You are on page 1of 4

XVI Spotkania Specjalistw Dawnych Literatur Romaskich Pismo, lektura, biblioteka Krakw, 13-15. 11.

2013 PROGRAM KONFERENCJI


Obrady odbywa si bd w Bibliotece Jagielloskiej al. Mickiewicza 22 (wejcie od ul. Oleandry)

roda 13.11.2013
15.00-15.15 15.15-15.45 otwarcie Spotka Maciej Abramowicz: wykad inauguracyjny pt. Ustno, pisemno, literatura, wartoci Sesja I Pisanie jako lektura przew. Regina Bochenek-Franczak 15.45-16.00 Ewa Kalinowska: Pisa i czyta inaczej Chansons madcasses Evariste'a de Parny. Aneta Chmiel: Pies Diogenesa czyli przewrotna lektura klasykw wedug Francesca Fulvia Frugoniego. Marcin Cyrulski: Lektura autorw staroytnych kardynaa Bessariona w enkomion Trapezuntu. Joanna Gorecka-Kalita: mier wojownika, mier rycerza: redniowieczny autor czyta Tebaid. dyskusja przerwa kawowa

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00 17.00 - 17.30

Sesja II Literatury romaskie w polskich przekadach, bibliotekach, lekturach przew. Maciej Abramowicz 17.30-17.45 Radosaw Rusnak: Polskie przekady 'Les aventures de Tlmaque' Franois Fnelona wobec strategii czytelniczych epoki. Barbara Marczuk: Les Prcieuses Ridicules w czasach saskich. Magorzata Sli: Ksiki z krajw romaskich w ksigozbiorze dziewitnastowiecznego krakowskiego teologa ks. prof. Karola Teligi. Monika Malinowska: Dziea Francois Poulaina de la Barre w polskich bibliotekach. Dyskusja i podsumowanie obrad

17.45-18.00

18.00-18.15

18.15-18.30

18.30-19.00

Czwartek 14.11.2013
Sesja III - Czytanie i pisanie z perspektywy kobiety i dziecka przew. Iza Zatorska 9.30-9.45 Anna Loba: Gdyby uczono dziewczta pisa.... Kobieta i pismo w twrczoci Krystyny de Pizan. ukasz Szkopiski: Korespondencja krlewskocesarska, czyli listy Krlowej Marii Antoniny do matki. Dariusz Krawczyk: Biblioteka jako wizienie u Magorzaty Nawarskiej. Tomasz Wysobocki: Biblioteczka maego sankiuloty, czyli co kady mody republikanin wiedzie i umie powinien. Dyskusja Przerwa kawowa Sesja IV Meandry recepcji literackiej przew. Anna Loba 11.15-11.30 Katarzyna Setkowicz: Feliciano da Silva i jego czytelnicy w szesnastowiecznej Hiszpanii. Izabela Krzak: Obraz czytelnika sztuk teatralnych w siedemnastowiecznej Hiszpanii, na podstawie tekstw preliminarnych zawartych w partes de comedias. Monika Kulesza: O lekturze XVII-wiecznych pamitnikw. Andrzej Rabsztyn: Lektura powieci Pani de Morency, Illyrine ou lcueil de linexprience, jako nauka i rozrywka dla crki. Dyskusja Przerwa kawowa Wizyta w Oddziale Rkopisw Biblioteki Jagielloskiej Przerwa obiadowa Sesja V - Intertekstualno i midzykulturowo przew. Monika Kulesza 15.00-15.15 Natalia Obukowicz: Biblioteka polemisty intertekst w pamfletach z okresu wojen religijnych we Francji. Magdalena Koluk: Emblematy jako przykad intertekstualnej biblioteki.

9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45 10.45-11.15

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30 12.30-13.00 13.00-13.45 13.45-15.00

15.15-15.30

15.30-15.45

Marta Piat-Zuzankiewicz: Dziedzictwo bestiariuszy i hieroglifw w hiszpaskiej emblematyce religijnej i politycznej. Agnieszka Durlej: Midzykulturowo w Toledaskiej Szkole Tumaczy. Dyskusja Przerwa kawowa Sesja VI Ksika, gra i poezja przew. Agata Sobczyk

15.45-16.00

16.00-16.15 16.15-16.45

16.45-17.00

Anna Gsicka: Retoryka i ycie. Gry poetyckie Jana Molineta w Donet baill au roy Los douzieme. Mariusz Stanisz: Ksika jako element gry miosnej w powieciach Claudea Crbillona. Barbara uczak: Poezja i botanika w poemacie "Les plantes" Ren-Richarda Castela Dyskusja Sesja VII Podre w ksikach, podre ksiek przew. Anna Gsicka

17.00-17.15

17.15-17.30

17.30-17.45

17.45-18.00

Dorota Szeliga: Relacje z podry nowe wyzwanie dla szesnastowiecznych wydawcw. Marzena Chrobak: Z Wyspy Wielkanocnej do Krakowa. Podr pewnego rkopisu. Anna Rzepka: Brazylijskie skarby Biblioteki Jagielloskiej Dyskusja Bankiet

18.00-18.15

18.15-18.30

18.30-18.45 19.15

Pitek 15.11.2013
Sesja VIII Ksika, pismo i biblioteka w dobie woskiego renesansu przew. Maja Pawowska 9.00-9.15 Paulina Piotrowicz: Woscy kupcy-pisarze XIV- i XV wieku. Joanna Pietrzak-Thebault i Katarzyna Foremniak: Czyta znaczy y. Joanna Dimke-Kamola: Midzy znakami pisma i znakami ciaa. (pozawerbalne formy komunikacji w XVI-wiecznych Woszech).

9.15-9.35

9.35-9.50

9.50-10.05

Marta Czapiska: Z biblioteki kolekcjonera: Zapiski Francesca Guicciardiniego. Magdalena Wrana: Cristoforo Landino, aciski tumacz Petrarkowskiej sekstyny A qualunque animale alberga in terra Dyskusja Przerwa kawowa Sesja IX Biblioteka, katalog, zbir przew. Elbieta Grska

10.05-10.20

10.20-10.35 10.35-11.00

11.00-11.15

Idaliana Kaczor: Fasti Owidiusza jako Bibliotheca sacra Romanorum i bibliotheca romana sacrorum. Maja Pawowska: "La Bibliotheque francoyse" Sorela, jako prba typologii XVII-to wiecznego pimiennictwa francuskiego. Joanna Rybowska: Pinakes Kallimacha archetyp katalogu bibliotecznego i podrcznikowego. Iza Zatorska: Podr w listach czy listy z podry. Tajemnica krakowskiego Recueil des Lettres orientales. Dyskusja Przerwa kawowa Sesja X redniowiecze ludowe i uczone przew. Joanna Pietrzak-Thebault

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15 12.15-12.30

12.30-12.45

Jacek Og: lady romansowych wersji legendy arturiaskiej w literaturach celtyckich. Agata Sobczyk: Zote litery. Duchowe znaczenie pisma w kulturze redniowiecznej na przykadzie legendy o witym Janie Zotoustym. Elbieta Grska: Arabskie centra nauki i pimiennictwa w redniowieczu i czasach nowoytnych. Dyskusja Podsumowanie obrad i zamknicie konferencji Obiad

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-13.30 13.30-14.30 15.00