Întâlnirea publică Municipiul ..........

Data:
Participanţi Primărie: Prestatori servicii :
Ora Activităţi Număr participanţi : Număr propuneri de inclus în regulament Număr Pliante Număr afişe Număr monitori Prezentarea rezulltatelor monitorizării pe luna martie Prezentarea condiţiilor locale de salubritate Sesiune întrebări-răspunsuri Încheiere şi concluzii Probleme ridicate de participanţi: Propuneri de rezolvare Comentarii

12:00 12:15 12:30 13:00 Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0.

Comentarii/Răspunsuri

Legislaţie:

Legea nr. 326 din 28 iunie 2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala, publicata in Monitorul Oficial nr. 359 din 4 iulie 2001, modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 9, publicata in Monitorul Oficial nr. 120/14.02.2002 si prin O.U.G. nr. 197 din 18.12.2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 956/27.12.2002; Ordonanta Guvernului nr. 87 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 543 din 01.09.2001, aprobata prin Legea nr. 139/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 233/08.04.2002, modificata si completata prin O.G. nr. 35 publicata in M. Of. nr. 62/01.02.2003; Hotararea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru si a contractuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, publicata in Monitorul Oficial nr. 323/14.04.2004; Hotararea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare;

 

Raport realizat de: 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful