Anexa 7 DECLARATIE

Declar ca toate informatiile furnizate prin completarea anexelor 1-3 si anexei___ sunt complete si corecte. Am citit si am înteles Regulamentele cadru, Contractul cadru si Modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice, pentru promovarea eficientei economice si protejarea intereselor consumatorilor specifice domeniului reglementat. Declar ca ne vom conforma indicatorilor minimi de performanta din anexa 3 si anexa___ privind cerintele esentiale , structura organizatorica si a personalului asa cum sunt stabilite de ANRSC si care stau la baza evaluarii prezentei cereri de licenta si/sau autorizare. Înteleg ca reglementarile si cerintele esentiale specifice domeniului reglementat pot fi modificate de Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si ca organizatiei noastre i se poate cere sa îndeplineasca si alte reglementari si cerintele esentiale specifice domeniului reglementat, stabilite prin lege, dupa data eliberarii licentei si/sau autorizarii, pentru ca licenta si/sau autorizatia sa ramâna în vigoare. Cunosc si înteleg ca orice încalcare a Regulamentelor tehnice, Contractului cadru si Modului de formare si de stabilire a tarifelor specifice domeniului reglementat , orice declaratie falsa sau orice eroare de completare sau întelegere a prezentei cereri de licentiere si/sau autorizare, de catre noi, managerii acestei organizatii, asa cum am fost denumiti la pct. 9 din Anexa 1, poate duce la suspendarea sau retragerea prezentei licente si/sau autorizatii.
( Toate persoanele mentionate la pct. 9 din Anexa 1 vor semna aceasta declaratie. În cazul unui grup de firme, vor semna toti managerii grupului pentru capacitatile nou înfiintate, declaratia va fi semnata si de catre investitori. Pentru investitorii straini, declaratia va fi semnata si de managerii companiei mama din strainatate si de managerii filialei din România. Declaratia va fi prezentata în limba româna, în traducere legalizata de un birou notarial din România.) Va rugam atasati foi suplimentare pentru semnaturi , daca este necesar .

Semnatura : ..…………………………………………………………………. Numele si pronumele ( va rugam cu majuscule ) :.………………………………….. Functia : ………………………………………………………………………. Data :……………………………………………………………………………

Rezervat pentru ANRSC – DLA

Inspector sef teritorial:______________________________ ( numele si semnatura ) Concluzii:___________________________________ data:______________ Director DLA: _______________________ ( semnatura ) data:______________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful