You are on page 1of 4

XVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich Pismo, lektura, biblioteka Kraków, 13-15. 11. 2013 PROGRAM KONFERENCJI

Obrady odbywać się będą w Bibliotece Jagiellońskiej al. Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry)

Środa 13.11.2013

15.00-15.15

otwarcie Spotkań

15.15-15.45

Maciej Abramowicz: wykład inauguracyjny pt. „Ustność, pisemność, literatura, wartości”

Sesja I Pisanie jako lektura przew. Regina Bochenek-Franczak

15.45-16.00

Ewa Kalinowska: Pisać i czytać inaczej – Chansons madécasses Evariste'a de Parny.

16.00-16.15

Aneta Chmiel: Pies Diogenesa czyli przewrotna lektura klasyków według Francesca Fulvia Frugoniego.

16.15-16.30

Marcin Cyrulski: Lektura autorów starożytnych kardynała Bessariona w enkomion Trapezuntu.

16.30-16.45

Joanna Gorecka-Kalita: Śmierć wojownika, śmierć rycerza:

średniowieczny autor czyta Tebaidę.

16.45-17.00

dyskusja

17.00 - 17.30

przerwa kawowa

Sesja II – Literatury romańskie w polskich przekładach, bibliotekach, lekturach przew. Maciej Abramowicz

17.30-17.45

Radosław Rusnak: Polskie przekłady 'Les aventures de Télémaque' François Fénelona wobec strategii czytelniczych epoki.

17.45-18.00

Barbara Marczuk: Les Précieuses Ridicules w czasach saskich.

18.00-18.15

Małgorzata Sliż: Książki z krajów romańskich w księgozbiorze dziewiętnastowiecznego krakowskiego teologa ks. prof. Karola Teligi.

18.15-18.30

Monika Malinowska: Dzieła Francois Poulaina de la Barre w polskich bibliotekach.

18.30-19.00

Dyskusja i podsumowanie obrad

1

Czwartek 14.11.2013

Sesja III - Czytanie i pisanie z perspektywy kobiety i dziecka przew. Iza Zatorska

9.30-9.45

Anna Loba: „Gdyby uczono dziewczęta pisać

“.

Kobieta i pismo w twórczości Krystyny de Pizan.

9.45-10.00

Łukasz Szkopiński: Korespondencja królewsko- cesarska, czyli listy Królowej Marii Antoniny do matki.

10.00-10.15

Dariusz Krawczyk: Biblioteka jako więzienie u Małgorzaty Nawarskiej.

10.15-10.30

Tomasz Wysłobocki: Biblioteczka małego sankiuloty, czyli co każdy młody republikanin wiedzieć i umieć powinien.

10.30-10.45

Dyskusja

10.45-11.15

Przerwa kawowa

Sesja IV Meandry recepcji literackiej przew. Anna Loba

11.15-11.30

Katarzyna Setkowicz: Feliciano da Silva i jego czytelnicy w szesnastowiecznej Hiszpanii.

11.30-11.45

Izabela Krzak: Obraz czytelnika sztuk teatralnych w siedemnastowiecznej Hiszpanii, na podstawie tekstów preliminarnych zawartych w partes de comedias.

11.45-12.00

Monika Kulesza: O lekturze XVII-wiecznych pamiętników.

12.00-12.15

Andrzej Rabsztyn: Lektura powieści Pani de Morency, Illyrine ou l’Écueil de l’inexpérience, jako nauka i rozrywka dla córki.

12.15-12.30

Dyskusja

12.30-13.00

Przerwa kawowa

13.00-13.45

Wizyta w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej

13.45-15.00

Przerwa obiadowa

Sesja V - Intertekstualność i międzykulturowość przew. Monika Kulesza

15.00-15.15

Natalia Obukowicz: Biblioteka polemisty intertekst w pamfletach z okresu wojen religijnych we Francji.

15.15-15.30

Magdalena Koźluk: Emblematy jako przykład „intertekstualnej biblioteki”.

2

15.30-15.45

Marta Piłat-Zuzankiewicz: Dziedzictwo bestiariuszy i hieroglifów w hiszpańskiej emblematyce religijnej i politycznej.

15.45-16.00

Agnieszka Durlej: Międzykulturowość w Toledańskiej Szkole Tłumaczy.

16.00-16.15

Dyskusja

16.15-16.45

Przerwa kawowa

Sesja VI – Książka, gra i poezja przew. Agata Sobczyk

16.45-17.00

Anna Gęsicka: Retoryka i życie. Gry poetyckie Jana Molineta w Donet baillé au roy Loÿs douzieme.

17.00-17.15

Mariusz Stanisz: Książka jako element gry miłosnej w powieściach Claude’a Crébillona.

17.15-17.30

Barbara Łuczak: Poezja i botanika w poemacie "Les plantes" René-Richarda Castela

17.30-17.45

Dyskusja

Sesja VII – Podróże w książkach, podróże książek przew. Anna Gęsicka

17.45-18.00

Dorota Szeliga: Relacje z podróży – nowe wyzwanie dla szesnastowiecznych wydawców.

18.00-18.15

Marzena Chrobak: Z Wyspy Wielkanocnej do Krakowa. Podróż pewnego rękopisu.

18.15-18.30

Anna Rzepka: Brazylijskie skarby Biblioteki Jagiellońskiej

18.30-18.45

Dyskusja

19.15

Bankiet

Piątek 15.11.2013

Sesja VIII – Książka, pismo i biblioteka w dobie włoskiego renesansu przew. Maja Pawłowska

9.00-9.15

Paulina Piotrowicz: Włoscy kupcy-pisarze XIV- i XV wieku.

 

9.15-9.35

Joanna

Pietrzak-Thebault

i

Katarzyna

Foremniak:

Czytać

znaczy żyć.

 

9.35-9.50

Joanna Dimke-Kamola: Między znakami pisma i znakami ciała. (pozawerbalne formy komunikacji w XVI-wiecznych Włoszech).

 

3

9.50-10.05

Marta Czapińska: Z biblioteki kolekcjonera: Zapiski Francesca Guicciardiniego.

10.05-10.20

Magdalena Wrana: Cristoforo Landino, łaciński tłumacz Petrarkowskiej sekstyny „A qualunque animale alberga in terra”

10.20-10.35

Dyskusja

10.35-11.00

Przerwa kawowa

Sesja IX – Biblioteka, katalog, zbiór przew. Elżbieta Górska

11.00-11.15

Idaliana Kaczor: Fasti Owidiusza jako Bibliotheca sacra Romanorum i bibliotheca romana sacrorum.

11.15-11.30

Maja Pawłowska: "La Bibliotheque francoyse" Sorela, jako próba typologii XVII-to wiecznego piśmiennictwa francuskiego.

11.30-11.45

Joanna Rybowska: Pinakes Kallimacha archetyp katalogu bibliotecznego i podręcznikowego.

11.45-12.00

Iza Zatorska: Podróż w listach czy listy z podróży. Tajemnica krakowskiego “Recueil des Lettres orientales”.

12.00-12.15

Dyskusja

12.15-12.30

Przerwa kawowa

Sesja X – Średniowiecze ludowe i uczone przew. Joanna Pietrzak-Thebault

12.30-12.45

Jacek Ożóg: Ślady romansowych wersji legendy arturiańskiej w literaturach celtyckich.

12.45-13.00

Agata Sobczyk: Złote litery. Duchowe znaczenie pisma w kulturze średniowiecznej na przykładzie legendy o świętym Janie Złotoustym.

13.00-13.15

Elżbieta Górska: Arabskie centra nauki i piśmiennictwa w średniowieczu i czasach nowożytnych.

13.15-13.30

Dyskusja

13.30-14.30

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

15.00

Obiad

4