Facem cunoscut că prin ref. Nr 4516/28.12.2011 Ministerul Sănătăţii a aprobat mo ificarea tematicii pentru e!

amenul e obţinere a titlului e me ic specialist specialitatea "natomie #atolo$ică. Noua tematică %a fi %alabilă &ncep'n cu sesiunea 18 octombrie 2012. Se mo ifică e asemeni proba practică a tematicii e!amenului e obţinere a $ra ului e me ic primar pentru specialitatea "natomie #atolo$ică prin cre(terea numărului lamelor e ia$nostc) 10 lame patolo$ie netumorală (i 10 lame patolo$ie tumorală. *ematica aprobată cu mo ificarea preci+ată, %a fi %alabilă &ncep'n cu sesiunea 11 iunie 2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful