Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sfântul Spiridon” Iași Serviciul Anatomie Patologică și Prosectură Nr. ! "#.$%.

"$ "

Catre, Serviciul Achizitii Domnule Manager, In atentia &epartamentului 'UN(S 'aspuns la adresa nr. 40337/24.0 .20!2

Serviciul de Anatomie Patologică și Prosectură al Spitalului Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” Iasi

"#.$%."$ " Cu deose)ita consideratie* Sef Serviciu de Anatomie Patologica si Prosectura* +ed.Pr.Cio)anu Apostol &elia ,a)riela

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful