Collectie aanstekers

jwr47

Uit de diverse locaties van het ouderlijk huis kwam een goed dozijn aanstekers te voorschijn. Vele stammen uit Venezuela en zijn van locale reclamelogo's voorzien. Via het internet kan ik de meeste merken identificeren, maar een enkel exem laar valt uit de toon. !e aansteker voert geen enkel merkteken en is ook nergens in het internet te vinden. !oor vergelijkend onderzoek met "eschik"are af"eeldingen lijkt het mij een aansteker uit omstreeks #$4%.

Fig. 2: Aansteker in bolvorm

Fig. 1: Aansteker in bolvorm

Benzine
• • • • • &olaansteker 'groen(, zonder merknaam, "enzine 'vooroorlogs)( *mco +ri lex aansteker, ,ostenrijk, #$-., "enzine *mco /treamline 0.%% aansteker, ,ostenrijk, #$1., "enzine C2gnus aansteker, o schrift 3/eguros Caracas4, 5a an, "enzine, #$1% 6evolt aansteker met o schrift 37hili s4, ,ostenrijk, "enzine, #$1#

Gas
• • • • • • • 8laminaire 9uercia, 8rankrijk, gas, #$4. 'incom leet( 7rince Cute# aansteker met o schrift 3&anco :olandes Unido, Caracas, ;aracai"o4, gas, met ketting 6onson 'vergelijk"aar met standard(, <ngeland, gas, o schrift 3/iera4 =, #$0% Coli"ri /=- aansteker, met o schrift 37hili s4, gas, #$04, 'in een doos( 6onson Varaflame 7remier, <ngeland, gas, vuursteen, #$04 7o ell aansteker '>ssen, ?@(, gas, #$0%A#$7%, met sleuteltje +okai ' vergelijk"aar met 5oe Camel( aansteker, gas, iezo 'wegwer aansteker(, o schrift Verlag &uch B Cissen, ;exico, #$$-

# 7rince Cute = siera ';arke registriert in Venezuela( DE 7hili s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful