1

Cetăţenii monitorizează serviciile de salubritate şi colectare a resturilor în Slatina

La Slatina, furnizorul local de servicii de colectare a deşeurilor, Salubris SA, a deservit 70.000 de clienţi încă din 1998. În conformitate cu datele obţinute prin sondajele realizate, grupurile comunitare consideră colectarea resturilor şi deşeurilor ca fiind unul dintre cele mai importante servicii oferite de administraţia locală. Deşi la ora actuală serviciul acesta este prestat mai regulat şi mai eficient decât în trecut, adesea gunoiul şi resturile de tot felul rămân necolectate săptămâni la rând. De asemenea, cetăţenii nu cunosc locurile de colectare a gunoiului şi zilele în care gunoiul este strâns. Cu sprijin din partea programului GRASP finanţat de USAID, voluntarii din Slatina (jud. Olt) îşi ajută primăriile să monitorizeze calitatea serviciilor de salubritate din comunităţile lor. Două sute de monitori selecţionaţi dintre membrii a 130 de asociaţii de locatari întocmesc rapoarte lunare şi le trimit la primărie. Reprezentanţii primăriei Slatina vor transmite rezultatele acestor rapoarte lunare societăţii Salubris S.A. precum şi presei locale, care vor da publicităţii performanţele înregistrate de prestator, care astfel va fi determinat să-şi îmbunătăţească serviciile. GRASP a elaborat un sistem inovativ de monitorizare ca răspuns la solicitările oficialităţilor din Slatina, menit să contribuie la prestarea unor servicii de bună calitate din partea contractorilor privaţi. GRASP a contribuit la negocierile care au avut loc cu contractorii privaţi, cu primăria şi cu reprezentanţii comunităţii în vederea definirii unor indicatori practici ai calităţii serviciilor, cum ar fi: frecvenţa curăţirii străzilor, a spălării şi a colectării de deşeuri solide; timpul de răspuns pentru îndepărtarea zăpezii; curăţarea containerelor pentru gunoi; frecvenţa curăţării camioanelor de transport al deşeurilor şi resturilor. Indicatorii sunt descrişi în contractul de prestări servicii, astfel încât administraţia locală şi clienţii individuali să poată să recurgă la aceştia în cazul în care prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile în baza standardelor. O parte a sistemului de monitorizare a implicat şi transmiterea către cetăţeni a unor anumite cunoştinţe de bază referitoare la drepturile clienţilor serviciilor publice. GRASP a sprijinit proiectarea, tipărirea şi distribuirea unor pliante privind serviciile de salubritate şi colectare a deşeurilor menajere în comunitate, pliante în care se prezintă procedurile de depunere a plângerilor şi de monitorizare a calităţii serviciilor. Pliantele includ şi nume şi numere de telefon ale prestatorului, municipalităţii, precum şi ale altor instituţii incluse în pliantul respectiv.

8/5/2009

16:26

2

Voluntarii şi-au exprimat satisfacţia pentru faptul că pot contribui la îmbunătăţirea mediului în comunităţile de care aparţin şi că li s-au încredinţat prerogative mai mari în relaţia cu Salubris SA. “Noi suntem clienţi ai acestui serviciu public de care avem nevoie şi ne aşteptăm să primim servicii de bună calitate” ne-a declarat un reprezentant al unei asociaţii de locatari, “acesta este modul în care ajutăm prestatorul să fie informat în legătură cu performanţele lor zilnice. Propunerile noastre şi sugestiile constituie o provocare pentru această firmă, care astfel va deveni mai eficientă.”

În timp ce sistemul de monitorizare conferă prerogative cetăţenilor, proiectul nu este considerat ca fiind o ameninţare la adresa administraţiei locale sau a prestatorului. „Procedurile de monitorizare sunt obligatorii pentru reînnoirea anuală a licenţei prestatorului”, a afirmat dl. Constantin Tiţă, Directorul General al Salubris S.A. „Procedura pe care a propus-o GRASP este nouă pentru noi şi ajută societatea noastră să depună mai puţine eforturi privind controlul calităţii şi cantităţii serviciilor pe care le putem oferi noi” a adăugat dl. Tiţă. Cu sprijinul dlui. Gheorghe Păunescu, Primarul Municipiului Slatina, şi al instituţiilor şi departamentelor din subordinea sa, sistemul de monitorizare va constitui o activitate permanentă permanent întreprinsă de către municipalitate în colaborare cu asociaţiile de proprietari. Primele rapoarte vor fi disponibile la data de 1 martie. GRASP sprijină un proiect-pilot similar în Craiova (jud. Dolj) şi intenţionează să sprijine extinderea sistemului de monitorizare cu ajutorul organizaţiilor locale şi ale asociaţiilor membre către alte oraşe şi alte servicii – inclusiv distribuţia de apă, canalizare, încălzire centrală, iluminat public şi iluminat public.

Sursa : http://www.grasp.ro/site_ro/success/5.aspx Parte a acestui material a fost reprodusă pe : http://www.usaid.gov/stories/romania/ss_romania_sanitation.html

8/5/2009

16:26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful