COMPLEMENT SIMPLU: 1. Asupra caror glande stimularea simpatica si cea parasimpatica au e ecte similare!: A. Pancreas e"ocrin #.

$lande sudoripare C. $lande intestinale %. $lande sali&are E. Medulosuprarenala #' p () *. Aci+ii grasi : A. ,aman in cantitate mare in plasma #. La ni&el celular sunt utili+ati e"clusi& pentru resinte+a di eritilor compusi lipidici C. Sunt olositi e"clusi& in gluconeogene+a %. Su era o -eta.o"idare cu consum de energie E. Toate raspunsurile sunt incorecte E' p. 1/0' 11/ (. %e o parte si de alta a 1ipogastrului se gaseste: A. Epigastrul #. 2ipocondrul C. ,egiunea ing1inala %. A-domenul lateral E. Ca&itatea pel&ina C' p 3 3. Care a irmatie caracteri+ea+a &olumul re+idual!: A. Intra in alcatuirea capacitatii &itale #. ,epre+inta &olumul de aer pre+ent in plamani dupa un inspir ortat C. Are o &aloare apro"imati& egala cu a &olumul curent %. Pentru masurarea sa se utili+ea+a metode de masurare speciale E. Nici unul de mai sus %' p.00 ). ,e eritor la o serie de compusi de natura lipidica sunt ade&arate urmatoarele' CU E4CEPTIA: A. Se regasesc in plasmalema #. Intre&in in a+a a II.a a coagularii C. Se a-sor- din tractul gastro.intestinal prin di u+iune pasi&a %. Sunt implicati in sinte+a unor 1ormoni E. Intra in constitutia citomem-ranelor #' p.5' )5' 61' 11/ 5. ,adiatiile optice: A. Stra-at corpul &itros inainte de a stimula celulele cu conuri #. Au lungime de unda cuprinsa intre (0/.77/ nm. C. %escompun pigmentul &i+ual %. A8ung la ni&elul lo-ului occipital E. Toate a irmatiile sunt alse %' p. 33' 3)' 37 7. Caracteristicile comune ale sensi-ilitatilor gustati&a si &i+uala sunt:

E. :asciculul corticospinal lateral #. %espre coloana &erte-rala este ade&arata urmatoare a irmatie: A. %. E.eceptorii sunt neuroni unipolari modi icati Au statie de releu dience alica Nici una de mai sus %' p.3(' 37 6. Care din urmatoarele a irmatii despre potentialul de repaus este ade&arata: A.e A. Nici una de mai sus C' p. *(' *5 11. 0* 1/. C. Se datorea+a cresterii permea-ilitatii mem-ranei pentru Na= E.II %. :asciculul corticonuclear. Mediatorul c1imic interactionea+a cu receptorii determinand aparitia potentialului de actiune %. Are o &aloare apropiata de cea a potentialului de ec1ili-ru pentu <= %. Sunt conduse prin ner&i cranieni micsti A"onii protoneuronilor se incrucisea+a . .e eritor la tesutul ner&os sunt ade&arate urmatoarele a irmatii' CU E4CEPTIA: A. . Care a irmatie re eritoare la s incterul e"tern al &e+icii urinare este ade&arata!: . :asciculul gracilis C. Se datorea+a intrarii <= din celula prin canale &olta8 dependente C. In ca+ul a"onilor amielinici' potentialul de actiune poate s9 apar9 in orice +ona a mem-ranei C. E. eritor la s igmograma este ade&arata urmatoarea a irmatie: . Ner&ul . Este legata de stern prin 1* perec1i de coaste %. #. 53' 5) 0.epre+inta o mani estare mecanica a ciclului cardiac Este o mani estare electrica a ciclului cardiac . Nici unul de mai sus %' p.epre+inta insumarea &ectoriala a -iocurentilor de depolari+are miocardica O era in ormatii despre modul de golire al &entriculului drept Nici unul de mai sus E' p.A. Pre+inta doua lordo+e in plan rontal E. Portiunea initiala a dendritelor este mai groasa #. %. 0' 1/ 1*. Comanda motorie cortical9 care &a determina ridicarea pleoapei superioare a8unge la nucleul motor al ner&ului III prin: A. C. Are un numar de &erte-re cer&icale egal cu numarul ner&ilor spinali cer&icali #. A"oplasma contine organite speci ice > neuro i-rile E. #. 13' 1)' 15 1(. Nici una de mai sus E' p. Impulsul ner&os este condus la ni&elul i-relor mielini+ate cu 1// m?s C' p. Prima &erte-ra se numeste a"is C. Se datorea+a unor curenti electrici care apar la trecerea ionilor prin canalele mem-ranare speci ice #.

Centro+omi #. . .ena renala stanga #. 1*/ milioane %' p. #. *)/. . Pedunculii cere-eloBi in eriori. E. Stimulea+9 rea-sor-tia renala a Na= si <= #.ena uterina .(// C. %. Pedunculii cere-eloBi mi8locii #. $anglionul 8u"ta&isceral #' p. E. %. 1/) 13. *1 10. Nucleul sali&ator superior E. :i-re comisurale C.ena ca&a in erioara %. 1/. $anglionul geniculat C.( %. 1/6 1). . Leg9tura dintre coarnele posterioare medulare si cere-el se poate reali+a prin: A. Unde au originea reala i-rele gustati&e ale ner&ului acial! : A. Pedunculii cere-rali %. $anglionul spinal #. *7' 3( 15. Stimulea+9 cata-olismul glucidic Bi lipidic %etermina acidurie si Caliurie Este secretat de medulosuprarenale Este un 1ormon se"osteroid C' p.1) E. Aparat $olgi %. *) #.)5 16. Este denumit deseori musc1iul colului &e+ical Este controlat in&oluntar Tonusul lui opreste patrunderea urinei la ni&elul colului &e+ical Poate pre&eni mictiunea Se gaseste la ni&elul corpului &e+icii %' p. . C. Cate canale e erente care se desc1id in canalul epididimar se gasesc la ni&elul unui testicul!: A. 116 17. C. Nici unul de mai sus %' p. Li+o+omi C. Care dintre urmatorele constituie o caracteristica a aldosteronului: A. *.A.ena ca&a superioara C.i-o+omi E. Nucleul solitar din -ul%.ena o&ariana stanga se &arsa in : A. . E. Matricea mitocondriala E' p. In care dintre urmatoarele structuri se des asoara ciclul aci+ilor tricar-o"ilici @ciclul <re-s A : A.

Preci+ati care dintre urmatorele ascicule ascendente nu se incrucisea+a si este ormat de prelungirile centrale ale protoneuronilor: A. Capacitatea re+iduala unctionala este cantitatea de aer ramasa in plamani la s arsitul unei inspiratii normale %. 1/( *3. 1 gr. Costicospinal anterior E. Spinotalamic lateral %. %. Capacitatea inspiratorie este de */// ml C' p. *1 **.e A. Se reali+ea+a cu precadere in musc1i %. Capacitatea pulmonara totala D )/// ml E.u-rospinal #' p. C. Alegeti raspunsul incorect : A. Este in1i-ata de glucagon A' p. Toate de mai sus E. $luconeogene+a : A.eali+ea+a unctia asociati&a a emis erelor cere-rale Se gasesc pe ata -a+ala a emis erei cere-rale La ni&elul lor a8unge tractul ol acti& #' p. $racilis C. Continua tu-ul contort pro"imal %. Este in1i-ata de corti+ol E. La ni&elul ei se reali+ea+a iltrarea glomerulara C' p. Se desc1ide in tu-ul colector #. Porneste de la ni&elul capsulei #oEman E. %espre ansa 2enle este ade&arta urmatoarea a irmatie: A. 2ematia petrece in capilarul pulmonar apro"imati& /'7) secunde #. Se poate reali+a prin trans ormarea aminoaci+ilor in gluco+a #.E. . Are ca scop ormarea unui polimer al gluco+ei C. 1// ml singe eli-erea+a in tesuturi in repaus 7 ml O* %. E. :lec1sig #. . %aca este scurta' a8unge in apropierea papilei renale C. 1/0' 11/ *). Care dintre a irmatiile urmatoare este corecta ! : A. 00 *1. . . .olumul inspirator de re+er&a D &olumul suplimentar ce poate i inspirat peste &olumul curent C. 1// *(.enele lom-are A' p. 115 */. Nici unul %' p. #. eritor la nucleii -a+ali este ade&arata urmatoarea a irmatie: La ni&elul lor a8ung i-re corticonucleare Sunt situati lateral de talamus . 1emoglo-ina se com-ina cu ma"im 1'(3 ml O* C. (1 .olumul e"pirator de re+er&a este de 1)// ml #.

. . Artera radiala %. Li+o+im 3.ect %. %espre sinapsele electrice sunt ade&arte: 1. Colon descendent A' p. Principalele su-stante organice continute in sali&a sint: 1. . Ultima portiune a colonului este repre+entata de : A. 7)' 6/ (*. Cec C. Comunicante cenusii E. Amila+a *. . Care dintre urmatoarele a irmatii sunt corecte: A. Ptialina (.eceptionarea acceleratiei ori+ontale este posi-ila datorita orientarii canalelor semicirculare in cele ( planuri ale spatiului A' p.eceptorii anali+atorului &esti-ular sunt si sediul unor re le"e posturale #. %in nucleii accesori ai oculomotorului pleca i-re : A. Arterele digitale se desprind din: A. Mucus A' p. Artera ulnara #. 73' 7) *6. Artera -ra1iala E. Sistemul ner&os &egetati& parasimpatic C. 2ormonii estrogeni %. Sunt dendro. . Canal anal E.a"onice .aspunsurile coreste sunt A si C #' p.eceptorii otolitici participa la mentinerea ec1ili-rului in accelerarile circulare %. Calcitonina %' p. 66 (/. *7 *0.egetati&e preganglionare parasimpatice #. Testosteron #. . Corti+ol E.UPAT: (1. .*5.eceptorii maculari detectea+a &ite+a de deplasare a corpului E.egetati&e preganglionare simpatice A' p. 111 *7. )1')* COMPLEMENT $. Colon sigmoid #. Motorii somatice C. Cilii celulelor sen+oriale din canalele semicirculare sunt e"citati de deplasarea perilim ei C. Cata-olismul proteic este a&ori+at de unul dintre urmatorii: A. . Arcadele palmare C. Sen+iti&e somatice %.

2ormonii epi i+ari (.e 1.ariatia puterii de re ractie a cristalinului in raport cu distanta la care este pri&it un o-iect se datorea+a: 1. Proceselor ciliare A' p. Se rea-sor.ite+a de scurtare a i-relor miocardice 3. A"oni ai deutoneuronilor cailor sensi-ilitatilor speci ice *.15' 17 ((. In sinte+a de proteine sunt olositi doar aminoaci+ii de pro&enienta alimentara C' p. ((' (5' )5' 6*' 66 (7. . . Sunt in luentate de mineralocorticoi+i (. Legea ine"cita-ilitatii periodice #' p. La ni&elul -ul-ului se pot intalni: 1.ater. 2ormonii tiroidieni *. 33' 3) (). Care dintre urmatorii 1ormoni sunt implicati in meta-olismul mineral: 1. %espre glandele se-acee sunt ade&arate urmatoarele a irmatii: 1. 3. Se a-sor. )5' )6' 5/ (5. Sunt situate in apropierea irului de par %' p. Care a irmatii re eritoare la aminoaci+i sunt alse: 1.intestinal Na.76' 61' 1/3' 11/ (0. . *. ()' (6' )5 (6. 2ormonul timic 3. A"oni ai protoneuronilor cailor ascendente . Intra in alcatuirea unor componente ale -ilei 3. 01 (3. Legea Ftotul sau nimicG (. Conducerea la ni&elul lor este -idirectionala %' p. Elasticitatii cristalinului *. Musc1iului ciliar 3. Se gasesc in acelasi strat al tegumentului ca si corpusculii . eritor la colonul trans&ers' sunt ade&arate urmatorele a irmatii' CU E4CEPTIA: Este &asculari+at de doua ramuri ale aortei a-dominale Este in luentat 1ormonal Pre+inta neuroni intramurali cu a"oni ce eli-erea+a ca mediator acetilcolina Este iner&at simpatic de i-re postganglionare ale ner&ilor pel&ieni %' p. Mani estarile undamentale ale contractilitatii miocardice sunt: 1. Aparita tensiunii intre capetele i-relor *.epre+inta -a+a anatomica a actului re le" (.dependent *.*. Aparatului suspensor (.Pacini 3. (. Sunt pre+ente la ni&elul sistemului ner&os &egetati& 3. Aldosteronul C' p. Secretia lor este stimulata de acetilcolina *.renal acti& la ni&elul capsulei #oEman (. .

%espre proteine putem a irma urmatoarele: 1. 1*/'1*1 31. 3. Este sediul proceselor psi1ice a ecti&. Aldosteronul (. In ca+ de a&itamino+a apar dermatite 3. Participa la ormarea c1ilomicronilor *. */' *1 3*. . 7/ 3). A%2 *. (. A erente care a8ung la cere-el 3. In luentea+a iltrarea glomerulara (. Ocupa o +ona restransa pe ata -a+ala a emis erelor cere-rale (. Are rol in 1ematopoie+a. Este &itamina #5 *. Eritrocitul C' p.eali+ea+a transportul plasmatic al o"igenului A' p.-a+ic!: 1. Teaca e"terna a oliculului o&arian *. Ocitocina 3. Contine segmentul central al anali+atorului cutanat 3. Preci+ati care dintre urmatoarele a irmatii pri&ind epi i+a este alsa: . Adrenalina 3. Cine are rol in mentinerea ec1ili-rului acido. . %espre paleocorte" sunt ade&arate urmatoarele: 1. Care dintre urmatorele structuri secreta estrogeni!: 1.epre+inta sediul acti&itatii ner&oase superioare *. Tra&ersea+a placenta 3. Placenta (. 61' 6)' 1//' 1/3 3(. A' p. Care dintre urmatorii 1ormoni in luentea+a secretia lactata!: 1. 113' 11) 37. eritor la musc1iul solear sunt ade&arate urmatoarele: Este un musc1i din planul super icial Este un musc1i al piciorului Se geseste pe ata posterioara a gam-ei Este implicat in aparitia re le"ului rotulian #' p. *. Prelungiri centrale ale neuronilor din ganglionii latero&erte-rali 3/. %espre co-alamina sunt ade&arate urmatoarele' CU E4CEPTIA: 1. Hona medulara a suprarenalei 3. 2ormonul luteini+ant *. Are rol in -iocatali+a en+imatica (. Testiculul C' p. ))' 1*( A' p.(. (1 33.e 1. . Prolactina C' p. Progesteronul (.emotionale %' p. )5' 63 35.

*7' *6 )*. Nucleii &egetati&i parasimpatici -ul-ari sunt : 1. %orsal al &agului %' p. Este de tip i-ros in tunica medie a &enelor #' p. Accesor al oculomotorului 3. Lim ocite *). 3. 11 )1. %espre spermie sunt ade&arate: 1. 13' 1) )/. Mielina: 1. 1*) )(. Cel elastic intra in structura epiglotei *.///. %espre structura tu-ului digesti& sunt ade&arate urmatoarele:: 1. 73 .///? mm( A' p. Urmatoarele a irmatii cu pri&ire la transportul celular sunt ade&arate : 1. Plac1ete @trom-ociteA 1)/. Care dintre urmatoarele &alori corespund ormulei leucocitare: 1. Apendicii epiploici sunt de natura adipoasa (.(I (. Produce teaca Sc1Eann (. Secret9 teaca 2enle 3. :le"ura colica stanga este intre colonul descendent si sigmoid )3. Cel i-ros ormea+a meniscuri articulare 3. Am-iguu (. Eo+ino ile 1.1. Pre+inta lagel A' p. Are un 1etero+om *.(//. Anatomic si unctional are cone"iuni cu 1ipotalamusul Este situata intre tu-erculii c&adrigemeni in eriori Are rol endocrin in prima parte a ontogene+ei Secreta melatonina cu actiune puternica antigonadotropa E' p. Lacrimal *. mem-rana celulara repre+inta o -ariera in di u+iunea moleculelor nepolari+ate *. Stomacul pre"inta doua cur-uri *. in ca+ul di u+iunii acilitate' moleculele se deplasea+a con orm gradientului de concentratie (. (. Are rol de i+olator electric %' p. mem-rana permite pasa8ul ionic li-er 3. Este de cinci tipuri (. presiunea osmotica este proportionala cu numarul de particule di+ol&ate in solutie C' p. Monocite (.(( I *. 5/ 36. %entitia adulta pre+inta pe arcada superioara 3 premolari 3. 6' 0 30.0 I 3. *. Tesutul cartilaginos: 1. Se asea+a concentric la ni&elul dendritelor *.

Sunt ar-ori+atii a"onice ale neuronilor din ganglionii spinali E' p. Se termina la &ar ul prostatei 3. . %etermina constrictie la ni&elul ar-orelui -ronsic 3. Sunt receptori de presiune 3. Contin a"oni pro&eniti de la celulele receptoare auditi&e 3. . A8ung la corpul geniculat medial unde se a la neuronul 3 al caii acustice (.u-rospinal C' p. Se desc1ide in uretra *. Spinotalamic lateral 3. Care dintre urmatoarele elemente structurale se regasesc in structura lo-ulului 1epatic: 1. Se continua cu canalul epididimar (. Spino-ul-ar (. Celule 1epatice *.intestinal *. Se ormea+a prin mito+a din spermatida A' p. Stimulea+a motilitatea tractului gastro. In1i-a secretia e"ocrina a pancreasului (. Spinotalamic anterior *.III de ner&i cranieni @acustico. Pre+int9 o ramura auditi&a cu originea aparenta in ganglionul spiral Corti *. Capilare sinusoide (. () )0. 1*1' 1*( )). )/' )1 )5. %espre canalul de erent sunt ade&arate: 1. Stra-ate scrotul %' p. */' *1' ** )6. Este o celula 1aploida 3.ena centrolo-ara A' p.(. Perec1ea a . 76 )7. (6' (0' 31 .&esti-ulariA: 1. Conduc impulsuri c9tre nucleii co1leari si &esti-ulari %' p. .ela"ea+a detrusorul C' p. Sunt terminatii incapsulate *. 117' 116 5/. E ectele stimularii parasimpaticului sunt urmatoarele' CU E4CEPȚIA: 1. Se gasesc doar la ni&elul anali+atorului cutanat (. Care dintre urmatoare ascicule nu a8ung la talamus : 1. Canalicule -iliare 3. Terminatiile ner&oase li-ere: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful