You are on page 1of 2

Tổ chức Hỗ Trợ Y Tế Cho Việt Nam

VIET NAM MEDICAL ASSISTANCE PROGRAM


(VNMAP)

Buổi thông tin tư vấn về Bảo Hiểm


Sức Khoẻ cho Người Việt tại Maryland
Với mong muốn giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại Maryland về y tế
và sức khỏe, Tổ chức Hỗ Trợ Y Tế Cho Việt Nam (VNMAP) sẽ cùng hợp tác với
Hội Đồng Mục Vụ của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, trung tâm bảo trợ Y Tế của Hoa
Kỳ tại vùng Maryland và hội Ái Hữu người Việt tại vùng Maryland (MVMA) để
tổ chức một buổi thông tin tư vấn về Bảo Hiểm Sức khoẻ cho cộng đồng người
Việt tại Maryland.
Mục tiêu của buổi thông tin này là giúp người Việt trong cộng đồng tìm
hiểu những thông tin về quyền lợi nhận được từ bảo hiểm y tế và sức khỏe do
Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc và
tư vấn cho quý vị về Madicare, Medicaid và bảo hiểm y tế
xã hội.

GIÁO
ĐỊA ĐIỂM:
XỨMẸVIỆT NAM
11812 NEW HAMPSHIRE AVE
SILVER SPRING, MD 2094 TỔ CHỨC HỖ TRỢ Y TẾ CHO VIỆT
TEL: (301)-622-4895
NAM (VNMAP)ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO
Vào: Chúa Nhật, Ngày 9 tháng 8, 2009 NĂM 2007 VỚI SỨ MỆNH CHÍNH:
• HỖ TRỢ VÀ GIÁO DỤC Y TẾ CHO NGƯỜI
Từ 10:30am-1:30pm VIỆT NAM
• TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC SINH VIÊN Y
Nước uống và phần thức ăn nhẹ KHOA TẠI MỸ CÓ CƠ HỘI HỌC HỎI VỀ
sẽ được phục vụ trong chương trình. HỆ THỐNG Y TẾ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Mọi chi tiết về chương trình VNMAP và buổi thông tin xin liên lạc anh Nguyễn Khôi Nguyên
tại nguyen.nguyen@vnmap.org. hoặc 240-462-4226
www.vnmap.org