Str. 1 Decembrie 1918, Bl.1E, Et.3, Ap.11 Nr.Registrul Comertului:J10 !

09 "003, C#$ R%1&'8"100 $BAN: R%19B(R)01001"0"31&&3&** B+,c+ (r+,sil-+,i+ Bu.+u

Centralizator luna August 2009

Obiectivul situat in Calea Calarasilor, Nr.125 Jud. Braila 1 Agent x 2 ore x !1 zile " # ore Obiectivul situate in $os. Baldovinesti, Nr.5! Jud. Braila 1 Agent x 12 ore x !1 zile " !#2 ore %otal ore " 111& ore

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful