MATEMATIK TAHUN 4

TAJUK 10 : PERWAKILAN DATA BIDANG : GRAF PALANG

.OBJEKTIF PEMBELAJARAN  Murid akan diajar menggunakan graf palang untuk membaca dan memaparkan data.

 Membina graf palang daripada maklumat yang diberi.HASIL PEMBELAJARAN  Murid dapat menyatakan ciri-ciri graf palang.  Tajuk  Apakah yang diwakili oleh paksi  Mengeluarkan dan menganalisa maklumat daripada graf palang. .

JOM KITA MULAKAN! .

Menyatakan ciri-ciri graf palang Apa yang akan kamu dapat hari ini? Membina graf palang daripada maklumat yang diberi Mengeluarkan dan menganalisa maklumat daripada graf palang .

Menyatakan Ciri-ciri Graf Palang .

TAJUK Masa Menunggu di Klinik Cempaka 60 50 Pemeriksaan Bulanan Sakit/Demam Kecederaan Masa (Minit) 40 30 20 10 0 Jenis Perkhidmatan PAKSI Y PAKSI X .

Mengeluarkan dan Menganalisa Maklumat daripada Graf Palang .

.Soalan :  Klik di sini untuk menjawab soalan.

SOALAN 1 30 MINIT 50 MINIT 40 MINIT .

SOALAN 2 30 MINIT 50 MINIT 40 MINIT .

SOALAN 3 Pemeriksaan Bulanan Sakit/demam Kecederaan .

SOALAN 4 Pemeriksaan Bulanan Sakit/demam Kecederaan .

1 2 3 4 .

1 2 3 4 .

 Tugasan hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan Microsoft Excel. .Tugasan  Sila bina satu graf palang dengan menggunakan maklumat yang diberi.  Sila klik di sini untuk mendapatkan maklumat tersebut.