Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului

1

SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI

Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului

Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului
Afară vremea este mohorâtă, este frig şi în plus azi avem destul de mult de lucru. Ziua care tocmai începe se anunţă pentru noi destul de obositoare. Ştim însă că nu trebuie să ne lăsăm amăgiţi de nicio astfel de asociere de idei şi sugestii nefavorabile, pentru că în realitate fiecare moment al vieţii poate fi o excelentă ocazie pentru a aplica marea taină a a surâsului sincer şi spontan sau, altfel spus, strategia profund binefăcătoare a surâsului! Prin puterea sa tainică, surâsul se oglindeşte în întreaga fiinţă, în întregul trup, astfel încât surâsul sincer şi spontan se reflectă în fiecare parte a fiinţei. Atunci când surâdem, surâsul nostru se oglindeşte într-un anume fel în fiecare parte din totul fiinţei, influenţând-o într-un mod profund şi durabil în bine. Pentru a înţelege cât mai bine acest aspect, trebuie să ne raportăm la misterul corespondenţei Microcosmos-Macrocosmos şi totodată să corelăm aceasta cu străvechile aforisme ale înţelepciunii hermetice care spun: „Totul este în parte şi partea este în tot“ sau „Tot ceea ce este sus este precum tot ceea ce este jos, pentru a se revela în felul acesta miracolul totului“. Altfel spus, marea taină a surâsului ne face să înţelegem că orice surâs spontan şi sincer face fiecare parte componentă a trupului fiinţei să surâdă, la rândul ei, într-un fel tainic şi misterios, printr-o
2 3

SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI

Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului

misterioasă oglindire. Forţa creatoare, tainică a surâsului creator purifică întrun anume fel şi rafinează substanţa fiinţei umane care-l manifestă. Atunci când fiinţa umană este veselă, ea surâde în mod spontan. În arta spirituală, surâsul are o anumită semnificaţie simbolică, el oglindind o stare de fericire transcendentă, de detaşare perfectă şi de control asupra materiei. Pentru marea majoritate a oamenilor, este adeseori uimitor cât de multă bucurie poate să aducă un simplu zâmbet voluntar şi cum poate acesta să ne transforme în mod profund binefăcător perspectiva asupra vieţii! Surâsul creator este un minunat prilej de bucurie atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţi. Atunci când zâmbim în mod spontan, putem descoperi extaziaţi că în realitate, acolo unde oamenii zâmbesc, acolo sunt prezenţi şi se manifestă, în plan subtil, îngerii lui Dumnezeu. Ei chiar inspiră şi impulsionează fiinţele umane pe care le susţin şi le ghidează să fie mereu bine dispuse şi vesele, astfel că putem spune că îngerii sunt întotdeauna prezenţi în fiecare zâmbet creator. Tocmai de aceea, este bine să ştim şi să urmărim să ne amintim cât mai des că întotdeauna bunăvoinţa atrage b u n ă v o i n ţ ă şi determină apariţia stării de bună dispoziţie. În realitate, noi suntem întotdeauna liberi să ne alegem atitudinea lăuntrică
4

şi, într-o anumită măsură, prin intermediul stărilor noastre pozitive şi stenice, putem modula în sens benefic şi atitudinea celorlalţi faţă de noi şi faţă de viaţă în general. De fiecare dată când noi facem să transpară prin zâmbet sau prin gesturi pline de atenţie stările noastre benefice, minunate pe care le trăim, putem determina astfel ca o bună parte din energia binefăcătoare pe care noi o manifestăm să ajungă să îi influenţeze în mod pozitiv şi pe ceilalţi, prin declanşarea unor tainice procese de rezonanţă ocultă® cu sursa macrocosmică a propriei noastre stări benefice predominante. Surâzându-le altora, ne surâdem de fapt şi nouă înşine şi astfel creăm o minunantă atmosferă de destindere şi bucurie. Acesta este o cheie practică pe care nici o fiinţă umană înzestrată cu bun simţ şi inteligenţă nu ar nesocoti-o, pentru că buna dispoziţie ocupă un loc important în rândul bucuriilor vieţii noastre! Surâsul este totodată o punte tainică între suflete. Surâsul apropie fiinţele umane şi face să se trezească şi să se amplifice înţelegerea profundă, bucuria, compasiunea, empatia şi armonia între oameni. Tocmai de aceea, este bine să folosim din plin bunăvoinţa voluntară şi să surâdem, pe cât posibil, în mod firesc tuturor celor pe care îi întâlnim. Acest sfat poate părea greu de aplicat în contextul vieţii moderne şi al interacţiunilor sociale foarte variate şi nu întotdeauna pline de armonie care există în prezent, însă în această direcţie, experienţa multor oameni a dovedit că surâsul este esenţial. El este folosit astăzi chiar ca o metodă terapeutică pentru vindecarea angoaselor, a
5

SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI

Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului

depresiilor, a stresului, a stărilor de apatie şi melancolie, a oboselii sau a epuizării. Unii vindecători care cunosc virtuţile profund armonizatoare ale surâsului sincer şi spontan recomandă pacienţilor lor să trăiască surâzând în fiecare zi, ca şi cum nu ar mai fi victimele tulburările lor, de exemplu ca şi cum nu ar fi timizi, ca şi cum nu ar fi mereu neînţeleşi, etc. Acesta este un mod simplu şi eficient de a ieşi din capcana autoconfirmării maladive a credinţelor negative, fapt care se petrece adeseori în cazul celor care se lasă copleşiţi de tristeţe sau de starea apăsătoare a tulburării cu care ei se confruntă. Prin urmare, putem să ne propunem oricând să ne tratăm cu ajutorul surâsului creator, sincer şi spontan! Putem porni de la premiza că astăzi va fi o zi formidabilă, plasată în mod cert sub auspiciile favorabile ale bunei dispoziţii şi ale fraternităţii. Vom putea porni de acum încolo de la premiza pozitivă că toate persoanele pe care le întâlnim au calităţi şi că trebuie doar să descoperim în fiinţa lor ceea ce este fascinant, captivant, atrăgător sau simpatic. Vom remarca atunci că cei pe care îi vom privi cu sinceritate şi din tot sufletul în acest mod transfigurator vor fi a priori sau vor deveni pe parcurs, în marea lor majoritate, amabili cu noi şi, prin urmare, le vom împărtăşi atunci, cu toată încrederea, stările minunate pe care noi le trăim, zâmbindu-le. Nu este neapărat necesar să facem mărturisiri sau să le povestim celorlalţi ce anume simţim atunci. Uneori este suficient
6

să rostim plini de căldură „bună ziua“, zâmbind totodată şi oferind celorlalţi, în primul rând, surâsul nostru plin de o tainică energie pozitivă. Dacă avem cumva vreun coleg de servici mai puţin agreabil, este necesar în primul rând să realizăm că o astfel de situaţie nu este neapărat cauzată de noi sau de vreun defect al nostru. Probabil că acel coleg se confruntă cu unele probleme personale, de care este jenat şi pe care nu este dispus să le mărturisească sau să le împărtăşească cuiva. Putem fi siguri că îi vom oferi un mare ajutor dacă îi vom zâmbi pur şi simplu, în mod spontan şi detaşat, fără ostentaţie şi fără să aşteptăm nimic în schimb. De asemenea, dacă, de exemplu, casiera pare că se încăpăţânează să nu înţeleagă ce o rugăm, putem să repetăm cu bunăvoinţă ceea ce am spus deja şi să nu uităm să îi zâmbim sau să ne modulăm tonul, pentru a-i transmite astfel bunăvoinţa noastră. Sau dacă fiind la o masă la restaurant ni se pare că ospătarul ne ignoră, trebuie să luăm în considerare şi posibilitatea ca el să nu ne fi văzut şi, cu multă bunăvoinţă, să îi zâmbim şi să îl solicităm din nou. Procedând mai mereu în acest mod, vom constata în plus că recolta noastră de surâsuri va fi mult mai mare. Atunci când vom surâde celorlalţi, va fi necesar să nu uităm să ne menţinem seninătatea şi buna dispoziţie, indiferent de rezultat. Este necesar ca
7

plină de bucurie. Această tendinţă inerţială către confort excesiv este agravată şi mai mult de unele noi forme de manifestare ale societăţii de consum. Un sondaj de opinie realizat în decembrie 2003 în ţările Uniunii Europene.000 9 8 . vom putea ignora astfel. şi semenilor noştri. care ne va aduce numai bucurii! Binefacerile nebănuite ale activităţilor fizice creatoare şi armonioase În prezent. ascensoarele sau scările rulante. în mod dumnezeiesc. indiferent de rezultatul surâsului nostru sincer şi spontan. fără măsură. inferioare. cum sunt comerţul pe internet şi livrarea cumpărăturilor la domiciliu. Procedând în acest mod.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului surâsul nostru să fie întotdeauna însoţit de starea de detaşare. Surâsul nostru sincer şi spontan ne va plasa întotdeauna într-o dispoziţie lăuntrică pozitivă. Multe dintre fiinţele umane care trăiesc în prezent în mediul urban au ajuns în situaţia de a-şi reduce considerabil de mult ocaziile de a face mişcare şi foarte rar sau aproape deloc se mai deplasează dintr-un loc în altul mergând pe jos. trenurile. şi duşmani ai sănătăţii noastre. care elimină până şi minimele necesităţi de deplasare fizică ale omului modern. sincer şi detaşat este ceva uşor şi simplu. iar noi să fim mereu conştienţi că nu facem altceva decât să ne racordăm la sursa infinită a surâsului şi bunei dispoziţii. bădărănia unora mai arţăgoşi sau a celor care se încăpăţânează să se menţină în stări joase. Astfel vom învăţa că a surâde în mod spontan. autobuzele. Puţini sunt cei care realizeză că. de asemenea. sondaj la care au fost chestionate peste 16. pentru a-şi procura unele bunuri de care are nevoie. toate aceste echipamente moderne pot fi. scuterele. Toate aceste echipamente moderne sunt făcute pentru a ne uşura viaţa şi a ne ajuta să avem cât mai mult timp. ce sunt menite să ne îmbunătăţească viaţa: automobilele. din preaplinul căreia dăruim mai departe. de fapt. în marea majoritate a timpului vieţii noastre zilnice folosim tot felul de mijloace şi tehnologii moderne. metroul. încurajându-ne să devenim din ce în ce mai sedentari. Aceasta pentru că surâsul nostru spontan şi sincer ne va face să ne înălţăm imediat deasupra a tot ceea ce există.

Activitatea creatoare a trupului ce este realizată în mod sistematic şi armonios mobilizează şi energizează fiinţa umană în întregul ei şi favorizează astfel atât bunăstarea corporală. în aceeaşi perioadă. dublate de accesibilitatea şi uşurinţa cu care acestea pot fi integrate în viaţa de zi cu zi. pe care le avem în viaţa noastră de zi cu zi. Pentru omul modern coexistenţa tuturor acestor mijloace moderne de trai. dinamizează în mod armonios şi creator resursele trupului şi contribuie prin aceasta la asigurarea unui nivel optim de mobilizare a organismului. Efectele benefice ale unei activităţi fizice constante şi consecvente. practicarea 11 . ei au realizat că acest nivel de activitate fizică zilnică pare să fie mult prea constrângător pentru programul de viaţă al majorităţii oamenilor zilelor noastre. Spre exemplu.8% dintre ei mărturiseau că nu au desfăşurat chiar niciun fel de activitate fizică. aceşti experţi în domeniu şi-au modificat gradat punctul de vedere şi indică astăzi fixarea unor perioade regulate de activitate fizică de intensitate medie.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului de persoane. menţinerea bunăstării şi a sănătăţii psihice şi mentale. Practica sistematică a posturilor trupeşti yoga (asana-e) poate fi de un real folos omului modern prin efectele benefice pe care le generează în fiinţă.4% dintre cei intervievaţi nu practicaseră nici o activitate fizică intensă în cursul ultimelor şapte zile. reducerea riscului de cancer. sunt numeroase şi includ: reducerea riscului de obezitate. a arătat că 57. Astfel. o plimbare cotidiană de 30 de minute realizată în pas alert poate contribui din plin la bunăstarea fizică şi mentală a celui care alege să o realizeze. practicate chiar şi numai 30 de minute zilnic. cât şi exerciţiile yoghine de respiraţie conştientă (pranayama). este binecunoscut faptul că activitatea fizică armonioasă şi creatoare este indispensabilă pentru menţinerea sănătăţii noastre. pe de o parte. prevenirea apariţiei diabetului. poate da naştere unei mari dileme: cum să împăcăm cerinţele de tot felul. pe de altă parte. Or. Atât posturile trupeşti yoga (asana-ele). cât şi pe cea psiho-mentală. De asemenea. reducerea riscului confruntării cu stări de stress sau cu stări depresive. ce poate acoperi în mod armonios necesarul de mişcare zilnică de care are nevoie trupul omului modern. realizarea unui minimum de 20 de minute de activitate fizică zilnic. şi a cerinţelor şi solicitărilor vieţii moderne. realizate zilnic. cu aceste necesităţi fundamentale ale trupului nostru? Oamenii de ştiinţă şi specialiştii în domeniul sănătăţii recomandau până nu demult. Binefacerile sale merg mult dincolo de lupta împotriva problemelor legate de creşterea în greutate sau de obezitate. ce se află în continuă creştere. reducerea 10 riscului de boli cardiace. precum şi reducerea riscului de apariţie a tulburărilor specifice maladiei Alzheimer. menţinerea sănătăţii muşchilor şi oaselor şi implicit prevenirea osteoporozei. Două decenii mai târziu. în vreme ce 40. acum aproape 30 de ani. chiar moderată.

în faţa televizorului. de preferinţă să ne plimbăm printr-un parc sau o grădină. să putem beneficia din plin de binefacerile acestei activităţi fizice. 3. şi atunci când mergem pe jos. Mersul pe jos prin natură. este bine să evităm. vom putea constata gradat că nivelul nostru de energie vitală şi gradul de armonie şi de dinamism vor creşte şi că astfel vom începe să ne simţim din ce în ce mai bine. două sau trei perioade de câte 10 minute fiecare) poate să se dovedească la fel de eficientă. realizată întocmai ca în cazul procedeelor yoghie de pranayama. Atunci când nu este neapărat necesar să ajungem la o anumită oră într-un anumit loc. s-a calculat că simplul fapt de sta în picioare câte o oră pe zi (practică la îndemâna oricui). pe cât posibil. dimpotrivă. să urcăm cu scările rulante sau cu liftul şi să alegem. să urcăm pe jos. poate fi alternat cu scurte perioade de odihnă activă. este bine să urmărim să integrăm în viaţa noastră de zi cu zi câteva sfaturi simple. ne poate ajuta extraordinar de mult ca. în care facem pauze de conştientizare ale stării noastre 13 12 . Şi în acest caz este util să ne fixăm un anumit ritm care să fie cât mai adecvat structurii noastre individuale şi să respirăm într-un mod conştient. respirând aerul proaspăt din preajma acestora. Spre exemplu. pe scări. fapt care este extraordinar de benefic pentru sănătatea trupului nostru. printre trunchiurile copacilor. dacă se realizează aceasta timp de un an. este recomandat să urmărim să facem cât mai multe drumuri pe jos. fiind cât mai relaxaţi. 2. În situaţia în care urmărim să îmbinăm în mod armonios activitatea fizică pe care o implică munca fizică sau deplasarea dintr-un loc în altul cu practica sistematică a procedeelor yoghine specifice sistemului Hatha Yoga. ceea ce nu se petrece în niciun caz dacă rămânem acelaşi interval de timp tolăniţi în mod pasiv într-un fotoliu. Atunci când suntem odihniţi şi nu avem de dus bagaje grele. repartizate în şedinţe scurte (altfel spus. este bine să urmărim să coborâm cu o staţie de autobuz sau de metrou înainte de destinaţia noastră şi apoi să ne continuăm traseul parcurgând pe jos distanţa rămasă. poate arde echivalentul a una sau chiar două kilograme de grăsime pe an. Pentru a putea atinge nivelul de dinamizare fizică de care organismul nostru are nevoie. Priza de conştiinţa cât mai bună asupra respiraţiei. respectând totodată şi modul de viaţă contemporan.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului unor activităţi fizice zilnice. pline de înţelepciune practică: 1. În tot acest timp putem să urmărim să mergem ritmic şi să devenim cât mai conştienţi de respiraţia noastră. De fiecare dată când este posibil şi avem ocazia.

t o t o d a t ă . Acestea sunt doar câteva soluţii practice care pot să ne ajute să luptăm împotriva unor înclinaţii nesănătoase. Tradiţia milenară a sistemului yoga ne oferă o multitudine de soluţii practice. şi anume comoditatea şi chiar lenea! Activitatea fizică regulată. putem realiza relaxarea yoghină completă (shavasana). O astfel de practică este accesibilă oricărei fiinţe umane.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului de dinamizare fizică. Dacă este posbil. După o astfel de tură cu bicicleta. atunci când trebuie să ne deplasăm în oraş sau când urmează să parcurgem distanţe scurte. o mai mare supleţe trupească şi un grad mai mare de vitalitate şi de fericire. 5. când ajungem acasă. indiferent de vârstă sau de specificul ei constituţional. fie să realizăm unele posturi trupeşti (asana-e) despre care ştim că sunt adecvate perioadei ce urmează imediat după ce am luat masa. poate asigura un minim necesar de dinamism a fiinţei. bunăstarea noastră generală. conferindu-ne o mai bună sănătate fizică şi mentală. conştientizănd nivelul crescut de energizare trupeasă survenit. atunci când este posibil. ce este totodată profund armonizator. zilnică. realizată cu entuziasm şi bucurie. reducând riscurile apariţiei tulburărilor de sănătate şi ea ameliorează. în loc să folosim mijloacelor de transport în comun sau automobilul. fie să alegem să facem o plimbare scurtă şi uşoară la scurt timp după ce am luat masa. cum ar fi de exemplu postura trăznetului (vajrasana). 15 14 . plimbare ce va avea un excelent efect de stimulare a digestiei. urmate de practica a minim 3 posturi trupeşti (asana-e). întocmai ca şi în perioadele specifice de conştientizare ce se realizează între două execuţii succesive ale unor posturi corporale yoghine (asana-e). care sunt uşor adaptabile la viaţa modernă şi care ne permit să putem avea un ritm constant şi zilnic de activitate fizică armonioasă şi totodată creatoare. De fiecare dată după ce mâncăm. este bine să alegem să mergem cu bicicleta. care sunt din nefericire mult încurajate de civilizaţia modernă. 4. ne sporeşte speranţa de viaţă. să urmărim să ne ferim de tendinţa către inerţie şi pasivitate care ar putea să se manifeste şi să urmărim. Integrarea zilnică a seriei de exerciţii fizice de încălzire (purva karma).

Dacă. nu este întotdeauna uşor să ne păstrăm pe parcursul întregii zile buna dispoziţie care însoţeşte de obicei începutul matinal. spre exemplu. mijloacele de transport în comun sunt mai mereu înţesate de călători. Ideea-forţă principală după care ne vom călăuzi este următoarea: „ceea ce nu putem transforma imediat. urmărind să cultivăm în mod conştient şi cu tenacitate să dobândim gradat şi apoi să manifestăm starea superioară de acceptare înţeleaptă. Ne vom focaliza atenţia interioară în mod preponderent asupra anticipării pozitive a unei stări plăcute la care aspirăm şi care ne aşteaptă în viitorul apropiat. putem recurge cu succes la câteva elemente practice din tradiţia milenară yoghină. putem să folosim cu inteligenţă timpul care altfel ar fi pierdut şi să 16 17 . dar este posibil ca aplicarea lui concretă să nu fie întotdeauna de ajuns (mai ales în etapele de început ale unei astfel de practici) pentru a contracara fluxul emoţiilor negative care ne-ar putea asalta. Trebuie în acest sens ca atunci când remarcăm că. să urmărim să ne îndreptăm în mod selectiv şi voluntar atenţia într-o altă direcţie decât cea care tinde să ne acapareze în mod spontan şi neplăcut atunci. Pentru a evita aceasta.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului Este minunat să anticipăm bucuriile şi plăcerile benefice ale zilei cHIAR DE DIMINEAŢĂ Atunci când locuim în oraş. Acest sfat este plin de bun-simţ. Există însă şi o altă recomandare practică. este mai bine să acceptăm cu înţelepciune într-o primă etapă”. care este plăcută şi totodată uşor de pus în practică. de încordare sau de nervozitate încă de la primele ore ale zilei. în anumite condiţii defavorabile. iar timpul ne lipseşte parcă din ce în ce mai mult atunci când este necesar să ne deplasăm prin aglomeraţie dintr-un loc în altul. Este prin urmare foarte probabil să ne confruntăm uneori cu stări de stres. suntem blocaţi mai multe ore în şir în traficul auto dintr-o zonă aglomerată sau dacă suntem nevoiţi să rămânem mai mult timp într-o gară ca urmare a unei greve neaşteptate a lucrătorilor. Ploaia bate uneori în rafale. în fiinţa noastră începe să se instaleze starea de stres.

În plus. Ce deliciu! 19 . Din punct de vedere practic. Aproape în fiecare dimineaţă sau poate la fiecare sfârşit de săptămână. Să luăm exemplul blocajelor în traficul auto. ştiind că aceste călătorii sunt de regulă epuizante pentru marea majoritate a oamenilor. O asemenea bucurie trăită cu anticipaţie va genera în fiinţa noastră stări de fericire ce ne vor permite să trecem până la urmă cu bine peste o astfel de călătorie istovitoare! În viaţa de zi cu zi. care sunt cel mai adesea extrem de stresante pentru marea majoritate a oamenilor. cu anticipaţie. În acest mod. Vom indica în continuare câteva sfaturi practice pentru a minimiza şi chiar elimina efectele neplăcute ale eventualelor confruntări cu situaţii de acest gen. şi în timp ce o citim. De exemplu. ne putem imagina cu mare plăcere ce anume vom alege din meniu sau ce fructe proaspete vom consuma. ne pomenim la un moment dat blocaţi în trafic. ar fi foarte indicat să avem mai mereu la noi o carte (cum ar fi cele care au fost primite ca materiale gratuite de vacanţă în taberele din anii precedenţi). ne vom acorda o anumită recompensă binemeritată pentru momentul sosirii. în care putem asculta în tihnă înregistrările alese. cunoscând totodată şi virtuţile lor revigorante şi terapeutice speciale.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Binefacerile nebănuite ale activităţilor fizice creatoare şi armonioase citim cărţile spirituale sau broşurile ale căror informaţii dorim să le asimilăm. fără să putem spera prea curând la o ameliorare a posibilităţilor noastre de deplasare cu maşina. pierderea de timp al cărei spectru se profilează în astfel de situaţii se transformă fulgerător într-un moment privilegiat. De asemenea. am putea rezerva o masă la un restaurant cu meniu vegetarian din apropiere sau am putea merge în cel mai apropiat loc în care se găsesc de vânzare fructe şi legume proaspete şi delicioase. Este bine ca de fiecare dată când plecăm la drum să manifestăm spirit de prevedere. Cum prevederea este mama înţelepciunii. fiind totodată cu anticipaţie foarte bucuroşi de alegerea înţeleaptă pe care noi am făcut-o datorită prevederii. în timpul aşteptării în maşină. putem profita de răgaz pentru a porni CD-player-ul. pe malul mării. bară la bară. pentru a fi pregătiţi pentru o asemenea eventualitate. De multe ori. această metodă este încă şi mai eficientă. De exemplu. să ne vizualizăm totodată întinşi plini de încântare la Soare. vom şti apoi să acţionăm în consecinţă. pentru a nu fi luaţi pe nepregătite de această posibilă neplăcere. pentru a ajunge la destinaţie este adeseori necesar să ne deplasăm cu maşina. 18 să alegem şi să luăm cu noi câteva CD-uri care conţin înregistrările unor conferinţe sau exemplificări spirituale pe care dorim să le ascultăm sau să le reaudiem. În momentul în care circulaţia încetineşte. într-un mod inevitabil. este bine ca înainte de a pleca la drum. Înainte de a pleca la drum. noi mai putem aplica încă o strategie favorabilă.

adeseori poluat. bogate în vegetaţie. în care se simt plăcutele miresme provenind de la florile plantelor proaspăt înflorite. străzile înguste şi periferice unde maşinile merg cu viteză redusă sau staţionează cu motorul pornit sau orice zonă de trafic auto intens. în aer liber: realizarea posturilor corporale (asana-e). atunci când. atunci când de regulă traficul auto este mai redus. sau eventual alergarea de dimineaţă ori plimbarea de după-amiază. Vom alege pentru aceasta orele răcoroase ale zilei (dimineaţa foarte devreme sau seara târziu). realizând periodic anumite 21 20 . care este cu totul dăunător. Vom evita să realizăm la aceste ore de trafic auto intens activităţile fizice pe care le realizăm de regulă în exterior. a respira conştient. generate în special de emanaţiile toxice ale automobilelor. în mare măsură la sfârşitul după-amiezii se înregistrează cele mai mari niveluri de poluare. este cât se poate de plăcută şi binefăcătoare. nu doar în delicioasele dimineţi de vacanţă. cu miros respingător de dioxid de carbon. În primul rând. spre deosebire de un aer greu. de asemenea. urmând câteva recomandări simple. O gură de aer proaspăt. De asemenea. Să deschidem oare fereastra şi să ne umplem plămânii cu aerul adeseori viciat din atmosfera oraşelor oricând şi oricum? Se ştie că mai ales dimineaţa şi. cum sunt parcurile sau grădinile. este foarte indicat să ne împrospătăm zilnic aerul din casa în care locuim. ce este încă respirabil! În viziunea tradiţională a sistemului milenar yoga. ne găsim departe de aglomeraţia urbană. Pentru realizarea acestor activităţi vom urmări să ne deplasăm periodic în zone naturale. iar specialiştii în probleme de mediu ne sfătuiesc să evităm să respirăm un astfel de aer viciat.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Binefacerile nebănuite ale activităţilor fizice creatoare şi armonioase Este bine să respirăm în fiecare zi un aer cât mai curat şi proaspăt Să te trezeşti în fiecare zi îmbăiat de lumina soarelui şi apoi să respiri cu nesaţ aerul proaspăt al dimineţii! Iată un vis care ar putea deveni realitate în tot timpul anului. cel mai adesea. este necesar să evităm zonele extrem de poluate: marile artere urbane. practica procedeelor de respiraţie conştientă (pranayama). încărcat cu oxigen. Dată fiind această situaţie defavorabilă pe care o generează marile aglomerări urbane. Nimic nu ne împiedică atunci să profităm de ocazie pentru a inspira un aer mai bun. amestecat cu azot. ne putem întreba cum să procedăm.

chiar şi în zonele urbane. Atunci când suntem în mijlocul naturii. suntem înfioraţi de o stare de bucurie şi de intimitate cu farmecul naturii. de preferinţă dimineaţa devreme. Ce poate fi mai preţios decât o perlă de rouă. în care vegetaţia. care sunt mai răcoroase decât celelalte. picăturile de rouă sunt totuşi bine prinse de firele de iarbă sau de petalele florilor. chiar dacă peste noapte nu a plouat. în grădină sau la munte. este bine să facem exerciţiile de pranayama mai ales dimineaţa.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Este minunat să anticipăm bucuriile şi plăcerile benefice ale zilei care tocmai începe procedee specifice de pranayama reprezintă o practică deosebit de utilă pentru menţinerea sănătăţii. care prinde formă şi care este asfel retrezită în noi. totodată. roua de pe frunze înviorează întreaga ambianţă a unei asemenea dimineţi reconfortante şi răcoroase. Dacă locuim într-o zonă urbană aglomerată. micile picături de rouă acoperind iarba şi împrăştiind mici raze strălucitoare diafane şi argintii care strălucesc în lumina blândă a dimineţii. măcar o dată poate. pentru a putea realiza astfel procedeele de pranayama. Formată prin condensarea vaporilor de apă din atmosferă. Prin urmare. Atât de fragede încât o rază a Soarelui este de ajuns ca să le facă să se evaporeze. În cazul în care locuim la bloc şi avem balcon la camera în care locuim. vom urmări să să aducem în acel spaţiu şi să îngrijim acolo o serie de plante viguroase. copacii şi plantele naturale sunt în număr foarte mic. este bine ca atunci când urmărim să realizăm procedeele de respiraţie conştientă (pranayama) să alegem un loc cât mai favorabil acestei practici. atmosfera plăcută şi pură a orelor timpurii ale unora dintre dimineţile senine de vară. este foarte bine să 23 22 . A bea dimineaţa câteva picături de rouă de pe o frunză curată a unei plante este o adevărată plăcere şi. cum ar fi de exemplu o grădină. Puţini sunt cei care ştiu însă că roua este totodată un minunant elixir. plantele şi arborii. la ţară. o veritabilă binefacere pentru trup! A bea roua dimineţii de pe flori este întrucâtva visul unei stări paradisiace. când Soarele de-abia s-a trezit. Pentru a beneficia de un aer cât mai bun este bine să realizăm procedeele specifice de pranayama într-o încăpere bine aerisită. care să ne ajute la crearea unei ambianţe naturale cât mai sănătoase şi să realizăm procedeele yoga într-o astfel de oază de viaţă şi sănătate. un parc sau un loc din imediata apropiere a unei zone în care sunt mai mulţi copaci. pe care o savurăm cu delicateţe de pe petalele unei flori sau de pe o frunză delicată a unei plante aromate? Atunci când descoperim în zori. Privind atunci cu atenţie vegetaţia. parcă aşteptând să fie culese de noi. La orele timpurii ale dimineţii. aerul este mult mai curat. Să ne deschidem către o experienţă divină inefabilă minunată: să gustăm atunci când este cu putinţă roua de dimineaţă Fiecare dintre noi am contemplat. am remarcat probabil că pe frunzele lor se adună mici picături de apă. atunci când temperatura scade până la punctul la care vaporii ajung la saturaţie. înainte de ora la care traficul autovehicolelor începe să devină intens. ce poate fi băut cu multă plăcere într-o astfel de dimineaţă.

fie indirect. binecuvântare celestă sau perlă alchimică. cu trupul complet nud. În România. oprindu-ne în dreptul unor flori şi sorbind uşor roua adunată pe petale. roua din cer. şi tot aşa preţ de câteva minute. În acest sens. de pe care putem aduna alte câteva picături de rouă. până la începutul secolului al XIX-lea. organizaţia OPUR (Organizaţia pentru utilizarea picăturilor de rouă) a reunit o serie de cercetători din lumea întreagă în jurul unui proiect promiţător: producerea picăturilor de rouă graţie condensatoarelor create de către om şi optimizarea recoltării lor pentru aprovizionarea ţărilor aride. Pentru a o recolta. încă uşor uzi pe picioare. apoi mergând mai departe şi găsind o frunză umedă. era emanată din pământ sau era produsă de plante? Înfiinţată în 1999. În Evul Mediu. După ce am savurat roua de pe mai multe flori şi plante. soră a cerului. pe zonele afectate. pentru a prelua în felul acesta roua pe trupul lor. la ţară. şi să sărbătorim bucuria unei astfel de dimineţi realizând acest mic ritual de savurare a picăturilor de rouă în zori de zi. salivă a astrelor. pe cât posibil. De asemenea. Fiică a nopţii. Aceşti cercetători.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Este bine să respirăm în fiecare zi un aer cât mai curat şi proaspăt urmărim să nu pierdem. oare. prin iarba umedă de dimineaţă. roua era considerată în trecut ca fiind un excelent remediu. Dar progresul aparaturii ştiinţifice şi progresul tehnologic din ultimul timp au făcut ca numeroşi savanţi să se intereseze mult mai îndeaproape de acest fenomen misterios. curată. Roua ce le îmbăia astfel întreg trupul le conferea frumuseţe. ne putem întoarce acasă. care avea capacitatea de a vindeca bolile de piele. prin colectarea şi folosirea ei ulterioară la realizarea unor preparate naturale pe bază de plante de leac. mai ales în serile de vară ce se anunţau mai răcoroase decât celelalte. roua era folosită fie direct. de altfel 25 24 . nicio astfel de ocazie minunantă. pe care o întindeau de cu seara peste iarbă şi frunzişuri. tinerele fecioare obişnuiau în trecut să se rostogolească dezbrăcate. şi ne putem întinde pe pat sau pe o saltea pentru a ne relaxa şi pentru a conştientiza efectele înviorătoare şi profund regenerante ale savurării şi ale contactului cu picăturile de rouă. Roua a rămas. prin picurarea ei pe zonele afectate. o enigmă pentru ştiinţa fizicii. ce erau după aceea folosite şi ele pentru tratarea anumitor boli ale pielii. alchimiştii atribuiau puteri speciale acestei ape cu totul speciale ce rezultă în urma condensării vaporilor de apă. putem merge câteva minute cu picioarele goale prin iarba umedă. Atunci când toată lumea încă doarme. acest subiect a rămas mult timp cantonat în domeniul miraculosului. Cădea. farmec şi armonie trupească. în cameră. se foloseau de o bucată de ţesătură naturală uscată şi curată. Ei întrebuinţau roua pe ca unul dintre ingredientele majore în elaborarea preparatelor alchimice. fiind aplicate sub formă de comprese.

De exemplu. Proiecte similare sunt în studiu în Maroc. de fapt. ceea ce ar permite colectarea a între 1.200 şi 6. Ea produce aproape 350 de litri de apă potabilă pe noapte atunci când condiţiile sunt întrunite: când bate un vânt slab. roua este un remediu remarcabil. de exemplu cu o lăţime de 60-80 cm şi o lungime de 1 metru. picăturile de rouă strînse pe frunzele plantelor şi apoi. Acest sistem gigantic de condensare acoperă o suprafaţă totală de 12. roua colectată dimineaţa de pe frunzele de creţişoară (Alchemilla vulgaris) este foarte utilă pentru ameliorarea inflamaţiilor care pot să survină la nivelul organelor genitale feminine. indiferent de suportul pe care ea se formează. poate fi utilă ca adjuvant în calmarea crizelor biliare sau în ameliorarea durerilor ce apar în feluritele disfuncţii hepato-biliare. pentru multiplele ei efecte binefăcătoare. înainte de a fi îmbuteliată. specifice plantei pe care ea s-a format prin condensare. a mâncărimii. Fiecare dintre noi putem să realizăm un mini-colector de rouă. putem pur şi simplu să culegem. apoi dirijată către nişte compartimente unde este filtrată şi apoi dezinfectată. după ce am adunat suficientă rouă. ce poate fi folosit atât pentru amplificarea stării de vitalitate generală. şi poate fi folosită fie intern (înghiţită). fie extern. Placa trebuie să fie prevăzută la baza sa cu un mini-jgheab colector. situat la capătul inferior al acestui mini-jgheab. Acest tip de rouă poate fi folosită intravaginal de către femei. cu răbdare şi atenţie. Roua este. a iritaţiilor ori a inflamaţiilor pielii şi în special pentru îmbunătăţirea netezimii şi a strălucirii pielii şi a tenului.000 de litri de apă în fiecare noapte. pe anumite zone ale pielii. sau chiar de pe frunzele legumelor din grădină. local. o placă de inox mai mare. sau. Roua este condensată. jgheab în care roua care se produce prin condensare se prelinge şi apoi se scurge într-un recipient de sticlă. Cu un astfel de mini-colector putem aduna uneori chiar un păhărel de rouă în dimineţile favorabile. iar noaptea este senină. fiind atunci utilă mai ales pentru proprietăţile ei depurative. Roua colectată pe frunzele anumitor plante cu virtuţi terapeutice se impregnează într-un mod specific cu rezonanţa acestora şi astfel capătă în plus anumite calităţi tămăduitoare. folosind un vas de inox curat. Corsica şi Polinezia. să o bem sau să o aplicăm 26 local. pe care îl lăsăm afară de cu seara.000 metri pătraţi. fiind folositoare în tratarea inflamaţiilor. înclinată la aproximativ 30 de grade. 27 . cât şi în cursul proceselor de vindecare naturală cu ajutorul plantelor de leac. tonice. O astfel de iniţiativă se prezintă ca foarte promiţătoare pentru un viitor apropiat. Roua colectată de pe frunzele de troscot (Polygonum aviculare) sau de iarbă grasă (Portulaca oleraceea). pe care o plasăm la o înălţime de 20-30 cm de la sol. în Croaţia. tot de inox. regenerante şi chiar antianemice. eventual. întocmai ca şi jgheaburile de la acoperişurile caselor. au hotărât să adune în recipiente din sticlă preţiosul lichid. Dacă nu dorim să facem niciun fel de amenajare de acest gen. pe partea ei mai lată.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să ne deschidem către o experienţă inefabilă divină minunată neobişnuiţi în rândul savanţilor moderni prin preocupările pe care le aveau. Însă. în care roua să poată fi folosită în viaţa de zi cu zi a omului. un minunat remediu natural. Ei au construit pentru aceasta în India o „uzină“ pentru colectarea picăturilor de rouă.

Numeroase studii moderne au revelat că mersul rapid.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să ne deschidem către o experienţă inefabilă divină minunată Douăzeci de minute de mers rapid şi armonios care trebuie să fie realizat pe cât posibil în fiecare zi Dacă nu ne place alergarea (jogging-ul) şi am decis o dată pentru totdeauna că sportul nu este pentru noi. este de fapt mult prea bogat pentru cei care duc o viaţă sedentară. Mersul pe jos rapid şi armonios nu necesită nici abonament la vreun club. Or. practica zilnică a mersului rapid şi armonios este activitatea cea mai simplă şi cea mai eficientă. nici echipament special. putem fi totuşi liniştiţi. Este soluţia ideală pentru majoritatea dintre noi. nici măcar un program precis. Tabloul caloriilor consumate pe oră în cadrul unor activităţi determinate Activitate cotidiană somn sau relaxarea în poziţie orizontală statul pe scaun statul în picioare mersul pe jos mersul cu maşina mersul cu bicicleta (pe traseul casă-serviciu şi cumpărături) activităţi casnice serviciu uşor (infirmieră. pilot) 28 29 Cheltuieli energetice pe oră în calorii 60 kcal 70 kcal 85 kcal 175 kcal 85 kcal 250 kcal 200 kcal 250 kcal 300 kcal . care este realizat timp de o jumătate de oră pe zi. producţie) serviciu greu (construcţii. ce este realizat în medie timp de 20 minute pe zi. Pentru a atenua acest risc. care conţine în medie aproximativ 40% calorii. are asupra tonicităţii trupului efecte benefice care se aseamănă cu cele ale unui dans vioi. regimul nostru alimentar modern. Mersul pe jos realizat rapid şi armonios timp de 20 de minute pe zi oferă mult mai multe beneficii pentru sănătate decât realizarea unor exerciţii atletice solicitante. căci specialiştii în domeniul sănătăţii nu ne-au exclus din sfera preocupărilor lor. Pentru a ne menţine greutatea trupească optimă este necesar ca „energia cheltuită să compenseze energia absorbită“.

SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Douăzeci de minute de mers rapid şi armonios realizat pe cât posibil în fiecare zi Activitate sportivă mers rapid alergare (jogging) la 6-7 km/h alergare înot (nataţie) skateboard. care există pretutindeni la nivelul solului şi care sunt manifestate din plin. din când în când. aproape complet imobilizate. şi de asemenea ne pune în contact direct. ale căror zone reflexogene beneficiază. Aceste energii telurice binefăcătoare ne regenerează fiinţa şi ne purifică aura de anumite energii subtile nocive nefaste. în urma mersului desculţ pe jos. cel mai mult de pe urma contactului direct cu solul. prin intermediul tălpilor. patine cu rotile step aerobic squash exerciţii de dezvoltare a musculaturii tenis spinning cardio fitness baschet abdo-fesiere. Scoţând încălţămintea din picioare. prin parcuri sau prin natură şi chiar prin oraş. ceea ce are un efect benefic asupra întregului trup. cu energiile subtile telurice. permitem degetelor de la picioare să fie libere. în realitate. cu picioarele goale Mersul pe jos cu picioarele goale este una dintre activităţile recreative care au început să fie din ce în ce mai mult apreciate în întreaga lume în prezent. profund binefăcătoare. de fapt. mai ales atunci când suntem în natură. Podologii ne sfătuiesc totuşi să mergem pe jos desculţi doar în 31 30 . deoarece mersul pe jos fără încălţăminte stimulează zonele reflexogene ale picioarelor. Multe pagini ale unor sute de site-uri apărute pe internet apreciază beneficiile şi totodată plăcerea mersului pe jos cu picioarele goale. Ţinute prizoniere în pantofii. în special asupra spatelui şi a genunchilor. de regulă. iar bolta plantară este stimulată în mod direct şi armonios. callanetics. shape-up ciclism în ritm rapid Cheltuieli energetice pe oră în calorii 250 kcal 450 kcal 650 kcal 350 kcal 450 kcal 700 kcal 800 kcal 400 kcal 400 kcal 850 kcal 600 kcal 500 kcal 350 kcal 350 kcal Să îndrăznim. A merge desculţ pe jos este. picioarele sunt. un excelent mod de a ne menţine în formă. Simpatizanţii mersului pe jos fără încălţăminte consideră că acesta permite redescoperirea unui mod natural de viaţă. să mergem pe jos.

vom constata astfel. Vom lua cu noi pansamente. 33 . Peluza ori gazonul par a fi locurile cele mai indicate pentru a face primii paşi în aer liber. sunt foarte pasionaţi de acest gen de drumeţii uşoare. nisipul sau pietrişul încins de soare. cu condiţia să fim bine îmbrăcaţi. realizate prin intermediul mersului pe jos ce este realizat desculţ. Cu cât mai des vom urmări ca mersul nostru desculţ să fie cât mai suplu. plaja. Nu este cazul să ne aventurăm desculţi în zone periculoase. ne vom putea bucura din plin de multiplele binefaceri ale mersului desculţ pe jos. Elveţienii. căci aceasta ar putea declanşa o inflamare a piciorului. cu o musculatură armonios dezvoltată şi sănătoasă. permit trupului să beneficieze de multiple alte avantaje şi ne ajută să ne dezvoltăm picioare puternice şi sănătoase. De asemenea. bineînţeles. Aşa că am putea începe practica mersului desculţ în parcul cel mai apropiat de casă? Ne vom scoate atunci pantofii şi vom merge astfel măcar zece minute. În schimb. păşunile. agil. din ce în ce mai viguroase. Dar atenţie. vom evita solul prea fiebinte. mai ales dacă acesta este pietros. Vom vedea că mersul pe jos desculţ este în realitate o mişcare deosebit de plăcută. Temperaturile scăzute nu sunt 32 neapărat o problemă. fiind o minunată modalitate naturală de relaxare imediată. că în aceste condiţii va fi mult mai uşor pentru toate celelalte tendoane şi articulaţii să menţină o stare optimă de echilibru corporal. realizate desculţ. Seara ne vom face timp să ne masăm uşor picioarele cu o cremă hidratantă sau cu un ulei natural. Neregularităţile solului forţează într-adevăr piciorul să „lucreze“. putem începe o drumeţie cu picioarele goale. suprafeţele cu iarbă din parcuri şi grădini. în care pot exista şerpi sau alte animale. care este în general mai puţin dur decât bitumul. piciorul este mult mai vulnerabil la mediul extern. de exemplu. cu atât mai mult ele vor căpăta un plus de tonus şi vor deveni astfel. nu trebuie să forţăm din primele dăţi. care este în acelaşi timp revigorantă şi chiar senzuală. Dacă această experienţă se dovedeşte o veritabilă descoperire pentru noi. Astfel de antrenamente. ferm şi atent. ce poate să conţină unele esenţe naturale aromate. Mergând o perioadă desculţi pe jos. în timp. deoarece căldura excesivă poate să afecteaze pielea. terenurile forestiere. Cu cât picioarele noastre vor fi mai bine antrenate prin activitate. gradat. nemţii şi belgienii. fără să uite să îşi ia unele măsuri de precauţie necesare. terenurile cu gazon. Cele mai indicate astfel de locuri sunt: peluzele.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Douăzeci de minute de mers rapid şi armonios realizat pe cât posibil în fiecare zi locurile unde există un sol natural. fâneţele. dezinfectant şi anumite remedii sau plante cicatrizante şi nu vom pregeta să le folosim atunci când va fi cu adevărat nevoie. însă. Atenţie! Fără încălţăminte. direct pe sol. Ştiind toate acestea. cu atât mai mult vom putea învăţa să atenuăm eventualele şocuri care ar putea să apară la contactul direct cu eventualele neregularităţi ale solului. coloana vertebrală şi genunchii vor beneficia de aceasta în egală măsură.

vom urmări să ne gândim cu afecţiune şi bucurie la persoanele pe care ne face plăcere să le întâlnim şi pe care preconizăm că le vom vedea sau auzi în această zi. conştientizând binefacerile acestei posturi asupra zonei abdominale. şi în acelaşi timp vom inspira profund şi cât mai atent. ca şi cum am urmări să atingem plafonul cu mâinile. de la trezire. iar apoi vom urmări să parcurgem în mod anticipativ. apoi ne vom ridica din poziţia întins şi vom rămâne după aceea aşezaţi pe marginea patului. chiar înainte să ne ridicăm din pat. Fiind încă întinşi pe pat. La finalul acestui exerciţiu. respirând de voie. vom întinde braţele vertical în sus. Încă de la trezire. de zece ori. favorizând prin această mişcare procesul natural de flexibilizare a muşchilor cefei. fără a forţa. După ce bem apa. ceea ce ne va permite să ne relaxăm psihic şi mental. Fiind aşezaţi la marginea patului. mai întâi în sensul acelor de ceasornic. rând pe rând. ajutându-ne de ambele mâini. pe 34 CÂTEVA EXERCIŢII UŞOARE PE CARE ESTE BINE SĂ LE FACEM DIMINEAŢA. Imediat ce ne-am trezit. aducând ambii genunchi strânşi la piept şi rămânând în această poziţie cât mai relaxaţi. putem adopta postura yoghină vatayanasana. foarte simplu. putem realiza încă din primele ore ale dimineţii un mic program. aducem încet ambii genunchii către piept. Pentru a genera în fiinţa noastră o stare optimă de dinamism energetic. nevoia firească de a merge la toaletă. 35 . mai întâi piciorul stâng şi apoi piciorul drept. acţiune ce este mai mereu necesară la primele ore ale dimineţii.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Program simplu de yoga pentru a avea un tonus excelent UN Program simplu pentru a avea MAI MEREU un tonus excelent Forma fizică activă şi starea de bună dispoziţie pot fi dinamizate încă de dimineaţă. în scurt timp. în sens invers acelor de ceasornic. care ne va ajuta apoi să ne păstrăm tonusul fizic şi bunăstarea corporală aproape întreaga zi. apoi după o scurtă pauză de conştientizare. vom începe să rotim capul. pe care e bine să îl avem la dispoziţie din seara precedentă. 2. LA TREZIRE. şi apoi expirăm îndelung. coborând totodată braţele cât mai lent. doar câteva secunde. Apoi repetăm mişcarea de apropiere de piept pentru fiecare genunchi. ne vom ridica din pat. Rămânând în continuare aşezaţi pe marginea patului. trecând în revistă în mod pozitiv ce avem de făcut în ziua respectivă. Vom începe prin a ne gândi mai întâi la ceea ce am reuşit deja să facem ziua precedentă. ÎN PAT rând. ce ne vor fi apoi de folos întreaga zi prin efectele lor benefice. păstrând totodată piciorul opus întins şi relaxat. În continuare. 3. După aceasta mai rămânem relaxaţi. Reluăm acest exerciţiu simplu de încă 4-6 ori. fiind astfel energizaţi de aceste exerciţii simple. Menţinem apoi o scurtă retenţie pe plin. fiind posibil să simţim după aceea. 4. de încă zece ori. 1. încă aproximativ 1-2 minute şi apoi. Vom constata că apa care tocmai a fost înghiţită şi realizarea mişcărilor pregătitoare urmate de intrarea şi menţinerea în această postură yoghină simplă pot contribui la declanşarea naturală a proceselor de eliminare. vom bea un pahar mare de apă la temperatura camerei. într-un mod uşor şi continuu. Putem repeta acest exerciţiu de 5 -7 ori. 5. ne destindem. după ce am dormit. obiectivele pe care le avem în continuare pentru ziua care urmează. este bine să realizăm câteva acţiuni simple. ne vom relaxa trupul la orizontală. În finalul unei astfel de treceri în revistă anticipative a zile care tocmai începe.

vom realiza câteva mişcări de flexibilizare a musculaturii umerilor. le putem ridica şi aşeza pe creştetul capului. 3. Apoi. întocmai ca şi în cazul posturii yoghine talasana. Apoi vom urmări să relaxăm musculatura părţii de jos a spatelui. şi rămânem în această poziţie timp de 1-2 minute. rotind umerii uşor. mai întâi în sensul acelor de ceasornic şi apoi de încă trei ori în sens invers. 2. 4. Pentru a controla cât mai bine mişcarea de rotaţie ne putem plasa mâinile pe şolduri sau. conştientizând amplificarea destinderii corporale simultan cu atingerea plăcută a apei calde care curge pe trupul nostru în continuare. Vom rămâne în această postură 1-2 minute. lent. mai întâi umărul stâng şi apoi umărul drept. cu uimire şi încântare totodată. Când ne-am acomodat deja cu atingerea caldă şi umedă a apei. că trupul nostru cald şi relaxat a devenit mult mai suplu şi mai flexibil. Rămânem apoi în picioare şi ridicăm braţele deasupra capului. după ce am încheiat rotaţiile capului. mai întâi de 3-5 ori dinspre faţă spre în spate şi apoi invers. muşchii gâtului. cu mişcări lente.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Program simplu de yoga pentru a avea un tonus excelent Atunci când facem duş putem. Apoi. Intrăm la duş şi dăm drumul apei călduţe să ne stropească trupul. Imediat ce am intrat sub duş şi trupul nostru a fost udat complet de apa călduţă. de cel puţin de 3 ori pe fiecare parte. preferabil timp de un minut pentru fiecare parte. rotindu-ne capul cât mai amplu posibil. de asemenea. pe măsură ce le atingem una câte una. în ambele sensuri. apoi pe cei ai umerilor şi ulterior pe cei ai părţii de sus a spatelui. urmărind să masăm totodată uşor toate zonele trupului nostru. tot de atâtea ori. rotindune întreg trupul la nivelul şoldurilor. Astfel de condiţii favorizante conduc la amplificarea tousului muscular în întregul trup. 5. gradat. precum şi muşchii şoldurilor. după ce ne-am clătit. Vom constata atunci. ne vom întinde gradat toţi muşchii trupului. tot de 3-5 ori. vom începe să întindem. atât cât ne permite spaţiul existent la duş. dinspre spate spre în faţă. fără să ieşim de sub jetul de apă caldă. pe rând. ne vom apleca înainte. realizând mişcările de rotaţie pentru fiecare umăr în parte în ambele sensuri. mai întâi de 3-5 ori în sensul acelor de ceasornic şi apoi în sens invers. întocmai ca în cazul posturii yoghine padahastasana. 37 . urmărind să ne atingem degetele de la picioare şi păstrând totodată picioarele întinse şi relaxate. După această secvenţă de mişcări pregătitoare. dacă ne este mai confortabil. Doar câteva minute în care realizăm mişcări simple de întindere a feluritelor grupe musculare se pot dovedi a fi de mare folos prin buna dispoziţie pe care ne-o vor procura apoi pentru întreaga zi. cât 36 REALIZAREA CÂTORVA MIŞCĂRI BENEFICE DE FLEXIBILIZARE ATUNCI CÂND SUNTEM SUB DUŞ mai amplu posibil. ne spălăm trupul. Este cunoscut faptul că întotdeuna căldura şi umiditatea amplifică binefacerile exerciţiilor de întindere musculară. Lăsăm apa să curgă mai departe pe trupul nostru şi urmărim să fim atenţi să evităm întinderea picioarelor sau efectuarea de mişcări bruşte. să realizăm câteva exerciţii simple cu efecte profund armonizatoare. Putem proceda în felul următor: 1. după care oprim apa şi ieşim de la duş. înainte de a ieşi de la duş.

SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Program simplu de yoga pentru a avea un tonus excelent La micul dejun putem opta pentru îmbinarea în mod armonios a necesităţii cu plăcerea. Mersul pe jos şi mişcarea de dimineaţă reprezintă un excelent mijloc de eliminare a riscului confruntării cu stări de stres. fie să realizăm imediat după ce ne ridicăm scurte aplecări înainte. cel mai indicat ar fi să mergem pe jos cel puţin 10 minute. urmărind să întindem cât mai bine musculatura membrelor inferioare şi să destindem zona lombară. o felie de pâine integrală şi o ceaşcă de macerat la rece preparat din pulberi de plante aromate cum sunt salvia. chiar şi în aceste condiţii. dacă este posibil. Putem face aceasta în drum spre o staţie de autobuz sau de metrou sau înainte de a intra în clădirea unde lucrăm. PLIMBAREA MATINALĂ CĂTRE LOCUL ÎN CARE LUCRĂM În situaţia în care munca pe care o realizăm zilnic presupune necesitatea de a ne petrece un timp îndelungat aşezaţi la un birou. Aşadar. Ce poate fi mai bun şi mai apetisant pentru a ne începe în mod plăcut ziua decât un coş plin cu fructe proaspete. Atunci când ne deplasăm către serviciu. isopul. despre care ştim că sunt bogate în vitamina C. Plimbarea matinală este unul dintre cele mai eficiente mijloace de energizare a trupului. O astfel de combinaţie este suficient de dulce pentru a ne oferi un gust extrem de plăcut. realizat aproximativ 10 minute. pe care o vom resimiţi 38 CÂTEVA RECOMANDĂRI SĂNĂTOASE PENTRU MICUL DEJUN apoi extrem de plăcut. mergând prin încăpere. atât cât este armonios posibil pentru a ne îndeplini şi îndatoririle de servici. Putem opta şi pentru mersul pe bicicletă. combinate cu un măr feliat subţire. un fruct de kiwi sau o portocală. vara putem alege să mâncăm la micul dejun cireşe sau căpşuni. Tăiem felii două banane. făcând scurte pauze (de preferinţă o dată la fiecare 30 de minute) şi să rămânem în picioare pentru aproximativ 1-2 minute. busuiocul. vom evita să rămânem prea mult timp aşezaţi la birou. pentru a beneficia din plin de dinamismul pe care ni-l conferă mişcarea matinală. atunci când munca noastră implică o îndelungată activitate la birou. roiniţa. stare care ne va fi utilă apoi pe întreaga durată a programului nostru zilnic de lucru. este bine să urmărim să alternăm perioadele în care rămânem aşezaţi cu perioade scurte în care ne ridicăm în picioare sau în care ne deplasăm câte puţin. pe cât posibil diferite. ne va pune trupul în stare de efervescenţă şi va genera o stare dinamică. tăiem felii subţiri un măr şi adăugăm apoi o mandarină. În cazul micului dejun din timpul zilelor de iarnă putem opta mai ales pentru banane. întocmai ca în cazul posturii yoghine padahastasana. Putem adăuga la această salată de fructe un iaurt slab sau un „lapte prins“ făcut chiar de noi. Chiar şi dacă plouă uşor sau este vânt. menta. putem fie să ne ridicăm regulat. putem adăuga şi puţină miere naturală. Pentru a ne menţine bunăstarea fizică. mătăciunea sau cervana. chiar şi atunci când vremea nu este tocmai favorabilă. cu piersici sau caise. De asemenea. Mersul pe jos de dimineaţă. Însă dacă dorim neapărat. sovârful. ori un suc delicios preparat din fructe proaspete. vom urmări să mergem cât mai mult pe jos. ne îmbrăcăm în mod adecat de acasă şi urmărim să ne deplasăm pe jos. În schimb. în acest caz efectul general fiind şi mai tonifiant. Pentru aceasta putem alege să urcăm 39 ELIMINAREA RAPIDĂ A STRESURILOR ŞI OBOSELII ÎN TIMP CE NE AFLĂM LA BIROU . preferabil înainte de a intra la serviciu.

este util să instalăm în faţa ecranului acestuia un filtru.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Program simplu de yoga pentru a avea un tonus excelent sau să coborâm mai degrabă pe scări decât cu liftul. ameliorează lizibilitatea ecranului şi diminuează oboseala oculară. urmărind să ne menajăm muşchii cefei şi muşchii umerilor. vom privi de zece ori în jos. Cel mai înţelept este să urmărim să nu ajungem în faza în care ne doare efectiv spatele. privind de câte 10 ori spre stânga şi apoi de 10 ori spre dreapta. Acesta nu trebuie să fie nici prea strălucitor. Având ochii deschişi. orientându-ne privirea şi implicit poziţia globilor oculari către în jos. este bine să corectăm cât mai repede poziţia în care lucrăm. 3. vom proceda în mod similar. Această recomandare este în special necesar să fie respectată de către cei care poartă ochelari. În cazul în care nu ne încadrăm în aceşti parametri ce ţin de ergonomia lucrului la computer. Există numeroase tehnici de relaxare pentru a lupta împotriva efectelor sedentarismului. Atunci când 41 . atunci putem să realizăm câteva exerciţii simple: 1. Modalităţi simple de eliminare a oboselii oculare Dacă activitatea noastră curentă presupune să petrecem multe ore în faţa calculatorului. privind de zece ori în sus. De asemenea. 2. ale durerii de spate sau ale oboselii oculare. Iată o secvenţă de mişcări care permite o mai bună hidratare a ochilor şi o dinamizare armonioasă a musculaturii globilor oculari. putem face scurte pauze în care să realizăm câteva exerciţii fizice yoghine pentru a ne destinde. nici prea întunecat. În plus. vom urmări să privim cât mai departe posibil. fără să mişcăm deloc capul. Pentru a ne antrena cât mai bine muşchii globilor oculari. 1. este indicat să învăţăm să prevenim o astfel de eventualitate. aceasta diminuând efortul de citire curentă. de câte două-trei ori pe zi. este bine să reglăm luminozitatea ecranului de fiecare dată când este necesar. După aceea. în care ne vom mişca globii oculari în mod voluntar. adoptând o postură corporală corectă atunci când lucrăm la calculator. Tocmai de aceea. Atunci când ne folosim mult ochii pentru a lucra în faţa ecranului unui calculator. Pe parcursul realizării acestori mişcări ale globilor oculari. care să nu fie obositoare pentru ochi. ci trebuie să aibă o luminozitate medie. este bine să ştim că distanţa optimă dintre noi şi monitor trebuie să fie cuprinsă între 60 şi 80 cm. folosirea unui astfel de filtru ameliorează claritatea şi contrastul. Atunci când rămânem pentru mai mult timp în faţa 40 monitorului calculatorului. neajunsuri care apar cel mai adesea ca urmare a unei munci îndelungate realizate la birou. vom urmări să verificăm periodic poziţia acestuia. vom întrerupe pentru câteva secunde secvenţa de mişcări şi vom clipi de fiecare dată când vom resimţi o stare de oboseală sau de tesiune la nivel ocular. Un astfel de filtru reduce reflexiile parazite. Modalităţi simple de eliminare a durerilor de spate Un alt aspect neplăcut cu care ne putem cofrunta atunci când lucrăm mai multe ore la calculator este durerea de spate. Pentru aceasta putem pune în practică o serie de recomandări simple. şi apoi vom reveni la poziţia normală. Dacă lucrăm la un monitor de fabricaţie mai veche. De asemenea. putem realiza un exerciţiu simplu. Apoi vom proceda similar. De asemenea. Cea mai bună poziţie din punct de vedere ergonomic este aceea în care partea de sus a monitorului se află la nivelul ochilor.

la rândul ei. menţinând tălpile aşezate pe toată suprafaţa lor pe duşumea şi menţinând pe cât posibil picioarele în unghi drept în raport cu trunchiul. Atunci când constatăm că la nivelul degetelor. o baie călduţă. atunci când simţim nevoia. Pentru aceasta putem utiliza un sprijin special pentru picioare. antebraţele trebuie să adere la suprafaţa biroului. vom roti capul. Putem face. uleiul de bergamotă. Atunci când ne reîntoarcem acasă de la birou vom urmări să ne asigurăm timpul necesar pentru a ne relaxa. După o astfel de baie relaxantă. După aceasta. care de regulă sunt cele mai obositoare. mai putem realiza suplimentar. aplecându-l mai întâi în faţă şi apoi rotindu-l către stânga de câteva ori. 42 câteva mişcări circulare cu braţele. este indicat să reducem numărul mişcărilor pe care le realizăm la tastatură. de câteva minute. cel mai bine. În astfel de pauze reconfortante. cum sunt uleiul esenţial de tămâie. realizând o mişcare de coborâre a umerilor. uleiul de roiniţă. care este ideală pentru a ne destinde trupul. ce va fi. încheieturile mâinilor se vor sprijini pe masă sau pe birou.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Tehnici simple pentru yoghinii leneşi suntem angrenaţi într-o muncă de birou de lungă durată. putem adăuga în apă unele uleiuri esenţiale. realizate lent. Masa sau biroul la care lucrăm nu trebuie să fie mai înaltă decât cotierele scaunului. Lectura de seară ne poate fi. putem realiza un alt exerciţiu simplu. cu condiţia ca apa să nu depăşească 36°C. vom lua o cină uşoară. De asemenea. iar mouse-ul nu trebuie să fie prea departe de tastatură. putem face câteva mişcări consecutive de ridicare şi de coborâre a umerilor. de asemenea. ce rezultă în mod firesc atunci când noi relaxm musculatura acestora. Pentru a evita mişcările repetitive. În timpul lucrului la calculator. cu degetele unite. fără să fie necesar să ne ridicăm de pe scaun. vom urmări să lucrăm cu spatele lipit de spătarul scaunului. de un real folos. spre exemplu. În măsura posibilului. Pentru a amplifica efectul relaxant. preludiul unei alte zile tonice şi destinse! CUM SĂ NE RELAXĂM ATUNCI CÂND AJUNGEM SEARA ACASĂ 43 . pentru a energiza zoa umerilor şi a spatelui. uleiul de flori de portocal. folosind anumite combinaţii de taste speciale (shortcut-uri). Atunci când este necesar să rămânem pentru o sesiune mai lungă de lucru la calculator este util să facem scurte pauze. de exemplu o mişcare la câte 2 secunde. uleiul de muguri de pin sau cel de muguri de brad sau. pentru a realiza mici exerciţii de întindere. cu certe virtuţi relaxante şi liniştitoare. putem să destindem partea de sus a spatelui. pot fi extrem de utile şi rotaţiile uşoare ale trunchiului. prin rotirea umerilor. uleiul esenţial de levănţică. ele fiind o excelentă sursă de destindere pentru musculatura trunchiului. realizate chiar şi în poziţie şezândă. Ea este întotdeauna preferabilă televizorului şi constituie una dintre cele mai plăcute modalităţi de a pregăti o noapte calmă şi odihnitoare. 2. 3. unind degetele mâinilor şi apoi întinzând ambele braţe. apoi ne oprim pentru alte câteva secunde şi realizăm un numpr egal de rotiri ale capului în sens invers. Atunci când scriem la tastatura calculatorului. către în sus. care ne va determina atunci să ne aşezăm în poziţia corectă. al palmelor şi al braţelor a survenit o stare de încordare sau tensiune datorită lucrului prelungit cu mâinile. După câteva secunde de relaxare realizată în acest mod.

Inspirăm pe nas. După ce realizăm o serie de 5-7 astfel de respiraţii. de la dreapta la stânga şi apoi de la stânga la dreapta. cu bărbia în piept. putem adăuga 10-15 picături din câteva uleiuri esenţiale care au efect relaxant: ulei de iasomie. Pentru a spori efectul relaxant. după câteva secunde. următoarele mişcări de destindere: 1. ulei de muguri de pin. rămânem câteva secunde în această poziţie. lent şi ritmic. retrăgând abdomenul. după care ne oprim şi facem din nou o pauză de relaxare. Această secvenţă relaxantă poate fi considerată o veritabilă tehnică magică. ne oprim. După câteva minute de relaxare. Întinşi în cada plină cu apă. 2. apoi expirăm uşor. cufundându-ne uşor în apă. După ce am pregătit astfel apa de baie. ne relaxăm şi continuăm să respirăm de voie. ce pare că este făcută tocmai pentru noi! Pentru a ne relaxa şi pentru a atinge o stare de calm lăuntric. rămânând cufundaţi în apă. menţinând capul aplecat. ne este suficient să avem o cadă destul de mare. fiind totodată extrem de plăcută şi relaxantă. înclinăm bărbia către în jos şi rămânem în această poziţie pentru câteva secunde. după care reluăm mişcarea. Urmărim astfel să realizăm o mişcare de contracţie similară celei specifice procedeului yoghin uddiyana bandha. având trunchiul cufundat în apă până la gât. în mod alternativ. începem să realizăm un masaj uşor al întregului trup cu ajutorul jetului de apă de la duş. 3. ne plasăm ambele mâini pe abdomen. în care să ne putem întinde confortabil. Ridicăm uşor umerii. ne destindem ambele picioare. În continuare trecem la o nouă etapă. aducându-l către piept. ne destindem şi rămânem relaxaţi pentru câteva secunde. Apa trebuie să fie călduţă (aproximativ 37° C). În astfel de condiţii putem alege să realizăm următoarea şedinţă de relaxare simplă. Pot fi realizate cu un efort minim două sau chiar trei astfel de şedinţe relaxante pe săptămână! 45 . Continuăm alternând ridicarea piciorului stâng şi apoi a piciorului drept de câteva ori. întindem piciorul stâng şi rămânem relaxaţi pentru câteva secunde. În încheierea acestei serii de exerciţii simple. După câteva secunde în care rămânem în această poziţie. apoi ne oprim şi facem din nou o pauză de destindere. comodă şi fără prea mare efort. vom intra în cadă şi vom începe să realizăm. Rămânem în această poziţie pentru câteva secunde. ridicăm din nou umerii şi apoi. Fiind însă întinşi în cada plină cu apă. 4. Reluăm apoi acelaşi exerciţiu cu piciorul drept. După realizarea a 5-7 astfel de serii de mişcări. în timp ce apa din cadă scade. Începem acest masaj relaxant cu apă de la nivelul tălpilor. Lăsăm apoi trupul să alunece în cadă. scoatem dopul ca să golim cada şi. pornind de la degetele picioarelor către călcâi. Trecem la o nouă etapă.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Tehnici simple pentru yoghinii leneşi Tehnici simple pentru yoghinii leneşi Atunci când avem un program de lucru solicitant şi totuşi dorim să ne întreţinem bunăstarea trupească. câteva 44 mişcări în semicerc ale capului. Îndoim genunchiul stâng. În continuare. Apoi începem să realizăm. îi coborâm şi ne relaxăm. 5. întocmai ca în cazul procedeului yoghin jalandhara bandha. Repetăm aceste mişcări de câteva ori la rând. lent şi de mai multe ori la rând. ulei de roiniţă. apoi ne relaxăm şi coborâm umerii. cufundându-l până la bărbie în apă. în timp ce piciorul drept este întins şi relaxat. avansând apoi de-a lungul gambelor şi coapselor către zona abdominală. ulei de lavandă. putem să realizăm o metodă simplă şi eficientă de relaxare care are totodată şi un efect regenerant. vom constata că mişcarea de retracţie abdominală va putea fi realizată cu mare uşurinţă. ce este cât se poate de simplă. ne oprim.

Tocmai de aceea. iar a treia parte cuprinde aproximativ 8 ore care ar trebui să fie rezervate pentru noi înşine. acest aşa-zis timp liber putând fi împărţit între activităţi precum luarea mesei. printr-o mai bună planificare a orelor de somn şi de odihnă care ne sunt necesare. îngrijirea corporală. ori care suntem invadaţi de situaţii generatoare de stres cronic. fără a forţa în vreun fel. Uneori chiar şi numai realizarea a 15 minute de relaxare yoghină completă (shavasana) poate fi suficientă pentru regenerarea trupului în urma unui efort fizic intens. o noapte bună de somn poate fi adeseori suficientă pentru a ne regenera. provocând numeroase tulburări. Oboseala fizică musculară (numită uneori „oboseala cea bună“) este un răspuns firesc al organismului în urma unui efort prelungit. solicitant în exces. Conform anumitor studii  ştiinţifice recente. sunt legate de modul nostru de viaţă nesănătos. Dar această stare de oboseală de care ne plângem atât de des este în realitate o formă de surmenaj. cum sunt responsabilităţile multiple şi copleşitoare. Această oboseală intensă. Însă astenia (oboseala „cea rea“) nu trece singură ca urmare a repausului. Medicina i-a dat numele ştiinţific de astenie. Această formă de oboseală are cauze multiple. Această oboseală fizică este reversibilă. Prima consecinţă nefastă care apare este graba care ne cuprinde atunci când constatăm că nu mai avem răgaz suficient pentru a ajunge la timp le lucru. este necesar să corectăm această înlănţuire de evenimente. de curăţenie etc. trebuie cel mai adesea să ne revizuim în mod radical programul zilnic de activitate. spre exemplu. de cumpărături. Ziua ar trebui. Putem face un prim pas în această direcţie. ce apare ca o consecinţă a unei stări de surmenaj. ne epuizează. care. pentru a evita astfel aceste serii de „sprinturi“ solicitante care nu ne ajută deloc. mergând de la incapacitatea de a ne concentra mental până la apariţia simptomelor specifice ulcerului şi la apariţia hipertensiunii sau chiar la instalarea anumitor dificultăţi de ordin psihologic. în sensul că. va tebui să începem prin a urmări „să ne facem timp pentru noi înşine“. Graba este una dintre pricipalele surse ale oboselii. practica spirituală individuală. etc. urmărind să ne culcăm mai devreme şi apoi să ne trezim mai devreme. Intervine însă aici marea problemă: cele 8 ore care ar trebui să fie ale noastre sunt ocupate de călătoria cu mijloacele de transport. a doua parte include cele aproximativ 8 ore de somn. în principiu. de obligaţiile diverse.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Cum să eliminăm starea de oboseală Cum să eliminăm starea de oboseală Se spune că oboseala este maladia vremurilor moderne. după caz. Pentru a ieşi din spirala nefastă care provoacă 46 această formă de astenie. Chiar dacă la o privire 47 . şi cel mai adesea sunt risipite într-un mod inutil datorită unei stări preponderete de agitaţie. ziua nu începe aşa cum trebuie atunci când ne trezim prea târziu. ci din contră. chiar dacă prezintă toate simptomele acesteia. Într-un astfel de demers reparator. Prima parte include cele aproximativ 8 ore de activitate. aglomeraţia urbană. adesori prea intens. În general. ce a fost realizat într-o manieră sănătoasă. etc. Ritmurile noastre biologice necesită o alternanţă a perioadelor de activitate cu cele de relaxare. persistenţa unor zgomote deranjante. să se împartă în trei „părţi“ a câte aproximativ 8 ore fiecare. persistă în timp. în marea lor majoritate. oboseala ar fi cauza ce se află la originea a peste 50% dintre consultaţiile medicale solicitate de cei suferinzi în prezent. Ea nu este acelaşi lucru cu epuizarea fizică. Trezirea târzie generează o întreagă înşiruire de evenimente nedorite.

După încheierea celor două luni. Astfel. totuşi este necesar să învăţăm să o controlăm. Dimpotrivă. spre exemplu. străzile sunt în general mult mai puţin aglomarate şi atmosfera este mai calmă. Cel mai dificil este. şi-au fixat în prealabil fiecare scop într-un mod clar şi ferm şi le-au integrat într-un mod armonios în cadrul programului lor de viaţă coerent şi bine realizat. gata cu senzaţia neplăcută şi persistentă de oboseală! 49 48 . timp de 8 săptămâni. putem alege să realizăm zilnic jumătate de oră de înot sau putem alege să realizăm o serie de exerciţii yoghine dinamice care să favorizeze transmutarea şi sublimarea potenţialului creator-sexual. Dacă vom da dovadă de tenacitate. Procedând în acest mod. nu contează care anume. va fi necesar apoi să o realizăm timp de două luni. cum sunt spre exemplu yoghinii care reuşesc să-şi facă regulat şedinţele zilnice de yoga. vom putea reuşi gradat să ne reprogramăm în mod pozitiv trupul şi mintea. Şi cu aceasta. Atunci când am ales o anumită activitate. plimbându-ne astfel pe jos până la destinaţie! Vom urmări astfel să înlocuim gradat obişnuinţele rele cu cele bune. putem alege să realizăm 20 minute de mers rapid zilnic. înghiţind totul pe nemestecate sau cu atenţia distrasă de cine ştie ce emisiune de divertisment. prin urmare. atunci când ajungem acasă istoviţi. Dacă un prieten ne propune o cină sau un film la cinema.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Cum să eliminăm starea de oboseală superficială pare extrem de dificil să evităm oboseala. Cu alte cuvinte. nu vom da ascultare vechilor obişnuinţe de a sta lipiţi de televizor şi vom ieşi. profitând de orice răgaz pentru a realiza o relaxare eficientă. este util să ne creăm. Cei şi cele care urmăresc şi chiar reuşesc să îşi ordoneze foarte bine viaţa. vom renunţa să ne mai prăbuşim pe canapea în faţa televizorului având în braţe un castron de mâncare pe care îl înfulecăm absenţi. obişnuinţa unei mici plimbări relaxante de seară. în scopul îmbunătăţirii continenţei sexuale®. Seara. noua obişnuinţă benefică va fi deja asimilată. Pentru a realiza această transformare miraculoasă. să începem. putem alege să consacrăm în fiecare dimineaţă cel puţin o oră pentru practica procedeelor de yoga. de aproximativ douăzeci de minute. S-a constatat practic că sunt în general necesare între 21 şi 28 zile de repetare regulată a unei anumite activităţi pentru a crea o nouă obişnuinţă benefică sau pentru a modifica una veche. este nevoie de două luni de perserverenţă şi consecvenţă desăvârşită. în care vom aborda cu tenacitate practica şedinţelor matinale de yoga. adică 24 şedinţe în total. vom constata că ne va fi mult mai uşor să facem acest lucru încă de la sfârşitul primei luni. înlocuind-o cu una nouă şi binefăcătoare. este suficientă o repetare de 3 ori pe săptămână. După ora 20. fără nicio întrerupere. Orice nouă obişnuinţă depinde doar de intenţia şi alegerea noastră. acordându-le pentru început prioritatea unor întâlniri extrem de importante şi imposibil de anulat (în condiţiile în care mintea noastră este încă programată să răspundă mai ales la obligaţiile sociale).

un gând bun şi o trăire plină de seninătate. spre exemplu.“ Această modalitate simplă de a dărui timbre frumos ilustrate reprezintă un mod de exprimare sinceră şi 51 . asupra cărora noi revărsăm dragostea şi atenţia noastră. el îşi face timp să meargă frecvent la poştă şi adeseori chiar să stea la coadă. În ciuda faptului că are un program supraîncărcat. Toate aspectele aparent mărunte. Un astfel de mod de a proceda poate aduce multă bucurie. Căci. inspectorilor ce se ocupă cu impozitele şi altor destinatari ai scrisorilor sale. cu care noi venim în contact zi de zi şi pe care de regulă le neglijăm sau le considerăm lipsite de importanţă. o parte din sufletul său de copil. ci pentru ceilalţi. să colecţionăm mici imagini frumoase şi să ne extaziem în faţa timbrelor cu imagini viu colorate sau a plicurilor din hârtie pergament. rudelor. prin punerea în valoare a unor aspecte aparent mărunte. al căror principal scop este acela de a conferi un farmec magic vieţii. pe care să urmărim să le încărcăm în mod pozitiv. el poate transmite astfel un zâmbet. cel care ne face. Aceste expresii semnificative desemnează de fapt o serie de modalităţi simple. pentru a alege câteva dintre ultimele timbre nou apărute. El ştie că alegând timbre cu imagini cât mai frumoase şi sugestive. venită din partea unei femei fericite. după cum probabil aţi ghicit. Este modul lui aparte de a strecura puţin Soare. fericire şi o mare mulţumire. Astfel de lucruri aparent mărunte. iubitul meu alege timbrele frumos ilustrate nu pentru el. precum fiecare dintre noi. care este foarte îndrăgostit de viaţă şi care şi-a păstrat. chiar şi poştaşului. de obicei trecute de noi cu vederea. în special celor care ne sunt apropiaţi. dar care îi transportă sau îi primesc scrisorile. care încălzeşte inima tuturor. prin intermediul atenţiei şi preocupării noastre. Principiul de bază al acestor modalităţi simple este acela de a urmări să fim atenţi la aspectele aparent minore ale activităţii noastre curente. chiar şi prin intermediul unui timbru. funcţionarilor de la bancă. atât nouă. Este felul lui de a dărui o atenţie plină de iubire şi totodată gratuită. Iată în continuare o relatare foarte semnificativă în această direcţie. Dar să nu credeţi cumva că dragul şi scumpul meu iubit ar fi câtuşi de puţin un filatelist îndârjit. pot deveni pentru ceilalţi veritabile mesaje vestitoare de fericire. El rezervă aceste preţioase achiziţii prietenilor. aşa cum trebuie.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Complimentele sincere şi profund transfiguratoare ne ajută să avem o stare minunată O POVESTE semnificativă despre timbre Am auzit probabil cu toţii de faimoasa „strategie a micilor plăceri“ sau de „arta de a ne înfrumuseţa viaţa cotidiană cu o mie şi una de bucurii cât se poate de simple“. cât şi celorlalţi oameni. atunci când noi devenim atenţi întrun mod superior la ele. cu o energie psihicăemoţională benefică. mai ales pentru cei pe care nici măcar nu îi cunoaşte. bucurie şi fericire. pot fi deveni veritabile instrumente aducătoare de plăcere. care a surprins acest mod minunat de a proceda la iubitul ei: „O să vă vorbesc despre 50 iubitul meu. seninătate şi bucurie în viaţa altcuiva. pe care o vor simţi în mod cât se poate de direct atunci când vor veni în contact cu ele.

măcar o dată. Complimentele sincere şi profund transfiguratoare nu sunt doar simple cuvinte de laudă.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Complimentele sincere şi profund transfiguratoare ne ajută să avem o stare minunată detaşată a generozităţii. ce este necesar să fie totodată şi profund transfigurator. Atunci când noi ne întâlnim cu o altă fiinţă umană. Odată ce ne-am obişnuit să facem aceasta şi ajungem să observăm rezultatele încântătoare care apar. ci ele se bazează pe sesizarea obiectivă de către noi a anumitor aspecte minunate. Un astfel de compliment profund transfigurator este cu mult mai mult decât un compliment convenţional sau formal. este minunat să urmărim şi noi să oferim. impresia obiectivă pe care aceste aspecte pozitive ce sunt specifice persoanei cu care dialogăm o generează în fiinţa noastră. în feluritele situaţii în care comunicăm cu ceilalţi. efectul binefăcător pe care l-au avut asupra noastră anumite cuvinte frumoase. la rândul nostru. Citatele sau proverbele pline de înţelepciune plasate în antetul unui email sau o mică imagine cu flori ori cu peisaje din natură poate transmite astfel stările şi gândurile noastre minunate. complimente sincere şi profund transfiguratoare persoanelor cu care interacţionăm. Pentru a putea rosti astfel de complimente sincere 53 52 . vom înţelege ce înseamnă această „artă a celor 1001 de bucurii care ne înfrumuseţează viaţa“. este necesar să urmărim să exprimăm această impresie sub forma unui compliment sincer. Fiecare dintre noi putem face astfel de mici gesturi aducătoare de bucurie şi frumuseţe în nenumărate moduri. pentru a sesiza în mod direct anumite aspecte benefice care o caracterizează şi care îi sunt proprii. Ea conferă farmec comunicării şi transmite gânduri şi trăiri pozitive tuturor celor care vin în contact cu aceste mici imagini alese cu atenţie. Putem găsi o multitudine de ocazii să trasmitem celorlalţi astfel de mici mesaje aducătoare de bucurie. pe care noi le oferim celorlalţi cu generozitate şi detaşare. Complimentele sincere şi profund transfiguratoare ne ajută să avem o stare minunată Fiecare dintre noi am experimentat. Tocmai de aceea. aspecte care sunt apoi înnobilate de viziunea noastră transfiguratoare şi concretizate sub forma acelui compliment. este bine să urmărim să avem o stare superioară de deschidere lăuntrică. în cuvinte. În momentul în care ne putem defini suficient de clar. ce există în mod real în Microcosmosul fiinţei umane căreia îi adresăm un astfel de compliment. rostite cu afecţiune şi sinceritate de către o altă persoană.

şi care este în mod evident adevărat. cât şi în fiinţa căreia îi adresăm acel compliment survine. evident. chiar şi doar din punct de vedere teoretic. yang. De exemplu. rezultatul aproape garantat al complimentului nostru va fi surâsul ce se va trezi în mod spontan pe chipul persoanei căreia noi îi adresăm un astfel de compliment sincer şi profund transfigurator! Cu privire la impactul pozitiv al adresării complimentelor în relaţiile interumane. Amabilităţile. cu sinceritate şi afecţiune: „Ce luminoasă şi radioasă eşti! Eşti încântătoare“. cât şi cea care îl primeşte. să surâdem. atât noi. spunându-i: „E foarte frumos tricoul.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Zece sfaturi înţelepte pentru a evita confruntarea cu stresul şi cu tensiunile inutile şi profund transfiguratoare este înainte de toate necesar să pornim de la intenţia de a întreţine relaţii armonioase şi armonizatoare cu fiinţele umane cu care interacţionăm. de efectele minunate ale rostirii unor complimente sincere şi profund transfiguratoare. Este bine să o cunoaştem cât de cât. pentru a nu exagera sau accentua în mod disproporţionat anumite aspecte. este necesar ca atunci când rostim un astfel de compliment să avem un aer cât mai natural şi. ambele fiinţe umane. al centrului secret de forţă anahata chakra. vom urmări să sesizăm apoi rezultatul pozitiv care apare. fapt care face ca dominanta relaţiei care se stabileşte între noi şi ceilalţi să capete o nuanţă preponderent afectivă. putem înţelege că de fiecare dată când noi rostim un compliment sincer şi profund transfigurator. atât cea care rosteşte un astfel de compliment. Atunci. cu doar foarte puţine excepţii. putem să începem să punem în practică toate acestea chiar imediat. în cazul în care ne întâlnim cu o prietenă şi observăm că are un tricou nou. Odată ce ne dăm seama. Pentru a beneficia din plin. un proces tainic de ridicare. Ştiind toate acestea. în Microcosmosul celor două fiinţe umane între care se stabileşte o astfel de relaţie. specifică. primul 54 lucru pe care îl învăţăm este să facem şi să primim complimente. sunt semne ale atenţiei pe care noi o acordăm celorlalţi şi pe care ceilalţi ne-o acordă nouă. pentru ca totul să fie cât mai puţin riscant. ne putem propune. pentru început.“ Acest aspect este de altfel binecunoscut în cadrul sistemului milenar yoga. a frecvenţei dominante de vibraţie. de natură afectivă. ne putem adresa simplu şi la obiect. în care se afirmă că atunci când fiinţa umană îşi trezeşte şi îşi amplifică într-un mod semnificativ capacitatea de a oferi şi de a primi într-un mod superior şi armonios. După ce vom rosti un astfel de compliment. îi putem spune. a aspectului solar. aproape instantanee. Astfel. Va trebui să fim foarte atenţi cum formulăm un astfel de compliment. ele creează între noi şi ceilalţi un circuit valorizator al acţiunilor de a dărui şi de a primi. Atunci vom constata că în aproape toate situaţiile. atunci când ele sunt sincere şi reale. În lumina acestor aspecte fundamentale revelate în cadrul sistemului yoga. în fiinţa ei se produce o activare preponderentă. primei persoane pe care o vom întâlni. să exprimăm lucruri pozitive faţă de ceilalţi şi să acceptăm să ni se spună lucruri agreabile. să îi spunem ceva pozitiv. sesizează că între ele se stabileşte o tainică formă de 55 . Această energizare specială ce apare la nivelul lui anahata chakra imprimă atunci o dominantă vibratorie superioară. de valoarea transformatoare a rostirii unor astfel de complimente sincere şi profund transfiguratoare. cât şi persoana cu care interacţionăm. emisiv. Sau dacă observăm că ea este într-o stare minunată. prin declanşarea unor procese tainice de rezonanţă ocultă®. Îţi vine foarte bine“. psihiatrul Gérard Apfeldorfer afirmă: „Atunci când ne dezvoltăm abilităţile sociale. atât în fiinţa noastră.

deschide poarta trărilor emoţionale şi a stărilor binefăcătoare şi creează astfel o relaţie adevărată. Bineînţeles. care să fie atunci predominantă. chiar la nivel sufletesc. pentru ca să existe o satisfacţie şi o împlinire reală într-o anumită interacţiune umană. Procedând astfel. prin cuvintele transfiguratoare pe care le rostim. structurile noastre emoţionale interacţionează în mod tainic una cu cealaltă. David Servan-Schreiber spune: „Ne simţim foarte apropiaţi de o persoană care ne vorbeşte despre ea! Atunci când vorbim despre ceea ce ne face plăcere. care îi apropie. ce este totodată şi profund transfigurator. vom putea înţelege în mod direct că a ne bucura şi a fi noi înşine fericiţi prin intermediul rostirii complimentelor sincere şi profund transfiguratoare este o cale directă de a trăi o viaţă minunată şi armonioasă. se va manifesta bucuria. ce prezintă în mod cert o predominanţă afectivă. În acest sens dr. anumite aspecte 56 pozitive care există cu adevărat în finţa umană cărei noi îi adesăm un anumit compliment. însă cel mai adesea apare chiar o formă de înţelegere şi apropiere tacită. fuzionând şi întrepătrunzându-se într-un mod care este cel mai adesea nebănuit de marea majoritate a oamenilor. “ Toate studiile moderne asupra comunicării interumane indică faptul că. printr-un proces de orientare selectivă a atenţiei. este important să reţinem că întotdeauna rostirea unui compliment sincer şi adevărat. între noi şi cealaltă fiinţă. Tocmai de aceea. tainică şi misterioasă. noi putem scoate atunci la lumină. chiar şi dacă numai pentru o clipă. pornind chiar de la acest nivel emoţional. iar celălalt ne destăinuie ceea ce el simte. fericirea şi armonia între noi şi ceilalţi. bazată pe o spontană deschidere afectivă. surâzând totodată. dar care de regulă sunt ignorate de marea majoritate a celorlalţi oameni. datorită obişnuinţelor banale sau datorită rutinei care survine de regulă în comunicarea curentă. manifestândune într-un mod binefăcător. 57 . universul nostru lăuntric se manifestă ca o misterioasă cutie de rezonanţă şi noi creăm totodată o punte de legătură pozitivă între noi şi fiinţa cărei îi adresăm complimentul şi permitem manifestarea unei emoţii pozitive. acest rezultat încântător este posibil doar cu condiţia ca noi să ne deschidem din punct de vedere afectiv şi să dăruim atunci în mod sincer ceva tainic din fiinţa noastră. Atunci când rostim un compliment sincer şi spontan. cel puţin din punct de vedere emoţional.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Zece sfaturi înţelepte pentru a evita confruntarea cu stresul şi cu tensiunile inutile comunicare energetică subtilă. aceasta trebuie să fie întotdeauna impregnată cu o trăire emoţională pozitivă sau de o stare superioară. Dacă noi ne vom propune ca mai mereu să rostim cu sinceritate şi discernământ complimente spontane şi profund transfiguratoare. Prin urmare. vom constata că în aproape toate aceste ocazii minunate.

Apoi. Adevărul este însă că nu întotdeauna este cu putinţă să plecăm imediat într-o vacanţă. de exemplu. pot să fie pentru noi modalităţile ideale de reechilibare sau chiar de evitare a stresului cronic ce este adeseori generat de tensiunea activităţilor cotidiene. vom putea să evităm confruntarea cu neplăcutele stări de oboseală. tensionaţi ori stresaţi. Vom realiza această clasificare a obiectivelor propuse în funcţie de perspectiva pe care noi o avem acum. la începutul săptămânii. obiective profund benefice şi creatoare La începutul fiecărei perioade de lucru ori la trecerea la o nouă etapă din activitatea noastră cotidiană este foarte util să urmărim să ne formulăm. Tocmai de aceea. ca la începutul fiecărei săptămâni să ne definim în mod cât mai clar anumite obiective precise pe care intenţionăm să le realizăm în săptămâna care va urma. opţiunea unei relaxări de o zi sau două ori. întrun mod cât mai clar şi mai ferm. unele recomandări înţelepte şi pline de bun simţ care sunt menite să ne ajute să ieşim cu succes din iureşul ameţitor al obligaţiilor cotidiene. disciplină şi perseverenţă din partea noastră! Fiecare dintre noi ştim că de fiecare dată când ne simţim obosiţi. Apoi. este necesar să facem o scurtă. pentru a vedea care dintre ele sunt prioritare. Aplicându-le mai mereu întrun mod inteligent. în cel mai scurt timp posibil. ce sunt conexe cu domeniul de activitate în care suntem angrenaţi. putem pune în practică. în aşteptarea următoarei vacanţe. în mod ferm şi clar. dar atentă evaluare a acestor obiective propuse. este foarte bine dacă stabilim deja care este prioritatea numărul unu a săptămânii care tocmai începe. este necesar înainte de toate să învăţăm să redevenim stăpânii propriului nostru timp. Ne putem familiariza cu acest gen de practică individuală dacă vom urmări. Pentru a putea să ne ordonăm cât mai bine obiectivele pe care le avem. de ansamblu. a unei plecări într-o vacanţă de una sau două săptămâni. de tensiune sau de stres şi astfel vom reuşi să avem mai mereu o stare stenică de bună dispoziţie şi de armonie în toate acţiunile benefice pe care le întreprindem zilnic. care ne va aduce binemeritata relaxare. asupra lor. pentru a avea o viziune obiectivă. 58 ™™ Primul sfat înţelept şi plin de bun-simţ: Să ne formulăm. având în vedere următoarele trei clase de prioritate: 1. 2. Este adevărat că acest obiectiv ccre o anumită mobilizare. de exemplu. Ar fi foarte util dacă ne-am rezerva minimul de timp necesar pentru a le scrie într-o agendă. poate fi foarte util să le clasificăm. obiectiv prioritar. în funcţie de evaluările pe care noi le realizăm.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Zece sfaturi înţelepte pentru a evita confruntarea cu stresul şi cu tensiunile inutile ZECE SFATURI ÎNŢELEPTE ŞI PLINE DE BUN SIMŢ PENTRU A EVITA CONFRUNTAREA CU STRESUL ŞI CU TENSIUNILE INUTILE Pentru a ieşi din spirala obositoare a tensiunilor şi a stresului care tind cel mai adesea să ne copleşească atunci când ne adâncim în rutina cotidiană. şi mai bine. Chiar mai mult decât atât. activitate facultativă. activitate stringent necesară şi 3. vom urmări să ne focalizăm în special pentru a atinge obiectivele prioritare şi pentru a soluţiona în 59 . anumite obiective profund benefice şi creatoare.

fără să ne gândim deocamdată la cele din ultima categorie până când nu le-am îndeplinit pe cele din primele două categorii. De asemenea. ne vom convinge într-un mod practic şi direct de realitatea afirmaţiei pline de înţelepciune care ne spune că „o acţiune benefică ce se întemeiază pe o intenţie clară şi fermă este deja pe jumătate realizată“. În acest caz. notarea cu atenţie şi cu responsabilitate a obiectivelor benefice pe care ni le-am propus într-o agendă este o activitate deosebit de utilă şi totodată. pentru a nu ajunge să ne stresăm singuri. O astfel de practică simplă. urmărind chiar. este foarte bine să urmărim să nu ne fixăm mai mult de un obiectiv prioritar pe săptămână şi mai mai mult de o activitate din grupa celor neapărat necesare pe zi! Respectând acest principiu. La început. să notăm cât mai precis chiar şi termenul (data şi uneori chiar ora) la care noi estimăm că vom putea duce la îndeplinire respectiva acţiune pe care o intenţionăm şi pe care o notăm atunci. 60 ™™ Al doilea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să ţinem în mod constant evidenţa priorităţilor şi acţiunilor necesare Pentru a avea o eficienţă cât mai mare în ceea ce întreprindem. Putem aprofunda acest exerciţiu practic. vom putea să urmărim cu atenţie. într-o stare binefăcătoare de relaxare interioară. pe baza unei juste evaluări anticipative. ce a fost în prealabil în mod înţelept cumpănită de către noi. dacă se poate. este bine să începem să ne gândim la altceva numai după ce am încheiat cu succes acţiunea anterioară sau numai atunci 61 . va trebui să fim ţinem cont de faptul că pentru a nu ajunge la stări de tensiune sau încordare interioară şi. este posibil să ne fie dificil să clasificăm obiectivele noastre chiar şi în acest sistem simplu. Vom descoperi că formularea unei intenţii clare şi ferme. dar foarte eficientă. este util să urmărim să ne notăm în mod constant priorităţile şi acţiunile necesare într-un caiet sau într-o agendă. Chiar dacă aceasta ne pare la prima vedere o pierdere de timp. bineînţeles. îndeplinirea obiectivelor benefice şi creatoare pe care ni le-am formulat în mod clar încă de la începutul săptămânii. cu trei clase de prioritate.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Zece sfaturi înţelepte pentru a evita confruntarea cu stresul şi cu tensiunile inutile special problemele cuprinse în primele două categorii. extrem de relaxantă. cu anticipaţie. Acest gen de obiectivare pe care acţiunea de a ţine evidenţa priorităţilor ne-o oferă ne permite totodată să avem aproape întotdeauna o oglindire imediată a orientării noastre intenţionale şi a conţinutului nostru mental din prezent. Totodată. vom fi capabili să ne păstrăm echilibrul interior şi să avem mai mereu o minunantă stare de relaxare a minţii. în agendă. ne va ajuta considerabil de mult să ajungem să avem mai mereu succes în demersurile benefice în care ne angrenăm. pentru a ne păstra coerenţa în acţiune şi pentru a menţine o stare de focalizare exemplară în cursul realizării fiecărei astfel de acţiuni pe care ne-am propus-o cu anticipaţie. Procedând mai mereu în acest mod plin de prevedere. deoarece atunci când este necesar să scriem efectiv în cuvinte ceea ce intenţionăm să realizăm suntem determinaţi să realizăm totodată chiar şi un minim efort de auto-obiectivare. ne va ajuta gradat să ne formulăm din ce în ce mai clar şi precis obiectivele. poate surprinzător la prima vedere.

egotică. acolo unde este necesar. iar în final. eventualele inconsecvenţe sau deficienţe pe care încă le mai avem în unele domenii ale activităţii noastre zilnice. Totodată este extrem de important 63 . atunci când suntem îndârjiţi şi plini de ambiţie sau atunci când ne încăpăţânăm să facem cât mai mult şi într-o manieră competitivă. Procedând astfel. Pentru ca această activitate de planificare a obiectivelor şi de evaluare a termenelor pe care ni le propunem să fie cât mai eficientă. fiind în măsură să corectăm. mentale şi chiar sufleteşti într-un mod inutil şi absurd. din perspectiva experienţei dobândite în decursul timpului. Vom urmări să fim cât mai obiectivi şi mai responsabili şi să realizăm cu luciditate şi detaşare acest tip de bilanţ individual al activităţii noastre.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Zece sfaturi înţelepte pentru a evita confruntarea cu stresul şi cu tensiunile inutile când am încheiat cu bine o anumită etapă prestabilită a unei acţiuni mai ample pe care ne-am propus-o anterior. Atunci când ne încrâncenăm să facem ceva anume. Un mod înţelept de a aborda programul unei săptămâni sau chiar şi numai al unei zile de lucru este acela de a urmări să cultivăm în mod constant în fiinţa noastră starea de detaşare în toate acţiunile în care suntem implicaţi. de exemplu la sfârşitul săptămânii sau la sfârşitul unei luni calendaristice. după ce constatăm că lucrurile nu au decurs aşa cum aveam noi ambiţia să se desfăşoare. Tocmai de aceea. noi nu facem altceva decât să ne epuizăm resursele vitale. vom fi totodată capabili să ne cunoaştem şi să ne înţelegem din ce în ce mai bine pe noi înşine. Aceasta este o cheie esenţială a seninătăţii. epuizaţi sau chiar să clacăm. Vom putea astfel să vedem dacă evaluările noastre iniţiale au fost juste şi care anume dintre activităţile propuse ca obiective este cea mai potrivită pentru a fi realizată în viitorul apropiat. care rezultă în urma concordanţei dintre ceea ce ne-am propus şi ceea ce am realizat. 62 ™™ Al treilea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să lăsăm la o parte ambiţiile personale pentru a cultiva în schimb starea profundă de detaşare Pentru a avea cu adevărat succes în ceea ce întreprindem este util să urmărim să ne reducem la minim ambiţiile personale şi să nu ne lăsăm copleşiţi de dorinţa îndârjită de a realiza ceva anume. să ne dozăm cât mai armonios eforturile pe care le implică feluritele etape ale acţiunii respective. Este util să consultăm această agendă mai ales atunci când încheiem o anumită activitate şi ne pregătim să trecem la realizarea unui nou obiectiv. pentru a compara rezultatele reale cu obiectivele propuse. Procedând astfel. a păcii interioare şi a reuşitei în toate acţiunile benefice şi divin integrate pe care noi le realizăm. este important să consultăm periodic aceste notiţe. psihice. pentru a integra de fiecare dată într-un mod cât mai armonios implicarea noastră într-o anumită acţiune este necesar ca. vom beneficia şi de un sentiment pregnant şi din ce în ce mai puternic de împlinire interioară şi de satisfacţie. avem toate şansele să fim dezamăgiţi. Pentru aceasta este necesar să acţionăm mereu în mod divin integrat şi totodată cu deplină detaşare.

care nu intră în sfera obiectivelor de lucru pe care ni le-am stabilit anterior în mod clar şi ferm. de îndârjirea de a face. Dacă noi nu vom ţine cont de acest sfat înţelept şi plin de bun simţ şi dacă agenda noastră este deja plină până la refuz cu fel de fel de obiective cărora le alocăm intervale de timp minimale.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Zece sfaturi înţelepte pentru a evita confruntarea cu stresul şi cu tensiunile inutile să nu ne lăsm amăgiţi de ambiţiile deşarte. să ştim cum anume să alocăm în mod înţelept timpul de care dispunem pentru a realiza efectiv ceea ce ne-am propus. chiar în timpul desfăşurării unei anumite acţiuni pe care am demarat-o. altfel spus. Foarte important este să urmărim în mod constant. Pentru aceasta. iar pentru aceasta este util să ne alocăm mai mereu dinainte o rezervă de timp minim. de implicarea pătimaşă. datorită necunoaşterii tuturor aspectelor pe care le implică acţiunea ce se află în derulare. într-o stare de luciditate. chiar dacă noi suntem cei care o realizăm. Este de asemenea important să alocăm un anumit interval de timp pentru ceea ce noi nu am prevăzut încă. să cultivăm şi să menţinem în fiinţa noastră o stare exemplară de detaşare faţă de ceea ce realizăm. vom putea totodată să ne auto-observăm cu multă obiectivitate şi astfel să putem corecta în timp real eventualele tendinţe greşite care ar putea să survină. pentru a putea face faţă unor situaţii neprevăzute care ar putea să survină la un anumit moment. este necesar să urmărim să ne facem timp sau. ™™ Al patrulea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să urmărim să avem o perspectivă cât mai clară asupra timpului necesar activităţilor De cele mai multe ori motivul principal al nerealizării anumitor activităţi pe care ni leam propus anterior este lipsa de timp. De asemenea. Adevărata artă constă în a gestiona în mod optim timpul pe care îl avem la dispoziţie. ca şi cum altcineva ar privi întreaga desfăşurare a acţiunii respective. Tocmai de aceea va trebui să învăţăm să dăm dovadă mai mereu de spirit de prevedere şi de capacitate de anticipare a evoluţiei lucrurilor. chiar şi atunci când bunul nostru simţ ne indică necesitatea de a fi atenţi la anumite circumstanţe existente pentru a ne adapta în mod armonios acestora. fără întrerupere. atunci putem fi aproape siguri că la un moment dat vom întâmpina reale dificultăţi atunci când va fi necesar să răspundem 65 64 . Menţinându-ne mai mereu în această stare exemplară de implicare detaşată. atunci când suntem angrenaţi în anumite acţiuni sau proiecte pe care urmărim să le realizăm este important să nu ne lăsăm deturnaţi sau defocalizaţi de nu contează ce alte acţiuni ori preocupări secundare.

Ea constituie totodată o condiţie esenţială a succesului. dublată de luciditate şi vigilenţă 66 în ceea ce priveşte modul adecvat de acţiune pe parcursul desfăşurării etapelor intermediare ale unei activităţi prestabilite. chiar un minim 5-7 ore. cu ceilalţi reprezintă o parte importantă a activităţii noastre zilnice. În activităţile ce se realizează împreună cu ceilalţi este important să urmărim să avem un cât mai bun control. noi va trebui să dăm dovadă de o flexibilitate înţeleaptă. ™™ Al cincela sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să urmărim să administrăm cât mai bine timpul alocat comunicării cu ceilalţi Actul de a comunica. vorbirea fără rost. Gradul de prioritate al unei acţiuni poate să crească sau să scadă şi tocmai de aceea. dar mai ales excesul pot genera o multitudine de neplăceri sau ne pot perturba considerabil eficienţa în activitatea pe care o desfăşurăm. ajungând chiar până la obiceiul extrem de dăunător al pălăvrăgelii care este preambulul tendinţei de a bârfi. tensionaţi şi să ne stresăm. asupra activităţii de comunicare. Mai mult chiar. fie mai ales la telefon. este necesar să ne dăm seama că procedând astfel pierdem o bună parte din timpul nostru valoros şi totodată ne şi epuizăm în mod inutil şi energia lăuntrică. Această situaţie poate fi extrem de neplăcută şi adeseori ea ne face să devenim nervoşi. deoarece în mod cert noi vom considera atunci că suntem „foarte ocupaţi“. precum şi multe alte obiceiuri rele de 67 . în aproape tot ceea ce noi întreprindem în viaţa de zi cu zi. Însă în situaţia în care constatăm că avem în mod constant tendinţa să vorbim prea mult şi fără rost. este posibil ca în mod real unele dintre activităţile pe care ni le-am propus să dureze mai mult decât am prevăzut şi. care pot să apară pe parcurs şi care se pot prezenta la momentul respectiv ca fiind nişte necesităţi stringente sau ca nişte urgenţe. în diferite moduri. mai ales atunci când lucrăm în echipă sau când colaborăm în felurite moduri cu ceilalţi pentru îndeplinirea unor obiective comune. fie adresându-ne direct interlocutorului sau interlocutorilor noştri. deficitul sau lipsa. dialogurile inutile. Un sfat util şi plin de bun simţ pe care îl putem aplica în acest sens este acela de a lăsa uneori în aşteptare acele obiective care nu sunt foarte urgente şi de a ne păstra cel puţin 30% din timpul unei săptămâni. În această direcţie. mai ales datorită impresiei subiective de „a nu avea suficient timp“. ne vom afla în situaţia de a nu ne putea ţine promisiunile şi de a ne destabiliza astfel aproape întreg programul prestabilit. schimburile repetate de impresii. pentru rezolvarea eventualelor situaţii neprevăzute.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Zece sfaturi înţelepte pentru a evita confruntarea cu stresul şi cu tensiunile inutile prompt unor solicitări neprevăzute. Starea de „a fi ocupat“ ţine foarte mult de această lipsă de flexibilitate a noastră în raport cu timpul pe care îl alocăm cu anticipaţie feluritelor acţiuni. clipă de clipă. Este important să ştim că prioritatea unor obiective se poate modifica în timp. Vorbirea este o parte importantă a activităţii de comunicare. dacă noi nu am alocat un anumit interval de timp pentru astfel de eventuale situaţii neprevăzute. în funcţie de etapele parcurse în timpul realizării acelei acţiuni. Vorbitul excesiv la telefon.

însă trebuie să nu abuzăm de ea. Este recomandat să urmărim să ne verificăm email-urile primite numai de cel mult două ori pe zi şi să închidem telefonul mobil în anumite intervale de timp. faţă de care noi putem fi extrem de 69 68 . tainice. Tocmai de aceea este important ca noi să urmărim să fim cât mai conştienţi de noi înşine. reduc considerabil capacitatea de efort şi diminuează considerabil eficienţa în ceea ce întreprindem. În general. Procedând astfel. Comunicarea cu ceilalţi este o activitate esenţială. ori mai ales atunci când lucrăm la ceva care necesită o mare atenţie. cât şi prin interemediul feluritelor modalităţi moderne de comunicare de care dispunem în prezent: telefon. etc. este necesar să să alocăm un anumit interval de timp pentru noi înşine. care de regulă ne fac să depunem eforturi de două ori mai mari decât era necesar într-o anumită direcţie. de a realiza o serie de posturi corporale (asana-e). de exemplu în timpul meselor sau al activităţilor importante. de a ne plimba prin parc sau de a fi prezenţi în mijlocul naturii. Pentru fiecare dintre noi există anumite activităţi benefice care ne atrag foarte mult şi care ne conferă un sentiment profund de satisfacţie şi de împlinire interioară. de a medita. un mod înţelept de a proceda este acela de a urmări să avem o cât mai bună măsură în comunicarea pe care o avem cu ceilalţi. de a viziona un film minunat. ™™ Al şaselea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să urmărim să ne facem timp pentru noi înşine Armonia şi echilibrul fiinţei noastre reprezintă o condiţie esenţială a reuşitei acţiunilor pe care noi le realizăm. smsuri. internet.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului acest gen induc în scurt timp în fiinţă o stare neplăcută de oboseală. împărtăşindu-ne stările minunate sau angrenându-ne amoros. Tocmai de aceea. atât prin intermediul vorbirii directe. Echilibrul nostru depinde de modul în care ştim să administrăm timpul şi energia alocate comunicării cu ceilalţi. Acest timp este extrem de preţios pentru noi. Fie că este vorba de a citi o carte inspirată. acţiunile pe care le înfăptuim oglindesc într-un mod tainic ceva din fiinţa noastră şi ne reflectă totodată pe noi aşa cum suntem şi mai ales aşa cum ne-am manifestat în cursul realizării ei. într-o stare profundă de iubire şi de transfigurare reciprocă. Pentru a realiza aceasta. toate acestea necesită timp. ne vom scuti de multă oboseală inutilă şi vom evita discontinuităţile. sau altfel spus pentru a aprofunda starea de armonie şi de echilibru care ne face să fim într-un acord cât mai deplin cu natura noastră profundă. Timpul petrecut astfel ne aduce de regulă cea mai profundă stare de împlinire interioară. de a ne întâlni cu prietenii sau de fi împreună cu fiinţa iubită. care necesită o focalizare adecvată. mesaje. Acest timp ne hrăneşte totodată cu energii subtile sublime. de a audia o muzică inspirată.

pentru că el ne permite să fructificăm de fapt o modalitate excelentă pentru a ne mări în eficienţa şi rapiditatea cu care vom îndeplini apoi obiectivele şi acţiunile viitoare. ™™ Al şaptelea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să urmărim să ne facem timp pentru a ne organiza cât mai bine Pentru marea majoritate a oamenilor. de masă sau de deplasare. Totodată. Astfel. Tocmai de aceea. acesta este un timp extrem de valoros şi necesar totodată pentru a avea o viaţă împlinitoare şi coerentă. precum şi reordonarea şi numerotarea caietelor ori a dosarelor pe care le folosim în mod curent. toate acestea sunt doar câteva activităţi ordonatoare. trebuie să îndepărtăm şi să aruncăm ceea ce nu ne mai trebuie absolut deloc şi. Ordonarea atentă a lucrurilor. astfel încât în fiecare zi să avem la dispoziţie un interval de timp minimal pentru noi înşine. De asemenea. care ne ajută să ne organizăm cât mai bine şi mai eficient. este util să îndosariem şi să arhivăm documentele 71 70 . acest timp este deosebit de preţios. În realitate însă. mesajele ori la email-urile ce sunt cu adevărat importante. Tocmai de aceea. de asemenea. acestea armonizându-ne într-un mod profund fiinţa. care va radia apoi din fiinţa noastră pe întreaga durată a zilei. Am observat cu toţii că putem integra cu mult mai mare uşurinţă acţiunile plăcute pe care le realizăm în acest aşa-numit „timp personal“. pornind chiar de la ordonarea hârtiilor pe care am realizat felurite însemnări. un interval minim de o jumătate de oră pe zi pe care ni-l acordăm fără să ne privăm de somn. un răgaz optim pentru a realiza în mod relaxat activităţile benefice faţă de care ne simţim în mod spontan atraşi. de regulă. în realitate. poate să ne confere o dispoziţie benefică minunată. este bine să nu păstrăm ceea ce nu ne mai este util. Chiar dacă. pentru a fi cât mai ordonaţi este util să urmărim să răspundem la timp la scrisorile. să depozităm ori să arhivăm ceea ce nu mai este de actualitate. este necesar să urmărim să ne organizăm timpul individual cât mai bine. fără să rupem din timpul de lucru. clasificarea justă şi concordantă a obiectivelor noastre. dar poate să ne fie necesar ulterior. planificării sau cel destinat evaluării rezultatelor pare să fie un timp neproductiv. renumerotarea priorităţilor ce au fost în prealabil notate în agendă.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului receptivi într-un mod elevat tocmai datorită afinităţilor rezonatorii benefice care sunt deja trezite în fiinţa noastră. Atunci când este cazul. organizării. pentru mulţi oameni timpul alocat organizării şi planificării activităţilor poate să pară ca fiind un timp pierdut. timpul alocat ordinii.

proporţional cu aceasta.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului şi informaţiile a căror folosire nu mai este deocamdată de actualitate. unele promisiuni sau angajamente pe care ni le asumăm pot să fie sursa unor tensiuni interioare. realizată periodic. este foarte bine să urmărim să nu promitem mai mult 73 72 . Unii oameni desemnează adesori acest gen de abordare prin termenul „transparenţă“. Tocmai de aceea. precum şi atunci când realizăm în mod corect şi la timp ceea ce am promis vom ajunge să fim cunoscuţi ca nişte oameni de cuvânt. În general. în fiinţa noastră se va trezi o stare superioară de coerenţă şi de integrare armonioasă în fluxul evenimentelor pozitive. dar care vor fi probabil necesare ulterior. Amânarea unor astfel de acţiuni ordonatoare reprezintă de fapt una dintre cauzele principale ale oboselii. a unor perioade de solicitare ori de încordare peste măsură sau alteori pot fi cauza unor neînţelegeri. Atenţie. Pentru a câştiga această încredere din partea celorlalţi. avem tot interesul să manifestăm o atitudine cât mai clară cu privire la angajamentele pe care ni le asumăm. atât în ceea ce priveşte natura lor. termenele stabilite. A fi transparent în raporturile pe care le avem cu ceilalţi înseamnă a da dovadă de onestitate şi de integritate în tot ceea ce ne asumăm sau în ceea ce promitem faţă de ceilalţi. este esenţial ca atunci când avem ceva important de făcut în domeniul ordonării sau al organizării activităţii noastre să nu lăsăm în mod nejustificat această activitate. generatoare de succes. care apare adeseori. conţinutul acestora. ™™ Al optulea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să urmărim să respectăm angajamentele pe care ni le-am asumat Promisiunile şi angajamentele fac parte integrantă din viaţa noastră de zi cu zi. pe mai târziu. Pentru a nu fi solicitaţi în mod inutil. Buna organizare a activităţilor vieţii noastre. la marea majoritate a oamenilor ce sunt grăbiţi. Transparenţa este expresia sincerităţii şi totodată a obiectivităţii noastre. Atunci când noi ducem la bun sfârşit o anumită acţiune asumată în mod voluntar. Cuvântul nostru reprezintă o garanţie a încrederii pe care ceilalţi ne-o acordă. interacţiunile noastre cu ceilalţi vor fi din ce în ce mai fluente şi armonioase. ce este cu adevărat importantă. neatenţi ori dezordonaţi. trebuie să urmărim să le respectăm. cât şi în ce priveşte rezultatul scontat. stresului sau tensiunii. ne va conferi gradat o capacitate de autocontrol din ce în ce mai mare şi. pentru a nu fi încordaţi aproape fără încetare. la timp şi fără amânări. atunci când cei cu care colaborăm ajung să ne cunoască drept oameni de cuvânt. însă: odată ce toate aceste aspecte sunt stabilite în mod lucid şi just. Nu de puţine ori însă.

Aceasta este cheia succesului unei fiinţe înţelepte. însă. Atunci când activitatea în care suntem angrenaţi implică o complexitate mai mare. care acţionează într-un mod divin integrat. atunci când este cazul.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului decât ştim că putem realiza efectiv la acel moment. de cele mai multe ori. Tocmai de aceea. alteori poate fi necesar să oferim cu solicitudine şi detaşare sprijinul nostru altruist altora. că dacă îi refuzăm la un moment dat. În egală măsură. atunci când aceştia au nevoie de el. sprijinul în felurite acţiuni benefice. este necesar să învăţăm să acceptăm în mod înţelept să primim de la ceilalţi. este bine să învăţăm să spunem „nu“ atunci când este cu adevărat necesar. ce sunt divin integrate şi folositoare. nu trebuie niciodată să ezităm atunci când apare oportunitatea de a colabora sau de a delega o parte din activitatea noastră altora. această atitudine cinstită şi corectă faţă de ceilalţi ne va face să le câştigăm respectul. Pentru aceasta este necesar să învăţăm să acţionăm în mod eficient şi binefăcător. A spune „nu“ într-un mod just. constructiv şi eficient. pentru a asigura astfel îndeplinirea cu succes a acelei acţiuni benefice. În realitate. A promite mai mult decât este cu adevărat posibil să realizăm ne solicită peste măsură. ajutorul şi colaborarea celorlalţi. inteligent şi plin de bun-simţ este. Nu în ultimul rând. ne slăbeşte apoi încrederea în forţele proprii şi. Tocmai de aceea. pentru că ei vor observa că se pot bizui întotdeauna pe noi dacă ne angajăm să facem ceva pentru ei şi vor înţelege. ™™ Al nouălea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să urmărim să cooperăm în mod armonios cu ceilalţi Realizarea unui anumit obiectiv benefic poate implica adeseori participarea mai multor persoane. Adesori putem fi tentaţi să considerăm că este suficient să acţionăm singuri sau să credem că mobilizarea noastră poate fi suficientă pentru a duce la bun sfârşit un anumit obiectiv benefic. după ce ne vor cunoaşte mai bine. o facem doar pentru că într-adevăr în acea situaţie concretă condiţiile nu ne permit şi chiar nu suntem în măsură să-i ajutăm. armonios. este necesar să 75 74 . De asemenea. afectează relaţiile de încredere cu cei cu care interacţionăm. când scopul nostru benefic este totodată accesibil înţelegerii şi posibilităţilor de realizare ale celorlalţi. şi totodată să le şi oferim celorlalţi. de cele mai multe ori. avem mare nevoie de sprijinul. cooperând totodată în mod armonios şi constructiv cu ceilalţi. fiecare asumare a noastră trebuie să fie pe măsura posibilităţilor pe care le avem şi totodată într-un cât mai deplin acord cu starea de integrare divină care ne este oferită la un anumit moment. De asemenea. Trebuie să evităm cu orice preţ să promitem „Luna de pe cer“. de asemenea. o dovadă de onestitate şi ne poate consolida încrederea în obiectivitatea şi în capacităţile noastre.

şi mai ales pe acelea pe care adeseori tindem. fie că sunt slabe sau puternice. Solicitând şi totodată oferindu-ne sprijinul. Un gând negativ nu ne poate conduce către succes. fie că iau aparenţa înşelătoare a unor aspecte aproape inofensive. proporţional cu persistenţa lor. negativă. mentale şi sufleteşti şi. rele ori malefice reprezintă principala sursă a stărilor chinuitoare. precum şi înclinaţia nefastă de a aborda superficial şi într-un mod lipsit de responsabilitate acţiunile pe care este necesar să le realizăm sunt veritabile obstacole în calea unei acţiuni încununate succes. în mod complet eronat. Ambiţia. tendinţa închistatoare de a acţiona doar de unul singur. desigur. Decât să ajungem în situaţia de a fi copleşiţi de muncă şi de a nu mai putea duce la bun sfârşit ceva ce este cu adevărat este necesar să fie îndeplinit. gândurile negative. pentru că el exprimă o stare de rezonanţă ocultă® inferioară. Fie că sunt uşor de recunoscut sau nu. este necesar să eliminăm cât mai rapid gândurile negative. fie că ne apar intempestiv. să acţionăm în mod armonios împreună cu ei şi astfel să ne apropiem cu paşi siguri de succesul acţiunii pe care o realizăm la unison şi într-o cât mai profundă stare de armonie împreună cu cei cu care colaborăm. vom fi mai mereu dispuşi şi totodată deschişi să venim şi noi. fie că sunt temporare sau persistente. a oboselii. implicarea pătimaşă. egoismul. deci capabili să îndeplinim cu succes sarcinile care ne revin. ce se află într-o evidentă stare de incompatibilitate cu perspectiva benefică a succesului ce apare în finalul îndeplinirii unei acţiuni benefice. Gânduri negative de genul „nu sunt bun de nimic“. exagerarea. precum şi în tot ceea ce vom întreprinde benefic în activitatea noastră de zi cu zi. în întâmpinarea celorlalţi. fie colaborând. Tocmai de aceea. diminuându-ne sau chiar anulându-ne temporar capacitatea de acţiune eficientă. Procedând astfel. fie participând într-un mod constructiv la feluritele acţiuni benefice pentru care suntem solicitaţi şi pentru care suntem. rele şi malefice ne consumă resursele psihice. ale existenţei noastre. să le alimentăm cu preocupare şi atenţie atunci când intrăm în stări negative şi mai ales atunci când devenim foarte stresaţi. participarea. rele ori malefice Gândurile negative sunt întotdeauna o sursă generatoare de suferinţă şi chin lăuntric. ce se va reflecta apoi în aproape toate raporturile de colaborare pe care le vom avea cu ceilalţi. ajutorul şi colaborarea vom trezi gradat în fiinţa noastră o stare amplă şi profundă de reciprocitate benefică şi profund împlinitoare. „nu o să reuşesc niciodată“ sau „numai mie mi se putea petrece una ca asta“ trebuie să fie cât mai rapid identificate ca fiind nişte surse alarmante de perturbare a echilibrului nostru interior şi totodată ele trebuie să fie cât mai prompt înlocuite cu gânduri benefice de genul: „mă simt perfect capabil să realizez. fie că sunt păcălitoare sau evidente. Gândurile negative. atunci când este cazul. mai lungi sau mai scurte.SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului înţelegem că a acţiona eficient implică totodată să avem o profundă şi dinamică trezire intuitivă şi o constantă orientare pozitivă a minţii. cu 77 . şi calificaţi. tensiunilor ori stresului cu care ne putem confrunta în anumite momente sau perioade. la rândul nostru. 76 ™™ Al zecelea sfat înţelept şi plin de bun simţ: Să urmărim să eliminăm prompt gândurile negative şi stările inferioare. ne parazitează fiinţa. este mult mai bine să învăţăm să solicităm la timp sprijinul celor cu care putem colabora şi care sunt dispuşi să conlucreze în mod armonios cu noi sau să împărţim în mod inteligent între ceilalţi diferitele sarcini ce decurg din acţiunea pe care o avem de îndeplinit.

indiferent de domeniul în care am înregistrat acel succes şi indiferent de amploarea rezultatului obţinut! Evidenţierea şi conştientizarea plenară a stărilor benefice ce apar de fiecare dată când noi ducem la bun sfârşit o anumită acţiune benefică reprezintă o modalitate practică fundamentală pentru trezirea şi pentru amplificarea în fiinţă a stării superioare. benefice şi creatoare de încredere în sine! 78 79 .SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI Să alegem cât mai des strategia profund binefăcătoare a surâsului ajutorul lui Dumnezeu. această acţiune benefică“. „cu siguranţă există o modalitate înţeleaptă prin care să pot duce la bun sfârşit această acţiune“ sau „urmăresc să înţeleg în mod just ceea ce mi se petrece şi sunt pregătit să răspund unei inspiraţii creatoare. benefice“. Pentru a spori eficienţa controlului pe care-l avem asupra gândurilor noastre este util să urmărim să realizăm un mic jurnal zilnic al principalelor realizări pe care le-am avut.

SFATURI INTELEPTE PENTRU ARMONIZAREA VIEŢII DE ZI CU ZI 80 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful