2.1973. Brčko 5.2.1961. Hrvatska 26.1.1964. Derventa 9.4.1961. Bosanski Šamac 19.2.1955. Zenica 8.4.1954. Čitluk 12.7.1958. Široki Brijeg 27.7.1952. Široki Brijeg 15.7.1969. Mostar 1933. Čitluk 28.4.1954. Sarajevo Grad 2.5.1941. Ljubuški 25.5.1959. Ljubuški 16.1.1969. SA - Centar 15.1.1928. Derventa – Derventa 19.5.1940. Derventa – Derventa – Trebinje 1934. Nevesinje – Trebinje 1955. Vitez 31.5.1966. Travnik – Vitez 25.8.1970. Žepče 10.1.1948. Mostar – Derventa 1921. – N.p. 12.11.1969. Livno 18.6.1953. Novi Travnik 5.10.1972. Odžak 21.9.1960. Uskoplje/G.Vakuf 11.10.1971. Uskoplje/G.Vakuf 10.10.1971. Uskoplje/G.Vakuf 2.4.1974. Uskoplje/G.Vakuf 24.12.1936. Čitluk 12.10.1972. Trebinje 14.9.1963. Uskoplje/G.Vakuf 30.11.1959. Čitluk 8.7.1965. Fojnica 5.8.1960. Bihać

Datum i općina stradanja 26.4.1994. Čapljina 5.6.1993. Travnik 28.11.1992. Brčko 22.6.1992. Stolac 22.6.1992. Stolac 13.7.1993. Mostar 6.9.1992. Orašje 19.7.1993. Orašje 28.5.1992. Bosanski Šamac 29.7.1992. Derventa 8.6.1992. Bosanski Šamac 5.9.1992. Sarajevo Grad 26.10.1993. Stolac 7.1.1994. Široki Brijeg 9.7.1992. Mostar 6.5.1993. Mostar 1991. Čitluk 22.7.1993. SA - Centar 19.5.1992. SA - N. Sarajevo 9.8.1992. Mostar 8.2.1993. SA - Novi Grad 1.9.1992. Derventa 15.6.1992. Derventa 8.6.1992. Derventa 12.7.1992. Doboj 7.5.1992. Trebinje 16.4.1993. Vitez 1.6.1992. Trebinje 16.4.1993. Vitez 7.10.1993. Vitez 16.4.1993. Vitez 6.6.1992. Maglaj 18.6.1992. Derventa 1.5.1992. Derventa 1994. Sarajevo Grad 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 22.9.1995. Novi Travnik 14.8.1992. Bosanski Brod 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 16.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 10.12.1993. Mostar 22.12.1993. Uskoplje/G.Vakuf 13.6.1992. Mostar 8.10.1993. Mostar 10.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 13.6.1992. Mostar 26.7.1993. Fojnica 17.5.1995. Bihać

Status Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

74

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Pršlja (Žarko) Bare Prusac (Stipo) Franjo Prusac ( – ) Ivica Prusac (Drago) Josip Prusina ( – ) Jozo Psihistal ( – ) Dalibor Ptičar (Antun) Zdravko Ptrušić ( – ) Rudolf Pucar (Ivan) Miro Pudić (Anto) Ivan Pudić (Ilija) Mato Pudić (Mato) Željko Puđa (Marko) Franjo Puđa (Marko) Slavko Puđa (Ivo) Vlado Puljić (Niko) Ivica Puljić (Dominik) Jozo Puljić (Anto) Marinko Puljić (Augustin) Milenko Puljić (Petar) Milovan Puljić (Mate) Mirko Puljić (Miho) Mirko Puljić ( – ) Nedjeljko

Općina stanovanja Jajce Busovača Modriča Busovača Mostar Sarajevo Grad Modriča Travnik Bosanski Brod Derventa Odžak Derventa Vitez Zenica Livno Kreševo Kreševo Busovača Busovača Teslić Mostar Mostar Mostar

Datum i općina rođenja 10.2.1960. Jajce 12.7.1952. Busovača – Modriča 10.8.1956. Busovača – Mostar 11.4.1981. Hrvatska 23.6.1954. Hrvatska – Travnik 27.5.1941. Bosanski Brod 23.9.1955. Derventa 22.8.1954. Odžak 3.1.1973. Derventa 3.10.1971. Zenica 25.10.1961. Zenica 28.7.1939. Livno 31.8.1954. Kreševo 11.6.1966. Kreševo 17.8.1966. Busovača 26.2.1965. Busovača 6.6.1933. Teslić 1.4.1972. Mostar 18.8.1942. Mostar – Mostar

Datum i općina stradanja 1.11.1992. Travnik 28.1.1993. Busovača 30.5.1992. – N.p. 10.6.1993. Busovača 19.5.1992. Mostar 14.4.1992. Sarajevo Grad 28.5.1992. Modriča 8.6.1993. Travnik 3.7.1992. Bosanski Brod 8.6.1992. Derventa 1.8.1992. Bosanski Brod 4.8.1992. Derventa 4.1.1994. Vitez 29.3.1993. Zenica 27.3.1995. Livno 6.9.1993. Kreševo 17.6.1993. Kreševo 28.1.1993. Busovača 29.1.1994. Kiseljak 1991. Hrvatska 12.9.1993. Čapljina 15.6.1992. Mostar 23.2.1994. Mostar

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Puljić (Ivo) Slavko Kreševo Puljić (Slavko) Veronika Busovača Pustahija (Jovo Čubara) Mirjana SA - Centar Pušelja ( – ) Bojan Travnik Pušelja ( – ) Davor Travnik Pušelja ( – ) Drago Travnik Pušelja (Mijo) Franjo Travnik Pušelja (Vinko) Franjo Travnik Pušelja (Bariša) Ljubomir Travnik Pušelja (Anto) Niko Travnik Pušelja (Kazimir) Predrag Travnik Pušelja (Anto) Stipo Travnik Pušelja (Stipo) Tomo Travnik Pušelja (Andrija) Vlado Travnik Pušelja (Dragutin) Vlado Travnik Pušić (Ivo) Andrija Busovača Pušić (Ivo) Dragan Busovača Pušić (Anto) Josip Prozor Puškarić ( – ) Luca Gradačac Puškarić (Ivo) Stjepan Kotor Varoš Puškec (Franjo) Dalibor Sarajevo Grad Puzigaća ( – ) Drago Jajce

Datum i općina rođenja 19.1.1956. Kreševo 3.3.1977. Busovača 7.8.1950. SA - Centar 1971. Travnik 1976. Travnik – Travnik 7.6.1971. Travnik 6.7.1961. Travnik 6.6.1956. Travnik 20.2.1938. Travnik 10.7.1972. Travnik 1.8.1963. Travnik 12.12.1930. Travnik 19.12.1958. Travnik 6.10.1960. Travnik 1962. Busovača 22.3.1961. Busovača 26.7.1968. Prozor 26.3.1923. Gradačac 27.9.1942. Kotor Varoš 27.8.1968. Sarajevo Grad 1949. Jajce

Datum i općina stradanja 17.6.1993. Kreševo 30.8.1992. Busovača 31.1.1993. SA - Stari Grad 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 1991. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 6.5.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 12.6.1993. Travnik 11.6.1993. Travnik 1993. Busovača 30.10.1993. Travnik 28.9.1993. Prozor 13.8.1992. Gradačac 23.7.1992. Skender Vakuf 25.7.1993. Fojnica 30.11.1992. Jajce

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Račić (Franjo) Ankica Radakov (Karlo) Karlo Radan (Mato) Branko Radanović ( – ) Mario Radat (Ivo) Bruno Radat (Marko) Marijan Radat ( – ) Nikola Radat (Marijan) Tomo Radeljak (Nikola) Nikola Radenović ( – ) Dušan Radević ( – ) Ana Radičić (Ratko) Robert Radić (Franjo) Anto Radić (Stjepan) Anto Radić (Paško) Ivica Radić (Stipo) Ivo Radić (Niko) Josip Radić (Anto) Karlo Radić (Drago) Mato Radić (Ivan) Perica Radić (Fabijan) Ružica Radić (Petar) Tihomir

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Sanski Most 8.10.1956. Sanski Most 25.5.1992. Sanski Most Bugojno 24.11.1969. Jajce 19.7.1993. Bugojno Novi Travnik 21.3.1963. Novi Travnik 25.10.1993. Novi Travnik Bosanski Brod 1978. Bosanski Brod 1.9.1992. Bosanski Brod Kreševo 24.9.1966. Sarajevo Grad 10.7.1993. Kreševo Modriča 26.9.1930. Modriča 20.5.1992. Modriča Visoko 1926. Visoko 1993. Visoko Modriča 28.2.1967. Gradačac 20.5.1992. Modriča Tešanj 10.6.1960. Tešanj 10.10.1993. Tešanj Novi Travnik – Novi Travnik 10.9.1993. Novi Travnik Sarajevo Grad 1941. – N.p. 19.4.1992. Sarajevo Grad Sarajevo Grad N.p. 13.1.1994. Sarajevo Grad Kakanj 31.1.1936. Kakanj 7.10.1993. Kakanj Bugojno 19.5.1947. Bugojno 21.7.1993. Bugojno Uskoplje/G.Vakuf 27.1.1965. Uskoplje/G.Vakuf 14.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf Jajce 11.10.1972. Jajce 16.8.1992. Jajce Uskoplje/G.Vakuf 19.11.1962. Uskoplje/G.Vakuf 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Zavidovići 26.2.1967. Zavidovići 24.6.1993. Zavidovići Zavidovići 31.3.1969. Zavidovići 13.7.1993. Banja Luka Livno – Hrvatska 20.8.1992. Derventa Novi Travnik 1969. Novi Travnik 5.9.1993. Novi Travnik Trebinje 16.3.1956. Hrvatska 25.9.1992. Trebinje

R
Status Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Radijelović (Mijo) Dragutin Bugojno Radijelović (Drago) Smiljan Bugojno Radman (Ante) Darko Mostar Radman (Anto) Franjo Novi Travnik Radman (Ilija) Ivo Odžak Radman (Borislav) Josip Banja Luka Radman (Jozo) Jozo Vitez Radman (Blaž) Marjan Odžak Radman (Ivan) Mijo Odžak Radman ( – ) Pero Odžak Radman (Frano) Stipo Banja Luka Radman (Marjan) Zdravko Vitez Radmilo ( – ) Stana Novi Travnik Radočaj (Stjepan Slipogo) Zdenka Prijedor Radoja-Petrov (Ervin Petrov) Vesna SA - N. Sarajevo Radoljica ( – ) Branko Sarajevo Grad Radoš (Nikola) Augustin Zenica Radoš (Frano) Ivan Tomislavgrad Radoš (Franjo) Ivo Vitez Radoš (Ante) Janko Konjic Radoš (Pero) Jozo SA - Novi Grad Radoš ( – ) Ljubomir Tomislavgrad Datum i općina rođenja 26.4.1926. Bugojno 1926. Bugojno 27.4.1959. Banja Luka 16.2.1969. Novi Travnik 1936. Odžak 4.10.1972. Banja Luka – Vitez 15.3.1936. Odžak 19.8.1945. Odžak – Odžak 6.12.1959. Banja Luka 18.5.1963. Vitez 1936. Novi Travnik 6.5.1932. Zavidovići 1.9.1946. SA - N. Sarajevo 1931. – N.p. 30.7.1964. Zenica 2.1.1964. Tomislavgrad 2.2.1950. Vitez 11.2.1974. Konjic 27.5.1967. Kakanj – Tomislavgrad

Datum i općina stradanja 19.7.1993. Bugojno 19.7.1993. Bugojno 8.11.1992. Mostar 23.12.1993. Novi Travnik 17.7.1992. Odžak 5.12.1994. – N.p. 15.6.1993. Vitez 17.7.1992. Odžak 13.7.1992. Odžak 17.7.1992. Odžak 5.12.1994. – N.p. 17.3.1994. Vitez 30.7.1993. Novi Travnik 22.5.1992. Prijedor 29.11.1992. SA - N. Sarajevo 1992. Sarajevo Grad 26.1.1993. Zenica 16.12.1993. Jablanica 19.9.1993. Vitez 1.5.1993. Konjic 1.5.1993. SA - Novi Grad 1.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

75

Prezime (ime oca) ime Radoš ( – ) Marko Radoš (Marko) Marko Radoš (Pero) Niko Radošević (Andrija) Mato Radošević (Marko) Željko Radovac (Niko Šimo Radovanović (Simo) Slavko Radović (Stipe) Siniša Ragić (Luka) Mato Raguž ( – ) Anica Raguž (Miško) Bernard Raguž (Nedeljko) Dragan Raguž (Đuro) Ilija Raguž ( – ) Ivica Raguž (Grgo) Ivica Raguž (Zdravko) Ladislav Raguž (Martin) Luca Raguž (Đuro) Nikola Raič (Ivan) Filip Raič (Jure) Ljubo Raič (Mato) Marko Raič (Andrija) Mate Raič ( – ) Zdenko Raić (Marijan) Anto Raić ( – ) Boško Raić (Boško) Branko Raić (Petar) Franciska Raić (Jure) Goran Raić (Đuro) Ilija Raić ( – ) Josip Raić ( – ) Jozo Raić ( – ) Mato Raić (Nikola) Zdenko Rajčević (Niko) Marko Rajič (Branko) Darko Rajič (Domin) Ivo Rajič (Petar) Zdenko Rajić (Jozo) Anđelko Rajić (Franjo) Anto Rajić (Boško) Branko Rajić (Drago) Darko Rajić (Ivo) Domin Rajić (Jozo) Dragan Rajić (Marko) Dragan Rajić (Marko) Dragan Rajić (Ivica) Drago Rajić ( – ) Filip Rajić (Marko) Franjo

Općina stanovanja Gradačac Doboj Žepče Brčko Brčko Jajce Odžak Doboj Orašje Stolac Čapljina Čapljina Konjic Nevesinje Stolac SA - Novi Grad Nevesinje Konjic Mostar Mostar Konjic Mostar Mostar SA - Novi Grad Čapljina Konjic Mostar SA - Novi Grad Mostar Konjic Stolac Mostar Maglaj Bosanski Šamac Konjic Prozor Konjic Vitez Travnik Konjic Konjic Prozor Vitez Vitez Vitez Vitez Mostar Zenica

Datum i općina rođenja – Gradačac 1971. Doboj 26.3.1952. Žepče 15.9.1967. Brčko 25.3.1969. Brčko 27.1.1968. Jajce 20.2.1954. Konjic 30.4.1968. Doboj – Orašje 1923. Stolac 2.7.1970. Njemačka 18.5.1972. Čapljina 5.4.1946. Konjic 1918. Nevesinje 21.9.1975. Stolac 5.9.1974. SA - Novi Grad 1924. Nevesinje 18.2.1939. Konjic 13.1.1939. Mostar 29.9.1968. Mostar 23.4.1942. Konjic 13.8.1955. Mostar – Mostar 3.6.1968. Ilidža – Čapljina 29.8.1937. Konjic 28.1.1958. Mostar 17.4.1969. Sarajevo Grad 17.6.1940. Stolac – Konjic – Stolac N.p. 3.5.1956. Mostar 17.3.1964. Bosanski Šamac 19.11.1967. Konjic 21.9.1963. Prozor 20.2.1971. Konjic 7.9.1964. Vitez 14.5.1959. Travnik 1937. Konjic 27.11.1965. Sarajevo Grad 21.9.1936. Prozor 24.12.1964. Vitez 31.5.1957. Vitez 29.1.1964. Travnik 17.5.1932. Vitez – Mostar 16.12.1965. Zenica

Datum i općina stradanja 18.6.1992. Gradačac 13.5.1992. Derventa 8.7.1993. Žepče 27.3.1993. Brčko 27.11.1992. Orašje 22.8.1992. Hrvatska 12.7.1992. Odžak 8.6.1992. Doboj 1993. Orašje 15.4.1992. Stolac 11.6.1992. Čapljina 10.4.1992. Čapljina 19.5.1993. Konjic 1991. Nevesinje 2.12.1994. Kupres 10.10.1992. Ilidža 22.6.1992. Nevesinje 30.7.1993. Konjic 4.9.1993. Mostar 1.7.1993. Mostar 8.5.1992. Konjic 3.4.1992. Mostar 12.6.1993. Mostar 19.9.1994. SA - Stari Grad 7.6.1992. Čapljina 25.4.1993. Konjic 25.6.1992. Mostar 15.4.1992. SA - Novi Grad 4.5.1992. Mostar 7.6.1992. Konjic 9.6.1992. Stolac 3.4.1992. Mostar 7.10.1992. Maglaj 11.9.1992. Bosanski Šamac 1.7.1993. Konjic 14.9.1993. Prozor 12.6.1993. Konjic 19.4.1993. Vitez 31.8.1995. Glamoč 25.4.1993. Konjic 21.7.1993. Konjic 14.9.1993. Prozor 26.7.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 17.2.1994. Vitez 31.12.1993. Vitez 6.8.1993. Mostar 26.1.1993. Zenica

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Rajić (Srećko) Ivan Rajić (Pero) Ivica Rajić ( – ) Ivka Rajić ( – ) Jela Rajić ( – ) Josip Rajić (Grgo) Josip Rajić (Jozo) Jozo Rajić ( – ) Lucija Rajić (Jozo) Ljupko Rajić ( – ) Mara Rajić (Jako) Mara Rajić (Franjo) Marko Rajić (Mate) Marko Rajić ( – ) Mijo Rajić (Ilija) Miro Rajić ( – ) Miroslav Rajić (Mato) Sekul Rajić (Mijo) Slobodan Rajić ( – ) Stanko Rajić ( – ) Šima Rajić (Stjepan) Vjekoslav Rajić (Ruža) Zdenko Rajić (Ivo) Zvonko Rajić-Cakalin (Nikica) Anto Rajić-Cakalin (Ivo) Zorko Rajkovač (Mato) Ivan Rajkovač (Franjo) Jozo Rajkovača (Mijo) Ivan Rajkovačić (Ilija) Marko Rajković (Boris) Dražen Rajković ( – ) Miro Rajković ( – ) Slavko Rajković (Ivica) Slavko Rakić (Jovo) Dragan Rako (Anđelko) Ivan Rako (Smiljan) Ivica Rakušić (Jure Klemo) Paula Ramić (Omer) Mustafa Ramić (Omer) Sajbo Ramljak (Marijo) Anto Ramljak (Zdravko) Anto Ramljak (Ivo) Branko Ramljak (Frane) Darko Ramljak (Vlado) Dragan Ramljak (Ivo) Ivica Ramljak (Stjepan) Ivica Ramljak (Ivo) Ivo Ramljak (Pero) Ivo

Općina stanovanja Vitez Vitez Prozor Konjic Kiseljak Čapljina Vitez Prozor Jajce Prozor Prozor Vitez Konjic Prozor Bugojno Vitez Uskoplje/G.Vakuf Fojnica Prozor Prozor Kiseljak Mostar Zenica Travnik Travnik Tešanj Doboj Tešanj Orašje Derventa Vitez Zenica Vitez Mostar Konjic Mostar SA - N. Sarajevo Bosanski Brod Bosanski Brod Tuzla Kiseljak Vitez Posušje Vitez Zenica Travnik Novi Travnik Vitez

Datum i općina rođenja 16.3.1973. Vitez 6.1.1954. Vitez 29.4.1921. Prozor – Konjic 1982. Kiseljak 19.3.1959. Čapljina 1916. Vitez 26.9.1933. Prozor 26.10.1939. Jajce 1955. Prozor 26.9.1938. Prozor 4.1.1959. Vitez 1942. Konjic 12.9.1924. Prozor 7.2.1962. Bugojno 1955. Vitez 5.1.1954. Uskoplje/G.Vakuf 1.6.1969. Fojnica 20.5.1927. Prozor 6.7.1914. Prozor 19.9.1972. Kiseljak 31.10.1957. Mostar 17.12.1954. Zenica 26.6.1969. Travnik 8.2.1956. Travnik 19.9.1968. Tešanj 31.7.1969. Doboj 15.4.1933. Tešanj 20.7.1937. Orašje 7.1.1966. Srbija – Vitez – Zenica 26.2.1964. Busovača 2.6.1964. Jablanica 28.8.1958. Konjic 17.1.1966. Mostar 29.6.1944. SA - N. Sarajevo 18.7.1954. Bosanski Brod 4.9.1939. Bosanski Brod 11.5.1939. Tuzla 21.1.1963. Kiseljak 18.4.1973. Vitez 15.11.1971. Mostar 26.7.1978. Travnik 21.5.1962. Zenica 5.2.1955. Travnik 24.7.1972. Novi Travnik 19.9.1956. Vitez

Datum i općina stradanja 6.11.1993. Vitez 9.7.1993. Vitez 14.9.1993. Prozor 23.7.1993. Konjic 9.2.1994. Kiseljak 17.6.1992. Čapljina 22.12.1993. Vitez 14.9.1993. Prozor 16.9.1992. Jajce 14.9.1993. Prozor 14.9.1993. Prozor 7.10.1993. Vitez 7.5.1992. Konjic 14.9.1993. Prozor 5.7.1992. Bugojno 22.12.1993. Vitez 23.12.1993. Prozor 7.1.1994. Fojnica 14.9.1993. Prozor 14.9.1993. Prozor 1993. Kreševo 23.9.1993. Mostar 26.1.1993. Zenica 21.9.1993. Travnik 12.6.1993. Travnik 8.5.1992. Doboj 12.7.1992. Doboj 6.10.1992. Tešanj 13.7.1992. Orašje 1.7.1992. Derventa 22.12.1993. Vitez 16.4.1993. Vitez 17.4.1993. Vitez 30.6.1993. Mostar 6.8.1994. Konjic 28.7.1995. Livno 5.8.1992. SA - Centar 28.9.1992. Bosanski Brod 1.6.1992. Bosanski Brod 19.7.1992. Tuzla 25.7.1993. Kiseljak 23.7.1993. Vitez 19.6.1993. Jablanica 10.6.1993. Vitez 12.7.1993. Vitez 2.9.1993. Travnik 20.6.1993. Novi Travnik 18.2.1994. Vitez

Status Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

76

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Ramljak (Anto) Jozo Ramljak (Stipo) Jozo Ramljak (Ivica) Ljubomir Ramljak (Ante) Mladen Ramljak (Ilija) Slavko Ramljak (Stipo) Stjepan Ramljak ( – ) Stojan Ramljak (Anto) Zoran Ramljak (Ivica) Zoran Ramljak (Anto) Žarko Raspudić (Jure) Ivica Rastović (Milica) Mario Rašeta (Marjan) Ratomir Rašić (Ilija) Filip Rašić (Anto) Ilija Rašić (Marko) Ilija Rašić (Ilija) Jozo Rašić (Ivan) Jure Rašić ( – ) Marija Rašić (David) Nenad Rašić (Jure) Vlado Raštegorac (Mijo) Ivan Raštigorac (Franjo) Ivan Ratkić (Ilija) Drago Ratkić ( – ) Kata Ratkić ( – ) Martin Ravlić (Stjepan) Franjo Ravlić (Mate) Ilija Ravlić (Jakov) Ivan Ravlić (Tomislav) Silvije Ravlić (Stipo) Stipo Ravnjak (Marko) Drago Ravnjak (Anto) Marko Razdeušek (Alojz) Anto Razdrić (Mato) Pero Razdrić (Anto) Sretko Rebac (Drago) Goran Rebac ( – ) Josip Rebac (Ivan) Vlado Reberšak (Mirko) Karlo Rebo (Stjepan) Anto Rebo (Luka) Danica Rebo (Anto) Zrinko Redžep ( – ) Ivan Rehar (Davor) Igor Relatić (Ivo) Tomo Relota (Stipo) Kata Relota (Pavo) Nikola

Općina stanovanja Novi Travnik Vitez Vitez Vitez Novi Travnik Zenica Vitez Travnik Travnik Vitez Mostar Travnik Sarajevo Grad Sarajevo Grad Modriča Derventa Doboj Derventa Sarajevo Grad SA - N. Sarajevo Bosanski Brod Sarajevo Grad Tešanj Prozor Prozor Prozor Jablanica Derventa Mostar Derventa Derventa Žepče Odžak Travnik Sarajevo Grad Ilidža Čapljina Brčko Brčko Kiseljak Ilidža Ilidža Ilidža Mostar Sarajevo Grad Gradačac Busovača Busovača

Datum i općina rođenja 13.9.1970. Novi Travnik 8.5.1970. Travnik 9.6.1939. Vitez 20.7.1953. Vitez 27.11.1959. Novi Travnik 30.3.1941. Zenica – Vitez 20.1.1977. Travnik 8.2.1956. Travnik 20.11.1958. Vitez 28.6.1972. Mostar 14.12.1964. Travnik 29.12.1956. Stolac 1937. – N.p. 2.7.1949. Bosanski Brod 18.7.1949. Derventa 3.4.1973. Doboj 2.4.1952. Derventa 1937. – N.p. 29.6.1953. Trebinje 15.6.1959. Hrvatska 1915. Sarajevo Grad 20.8.1940. Tešanj 14.9.1966. Prozor 24.11.1928. Prozor 19.1.1925. Prozor 17.5.1918. Jablanica 26.8.1969. Derventa 7.1.1950. Mostar 9.4.1969. Hrvatska 7.6.1945. Derventa 24.6.1967. Zenica 2.1.1960. Odžak 16.1.1941. Travnik 25.6.1948. Sarajevo Grad 27.7.1921. Ilidža 26.3.1969. Čapljina – Brčko 17.1.1942. Brčko 20.5.1969. Kiseljak 13.6.1931. Ilidža 12.3.1933. Ilidža 30.8.1963. SA - Centar 1940. SA - Centar 25.3.1972. Sarajevo Grad 21.6.1941. Gradačac 24.2.1934. Busovača 16.6.1952. Busovača

Datum i općina stradanja 12.6.1993. Novi Travnik 2.5.1993. Vitez 16.1.1994. Vitez 23.9.1993. Vitez 20.8.1993. Novi Travnik 9.1.1994. Vitez 9.1.1994. Vitez 20.4.1993. Vitez 6.11.1993. Vitez 9.7.1993. Vitez 12.9.1995. Jajce 10.10.1993. Vitez 24.3.1993. Sarajevo Grad 30.6.1995. Sarajevo Grad 27.3.1992. Derventa 17.6.1992. Derventa 15.8.1992. Derventa 14.6.1992. Derventa 3.6.1992. Sarajevo Grad 23.10.1992. SA - Centar 7.4.1992. Bosanski Brod 13.10.1992. SA - Centar 26.7.1992. Doboj 3.7.1993. Prozor 14.9.1993. Prozor 14.9.1993. Prozor 10.9.1993. Jablanica 8.6.1992. Derventa 1.9.1993. Mostar 10.5.1992. Derventa 3.7.1992. Derventa 23.7.1993. Žepče 10.7.1992. Odžak 30.8.1993. Travnik 14.11.1992. Sarajevo Grad 16.9.1992. SA - Centar 13.7.1993. Mostar 13.10.1992. Brčko 9.6.1992. Brčko 21.7.1993. Fojnica 27.8.1992. Ilidža 27.8.1992. Ilidža 27.8.1992. Ilidža 1.6.1992. Mostar 5.2.1994. SA - Stari Grad 17.6.1992. Gradačac 26.12.1992. Busovača 30.1.1994. Busovača

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Relota (Ivo) Tadija Relja (Anto) Dragan Remić (Stipo) Josip Remić ( – ) Marinko Repac (Vera) Dejan Rešetarević ( – ) Milutin Rezo (Andrija) Vlado Ribić (Jure) Ivo Richter (Ivan) Božidar Rimac (Božo) Anto Rimac (Pero) Dragan Rimac (Ilija) Dragutin Rimac (Martin) Janja Rimac (Stipo) Mirko Rimac (Silvestar) Vilko Ripić ( – ) Anica Ripić ( – ) Martin Ristić (Milorad) Hrvoje Ristić (Stevo) Petra Rivić (Pejo) Anto Rizvić (Ilija) Tereza Ročenk ( – ) Štefica Rođaković (Petar) Marko Rogan (Branko) Mario Rogić (Ivan) Andrija Rogić (Pero) Franc Rogić (Marko) Milan Rojnica (Stanko-Marko) Jozo Romanjišin (Ivan) Nikola Romić (Ante) Stjepan Rosić (Josip) Ivica Rosić (Branko) Robert Roso (Mate) Franjo Roso (Ivan) Ratko Roša (Drago) Marinko Rošić (Stjepan) Ivo Rošić (Mato) Miodrag Rošić (Marijan) Željko Rotim (Jure) Božica Rotim (Ivan) Dragica Rotim (Andrija) Grgo Rotim (Miha) Marica Rotim (Marijan) Nikola Rotim (Ivan) Pero Rotim (Ilija) Vinko Rozanković ( – ) Milan Rozić ( – ) Andrija Rozić (Stojan) Ante

Općina stanovanja Maglaj Bihać Fojnica Kakanj SA - N. Sarajevo Sarajevo Grad Uskoplje/G.Vakuf Novi Travnik Bosanski Brod Livno Travnik Livno Livno Travnik Zavidovići Jablanica Jablanica Orašje Konjic Sanski Most Bosanski Brod Sarajevo Grad Brčko SA - N. Sarajevo Jablanica Bihać Bihać Travnik Tešanj Livno Derventa Mostar Ljubuški Čapljina Kakanj Bosanski Šamac Brčko Bosanski Šamac Nevesinje Nevesinje Nevesinje Nevesinje Nevesinje Nevesinje Nevesinje Derventa Konjic Mostar

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 13.4.1963. Maglaj 5.6.1993. Teslić 10.3.1972. Bihać 14.6.1992. Bosanski Brod 15.4.1965. Fojnica 14.8.1993. Fojnica – Kakanj 18.5.1993. Kakanj 15.4.1972. SA - Centar 5.5.1992. SA - Centar 1941. – N.p. 1992. Sarajevo Grad 1960. Uskoplje/G.Vakuf 27.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf 20.10.1943. Bugojno 23.12.1993. Novi Travnik 8.12.1943. Hrvatska 19.6.1992. Bosanski Brod 5.5.1972. Livno 25.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 27.9.1961. Travnik 15.5.1992. Travnik 19.10.1972. Livno 11.7.1992. Livno 2.3.1918. Livno 19.4.1992. Livno 19.9.1941. Travnik 15.5.1992. Travnik 8.7.1954. Zavidovići 24.6.1993. Žepče 1934. Jablanica 28.7.1993. Jablanica 1933. Jablanica 28.7.1993. Jablanica 14.10.1971. Hrvatska 24.7.1992. Orašje 1928. Konjic 22.4.1993. Konjic 11.6.1920. Sanski Most 1992. Sanski Most 11.1.1949. Hrvatska 23.4.1992. Bosanski Brod 1922. – N.p. 1992. Sarajevo Grad 25.9.1971. Brčko 16.5.1993. Brčko 13.12.1969. SA - Centar 4.12.1992. Ilidža 26.5.1943. Hrvatska 12.5.1993. Jablanica 6.1.1970. Bihać 14.1.1995. Bihać 2.5.1959. Bihać 8.8.1995. Bihać 20.3.1933. Travnik 7.6.1993. Travnik 7.10.1955. Tešanj 13.3.1995. Tešanj 16.2.1958. Posušje 12.5.1992. Livno 12.6.1967. Derventa 12.5.1992. Derventa 7.6.1968. Mostar 13.5.1992. Mostar 26.10.1972. Ljubuški 13.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 15.9.1965. Hrvatska 10.10.1993. Čapljina 15.11.1974. Kakanj 13.6.1993. Kakanj 27.8.1951. Bosanski Šamac 15.5.1993. Bosanski Šamac 3.4.1973. Brčko 20.4.1994. Brčko 29.5.1970. Bosanski Šamac 19.4.1992. Bosanski Šamac 10.12.1920. Nevesinje 31.7.1992. Nevesinje 1911. Nevesinje 31.7.1992. Nevesinje 12.3.1915. Nevesinje 31.7.1992. Nevesinje 1911. Nevesinje 31.7.1992. Nevesinje 6.12.1905. Nevesinje 31.7.1992. Nevesinje 8.5.1946. Nevesinje 20.6.1992. Nevesinje 19.7.1953. Nevesinje 20.6.1992. Nevesinje 20.3.1961. Hrvatska 6.9.1992. Derventa 16.11.1934. Konjic 19.9.1993. Konjic 3.9.1935. Mostar 13.6.1992. Mostar

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Rozić (Ante) Berislav Rozić (Ante) Bruno Rozić (Mato) Ilija Rozić (Jerko) Josip Rozić (Marko) Petar Rozić (Zvonimir) Željko Rubčić (Aćimović) Ljubica Rubčić ( – ) Marija Rubčić (Josip) Mirko Rubil (Antun) Anto Rubil (Ivan) Dragan Rubil (Rudolf) Igor Rubil (Antun) Luka Rubil (Jozo) Marko Rujević (Marko) Ljube

Općina stanovanja Mostar Mostar SA - N. Sarajevo Čitluk Mostar Mostar Sarajevo Grad Sarajevo Grad SA - Novi Grad Bosanski Brod Modriča Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Novi Travnik

Datum i općina rođenja 13.5.1959. Stolac 7.3.1967. Mostar 23.1.1949. Mostar 2.10.1966. Čitluk 3.3.1918. Mostar 26.10.1958. Sarajevo Grad 1921. – N.p. 1919. – N.p. 28.2.1947. SA - Novi Grad 28.10.1955. Hrvatska 11.10.1960. Modriča 26.2.1975. Hrvatska 17.10.1968. Bosanski Brod 18.11.1972. Hrvatska 1936. Novi Travnik

Datum i općina stradanja 8.11.1992. Stolac 17.5.1992. Mostar 8.12.1994. SA - N. Sarajevo 14.8.1993. Mostar 13.6.1992. Mostar 9.9.1993. Mostar 26.10.1992. Sarajevo Grad 1992. Sarajevo Grad 12.2.1993. SA - Novi Grad 10.4.1992. Bosanski Brod 5.5.1992. Bosanski Brod 14.5.1995. Orašje 10.4.1992. Bosanski Brod 10.7.1992. Bosanski Brod 8.10.1993. Novi Travnik

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Rukavina (Niko) Miodrag Ružička (Josip) Kazimir Ružić (Stipo) Ivica Ružić ( – ) Jozo Ružić (Ljubomir) Miroslav Ružić (Jozo) Pero Ružić (Mato) Petar Ružić ( – ) Ružica Ružić ( – ) Slavko Ružić (Miloš) Stanko Ružić (Jozo) Vinko Ružić (Ilija) Vlado Ružić (Nikola) Zdenko Ržehak - r. Tokić - Antonija

Općina stanovanja Bihać SA - Novi Grad Travnik Konjic Konjic Kakanj Brčko Konjic Konjic Konjic Zavidovići Tešanj Maglaj SA - Stari Grad

Datum i općina rođenja 17.3.1975. Bihać 28.2.1948. SA - Novi Grad 14.10.1972. Travnik 1928. Konjic 24.2.1970. Konjic 16.4.1927. Kakanj 9.9.1955. Brčko – Konjic – Konjic 1932. Konjic 30.12.1964. Zavidovići 25.7.1962. Tešanj 1.11.1954. Teslić 2.3.1953. SA - Centar

Datum i općina stradanja 27.4.1993. Bihać 17.6.1992. SA - Novi Grad 13.1.1994. Vitez 4.9.1993. Konjic 24.9.1993. Mostar 28.11.1994. Kakanj 4.4.1994. Brčko 4.9.1993. Konjic 1993. Konjic 4.9.1993. Konjic 12.7.1994. Zavidovići 8.10.1993. Tešanj 5.3.1993. Maglaj 21.7.1992. SA - Stari Grad

Status Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

77

Prezime (ime oca) ime Sabljić (Mijo) Marijan Sabljo (Ivan) Anto Saftić (Josip) Branka Saftić (Josip) Milka Saik (Aleksandar) Davor Sajević (Isidor) August Sajić (Jakov) Anto Sajtović (Mato) Damir Saks (Matijas) Ivica Salapić (Anto) Dario Salčin (Fehim) Zlatko Salmanić (Ilija) Stjepan Salji (Jozo) Ivica Samardžić (Lovro) Ivan Samardžić (Niko) Ivo Samardžić (Juro) Jozo Samardžić (Jozo) Marinko Samardžić (Nikola) Siniša Samardžić (Ruža) Zdravko Samardžić (Jure) Zlatko Samarđić (Tomo) Zoran Saraf (Mirko) Tomo Saratlija (Marko) Boro Sarić (Mićo) Marko Sarić (Josip) Silvester Sarini ( – ) Rudolf Sarvaš (Ilija) Ilija Sarvaš (Julius) Ivo Savić (Pero) Niko Sebežević (Anto) Mato

Općina stanovanja Široki Brijeg Jajce Bosanski Novi Bosanski Novi Bosanski Brod Vitez Odžak Derventa Jablanica Livno SA - N. Sarajevo Mostar Derventa Derventa Bosanski Šamac Jajce Žepče Orašje Zavidovići Derventa Jajce Jajce Jajce SA - N. Sarajevo Prijedor Sarajevo Grad Orašje Orašje Novi Travnik Maglaj

Datum i općina rođenja 1.5.1945. – N.p. 15.12.1950. Prozor 1947. Bosanski Novi 1915. Bosanski Novi 21.11.1953. Hrvatska 6.6.1932. Vitez 9.8.1957. Odžak 14.5.1967. Hrvatska 28.1.1955. Jablanica 22.9.1970. Livno 13.2.1955. SA - Centar 16.5.1971. Mostar 10.4.1958. Derventa 25.6.1950. Derventa – Bosanski Šamac 27.2.1956. Jajce 18.1.1970. Žepče 17.4.1969. Derventa 25.6.1961. Zavidovići 12.1.1972. Derventa 23.7.1969. Jajce 22.3.1973. Jajce 8.10.1962. Jajce 25.10.1947. SA - N. Sarajevo 1.3.1943. Prijedor 1930. – N.p. 4.7.1971. Brčko 3.5.1944. Orašje 5.11.1953. Novi Travnik 26.2.1965. Maglaj

S
Datum i općina stradanja 28.11.1991. Hrvatska 20.6.1992. Jajce 1.2.1993. Bosanski Novi 1.2.1993. Bosanski Novi 5.10.1992. Bosanski Brod 5.9.1993. Vitez 14.7.1992. Odžak 6.7.1992. Derventa 15.1.1995. Livno 3.11.1995. Kupres 9.5.1992. SA - N. Sarajevo 18.7.1993. Mostar 30.6.1992. Derventa 15.8.1992. Derventa 1992. Bosanski Šamac 1.7.1992. Jajce 25.6.1992. Zavidovići 14.5.1995. Orašje 9.1.1994. Vitez 26.5.1992. Derventa 4.12.1993. Busovača 19.9.1993. Vitez 12.6.1993. Travnik 1991. SA - N. Sarajevo 25.6.1992. Prijedor 19.11.1992. Sarajevo Grad 19.7.1994. Orašje 13.3.1993. Orašje 12.10.1993. Novi Travnik 23.5.1993. Maglaj Status Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Prezime (ime oca) ime Sedak ( – ) Božo Sedlić (Pejo) Anto Sedlić (Tadija) Anto Sedlić (Ivan) Branko Sedlić (Ilija) Ivo Sedlić (Pejo) Zdravko Sedlo ( – ) Mara Sedlo (Jakov) Miroslav Sedlo (Marko) Zdravko Sedlovski ( – ) Goran Sedlovski (Franjo) Ilija Sefić (Petar Kraktuš) Katarina Seki (Viktor) Mario Sekić (Slavko) Jozo Sekić (Anto) Marko Sekić (Ivo) Zoran Selak (Ivan) Mario Semrej ( – ) Miro Senadin ( – ) Saša Senegačnik (Marko) Marija Senkić (Blago) Vlatko Senjak (Petar) Mijat Senjak (Ilija) Zvonko Senjić (Ivo) Mijo Senjić (Ivo) Pavo Serdar (Dobro) Josip Serna (Slavko) Karlo Sesar (Božo) Branko Sesar (Cvitan) Mario Sesar (Cvitan) Marko Općina stanovanja N.p. Derventa Doboj Bosanski Brod Derventa Derventa Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Derventa Derventa SA - Centar Jajce Novi Travnik Novi Travnik Bugojno Kupres Sarajevo Grad Prijedor Orašje Travnik Derventa Derventa Odžak Odžak Jajce Sarajevo Grad Mostar SA - Novi Grad Mostar Datum i općina rođenja N.p. 1.8.1970. Derventa 6.10.1931. Derventa 22.8.1969. Derventa 4.5.1940. Bosanski Brod 28.8.1969. Derventa 1935. Bosanski Brod 3.11.1965. Hrvatska 29.1.1969. Bosanski Brod – Derventa 20.8.1959. Derventa 2.3.1931. Srbija 2.9.1962. Jajce 8.10.1975. Novi Travnik 28.4.1973. Novi Travnik 26.10.1970. Bugojno 22.2.1968. Hrvatska 1925. – N.p. – Prijedor 1953. Orašje 12.6.1964. Travnik 26.9.1941. Derventa 8.6.1969. Derventa 8.9.1972. Odžak 1907. Odžak 17.2.1969. Jajce – Sarajevo Grad 4.10.1959. Široki Brijeg 18.11.1973. SA - Centar 7.4.1930. Mostar

Datum i općina stradanja 11.7.1993. – N.p. 30.6.1992. Derventa 6.6.1992. Doboj 5.5.1992. Bosanski Brod 2.5.1992. Derventa 13.11.1992. Orašje 3.8.1992. Bosanski Brod 25.6.1992. Bosanski Brod 13.9.1992. Bosanski Brod 25.4.1992. Derventa 20.4.1992. Derventa 12.11.1992. SA - Centar 26.10.1992. Jajce 26.6.1995. Livno 19.10.1992. Novi Travnik 20.7.1993. Bugojno 7.4.1992. Kupres 1992. Sarajevo Grad 30.5.1992. Prijedor 28.11.1992. Orašje 18.11.1993. Novi Travnik 14.6.1992. Derventa 9.6.1992. Derventa 10.7.1992. Odžak 13.7.1992. Odžak 17.10.1992. Jajce 8.1.1994. Sarajevo Grad 8.7.1992. Mostar 22.12.1992. Ilidža 28.8.1993. Mostar

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

78

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Sesar (Stanko) Nevenko Sesar (Marko) Zvonko Sičanica (Marko) Drago Sikavica ( – ) Franjo Sikora (Ivan) Željko Sili (Josip) Dejan Simić (Drago) Anđelka Simić (Veljko) Goran Simić (Miljurk) Ivica Simić (Zvonko) Luka Simić (Marijan) Pavo Simić (Stanko) Stanko Simić (Petar) Zlatko Simnica (Ramadan) Agoj Simorić ( – ) Božan Sinanović (Mato) Marijan Sinanović (Ilija) Petar Sipić ( – ) Dražen Sirovina (Stipo) Jozo Sirovina (Jozo) Mato Sirovina (Anto) Stipo Sitnik (Ivan) Robert Sivonjić (Stipan) Pile Sivrić (Ilija) Ivan Skala ( – ) Ivan Skaramuca ( – ) Jela Skaramuca ( – ) Manda Skaramuca ( – ) Stana Skeledžić (Mato) Božo Skender ( – ) Andrija Skenderović (Stipan) Vlado Skočibušić (Stipo) Krešo Skočibušić (Mato) Pero Skočibužić ( – ) Krešo Skočilić (Ivan) Bruno Skoko (Ivo) Marija Skoko (Obren) Tomislav Skoko (Vinko) Zdravko Skoković ( – ) Stjepan Skoždopolj (Jozo) Željko Skroza (Zvonimir) Emil Skršo ( – ) Ilija Skurla ( – ) Mara Sladoja (Pero) Ivan Sladoja (Niko) Milko Slaviček (Ivan) Goran Slavnić (Veljko) Jovo Slipac (Vladimir) Borko

Općina stanovanja Široki Brijeg Mostar Maglaj SA - N. Sarajevo Prijedor N.p. Maglaj Sarajevo Grad N.p. Bihać Kakanj Zavidovići Gradačac Bosanski Šamac Čapljina Žepče Žepče Kakanj Derventa Derventa Derventa Derventa Jajce Odžak Zvornik Trebinje Trebinje Trebinje Vareš Konjic SA - Novi Grad Travnik Konjic Travnik Zenica Bosanski Brod Sarajevo Grad Široki Brijeg Sarajevo Grad Gradačac Mrkonjić Grad Kiseljak Trebinje Travnik Travnik SA - Centar Novi Travnik Travnik

Datum i općina rođenja 14.11.1967. Široki Brijeg 17.6.1949. Mostar 20.3.1974. Maglaj 1926. SA - N. Sarajevo 9.10.1957. Banja Luka 21.8.1971. Hrvatska 1936. Maglaj 1951. Sarajevo Grad 24.1.1973. – N.p. 26.2.1971. Bihać 7.4.1970. Kakanj 4.11.1959. Zavidovići 18.11.1971. Gradačac 1973. Bosanski Šamac – Čapljina 21.2.1971. Žepče 11.8.1970. Žepče – Kakanj 5.6.1926. Derventa 25.2.1968. Derventa 31.1.1971. Derventa 7.2.1971. Njemačka 27.10.1951. Jajce 9.8.1970. Hrvatska N.p. – Trebinje – Trebinje – Trebinje 27.11.1948. Vareš – Konjic 25.4.1961. Goražde 1933. Travnik 12.12.1939. Konjic – Travnik 9.3.1964. Zenica 7.9.1909. Bosanski Brod N.p. 13.3.1965. Široki Brijeg 1929. – N.p. 9.7.1960. Gradačac 3.4.1975. Hrvatska – Kiseljak – Trebinje 3.5.1961. Travnik 14.9.1957. Travnik 1.8.1970. Crna Gora 1928. Novi Travnik 1.8.1974. Travnik

Datum i općina stradanja 3.12.1993. Mostar 8.9.1993. Mostar 6.7.1993. Maglaj 5.10.1992. SA - N. Sarajevo 16.7.1992. Prijedor 24.10.1992. Bosanski Šamac 26.9.1992. Maglaj 13.5.1992. SA - Stari Grad 3.5.1992. Sarajevo Grad 9.2.1995. Bihać 8.6.1992. Doboj 6.7.1993. Zavidovići 7.1.1993. Gradačac 1992. Bosanski Šamac 10.11.1992. Stolac 19.9.1993. Žepče 4.8.1993. Žepče 11.6.1993. Kakanj 26.5.1992. Derventa 21.5.1992. Derventa 10.7.1992. Derventa 4.6.1992. Derventa 14.8.1992. Jajce 3.5.1992. Modriča 11.4.1992. Zvornik 15.10.1991. Trebinje 15.10.1991. Trebinje 15.10.1991. Trebinje 15.7.1994. Vareš 1993. Konjic 14.5.1992. SA - Novi Grad 4.6.1993. Travnik 30.8.1993. Konjic 5.4.1993. Travnik 22.1.1993. Zenica 15.6.1992. Bosanski Brod 1991. Sarajevo Grad 9.8.1994. Široki Brijeg 1992. Sarajevo Grad 4.10.1992. Gradačac 9.10.1995. Mrkonjić Grad 18.4.1993. Kiseljak 1.4.1992. Trebinje 8.6.1992. Travnik 7.10.1992. Travnik 16.4.1993. SA - Centar 26.10.1993. Novi Travnik 12.6.1993. Travnik

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Slipac (Anto) Josip Slipac (Stipo) Pero Slipac (Stipo) Ranko Slipčević (Petar) Anto Sliško (Franjo) Dražen Slišković (Tadija) Anton Slišković (Ivo) Dragan Slišković (Marijofil) Draženko Slišković (Jozo) Goran Slišković (Ivo) Mato Slišković (Marko) Nikica Slišković (Karlo) Niko Sluganović (Mato) Martin Sluganović (Ante) Niko Smajlović ( – ) Ivana Smiljanić (Jakov) Mario Smiljanić (Nikola) Petar Smolčić (Mate) Dubravko Smolčić ( – ) Mato Smoljan (Pero) Blaženka Smoljan (Anto) Kata Smoljan (Anto) Milka Smoljo (Franjo) Ivica Smoljo (Ivo) Mirko Socrnja (Ivo) Mario Sočević (Jovo) Pero Sočo (Dobroslav) Zdenko Soldan (Anto) Ilija Soldan (Andrija) Luka Soldan (Šimo) Tomo Soldan (Andrija) Zoran Soldo (Vinko) Božo Soldo (Mara) Dragan Soldo (Mirko) Emerik Soldo (Ilija) Ivan Soldo ( – ) Ivka Soldo (Jakov) Josip Soldo (Ilija) Jure Soldo ( – ) Mato Soldo (Franjo) Mile Soldo (Vinko) Miro Soldo (Radoslav) Miroslav Soldo (Jerko) Mladen Soldo (Mladen) Mladenka Soldo (Josip) Nedjeljko Soldo (Ilija) Pero Soldo (Ivan) Petar Soldo ( – ) Vlado

Općina stanovanja Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik Banja Luka Prozor Maglaj Maglaj Široki Brijeg Kiseljak Maglaj Zavidovići Zavidovići Brčko Travnik Sarajevo Grad Mostar Mostar SA - Novi Grad Sarajevo Grad SA - Stari Grad Jajce Jajce Busovača Busovača Vitez Čapljina Brčko Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Široki Brijeg Čitluk Bosanski Brod Jablanica Konjic Mostar Jablanica Konjic Mostar Derventa Mostar Hadžići SA - Novi Grad Jablanica Jablanica Mostar SA - Vogošća

Datum i općina rođenja 19.9.1961. Novi Travnik 27.6.1941. Novi Travnik 2.2.1970. Novi Travnik 15.6.1965. Banja Luka 2.1.1976. Mostar 30.7.1952. Maglaj 4.3.1965. Maglaj 28.7.1972. Široki Brijeg 27.1.1974. Kiseljak 27.7.1940. Maglaj 29.10.1959. Zavidovići 26.3.1964. Žepče 13.12.1962. Brčko 23.12.1949. Travnik – Sarajevo Grad 7.5.1970. Mostar 25.9.1936. Mostar – SA - Novi Grad 1937. – N.p. –. SA - Stari Grad 6.12.1943. Jajce 2.5.1949. Jajce 27.7.1975. Busovača 20.3.1963. Busovača 9.11.1971. Travnik 27.4.1965. Čapljina 23.12.1947. Brčko 15.7.1957. Bosanski Brod 30.8.1970. Hrvatska 23.5.1925. Bosanski Brod 21.12.1967. Bosanski Brod 12.11.1953. Široki Brijeg 12.5.1959. Sarajevo Grad 13.6.1967. Hrvatska 11.9.1969. Jablanica 1931. Konjic 26.10.1972. Mostar 25.10.1970. Jablanica 1930. Konjic 8.5.1936. Mostar 3.12.1959. Derventa 11.5.1948. Mostar 9.6.1961. Sarajevo Grad 30.7.1971. SA - Centar 8.10.1933. Jablanica 24.3.1967. Jablanica – Sarajevo Grad 1931. Prnjavor

Datum i općina stradanja 20.4.1993. Vitez 13.11.1993. Novi Travnik 9.7.1993. Novi Travnik 1.8.1995. Banja Luka 31.8.1993. Jablanica 20.7.1993. Žepče 30.11.1993. Maglaj 13.6.1992. Mostar 28.1.1993. Kiseljak 21.1.1994. Maglaj 6.7.1993. Zavidovići 27.6.1993. Zavidovići 25.6.1993. Brčko 8.6.1993. Travnik 10.2.1994. Sarajevo Grad 15.7.1993. Hrvatska 23.3.1994. Mostar 15.6.1992. Ilidža 1992. Sarajevo Grad 28.8.1995. SA - Stari Grad 1992. Jajce 10.12.1992. Jajce 15.6.1993. Busovača 23.1.1994. Busovača 24.12.1993. Vitez 12.9.1995. Šipovo 10.5.1992. Brčko 22.11.1992. Orašje 25.9.1992. Derventa 7.5.1992. Bosanski Brod 8.3.1992. Bosanski Brod 7.4.1992. Široki Brijeg 14.8.1993. Mostar 22.4.1992. Bosanski Brod 28.7.1993. Jablanica 20.4.1993. Konjic 28.6.1993. Konjic 28.7.1993. Jablanica 20.4.1993. Konjic 15.6.1992. Mostar 29.11.1992. Hrvatska 31.7.1992. Mostar 11.5.1992. Hadžići 24.7.1993. Ilidža 28.7.1993. Jablanica 28.7.1993. Jablanica 20.9.1993. Mostar 1.2.1993. SA - Vogošća

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil

kolovoz 2008.

79

Prezime (ime oca) ime Solodajev (Đorđe) Sanja Solomun (Stipo) Franjo Solomun (Ilija) Vladimir Sonardić ( – ) Vinko Sopta (Vinko) Dražen Sopta (Ivan) Zdravko Sosa (Slavko) Zdravko Sović (Mirko) Darko Spajić (Niko) Anto Spajić (Ilija) Drago Spajić (Bogdan) Goran Spajić (Slobodan) Ivan Spajić (Anto) Ivica Spajić (Ivica) Marko Spajić (Ljubo) Miro Spajić (Pejo) Pile Spajić (Ivan) Vinko Spajić ( – ) Zlatko Sporiš ( – ) Igor Sporiš (Josip) Ivica Sporiš (Rajmond) Josip Spužević (Mate) Marko Spužević (Marko) Zdenko Sremčević (Danilo) Predrag Stanić (Ivo) Anto Stanić (Jozo) Anto Stanić ( – ) Anuša Stanić (Mirko) Branko Stanić (Ivan) Dragan Stanić (Ilija) Goran Stanić (Ilija) Ivan Stanić (Niko) Ivan Stanić (Pero) Ivan Stanić ( – ) Ivica Stanić (Jozo) Ivica Stanić (Jure) Ivo Stanić (Blaž) Jozo Stanić (Jozo Mamuzić) Katica Stanić (Jozo) Mara Stanić (Ivo) Marinko Stanić (Mijat) Mato Stanić (Mato) Mijodrag Stanić (Andrija) Miro Stanić (Pero) Pejo Stanić (Niko) Pero Stanić (Janko) Predrag Stanić (Petar) Stjepan Stanić ( – ) Stoja

Općina stanovanja Hadžići Travnik Travnik Vitez Mostar Široki Brijeg Grude Maglaj Žepče Doboj Grude Grude Žepče Žepče Grude Jajce SA - Stari Grad Mostar Brčko Zavidovići Zavidovići Mostar Mostar Maglaj Srebrenica Bosanski Brod Konjic Kiseljak Derventa Konjic Mostar Konjic Konjic Novi Travnik SA - Novi Grad Novi Travnik Konjic SA - Novi Grad Derventa Novi Travnik Modriča SA - Novi Grad Konjic Orašje SA - Stari Grad Kreševo Konjic Konjic

Datum i općina rođenja 25.3.1955. Hadžići 19.9.1967. Travnik 2.12.1940. Travnik – Vitez 14.2.1962. Mostar 30.9.1967. Široki Brijeg 13.11.1971. Hrvatska 11.10.1970. Zavidovići 5.2.1964. Žepče 8.2.1974. Doboj 7.7.1971. Hrvatska 29.10.1971. Grude 8.7.1973. Žepče 16.1.1960. Žepče 2.1.1957. Grude 14.3.1950. Jajce 11.8.1955. SA - Stari Grad – Mostar 1968. Hrvatska 1958. Zavidovići N.p. 29.5.1933. Mostar 14.2.1954. Mostar 29.7.1936. Maglaj 22.9.1930. Kreševo 5.4.1933. Bosanski Brod – Konjic 9.4.1969. Kiseljak 14.12.1971. Derventa 1.6.1960. Konjic 1.10.1972. Konjic 22.7.1967. Odžak 1.2.1935. Konjic N.p. 6.8.1972. SA - Centar 18.9.1953. Novi Travnik 29.9.1947. Konjic 23.4.1918. Bosanski Šamac 1.6.1929. Derventa 22.5.1965. Novi Travnik 13.12.1963. Modriča 23.9.1961. SA - Centar 10.10.1963. Konjic 24.3.1967. Orašje 28.8.1951. Modriča 19.3.1973. Sarajevo Grad 22.6.1940. Konjic 1935. Konjic

Datum i općina stradanja 1993. Hadžići 24.1.1994. Vitez 17.2.1994. Novi Travnik 6.7.1993. Vitez 24.8.1993. Mostar 13.7.1993. Mostar 10.4.1992. Kupres 23.2.1994. Maglaj 7.10.1993. Žepče 25.6.1993. Žepče 20.9.1993. Mostar 5.8.1992. Hrvatska 16.9.1991. Hrvatska 6.6.1992. Maglaj 26.9.1993. Mostar 25.8.1992. Jajce 10.10.1992. SA - Stari Grad 15.6.1992. Mostar 9.6.1992. Brčko 1993. Zavidovići 18.7.1995. Zenica 5.6.1992. Bileca 9.7.1993. Mostar 2.7.1992. Žepče 12.7.1995. Srebrenica 3.10.1992. Bosanski Brod 1991. Konjic 8.8.1992. Kiseljak 12.5.1992. Derventa 26.5.1992. Konjic 22.8.1992. Mostar 15.7.1992. Odžak 24.4.1993. Konjic 8.6.1993. Travnik 12.4.1993. SA - N. Sarajevo 8.6.1993. Novi Travnik 14.9.1993. Konjic 15.9.1992. SA - Novi Grad 25.6.1992. Derventa 22.9.1993. Novi Travnik 18.6.1992. Modriča 27.7.1993. Sarajevo Grad 2.5.1993. Konjic 15.10.1995. Orašje 30.5.1993. SA - Stari Grad 23.6.1993. Kreševo 25.7.1993. Konjic 22.4.1993. Konjic

Status Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Stanić (Pejo) Štefo Stanić (Mato) Zoran Stanić (Janko) Željko Stanić (Pero) Željko Stanišić ( – ) Gospava Stanišić (Marko) Ranko Stanišić (Aleksa) Vojislav Stanković ( – ) Jozo Stanojlović (Pavle Bandić) Karmela Stapić (Jozo) Anto Starčević ( – ) Lucija Stare (Ivica) Kruno Stažić (Juro) Darko Stažić (Ivo) Ivo Stažić (Ivo) Marijan Stenek (Miroslav) Mladen Stepić (Nikola) Josip Stiblik (Augustin) Zdenko Stijepanović (Stipo) Mato Stijepanović (Nedjeljko) Stipo Stijepić (Jedinko) Franci Stijepić (Franjo) Franjo Stijepić (Ilija) Mirko Stijepić (Stjepan) Vinko Stipanović (Stipo) Andrija Stipanović ( – ) Pavka Stipić (Jozo) Anto Stipić (Smiljan) Ivan Stipić (Anto) Ivo Stipić (Ivan) Juro Stipić (Marijan) Kruno Stipić (Ivo) Martin Stipić ( – ) Raguž Stipić (Stipo) Slavko Stipić (Anto) Stipo Stipić (Marko) Stipo Stipić (Marko) Stipo Stipić (Stipo) Tihomir Stjepanović (Marijan) Adolf Stjepanović (Lozo) Anto Stjepanović (Ivan) Augustin Stjepanović (Luka) Bosiljko Stjepanović (Tomo) Franjo Stjepanović (Anto) Ilija Stjepanović ( – ) Ivan Stjepanović (Jozo) Ivica Stjepanović (Antun) Ivo Stjepanović (Anto) Jurica

Općina stanovanja Bosanski Brod Vareš Kreševo SA - N. Sarajevo Zenica Busovača Busovača Trebinje SA - Novi Grad Kiseljak Sarajevo Grad SA - Novi Grad Odžak Bosanski Šamac Bosanski Šamac Konjic Velika Kladuša Doboj Konjic Konjic Kakanj Kakanj Kakanj Kakanj Jablanica Jablanica Busovača Prozor Kotor Varoš Kotor Varoš Žepče Derventa N.p. Novi Travnik Kotor Varoš Bugojno Kotor Varoš Kotor Varoš Kiseljak Kiseljak Brčko Konjic Brčko Brčko Brčko Derventa Brčko Derventa

Datum i općina rođenja 15.6.1964. Hrvatska 27.8.1962. Vareš 7.9.1966. Fojnica 19.5.1968. SA - N. Sarajevo N.p. 11.4.1959. Busovača 25.7.1925. Busovača – Trebinje 17.11.1950. Hrvatska 12.5.1971. Kiseljak 1921. – N.p. 15.8.1956. – N.p. 27.3.1972. SA - Centar 20.1.1945. Bosanski Šamac 10.7.1944. Bosanski Šamac 18.4.1971. Konjic 3.10.1973. Velika Kladuša 12.7.1967. Doboj 1.4.1958. Konjic 30.8.1969. Konjic 10.9.1974. Kakanj 5.9.1966. Kakanj 17.5.1970. Kakanj 5.5.1950. Kakanj 28.3.1931. Jablanica 1942. Jablanica 4.11.1966. Busovača 1.9.1969. Prozor 7.4.1953. Kotor Varoš 23.9.1949. Kotor Varoš 27.5.1972. Žepče 9.9.1953. Derventa N.p. 12.8.1967. Novi Travnik 5.2.1964. Kotor Varoš 8.5.1954. Bugojno 7.3.1954. Kotor Varoš 23.2.1959. Kotor Varoš 17.6.1972. Kiseljak 10.4.1963. Kiseljak 6.4.1951. Brčko 11.10.1972. Konjic 19.8.1935. Brčko 23.8.1950. Brčko N.p. 10.3.1953. Derventa 19.3.1927. Brčko 2.5.1963. Derventa

Datum i općina stradanja 9.5.1992. Bosanski Brod 2.11.1993. Vareš 14.8.1993. Kreševo 5.12.1992. SA - N. Sarajevo 26.1.1993. Zenica 17.4.1993. Busovača 26.1.1993. Busovača 1.10.1991. Trebinje 9.1.1993. SA - Novi Grad 6.6.1993. Kiseljak 1992. Sarajevo Grad 17.8.1995. Ilidža 5.11.1993. Odžak 10.5.1992. Bosanski Šamac 20.4.1992. Bosanski Šamac 29.12.1993. Konjic 27.10.1994. Velika Kladuša 16.6.1992. Doboj 23.3.1993. Konjic 10.9.1995. Glamoč 9.6.1993. Kakanj 16.6.1993. Kakanj 10.4.1993. Bugojno 19.4.1993. Kakanj 28.7.1993. Jablanica 28.7.1993. Jablanica 25.1.1993. Busovača 9.7.1993. Prozor 23.6.1992. Kotor Varoš 23.6.1992. Kotor Varoš 25.11.1992. Žepče 16.7.1992. Derventa 1.12.1992. – N.p. 31.10.1993. Novi Travnik 23.6.1992. Kotor Varoš 20.7.1993. Bugojno 23.6.1992. Kotor Varoš 23.6.1992. Kotor Varoš 3.10.1993. Kreševo 15.2.1994. Kiseljak 8.5.1992. Brčko 24.2.1995. Livno 3.1.1993. Brčko 8.5.1992. Brčko 11.5.1992. Brčko 29.6.1992. Derventa 8.5.1992. Brčko 2.8.1992. Derventa

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

80

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Stjepanović (Lazar) Luka Stjepanović (Ilija) Marijan Stjepanović ( – ) Mato Stjepanović (Mijo) Mijo Stjepanović ( – ) Niko Stjepanović (Marko) Vlado Stjepić (Mato) Šimo Stojak ( – ) Anto Stojak (Jakov) Anto Stojak (Ilija) Fabo Stojak (Jozo) Franjo Stojak (Luka) Ivica Stojak (Jozo) Ivo Stojak (Ilija) Jakov Stojak (Franjo) Jozo Stojak (Franjo) Marko Stojak (Niko) Miroslav Stojak (Blaško) Šimo Stojak (Jozo) Tomislav Stojak (Marko) Zoran Stojak (Ivo) Žarko Stojak (Luka) Željko Stojaković (Ivan) Karlo Stojanov ( – ) Petar Stojanović (Stipo) Andrija Stojanović ( – ) Anđelko Stojanović ( – ) Anica Stojanović ( – ) Anto Stojanović ( – ) Franjo Stojanović (Ljuban) Ilija Stojanović (Stipo) Jela Stojanović ( – ) Jozo Stojanović ( – ) Serafina Stojanović ( – ) Spasa Stojanović (Zdenko) Željko Stojčević (Jozo) Ana Stojčević (Jozo) Drago Stojčević (Ljubomir) Predrag Stojčević (Marko) Zdravko Stojčić (Marko) Borislav Stojčić (Nikola) Franjo Stojčić (Ivo) Igor Stojčić (Jozo) Ivan Stojčić (Tomo Agbaba) Jelena Stojčić (Pero) Mladen

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Bosanski Brod 23.10.1958. Bosanski Brod 18.8.1992. Derventa Brčko 21.3.1957. Brčko 8.5.1992. Brčko Konjic 1966. Konjic 23.3.1993. Konjic Tuzla 14.5.1968. Tuzla 11.12.1993. Brčko Brčko N.p. 11.5.1992. Brčko Brčko 8.6.1961. Brčko 8.5.1992. Brčko Kakanj 9.1.1966. Kakanj 15.4.1994. Kiseljak Travnik 1972. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 13.9.1961. Travnik 27.12.1993. Travnik Travnik 21.11.1956. Travnik 11.6.1993. Novi Travnik Travnik 21.1.1928. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 14.11.1955. Travnik 20.10.1992. Travnik Travnik 25.4.1948. Travnik 15.5.1992. Travnik Travnik 1.7.1974. Travnik 11.2.1994. Vitez Vitez 26.6.1965. Vitez 11.10.1993. Vitez Travnik 5.3.1935. Travnik 10.12.1993. Vitez Tuzla 7.7.1973. Tuzla 21.7.1993. Brčko Tuzla 19.6.1965. Tuzla 20.7.1994. Tuzla Travnik 21.5.1936. Travnik 8.6.1993. Travnik Tuzla 4.1.1972. Tuzla 8.1.1993. Brčko Vitez 1.6.1975. Vitez 5.9.1993. Vitez Travnik 3.9.1962. Travnik 16.10.1993. Vitez Modriča 15.8.1963. Hrvatska 20.5.1992. Modriča Novi Travnik 1931. Novi Travnik 21.9.1993. Novi Travnik Jablanica 1943. Prozor 27.7.1993. Jablanica Jablanica 1940. Konjic 6.7.1993. Jablanica Prozor 5.12.1949. Prozor 14.9.1993. Prozor Prozor 5.3.1923. Prozor 14.9.1993. Prozor Prozor 6.2.1916. Prozor 14.9.1993. Prozor Uskoplje/G.Vakuf 20.7.1967. Uskoplje/G.Vakuf 26.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Jablanica 26.2.1961. Jablanica 5.7.1993. Jablanica Prozor 1983. Prozor 14.9.1993. Prozor Prozor 12.2.1922. Prozor 14.9.1993. Prozor Zenica 1932. Zenica 11.10.1993. Zenica Travnik 30.6.1973. Travnik 24.10.1993. Vitez Teslić 16.1.1976. Teslić 29.7.1992. Teslić Teslić 29.11.1954. Teslić 21.6.1992. Teslić Travnik 29.10.1964. Travnik 22.12.1993. Novi Travnik Teslić 23.10.1971. Teslić 3.8.1992. Teslić Kakanj 21.3.1974. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Kakanj 3.9.1972. Kakanj 13.6.1993. Kakanj Kakanj 26.11.1968. Kakanj 20.6.1992. Visoko Mostar 19.7.1927. Mostar 29.5.1992. Mostar SA - Centar 23.5.1931. Hrvatska 18.6.1992. SA - Centar Kakanj 19.6.1966. Kakanj 13.6.1993. Kakanj

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Stojčić (Ivan) Slobodan Stojčić (Nikola) Zdenko Stojić (Blaž) Ivo Stoković (Petar Šarić) Vesna Stokrp (Ivo) Anto Stokrp (Franjo) Željko Strk (Josip) Luka Strujić (Stojan) Janja Strujić (Stjepan) Mihovil Strukar (Anto) Ivo Strukar (Zvonko) Mario Strukar (Žarko) Slavko Strukar (Vinko) Stjepan Subašić (Jozo) Ivan Subašić (Franjo) Mario Subašić (Vilim) Vitomir Sučić (Franjo) Anto Sučić (Juraj) Anto Sučić (Pero) Božo Sučić (Cvijo) Fabijan Sučić (Mato) Ferdo Sučić (Marjan) Marinko Sučić (Stipo) Mario Sučić (Luka) Martin Sučić (Stipo) Miroslav Sučić (Ivan) Olga Suknjov (Ilija) Anto Sulić ( – ) Ivan Suljuzović (Krešimir) Mladen Sumić (Tadija) Stjepan Sureta (Stanko) Dragan Sureta (Andrija) Smiljan Sušac (Nikola) Ante Sušac (Mato) Vinko Sušilović (Slavko) Stipe Sušnja ( – ) Marica Suvalj (Anto) Marinko Suvira (Favo) Ranko Svalina (Ilkan) Dragija Svalina (Mijo) Niko Svalina (Vinko) Viktor Svalina (Mijo) Vinko Svetinović (Stipo) Josip Svirać (Anto) Mijo Svrze (Žarko) Ivo

Općina stanovanja SA - Stari Grad Kakanj Sanski Most SA - Centar Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Bugojno Bugojno Vitez Travnik Novi Travnik Vitez Busovača Bugojno Bugojno Novi Travnik Novi Travnik Bugojno Vitez Livno Travnik Travnik Livno Bugojno SA - N. Sarajevo Vitez Mostar Vareš Žepče Travnik Travnik Ljubuški SA - N. Sarajevo Tomislavgrad Busovača Modriča Busovača Bugojno Kupres Travnik Bugojno Mrkonjić Grad Jajce Mostar

Datum i općina rođenja 29.6.1957. Sarajevo Grad 27.11.1965. Kakanj 1929. Sanski Most 28.2.1935. Hrvatska 11.6.1966. Bosanski Brod 26.11.1962. Hrvatska 20.9.1956. Hrvatska 26.8.1923. Bugojno 5.3.1949. Bugojno 7.6.1940. Vitez 30.3.1971. Travnik 30.4.1962. Travnik 27.7.1942. Vitez 11.10.1937. Busovača 24.8.1958. Bugojno 15.4.1966. Bugojno 5.4.1968. Novi Travnik 14.7.1959. Novi Travnik 27.11.1939. Bugojno 19.10.1972. Vitez 21.10.1969. Livno 2.2.1969. Travnik 21.1.1973. Travnik 28.8.1933. Livno 6.6.1965. Bugojno 6.6.1958. – N.p. 22.5.1956. Zenica – Mostar 6.1.1969. Vareš 1927. Žepče 13.9.1953. Travnik 1966. Travnik 8.2.1961. Ljubuški 28.8.1928. Ljubuški 19.10.1967. Tomislavgrad – Busovača 22.3.1963. SA - Vogošća 1960. Busovača 9.12.1927. Bugojno 3.10.1959. Kupres 18.12.1935. Travnik 18.2.1959. Bugojno – Mrkonjić Grad 19.10.1926. Jajce 22.10.1973. Mostar

Datum i općina stradanja 1.7.1995. SA - Stari Grad 13.6.1993. Kakanj 1995. Sanski Most 5.7.1993. SA - Centar 18.8.1992. Bosanski Brod 6.10.1992. Derventa 18.5.1992. Bosanski Brod 25.7.1993. Bugojno 24.7.1993. Bugojno 20.9.1993. Vitez 26.12.1993. Novi Travnik 20.7.1993. Novi Travnik 24.12.1993. Vitez 23.6.1993. Busovača 2.8.1993. Bugojno 1992. Bugojno 9.6.1993. Novi Travnik 31.1.1994. Vitez 20.7.1993. Bugojno 22.1.1994. Vitez 23.4.1992. Livno 16.6.1993. Travnik 20.7.1993. Travnik 28.4.1995. Livno 23.7.1993. Bugojno 5.4.1992. SA - Centar 30.6.1995. Livno 1992. Mostar 8.11.1993. Vareš 2.6.1992. Žepče 6.11.1993. Vitez 13.11.1993. Travnik 21.4.1992. Ljubuški 16.10.1992. SA - N. Sarajevo 8.7.1992. Kupres 3.1.1993. Busovača 25.5.1992. Modriča 1993. Busovača 28.7.1993. Bugojno 4.4.1992. Kupres 4.6.1993. Travnik 4.3.1993. Hrvatska 15.6.1992. Mrkonjić Grad 16.10.1992. Jajce 22.8.1995. Glamoč

Status Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

81

Prezime (ime oca) ime Šabanović (Husein) Vahudin Šabić (Mehmed) Šemsudin Šabo (Ivan) Ratimir Šafradin (Anto) Branislav Šafradin (Franjo) Franjo Šafradin (Ivo) Franjo Šafradin (Ilija) Gordana Šafradin (Marko) Ivica Šafradin (Marko) Ivica Šafradin (Nikola) Ivica Šafradin (Marko) Josip Šafradin (Niko) Jozo Šafradin ( – ) Kata Šafradin (Rafael) Marinko Šafradin (Ilija) Mirko Šafradin (Ivo) Nikica Šafradin (Niko) Pero Šafradin (Franjo) Stipo Šafradin (Miko) Zorka Šafradin (Mirko) Željko Šafradin (Rafael) Željko Šagolj (Franjo) Ivan Šagolj (Jozo) Ivica Šagolj (Jure) Mirko Šagolj ( – ) Zdravko Šaić (Niko) Draženko Šainović (Ivo) Marko Šajić (Jakov) Anto Šajić ( – ) Slavko Šakalo (Ivo) Anto Šakić (Anto) Andrija Šakić (Ivo) Dragan Šakić (Marijan) Ivica Šakić ( – ) Ivica Pita Šakić (Ivo) Ivo Šakić (Karlo) Jozo Šakić (Jure) Marija Šakić (Franjo) Mirko Šakić (Stipo) Perica Šakić (Niko) Stipo Šakić (Franjo) Žarko Šakota (Anton) Mario Šaldo (Rusmir) Željko Šamarlić (Marko) Drago Šamarlić (Marko) Vinko Šamija (Drago) Blažen Šamija (Ivo) Ivo Šamija (Drago) Marinko

Općina stanovanja Odžak Bosanski Brod Mostar Mostar Vitez Busovača Travnik Vitez Vitez Travnik Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Vitez Konjic Konjic Konjic Konjic Vitez Maglaj Odžak Sarajevo Grad Travnik Vitez Zavidovići Bugojno Orašje Busovača Zenica Sanski Most SA - Centar Bugojno Busovača Kiseljak SA - Novi Grad Čapljina Žepče SA - N. Sarajevo Vitez Vitez Vitez

Datum i općina rođenja 9.10.1965. Odžak 23.9.1965. Hrvatska 8.10.1952. Žepče 19.9.1971. Zenica 21.9.1924. Vitez 8.3.1938. Busovača 14.10.1965. Travnik 11.5.1967. Vitez 26.3.1954. Vitez 11.5.1967. Travnik 16.10.1972. Vitez 9.9.1935. Vitez 1936. Vitez 28.3.1971. Vitez 19.5.1960. Vitez 20.10.1953. Vitez 6.4.1970. Travnik 30.1.1968. Vitez 21.8.1929. Travnik 4.11.1964. Vitez 6.3.1966. Vitez 24.6.1934. Konjic 13.8.1952. Konjic 10.12.1958. Konjic 1976. Konjic 23.10.1971. Travnik 6.10.1965. Maglaj 8.9.1957. Odžak N.p. 27.10.1939. Travnik 29.11.1941. Vitez 19.4.1961. Zavidovići 8.12.1964. Bugojno –Orašje 25.6.1933. Busovača 24.8.1964. Zenica – Sanski Most 17.1.1943. SA - Centar 4.1.1971. Bugojno 1947. Busovača 17.6.1969. Kiseljak 20.1.1987. SA - Novi Grad 13.1.1967. Čapljina 23.3.1958. Žepče 8.3.1964. Zavidovići 31.7.1974. Vitez 11.6.1936. Vitez 3.11.1968. Vitez

Š

Datum i općina stradanja 5.11.1993. Odžak 13.8.1992. Derventa 28.4.1992. Mostar 28.8.1993. Mostar 8.2.1994. Vitez 4.7.1994. Busovača 18.9.1993. Vitez 24.11.1993. Vitez 21.11.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 2.10.1993. Vitez 1993. Vitez 25.12.1993. Vitez 9.2.1994. Vitez 14.11.1993. Vitez 21.10.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 8.2.1994. Vitez 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 12.7.1992. SA - Stari Grad 9.5.1993. Konjic 29.6.1993. Konjic 1991. Konjic 9.7.1993. Vitez 27.9.1992. Maglaj 15.7.1992. Odžak 11.6.1993. Sarajevo Grad 18.6.1993. Travnik 23.5.1993. Vitez 8.10.1993. Vitez 23.7.1993. Bugojno 1991. Orašje 25.8.1993. Busovača 23.1.1994. Vitez 1992. Sanski Most 28.8.1992. SA - Centar 23.7.1993. Bugojno 11.5.1993. Busovača 15.9.1995. Glamoč 4.12.1992. SA - Novi Grad 16.9.1992. – N.p. 21.3.1993. Žepče 8.6.1992. SA - N. Sarajevo 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez 22.12.1993. Vitez

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Šamija (Jozo) Marinko Šamija ( – ) Marko Šamija (Stipo) Mirko Šamija (Stipo) Mirko Šamija (Blaž) Slavko Šamija (Anto) Tadija Šamija (Ilija) Vinko Šantić (Stipo) Dragan Šantić (Luka) Ivica Šantić (Mato) Ivica Šantić (Mirjan) Marin Šantić (Franjo) Mirjan Šantić (Franjo) Mladenko Šantić (Mijo) Nenad Šantić (Ivica) Nikica Šantić (Niko) Pero Šantić (Franjo) Stipo Šantić (Franjo) Šimun Šantić (Dujo) Valdo Šantić (Ivan) Zoran Šantić (Anto) Zvonko Šanje ( – ) Pero Šapina (Stipo) Anto Šapina (Vinko) Anto Šapina (Ljupko) Berislav Šapina (Mato) Jozo Šapina (Ilija) Ljupko Šapina (Mijo Dugonjić) Mara Šapina (Marko) Pejo Šapina (Jozo) Stipo Šapina (Vinko) Tomislav Šapina (Frano) Vinko Šarac (Jozo) Dane Šarac ( – ) Ivan Šarac (Franjo) Jadranko Šaravanja ( – ) Ante Šaravanja (Ivan) Nedjeljko Šaravanja (Ivan) Rudolf Šaravanja ( – ) Ruža Šarčević (Mijo) Ilija Šarčević (Ante) Mijo Šarčević (Tunjo) Pejo Šarić (Andrija) Anđa Šarić (Ivo) Božo Šarić ( – ) Cvita Šarić (Ivan) Damir Šarić (Nedeljko) Damir Šarić (Anto) Dragan

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Vitez 1970. Vitez 25.5.1993. Vitez Vitez 1968. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 3.5.1956. Vitez 15.12.1993. Vitez Vitez 3.5.1969. Vitez 6.12.1993. Vitez Vitez 20.6.1968. Vitez 24.9.1993. Vitez Vitez 12.4.1942. Vitez 25.10.1993. Vitez Vitez 2.2.1944. Vitez 2.3.1994. Vitez Busovača 26.8.1967. Busovača 29.6.1993. Busovača Bihać 26.9.1950. Bihać 1993. Bihać Vitez 10.10.1949. Vitez 28.9.1993. Vitez Vitez 15.10.1979. Vitez 16.9.1994 .Vitez Vitez 5.6.1956. Vitez 16.4.1993. Vitez Busovača 5.10.1970. Busovača 18.9.1993. Busovača Busovača 3.9.1954. Busovača 15.6.1993. Busovača Vitez 19.7.1954. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 15.4.1951. Vitez 9.1.1994. Vitez Vitez 2.7.1943. Vitez 25.6.1993. Vitez Busovača 13.1.1963. Busovača 11.4.1994. Busovača Bihać 29.10.1952. Bihać 9.3.1995. Bihać Busovača 31.12.1973. Busovača 27.8.1995. Glamoč Vitez 3.11.1969. Vitez 17.1.1994. Vitez Trebinje – Trebinje 6.11.1991. Trebinje Travnik 1936. Travnik 1993. Travnik Kiseljak 11.5.1975. Kiseljak 12.10.1993. Vitez Vitez 4.1.1963. Travnik 7.8.1993. Vitez Travnik 16.4.1967. Travnik 23.7.1993. Kiseljak Travnik 12.9.1962. Travnik 28.10.1992. Travnik Travnik 1908. Travnik 1993. Travnik Bosanski Šamac 25.2.1924. Bosanski Šamac 17.4.1992. Bosanski Šamac Vitez 26.2.1969. Vitez 13.6.1993. Vitez Kiseljak 19.4.1966. Kiseljak 28.12.1993. Kiseljak Uskoplje/G.Vakuf 21.2.1969. Uskoplje/G.Vakuf 13.1.1994. Uskoplje/G.Vakuf Čitluk 16.9.1966. Čitluk 14.8.1993. Mostar Ljubuški – Ljubuški 1993. Ljubuški Čitluk 26.10.1964. Čitluk 19.6.1993. Konjic Mostar 1938. – N.p. 17.5.1992. Mostar Mostar 6.8.1961. Mostar 20.9.1993. Mostar Mostar 26.8.1938. Mostar 23.7.1993. Mostar Konjic – Konjic 20.4.1992. Konjic Brčko 24.9.1971. Brčko 15.12.1992. Brčko Prozor 19.4.1972. Prozor 24.4.1993. Jablanica Brčko 13.4.1968. Brčko 21.7.1993. Brčko Konjic 1908. Konjic 7.6.1993. Prozor Brčko 16.6.1952. Brčko 8.5.1992. Brčko Bosanski Brod 1902. Bosanski Brod 16.4.1992. Bosanski Brod Mostar 17.9.1974. Mostar 27.9.1993. Mostar Mostar 1.5.1970. Konjic 22.8.1992. Mostar Vitez 28.8.1975. Vitez 23.3.1993. Vitez

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

82

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Šarić (Niko) Draženko Šarić (Mato) Franjo Šarić (Savo) Ilija Šarić (Pero) Ivan Šarić (Niko) Ivica Šarić ( – ) Jakov Šarić (Rudolf) Marko Šarić (Andrija) Mato Šarić (Bariša) Mirko Šarić (Stipe) Mirko Šarić (Ljubomir) Miroslav Šarić (Dušan) Nikita Šarić ( – ) Niko Šarić ( – ) Petar Šarić (Kata) Petar Šarić (Josip) Silvije Šarić (Marko) Stipo Šarić (Mijo) Stipo Šarić (Stipo) Velimir Šarić (Božo) Zdravko Ščitinski (Ivan) Željko Šećerović (Vinko Bašić) Kata Šedlovski ( – ) Ilija Šego (Marijan) Draženko Šego ( – ) Jurka Šegrt (Šimo) Mladenko Šehić (Niko) Petar Šehtl (Anton) Darko Šekerija (Mirko) Anto Šekerija (Stipo) Branko Šekerija (Stipo) Marinko Šekić ( – ) Zoran Šerer (Vladislav) Željko Šerić (Mirko) Blažimir Šerić ( – ) Pero Šero (Petar) Ilija Šero (Niko) Petar Šero (Ivica) Ričard Šero (Nikica) Zoran Šestan (Anto) Anto Šestan (Mijo) Luka Šestan (Luka) Marijan Šestić (Jure Rašić) Doma Šestić (Jozo) Jure Šesto (Niko) Tadija Ševerdija (Mate) Valentin Šifner (Anton) Drago Šijaković ( – ) Martin

Općina stanovanja Travnik SA - N. Sarajevo Vitez Mostar Travnik Brčko Travnik Gradačac Bosanski Brod Tomislavgrad Travnik Travnik Žepče Jablanica Derventa Prijedor Vitez Uskoplje/G.Vakuf Travnik Kakanj SA - Centar SA - Centar Derventa Mostar Odžak Kiseljak Sanski Most SA - Stari Grad Konjic Prozor Prozor Bugojno SA - Centar Uskoplje/G.Vakuf Derventa Travnik Vitez Travnik Vitez Gradačac Zenica Zenica Derventa Derventa Livno SA - N. Sarajevo Zavidovići Trebinje

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 23.10.1971. Travnik 9.7.1993. Vitez 24.1.1951. SA - N. Sarajevo 29.9.1992. SA - N. Sarajevo 6.2.1923. Travnik 2.7.1993. Vitez 13.8.1939. Mostar 9.9.1993. Jablanica 19.7.1969. Travnik 22.12.1993. Vitez 1980. Brčko 1992. Brčko 4.5.1966. Travnik 3.10.1993. Novi Travnik 1938. Gradačac 1991. Gradačac 30.8.1939. Bosanski Brod 16.4.1992. Bosanski Brod 11.7.1967. Tomislavgrad 10.4.1992. Kupres 11.10.1957. Travnik 21.1.1994. Vitez 31.8.1963. Travnik 18.7.1993. Vitez – Žepče 16.8.1993. Žepče 1910. Jablanica 1993. Jablanica 1939. – N.p. 17.6.1992. Derventa 1943. Prijedor 13.6.1992. Prijedor 1954. Vitez 10.7.1993. Vitez 1972. Uskoplje/G.Vakuf 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 13.5.1972. Travnik 18.9.1993. Vitez 18.6.1964. Kakanj 10.6.1993. Kakanj 22.10.1952. SA - Centar 13.6.1992. SA - Centar 16.4.1927. Hrvatska 24.5.1992. SA - Centar – Derventa 19.4.1992. Derventa 1.5.1966. Mostar 8.7.1992. Mostar 1910. Odžak 1992. Odžak 2.1.1968. Kiseljak 22.10.1993. Kiseljak 1.7.1961. Sanski Most 10.10.1995. Banja Luka 26.5.1964. Sarajevo Grad 6.12.1992. Sarajevo Grad 10.1.1960. Konjic 17.4.1993. Konjic 11.1.1958. Prozor 14.9.1993. Prozor 11.1.1958. Prozor 14.9.1993. Prozor – Bugojno 1.7.1993. Bugojno 29.12.1966. SA - Centar 27.7.1995. SA - Centar 25.3.1974. Bugojno 14.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf – Derventa 1992. Derventa 30.1.1958. Travnik 24.9.1993. Vitez 20.6.1930. Vitez 19.4.1993. Vitez 3.11.1974. Travnik 18.9.1993. Vitez 27.4.1962. Vitez 18.7.1993. Vitez 4.5.1955. Gradačac 21.8.1992. Gradačac 23.4.1930. Zenica 24.4.1993. Zenica 7.11.1954. Zenica 6.12.1992. Zenica 1.4.1951. Derventa 1.8.1992. Derventa 1.6.1937. Derventa 1.8.1992. Derventa 29.4.1967. Livno 24.9.1993. Mostar 10.2.1960. Hrvatska 8.6.1992. SA - Centar 1949. Zenica 1993. Zavidovići – Trebinje 20.10.1991. Trebinje

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Šikić (Josip) Tomislav Šilić ( – ) Ivan Šilić ( – ) Kruno Šilić (Franjo) Željko Šilj (Stipo) Franjo Šilj (Franjo) Slavko Šiljeg (Bariša) Mate Šiljeg (Krešimir) Rafael Šimičić (Franjo) Miroslav Šimić (Niko) Andrija Šimić (Gabrijel) Anto Šimić (Šime) Anto Šimić (Niko) Anto-Toma Šimić (Šimo) Božo Šimić (Ivo) Budimir Šimić (Mate) Davor Šimić (Branko) Dragan Šimić (Marijan) Drago Šimić (Ilija) Filip Šimić (Jozo) Filip Šimić (Jozo) Franjo Šimić (Mile) Franjo Šimić (Anto) Hubert Šimić (Ilija) Ilija Šimić (Petar) Ivan Šimić (Franjo) Ivica Šimić (Filip) Ivko Šimić (Anto) Ivo Šimić (Ivo) Josip Šimić (Ilija) Jozo Šimić (Filip) Jurko Šimić (Pero) Juro Šimić (Zvonimir) Luka Šimić (Dragun) Marijan Šimić (Josip) Marinko Šimić (Niko) Marko Šimić (Pero) Marko Šimić ( – ) Mato Šimić (Ivo) Mijo Šimić (Ilija) Mirko Šimić (Jure) Miroslav Šimić (Slavko) Mladen Šimić (Avgustin) Niko Šimić ( – ) Nina Šimić (Marijan) Pavo Šimić ( – ) Pejo Šimić (Tomislav) Pero Šimić (Ivo) Rado

Općina stanovanja SA - Centar Konjic Konjic Trebinje Vitez Vitez Čapljina Mostar Vareš Zavidovići Vareš Derventa Busovača Derventa Vareš Grude Bugojno Brčko Gradačac SA - Novi Grad Brčko Bihać Bugojno Derventa Fojnica Zavidovići Derventa Tuzla Zavidovići Teslić Gradačac Zavidovići Bihać Kupres Busovača Zavidovići Kreševo Konjic Vareš Konjic Bihać Grude Gradačac Zenica Derventa Doboj Gradačac Tuzla

Datum i općina rođenja 15.10.1931. SA - Centar – Konjic – Konjic 18.3.1961. Trebinje 13.3.1969. Vitez 13.3.1969. Vitez 7.3.1968. Čapljina 1929. Mostar 8.5.1969. Vareš 8.6.1941. Zavidovići 31.3.1966. Vareš 4.7.1938. Doboj 24.6.1936. Busovača 3.7.1941. Doboj 8.3.1974. Vareš 9.10.1967. Grude 19.10.1973. Bugojno 28.12.1958. Brčko – Gradačac 26.3.1982. SA - Novi Grad 25.4.1968. Brčko 8.3.1963. Bihać 20.9.1930. Bugojno 2.10.1968. Derventa 2.7.1962. Fojnica 7.2.1969. Zavidovići 10.6.1942. Derventa 4.4.1967. Tuzla 3.7.1975. Zavidovići 3.4.1963. Teslić 5.1.1959. Gradačac 2.8.1961. Zavidovići 26.2.1971. Bihać 9.6.1931. Kupres 10.10.1957. Busovača 22.10.1970. Zavidovići 1.5.1972. Sarajevo Grad 1923. Konjic 7.9.1960. Vareš 11.2.1948. Konjic 10.6.1971. Bihać 19.2.1962. Hrvatska 10.8.1948. Gradačac 1975 Zenica 7.4.1970. Kakanj 1972. Doboj 2.1.1957. Gradačac 1.12.1961. Tuzla

Datum i općina stradanja 8.1.1994. SA - Centar 1993. Konjic 1993. Konjic 30.6.1993. Mostar 30.8.1993. Vitez 30.8.1993. Vitez 30.5.1992. Čapljina 20.8.1993. Mostar 16.9.1993. Teslić 23.9.1993. Zavidovići 2.11.1993. Vareš 14.6.1992. Derventa 25.1.1993. Busovača 14.6.1992. Derventa 7.11.1993. Vareš 26.12.1993. Mostar 4.7.1993. Konjic 9.9.1992. Brčko 30.6.1992. Gradačac 30.6.1992. SA - Novi Grad 9.10.1992. Brčko 25.11.1994. Bihać 25.7.1993. Bugojno 21.8.1992. Derventa 21.8.1993. Fojnica 9.12.1993. Zavidovići 17.6.1992. Derventa 5.5.1993. Tuzla 16.5.1992. Zavidovići 16.7.1992. Teslić 30.6.1992. Gradačac 29.9.1993. Zavidovići 9.2.1995. Bihać 6.4.1992. Kupres 5.9.1992. Jajce 28.6.1993. Zavidovići 3.2.1994. Fojnica 4.9.1993. Konjic 19.4.1994. – N.p. 25.4.1993. Konjic 29.4.1995. Bihać 2.10.1994. Grude 29.8.1992. Gradačac 1991. Zenica 8.6.1992. Doboj 1.10.1991. Srbija 28.8.1992. Gradačac 8.6.1992. Tuzla

Status Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

83

Prezime (ime oca) ime Šimić ( – ) Silvestar Šimić (Ivica) Slavko Šimić (Pero) Stipica Šimić (Marko) Stjepan Šimić (Mijat) Vlado Šimić (Ante) Zoran Šimić (Jozo) Zoran Šimkić ( – ) Anto Šimović (Mijo) Božan Šimović (Grgo) Ivan Šimović (Bruno) Miro Šimović (Mato) Željko Šimunac (Mile) Goran Šimunić (Berislav) Ninoslav Šimunović (Pero) Antonije Šimunović (Anto) Ivica Šimunović (Stjepan) Josip Šimunović (Niko) Juro Šimunović (Petar) Luka Šimunović (Ivica) Marin Šimunović (Ante) Milan Šimunović (Nikola) Pero Šimunović (Jako) Petar Šimunović (Ivica) Snježana Šimunović (Mato) Stipo Šimunović (Tomo) Stipo Šimunović (Anto) Zdenko Šimunović (Mirko) Željko Šindik (Filip) Marko Šindrić (Mato) Jozo Šiniković ( – ) Tanja Šipić (Jozo) Dražen Šipić (Ante) Ivica Šipić (Mile) Vjekoslav Šipić (Pero) Zoran Šipić (Anto) Željko Šipura (Marko) Anto Šipura (Stipo) Janko Šipura (Mato) Nevenko Šipura (Anto) Tomo Širić (Franjo) Božo Širić (Pero) Brano Širić ( – ) Ivana Širić (Nikola) Josip Širić ( – ) Kata Širić (Nikola) Mato Širić (Ivo) Niko Širić (Anto) Nikola

Općina stanovanja N.p. Travnik Bugojno Kreševo Zavidovići Grude Travnik Maglaj Čapljina Čapljina Zenica Vareš Bosanski Brod SA - Centar Jablanica SA - Novi Grad Konjic Maglaj Maglaj SA - N. Sarajevo Ljubuški SA - Novi Grad Jajce SA - Novi Grad Jajce Jajce SA - N. Sarajevo Maglaj Mostar Travnik Hadžići Kakanj Travnik Travnik Vareš Travnik Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Kotor Varoš Žepče Žepče Žepče Zavidovići Žepče Zavidovići Žepče Zavidovići

Datum i općina rođenja N.p. 10.12.1956. Travnik 23.2.1971. Jajce 12.8.1935. Kreševo 22.1.1974. Zavidovići 15.10.1966. Grude 12.9.1974. Njemačka 31.3.1966. Maglaj 7.7.1959. Čapljina 28.8.1954. Čapljina 21.4.1966. Zenica 21.6.1965. Sarajevo Grad 13.6.1973. Hrvatska 8.12.1972. SA - Centar 19.8.1972. Jablanica 21.7.1954. SA - Novi Grad 16.8.1964. Konjic 5.9.1952. Maglaj 7.11.1967. Maglaj 30.4.1960. SA - N. Sarajevo 9.3.1967. Tuzla 1.8.1950. Konjic 19.10.1961. Jajce 31.10.1984. Sarajevo Grad 25.5.1958. Jajce 18.10.1971. Jajce 15.7.1955. Ilijaš 26.6.1971. Zavidovići 7.10.1937. Mostar 15.11.1955. Travnik – Hadžići 2.9.1975. Kakanj 20.11.1969. Travnik 28.12.1968. Travnik 17.9.1967. Vareš 10.7.1964. Travnik – Kotor Varoš 12.8.1966. Kotor Varoš 20.10.1971. Kotor Varoš 7.8.1974. Kotor Varoš 24.12.1961. Žepče 22.9.1969. Žepče 1980. Žepče 15.3.1971. Zavidovići – Žepče 18.1.1961. Zavidovići 26.3.1920. Žepče 12.1.1936. Zavidovići

Datum i općina stradanja 8.12.1991. Hrvatska 12.6.1993. Travnik 21.7.1993. Bugojno 31.1.1994. Kreševo 1.11.1993. Zavidovići 3.10.1994. Mostar 9.10.1995. Jajce 2.11.1993. Vareš 8.11.1992. Stolac 24.7.1993. Čapljina 15.6.1994. Zenica 2.11.1993. Vareš 30.8.1992. Bosanski Brod 4.12.1992. Ilidža 28.6.1991. Slovenija 14.9.1992. Ilidža 21.7.1993. Konjic 24.1.1994. Maglaj 16.8.1993. Žepče 2.12.1992. Ilidža 20.9.1993. Mostar 12.4.1994. SA - Novi Grad 18.8.1992. Jajce 6.6.1992. SA - Novi Grad 27.8.1992. Jajce 17.7.1992. Jajce 26.9.1992. Ilidža 20.12.1993. Žepče 20.5.1992. Mostar 3.9.1995. Glamoč 17.7.1993. Hadžići 13.6.1993. Kakanj 20.7.1993. Travnik 12.6.1993. Travnik 21.10.1993. Vareš 2.11.1993. Vitez 27.5.1992. Kotor Varoš 27.5.1992. Kotor Varoš 10.8.1992. Kotor Varoš 2.7.1993. Vitez 16.8.1993. Žepče 26.6.1993. Žepče 16.8.1993. Žepče 25.12.1993. Žepče 16.8.1993. Žepče 4.11.1993. Zavidovići 16.8.1993. Žepče 3.9.1993. Zavidovići

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Širić (Stanko) Petar Širić ( – ) Stanko Širić ( – ) Zovko Širić (Ivo) Zvonko Šistov (Ivica) Robert Šišić ( – ) Franjo Šišić (Pero) Ivo Šišić (Mato) Marijan Šiškić (Marko) Zvonko Šiško (Niko) Niko Šitum ( – ) Anica Škarin (Ivan) Jelena Škec (Ivan) Anton Škegro ( – ) Ivan Škegro (Ivan) Milenko Škegro (Pero) Slavko Škegro ( – ) Sofija Škergo ( – ) Slavko Škobić (Ivan) Andrija Škobić (Ivan) Ljubo Škobić (Jakov) Mladen Škobić (Milan) Niša Škobić (Blago) Stojan Škorić (Marijan) Goran Škoro (Pero) Ljuban Škoro (Nikola) Mato Škoro (Pero) Mato Škraba ( – ) Ivica Škraba (Ante) Stipo Škraba (Marko) Vjekoslav Škrabek (Jožek) Boris Škrabo ( – ) Ivica Škrabo (Ivica) Josip Škrbić ( – )Miroslav Škrebenc (Anton) Anton Škrebić (Ferid) Biljan Škrobot (Tomo) Rudolf Škulj (Franjo) Anto Škulj (Jozo) Franjo Škulj (Niko) Josip Škulj (Frano) Kruno Škurla ( – ) Mara Šljivar - r. Kapel - Božena Šljivar (Pilip) Vlado Šljivo ( – ) Darko-Ljubas Šmigoc (Milan Đokić) Ivan Šogolj (Franjo) Ivica Šokčević (Mijo) Pavo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Kupres 26.3.1966. Posušje 10.4.1992. Kupres Žepče – Žepče 16.8.1993. Žepče Žepče – Žepče 16.8.1993. Žepče Žepče 28.7.1962. Žepče 24.6.1993. Žepče Bugojno 13.12.1971. Bugojno 23.7.1993. Bugojno Brčko – Brčko 8.5.1992. Brčko Modriča 31.8.1952. Modriča 13.7.1992. Modriča Brčko 30.1.1960. Brčko 8.5.1992. Brčko Modriča 20.11.1937. Modriča 24.6.1992. Modriča Novi Travnik 11.2.1965. Novi Travnik 10.6.1993. Novi Travnik Jablanica 1913. Jablanica 28.1.1994. Jablanica Kiseljak – Kiseljak 1992. Kiseljak SA - Stari Grad 25.7.1916. Sarajevo Grad 13.7.1993. SA - Stari Grad Mostar 1937. Mostar 20.5.1992. Mostar Mostar 17.6.1955. Čitluk 24.9.1993. Mostar Bugojno 21.11.1968. Bugojno 13.8.1992. Bugojno Široki Brijeg 1940. Široki Brijeg 16.6.1992. Mostar Orašje – Bosna i Hercegovina 1991. Nepoznato Mostar 10.11.1932. Mostar 18.5.1992. Mostar Mostar 21.11.1945. Mostar 3.11.1993. Mostar Mostar 3.9.1959. Mostar 20.12.1993. Mostar Travnik 8.7.1944 Travnik 20.7.1993. Novi Travnik Mostar 31.3.1957. Mostar 13.8.1993. Mostar Derventa 23.5.1966. Derventa 28.8.1992. Derventa Uskoplje/G.Vakuf 17.1.1952. Uskoplje/G.Vakuf 15.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Bugojno 29.7.1958 Bugojno 15.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Derventa 22.1.1951. Derventa 1.7.1992. Derventa Uskoplje/G.Vakuf – Uskoplje/G.Vakuf 23.1.1994. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 20.10.1934 Uskoplje/G.Vakuf 3.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf SA - N. Sarajevo 25.7.1960. SA - N. Sarajevo 29.9.1992. Ilidža Ilidža 16.8.1976. Ilidža 19.10.1992. Ilidža Uskoplje/G.Vakuf – Uskoplje/G.Vakuf 15.5.1993. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 1972. Uskoplje/G.Vakuf 15.5.1993. Uskoplje/G.Vakuf Kotor Varoš – Kotor Varoš 16.6.1992. Kotor Varoš Maglaj 27.3.1931. Maglaj 10.3.1994. Maglaj Derventa 4.1.1974. Derventa 10.6.1992. Derventa Brčko 21.2.1919. Brčko 1991. Brčko Travnik 25.10.1973. Travnik 2.2.1994. Vitez Travnik 23.3.1941. Travnik 16.7.1992. Travnik Travnik 11.5.1977. Travnik 7.6.1993. Travnik Travnik 18.4.1968. Travnik 11.12.1993. – N.p. Trebinje – Trebinje 4.1.1992. Trebinje Sarajevo Grad 1939. – N.p. 25.1.1993. Sarajevo Grad Bosanski Petrovac 1903. Bosanski Petrovac 1.10.1995. Bos. Petrovac Orašje – Bosna i Hercegovina 1991. – N.p. SA - Novi Grad 22.11.1931. SA - Novi Grad 27.8.1992. SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo 24.6.1934. SA - N. Sarajevo 19.7.1992. SA – N. Sarajevo SA - Novi Grad 13.9.1948. Gradačac 8.2.1993. SA - Novi Grad

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik

84

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Šokčić (Josip) Mićo Šokić (Vlado) Ivo Šola (Filip) Stjepan Šolaja (Jure) Ana Šolaja (Nikola) Damir Šolaja (Vladimir) Danijel Šolaja (Mato) Josip Šolaja (Mate) Miroslav Šolaja (Stipe) Vilim Šoljić (Bono) Jozo Šošić (Ivan) Drago Šošić (Mato) Joso Šošić (Mato) Kata Šošić (Ivo) Marijan Šošić (Franjo) Marko Šošić (Anto) Mirko Šošić (Marko) Mirko Špikić (Jure) Ante Špionjak (Ivo) Mladen Špirić (Mirko) Boris Špišić (Tomo) Ivica Štambak (Dinko) Nedeljko Štefančić (Martin) Berislav Štefanec (Tomo) Marijan Šteko (Niko) Anto Šteko (Jozo) Dragan Šteko (Ante) Mate Šteko (Stipo) Mirko Šteko (Pero) Slaven Štimac (Emil) Vedran Štrafela (Valentin) Milan Štrbac (Mirko) Alojz Štrbac (Mijo) Andrija Štrbac (Andrija) Ivica Štrbac (Anto)Luka Štrbac (Božo) Mirko Štrbac (Ivo) Nikola Štrbac (Ivica) Stipo Štrbac (Danimir) Zvjezdana Štrelov (Ante) Boris Štrkalj (Anto) Nikica Štrkalj (Mario) Pejo Štruc ( – ) Miroslav Štuc ( – ) Anto

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Banja Luka – Banja Luka 11.6.1993. Jablanica Vareš 20.2.1958. Vareš 14.11.1993. Vareš Mostar 13.3.1974. Njemačka 18.7.1993. Mostar Prijedor 20.8.1917. Prijedor 12.9.1992. Prijedor Bosanska Gradiška 1968. Bosanska Gradiška 25.6.1992. Modriča SA - Novi Grad 3.4.1981. Sarajevo Grad 3.6.1993. SA - Novi Grad Sanski Most 11.5.1992. Sanski Most 23.3.1993. Sanski Most Prijedor 5.4.1936. Sanski Most 31.5.1992. Prijedor Sanski Most 19.8.1937. Sanski Most 1.9.1995. Sanski Most Brčko 31.5.1950. Brčko 8.5.1992. Brčko Derventa 1.8.1945. Hrvatska 27.5.1992. Derventa Orašje 5.6.1969. Orašje 17.9.1992. Orašje Orašje 1937. Orašje 6.4.1993. Orašje Orašje 25.2.1971. Orašje 24.8.1992. Orašje Zavidovići 14.5.1970. Zavidovići 7.10.1993. Zavidovići Novi Travnik 25.9.1933. Novi Travnik 15.6.1993. Novi Travnik Novi Travnik 3.1.1955. Novi Travnik 3.10.1993. Novi Travnik Tomislavgrad 3.10.1970. Tomislavgrad 10.4.1992. Kupres Bosanski Šamac 22.10.1968. Bosanski Šamac 2.6.1995. Bosanski Šamac SA - Centar 12.4.1973. SA - Centar 1991. SA - Centar Livno 11.9.1972. Hrvatska 15.4.1992. Livno Derventa 20.11.1927. Hrvatska 13.5.1992. Derventa Bosanski Brod 15.7.1957. Bosanski Brod 7.8.1992. Hrvatska Orašje 12.5.1951. Hrvatska 22.5.1993. Orašje Busovača 18.4.1935. Busovača 24.1.1993. Busovača Busovača 6.3.1963. Busovača 10.7.1993. Busovača Tomislavgrad 16.4.1959. Tomislavgrad 7.4.1992. Kupres Kiseljak 11.2.1957. Kiseljak 5.7.1993. Kiseljak Kiseljak 31.5.1973. Kiseljak 14.11.1993. Vareš SA - Novi Grad 11.10.1980. Sarajevo Grad 3.9.1992. SA - Centar SA - Centar 21.6.1927. Slovenija 14.5.1993. SA - N. Sarajevo Zenica 29.7.1965. Zenica 6.2.1994. Zenica Zenica 22.4.1946. Zenica 19.12.1993. Vitez Vitez 30.8.1979. Zenica 19.12.1993. Vitez Zenica 2.5.1954. Zenica 29.8.1992. Jajce Travnik 27.7.1951. Travnik 20.3.1994. – N.p. Zenica 25.3.1975. Zenica 29.8.1992. Jajce Vitez 31.1.1937. Vitez 22.12.1993. Vitez Vitez 29.9.1983. Zenica 11.9.1993. Vitez SA - Novi Grad 28.9.1973 Sarajevo Grad 8.10.1992. Sarajevo Grad Jajce 19.8.1972. Jajce 3.9.1992. Jajce Jajce 14.12.1949. Jajce 22.9.1992. Jajce Sarajevo Grad 1940. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Bosanski Brod 7.8.1961 Bosanski Brod 21.5.1992. Hrvatska

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Šturc ( – ) Miroslav Šubara ( – ) Petar Šugić (Ivo) Ilija Šuić (Mićo) Ivan Šukrić (Mato) Miroslav Šukrić (Mato) Vjekoslav Šuljak (Rudo) Stjepan Šuman (Marijan) Dragan Šuman (Lazar) Vicko Šuman (Pavo) Zoran Šumanović (Ivan) Dragan Šumić ( – ) Dragan Šumić (Tadija) Stipo Šunjić (Vinko) Boris Šunjić (Marko) Ivan Šunjić (Grgo) Slavko Šuranji (Josif) Jovan Šurkić (Blaško) Nandi Šušak (Mato) Marijan Šušak ( – ) Mario Šušak (Vinko) Marko Šušak ( – ) Ruža Šušak ( – ) Zdenko Šušnja (Niko) Ivo Šušnja (Pero) Marica Šušnja (Stipo) Miroslav Šušnja (Franjo) Rudolf Šušnja ( – ) Vinko Šušnja (Niko) Zdravko Šušnjara (Mirko) Frozinko Šušnjara (Ivo) Jozo Šušnjara ( – ) Miodrag Šušnjara (Vinko) Žarko Šuta (Niko) Jure Šuta (Marijan) Matan Šuta (Vinko) Tonči Šutalo (Šćepan) Boko Šutalo (Damjan) Damir Šutalo (Pero) Janko Šutalo (Vidoje) Jozo Šutalo (Ivo) Mirko Šutić (Mato) Petar Šuvalj (Mato) Janja Švancer (Hinko) Viktor

Općina stanovanja Sarajevo Grad Kotor Varoš Jajce Sarajevo Grad Vareš Vareš Hadžići Travnik Modriča Čapljina Tomislavgrad Žepče Žepče Mostar Mostar Mostar Odžak Vareš Bosanski Šamac Jablanica Bosanski Šamac Bosanski Šamac Jablanica Busovača Busovača Busovača Busovača Zenica Busovača Fojnica Busovača Fojnica Fojnica Bugojno Donji Vakuf Bugojno Čapljina Stolac Trebinje Stolac Ilidža Zenica Modriča Zenica

Datum i općina rođenja N.p. – Kotor Varoš 5.11.1959. Jajce – Sarajevo Grad 18.6.1965. Vareš 1.8.1975. Sarajevo Grad 17.12.1947. Hadžići 2.1.1971. Travnik 1943. Tuzla 11.1.1961. Čapljina 10.11.1973. Tomislavgrad 11.3.1971. Žepče 2.1.1927. Žepče 19.7.1968. Mostar 14.9.1935. Mostar 18.7.1952. Mostar 5.8.1973. Odžak 1.12.1957. Vareš 5.7.1958. Bosanski Šamac – Jablanica 1930. Bosanski Šamac 1910. Bosanski Šamac – Jablanica 2.3.1957. Busovača 8.12.1954. Busovača 7.10.1978. Busovača 3.10.1963. Busovača 1935. Zenica 21.5.1959. Busovača 10.3.1969. Fojnica 29.3.1945. Busovača 11.10.1970. Fojnica 10.7.1965. Fojnica 12.3.1932. Donji Vakuf 16.2.1931. Donji Vakuf 14.4.1970. Donji Vakuf 4.4.1931. Čapljina 23.10.1971. Stolac 10.2.1939. Stolac 21.2.1967. Stolac 26.3.1955. SA - Centar 28.6.1963. Zenica – Odžak 25.7.1940. Zenica

Datum i općina stradanja 30.6.1992. Sarajevo Grad 3.7.1992. Kotor Varoš 16.5.1992. Jajce 3.1.1994. Sarajevo Grad 25.8.1992. Vareš 2.11.1993. Vareš 2.12.1994. Hadžići 27.12.1993. Travnik 6.5.1994. Modriča 13.7.1993. Čapljina 10.10.1995. Mrkonjić Grad 2.7.1993. Žepče 30.5.1992. Maglaj 20.8.1993. Mostar 26.6.1992. Mostar 30.6.1993. Mostar 5.7.1992. Odžak 8.11.1993. Vareš 24.6.1992. Bosanski Šamac 28.7.1993. Jablanica 24.6.1992. Bosanski Šamac 24.6.1992. Bosanski Šamac 28.7.1993. Jablanica 16.3.1993. Busovača 4.1.1994. Busovača 11.1.1994. Busovača 21.4.1993. Busovača 19.4.1993. Zenica 4.2.1993. Busovača 8.9.1992. Jajce 22.12.1993. Busovača 1.6.1993. Fojnica 17.12.1993. Fojnica 23.7.1993. Bugojno 2.6.1992. Donji Vakuf 5.7.1992. Bugojno 2.4.1992. Neum 12.9.1993. Čapljina 3.8.1992. Trebinje 27.8.1993. Čapljina 28.8.1992. Ilidža 22.12.1993. Vitez 1992. Modriča 1991. Zenica

Status Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik

kolovoz 2008.

85

Prezime (ime oca) ime Tabak (Luka) Ivica Tabak (Petar) Nedeljko Tabaković (Draško) Željko Tabari (Jozo) Iva Tadić (Petar) Andrija Tadić (Anto) Anto Tadić (Blaž) Anto Tadić (Marko) Bosiljko Tadić (Ante) Davor Tadić (Nikola) Drago Tadić (Ivo) Fabijan Tadić (Jozo) Franjo Tadić (Anto) Ivica Tadić (Jozo) Jakov Tadić (Anto) Jozo Tadić (Marko) Karlo Tadić (Anto) Marinko Tadić (Petar) Marko Tadić (Tomo) Mate Tadić (Jozo) Mato Tadić (Joko) Mijo Tadić (Luca) Miro Tadić (Anto) Nikola Tadić (Jozo) Tomo Tadić (Stipan) Zlatomir Tadić (Cvitko) Željko Tahirović (Nikola) Nazim Talenta ( – ) Miro Talić (Franjo) Ivan Talić (Anto) Jozo Talijanović (Ibrahim) Dinka Tanasić ( – ) Kata Tankuljić (Tomo) Ivo Tankuljić (Branko) Jako Tankuljić (Ivo) Zoran Taraba (Mato) Dragan Taraba (Franjo) Josip Taraba (Ilija) Željko Tavčar ( – ) Paula Tavić (Jakov) Anto Tavić (Niko) Dalibor Tavić (Jakov) Dragutin Tavić (Ivo) Jakov Tavić (Ivo) Mijo Tavić (Petar) Miroslav Tavić (Petar) Stipo Tavra (Ivan) Dragan Telenta (Dragutin) Miroslav

Općina stanovanja Teslić Travnik Bugojno Konjic Zavidovići Zavidovići Žepče Žepče Tomislavgrad Sanski Most Žepče Zavidovići Kiseljak Žepče Zavidovići Sanski Most Derventa Teslić Prijedor Zavidovići Odžak Kiseljak Travnik Zavidovići Tomislavgrad Travnik Maglaj Bugojno Mostar Zavidovići Zenica SA - N. Sarajevo Jajce Jajce Jajce Vitez Fojnica Vitez Mostar Travnik Zenica Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Kreševo Bugojno

Datum i općina rođenja 22.12.1971. Teslić 20.7.1947. Travnik 5.3.1956. Bugojno – Konjic 25.9.1970. Zavidovići 14.8.1951. Zavidovići 27.7.1943. Žepče 5.6.1974. Zavidovići 14.9.1967. Tomislavgrad 3.6.1967. Sanski Most 18.11.1963. Žepče 21.10.1962. Zavidovići 5.7.1967. Kiseljak 25.7.1948. Žepče 2.8.1961. Zavidovići 16.6.1952. Sanski Most 1.2.1963. Derventa 8.1.1944. Teslić 3.2.1940. Prijedor 26.9.1954. Zavidovići 11.4.1928. Odžak 20.5.1948. Kiseljak 24.7.1938. Travnik 27.8.1966. Zavidovići 14.11.1970. Tomislavgrad 11.3.1965. Travnik 3.5.1956. Maglaj – Bugojno 12.4.1968. Mostar 9.10.1951. Olovo 1959. Derventa 25.9.1923. – N.p. 2.3.1938. Jajce 25.3.1950. Jajce 17.6.1974. Jajce 12.2.1963. Travnik 1946. Fojnica 9.12.1964. Travnik 1914. Mostar 30.3.1940. Travnik 12.12.1971. Zenica 9.5.1950. Travnik 27.4.1970. Travnik 6.1.1962. Travnik 1.10.1974. Travnik 13.12.1972. Travnik 3.3.1970. Kreševo 4.8.1966. Bugojno

Datum i općina stradanja 10.8.1995. Teslić 3.6.1993. Travnik 1.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 6.10.1993. Konjic 22.8.1992. Teslić 7.7.1993. Zavidovići 7.9.1993. Žepče 29.6.1993. Zavidovići 29.4.1992. Hrvatska 2.11.1992. Sanski Most 22.12.1993. Žepče 26.6.1993. Žepče 3.10.1993. Kreševo 8.8.1993. Žepče 25.6.1993. Zavidovići 2.11.1992. Sanski Most 12.5.1992. Doboj 2.7.1993. Novi Travnik 25.8.1992. Prijedor 1.10.1993. Zavidovići 12.6.1992. Odžak 20.7.1993. Kiseljak 25.11.1993. Travnik 11.7.1993. Zavidovići 10.6.1992. Kupres 27.12.1993. Travnik 7.10.1992. – N.p. 1991. Bugojno 22.4.1994. Mostar 25.6.1993. Zavidovići 30.6.1993. Zenica 1993. SA - N. Sarajevo 9.2.1994. Fojnica 30.10.1992. Jajce 3.8.1995. Kupres 17.3.1994. Vitez 20.7.1993. Fojnica 21.4.1994. Vitez 5.9.1992. – N.p. 7.6.1993. Travnik 18.4.1993. Zenica 14.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 21.9.1993. Busovača 8.6.1993. Travnik 3.2.1994. Fojnica 17.7.1993. Bugojno

T

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Tenžera (Gradimir) Jadranka Terzić (Anto) Jerko Terzić (Božidar) Miroslav Tešić (Mato) Mato Tibold ( – ) Alen Tibold ( – ) Iva Tibold ( – ) Zvonimir Tica (Mirko) Miljenko Tikvić (Jako) Karlo Tipura ( – ) Ilija Tipurić (Mate) Erik Tirić (Munib) Amir Tirić ( – ) Antonija Tiro ( – ) Erika Todorović (Rajko) Milan Todorović (Novak) Vlado Tokić (Ljubo) Anto Tokić (Josip) Branko Tokić (Franjo) Ivan Tokić (Matija) Ivan Tokić (Tadija) Ivo Tokić (Mirko) Mate Tokić (Marko) Mato Tokić (Krešimir) Zvonko Tokmadžić (Stipo) Ante Tokmadžić (Ivo) Drago Tokmadžić (Jure) Zvonko Tolić (Mato) Ambroža Tolić (Ivan) Ante Tolić ( – ) Dragan Tolić (Ilija) Franjo Tolić (Ivo) Goran Tolić (Jozo) Ilija Tolić (Stipe) Ilija Tolić (Ante) Ivan Tolić ( – ) Jasna Tolić (Ilija) Mato Tolić ( – ) Mirjana Tolić (Pejo) Pejo Tolić (Stipe) Perica Tolo (Slavko) Josip Tolo (Mijo) Juro Tolo (Niko) Milenko Tolj (Vladimir) Zvonko Toljušić (Anto) Dragan Toljušić (Ivica) Ranko Toljušić (Nikica) Zdravko Tomas (Ivo) Janko

Općina stanovanja SA - Novi Grad Vareš Vareš Kakanj Vitez SA - Novi Grad SA - Novi Grad Grude Zenica Doboj Mostar Derventa SA - Novi Grad Trnovo Zenica Modriča Jajce Jablanica Travnik Jajce Modriča Kupres Modriča SA - Novi Grad Prijedor Prijedor Prijedor Jajce Ljubuški Zenica Derventa Zenica Derventa Derventa Derventa Kiseljak Derventa Kiseljak Derventa Derventa Fojnica Kiseljak Fojnica Prozor Vitez Vitez Vitez Zavidovići

Datum i općina rođenja 8.8.1963. SA - Novi Grad 20.1.1925. Vareš 18.6.1965. Vareš 2.2.1953. Kakanj – Vitez 1928. – N.p. 1922. – N.p. 16.7.1965. Grude 6.7.1956. Zenica 1937. Doboj 8.7.1969. Mostar 18.1.1962. Derventa N.p. N.p. 14.2.1966. Tešanj 5.1.1945. Modriča 21.2.1969. Jajce 26.5.1964. Posušje 21.3.1945. Travnik 25.8.1970. Jajce 14.3.1970. Modriča 17.8.1953. Kupres 7.3.1932. Modriča 5.8.1945. Jajce 27.8.1933. Prijedor 9.6.1954. Prijedor 31.7.1942. Prijedor 24.4.1941. Jajce 12.2.1968. Ljubuški – Zenica 22.1.1973. Doboj 14.11.1963. Zenica 7.5.1966. Doboj 23.3.1953. Derventa 18.1.1945. Derventa – Kiseljak 10.7.1922. Doboj – Kiseljak 6.1.1962. Derventa 25.11.1974. Derventa 16.5.1955. Fojnica 9.1.1949. Kiseljak 26.11.1963. Fojnica 20.4.1963. Trebinje 21.4.1962. Vitez 11.4.1975. Travnik 30.6.1969. Travnik 25.11.1966. Zavidovići

Datum i općina stradanja 4.2.1994. SA - Novi Grad 1993. Vareš 25.8.1992. Jajce 11.6.1993. Kakanj 25.6.1993. Vitez 4.10.1992. SA - Novi Grad 5.10.1993. SA - Novi Grad 28.2.1994. Mostar 18.4.1993. Zenica 1.8.1992. Doboj 8.7.1992. Mostar 21.9.1992. Bosanski Brod 9.12.1993. SA - Novi Grad 1991. Trnovo 23.1.1994. Žepče 1.6.1992. Modriča 1.10.1992. Travnik 13.11.1993. Jablanica 6.6.1993. Travnik 9.10.1992. Jajce 10.5.1992. Modriča 4.4.1992. Kupres 24.6.1992. Modriča 24.3.1993. SA - Novi Grad 25.7.1995. Prijedor 15.7.1992. Prijedor 28.6.1992. Prijedor 10.10.1992. Jajce 23.5.1992. Mostar 21.4.1993. Zenica 8.6.1992. Doboj 18.4.1993. Zenica 25.5.1992. Doboj 14.5.1992. Derventa 3.5.1992. Derventa 25.4.1993. Kiseljak 8.6.1992. Derventa 25.4.1993. Kiseljak 24.6.1992. Derventa 29.4.1992. Derventa 20.7.1993. Fojnica 28.9.1993. Kiseljak 9.7.1993. Fojnica 28.7.1993. Prozor 22.9.1993. Vitez 30.10.1993. Vitez 30.10.1993. Vitez 18.10.1995. Mrkonjić Grad

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

86

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Tomas (Ivo) Marinko Tomas (Ivan) Pejo Tomas (Andrija) Predrag Tomas ( – ) Stipo Tomas (Branko) Vlado Tomašević (Vitomir) Marko Tomašević (Boško) Predrag Tomašević (Milojko) Željko Tomašić (Augustin) Božana Tomaz (Filip) Petar Tomazić (Mato) Branko Tomičić (Ilija) Marko Tomičić (Juro) Vinko Tomić (Marko) Andrija Tomić (Ivo) Ankica Tomić (Jozo) Anto Tomić (Niko) Blaško Tomić (Mato) Branimir Tomić (Ivica) Dragan Tomić (Niko) Dragan Tomić (Pavo) Gabrijela Tomić (Nikola) Goran Tomić ( – ) Ilija Tomić (Mijo) Ilija Tomić (Stanko) Ivan Tomić (Ilija) Ivica Tomić (Stjepan) Ivica Tomić (Viktor) Ivica Tomić (Ivo) Ivo Tomić (Nikola) Josip Tomić ( – ) Jozo Tomić (Ilija) Jozo Tomić (Mato) Jozo Tomić (Stipo) Jozo Tomić (Martin) Jure Tomić (Ivan) Ljubomir Tomić (Franjo) Marin Tomić (Ivan) Marinko Tomić (Martin) Mladen Tomić (Juro) Niko Tomić (Kuzman) Niko Tomić (Niko) Pero Tomić (Ivo) Petar Tomić (Jozo) Petar Tomić(Ante) Rudolf Tomić(Anto) Silver Tomić (Ilija) Stjepan Tomić(Marijan) Stjepan

Općina stanovanja Žepče Derventa Mostar Busovača Zavidovići Orašje Banovići Derventa Bugojno Sanski Most Jajce Busovača Kiseljak Jablanica Prijedor Tuzla Tuzla Ilidža SA - N. Sarajevo Konjic SA - Centar Mostar Čitluk Novi Travnik Mostar Konjic Jablanica Travnik Bosanski Šamac Vitez Široki Brijeg Zavidovići Odžak Vitez Derventa Mostar Tuzla Mostar SA - Novi Grad Bosanski Šamac Tuzla Bosanski Šamac Tuzla Brčko SA - Novi Grad SA - Novi Grad Zavidovići SA - Novi Grad

Datum i općina rođenja 16.11.1972. Doboj 2.9.1922. Derventa 26.3.1959. Mostar 1937. Busovača 8.10.1969. Zavidovići 7.6.1972. Orašje 22.9.1959. Banovići 31.5.1968. Derventa 25.12.1967. Donji Vakuf 29.6.1930. Sanski Most 3.9.1969. Jajce 30.5.1941. Busovača 8.7.1972. Kiseljak 15.10.1947. Jablanica – Prijedor 21.9.1953. Uskoplje/G.Vakuf 31.1.1970. Lopare 28.2.1944. Ilidža 25.10.1970. – N.p. 8.6.1971. Konjic 1957. Sarajevo Grad 28.10.1968. Mostar – Čitluk 13.4.1970. Novi Travnik 4.1.1932. Mostar 27.9.1955. Konjic 1.6.1954. Jablanica 9.11.1963. Travnik 16.7.1943. Bosanski Šamac 1.8.1960. Vitez – Široki Brijeg 7.6.1973. Zavidovići 28.4.1971 Odžak 1.8.1942. Vitez 13.9.1938. Derventa 27.7.1934. Čitluk 1960. Tuzla 8.8.1953. Mostar 21.8.1970. Sarajevo Grad 1926. Bosanski Šamac 28.9.1972. Lopare 19.7.1964. Hrvatska 22.9.1956. Tuzla 10.5.1934. Brčko 12.3.1952. Konjic 15.7.1965. Sarajevo Grad 19.2.1956. Zavidovići 10.3.1938. Konjic

Datum i općina stradanja 27.7.1993. Žepče 26.6.1992. Derventa 21.9.1993. Mostar 27.1.1994. Busovača 28.7.1993. Zavidovići 1.5.1992. Orašje 24.6.1993. Banovići 21.4.1992. Derventa 19.7.1993. Bugojno 5.6.1992. Sanski Most 22.8.1992. Jajce 25.4.1993. Busovača 5.7.1993. Kiseljak 30.10.1992. Konjic 25.7.1992. Prijedor 5.7.1993. Brčko 22.7.1993. Brčko 14.5.1992. Ilidža 24.10.1995. SA - N. Sarajevo 19.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 1.11.1994. SA - Centar 18.9.1993. Mostar 12.6.1992. Čitluk 12.8.1992. Jajce 20.2.1994. Mostar 11.6.1993. Konjic 28.7.1993. Jablanica 1.5.1992. Travnik 19.4.1992. Bosanski Šamac 19.1.1994. Vitez 1.6.1993. Široki Brijeg 27.6.1993. Zavidovići 7.4.1993. Hrvatska 22.12.1993. Vitez 1.7.1992. Derventa 11.6.1992. Mostar 19.6.1992. Tuzla 20.9.1993. Mostar 8.1.1994. SA - N. Sarajevo 19.4.1992. Bosanski Šamac 31.7.1992. Lopare 19.4.1992. Bosanski Šamac 29.8.1992. Tuzla 8.5.1992. Brčko 18.12.1992. SA - Novi Grad 21.12.1993. SA - Novi Grad 2.9.1993. Žepče 21.5.1993. SA - Novi Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Tomić (Anto) Tomo Tomić (Ivan) Vinko Tomić (Ivica) Zlatko Tomić (Tadija) Zoran Tomić (Tomislav) Zoran Tomić (Blago) Željko Tomljanović (Tomo) Anto Tomljanović (Gabrijel) Luka Tomović (Vido) Miro Topalović (Jozo) Anto Topalović (Niko) Dragan Topalović ( – ) Drago Topalović (Stipo) Dragutin Topalović (Pejo) Ivica Topalović (Ljupko) Mato Topalović (Stipo) Stipo Topalović (Stipo) Stipo Topalović (Pilip) Vinko Topalović (Srećko) Vlado Topčagić (Ševko) Dževahudin Topić (Stipo) Drago Topić (Zvonko) Franjo Topić (Marko) Ilija Topić (Ivo) Iljo Topić (Mato) Ivan Topić (Tado) Ivan Topić ( – ) Ivo Topić (Marijan) Marko Topić (Velimir) Miroslav Topić ( – ) Ruža Topić (Frano) Slavko Topić (Pero) Stipo Topić (Ante) Veselko Topolovac ( – ) Mijat Totić (Petar) Alojz Totić (Marko) Dragan Totić (Blaž) Nikica Totić (Miroslav) Ruža Trajeri-Pataki ( – ) Božic Tratnik (Miroslav) Erol Trbara (Marko) Zdravko Trgovčević (Ivan) Anto Trifunović (Gavrilo) Marin Tripić ( – ) Ana Trišić ( – ) Zvonko Trivković (Mitar) Savka Trkman (Josip) Miroslav Trlin (Marko) Zlatko

Općina stanovanja Kakanj Sarajevo Grad Mostar Maglaj Bosanski Brod Mostar Derventa Mostar SA - Novi Grad Travnik Travnik Sanski Most Vitez Tuzla Travnik Novi Travnik Travnik Prijedor Travnik Modriča Derventa Vitez Žepče Orašje Prozor Jablanica Orašje Orašje Zenica Orašje Bugojno Novi Travnik Široki Brijeg Odžak Zenica Zenica Zenica Busovača Sarajevo Grad Sarajevo Grad Travnik Derventa SA - Centar Brčko Sarajevo Grad SA - Centar SA - N. Sarajevo Konjic

Datum i općina rođenja 25.5.1958. Kakanj 22.6.1939. Tomislavgrad 14.7.1964. Mostar 17.7.1971. Maglaj 14.11.1964. Bosanski Brod 14.10.1967. Mostar 18.2.1928. Derventa 3.11.1960. Mostar 22.6.1989. Sarajevo Grad 7.4.1946. Travnik 7.12.1972. Travnik 24.9.1972. Sanski Most 16.12.1931. Vitez 2.12.1953. Tuzla 6.11.1965. Travnik 27.3.1949. Novi Travnik 3.2.1945. Travnik 10.2.1945. Prijedor 20.3.1970. Travnik 20.11.1967. Modriča 4.6.1953. Derventa 4.9.1952. Vitez 30.8.1952. Žepče 23.7.1967. Orašje 5.2.1959. Prozor 12.3.1969. Konjic 1937. Orašje 6.7.1951 Orašje 4.11.1961. Banja Luka – Orašje 1951. Bugojno 21.11.1971. Novi Travnik 20.9.1940. Široki Brijeg – Odžak 13.4.1962. Zenica 8.1.1966. Zenica 5.3.1969. Zenica 22.9.1966. Zenica 1916. – N.p. 1980. Sarajevo Grad 17.3.1971. Travnik 28.11.1974. Derventa 23.10.1963. SA - Centar 1945. Brčko N.p. 27.1.1939. Pale 24.7.1927. Gradačac 24.5.1970. Konjic

Datum i općina stradanja 26.7.1992. Zavidovići 17.5.1994. Sarajevo Grad 23.9.1993. Mostar 18.7.1993. Žepče 8.5.1992. Bosanski Brod 13.5.1993. Mostar 24.4.1992. Derventa 15.9.1995. Jajce 15.7.1992. SA - Novi Grad 27.12.1993. Banovići 5.6.1993. Travnik 21.9.1995. Sanski Most 27.4.1994. Vitez 5.7.1993. Brčko 28.5.1993. Travnik 20.5.1993. Novi Travnik 23.12.1993. Travnik 10.6.1992. Prijedor 4.12.1993. – N.p. 8.6.1995. Brčko 18.8.1992. Derventa 18.9.1993. Vitez 31.10.1993. Žepče 9.5.1992. Orašje 28.7.1993. Prozor 28.7.1993. Jablanica 18.7.1992. Orašje 21.12.1992. Orašje 21.6.1994. Zenica 1993. Orašje 23.10.1993. Vitez 17.9.1993. Mostar 7.4.1992. Široki Brijeg 1992. Odžak 10.6.1993. Busovača 18.4.1993. Zenica 14.2.1994. Vitez 13.9.1993. Busovača 27.5.1992. SA - Centar 12.3.1995. Sarajevo Grad 19.6.1993. Novi Travnik 19.8.1992. Derventa 3.12.1992. SA - Centar 1.5.1992. Brčko 1994. Sarajevo Grad 8.1.1993. SA - Centar 10.6.1992. SA - N. Sarajevo 7.5.1993. Konjic

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Trogrančić (Stipo) Stanko Trogrlić (Mirko) Dalibor Trogrlić (Stjepan) Danko Trogrlić (Mato) Ivica Trogrlić (Fabijan) Ivka Trogrlić (Josip) Janica Trogrlić (Anto) Jozo Trogrlić (Stjepan) Marin Trogrlić (Marijan) Mato Trogrlić (Marko) Miroslav Trogrlić (Pero) Nenad Trogrlić (Tomo) Stipo Trogrlić (Vinko) Tomislav Trogrlić (Marko) Vinko Truntić (Marko) Dragan Trupina (Luka) Ivo Trutina (Anto) Mario Tubanović (Ilija) Jure Tuka (Anto) Bosiljko Tuka (Anto) Darko Tuka (Juro) Jozo Tuka (Pero) Jozo Tuka ( – ) Marijan Tuka (Ivan) Marijan Tuka (Jedinko) Mijo Tuka (Marko) Zoran Tukerić (Luka) Stipo Tuljo (Ivan) Ante Tunanović (Andro) Ivo Tunjić (Stipo) Anto Tunjić ( – ) Ilinka

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Uskoplje/G.Vakuf 19.7.1971. Uskoplje/G.Vakuf 17.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf Zenica 1980. Zenica 5.3.1994. Zenica SA - N. Sarajevo 18.9.1940. Sarajevo Grad 3.12.1993. Ilidža Kreševo 7.8.1972. Kreševo 23.6.1993. Kreševo Kiseljak 1962. Vitez 25.9.1993. Zenica Ilidža 1.11.1936. Hrvatska 21.10.1992. SA - Centar Žepče 21.9.1944. Žepče 28.7.1993. Žepče Kreševo 11.7.1968. Kreševo 10.7.1993. Kreševo Žepče 26.11.1953. Žepče 8.4.1994. Žepče Kiseljak 27.6.1954. Kiseljak 6.11.1993. Kiseljak Zenica 30.10.1970. Zenica 18.5.1993. Zenica Zenica 1926. Zenica 19.4.1993. Zenica Zenica 21.6.1972. Zenica 18.4.1993. Zenica Kreševo 2.3.1970. Kreševo 2.11.1993. Vareš SA - Novi Grad 3.8.1963. Kakanj 8.6.1992. SA - Novi Grad Travnik 7.4.1960. Travnik 16.4.1993. Vitez Derventa 7.7.1969. Derventa 15.6.1992 Derventa Jajce 7.5.1967. Jajce 11.6.1993. Novi Travnik Kiseljak 23.5.1960. Kiseljak 18.4.1993. Kiseljak Fojnica 12.4.1972. Fojnica 12.11.1993. Fojnica Vareš 8.5.1947. Bosanski Novi 2.11.1993. Vareš Fojnica 21.1.1967. Fojnica 25.11.1993. Fojnica Zenica – Zenica 23.4.1993. Kiseljak Kiseljak 20.4.1948. Kiseljak 18.6.1993. Kiseljak Kiseljak 27.10.1966. Kiseljak 7.9.1992. Kiseljak Travnik 30.10.1966. Travnik 25.10.1993. Vitez Prijedor 4.8.1978. Prijedor 30.12.1992. Prijedor Konjic 13.11.1953. Konjic 17.6.1993. Konjic Teslić 1.9.1930. Teslić 10.8.1992. Teslić Bosanski Brod 12.6.1941. Bosanski Brod 22.7.1992. Bosanski Brod Derventa 20.10.1947. Derventa 28.8.1992. Derventa

Status Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Tunjić (Anto) Jozo Tunjić (Marko) Marijan Tunjić (Mijo) Marko Tunjić (Pero) Mijo Tunjić (Ilija) Mirko Tunjić (Stjepan) Niko Tunjić (Stjepan) Šimo Turalić (Ibrahim) Senad Turalija (Stipo) Drago Turalija (Lucija) Matko Turć (Anto) Pero Turić (Mato) Anto Turić (Venco) Goran Turić (Marko) Grgo Turić (Stipo) Jadranko Turić (Ivo) Josip Turić (Jozo) Jozo Turić (Anđelko) Marko Turkalj (Nikola) Danijel Tusun (Mato) Darko Tutić (Ivo) Anto Tutić (Marijan) Bono Tutić (Svetko) Ivica Tutić (Luka) Ivo Tutić (Nikola) Ivo Tutić (Jure) Stipo Tuzlak ( – ) Filip Tuzlak (Mato) Ivo Tvrtković (Ivan) Jasminka Tvrtković (Vladimir) Stela

Općina stanovanja Kakanj Kakanj Brčko Kakanj Bosanski Brod Brčko Kakanj Maglaj Kupres Kupres Busovača Novi Travnik Bihać Konjic Bihać Travnik Travnik Novi Travnik SA - Novi Grad Travnik Sanski Most Sanski Most Sanski Most Jajce Sanski Most Sanski Most Modriča Bosanski Šamac SA - Novi Grad SA - Novi Grad

Datum i općina rođenja 17.10.1963. Kakanj 3.2.1938. Kakanj 1968. Brčko 16.12.1931. Kakanj 24.9.1965. Derventa 30.11.1940. Brčko 8.3.1965 Kakanj 1969 Maglaj 16.1.1962. Kupres 10.10.1957 Kupres – Busovača 13.12.1962. Novi Travnik 20.9.1954. Bihać 14.1.1969. Konjic 29.11.1966. Bihać 18.5.1977. Travnik 26.5.1965. Novi Travnik 25.11.1962. Novi Travnik 31.1.1920. Hrvatska 12.10.1974. Travnik 30.9.1960. Sanski Most 26.8.1937. Sanski Most 30.5.1954. Sanski Most 30.6.1969. Banja Luka 23.6.1931. Sanski Most 17.7.1937. Sanski Most – Modriča 10.1.1951. Bosanski Šamac 19.3.1945. SA - Novi Grad 1.5.1968. Fojnica

Datum i općina stradanja 19.3.1993. Zavidovići 13.6.1993. Kakanj 22.7.1993. Brčko 10.6.1993. Kakanj 10.7.1992. Bosanski Brod 30.10.1992. Brčko 14.11.1993. Fojnica 2.10.1993. Žepče 3.11.1994. Kupres 6.4.1992. Kupres 1993. Busovača 9.6.1993. Novi Travnik 25.8.1995. Bihać 17.4.1993. Jablanica 7.8.1995. Bihać 19.10.1992. Novi Travnik 29.7.1993. Novi Travnik 21.9.1992. Novi Travnik 30.8.1992. SA - Novi Grad 9.6.1993. Travnik 2.11.1992. Sanski Most 2.11.1992. Sanski Most 3.7.1992. Sanski Most 12.8.1992. Jajce 2.11.1992. Sanski Most 6.8.1995. Sanski Most 1.7.1992. Modriča 7.5.1992. Bosanski Šamac 12.7.1993. SA - Novi Grad 12.7.1993. SA - Novi Grad

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik

kolovoz 2008.

87

Prezime (ime oca) ime Udiljak (Jozo) Lucija Udovčić ( – ) Stipe Udovčić (Anto) Vinko Udovčić (Stjepan) Vinko Udovičić (Jozo) Anto Udovičić (Jakov) Branimir Udovičić (Vinko) Ivica Udovičić (Marijan) Ivo Udovičić (Đuro Kolar) Katica Udovičić (Pero) Marinko Udovičić (Josip) Marko

Općina stanovanja Donji Vakuf Bugojno Odžak Odžak Žepče Tomislavgrad Žepče Maglaj SA - Centar Bugojno Travnik

Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja 30.5.1924. Donji Vakuf 12.6.1992. Donji Vakuf – Bugojno 30.9.1993. Bugojno 13.7.1963. Bosanski Šamac 21.4.1992. Odžak 23.4.1965. Odžak 30.6.1992. Modriča 22.4.1962. Žepče 30.6.1993. Žepče 3.9.1974. Tomislavgrad 10.4.1992. Kupres 23.3.1959. Žepče 10.12.1993. Žepče 1.3.1955. Maglaj 21.1.1994. Maglaj 16.6.1915. Hrvatska 18.11.1992. SA - Centar 19.5.1960. Bugojno 27.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 23.11.1970. Travnik 30.1.1994. Novi Travnik

U
Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Prezime (ime oca) ime Općina stanovanja Udovičić (Nikola) Nedeljka SA - Novi Grad Udovičić (Jakov) Stipan Bugojno Unić ( – ) Ivo Sanski Most Unić (Ivica) Tatjana Sanski Most Unufrejčik (Mihajlo) Ilija Čelinac Urban (Stjepan) Zlatko Vareš Urbančić (Blaž Primorac) Ljubica Čitluk Urumović (Nedeljko) Borislav Kiseljak Usar (Miroslav) Ivan Mostar Uzunović (Petar) Barica Foča Uzunović (Petar) Dragan Maglaj Datum i općina rođenja 1942. – N.p. 7.9.1928. Bugojno – Sanski Most 3.8.1969. Sanski Most 19.8.1936. Čelinac 23.10.1955. – N.p. 1924. Čitluk 19.1.1962. Zenica 11.6.1949. Mostar 15.11.1937. Hrvatska 19.4.1973. Maglaj

Datum i općina stradanja 20.3.1993. SA - Novi Grad 30.9.1993. Bugojno 10.9.1992. Sanski Most 27.5.1992. Sanski Most 12.4.1992. SA - Novi Grad 17.10.1993. – N.p. 1991. Čitluk 12.7.1993. Kiseljak 24.9.1993. Mostar 27.4.1992. Foča 26.11.1993. Maglaj

Status Civil Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik

88

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Vadas (Josip) Mario Valenta (Anto) Marinko Valjan (Rudo) Dragan Valjan (Jozo) Vlado Vapetić (Eduard) Miroslav Vareškić ( – ) Josip Varešković (Rafael) Ljubomir Varga (Franja) Vjekoslav Varivoda (Juro) Ilija Varivoda (Silvestar) Marijan Vasilina (Mihajlo) Zvonimir Vasilj (Jozo) Jahov Vasilj (Jakov Vasilj) Jozo Vasilj (Mato) Tomislav Vasilj (Jozo) Vjekoslav Vasiljević ( – ) Vlatko Vavra (Zdenko) Davor Vazgeč (Ivo) Miroslav Veber (Miroslav) Srećko Večerak ( – ) Ivan Večernik (Slobodan) Igor Vejić (Stipo) Frano Velc (Vinko) Željko Velečka (Branko) Igor Veletanlić (Halid) Jasmin Veličko (Branko) Igor Velić (Ilija) Ivan Velić (Ilija) Ivan Velić (Ilija) Mile Velte (Srećko) Eduard Veluta (Ivo) Drago Veljković ( – ) Batan Veršić (Boriša) Bruno Verunica ( – ) Kruno Veselčić (Mijo) Ivo Veselčić (Mijo) Josip Vetmić (Stjepan) Boro Vicić (Janjko) Josip Vicić (Paško) Zoran Vidačak ( – ) Ivana Vidačak (Ljubo) Mario Vidačak (Ivan) Vencel Vidačković (Ilija) Antonio Vidačković (Mato) Ilija Vidačković (Slavko) Ilkan Vidačković (Nikola) Jozo Vidačković (Ilija) Mario Vidak (Stipo) Dario

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Čapljina 28.7.1969. Čapljina Novi Travnik 7.5.1974. Novi Travnik Travnik 15.8.1965. Travnik Travnik 19.8.1950. Travnik SA - Novi Grad 27.5.1951. SA - Centar Srebrenik – Srebrenik Vareš 14.1.1966. Sarajevo Grad SA - Centar 27.8.1940. Zenica Tešanj 16.8.1969. Tešanj Tešanj 9.10.1951. Tešanj SA - Stari Grad 14.3.1948. Sarajevo Grad SA - Novi Grad 15.3.1931. Široki Brijeg SA - Novi Grad 15.3.1931. Čitluk SA - Novi Grad 18.10.1955. – N.p. Tuzla 27.7.1949. Kladanj Uskoplje/G.Vakuf – Uskoplje/G.Vakuf SA - Centar 2.3.1973. Sarajevo Grad Kakanj 28.9.1972. Kakanj Travnik 2.2.1966. Travnik Sarajevo Grad 1932. – N.p. SA - N. Sarajevo 22.11.1975. SA - N. Sarajevo Bugojno 4.9.1955. Bugojno Mostar 21.12.1973. Mostar SA - Novi Grad 24.1.1966. SA - Novi Grad Trebinje 26.5.1969. Hrvatska Sarajevo Grad 1966. Sarajevo Grad Bihać 1.2.1936. Bihać Bihać 24.10.1965. Bihać Bihać 14.2.1950. Bihać Busovača 11.6.1968. Busovača Zenica 1952. Zenica SA - Novi Grad N.p. SA - Centar 10.7.1940. SA - Centar SA - Novi Grad 1928. Sarajevo Grad Brčko 22.5.1972. Srebrenik Srebrenik 9.3.1964. Srebrenik SA - Novi Grad 27.10.1962. Sarajevo Grad Fojnica 14.3.1963. Fojnica Breza 4.7.1952. Breza Mostar – Mostar Mostar 9.2.1967. Mostar Mostar 7.5.1934. Mostar SA - Centar 13.6.1973. SA - Centar Konjic 18.4.1934. Konjic Konjic 17.6.1966. Konjic Konjic 16.1.1932. Konjic Mostar 13.1.1973. Mostar Travnik 12.3.1972. Travnik

V

Datum i općina stradanja 20.5.1992. Čapljina 3.10.1993. Novi Travnik 18.4.1994. Kiseljak 18.4.1994. Kiseljak 10.10.1992. SA - Centar 4.2.1993. Srebrenik 2.11.1993. Vareš 20.9.1992. SA - Centar 3.8.1992. Tešanj 8.8.1993. Tešanj 15.9.1995. Jajce 7.11.1992. SA - Novi Grad 7.11.1992. SA - Novi Grad 12.12.1992. SA - Novi Grad 28.9.1992. Kladanj 1991. Uskoplje/G.Vakuf 30.8.1993. SA - Centar 12.8.1992. Kakanj 17.1.1993. Travnik 1992. Sarajevo Grad 30.9.1992. SA - N. Sarajevo 4.7.1992. Bugojno 11.5.1993. Mostar 29.11.1992. SA - Novi Grad 24.7.1992. Trebinje 29.11.1992. Sarajevo Grad 21.6.1992. Bihać 20.6.1993. Hrvatska 2.12.1994. Bihać 4.2.1993. Busovača 8.6.1993. Zenica 17.6.1992. SA - Novi Grad 10.12.1992. SA - Centar 26.7.1994. Sarajevo Grad 28.8.1992. Srebrenik 17.9.1992. Gradačac 14.8.1993. Sarajevo Grad 10.8.1993. Fojnica 22.4.1993. Breza 29.11.1992. Mostar 20.9.1993. Mostar 3.9.1993. Mostar 4.7.1993. SA - Centar 20.4.1993. Konjic 8.5.1992. Konjic 8.5.1992. Konjic 13.6.1993. Mostar 13.9.1993. Travnik

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Vidak (Šimo) Mato Vidak (Pejo) Mijat Vidaković (Marjan) Ilija Vidaković (Luka) Ivica Vidaković (Srećko) Radoje Vidić (Tomislav) Branko Vidić ( – ) Mara Vidić ( – ) Marin Vidić (Andrija) Marin Vidić (Vlado) Marinko Vidić (Mato) Vlado Vidoš (Mato) Pero Vidošević (Ante) Anto Vidošević (Mato) Drago Vidošević (Zvonko) Drago Vidošević (Stipe) Ilija Vidošević (Tomislav) Jordan Vidošević (Stipo) Niko Vidošević (Anto) Željko Vidović (Anto) Ana Vidović (Mato) Ana Vidović (Smiljko) Anđelko Vidović ( – ) Anto Vidović (Jozo) Anto Vidović (Jozo) Anto Vidović (Mato) Anto Vidović (Tomo) Anto Vidović (Branko) Anton Vidović (Alojz) Borislav Vidović (Branko) Dalibor Vidović (Anto) Dragan Vidović (Juro) Dragan Vidović (Ivan) Drago Vidović (Mirko) Draženko Vidović (Vicencije) Duško Vidović (Marko) Edvard Vidović (Tado) Goran Vidović (Stjepo) Ilija Vidović (Ante) Ivan Vidović (Josip) Ivan Vidović (Marko) Ivan Vidović ( – ) Ivica Vidović (Franjo) Ivica Vidović (Tomislav) Ivica Vidović (Jozo) Ivo Vidović (Stipo) Ivo Vidović (Mato) Josip Vidović (Franjo) Jozo

Općina stanovanja Doboj Derventa Tuzla Gradačac Čapljina Kakanj Odžak Prozor Čitluk Čapljina Čapljina Modriča Zenica Zenica Bosanski Brod Zenica Zenica Travnik Zenica Vitez Kotor Varoš Kiseljak Zenica Zenica Kiseljak Fojnica Gradačac Travnik Travnik Travnik Vitez Fojnica Čitluk Vitez Vitez Mostar Zavidovići Orašje Busovača Zenica Mostar Zavidovići Vitez Zenica Zavidovići Vitez Kiseljak Vitez

Datum i općina rođenja 24.3.1965. Doboj 23.2.1961. Doboj 10.7.1965. Tuzla 19.12.1965. Gradačac 5.1.1958. Ilijaš 28.12.1960. Kakanj – Odžak – Prozor 28.8.1968. Čitluk 30.10.1960. Čapljina 28.5.1933. Čapljina 25.10.1972. Modriča 27.11.1918. Zenica 25.10.1909. Zenica 16.1.1956. Hrvatska 1912. Zenica 20.9.1973. Zenica 1922. Zenica 9.8.1970. Zenica 15.9.1952. Vitez – Kotor Varoš 10.3.1971. Kiseljak 1930. Zenica 1906. Zenica 13.6.1933. Kiseljak 1.10.1938. Fojnica 1.2.1967. Gradačac 28.9.1975. Travnik 2.5.1959. Travnik 17.11.1976. Travnik 13.8.1950. Vitez 18.1.1954. Fojnica 13.7.1949. Čitluk 3.5.1975. Vitez 25.2.1959. Vitez 14.2.1953. Mostar 27.11.1974. Zavidovići 1930. Orašje – Busovača 1904. Zenica 11.5.1938. Mostar 1964. Zavidovići 1970. Vitez 28.8.1960. Zenica 1947. Zavidovići 28.4.1939. Vitez 27.3.1968. Kiseljak 19.3.1945. Zenica

Datum i općina stradanja 18.6.1992. Doboj 30.7.1992. Derventa 9.8.1992. Tuzla 26.8.1992. Gradačac 13.7.1993. Mostar 7.6.1993. Vitez 1.5.1992. Odžak 16.9.1993. Prozor 28.6.1993. Konjic 12.9.1993. Čapljina 12.9.1993. Čapljina 31.5.1995. Orašje 8.6.1993. Zenica 8.6.1993. Zenica 15.7.1995. Brčko 8.6.1993. Zenica 8.6.1993. Zenica 8.6.1993. Zenica 8.6.1993. Zenica 9.1.1994. Vitez 13.6.1992. Kotor Varoš 10.10.1992. Travnik 1995. Zenica 21.4.1993. Zenica 11.10.1993. Kiseljak 7.11.1993. Fojnica 23.4.1994. Gradačac 24.10.1993. Vitez 1.6.1993. Travnik 16.12.1993. Vitez 9.1.1994. Vitez 18.11.1993. Fojnica 30.6.1993. Mostar 9.1.1994. Vitez 8.2.1994. Vitez 3.5.1992. Mostar 27.12.1992. Maglaj 27.6.1992. Orašje 1993. Busovača 18.4.1993. Zenica 14.7.1992. Mostar 11.6.1993. Zavidovići 16.4.1993. Vitez 15.4.1993. Zenica 27.6.1993. Žepče 24.4.1993. Vitez 5.7.1993. Travnik 6.5.1993. Vitez

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

89

Prezime (ime oca) ime Vidović (Joso) Jozo Vidović (Nikola) Jozo Vidović (Ivan) Luka Vidović (Ilija) Marijan Vidović (Marko) Marko Vidović (Ivo) Matan Vidović (Marko) Mato Vidović (Andrija) Mirko Vidović (Anto) Mirko Vidović (Franjo) Miro Vidović (Drago) Nikica Vidović (Ivo) Niko Vidović (Andrija) Nikola Vidović ( – ) Pero Vidović (Ilija) Pero Vidović (Ivan) Pero Vidović (Anto) Predrag Vidović (Nikica) Ratko Vidović (Anto) Robert Vidović (Ivica) Robert Vidović (Nikola) Stipo Vidović (Jozo) Tomislav Vidović (Veselko) Zdravko Vidović (Anto) Zoran Vidović (Ivica) Zoran Vidović (Jure) Zoran Vidović (Nikola) Želimir Vikić (Zvonko) Danijel Vila (Mijo) Igor Vilić (Ivica) Ivica Vilić (Ilija) Jozo Vilić (Ivo) Marijan Vilić (Ivo) Marinko Vilus (Tomo) Juro Vilus (Ivo) Vinko Vilušić (Grga) Vlado Viljušić (Jozo) Ivo Vinac (Stipo) Marko Vincetić (Mika) Đuro Vincetić (Jakob) Florijan Vincetić (Adam) Joso Vincetić (Joso) Marko Vincetić (Marijan) Marko Vincetić (Josip) Mato Vincetić (Mato) Pavo Vincetić (Mika) Stjepan Vinko (Lovro) Jozić Vinković (Đuro) Mirko

Općina stanovanja Doboj Bosanski Brod Prozor Orašje Kotor Varoš Travnik Travnik Kiseljak Vitez Vitez Fojnica Tuzla Bosanski Brod Mostar Glamoč Čitluk Bosanski Brod Vitez Bosanski Brod Mostar Zavidovići Livno Kotor Varoš Vitez Vitez Mostar SA - Novi Grad Tuzla Kupres Maglaj Zavidovići Maglaj Zavidovići Kotor Varoš Kotor Varoš Tuzla Brčko Vitez Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo

Datum i općina rođenja 14.8.1959. Doboj 5.10.1951. Bosanski Brod 6.10.1954. Prozor 23.9.1968. Brčko 15.5.1952. Kotor Varoš 14.10.1959. Travnik 13.2.1940. Travnik 27.8.1945. Kiseljak 26.1.1952. Vitez 25.2.1958. Travnik 30.8.1960. Fojnica 26.8.1947. Tuzla 2.1.1955. Bosanski Brod N.p. 4.2.1963. Kotor Varoš 23.5.1935. Čitluk 3.3.1965. Hrvatska 1967. Vitez 10.9.1974. Njemačka 19.6.1965. Mostar 11.9.1957. Zavidovići 2.9.1974. Livno 24.12.1962. Kotor Varoš 4.11.1963. Vitez 24.8.1970. Vitez 7.8.1960. Mostar 17.11.1953. Sarajevo Grad 30.12.1971. Tuzla 6.10.1972. Jajce 2.10.1975. Maglaj 20.10.1967. Zavidovići 7.12.1950. Maglaj 6.9.1969. Zavidovići 15.12.1966. Kotor Varoš 8.4.1964. Kotor Varoš 17.8.1958. Tuzla 3.9.1958. Brčko 17.4.1955. Vitez 24.8.1951. Orašje 1945. Orašje 15.9.1964. Brčko 14.5.1952. Orašje 8.12.1965. Orašje 10.5.1965. Orašje 22.8.1966. Orašje 2.7.1952. Orašje – Sarajevo Grad 31.1.1936. Hrvatska

Datum i općina stradanja 5.5.1992. Doboj 12.7.1992. Bosanski Brod 28.10.1992. Prozor 9.2.1993. Hrvatska 16.6.1992. Kotor Varoš 5.7.1993. Busovača 14.6.1993. Travnik 5.7.1993. Kiseljak 9.1.1994. Vitez 18.9.1993. Vitez 13.7.1993. Fojnica 21.4.1995. Brčko 5.7.1993. – N.p. 14.7.1992. Mostar 15.8.1995. Glamoč 14.7.1992. Mostar 23.7.1992. Bosanski Brod 16.9.1993. Vitez 6.8.1992. Bosanski Brod 20.9.1993. Mostar 23.1.1994. Žepče 17.9.1993. Mostar 25.7.1992. Kotor Varoš 16.4.1993. Vitez 16.4.1993. Vitez 6.7.1993. Mostar 17.5.1992. SA - Novi Grad 19.8.1992. Tuzla 7.5.1995. Tomislavgrad 21.1.1994. Maglaj 21.1.1994. Maglaj 21.1.1994. Maglaj 13.11.1992. Maglaj 26.3.1993. Bijeljina 26.3.1993. Bijeljina 22.11.1992. Tuzla 6.10.1992. Brčko 5.5.1995. Vitez 24.8.1992. Orašje 1.5.1992. Orašje 9.12.1992. Orašje 17.5.1995. Orašje 14.5.1995. Orašje 8.10.1992. Orašje 15.11.1992. Orašje 14.7.1992. Orašje 1.12.1993. SA - N. Sarajevo 5.10.1992. SA - N. Sarajevo

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil

Prezime (ime oca) ime Vinković (Đuro) Željko Vinovčić (Mato) Franjo Vinovčić (Mato) Marijan Visković (Ljupko) Dragan Visković (Božo) Dragutin Visković (Pero) Ivo Visković (Dragutin) Josipa Visković (Andrija) Nenad Visković (Stipo) Pero Vištica (Anto) Marijan Vištica (Franjo) Marijan Vladić (Franjo) Slavko Vladić (Damjan) Vinko Vladić (Ilija) Vlado Vlahinić ( – ) Miho Vlahović (Nikola) Drago Vlajić ( – ) Ante Vlašić (Juro) Anto Vlašić (Tadija) Anto Vlašić (Anto) Boris Vlašić (Pero) Ivo Vlašić (Ivan) Miroslav Vlašić (Mato) Zvonko Vojinović (Miloš) Srećko Volf (Mate) Manda Volfer (Adolf) Antonija Volić (Anto) Drago Volić (Jozo) Ivo Volić (Viktor) Jakov Volić ( – ) Josip Volić (Mato) Vlado Voloder (Marko) Anto Vološćuk (Anto) Josip Vorgić (Pejo) Mladen Vrankić ( – ) Dragica Vrankić (Ivan) Ivica Vrankić (Nikola) Milenko Vranješ (Ante) Dragan Vranješ ( – ) Drago Vranješ (Dragutin) Goran Vranješ (Mirko) Krešo Vranješ (Josip) Pavo Vranješ (Frano) Robert Vranješ (Marko) Zvonko Vranjković (Petar) Nediljko Vrbat (Jozo) Anto Vrbat (Lovro) Jakov Vrbat (Ivan) Jozo

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Orašje 22.9.1969. Orašje 22.9.1992. Orašje Modriča 31.7.1960. Modriča 28.6.1992. Modriča Modriča 14.9.1956. Modriča 6.5.1992. Modriča Bugojno 12.4.1961. Bugojno 19.7.1993. Bugojno Bugojno 8.7.1949. Srbija 3.6.1993. Hrvatska Bugojno 1906. Bugojno 2.8.1993. Bugojno Bugojno 20.7.1976. Bugojno 22.7.1993. Bugojno Vitez 3.12.1973. Travnik 10.8.1993. Vitez Bugojno 1940. Bugojno 23.7.1993. Bugojno Gradačac 21.9.1941. Bos.Gradiška 2.9.1992. Bosanska Gradiška Bosanska Gradiška 21.9.1941. Ljubuški 2.9.1992. Bosanska Gradiška Mostar 26.1.1934. Mostar 18.7.1994. Mostar Mostar 13.2.1955. Mostar 17.5.1993. Mostar Prozor 5.10.1964. Prozor 25.7.1993. Prozor Trebinje – Trebinje 1.3.1992. Trebinje Kreševo 23.9.1955. Kiseljak 24.6.1993. Kreševo Novi Travnik – Novi Travnik 22.12.1993. Novi Travnik Gradačac 13.6.1935. Gradačac 28.10.1992. Gradačac Gradačac 21.10.1963. Gradačac 26.6.1992. Gradačac Modriča 2.11.1964. Modriča 27.6.1992. Modriča Gradačac 26.12.1923. Gradačac 22.10.1992. Gradačac Gradačac 29.9.1965. Gradačac 14.12.1992. Gradačac Gradačac 19.10.1961. Gradačac 26.6.1992. Gradačac Sarajevo Grad 1964. Sarajevo Grad 30.6.1994. Sarajevo Grad Banja Luka 21.1.1912. Banja Luka 1991. – N.p. SA - Novi Grad 29.9.1911. Tuzla 20.5.1993. Sarajevo Grad Travnik 5.3.1934. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 5.7.1953. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 16.8.1968. Travnik 24.11.1993. Vitez Travnik – Travnik 1991. Travnik Travnik 4.1.1959. Travnik 8.6.1993. Travnik Travnik 15.10.1962. Travnik 11.6.1993. Novi Travnik Zavidovići 4.3.1972. Zavidovići 25.6.1993. Zavidovići Bosanski Šamac 25.10.1967. Bosanski Šamac 28.11.1992. Bosanski Šamac Konjic – Konjic 1993. Konjic Konjic 20.2.1952. Konjic 25.9.1993. Konjic Konjic 13.5.1966. Konjic 13.5.1994. Mostar Mostar 29.9.1953. Mostar 3.11.1993. Mostar Travnik – Travnik 1991. Travnik Novi Travnik 1.11.1975. Novi Travnik 16.9.1993. Novi Travnik Ljubuški 3.1.1963. Ljubuški 3.9.1993. Hrvatska Novi Travnik 23.4.1960. Novi Travnik 1.12.1993. Hrvatska Novi Travnik 13.4.1975. Novi Travnik 16.9.1993. Novi Travnik Novi Travnik 3.1.1971. Novi Travnik 20.5.1994. Hrvatska Posušje 7.11.1965. Posušje 7.4.1992. Kupres Derventa 14.9.1959. Derventa 31.7.1992. Derventa Derventa 17.11.1957. Derventa 31.7.1992. Derventa Derventa 13.4.1963. Derventa 17.4.1992. Derventa

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

90

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Vrbat (Tomislav) Mira Vrbat (Jozo) Stipo Vrbić (Ivo) Andrija Vrbić (Franjo) Anto Vrbić (Mato) Franjo Vrbić (Marko) Karlo Vrbić (Franjo) Nikola Vrbinšek (Dragutin) Olga Vrbošić (Zdravko) Goran Vrcić (Ivo) Dragica Vrcić ( – ) Jozo Vrček (Franjo) Mladen Vrdoljak (Juro) Anto Vrdoljak (Karlo) Hrvoje Vrdoljak (Pejo) Josip Vrdoljak (Ivo) Niko Vrdoljak (Stijepo) Petar Vrdoljak (Ivica) Vinko Vrdoljak (Filip) Zdravko Vrebac (Niko) Gordan Vrebac (Mile) Milenko Vrebac (Ivica) Nenad Vrebac (Drago) Zoran Vrebac (Ilija) Željko Vrebac (Niko) Željko Vrgoč (Vjekoslav) Boris Vrgoč (Ivo) Božo Vrgoč (Ivo) Marijan Vrhovac (Stipo) Anto Vrhovac (Franjo) Franjo Vrhovac (Anto) Ivica Vrhovac (Mato) Ivica Vrhovac ( – ) Jozo Vrhovac ( – ) Kata Vrhovac ( – ) Luca Vrhovac ( – ) Mara Vrhovac (Ilija) Mijo Vrhovac (Stipo) Mijo Vrhovac (Ivo) Niko Vričko (Hugo) Davor Vrljičak (Mićo) Marijan Vrljičak (Jozo) Radovan Vrljić (Ante) Anđelko Vrljić ( – ) Ante Vrljić (Ante) Emil Vrljić (Gabro) Nikola Vrljić (Ivan) Pero Vrljić (Stjepan) Slavko

Općina stanovanja Bosanski Brod Derventa Zavidovići Zavidovići Zavidovići Zavidovići Zavidovići Hadžići N.p. Kiseljak Sarajevo Grad SA - N. Sarajevo Gradačac Teslić Derventa Gradačac Gradačac Livno Livno Vitez Mostar Fojnica Novi Travnik Vareš Vitez Livno Kupres Kupres Novi Travnik Busovača Novi Travnik Busovača Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik Travnik Novi Travnik SA - Novi Grad Kiseljak Kiseljak Mostar Mostar Mostar Mostar Mostar Jablanica

Datum i općina rođenja 23.4.1961. Zavidovići 28.2.1942. Derventa 5.1.1971. Zavidovići 21.1.1968. Zavidovići 3.7.1937. Zavidovići 16.12.1967. Zavidovići 9.1.1944. Zavidovići 5.8.1931. Hadžići 26.8.1968. Hrvatska 30.12.1950. Kiseljak 1928. – N.p. 6.1.1949. Mostar 21.12.1965. Gradačac 7.3.1941. – N.p. 23.11.1966. Derventa 18.3.1960. Gradačac 7.9.1929. Gradačac 8.2.1960. Livno 29.3.1956. Livno 26.9.1958. Vitez 20.5.1964. Mostar 8.7.1975. Fojnica 3.9.1959. Novi Travnik 17.7.1963. Vareš 8.11.1952. Vitez 7.1.1974. Livno 2.1.1957. Kupres 19.10.1950. Kupres 19.11.1954. Novi Travnik 23.7.1964. Busovača 26.8.1961. Novi Travnik 6.9.1960. Busovača – Novi Travnik – Novi Travnik – Novi Travnik – Novi Travnik 20.10.1935. Novi Travnik 11.9.1934. Travnik 27.1.1948. Novi Travnik 28.2.1966. SA - Novi Grad 10.12.1969. Kiseljak 24.2.1955. Kiseljak 12.4.1942. Mostar – Mostar 6.12.1970. Mostar 9.10.1942. Mostar 28.1.1966. Mostar 28.6.1968. Jablanica

Datum i općina stradanja 23.6.1994. Bosanski Brod 13.11.1993. Grude 25.6.1993. Zavidovići 28.7.1993. Žepče 15.7.1993. Zavidovići 25.6.1993. Zavidovići 25.8.1993. Zavidovići 1992. Hadžići 11.7.1992. Bosanski Šamac 8.6.1992. Ilidža 1992. Sarajevo Grad 4.12.1992. SA - N. Sarajevo 16.7.1992. Gradačac 3.6.1993. Teslić 22.5.1992. Derventa 23.6.1992. Gradačac 22.11.1992. Gradačac 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 23.4.1992. Livno 16.10.1993. Vitez 3.7.1993. Čapljina 18.4.1993. Fojnica 25.10.1993. Novi Travnik 22.8.1991. Hrvatska 28.4.1994. Vitez 26.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 21.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 8.8.1995. Kupres 10.6.1993. Novi Travnik 28.1.1993. Busovača 13.6.1993. Novi Travnik 12.10.1993. Busovača 11.6.1993. Novi Travnik 11.6.1993. Novi Travnik 11.6.1993. Novi Travnik 11.6.1993. Novi Travnik 15.6.1993. Novi Travnik 5.6.1993. Travnik 13.6.1993. Novi Travnik 13.9.1993. SA - Novi Grad 5.7.1993. Kiseljak 29.1.1993. Kiseljak 1.10.1993. Mostar 8.5.1992. Mostar 30.5.1992. Mostar 20.7.1992. Mostar 1.9.1993. Mostar 28.7.1993. Jablanica

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Vrvilo (Anto) Ivan Vučak (Marijan) Milijan Vučak ( – ) Pero Vučen ( – ) Antonija Vučenović (Gojko) Pero Vučić (Luka) Ante Vučić (Mijo) Augustin Vučić ( – ) Dojčin Vučić ( – ) Katarina Vučić (Jozo) Ljubomir Vučić (Mijo Tolo) Marica Vučić (Jago) Marinko Vučić (Franjo) Marko Vučić (Vinko) Matan Vučić (Petar) Slavko Vučić (Pero) Vinko Vučić (Ilija) Vjekoslav Vučić (Grgur) Zoran Vučić (Šimo) Zoran Vučković (Đuro) Ilija Vučković (Ivo) Ilija Vučković (Bartol) Roko Vugrin (Jakica) Anto Vugrinčić (Franjo) Franjo Vujević ( – ) Ivka Vujević (Stipo) Rafael Vujević (Perica) Tadija Vujica (Jozo) Anto Vujica (Ivo) Danko Vujica (Jago) Gabrijel Vujica (Stipo) Ivan Vujica (Ivo) Jedinko Vujica (Miko) Niko Vujica (Ante) Nikola Vujica (Ivo) Vitomir Vujica (Gabrijel) Zoran Vujičević (Bosiljko) Dragan Vujičević (Tade) Mladen Vujić (Ive) Ante Vujinić ( – ) Zoran Vujinović (Jove) Mladenko Vujinović (Spasoje) Stojan Vuk (Ankica) Mirko Vukadin (Anto) Branko Vukadin (Jozo) Marko Vukadin (Petar) Stipica Vukadin (Stipo) Vlado Vukadinović (Mijo) Josip

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Vitez 14.7.1973. Travnik Bugojno 10.11.1965. Bugojno Bugojno – Bugojno Sarajevo Grad 1929. – N.p. Zenica 28.7.1968 Zenica Mostar 1964. Čitluk SA - Novi Grad 10.3.1937. Kiseljak Bugojno – Bugojno Zenica 1930. Zenica Hadžići 9.6.1936. Kiseljak Hadžići 2.9.1935. Fojnica Busovača 30.7.1958. Busovača Kiseljak 8.11.1947. Kiseljak Busovača 21.9.1961. Busovača Kiseljak 19.10.1958. Kiseljak Travnik 29.3.1953. Busovača Kreševo 9.4.1952. Kiseljak SA - N. Sarajevo 7.6.1957. SA - N. Sarajevo Kiseljak 21.8.1969. Kiseljak Bosanski Šamac 16.3.1938. Bosanski Šamac Bosanski Šamac 25.6.1945. Bosanski Šamac Brčko – Brčko Jajce 2.6.1944. Jajce Brčko 5.6.1944. Brčko Bugojno 1909. Bugojno Busovača 1962. Busovača Bugojno 4.2.1953. Bugojno Kiseljak 7.5.1964. Kiseljak Kiseljak 27.7.1955. Kiseljak Busovača 8.11.1958. Busovača Busovača 24.5.1964. Busovača Busovača 4.2.1964. Busovača Vitez 11.2.1920. Busovača Busovača 28.2.1970. Zenica Travnik 2.10.1952. Travnik Vitez 6.1.1954. Busovača Konjic 25.10.1963. Konjic Konjic 4.12.1975. Konjic Bihać – Bihać Travnik – Travnik Ilijaš 29.1.1955. Ilijaš Stolac 31.3.1953. Stolac SA - Novi Grad 19.8.1942. Sarajevo Grad Uskoplje/G.Vakuf 6.4.1972. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 26.11.1958. Uskoplje/G.Vakuf Bugojno 18.6.1960. Bugojno Bugojno 15.12.1939. Bugojno Busovača 25.1.1965. Busovača

Datum i općina stradanja 20.9.1993. Vitez 17.7.1993. Bugojno 1.7.1993. Bugojno 7.10.1992. Sarajevo Grad 31.10.1994. Busovača 16.5.1993. Mostar 1.6.1994. SA - Novi Grad 28.7.1993. Bugojno 16.9.1993. Zenica 12.1.1994. Hadžići 12.1.1994. Hadžići 10.6.1993. Busovača 30.6.1993. Kiseljak 26.4.1992. Busovača 18.4.1993. Kiseljak 13.9.1992. Travnik 5.7.1993. Kreševo 16.8.1992. Sarajevo Grad 22.8.1993. Kiseljak 17.4.1992. Bosanski Šamac 19.8.1992. Bosanski Šamac 8.5.1992. Brčko 14.8.1992. Jajce 4.5.1992. Brčko 1.11.1993. Bugojno 16.4.1993. Busovača 2.7.1993. Bugojno 1.7.1993. Kiseljak 8.7.1992. Travnik 28.1.1993. Busovača 8.9.1993. Busovača 19.4.1993. Busovača 28.8.1993. Vitez 24.7.1992. Busovača 24.6.1993. Travnik 20.7.1993. Vitez 23.3.1993. Konjic 16.4.1993. Konjic 30.9.1992. Bihać 8.6.1993. Travnik 26.9.1992. Ilijaš 11.9.1992. Bosanski Šamac 13.6.1992. SA - Novi Grad 4.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf 1.4.1995. Uskoplje/G.Vakuf 12.9.1991. Hrvatska 15.9.1993. Hrvatska 18.4.1993. Busovača

Status Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Vukadinović (Jozo) Tomislav Vukadinović (Drago) Zvonko Vukančić (Ilija) Ivo Vukančić (Jozo) Jakov Vukančić (Anto) Manda Vukanović ( – ) Ivan Vukić (Joso) Anto Vukić (Branko) Marko Vukić (Luka) Martin Vukić (Branko) Pero Vukić (Marko) Zvonimir Vukoja (Mato) Jure Vukoja ( – ) Kata Vukoja (Niko) Marko Vukoja (Ante) Miro Vukoja (Ilija) Nikola Vukoja (Ilija) Stipo Vukoja (Stipe) Željko Vukoje (Stipo) Luka Vukojević ( – ) Stanko Vuković (Mato) Alojz Vuković ( – ) Ana Vuković (Jozo) Anto Vuković (Momčilo) Divna Vuković (Vjekoslav) Ivica

Općina stanovanja Vitez Busovača Vareš Vareš Kakanj Čapljina Orašje Livno Orašje Livno Orašje Sarajevo Grad Kreševo Kreševo Široki Brijeg Prozor Prozor Mostar Bosanski Brod Trebinje Žepče Bosanski Brod Derventa Mostar Bihać

Datum i općina rođenja 20.9.1957. Vitez 13.12.1972. Zenica 11.3.1915. Vareš 8.5.1942. Vareš 14.1.1973. Visoko – Čapljina 16.3.1969. Orašje 11.3.1972. Livno 16.5.1971. Orašje 4.5.1974. Livno 17.3.1960. Orašje 1929. – N.p. 7.8.1931. Kreševo 4.3.1963. Kreševo 20.3.1955. Široki Brijeg 17.11.1960. Prozor 21.11.1962. Prozor 30.8.1971. Mostar 21.11.1965. Bosanski Brod – Trebinje 1960. Žepče 1940. Bosanski Brod 14.8.1959. Derventa 13.11.1948. Mostar 20.9.1961. Bihać

Datum i općina stradanja 9.6.1993. Vitez 17.11.1993. Travnik 4.11.1993. Vareš 8.11.1993. Vareš 13.6.1993. Visoko 19.12.1993. Čapljina 26.9.1995. Orašje 17.5.1992. Livno 17.4.1992. Orašje 15.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 1993. Orašje 22.2.1994. Sarajevo Grad 28.8.1993. Kreševo 5.7.1993. Kreševo 7.12.1993. Široki Brijeg 8.1.1994. Prozor 24.4.1993. Konjic 25.7.1995. Glamoč 29.3.1992. Bosanski Brod 20.5.1992. Trebinje 16.8.1993. Žepče 12.5.1992. Bosanski Brod 23.6.1992. Derventa 9.1.1993. Mostar 1992. Bihać

Status Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik

Prezime (ime oca) ime Vuković (Ivo) Ivo Vuković ( – ) Marija Vuković ( – ) Mario Vuković (Ivan) Mirko Vuković (Roko) Pavo Vuković (Stjepan) Pavo Vuković (Mihael) Roko Vuković (Ivo) Stipo Vuleta (Mijo) Darko Vuleta (Stipo) Darko Vuleta (Mirko) Goran Vuleta (Jozo) Ivica Vuleta (Marko) Ivica Vuleta (Dragun) Ivo Vuleta (Vinko) Ivo Vuleta (Ante) Jozo Vuleta (Mijo) Luca Vuleta (Vinko) Nikica Vuleta (Ambrozije) Zlatko Vuletić ( – ) Boro Vuletić ( – ) Grgur Vuletić ( – ) Ivo Vulić ( – ) Ivica Vulić (Jozo) Ivo Vulić (Marko) Ivo

Općina stanovanja Prijedor Bosanski Brod Trebinje Bosanski Brod Ključ Travnik Travnik Travnik SA - Novi Grad Busovača Vitez Derventa Zenica Zenica Busovača Busovača Kiseljak Busovača Derventa Derventa Trebinje Kakanj Mrkonjić Grad Travnik Kakanj

Datum i općina rođenja – Banja Luka 1915. Bosanski Brod – Trebinje 7.5.1950. Bosanski Brod 30.1.1945. Travnik 6.11.1962. Travnik 22.7.1962. Travnik 26.11.1959. Travnik 10.1.1957. Tomislavgrad 20.5.1972. Busovača 27.2.1960. Vitez 12.8.1973. Derventa 15.8.1957. Zenica 29.3.1952. Zenica 25.6.1950. Busovača 5.3.1961. Busovača 1923. Kiseljak 1.12.1968. Busovača 25.6.1952. Derventa – Derventa – Trebinje – Kakanj – Mrkonjić Grad 5.7.1953. Travnik 27.8.1965. Kakanj

Datum i općina stradanja 8.6.1992. Prijedor 12.5.1992. Bosanski Brod 22.10.1991. Trebinje 10.5.1992. Bosanski Brod 6.11.1993. Vitez 1.6.1993. Travnik 18.7.1993. Vitez 5.9.1993. Novi Travnik 3.1.1994. SA - Novi Grad 20.4.1993. Busovača 16.9.1993. Vitez 26.5.1992. Derventa 13.6.1993. Travnik 8.6.1993. Zenica 27.8.1995. Glamoč 25.4.1993. Busovača 7.12.1993. Kiseljak 5.6.1993. Travnik 20.4.1992. Derventa 19.4.1992. Derventa 15.10.1991. Trebinje 17.3.1993. Kakanj 13.10.1995. Donji Vakuf 8.6.1993. Travnik 18.3.1993. Kakanj

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik

kolovoz 2008.

91

Prezime (ime oca) ime Zadro (Rajko) Branko Zadro (Ante) Franjo Zadro (Ivan) Franjo Zadro (Martin) Franjo Zadro (Andrija) Ivan Zadro (Marko Ivanko) Ljubica Zadro (Nikola) Matija Zadro (Ivan) Mladen Zadro (Mladen) Mladenka Zadro (Tomo) Petar Zadro (Rudolf) Radoslav Zambal (Anton Bergat) Marija Zamboni (Zvonimir) Dragan Zanović ( – ) Drago Zeba (Stipe) Ivo Zeba (Jure) Josip Zeba (Anto) Jozo Zeba (Karlo) Jozo Zeba (Marko) Jozo Zeba (Ivan) Mato

Općina stanovanja Grude Prozor Mostar Prozor Jablanica Jablanica Jablanica Mostar Jablanica Mostar Grude SA - Centar Vitez Maglaj Kotor Varoš Bosanski Brod Bosanski Brod Bosanski Brod Kotor Varoš Kotor Varoš

Datum i općina rođenja 21.4.1967. Grude 10.1.1960. Prozor 13.11.1946. Mostar 27.3.1959. Prozor 28.3.1924. Jablanica 6.7.1956. Jablanica 23.9.1923. Jablanica 18.6.1956. Mostar 13.8.1989. Jablanica 27.6.1915. Mostar 7.2.1972. Grude 15.7.1906. SA - Centar 28.7.1953. Vitez – Maglaj – Kotor Varoš 4.7.1966. Hrvatska 15.7.1973. Hrvatska 2.3.1963. Bosanski Brod – Kotor Varoš 23.3.1936. Kotor Varoš

Z
Datum i općina stradanja 10.4.1992. Kupres 23.10.1992. Prozor 10.5.1993. Mostar 14.9.1993. Prozor 9.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 9.9.1993. Jablanica 13.6.1992. Mostar 10.4.1992. Kupres 16.11.1993. SA - Centar 22.12.1993. Vitez 24.1.1994. Maglaj 28.6.1992. Kotor Varoš 18.8.1992. Bosanski Brod 4.9.1992. Hrvatska 27.7.1992. Derventa 1.9.1992. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Prezime (ime oca) ime Zeba (Pile) Petar Zeba (Ivica) Slavko Zec (Vaclav) Dario Zec (Ivica) Franjo Zec (Jozo) Ivan Zec ( – ) Ivica Zec (Stipo) Željko Zečević (Filip) Frano Zečević (Ivo) Hrvoje Zečević (Niko) Ivo Zečević (Blaž) Mirko Zečević (Ilija) Niko Zečević (Vinko) Stanko Zečević (Niko) Stjepan Zečević (Mato) Zlatko Zečić ( – ) Grujica Zečić (Ivica) Vinko Zejnilagić (Ivo) Dragica Zekanović ( – ) Fuad Zekić ( – ) Anđa

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Kotor Varoš 1953. Kotor Varoš 20.6.1992. Kotor Varoš Bugojno 10.3.1958. Sarajevo Grad 1.5.1994. Bugojno Vitez 28.12.1965. Travnik 22.10.1993. Vitez Busovača 18.9.1968. Busovača 26.12.1993. Busovača Travnik 14.5.1966. Travnik 12.7.1993. Kiseljak Sarajevo Grad 1937. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Vitez 23.4.1974. Travnik 17.6.1993. Travnik Brčko 18.6.1968. Brčko 2.8.1993. Brčko Brčko 1972. Brčko 8.5.1992. Brčko Brčko 11.7.1967. Brčko 13.8.1992. Brčko Brčko 26.8.1966. Brčko 22.7.1993. Brčko Brčko 1967. Brčko 3.9.1992. Brčko Sarajevo Grad 2.8.1961. Ilijaš 1991. Sarajevo Grad Brčko 8.4.1971. Brčko 12.9.1993. Brčko Odžak 11.9.1971. Odžak 28.9.1992. Bosanski Šamac Modriča – Modriča 1992. Modriča Uskoplje/G.Vakuf 10.8.1955. Uskoplje/G.Vakuf 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf Ilidža 30.12.1950. Kiseljak 8.6.1992. Ilidža Zenica – Zenica 24.6.1993. Zenica Trebinje – Trebinje 1992. Trebinje

Status Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil

92

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Zekić (Milenko) Dragan Zekić (Pero) Drago Zekić (Marko) Ivo Zekić ( – ) Pero Zekić (Josip) Robert Zeko (Ante) Ante Zeko (Ivica) Ante Zeko (Niko) Augustin Zeko (Jakov) Ivica Zeko (Janko) Josip Zeko (Mato) Josip Zeko (Vinko) Josip Zeko (Ivo) Luka Zeko (Stipan) Mijo Zeko (Marko) Miroslav Zeko (Niko) Miroslav Zeko (August) Stipo Zelćić ( – ) Renato Zelenika ( – ) Anđa Zelenika (Franjo) Anto Zelenika ( – ) Branko Zelenika ( – ) Domina Zelenika (Božo) Dragan Zelenika (Mladen) Dragan Zelenika ( – ) Dragica Zelenika (Anto) Ilija Zelenika ( – ) Ivan Zelenika (Niko) Ivica Zelenika ( – ) Jadranka Zelenika ( – ) Janja Zelenika (Stipo) Jure Zelenika ( – ) Luca Zelenika (Ivo) Marinko Zelenika (Pavo) Martin Zelenika ( – ) Ruža Zelenika (Petar Oroz) Snježana Zelenika (Mladen) Zlatko Zelić (Jerko) Anto Zelić (Ante) Ivan Zelić (Josip) Ivan Zelić (Vladimir) Josip Zelić (Anto) Krešimir Zelić ( – ) Marija Zelić (Slavko) Marko Zelić (Luka) Miroslav Zelić ( – ) Ruža Zelić (Dragan) Stipica Zelić ( – ) Stjepan

Općina stanovanja Datum i općina rođenja SA - N. Sarajevo 1971. Sarajevo Grad Maglaj 28.2.1969. Maglaj Modriča 24.2.1937. Modriča Maglaj – Maglaj Vareš 8.8.1966. Sarajevo Grad Uskoplje/G.Vakuf 17.10.1973. Uskoplje/G.Vakuf Uskoplje/G.Vakuf 1.6.1959. Uskoplje/G.Vakuf Novi Travnik 23.4.1939. Novi Travnik Uskoplje/G.Vakuf 2.5.1950. Uskoplje/G.Vakuf Novi Travnik 25.11.1962. Novi Travnik Novi Travnik 12.2.1977. Novi Travnik Uskoplje/G.Vakuf 18.6.1971. Uskoplje/G.Vakuf Novi Travnik 31.1.1945. Novi Travnik Novi Travnik 15.5.1950. Novi Travnik Novi Travnik 29.9.1961. Novi Travnik Uskoplje/G.Vakuf 11.9.1970. Uskoplje/G.Vakuf Novi Travnik 2.1.1970. Novi Travnik Mostar – Mostar Prozor 1922. Prozor Busovača 2.3.1972. Sarajevo Grad Prozor 1958. Prozor Maglaj – Maglaj Široki Brijeg 28.9.1972. Široki Brijeg Mostar 7.10.1968. Mostar Prozor 25.4.1934. Prozor Jablanica 12.5.1960. Jablanica Prozor 1.6.1930. Prozor Zavidovići 5.9.1961. Zavidovići Prozor 8.1.1981. Prozor Prozor 28.8.1931. Prozor Jablanica 22.4.1948. Jablanica Prozor 25.4.1906. Prozor Jablanica 19.8.1959. Jablanica Široki Brijeg 8.1.1960. Srbija Prozor 14.4.1931. Prozor Fojnica 5.8.1959. Fojnica Mostar 7.10.1968. Mostar SA - N. Sarajevo 24.10.1932. Hrvatska Prozor 8.11.1959. Prozor Prozor 16.6.1969. Prozor Bugojno 1.4.1975. Bugojno SA - N. Sarajevo 6.7.1967. SA - Centar Prozor 12.9.1980. Prozor Mostar 21.8.1945. Mostar Maglaj 23.9.1973. Maglaj Prozor 25.12.1944. Prozor Bugojno 4.5.1954. Bugojno Prozor 2.1.1980. Prozor

Datum i općina stradanja 3.10.1995. SA - N. Sarajevo 15.3.1993. Maglaj 13.7.1992. Bosanski Brod 15.9.1993. Maglaj 31.5.1992. Vareš 4.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 6.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 2.7.1993. Novi Travnik 31.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf 6.7.1993. Hrvatska 24.6.1993. Novi Travnik 21.10.1993. Uskoplje/G.Vakuf 24.6.1993. Novi Travnik 9.6.1993. Novi Travnik 24.6.1993. Novi Travnik 4.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 16.5.1993. Novi Travnik 1.5.1993. Mostar 14.9.1993. Prozor 30.1.1993. Busovača 1991. Prozor 14.9.1993. Maglaj 9.5.1993. Mostar 14.6.1992. Mostar 14.9.1993. Prozor 13.4.1993. Jablanica 14.9.1993. Prozor 25.6.1993. Maglaj 14.9.1993. Prozor 14.9.1993. Prozor 23.11.1994. Jablanica 14.9.1993. Prozor 28.7.1993. Jablanica 13.8.1993. Mostar 14.9.1993. Prozor 16.5.1993. Fojnica 14.6.1992. Mostar 15.5.1992. SA - N. Sarajevo 15.9.1993. Prozor 24.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf 19.7.1993. Bugojno 8.10.1992. Ilidža 14.9.1993. Prozor 8.9.1993. Mostar 25.6.1993. Maglaj 14.9.1993. Prozor 25.7.1993. Bugojno 14.9.1993. Prozor

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil

Prezime (ime oca) ime Zelić ( – ) Zdravko Zeljko (Marijan) Damir Zeljko (Blagoje) Milijan Zeljković (Marko) Zlatko Zirac ( – ) Marko Zirdum (Franjo) Marija Zirdum (Marijan) Pero Zirdum (Šimo) Pero Zirdum (Vid) Stipo Zlatić (Petar) Ilija Zlatunić (Petar) Niko Zlobicki ( – ) Dejan Zlomislić (Ilija) Krunoslav Zlomislić ( – ) Miroslav Zlomislić (Vidak) Miroslav Zloušić (Franjo) Franjo Zlović (Karlo) Srećko Znahor (Anto) Mara Zorić (Josip) Duško Zorić (Mara) Duško Zorić (Nikola) Mato Zorić (Mato) Šimo Zorin (Ferdinand) Zoran Zorkić ( – ) Silvana Zornić ( – ) Zdenka Zovak ( – ) Marin Zovkić ( – ) Ilija Zovko (Božo) Dragan Zovko (Ivan) Dragan Zovko ( – ) Dragica Zovko (Antun) Đuro Zovko (Matija) Franjo Zovko (Pero) Goran Zovko (Mirko) Ivan Zovko (Marko) Ivo Zovko ( – ) Kata Zovko ( – ) Marica Zovko (Ivo) Marijan Zovko (Ilija) Marinko Zovko ( – ) Mario Zovko (Pero) Mirko Zovko (Ivica) Mladen Zovko (Ilija) Nikola Zovko (Ivan) Pero Zovko ( – ) Petar Zovko (Andrija) Robert Zovko (Mate) Stanko Zovko (Stanko) Stanko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Neum – Neum 1.7.1993. Neum Mostar 1.7.1964. Mostar 2.8.1992. Mostar Jablanica 1962. Široki Brijeg 28.7.1993. Jablanica Novi Travnik 31.3.1953. Novi Travnik 19.2.1993. Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik 27.9.1993. Novi Travnik Derventa 12.8.1935. Derventa 18.6.1992. Doboj Bosanski Brod 11.1.1955. Bosanski Brod 29.3.1992. Bosanski Brod Derventa 3.12.1964. Derventa 20.8.1992. Derventa Doboj 12.5.1962. Doboj 16.6.1992. Doboj Maglaj 10.1.1972. Doboj 26.6.1993. Maglaj Novi Travnik 12.1.1969. Bugojno 25.7.1993. Bugojno SA - Centar 1927. SA - Centar 1.6.1992. SA - Centar Mostar 15.2.1957. Mostar 13.7.1993. Mostar Maglaj – Maglaj 14.9.1993. Maglaj Mostar 16.4.1967. Mostar 10.5.1993. Mostar Vareš 5.2.1942. Vareš 2.11.1993. Vareš Vareš 7.10.1957. Vareš 8.11.1993. Vareš Busovača 18.4.1949. Vitez 20.9.1993. Busovača Grude 14.3.1963. Hrvatska 9.6.1992. Bosanski Šamac Orašje – Orašje 1991. – N.p. Bosanski Brod 14.6.1952. Bosanski Brod 26.9.1992. Bosanski Brod Bosanski Brod 6.10.1949. Bosanski Brod 26.7.1992. Derventa Kotor Varoš 24.5.1960. Kotor Varoš 5.7.1992. Kotor Varoš Kotor Varoš – Kotor Varoš 12.8.1992. Kotor Varoš Sarajevo Grad N.p. 12.6.1992. Sarajevo Grad Ljubuški – Ljubuški 27.6.1992. Mostar Vareš 1945. Vareš 5.11.1993. Vareš Široki Brijeg 23.2.1971. Široki Brijeg 4.7.1993. Široki Brijeg Mostar 8.4.1974. Mostar 28.7.1993. Mostar Konjic 1921. Konjic 22.4.1993. Konjic Mostar 30.11.1928. Hrvatska 13.6.1992. Mostar Mostar 27.10.1938. Mostar 16.7.1993. Mostar Tešanj – Tešanj 27.9.1994. Tešanj Jablanica 11.2.1973. Mostar 28.7.1993. Jablanica Žepče 23.8.1958. Žepče 5.7.1993. Žepče Žepče – Žepče 16.8.1993. Žepče Tomislavgrad – Tomislavgrad 24.8.1992. Tomislavgrad Žepče 7.10.1940. Žepče 19.9.1993. Žepče Žepče 18.4.1964. Žepče 26.6.1993. Žepče Trebinje – Trebinje 1.10.1991. Hrvatska Mostar 19.12.1963. Mostar 17.5.1992. Mostar Vareš 3.4.1949. Vareš 2.11.1993. Vareš Doboj 22.7.1948. Tešanj 26.4.1994. Tešanj Uskoplje/G.Vakuf 28.6.1957. Uskoplje/G.Vakuf 5.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Konjic – Konjic 1993. Konjic Mostar 14.2.1973. Mostar 24.2.1995. Livno Mostar 18.11.1945. Mostar 2.8.1993. Mostar Mostar 1942. Mostar 21.9.1993. Mostar

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Zovko (Josip) Vinko Zovko (Mate) Zdravko Zovko (Ivan) Zoran Zovko (Andrija) Zvonimir Zovko (Andrija) Željko Zrnić (Drago) Anto Zrnić (Marijan) Josip Zrnić (Željko) Magdalena Zrnić ( – ) Sanja Zrnić ( – ) Zdenko Zrno (Jozo) Ljiljana Zrno (Ante) Mario Zrno (Jozo) Mario

Općina stanovanja Žepče Mostar Čitluk Široki Brijeg Konjic Zenica Zenica Zenica N.p. Zenica Tomislavgrad Tomislavgrad Bugojno

Datum i općina rođenja 21.8.1962. Žepče 31.7.1944. Mostar 10.3.1975. Čitluk 6.6.1961. Široki Brijeg 27.1.1967. Konjic 2.2.1966. Zenica 30.10.1961. Zenica 17.5.1989. Zenica 1990. – N.p. N.p. 7.3.1962. Tomislavgrad 24.1.1971. Tomislavgrad 18.4.1967. Bugojno

Datum i općina stradanja 16.8.1993. Žepče 19.5.1992. Mostar 4.9.1993. Uskoplje/G.Vakuf 19.9.1993. Mostar 17.11.1993. Mostar 15.4.1993. Zenica 22.9.1993. Busovača 18.4.1993. Zenica 1991. – N.p. 1993. – N.p. 16.12.1993. Jablanica 10.4.1992. Kupres 30.7.1993. Bugojno

Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Zrno (Blažen) Zvonko Zubac (Drago) Ivo Zubak (Ivan) Anto Zubak ( – ) Ruža Zubak (Marko) Zoran Zvačko ( – ) Marica Zvijerac (Pero) Dragan Zvijerac (Pero) Ivo Zvirac (Niko) Anto Zvirac (Jozo) Marko Zvono ( – ) Josip Zvono ( – ) Tomislav

Općina stanovanja N.p. Čapljina Doboj Bosanski Šamac Bosanski Brod Ilidža Zavidovići Zavidovići Novi Travnik Novi Travnik Trebinje Trebinje

Datum i općina rođenja 2.12.1966. N.p. 10.1.1975. Hrvatska 9.8.1960. Doboj – Bosanski Šamac 29.6.1967. Hrvatska – Ilidža 11.5.1965. Zavidovići 31.8.1954. Zavidovići 30.8.1967. Novi Travnik 1921. – N.p. – Trebinje – Trebinje

Datum i općina stradanja 18.9.1995. Bosanska Dubica 9.10.1995. Mrkonjic Grad 5.10.1992. Tešanj 1992. Bosanski Šamac 2.7.1992. Derventa 10.5.1992. Ilidža 26.6.1993. Zavidovići 11.8.1993. Zavidovići 3.10.1993. Novi Travnik 21.9.1993. Novi Travnik 1.10.1991. Trebinje 1.6.1992. Trebinje

Status Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik

kolovoz 2008.

93

Prezime (ime oca) ime Žabčić (Stjepan) Milan Žabić (Ivo) Božo Žapčić ( – ) Milan Žarić (Ivan) Anto Žarić (Anto) Ivan Žarko (Josip) Vlado Ždrale (Marinko) Dragomir Željko ( – ) Bogdan Željo ( – ) Anka Žepačkić (Božo) Branko Žepačkić (Fabijan) Ivan Žepačkić (Stjepan) Ivica Žepačkić (Nikola) Zorko Žepčan (Esad) Esmir Žilić (Ilija) Alen Žilić (Ana) Anto Žilić (Pero) Dragica Žilić (Ilija) Filip Žilić (Dragan) Franjo Žilić (Ilija) Ivan Žilić (Ivan) Mladen Žilić (Anto) Nikola Žilić (Ilija) Pavo Žilić (Alojzije) Pero Žilić ( – ) Rafael Žilić (Ivo) Stipo Žilić (Jozo) Tomislav Žiško ( – ) Niko Živec ( – ) Josip Živić ( – ) Zdenka Živko ( – ) Bogdan Živko (Branko) Dragutin

Općina stanovanja Stolac Travnik Čapljina Jablanica Jablanica Livno SA - Novi Grad Jablanica Sarajevo Grad Zenica Vitez Zenica Zenica Bosanski Brod Jajce Bosanski Brod Novi Travnik Bosanski Brod Travnik Travnik Konjic Travnik Bosanski Brod Travnik Uskoplje/G.Vakuf Travnik Konjic Travnik N.p. SA - Novi Grad Konjic Bugojno

Datum i općina rođenja 7.4.1963. Hrvatska 10.12.1927. Travnik – Čapljina 1.4.1965. Mostar 3.9.1935. Jablanica 19.11.1964. Livno 5.3.1959. SA - Novi Grad – Jablanica 1920. – N.p. 1955. Zenica 21.8.1967. Vitez 14.1.1970. Zenica 13.12.1954. Zenica 21.7.1961. Bosanski Brod 5.2.1970. Jajce 14.1.1951. Bosanski Brod 1961. Novi Travnik 26.7.1966. Bosanski Brod 18.5.1972. Travnik 19.3.1970. Travnik 12.6.1955. Konjic 17.10.1964. Travnik 28.10.1967. Bosanski Brod 8.1.1958. Travnik – Travnik 23.1.1937. Travnik 30.4.1961. Konjic – Travnik N.p. – SA - Novi Grad – Konjic 24.5.1970. Bugojno

Ž
Datum i općina stradanja 14.6.1993. Stolac 8.6.1993. Travnik 1.6.1993. Čapljina 28.7.1993. Jablanica 28.7.1993. Jablanica 31.7.1992. Livno 13.2.1993. SA - Novi Grad 28.7.1993. Jablanica 1992. Sarajevo Grad 16.1.1993. Zenica 23.1.1994. Vitez 16.4.1993. Vitez 18.8.1992. Jajce 1.5.1992. Bosanski Brod 25.10.1992. Jajce 10.5.1992. Bosanski Brod 28.8.1993. Novi Travnik 18.7.1992. Bosanski Brod 12.10.1993. Kiseljak 7.6.1993. Travnik 15.7.1993. Konjic 21.9.1993. Travnik 12.5.1992. Bosanski Brod 12.10.1993. Travnik 1993. Uskoplje/G.Vakuf 19.9.1993. Novi Travnik 4.7.1995. Glamoč 1.6.1993. Travnik 20.4.1993. – N.p. 2.5.1993. SA - Novi Grad 1991. Konjic 21.7.1993. Bugojno Status Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Prezime (ime oca) ime Živko (Ante) Franjo Živko ( – ) Ivica Živko ( – ) Ljuba Živko (Franjo) Mirko Živko ( – ) Mirko Čiča Živko (Blaške) Slavka Živković (Đuro) Adam Živković (Blaž) Anto Živković (Marijan) Anto Živković (Marko) Dejan Živković (Ivan) Dragan Živković (Petar) Dragan Živković (IvanIgor Živković (Grgo) Ilija Živković (Mato) Joso Živković (Bariša) Jure Živković (Blaž) Marko Živković (Ivo) Marko Živković (Marijan) Marko Živković (Marijan) Mato Živković (Tunjo) Mato Živković (Đuro) Mirko Živković (Tunjo) Pero Živković (Marijan) Vlado Žižić (Krunoslav) Marko Žulj (Jozo) Branko Žulj (Vlado) Darko Žulj (Božo) Drago Žulj (Rafael) Frano Žulj (Božo) Grgo Žulj (VinkoJosip Žulj (Vladimir) Niko

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Bugojno 15.8.1929. Uskoplje/G.Vakuf 18.7.1993. Bugojno Bugojno 1928. Bugojno 7.9.1993. Bugojno Sarajevo Grad 1924. – N.p. 1992. Sarajevo Grad Bugojno 16.10.1963. Uskoplje/G.Vakuf 4.7.1993. Konjic Busovača – Orašje 1991. – N.p. Bugojno 1.10.1910. Posušje 1.7.1993. Bugojno Orašje 10.1.1964. Orašje 19.9.1992. Orašje Orašje 14.1.1960. Orašje 28.6.1992. Orašje Orašje 27.10.1970. Orašje 28.6.1992. Orašje Orašje 15.7.1975. Orašje 19.11.1994. Orašje Bihać 26.7.1970. Bihać 19.3.1994. Bihać Bihać 21.1.1972. Bihać 18.9.1992. Bihać Bihać 2.12.1973. Bihać 22.11.1994. Bihać Orašje 1930. Orašje 19.7.1992. Orašje Orašje 4.8.1958. Orašje 1.11.1992. Orašje Sarajevo Grad 1931. Sarajevo Grad 15.7.1992. Sarajevo Grad Orašje 6.10.1973. Orašje 31.5.1995. Orašje Orašje 1.11.1961. Orašje 6.7.1992. Orašje Orašje 3.10.1968. Orašje 9.12.1992. Orašje Orašje 6.1.1967. Orašje 30.1.1993. Orašje Orašje 23.3.1952. Orašje 15.11.1992. Orašje Orašje 15.11.1966. Orašje 9.12.1992. Orašje Orašje 3.2.1945. Orašje 25.12.1993. Orašje Orašje 12.3.1966. Orašje 23.9.1992. Orašje SA - Novi Grad 18.1.1982. SA - Novi Grad 1.6.1993. SA - Novi Grad Bugojno 8.10.1956. Bugojno 26.7.1993. Uskoplje/G.Vakuf SA - Novi Grad 30.5.1970. SA - Novi Grad 1.9.1992. SA - Novi Grad Bugojno 13.10.1945. Bugojno 4.7.1992. Banja Luka Bugojno 25.1.1960. Bugojno 25.5.1993. Bugojno Bugojno 13.2.1945. Bugojno 4.7.1992. Bugojno Bugojno 11.12.1961. Bugojno 28.7.1993. Bugojno Bugojno 10.1.1975. Bugojno 11.2.1995. Uskoplje/G.Vakuf

Status Vojnik Civil Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

94

kolovoz 2008.

Prezime (ime oca) ime Žulj (Dominko) Pero Žulj (Miroslav) Pero Žulj (Vladimir) Vlatko Žuljević (Niko) Dragan Žuljević (Marko) Goran Žuljević (Karlo) Ivan Žuljević (Anto) Ivo Žuljević (Jozo) Marijan Žuljević (Franjo) Pero Žuljević (Franjo) Slavko Žuljević (Marko) Vlatko Žunić (Anto) Drago Žunić (Tadija) Nikola Župarić (Josip) Drago

Općina stanovanja Datum i općina rođenja Datum i općina stradanja Gračanica 8.4.1952. Gračanica 14.3.1993. Travnik Kupres 15.11.1955. Kupres 6.4.1992. Kupres Jajce 19.7.1968. Jajce 27.2.1993. Bugojno Vitez 27.1.1975. Vitez 14.10.1993. Vitez Vitez 25.9.1964. Vitez 20.9.1993. Vitez Vitez 26.5.1971. Vitez 16.4.1993. Vitez Vitez 7.9.1934. Vitez 25.2.1994. Vitez Uskoplje/G.Vakuf 20.8.1963. Uskoplje/G.Vakuf 29.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf Vitez 23.12.1960. Vitez 7.9.1993. Vitez Vitez 1957. Vitez 30.1.1994. Vitez Vitez 11.7.1972. Vitez 10.6.1992. Vitez Jajce 4.1.1959. Jajce 16.9.1993. Prozor Jajce 30.6.1970. Jajce 11.7.1993. Prozor Orašje 1.11.1966. Orašje 1.5.1992. Orašje

Status Civil Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik Vojnik

Prezime (ime oca) ime Župarić ( – ) Franjo Župarić (Tunjo) Ilija Župarić (Damjan) Ivo Župarić (Drago) Ivo Župarić (Marijan) Ivo Župarić (Vidan) Ivo Župarić (Ilija) Josip Župarić (Šimo) Mato Župarić (Ivo) Pavo Župarić (Ivo) Šimo Župarić (Anto) Vlado Župarić (Franjo) Zlatko Župarić (Anto) Željko Žuža ( – ) Miroslav

Općina stanovanja Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Busovača

Datum i općina rođenja – Orašje 1936. Orašje 1978. Orašje 21.1.1967. Orašje 1935. Orašje 4.3.1945. Orašje 16.3.1963. Orašje 1918. Orašje 29.3.1939. Orašje 1938. Orašje 25.3.1964. Orašje 11.2.1977. Brčko 15.9.1968. Orašje 1978. – N.p.

Datum i općina stradanja 1992. Orašje 1.5.1992. Orašje 29.8.1994. Orašje 13.5.1995. Orašje 1.5.1992. Orašje 1.5.1992. Orašje 3.5.1992. Orašje 1.5.1992. Orašje 1.5.1992. Orašje 19.5.1992. Orašje 2.5.1992. Orašje 29.8.1994. Orašje 2.12.1992. Orašje 3.1.1994. Busovača

Status Civil Civil Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Civil Vojnik Civil Vojnik Vojnik Vojnik Civil

Kulturno i političko okruženje bosanskohercegovačkih Hrvata kroz povijest
Srećko M. Džaja
I. U današnjoj Bosni i Hercegovini žive tri naroda koji su u jezičnom pogledu vrlo bliski, ali imaju različite kulturne tradicije i političke identitete. Tako identitet brojčano najmanjeg od ta tri naroda – bh. Hrvata počiva na pripadnosti zapadnoj civilizaciji te vjerskom i kulturnom zajedništvu s Hrvatima u Republici Hrvatskoj, dok su bh. Srbi dio srpskog naroda u Srbiji i susjednim područjima, čiji se identitet razvio u okvirima bizantske civilizacije i pripadnosti istočnom kršćanstvu. A bh. Muslimani ili Bošnjaci su produkt 400-godišnje osmanske vladavine u BiH i njihov se identitet razvio u islamskim okvirima. Povijest te bh. nacionalne trodijelnosti je vrlo kompleksna, pa ponajviše zbog toga do danas nije našla općeprihvaćeno tumačenje. Umjesto toga svaka bh. nacionalna grupa ima svoju verziju povijesti Bosne i Hercegovine, po kojoj se u povijest Bosne i Hercegovine učitava dominantan položaj vlastite grupe, a ostale grupe promatra vrlo površno, kao Bosni tuđ element odnosno kao uljeze sa strane. Baveći se desetljećima tom problematikom, upoznao sam mitološki karakter tih jednostranih interpretacija te sam pokušao osvijetliti povijesnu stvarnost svake od ovih grupa u njezinu vremenskom nastajanju i međusobnom ispreplitanju. Posebnu sam pozornost posvetio problemu migracija i vjerskih prijelaza – prije svega rekatolizaciji u srednjovjekovnoj Bosni te islamizaciji u osmanskom razdoblju bh. povijesti. S ovom napomenom moja rekonstrukcija bh. povijesti u glavnim crtama izgleda ovako: Od kasnog srednjeg vijeka pa do danas Bosna i Hercegovina je više negoli ijedna druga regija u Jugoistočnoj Europi pozornica intenzivnih seoba i drugih demografskih promjena. U valovima austro-turskih i mletačko-turskih ratova iz Bosne su se sve više iseljavali katolici, a useljavali stočari srpsko-pravoslavne vjere iz središnjih i istočnih balkanskih područja, te pripadnici činovničkog i vojnog aparata iz drugih pokrajina Osmanskog Carstva – koji su, dakako, bili pripadnici islamske vjeroispovijesti ili su to vrlo brzo postajali. Kada je riječ o islamizaciji u Jugoistočnoj Europi, treba istaknuti da su vjerski prijelazi na islam bili najintenzivniji u Bosni i Hercegovini te Albaniji. Zašto je to tako bilo, postat će nam jasnije tijekom daljnjeg izlaganja. Demografske promjene odnosno koncentracija pravoslavlja i islama u Bosni i Hercegovini kroz imigracije i prelaske na islam te iseljavanje katoličkog pučanstva – prouzrokovali su znatan demografski i kulturni lom ili diskontinuitet između srednjovjekovne i osmanske Bosne i Hercegovine. Dosadašnji povjesničari su se, istina, dosta bavili vjerskim prilikama kako u srednjovjekovnoj tako i u osmanskoj Bosni, ali su pritom pitanje brojnih useljavanja i iseljavanja u BiH prilično zanemarili, ponekad i svjesno izbjegavali – da bi na taj način uspostavili razoreni odnosno izgubljeni kontinuitet u Bosni i Hercegovini i osigurali dominantan položaj vlastite nacionalne grupe. Moderna hrvatska i srpska historiografija, koja se počela razvijati u 19. stoljeću, dakle u atmosferi borbe protiv tuđinskih vladavina, posvetila je osobitu pozornost srednjem vijeku – kao kolijevci nacionalnog identiteta. Prema takvu shvaćanju sve ono što se nataložilo pod tuđinskim vladavinama, trebalo bi odbaciti i moderni nacionalni identitet izgrađivati na srednjovjekovnim temeljima. U tu stoljetnu historiografsku bitku između srpske i hrvatske historiografije za Bosnu i Hercegovinu uključila se bošnjačka historiografija sa zakašnjenjem, ali i s pojačanom žestinom u mitološkom isticanju bošnjačkog karaktera BiH, posebno nakon raspada Druge Jugoslavije. Sve se vrti oko pitanja: Koja tradicija – srpska, hrvatska ili bošnjačka ima svoje korijene u srednjovjekovnoj Bosni? Pri tome vjerske prilike u srednjovjekovnoj Bosni igraju odlučujuću ulogu. Obratimo li se povijesnim dokumentima, koji su, nažalost, vrlo oskudno sačuvani, oni nam počinju govoriti o pojavi hereze u Bosni na prijelazu iz 12. u 13. st. Srednjovjekovne će Bošnjane (tako glasi naziv za srednjovjekovne stanovnike Bosne, a oblik Bošnjak pojavljuje se tek nakon osmanskog osvojenja) zbog hereze optuživati i Katolička i Pravoslavna crkva – što znači da pripadnici Crkve Bosanske (tako su zvali svoju crkvu srednjovjekovni bosanski kršćani, koja je i s katoličke i s pravoslavne strane bila optužena zbog hereze) nisu bili ni katolici ni pravoslavci. Moderna historiografija u 19. st. izjednačila ih je s bogumilskom sektom u Bugarskoj i pripisala im radikalni dualizam u shvaćanju svijeta. Ali su svi pokušaji dokazivanja bogumilizma u srednjovjekovnoj Bosni završili na koncu konca u neobuzdanim i nedokazanim nagađanjima. Jer Crkva Bosanska nije bila jedna pobunjenička sekta. Naprotiv, ona je imala sličnu ulogu u srednjovjekovnoj Bosni kao Katolička crkva u srednjovjekovnoj Hrvatskoj ili pak Pravoslavna crkva u srednjovjekovnoj Srbiji. Prema tome, bila je to jedna raskolnička crkva, različita i od Pravoslavne i od Katoličke crkve, ali ne i dualistička sekta, koja bi se radikalno udaljila od pravovjernog kršćanstva i postala – prema bošnjačkim povjesničarima – gotovo bliža islamu negoli kršćanstvu. To bi, prema bošnjačko-muslimanskom tumačenju, bio razlog da su tzv. srednjovjekovni bosanski bogumili tobože u masama prešli na islam. Politička motivacija bogumilizacije Bosne je očita. Time se naime želi uspostaviti duhovni kontinuitet između srednjovjekovne Bosne i današnjih muslimana Bošnjaka, i tako legitimirati i uspostaviti dominantan položaj Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Ali novija istraživanja koja se sve više koncentriraju na ulogu Crkve Bosanske u srednjovjekovnom bosanskom društvu, a ne na njezinu teološku doktrinu, koju su joj njezini protivnici najvećim dijelom podmetnuli, iznose sve više na vidjelo, da teološki otklon Crkve Bosanske od Katoličke i Pravoslavne crkve nije bio velik te da se više radilo o političkim negoli vjerskim sukobima između Bosne i nebosanskih moćnika – prije svega ugarskih kraljeva. U tim sukobima u Bosnu su poslani kao inkvizitori i misionari, najprije dominikanci, čija misija na koncu konca nije donijela poželjne rezultate, pa su koncem 13. st. poslani franjevci. Za razliku od dominikanaca franjevci su se uspjeli prilagoditi bosanskim prilikama pa je franjevačka misija završila rekatolizacijom Bosne i Hercegovine pred osmansko osvojenje. Početkom 15. st. povijesni dokumenti govore okruglo o pola milijuna obraćenika na katolicizam, a polovicom 15. st. da se hereza u Bosni topi kao vosak na vatri. Te paušalne vijesti su, dakako, ponešto pretjerane, ali da nisu izmišljene – za to govore sljedeće činjenice: 1. Upravo spomenuti izvještaji (da se naime bosanska hereza “topi kao vosak na vatri”) na indirektan način pokazuju da se nije radilo o pobunjeničkim upornim bogumilima, nego o kršćanima koji su u svojim shvaćanjima uz stanovite razlike ipak bili bliski katoličanstvu i pravoslavlju, pa su zbog toga lako i prelazili na katoličanstvo ili pravoslavlje (na pravoslavlje poglavito u istočnoj Hercegovini). 2. Kada je riječ o povijesti katoličanstva u BiH kroz 400 godina osmanske vladavine, ne smije se iz vida ispustiti sljedeće: Dušobrižništvo u zemljama pod islamskom vlašću moralo se ograničiti samo na već prisutne kršćane, jer je misionarska djelatnost među muslimanima bila strogo zabranjena i sankcionirana smrtnom kaznom. Prema tome, bosanski su franjevci smjeli djelovati samo među već postojećim katolicima, i u rjeđim slučajevima među pravoslavcima – ondje, naime, gdje je pravoslavno pučanstvo ostalo bez pravoslavnog
kolovoz 2008. 95

klera. Toga su se bosanski franjevci kroz 400 godina osmanske vlasti i držali – izuzmemo li sasvim rijetke slučajeve pojedinačnog tajnog krštavanja muslimana. To znači da se katoličanstvo u srednjovjekovnoj Bosni toliko ukorijenilo da je bilo u stanju preživjeti 400 godina turske vladavine; istina – da se slikovito izrazim – s polomljenim jarbolima, ali nije pretrpjelo brodolom. 3. Slučaj Albanije, koja je u srednjem vijeku bila pretežno katolička zemlja, pokazuje da se katoličko pučanstvo lakše islamiziralo negoli pravoslavno. Glavni razlog leži u tome što je pravni status katolika u Osmanskom Carstvu bio slabiji od pravnog statusa pravoslavaca. Tako su na pr. pravoslavni episkopi od sultana dobivali berate ili povelje o svom imenovanju na taj položaj, dok katolički biskupi nisu bili službeno priznati, nego su morali živjeti gotovo incognito, tj. skriveno s putovnicama u kojima su bili zavedeni kao dubrovački ili neki drugi trgovci. 4. Da bismo objasnili koncentraciju islama u BiH, bogumilska teza je suvišna. U intenzivnoj islamizaciji BiH odlučujući su bili drugi čimbenici. Tu spada orijentalna urbanizacija BiH, koja je bila intenzivnija negoli u Srbiji; zatim iseljavanje i useljavanje pučanstva za vrijeme brojnih austro-turskih i mletačko-turskih ratova – prije svega iseljavanje katolika i useljavanje vlaških stočara pravoslavne vjere. U razdoblju potiskivanja Osmanlija iz Jugoistočne Europe nakon Bečkog rata 1683-1699. došlo je do daljnje koncentracije islama u Bosni. Naime islamsko pučanstvo iz Osmanlijama otetih zemalja najvećim dijelom se naselilo u Bosnu. Kao primjere spomenimo bošnjačko-muslimanskog političara u zadnjem desetljeću 20. st. Aliju Izetbegovića (1925-2003). Njegovi su pređi došli iz Srbije u Bosnu, nakon što je Srbija 30-ih godina 19. st. prestala biti osmanska pokrajina i postala srpska kneževina. Iz svega ovoga slijedi zaključak: Katoličanstvo se ukorijenilo u srednjovjekovnoj Bosni. Ali zbog upravo spomenutih razloga i vjerske diskriminacije pod osmanskom vlašću nije se moglo dalje razvijati, nego je knjižilo brojčane i socijalne gubitke – iseljavanjem katolika ili njihovim prelaskom na islam. Najnižu je točku bh. katoličanstvo doživjelo tijekom Bečkog rata 1683-1699. Munjeviti vojni pohod Eugena Savoyskog u listopadu 1697. kroz srednju Bosnu do Sarajeva izazvao je brojčanu i socijalnu katastrofu. Sarajevo je spaljeno, nestalo je katoličkih trgovaca, a katoličko pučanstvo srednje Bosne se iselilo. U cjelokupnoj BiH ostalo je tek oko 30.000 katolika s tri samostana – Kraljeva Sutjeska, Fojnica i Kreševo – te pet crkava – u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici, Kreševu, Varešu i Podmilačju kraj Jajca. Kroz 18. stoljeće bosanski su franjevci i katolici bili izloženi golemim financijskim opterećenjima. Iscrpljujućim podmićivanjima osmanske birokracije i gajenjem dobrog susjedstva s poštenim muslimanskim susjedima franjevci zaustavljaju prijeteće opasnosti i stvaraju uvjete za preživljavanje katoličanstva u BiH. Zahvaljujući visokom natalitetu a u manjoj mjeri i useljavanju katolika iz pasivnih dijelova Dalmacije koncem 18. st. broj katolika doseže cifru od 100.000, da bi se ta brojka pred austro-ugarsku okupaciju 1878. udvostručila. U austrougarskom razdoblju, dakle između 1878. i 1918. bh. katoličanstvo dalje brojčano raste – opet zahvaljujući visokom natalitetu, ali i useljavanju katolika u BiH iz drugih dijelova Monarhije, prije svega iz 1881. rasformirane Vojne Krajine u Hrvatskoj. Godine 1921. statistika registrira u BiH 453.615 katolika ili 23,58% od ukupnog bh. pučanstva. II. Paralelno s brojčanim i socijalnim opadanjem bh. katolicizma pod osmanskom vlašću tekao je jedan drugi proces – proces kulturnog i nacionalnog zbližavanja katolika BiH, Slavonije, Hrvatske i Dalmacije i njihove konačne integracije u modernu hrvatsku naciju. Taj je proces na paradoksalan način usko povezan sa širenjem osmanske vlasti na hrvatska područja. Naime, osmanska osvajanja nisu samo pokrenula migracije velikih razmjera, nego su kao posljedicu izazvala i korjenite promjene u osvojenim područjima na institucionalnoj razini. U mnogim područjima gotovo je zbrisana katolička organizaci96 kolovoz 2008.

ja. Ali su u ta područja ranije ili kasnije došli kao osmanski podanici bosanski franjevci da preuzmu brigu o preostalim katolicima. Provincija bosanskih franjevaca podijeljena je 1514. na Bosnu Srebrenu (tako nazvanu po svom centru u Srebrenici) u područjima pod osmanskom vlašću i provinciju Bosna Croatiae u neosvojenim dijelovima. Zbog daljnjih osmanskih osvajanja provincija Bosna Croatiae sve se više smanjivala i pomicala prema zapadu, dok se istodobno provincija Bosna Srebrena sve više širila na od Osmanlija novoosvojena područja. Zahvaljujući službenom priznanju bosanskih franjevaca i bosanskih katolika, koje je od sultana Mehmeda II. el Fatiha dobio legendarni fra Anđeo Zvizdović 1463. na Milodražu, omogućeno je dušobrižničko djelovanje franjevcima u osvojenim predjelima Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Srijema i dijelovima Mađarske. U redove bosanskih franjevaca stupali su i kandidati iz ovih nebosanskih krajeva. Oni su – Bosanci i nebosanci – zajednički djelovali pod imenom bosanskih franjevaca među katoličkim pukom Bosne, Hercegovine, Dalmacije, Slavonije itd. i, poglavito u 17. stoljeću, stvarali zajedničku nabožnu pučku književnost, koja će uz dubrovačku književnost postati glavnom sastavnicom hrvatskog modernog književnog jezika. Prema tome, zahvaljujući dušobrižničkom i kulturnom djelovanju franjevaca Bosne Srebrene, koja se u 17. st. protezala na spomenuta područja, stvoreno je kulturno jedinstvo s hrvatskim predznakom ili hrvatskim kulturološkim kodom među južnoslavenskim katolicima. Ali to nije značilo i političko jedinstvo, koje se uvijek ne poklapa i ne može poklopiti s kulturnim jedinstvom. Jer ne samo Hrvati, Srbi i dr., nego čak ni Amerikanci – iz raznih razloga – ne žive niti mogu živjeti u jednoj državi, pa može doći do neželjenih i opasnih nesporazuma ako se ova dva vida stvarnosti pomiješaju i u potpunosti izjednače. Nakon djelomičnog potiskivanja Osmanlija iz Jugoistočne Europe na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće dolazi do podjela Bosne Srebrene na franjevačku provinciju u dalmatinskom zaleđu, koje se našlo pod mletačkom vlašću, te na hrvatsko-slavonsku provinciju pod habsburškom vlašću, i na, sada smanjenu, Bosnu Srebrenu u BiH, koja je ostala i dalje pod turskom vlašću. Ali ovim podjelama nije dokinuto ostvareno kulturno jedinstvo, nego se ono ubrzo pretvorilo u borbu za oslobođenje od tuđinskih vladavina i političku izgradnju moderne hrvatske nacije kroz 19. i 20. st. U toj su borbi nastale dvije moderne nacionalne ideologije među Hrvatima. Jedna od tih ideologija najprije pod imenom ilirstvo, zatim od polovice 19. st. pod imenom jugoslavenstvo postavila je kao cilj kulturno i političko ujedinjenje svih Južnih Slavena u jednu državu bez obzira na njihove različite kulturne, vjerske i državne tradicije. Budući da je koncept jugoslavenstva bio odveć romantično i maglovito zamišljen, u drugoj polovici 19. st. kao alternativa nastao je koncept hrvatstva, koji je u glavama mnogih svojih pobornika dobio svojstva velikohrvatstva. Borbom za prevlast između ovih dvaju koncepata – hrvatstva i jugoslavenstva – opečaćena je cjelokupna hrvatska kulturna i politička povijest 19. i 20. st. Suprotstavljene pozicije između jugoslavista i kroatista još su uvijek nabijene snažnim emocijama, nepoznavanjem stvari i partikularnim interesima, što sve može ozbiljno ugroziti stabiliziranje i budućnost hrvatske nacije. Mišljenja sam, što se više bude stabilizirala Republika Hrvatska, otvarat će se sve veće mogućnost da naši stručnjaci smireno istražuju istinu o nama i o našoj prošlosti. Da, o našoj prošlosti, jer bez istinskog poznavanja prošlosti nema pravoga razumijevanja ni sadašnjosti niti sigurne orijentacije prema budućnosti. Naime, nepoznavanje ovih stvari otežava nacionalni konsenzus i omogućuje protivnicima da siju dezinformacije, nesigurnost i razdor. Svoje izlaganje završit ću s nekoliko napomena o ideologijama jugoslavenstva i hrvatstva. Povijest jugoslavenstva možemo podijeliti u dvije faze: na programatsku i prakticirajuću fazu. Programatska faza započela je polovicom 19. st. i trajala do propasti Podunavske Monarhije 1918. Ta faza još nije solidno istražena ni u hrvatskoj ni u srpskoj historiografiji. Uopćeno se može reći da se u tome razdoblju sanjalo o jugoslavenskom zajedništvu, a malo disciplinirano razmišljalo o konkretnim problemima pri ujedinjavanju, kao što su kulturne i vjerske razlike, tempo ujedinjavanja, federativna ili

unitarna država. Pri tome su hrvatske predodžbe bile okrenute prema federalizmu, a srpske prema unitarizaciji i centralističkoj državi. Kada se 1918. prešlo u prakticirajuću ili realizirajuću fazu, došlo je do sukoba između federalista (pretežno Hrvati) i centralista odnosno unitarista (pretežno Srbi). Cjelokupni politički i kulturni život obiju Jugoslavija – monarhističke i komunističke – odvijao se u tim koordinatama. Koncept nacionalnog hrvatstva predstavljao je alternativu prije svega unitarističkom jugoslavenstvu. Taj je koncept u svojim umjerenim oblicima prihvaćao Jugoslaviju kao federalnu ili još bolje kao konfederalnu državu, u kojoj bi hrvatski identitet dobio odgovarajući prostor, odnosno hrvatski politički, kulturni i gospodarski interesi bili bi osigurani. Ali kako srpska strana nije imala sluha za takva politička rješenja, koncept hrvatstva se usmjerio protiv svakog jugoslavenstva i dosegao radikalne razmjere u velikohrvatski i rasistički koncipiranoj marionetskoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koja je u Drugom svjetskom ratu nastala i nestala. Tako se nacionalni konflikt pretvorio u ideološki konflikt između totalitarnih ideologija fašizma i komunizma. Dok su fašisti u hrvatskom slučaju igrali na velikohrvatsku kartu, komunisti su zadržali u svojim rukama jugoslavističke karte i prilagodili ih svome totalitarnom projektu uređenja novog društva. Kako nam je poznato, koncem 20. st. sve se to srušilo i ostavilo za sobom duboke traume i političko nesnalaženje, koje je posebno pogodilo bh. Hrvate. U previranjima raspadanja Titove Jugoslavije pokazivala je većina Hrvata Republike Hrvatske i Zapadne Hercegovine sklonost podjeli Bosne i Hercegovine i preseljavanju bh. Hrvata iz onih dijelova BiH gdje su oni bili u manjini u dijelove gdje su oni u većini ili pak u Republiku Hrvatsku – u uvjerenju da je Bosna i Hercegovina jedna mala Jugoslavija, pa prema tome i njoj predstoji raspad i podjela. Naprotiv, većina Hrvata Srednje Bosne i Posavine ne smatraju Bosnu i Hercego-

vinu jednom malom Jugoslavijom, nego zemljom s poviješću dugog trajanja i specifičnom strukturom pučanstva, pa optiraju za jednu federaliziranu BiH s osiguranim individualnim i nacionalnim građanskim pravima poput Švicarske. Političke podjele i nesnalaženja Hrvata kada je u pitanju BiH olakšale su uspostavu daytonskog poretka u BiH, od kojega već više od 12 godina cjelokupno bh. pučanstvo trpi samo štete, napose hrvatska strana, čiji je politički i kulturni status izložen stalnim pritiscima ne samo od političkih predstavnika drugih dvaju bh. naroda, nego i od strane međunarodnih posrednika. Za prevladavanje takva stanja i beznađa bezuvjetno su potrebne solidne informacije o stanju stvari, a loše sročena propaganda protiv protivnika ne pomaže ništa, nego može samo štetiti. Točno poznavanje bh. problema važno je za sve Hrvate, jer od uređenja odnosa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne ovisi samo budućnost BiH, nego i Republike Hrvatske. Pogledajmo na zemljovidima kako teče granica između ovih dviju država, pa će nam odmah biti uočljivo koliko su te dvije zemlje geografski i gospodarski upućene jedna na drugu. Kroz diskusiju mogli bismo pokušati produbiti ova pitanja, da bismo postali sigurniji u našim prosudbama stanja stvari koje nas se tiču. Na pr. je li Bosna i Hercegovina jedna mala Jugoslavija? Ako nije, onda pitanje: Zašto nije? Ili pak: Koji bi model države za BiH bio prikladan? Konačno: Zašto se kulturni i politički model jednog naroda međusobno ne poklapaju? U svezi s tim: Mogu li bh. Hrvati zadržati hrvatski kulturni identitet i istodobno biti lojalni građani države BiH? Pod kojim uvjetima? Itd. [Predavanje održano u Duisburgu 2. ožujka 2008. u organizaciji udruge Savez Hrvata Duisburg]

Bosanski Hrvati i hrvatska nacionalna politika
Ivan Bubalo
Između Referenduma i Intervjua – U procesu raspada Jugoslavije i urušavanja komunizma narodi na prostoru bivše države nacionalno su pitanje shvatili kao pitanje svih pitanja. Po sebi je razumljivo da je ono u Bosni i Hercegovini, zbog njezine kompleksne nacionalne slike, poprimilo daleko zaoštrenije forme nego u drugim novonastalim državama. Ovdašnji narodi stajali su pred temeljnom dilemom: odlučiti se za svoju naciju neovisno o postojanju države BiH, ili pak unutar te države. Bosansko-hercegovački Hrvati golemom su se većinom, na referendumu održanom početkom 1992. godine, odlučili za neovisnu, multietničku BiH unutar koje bi, na temelju ravnopravnosti, rješavali i svoje nacionalno pitanje. Hrvatska politika, međutim, nije u tom smislu bila jednoznačna. U poznatom razgovoru s hrvatskim novinarima, objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji u broju od 31. 12. 1991/1. 1. 1992, Tuđman je iznio mišljenje da se sve dublja kriza Bosne i Hercegovine može riješiti u kontekstu trajnog rješenja hrvatsko-srpskih odnosa tako “da se nacionalni ciljevi Srbije ostvare i da ona više nema razloga za ekspanziju, a ujedno bi se Hrvatskoj priključilo njezine krajeve, jer je sadašnji hrvatski perec neprirodan”. Uz to bi mogao ostati “dio ‘zemljice Bosne’ gdje bi Muslimani imali većinu i ta bi država Bosna mogla biti tampon između Hrvatske i Srbije”. “Time bi”, zaključuje Tuđman, “ujedno nestala i kolonijalna tvorevina BiH.” Premda je Hrvatska priznala samostalnu državu Bosnu i Hercegovinu, praktična hrvatska politika u BiH, koja je kreirana u Zagrebu a provođena preko njezinih različitih ovdašnjih ispostava, odvijala se u duhu principa iznesenih u Slobodnoj Dalmaciji. I ona je u biti ostala takvom do danas, s različitim varijacijama i s različitim stupnjem (ne)transparentnosti, ovisno o danim okolnostima. A najveću cijenu platili su bosanski Hrvati, osobito oni iz Posavine, ali i iz ostalih dijelova pod srpskom vlašću, u nešto manjoj mjeri i pod bošnjačkom. Bog ili Nacija? – Istočni grijeh te politike jest apsolutizacija nacionalnoga. Velečasni Emmanuel Sieyés, aktivni sudionik Francuske revolucije koji je svoj crkveni poziv zamijenio ulogom revolucionara, u svojoj poznatoj i utjecajnoj brošuri piše da nacija “egzistira prije svega drugoga”, da je ona naprosto “izvor svega”. Dapače, prema mišljenju toga školovanog teologa njoj pripadaju tradicionalna božanska svojstva: “svemoć, svemudrost i svedobrota”. Tako je u novom vijeku Bog protjeran sa svoga prijestolja a njegovo je mjesto zauzela nacija, dok se kršćanski univerzalizam raspao na partikularne egoizme nacionalnih država. Sada Nacija zapovijeda: “Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!” A kršćanska poruka, premda po svojoj biti univerzalna i nadnacionalna, praktično se pretvara u religiozno-ideološku potporu državno-nacionalne politike. Kada je papa Benedikt XV. 1917. godine poduzeo mirovnu inicijativu za okončanje rata između Francuza i Nijemaca, poznati francuski dominikanac A. D. Sertillanges odbacio ju je riječima: “Sveti Oče, ne treba nam Vaš mir.” Ako je nacija nadomjestila Boga time što je postala ono jedino božanski apsolutno, onda su i sve vrednote u životu i kriteriji djelovanja podvrgnuti jednom jedinom vrhovnom mjerilu: nacionalnom interesu i državnom razlogu. Od toga, dakako, nisu izuzeti ni moralni kriteriji. Na rijetko jasan i neuvijen način izrazio je to politolog Zvonko Lerotić u jednom tekstu u prosincu 1995. te stoga zaslužuje da ga se navede nešto opširnije: “Svi nacionalni pokreti od početka devetnaestog stoljeća pokazuju da narod koji teži slobodi uzima rat i mir, stabilnost i nestabilnost, bogatstvo i siromaštvo, poštenje i lopovluk, istinu i laž, sa stajališta
kolovoz 2008. 97

korisnosti u ostvarenju države. Ni mir nije bolji od rata, ni rat od mira, ni pravda od nepravde, ni nepravda od pravde, ni kreposnik nije bolji od zločinca, ni zločinac od kreposnika, ako ne vode ostvarenju države i nacionalnih snova. I mali, hrvatski narod morao je isto tako prihvatiti dobro koje nije bilo dobro, i nepravedno nad pravednim, i bogatog nad skromnim, i grubost nad plemenitošću, i sramotno nad časnim kako bi svime time uspostavio stoljetni hrvatski san… To je od pamtivijeka bît borbe naroda za slobodu.” Pođe li se od tih načela, onda je, recimo, posve razumljivo što je, na jednoj strani, Posavina – umjesto da se brani! – predana (“da se nacionalni ciljevi Srbije ostvare”) a zauzvrat, na drugoj strani, uzeti neki drugi krajevi kako bi se “neprirodni hrvatski perec” učinio malo prirodnijim. Razumljivo je također što su bosanski Hrvati naseljavani da popune ispražnjene krajeve po Hrvatskoj ili Hercegovini, kao i sve ono što je činjeno kako bi se razgraničilo i antagoniziralo s drugima i uspostavio kompaktan i homogen hrvatski prostor. Jednako je tako razumljivo i to što su bosanski Hrvati kao autohtono stanovništvo preko noći nekim čudnim saltom mortale postali dijasporom u svojoj višestoljetnoj zemlji, a oni koji su se naselili negdje u Hrvatsku prvog se jutra tamo probudili kao “svoji na svome”. Koliko je sve to bilo uspješno sa stajališta upravo nacionalnog interesa, neka ovdje ostane po strani. Ima puno razloga da se u to sumnja. Moral i politika – Međutim, s jednog drugog, temeljnijeg stajališta – ne s izvanmoralnog stajališta nacionalnog interesa, nego s moralnog stajališta općeljudskog dobra naroda i pojedinca u duhovnom, ekonomskom, kulturnom, političkom, naravno i u nacionalnom smislu – čitav je projekt nedvojbeno imao tragične posljedice za bosanske Hrvate. Ostali su bez svoga zavičaja i svoje vjekovne zemlje, ili su pak u njoj postali stranci – bilo u doslovnom, bilo u duhovnom i emotivnom smislu. Raseljenî i prognanî ostali su bez svoje “duše”, svoje tradicije, govora i običaja, bez svoga oblika religioznosti i forme nacionalnog identiteta, a oni koji su još ostali, izloženi su osporavanjima sa stajališta “integralnog” hrvatskog interesa koja dovode u pitanje njihovu samosvijest, samosvojnost i samorazumijevanje. Koliko god to na prvi pogled izgledalo paradoksalno, taj je dio naroda žrtvovan na žrtveniku vlastite nacije. I danas još kad se javi neki rijetki glas koji podsjeti, primjerice, na to da se ne smije dignuti ruke od Posavine, taj glas biva ušutkan kao diranje u nedodirljivo, pogotovo što se time ugrožava eventualna uspostava nikad prežaljenog “trećeg entiteta”. Uostalom – zlurado se prigovara – tako im i treba: i nisu bogzna kakvi Hrvati. A taj se prigovor ne čuje tek od danas ili od jučer. U vezi s četničkim pokoljem u Rami u listopadu 1942. godine, fra Ljubo Lucić, pozivajući se na jedan rukopis fra Mladena Lucića, piše: “Vele da je R. Boban doviknuo Ramljacima koji su mu se tužili da ih kolju četnici: ‘Neka vas kolju, vi niste nikakvi Hrvati’.” Oni su prema vladajućem stereotipu tek bosanski katolici, nacionalno nedovoljno osviješteni, koje su stoljećima pogrešno usmjeravali njihovi fratri – Sultanovi i Titini papučari. Očito je dakle da postoje veći i manji, pravi i sumnjivi Hrvati, da nacionalni interes nije jednako raspodijeljen, da su temeljni interesi jednih žrtvovani partikularnim interesima drugih. Ili, riječima citiranog politologa, očito je da se prihvatilo “dobro koje nije dobro”, i da je prevladalo “sramotno nad časnim” – sve uz pravovjernu nacionalnu retoriku. Nacionalni interes vs. Govor na gori – Iako je novovjekovno apsolutiziranje nacije prekršilo prvu i najveću Božju zapovijed, u Crkvi, začudo, nije dovoljno uočen i posviješten evidentno ateistički karakter toga presizanja. Naprotiv, zadaća se Crkve često razumijeva upravo kao čuvanje vječne vatre nacionalnog bića. A Crkva bi valjda trebala biti čuvarica univerzalne kršćanske poruke i navjestiteljica Božjeg spasenja za sve ljude. Zadnji kriterij njezina djelovanja zadan joj je Isusovim Govorom na gori ili, drugim riječima, vrednotama Kraljevstva Božjega – a ne Kraljevstva “od ovoga svijeta”. Od njemačkog “željeznog kancelara” Otta von Bismarcka, inače uvjerenog protestanta, potječe poznata izreka da se s Govorom na gori ne može graditi država. To se može shvatiti kao upućivanje na radikalnu suprotstavljenost etike apsolutnih moralnih principa i etike odgovor98 kolovoz 2008.

nosti za rezultate koji proizlaze iz javnog djelovanja. Kasniji njemački savezni kancelar Helmut Schmidt problem je sažeo u tezu: “Teolozi se mogu pozivati na čestitost svoga nutarnjeg uvjerenja, političari, naprotiv, moraju preuzimati odgovornost za druge.” Drugim riječima: na području nacionalne politike i sigurnosti, posebno u međunarodnim odnosima u konfliktnim slučajevima, kada se upotreba sile nipošto ne isključuje kao način ostvarenja nacionalnih interesa, bilo bi krajnje neodgovorno doslovno slijediti načela nenasilja iz Govora na gori, na primjer: “Onomu tko te udari po jednom obrazu okreni i drugi.” No, pitanje je djeluje li se i inače u duhu Govora baš doslovnim izvršavanjem tih smjernica. Kada je jedan od sluga udario Isusa pred velikim svećenikom, znamo da ni Isus nije okrenuo drugi obraz nego je prijekorno primijetio: “Ako sam krivo rekao dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?” Što se tiče nacionalne politike, njezin problem, strogo govoreći, ipak nije odnos s Govorom na gori. Govor zacijelo ne sadrži upute za izgradnju države ili vođenje državnih poslova i ostvarenje nacionalnih interesa. Problem nacionalne politike jest odnos prema temeljnim moralnim načelima u javnom životu. Kada se ta načela stave izvan snage, onda se – da spomenem samo neke posljedice – sveobuhvatno ugrožava opće dobro naroda, širom otvaraju vrata korupciji u svim porama društvenog života i uklanja zadnja brana koristoljubivim zloupotrebama vlasti od strane njezinih nositelja, naravno na štetu općeg narodnog probitka. A da bi se to narodu učinilo probavljivim, sve se zavija u zavodljivu nacionalnu oblandu, i prijevara je perfektna. Koliko puta se u ovo vrijeme nakon rata moglo čuti opravdavanje “privatizacije” nacionalnih dobara riječima: “Kad su nas dosad mogli pljačkati drugi, zašto sad ne bi mogli naši?!” Sve što se može pokriti nacionalnom “pričom” – makar se radilo i o takvim pojavama kao što su nekompetentnost i neodgovornost političke klase, raspad vrijednosnog sustava, uništenje gospodarstva, srozavanje kulture i obrazovanja, ili pak ušutkavanje kritičke javnosti, ako se igdje i pojavila – sve se to zamagljuje, izokreće i na koncu prihvaća kao normalno i samorazumljivo, premda nije ni jedno ni drugo. Nasuprot novovjekovnoj makijavelističkoj dogmi o nužnoj nemoralnosti politike, valja reći da je moguća i politika koja se temelji na zadnjim, neupitnim moralnim principima, te da samo ona može izgraditi pozitivno integriranu političku zajednicu u funkciji postizanja dobra za čovjeka. Što se tiče odnosa Crkve prema “nacionalnom pitanju” i njezina “političkog” djelovanja, tu bezuvjetno mora vladati krajnja jasnoća s obzirom na prvu Božju zapovijed. Ništa ne smije ni na koji način – prikriveni, privremeni, ili bilo koji drugi – zauzeti Božje mjesto. Uz to, Crkva ne smije, ni zbog kojih “pragmatičnih” razloga, razvodniti evanđeosku poruku i zaobići obvezujući duhovni sadržaj Govora na gori u smislu slike ljudskog života iz Božje perspektive, odnosno života po volji Božjoj koja je za nju jedino mjerodavna. I tu leži problem koji Crkvu prati tijekom gotovo čitave njezine povijesti – sve od onog prijelomnog povijesnog trenutka kada je kršćanstvo proglašeno državnom religijom Rimskog Carstva. Tada se zajednica vjernika, kojoj je zajedničko temeljno mjerilo za sve njezine članove u principu bio Govor na gori, transformirala u religiju kojoj je – kao i svakoj religiji – bitan kriterij javnog djelovanja postao državni razlog. Naime, javna se uloga religije u svim društvima, osobito predmodernim, svodi na funkciju integracije i homogenizacije društva te na legitimiranje vrijednosno-normativnog sustava i političke vlasti. Budući pak da državni razlog i Govor na gori ne idu skupa (Bismarck je zacijelo znao o čemu govori), Crkva je kroz povijest ulazila u najrazličitije kompromise i aranžmane s političkom vlašću, ne samo da bi preživjela, nego i da bi za svoje zasluge u podupiranju države ili nacije i sama dobila udio u vlasti. Da je pri tome trpjelo temeljno crkveno poslanje, ne treba posebno ni isticati. Teško se oteti dojmu da je Crkva, što iz svojih što iz nacionalnih razloga, u velikoj mjeri pristala na politički projekt o kojemu je ovdje riječ. Jer, kako drugačije, na primjer, razumjeti da je na jednoj strani uglavnom zažmirila na preseljenje bosanskih Hrvata, a na drugoj sa zadovoljstvom gledala na punije crkve u krajevima u koje su se oni doselili?

Zadaća je Crkve, međutim, zastupati univerzalne vrednote Kraljevstva Božjega koje nadilaze sve imanentno i partikularno, pa tako i ono nacionalno. U tom se smislu ona ne smije politizirati, niti staviti u službu bilo koje politike, ponajmanje stupiti u savez s demagoškim realpolitičarima po modelu političkog ili etničkog katolicizma. Međutim, u jednom drugom smislu, u smislu zauzimanja za pravdu, u smislu “opcije za siromahe”, u smislu kritike nepravednih vladajućih struktura u društvu, ona bi se doista trebala “baviti politikom”. Radikalni zahtjevi Govora na gori upućeni su, doduše, prvenstveno pojedincu, ali njihovo prihvaćanje ili odbacivanje ima odlučujuće indirektne posljedice za život svakog društva i zajednice. Moglo bi se zato reći da dobru državu, a takva je valjda jedino dobro mjesto za čovjeka, ipak nije moguće graditi

bez Govora na gori, shvaćenog kao “rezerve duhovne energije za čovječanstvo” (Franz Alt). Bez te rezerve svaki se oblik čovjekova društvenog života izlaže opasnosti da ostane bez svog istinski humanog sadržaja. U jednom intervjuu 1979. godine, Johann B. Metz problem je sažeo na sljedeći način: “Niti se vjeru smije prodati za svjetsku čorbu od leće niti se poradi vjere smije izdati profanu povijest ljudske patnje. U mojim očima kršćanstvo se može izdati ne samo time da ga se pretjerano politizira, nego i time da ga se u srži naprosto depolitizira. Borba za Boga nije nikakva čisto nutarnja borba, ona je i borba za solidarnu ljudskost. Tek time govor o čovjekovoj sličnosti Bogu zadobiva svoju snagu.” Očito, te riječi od prije tridesetak godina nisu ništa izgubile na svježini i aktualnosti, kao ni na univerzalnoj valjanosti.

Pamćenje bez sjećanja
Ivan Lovrenović
Odnos prema ubijenima u ratu najmučniji je moralno-psihološki problem s kojim se nosi naš svijet, poslijeratna Bosna i Hercegovina. Između svetih načela, u koja se svi zaklinju, i uvriježenih oblika prakse, kojih se svi čvrsto drže, vlada u tom svijetu duboka, mučna suprotnost. Sveta načela se uzvišeno deklamiraju sa crkvenih oltara, džamijskih mimbera i političkih govornica, i glase ovako: sve nevine žrtve zaslužuju jednaku sućut i poštovanje, među žrtvama ne smije biti nikakvih razlika (najmanje nacionalnih i vjerskih). Praksa svjedoči sasvim suprotno: samo su naše žrtve vrijedne sućuti i sjećanja; za tuđe ima se tek ignorancija i bešćutnost, često i prijezir. Svi su u takvoj praksi jedinstveni i složni: političari, vjerski službenici, javni radnici, mnogi intelektualci i akademski građani, a najgore je to što joj se priklonio i tzv. obični svijet. Najgore zato, što se moralna obnova (nasušno potrebna u ovako ranjenim društvima, preča i od ekonomije!) zapravo, uvijek začinje i raste odozdo, od običnih ljudi i iz one mreže veza i odnosa koju oni među sobom pletu i grade u svakodnevnici konkretnoga života, izvan doktrinarnih naloga i ograda – političkih, vjerskih ili ideoloških. Paradoks koji leži ispod svega o čemu ovdje govorimo vrlo je jednostavan: nikada nećete dobiti pravi pijetet za svoje, dok ne doživite i ne pokažete pijetet prema drugima. Za sada, ova ukopanost u stav ignoriranja ili obezvređivanja žrtava drugih, i u apsolutizaciju i sakralizaciju žrtava svojih, takva je da predstavlja jednu od najtežih prepreka u kakvoj-takvoj konsolidaciji društva. Dapače, moglo bi se reći da se takvim oblikovanjem odnosa prema žrtvama od njih, žrtava, pravi najsnažniji motiv za održavanje i produžavanje psihologije rata, a ne motiv za konačno smirivanje i pomirenje. Rekoh: oblikovanje odnosa prema žrtvama. To jest ključno. Jer, doista, važno je uvidjeti moment dizajniranja, psihološko-političkog i ideološkog dizajniranja u okviru kojega se motiv žrtve koristi kao ubitačno moćan i efikasan motiv u kolektivnoj mobilizaciji i homogenizaciji. Zato se ne smije dopustiti nastanak bilo kakve emocije za žrtve drugih (inače, ljudski tako prirodne i očekivane) – to bi na održavanje kolektivne (etničke, vjersko-političke) homogeniziranosti djelovalo pogubno subverzivno. I zato ćete u prvim redovima ovakvoga dizajniranja odnosa prema žrtvama uvijek vidjeti svećenike nacije – političare, vjerske prvake, nacionalne intelektualce i pjesnike... U njihovim se iskazima najčešće ponavljaju fraze o krvi, stradanju i patnjama (našim), te o zlodjelima i nepravdama (drugih nad nama). Ovisno o govorniku i o publici kojoj se obraća, u hrvatsko-katoličkom slučaju čut ćete, tako, patetiku o „blagome narodu“ i o „krvlju natopljenoj pradjedovskoj grudi“, u bošnjačko-muslimanskom o devet ili jedanaest ili trinaest genocida, o tolerantnom i suživotu odanom narodu i o zatornim komšijama, a u srpsko-pravoslavnom – o hristoljubivom narodu koji je uvijek u historiji bio žrtvom genocida. Naslov najnovije jednotomne srpske povijesti iz pera nesumnjivoga autoriteta u toj oblasti, Milorada Ekmečića, više je nego indikativan: Dugo kretanje između klanja i oranja – Istorija Srba u Novom veku 1492-1992. Inače, za temu ovoga članka zasljepljujuće je ilustrativna temeljna Ekmečićeva teza o posljednjem „građanskom ratu“ u Bosni i Hercegovini. Parafraziram: ako Republika Srpska jest nastala na genocidu, onda je nastala na genocidu nad srpskim narodom. (Ipak, prije nego što se na ovo nasmijete ili opsujete, nešto opreza nije naodmet, dobro je promisliti: koliko smo, svi u sebi, pomalo ekmečići...) U svojim studijama i knjigama o „politici pamćenja“ u Izraelu suvremena historičarka Edith Zertal piše o tomu kako je izraelska državna ideologija oblikovala pamćenje holokausta tako što je prebrisala pravo na privatno-obiteljsko sjećanje preživjelih, za račun kolektivnoideološkoga pamćenja (pamćenje bez sjećanja). Ona govori, gorko ali odlučna u potrazi za ljudskom istinom i u obrani osobnoga dostojanstva, o „instrumentalizaciji holokausta“, o tomu kako takva politika „odbija priznati preživjele iz holokausta u mjeri u kojoj su oni ljudske individue“. Za učvršćenje državne ideologije na podlozi žrtve, toj su politici potrebni heroji, ne ljudi, piše Edith Zertal. Kad se promijeni ono što treba biti promijenjeno, i oduzme što je za oduzimanje, nalazi izraelske profesorice zapanjujuće su primjenjivi na bosanskohercegovački trostruki (a, zapravo, istovjetni) slučaj. Kada naši svećenici nacije govore o žrtvama (samo svoga naroda, nipošto i nikada o drugima), uvijek je jasno da o žrtvama ne govore „u mjeri u kojoj su ljudske individue“, nego da se radi o instrumentaliziranju žrtava u svrhe a-humanizirane politike pamćenja bez sjećanja. Jedina svrha te politike je da posluži kao cement u homogeniziranju nacije, naspram drugih, jednako homogeniziranih nacija. Ljudski smisao žrtve, smisao (?) i dubina patnje, uspomene na konkretni, pojedinačni ljudski život (koji je, svaki za sebe – neponovljivi mikrokozmos!) u takvoj politici potpuno su prebrisani, prezreni, pogaženi. Državnoj ili nacionalnoj ideologiji žrtve su potrebne kao sredstvo politike a ne kao patnja ljudskoga bića, zato ih ona obezličuje, obezljuđuje, zato su joj potrebni samo brojevi – što veći, to bolje, smatra ona. Eto razloga, grozno prostačkoga ali vrlo žilavoga, zbog kojega se u nas i danas održavaju stari i prave novi viktimizacijski mitovi: 700.000 Srba pobijenih u Jasenovcu, 500.000 Hrvata pobijenih na Bleiburgu, 300.000 Bošnjaka pobijenih u posljednjem ratu... Ništa, čak ni prijezir dušmana, ne oduzima dostojanstvo žrtvama kao ovo „patriotsko“ i „domoljubno“ licitiranje brojevima. Za kraj, umjesto ikakva zaključka, čuvam jednu snažnu, tešku sliku, punu muke i nerješivosti. Mnogo je sličnih u Bosni i Hercegovini, ali ovu znam iz ličnoga viđenja. Trebate se zateći na cesti Lašva – Travnik u ono proljetno doba godine kada Bošnjaci i Hrvati, u jedan, u dva dana, komemoriraju svoje žrtve – jedni u Ahmićima, drugi na groblju s druge strane ceste. To je slika užasne otuđenosti i zarobljenosti, i pitanje: tko je taj koji će ih osloboditi? I hoće li se pojaviti ikada?
kolovoz 2008. 99

Svjetlost vječna svijetlila njima!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful