Dalam arus pembangunan dan kemajuan, yang pesat di jalankan dewasa ini, umat Islam perlu berhati-hati

agar mereka tidak terjatuh ke dalam fitnah yang berlaku secara terang-terangan di hadapan mata mereka serta yang berlaku tanpa di sedari dan tanpa dilihat dengan mata kasar mereka. Islam tidak memusuhi kemajuan dan pembangunan yang dilakukan oleh manusia tetapi Islam menetapkan agar pembangunan dan kemajuan di asas dan dikawal oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S !. Allah S ! telah menegaskan dalam surah al Anfal ayat "#, yang bermaksud$ "Dan ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya harta-harta kamu dan anakanak kamu adalah fitnah (ujian). Dan sesungguhnya Allah di sisiNya balasan yang sangat besar." %arta benda dan anak-anak adalah nikmat daripada Allah S ! sekiranya di urus dan dijaga dengan baik dan mengikut dasar-dasar yang ditetapkan oleh Islam. Seandainya harta benda dan anak-anak tidak diurus dan dijaga dengan baik seperti yang dikehendaki Islam, ia boleh memudaratkan kehidupan seseorang muslim dari segi keimanan dan ubudiyah-nya kepada Allah S ! dan boleh berlaku kelalaian dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai &uslim. Awaslah sentiasa dengan fitnah-fitnah yang berlaku melalui percakapan, fitnah pekerjaan, fitnah aqidah dan ideologi yang menyesatkan, fitnah menyaksikan kemungkaran dan maksiat yang berlaku di hadapan mata kerana semua bentuk fitnah tersebut boleh menghalang dan menyekat pembangunan dan perlaksanaan Islam sebagai ad-din 'sistem hidup(. )mat Islam sendiri boleh menghakis keimanan dan ketaqwaan kita dan sekaligus melemahkan ubudiyah kita kepada Allah S !. Dalam usaha menyekat fitnah-fitnah ini kita perlu memahami dua perkara asas $ *. &emahami Islam sebagai ad-din melalui sumber-sumber yang muktabar atau dalam pengertian lain yang lebih khusus, memahami Islam malalui al+uran dan Sunnah ar-,asul SA . &empelajari Islam daripada ulamakulamak yang jelas kefahaman mereka mengenai Islam serta keilti-aman mereka dengan ajaran Islam dalam sebarang suasana. Dalam memahami Islam kita perlu belajar dan berakhlak Islam serta ilti-am dengan ajarannya. ". &emahami keadaan yang ada sama ada Islamik atau tidak. Dalam perkataan lain memahami realiti dari segi aqidahnya, ibadahnya, syariatnya, akhlaknya dan nilai-nilai lain. Adakah ia berasaskan Islam atau pun tidak. ,asulullah SA mengingatkan kita agar mengelakkan diri daripada terjatuh dalam fitnah yang menimpa umatnya laksana malam yang gelap gelita dengan sabda baginda yang bermaksud$ "Bersegeralah kamu mengerjakan amalan-amalan bagi menolak fitnah yang datang seperti kegelapan malam yang gelap gelita. ada sebelah pagi

Di dalam realiti sekarang.0." )ntuk menjaga diri daripada terjatuh ke dalam keadaan fitnah atau pengaruh kebatilan.asul SA di dalam hadis baginda.asul SA memberi tahu umatnya tentang fitnah kehilangan sifat amanah dan paling susah untuk mendapat seorang yang bermaksud beramanah. telahpun berlaku di dalam realiti kita hari ini. %u-aifah bertanya. Baginda menjawab& harju adalah pembunuh. 1arangsiapa yang menyahut dakwah mereka. Sabda . ada tetapi bercampur dengan 3dakhan50.asul SA dengan katanya$ 0Adakah selepas kebaikan ini akan datang pula kejahatan. wara/ dan sentiasa mengikut panduan Ilahi.0 1aginda bersabda. .+uran yang berbunyi$ 0Sesungguhnya pada diri .0 6ata %u-aifah. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. beramal dengan panduan al. 0&ereka adalah sama warna kulitnya dengan kamu dan bercakap dengan bahasa kamu0.0 1aginda menjawab2 34a5. menjadikan baginda SA dan khulafa ar-. %u-aifah bertanya lagi. Selain itu berlaku pembunuhan di sana sini. 0Apakah selepas ini ada keburukan lagi.0 1aginda menjawab." Sabda . Ilmu telah diangkat atau ditarik balik. 06aum atau golongan yang mengambil sunnah yang lain daripada sunnahku dan mengambil petunjuk lain daripada petunjukku. !aka mereka bertanya& 'ahai (asul" apakah maksud harju. 34a5 ada iaitu pendakwah-pendakwah di tepi pintu meraka. Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu ad-din atau ilmu syarak yang boleh memandu orang Islam kepada kebenaran.asul SA . wahai .seseorang itu beriman dan pada sebelah petangnya ia menjadi kafir dan pada sebelah petangnya ia beriman dan pada sebelah paginya ia menjadi kafir.asyidin sebagai panduan dan ikutan mereka.asul SA bermaksud$ "*eorang manusia masing-masing membuat janji dan hampir tidak terdapat seorang pun yang menunaikan janjinya. 1aginda menjawab. ilmu yang boleh menyelamatkan mereka daripada a-ab api neraka di akhirat kelak." .asul SA itu ikutan yang baik bagi kamu0 dan beramal dengan hadis yang bermaksud$ ")endaklah kamu beramal dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-(asyidin" !ahdiyin selepas aku dan gigitlah ia dengan geraham kamu (yakni peganglah kuat-kuat dan janganlah lepaskan dia. %u-aifah pernah berkata kepada . 01olehkah beri tahu sifat mereka." Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh .asul SA lagi berhubung dengan fitnah yang bermaksud$ "!asa akan menjadi dekat (pendek)" ilmu akan diangkat" fitnah akan lahir" di#ampakkan akan sifat bakhil dan berlaku dengan banyaknya $harju%. 6amu kenal mereka dan hendaklah kamu tentang mereka0. 0Apakah 3dakhan5 itu. mereka akan menolaknya ke dalam neraka. sungguh kurang ulamak-ulamak rabbaniyun 'ulamak-ulamak yang takut kepada Allah S !( yang memuliakan sifat-sifat -uhud.

0Sekiranya sesuatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat 'yakni kehancuran(.asul SA bersabda. 01ila amanah di sia-siakan maka tunggulah kiamat 'kehancuran(." .0 Arabi itu bertanya lagi.0 &aka baginda menjawab. 7irman Allah S ! dalam surah al-An7al ayat "8 bermaksud$ "+agalah olehmu akan fitnah yang tidak menimpa ke atas mereka yang .Seterusnya .asul SA menjelaskan bagaimanakah amanah Allah Subhanahu ata5ala disia-siakan.alim semata-mata dan ketahuilah bahawa Allah sangat dahsyat siksaan Nya. Suatu hari seorang Arabi datang menemui . 01agaimanakah amanah disia-siakan.0 .asul SA dan bertanya. 01ilakah akan berlaku kiamat. maka perlulah umat Islam hari ini memperkuat dan memeperkemaskan benteng pertahanan mereka supaya tidak mudah terpedaya dengan segala macam fitnah yang disebutkan tadi.0 1agi menyekat fitnah yang menyerang umat Islam dari segenap penjuru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful